Posvátný Mayský kalendář -výklady archív

Význam a popis denních posvátných Energií MAYSKÉHO KALENDÁŘE TZOLKINU. Přesný kosmologický harmonogram. Podpora osobního Vzestupu Vědomí. INKARNAČNÍ ZÁMĚR - osobní, partnerský, rodinný audit a rozbor na základě data a času narození. TZOLKIN ukazuje, kdo ve skutečnosti JSTE! Je to způsob, jak získat zpět svoji sílu a žít jako součást CELKU.

Aligátor ( Imix )

Aligátor je iniciační denní znamení a často vyvolává v lidech představu někoho, kdo začíná nové plány. Je to východní posilující denní znamení, které používá velmi silné instinkty k uvádění nových jevů a tvůrčích nápadů z hlubokého proudu kolektivního nevědomí. Dokončování projektů, které vyplouvají na povrch, však není jejich silnou stránkou. Z tohoto důvodu je důležité, aby spolupracovali s druhými, a díky tomu dosáhli produktivních výsledků. Aligátoři mají obvykle také starostlivou stránku se silnou pečovatelskou a ochranářskou energií. Starají se o své potomky a často usilovně pracují, aby zabezpečili rodinu a přátele. Měli by dávat pozor, aby se nestali přehnaně ochranářskými a dominantními.

 

Vítr ( Ik )

Vítr souvisí s duchem a dechem a je to jedno z jasně duchovních a někdy vzdušných denních znamení. Často potřebuje uzemnit. Vítr je znamení severu, a proto je do určité míry chladně odtažitý. Vítr ztělesňuje schopnost komunikovat a rozšiřovat myšlenky a představy. Větrní lidé jsou snílci se silnou představivostí a stávají se z nich vynikající učitelé a novináři. Bývají velmi dobrými řečníky a šíří duchovní inspiraci „s větrem“.Tito lidé jsou podobně jako vítr sám velmi pružní. Tato pružnost však u nich může vést k silné nerozhodnosti, a na jiné mohou působit dojmem, že jsou příliš těkaví a mluví nesouvisle. Lidé větru mohou být destruktivní jak k sobě, tak k druhým, když se nade vše povznesou. Pokud najdou přirozený způsob, jak stát oběma nohama na zemi, dokážou velmi dobře inspirovat druhé.

Krb ( Akbal )

Toto denní znamení může mít kterékoli z těchto jmen : Krb, Dům nebo Noc. Říká se, že v lidech, kteří ztělesňují toto denní znamení, je nějaký zvláštní druh ženské měkkosti. Význam Domu nebo Krbu má také co dělat s ochraňováním vlastního domu a rodiny a jejich bránění před silami noci. Představte si osobu sedící u krbu uprostřed domu, která vypráví legendy a pohádky. Nositelé tohoto znamení mezi Mayi se mohou stát šamany díky své znalosti temnějších oblastí lidské duše. Mohou pomoci rozptýlit nejistoty a pochybnosti, které se zrodily ze tmy nebo podvědomé mysli. Lidé krbu mohou najít nová řešení a uměleckou inspiraci prostřednictvím svých znalostí o prázdnotě Noci. Přesto pokud necestují odvážně do tmy, mohou se snadno ocitnout na pochybách a v nejistotě.

Ještěrka ( Kan )

Charakteristickou vlastností tohoto denního znamení je smyslnost. Někdy je také překládáno jako Síť nebo Semeno. Všechny tyto významy přispívají k jeho charakterizování. Je to znamení jihu a potřeba Ještěrky vystavovat se slunci přispívá k jejímu smyslnému i poněkud ležérnímu stylu. Byla pokládána za znamení, které ovládá sexuální sílu těla. Semena jako přírodní přenašeči se snaží osvobodit sebe a jiné od útlaku minulosti a s tímto záměrem může osoba ve znamení Semene zasadit nová semena – nebo se s nimi spojit. K dosažení opravdové prosperity se Ještěrka musí naučit oceňovat všechny dary, které přijímá, a provádět důkladné sebezkoumání.

