Denní výklad

sobota 31. května 2014

TZOLKIN 30.5.2014 10 CIMI kin 166

 
Cimi – Spojka – Síla Narození, smrti a znovuzrození

Spojení Lahun (10) a Cimi přináší pečující a léčivou energii, která vám pomůže prohloubit vazby se svými blízkými, prohloubit osobní vztahy, uzdravit staré rány a nedorozumění, zlepšit veškeré formy spolupráce, nebo snažení. Je to také dobrý den spojit se v meditaci s vašimi předky, poučit se od nich i z jejich životů.
 
CIMI představuje v yucatánském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků i naší vlastní moudrost. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme Osvícení.
 
Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro CIMI přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.
 
***
 
Tématem dnešního dne je interakce. Rádi bychom vám navrhli, abyste si udělali dnes čas komunikovat s každým koho potkáte. Dívejte se každému do očí s úsměvem.
 
Uvolněte všechny rozsudky vůči ostatním.
 
Zaměřte se na vědomí že každý, s kým se potkáváte, pochází ze stejného Zdroje, který vás stvořil.
 
Dívejte se na každého, jako součást sebe sama.
 
Pozdravte každého, kdo přichází do vašeho zorného pole. Úsměv a pokývnutí může každého pozitivně naladit na celý den.
 
Všímejte si reakcí lidí, někteří se od vás odvrátí někteří se usmějí a potvrdí úsměv. Někteří výrazně oživnou.
 
Bez ohledu na to, jak reagují, nikoho nesuďte. Buďte stále ve svém Středu.
 
Toto cvičení vám pomáhá udržet vnitřní rovnováhu, ctít a respektovat všechny takové jací jsou. Snažte se, aby se toto stalo vaším zvykem!
 
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 
 

pátek 30. května 2014

TZOLKIN 30.5.2014 9 CHICCHAN kin 165 galaktický portál

 
 
 
Chicchan – Had – Životní síla, instinkt, tělesnost, nervový systém, životní styl


Mayové spojovali číslo devět s životem a posvátnými obřady. Spojení Bolon (9) s intenzivními Energiemi Chicchan představuje den velmi příznivý pro vlastní osobní rituály. Žádejte o vitalitu, jasnost, porozumění vaší duši a účelu cesty. Pracujte na vaší spirituální, fyzické a mentální síle tím, že cvičíte, ctíte právo na zdraví, řešíte osobní i mezilidské problémy, vybíráte si štěstí a radost a věnujete čas meditaci a vnitřnímu klidu.
 
Chicchan je symbolem plodnosti a životní síly. Mayové říkají, že v tento den se rodí šamani. Nativní Chicchan se často stávají duchovními mystiky. Jsou velmi charismatičtí se silnou sexuální energií. Musí se naučit vědomě kontrolovat svůj „ vnitřní oheň “. Výzva pro dnešní den: naučte se rozvíjet hluboké chápaní života, zaměřte se na duchovní i fyzickou vitalitu. Dny skvělé pro modlitby a prosby.
 
***
 
Dnes bychom se chtěli podělit o postřehy týkající se zázraků. Bylo mnoho zázraků, ke kterým došlo v průběhu věků v důsledku modliteb. Rádi bychom vám nabídli určitý pohled, jak se tyto věci dějí. Víte, že existuje nepřeberné množství možností – budeme s vámi sdílet některé všeobecné omyly této doby.
 
Když člověk nastaví záměr a zavolá své Vyšší Já, Průvodce, nebo Anděly, je možné začít nastavovat možnosti pro záměr, který se má realizovat. Když se ale houpete sem a tam se svými úmysly, pak se pro nás stává velmi obtížné, aby se věci daly do pohybu. Vášeň a nadšení je velkou motivací, což si získá naši pozornost a zprávu, že váš záměr myslíte vážně. Lidé mají sklony mít neustále kočovné myšlenky, my ale čteme jen ty, v kterých je zápal.
 
