SHAMBALLA ANDÉLSKÁ ENERGIE

 

je sídlem Duchovní hierarchie Země.

 


V jistém slova smyslu jde o hlavní město všech vládnoucích rad Země v éterických rovinách reality

 

- nejsilnější z energií v celém Reiki systému

 

- pomáhá aktivovat DNA

 

- způsobuje velice rychlé překódování tělesné DNA , uzdravování

 

- vyvažuje staré čakrové kódy

 

- aktivuje nové čakrové kódy

 

- dochází k znovuprojevení zapomenutých schopností, telepatie, intuice, jasnoslyšení...

 

- podporuje duchovní vývoj

 

- rozpouští mentální a fyzické bloky

 

- multidimenzionální léčebná technika

 

- energie Nanebevzatých Mistrů ( jejich paprsků )

 

- energie Boží přítomnosti JÁ JSEM

 

Je to léčebný systém vysoko vibrační linie Reiki, který spočívá v 1024 symbolech, které zasvěcující předává telepaticky

 

do aury, (energetickoinformačního pole ) žáka

 

První stupeň obsahuje návod k praktickému použití léčivých energií Shambally pro sebe


Druhý stupeň posiluje schopnost léčit druhé lidi, zvířata, prostor a léčit na dálku


Třetí stupeň obsahuje zasvěcení do léčivých energií Archanděla Metatrona - schopnost napojení na Zdroj a otevření

svého srdce


Čtvrtý stupeň je mistrovský a umožňuje Shamballu předávat dále, zahrnuje Boží Milost, čištění karmy a urychlení

 

vlastního vývoje

 

Pro koho je určena?


Je určena k léčení všech lidí a hlavně pro vzestup ze 3D dimenze do 5D dimenze, do které teď vstupuje celá planeta a

pociťuje to už téměř každý člověk. Západní medicína stačila jen na 3D dimenzi, proto teď mnoha lidem nezabírají

žádné léky. Energie Shambally kmitají v 5D prostoru a mohou vyléčit téměř všechny nemoci.

Shamballa je místem uvnitř nás, které nalezneme a již nikdy neztratíme. Pokud se otevřeme pokoře, lásce a světlu

uvnitř nás. Všichni hledáme rozumem ve vnějším světě, ale tudy cesta nevede. Ten největší poklad je skryt uvnitř nás.

Léčení Shamballa 1024 je označována jako multidimenzionální, protože je založena na celistvosti. Objevujeme tím svět,

který jsme před tím neznali. Začínáme cítit a rozumět synchronicitě okolo nás. Že vše je se vším propojeno. Začínáme

rozpoznávat naše nitro, naše lidství a krásu ostatních lidí, dále se nám otevírá jasnozřivost, jasnoslyšení, jasnovidnost,

intuice a jiné schopnosti. Po zasvěcení vidíme životní situace s mnohem větším nadhledem. Díky automatickému

zharmonizování obou hemisfér se nám otevírá svět netušených možností. Shamballa způsobila mnohým lidem velmi

pozitivní změny v jejich životech. Vždy, když se o Shamballu začnete zajímat, je to vzkaz vaší duše pro vás, že jste k

zasvěcení do těchto nádherných energií připraveni.Tolik darů, které zasvěcením dostanete se nedá ani popsat, lze to jen

procítit svým nitrem a duší.Moc přeji všem projít životem s vědomím, že jste naplněni a otevřeni Bohu.


 

Shamballa 1024 manuál - stupeň 1


- obsahuje prvních 256 symbolů


- odstranění nejhrubších energetických bloků v energetickém těle


- Archanděl Michael pomáhá odstranit karmická pouta


- schopnost léčit ostatní lokálně


- schopnost léčit ostatní na dálku


- schopnost léčit sám sebe


- schopnost posílat energii na dálku

 

 

Shamballa 1024 manuál - stupeň 2


- obsahuje dalších 256 symbolů


- silnější napojení na Shamballu


- schopnost čistit prostory od negativní energie

 

- důraz na vyjádření Já jsem

 

 

 Důležité!

 


Zasvěcení samo o sobě nemá velký přínos, pokud si neuvědomíte, že veškerá

 

odpovědnost za váš život je jen a jen na

 

vás a jen vy to vše dokážete změnit, pokud budete chtít. A Shamballa vám s tím

 

pomůže. Pro každé léčení je důležité

 

mít čistý úmysl.