Matka Meera


 

 

 "Celý smysl mé práce je v přivolávání nejvyššího Světla a v pomoci lidem. Proto jsem přišla, abych otevřela vaše srdce Světlu."

Matka Boží byla vždy uctívána jako povzbuzující síla vesmíru. Ačkoliv některé její podoby jsou dobře známé například Kalí, Panna Marie. Mnoho jiných vtělení si vybralo klidnou, tichou práci ve vesmíru. Jen v neklidných dobách, jako je ta dnešní, přicházejí její inkarnace mezi nás, aby léčila, ochraňovala či transformovala.

Jednou z nejvíce uctívaných a milovaných vtělení Matky Boží je Matka Meera, mladá indická žena, která žije v malé vesnici v Německu. Ačkoliv nemá žádnou hlučnou publicitu, tisíce lidí z celého světa přicházejí, aby přijali její daršan, tichý dar uzdravení a Světla, předaný pohledem a dotykem. Je dobře známá v celé Indii a také navštívila Kanadu a Spojené státy.

Matka Meera se narodila r. 1960 v jihoindické vesnici. Brzy se ukázalo, že je neobyčejným dítětem. Ve věku tří let vyprávěla o "chození v barevných světlech". Stav samadhí je pro ni trvalý. Pod ochranou svého strýce, pana Reedyho žila nějaký čas v Aurobindově ašramu, kde její přítomnost přitahovala značnou pozornost.

Jedinečným darem Matky Meery světu je zprostředkování zcela přeměňujícího světla pocházejícího z Nadduše a z kontaktu s Nejvyšším. V dnešní době krizí a rostoucího hladu po duchovnu Meera nabízí svým dětem přímý přenos světla, které rozpouští všechny bariéry a mění celé bytí tak rychle a do takové míry, jak je to potřebné.

Světlo mohou přijmout všichni, kteří jsou otevření, i když se nesetkali s Matkou Meerou ve fyzickém těle. Jako vtělení Matky Boží, stojí Matka Meera nad všemi dogmaty a hierarchiemi. Nepožaduje žádnou zvláštní věrnost a nabízí svou proměňující sílu všem, bez ohledu na jejich cestu či náboženství.

Avataři

Avataři jsou Božská vtělení, která přišla na Zem, aby pomohla jejím stvořením. Je každý Avatar inkarnací aspektu Božství nebo celého Božství?

Bůh a Avatar jsou na jednu stranu stejní, na druhou stranu rozdílní. Avatar pochází od Boha a má sílu a Světlo Boha. Rozdíl je v tom, že Avatar

má lidské tělo, zatímco Bůh nemá žádnou formu a zároveň má všechny najednou. Každý Avatar je projevem části Božství z Nadduše.

Práce Matky Meery z knihy odpovědi Matky Meery

Probíhá práce Matky ve světě po celou dobu?

Ano, stále. Vědomí lidstva je připravováno na obrovské skoky a objevy, nejjemněji, jak je to jen možné. Ale některé věci budou změněny.

Nerada ničím. Ráda věci měním, ale kde chybí otevřenost, musí být ničení. Ať tak, či onak, Bůh dává člověku velkou šanci. Mnoho božských osob je na Zemi. Ukazujeme člověku cestu ven, nabízíme božské Světlo, božské vědění (vědomí). Do pozemského vědomí přinášíme božské.

Člověk si musí vybrat. Je svobodný. Bůh nenutí svoje děti k ničemu. Chce jejich svobodno u lásku. Soucit a láska jsou neustále zde.

Přinášíš Nejvyšší Světlo, abys pomohla urychlit práce (službu) pro svět a také individuální přeměnu.

Je zde i jiný aspekt Tvé práce než přinášení Světla?

Přišla jsem, abych řekla, že všechny cesty jsou stejně dobré a všechny vedou k božství, tudíž různí věřící mohou pokračovat ve své cestě.