Pokud jste uvedli záměr s vášní, dáme události do pohybu tak, aby se zážitek stal. Například rodině dojdou potraviny a potřebuje peníze na nákup. I když neexistuje žádná oficiální žádost, či modlitba, registrujeme a slyšíme přání otce, díky silné citové potřebě. Nemůžeme zasahovat a poskytovat peníze, pokud k tomu nemáme oprávnění učiněné přes Vyšší Já. V tomto případě tedy není žádná oficiální žádost, kterou by otec podal. Je rozrušený, neví jak uživit svojí rodinu a jeho myšlenky jsou tímto emocionálně nabité. V tomto případě ale mají jeho Průvodci svolení od svého Vyššího Já zasáhnout.
 
Jeho Průvodci mají tedy povolení, formulovali plán, který mu zajistí peníze na jídlo. Mohou zařídit jednu, nebo jen několik možností. Například zajistí, že půjde bohatý člověk a omylem odhodí bankovku v místě, kde je pravděpodobné, že ji otec najde. Možná se zrodí v jeho hlavě nápad, jak si peníze vydělat. Možná, že ho napadne jak něco prodat, pronajmout.
 
Velmi často se stává, že tyto příležitosti minete. Možná bankovku někdo najde a odevzdá ji na policii. Možná bankovku někdo viděl jako první a nechal si ji. Otec může odmítnout pracovní příležitost, nebo je emocionálně připoután k věci, kterou by mohl prodat. Opomíjení příležitostí se stává poměrně často, protože člověk očekává, že obdrží pomoc v jiné formě a tak si první příležitosti ani nevšimne.
 
Mnoho lidí se vroucně za něco modlí, ale jejich motlitba není vyslyšena. Existuje pro to mnoho důvodů. Někdy se modlitba týká dalších lidí, což může být v rozporu s jejich nejvyšším dobrem. To je právě ten důvod proč vás žádáme o formulku : …..pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných…..s vděčností, při každé vaší žádosti.
 
Jak jsme uvedli výše mnoho modliteb bylo vyslyšeno, ale nebylo splněno, protože přišly v podobě, kterou jste nerozpoznali. Určitě znáte příběh o muži, který prosil o záchranu před povodní, ale zároveň lpěl na svém domě. Byly mu poslány dva čluny a vrtulník, ale ten člověk se bránil nabídce, protože čekal na Boha, který mu pomůže. Neuvědomil si, že Bůh mu poslal tři záchranné prostředky, jako odpověď na jeho žádost. To je běžný problém, který vzniká, když odpovídáme na vaše žádosti.
 
Dalším problémem jsou vaše obavy a kódy přesvědčení. Můžete vroucně žádat o pomoc při hledání vaší nové práce. Posíláme vám do cesty mnoho příležitostí, ale odmítáte tyto nabídky z mnoha důvodů: neplatí dost, nedávají žádné zdravotní výhody, je to daleko od domova, nemáte dost schopností, práce je podřadná…..To vše jsou důvody k nepřijetí pozice, ale může se v tom skrývat možnost, jak se přiblížit k práci svých snů. Možná nakonec zjistíte, že předchozí důvody nebyl až takový problém. Mnoho z vás nemá úsilí si práci najít, nebo jsou líní a  čekají, až jim někdo vše položí do náruče.
 
Nejhorší pro nás je, když jste nemastní, neslaní. Můžete si nastavit záměr jako – chci přítelkyni. Pak dostanete strach a řeknete svým přátelům :“ Jsem rád sám “. Chodíte tam a zpět. Pokaždé, když dostanete míč do hry v jednom směru, změníte názor a my můžeme začít znovu. Všeobecně, mnoho Duchovních Pomocníků pomáhá s jednoduchými úkoly, ale nechtějí být na plný úvazek vaši Průvodci!
 
Pamatujte si, že modlitba bez odpovědi, je často nejlepším řešením. Existuje mnoho lidí, kteří se modlí, aby vyhráli v loterii, ale už jste pozorovali, co se stalo, když vyhráli velkou sumu peněz? Mnoho jich bylo zavražděno, spáchalo sebevraždu, nebo se léčili na deprese. Možná výhra v loterii není ve vašem nejlepším zájmu.
 
