Krásné čtení knih S.N.Lazareva, mě přivedlo k tomu, abych Vám vypsala úryvky které mě zaujaly a které jsem si podtrhla v knihách.

Další příspěvky přidávat již nebudu, každého z Vás je svobodná vůle jestli sáhne po prvním dílu Diagnostika karmy a začte se jako já.

Vaše Lenča

S.N.Lazarev

O S. Lazarevovi

 

1.článek v časopise Sfera 2012 www.casopis-sfera.cz

2.článek v časopise Sfera/řijen 2012 www.casopis-sfera.cz

3.článek v časopise Regenerace 7/2012 www.regenerace.cz

4.článek v časopise Phoenix 8/2012 www.phoenixcasopis.cz

5. článek v časopise Meduňka www.mojemedunka.cz

Rozhovor se Sergejem Lazarevem v televizním pořadu:

 

https://www.cestyksobe.cz/sergej-lazarev-nutna-promena-svetovych-nabozenstvi-v-budousnosti-ad1386/

Rozhovor se Sergejem Lazarevem na serveru Osud.cz:

 

https://www.osud.cz/lazarev-kazda-nemoc-je-absolutizace-pozemskeho-pred-bohem

 

Publikováno na strávkách https://www.diagnostika-karmy.cz/

 

 

 

Nově přidáno

28.1.2014

Dosahujeme toho mnohem více, když v duši nezůstala urážka. Jiná situace nás nutí litovat toho, co jsme ztratili.Hlavně musíme zachovat dobromyslnost.Ukazuje se , že nakolik nelitujeme ztráty, natolik snadněji získáme nové, a postupně chápeme, že spoléhání  na dobromyslnost nám umožňuje zbavit se závislosti na jakékoliv emoci.A všechny naše touhy se stávají  lehkými a světlejšími.A protože na nich nejsme závislí, snadno se vyplní.Stabilní ,hlubinná dobromyslnost nás dělá zdravými s šťastnými. A my chápeme, jaké  ohromné štěstí je být dobromyslnými.

Co je to Božská láska? To je tehdy ,  když je pro nás cit lásky v hloubce duše důležitější než milovaný člověk. Tedy,  pokud vás zradí,urazí,opustí,zestárne, nebo umře, vy váš cit lásky zachováte. Pak láska k jinému člověku jen pomáhá rozvíjet cit Božské lásky, který byl v duši vždycky, který existoval před početím a bude existovat po smrti.


 

Celý vesmír se zrodil z citu lásky, proto citlivost přísluší  jakémukoliv objektu, živému i neživému.


 

Čím blíže má člověk k Bohu, tím více musí být podobný andělovi., čím větší cit lásky zažíváme tím mírnější  a  laskavější  musíme být, tím větší připravenost odpouštět a pomoct musíme pociťovat a přitom neporovnávat, neanalyzovat a nehodnotit.


 

To co jsme dnes považovali za štěstí, se může zítra projevit jako neštěstí. To, co jsme včera považovali za bohatství, se dnes ukázalo jako chudoba.


 

Smrt každého člověka je určována shora. Potom se řídí osobní karmou, charakterem a osudem každého člověka. A až za třetí je určována charakterem a chováním jiných lidí.


 

Nemoc  těla je pokusem pomoct Vám změnit nesprávný vztah k světu. A pokud otužováním těla odstraníte nemoci, ale uvnitř se nezměníte, mohou přijít ještě těžší  nevyléčitelná fyzická nebo psychická onemocnění.


 

Fyzické očistění bez duchovního je tatáž tabletka. Dává odklad, ale potom může být ještě hůře.


 

Když chceš vnímat krásu nějaké budovy, nemůžeš k němu přijet až těsně blízko. Je potřeba k nim jít pěšky a auto nechat někde daleko.Pak to člověk vnímá zcela jinak. Je jasné, proč šli poutníci k svatým místům pěšky.Čím pomaleji přicházíš k svatému místu, tím hlubší city zažíváš.Když sedíš v autobuse, vše co vidíš za okny ,  je jen oživlý obrázek.


 

Pokud se očisťuje duše , pak za ní následuje tělo.


 

Nějak jsem ihned  pochopil jednoduchou pravdu: po dětech nelze nikdy nic požadovat, je jim možné jen pomáhat. Je jim potřeba pomáhat ve vypracování  správného vztahu  ke světu, je jim potřeba pomáhat modlit se každý den, je jim potřeba pomáhat , aby se chovaly dobrosrdečně k sobě i ostatním lidem.Lidská logika vyžaduje , Božská pomáhá.


 

Jak jednoduché je být zdravý – pomyslel jsem si – je potřeba vychovat v sobě dobromyslnost a vidět Božskou vůli ve všem.


 

Lítost nad minulostí, strach z budoucnosti, neodpuštěné křivdy, materiální a duchovní problémy, kontrola nad situací, nespokojenost se sebou – to vše, pokud se toho nezbavíme, činí vědomí zvýšeně aktivním, a modlitby jsou pak marné.


