Andělé léčení

 

Velký archanděl Rafael, „Zářící léčitel“, vládne všem záležitostem ohledně zdraví. Může být vyvolán k překonání jakýchkoli zdravotních problémů, ale má také mnoho andělských pomocníků, kteří s ním spolupracují a specializují se na konkrétní problémy. Pokud jste zaměřeni astrologicky, můžete pracovat s planetárními anděly podle planet, jež vládnou různým částem těla a jeho funkcím, případně můžete pracovat s oběma kategoriemi – čím více andělů, tím lépe!

 

Srdce

Och

Och je v okultní angelologii andělem velmi oblíbeným. Jako anděl alchymie poskytuje znalost a pochopení, jež potřebují ti, kdo se účastní Velkého díla. Jako strážce elixíru života může prodloužit život těm, kdo ho úspěšně vyvolávají. Je princem Slunce, pracuje pod archandělem Michaelem a vládne prý 36 536 legiím slunečních duchů.

Slunce ovládá srdce a anděl Och se vyvolává k tomu, aby zůstalo dlouho zdravé. Srdce není jenom vitálním orgánem, který pumpuje krev a rozvádí ji do celého těla, ale také sídlem duše. Náš duchovní růst závisí na tom, nakolik dokážeme pečovat a milovat – prostě na tom, jak velké srdce máme. Och rozumí mystériím srdce a může pomoci při všech kardiovaskulárních potížích, a to i v případě nejméně zjevných srdečních poruch.

Och by se měl vyvolávat v neděli, přednostně v poledne, kdy je slunce v zenitu. Zapalte šest bílých, žlutých nebo zlatých svící a zapalte trochu kadidla, myrhy nebo kopálu. Následující nebo podobná modlitba by měla být směrována do všech směrů, přičemž se začíná na východě a pokračuje ve směru hodinových ručiček.

Velký anděli Ochu, který milostí Jediného, Stvořitele veškerenstva, znáš všechny tajemství srdce, Tě vzývám, abys naplnil toto srdce léčením, žádám Tě, abys naplnil toto srdce láskou, aby tlouklo tak silně tak dlouho, jak má.

Jak nahoře, tak dole, ve jménu Všemocného.“

 

Všeobecné léčení

Ariel

Arielovo jméno znamená „Boží lev“ a ve vizích se často objevuje se lví hlavou. Přestože ho některé autority nazývají padlým andělem, v židovské tradici bývá přijímán jako Rafaelův nejdůležitější pomocník při úkolech léčení nemocí v říši lidí. Lev je symbolem Slunce – protože astrologické znamení Lva je ovládáno právě Sluncem. Slunce představuje vitalitu a životní pohodu. Ariel je tudíž andělem léčení, který se vyvolává při potřebě zvýšení energie nebo v případě všeobecného zeslábnutí. Arielovu pomoc můžete vyvolat modlitbou:

Ve jménu Všemocného Stvořitele veškerenstva, Tě vzývám, Arieli, velký anděli léčení, který obnovuješ zdraví smrtelníků, abys mi dal vitalitu a životní pohodu a já mohl(a) snáze putovat po své cestě v pravdě a lásce.

Ctím Tě a děkuji Ti za vyslyšení této mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.“

K posílení této invokace můžete zapálit kopál („lví slzy“) a šest svící: bílé, žluté, nebo z včelího vosku.

 

Vyléčení nemocí

Sabrael

Ve většině tradičních kultur jsou nemoci spojovány se zlými duchy, kteří se usídlí v těle. Ve vědě narůstají důkazy o tom, že většina chorob je způsobena viry nebo parazity, kteří se dostanou do těla. Tato analogie je zjevná, ne-li alarmující. Je docela dobře možné, že padlí andělé ovládají parazitické organizmy, jež doslova ze svých hostitelů vysávají život. V okultní angelologii existuje pouze jediný anděl, který dokáže porazit démona nemocí Sfendonaela. Tímto andělem je Sabrael, jeden ze „Zářících“ z kůru ctností. V případě onemocnění se anděl Sabrael může vyvolávat, aby odstranil všechny démonické impulsy nebo zamoření.

Protože Sabrael musí bojovat, je nejlepším dnem k jeho vyvolávání úterý, kdy může využít martických energií, které má v rukou Kamael jako vládce Marsu. Měli byste pálit silně očistné vůně, jako je například pelyněk nebo hřebíček. Zapalte pět červených svící a při invokaci buďte otočení tváří na východ.