V podstatě všechny modlitby jsou vyslyšeny, ale jsou chvíle, kdy člověk vyjádří touhu po něčem, co není v jeho nejlepším zájmu. V té době se snažíme intuitivně ukázat způsob, že je nejlepší nechat jeho modlitby nevyslyšeny. Často si těchto zpráv ani nevšimnete. Věřte, že zázraky se dějí často jako výsledek spolupráce mezi jednotlivci, ale existuje mnoho složitostí. Máme co do činění se sedmi miliardami lidí a každý má různé požadavky. Mnoho z těchto požadavků jsou nad rámec parametrů Universálních zákonů a nemohou být vyslyšeny. V tomto okamžiku prosby, které vedou k vyšším frekvencím jsou s největší pravděpodobností vyslyšeny. To, co je nízkofrekvenční, nebude vyslyšeno vzhledem ke zvyšování frekvence Země.
 
Zde je několik parametrů pro plnění vašich záměrů:
 
Mějte jasný záměr. Věřte intuici, synchronicitám a svým pocitům. Zeptejte se, zda je vaše žádost pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných…s vděčností. Odstraňte obavy a kódy přesvědčení, které brání splnění požadavku. Přijměte nezbytná opatření, aby se záměr stal realitou.
 
Takže to je tak v kostce, ti z vás, kteří mají jasno, s námi mohou komunikovat. Je naší touhou ukázat vám, jak nejlépe můžete uplatnit své schopnosti a talenty, aby se váš život naplnil úžasem a vzrušením. Uvolněte bloky, které vás drží od všeho, co si přejete.
 
DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 
 

čtvrtek 29. května 2014

TZOLKIN 29.5.2014 8 KAN kin 164

 
Kan – Zrno – Síla schopností, možností, sexuální zralosti, plodnosti


Dnešek je obzvláště příznivý pro naplnění hojnosti a plodnosti : Kan představuje nové potomstvo, růst a zvyšování budoucí generace, zatímco Uaxac (8) je pro Maye jedním z nejposvátnějších čísel, obsahující energii Celistvosti a dovršení. Společně Uaxac a Kan vytváří hojnost ve všech formách, nejen fyzických, či finančních zdrojů, ale i hojnost lásky, radosti, potěšení, svěžích nápadů, respektu, úcty a důstojnosti, volného času a pevného zdraví. Otevřete se těmto darům!
 
Symbolika Kan představuje latentní potenciál klíčení semene, sexuální zralost, plodnost a připomíná nám, že VDĚČNOST, VEDE K HOJNOSTI. Záměr narozených v den Kan umožňuje svým studentům být moudrým a bohatým. Jsou to Mistři všech umění. Pozor na nekontrolovatelnou smyslnost, z které nemůže vyjít skutečný vztah. Výzva dnešních energií je: pěstujte rovnováhu, buďte v přírodě a požádejte o hojnost v jakékoliv oblasti života.
 
***
Dnes bychom chtěli mluvit na téma nekonečných možností. Existuje mnoho dveří, které se nyní otevírají. Měli jste je vždy k dispozici, ale v tomto čase historie světa jsou více dostupné, než kdy před tím.
 
Závoje mezi dimenzemi jsou stále tenčí, protože vzdálenost mezi frekvenčním pásmem, kde žijete, začíná prosakovat do vyšších frekvencí. To je podobné jako radiový kanál. Jakmile otočíte knoflíkem blíž k frekvenci, navážete s ní spojení. Zpočátku to může být zkomolené, ale čím blíže jste, tím je signál jasnější a příjem čistý.
 
Tyto dveře, nebo Portály, o kterých mluvíme pracují hodně podobným způsobem. Existuje na Zemi mnoho míst, kde jsou fyzicky umístěny Portály, kterými bytosti z jiných dimenzí byly schopny vstoupit a opustit tuto dimenzi. Donedávna bylo mnoho Portálů zapečetěno kvůli energii těch, kteří přicházeli na Zem experimentovat, nedávno byly ale zpřístupněny. Hlavním důvodem, proč jsou již zpřístupněny je, že nízké frekvence ( urážky, ovládání, manipulace) a Země se posunuly výš do vyšších frekvencí.
 