 

Stále méně zůstává citů a je stále více vše vysoušecí logiky. Jestliže si dříve manželé v manželství navzájem pomáhali, snažili se toho druhého udržet láskou, snažili se s dobromyslností řešit svoje problémy a hádky, pak nyní manželská smlouva nahradila všechny city, tam je již vše domluveno. Místo touhy pochopit a odpustit manželovi, který nás urazil, se volá policie. Místo toho, aby se lidi měnili k lepšímu, aby se rodinný život vydařil, následuje okamžitý rozvod.


 

Poslední 2-3 roky léky přestávají účinkovat, dokonce i ty nejsilnější, včetně hormonálních.Protože léky nemoc  neléčí,ale cpou ji dovnitř.


 

Nyní jsem již pochopil, že první  mírnější očistění  přichází prostřednictvím jiného člověka. Že očistění , které je dáno prostřednictvím ženy, je mnohem rozsáhlejší než očistění , které přichází skrze nemoc nebo smrt.Ale my to mírné a úplné očistění nechceme přijmout.Stejně tak je tomu i naopak.Milovaný člověk nikdy nepodléhá odsouzení , i kdyby se ve vztahu k vám zachoval jakkoliv.Jeho chování je určováno Bohem a vždy  je nasměrováno n záchranu vašeho Božského ,,já“


 

Umění odpouštět je uměním vidět Božskou lásku ve všem.


 

Často se upínáme k Bohu svým vědomím a přitom si myslíme, že získáme štěstí. Ale podvědomě je pro nás štěstím nezvratnost, stabilita lidských hodnot. Všechno co je našim cílem, je pro nás neotřesitelné. Od cíle jsme vždy závislí.Závislost způsobuje agresi.a tak se snažíme jít k Bohu, ale přitom vlečeme ve své duši urážky,nenávist a touhu nežít. Ale jak je možné jít k Bohu a přitom zachovávat nenávist vůči Lásce? Proto je naše lidské štěstí nejisté. A my to vnímáme jako trest a začínáme se užírat místo toho, abychom ještě více směřovali k Lásce.


 

Je potřeba odpustit nejen v duchu, ale i citově. Že jste odpustili, musíte nejen pochopit, ale i pocítit.


 

Zvykli jsme si domnívat se, že hlavní štěstí k nám přichází skrze tělo. A když se snažíme změnit naše návyky, ukazuje se , že mnozí na to nemají dostatek sil. A jen ti, kteří pochopili, že není cesty zpět, v sobě začínají vychovávat nové návyky. A postupně se objevuje návyk odpouštět, nemstít se, nelitovat a nebát se, milovat bez podmínek a nároků, žít láskou.Když jdeme k Bohu střed neexistuje. Mnozí si myslí :  Pomodlím se, uzdravím  a zase můžu žít jako dřív. A nechápou  proč se nic nemění.


 

Nemoc – to je příprava na budoucnost. Ale minulost tu taky hraje svoji roli.Jestliže se člověk  skrze svoje chování v minulosti nepřipravil v dostatečné míře, nebo budoucí štěstí je příliš rozsáhlé, pak je připravován v podobě drsnějších prostředků.


 

Z  Diagnostika karmy 6 knihy S. N.Lazareva


 

 


 


 

6 část Diagnostika karmy - Stupně k Božskému

Minulost je materiálno budoucnost je duchovno

Je potřeba se zbavit  zármutku s minulosti a  strachu z budoucnosti. Boha poznáme skrze cit lásky.. který není na ničem závislý, a jakákoliv agrese vůči lásce nás odhání od boha a ponořuje ho do lidské podstaty.Proto první co je potřeba udělat když přezkoumáváte svůj život, je zbavit se jakékoli agrese vůči lásce, která se projevila odmítáním žít, nespokojeností  se sebou a svým osudem, a také odsuzováním  a záští k jiným lidem.

Jestliže nechápeme, že urážka od jiného člověka je milost daná Bohem, pak jsou již naše děti léčeny nemocemi a neštěstím. Přijměte jakékoliv ponížení nebo nespravedlnost,jako možnost zachránit své dítě, možnost změnit sebe.

Mnozí rodiče nechtějí vidět v dítěti přítele, s kterým musí počítat, ale otroka, který musí být na nich závislý.místo lásky a dobromyslnosti nabývají pocitu své nadřazenosti a důležitosti.celá výchova se pak omezuješ zesílení závislosti dítěte na rodiči, touze vytvořit vlastní kopii sebe sama.

Dříve jsem si myslel :má metoda mě učiní nezranitelným.potom jsem pochopil, že touha být nezranitelným, byla mým hlavním nebezpečím.

Někdy nastane čas a my budeme snít o tom, aby nám někdo ublížil, ale ono se tak nestane.a my budeme naši nedokonalost odpracovávat nemocemi a smrtí.

Abychom pochopili historii a správně zhodnotili probíhající události, je potřeba si stále opakovat: Není třeba hledat viníky .Viníci nejsou.