Had ( Chicchan )

Had představuje podobně jako v mnoha jiných tradicích magické schopnosti. To znamená, že to může být velmi duchovní znamení, ale se silami, které je možné snadno zneužít. Je to inteligentní východní znamení, které může elektrizovat svou novou přicházející energií. Hadi mohou díky své upřímné ochotě složit druhým, aby dokázali být otevření k rozšiřování svého srdce. Toto znamení má autoritu. Hadi jsou velmi pružní nebo dokonce vláční, dokud nejsou přistiženi v koutě, kde mohou vybuchnout. Hadi s jedovatým temperamentem mohou otrávit sebe i druhé vytvářením postojů útisku a destrukce.
 

Smrt ( Cimi )

V lidech narozených v tomto znamení je téměř nepochybně zvláštní druh měkkosti. Smrt byla tradičně ve starých zdrojích považována za nejšťastnější z dnů a lidé s tímto znamením mohou být údajně velmi úspěšní v podnikání. Občas bývají také vynikajícími léčiteli, kteří díky své duchovní síle klidně provázejí druhé transformacemi života. Lidé se znamením smrti podporují těhotné a vedou je v jejich přechodu k mateřství. Mají také schopnost provádět je trvalými změnami v důležitých období jejich života. Mezi Mayi život vytvářela smrt a spojení s předky sloužilo k aktivování vnitřních jasnovidných schopností. Úkolem lidí Smrti je prožívat život naplno a nevzdávat se poraženeckým myšlenkám.

Jelen ( Manik )

Jelen je jedno ze skutečně duchovních denních znamení, ale bylo by chybou ztotožňovat je s krotkým, jemným jelínkem. Spíš bychom jej měli připodobnit ke statnému zvířeti. I když lidé se znamení Jelena ztělesňují klidné denní znamení, mohou vyjadřovat svou moc velmi přímo. Přesto to dělají se silným zájmem o blaho druhých a úctou k duchovnosti ve všem. Jeleni jsou vládci, kteří ochraňují a obětují své vlastní zájmy pro druhé. Tato touha po dominanci, která není ostatním vždy ihned zřejmá, někdy jejich vztahy s jinými komplikuje, způsobuje, že nabývají nekonvenčních forem. Když je Jelen konfrontován se sliby, které nedodržel, stává se tvrdohlavým, manipulativním a vyhýbavým. Jejich životní výzvou je mít schopnost dosáhnout rovnováhy skromností a pochopení druhých.

Králík ( Lamat )

Energie králíka je růst a přitažlivost „čistého štěstí“. Je to znamení jihu, a proto je pro něj charakteristická určitá lehkost života. Jestliže je Králík ochoten podrobit se životu, všechno jde lehčeji. Toto denní znamení je spojeno s plodností Králíků díky jejich schopnosti dělat věci ve velkém množství. A obecně má toto denní znamení rádo růst, ať jde o peníze nebo o zahradnické umění. Přirozená tendence Králíků lpět na harmonii a lehkosti se však také může stát nucenou a Králík se pak stává až přehnaně milým a štědrým. Když si Králík myslí, že dal příliš mnoho, zeslabí ho to, a může se dokonce zhroutit. Králíci nejsou tvrdí lidé a výzvou pro ně je vytvořit silné jádro v jejich středu, z něhož může vyzařovat jejich moc.

Voda ( Muluc )

Je dost náročné narodit se do denního znamení Vody. Má posilující východní energii, která vyvolává silné emoce, ale také brání, aby se uklidnily. U osob s tímto denním znamením mohou emoce bez kontroly přetékat všemi směry. Vodní lidé mají velkou představivost, jasnovidné schopnosti a sklon k předvádění se. Ve svém myšlení rozhodně nejsou strnulí. To znamená, že nejsou jen spontánní, někdy cítí, že jim druzí nemohou rozumět. Jiní cítí ve Vodě skryté motivy a možná pokládají za obtížné jim důvěřovat. Vodní lidé mohou evokovat silné sexuální a násilnické pocity v těch, s nimiž přicházejí do styku. Jsou však také často velmi okouzlující a je s nimi legrace. A to je to, co je za jejich ochotou předvádět se.