Je zde mnoho Vchodů, které byly otevřené, což umožňuje duším, které byly na Zemi uvězněné odejít a i těm, kteří se rozhodli zůstat v neviditelné říši, ale jejichž čas na Zemi už vypršel. Existuje nepřeberné množství důvodů proč tyto duše, kterým říkáte Duchové, na Zemi zůstávaly. Z velké části je už jejich práce hotová, nebo jejich frekvence je nízká, což jim brání pokračovat na cestě Vzestupu. Proto musí jít dál.
 
Hlavní typ Vchodů, o kterých chceme s vámi mluvit jsou jiné povahy. Tyto vchody se otevřou, jak půjdete po své cestě. Jakmile máte nějaký jasný záměr, přejete si konkrétní věc, jako je například dobře placená a inspirující práce, začnete podnikat kroky, aby se tento cíl stal skutečností.
 
Začněte si uvědomovat synchronicity během dne, následujte vedení a sledujte různé příležitosti ( dveře ). Každým krokem dávejte pozor na intuici a pocity, a rozhodujte se, jestli jsou tyto možnosti opravdu to, co chcete. Nespokojte se s ničím menším. Vytvořte situaci, která umožní, aby se TO stalo – vyberte dveře, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.
 
Vězte, že někdy to, co se zdá jako špatné dveře, vás může dovést k něčemu lepšímu. I když si myslíte, že jste vybrali špatné dveře, můžete potkat někoho, nebo získat určité dovednosti. To je to, co vás vedlo právě k těmto dveřím podle nejlepšího výběru. Klíčem k úspěchu není nechat se zviklat obavami a kódy strachu. Mějte odvahu a věřte, že ve skutečnosti nejsou žádné špatné dveře. Možná tam může být promarněná příležitost, ale i v ní leží nepřeberné množství učebních lekcí a zážitků.
 
Pohybujte se každým dnem hledáním dveří k příležitostem. Vystupte ze své zóny pohodlí a otevřete dveře, abyste viděli, co za nimi je. Můžete najít skvělého kamaráda, kariéru, nebo dobrodružství, které leží přímo před vámi. Žijte svůj život naplno, protože žijete opravdu v době největších kuriozit a dobrodružství.
 
Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace – Jak nahoře tak dole – Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 
 

středa 28. května 2014

TZOLKIN 28.5.2014 7 AKBAL kin 163

 
 
 
 
Akbal – Noc – Síla snů, myšlenek, hojnosti


Když padne noc a všechny věci obklopí tma, budete muset vyladit smysly pro navigaci v odlišném světě. Věci nejsou takové jakými se zdají být: zvuky, které slyšíte, věci, které vidíte, myšlenky, které myslíte jsou hlubší, tmavší a více tajemné, magické a zabarvené bez přítomnosti světla. Použijte intenzitu Caban, její vědomé vnímání vést vaši cestu skrze sametové hlubiny Akbal. Především se zbavte na této cestě strachu a nejistoty. Noc je stejně úžasná jako den.
 
Glyf Akbal představuje moudrost noci. Symbolika znamená cestování v našem prázdném vnitřním prostoru - temným podsvětím, kde opouštíme Ego a nacházíme moudrost, přicházíme na to, že testy se staly naším největším pokladem, zde se rodí nový úsvit a nové nápady. Nativní Akbal mají okouzlující chování, mnoho milostných vztahů a silný vliv na svět. Pokud prošli temnou nocí duše, jsou to vynikající terapeuti. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů.
 
***
Dnes bychom chtěli mluvit o mužské a ženské energii. Když byl svět vytvořen, mužská energie přišla jako první. To vyvolalo docela nerovnováhu. Jak šel čas tato energetická pole se posunovala dopředu a dozadu - z mužské energie na ženskou, nebo nastala vyvážená kombinace obou. Když se podíváte zpět do historie, můžeme říci, která energie kdy převládala. Když je všudypřítomná mužská energie, obvykle se vyskytuje více agrese. V dobách, kdy je ženská energie dominantní, je to období klidu a harmonie.
 
