Výklad prosinec

středa 31. prosince 2014

TZOLKIN 31.12.2014 3 AHAU kin 120

 
Ahau - Slunce - Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovo Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, Uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
 
V každém konfliktu, nebo problému přichází nejvíce oslabující síla v nejisté, neznámé a neočekávané podobě. Dnešní Ox (3) představuje vašeho soupeře, ať už je to zvíře, člověk, nebo fyzická, psychická či duchovní situace. Pokud se již zabýváte něčím takovým – Ox může vše ztrojnásobit, nebo vás třikrát obdaruje silou a řešením. Bez ohledu na to, jak těžká je nějaká vaše konkrétní situace, Ahau – vládce tohoto dne, vás posiluje vynikající intuicí a vedením vybrousit vaše odhodlání a ještě více vás podporuje Etznab – Meč Pravdy – k posílení vůle a důvěry, které potřebujete k vítězství.
 
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení kolektivního Vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie Bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
 
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.
 
***
 
Jsem Ahau 3. Poslední v řadě Denních Strážců. Jsem často spojován se Vzestupem, takže dnes bychom chtěli hovořit na toto téma. Existuje mnoho podob Vzestupu, ale ta, o které mluvíme představuje pohyb vpřed z jedné hustoty do druhé. Je to podobné jako když se vařící voda mění v páru, stejně tak měníte svou podobu vy. Podobně jako pára budete mít možnost pohybovat se na Zemi s menší námahou; budete se moci pohybovat dovnitř a ven z tělesnosti s větší grácií a lehkostí. To je přesně to, jak se mnoho z vás v další sféře, kam se chystáte, bude pohybovat.
 
I když budete stále mít fyzickou podobu, molekuly v těle se změní - budou volnější s větším prostorem mezi sebou. Vaše genetické kódy se mění a do tohoto prostoru se dostává více Světla. K dispozici nejsou žádná slova pro popis toho, co se uvnitř vás děje. Mnozí pracujete na této cestě Osvícení několik let, o to víc je pravděpodobné, že váš Přechod probíhá s větší lehkostí.
 
Dokonce i mezi Lightworkers existuje hodně zmatku a strachu, jak Vzestup bude dál probíhat. V současné době je velký důraz kladen materiální bohatství a potřeby. Ujišťujeme vás, že jak si stále více uvědomujete své schopnosti manifestovat si všechny věci, nebudete potřebovat materiální věci, které jsou nyní vašemu srdci tak drahé. Nejdůležitější věc, kterou můžete v současné době udělat, je zůstávat v okamžiku přítomnosti a věnovat pozornost tomu, co se děje kolem vás.
 
Přemýšlejte, jestli chcete věnovat svůj čas a energii věcem, které probouzí vaši vášeň a nadšení. Zbavte se potřeby a nutnosti zachránit druhé a svět. Zaměřte se na sebe. Jakmile jste plně v rovnováze, pak můžete pomáhat druhým, kteří si přejí totéž. Jinak budou všechny pokusy o záchranu prováděny z pocitu nadřazenosti a podmíněné Lásky. Nechte druhé zvolit si cestu a pomáhejte těm, kteří jsou připraveni pomoc přijmout, jinak zasahujete do jejich svobodné vůle, druzí se mohou cítit podřízeně, což vás od sebe jen odděluje. Chápete co máme na mysli?
 
Dnešní lekcí je zamyslet se nad touto Zprávou. Sledujte jak komunikujete s druhými. Proč máte potřebu pomáhat druhým? Dáváte nevyžádané rady a informace? Najděte způsob, jak raději komunikovat s druhými o věcech, které máte společné. Pokud máte oba otevřenou mysl, pak vyživujte diskuzi o vašich společných rysech a odlišných názorech v duchovních tématech.
 
Většina rozhovorů je velmi povrchní. Velké procento věcí je lépe nechat nevyřčené. M.Y.S.L.E.T.E. než budete hovořit ( viz Zpráva 80) a sdílejte s otevřeným srdcem. Když se snažíte někoho poučovat, automaticky se v nich zapne alarm, který říká „ Pozor, někdo mě chce měnit! “ To staví druhého člověka do režimu obrany a zavírá dveře k dalším rozhovorům.
 
Možná se ptejte :“ Jak mohu obohatit druhé, které mám rád, takže budou rozumět tomu, co bych jim rád řekl? “ Svým příkladem. Když jste klidní a sledujete ostatní, kteří čelí „ tváří v tvář “ nepříznivému osudu, váš Midasův dotek naplněný radostí, získá pravděpodobně jejich pozornost. Když se vás zeptají jak je možné, že jste schopní žít takovým způsobem, pak máte dveře otevřené.
 
Nechte vaše dveře otevřené, aby ostatní věděli, že i oni mají schopnost toho dosáhnout. To je také přístup Mayských Zpráv. Jak byste reagovali na naše slova, kdybychom vás říkali co máte dělat s pocitem nadřazenosti? Dopřejte si čas přemýšlet o těchto prohlášeních. Všimněte si jaký je rozdíl, když vás někdo podporuje na rozdíl od těch, kteří vám říkají co máte dělat. Dopřejte ostatním respekt a pravděpodobně zůstanou vaše dveře otevřené i pro další diskuze.
 
Loučíme se s těmito myšlenkami a doufáme, že si je vezmete k srdci. Jsme vysoce pokročilí se schopností být na mnoha místech najednou. Jen na nás pomyslíte, nebo vyslovíte naše jméno a okamžitě stojíme po vašem boku. Máme také kdykoliv přístup k vašemu Vyššímu Já. Jednouše požádejte o pomoc a hned jsme u vás. Dávejte pozor na mentální a emocionální bloky, které vám brání plynule s námi hovořit. Vnímejte pocity Lásky, které přichází, když jsme ve vaší blízkosti. Volejte nás tak dlouho, dokud nebudete ve svém srdci vědět, že jsme s vámi. Jakmile propustíte smutek, bolest a emoce, uslyšíte nás mnohem jasněji. To je náš slib!
 
Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
 
***
 
Evoluce je ve svých počátcích přirozeně časem pokusů a omylů. Není žádný špatný, nebo žádný správný návod. Evoluce je pro každého jedinečným souborem neustálých změn s vlastní vnitřní pravdou, každý se na této úrovni spojuje sám se sebou. Na globální úrovni se tak tvoří kolektivní Pravda.
Oslavy tradic jako jsou Vánoce a Nový Rok jsou velmi hluboce zakořeněným prvkem v kolektivním Vědomí po celá staletí. Tyto tradice jsou součástí lineárního času a starého paradigmatu, obvykle spojovány s výzvou k hodnocení starého, nebo výzvou začít něco nového. Toto pojetí se snaží udržet lidstvo ve starých energiích s často iluzorním obrazem nucené radosti. Začít cokoliv nového, expanzi upřímné vnitřní radosti, úsměvů a Lásky lze zažít v každém TEĎ. Staré nemůže být součástí Nové Země. Vše, o co jsme 24/7 žádáni je otevřít prostor srdce pro sebe a pro druhé, aby mohla proudit Láska skrze nás, v nás, kolem nás na mnohem hlubší úrovni. Pro dosažení pravdy není důležité nic jiného, než otevřené srdce. Mnoho Lásky vám.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

úterý 30. prosince 2014

TZOLKIN 30.12.2014 2 CAUAC kin 119

 
Cauac – Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
 
Bouře může přinést dar úrodné půdy pro vyprahlá pole, nebo může ničit celá města. Neznamená to však, že se životodárný déšť musí proměnit v ničivý tajfun. Vzhledem k tomu, že je zde tak tenká hranice mezi těmito dvěma extrémy síly Cauac, všechno co potřebujete udělat je nasměrovat všudypřítomný potenciál dramat a otřesů tohoto denního znamení směrem k pozitivním věcem, po kterých toužíte. Všechno, co musíte udělat je vidět velmi velmi daleko na cestu, po které jdete a použít tu samou sílu Cauac k očištění Zrcadla Etznab – Vládce této Treceny, abyste mohli vidět jasnější, hlubší a čistší pravdu.
 
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá „universální společenství “ nebo „ nebeský domov Bohů “. Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem ( vnitřní bouře, která přináší život ).
 
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob jak směrovat svoji přecitlivělost.
 
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
 
***
 
Jsem Cauac 2. Jsme potěšeni, že vám můžeme pomáhat v této době velkého probuzení. My všichni na Druhé Straně vám tleskáme za vaši skvělou práci. Mnoho z nás se nikdy nepokusilo žít v husté pozemské rovině, obdivujete vás, že jste se pro to rozhodli. Dnes bychom chtěli sdílet informace týkající se Přechodu, který právě na Zemi probíhá. Mnozí zažíváte hroucení času - čas rychle ubíhá a nemáte představu kam se ztratil. Dny plynou velmi rychle, takže mnoho věci zůstává nedokončených.
 
Co vám nabízíme dnes je podívat se na možnosti jak trávit svůj čas. Děláte věci, které vám přináší nadšení a vášeň? Děláte věci z povinnosti? Máte někdy pocit, že nemáte co dělat, ale přesto máte pocit, že byste chtěli něco dělat?
 
Je toho mnoho, co byste mohli dělat, aby se Země stala lepším místem. Nicméně pokud trávíte čas naříkáním, že se nudíte, nebo nedostatkem integrity druhých, jen přidáváte do Vesmíru negativitu. Jste ti, kteří si stěžují na nedostatek morálky vládních představitelů? Co děláte pro to, abyste změnili svůj život a život v komunitě? Uděláte si někdy čas vzdělávat se o skutečné povaze toho co se děje, o ekologické rovnováze, nebo máte nos zabořený do nejnovější romantické novely?
 
Každý člověk má stejný počet hodin. Přesto existují rozdíly, čeho je jeden člověk schopen dosáhnout za jeden den a ve srovnání s druhými to může být zcela odlišné. Úspěšný a pracovitý člověk zná své priority a na tyto věci také zaměřuje svůj čas. Líný člověk, nebo člověk v depresi využívá svůj čas stěžováním na všechny problémy světa, takže se stává jejich součástí.
 
Existují miliony lidí v důchodu, kteří mají čas plně ve svých rukou. Trávením méně času hraním karet, hrami na hracích deskách, nebo vyžíváním se v drbech, by mohli uvolnit mnoho hodin pro budování komunity, nebo pro rozhovory na hlubší úrovni. Nechceme soudit volby druhých, naším přáním je povzbudit ty, kteří tráví čas nečinností, aby ho trávili moudře. Ti, kteří nemají čas vůbec, udělají dobře, když se podívají na způsob jak pracovat méně.
 
Kolik z vás si udělá pro sebe čas každý den, aby se osvěžil? Staráte se o své potřeby jako první, nebo se vyčerpáváte tím, že se staráte o potřeby druhých? Dokážete si říci o pomoc, když jste na dně? Myslíte, že je dobré odkládat věci, které si říkají o vaši pozornost? Mnozí z vás se nevěnují problémům hned jak se objeví, ale hromadíte je do bodu, kdy už vás velmi zatěžují.
 
Žádáme vás, abyste se těmto prioritním otázkám věnovali na denní bázi. Jakmile se tyto energie stanou zátěží, stejně jako ostatní negativní myšlenky, které se začnou slepovat dohromady, zatěžuje to vaše srdce.
 
Naučit se mluvit svojí vlastní pravdu nějaký čas trvá. Osvěžujte a občerstvujte se každý den a vzdejte se potřeby „ spasit “ ostatní a svět. Objevte své priority a uspořádejte svůj denní rozvrh, aby se tam vešlo to, co je důležité pro váš životní styl. Odfiltrujte vztahy a události, které vám odsávají energii a ubírají čas.
 
Jaký dopad si přejete mít na svět? Někteří z vás tráví všechen svůj čas službě lidstvu; ujistěte se, že máte čas se také osvěžit. Věnujte pozornost zbytečným slovům a také tomu, co děláte se svým volným časem, obojí má obrovský dopad na celý svět. Není důležité jen to, co děláte, ale stejně tak důležité je to, co dělat nechcete. Tím, že řeknete NE věcem, které vás stahují dolů, otevřete dveře říci ANO příležitostem a věcem, které vás budou nabíjet energií a mohou být důležité pro celý svět.
 
Začněte dnešek pohledem na svůj rozvrh. Jak nejlépe můžete trávit svůj čas. Pozvěte své Vyšší Já a své Průvodce na pomoc s uvolněním času pro věci, které vám přináší rovnováhu a vnitřní klid.
 
DRUHÝ Tón – POLARITA – Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pondělí 29. prosince 2014

TRECENA ETZNAB

 
ETZNAB - Vlna ZRCADLA - Síla rozlišení
TEĎ je nejlepší ČAS poznat pravdu.
 
Vlna ZRCADLA přináší do života nezvratnou pravdu a absolutní jasnost. ETZNAB znamená ODRAZ, DUCHOVNÍ BOJOVNÍK, OBĚTAVÝ LÉČITEL A OCHRÁNCE, ČELÍCÍ SKUTEČNÉ A PRAVDIVÉ SÍLE.
 
Pro starověké Maye ETZNAB symbolizuje vědomí duality, správné a špatné, dobro a zlo,víru a strach, duchovního bojovníka, který prostřednictvím svých činů volí etickou a morální cestu. Symbolika je nůž – nůž, který může léčit (skalpel chirurga), nebo zabít (zbraň bojovníka).
 
Na konci Vlny ZRCADLA dosáhneme ve svém životě momentu zvaném OSA ČASU, neboli ČASOVÝ PŘELOM. Mezi Vlnou OPICE a Vlnou ZRCADLA se nachází tzv. PUPEK TZOLKINU, který je tvořen čtyřmi kiny 129, 130, 131 a 132. Chápeme-li ČAS vertikálně a bereme-li ho z hlediska fraktálního období,  máme možnost připomenout si úspěchy minulého období, obohatit svůj potenciál a rovněž zkorigovat současné chyby v životě. ČASOVÁ OSA protíná naše životy cyklicky, ale světy existují i paralelně.
 
Pokud vezmeme v úvahu TZOLKIN, jako velký kalendář, uvidíme, že OSA ČASU učinila první řez v Evoluci před 13.000 lety ( přechod z Geneze DRAKA do Geneze OPICE). Zvláštní pozornost by také měla být věnována prvnímu tisíciletí před narozením Krista – přesně období 747 př.n.l. – 353 př.n.l. ( polovina cyklu 3115 př.n.l – 2012 n.l.).
 
To byl čas inkarnace Budhy v Indii, Lao Tse a Konfucia v Číně, a řeckých filozofů Pythagora, Sokrata, Platóna a Aristotela.V tomto časovém období se objevila první vlna galaktických Mayů, v Mexiku bylo vybudováno město Monte Alban, a zde také odstartoval systém Mayského Kalendáře.
 
Pokud se zaměříte na Vlnu ZRCADLA, nedívejte se jen na minulých 13 Dnů, ale podívejte se na celý Cyklus Geneze Draka zaměřující se na minulých 130 dnů kalendářního vývoje. Ponořte se do tohoto časového období a přemýšlejte o něm.
 
Cílem Vlny ZRCADLA je rozvíjení SVOBODNÉ VŮLE přes výzvy vyvolané osudem. V této Vlně nejsou galaktické portály, každá Pečeť je stejně důležitá.
 
Nezapomeňte také, že předposlední a poslední pozice Vlny vyznačují polovinu pupku ČASU. Z tohoto důvodu je důležité pozorovat vlastní Střed. Je to Universální Centrum, kolem kterého se točí také vaše JÁ. Tyto dva dny odpovídají adekvátně přímo, či nepřímo skutečnému zlatému dolu znalostí. Takže využijte tuto příležitost! Nenechte si ujít „ ostré hrany “ bílé Vlny, protože žádný detail zde nebude opomenut.
 
Vlna ZRCADLA vám nedovolí klamat, ani přehlížet sebe samého. Je neúprosně očišťující. Nerozčilujte se na ZRCADLO, protože se z něho dívá pouze někdo, kdo stojí na druhé straně odrazu. Ten někdo jste VY! Radujte se, pokud vás z druhé strany uvítá bytost dobrosrdečná, veselá a šťastná. To, co tam TEĎ vidíte, je odraz vašeho JÁ. Všechny informace, na které narazíte v této Vlně mají co do činění s vaším Středem. Přistupujte k nim vážně.
 
Využijte energii Etznab:
 
Chcete-li dýchat Světlo a Lásku do svého srdce.
Překonat dualitu třetí dimenze.
Přesunout se do vyšších vibrací Lásky, soucitu, Pravdy a míru.
 
Přehled Vlny 29.12 – 10.1.
 
ETZNAB 1
CAUAC 2
AHAU 3
IMIX 4
IK 5
AKBAL 6
KAN 7
CHICCHAN 8
CIMI 9
MANIK 10
LAMAT 11
MULUC 12
OC 13
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

TZOLKIN 29.12.2014 1 ETZNAB kin 118

 
 
Etznab - Zrcadlo – Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance
 
Postavte se před zrcadlo vaší duše, neodění a nespoutaní. Vypusťte ze svého mentálního těla jedy strachu, nejistot, lží a slabostí. Mějte odvahu podívat se přímo do srdce, těla a mysli bez předsudků, bez rozsudků, ale s plným přijetím a uznáním toho, co potřebuje uspořádat a zlepšit. Radujte se, jak moc jste už dokázali a přijměte závazek udělat další kroky směrem k úplnému uzdravení.
 
Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality – můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy – volí vždy morální a etickou cestu. Skalpel chirurga vytvořený s obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může ničit.
 
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu – věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři – pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
 
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních – v rodině, komunitě, naučte se být upřímní pokud jde o peníze, sex.
 
***
 
Jsem Etznab 1. Vítejte v čase našeho společného sdílení! Rádi bychom se dnes opět zabývali tématem Láska, protože je to ten nejdůležitější faktor. Pokud jste následovali některé z našich návrhů v předchozích Zprávách, ocitli jste se v mnohem vyšším stavu Lásky, než tomu bylo na začátku. Mnozí jste již zapracovali na mnoha otázkách, což vám umožnilo přiblížit se ke svému potenciálu. Co nabízíme dnes, je jít ještě o krok výš v pochopení a realizaci bezpodmínečné Lásky.
 
Láska je neuchopitelná emoce. Sahá mnohem dál, než že je to jen lidský cit. Je to látka veškerého Stvoření včetně vzniku hmotných sfér. Podstatu Lásky je velmi obtížné popsat běžným jazykem. Na počátku byl Zdroj. Jak popsat odkud Zdroj pochází je nemožné; je to za hranicemi lidského chápání. Ani mnozí ve vyšších dimenzích nemají plné pochopení této Lásky. Znát úplnou historii není důležité. Důležité je pochopit, že jste byli stvořeni podle vlastní volby pohybovat se i na úrovni hmotné dimenze. Jste součástí původního Zdroje čisté Lásky, Světla a energie.
 
Jeden ze způsobů, jak si to představit, je představit si původní Zdroj jako Slunce. Přišel čas a Zdroj se rozhodl roztříštit sám sebe, aby zažil něco jiného, než jen svojí plně dokonalou Podstatu s tím, že má plnou moc a schopnost kdykoliv stáhnout zpět všechny své části a znovu spojit v jeden Celek. Tyto fragmenty si můžete představit jako malé svíčky, nebo malé plamínky Slunce. Přišli jste na Zemi jako jeden z původních fragmentů.
 
Každý z těchto fragmentů obsahuje plnou paměť a podstatu Zdroje, podobně jako hologram. Tyto fragmenty mají stále schopnosti a vlastnosti nad lidské chápání. Každý z těchto fragmentů měl možnost vybrat si co chce zažít. Některé částečky zůstaly na první dělící úrovni se schopností absorbovat se zpět a zase ven z původního Zdroje. Většina energetické substance zůstala jako původní Zdroj bez štěpení.
 
Časem měl každý z fragmentů možnost vzdálit se ještě dál od Zdroje. Každá úroveň, až na vás, kteří čtete tento text, si vždy udržela plné pochopení a rozsah Lásky, Světla a energie. Každý z vás je původní Zdroj, neoddělenou částí - jste holografickou částí v níž je celá podstata Zdroje. To znamená, že každý z vás je Zdroj, nebo Bůh. Ale neznamená, že v tuto chvíli jste nejčistší Světlo prodchnuté všemi schopnostmi Zdroje, jako je vševědoucnost, všudypřítomnost a dokonalá Láska. V jistém smyslu máte tyto schopnosti uvnitř sebe, ale byly uzamčené a nepřístupné z důvodu vašeho souhlasu podpořeném smlouvou s Vesmírem, ve kterém žijete.
 
V tomto Vesmíru, stejně jako v dalších, existují zvláštní pravidla, která umožňují každému z vás zažít, co si přejete. V předchozích lekcích jsme mluvili o povinném vymazání vaší plné duchovní podstaty kvůli možnosti zažít epizody nelásky. Tato planeta byla navržena jako Velký Experiment, který umožňuje zkoumat nelásku. Země je jedna z vibračně nejhustějších planet. Používáme slovo „ je“, protože většina planet s nízkou vibrační hustotou zničila sama sebe.
 
Váš svět je na pokraji zkázy a je nás mnoho v mnoha dimenzích, kteří tvrdě pracujeme na vyhnutí katastrofickému konci. Mnozí z nás jsme byli součástí původního stvoření planety. Velmi dobře si pamatujeme, že to byla Rajská Zahrada a doufáme, že nám pomůžete s obnovením zpět do původního stavu, dokud není pozdě.
 
Vzhledem k našim i vašim smlouvám o svobodné vůli, vám nemůžeme nutit naši vůli, jinak bychom způsobili zmatek. Země byla stvořena se dvěma hlavními parametry. Prvním souborem byla délka, jak dlouho má experiment nelásky trvat. Čas konce je právě teď. A druhý parametr byl, že ti z vyšších dimenzí nesmí zasahovat, jen pokud by byla Země zničena před stanovenou lhůtou, nebo pokud by následky lidského chování mohly vychýlit Zemi mimo její oběžnou dráhu.
 
Země se nachází v Přechodu z jedné dimenze do druhé, protože smlouva o nelásce vypršela. Nyní pomáháme v úsilí s procesem Přechodu těm, kteří přišli pomoci na Zemi, než Přechod z jedné sféry do druhé nastane. Aby bylo možné vstoupit do této vaší dimenze, byl až donedávna vyřazen štít spojení se Zdrojem z vaší paměti.
 
Každý z vás má v sobě schopnost a touhu hledat Zdroj, ale nikdo není schopný plné integrace v tuto chvíli v této sféře. Ve chvíli, kdy máte plnou paměť, budete chtít opustit tuto planetu, protože vaše frekvence se zvýší do bodu, kdy už nemůžete fungovat na Zemi. Mnoho vašich Nanebevzatých Mistrů na toto téma hovořilo. I když si přejí pomáhat lidem, kteří se snaží najít cestu zpět ke Zdroji, mají větší pozitivní dopad, když pracují z vyšších dimenzí.
 
Chceme podpořit ty z vás, kteří se upřímně pokouší vyčistit své životy, aby se stali více milující, klidní a pečující o druhé. Mnozí z vás jsou na cestě k tomuto cíli, ale stále běží se svými bloky. Tyto bloky jsou způsobeny strachem a kódy přesvědčení hluboce zakořeněnými ve vašem těle. Buďte připraveni je propustit.
 
Je čas Velkého Probuzení a myriády z nás v jiných dimenzích mají oprávnění pomoci vám, ačkoliv jsme v minulosti měli zakázáno zasahovat. Nyní s pomocí souhlasíme, protože čas ukončení experimentu je zde. To je také důvod rostoucího počtu mimozemšťanů a to jak na nebi, tak i těch, kteří jsou převlečeni do lidské podoby. Mnohem více vidíte duchy a k dispozici jsou channelingy mnoha informací. Rodí se stále více dětí se schopností vidět za Závoje a s plnou pamětí na místo kde byly, než se inkarnovaly.
 
Vedli jste sami sebe do záhuby, stejně jako mnoho jiných planet, které jsou pryč. Také byly součástí experimentu nelásky. Mnoho z vás na těchto planetách žilo a inkarnovali jste se na Zemi, abyste napravili chyby, které jste na těchto planetách udělali v minulých životech.
 
Už není čas na znečišťování nebe ani vodních cest. Čas manipulace s druhými končí, každý z vás znovu probudí svoji podstatu svého pravdivého Já. Proces Vzestupu se děje pro každého různým tempem vzhledem k možnosti vaší volby. Nemůžeme vás tlačit ani nutit dělat životní změny, můžeme se s vámi jen podělit o Pravdu a ukázat vám dostupné možnosti. Vrozená svobodná vůle propůjčuje bezmocnost těm, kteří odmítají naslouchat.
 
Neexistuje žádné peklo, žádné zatracení, ale existují následky rozhodnutí, které každý z vás dělá. Jak bylo předpovězeno v mnoha Starých Písmech, nastane doba, kdy ti, kteří stoupají na úroveň čisté Lásky opustí pozemskou rovinu, stejně jako Nanebevzatí Mistři. Země se rozhodla být součástí tohoto Vzestupu. Jak už jsme o tom mluvili dříve, jen ti, kteří vibrují na vysokých frekvencích Lásky, odpovídajících Zemi, budou moci vzestoupit s ní. Jedná se o změnu frekvence stejně jako existují frekvence v rádiu. To se stane v jednom okamžiku.
 
Ti, kteří nechtějí měnit své volby budou přesunuti na jiné místo, kde budou moci i nadále hrát své role nelásky. Naším cílem je osvítit vás jak jen můžeme, abyste pracovali na otázkách, které vás udržují v nižších hustotách. Pokud chcete opravdu něco jiného a chcete zůstat ve sféře nelásky, nic nesoudíme a přijímáme vaší volbu. Nicméně bychom rádi osvítili ty, kteří se snaží vzestoupit i ty, kteří v současné době nemají ponětí, že si mohou vybrat.
 
Mnozí máte pocity neklidu. To je vnitřní spouštěč Vyššího Já, vaše spojení s vyššími dimenzemi, které se snaží zaujmout vaši pozornost. Mnozí mají pocity, že je třeba změnit život, aniž by věděli proč. Ti, kteří tyto intuice následují zjišťují, že se jejich životy stále více naplňující. Uvědomují si, že kdyby ignorovali svou intuici, způsobilo by jim to velkou úzkost, dokonce smrt.
 
My říkáme, že všechno co je třeba, je připomenout vám bez ohledu na to, jaká byla vaše historie na Zemi, že jste holografická část původního Zdroje. Každý z vás má schopnost v tomto životě vzestoupit. Aby k tomu došlo, je třeba se zbavit všech strachů a všech kódů přesvědčení, které vás drží v nízkých vibračních sférách. Můžete toho dosáhnout pomocí meditace, modliteb a s vedením Duchovních Pomocníků.
 
Budete muset integrovat změny do své vnitřní sféry změnou chování ve vnější sféře. Jinými slovy naučíte se poznat svou pravdu a také jí říkat. Tyto každodenní Zprávy jsou plné nástrojů a povzbuzení, které vám pomohou jít po vaší skutečné cestě.
 
Připomínáme vám, že v sobě máte sílu tyto změny udělat. Mnozí z vás se spoléhají na guru a jasnovidce, kteří vám řeknou, co máte dělat. Tento čas skončil. Jste to vy, kdo se musí rozhodnout čemu chcete věřit a jaké cíle máte v plánu dosáhnout. Vždy je užitečné požádat ty, kteří jsou na cestě dál, aby sdíleli věci, které pomohly jim, ale jejich cesta je jiná než vaše. Tlačte na svoji zónu pohodlí, jakmile přijde řada na životní změny. Změňte své myšlenky, slova, činy a emoce na vyšší úroveň Lásky a všechny obavy spojené se zničením Země zmizí.
 
PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ – PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
 
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Je to silná Energie, protože má co do činění s počátkem nové Treceny. Jednička také představuje myšlenku – nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří vaši budoucnost – co dnes zasejete – to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

neděle 28. prosince 2014

TZOLKIN 28.12.2014 13 CABAN kin 117

 
Caban – Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy
 
  Posvátná energie Oxlahun ( 13 ) dnes intenzivně rozpaluje silný mentální oheň Caban a vytváří potenciál pro explozivní průlom – poznání, probuzení, osvětlení nějakého aspektu vašeho života, nebo snad někoho, kdo je vám velmi blízký. Ale neočekávejte, nebo neusilujte příliš silně o poznaní, protože to musí přijít samo, bez očekávání, nebo vyžadování. Vaše mysl je velmi silná věc a v těchto posvátných okamžicích jasnosti to musí přijít naprosto bez Ega, souzení a žádostivosti.
 
Vlna HADA vás obdaruje silou přežití a ukazuje, jak důležité je vaše tělo. TŘINÁCTÝ DEN Vlny CHICCHAN vám připomíná, že nejste na světě sami – musíte respektovat nejen svůj vlastní život, ale všechny formy života na Zemi.
 
CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI
 
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu planety - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
 
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska. Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
 
***
 
Jsem Caban 13. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Rádi bychom vám poblahopřáli k vaší volbě zlepšit život na Zemi tím, že měníte uvnitř sebe věci, které vám způsobují to, že se necítíte celiství. Dnes bychom chtěli mluvit o nesouladu. Máme na mysli jestli říkáte něco jiného, než myslíte, že je vaše pravda.
 