Například muslimové, křesťané, hinduisté, buddhisti a další. Věřící mohou věřit a následovat svou víru, ale nebojovat nebo nenávidět ostatní.

Lidé kráčející po jakékoliv cestě mohou ke mně přijít - pomohu jim uvědomit si Božské a dám jim mír a štěstí, když mají problémy.

Jaký je Tvůj hlavní cíl?

Pomoci lidem a udělat je šťastnými, mírumilovnými, spokojenými, vyrovnanými a milujícími. Štěstí a duchovní růst spolu souvisejí. Být mírumilovný a šťastný vytváří nejdůležitější základ duchovní praxe. Pak jde vše samo od sebe.

Jaký je Tvůj záměr?

Ochraňovat všechny stránky lidského bytí. Adilahshimi: Matka Meera absolutně rozumí lidské povaze (přirozenosti) a ví, jak těžké je to zde, na Zemi. Pomáhá všem druhům lidí v jakékoliv životní situaci nebo stupni uvědomění. Jiná vtělení mají sklon zaměřit svou pomoc na určitou úroveň života.

Obávám se, že když za Tebou lidé přijdou, překážejí Ti v práci. Je to pravda?

Nic nemůže ani nebude vadit mé práci. I kdyby celý svět přijel za mnou, má práce nebude přerušena nebo odchýlena ani na okamžik. Pracuji na všech úrovních. Pracuji všude. Tato Země je jen jedna rovina, ve které pracuji. Jak by mohlo cokoliv narušit moji práci.

Možná pro Vás budou zajímavá nějaká videa z domu Matky Meery v Schaumburgu, připravila jsem Vám zde odkazy:

Dům Matky Meery 1985 – 2000

https://www.youtube.com/watch?v=NwbD6DEQ6Aw

 

Dům Matky Meery 2000

https://www.youtube.com/watch?v=y4DXVGqpKeQ

 

Dům Matky Meery 2002

https://www.youtube.com/watch?v=IwnAjuPRR6k

 

Dům Matky Meery 2005

https://www.youtube.com/watch?v=b6oc06YUJlM

 

Dům Matky Meery 2008

https://www.youtube.com/watch?v=MA2UMxiu1j0

Dva daršany Matky Meery

 

13. – 16. březen 2014

Naše další společná cesta na dva daršany Matky Meery se uskuteční v předjaří - v březnu 2014. Na setkání se budeme těšit s lidmi, kteří s námi jezdí do Německa na daršany již přes dvacet let, ale rádi přivítáme i nováčky na duchovní cestě, kteří s námi pojedou poprvé. Vždy se můžete těšit na vstřícné a vlídné zacházení, navázání nových přátelství, přísun nových informací, návštěvu zajímavých míst. Přestože vše je hlavně o práci "sám na sobě", což nemusí být vždy nejsnadnější, zároveň si však s námi můžete odpočinout, zrelaxovat se, zkoncentrovat, a jak se říká "vyčistit si hlavu".

 Cena zájezdu: 3.500,- Kč + 40,- € (3 dny, 1 noc, 2 jídla)

Daršan je zdarma.

V ceně doprava klimatizovaným autobusem, 1x ubytování v soukromém penzionu, 2 jídla (polévka po příjezdu a bohatá snídaně), výlety, zkušený průvodce (k MM jezdíme přes 23 let), základní pojištění na cestu.

Program: Odjezd 13. 3. ve 23.00 hod. ze čtvrtka na pátek z Prahy. Nástup a výstup možný po předběžné dohodě (!) i v Plzni.