"Ve jménu Všemocného Stvořitele všeho, co jest, Tě vyvolávám, velký zářivý anděli Sabraeli, abys ze mne/……(doplňte jméno) vyhnal démony nemoci. Nechť Tvůj ohnivý meč přinese očistné světlo do každé buňky mého/…… těla a nezůstane v něm jediné místečko, kde by se mohla skrývat choroba. Posil prosím moji/…… odolnost vůči všem útokům a udržuj moje/jeho/její tělo jako chrám..

Ctím Tě a děkuji za plnění Tvých úkolů, a to ve jménu Všemocného."

 

Pamět

Zachariel

Zachariel je vládnoucím princem Druhého nebe a kůru panstev. Tradičně bývá vzýván k zabezpečení daru dobré paměti. Gabriel jako planetární vládce Luny vládne mechanismu mozku včetně schopnosti pamatovat si a Kassiel ovládá dlouhodobou paměť. Zachariel může zlepšit kvalitu vzpomínek. Paměť má klíčové funkce, a to nejenom jako prostředek k organizování a zapamatování toho, kde co je, ale také jako svědek všech našich prožitků. S pamětí přímo spolupracuje srdce, které si pamatuje, jací jsme kdy byli a co jsme udělali, abychom si dokázali uvědomit svoje chyby a změnit se k lepšímu.

Dosažení širšího vědomí je cílem všech, kteří hledají. Pak je naše vědomí plně informováno o našich poznatcích, které srdce dokáže přeměnit v moudrost. To je kvalita paměti, kterou nám anděl Zachariel zprostředkovává.

Ve jménu Všemocného Stvořitele, který dává vědomí všemu živém, Tě prosím, velký anděli Zacharieli, který z pověření Jediného vládneš kvalitě paměti, abys mi odevzdal hloubku a jasnost vzpomínek a já se stal(a) svědkem všech svých prožitků pro dobro všech a k ničí škodě.

Ctím Tě a děkuji Ti za zabezpečení mého přání, a to ve jménu Všemocného.“

Tuto invokaci posiluje zapálení bílých svící a rozmarýnu – buď bylinky, nebo esenciálního oleje - , neboť tato rostlina obnovuje paměť a je zasvěcena právě Zacharielovi."

 Achaiah - on je Seraphim, anděl trpělivosti a objevitel tajemství přírody
Adoniel - anděl loterie, štěstí, hazardu, obchodu a úspěchu
Amabiel - anděl vzduchu a úterý. On vládne planetě Mars. Amabiel je jeden z andělských sil odpovědných za lidskou sexualitu
Amaliel - anděl trestu a slabosti
Amitiel - anděl míru, lásky, pravdy, porozumění a rovnosti

Anthriel - toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí nás ke zdrženlivosti a pomáhající nám zůstat vždy klidný
Auphanim - učí magii a okultním vědám
Auphonim - anděl cestování a sportu
Barchiel - anděl znamení štíra a ryb, anděl únoru, soucitu a vnitřní síly
Bedaliel - dává tělu energii a vitalitu
Cadmiel - anděl zajištující dosažení lidských osudů
Cassiel - vládce soboty. Anděl osamělosti a slz
Charbiel - anděl společného osudu