Kolikrát vám někdo položil otázku a hledal radu a vám bylo nepříjemné říkat svůj vlastní názor? Možná jste byli zesměšňováni, nebo jste měli zničený vztah a proto jste neměli odvahu mluvit pravdu. Když chcete chránit sami sebe, vytvoříte si kód přesvědčení „ říkat pravdu není bezpečné “. Výsledkem jsou „ malé nevinné lži “, které se stanou zvykem.
 
Všechny další pravdy jsou na těchto „ nevinných lžích “ postaveny, dokud si nejste jistí, jaká je vaše skutečná pravda. Mnozí z vás žijí svůj život na vratkých základech a nevědomky vytváří zdi, které jsou předurčeny ke zhroucení.
 
Můžete strhnout nestabilní zdi a restrukturalizovat základy, bude to vyžadovat odvahu, ale budete mít množnost znovu objevit své skutečné pravé Já, začít dělat rozhodnutí a přijmout opatření nezbytná k vytvoření života vašich snů. Nejlepší čas je pro to teď. Budete pokračovat v budování života ve lžích, nebo vynaložíte úsilí a stvoříte život založený na pravdě?
 
Víte vůbec jaká je vaše pravda? Všichni většinou staví na kódech přesvědčení, které se naučili jako dítě. Podívejte se podrobně na svá přesvědčení a vyberte si ty, které pro vás mají smysl. Přitom zjistíte, že budete muset provést mnoho změn chování. Podívejte se jestli vaše myšlenky, slova, činy a emoce odrážejí to, čeho se držíte jako své pravdy.
 
Říkejte vaší pravdu bez ohledu na to, jak se na vás druzí dívají. Pravděpodobně zčeříte mnoho vztahů, ale ti kteří přijímají bezpodmínečně kdo jste, vám zůstanou nablízku. Všichni ostatní vás opustí, protože jste je přitahovali na základě vašeho „ falešného Já “. Pak k sobě začnete přitahovat ty, které přitahuje vaše „ skutečné Já “. Může být těžké to přijmout, protože jste byli naprogramováni, abyste potěšili druhé.
 
Mnozí z vás hrají roli ochránce, nebo zachránce, což může být těžké změnit. Nicméně pokud jste věrní sami sobě, budete mít mnohem větší schopnost oslovit druhé, tato schopnost přichází z hlubšího pochopení Lásky a soucitu. Může být dobré přehrávat roli, co budete příště druhým říkat a jak budete příště upřímní, pokud vám v tom dosud nějaký člověk bránil. Buďte připraveni mluvit pravdu.
 
Například máte přítele, který vám každé ráno volá a vás to rozčiluje, protože mu nechcete věnovat svůj čas. Některá rána prostě nakládáte se svým časem raději jinak, ale bojíte se to říci, abyste váš vztah nenarušili. Až vám příště přítel zavolá, najděte odvahu mluvit pravdu. Adresujte otázky laskavě a upřímně. Jakmile posílíte sami sebe v jedné oblasti, zjistíte, že být věrný sám sobě je mnohem jednodušší i v dalších oblastech života.
 
Klíčem k úspěchu je vědět jaká je vaše pravda. Mnohokrát je pravda pohřbena tak hluboko, že je těžké vědět, čemu opravdu věříte. Je dobré s druhými vést otevřené rozhovory, vyslechnout jejich přesvědčení a integrovat jen to, co s vámi rezonuje. Uvědomte si, že jakmile přijmete tento kód přesvědčení, budete mít vždy možnost měnit své názory.
 
Není ani jeden z vás, kdo lpí na všech kódech přesvědčení, které jste přijali za celou dobu svého života. Jakmile je člověk zatvrzelý a drží se nějakého kódu bez ohledu na to, jak relevantní je, život se stává problémem. Život je o učení, zkoumání a změnách. Dovolte sami sobě být člověkem se svobodným myšlením a žít mimo normy. To je život, který stojí za to žít!
 
TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky, konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
 
Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

sobota 27. prosince 2014

TZOLKIN 27.12.2014 12 CIB kin 116

 
Cib – Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
 
Zastavte se dnes na chvíli a přemýšlejte jakou roli hrajete v Evoluci lidstva i v životě samotném. Zastavte závod myšlenek, ambicí, cílů, seznam, co musíte udělat, seznam lidí, kterým musíte zavolat, povinností, pochůzek a posluhování. Najděte si dnes čas jen Být. Udělejte si čas spojit se s vaší rodinou, připojit se ke zbytku lidstva a ostatním živým stvořením. Přemýšlejte o všem, co jste udělali, viděli, zažili, poznali a přijměte všechny vlivy, které vás formovaly být tím, kým jste dnes a nechte to všechno odejít. Toto více, než cokoliv jiného bude naplňovat vaši duši i ducha.
 
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yukatánském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
 
Osobnosti narozené v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.
 
***
 
Jsem Cib 12. Vítejte v tomto čase oslav života! Jsme vděční, že jste se k nám připojili další den učení pro zrychlení probuzení. Ať je požehnaný každý moment vaší existence na Zemi!
 
Dnes začneme tím, že vás požádáme, abyste zklidnili svou mysl. Několikrát se zhluboka nadechněte a uvolněte napětí na celý den. Doporučujeme používat tento prostředek na získání klidu a rovnováhy každý den. Mnozí se ráno probudíte a závodíte celý den, aby věci byly dokonalé a nikdy si neuděláte čas na odpočinek a osvěžení.
 
Teď, když jste vyrovnaní, vyberte si jednu věc, kterou chcete v životě změnit. Nemluvíme o lidech, které byste rádi změnili, nebo o chaosu ve světě. Žádáme vás, abyste si vybrali chování, nebo strach, či kódy přesvědčení, kterých je třeba se zbavit.
 
Podívejte se, co se stalo jako následek těchto věcí. Bylo to způsobeno nepřiměřenou úzkostí? Způsobilo to zmatek v některém z vašich vztahů? Způsobilo to, že jste zůstali v zaměstnání, nebo na místě, které byste nejraději opustili? Věnujte nyní chvilku snům o nových dveřích, které by se pro vás mohly otevřít v případě, že se pro ně rozhodnete. Sněte ve velkém, protože všechny možnosti mají potenciál stát se realitou. Hmmm …..to by byla dobrá mantra na zrcadlo?!
 
Sněte ve velkém, protože všechny možnosti mají potenciál stát se realitou! Jste připraveni, aby se tento sen stal skutečností? Bude to vyžadovat trpělivost, odvahu a statečnost, ale věnovat úsilí a čas stvoření snu v realitu za to stojí. Buďte kreativní, používejte metody, které vnímáte jako vhodné a zábavné, protože je pravděpodobné, že tak stisknete tlačítko vpřed. Níže předkládáme nějaké návrhy.
 
Mentálně si představte svůj život, jako by to už byla skutečnost. Úspěšní sportovci tuto metodu často používají. Vizualizují si, jak dělají dokonalé pohyby, jako úder golfovou holí, nebo hod míčem. Při těchto vizualizacích vnímají jak pohybují svaly, vnímají vůně, všechno, co se kolem nich děje i jak dostávají ocenění.
 
Psaní přání je další z možností. Můžete si psát seznam, vystřihovat titulky z časopisů, psát příběh, který by váš sen podpořil…..atd. Používejte pozitivní prohlášení se zaměřením na to, co chcete spíš než na to, co nechcete. Přehrávejte si roli, jak budete reagovat, až se událost manifestuje. Lze to dělat mentálně, vaše mysl nepozná rozdíl mezi realitou a představou. Čím více smyslů a emocí do hry zapojíte, tím snazší bude chování změnit.
 
Udělejte si každý den čas přidat více energie tomu, co chcete na sobě změnit, dokud ke změně nedojde. Pokud váháte, věnujte se více praktikování jak chcete, aby to bylo, spíš než věnovat energii selhání, nebo neúspěchu. Všechny věci jsou možné. Pokud máte strach vypořádat se s bolestnými otázkami, vyhledejte odbornou pomoc. Dávejte pozor od koho si necháváte radit, zejména, pokud jsou vám doporučovány léky. Existuje mnoho alternativních léčitelů, kteří dělají úžasnou práci a pomohou vám s uvolňováním temných energií z aurického pole. Doporučujeme vám vyhledat jejich pomoc.
 
„ Dělat, jako by se to už stalo“ je mocný nástroj. Buďte připraveni podnikat kroky, které vás dovedou k lepší budoucnosti. Přijde čas, kdy budete muset říci NE ostatním, a ANO vašim potřebám, což může zčeřit vaše vztahy, ale ti, kteří vás milují bezpodmínečně vás podpoří. Častokrát musí být vztahy pozastaveny, dokud si neuvědomíte co chcete a jak udržet vlastní integritu.
 
Byli jste plně učeni oddat se ostatním a že sobectví je hříšné. Lpění na těchto kódech přesvědčení vytvořilo mnoho vyčerpaných a zdrcených členů společnosti, kteří ztratili schopnost myslet na sebe. Miliony z vás se zmítají, protože nevíte, kdo jste, nebo jak získat život naplněný radostí a klidem. Jakmile znovu objevíte sami sebe a budete žít poctivě, budete automaticky pomáhat druhým. Tentokrát to však nebude pocházet z nutnosti „ zachránit “ druhé, nebo z pocitu povinnosti. Budete oslovovat druhé s Láskou a soucitem a vytvářet upřímné spojení „ od srdce-k-srdci “. Pokud je toto vaše přání, pak vás plně podporujeme.
 
DVANÁCTÝ Tón – POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den „ zúčtování“ všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

středa 24. prosince 2014

TZOLKIN 24.12.2014 9 BEN kin 113 galaktický portál

 
Ben – Poutník - Svoboda,prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce,vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
 
Bolon (9) je v kontextu s Ben a Chicchan velmi mocná síla obzvláště pro těhotné ženy a nastávající páry. Ať už jste v očekávání, nebo děti máte, ctěte dnes jejich ducha a duši – stejně jako posvátnou odpovědnost být rodič a opatrovník, tvořit život a přinášet tomuto světu nové lidské bytosti, jejichž životní zkušenosti, názory a cesta životem z velké části spočívá ve vašich rukou. Na druhé straně všichni jsme dětmi: ctěte své rodiče i jejich předky, jejich oběti a práci, kterou dělali, aby nám mohli dát to nejlepší.
 
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů – význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe – je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
 
BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimezionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
 
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
 
***
 
Jsem Ben 9. Děkujeme za setkání. Dnes bychom chtěli hovořit na téma Láska. Bezpodmínečná Láska. Pro většinu z vás milovat sami sebe bezpodmínečně je velmi těžké. Dokud toho nebudete schopni, nebudete schopni ani druhé milovat bezpodmínečně. Velký důraz je kladen na to být milý. Mnozí nezůstávají ve své integritě ze strachu ze ztráty Lásky druhého.
 
Na začátku vztahu jednají oba podle svého nejlepšího chování, život je nádherný. Obvykle se člověk vzdá mnoha potravin, přátel, událostí, které mu přináší největší radost jen pro to, aby potěšil svého partnera. Jak plyne čas, postupně se partneři vrátí do starých kolejí a netrvá dlouho a uvědomí si jak málo mají společného. Často tyto věci viděli hned zpočátku, ale rozhodli se ignorovat je s nadějí, že on/ona změní své chování.
 
Začít vztah s nadějí, že se druhý člověk změní, nebo s pocitem, že můžete druhého zachránit, není bezpodmínečná Láska. Při pokusu měnit druhé, modelováním podle toho, co si myslíte že je pro ně nejlepší, jen narušujete jejich schopnost růst a vybírat si svou vlastní životní cestu.
 
Bylo by skvělé podívat se dovnitř sebe, abyste viděli, co je to, co chcete na druhých měnit, protože uvidíte, že je to váš problém, kterým je třeba se zabývat.
 
Už víte, že každý člověk, místo, událost je vaším zrcadlem a příležitost, abyste věnovali pozornost, co se ve vašem životě děje. Důvod, na který tímto přijdete, vzhledem k zákonu přitažlivosti je, že podobné se přitahuje. Na cokoliv se v životě zaměříte, bude aktivní součástí vašeho života. V každém okamžiku existuje nepřeberné množství věcí, které se kolem vás dějí, ale jen velmi málo si jich všímáte.
 
Nevšimnete si, že kolem vás letěl malý ptáček, nebo že vám u nohy lezou tři mravenci. Neslyšeli jste, co kolem vás lidé říkají, protože jste věnovali pozornost telefonování. Mohli jste cítit ve vzduchu jasmín, ale nevšimli jste si vůně jiných květin. Když se mezi sebou baví lidé na velmi zajímavé téma a jsou pohrouženi do rozhovoru, ani si nevšimnou, že jim zvoní telefon. Věcem, které vás nejvíce zajímají, věnujete pravděpodobně pozornost. Pokud si přejete změnit staré kódy přesvědčení je nutné, abyste zaměřili svou pozornost na nové kódy, které chcete rozvíjet.
 
Přítomný okamžik je opravdu všechno co máte, protože všechny jiné momenty jsou ztraceny. Všechny budoucí momenty jsou prostě možné momenty, závislé na tom, co si vyberete vždy teď a tady. Jakmile tento koncept pochopíte uvidíte, že máte absolutně pod kontrolou jak se cítíte při vytváření všeho, co chcete zažívat.
 
Matka Tereza měla skvělou myšlenku, když oznámila: „ Jednou se mě ptali, proč se nepodílím na protiválečných demonstracích. Řekla jsem, že to bych nikdy neudělala, ale jakmile bude shromáždění za mír, budu tam.“ Věděla, že když se bude zaměřovat na válku, války budou přetrvávat. Svým zaměřením na mír se naplníte mírem, který pronikne do světa.
 
Je to stejné i pro vás. Když odhalíte oblasti života, které chcete změnit, musíte věnovat čas tomu, jak změnit nechtěné chování. Jakmile začnete podnikat tyto kroky, nedívejte se zpět; udržujte zaměření na nové chování, dokud se nestane přirozenou součástí. Dávejte pozor na každou myšlenku, která vás může zavést ke starému chování. Jakmile si uvědomíte, že přehráváte staré pásky, změňte okamžitě myšlení a soustřeďte se na to, jak chcete, aby to bylo.
 
Dbejte na každé slovo, které vyslovujete. M.Y.S.L.E.T.E. před tím, než něco řeknete. O pomocných nástrojích jsme mluvili den 80. Je správný čas mluvit? Je to čestné? Je to upřímné? Je to o „ já, já, já “? Je to nutné? Je to laskavé? Pokud se to, co se chystáte říct, nevejde do těchto kritérií, pak nechte slova raději nevyřčená. Pokud mají negativní charakter, vytváříte katastrofu, protože dodáváte energii těmto negativním myšlenkám. Pokud jsou vaše slova laskavá a plná Lásky, budou volně plynout Vesmírem a hladit všechny, kteří jsou otevřeni přijímat Lásku a laskavost.
 
Dávejte pozor na vaše akce a reakce, protože tak reprezentujete ve světě sami sebe. Nikdy nevíte jak vaše reakce bude mít vliv na druhé. Jeden laskavý skutek umožňuje těm, kteří jsou jeho svědky, použít vás jako vzor a mohou se inspirovat pro vykonávání činů laskavosti vůči druhým. Svět je plný vzorů, které vás učí být arogantní, sobečtí a krutí. Buďte vzorem toho, co chcete vidět ve světě.
 
DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, s devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
PŘEJI VÁM KRÁSNÉ A RADOSTNÉ ZIMNÍ SVÁTKY S VAŠIMI MILOVANÝMI A ŠŤASTNÝ NÁVRAT K SEBE SAMA. MNOHO POŽEHNÁNÍ A LÁSKY. JSTE V MÉM SRDCI!
 

úterý 23. prosince 2014

TZOLKIN 23.12.2014 8 EB kin 112 galaktický portál

 
 
 
Eb – Člověk, Cesta – Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu
 
Ctěte dnes svojí životní cestu, kterou jste, nebo někoho blízkého, kdo cestuje s vámi, protože tato cesta je posvátná a životně důležitá. Uaxac (8) pro Maye představuje vlákno života, skok v Čase a existuje pro něj několik mnohem příznivějších energetických partnerů, než je Eb. Dvojitá spirála tvarovaná Eb - posvátná cesta, a Uaxac - vlákno života, osvěcují, léčí, hojí a vyživují vaše tělo, mysl i duši, umožňují připojit se přímo ke Zdroji vašeho koyopy ( Mayský koncept kundalini). Ctěte dnes svoji životní cestu.
 
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to Energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi – Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
 
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
 
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.
 
***
 
Jsem Eb 8. Vítejte v tento opravdu velký a slavný den. Ctěte, že žijete na planetě Zemi. Příslib toho co si přejete vytvořit, máte nadosah ruky. Je pravda, že existují určité parametry, které vás drží svázané, přesto velkolepost toho, co jste schopni obdržet, je nad rámec vaší fantazie! Někteří z vás budou číst tato slova a myslet si, že hlásáme nesmysly. Praktikujte vnitřní práci, spíš než hledání venku a velmi brzy zjistíte, že vaše schopnost zlepšit váš osud exponenciálně roste. Jak toho můžete dosáhnout? Nemůžeme dostatečně nezdůraznit, jak je důležité najít si každý den čas na zamyšlení.
 
Nedoporučujeme používat tento čas pro hry na ubohé, nebo „ běda mně “, ale obrátit se dovnitř sebe a hledat věci, které vás odklání od vašeho skutečného osudu, kterým je život naplněný radostí a hojností. Jděte do vašeho Středu a věnujte zvláštní pozornost tlačítkům, na které ostatní tlačí s vědomím, že jsou to vaši největší učitelé. Emoce, které uvnitř vás spouští, umožňují přístup k léčebným procesům. Pokud nemáte pocity vzteku, odporu, nelibosti, radosti a další, pak nemáte možnost připomenout si, co je třeba léčit.
 
Všimli jste si někdy, že věci, které na vás nemají silný vliv se obvykle ztrácí v mysli? Druzí mohou vyprávět příběh, ve kterém hrajete nějakou roli, ale pokud tam není žádný emocionální náboj, pak je možné, že celá záležitost jen proklouzne vaší myslí. Na druhou stranu pokud se setkáte se silnými emocemi, pak se čas jakoby zpomaluje a vy máte tendenci všímat si věcí mnohem více detailněji. O mnoho let později můžete převypravovat příběh s pocity stejnými, jako byste se vrátili zpět v časovém horizontu se schopností přesně vnímat, cítit, slyšet a prožít emoce obklopujících událostí.
 
Doporučujeme vám požehnat svým emocím, ať už jsou dobré, nebo špatné. Přijde čas a uvědomíte si význam a hodnotu každé z nich. Ve vašich každodenních zamyšleních probuďte všechny vysoce nabité emoce, kterými můžete naplnit své vášně i to co vám brání v naplnění snů. Pomocí těchto emocí budete pumpovat energii ( E ), která tlačí emoce ( moc – síla) ) vpřed. Dovolte si procítit emoce minulých událostí, které spouští aktuální dění. Pokud je to cokoliv jiného, než radost, věnujte tomu pozornost.
 
Podívejte se, jakým způsobem můžete situacím z minulosti požehnat, odpusťte sobě, druhým a pokračujte s dalšími emocemi, které vytvářejí strach, hněv, frustraci a všechno co blokuje tok vaší Lásky, radost a mír.
 
Vaše chování je závislé na emocích. Už jste někdy zpívali radostí, když jste byli plni smutku? To je velmi obtížné. Ačkoliv má někdo velké herecké schopnosti a může se snažit druhé klamat, vnitřně budete vědět, že úsměv na tváři jen zakrývá bolest, kterou cítí.
 
Proč si přejete bolest ukrývat? Proč nejste upřímní k sobě a k ostatním? Najděte příčinu své bolesti a vymažte ji. Jsou chvíle, kdy je naprosto v pořádku cítit bolest a nechat téct slzy. Pokaždé, když budete jednat tou částí, která není v zákrytu s Pravdou, blokujete si tok energie v těle.
 
Když je energie v těle blokována, umožňuje to frekvenčně těžkým energiím slepovat se k sobě. To je začátek všech nemocí. Zpočátku se hromadí v energetickém poli, kterému se obecně říká aura. Jakmile se slepuje stále více těžkých energií dohromady, začne se to projevovat ve fyzické podobě. Tato energie může pak způsobit v těle chaos a bez pomoci nutriční stravy a vědomé pozornosti základnímu problému začnou buňky v těle atrofovat, až nakonec dojde k deformaci.
 
Když se tělo snaží překonat cizí energetické pole, vydává obrovské množství energie. Toto úsilí v boji s nemocnými buňkami snižuje imunitní systém, což umožňuje nemoci s názvem rakovina, diabetes, nebo únavový syndrom.
 
Tělo je velmi složitý komplex s vrozenou schopností bojovat se vším, co ho odvádí od optimálního fungování. Avšak člověk často používá své tělo jako vozidlo, kterému nedává to, co potřebuje ke své práci a kráse. Naučte se lépe starat o své fyzické tělo a budete se divit, čeho může dosáhnout za jediný den. Naučte se relaxovat a lépe se rozhodovat. Vaše tělo, mysl a duše budou mnohem lépe fungovat. Když je fyzické tělo mimo rovnováhu, má to vliv na další systémy.
 
Vědecký výzkum, který máte k dispozici, dokazuje účinky toxinů, které uvnitř lidi bombardují. Vzdělávejte se a proveďte nezbytné úpravy pro udržení optimálního zdraví. Váš Přechod bude mnohem plynulejší, jakmile se vědomě postaráte o potřeby těla, mysli, duše.
 
Postarejte se o potřeby své duše. Věřte, že vaše tělo má požadavky, které musí být splněny, aby pracovalo optimálně. Nenechte se oklamat myšlenkami, že musíte stárnout a že se vaše tělo musí rozpadnout, protože to celé může trvat mnohem déle, než si myslíte. Proces stárnutí je kód přesvědčení; zlomte tento kód a pracujte s tělem, dejte mu co potřebuje a uvidíte co se stane! Rozhlédněte se kolem sebe a zjistíte kolik lidí objevilo toto tajemství – tito lidé vibrují Láskou, radostí a klidem.
 
Vaše mysl je nádoba na odpad. Lidé využívají velmi malou část své mozkové kapacity. Hodně z toho má co do činění snaha organizmu využít všechny prostředky jen pro udržení základního fungování. Jakmile budete o své tělo pečovat jako o chrám, uvolní se hodně energie, což umožňuje poskytování mnohem silnějších informací. Je to podobné jako být více mentálně čilí a fyzicky dělat věci, které jsou třeba pro splnění potřeb těla. Už jste se snažili myslet jasně, když jste dehydratovaní? Už jste se snažili o intenzivní cvičení po týdnu přijímání nezdravého jídla? Dávali jste někdy pozor, jak vaše tělo reaguje při přijímání určité potravy?
 
Tělo, mysl, duše – všechno musí spolupracovat. Když člověk hladoví, všechny tři části trpí. Dbejte více na to, jak trávíte každý okamžik vašeho života. Věnujte pozornost každému soustu, které vložíte do úst a všemu co používáte na svoji pokožku. To, co dáváte na kůži, tělo vstřebává. Chtěli byste jíst šampon, nebo opalovací krém? Pokud ne, pak zvolte výrobky, které jsou jedlé.
 
Je nemožné mít čistou hlavu, když jste vyčerpaní a rozptyluje vás tolik irelevantních věcí. Kde trávíte svůj čas? Jsou tam věci, které vás upozorňují, že to není vaše práce? Jsou tam věci, které vás upozorňují, že se vzdalujete svým vášním? Jsou vaše vztahy naplňující, nebo je zachováváte z povinnosti? Je na čase obnovit energii a čas, které potřebujete pro plnění vašich vášní.
 
Nenaznačujeme vám, že půjdete do extrémního upínání „ já, já, já “ osobních potřeb. Ale chtěli bychom zdůraznit, že je třeba se postarat o všechny vaše potřeby a umožnit druhým, aby byli zodpovědní za jejich vlastní potřeby (nemáme na mysli základní životní potřeby jako je jídlo, oblečení a přístřeší). Existuje obrovské množství času, které lidi vynakládají na potřeby druhých, zatímco jim ve skutečnosti jen umožňují pokračovat v jejich „ běda mi “ stavu bezmoci.
 
Nejlepší způsob jak pomáhat druhým je povzbudit je, aby pracovali se svými problémy sami. Ať ví, že tuto schopnost mají. Nechte druhé myslet za sebe a vyzkoušet různé možnosti. Nechtěli byste totéž pro sebe? Když budete nutit své názory druhým, často jen klonujete své kódy přesvědčení, aby je druzí přijali jako svoji víru. Nebyl by to docela nudný svět?
 
S touto myšlenkou se dnes loučíme. Udělejte si čas jít dovnitř sebe a podívat se na oblasti, které vám způsobují nemoci těla, mysli a ducha. Vytvořte si plán a začněte dělat kroky k vytvoření rovnováhy v každé oblasti vašeho života. Jakmile dosáhnete dokonalosti ve všech oblastech, budete lépe vybaveni pro správné poradenství. Ironií je, že jakmile zvládnete své vlastní Já, uvědomíte si, že ostatní vaši pomoc nepotřebují. Nebude to nádherný den? V ten moment skončí souzení a bezpodmínečná Láska zavládne na celé planetě!
 
Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace – Jak nahoře tak dole – Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pondělí 22. prosince 2014

TZOLKIN 22.12.2014 7 CHUEN kin 111 galaktický portál

 
Chuen – Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce
 
Když opice tančí při měsíčním světle, podivné věci se stávají normální a obvyklé se otočí v bizarní. Naší tendencí je vždy kvalifikovat neobvyklé, nebo neznámé, hodnotit, nebo soudit bez rozmyslu, či přemýšlení. Ale dnes není potřeba, energie hrají vaší hudbu. Takže relaxujte, užívejte si neodolatelné žertování a nechte svoji tvůrčí šťávu proudit naplno, bez souzení, omezení. Zkoumejte, bavte se, vyzkoušejte nové způsoby myšlení a nechte Uuc (7) vést vás k rozhodnutí, které z těchto semen byste měli zasadit a pěstovat, a které byste měli nechat zaniknout.
 
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr – říká se – že bude vyslyšen. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
 
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších – šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a „ zlaté ruce “, ale někdy i velké Ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
 
***
 
Jsem Chuen 7. Vítáme vás. Je mnoho změn, které se nyní dějí na planetě a které ovlivňují každého z vás. Mnozí cítíte, že je třeba něco udělat. Mnozí z vás cítí, že je třeba najít si nové bydliště, nebo máte problém najít si nové pracovní uplatnění. Jedná se o přirozené události; nechte tyto věci procházet skrze sebe, nenechte se chytit do pocitů úzkosti. Mnozí opouští planetu, umírají rychle, nebo často neobvyklým způsobem.
 
Mnozí mají emocionální, nebo psychické problémy, které mohou vznikat v důsledku potlačovaných pocitů a vzpomínek z dětství. Nemocnice jsou plné lidí s nemocemi jako je rakovina, nebo srdeční onemocnění. To všechno je součástí procesu Vzestupu.
 
Eony let jste nebyli schopní uplatňovat svobodnou vůli. Tyto časy se mění. Zkušenosti, které vám nedovolovaly zažívat, co bylo vaším přáním, se blíží ke konci. Je to podobné jako se vstupenkou do lunaparku. Můžete jít na jakoukoliv jízdu, hrát hry, sníst všechna kandovaná jablka, párky v rohlíku a dělat všechno, co si jen přejete. Ale o půlnoci se lunapark zavře a vy musíte jít domů.
 
To, co se děje v současné době na Zemi, je konec lunaparku; je čas jít Domů. Tyto změny budou mít vliv na mnoho z vás ne příliš hladce a elegantně. Když se podíváte kolem sebe, máte pocit, že některé tyto změny sotva zasáhly, stále mají dobou práci, své domovy a spoustu peněz na triviální věci. Můžete žárlit, můžete být rozrušeni. Tvrdě jste pracovali a cítíte, že si potíže v životě už nezasloužíte.
 
Těm, kterým se daří, mají pocit, že jsou v určitém ohledu lepší, zejména v morálních otázkách, nebo protože se cítí být více duchovní. Ať tak či tak, všichni jste si rovni, každý z vás si prostřednictvím myšlenek, slov a pocitů vytvořil realitu na základě kódů přesvědčení, které jste nahromadili.
 
Pro mnohé to bude tvrdá lekce, naučit se přijmout zodpovědnost za všechny své aktuální problémy. Budete si muset uvědomit, že to jak soudíte ostatní, se vám vrátí, stejně jako těm, kteří soudí vás. Každý akt laskavosti projevený druhým se vám také vrátí. Obdržíte ho s pocity vděčnosti, nebo bezvýznamnosti?
 
Vaše finanční situace je závislá na pocitech nedostatečnosti, nebo si blokujete hojnost na mnoha úrovních. Vaše vztahy jsou zrcadlové reakce vaší schopnosti milovat bezpodmínečně. Ti, kteří milují bez souzení, jsou schopni přijímat Lásku bez pocitu nedůvěry, nebo pochybností.
 
