Metoda přímého vnímání informací z okolí Mark KOMISSAROV

Celý život se snažíme neustále správně rozhodovat. Tato rozhodnutí přijímá náš mozek na základě informací, které k němu přicházejí z vnějšího prostředí. Tyto informace budou věrohodné jen tehdy, pokud náš mozek obdrží skutečně přesné informace. Informace které potřebujeme nám dodává našich 5 organů vnímání (zrak, čich, sluch, chuť, hmat). Jsou zprostředkovateli mezi okolním světem a našim mozkem. Ovšem tyto naše orgány vnímání mají tendenci dělat chyby, tedy předávat chybné informace. Tím pádem náš mozek na základě chybně dodaných informací od pěti orgánů vnímání může udělat chybné rozhodnutí, což může vést k nepříjemným životním situacím a někdy i k fatálním následkům. Pokud člověk má aktivované Centrum Informačního Vnímání, je schopen přijímat informace z okolí napřímo a může tedy dělat životně důležitá rozhodnutí bez negativních důsledků. Právě napřímo přicházející informace jsou vždy přesné, jelikož přichází bez zkreslení podmíněného délkou zpracování informace mozkovým kanálem logického myšlení. Člověk s aktivovaným centrem přijímá pouze pravdivá a přesná rozhodnutí. Proto je velmi důležité aktivovat tuto schopnost u každého jednotlivce. Aktivace Centra Informačního Vnímání otevírá nové možnosti a schopnosti: – Člověk si bude více jistý. – Bude vědět co má dělat a jak postupovat v té které životní situaci. – Bude přesně vědět jakou obchodní smlouvu má podepsat a jakou odmítnout. – Bude přesně vědět koho si má vybrat za obchodního partnera a koho pro rodinný svazek. – Bude mít ve svých rukou potenciál, který je možné rozvíjet do hloubky podstaty a ve všech sférách působnosti. Přímé informační vnímání dává člověku možnost vědět o probíhajících událostech ve světě bez ohledu na vzdálenost, překážky a dokonce i bez ohledu na čas. - 

See more at: https://kristall-centrum.cz/       https://kristall-centrum.cz/project/komissarov/ .

Mark Komissarov, který několikrát ročně dojíždí do našeho centra na své kurzy, osobně vybírá a vyučuje své lektory, kterým se dlouhodobě věnuje a zaručuje si tak správnost jejich dalšího působení. 
 
V současné době jsou lektory s působením v České republice pouze Jan Světlák a Jana Beláková

 

Mark Komissarov

se narodil v roce 1949 v Rusku v Moskvě. Absolvoval vysokou technickou školu v oboru chemické strojírenství. V roce 1989 se přestěhoval s rodinou do New Yorku. V součastné době je prezidentem společnosti „Blind Care Foundation“, viceprezidentem společnosti „Olma LLC“. Je autorem metody „Centrum Informačního vnímání“, kterou potom přejmenoval na „Přímé informační vnímání z okolí“. Po celém světě vyučuje této metodě dospělé a děti. Po celou dobu své činnosti Mark aktivně spolupracuje s vědeckými ústavy na výzkumu fenomenální možnosti lidského mozku přijímat informace z okolí napřímo bez použiti 5 smyslových orgánů vnímání.

Mark Komissarov s velkou radostí pracuje s dětmi a s dětskými školami pro zrakově postižené. Se slabozrakými a nevidoucími dětmi Mark pracuje na svých seminářích individuálně a zdarma. S dětmi pracuje v režimu VIDĚNÍ, s dospělými pak v režimu VĚDĚNÍ. Metoda Marka Komisarova „Přímé informační vnímáni z okolí“ je patentována v Americe v New Yorku. Ve spoustě zemích má Mark své přednášející a certifikované vyučující této metody, kteří učí děti do 12ti let. Ani ČR není vyjímkou. Mark Komissarov je autorem knihy „Jsi jasnovidec 21 století, tvůj čas přišel. Podívej se na svět široce otevřenýma očima „, na jejímž překladu do českého jazyka se v současné době pracuje. 

Přímé vnímání informací, jako nová úroveň lidského vědomí  (2010)    

Od dávných dob, jako od antických časů si byli lidé vědomi pojmů jako Jasnovidectví v celonárodním měřítku. Nicméně, toto bylo vždy jen o projevu naprostého fenoménu- schopností, které čas od času demonstrovalo pár vyvolených „duchovních“. Schopnost ochotně připouštět – bez použití nám známých smyslových orgánů – přímé vnímání informací z okolí, mě začala zajímat v roce 2000. To bylo také, když jsem poprvé oficiálně vyšel s hypotézou o existenci Centra Informačního Vnímání (CIP) v lidském mozku, které je schopné přímého příjímání informací z vnějšího okolí. V USA, New Yorku, jsem organizoval školu pro aktivaci této neobvyklé schopnosti. Prostřednictvím složitě vyvinuté metody s autorskými právy, jsem tuto dovednost učil ve třídách každého, kdo měl zájem, nezávisle na pohlaví či věku. Věk studentů, kteří se účastnili mých kurzů, byl v rozmezí od 3 do 70 let. Deset let provozování této školy ukázalo prakticky tuto schopnost lidského mozku, zejména přímého informačního vnímání. Toto se nejzřetelněji projevuje u dětí do dvanácti let. Nošením pásky, znemožňující fyzické zření, se moji mladí studenti naučili existovat v jejich okolním prostředí stejně tak snadno, jako by to dělali s oběma otevřenýma očima. Děti četly, psaly, hrály si s míčem, jezdily na kole a kolečkových bruslích. To znamená, že jednoduše prokázaly schopnost mozku přijímat vizuální informace z vnějšího okolí, bez použití vizuálních orgánů. To vše slouží jako dostatečný důkaz o skutečnosti , že mozek je schopný přímého vnímání informací. V současné době, evropští vědci a výzkumníci v Moskvě a Petrohradu pracují na dalších vědeckých důkazech tohoto jevu.

Komissarov M.         

 

https://cestyksobe.cz/mark-komissarov-metoda-primeho-vnimani-informaci-z-okoli/650