Pátek: Příjezd do Dornburgu kolem 7.00 hod., ubytování 8.00 hod., první jídlo – polévka s pečivem. V 9.00 hod. odjezd do lázeňského městečka Bad Ems, v 10.00 hod. individuální prohlídka města, koupání v termálních pramenech, solná a mentolová místnost, sauna, odpočinek v lázních (tři hodiny, cena 15,- €, dítě do 11 let 9,- €). Ve 14.30 hod. odjezd na penziony, osobní volno. Kdo nebude mít zájem o Bad Ems, může zůstat na penzionu a využít osobního volna k individuálním výletům do Thalheimu (dům Matky Meery, hrob pana Reddyho, místní kostelík) a na Blažejovu horu (křížová cesta, kaple Sv. Blažeje, kamenné křeslo). V 17.00 hod. všichni odjezd na první daršan u Matky Meery. Návrat na penziony cca ve 22.00 hod.

Sobota: Snídaně v 8.00 hod., v 9.00 hod., odjezd do Limburgu, středověkého města na řece Lahn. Individuální volno, dle zájmu: katedrála Dóm Sv. Jiří, Muzeum sakrálního umění Staurothek, Městský barokní kostel a kostel Sv. Anny, stará pekárna, tržnice s ochutnávkami sýrů a oliv, krámky s kameny a solnými lampami, možnost nákupů. Odjezd z Limburgu ve 14.00 hod. Na zpáteční cestě románská bazilika Dietkirchen. V 15.00 hod. příjezd na penziony, volno a příprava na daršan. V 17.00 odjezd na druhý daršan. Po daršanu odjezd zpět do Čech.

Výlety nejsou „povinné“, je možnost zůstat na penzionech, odpočívat, udělat si individuální náplň. Program jsme však rozšířili na Vaše četná přání, protože v krajině MM je krásně a je tam opravdu co vidět a zažít. Výlety jsou již započítány v ceně (doprava), na místě si individuálně doplácíte jen to, o co máte zájem (termální prameny).

Neděle: Návrat do Prahy 16. 3. kolem 6.00 hod., výstup v Plzni, v Praze st. Na Knížecí, Hlavní vlakové nádraží a Autobusové nádraží Florenc.

Další informace:

Penzion bez snídaně – cena 25,- € (1 noc + 2 dny okolo);

Cena zájezdu za dítě 2.800,- Kč + 1 nocleh 20,- € (bez snídaně), 35,- € (s jídlem). Termální prameny 15,- € (dítě do 11 let 9 €)

Vstupné do zámků a muzeí cca 3 – 5 € (individuálně dle zájmu).

V současné době mohou na daršany i děti, doporučuje se od 67 let, ale pokud jste schopni zajistit, aby dítě na daršanu nerušilo ostatní, mohou i mladší děti.

Děti jsou také pravidelně zvány na osobní setkání a meditaci s Matkou Meerou, koná se každou sobotu od 17 hod. před daršanem. V sobotu jedeme všichni společně na výlet do Limburgu, odpoledne se rodiče se svými dětmi odpojí od skupiny a jedou na setkání s Matkou individuálně z Limburgu. V sezóně (duben až říjen) parníkem, v ostatních měsících vláčkem. S ostatními se opět setkají před druhým daršanem. Instrukce rodiče dostanou individuálně.

Další plánovaný termín v květnu 2014 (dle pobytu MM v Německu), s největší pravděpodobností Vámi oblíbený prodloužený víkend.

V Německu vyšlo v češtině už pět knih. Knihy „Odpovědi I.“ a „Odpovědi II.“ (každý díl zvlášť po 13 €), kniha „Matka“ (15,- €), „Matčina Milost“ (10,- €) a zatím nejnovější „Lekce ticha“ (10,- €). V angličtině je ještě k dispozici kniha s reprodukcemi Matčiných maleb a kreseb s názvem „Bringing Down The Light“ (25,- €). K dispozici je i krásné CD s mantrami Matky Meery (15,- €). Vše si můžete zakoupit přímo na místě v domě Matky Meery nebo Vám je na požádání přivezeme a pošleme na dobírku. (event. předáme osobně).

Přihlášky písemně mailem: anahata.praha@seznam.cz Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace najdete také na facebooku www.facebook.com/Matka.Meera