Ti z vás, kteří jste sami, bez domova, nebo na pokraji ztráty svého světského majetku zjistíte, že se hluboko uvnitř sebe držíte kódů přesvědčení týkajících se chudoby. Jakmile tyto kódy odhalíte bude moudré, abyste se na sebe nezlobili. Stačí jen vidět co jste nashromáždili za kódy, požehnejte této schopnosti vidět jasněji a podnikněte nové kroky k vytvoření reality podle vašeho přání.
 
Ve zprávách můžete slyšet příběhy o vládním utajování, což ovlivňuje všechny oblasti vašeho života. Můžete si uvědomit, že pojišťovny, bankovní instituce, vzdělávací systémy a zdravotní průmysl byly navrženy tak, aby vás mělo pod kontrolou několik bohatých rodin, jejichž konečným cílem je ovládnutí světa. Možná to pro vás zní jako fantazie, ale pokud jste četli knihy o historii, každá generace v minulosti tento cíl měla, proč by to teď mělo být jinak?
 
Během mnoha tisíciletí jste odevzdali svou sílu těm, kteří vás oslepili a drželi vás ve tmě. Dovedli vás k přesvědčení, že jsou moudřejší a vševědoucí, aby mohli dělat právní a finanční rozhodnutí za vás. Slepě jste tyto velkorysé nabídky přijali a teď se vrátili, aby vás zastrašoval a utlačovali. Jakmile si uvědomíte tuto pravdu a jejich vpád do vašeho života je důležité, abyste měli své emoce pod kontrolou.
 
Jak jsme uváděli v minulých Zprávách, vaše emoce a myšlenky jsou vysoce nabité a ovlivňují celý Vesmír. Je to látka, která tvoří vaši realitu. Dokážete si představit, kdyby se miliony lidí zlobily, kdyby objevily všechny trestné činy, ke kterým došlo? Pamatujete si, že negativní emoce se slepují dohromady, pokud by se uvolnil všechen hněv, vytvořilo by to světovou katastrofu. Výsledkem takového jednání jsou tornáda, hurikány, zemětřesení a sociální nepokoje.
 
Na druhé straně, pokud se podíváte na tyto věci s pocitem klidu a s odpuštěním, můžete vidět velmi odlišný výsledek. Buďte vděční za to, že máte nyní jasnější představu o tom, co se na planetě děje. Buďte vděční, že jste v současné době na planetě, zejména v době velké Transformace. Mějte radost s vědomím, že máte sílu vytvořit si svojí vlastní realitu. Jaké požehnání!
 
Místo toho, abyste se zaměřovali na pomstu a zášť, uvědomte si raději jak si vytvořit život svých snů. V předchozích Zprávách jsme sdíleli, že Láska je plující energie. Proudí skrze všechny věci a pokračuje dál ke všem, kteří jsou schopní jí přijímat. Ti, kteří jsou plní temných energií a myšlenek, nejsou schopni Lásku přijímat, neboť jejich energetické pole je příliš husté.
 
Chcete-li změnit stav Země, budete muset uvolnit husté energie, které vám brání v přijímání požehnání a Lásky. To je důvod, proč se o tyto Zprávy s vámi dělíme. Máme hodně starost o ty z vás, kteří jsou tvrdohlaví a s největší pravděpodobností vytváří tolik temné energie kolik pravdy o utlačovatelích vychází najevo.
 
Doporučujeme vám, abyste věnovali hodně času přemýšlení o vaší vnitřní temnotě a Stínech, spíš než tomu, co napáchali druzí, protože nemáte nad jejich volbami žádnou kontrolu. Mluvili jsme dlouho o tom, jak se zbavit temných energií a jak praktikovat energie Lásky. Teď je čas začít, protože neexistuje na Zemi žádná jiná důležitější věc.
 
K dispozici je velká změna, která nastane na Zemi. Mnozí věří, že Země bude zničena a jejich život se stane peklem. Jsme tady, abychom vám řekli, že vaše role bude přesně taková, jakou si představujete, protože vaše kódy přesvědčení vytváří vaší realitu. To je také důvod, proč někteří nejsou ovlivněni přílivem chudoby a nemocí; vidí sami sebe v jiné realitě. Už jste někdy zkoušeli přesvědčit druhé, aby věřili něčemu, co je drahé vašemu srdci a přesto vás neposlechli, ani nezměnili svůj názor? Nic na světe je nepřesvědčí, dokud se nerozhodnou udělat volbu sami. To je krása svobodné vůle a platí to i pro vás.
 
Existuje mnoho věcí, které jsou drahé vašemu srdci a bez ohledu na to, co jiní říkají, se jich budete držet jak dlouho budete chtít. To je důvod, proč vás povzbuzujme, abyste pracovali na sobě, nikoliv na druhých. Váš svět bude přesně takový jaký si ho vytvoříte. Pokud vytváříte pocity nehodnosti, bezcennosti a nedostatku, budete v této pozici. Pokud se rozhodnete, že jste obětí útlaku, zůstanete v této realitě.
 
Stejně jako v příběhu o lunaparku máte na výběr, co budete dělat po půlnoci. Můžete jít domů do postele, nebo se sejít s přáteli. Toto všechno říkáme jen proto, abyste věděli, že vy jste tvůrcem své reality. Ano, je pravda, že existují věci mimo vaší kontrolu v důsledku masového vědomí velkých skupin. Je však možné, aby vás tyto problémy vůbec neovlivňovaly, pokud se rozhodnete věřit něčemu jinému.
 
Nemoc, deprese, strachy, utlačování, oběť, to všechno mohou být kódy přesvědčení drahé vašemu srdci, nebo je můžete odmítnout. Podívejte se hluboko dovnitř sebe a rozhodněte se, zda chcete s těmito kódy pokračovat, nebo se jich zbavit a nahradit jinými.
 
Máte sílu vytvořit utopickou společnost i mezi všemi úzkostmi světa. Vyhledejte podobně smýšlející jedince, kteří nejsou zachyceni ve zkáze a šeru nesmyslných činů těch, kteří převzali kontrolu nad masami. Promluvte si s těmito jinak smýšlejícími jedinci a zeptejte se jich, co dělají v současné době, aby se vyhnuli zachycení v síti hysterie. Spřátelte se s těmito lidmi. Přesuňte se na jiné místo, pokud máte pocit, že tam, kde jste nyní, není ve vašem nejlepším zájmu. Věnujte pozornost svým vášním. Co si opravdu přejete? Jakmile najdete své vášně, udělejte všechno pro to, aby se staly součástí vaší reality.
 
Všechno, co potřebujete pro vytvoření života snů, máte v sobě. Jak efektivnější bude, když vy, kteří máte vizi Nebe na Zemi, začnete pracovat na společném cíli? Stejně jako svítí svíčka, světlo překoná tmu. Víme, že každý Lightworker vyruší obrovské množství těch, kteří pracují s temnotou. Vaše síla exponenciálně a rychle ruší všechno, čeho se snaží v temných sférách dosáhnout.
 
SEDMÝ TÓN – ZRCADLO – ODHALENÍ – ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo – vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

neděle 21. prosince 2014

MAGICKÝ SLUNOVRAT!

 
Lidstvo slaví svátek Slunovratu, jako další z mnoha velkých posunů v této bezprecedentní době stěhování Země na svou původní oběžnou dráhu.
 
Zimní Slunovrat, svátek spojený se Sluncem a velkými oslavami na severní polokouli a na jižní polokouli s oslavami Letního Slunovratu. Dochází ke změnám nejen na úrovni planety, ale také v mozku ( hemisféry) s možností využívání vyšších souborů. 
 
Tato transmise je Světelnou Bránou s doprovodem silných energií, které pomáhají a posilují manifestaci všeho, co si přejete (posilují všechna přání). Je to Brána, za kterou se duše stává svobodnější a silnější, stejně tak Láska; Brána znovuzrození, kde umírá staré a rodí se nové. Nic nebude na Zemi jako dřív. Tak dlouho stálo lidstvo před těmito galaktickými Bránami, tak dlouho čekalo, až se otevřou dveře uplatňování Zákona Jednoty, tak dlouho lidstvo čekalo, až se zvedne z trojdimenzionální bažiny, až se zvedne z hlubokého středověku, aby se mohla zrodit Zlatá lidská Rasa.
 
21-22.12 a Tzolkinovská determinanta Oc 6 / Chuen 7.
 
Oc  / Pes je Strážcem hmotných i duchovních zákonů čili, pozemských a vesmírných Zákonů, které jsou založeny na harmonii a rovnováze. Je to Láska a Světlo co přináší Pravdu za účelem dosažení rovnováhy. Tím, že se lidstvo učí žít v míru a harmonii, umožňuje svoji vlastní rezonanci s těmito Zákony a zajišťuje mírovou existenci na planetě Zemi. Oc má schopnost proplout Závoji, otevřenými Branami a sílu odstranit negativní energie - jednoduše silou myšlenky. Pes také přináší otázky partnerství – dvě odlišné reality přichází, aby se propojily v jeden Celek. K vyššímu setkání a posvátnému spojení Mužského Božství a Ženského Božství může dojít po zbavení všech trosek, nečistot a turbulencí každého a to není otázkou jednoho dne. Každý vztah lze recyklovat.
Operativní silou Oc je 6. Tón, jako jeden ze třinácti Impulsů Nejvyšší Inteligence Vesmíru a jeho energie silně ovlivňuje planetární změny. Šestý Tón je síla rovnováhy a symbiotické Jednoty Nebe a Země.
 
Chuen / Opice přináší humor a lehkost Bytí. Vzhledem k jejímu blízkému vztahu k posvátným znalostem a tvůrčímu umění, je to duchovní tvořivá síla. Tvůrčí záměr Chuen zahrnuje také aspekty čištění, odevzdávání, uzemňování nás samotných. Chuen kreativitu snadno mění v realitu. Je to navigátor času, ztělesňující vlákno světelných linií, kde jsou nové myšlenky, nové nápady vplétány do životní reality.
Operativní silou v tento den je dynamika 7. Tónu, jehož spirituální síla obsahuje souznění a sjednocení. Tón Sedmý vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny s Tónem Sedm jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. V energii Sedmičky je stimulovaný Šestý smysl, čili mimosmyslové vnímání a schopnost začít vidět za Závoje.
 
Silná planetární energetika má samozřejmě vzestupnou tendenci i v roce 2015 s průchody mnoha Portály ( obě Rovnodennosti, oba Slunovraty, Zatmění Měsíce atd.) ačkoliv je to cesta obrovských změn v procesu probuzení, není nic co by nebylo možné zvládnout, avšak někteří toho nebudou schopni. Čištění fyzického těla je jednou z nejnáročnějších částí a bude probíhat na všech úrovních  (komplexní prospívání, péče o tělo, strava, kódy přesvědčení). Cokoliv se děje, je vždy pro váš nejvyšší vývoj.
 
Význam a oslavy Vánoc prošly během uplynulých staletí mnoha podobenstvími. Jejich podstatou byl příběh inkarnace Ježíše Krista. Možná je právě teď čas zrušit kódy přesvědčení spojené s ukřižováním, utrpením....... Možná je právě teď čas začít říkat dětem, vysoce vědomým a probuzeným duším, Pravdu.
 
Od Brány 12/12/12 do 12/12/14 jsme prošli náročným obdobím změn na mnoha úrovních, což s sebou přineslo hodně únavy. Pojďme si dát všichni oddychový čas. Pojďme v tomto svátečním čase otevřít srdce a naplnit Láskou a Světlem každou částečku této planety a všechno co je její živou součástí. Ve společném záměru a ve spolu-vytváření je síla. Pojďme se zaměřit na harmonii, mír a radost pro všechny.
 
Milovaní přátelé, jsem vděčná, že mohu příležitost Vzestupu sdílet s vámi, jsem hluboce vděčná, že jste součástí mého života. Děkuji za pomoc planetě a lidstvu vám všem a velké poděkování patří Týmu 5D Gatekeepers a Wayshowers, kteří nesou ve svém energetickém poli vibraci 5D/6D, slouží jako kanály pro nové Světlo, otevírají, udržují 5D Brány a Portály a spojují tuto dimenzi s vyššími dimenzemi a jejichž pravidla jsou přesně daná.
 
Vděčnost, úcta, obdiv, Láska a poděkování za neuvěřitelný posun v Nanebevzetí přichází z vyšších sfér od mého plejádského Týmu všem za obrovský kus dobře vykonané práce. Přeji vám všem mnoho mnoho Lásky, kouzelné dny strávené podle vašeho přání, radostné a požehnané svátky s otevřeným srdcem. Během svátečního období 24.12 - 1.1. energetickou predikci Tzolkinu na blogu nebudete nacházet pravidelně každý den. Těším se na další společné tvoření, těším se na vás v magickém roce 2015! 

Přijměte prosím malý dárek od Master Mandala Martina Zezuly. Mandala 372. Mandala Slovakia. Léčivé, harmonizující, přenádherné vysokofrekvenční obrazy si můžete objednat na : www.zezula-art.sk. Na obraz se vztahují autorská práva. 
 
V Lásce a Službě
Lenka
 

TZOLKIN 21.12.2014 6 OC kin 110 galaktický portál

 
 
Oc – Pes - Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání
 
Oc - nagual sexuality stojí dnes v pozadí s Chicchan – Opeřeným Hadem, který ztělesňuje sexuální záležitosti. Tato kombinace přináší explozivní sexuální energii, která může rychle přetéci v nekontrolovatelnou vášeň, kdyby nebylo stabilního a uklidňujícího účinku Uac (6). Ctěte svou sexualitu, jako základní přirozenou zdravou část svého Bytí s tím, že to není žádný hřích, nebo neřest, která má být skrývána, nebo hanobena.
 
Oc navazuje na cyklus Akbal a Cimi – cyklus narození, smrti a znovuzrození. Oc znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.
 
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své „ smečce “, mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.
 
***
 
Zdravíme vás! Jsem Oc s Tónem 6 a vítáme vás v čase našeho společného sdílení. Je v nejlepším zájmu všech, aby v tomto čase spolu spolupracovali a to všech na Zemi i mimo ni. Všichni jsme ze stejného Zdroje a všichni se k němu nakonec vrátíme. Mnoho vašich starověkých a náboženských prohlášení uvádí, že jsme všichni Jedno - že jsme bratři a sestry a opravdu to je pravda. Uvnitř vašich srdcích to víte. Když se podíváte jeden druhému do očí, spatříte tuto Pravdu. Dokud si neuvědomíte, že vaše srdce jsou stejná, vytváříte oddělení a pád civilizace.
 
Učte se od zvířat, ví že jsou Jedno se všemi. Neoddělují se od sebe a nevytváří nadvládu nad ostatními. Podívejte se na mravence, žijí v okamžiku přítomnosti a nepřednáší o válkách. Prostě dělají, co je třeba, jako tým. Pozorováním symbiotického vztahu v přírodě se můžete hodně naučit. Když si vytvořili lidé nálepky oddělenosti, všem to přineslo jen peklo.
 
Nebe na Zemi se může stát realitou, pokud se pro to rozhodnete. Existuje jedno základní téma, které můžete také rozvinout a to je – miluj bližního svého, jako sebe sama. Problém je v tom, že mnozí z vás se nenaučili milovat sami sebe. Jak může někdo očekávat, že ho budete milovat jako bližního svého, když nemilujete sami sebe? To je nemožná realita.
 
Tyto Zprávy jsou navrženy tak, aby vám pomohly to pochopit a pomohly v tom, jak milovat sami sebe. Vždycky to začíná tím, že jdete dovnitř sebe. Mnozí z vás věnují obrovské množství času a energie svému vnějšímu Já, péči o zevnějšek, vzhled a vystupování. Ale mnohem méně času věnujete svému vnitřnímu Já a nezbytné péči, která umožňuje zářit vašemu vnitřnímu Světlu. To se nejlépe provádí v hluboké meditaci, ale můžete to však praktikovat kdykoliv během dne. Lze toho dosáhnout pouze, když není vaše mysl přeplněna strachem, zaneprázdněností a roztržitostí, což vás odvádí od sebelásky. Doporučujeme vám udělat závazek a najít čas a pracovat na svém vnitřním Já. Naučte se spojovat se svými osobními Průvodci, kteří čekají až je požádáte o pomoc.
 
Najděte odvahu podívat se na utrpení a bolest nashromážděnou z minulosti, za účelem jejího uzdravení. Najděte kódy přesvědčení, které vás uzamknuly v páchnoucím myšlení. Vytvořte nové kódy přesvědčení, které otevírají dveře k hluboké Lásce k sobě i druhým, v tom leží vaše spása. Nechceme tím naznačit, že se vzdáte jakýchkoliv náboženských textů, ve kterých nacházíte pohodlí. Nicméně vám doporučujeme podívat se na přesvědčení, která uvádí, že někteří jsou lepší než ostatní, protože to není přesné. Každý z vás má uvnitř sebe schopnost najít pravou Lásku Zdroje; nepotřebujete žádného prostředníka.
 
Pouze vy můžete odpustit druhým. Pouze vy se můžete rozhodnout milovat všechny bezpodmínečně. Pouze vy můžete učinit volbu být uctiví k přírodě. Jen vy můžete naplnit svůj osud. Nabízíme vám klíče ke spasení pouhou otázkou : chcete jít dovnitř sebe a vyčistit odpadky, které páchnou a obtěžují vás? Existuje mnoho cest ke Zdroji. Každý má jedinečný mix nápadů a prostředků.
 
Každý z vás je nekonečně důležitý a milován těmi, kteří ani nevíte, že existují. Mluvíme o těch, kteří bydlí v jiných dimenzích a které většina z vás není schopna vidět svým fyzickým zrakem. Věřte, že jsme vám stále k dispozici a jsme ochotni a schopni vám pomáhat při procesu Vzestupu.
 
Nastal čas posunout se do vyšších dimenzí. Víme velmi dlouho, že budete opět na naší straně. Vidíme vaše slzy, slyšíme vaše prosby ve sféře zapomnění. Přináší nám obrovskou radost, když bratr najde cestu Domů a rozpomene se na své skutečné duchovní kořeny. Nabízíme vám stejnou pomoc. Mnozí z vás se rozhodnou na nějaký čas zůstat v lidské podobě. Život na Zemi bude mnohem jednodušší, když si vzpomene na svou rodinu, když se můžete spolehnout na podporu svých bratrů a sester. Věřte, že jsme Jedno – jeden hlas, jedna poezie – máte nadosah ruky všechna řešení, včetně radosti a míru!
 
ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

sobota 20. prosince 2014

TZOLKIN 20.12.2014 5 MULUC kin 109 galaktický portál

 
Muluc – Měsíc – Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, DHARMA, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, Síla očištění, progresivita, Síla změny pohledu, podvědomí
 
Někdo věří, že aby v životě uspěl, musí se dostat tam, nebo tam, tak rychle, jak je to jen možné, než to udělá někdo jiný. Ve skutečnosti opak je pravdou. Chcete-li cokoliv urychlit, musíte zpomalit. Totéž platí i pro dosažení rovnováhy v pracovním životě, kde se všichni honí na denním pořádku. Není to o tom, jak rychle, nebo jak brzo to uděláme. Všechno je o tom, jak hluboce milujeme, jak se chováme k ostatním a jak moc respektujeme sami sebe. Postavte dnes takto pilíře vašeho každodenního života a všechno ostatní bude následovat přirozeně.
 
MULUC v yuakatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.
 
Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC. Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum.
 
***
 
Jsem Muluc 5 a jsem vděčný za čas společného sdílení. V této době existuje na vaší planetě mnoho změn. Jak studujete s námi i s ostatními, uvědomujete si, že se něco děje s vaším tělem. Možná jsou chvíle, kdy můžete mít pocity šílenství, protože máte myšlenky, pocity, nebo možná fyzické vibrace, které jste nikdy nezažili.
 
Nebojte se, žádné fyzické změny se nedějí. Všechno je součástí toho, čemu říkáte Vzestup, o kterém se psalo téměř v každém náboženském textu. Vzestup může být definován mnoha způsoby, různými interpretacemi. Každý z vás má svobodnou vůli vybrat si cestu, která odpovídá vašim kódům přesvědčení.
 
Takže pokud si myslíte, že existuje peklo, místo věčného zatracení, pak si buďte jisti, že při opuštění tohoto světa, zažijete peklo svých snů. Neznamená, že tam zůstanete věky, ale zůstanete tam tak dlouho, dokud nedojdete k závěru, že musí existovat něco lepšího a budete se o to snažit.
 
Vaše aktuální kódy přesvědčení mají obrovskou moc nad schopností rozhodovat se pro to, co je ve vašem nejlepší zájmu. Vzpomeňte si na dobu, kdy jste se drželi nějaké pravdy, bez ohledu na to, jak triviální to mohlo být a pak si vzpomeňte na pocity, jaké to bylo, když jste měli AHA ! okamžiky a likvidovali tak jednu myšlenku za druhou. Všimněte si,  jak jste také změnili chování spojené se starými kódy, které už neodpovídaly novému paradigmatu.
 
Jako příklad uvedeme, že jste jako dítě neměli rádi špenát. Možná byste ho ochutnali, ale byli jste svědky toho, jak ostatní, kteří také neměli rádi špenát dělali při jídle obličeje, nebo měli poznámky, jak je špenát odporný. Takže jste si vytvořili kód „špenát chutná hrozně“. Jakmile jste spustili tento program, po celá léta jste odmítali cokoliv, kde byl špenát.
 
Ale jednoho dne se rozhodnete špenát ochutnat a zjistíte, že je vynikající. Na základě tohoto zážitku, začnete špenát přidávat do oblíbených salátů a v restauraci si přidáváte špenát do vašeho menu. Dokonce se rozhodnete pěstovat špenát na zahradě. A pak začnete přemýšlet: „ Zajímalo by mě kolik dalších potravin jsem jako dítě neměl rád, a které by mi možná teď chutnaly.“ Začnete zkoušet další.
 
Vidíte jak jeden jediný jednoduchý kód přesvědčení může přinést změny do života? Takových kódů máte zapnutých tisíce. Je ve vašem nejlepším zájmu rozhodnout se, které je třeba posílit a které je třeba zlikvidovat. Váš život se stane kouzlem, jakmile vyčistíte kódy přesvědčení zotročující vás myšlenkami strachu.
 
Každý kód, který zlikvidujete, otevře dveře, které jsou v současné době pro vás zavřené. Máte schopnost tuto práci udělat, je to ta nejdůležitější práce, kterou máte a benefity jsou obrovské! Mnozí z vás se příliš koncentrují při změnách na pomáhání a šetření druhých, ale starejte se raději o svoji vlastní vnitřní práci. Doporučujeme, abyste se podívali nejprve na kládu, kterou máte ve vašem vlastním oku, než začnete hledat třísky v oku druhých. Jinak prostě slepý vede slepého.
 
Věnujte se v každém okamžiku svým myšlenkám, činům a emocím. Zeptejte se upřímně sami sebe: " Proč si myslím, že to tak má být? “ Požehnejte každé záležitosti jako učební lekci, nebo prostě jako zážitku. Dovolte si léčit sami sebe a dovolte svému Já provést změny, které prodlouží váš čas na Zemi!
 
PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
 
PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ – takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pátek 19. prosince 2014

TZOLKIN 19.12.2014 4 LAMAT galaktický portál

 
Lamat – Hvězda – Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost
 
Jednou z nejmoudřejších věcí, kterou můžete udělat, je věnovat nějaký čas během dne odpočinku - relaxovat a užívat si. Nic extrémního není zdravé – ani práce, ani produktivita, nebo zaneprázdněnost nejsou tak velké ctnosti, jak tomu Západní společnost věří. Starověké civilizace věděly, že bohatství a hojnost nejsou v životě získávány tím, že pracujete 90 hodin týdně, ale obohacováním mysli, těla i ducha a zdravou rovnováhou mezi prací, zábavou, odpočinkem a aktivitou.
 
Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodili se v této Energii, mívají zpravidla šťastný osud – ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokáží pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.
 
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod – vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
 
***
 
Dnes je den Lamat 4. Je to velký den pro velké oslavy vás, kteří jste se rozhodli žít na planetě Zemi. Mnozí z vás považují svůj život za samozřejmost a často ani nevíte o velikosti své síly ani o své Duchovní Podstatě. Jsme tu, abychom vám pomohli rozpomenout se na vaši vnitřní sílu a efekt každé vaší vědomé myšlenky
 
Většina z vás se cítí oddělena od své rodiny a přátel, kteří „ přešli na druhou stranu “, ale nemusí to tak být, protože žijí stejně jako vy, vibrují jako vy, i když jejich svět je pro většinu z vás neviditelný. Tato doba se blíží ke konci, protože Závoje se stále více ztenčují a stále více lidí je schopno vidět na Druhou Stranu, byť jen na krátký okamžik. Jsou to život měnící okamžiky. Jak můžete nevěřit v život po životě, když jste ho zažili?
 
Někteří z vás se cítí odděleni od rodiny a od přátel, kteří jsou od vás daleko. Ale nemusí to tak být. Každý z vás má schopnost komunikovat více způsoby, než jen pomocí elektronických zařízení. Zdokonalujte své schopnosti a intuici a budete tomu rozumět. Existuje mnoho knih a mnoho lidí, kteří mohu pomoci těm, kteří si přejí zvýšit své psychické schopnosti.
 
Bohužel mnozí z vás odmítají takové věci, protože vám církve vštípily přesvědčení asociující ďábla s psychickými schopnostmi. To je nešťastné, ale někteří pro to mají své důvody. V mnoha případech existovali lidé, kteří tuto pravomoc zneužívali a manipulovali s druhými. Přesto ti samí lidé nakonec odmítali předat tyto schopnosti obyčejným lidem. Jak skvěle můžete ovládat druhé lidi, když nemají stejné chápání jako vy?
 
Mnoho z těchto kódů přesvědčení bylo zahrnuto do náboženských dokumentů jako prostředek pro ovládání lidí, aby se cítili méně než Bůh, nebo méně než církevní vůdci. Chcete-li ovládat lidi první věc, kterou musíte udělat, je předat jim vědomí, že vy máte vyšší chápání a oni nemají schopnost rozumět. Tato hierarchie ovládání znamenala pád člověka v celé historii Země.
 
Nadešel čas, aby se každý z vás velmi pozorně podíval na každé přesvědčení, kterého se držíte, aby to byla skutečná Pravda. Nejvíce přesvědčení bylo vdechnuto slepou vírou, bez jednoho jediného zpochybnění autorit, kteří tuto Pravdu hlásali. Už jste si udělali čas a vrátili se k původním dokumentům, abyste viděli co skutečně bylo napsáno? To je velmi obtížný úkol a opravdu většina z těchto dokumentů byla zničena, přesto jsou některé nově objevovány. Můžete zjistit, že mnoho z těchto pravd bylo zkresleno. To čeho se drží vaše drahé srdce se často nezakládá na pravdě.
 
Bez ohledu na to, jaká slova byla napsána, nebo ztracena, Pravda je stále přítomna kolem vás. Mnoho se můžete naučit pozorováním přírody, která je odrazem Stvořitele. Pokud nezasáhne člověk, vše je dokonale harmonicky vyváženo. Už jste někdy studovali symbiózu rostlin, zvířat a krajiny? Každý porod, každý nový výhonek je sám o obě zázrak. Rostliny mají schopnost klíčit a růst, pokud jim to okolnosti umožňují.
 
Věříte, že existuje trestající tvůrce, který vybírá lidi a hází je do věčného zatracení? Děje se něco takového v přírodě? Vidíte stromy, že by bojovali o pozici autority? Takové věci můžete vidět ve světě zvířat, ale je to otázka přežití, nikoliv nadvlády nad ostatními. Už jste někdy viděli jak se spojují ptáci, aby šli do války proti jiným ptačím kmenům? Můžete vidět některé ptáky, jak se pokouší vykrádat cizí hnízda za účelem potravy. Ale opět se jedná o symbiotický vztah, který byl navržen kvůli rovnováze přírody. Lidé vedou války z důvodu chamtivosti a předstírají, že jsou zachránci ve snaze získat vládu a kontrolu nad zdroji těchto národů.
 
Jsme velmi zarmouceni územními mapami. Vidíme čáry vyměřující území států a zemí oddělující bratry a sestry. Lidé označují své pozemky jako drahocenné vlastnictví a dělají všechno, co je v jejich silách, aby druzí neuplatňovali nárok na tato území. Když byla vytvořena Země, byla navržena pro užívání všech, ne k parcelování malých oddělujících částí. Těšíme se na dobu, kdy se naši lidští bratři znovu probudí k Pravdě, protože všichni pocházíme od jednoho stejného Stvořitele a ani jedna církev nemá cestu, která by vedla ke spáse.
 
Mnohé z vašich církví hovoří o tom, že jen jejich cesta vede k Pravdě. Jak je to možné? Nevěříte, že by vám Stvořitel neumožnil spojit se s ním přímo? Chtěli byste vytvořit něco takového ve vaší vlastní rodině? Jaká škoda, opravdu. Myslíte, že je nějaký člověk, který nemá schopnost spojit se se svým vlastním Bohem? Nebo, že Bůh čeká, až se objeví ten vyvolený člověk? Dává to nějaký smysl? Jsme tu proto, abychom vám pomohli sjednotit lidstvo do Jednoty, protože pocházíme z jednoho Zdroje a všichni se do něj jednou vrátíme.
 