 

Pes ( Oc )

Psi jsou loajální, vytrvalí a dobrosrdeční. Lidé narození v tomto denním znamení jsou pokládáni za upřímné, čilé a statečné a jestliže najdou v životě pravé poslání, s nímž se mohou ztotožnit, dokážou vykonat mimořádně skvělé věci. Psi jsou rádi součástí týmů a často bývají vůdci. Avšak obvykle sami nebývají tvůrci myšlenek a záměrů, pro které pracují. Ti, kdo se narodili v tomto znamení, mohou být velmi smyslní a vědí, jak se v životě bavit. Pes je mezi Mayi považován za silně sexuálně zaměřené znamení a paradoxně navzdory jejich duchovní loajalitě jsou pokládáni za náchylné k sexuálním výtržnostem. Psi jsou ambiciózní a využívají příležitostí, také ve formě nevěry. Mezi Čerokíji byl denním znamením Psa Vlk. Výzvou pro Psa je najít v životě úkol, kde mohou být jeho mnohé dobré vlastnosti – jako je dobrosrdečnost a vytrvalost – využity v něčí prospěch.

Opice ( Chuen )

Opice je mezi Mayi známá jako snovač času. Vzhledem k tomu, že to je denní znamení uprostřed, Opice je velmi kreativní, zná mnoho různých věcí a je schopna spojovat je dohromady. S Opicemi lze zažít spoustu zábavy. Jsou okouzlující, někdy nezvladatelné a mají skon ke kanadským žertíkům. Vyznají se ve všem a velmi často mají umělecké schopnosti. Jejich kouzlo má také otravnou tvář kvůli jejich potřebě často být ve středu něčí pozornosti. Některé mohou dokonce jednat hloupě, jen aby získaly zájem veřejnosti. Obvykle dokáží udržet pozornost jen po krátkou dobu a jsou připraveny přesunout se k nějaké jiné činnosti. Proto se možná nikdy nic nenaučí tak, aby to zvládly úplně. Vědí však, jak dělat spoustu věcí, a nikdy nejsou nudné.

Cesta ( Eb )

Toto denní znamení se také někdy nazývá Tráva. Starají se o společnost vůbec, o budoucí generace a děti Země. Přesto mají jen malou nebo nemají žádnou touhu po uznání ani nechtějí být středem pozornosti kvůli dobru, které konají. Často bývají nerozhodní a jsou měkcí a ohleduplní. Jižní charakter tohoto denního znamení vnáší do jejich života určitou snadnost. Mnozí se starají o chudé, nemocné a starší a přinášejí pro tyto skupiny osobní oběti. Tato soucitná stránka má i rub, jsou snadno zranitelní. Bývají oblíbení, oddaní a usilovní, a proto mívají úspěch v obchodování a cestování. Jestliže však v sobě zadržují negativní city a zklamání, kterým nedají průchod, může je snadno postihnout nemoc nebo jim ublížit zlomyslnost druhých.

Třtina ( Ben )

Ti, kdo se narodili v denním znamení Třtiny – někdy zvaném také Rákos nebo Hůl – mají zvláštní vztah ke Quetzalcoatlovi, bohu světla a duality, a jsou tak pokládáni za velmi cenné. Obvykle je poznáme podle symbolu autority, která je symbolizována chlebem. Mezi Mayi je to symbol duchovní autority starších. Název Rákos pro toto denní znamení je dost matoucí, protože většinou nejsou vůbec křehcí. Místo toho se často těší velké dávce autority a vědí to. Třtina je východní znamení a ti, kdo se v něm narodili, bývají energeticky velmi silní, jsou často vůdci ve společnosti a jako rodiče jsou pokládáni za moudré. Často bojují za věc, kterou pokládají za hodnou takového boje. Avšak lidé Třtiny potřebují hodně ocenění a kvůli svým nepružným názorům a vysokým očekáváním nenavazují často důvěrné vztahy s druhými. Mohou mít rovněž problémy v manželství a podnikání. Jejich výzvou v životě je rozvíjet svou pružnost, aby se Rákos nezlomil.

