Terapie Blok NOVICKA V KLÁŠTEŘE

úvodní nacítění :

jasné Světlo.... čisto.... jemnost.... pokora....láska... odevzdanost.... víra... čistota... čistota... čistota....

vnímám jeptišku v klášteře, je to klášter zasvěcený čistotě.... ne přehnanému odříkání.... je tam pokora, ale ne přílišná disciplina... je tam volnost i vznešenost.... - taková krásná čistá vznešenost

- pokora, ale i radost... svoboda... ticho i smích.... volnost... řád jen ve smyslu radostné pokory....

představená kláštera ? velmi citlivá, velmi velmi miluje každou z žen, chová k nim úctu, chová se k nim jako k sobě rovným ? a to i k nejmladším novickám... má pochopení, dokáže vnímat pocity jeptišek i novicek.... dokáže trpělivě vysvětlovat.... V tom případě pak přesný řád není řádem jako obvykle, ale jakousi radostnou svátostí

Do kláštera přichází mladičká jeptiška - novicka připravující se na vstup do řeholních služeb.Je velmi pokorná, zbožná, po prvních dnech si to tu zamiluje... vůbec si nepřipadá jako v uzavřeném klášteře, ale jako na volné louce, kde smí tančit v překrásných modlitbách.... a radostně se protančit až k Bohu. Je jí mezi ostatními ženami velmi dobře

Je to velký klášter, který je rozdělen na dvě křídla (resp. 4 nezvykle 2 části domu jsou pro jeptišky, ve 2 částech se připravují muži na svou cestu duchovních....

Cítím tam velkou úctu mezi ženami i muži , žádné téma pokušení...je tam tak čisto ,všichni si sami zvolili tuto cestu, proto pro ně pokušení není pokušením.... pokud se setkají vyjímečně s muži, jde o vzájemnou výměnu energií na poli duchovním....

Mladičká novicka. také necítí ani ostych, ani vzrušení ,jen úctu k mužům.... a velkou čistotu ve vztahu mezi nimi (jeptiškami) a muži z ostatních částí kláštera

Když se ptá představené kláštera na muže, ta jí láskyplně vše vysvětluje.... novicka je velmi krásná , nejen duchovně, uvnitř, ale i jako žena

Představená s ní ráda hovoří a je ráda, když se dívka ptá na téma muži... je třeba vše vysvětlit....

Novicka se diví, jak to všechno ví, když nikdy muže neměla, ale ráda jí poslouchá, zdá se jí, že je představená ještě jemnější a něžnější, když mluví na téma potěšení, kterého se má novicka zříct navždy.

Novicka nerozumí tomu, proč když je potěšení tělu tak příjemné, proč se ho má zříct.... cožpak jí Bůh nebude stejně milovat, když by se s láskou dotýkala těla muže a on jejího.

Představená stále raději a častěji zůstává o samotě s touto novickou a odpovídá na její zvídavé otázky.

P se., jak se má tak mladá rozhodnout na celý život, jestli se má vzdát takového potěšení, když ho nikdy nepoznala

Představená jí nejříve vysvětluje, v čem všem může takové potěšení najít.... zejména v modlitbě k Bohu.... - ale tomu dívka nerozumí.... to jí nestačí.... stále častěji stáčí hovor na téma slasti těla.... dívka už začíná být na rozpacích... neumí si s s tím vším poradit....

Svěřuje se jiné novicce a zjistí, že s nikým jiným představená tak otevřeně nemluví.

Když se jí na to příště zeptá , představená jí řekne, že nikdo jiný není tak krásný, novicka je zmatená, přeci se stále učí o vnitřní kráse, o tom, že není důležité, jak kdo vypadá... !

Představená jí řekne, ať se svlékne a podívá se před zrcadlem na své tělo,
novicka ji poslechne je opravdu krásná, dlouhé husté vlasy, štíhlé ale ne hubené tělo, pevná velká prsa... představená jí říká, že jí pomůže poznat potěšení těla, aniž by se jí dotkl muž - aby se mohla rozhodnout, jestli chce celý život zasvětit mravní čistotě a oddanosti pouze Bohu.

Novicka je velmi zmatená.... už jen při pohledu do velkého zrcadla se jí napjal každý vnitřní sval.... nerozumí tomu vzláštnímu tonu v hlasu představené představená je žena asi vě věku 38 let.

Představená se začíná novicky dotýkat... novicka neví, co se děje,... je-li to patřičné, ale věří vše, co jí kdy představená říkala, vždy´t se k ní chovala vždy tak vlídně a láskyplně !

Představená se jí ale začíná dotýkat i na prsou... novicka nerozumí pocitům ve svém těle, ale poslouchá svou předtavenou, když jí říká, aby zavřela oči a jen vnímala všemi smysly řeč svého těla.... položí novicku na lavici, na bílý ubrus.... a postupně se jí dotýká po celém těle.... novicka prožívá vše velmi velmi silně představená jí zaváže oči a stále se jí dotýká po celém těle, zejména na prsech

novicka prožívá své první orgasmy... neví, co se s ní děje ? ale vše je tak krásné,... věří, že je vše v boží čistotě... že vše je dobře... že je v bezpečí... nechává se unášet doteky....