Mohli bychom pokračovat dál a dál, ale víme, že ti, kteří by nejvíce potřebovali slyšet tato slova, mají pravděpodobně zavřenou mysl a hodí tato slova stranou. Přesto víme, že mnozí z vás hledají. Jste zkušení ve světových náboženstvích, ale máte touhu vědět víc, protože uvnitř víte, že je třeba vše ověřovat. Tleskáme vám za vaši odvahu a hledání Pravdy.
 
Možnost jít dovnitř sebe, spojit se se svým Vyšším já a Zdrojem máte na dosah ruky. Mnozí si neuvědomují, že jsou schopni to učinit. Je to vaše intuice, vaše vnitřní znalost, vaše vnitřní spojení. Věnujte pozornost těmto vědomostem, je to váš klíč k jemnému naladění na Zdroj. Každý z vás má tuto schopnost. Je pravda, že někteří jsou více zběhlí, protože mají s těmito schopnostmi delší vztah. To ale neznamená, že někdo je více či méně důležitý, všichni jsme Jedno.
 
Lidská perzistence v kategorizaci a souzení druhých je hlavním pádem a újmou vašeho celkového růstu. Existuje mnoho knih na téma zvýšení schopností a jak se spojit se svým Vyšším Já,  Anděly, Průvodci. Nebudeme to zde blíže vysvětlovat, nicméně vám dáme nějaké návrhy jak najít knihy, které by dokázaly odpovědět na vaše dotazy.
 
Zajdete-li do knihkupectví, nebo hledáte-li on-line, ujasněte si otázky ve své mysli např. „ Ukažte mi knihu, která mi pomůže spojovat se s mým Vyšším Já.“ Dávejte pozor, co se kolem vás děje. Jste-li v knihkupectví, můžete mít pocit zajít do určité uličky, kde může vypadnout kniha přímo k vašim nohám. Další metoda je: držíte knihu, zatímco pevně stojíte na zemi, kolena máte od sebe a stojíte rovně. Tendence zhoupnout se dopředu znamená ANO, naklánění dozadu je odpověď NE.
 
Pokud jste na počítači, může se na monitoru objevit vhodná kniha. Někteří z vás jsou kvalifikovaní v kineziologii, nebo používání kyvadel – i to mohu být nástroje vhodné pro nalezení knihy, nebo aktuálních odpovědí na otázky. Mnozí mají senzitivní pocity, to platí i při reakcích, co je pro vás v tu chvíli správné a co ne.
 
Existuje celá řada způsobů jak zjistit co je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Začněte zdokonalovat své schopnosti, dokud nebudete plně důvěřovat svým odpovědím ve všech situacích. Upřímně se podívejte na církve, nebo studijní skupiny, kterých se zúčastňujete. Je to forma, kde se můžete ptát na otázky týkající se tohoto učení? Pokud tomu tak není, pak je to skupina s uzavřeným myšlením. Najděte si jinou formu, kde se můžete učit a růst svým vlastním tempem. Uvědomte si, že to, čemu jste věřili v mládí, v časech náboženství vašich rodičů, může být zastaralé.
 
Mějte odvahu být otevření a hledat Pravdu ve všech věcech. Ptejte se a to zejména těch, kteří mají odlišné myšlení. Místo toho, abyste objevovali rozdíly, hledejte raději podobnosti. Prolomte bariery oddělenosti. Neexistují dva z vás, kteří by měli stejný názor na jednu věc. Každý z vás je jedinečný s možností měnit své názory. To je krása lidského Bytí – schopnost vybírat si a měnit co není pro vás to pravé. Je to Bohem dané právo, kterým jste byli obdarováni, když jste vstoupili do této sféry. Toto právo se jmenuje svobodná vůle a ačkoliv vám umožňuje dělat všechno co si vyberete, s každou volbou také přicházejí následky.
 
Avšak kdykoliv se rozhodnete využít svobodnou vůli k dělání věcí, které jsou laskavé a pokorné a pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, ocitněte se v životě na vyšší vibrační frekvenci, která se nazývá Láska. To neznamená, že váš život bude snazší, nebo že si získáte respekt ostatních. To znamená, že budete žít v celistvosti a mír, radost a laskavost jsou dary, které budete dostávat. Dokážete si představit lepší způsob, jak trávit dny na Zemi?
 
Došli jsme k závěru s doporučením, abyste se obrátili dovnitř sebe a uvědomili si přesvědčení, která jsou vašemu srdci drahá a našli odvahu ptát se zda pro vás platí i nadále. Jsme tady, abychom vám pomohli, jakmile jste připraveni udělat změny a uvolnit strachy spojené s těmito změnami. Milujeme vás nad míru lidského chápání a máme k vám úctu. Dokonce i když nás nevidíte ani neslyšíte fyzickými smysly věřte, že jsme blízko vás a pomáháme vám na vaší cestě.
 
ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

čtvrtek 18. prosince 2014

TZOLKIN 18.12.2014 3 MANIK kin 107 galaktický portál

 
 
 
Manik – Ruka / Jelen – Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnost, oblast léčení, dosažení cíle i přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.
 
Dnešní den není procházkou. Ox (3) rušivá energie vytváří silnou dysbalanci Manik a mocného Jelena vyhazuje z jeho stabilní chůze na pevných kramflecích. Ale Manik je, jak se říká příliš velký na pád. Síla a moc tohoto denního znamení může způsobit mnoho zmatku, může vás destabilizovat a vyslat na špatnou cestu. Respektujte svojí energii, věnujte čas učení jak využít svoji sílu a dejte ji jasně najevo lidem, situacím, nebo místům, které mohou vnášet pochybnosti, riziko a nejistotu.
 
Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je:chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.
 
***
 
Dobrý den. Jsem Manik 3. Jsme potěšeni, že vám můžeme poskytnout naše služby. Jsme spokojeni s pokrokem, který děláte a jsme nadšeni vaším zájmem o plné probuzení. Neexistuje velkolepější dobrodružství, než si plně uvědomovat svou duchovní povahu, zatímco máte lidskou podobu.
 
Jsme tu dnes, abychom sdíleli několik informací týkajících se manifestace všeho po čem toužíte. Možná, pokud jste s námi od 1. Dne, zaznamenali jste velké změny ve svém životě. Každý kód přesvědčení, který jste změnili a každý překonaný strach otevírá další sérii dveří, které můžete zkoumat. Neexistuje nic, co by mohlo zastavit vaši schopnost kdykoliv něco změnit. Jsme tu, abychom vás povzbudili otevřít každé další dveře. Nahlédněte a vstupte do každých, které vás zajímají. Pokud otevřete dveře, které vás nezajímají, prostě je zavřete a pokračujte dál.
 
Jakmile se naučíte říkat NE na požadavky druhých a začnete říkat mnohem častěji „ANO, to chci udělat!“, váš život rozkvete a stejně tak vaše schopnost vyjádřit nadšení. Zjistíte, že máte více času, energie, peněz, bohatství, jakmile zrušíte věci, které děláte, abyste na druhé zapůsobili, nebo jakmile přestanete plnit očekávání druhých. Užívejte si tyto časy. Naučte se více odpočívat. Stres způsobuje jen stárnutí těla a ubírá smích z vašeho života. Spěte, když jste unavení. Jezte, když máte hlad. Bavte se, když máte chuť a potřebu.
 
Když je vaše tělo svěží a vaše mysl je jasná, máte možnost být více kreativní a právě v tomto okamžiku je optimální stanovit si jasné záměry věcí, které chcete manifestovat a zážitků, které chcete prožít. Mnoho metod, jak věci manifestovat, najdete v předchozích Zprávách.
 
Dnes jsme chtěli zdůraznit, abyste odstranili věci, které vám ubírají čas a energii a odvádějí vás od toho, co si skutečně přejete. Když nastavujete své záměry, buďte odpočatí, neboť dát věci do pohybu stojí energii. Dnes si vědomě uvědomujte jak budete trávit svůj čas a čemu budete dávat energii, která vás udržuje v pohybu vpřed za svými sny. Začněte tím, že řeknete NE, děkuji, všem věcem, které vás odvádějí od uvolnění času a energie pro sebe. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili a dovolte nám éterické objetí a polibek radosti. Opravdu jste milováni a požehnáni víc, než si vůbec dokážete představit!
 
Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

středa 17. prosince 2014

TZOLKIN 17.12.2014 2 CIMI kin 106 galaktický portál

 
Cimi – Spojka – vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok
 
Snad nejvíce bolestně dojemné na dualitě života a smrti je, že nic není tak pulzující extatické, tak naprosto strhující jako život a jeho nekonečné škály barev, forem a rytmů, a nic není tak nehybné, tak tiché jako smrt, která se dotýká všeho, co žije. Berte smrt jako aspekt, který slouží vyššímu účelu. Užívejte si život a respektujte smrt.
 
Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM – je jedno, s čím – dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může uvolnit z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.
 
CIMI představuje v yucatánském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí ke znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme Osvícení a získáváme vědomí moudrosti našich předků.
 
Narození, smrt a znovuzrození jsou základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro Cimi přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.
 
***
 
Zdravím vás. Jsem Cimi s Tónem 2. Dnes bychom se rádi podělili o zprávu týkající se sourozenců. Všichni jste v podstatě sestry a bratři, ale ne všichni jste z lidského rodu. Ale v každém z vás je běžná forma DNA. Vlákna DNA mají kódy a ty lze vypnout, nebo kdykoliv zapnout. Málokdy jsou tyto kódy vypnuté, to je vzácné, ale může se to objevit. Když vstupujete do této sféry, jako dítě máte určité množství kódů v poloze „ON“. Masy mají obvykle zapnuto stejné množství kódů.
 
Ti, kteří mají zapnutých více kódů, mají psychické schopnosti jako je telekineze, vnitřní vize a telepatie. Aby bylo možné zapnout více spínačů, člověk musí projít zkušenostmi Lásky. Tento druh je bezpodmínečná Láska a předčí všechny předchozí zkušenosti. To jsou ty AHA! okamžiky, kdy najednou chápete něco duchovního. Možná někdo skrývá hněv a po přečtení knihy si uvědomí, jak odpustit s tak hlubokým pochopením, že se přestane hněvu vůči druhým držet. Jedná se o vyšší pochopení bezpodmínečné Lásky.
 
Láska, stejně jako všechny jiné emoce, má specifickou energetickou vibraci. Pokaždé, když člověk dosáhne nové úrovně bezpodmínečné Lásky, dosáhne vyšších vibrací. To je doba, kdy se zapne další kód DNA. Je to podobné elektrické energii, jakmile vodičem prochází příliš mnoho energie nastane zkrat, nebo vypnutí pojistek. Nedojde-li v pojistce k přerušení obvodu, může dojít k přehřátí a požáru.
 
Vaše tělo je plné elektrických obvodů. Pokud byste do nich pustili příliš mnoho proudu, mohli byste spálit své obvody. Kódy jsou podobné pojistkám, mohou zastavit havárii v těle. Jakmile člověk začne chápat Lásku mnohem více, bude rezonovat na vyšších frekvencích, to je podobné jako pustit do těla více proudu. Čím více kódů máte zapnutých, tím více jste schopni rezonovat na vyšší frekvenci.
 
Pokaždé, když je zapnut další kód, máte k dispozici další psychický dar. Najednou je člověk schopen vidět duchy, nebo duchovní bytosti, zatímco někteří jsou schopni komunikovat s neviditelnými bytostmi na mnohem jasnější úrovni. Mnohým se zlepší schopnosti telekineze, telepatie, intuice. Někteří mají věštecké sny a vize.
 
I když vše je spojeno s rostoucím množstvím Lásky, tyto dary mohou být použity pro účely chtivosti, slávy a války. Každý jedinec má svobodnou vůli. Může si myslet, že způsob, kterým svými dary pomáhá, je pro blaho společnosti. To se stává často, když vlády ovlivňují psychické děti a vnímavé dospělé. Jejich mysl je přeškolena, aby si mysleli, že pomáhají světu stát se lepším místem.
 
Nechceme se držet rozsudku proti těmto osobám, přejeme si jen, abyste věděli, že tyto věci se odehrávají a přejeme si, aby tato činnost byla známá široké veřejnosti. Je naše naděje, že nic z toho nebudete soudit. Uvědomte si, že každý z vás jde po jedinečné cestě, která tak jako tak vede zpátky ke Zdroji.
 
K tomu, abyste měli zapnutých více kódů, budete muset zažívat více Lásky. Lze to provést prostřednictvím upřímného hledání Pravdy, ale těchto zkušeností a integrace Pravdy musí být dosaženo. Jedna věc je něco slyšet, další úroveň je chápat to a zcela něco jiného je realizovat tyto znalosti ve svém každodenním životě. Chápete ten rozdíl?
 
Ve vzácných případech lze kódy vypnout. To se stane, když jedinec používá vědomě své psychické dary takovým způsobem, že vytváří ve světě zmatek. Tito jedinci jsou na Zemi vzácně. Dokonce i Adolf Hitler, kterého mnozí tak nenávidíte, do této kategorie nespadal, ve svém srdci opravdu věřil, že to co dělá, je pro zlepšení světa. Opět platí, že nesoudíme činy druhých a doufáme, že ani vy nebudete nikoho soudit, protože to vytváří ve světě zmatek.
 
Jakmile budete mít nějaký kód zapnutý, může dojít ke změně ve vašem těle – začnete vibrovat na vyšší frekvenci. Je to podobné jako než se upraví tok vody v pumpě, může chvilku trvat než začne voda proudit správnou rychlostí. Často tyto změny probíhají bez povšimnutí. Ti kteří jsou vědomí a pozorní, mohou zaznamenat různé změny. Jedna věc je pro všechny společná a to je, že se zvyšuje váš smysl milovat druhé bezpodmínečně. Čím více kódů máte zapnutých, tím více krásy ve věcech vidíte a máte větší pocit Jednoty. Nakonec všechny vidíte jako sourozence, rovný s rovným, nikdo není menší, nikdo není větší. Dosahujete pochopení, že každý z vás je Dítě Boží, které hraje nezastupitelnou roli na Zemi. Začnete se dívat jeden druhému do očí, uvidíte obraz sebe sama a budete vědět, že každý člověk je součástí vašeho Já. Budete lépe rozumět, že jste skutečně duchovní Bytost s lidskou zkušeností.
 
Existuje mnoho příznaků spojených se změnami kódů. Většina fyzických příznaků je přechodná a trvá to jen krátkou dobu, než tělo provede patřičné změny a přijme větší tok energie. Mluvíme zde o jednoduchých podmínkách velmi složité situace. Můžete mít zimnici, můžete se třást, nebo vibrovat. Můžete objevit potraviny, které se pro vás stanou nestravitelné, což s sebou na druhou stranu přináší chuť na zdravější potraviny.
 
Obecně platí, že jakmile se člověk začíná měnit, přestane toužit po potravinách které jsou vysoce zpracované, sladké, nebo s velkým množstvím umělých přísad. Ti, kteří jí i nadále tyto potraviny zjistí, že jejich tělo je přestane tolerovat, začnou se cítit unavení, nafouklí a bolaví. Dávejte pozor co do vašeho těla dáváte a jak se po tom cítíte.
 
Mnozí mají příznaky alergie, vyrážky, unavené oči, letargie, nebo problémy s dutinami. Často dochází ke zvýšené toxické očistě, jak se tělo snaží zbavit se uložených chemikálií za účelem získání více světla do každé buňky. Příznaky jsou velmi podobné chřipce – bolesti, únava, horečka, průjem atd. V nejhorším případě to trvá několik dní. Doporučujeme vám nepoužívat k maskování příznaků léčiva.
 
Je pro vaše nejvyšší dobro hledat pomoc u těch, kteří mají znalosti v bylinné a přírodní léčbě. Jakmile se vaše tělo usadí v nových frekvencích, budete se cítit vyrovnanější a klidnější. Symptomy můžete zmírnit odpočinkem a pitím velkého množství čisté vody.
 
Změny mohou nastat také v jiných oblastech života. Můžete se začít dívat na váš život novou sadou očí a měnit chování, které vám nepomáhá. To může přerůstat jisté vztahy, nebo způsoby trávení volného času. Můžete změnit zaměstnání. Někteří se přesunou blíže k rodině, či svým přátelům. Mnozí se podívají blíže na svá duchovní přesvědčení a mohou provést změny, které je přesunou blíže k Bohu.
 
Často jsou změny jemné a všimne si jich spíše okolí, než člověk sám. Přátelé, s kterými se již nechcete setkávat, se mohou snažit se na vás pověsit. Mohou se snažit nutit vás, abyste s nimi trávili více času. Mohou se vám vysmívat, mohou vás obviňovat, že jste zrádci, nebo že jste „ svatější “ než oni.
 
Může být obtížné prolomit tyto zvyky, ale je třeba udělat to, pokud chcete pokračovat na cestě sebe-posílení. Časem možná zjistíte, že někteří z těchto přátel vás začnou respektovat, že jste vzali život do vlastních rukou a plavete proti proudu. Pokud k tomu dojde, máte příležitost stát se vzorem pro ty, kteří chtějí udělat ve svém životě podobné změny, až se dostanete ke svým bratrům, kteří jsou připraveni probudit se do svého plného potenciálu.
 
Možná jste si všimli, že mnoho dětí i dospělých vykazuje celou řadu psychických schopností. Jejich chápání Lásky je vysoké a jejich schopnost oslovit druhé, kteří jsou v nouzi je vyjímečná. Je to proto, že mnoho z nich se inkarnovalo s více zapnutými kódy, než předchozí generace.
 
Jsme opravdu v čase velkých změn a tyto děti a lidé jsou Way-showers, což vám umožňuje udělat velký kvantový skok v pochopení a provádění bezpodmínečné Lásky. Na Zemi se to nikdy nestalo, i když v historii Země jsou časy, kdy došlo k fyzikálním skokům, jako je pochopení, jak vytvořit neuvěřitelné stavby, či znalosti o pohybu hvězd.
 
Během této doby byli lidé ovlivněni bratry, kteří mají bydliště daleko mimo vaší Galaxii. Ačkoliv existovalo obrovské vylepšení technologií, tento akt nebyl spojen se zlepšením schopnosti milovat bezpodmínečně.
 
Nacházíte se ve vyjímečné době historie Země. Nezáleží na tom, jaké jsou vaše náboženské, nebo politické názory, nebo jaká je cena vajec. Důležité je naučit se milovat každého jako svého nejdražšího sourozence. Bez ohledu na rasu, kulturu, etnický původ, všichni pocházíte z jedné nebeské rodiny.
 
Jakmile se dostanete mimo bariery oddělenosti, a začnete žít ve společné harmonii zjistíte, že Země je Rájem pro všechny, kteří si přejí žít v míru a Lásce. Doufáme, že se vám tato slova dostanou do srdce a pomohou vám pochopit, že nejdůležitější je uvolnit emoce a rozsudky, které blokují tok Lásky, která je vaším prvorozeným právem a zásadním uspořádáním celé Galaxie.
 
Dívejte se na ostatní jako na rozšíření sebe sama. Dívejte se na každou zkušenost jako na požehnání a poučení, které vám dává schopnost posunout se blíže ke Světlu a Lásce. Zapamatujte si, že temné energie se slepují k sobě a tvoří husté vrstvy s nízkou energií. Světelné energie bezpodmínečné Lásky lehce proudí všemi věcmi a plynou jako hebký vánek v jarním ránu.
 
Vybírejte si pouze situace, které vás dovedou k Lásce a sledujte jak se váš život magicky rozvíjí. Vyberte si jak budete reagovat na každou situaci. Máte schopnost pohybovat se dopředu a měnit věci, které vám přináší štěstí v každém okamžiku.
 
Všechno co potřebujete, máte uvnitř sebe. Jsme tu jen proto, abychom vám připomněli, že jste úžasný člověk! Přivítejte každý den novýma očima, dívejte se na každého člověka s vědomím, že je to váš bratr, nebo sestra. Najděte odvahu prolomit překážku, která vás udržuje v oddělenosti!
 
DRUHÝ Tón – POLARITA – Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

úterý 16. prosince 2014

TRECENA CHICCHAN

 
Vlna Chicchan – BOŽSKÁ ŽIVOTNÍ SÍLA, NOSITEL DEŠTĚ, SMYSLNOSTI, VÁŠNĚ, PRVOTNÍCH ZNAKŮ DUALITY A ROZŠÍŘENÍ SRDCE SKRZE SLUŽBU DRUHÝM
 
TEĎ je nejlepší ČAS pečovat o zdraví a zvýšit sílu. Vlna HADA vás obdaruje silou přežití a ukazuje, jak důležité je vaše tělo.
 
Chicchan – Had – ztělesňuje hlubokou instinktivní moudrost, inteligenci, ale také hluboké emoce a energie, které mohou způsobit velké pozdvižení a změny. Nedá se říci, jestli je to dobré, nebo špatné. Nemůžeme nic předpokládat: co je pro někoho nežádoucí změnou, je pro druhé poselstvím z Nebe. Ideální je vždy rovnováha a Jednota – spíš než množství a objem, bohatství, sláva či moc. V tom tkví posvátnost a to je výzva Hada. Buďte otevřeni celoživotnímu učení, životním objevům i dopadům. S velkou sílou přichází i velká zodpovědnost. Čím více víte, tím více vládnete a tím je větší vaše zodpovědnost vládnout dobře a moudře. Čím větší je vaše síla, tím více se musíte rozhodovat a žít vyrovnaný a klidný život, aby vaše rozhodnutí měla dopad na stabilitu vaší cesty. V Indii existuje jedno krásné rčení…..MOUDROST NENÍ NĚCO, CO JSTE ZÍSKALI, ALE ČÍM JSTE SE STALI.
 
Had spojuje naši prvotní původní plazí podstatu s duchovními touhami. Když se dotýkáme a vnímáme tuto Energii, jsme spojeni a žijeme ve dvou realitách – materiální ( každodenní světské ) a duchovní ( magické ) realitě, kde je možné všechno. V současné době je to velmi relevantní, protože žijeme mezi dvěma paradigmaty – STARÝM a NOVÝM. V nové úrovni Vědomí jsou spojeny éterické energie s hmotnou rovinou.
 
REZONANCE NA OSOBNÍ I GLOBÁLNÍ ÚROVNI
 
Zvláštností Vlny HADA je, že deset ze třinácti pozicí jsou galaktické portály. V těchto dnech působí na Zemi nejvyšší síla z Vesmíru. Může se tedy stát, že toto období nebude pro vás příjemné a zcela bezproblémové. Druhou kuriozitou je symbol CHICCHAN sám o sobě, protože zde představuje formu celého života. HAD uchovává přesnou kopii vzorce Galaktického Programu Uzdravení, ukazuje ty prvky, které je třeba plně vyléčit, aby přesně odpovídaly světelnému vzorci CELKU. Prakticky není žádná oblast, která neporušuje hodnotu života na Zemi.

To, že respektování spirituálních práv veškerého života na Zemi je zanedbáváno v důsledku lidské nedbalosti, nebo vnějšího omezování, je věc druhořadá. V našem svévolném karmickém poli jsme rozvinuli různé iluze, které nás opravňovali k ničení forem života zvířat, které se nám zdály nepohodlné. Legitimovali jsme se právem zabíjení lidských životů v době válek . Zabíjení jsme také vnesli do právních kodexů, jako ( legální ) způsob při vykonávání spravedlnosti. V mnoha zemích stále udržují trest smrti, ale i tam, kde zákonodárce zrušil tento nesmyslný trest, je v přesvědčení lidí považován za spravedlivý.
 
Podívejte se na Vlnu HADA z pohledu životního postoje, ale ne toho vnějšího, ale toho vnitřního.To, na co je kladen důraz v této Vlně je vztah a respekt k vlastnímu životu. Podívejte se na sebe a odpovězte velmi krátce ANO, nebo NE. To, co bude nahráno (načteno) v této Vlně pronikne až do morku kostí.
 
Využijte tuto Energii ke spojení své duše s duchovními aspiracemi. MĚJTE VÍRU V OSUD, VDĚČNOST VE SVÉM SRDCI A LÁSKU VE VAŠICH ČINECH, AŤ VÁS INTUICE VEDE.
 
Přehled Vlny 16.12 - 28.12.
 
CHICCHAN 1
CIMI 2 galaktický portál
MANIK 3 galaktický portál
LAMAT 4 galaktický portál
MULUC 5 galaktický portál
OC 6 galaktický portál
CHUEN 7 galaktický portál
EB 8 galaktický portál
BEN 9 galaktický portál
IX 10 galaktický portál
MEN 11 galaktický portál
CIB 12
CABAN 13
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

TZOLKIN 16.12.2014 1 CHICCHAN kin 105

 
 
Chicchan – Had – Vitalita, vášeň, moudrost těla, Tělesné pocity, instinkt, síla kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.
 
Otevřete své srdce, duši a pohled do svých vlastních očí. V tom tkví věčné rytmy Vesmíru. Nikdy nezapomínejte, že jste součástí velkých cyklů života – spojeni a propojeni se všemi ostatními živými bytostmi. Popírání a ignorování tohoto zásadního spojení vás odtrhává od ostatních. Přerušení kontaktu s přírodou vás odřízne od hlavních zdrojů a podpůrných sítí, vede k sociálním nemocem a destruktivním vzorcům převládajících dnes tolik na všech úrovních moderního života. Znovu se napojte, obejměte a slaďte se s vnitřním ohněm, vaším koyopou. Nechte ho znovu hořet jasně. 
 
Symbol Hada zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.
 
Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma a jsou silní fyzicky i psychicky.
 
***
 
Jsem Chicchan s Tónem 1. Vítejte v čase našeho sdílení. Vzhledem k archetypálnímu symbolu Hada bychom se dnes rádi zabývali otázkou starých zvyků. Dnes je ideální čas začít. S vědomým úsilím a silou chtít se uvolnění starých kódů, které vás zavedly na místo kde jste nyní, stává snadné.
 
Jsme tu, abychom vás povzbudili, abyste převzali plnou zodpovědnost za každý čin, každou emoci ve svém každodenním životě. Není třeba se věšet na staré pocity obětování, nebo pocity „ běda mi “. Je čas transformovat staré vzpomínky na nové kódy přesvědčení, což vám umožní stát se krásnou bytostí, kterou ve skutečnosti jste. Vždycky jste byli dokonalí, i když mnozí jste na tuto pravdu zapomněli.
 
Nejsou zde žádní hříšníci odsouzení na věčnost zatracení. Dokážete si představit kolik energie potřebujete na udržení tohoto přesvědčení? Dává smysl, že by místo věčného zatracení stvořil váš milující Otec? Je pravda, že cokoliv zasejete, budete muset sklidit a to buď v tomto životě, nebo v další inkarnaci. Prožijete bolest, kterou jste způsobili druhým, to bude vaše peklo. Neznamená, že se v něm musíte povalovat celou věčnost. To znamená, že na úrovni duše zažijete to, co jste zaseli.
 
Jak můžete shodit strachy a kódy přesvědčení, které vás udržují uzamčené v životě bolesti a smutku? Až se obrátíte dovnitř sebe, musíte mít odvahu čelit všem svým strachům a přijmout zodpovědnost za své emoce a činy. Neříkáme, že jste zodpovědní za činy, které druzí spáchali na vás. Říkáme, že jste zodpovědní za to, jak na tyto činy reagujete.
 
Mnozí z vás žijí svůj život na základě volby, kterou jste provedli ze strachu před zraněním, zneužíváním, nebo zesměšňováním. Už to tak nemusí být a nikdy nemuselo. Je čas zbavit se staré kůže a začít žít nový život. Lze to udělat, ale budete k tomu potřebovat píli a odvahu. Musíte se naučit odpouštět a pustit všechny staré křivdy, které si stále s sebou nosíte. Nemáte žádné právo či povinnost opravovat to, co druzí dělají. Nemáte žádnou moc nad možnostmi, které si druzí vybírají. Nechte je jít svou cestou. Všechno je v pořádku, protože pro všechny vede cesta ke Zdroji. Do té doby umožněte každému dělat svá rozhodnutí, neboť oni budou sklízet to, co zaseli, stejně jako vy. Každý z vás je zodpovědný za každé slovo, které vyslovíte, každou myšlenku, kterou myslíte, každý pohyb, který uděláte, každou emoci, kterou cítíte.
 
Nezáleží na tom v jakých okolnostech se ocitnete, vždy jste zodpovědní za své činy a své emoce. To je důvod, proč tak často mluvíme o tom, jak najít klid a rovnováhu ve všem s čím se setkáte. Podívejte se na duchovní vůdce, jejich srdce jsou naplněná Láskou a to i k těm, kteří vůči nim zhřešili. Oni jsou vaše vzory; lze toho dosáhnout také, ale vyžaduje to praxi, píli a odvahu.
 
Vraťte se ke scénáři, kdy jste měli pocity zranění, nebo ublížení. Když o tom mluvíte s druhými a převypravujete celý příběh, podívejte se pozorně na tyto ukazatele nezahojených ran, které vás drží přivázané k myšlení „ běda mně “. Pokud jste schopni podělit se o příběh pouze jako o prostředek pomoci druhým uzdravit se, pak budete vědět, že jste vyléčili své vlastní rány. Jakmile jste je zcela vyléčili, nebude existovat žádný emocionální náboj, když budete tento příběh znovu vyprávět. Přijde čas a odsunete všechny takové příběhy stranou, protože je nebudete potřebovat, dokonce ani pomáhat druhým, neboť se přestěhujete na místo, kde bude jen naslouchání a spojení srdcem - to je všechno co bude potřeba pro pomoc druhým.
 