 

Jaguár ( Ix )

Jaguár je tajnůstkářská bytost, která se plazí kolem v noci. Je to typické denní znamení pro proroky mezi Mayi a kvůli schopnosti vidět ve tmě mají často osoby s tímto znamením jasnovidecké schopnosti spojené se značnou dávkou inteligence. Je to typické denní znamení mezi strážci dne. Intelektuální schopnosti Jaguára spojené s jeho typicky ženskou mentalitou mohou v nositelích tohoto znamení vytvořit léčivé schopnosti. Jejich síla jim dodává trpělivost, která může rychle přejít v náhlé záchvaty činnosti. Jejich úsilí je však často velmi úzce soustředěno a zřídka jsou otevření ke zkoumání alternativních cest života. Mají sklon k tomu, že je druzí obtížně chápou, a pak se jen obrátí a mizí v životech jiných lidí.

Orel ( Men )

Lidé Orli jsou mocní a ctižádostiví a mívají vysoké životní aspirace. Kolem nich se vznáší energie a život jim může připadat jako neustálý snový let, jak to symbolizuje jejich totemové zvíře. Jsou často úspěšní při dosahování materiální hojnosti a štěstí díky své vyšší perspektivě a inteligenci. U většiny amerických domorodých národů byl klan Orala důležitý a Orel byl poslem, který s sebou přinášel naději a víru na křídlech ducha. Orel má výrazný smysl pro detail a technickou orientaci. Jestliže Orel doufá v příliš mnoho a kvůli svým mimořádným schopnostem se snaží toho dosáhnout, může mu to přivodit pád z výšin. Orlové by mohli totiž unikat před problémy tak, že se na ně budou jednoduše dívat z perspektivy letu ve velké výšce.

Sova ( Cib )

Toto znamení mají lidé, kteří ztělesňují moudrost minulosti a vlastní neobyčejné jasnovidné schopnosti. Není to snadné denní znamení a může vyžadovat hodně karmické očisty. Navenek mohou Sovy vypadat vesel a být plné humoru, ale pod slupkou bývají velmi hlubokomyslné a seriózní. Sově se většinou říká Sup, což ukazuje na lenivou stránku tohoto jižního znamení. Sovy mají sklon k introspekci, z níž odvozují spoustu moudrosti, a díky jasnovidným schopnostem často pomáhají svým druhům. Jejich výzvou v životě je nalezení etického způsobu, jak brát život lehce.

Země ( Caban )

Na rozdíl od toho, co si spontánně myslíte o znamení Země, lidé narození v tomto znameni jsou silně duševně zaměření a zdůrazňují hodnotu myšlení. Země je východní energické znamení a typickou mužskou stránkou lidí Země je snaha ovládat svět tím, že jej pochopí intelektuálně. Lidé ve znamení Země pomáhají zahánět špatné záměry, zvyky a myšlenky. To z nich dělá dobré rádce a v nejlepším je jejich myšlení v rezonanci s Matkou Zemí a slouží většímu celku. Lidé Země jsou pečlivý a inteligentní a aspirují na přirozený průběh všech fází svého života. Někdy je citlivost Země otřesena, což může vést k emociálním poruchám. Proto jiným názvem pro znamení Země je Zemětřesení. Jejich výzvou je nedovolit, aby jim jejich intelekt bránil být v přítomnosti.

Pazourek ( Etznab )

Narodit se do denního znamení Pazourku může být náročné. Lidé ve znamení Paaazourku používají své vnitřní vlastnosti k rozlišení mezi pravdou a klamem. Ti, kdo se narodili v tomto znamení, jsou často srovnáváni s archandělem Michaelem, který svým mečem odděluje dobré od zlého. Jinými jmény pro toto znamení jsou Nůž a Obsidián. Mnoho lidé pravděpodobně pokládá Pazourky za lidi neústupné a s příliš rigorózními představami o správném a nesprávném. Lidé narození v tomto znamení jsou velmi poctiví a chtějí sloužit odhalování pravdy. Často dokáží objevit u druhých velmi dobře skryté plány. Říká se, že Pazourky dokáží přijímat informace o osobních problémech nebo špatných plánech druhých podle jejich odrazu v zrcadle z obsidiánového skla. Výzvou pro ně je najít harmonii a používat své rozlišovací schopnosti spíš jako dar než jako nůž.