Pak cítí doteky i ve svém klíně, je to velmi silné zdá se jí to, ale už nepatřičné... že by se jí měla představená dotýkat na tak posvátných místech.... ta jí ale říká, že je to svaté místo, z jakého i ona (novicka) se zrodila, že i toto místo je třeba pročistit Božími energiemi.... její hlas je ale divný - jakoby ztratil něhu....

novicka je velmi vzrušená z toho všeho, ale stále věří své představené.... - přesto intinktivně stále dává nohy k sobě.... jako by chtěla chránit toto posvátné místo

pak ale cítí, že něco nění v pořádku ? dvě ruce jí drží kolena od sebe... jak je možné, že se jí ještě někdo dotýká ???

Lekne se ? a ptá se představené co se děje... - ta ji uklidňuje, ale novicka slyší její hlas z v povzdálí... novicka jí žádá, ať jí sundá šátek, chce si ho strhnout, ale další ruce ji chytí za paže.... další ruce se dotýkají jejích prsou...

Je zděšená, co se to děje... prosí představenou....- ale v tom cítí prudkou bolest ve svém klíně.. a stále a stále.... už necítí ty krásné pocity, ale jen bolest a zradu...

Už necítí ty nádherné pocity jako předtím... cítí jen bolest ve svém klíně, stále se opakující tvrdou bolest... cítí bolestivé svírání jejích prsou.... nejdřív se tiše modlí, ale když už nechce to utrpení a ponížení snášet- a chce křičet, dostane cosi jako roubík do pusy.... utrpení je ještě strašnější... stále bolest v jejím klíně... stále svírání jejích krásných prsou....

Jak se svíjí a brání , sklouzne jí šátek z očí a ona vidí, jak je kolem ní několik mnichů, střídavě jí znásilňují, osahávají.... a když už není možné vstoupit do jejího zuboženého klína, jeden mnich ji posadí a přinutí ji k orálnímu sexu... utrpení dovrcholilo.

Dívka hledá očima představenou, ale ta tam není....

Ještě toho večera je novicka vykázána na noc z kláštera... bez pomoci....z kláštera uprostřed lesů.... jen dole pod klášterem je několik žebráků.... hledá u nich pomoc... dva žebráci se jí ochotně ujmout, přichystají jí v chýši nocleh.... ale jen proto, aby ji i oni pak celou noc znásilňovali...

další den novicka umírá vysílením fyzickým i psychickým....

Snažím se navnímat co se stalo, proč byla představená tak vlídná a milá a pak najednou takový zvrat..... cítím její obrovské pocity viny..... její obrovskou lítost.... smutek.... bolest..... bezmoc...... bezmoc... bezmoc

Byla ve velkém tlaku.... musela... jednou za čas musela, jednomu z mnichů připravit mladou dívku, aby byl udržen jejich řád. Jinak by musely všechny jeptišky řád opustit a stovky kilometrů odtud žádný jidný klášter pro jeptišky nebyl.... vždy vybrala málo pokornou dívku.... ale tentokrát muž požadoval tuto konkrétní dívku, kterou sám zahlédl den předtím.... to už si byly tak blízké.... ale představená musela... nemohla obětovat všechny další ženy... musela obětovat tuto......

Přesto to nakonec neunesla... proklela sebe samu a svou poslušnost vůči mužům.... spáchala nejtěžší hřích, sáhla si na život, probodla se nějakým svícnem... nechtěla nést dál svou vinu a tíhu.....

S velkou láskou čistím odpuštění představené kláštera, čistím a uvolňuji tu hroznou kletbu (že bude na věky trpět) !!

čistím láskou , odpuštěním a mocnými, nejmocnějšími energiemi pošpiněné energie mezi oběma ženami

Prosím o očistu a odpuštění všem mužům, kteří novicku znásilňovali, včetně obou žebráků, mocnou silou prosím o očistu celého kláštera

očišťuji 2. i srdeční čakru obou žen....

--------------------------

Vy jste ta novicka

Ta představená, kterou jste tak milovala a které jste tak důvěřovala, je váš přítel....

Posílejte lásku a odpuštění..... sobě... představené kláštera.... příteli.... ale nevkládejte do toho žádné záměry a touhy. Pokuste se nechat na Vesmíru, at činí co je pro Vás nejlepší... ne vždy to víme.... ale když necháte vše na Vesmíru, začnou se dít zázraky.... čistěte spolu se mnou.... čistěte... posílejte lásku a odpuštění......

Je to velmi velmi velmi silná terapie... Je krásné, že ve vás nezanechala následky po stránce sexuální.... ale to utrpení nechalo jiné bloky i fyzické problémy ve Vás.... a ve vašem příteli.... Jeho bez jeho vědomí nemůžu čistit, ale kam Vesmír dovolí, tam energie posílám a ony dojdou... posílám mu i lásku a velké odpuštění...kéž jeho Vyšší Já ho dovede k odpuštění sobě samému..... A posílám také očistné silné energie mezi vás dva........

Kéž se Vám uleví....

To dnešní čištění je hodně silné, bude dlouho dobíhat. Čím více do čištění vložíme lásky a čím méně různých myšlenek (!!!) a záměrů, tím lépe... věřte mi prosím..... je to silné.... ale ty čisté energie, které jsem vnímala na začátku, ty krásné čisté Boží energie, ty nám budou pomáhat.... Jste krásná čistá duše...věřte ve svou očistu skrze lásku k sobě samé..... tu teď hledejte ! Hledejte sílu své čistoty.... Až najdete svou krásu a budete milovat sebe samu, pak najdete i krásu lásky partnerské....

S Láskou Iva