Terapie blok z tohoto života POČETÍ

opakovaně cítím, že to není blok z průběhu pren. vývoje, ani z porodu, je to blok z početí, okamžik početí

strach !!! hrozný strach !! svírá krční obratle....- tedy oblast, kde budou krční obratle a oblast kolem kostrče

svírá srdce

jakoby svíral celou hlavu, oči.... pak postupně obepínal celého budoucího človíčka, břicho, střeva....

ptám se, kde se ten strach bere

přivtělená bytost ….. ??? !!!! ?????

odvedla jsem obě přivtělené bytosti, které upozorňovaly na bloky (10. a 11 . bytost)

vracím se zpět k početí....

strach......

strach duše, že půjde zase „černou“ inkarnací

jako v předchozí inkarnaci .....

Předchozí inkarnace : 2. světová válka, koncentrační tábor Buchenwald

vy = vysoký německý ndůstojník SS

v tomto případě není důpležité načítat, co „prováděl“.... (což se často stává – že načítám klientům konkrétní děj.....)

Není důležité to načítat proto, že jako duše jste byla tak krásná a silná, že jste si to dokázala zpracovat jako zkušenost, kterou jste měla projít....(klobouk dolů!!!)

Teď ale čistíme tuto inkarnaci – okamžik početí:

okamžik, kdy dušička už zapomněla, co je v jejím „plánu“ pro tuto inkarnaci a hrozně se „lekla“ - že si zase půjde vyzkoušet tak strašnou inkarnaci.....

(já to vnímám tak, že tam nahoře, ve Světle, se dušičky domluví, co si přijdou vyzkoušet v další inkarnaci, co přijdou pochopit, poznat... - dokonce i jak si budou vzájemně pomáhat (= pomáhat třeba i tím, jak jedna druhé ublíží) – ale většinou, když se dušička zrodí (početí) – změní natolik vibrace – že zapomene, co bylo „nahoře“....

Vás, v okamžiku početí přepadl ten hrozný strach - že si jdete vyzkoušet něco tak hrozného jako v poslední inkarnaci.... kdy jste asi hodně ubližovala (ale zřejmě bylo v dětství hodně ubližováno i vám, jako tehdy malému chlapci)..... - jak jsem psala nahoře - vy jste si to dobře zpracovala, ale při návratu znovu do inkarnace jste už to nezvládla....

Toto je obrovská lekce z bezpodmínečné lásky – jak přijmout a milovat každého kolem sebe.... všichni jsme si rovni, všichni jsme přenádherné duše - jen jsme si každý přišli vyzkoušet teď zrovna něco jiného.... Třeba ti, kteří nám nejvíce ubližujou, jsou ještě mnohem větší Světýlka než my, mohou být mnohem vyspělejší bytosti – jen nám to, že nám pomůžou (za každou cenu) k nějakému poznání, pochopení tehdy (nahoře ve Světle) slíbili.

Přijímejte všechny kolem sebe jako nádherné bytosti plné Světla. To ale neznamená, že si máme nechat všechno líbit ! Naopak !! Právě některé bytosti nás přišly něco naučit – a dokud například neřekneme Dost, budou nás tak dlouho „trápit“ - dokud se necháme - tohle se například ukazuje v partnerských vztazích, v pracovních vztazích.... tím nám pomáhají najít naší vlastní překrásnou sílu, lásku sami k sobě... A když najdeme svou sílu a naučíme se milovat sami sebe, přijímat se s láskou přesně takoví, jací jsme - oni už se pak nemusí tak chovat... pak buď odejdou z našich životů nebo někdy i změní své chování....

Posílám velké velké velké překrásné očistné energie do okamžiku početí – do toho strachu, který vás tak moc moc sevřel... uvolňuji ho... velkou silou překrásných energií.... ve jménu lásky, odpuštění, očisty, čistoty, pravdy, ….. v tomto místě – v tomto okamžiku byla i jedna z přivtělených bytostí, které jsem dnes odvedla.....

Toto očištění by mělo přinést velké uvolnění....uvolnění od strachu... uvolnění všeho, co ve Vás je krásné.... a začátek uvolňování Vašich vlastních pradávných energií.... zatím ještě nemám nahlížet - jaké energie to jsou ... zatím mám nechat doběhnout to, co teď běží........

S láskou Iva