Bouře s lijákem ( Cauac )

S lidmi narozenými v denním znamení Bouře s lijákem je většinou zábava. Zdá se, že nikdy nestárnou na duchu, a zůstávají v průběhu celého života zvídaví a zajímají se o nové věci. Jsou to výzkumníci, kteří studují jednu věc za druhou, a tímto způsobem za život nahromadí spoustu vědomostí. Mají velkou schopnost učit sebe i druhé. Není pro ně vždy sndné dát dohromady znalosti, které získali z mnoha zdrojů, a zavázat se nějakému cíli v životě. Jsou věčně mladí a radují se z extáze svobody. Jejich neustálé hledání nových zužitkuje vede do velkých výzev a emocionálních bouří a mnozí z nich zjistí, že celý jejich život nebyl ničím jiným než jen jednou dlouhou bouří. Jejich citlivost jim však nepomůže čelit bouřím života. Když se lidé ve znamení Bouře s lijákem začnou dívat na těžkosti jako na poučení, dospějí k větší integritě, což je cíl jejich životního hledání.

Světlo ( Ahau )

Světlo je denní znamení úplnosti a u lidí narozených v tomto znamení se často projevují jeho důsledky. Lidé ve znamení Světla jsou často romantičtí, nadšení vizionáři s uměleckými schopnostmi, bývají snadno vnímáni jako snílkové. Toto duchovní znamení úplnosti jim, jak se zdá, ztěžuje pochopení, že svět kolem nich ještě nedospěl do tak vysokého stavu a je ovládán materialistickými a hamižnými motivy. V konfrontaci s „reálným životem“ často bývají vnímáni jako nerealističtí. Řada zklamání pak může vést Slunce ( Světlo ) k vyhýbání se odpovědnosti a ne k přijímání potřebných opravných prostředků. Nicméně lidé ve znamení Světla si zachovávají přirozenou spiritualitu, která je právem tohoto posledního znamení v uinalu. Pro lidi ve znamení Světla je výzvou přistupovat k životu realisticky bez slevování z velkých snů, které mají.

Váš kosmický tón

Číslo, které jste našli v závorkách v Posvátném kalendáři, je vaším kosmickým tónem. V určitých ohledech váš kosmický tón ovlivňuje vaši energii zrození posvátného kalendáře. V posvátném kalendáři je možné rozlišit vzor střídajících se energií světla a tmy. Neměli bychom to interpretovat jako pozitivní a negativní. Božský proces tvoření je pohyb vln energií. Tímto způsobem se střídá aktivita ( světlá pole ) a pasivita ( tmavá pole) . Váš kosmický tón odráží zřetelný krok v evoluci od semene po zralý plod. Ve dnech s tónem 1 je semeno zasazeno a ve dnech s tónem 13 zraje plod. Každý den v tomto procesu růstu představuje specifickou energii. Z tohoto důvodu každý den v posvátném kalendáři dosahuje jedinečné energie. Mezi Aztéky – kteří používali stejný posvátný kalendář jako Mayové, kromě odlišných jmen pro některé symboly – třinácti číslům ( neboli kosmickým tónům ) dominovalo konkrétní božstvo, které nám říká něco o energiích zmíněných čísel. Toto božstvo umožňuje vznik různých charakterů mezi těmi, kdo se narodili s odpovídajícími tóny.