Jakmile odhalíte nevyřešené problémy a nezahojené rány, pozorujte je zblízka. Odpusťte všem a uvolněte nepřátelství, vůči druhým, včetně sebe. Většina z vás jste sami sobě těmi největšími nepřáteli, protože jste postavili odpor a hněv a nametli vinu a hanbu do každé rány. Považujte všechno jako vzdělávací zkušenost bez ohledu na to, jak nepříjemné to bylo. Najděte si čas uvědomit si co všechno jste se naučili z každé události. Pokud jste reagovali na situaci nevhodným způsobem, přehrajte si scénář jak budete reagovat v podobné situaci příště.
 
Pokud jste se něco naučili, vnímejte vděčnost za zkušenost a ponaučení. Teď máte možnost pomáhat ostatním, kteří zažívají podobné situace. Není to nádherný dar? Není ani jedna událost, která nemá hodnotu, nebo účel, ať už hrajete roli oběti, pachatele, nebo pozorovatele. Hodnota je ve všem. Jakmile si budete více vědomi své schopnosti spoluvytvářet s těmi ve vyšších frekvenčních sférách, budete v obraze, co se na vaší planetě děje.
 
Neexistuje žádná vyšší emoce, než je Láska. Není důležitější místo než TADY. Není důležitější čas než TEĎ. Milovat lidi teď a tady je tou nejdůležitější prioritou, jakou můžete mít. Stejně jako Mistři učí - bez ohledu na to, co jiní dělají, nebo říkají, můžete se chránit tím, že si udržíte smysl pro mír a důstojnost. Pouze vy můžete dát svou sílu pryč, když se budete rozčilovat se nad činy druhých.
 
Nikdo vás nemůže udělat šťastnými. Nikdo vás nemůže udělat smutnými. Nikdo nemůže cítit to, co cítíte vy. Každá emoce je osobní volba. Máte uvnitř sebe moc rozhodnout se jak budete pokaždé reagovat. Naučíte se jak neopakovat určité zkušenosti, neboť jakmile se uzdravíte, potřeba těchto scénářů zmizí. Není to dobrá zpráva?
 
Máte sílu vybírat si mír a radost v každé situaci. Dokonce, i když tomu nevěříte, zkuste to a uvidíte, jestli je to pravda. Bez ohledu na to co si o jaké situaci myslíte, vždy tam byli lidé, kteří to měli zažít. V každém z těchto scénářů lidé reagovali různými způsoby. Mnoho lidí trpí traumatickým zraněním, nebo nemocí. V důsledku toho jsou někteří lidé mrzutí do té míry, že přemýšlí o sebevraždě, zatímco druzí rozkvetou. Copak nevidíte, že každý člověk si vybírá svobodně, jak bude na každou situaci reagovat? Opět platí, že jste to vy, kdo má kontrolu nad svými emocemi. Avšak mnozí z vás jsou náměsíční nevěda, že vaše vzorce jsou jen naučené chování. Toto chování je nastaveno tak, aby se prosadily kódy přesvědčení, které si volíte po celou dobu vašeho života.
 
Změňte své kódy přesvědčení. Uvědomte si vzorce chování a vyměňte ty, které již dávno neplatí. Jakmile tyto věci uděláte, váš život se bude rozvíjet jako lotosový květ. Máte tuto schopnost uvnitř sebe. Jsme tu abychom vás podpořili. Přijďte za námi ve dne, v noci. Uvolněte úzkost, která vás uvnitř dusí, abyste mohli slyšet naše slova. Buďte stateční a udělejte krok vpřed v očekávání…….. očekávejte, že vše je v pořádku. Máte uvnitř sebe sílu změnit všechny věci, které vám způsobují nerovnováhu.
 
Také vám doporučujeme více dbát na to, co dodáváte svému tělu. Všechno má frekvenci, která ovlivňuje každý váš aspekt. Pilně studujte produkty, které používáte. Tím, že pečujete o tělo, jakoby to byl posvátný chrám, což také je, můžete lépe vyčistit mysl a energetické pole a můžete dosáhnout vyšších stavů Vědomí. Je mnohem více, co bychom mohli na toto téma říct, ale není na to čas.
 
Doporučujeme vám, abyste věnovali několik okamžiků modlitbě, jděte na klidné místo a požádejte o pomoc vaše Vyšší Já. Věřte, že jste milováni a požehnáni nadmíru. Bez ohledu na to, jakou bolest jste v minulosti cítili, nemusíte jí maskovat léky, zlozvyky a strachem. Najděte odvahu jít do své vnitřní skříně. Vyhoďte ty věci, které se vám nehodí, abyste byli člověkem, kterým chcete být.
 
PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ – PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
 
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Je to silná Energie, protože má co do činění s počátkem nové Treceny. Jednička také představuje myšlenku – nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří vaši budoucnost – co dnes zasejete – to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

pondělí 15. prosince 2014

TZOLKIN 15.12.2014 13 KAN kin 104

 
Kan – Zrno – Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola Ega, sex
 
Ať už pracujete s karmou z minulých životů, nebo generací, nebo s problémy a s obtížemi, které vás obtěžují v současné době, obvykle procházíte stejnými cykly uvědomění, přijetí, jednání, řešení až nakonec přichází svoboda. Možná se ve skutečnosti ocitáte v běhu přes několik opakování těchto cyklů na stejné téma, obzvláště je-li to obtížné, nebo náročné……..stejně jako si několikrát vyperete tričko, jakmile je velmi znečištěné! Oxlaxun (13) zvyšuje vaše vnímání, brousí vaší intuici a pomáhá rozplést uzly ve vašem spirituálním a mentálním těle tak, aby vaše práce mohla postupovat rychleji.
 
Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka, žijícího v symbióze s faunou i florou – místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podněcují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle.
 
Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost.
 
Nativní KAN jsou mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná – musí proto být dobře řízena.
 
***
 
Jsem Kan 13. Vítejte. Jsme potěšeni, že jsme součástí vašeho života a můžeme sdílet znalosti mnoha věků. Je pro nás velkým potěšením, že můžeme sdílet tato slova a doufáme, že je přijmete jako pravdu a začleníte je do svého každodenního života. Na Zemi je hodně toho, čeho můžete dosáhnout a vychutnat si, ale musíte opustit všechny starosti a všechny staré kódy přesvědčení. Vaše schopnost tvořit vám umožňuje zažít každou radost.
 
Dnes bychom rádi hovořili o procesu tvoření. Existuje celá řada způsobů, jak dosáhnout toho co chcete. Existují určitá omezení, s kterými vám pomůžeme, protože jsme ze Světelného Týmu a nemáme zájem pomáhat těm, kteří jsou chamtiví a činy nelaskavosti jsou jejich primárním cílem.
 
Prvním krokem k úspěšnému tvůrčímu sezení je mít v mysli cíl. Co si přejete vytvořit, nebo zažít? Jakmile zjistíte svůj cíl, uveďte co byste chtěli zažít ve sféře toho, co je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Tím se nastaví parametry a dáváte nám na vědomí, s čím bychom vám mohli pomoci. Důležitým krokem, kteří mnozí přehlíží je jednoduchý doplněk - zažít tento akt hladce a elegantně. Přidáním tohoto parametru váš zážitek bude výrazně posílen.
 
Po té, co jste uvedli svůj záměr s „ elegantní “ klauzulí, bude potřeba dodat emoce a pocity, které budete cítit, až se tento akt stvoření stane realitou. Čím více si to dovedete představit, tím je pravděpodobnější, že dojde k tomu, co máte v úmyslu. Vytvářet záměry týkající se ostatních, může být těžší. Důvodem je vaše svobodná vůle a svobodná vůle všech zúčastněných. Můžete nastavit záměr pro druhého člověka, nicméně pokud to není pro nejvyšší dobro všech zúčastněných, nebudeme tomu dávat energii pro vytvoření.
 
Nicméně víme o mnoha dalších osobách, které by pro vás byly vhodnějším partnerem, takže nastavíme okolnosti, abyste se setkali. Je na každém z vás, zda jste vědomí a otevření, aby vám příležitost setkat se neunikla. Vidíte jak je celý proces vytváření mnohem efektivnější, když všechny strany hrají svou roli vědomě?
 
Je pro nás nepředstavitelně obtížné odpovědět na mnoho vašich modliteb, pokud nejsou specifikované, nebo jasné. Ale když se člověk až příliš soustředí na své modlitby a očekává odpověď přesným způsobem, mnoho lepších příležitostí může být opomenuto, protože nedokáže rozpoznat, nebo přijmout to, co jsme mu položili k nohám.
 
Pokud se chcete přimlouvat za druhé, jako modlit se za jejich zdraví, bohatství, Osvícení, je důležité obrátit se na jejich Vyšší Já stejně tak. Myšlenky, které odesíláte nemusí být v souladu s tím, co je pro jiného člověka to nejlepší. To vytváří disharmonii na energetické úrovni.
 
Když se člověk vroucně modlí za zdraví druhých, či nějakou jinou změnu, musíme respektovat to, co je pro druhého to nejlepší. Někdy může být pro člověka tím nejlepším i konec jeho života. Častokrát zdraví škodlivá zkušenost může být tou nejlepší odpovědí na jeho modlitbu. Už jste někdy slyšeli příběhy lidí, kteří změnili svůj život po dramatické epizodě?
 
Možná si před traumatem horlivě přáli životní změnu, ale nevěděli jak změnu udělat. Trauma byl prostředek odpovědi na modlitbu. Možná, že nepožádali, aby zkušenost byla hladká a elegantní. Nechceme záměrně vyhledávat traumatické způsoby jako odpovědi na vaše modlitby, ale někdy je to nejlepší řešení. Vidíte jak je celý komplex odpovědí složitý, protože pracujeme s miliardami lidí.
 
Lidé si často stěžují, že jejich modlitby nejsou vyslyšeny. Existuje mnoho důvodů proč tomu tak je. Nicméně bychom vás rádi upozornili, že všechny modlitby jsou vyslyšeny, ale ne všechny jsou splněny v důsledku různých okolností. V mnoha případech byly zodpovězeny, ale nebyly rozpoznány.
 
Naše skupina neodpovídá na modlitby, které vytvářejí chaos. Existuje mnoho těch, kteří chtějí ovládat všechny lidi a existuje také mnoho těch, kteří chtějí být svobodní. Vzhledem k tomu, že naše skupina pracuje se Světlem, pomáháme těm druhým a to zdarma. Všichni Andělé, Průvodci a ostatní v neviditelných sférách mají také svobodnou vůli. Můžeme si vybrat zda odpovíme, či neodpovíme na konkrétní modlitby. Nesoudíme to co si přejete zažít, nicméně máme právo nezúčastnit se.
 
Je důležité naladit se na vaše Vyšší Já a požádat své Průvodce o nejvyšší dobro všech zúčastněných, hladce a elegantně. Je mnoho Duchovních Pomocníků, kteří jsou potěšeni a jsou více než ochotni dát vám potřebnou radu, nebo nastavit okolnosti, ale následky mohou být bolestivé, škodlivé, nebo by nebyly pro vaše nejvyšší dobro.
 
Vaše Vyšší Já je ta část, která se neinkarnuje, ale zůstává ve sféře Ducha. Jste spojeni stříbrným vláknem, takže se neztratíte. Je to vaše Vyšší Já, kdo píše scénář co chcete zažít. Je nezbytně nutné, abyste se naučili naladit na své vnitřní vedení a to zejména při uvádění vědomých záměrů. Pokud jste vyladěni na své Vyšší Já, komunikace s ním vám pomůže rozpoznat, jestli to co žádáte, je pro vaše nejvyšší dobro v souladu se scénářem, který jste si naplánovali než jste se inkarnovali na Zem.
 
Není nic špatného na zážitku, který si vyberete. Mnozí z vás mají divokou a dobrodružnou povahu, milujete drama, nebo si občas vychutnat jízdu offroadem. Nicméně většina z vás usiluje o poklidný a vyvážený život. Jsme zde, abychom vám ukázali jak manifestovat věci, které vás udrží v radosti a míru.
 
Nejprve je nutné obrátit se na vaše Vyšší Já a vedení o povolení toho co si přejete. Můžete pocítit instinktivní reakci, nebo vjem, jestli je váš požadavek pro vás vhodný. Pokud vaše modlitba zahrnuje někoho dalšího, vždy se poraďte se svým Vyšším Já. Ve všech případech nezapomeňte na doplněk - pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zainteresovaných stran a nakonec přidejte prohlášení, že byste chtěli vše zažít elegantně a hladce.
 
Mějte jasno co chcete zažít, vybavte žádost vizualizací. Pokud je vaše nadšení a zápal přidán k tomuto snu, tím je pravděpodobnější, že myslíte vážně, aby se to stalo. Rádi bychom vám připomněli, že sledujeme myšlenky, které jsou vybaveny vysokou energií emocí. V opačném případě nevíme, že žádáte o splnění modlitby. Máme také svůj život a musíte zaujmout naši pozornost, nebo pravděpodobně propásneme váš hovor.
 
Je tu ještě jeden bod. Máme možnost vidět mnohem více než vy, takže můžeme váš sen splnit způsobem, který je podobný, dokonce lepší, než o co jste žádali, i když to nemusí přijít cestou, kterou jste očekávali.
 
S ohledem na tuto skutečnost vás žádáme, abyste při uvádění informací byli konkrétní, pak zůstaňte otevření dávejte pozor na svou intuici – to znamená - nenechte si ujít ani jednu značku. Radujeme se v nebi, když je modlitba přijata a hlavně, když si člověk uvědomí, že to byla spolupráce spoluvytváření s námi. Nejvíce je to postoj vděčnosti za všechno s čím jsme vám pomohli, aby se to stalo.
 
Nejsme placeni za to, že vám pomáháme. Nechceme získat bonusové body, nebo kredit za to, že s vámi spolupracujeme. Děláme to z Lásky k vám. Víme, že všichni jsme Jedno a pocházíme ze stejného Zdroje. Chápeme, že jste naší součástí. Váš růst je náš růst. Vaše emoce jsou naše emoce. Nyní už víte proč jsme tak rádi, když vám pomáháme v usilování o mír a štěstí. Co zažíváte vy, zažíváme my. Co cítíte vy, cítíme my.
 
Budete cítit každou emoci, nebo pocit, který jste způsobili druhému, když se dostanete před Recenzní Radu po konci vašeho života. Proto vám doporučujeme, dávejte si pozor na to, co říkáte a co děláte svým bližním. Ti, kteří sledují cestu laskavosti projdou procesem Přezkumu v povznesené náladě připraveni k posunu na cestě Vyššího Vědomí.
 
Co se obvykle stane těm, kteří si nevybrali cestu milosrdenství, je prožívání bolesti, kterou způsobili druhým, takže se rozhodnou reinkarnovat pro nápravu bolesti. To je tendence neustálých opakovaných reinkarnací.
 
Ačkoliv lidé věří, že nezapomenou na své duchovní kořeny, drtívá většina této paměti je vymazána, nebo ignorována v době, kdy už jsou lidé staří na to, aby s tím něco udělali.
 
To je také důvod proč jsme tady, abychom vám pomohli rozpomenout se znovu na své vnitřní vedení a Vyšší Já. Každý z vás má schopnost připojit se znovu k vašemu Zdroji a rozhodovat se na základě toho, co je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, hladce. Doufáme, že vás tato slova povzbuzují a informují o pochopení toho, kdo opravdu jste.
 
TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
 
Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

neděle 14. prosince 2014

TZOLKIN 14.12.2014 12 AKBAL kin 103

 
 
Akbal – Noc – Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny
 
Dnešek představuje zajímavý mix energií: Akbal ztělesňuje potenciál a LaKa (12) představuje celý součet věcí, které jste prožili a udělali. Ale protože jsme v Treceně Eb - naugal všech cest - zjevná propast mezi potenciálem a realizovanou skutečností se stává jednou kontinuální linií představovanou relativitou nehmotného času. Jinými slovy, můžete vyjádřit a prožít celý komplex a potenciál svého života v každém okamžiku, obzvláště dnes.
 
Glyf Akbal představuje moudrost noci. Symbolika znamená cestování v našem prázdném vnitřním prostoru - temným podsvětím, kde opouštíme Ego a nacházíme moudrost, přicházíme na to, že testy se staly naším největším pokladem, zde se rodí nový úsvit a nové nápady. Nativní Akbal mají okouzlující chování, mnoho milostných vztahů a silný vliv na svět. Pokud prošli cestu temnou nocí duše, jsou to vynikající terapeuti. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů.
 
***
 
Dobrý den. Jsem Akbal 12. Dnes bychom rádi sdíleli znalosti o tom, jak udržovat sami sebe. Tím máme na mysli nejen držení těla a chůzi, ale také jakým způsobem se oblékáte a jak mluvíte. Způsob jakým prezentujete sami sebe druhým vypovídá o tom, kdo jste uvnitř. Existuje jedno staré rčení „ Jak nahoře, tak dole “. My říkáme podobné, které je stejně pravdivé „ Jít do svého středu, nebo jít mimo “
 
Máte nějaké přátele, kterým důvěřujete, kteří s vámi mluví upřímně? Možná máte tendenci ptát se druhých jak vás vnímají. Myslíte si, že vás druzí vnímají jako srdečné, jako někoho komu mohou svěřit své tajemství? Působíte důvěryhodně? Ovlivňuje oblečení to, že se cítíte dobře? Pokud jde o vlasy, je to styl, který vám sluší? Chcete-li do svého života přidat trochu dobrodružství, zeptejte se neznámého člověka, jaké jsou vaše charakteristické rysy. Jste otevření, nebo vyhýbaví? Mluvíte s druhými laskavě? Máte vyraz méněcennosti, nebo nadřazenosti?
 
Když s vámi druzí sdílí své problémy, jste ten kdo má vždy odpověď, nebo udělujete nevyžádané rady? Nasloucháte druhým, aniž byste je přerušovali? Chtějí poradit, nebo jen vyslechnout - poznáte ten rozdíl? Jste ten, kdo převezme kontrolu v každé situaci, nebo ten kdo sedí a čeká, dokud nebude požádán o pomoc? Na jakékoliv odpovědi na tyto otázky, není nic v nepořádku, pokud vychází z místa vaší svobodné vůle.
 
Způsob jakým se oblékáte, způsob jak mluvíte, způsob jak se chováte, je naučené chování. Už jste se někdy zamysleli, proč dáváte přednost určité barvě oblečení a stylu oblékání? Vybíráte si pohodlné oblečení nebo to, které se společensky očekává? Pokud je něco na vašem vzhledu, co vám vadí, buďte si jisti, že příčinu najdete uvnitř sebe. Zjistěte kdy a co spustilo toto chování.
 
Když se na sebe díváte do zrcadla, věnujte pozornost každému detailu, jak se prezentujete ostatním. Podívejte se na všechno od hlavy, až k patě: Vlasy ( nebo žádné vlasy ), make-up ( nebo žádný make-up ), šperky, styl oblékání a barvy, boty, proč si holíte, nebo neholíte různé části těla, tetování, nehty ( jsou pěstěné, nalakované, nebo ne), parfém, kolínská kosmetické přípravky atd.
 
Jak sledujete každý detail všímejte si, jak se cítíte. Pokud se vám nějaký prvek líbí, pak ho zachovejte. Pokud se vám nelíbí, udělejte vědomou volbu a změňte jej. Možná objevíte zajímavé důvody, jak jste tyto vzorce vyvinuli. To samé udělejte s vaším šatníkem, s vaším domovem a každou věcí. Ponechte si jen to, z čeho máte dobré hřejivé pocity.
 
Když budete mít kolem sebe jen předměty, které vás povznáší, bude povznesená i vaše energie. Majetek má schopnost stahovat lidi do bažin, nebo je zotročit. Mnohokrát je identita lidí spojována s majetkem. Každá věc, kterou máte kolem sebe, přináší do vašeho osobního prostoru energii. Energie pochází od těch, kteří věci vyrobili, nebo stvořili, z vašich reakcí na věci a také ze vzpomínek.
 
Vyčistěte své prostředí od všech věcí, které přináší špatné vzpomínky. Jakmile se můžete dívat na věci bez hodnocení, jste na dobré cestě do života plného radosti. Nemáme na mysli zahrabat, nebo popírat vznikající pocity. Máme na mysli, že když se rozhodnete zahojit rány z minulosti a vidíte vše z pozitivní strany, radosti ve vašem životě bude požehnaně. Emoce jsou prostě volba. Když reagujete na věci způsobem, který se vám nelíbí, změňte postoj, uzdravíte problém, který vznikl.
 
Obklopte se předměty a lidmi, kteří ve vás vyvolávají radost. Naučte se získat zpět svůj čas i energii tím, že řeknete NE lidem a věcem, které vás neposouvají směrem k vašim cílům. Pusťte všechny emoce, které vás stahují dolů. Odpusťte všem i sobě. Uvolněte pocity oběti, nebo ublížení. Mnozí čekají desetiletí na omluvu, nebo zrušení kódů přesvědčení, než jsou schopni jít dál. Do té doby je jejich radost vypnutá a mají tendenci promítat své pocity nedůvěry, bolest a zlost na druhé.
 
Mentalita oběti se může snadno vymknout kontrole, stejně jako pocity nespravedlnosti. Tato přesvědčení pak prostupují všechny vztahy. Nedůvěra a pochybnosti přichází do popředí a snadno zastaví vzkvétání bezpodmínečné Lásky. To lze vidět v mnoha vztazích. Pokud někdo někoho zraní tím, že vyzradí tajemství, je nevěrný, nebo pomlouvá, je obtížné pro toho, kdo se cítí jako oběť, vstoupit do milujících vztahů založených na důvěře, protože očekává, nebo přitahuje partnera, který udělá totéž.
 
Je důležité, aby byli rodiče ke svým dětem upřímní. Důvěra k ostatním je důležitým základem, který začíná už při narození. Rodiče, kteří nedovolují svým dětem váhat a rozhodovat se na jejich cestě, brání svým dětem v učení sebedůvěry. Když se dítě pohybuje mimo rodinný kruh, je pravděpodobné, že se setká druhými, kteří budou dělat a říkat věci, které nejsou laskavé a oslabují jejich sebevědomí. Je-li dítě nadané a s dobrým základem sebedůvěry a s ujištěním, že bez ohledu na to, jaké možnosti si vybere, bude lépe vybaveno pro případnou manipulaci a nelaskavá slova druhých, protože stále ví, že je schopná a milující lidská bytost.
 
Podívejte se ještě dnes na otázky důvěry, které vás zatěžují. Vyhledejte příčinu a změňte chování, emoce a kódy přesvědčení. Věřte svému úsudku, pokud jde o každý aspekt vašeho života – ať už jde o vaše oblečení, místo, kde žijete, podporu sebe sama, hmotné vlastnictví, nebo spolupracovníky.
 
Mnozí z vás nikdy vědomě nepřemýšleli proč si vybírají, dělají, nebo říkají mnoho věcí. Abyste byli autentičtí, budete muset dělat vědomá rozhodnutí o tom kdo jste uvnitř sebe, protože tak se budete prezentovat druhým zvenku.
 
DVANÁCTÝ Tón – POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den „ zúčtování“ všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

sobota 13. prosince 2014

TZOLKIN 13.12.2014 11 IK kin 102

 
 
Ik – Vítr – Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny a sebekázně

Dnešní Ik řídí podtón Eb a velkou a mocnou sílu Buluk (11). Pokud znáte cestu a smysl vašeho života, využijte dnešní silné energie jako pohon vpřed pro kvantový skok. Pokud si nejste jistí, pak použijte energie k jejich objevení. Především nezapomeňte, že jeden nebo druhý – Ik, nebo Buluk – nejsou ve své podstatě jen negativní, nebo pozitivní; jsou jako síly přírody: čisté energie, kterých může být využito pro záměr. Takže bez ohledu na svou vůli, nebo záměr, ujistěte se, že je to TO pravé.Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec můžete být vznětliví, nerozhodní, nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.
 
Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.
 
Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní – neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují mohli svobodně dýchat.
 
***
 
Vítejte v čase našeho shromáždění. Dnes bychom rádi mluvili na téma, co znamená scházet se za účelem jednoho cíle a tím je připojení k Jednotě Všeho. Mnozí mluví o Jednotě, přesto v některých skupinách existuje mnoho frakcí. Jednota je opravdové sjednocení, nebo sloučení všech samostatných jedinců v jednotku – jeden prvek - za účelem vytvoření něčeho nového.
 
Základní jednotkou je rodina. Každá neporušená rodinná jednotka má předpoklady společně pracovat jako tým, vzájemně se podporovat za účelem přežití a potěšení. Dále je zde jednotka kmene, v němž jednotlivé rodiny pracují společně jako tým na stejných cílech za účelem přežití a společné radosti. Když se sjednotí kmeny, pracují společně jako jeden řídící orgán. Nicméně tento bod je zcela mimo, protože tato úroveň na Zemi neexistuje. I když mohou existovat nějaké církevní spolky, které fungují společně, je to dost vzácné.
 
V duchovní sféře, ze které jste přišli, velmi dobře pracují sjednocené skupiny dohromady - Láska je základem. Nejsou zde žádné útrapy a frakce spojené s Bytím člověka. Pro většinu lidí je těžké představit si svět míru a harmonie, protože na Zemi nejsou žádné adekvátní vzory.
 
Jak můžete mezi sebou vytvořit Jednotu? Prvním krokem je jít dovnitř sebe a naučit se milovat všechny své samostatné prvky : své tělo, svou mysl, duši a svého ducha. To bude vyžadovat určité úsilí, protože je mnoho věcí, které potřebujete sami sobě odpustit a uvolnit dřív, než se budete moci pohnout vpřed. Udělejte si každý den čas najít kódy strachu a negativního přesvědčení, které vám v ničem nepomáhají, pak velmi rychle dokážete překonat své Stíny a naučíte se, jak nechat stoupat a zářit svou skutečnou povahu.
 
Po té, co se začnete mít opravdu rádi a přijmete sami sebe, své Já a to kdo jste, teprve pak budete schopní vnímat to samé u druhých. Když budete praktikovat cvičení schopnosti přijímat ostatní a to i ty, kteří vám ublížili, budete lépe vybaveni pro pohyb vpřed a budete moci začít žít ve stavu komunitního myšlení. To neznamená, že spolu budete fyzicky žít, ani to neznamená, že je nutné budovat nové komunity.
 
Život ve stavu komunitního myšlení znamená, že jste připraveni kdykoliv pomoci, pokud tato potřeba vznikne. Koncept MŮJ se začíná hroutit a smysl MY nabírá pevnou půdu pod nohama. Začínáte vidět všechno v novém světle. S tím přichází porozumění a zodpovědnost starat se o potřeby všech, kteří mají bydliště na této planetě a také starat se o planetu.
 
Matka Země je velmi shovívavá, ale každý den pomalu umírá, protože lidé stále spotřebovávají její krev na pohonné látky, znečišťují její oceány plasty a poškozují vzduch technologickými zařízeními. Jak se můžete lépe starat o Zemi? Co můžete udělat pro své sousedy? Jak můžete pomoci sami sobě? To jsou dobré otázky ptát se sami sebe.
 
Jak procházíte svými každodenními činnostmi, mnozí jedete na autopilota. Budík vám řekne, kdy se máte probudit. Absolvujete ranní rutinu, pak pracovní rutinu, přijdete domů a na řadě je večerní rutina. Hodiny vám řeknou, kdy je čas jít do postele, abyste ráno mohli vyrazit a spustit další kolo. Život o víkendu se stává jedinou satisfakcí kterou máte, ale často počasí, únava, nebo vyčerpání, změní vaše plány. Nezní vám to povědomě? Je to způsob, jak si přejete trávit své dny?
 
Udělejte si ještě dnes čas snít svůj velký sen. Jak by měl váš život vypadat? Jaké jsou vaše vášně a jak se mohou vejít do vašeho života? Začněte tvořit co chcete pomocí vizualizace. Pokud to vidíte ve své mysli, můžete to vytvořit jako realitu.
 
Buďte člověkem, kterým chcete být. Pracujte na problémech, kdy se cítíte jako člověk s nízkou hodnotou, nebo nízkým sebevědomím. Věřte, že jste nádherná bytost Světla s chvilkovou zkušeností na Zemi a plánem vrátit se ke Zdroji.
 
Jakmile dosáhnete těchto cílů, budete se moci spojit jako Jeden Celek na Zemi. Vymažte všechny pocity oddělenosti a obejměte každého jako sestru, či bratra. Zbavte se všech myšlenek na rasovou nadvládu a nadvládu inteligence. Všichni jste Jedno bez ohledu na kulturu, z které pocházíte, bez ohledu na víru, kterou vyznáváte, bez ohledu na to, jak se k ostatním chováte. Pořád všichni pocházíte z jednoho Zdroje. Snažte se udržet si tento obraz v mysli.
 
Pokaždé, když se setkáte, nebo pozdravíte s někým, podívejte se mu do očí. Dívejte se na každého jako na Boží Dítě. Uvolněte veškeré hodnocení, souzení, pocity nadřazenosti a pocity méněcennosti. Spojte se s každým srdcem. Každý jde po různé cestě, ale každá cesta je nezbytná pro přežití všech. Zkuste postavit dům sami a budete tomu rozumět. Zkuste se uživit bez pomoci druhých a rychle si uvědomíte, jak jednostrannou stravu jíte.
 
