Fenomén probuzení

 
Několik dnů mi přichází otázky na téma jak vlastně řešit obtížné vztahy s lidmi kolem nás, zde je několik inspirativních informací, které mohou oslovit i vás.

Takže jak tedy řešit obtížné vztahy v rodinách, s přáteli, partnery, dětmi, rodiči -  vztahy které jsou stále více propastnější a jejichž příčinou je rozdílnost v procesu probuzení. Jak vycházet s lidmi v okolí, kteří vidí současnou realitu rozdílným způsobem?

Každý člověk ve vesmíru ve všech dobách měl a má svůj vlastní výchozí bod poznání. Neexistují dva lidé na světě, jejichž výchozí bod poznání je shodný. Váš centrální bod poznání leží ve vašem Vědomí. Vědomí určuje váš názor, pohled na svět a realitu a je odvozen od místa a času. Každé místo má své Vědomí Sydney, Oslo, Řím…...Váš výchozí bod poznání byl jiný ve 14., v 18., ve 20. století.

                   VÁŠ VÝCHOZÍ BOD POZNÁNÍ JE JEDINEČNÝ A JE POSVÁTNÝ,

ale není neměnný. Vaše stanovisko můžete kdykoliv změnit. Směsicí jednotlivých hledisek je REALITA. Co člověk, to jiný názor, jiný úhel vnímání. Avšak máte svobodnou vůli, kam chcete směřovat vaši pozornost.

Takže proto existuje obrovská rozdílnost názorů, pohledů na průběh transformace Vědomí a Evoluci. Opouštíte přátele, protože máte najednou pocit, jako kdybyste hovořili každý jiným jazykem, používáte jiná slova, která od vás dříve neslyšeli. Vnímáte tyto rozdíly i ve vlastních rodinách. Máte pocit, že žijete zároveň ve starém a novém životě. Děje se to po celém světě a mnoho lidí řeší, jestli ve vztazích zůstat, nebo odejít. Je to způsobeno skokem v čase, silnými fotonickými vlnami a dopadem vysokých frekvencí Světla, které působí na veškerý život na Zemi. Probouzí se celá buněčná struktura, aktivují se nevyužité mozkové buňky, DNA – všechno, co v nás spalo. Je mnoho probuzených lidí, mnoho lidí se probouzí a mnoho lidí stále spí. Je to postupný proces a věc rozhodnutí.

Evolučním úkolem probuzených není upozorňování na násilí, globální iluzi, chemtrails, ilumináty, což může být pro mnoho lidí skličující, ale tvořit svět harmonie, lásky a prosperity. Probuzení může přijít náhle a může to být hluboký vnitřní pocit sjednocení se všemi lidmi a celým Vesmírem. Váš život se navždy změní. Je to jedinečný a individuální pocit. Není náhoda, že jsou stále doporučována cvičení, která zklidňují mysl, tělo a mají na celý organizmus ozdravný účinek.Hodně odpočívejte.

Mnoho lidí se neodvažuje sdílet své zkušenosti s neprobuzenými přáteli, kteří mají buď dojem, že jste speciální, „ vyvolení “, nebo se setkáváte s odporem a zesměšňováním, což může v konečném důsledku způsobit odchod, nebo izolaci, ale v některých případech to může být dobrá volba, než žít v nekonečném konfliktu. Nemůžete chtít po druhých lidech, aby se probudili, je to individuální proces. Buďte moudří, otevřete srdce naplněné bezpodmínečnou láskou, respektujte a ctěte jejich životní volby a názory. Neptejte se proč nevidí vaše zářivé Světlo, proč nevidí, že se cítíte šťastní, že jste úžasní – a nevidí to ani váš lékař, nemáte žádný důkaz a všichni kolem vás si myslí, že jste blázen. Pokud se cítíte odděleni od společnosti, vyhledejte přátele, kteří jsou stejně naladěni, vyhledejte informace, které s vámi rezonují.

Proces probuzení má řadu příznaků, fyzických i psychických, záleží na úrovni probuzení. DNA se transformuje na krystalickou úroveň. V těle to může vytvářet bolestivé procesy záleží, jak o sebe pečujete a klasická medicína pro to nemá vysvětlení. Vzestup nemá nic společného s odchodem do nebe, nebo fyzickou smrtí. Vzestup je změna frekvence se zkušeností ve vyšších dimenzích. Existuje mnoho úrovní vzestupu a tímto procesem jde každý člověk sám. Každý, kdo žije na této planetě bude muset udržovat pětidimenzionální vibrace. Posun ve vědomí je vzácná událost. 

Buďte k těm, kteří tvrdí, že se nic neděje soucitní, podpořte je. Být probuzený znamená na druhou stranu být v těžké situaci, pokud jde o interakci s rodinou. Nechte je vyjádřit svůj názor, vyslechněte je a nepřesvědčujte je, aby se probudili. Všechny životní cesty jsou krásné. Existuje mnoho moudrých učitelů a léčitelů v probuzeném stavu, kteří vám nikdy nebudou nutit svojí pravdu, povyšovat se, nebo říkat „Následuj mě“.

Naučte se rozlišovat, které metody skutečně vedou k prohlubování zkušeností, setkávejte se s přáteli, kteří akceptují vaše názory. Vyměňujte si zkušenosti a pocity probouzení. Buďte trpěliví. Pokud máte pocit přetížení, vezměte si volno a někam odjeďte. Mnoho probuzených lidí ztratilo „jistoty“ svého starého života. Zeptejte se jich zda něco nepotřebují. Podpora probuzených je velmi vzácná, udělejte to a překvapte je! Mnoho Lásky vám všem <3 


volný výběr z odkazu :
https://www.sandrawalter.com/wp-content/uploads/2012/03/Whatishappeningtomyfriend.pdf

Copyright © Článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.