1. Bůh ohně a času zasvěcuje
2. Bůh Země reaguje
3. Bohyně vody a porodu aktivuje
4. Bůh válečníků a Slunce stabilizuje
5. Bohyně lásky a porodu zmocňuje
6. Bůh smrti tvoří proud
7. Bůh kukuřice odhaluje
8. Bůh deště harmonizuje
9. Bůh světla vytváří pohyb vpřed
10. Bůh temnoty vyzývá
11. Bohyně zrození vytváří jasnost
12. Bůh vládnoucí před úsvitem vytváří porozumění
13. Nejvyšší božstvo dokončuji

Mayský kalendář

nepočítá jako obvyklé lineární kalendáře s astronomickými cykly, ale popisuje změny duchovních energií času. Dlouhý počet 5125 let je rozdělen na třináct cyklů o přibližně 394 letech zvaných baktúny. Každý baktún se dělí na dvacet cyklů zvaných katúny. Ty se skládají z dvaceti túnů, z nichž každý má délku 360 dnů. Vzhledem k tomu, že základní jednotka, tún, činí 360 dnů, čas se během jednoho solárního roku ( solární rok se skládá z 365 dnů ) pohne zpět asi o pět dnů, což odvádí mysl člověka od lineárního času. Tzolkin – 260 dnů – je založen na třinácti číslech a dvaceti denních znacích nebo symbolech. V tzolkinu má každé z denních znamení jedinečné vlastnosti, které se mění podle toho, jaké mají číslo. Klíčovou koncepcí v mayském kalendáři je zrychlení času pomocí vyjádření násobku základních jednotek dvaceti. ( jeden tún x 20 = katún, jeden katún x 20 = baktún…atd ). Klasičtí Mayové vymřeli, ale zdá se, že se snažili přijít na to, jak čas roste a rozpíná se, což se rovná pokusu zachytit podstatu evoluce časovým zrychlením.

 

Mayský horoskop

 

1910
49
1923
117
1936
186
1949
254
1962
62
1975
130
1988
199
2001
7
1911
154
1924
223
1937
31
1950
99
1963
167
1976
236
1989
44
2002
112
1912
260
1925
68
1938
136
1951
204
1964
13
1977
81
1990
149
2003
217
1913
105
1926
173
1939
241
1952
50
1965
118
1978
186
1991
254
2004
63
1914
210
1927
18
1940
87
1953
155
1966
223
1979
31
1992
100
2005
168
1915
55
1928
124
1941
192
1954
260
1967
68
1980
137
1993
205
2006
13
1916
161
1929
229
1942
37
1955
105
1968
174
1981
242
1994
50
2007
118
1917
6
1930
74
1943
142
1956
211
1969
19
1982
87
1995
155
2008
224
1918
111
1931
179
1944
248
1957
56
1970
124
1983
192
1996
1
2009
69
1919
216
1932
25
1945
93
1958
161
1971
229
1984
38
1997
106
2010
174
1920
62
1933
130
1946
198
1959
6
1972
75
1985
143
1998
211
2011
19
1921
167
1934
235
1947
43
1960
112
1973
180
1986
248
1999
56
 
1922
12
1935
80
1948
149
1961
217
1974
25
1987
93
2000
162
  

Tabulka měsíců a dnů - mayská


DEN I     II   III  IV     V    VI     VII   VIII  IX   X    XI  XII
1   46   77    0   31    61   92    122  153 184 214 245 15

