https://www.andelevmychvlasech.cz/


 

LORNA BYRNE

Lorna neměla zrovna lehký život. Narodila se roku 1955 v Dublinu do chudé rodiny a již od svého nejútlejšího dětství viděla anděly a komunikovala s nimi. Když byla malá, myslela si, že je to normální a že tyto bytosti vidí každý. Později však zjistila, že tomu tak není a o andělech, které ji provázeli ( jak jí to oni sami radili) nikomu neříkala. Dospělým její chování, kdy se nezajímala o fyzický svět kolem sebe, přišlo nenormální a považovali ji za mentálně zaostalou. V roce 1976 se vdala za Joeho, přesně jak jí anděl Eliáš předpověděl. Joe měl však vážné zdravotní problémy a tak žili se svými čtyřmi dětmi v chudobě. Když v roce 2000 manžel zemřel, zůstala Lorna s dětmi sama. Nyní žije poklidně na irském venkově.


 

Přečetla jsem všechny knihy Lorny a pro mě to byly první kroky k duchovnu...

 

https://www.youtube.com/watch?v=pz7uSQ2FBU4