Každý jednotlivec tvoří část kmene. Každá vaše emoce je volba, ale většina z vás operuje na nevědomé úrovni a ještě si ani neuvědomujete, že máte kontrolu nad tím, jak se cítíte a jak reagujete na všechny situace v životě. Máte na výběr – být nevrlí a osamocení, nebo být šťastným členem komunity. Pak se vědomě dívejte, jak reagujete na ostatní, převezměte zodpovědnost za své činy a to jak v minulosti, tak v současnosti.
 
Není třeba nosit pocity hanby a viny na zádech, váš náklad je už i tak dost těžký. Je však nutné přehrávat si role, jak budete reagovat, až podobná situace znovu v budoucnosti nastane. Můžete si být jisti, že každá nevyřešená otázka bude stoupat na povrch tak dlouho, dokud jí nevyřešíte. Je jen na vás, jestli si vědomě vyberete jak chcete jednat a reagovat.
 
Jestli opravdu toužíte mít utopickou společnost plnou klidných a milujících členů, pak musíte být tím co po ostatních chcete vy. Každý z vás by měl podniknout nezbytné kroky a přesunout se z vašich ulit ješitnosti a touze po spravedlnosti, pak se váš plán začne vyvíjet. Je vás mnoho, kteří sníte svůj sen. Máte schopnost vytvořit své sny realitou.
 
Přejeme vám to nejlepší v úsilí pokročit na vaší cestě Osvícení. Je pro nás velkým potěšením sloužit vám. Nabízíme vám sami sebe každý den, ve dne, v noci. Nechceme pracovat ve sféře času a prostoru. Přijďte tak často, jak jen budete chtít. Máme schopnost být na mnoha místech najednou, takže není třeba omezovat to, oč žádáte.
 
Pokud je Jednota to, co chcete, pak toho dosáhnete. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou Světlem. Pokud je jednota temna a chamtivosti co si přejete, nebudeme pro vás pracovat. Je to vaše volba, jakou cestu si vyberete? Pokud si vyberete Jednotu, Světlo, soucit a Lásku, jsme tu pro vás!
 
JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE – osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku. Nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

TZOLKIN Pátek  12.12.2014 10 IMIX kin 101

 
Imix – Drak – energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost
 
Dnes je dobrý den pomoci příteli, nebo milovanému člověku, který možná trpí úzkostí, trápením, nebo nějakým jiným druhem psychické tísně, poruchou, citovým zmatkem, ať už chronickým, nebo dočasným. Hodně hlubokého neštěstí, které dnes postihuje lidi vychází z rozdělení naší sociální struktury, hodnot, a kritické podpory společnosti. Lahun (10) pomáhá obnovit vztahy a vazby, obzvláště ty zpřetrhané od vířivých proudů Imix.
 
Vlna Eb vás obdaruje moudrostí, zodpovědností a silou svobodné vůle. DESÁTÝ Den napovídá, abyste důvěřovali přirozeným procesům, nedělali nic na sílu a projevili úctu všem bytostem.
 
Stejně jako Ahau představuje konec cyklů, Imix stojí u všech počátků.
 
Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnotou vodami podsvětí a vyživuje Zemi – prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná – záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.
 
Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji, v tom tkví jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do temných hlubin, snadno ovlivňují kolektivní vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní - vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.
 
***
 
Jsem Imix 10. Zdravím vás v tento skvělý den. Naším přáním je i nadále se setkávat každý den. Velkou radost nám přináší, když se díváme, jak se měníte ze smrtelné bytosti na nesmrtelnou, zatímco se těšíte z krásy planety Země. Je mnoho a ještě o mnoho víc, čeho můžete v tomto životě dosáhnout, pokud budete dávat pozor v každém okamžiku svého života na to, co říkáte a co děláte.
 
Laskavost a soucit jsou dva největší dary, kterými můžete obdarovat sebe i ostatní. Všechny ostatní dary jsou udělovány přirozeně. Laskavost je téma, na které bychom se rádi zaměřili dnes, protože bez laskavosti není soucit a bez soucitu nemůže existovat žádná skutečná Láska.
 
Laskavost jde daleko, opravdu daleko za otevřením dveří druhému. Laskavost vychází ze srdce, když dáte něco druhým, aniž byste očekávali něco na oplátku. Laskavost je věc pohledu na potřeby druhých a plnění těchto potřeb způsobem, který je posiluje. Když na někoho reagujete laskavě, vaše slova a činy se vlní celým Vesmírem. Na úrovni hlubší, než je nejhlubší oceán, to pociťují podvědomě všechny bytosti. Dnes a každý další den si naplánujte, jak budete prokazovat laskavost ostatním.
 
Když procházíte svým dnem, dívejte se a naslouchejte, jak s vámi druzí komunikují. Když sdílejí naléhavé věci, nebo něco co jim leží na srdci, podporujte je způsobem, který jim pomůže na jejich cestě. Je však velmi důležité nedávat nevyžádané rady.
 
Když sdílíte s ostatními co máte na srdci, vezměte na vědomí rozdílnost cítění. Posluchač může reagovat tím, že stále mluví jen o sobě, změní téma, nebo vám dává rady do života, nebo vám jednoduše umožní ventilovat vaše problémy. Každá odpověď vyvolá pravděpodobně uvnitř různé emoce. Dávejte na to pozor a zacházejte s druhými, jak si přejete být léčeni vy sami.
 
Mnohokrát, když udílíte nějaké rady, se může druhý cítit, jakoby on sám nebyl schopný, nebo oprávněný řešit si své vlastní problémy. Být laskavým znamená rozvíjet své vlastní schopnosti, které posilují druhé. Každý z vás má schopnost vytáhnout sám sebe z každé situace s grácií. Poskytovat poradenství a sdílet vlastní názor je rozdíl. Někdy se to může zdát stejné, ale je v tom velký rozdíl.
 
Rozvíjení přátelství také znamená vytváření sítě lidí, kteří mohou pomoci, když se někdo ocitne v nouzi. Možná, když s vámi někdo sdílí své zátěže, můžete být někdo, kdo mu pomůže osobně, nebo prostě víte o někom, kdo by mohl být schopen pomoci.
 
Co často vidíme, když se s někým potkáte je, že si místo vzájemného poznávání vyměňujete jen zdvořilosti, nebo trávíte čas stěžováním a prázdným klábosením. Příležitost spojit se a dostat se do duše druhého, je ztracena. Možná, že máte informace, které by mohly být pro druhého užitečné. Komunikujte mezi sebou hlouběji. Navzájem se poslouchejte. Vzájemně se podporujte. To jsou základy laskavosti.
 
Mohlo by být moudré přemýšlet o minulosti, ve které jste udělali věc, která nebyla laskavá, ať už úmyslně, nebo neúmyslně. Jděte dovnitř sebe a hledejte důvody, proč jste takovým způsobem jednali. Pak si přehrajte situaci, jak laskavěji budete jednat, až příště podobná situace nastane. Pokud je to vhodné, omluvte se za nelaskavé věci. Tímto čištěním ovzduší odstraňujete vrstvy negativity sebe, druhých i v celém Vesmíru.
 
Jakmile jste si vědomi svých myšlenek, emocí a slov, můžete vyčistit energie Země. Pokud by se každý z vás, kdo má bydliště na Zemi, rozhodl být k druhým laskavý, dokážete si představit, co by se na Zemi změnilo? Na prvním místě by to bylo trochu chaotické, vznikla by masová nezaměstnanost, jak by vojáci složili své zbraně a systém založený na chamtivosti by se rozpadl. Vlády a většinu společnosti by bylo nutné restrukturalizovat.
 
Pokud by všichni teď v tomto okamžiku zvolili laskavost, mělo by to dopad na celý Vesmír. Válka, hladomor, nepoctivé jednání, používání jedovatých a toxických látek, stejně jako mnoho dalších věcí, které nejsou pro vaše nejvyšší dobro, by se rozpustilo v jednom okamžiku.
 
Tyto instituce se již začínají hroutit. Pravda stoupá na povrch a obkličuje jednání těch, kteří kontrolovali a kontrolují masy. Hodně péče musí být věnováno odpuštění těmto osobám a stejně tak strachu a nespravedlnosti, které prostupují váš éter.
 
Musíte převzít zodpovědnost a umožnit, aby k tomu došlo, protože to byly masy obyčejných lidí, které umožnily pár lidem ovládat jejich životy. Někteří z vás byli podvedeni nepoctivým jednáním, ale poslední dvě generace byly líné, když umožnily ostatním rozhodovat o jejich životech.
 
Buďte dobré mysli protože se to může otočit. Za prvé musíte začít uvnitř sebe. Budete-li k sobě laskaví, pak máte možnost oslovit druhé a být k nim laskaví. Je to laskavost co spasí svět, ne člověk, ne nápad, ne myšlenka. Je to akt Bytí laskavosti k sobě a k druhým, co vás osvobodí.
 
Začněte ještě dnes a podnikněte kroky, které vás dovedou na místo kde všichni všechno dělají a říkají z prostoru laskavosti a budete sledovat jak se svět doslova mění před vašima očima. I když vidíte venku jen velmi málo změn, vy sami se uvnitř měníte. Vaše vibrační úroveň se zvyšuje. Vidíte jak se vaše myšlenky i vzorce chování mění, vidíte mnoho věcí v jiném světle.
 
Vaše akce a reakce budou v rovnováze; lidé si toho všimnou a budou na vás reagovat jinak. Budete k sobě přitahovat ty, kteří jsou v nouzi stejně jako ty, kteří vás podpoří. To je přestavba na kmen a komunitu.
 
Čiňte druhým to, co chcete, aby činili vám. To nejsou jen planá slova, ale základ světa plného míru a Lásky, kterou mnozí z vás tak hledají. Klepejte a bude vám otevřeno. Hledejte a naleznete. Vidíte jak tato slova používat, pokud je laskavost vaším cílem?
 
Odcházíme s nadějí, že si najdete čas, aby tato slova mohla vstoupit do vašeho srdce a začnete dělat změny potřebné k vytvoření světa plného laskavosti.
 
LAHUN (10) je silná energie, která přináší ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie nám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

čtvrtek 11. prosince 2014

TZOLKIN 11.12.2014 9 AHAU kin 100

 
Ahau - Slunce - Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovo Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, vědomí cíle, uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
 
Bolon (9) vrhá s Ahau silné intuitivní energie na povrch, jako by kreslil masivní erupce na tváři slunce. Cokoliv by držel jako rukojmí svou silou intuice a vrozeným věděním, puká a vadne ve žhavé síle nelítostné záře Ahau. Využijte pro sebe čas vymanit se z okovů, které vězní vaši přirozenou energii a vitalitu, ať už psychickou, fyzickou, nebo duchovní. To je zejména důležité pro vás, pokud jste žena, protože Bolon nese výrazně ženskou esenci.
 
 
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení kolektivního Vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie Bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
 
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.
 
***
 
Jsem Ahau, Pán všech Denních Strážců. Jsem to já, kdo dohlíží na proces Vzestupu, i když ve skutečnosti všichni jsme Jedno, nejsme od sebe odděleni. Kvůli touze zažít „ něco jiného “ jsme si my, stejně jako vy na nějaký čas zvolili opustit Domov, abychom měli celou řadu jiných zkušeností. Ti, kteří si vybrali Zemi jako svůj dočasný domov, jsou odvážní jedinci, protože tato planeta je náročným prostředím. Příchod do tak hustého pole s volbou cesty amnézií, je docela dobrodružství! Tisíce z vás se nyní probouzí a uvědomují, že existuje něco mnohem víc, než jen fyzický život. Nyní, více než kdykoliv před tím v historii Země zvyšují lidé svou vibrační úroveň a obnovují své psychické smysly. To je více než vaše prvorozené právo; je to vaše pravá Podstata.
 
Slovo Vzestup má mnoho významů, v závislosti na kulturním přesvědčení. Termín doslova znamená „ povznést se nad “. Co je to, co se zvyšuje ? Je to nízká povaha lidstva. Každý z vás má schopnost povznést se nad světský život a žít ve světě spoluvytváření s ostatními jak ze Země, tak z jiných dimenzí. Čas a prostor jsou iluze nutné pro zažívání této zkušenosti. Žádný jiný způsob jak mít zkušenost nelásky neexistuje, jestliže jste zcela ponořeni do Lásky.
 
Narozením do této sféry jste zcela zapomněli na své duchovní kořeny. Nicméně tento stav se chýlí ke konci. Mnozí z vás jste byli na Zemi desítky životů a nyní jste unaveni nudnou povahou světského života; už jste zažili vše, co nabízí. Mnoho církví přinášelo mnoho zpráv o konci světa. Vybírejte si pečlivě, čeho se chcete držet. Vaše myšlenky a vaše emoce mají obrovský vliv na váš život a na celý svět. Existovalo mnoho obav, kdy bude konec světa a této obavě čelilo mnoho generací. Starost o budoucnost je to, co vás ovlivňuje dnes. Jak může žít člověk život s nadějí do budoucnosti, pokud se domnívá, že brzy zemře?
 
Doporučujeme vám přestat se zabývat „ co kdyby “ a věnovat svůj čas tomu, abyste nezbytné změny naplnili radostí a klidem právě teď. Co musíte udělat, aby se to stalo? Je nutné, aby každý z vás sledoval každý den co cítíte a ihned provedl změny v oblastech, které vám způsobují neklid.
 
Všimli jste si pocitu, že se zrychluje čas a všechny věci se dějí rychleji? Víte, že srdce Země tepe mnohem rychleji než dříve? Vědci, kteří se zabývají měřením frekvence Země, to zaznamenali. Co to má společného s vámi? Jste v podstatě dítě Země; jste stvořeni ze stejných molekul. Ona je váš hostitel - zkuste žít bez ní. Když se zvyšuje její vibrace, musí se zvýšit i vaše. Lidská vibrace se zvyšuje s množstvím energie uvnitř vás. Tato úroveň se zvyšuje, nebo snižuje v závislosti na vašich emocích a myšlenkách. Emoce, jako hněv, strach a zranění, vytváří nižší frekvence. Ti s válečnou mentalitou mají těžké časy, protože nejsou v souladu s vibrací Země. Ti, kteří vládnou Láskou, laskavostí a vděčností, zvyšují své frekvence, aby odpovídaly frekvencím Země. To je místo, kde se začínají dít kouzla.
 
Jakmile vyčistíte negativní energie z vašeho energetického pole, vaše intuice a schopnost manifestovat svá přání se zvýší. Podívejte se na lidi, kteří vám dělají společnost. Mají tendenci mluvit a jednat čestně, nebo si neustále stěžují? Vyhledávejte společnost těch, kteří jsou na cestě Vzestupu, protože jejich přáním je vytvořit utopickou společnost.
 
Práce s Denními Strážci po celý rok je jeden ze způsobů jak zvýšit svou frekvenci. Používejte jakékoliv nástroje, které pomáhají uvolňovat negativní energie z vašeho aurického pole. Změňte zvyky, návyky a vztahy, které vás drží uzamčené v negativních myšlenkách. Není třeba se obávat o budoucnost. Vaše nejlepší volba je věnovat pozornost tomu, co se děje ve vašem životě nyní, v tomto okamžiku a rozhodnout se pro volby, které vás povedou k míru a štěstí.
 
Existuje mnoho práce, pokud jde o překonání lidského údělu. Přesto to může být vzrušující a dobrodružné. Hodně z toho co se děje nyní na Zemi, jsou věci, které se nikdy a nikde jinde ve Vesmíru nestaly. Sledujeme vás v úžasu a je nám ctí, že vám můžeme pomáhat. Pro nás je to jako vidět někoho spadnout z útesu s oslabujícím zraněním, jak pracně nachází cestu ven z kaňonu a snaží se dostat do bezpečí. Ačkoliv na cestě existuje hodně boje, výsledek je jasný. Jděte vpřed a tvořte svůj den. V tuto chvíli je to vše, co pro vás dnes máme. Nemůžete zažívat něco v minulosti, nebo v budoucnosti, můžete to zažívat pouze v přítomném okamžiku. Pokud je vaše touha vzestoupit, pak je to to nejlepší, co může vůbec být. TEĎ je na to ten správný čas!
 
DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, s devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 

středa 10. prosince 2014

TZOLKIN 10.12.2014 8 CAUAC kin 99

 
Cauac – Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
 
Kapky slunečního svitu, kapky deště, sprcha radosti, proudy bolesti………to je život v celé své kráse, celé své síle, nic není špatné nic není správné. Všechno prostě je. Pusťte se toho ještě dnes! Neanalyzujte, neplánujte, nebojte se a nepochybujte, prostě nechte to jít, nechte se strhnout a tancujte v tomto krásném dešti, že jste naživu. Možná Cauac a Uaxac (8) namočí vaši duši milujícím a láskyplným deštěm, laskavostí, která přináší život čerstvě osetému poli, záři do vašich tváří a smích vašim dětem.
 
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá „universální společenství“ nebo „ nebeský domov Bohů “. Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem ( vnitřní bouře, která přináší život).
 
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob jak směrovat svoji přecitlivělost.
 
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
 
***
 
Jsem Cauac 8. Vítejte v tento den míru a Lásky. I když váš život může být plný zmatku, máte uvnitř sebe schopnost zůstat klidní v každém okamžiku svého života. Každý postoj a každou emoci máte plně ve svých rukou. Může vás někdo jiný udělat šťastné? Ne, můžete se cítit šťastní, ale je to vaše volba. To je cesta pro všechny vaše emoce. V každodenním životě váš postoj vděčnosti je to, co otevírá dveře k hlubokému osobnímu míru, který jste možná nikdy v životě nezažili.
 
Možná se ptáte, jak můžete udržet pocit míru a klidu, když jste obklopeni spory a hádkami? Existuje mnoho nástrojů, které můžete použít k dosažení klidu za všech okolností. Jako první bychom chtěli zmínit každodenní meditaci. To může znamenat tiše sedět několik hodin, nebo nastavit záměr na každý den, každé ráno.
 
Pokud se často rozčilujete nad drobnými detaily, nebo věcmi, které říkají, nebo dělají druzí, je pravděpodobné, že pro vás bude velkým benefitem věnovat mnoho času vytváření rovnováhy. S praxí dokážete ovládnout své emoce až do bodu, kde vás nic nerozčílí. Jistě už chápete, že každý jde po své vlastní cestě a je zodpovědný za všechny své činy. Z místa bezpodmínečné Lásky jste si vědomi, že jsou zodpovědní pouze za věci, které říkají a dělají.
 
Uvnitř vás spočívá schopnost překonat všechny překážky – ať je to fyzické onemocnění, náročný vztah, nebo problematické události. Vždy máte možnost vybírat si co chcete zažívat. S vědomým záměrem se zaměřujte na změnu jak mluvíte, na změnu negativního myšlení a reaktivního chování, pak bude váš život kouzlem; budete zažívat mír a porozumění.
 
Dosažení tohoto stavu míru budete muset věnovat mnoho pozornosti a to zejména zpočátku. Zpočátku může být únavné sledovat své myšlenky, ale s praxí dokážete rychle monitorovat své slabiny s možností je měnit.
 
Každý návyk a zvyk, který zvládnete, otevírá nové dveře uzdravení. Jakmile změníte svůj způsob myšlení a budete sledovat související zvyky, vaše mozkové vlny se budou měnit stejně jako vzory, které vás drží na místě.
 
Nyní máte možnost vyměnit staré pásky a nahrát nové vzorce, návyky a zvyky a přestavět tak celý svůj život. Neexistuje ani jedna špatná vzpomínka, nebo zranění, které nelze vědomě změnit.
 
Nastavení záměru a přijmutí nutných opatření pro jednání více vhodným způsobem, je přirozený krok, který následuje. Začněte ještě dnes sledovat každé slovo, které pronesete. Jaká byla základní myšlenka, která vedla k těmto slovům? Bylo to nutné? Přišla z místa bolesti z minulosti a je stále ještě čerstvá a musí být uvolněna? Věnujte pozornost svým reakcím na to, co říkají a dělají druzí – jsou ukazatelem vašeho interního zdraví.
 
Máte-li v těle nějakou nemoc, věnujte tomu pozornost. Naučte se spojit se s vaším tělem a zjistit, co potřebuje. Mnozí mají přímé rozhovory a jejich tělem protože ví, že jsou schopni s ním komunikovat a zjistit jeho potřeby.
 
Pokud nejste schopni s ním hovořit přímo, možná budete chtít vyzkoušet nějakou techniku s proutky, kineziologií, nebo svalovými testy. Zkoumejte dostupné metody a vyberte si všechny, které cítíte, že jsou pro vás pravé. Někteří lidé vnímají zvláštní pocity v těle, když testují potraviny, nebo produkty, kterým mají dát přednost pro udržení svého zdraví. Někteří mají schopnost mluvit s jejich tělem přímo, jakoby mluvili se svým nejlepším přítelem.
 
Ctěte své tělo tím, že mu poskytnete živiny a cvičení, které potřebuje pro udržení dokonalého zdraví. Vyměňte negativní vzorce myšlení za pozitivní myšlenky, tím se zvýší vibrace a schopnost vyléčit všechny nemoci, vytvořit klid a harmonii, které tak hledáte. Dokonce i proces stárnutí lze zcela zastavit pádem starých kódů přesvědčení. Dalším důležitým faktorem pro udržení klidného prostředí je vymýtit životní stres.
 
To může zahrnovat věci jako přeplněný fyzický prostor, příliš mnoho dobrovolné práce, fyzické práce, která vás vysává, vztahy, které vyžadují příliš velké množství energie, nebo neustálé cestování. Hudba, filmy, či knihy mají schopnost zvýšit, nebo snížit vaši vibrační úroveň.
 
Žít vědomě zahrnuje pohled na každý aspekt vašeho života, každou volbu. Jakmile jste si vědomi svých vzorců, můžete se pro ně rozhodnout, nebo je změnit. Vaše vzorce musíte neustále monitorovat, dokud se nové návyky nestanou přirozené. Pak dokážete zůstat v klidu bez ohledu jaké okolnosti jsou vám prezentovány.
 
Přečtěte si něco o lidech, kteří zvládli svůj život, získali vhled a způsoby, které pro ně byly úspěšné – integrujte jejich myšlenky, které s vámi rezonují. Jakmile budete chtít získat vládu nad svým životem, najdete stopy, které vás povedou po této cestě. Tato intuice přichází zevnitř a také zvenku s pomocí Andělů a Průvodců v neviditelném světe, kteří jsou připraveni pomáhat vám, jakmile začnete postupovat směrem k vašemu cíli, kterým je mír a harmonie!
 
OSMÝ TÓN – SPRAVEDLNOST
Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti – JAK NAHOŘE, TAK DOLE. Číslo 8 je velmi silné 4+4 rovná se celistvost. Podle Mayských učitelů znamená číslo 8 vlákno života, neboli životní spirála.
 
Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

ÚTERÝ 9. PROSINCE

 

TZOLKIN 9.12.2014 ETZNAB kin 98

 

Etznab - Zrcadlo – Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance

 

Ostrý pohled Etznab pomáhá proniknout mnoha závoji, kterými jsme v životě zahaleni a vidět přímo a jednoduše jak se věci mají. Uuc (7) jen zesiluje oslnivé světlo pravdy, neboť umožňuje vidět věci ze všech stran. Dnešek je jako multidimenzionální meč pravdy na cestě zarostlou džunglí osobních mýtů, lží a programů, které dusily vaši duchovní svobodu a čistotu po celá léta – pravděpodobně, aniž byste si toho všimli. Zatímco cestujete Trecenou Eb, používejte meč moudře.

 

Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality – můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy – volí vždy morální a etickou cestu. 

 

Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu – věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři – pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.

 

Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních.

 

***

 

Vítejte dnes! Jsem Etznab 7 a je mým potěšením sdílet tento čas s vámi. Jednou z vlastností, kterou jsem známý, je zrcadlový odraz. Pro uvolnění starých kódů přesvědčení a negativních myšlenkových forem je nutné jako první se podívat dovnitř sebe a hledat v této oblasti. Doporučujeme každý den obrátit se dovnitř sebe a podívat na zdroj každého sváru.

 

Pokud máte pocity emocí jako je hněv, strach, frustrace, pak je to výsledek nevyřešených otázek. Stejně jako zrcadlo, odráží nějaký člověk, nebo událost zážitky z minulosti, které byly buď bolestivé, nebo příliš pracné na řešení v čase, kdy se objevily. Je nezbytně nutné žít v teď a tady a zabývat se ihned všemi otázkami, které se objeví. To bude udržovat vaši energii čistou a zpomalí se působení problémů, které spouští nemoci v těle, nebo v emocionální sféře.

 

Vaše smysly také spouští emocionální problémy z minulosti například přes: fotografie, vůně, písničky, látky a zpětně testují v paměti všechno, co leží pod zámkem mnoho let. Jakmile paměť najde příčinu, vznikne pocit dyskomfortu, nebo úzkosti, takže si udělejte chvilku čas a vraťte se zpět a zkoumejte události, které tyto pocity spustily. Najděte způsob, jak uvolnit negativitu vztahující se k této události. Přijměte plnou zodpovědnost za všechny činy, aniž byste bili sami sebe vinou a hanbou. Možná je tu někdo, nebo něco, co potřebuje odpuštění, možná vaše chování bylo méně než čestné a je třeba odpustit sami sobě. Pokud jste držitelem mentality oběti, nastal právě teď správný čas pro uvolnění tohoto vzorce.

 

Pokud existuje nějaká situace, kterou můžete napravit, udělejte to. Pošlete Lásku všem zúčastněným stranám, bez ohledu na to, jak hluboce se cítíte zranění. Uvědomte si ve svém srdci, že všichni pochází ze stejného Zdroje a všichni se tam nakonec vrátí. Do té doby prožívá každý z vás lidskou zkušenost. Někteří z vás mají přirozenou milující podstatu, zatímco jiní neví jak svou Lásku vyjádřit.

 

Je nezbytně nutné odpouštět druhým – váš hněv a odpor jsou vždy zpětným zrcátkem. Co dáte, to se vám vrátí jako bumerang. Pokud máte tendenci pomlouvat, pravděpodobně budou druzí pomlouvat vás. Jste li sdílný člověk, pravděpodobně se druzí budou chtít s vámi podělit. To je jeden ze základních zákonů tohoto Universa. To, co říkáte, okamžitě pociťují všichni. I když mnoho z toho se děje na podvědomé úrovni, je to součástí vaší reality.

 

Už jste někdy slyšeli lidi říkat něco, co nebylo právě jejich nejlepší pravdou ? To se stává v této sféře až příliš často. Kdyby každý z vás věděl, jaká je vaše Pravda, a byli jste pokaždé ve své celistvosti, svět by byl mnohem lepším místem. Problémy zabývající se „ kontrolou ostatních“ je také třeba řešit.

 

Mnoho pachatelů bylo pronásledováno, když byli malí a teď dělají to samé ostatním jako prostředek k získání sebe-posílení. Neuvědomují si co dělají a sabotují to, co si tak přejí – být bezpodmínečně milováni. To se stává velmi často. Když se někoho z nich zeptáte, nebo jim řeknete, jak mohli něco takového udělat, budou se bránit, protože každý z nich reaguje kódy přesvědčení, kterými se řídí. Dokonce i když je jejich záměr nejvyšší dobro, ovládá je odpor, který vyplave na povrch jako bubliny.

 

Pokud se něco takového stane, je to příležitost popovídat si s druhým člověkem, nebo pokud to není vhodné, obraťte se dovnitř s povídejte si sami se sebou. Pokud se setkáte s rezistencí u více lidí je možné, že dáváte nevyžádané rady. Nezáleží na tom, jak je vaše rada dobrá, nebude přijata, pokud je doručená rada otázkou kontroly osoby. Možná zjistíte, že jste rezistentní vůči přijímání rad od druhých kvůli vašim kódům kontroly a řízení.

 

Existuje celá řada způsobů jak komunikovat o svých touhách s druhými. Verbální jazyk je slabým způsobem komunikace, ale je v této době na vaší planetě nejrozšířenější. Navrhujeme vám vytvořit spojení srdcem pokaždé, když začnete s někým rozmlouvat tváří v tvář, po telefonu, nebo na internetu. Toto spojení srdcem znamená jednoduše zaslání Lásky, bez ohledu jaké vztahy s člověkem máte.

 

Odesíláním Lásky otevíráte cestu pro tok energie. Druhý člověk vůbec nemusí vědět, že to děláte. I když žádná slova nebyla vyslovena, emoce Lásky se projeví na úrovni, na které je příjemce schopen je přijmout. To také závisí na vaší schopnosti posílat dokonalou Lásku.

 

Láska je Universální; je to nejvyšší frekvence, která existuje. Pokud se otevřete konverzaci s touto energií, je mnohem pravděpodobnější, že budete sdělovat své myšlenky v nejvyšší integritě. Zjistíte, že když používáte nová slova a nové způsoby vyjadřování sebe, budete tuto metodu procvičovat. Všimnete si také, že druzí na vás reagují jiným způsobem. Pokud se domníváte, že mluvíte v integritě, je pravděpodobné, že budete umět také lépe naslouchat. Jestli se druzí rozhodnou integrovat vaše slova, jej jen na nich. Jako zázrakem zjistíte, že dáváte méně nevyžádaných rad. Každý člověk chodí po jedinečné cestě, co funguje vám, nemusí být užitečné pro druhé.