Chockmahel - tvoří námluvy k dalšímu sexu
Chosniel (kryt) - anděl vyvolaný pro udělení dobré paměti a otevřeného srdce
Colopatiron - anděl svobody nebo nezávislosti. Jakéhokoliv druhu: ekonomický, tvořivý, duchovní nebo psychologický
Donachiel - poskytuje všem citům cíl
Donquel - anděl lásky
Duchiel - anděl pomáhající držet mysl a tělo mladé
Espiacent - anděl úspěchu práce
Eth (čas) - andělská síla zajišťující, aby "všechny události probíhaly v jejich stanovené lhůtě"
Gethel - anděl postavený nad skrytými věcmi
Hamied (Miracles) - slavný anděl zázraku. On je tak bělostný, že můžete vidět jeho neuvěřitelné oči prosvítat skrz. On je dárcem intenzivní lásky
Iahhel - inspiruje k rozjímání a osvícení. Dozírá nad filozofovi, poskytuje pomoc při meditaci
Iax - anděl při emočních potížích
Ieiaiel - anděl budoucnosti
Ionel - archanděl zdraví
Isda - anděl jídla
Ithuriel(objev boží) - anděl pomáhající zastavit kouření a všechny touhy
Itkal - anděl tvořící harmonické vztahy mezi lidmi
Itqal - anděl cituJazar - anděl, který si vynutí lásku. Také anděl sedmé hodiny dne
Jazar - génius, který "přinutí lásku". Také sedmé hodiny dne
Jeliel - anděl, jehož jméno je vepsáno do stromu života. On ovládá osud králů. On inspiruje vášeň mezi pohlavím
Jhudiel - nositel boží milosrdné lásky
Jophiel (tvořivá síla) - učí nás vědomě objevit světlo
Kokaviel - anděl povolující nemožné věciLuma'il - anděl strážný
Mahzian - anděl udělující zrak
Mamarao - léčí duševní potíže
Manu - anděl osudu
Melakim - anděl dětského bezpečí
Memuneh - anděl snů
Mibi - velká utěšitelka
Micah (božský plán) - dozírá na duchovní vývoj
Michael - andělsky šéf podporující milosrdenství, lítost, pravdu, posvěcení, požehnání, nesmrtelnost, trpělivost a miluje lidstvo. Je ochranou pro dobré. Anděl nespavosti. On posílí naše nálady v těžkých časech
Michal - anděl obhajoby a božské ochrany
Mihr dozírá nad přátelstvím a láskou
Monachiel - přináší lásku
Morael - anděl úcty nebo obavy. On vládne nad srpnem a zářím. On má sílu dělat všechno neviditelným
Mqttro - anděl pečující o syny

Muriel - anděl měsíce června, anděl třetí hodiny dneNangriel - zastavuje posedlosti a nátlaky
Naophiel - udržuje loajalitu manželů, manželek a milenců
Natiel - anděl se silou odrazit zlo.
Nemamiah - posvěcený anděl strážný všech těch. On ochraňuje zvlášť ty, kteří brání práva těch, kdož se nemůžou bránit sami, jako zvířata
Nisroc (svoboda) - jeho let do nebes je symbol svobody. Zajišťuje bezpečnost při cestování
Noganiel - může přinutit někoho, aby tě milovat
Olinda - ochránce majetku
Omeliel - anděl pomáhající ovládat náladu
Omniel - anděl pomáhající zažít pocit jednoty se vším životem. Modlíme se k Omnielu za zvednutí závoje iluze,že žijeme odděleni od dalších živých bytostí.
Opiel - anděl pomáhající jednotlivcům v získání lásky
Oranir - šéf devíti andělů léta a efektivní proti zlému oku.
Pagiel - anděl vzývání touhy

Pastor - anděl vzývání touhy
Phakiel - on ovládá znamení Raka

Rahdar - s pomocí jeho bratra Phakiela ovládá znamení Raka
Raphael - Jeden z princů přítomnosti a vladař slunce. Tento archanděl je extrémně hojivý pro všechny živé bytosti. Raphael je andělem radosti, lásky, zázraku a přízně. On inspiruje lidstvo k prosbě a je také ochránce cestovatelů. Raphael také dodává kuráž a povzbuzuje vědecký objevy a znalosti.
Rash - anděl spravedlnosti
Regaliel - pomáhá bezpečnému těhotenství a sexu
Roelhaiphar - anděl zabraňující strašným věcem
Rorex - anděl působící proti síle chorob

Sabbath - anděl sedící na trůnu jásající nad nebesy, pán soboty
Sabreael - anděl překonávající démona choroby
Sachiel - cherub, dlí v prvních nebesích. On je pondělní (nebo čtvrteční nebo páteční) anděl. Anděl peněz

, vyvolaný v zaříkání zlých nálad
Sekel - ženský anděl
Sochodiah - dává vám kuráž ve věcech lásky
Soqed Hozi - hlídač božských zůstatků, udržuje rovnováhu pocitů a pravdy v našich životech skrz naše partnery
Tetra - anděl touhy
Tharsis - velký anděl volby a životních rozhodnutí
Tzaphqiel - chrání před vším zlem
Vehuiah - jeden z osmi andělů plnících modlitby. On řídí první paprsky slunce Zafrire - anděl ranní nálady
Zamael - anděl učení a pohlavních radovánek
Zechiel - přináší štěstí, harmonie a radost
Phanuel(Raguel) - archanděl utrpení, princ přítomnosti, anděl naděje.
Pharzuph - anděl tělesných potěšení
Rachel - anděl známý jako paní vzduchu. Ona je jedním z velkých andělů humoru a sebedůvěry
Palatinates - kouzlo pro udělení daru neviditelnosti