2   47   78    1   32    62   93    123  154 185 215 246 16

3   48   79    2   33    63   94    124  155 186 216 247 17

4   49   80    3   34    64   95    125  156 187 217 248 18

5   50   81    4   35    65   96    126  157 188 218 249 19

6   51   82    5   36    66   97    127  158 189 219 250 20

7   52   83    6   37    67   98    128  159 190 220 251 21

8   53   84    7   38    68   99    129  160 191 221 252 22

9   54   85    8   39    69  100   130  161 192 222 253 23

10 55   86    9    40    70  101   131  162 193 223 254 24

11 56   87   10   41    71  102   132  163 194 224 255 25

12 57   88   11   42    72  103   133  164 195 225 256 26

13 58   89   12   43    73  104   134  165 196 226 257 27

14 59   90   13   44    74  105   135  166 197 227 258 28

15 60   91   14   45    75  106   136  167 198 228 259 29

16 61   92   15   46    76  107   137  168 199 229 260 30

17 62   93   16   47    77  108   138  169 200 230   1  31

18 63   94   17   48    78  109   139  170 201 231   2  32

19 64   95   18   49    79  110   140  171 202 232  3   33

20 65   96   19   50    80  111   141  172 203 233  4   34

21 66   97   20   51    81  112   142  173 204 234  5   35

22 67   98   21   52    82  113   143  174 205 235  6   36

23 68   99   22   53    83  114   144  175 206 236  7   37

24 69 100   23   54    84  115   145  176 207 237  8   38

25 70 101   24   55    85  116   146  177 208 238  9   39

26 71 102   25   56    86  117   147  178 209 239 10  40

27 72 103   26   57    87  118   148  179 210 240 11  41

28 73 104   27   58    88  119   149  180 211 241 12  42

29 74 105   28   59    89  120   150  181 212 242 13  43

30 75          29   60   90   121  151  182  213 243 14 44

31 76          30          91          152  183        244     45

 

Posvátný kalendář - mayský


Aligátor {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7}
1   21  41   61  81  101  121 141  161 181  201 221 241

Vítr       {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8}
2   22   42   62   82  102  122 142 162 182  202 222 242

Krb        {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9}
3     23    43   63   83 103  123 143 163 183 203 223 243 

Ještěrka {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10}
4    24   44   64   84   104 124 144 164 184 204 224 244

Had      {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11}
5   25   45   65   85   105 125 145 165 185 205 225 245

Smrt      {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12}
6    26   46   66  86 106 126 146 166 186 206 226 246

Jelen     {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13}
7    27  47  67  87  107 127 147 167  187  207  227 247

Králík     {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1}
8   28  48  68  88   108  128 148 168 188  208  228  248

Voda     {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2}
9  29   49    69   89  109 129 149 169 189 209 229 249

Pes       {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3}
10   30   50   70    90  110 130 150 170 190 210 230 250

Opice    {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4}
11  31    51   71   91  111 131 151 171 191 211 231 251

Cesta    {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5}
12   32   52   72   92  112 132 152 172 192 212 232 252

Třtina    {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6}
13   33  53   73   93 113 133 153 173 193 213 233 253

Jaguár   {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7}
14  34  54   74  94  114 134 154 174  194  214  234 254

Orel      {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8}
15  35  55   75   95  115  135  155 175 195 215 235 255

Sova     {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9}
16   36   56   76   96   116 136 156 176 196 216 236 256

Země    {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10}
17   37   57   77    97   117 137 157 177 197 217 237 257

Pazourek {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11}
18   38   58   78   98   118 138 158 178 198 218 238 258

Bouře s lijákem {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12}
19   39    59   79  99 119 139 159 179 199 219 239 259


Světlo    {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13}
20  40  60   80  100 120 140 160 180 200 220 240  260

 

Pokyny

V uvedené Tabulce letopočtů najděte rok svého narození

Číslo pod rokem vašeho narození si zapište. ( Pozor! Jestliže jste se narodili v měsících lednu nebo únoru, použijte rok z Tabulky letopočtů, který se nachází před vaším rokem narození. Například, jestliže jste se narodili v lednu 1949, počítejte prosím, jako byste se narodili v roce 1948 ).

Najděte svůj měsíc a den narození v Tabulce měsíců a dnů

Zapište si číslo, které odpovídá vašemu dni narození. 3. Obě získaná čísla sečtěte. Pokud jste se narodili před východem slunce, měli byste odečíst první číslo ( získané z Tabulky letopočtů ) od druhého ( získané v Tabulce měsíců a dnů ). Jestliže je tato suma menší nebo se rovná 260, přejděte k bodu 4. Pokud je suma větší než 260, pak od ní odečtěte 260 a přejděte k bodu 4.

V Posvátném kalendáři, v dolní části řady najděte číslo, ke kterému jste dospěli v předchozím bodu

Číslo v závorkách je váš kosmický tón. Vlevo nahoře nad příslušnou řadou s vaším číslem najdete své mayské denní znamení.