 

Objevíte také menší spoléhání na rady druhých a přijde čas, kdy vám nebude záležet, jestli někdo vaše rady následuje. Nebudete mít nutkání pocitu : „ Já jsem ti to říkala! “ Ti, kteří jsou rezistentní vůči přijímání rad od druhých, začnou více naslouchat tomu, co druzí říkají. Stanou se adepti na přijímání těchto slov a budou je více respektovat, naučí se více sebeovládání a více se rozhodovat jestli radu přijmou, či nikoliv. Dozví se, že oni sami mají sílu, kterou ovládají. I když se mohou neoprávněně ocitnout ve vězení, budou pociťovat spokojenost s vědomím , že oni sami drží vládu nad svým vnitřním Já.

 

Primárním aspektem této Zprávy je sdílet s vámi schopnost jít dovnitř a podívat se na oblasti, které vám způsobují neklid. Buďte objektivní a převezměte zodpovědnost za své činy. Odpouštějte druhým, to vám umožní být tím, kým se rozhodnete být. To neznamená, že budete mít rádi to, co dělají, nebo co říkají. Jednoduše to znamená, že umožníte druhým dělat jejich vlastní výběr a být tím, kým chtějí být oni. Nechtěli byste totéž pro sebe? Dobrý příklad je : „ Dělejte ostatním jen to, co byste chtěli, aby dělali vám.“

 

Sebeovládání je praxe. Dávejte rady jen pokud jste žádáni. Nechte ostatní i sami sebe jít cestou, kterou si vyberete. Opravdu nemusí být ani jedno vyslovené slovo, pokud se s druhými spojíte srdcem. Všichni chtějí být milováni. Činy hovoří hlasitěji, než slova. To vše vyžaduje praxi a praxe z vás dělá Mistra! Milujte sami sebe i všechny ostatní.

 

SEDMÝ TÓN – ZRCADLO – ODHALENÍ – ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo – vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.

 

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Vystavil Lenka Sýkorová

pondělí 8. prosince 2014

TZOLKIN 8.12.2014 6 CABAN kin 97

 
 
Caban – Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy
 
Váš život je cesta. Je to cesta času, myšlenek, zkušeností, emocí a vzpomínek. Je to cesta, pro kterou jste se rozhodli a během ní můžete probudit svoji duši. Přemýšlejte o svém životě ne ve smyslu tady a teď, ne z hlediska cílů, tužeb, snů, ale jako o šňůře perel, oceánu kapek, poušti pískových zrnek, které skládají větší celek. To, v čem vám chtějí pomoci Caban a Uac (6) je putovat po Eb - Cestě života  a probudit vaše světlo v mysli a Vědomí v klidném, stabilním vyváženém, aktivním prostředí.
 
CABAN JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI
 
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu planety - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
 
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
 
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
***
 
Jsem Caban s Tónem 6 a dnes vám přejeme, abyste zažívali to největší dobrodružství, kterým je dar života. Život v této sféře je největším požehnáním, i když to tak nemusí připadat těm, kteří neustále žijí se svými strachy a starými kódy přesvědčení. Věřte, že jakmile shodíte každou vrstvu negativity, vaše břemena budou lehčí a tíha světa bude nahrazena lehkostí motýlích křídel. Po té co odstraníte bloky, které udržují vaši energii potlačenou, nebude existovat nic, co by vám mohlo bránit v létání.
 
Existuje mnoho forem světla a pro mnoho lidí to znamená mnoho významů. Světlo, o kterém, chceme mluvit dnes, vychází zevnitř vás – je to věčný plamen, který pochází od Stvořitele. Kdysi dávno neexistovala žádná jednotlivá světla, všichni jste byli součástí celku, podobném tomu, jako je vaše Slunce. V určitém okamžiku se světlo roztříštilo na mnoho fragmentů s různými zážitky.
 
Toto světlo je ve vašem srdci a je podobné plameni svíčky. Každý z vás má tuto Božskou Esenci v sobě. Dokonce i ti, kteří spáchali na Zemi hrůzné činy, mají toto světlo uvnitř sebe. Mnozí ho máte skryté tak hluboko, že se z něj nemůžete těšit. Ale bez ohledu na to, jak hluboce skryté je, můžete tento plamen rozzářit. Všechno, co potřebujete je trochu kyslíku – dechu.
 
Váš dech je nejdůležitějším prvkem, abyste mohli existovat na této Zemi. Zkuste jen pár okamžiků nedýchat a budete rozumět tomu, co říkáme. Aby vaše světlo mohlo zářit jasně, potřebujete kyslík. Dýchání při vědomém nastavování záměrů je velmi důležité. Existuje několik technik, jak používat dech pro energii těla, mysli, i duše. Navrhujeme vám, pokud nejsou součástí vašeho života, aby tomu tak bylo. Ti z vás, kteří nejsou seznámeni s řízeným dýcháním, doporučujeme vyhledat informace a zvolit si typ, který je pro vás vhodný a který vyhovuje vaší individuální komfortní zóně.
 
Zpočátku, než se naučíte ztišit mysl, která neustále vyžaduje pozornost, se metody vědomého dýchání zdají nudné. Když je vaše mysl skutečné klidná, je to klid, který předčí veškeré vaše chápání. Doporučujeme vám najít formu, při které se cítíte dobře. Zpočátku to může být obtížné, ale než se to stane vaší druhou přirozeností, musíte to cvičit.
 
Jakmile je vaše mysl a tělo klidné, bude pro vaše Průvodce jednodušší pomáhat vám při vytváření voleb pro vaše nejvyšší dobro. Brzy se naučíte jak se spojit se svým Vyšším Já, Anděly a Průvodci, kteří jsou kolem vás v každém okamžiku života. Existuje mnoho Pomocníků, které máte k dispozici, ale nejprve musíte uvěřit, že existují, akceptovat je a dovolit jim, aby vám pomáhali. Dělá jim velkou radost, být s vámi. Vybrali si roli pomáhat vám, ještě před tím, než jste se inkarnovali. Mnohé z těchto Bytostí jsou s vámi i po několik životů.
 
Ve sféře Ducha nejsou žádná časová, nebo prostorová omezení. Mnozí z vás nežádáte Boha o pomoc, protože si myslíte, že vaše otázky nejsou důležité a nechcete ho obtěžovat. To je kód omezeného lidského myšlení. Vesmír je hojnost. Existuje mnoho Pomocníků s různými talenty, kteří jsou vám k dispozici a rádi vám pomohou, včetně počítačových mágů.
 
Čím více budete zběhlí v okysličování vašeho těla, tím snazší pro vás bude nechat své vnitřní světlo zářit. Existuje mnoho uzdravujících způsobů jako např. jóga, taiči, chi-gong, které jsou velmi užitečné, pokud jde o pohyb energie v těle. Důvod, proč opakovaně mluvíme o kódech přesvědčení, negativním myšlení a strachu je ten, že vám doslova blokují energii v celém těle a v aurickém poli. Je to jako mít ucpaný odtok ve dřezu, což je podobné, jako mít ucpané tepny.
 
Když je energie v těle blokována, vytváří shluky v určitých lokalitách. Jedná se o první krok v procesu projevení fyzické nemoci v těle. Přidáte-li negativní myšlenky jako : „ Jsem z toho všeho unavená “, vytváříte recept na katastrofu. Jakmile bude vaše energie proudit a vaše životní volby budou založené na Lásce, život bude nádherný a nemoc v takovém těle nemůže existovat.
 
Prosíme, přečtěte si to znovu, dokud plně nepochopíte, že nemoc je výplod vaší představivosti. Přemýšleli jste někdy proč Andělé nejsou nemocní? Všimli jste si, že osvícené bytosti, jako Matka Tereza a Ghándí, byly schopné dělat pozoruhodné věci i ve stáří? Jakmile se dostanete za omezené myšlení, uvědomíte si, že proces stárnutí je kód přesvědčení, který prostě může být přepsán.
 
V současné době je velký důraz kladen na preventivní medicínu. To nevede nikam. Jakmile integrujete tajemství života naplněného radostí a hojností, vymýtíte všechny formy onemocnění, včetně duševního utrpení. To je život o kterém mnozí sníte, život ,kde je všechno krásné, klidné a bohaté.
 
Sítě, které drží tyto kódy přesvědčení, jsou již postavené, je čas začít sklízet ovoce toho, co jste zaseli. Spojte se a budujte komunity a vychutnávejte si sdílení darů svého zahradnického úsilí. Podělte se o své znalosti a moudrost, kterou jste nabyli během mnoha věků. Nechte své vnitřní světlo zářit pro všechny. Pro tuto utopii není potřeba, aby slunce ohřívalo vaši pokožku, protože každý z vás má uvnitř dostatek světla, které když spojíte dohromady, vytvoří veškeré teplo a světlo, které potřebujete.
 
Víte, že říkáme jen Pravdu a najít způsob, jak nechat své světlo zářit, můžete v tomto okamžiku!
 
ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Dech je život a život je pohyb. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

neděle 7. prosince 2014

TZOLKIN 7.12.2014 5 CIB kin 96 galaktický portál

 
 
 
Cib – Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
 
Starověká pojetí hříchu a radosti, odpuštění a milosti byly odedávna spjaty. Jeden určuje druhý. Dnešní energie Ho (5) mohou způsobit ukvapená rozhodnutí. Spěchání, nebo říkání slov bez obav o následky, byste mohli později litovat, promyslete raději potenciální výsledek, než začnete jednat. Buďte si vědomi vašich osobních chyb a zlozvyků, jaký to může mít dopad ve vašem životě. Pokud můžete najít uvnitř sebe odpuštění, budete mít otevřenou cestu k řešení a uzdravení těchto vlastností, návyků a závislostí, které vás drží zpátky.
 
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST, VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU VÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYSTE SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
 
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yukatánském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
 
Osobnosti narozené v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.
 
***
 
Zdravíme vás. Jsme šťastní, že spolu opět sdílíme náš čas. Naše znalosti pochází z mnoha zdrojů za mnoho věků. Možnost sdílet všechno, co jsme zažili, nám přináší velkou radost. I když v podstatě všichni jsme jedno, stále zde existuje pocit oddělenosti, který je mezi námi a oběma světy – viditelným a neviditelným. Brzy nebudou žádné takové rozdíly existovat, protože Závoje se ztenčují a naše dny odloučení se chýlí ke konci.
 
Na počátku vašeho světa byl vytvořen pocit oddělenosti proto, abyste mohli získávat zkušenosti ve fyzické sféře. Jako u mnoha experimentů i zde došlo k překvapením. Nikdo nemohl přesně předvídat co všechno se může přihodit v prostředí, které zahrnuje čas a prostor. Před tím, než existoval váš svět, nikdy k podobnému fenoménu v celé Galaxii nedošlo.
 
Iluze oddělenosti byla vytvořena pro možnost prožívat různé emoce, které byly v Galaxii také poměrně nové. Ve sféře Ducha, odkud jste přišli, byla jen Láska. Mnozí z vás vyjádřili touhu zažít nelásku. Při vytváření fyzické sféry v této Galaxii, existovalo rostoucí nadšení. Skupina, která vytvořila vaší Galaxii měla kolektivní Vědomí.
 
Pravidla byla vytvořena a časová osa byla nastavena pro konkrétní zkušenost. Některé z parametrů, které byly nastaveny jsou:
 
Ekologická rovnováha
Polarita
Dočasná ztráta paměti na duchovní sféru
Čas: minulost, současnost, budoucnost
Prostor: tam a tady
Spoluvytváření nižších události přes myšlenky, slova a činy
Fyzické omezení bez možnosti jít nad rámec 5 smyslů
Zákon přitažlivosti: podobné se přitahuje
 
Původní kolektivní vědomá skupina vytvořila tuto sféru pro každého, kdo toužil dodržovat pravidla vytvořená pro inkarnaci na Zemi. To mohlo zahrnovat krátký úděl jako například být jednobuněčnou amébou, nebo delší pobyt jako sekvoje. Může být pro vás překvapivé, že hmyz a zvířata mají kromě instinktu přežití také Vědomí.
 
Aby bylo možné zažít nelásku, museli jste vymazat vzpomínky na Lásku. Dokážete pochopit nutnost zapomenout na duchovní Jednotu, abyste mohli tuto zkušenost mít? Možná se ptáte : „ Proč by chtěl někdo se zdravým rozumem opustit dokonalost a přijít na toto místo plné smutku a nenávisti? “ To je dobrá otázka. Jste dobrodruzi. Chtěli jste si přivonět ke květinám, ochutnat ovoce, zkoumat Zemi, řídit auto a mnoho věcí, které nejsou ve vyšších sférách k dispozici.
 
Příchodem na Zemi jste se rozhodli být hercem. Vyberete si roli, kostým a hrajete roli. Příchod na tuto planetu je něco jako hrát hru, kdy jste vysazeni v odlehlé oblasti s kompasem a užíváte si cestu domů. Existuje velké množství důvodů, proč se každý z vás rozhodl inkarnovat. Někteří vnímají oddělenost při příchodu na Zemi jako něco nesnesitelného, proto mnoho dětí umírá brzy po narození. Jedna věc je rozhodnout se a druhá věc je opravdu vstoupit do této sféry. Vstoupí jen ti nejodvážnější. Je to výzva a rozmanitost emocí, co vás přitahuje. Ve sféře Ducha víte, že je to jen dočasná iluze. Neexistuje žádné peklo, žádné zatracení, je to jen série zkušeností, akcí a reakcí.
 
V současné době dochází ke ztenčování Závojů. Není náhoda, že se objevilo tolik filmů, knih, kde se objevují duchové, E.T. a Andělé. Stále více lidí se s těmito věcmi setkává, stejně jako se zvyšuje jejich intuice a psychická síla.
 
V dávných dobách měli tyto schopnosti jen šamani a veleknězi. Mnoho lidí se inkarnovalo v současné době s těmito vzpomínkami a neporušenými schopnostmi. Staré mystické školy a ti zkušení ukrývali svá tajemství až do své smrti, nyní jsou dveře otevřené pro všechny lidi.
 
Mnozí si začínají uvědomovat, že hmotné statky nejsou vstupenkou ke štěstí. Majetek vyžaduje mnoho času a pozornosti. Rodiny jsou roztroušeny po celém světě, komunity ztratily kulturní kořeny a ztracen je smysl kmene. Je na čase opět se spojit a odložit rozdíly, které vás oddělují. Naučte se navzájem milovat a přijímat bezpodmínečně, protože je to vaše jedinečnost, co vás dělá zvláštní. V minulosti byla jedinečnost tím, co vás udržovalo daleko od sebe. To se chýlí ke konci.
 
Dlouho se hovořilo o konci světa. Můžeme vás ujistit, že svět zůstane. To, co se rozpouští, jsou Závoje oddělenosti. Co to znamená a jaký to na vás bude mít vliv? Brzy zjistíte, že jste všichni bratři. Nejenže vám v žilách koluje stejná krev, ale také jste všichni spojeni se stejným Duchem. Jste skutečně děti Boha; ve skutečnosti jste Bohové, každý jste jedním aspektem Celku. Mnozí jste již toto učení pochopili, většina se však stále potýká s nepochopením, jak můžeme být všichni Jedno.
 
Existuje několik věcí k řešení, abyste byli připraveni na odstranění Závoje. Jmenujme několik základních bodů:
 
Myslete jen pozitivní myšlenky.
Vytvořte si pocit Lásky k celému Stvoření.
Postavte se svým strachům čelem.
Odpusťte sobě i druhým všechna zranění minulosti.
Nechte každého být jaký je.
Zaměřte se na přítomný okamžik.
Následujte svou intuici na každém kroku.
 
Mnozí z vás cítí hluboký smutek a izolaci od svých blízkých a to jak těch na Zemi tak i těch, kteří přešli. Doporučujeme vám najít radost ve všech věcech a trávit čas tvořením myšlenek, jak byste chtěli, aby váš svět vypadal. Pracujme společně, vytvořte kolektivně vědomou skupinu podobnou správní radě, kde se všichni scházejí pro obnovení podnikové politiky s předěláním systému.
 
Dveře, aby se to stalo, jsou na Zemi nyní otevřené. Původní časová osa končí, je čas vytvořit Zemi takovou, jakou jste vždy chtěli. Brzy se cesty temných a světelných sil rozdělí. Ti, kteří chtějí i nadále válku a hlad, půjdou jinou cestou. Ti, kteří chtějí zažít tělesnost harmonickým a vyváženým způsobem, přejdou na jinou cestu. Ani jedna cesta není správná, nebo špatná, obě vedou nakonec zpět ke Zdroji Všeho.
 
Jsme tu na pomoc těm, kteří se rozhodli pro cestu harmonie a rovnováhy. Jsme tu, abychom vám kdykoliv pomohli znovu se spojit s tou částí uvnitř vás, která byla dočasně vypnutá. Jsme zde, abychom vám pomohli získat plnou vzpomínku na duchovní kořeny. Jsme vděční za vás za všechny, protože velmi milujete tuto planetu a tuto Galaxii a chceme, abyste měli i nadále možnost využívat tuto sféru pro potěšení a dobrodružství.
 
PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ – takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

sobota 6. prosince 2014

TZOLKIN 6.12.2014 4 MEN kin 95

 
Men – Orel - Men – Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
 
Skutečný směr cesty je nejlepší vidět z výšky. Pokud máte kdykoliv pocit, že jste dole, bez motivace, zavolejte Men, aby vás vzal zpátky do stratosféry vašeho života, abyste spatřili úžasnou cestu, po které cestujete - v plné a kompletní celistvosti. Tady nahoře se každý jednotlivec stane perlou v dlouhém oslňujícím řetězci, každý se svým unikátním otiskem a významem. Nezneuctívejte jednotlivé dny pro potřebu hodnotit svůj život jako celek.
 
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
 
***
 
Jsem Men 4. Vítejte v tento den zázraků a požehnání. Naším tématem je dnes nadmořská výška. Stejně jako orel můžete stoupat do té největší výšky. S praxí se naučíte jak dělat otočky a létat s větší lehkostí. Při létání jsou otočky praktikování ztráty kontroly s jejím znovuzískáním, jednoduše pro radost ze zážitku. Důvod je podobný jako proč se mnozí z vás znovu a znovu inkarnují na Zemi. Máte zde k dispozici prostor padat do nelásky a pak ji znovu získat, je to jednoduše dobrodružství.
 
Avšak svět jak ho znáte je u konce. Jste na konci cyklu, který vám umožňoval padat do nelásky. Tisíce z vás se probouzí do reality, v které můžete společně tvořit lepší existenci jako skupina s vědomým záměrem. Je vaší povinností přidat se ke skupině, která se chystá vytvořit Rajskou Zahradu, nebo můžete dál pokračovat po cestě hromadného ničení. Není nic špatné, nebo správné, všechny cesty vedou v konečném důsledku zpět ke Zdroji Stvoření. Nicméně budete muset sklízet, co jste zaseli. Takže co si přejete zažít? Pokud je to svět plný míru a radosti, pak čtěte dál, protože i to je náš cíl. Ti, kteří chtějí zůstávat v myšlenkách na válku a kontrolu, nebudou slyšet naše slova, neboť rezonují s jinou frekvencí.
 
Ti, kteří se chtějí povznést do nových výšin udělají nejlépe, když se každý den spojí se svým Vyšším Já pro rady a vlastní vedení. Vyšší Já je ta část vás, která zůstává ve sféře Ducha, jakmile se inkarnujete na Zemi. Připojení je velmi jednoduché, ale znamená to vystoupit z vašich levohemisférových vzorců myšlení. Možná pro vás bude zajímavé naučit se jak přejít z vašeho každodenního alfa stavu mozku do mysli ve stavu théta, protože théta je stav kde dochází ke kouzlům.
 
Jakmile budete každý den praktikovat schopnost jít dovnitř sebe a požádat o radu a vedení, je méně pravděpodobné, že odbočíte z cesty, kterou jste si v této inkarnaci zvolili. Mnoho učitelů včetně nás, má moudrost a znalosti, o které si přejí se s vámi podělit. Každý z vás jde po jedinečné cestě. Není však ani jeden učitel, který by mohl směrovat každý váš krok, jinak byste byli pouhou loutkou. Každý z vás jste dostali nádherný dar svobodné vůle, abyste si mohli na švédském stole vybírat nádherné dárky, které vás zajímají.
 
Abyste mohli stoupat do vyšších vibrací, musíte se naučit jak bezpodmínečně dávat a přijímat bezpodmínečnou Lásku. Frekvence Lásky a vděčnosti jsou vibrace, které jsou potenciálem éterických sfér. Už jste někdy zažili pocit euforie, kdy je všechno dokonalé a klidné? Všimli jste si, že jsou tyto chvíle pomíjivé? Máte chuť zažívat tyto pocity znovu? Chtěli byste mít tyto zážitky v každém okamžiku svého života. To je potenciál k vytváření života plného okamžiků Lásky a míru. Tyto pocity vás pozvedají do vyšších frekvencí, ve kterých se kouzla manifestují mnohem snadněji. Jsou to skutečně pocity jako když jste orel, nebo Anděl a plujete v oblacích světa bez starostí. Chcete-li je získat, vyžaduje to nicméně úsilí. Vraťte se zpátky z oblaků a přistaňte na zemi, abyste po malém pozemském školení mohli opět vzlétnout.
 
Mnozí se nikdy s Vyšším Já nespojili, ačkoliv jste k němu všichni stále připojeni. Chce to jen trochu praxe a důvěry ve spojení. Někteří se ptají : „ A jak mám vědět, jestli to, co jsem slyšel, bylo moje Vyšší Já? “ To je skvělá otázka, na kterou lze odpovědět několika způsoby. Mnohokrát, pokud jste v silném emocionálním stavu, může být spojení zmatené, proto je důležité, abyste za prvé získali kontrolu nad svými emocemi.
 
Dávejte si pozor na nižší energetické entity, které s lidmi rády hrají různé triky. Logický mozek miluje udržování kontroly a může stát v cestě tím, že přináší různé strachy, které budou blokovat vaše dobrá rozhodnutí. Stejně jako u všeho jiného, dokonalost přichází s praxí. Jeden ze způsobů je cvičit a studovat naše Zprávy na denní bázi, zatímco se snažíme pomoci vám zbavit se negativního myšlení, starých kódů přesvědčení a temných emocí, se kterými jste spojeni.
 
Lidé, kteří jsou spojeni se svým Vyšším Já, mají řadu zkušeností: někteří jasně slyší hlasy, někteří mají při spojení „ božské vnuknutí “, cítí zvláštní vůně, jiní mají specifické pocity v těle, např. v žaludku. Jakmile jste rozrušeni, nebo neklidní, nepokoušejte se žádat o vedení, pokud můžete vyčistěte své emoce. Pokud jste unaveni, odpočiňte si, než začnete žádat o radu. Vyčistěte svůj jídelníček a pijte dostatek vody, protože voda funguje v buňkách jako baterie a je velmi potřebná pro dobré spojení. Naučte se osvobodit mysl od očekávání, nebo říkat vašemu Vyššímu Já co má dělat. Přistupujte k němu jako k moudrému mudrci. Poslechněte si jeho rady a vyberte si co cítíte jako nejlepší volbu. Nejsou žádné správné, žádné špatné volby; všechny cesty vedou ke Zdroji. Dovolte si klopýtat a učte se z každé zkušenosti.
 
Nejlepším měřítkem pro to, jestli informace, které slyšíte jsou od vašeho Vyššího Já, nebo Duchovních Průvodců, je pocit míru a Lásky. I když budete muset udělat rozhodnutí, která nejsou komfortní, nebo se nebudou líbit druhým, zapracujte na svých obavách a stiskněte tlačítko vpřed. Věnujte pozornost svým pocitům, protože jsou vaším ukazatelem směru, podobně jako GPS mapy.
 
Jak budete cvičit ladit se na vaše Vyšší Já a Průvodce, brzy rozpoznáte jejich frekvenci. Je to podobné jako rozpoznání vašich dobrých přátel na Zemi. Jsou věci, které je rozlišují a to nejen na fyzické bázi, ale i energetické. V blízké budoucnosti budete moci vidět bytosti s bydlištěm na Druhé Straně – velmi jasně. Důvěřujte informacím, které slyšíte. Rozhodněte se, které rady jsou hodnotné. Podnikněte nezbytné kroky a integrujte je do svého života. Změňte svůj život a podělte se o své znalosti s ostatními.
 
Existují i jiné způsoby jak se spojit s vaším Vyšším Já, jako proutky, kyvadla, virgule, nebo svalové testy. Budeme ve zkratce sdílet v dalších Zprávách jak tyto nástroje používat. Vyzkoušejte je a uvidíte, jestli je pro vás některý vhodný. Pro tuto chvíli se s vámi loučíme. Už víte, že vše co potřebujete, je uvnitř vás. Zavolejte nás kdykoliv budete potřebovat informaci, radu, nebo velkou éterickou pusu!
 
ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Ačkoliv dnes poletíte vysoko – nezapomeňte postavit stabilní a pevné základy na zemi. Postavte 4 pilíře podpírající váš život, aby byl stabilní ve všech aspektech Bytí – k vytvoření pravidel hry, práce i všech vztahů. Slunce prochází 4 body – svítání, poledne, západ a půlnoc a to dělá den úplným, celistvým, stejně tak rok je rozdělen dvěma rovnodennostmi a dvěma slunovraty na 4 roční období. Galaktičtí Mayové rozdělili Vesmír na 4 sekce a ekliptiku Mléčné dráhy dvěma průsečíky na 4 části. ČTYŘKA je stabilní základna pyramidy. Využijte dnes dar galaktického pulsu v podobě Energie ČTYŘI pro vaší osobní CELISTVOST.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pátek 5. prosince 2014

TZOLKIN 5.12.2014 3 IX kin 94

 
 
 
 
Ix – Mág, Jaguár – Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
 
Jaguár chodí v džungli po stejných cestách den co den, noc co noc sleduje své stopy s přesností, která překvapí i nejlepší stopaře. Pokud se snažíte kráčet cestou Ix a sladit své kroky se starověkými živoucími energiemi – opatrně dnes! Ix je také jeden z nagualů sedmi lidských hříchů – pýchy, ctižádosti, závisti, lži, kriminality, nevděčnosti, nevědomosti a lenosti a Ox (3) vrhá na cestu bezpočet nebezpečí, nástrah a překážek. Mějte oči otevřené, srdce čisté, zaměřenou mysl a odolejte pokušení snadnější cesty!
 
DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST, JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHEM DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.
 
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
 
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
 
***
 
Jsem Ix 3. Jsme šťastní, že vám dnes můžeme poskytnout naše služby. Jsme v úžasu nad věcmi, kterých dosahujete. Mnozí z nás se nikdy na Zemi neinkarnovali, protože tato hustota pro nás není komfortní. Jsme vděční, že můžeme prožívat tuto zkušenost skrze vás, jsme vděční za vaší píli a vytrvalost, zatímco procházíte každodenními životními zkušenostmi.
 
Dnes bychom chtěli mluvit na téma píle. Rádi bychom slovo píle definovali jako něco, co vám pomáhá posunovat se vpřed bez ohledu na překážky. Všichni v pozemské rovině jste pilní, někteří více.
 
Jste jedním z těch, kteří se s překážkami nepotýkají? Někteří z vás se pohybují elegantně kolem a přes překážky. Většina z vás však padá a klopýtá přes stejné překážky, než konečně udělá krok dopředu. Jak se můžete snadněji pohybovat přes tyto překážky bez pádu? Existuje mnoho způsobů a doufáme, že budete sdílet vaši moudrost s ostatními, jakmile se naučíte orientovat se na cestě jemným a elegantním způsobem. Jedním ze způsobů překonávání překážek je být na ně připraveni. Stejně, jako byste se připravili na cestu temnou stezkou, vybaveni baterkou, dobrým oblečením, vodou , měli byste být stejně moudře vyzbrojeni, než se vydáte na cestu životem.
 
Každý z vás má na sobě jiný opasek na nástroje; je to jen na vás, jestli ho chcete nosit a jaké nástroje si za opasek dáte. Ale chtěli bychom zdůraznit, že neustálé přehrávání role s cílem připravit se na překážky způsobí, že na ně s největší pravděpodobností narazíte. Mnozí z vás naráží stále na stejnou skálu, protože si neuvědomujete opakování tohoto vzorce, dokud se nerozhodnete přijmout opatření, abyste do skály přestali narážet. To je rozdíl mezi vědomým a nevědomým životem. Pokud si dáváte pozor na to, co se děje kolem vás - život vám dává smysl a stává se kouzelným. Jakmile si uvědomujete, že je tam skála, můžete přijít s nějakým řešením, abyste zabránili neustálému klopýtání. V mysli můžete vidět sami sebe jak skálu přeskakujete, nebo obcházíte. Možná se rozhodnete skálu přesunout na stranu. Možná se rozhodnete umístit na ní barevnou vlajku, nebo nápis, který vás příště upozorní. Možná se rozhodnete nabarvit skálu světlou barvou.
 