V určitém okamžiku jsem pochopil:,,Nemám lidi léčit, ale máj jim pomáhat léčit se.Ale kvůli tomu se oni musí změnit.To znamená ,že je potřeba najít možnosti a způsoby změny charakteru člověka do úplných hloubek.

Jestliže dobrovolně neplníme hlavní zákon Vesmíru, je nám v tom pomáháno již nuceně.Křivdami,hádkami, nespravedlností, zradami.Jestliže to namůžeme přijmout, pomáhá se nám nemocemi neštěstím.Jestliže je nedokážeme přijmout, pomáhá se nám smrtí.Vždy a všude se objevuje pomoc.


 

5 část Diagnostika karmy - Odpovědi na otázky

,,Nikdy se s lékaři nepřu. Medicína se zabývá prací s důsledkem, já se snažím pracovat s příčinou. Čím silněji se člověk uvnitř mění k lepšímu, tím méně potřebuje léků a tím rychleji se může s nemoci vypořádat."

 

,,Pomáhat lze pouze tomu, kdo chce vstát  a pokusil se o to - tomu kdo leží a vyžaduje , aby ho vezli je nebezpečné pomáhat. Takovým nejdříve osud pomáhá knutou, a teprve, když v nich dozraje upřímná touha  vstát a jít, je možné jim pomoci."

 

,,Nejtěžší co v životě může být, je zachování lásky k Bohu, když se hroutí vše, k čemu je naše duše připoutána."

 

1. Vždy a všude zachovávat lásku k Bohu a umocňovat ji.

2. Ve všem vidět a milovat Boha, pociťovat vyšší vůli.

3. Nehledat viníky.

4. Příjímat svět a lidi takové, jakými jsou.

 

,,A došel jsem k zajímavému faktu: čím více jsem poskytoval informací, tím větší množství vědomostí ke mě přicházelo. A čím silněji se mi chtělo předat vše to, co jsem se dozvěděl, tím více informací se hromadilo a tím vyšší byla jejich kvalita."

 

,,Ruce jsou spojeny se schopnostmi a nohy s osudem."

 

,,Problémy s ledvinami, to je pýcha.Touha vnucovat jiným svou vůli, přísné hodnocení lidí a situací. Čím více máme požadavků vůči okolnímu světu i lidem, tím větší agrese roste v podvědomí."

 

,,Bolest páteře obvykle znamená hlubokou urážku na blízkého člověka, na sebe, osud."

 

,,Všechny součastné metody léčení přenášejí ,,špínu" z těla i vědomí zpět do duše, takže duch i duše člověka se mohou zbláznit .K tomu směřuje celý západní svět."

 

,,Láska podává absolutní obraz světa, a když zpočátku svět milujeme a až potom se ho snažíme pochopit, nikdy s ním nebudeme v konfliktu."

 

,,Bolest nás posouvá k správnému světonázoru, nutí nás vnitřně se měnit a hlouběji poznávat svět, když to nechceme dělat dobrovolně. Proto uzdravení v první řadě nezávisí na úsilí lékaře, ale na připravenosti pacienta změnit sebe, změnit systém priorit....

 

,,Neustálá nespokojenost s celým světem a se svým osudem může způsobovat chronické, těžké, nevyléčitelné nemoci. Nakolik se zřeknete kontroly nad situací, natolik se zlepší. Učte se milovat to, co se Vám libí."

 

,,Čím více odmítáme bolest přijmout , tím více nám ji dávají."

 

,,Jestliže s nám dostává lásky v takovém rozsahu jako je naše možnost odpustit a přijmout, jsme zdraví a šťastní a naši potomci také."

 

,,Čím je člověk dobrosrdečnější, tím snadněji nalezne správný směr a tak překoná nemoci, něštěstí nebo životní patové situace."

 

,,Buňka musí mít svou logiku, musí silněji tíhnout k poznání logiky organismu, jinak se stane buňkou rakovinnou."

 

,,Zapamatujte si, že každou vteřinu se Vám může stát to, co naprosto neočekáváte. A to je potřeba nevnímat jako nepříjemnost, ale jako možnost rozvoje vědomí. Zřekněte se kontroly nad situací."

 

,,Je lepší plakat, než nenávidět"

 

,,Milujte a každou vteřinu buďte připraveni ztratit toho, koho milujete."

 

,,Na rozdíl od fyzického těla  - v duchovním světě je možné vše spravit zpětně."

 

,,V dobrém se naučte vidět špatné a ve špatném - dobré a potom milovat první i to druhé součastně."

 

,, V první řadě je třeba zbavit se nespokojenosti se svou nemocí. Nemoc těla, to je vakcína proti nemoci a rozpadu duše."

 

,,Člověk je biologicky stavěn tak, že jiným může pomoci mnohem více, než sobě samému."

 

,,Jedním z nejsilnějších prostředků změny vlastního charakteru je dbaní na svou řeč. Čím mírněji a dobrosrdečněji se vyjadřujeme o jiných lidech, ale i sobě, tím lépe se tak léčíme. Přísné, hrubé, kategorické, podezíravé vyjadřování  nese v sobě zárodky budoucí nemoci."

S.N.LAZAREV