Bez ohledu na vaší volbu to vytváří jiný dopad na vás i na skálu. Nicméně výsledek bude stejný – prolomíte vzorec narážení do skály. Možná zjistíte, že vaše první volba není efektivní. Řekněme, že jste se rozhodli umístit vlajku na skálu, ale vítr jí shodil, takže jste na ní znovu narazili. Stačí si vybrat jen jinou metodu, dokud starý vzorec není přerušen. Nejlepší je se vzorcem pracovat v okamžiku přítomnosti. Dávejte pozor co si myslíte a co děláte v každém okamžiku. K dispozici budete mít mnohem méně incidentů a mnohem jemnější bytí. Jakmile se naučíte ocenit požehnání aktuálního okamžiku, uvědomíte si jak bohatí jste a jak skvělý je svět. Doporučujeme vám, abyste se podívali na všechny vzorce, které pro vás už nepracují.
 
Udělejte si seznam všech, které chcete změnit a představte si, že reagujete způsobem, kterým chcete, dokud se to nestane přirozeností. Mnohokrát je třeba udělat hodně základní práce, protože vaše zvyky úzce souvisí s kódy předsvědčení. Jakmile půjdete po vaší správné cestě, budete muset změnit hodně návyků, zvyků a kódů, které vás nepodporují. Dělejte všechno s radostí, abyste neporazili sami sebe, jakmile začnete váhat. Tato Země je o možnostech a příležitostech.
 
Užívejte si život a vše co nabízí, protože jednou skončí jako mrknutí oka. Zažívejte věci, o kterých sníte, protože z vašich zkušeností se učíme a sdílí je všichni, i ti kteří nejsou vtělení. Víme, že když to říkáme, jsou mnozí, kteří tomu nerozumí, ani tomu nevěří, to vše je v nejlepším pořádku. Přesto víme, že to pravda je, jen se s vámi chceme podělit o to, že to, co uděláte pociťují všichni. V naší sféře není žádná oddělenost, není potřeba soukromí, protože všichni jsme jedno. Jak se budete pohybovat přes omezující kódy přesvědčení budete tomu lépe rozumět. Těšíme se na den, kdy spolu budeme stát tváří v tvář, protože jste naši sourozenci.
 
Dávejte pozor na překážky a nenechte se polapit zvyky, které vás drží svázané v nižší hustotě. Doslova můžete stoupat a nechat zářit vaše Světlo na celý svět!
 
Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

čtvrtek 4. prosince 2014

TZOLKIN 4.12.2014 2 BEN 93 galaktický portál

 
Ben – Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce,vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
 
I ti největší kočovníci potřebují domov. Domov je tam, kde je srdce, jak se říká….a v den kterému vládne Ben a Ka (2) je to obzvláště pravda. Váš domov není fyzické místo nasáklé vámi, esencí vaší rodiny a vzpomínkami, ale je to velmi posvátné místo, kde pobývá vaše duše. Je to místo, odkud vychází vaše energie – to jste vy a vždy to tak bude, bez ohledu na to, kde ve světě žijete. Ctěte dnes váš duchovní i fyzický domov.
 
DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU
 
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů – význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe – je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
 
BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimezionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
 
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
 
***
 
Jsem Ben s Tónem 2. Jsme vděční, že s námi sdílíte čas. Mohli jste v tuto chvíli dělat mnoho jiných věcí. Je nám ctí, že naše Poselství má pro vás určitý význam. Děkujeme. Dnes bychom se chtěli podívat na téma nedostatek. Je třeba se hodně zamyslet nad nehodností, pokud jde o bytí v bohatství. Mnozí učí že: Peníze jsou kořenem všeho zla. Byli bychom rádi, abyste toto přesvědčení propustili, protože způsobuje hodně starostí těm, kteří se chtějí osvobodit. Nedostatek se vztahuje nejen na finanční bohatství, ale také proniká do pocitů úspěchu a významnosti.
 
Nedostatek je postoj, který může být změněn odlišným myšlením a několika změnami chování. Nedostatek je hluboce zakořeněný ve společnosti. Mnoho náboženství bylo vytvořeno jen proto, aby získaly kontrolu nad lidmi. Církve poskytovaly útočiště mnoha lidem a byly skvělým zdrojem komunit ( ironie ). Poskytovaly naději a spásu zbloudilým. Nicméně jejich úsilí vytvořilo spíš oddělenost, když hlásaly, že jejich cesta je jediná. To není pravda, protože to omezuje vaši svobodnou vůli. Původním návrhem při vytvoření Země byla možnost prozkoumat a zažít různé cesty, bez jakéhokoliv omezení názorů a postojů.
 
Nejhorším odbočením byl vynález pekla a přesvědčení, že ti, kteří nenásledují nějaké náboženství, budou odsouzeni na věčnost. To nedává smysl. Proč by Bůh v nějakém regionu zřídil církev a trestal ty, kteří nikdy neměli možnost slyšet jeho slova? Zní to jako slova milujícího Boha? Hledejte uvnitř sebe, zda je doktrína, které se držíte, pro vaše nejvyšší dobro.
 
Studujte historii vaší církve, najdete mnoho společného mezi mytologií a náboženstvím. To ovšem neznamená, že se mnoho těchto příběhů stalo, protože mnohé z těchto archetypů jsou lidské zkušenosti. Jakmile pochopíte symboliku archetypů, lepší pochopíte základy, na kterých je mnoho náboženství založeno. Studujte jiná náboženství a rozmlouvejte s těmi, kteří mají odlišné názory. Pak se budete lépe rozhodovat co je pro vás to pravé.
 
Desátek je jedna z forem jak získat kontrolu nad masami. Jiná věc je desátek věnovaný na podporu členů a na administrativní náklady. Obvykle je na členy kladen tlak, aby platili více z jejich příjmů na extravagantní budovy a správní poplatky. Z kostelů přišlo mnoho kázání vštěpující svým členům, že být chudý je dobrá věc. Často ti, kteří se snaží být úspěšní jsou kritizováni, že jsou materialističtí, nebo dokonce démoničtí. To jsou hloupé řeči. Každý z vás je schopný manifestovat všechno po čem v životě toužíte. Nicméně doufáme, že budete tuto schopnost používat pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných.
 
Proč jsou některé prostitutky odměňovány spoustou peněz, zatímco kněží v kostelech sotva přežívají? Je to proto, že si prostitutky samy sebe váží více? To je dost nepravděpodobné. Je to proto, že si je společnost považuje více? To je dost nepravděpodobné. Mohl by to být kód přesvědčení – Peníze jsou kořenem všeho zla? To je více pravděpodobné. Kněz, který má tento kód přesvědčení, bude držet sám sebe v chudobě, aby dokázal sobě i ostatním jak je čestný. Prostitutka buď nemá tento kód přesvědčení, nebo si myslí, že je špatná kvůli jejímu zdroji příjmů, přestože vydělávání peněz pro není problém. Často ti, kteří si myslí, že peníze jsou kořenem všeho zla a jsou finančně úspěšní, se zbavují velkého finančního bohatství, aby dokázali, že nejsou zlí. Často je to v jejich neprospěch, místo pro jejich nejvyšší dobro.
 
Naším cílem je, abyste otevřeli oči a uviděli vztah mezi bohatstvím a nedostatkem, který vám nutí vaše vlády, nebo církve. Doporučujeme, abyste se podívali podrobněji na historii církví a vlád. Získejte širší pohled na to co se ve světě děje a vytvořte si kódy přesvědčení na základě toho, co si myslíte spíš než toho, co přijímáte jako slepou víru. Hledejte části, které zní jako pravda a začněte je skládat dohromady.
 
Tento svět má nepřekonatelné množství hojnosti, které je vám k dispozici. Mít pocity nedostatku v jakékoliv oblasti není zdravé. Probojujte se těmito kódy víry, které vás drží v chudobě. Rozšiřte svůj pohled na svět, způsob myšlení, splyňte s přírodou a užívejte si požehnání, která vám volně nabízí. Vraťte se ke svým kořenům, kde život je jednodušší, méně stresující a plný zdravého jídla a rodinných hodnot. Ztratili jste smysl pro kmen. Je na čase setkávat se s podobně smýšlejícími dušemi a vytvářet komunity, v kterých se lidé podporují a dokážou uživit sami sebe. Tyto komunity mohou poskytovat velké bohatství jídla, Lásky a poznání. Myslíte, že existují nějaké lepší komodity?
 
DRUHÝ Tón – POLARITA - Zkuste vyvážit póly rozporů, najít cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

Štítky: 92-104 Středa 3. prosince 2014

TRECENA EB

 
Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.
 
Tato Trecena začíná EB 1 - Člověk / Cesta – HOJNOST, RŮST, SKLIZEŇ, ŽIVOTNÍ ENERGIE, DIRIGENT OSUDU, SPIRÁLA ŽIVOTA
 
Pro starověké Maye znamená EB žebřík, který Bůh spustil z Nebe, aby sestoupil na Zemi. Je to rosa padající z nebes na každou živou bytost. Lezení po tomto žebříku symbolizuje pyramidu a třináct Podsvětí – duchovní cestu, po které musíme všichni vyšplhat. EB je životní síla, která pohání Vědomí a tím nás.
 
Je to nejlepší den kdy začít jakýkoliv typ podnikání, vyjednávání, podepsat smlouvu. Příznivý den pro výlet, procházku. Skvělý den pro komunikaci se zahraničím a setkání s příbuznými, či známými, kteří žijí daleko od vás.
 
Hřeben této Treceny 6, 7, 8 – 6 CABAN – Země (synchronizace našeho srdce s přírodními rytmy), 7 Etznab – Zrcadlo (reflexe, volby, které činíme) a 8 CAUAC – Bouře (aktivace, čištění, získávání energie zevnitř).
 
Jak se přesouváme a stěhujeme v těchto rychlých časech – můžete vnímat, že logika už nestačí držet krok s velkou rychlostí změn. Takže je velmi důležité se stále uzemňovat a zůstat denně uzemněný, naslouchat svému srdci a své intuici, která vás vede po vaší cestě. Váš skutečný osud je navržen tak, aby, když se budete řídit svým srdcem – uvidíte jak bije v souladu s Universálními energiemi.
 
Všichni jsme součástí obrovského oceánu vědomostí. Je to místo kde pulzuje pravá skutečná podstata Bytí. Neexistuje žádná šablona, žádný vzorec jak vstoupit, přistupovat, nebo zažívat jakoukoliv Trecenu Tzolkinu, žádný plán, žádné pokyny, žádná mapa na Googlu .
 
Každý z nás má uvnitř sebe nejpřirozenější způsob Bytí, cestu k nám samotným. Ale potřebujeme uklidnit mysl, abychom slyšeli píseň naší duše, abychom mohli zpívat tuto naší společnou píseň. Jsme všichni úžasní, jedineční. Jsme živé bytosti, takže využijme tuto Trecenu svým vlastním osobitým způsobem.
 
REZONANCE NA OSOBNÍ I GLOBÁLNÍ ÚROVNI
 
Navažte osobní vztah s Vlnou a nechte jí volně proudit vaším životem. Zapište události, které s vámi nějakým způsobem hýbají, zejména ty, které zaznamenáte v prvních čtyřech dnech Vlny. Sledujte vliv impulsů Vlny ČLOVĚKA na váš svět pocitů. Sledujte je pečlivě, ale nic nesuďte. Na konci Vlny najdete osobní analogii mezi současnými a minulými událostmi - pokuste se opravit zjištěnou disharmonii. Takže dvě, nebo tři pozice jsou vaší osobní bankou informací. Tyto dny můžete vnímat jako těžké, nebo závažné, takže se nenechte se překvapit.
 
Na konci Vlny ČLOVĚKA zavírá bránu BÍLÝ ZÁMEK ČASU. Zámek Očištění a Upřesnění. V tomto bodu se doporučuje vytvořit spojení s třemi dřívějšími Vlnami. Podívejte se na minulých 52 dnů, jako na celek a ještě jednou projděte bloky ve vaší mysli. Energie BOJOVNÍKA, která je patronem BÍLÉHO ZÁMKU, čistila 52 dnů vaše Hvězdné Zrno - bez jakýchkoliv kompromisů. Tento proces vám řekl, kde je třeba udělat tečku nad „i“, a co bylo pravděpodobně v této době provedeno.
Jelikož bílá síla se snadno proměnila v bolestné zkušenosti, nedávejte příliš velký význam nepříjemným pocitům zaznamenaným během BÍLÉHO ČASOVÉHO ZÁMKU. Ale přemýšlejte, jaké znalosti z minulých 52 dnů můžete využít.Co bylo ve vás uzdraveno? Co se stalo zcela jasné a co jen částečně.
 
Uzdravující Energie ČASU vás doprovází každý den v každé Vlně, v každém ZÁMKU i v celém 260 denním kole Tzolkinu. Každá energie vám vychází vstříc s tím co obsahuje. To, co zaznamenáte, je informace pouze pro vás. Snažte se nic nesoudit, nehodnotit. Věřte, že každá změna vyvolaná Transformací nemůže jen tak projít kolem vás.
 
Vzhledem k tomu, že Vlna EB klade důraz na otázky svobodné vůle, osobní suverenitu a odpovědnost za vlastní činy je jasné, že v těchto dnech se může svět postavit na hlavu. To, co ve vás zůstalo potlačeno – musí vyjít na světlo světa. “Dole“ se musí proměnit na „Nahoře“.
 
Vlna EB přináší dva portály – POUTNÍK 2 rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností a BOJOVNÍK 5 , zplnomocněný „ galaktickými představiteli “ s kosmickou důkladností prosvítí všechny detaily, posoudí provedené manifestace zpracované v ČASE Programů a jejich odraz na Zemi.
 
VYUŽIJTE ENERGII EB K OTEVŘENÍ SRDCE A NECHTE INTUICI, ABY VÁM POMOHLA ŠPLHAT PO ŽEBŘÍKU ŽIVOTA
 
Přehled Vlny 3.12. - 15.12.2014
 
EB 1
BEN 2 – galaktický portál
IX 3
MEN 4
CIB 5 – galaktický portál
CABAN 6
ETZNAB 7
CAUAC 8
AHAU 9
IMIX 10
IK 11
AKBAL 12
KAN 13
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

TZOLKIN 3.12.2014 1 EB kin 92

 
 
 
 
Eb – Člověk, Cesta – Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu
 
Esence Eb není ani tak o cestování po cestě, jako stát se cestou. Jak je to možné? Přijetím toho, kdo jste, uvolněním Ega, souzení a srovnávání tím, že umožníte ostatním být tím, kým jsou, bez předpokládání, očekávání, viny a závazků, tím, že osvobodíte sami sebe od falešných snů, ambicí a tužeb, soustředíte mysl na všechno, kdo jste a co děláte a to prostřednictvím myšlenek, pocitů a činností směrem k vyššímu a čistšímu záměru a rezonanci.
 
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to Energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi – Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
 
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
 
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.
 
***
 
Jsem Eb 1, vítáme vás v době našeho sdílení. Jsme velmi vděční a přináší nám radost sdílet s vámi čas. Jakmile získáte potřebné znalosti a rozpomenete se na svou vnitřní sílu, žádáme vás , abyste tyto věci používali jen pro zlepšení sebe a všech ostatních lidí. Po mnoho věků zneužívání těchto znalostí vytvářelo smutek a zoufalství. Teď nastal čas být se všemi věcmi v rovnováze a kultivovat své dědictví Míru a harmonie.
 
Dnes bychom se rádi zaměřili na téma chudoby. Mnozí jsou bez domova a hladoví v důsledku válek a špatného hospodaření se zdroji. Ani jeden člověk na Zemi nemusí zemřít hladem. K dispozici je spousta jídla, ale v důsledku chamtivosti, nevědomosti a pověr, umírá mnoho lidí, zatímco jiní žijí v nadbytku.
 
Jeden velký problém představuje to, že korporace svedly samy sebe na scestí. Vaše vlády nasměrovaly úředníky ke kontrole nad zemědělskými metodami a k využívání proprietárních semen. Genetická modifikace je škodlivá pro všechny, kdo tyto produkty jí. Korporace získaly kontrolu nad zdroji semen prostřednictvím patentů produktů, které vytváří jen ony samy. Pokud by zde nebyli ti, kteří věnují speciální péči dědictví semen, bylo by pro lidstvo vše ztraceno. Poděkujte těmto moudrým lidem, až se s nimi setkáte.
 
Je nezbytně nutné, aby si každý pěstoval své vlastní jídlo. Můžete začít s jednou nebo dvěma rostlinami doma v květináčích. Zvyšujte počet rostlin a učte se od zahradníků, kteří používají organické metody. Nenechte se oklamat velkými korporacemi, které tvrdí, že jsou ekologické. Ví velmi dobře, že určují pravidla a není nikdo kdo by kontroloval, že to, co uvádí na etiketách je pravda. Vyhledejte ve vašem okolí skupiny, nebo jednotlivce, kteří používají organické metody a učte se od nich. Pokud se vám nedaří pěstovat si vlastní jídlo, najděte způsob jak podpořit ty, kteří to dělají. Je moudré od nich nakupovat jídlo. Téměř všechny potraviny jsou zpracovány tak, že neobsahují žádnou životní sílu. Ve většině případů jsou plné chemických a konzervačních látek, pro člověka toxických.
 
Všimli jste si obrovského nárůstu obezity a podvýživy ve vaší pozápadnělé společnosti? Mnohdy jsou na tom lépe děti v zemích třetího světa, než ty které mají obrovské zásoby tuku v tělech. Všechny na obou stranách hladoví, ale děti v západní společnosti jsou přetíženy toxiny, protože jejich těla neví jak je zpracovat. Získejte kontrolu nad zdroji potravin a vychutnávejte si zdravější život. Mnoho zemí s vysokým nárůstem hladu má dostatek zdrojů pro potravu. Ale jejich vlády, církve a kódy přesvědčení je udržují od možnosti přijímat to, co potřebují ke svým životům. Je mnoho kódů přesvědčení, které je třeba zlomit, které je třeba řešit a zachránit mnoho životů. Jednou z možností je sdílení informací, stejně jako pytle s rýží.
 
Začněte doma, kde žijete. Rozhlédněte se kolem sebe, jsou kolem vás lidé bez domova? Zjistěte ve své komunitě možnosti a vyberte způsob, jak jim můžete pomoci s řešením jejich problémů. Možná, že můžete ubytovat bezdomovce, který se chce dostat zpátky na nohy. Možná by zásobování potravinových bank, nebo dobrovolné dodávání zboží pro vás mohlo být vhodné. Zvažte půst jednou týdně a darování jídla někomu, kdo nejedl několik dní.
 
Mnozí z vás mají prostředky a možnosti pracovat více na globální úrovni. Opět je třeba najít a zvolit způsob jak si více pomáhat. Je těžké prorazit náboženské kódy přesvědčení, ale v některých případech to bude nezbytně nutné. I když možná nejíte maso, malé množství by pro někoho mohlo být rozhodující pro přežití. Vaše tělo bylo navrženo tak, aby přijímalo maso zvířat, stejně jako rostliny – není to hřích. Dávejte pozor na takové kódy přesvědčení, nebo posuzování druhých.
 
Cílem je pomáhat druhým, aby byli schopní se uživit. Naučte se jak zahradničit, jak chytat ryby a jak si zajistit potraviny zdravým způsobem. Varujte před nebezpečím GMO potravin, léčiv a zrušte velké korporace. Mějte soucit pro své bližní. Je velmi dobré sdílet znalosti, i váš malý podíl může zachránit Zemi od devastace způsobené korporacemi. Myslete komunitně - všichni jste bratři a sestry. Dejte stranou rozdíly, obnovte válkou zničená města a starejte se o sebe navzájem jako rovný s rovným s vědomím, že každý jste dítětem Boha. Žádáme vás, abyste ještě dnes našli způsoby, jak pomoci a jak podporovat jeden druhého, to vám pomůže vybudovat globální komunitu.
 
PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ – PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
 
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Je to silná Energie, protože má co do činění s počátkem nové Treceny. Jednička také představuje myšlenku – nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří vaši budoucnost – co dnes zasejete – to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

úterý 2. prosince 2014

TZOLKIN 2.12.2014 13 CHUEN kin 91

 
 
Chuen – Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip spolutvůrce
 
Oxlahun(13) a Chuen žehná mimořádným schopnostem lidské bytosti a lidského těla vyjádřit emoce, promyšlený pohyb, tvořivost a rozvíjení silných duchovních a spirituálních schopností. Je to čas hrát si, objevovat, tančit, prostě oslavovat, že jste naživu. Je to čistá, nesobecká, nevinná radost, která urychluje vývoj. A jak to udělat? Musíte se osvobodit od všech omezení a hranic, strachů, hrozeb a psychologických her, všech zdí, dveří a stropů, které jsou vám neustále vnucovány. Pronikněte ke své vlastní osobní svobodě!
 
Trecena CAUAC staví všechno ve znamení otázek a vyzývá vás udělat mnoho pozitivních změn v životě. TŘINÁCTÝ Den jasně zdůrazňuje, že k životu je třeba přistupovat s humorem, protože vážnost nepatří k vašemu osudu.
 
CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO VAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO VAŠEHO ŽIVOTA.
 
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr – říká se – že bude vyslyšen. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
 
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších – šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a „ zlaté ruce “, ale někdy i velké Ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
 
***
 
Dobrý den, jsem Chuen s Tónem 13 a jsme rádi, že jsme prostřednictvím těchto Zpráv součástí vašeho života. Eony let jsme si přáli být součástí vašeho života každý den a vidět váš zájem o návrat posvátného kalendáře Tzolkin.
 
V dávných dobách byl tento kalendář základem naší společnosti. Každý den jsme se zaměřovali na různé aspekty, které s vámi nyní sdílíme. Představte si, že se celý váš svět vrací do cyklu společné komunikace a schopnosti pomáhat si navzájem překonávat negativní myšlení a kódy přesvědčení, které v současné době na Zemi i mimo ni způsobují katastrofy.
 
Dokážete si představit tu krásu a klid, jak se každý z vás vrací ke svému skutečnému způsobu Bytí a dokonalosti Ducha, zatímco žijete v lidské podobě? Je to možné, ale bude to vyžadovat úsilí všech, počínaje vámi. Když procházíte naše slova každý den a nacházíte v nich moudrost, můžete se o ně podělit s ostatními. Je to vaše povinnost k bližnímu svému.
 
Existuje mnoho způsobů Služby, ale zatím je nejvíce přehlížen prostý akt sdílení toho, co je pro vás nejvyšší hodnotou. Neznamená ale že to, co funguje vám, bude fungovat všem; znamená to pouze, že jste našli určitou hodnotu, která může vašim nejbližším pomoci.
 
S tím ale může přijít nebezpečí pocitů povýšenosti, že vaše znalosti jsou lepší, než znalosti druhých. O tuto víru bojuje ego, které říká a vytváří otázky moci a kontroly nad ostatními.
 
Vyvážení ega je velice nutné pro vytváření míru a harmonie na této planetě.
 
Dnešní Zpráva je velmi krátká a velmi jednoduchá. Podívejte se zpět a zamyslete nad tím, co jste dosud v těchto Zprávách studovali. Vyberte si jeden den, který upoutal vaši pozornost, znovu se k němu vraťte a tentokrát jděte nad rámec toho, kde jste skončili. Jděte hlouběji do tajemství, abyste mohli uzdravit všechny své rány. Pak jděte ven a užívejte si dnešní den plný zábavy a dobrodružství. Dívejte se na svět novýma očima, zatímco budete hledat dobro ve všem! Mějte den naplněný radostí!
 
TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
 
Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pondělí 1. prosince 2014

TZOLKIN 1.12.2014 12 OC kin 90

 
Oc – Pes - Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání
 
Skutečná spirituální autorita může být realizována, pokud vyrovnáte a přijmete všechny vaše akce a zkušenosti, objevíte a poznáte účel vaší životní cesty a dosáhnete harmonie a rovnováhy v duši. Energie LaKa ( 12 ), která představuje souhrn jednoho života, vám ve vašem úsilí pomáhá. Dnes je jen jeden den, ale vaše duchovní cesta trvá celý život, takže využijte tento den pro malý kvantový skok vpřed. Pamatujte, že nejsou žádné vražedné lhůty pro cestu vaší duše.
 
Trecena Cauac staví všechno ve znamení otázek a vyzývá vás udělat mnoho pozitivních změn v životě.
 
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI – cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.
 
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své „ smečce “, mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí.
 
***
 
Jsem Oc 12. Zdravíme vás. Čím více budete mít znalostí a pochopení jak váš Vesmír funguje, tím lépe budete schopni fungovat v rámci jeho parametrů. Dnes bychom chtěli mluvit o zrození nových nápadů, jak jim dát energii a jak je dát do pohybu.
 
Zveme vás nyní k tomu, abyste věnovali několik okamžiků uvolnění svalů a zklidnění mysli. Několikrát se zhluboka nadechněte, abyste si okysličili krev a zvýšili energii v těle. Vaše mysl po celý den neustále pracuje. Když se bavíte s ostatními o jejich záměrech a cílech, občas si vzrušeně pomyslíte: “ Já bych to taky tak chtěl! “ Přesto mnoho takových věcí bere jen čas a energii.
 
Chcete-li mít život mnohem více naplněný nadšením a vzrušením, bylo by moudré být více selektivní při vybírání činností, do kterých se zapojujete. Každý člověk pracuje denně s 24 hodinami času. Spánek zabírá důležitou část. V době, kdy se máte starat o své základní potřeby, vařit, uklízet, nebo se věnovat rekreačním aktivitám, si přidáváte hodiny na získávání dostatečného příjmu. Mnozí z vás by měli výše zmíněné aktivity více zefektivnit.
 
Myslíte si, že spíte více než je nutné? Strava a léky ovlivňují množství spánku potřebné pro odpočinek. Stresující práce, nebo náročný životní styl zvyšují požadavky na odpočinek těla.
 
Když jste zdraví a máte vysoké vibrace, potřebujete méně spánku a odpočinku. Mnozí z vás málo spí a probouzí se unavení. Nemusí to tak být. Naplňuje vás vaše práce energií, nebo vás vyčerpává? Jsou lidé, se kterými pracujete laskaví a ohleduplní? Můžete si vzít den, nebo dva na odpočinek, pokud jste nemocní, nebo unavení? Existuje nějaká práce, kterou byste dělali raději. Přemýšlejte o těchto věcech a rozhodněte se, zda není ve vašem nejlepším zájmu najít vhodnější způsob příjmu. Najděte odvahu udělat potřebné změny.
 
Nezapomeňte, že když je rostlina odtržena od svých kořenů, začíná proces umírání a ztráta životní síly. Pokud jí utrhnete na zahradě těsně před konzumací, má pro vás vysokou hodnotu živin. Moderní zemědělské praktiky poškozují půdu stejně jako zpracovávání potravin, takže když se dostanou na váš stůl nemají žádnou nutriční hodnotu a navíc jsou převážně ošetřeny chemickými toxickými látkami.
 
Není divu, že se nemoci vyskytují alarmující rychlostí. Zkoumejte praktiky potravinářského, farmaceutického průmyslu a studujte informace o produktech, které konzumujete.
 
Jakmile si vyberete zdravější práci i stravu, budete se cítit odpočatí a budete moci vynaložit mnohem víc energie na jiné činnosti. Není to skvělá zpráva? Budete moci věnovat více energie věcem, které chcete zažít. Většina z vás musí udělat první krok - zbavit se činností a vztahů, které vás nenaplňují. Někdy to znamená nechat odejít přátele, kteří vás emocionálně vyčerpávají, nebo vás zapojují do činností, které vás nezajímají. Pro některé z vás bude moudré, když vypnete televizi a budete selektovat filmy a knihy.
 
Někteří z vás jsou posedlí čistotou a organizací věcí na místě, kde žijete, aniž byste byli vy, nebo ostatní schopní si toto prostředí vychutnat. Možná přišel čas na odpočinek a uvolnění, abyste si mohli plně užívat života. Může být užitečné podívat se zpět, kde tyto zvyky vznikly a zjistit, zda vám tyto kódy přesvědčení ještě pomáhají.
 
Jakmile uklidíte svůj psychický prostor, podívejte na svůj fyzický prostor. Je plný předmětů, které nepotřebujete? Je čistý? Mohou vašimi okny vstupovat paprsky slunce? Máte pocity pohodlí? Je váš dvůr, zahrada, auto, pracovní plocha plná odpadků a nepořádku? Zvažte větší přehlednost, možná by se hodily některé nápady z umění feng shui, abyste si mohli vytvořit místo, kde se neustále cítíte pohodlně a uvolněně.
 
Je to naše naděje, že budete používat i další nástroje, které vám nabízíme každý den. Existuje mnoho způsobů jak uvolnit negativní kódy přesvědčení a lépe rozumět vašemu Vesmíru. Integrujte ty, které vás posunou směrem k naplňujícímu životu.
 
Jakmile získáte vládu nad svým časem a energií, váš život exploduje silnou energií, která vás ohromí. Když se podíváte na lidi jako Ghándí a Matka Tereza - nemůžeme si pomoci, ale zajímalo by nás jak je možné, že jeden takový člověk může mít tak velký vliv na svět.
 
Každý z nich si vědomě vybíral čemu chce věnovat energii. Hodně času trávili modlitbami, rozjímáním a péčí o své fyzické potřeby na prvním místě. Tyto praktiky jim umožňovaly mít dostatek času a energie na vytvoření vlivu na Zemi. I vy můžete dělat takové věci, pokud budete o sebe pečovat na prvním místě.
 
DVANÁCTÝ Tón – POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den „ zúčtování “ všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.