Ve všech kulturách se tyto energetické cykly vyskytovaly. Ačkoliv kultura může být matriarchální, stále existují části, kde dominuje mužská energie. Nyní je možné vidět konec mužské energie převažující v mnoha kulturách. Poprvé v historii lidstva na Zemi se stáváte doslova globální komunitou. Velmi málo kultur je neporušených a nezkažených komercializací. Existují kultury, kde jsou i nadále jemní lidé, kteří udržují ženskou energii, jako prostředek k vyrovnávání převažující mužské energie. Svět se nyní vyvažuje - Bohyně a ženy po celém světě získávají nyní další pozice vedení a posílení. Jakmile k tomu plně dojde, k dispozici bude Mír. Muži, kteří jsou více jemní, nyní získávají vedoucí role. Srdce překovává hlavu ve všech částech společnosti.
 
Nastal čas přetvořit válečné nářadí na zahradnické nářadí, vrátit se ke spokojenému životu a začít sdílet navzájem. Tento svět byl navržen jako místo Cyklů, což s sebou nese mnoho možností, které jinde dostupné nejsou. Nová Éra svítá a ženská energie umožňuje jemnější přechod, než byl zaznamenán v minulosti. Jak ženy získávají zpět svojí svobodu a práva, MĚLY BY MÍT NA PAMĚTI, ABY ZŮSTALY V ROVNOVÁZE. Je důležité pro ženy, které byly utlačované, aby se nestaly utlačující. Buďte jemní k lidem, kteří se chovali k ženám nevlídně. Nepomůže ničemu, pokud bude někdo mstivý - tyto myšlenky a činy jsou při léčení lidstva škodlivé. Dopřejte všem laskavost a soucit. Učte pronásledovatele svým vlastním příkladem.
 
Existuje mnoho lidí na vedoucích místech, kteří bojují o svůj status. Jejich plány světové nadvlády se rychle rozpadají, přesto se stále drží svých snů. Jejich sny se neuskuteční, nadešel čas sdílet všechny věci. Eony let drželi zbožní muži i ženy na Zemi energii prostřednictvím svých horlivých modliteb. Většina z nich nyní předává pochodeň příští generaci, kterou jste vy, vaše děti a vaše vnoučata. Je na čase předat pochodeň a světlo ohně těm, kteří chtějí být součástí velkého přechodu. Pouze ti na nejvyšší úrovni integrity projdou přes Závoj ve fyzickém těle. Vaším cílem je připravit sami sebe, vyčistit energetické pole s mužskou energií jako je agrese strach a kontrola.
 
Je na čase, aby nastala rovnováha. Hodně oddělosti mezi těmito dvěma energiemi je naučené chování. Už jako děti se chlapci učí hrát s určitými hračkami, zatímco dívky s jinými. Jsou oblečeni odlišně, dokonce to zašlo tak daleko, že název oblečení, barvy a vzory jsou specifické pro každé pohlaví. Od chlapců se očekává kariéra, zatímco dívky by se měly starat o domácí záležitosti. Obecně platí, že chlapci mají vyšší hodnotu, což je evidentní v některých kulturách, kde praktikují genocidu.
 
Tato nerovnováha způsobila mezi vámi hlubokou oddělenost. Dívky jsou vychovávány, aby se už cítily méněcenné a je na ně kladen velký tlak, aby produkovaly děti. Chlapci se učí skrývat své emoce a být živiteli rodin. Existuje mnoho talentů, kterými je u mužů plýtváno jen proto, že jsou tyto dovednosti považovány za ryze ženské a naopak. Zrušte toto posuzování a osvoboďte sami sebe z limitů zastaralých pravidel.
 
Když bude každý z vás následovat svoji vášeň, bude mnohem méně lidí potřebovat léky k léčbě depresí a dalších onemocnění. Byli jste stvořeni se svobodnou vůlí, abyste mohli prozkoumat vše po čem vaše srdce touží. Když podlehnete tlaku druhých „ co je správné “ popíráte sami sebe, radost v životě a blokujete tok energie.
 
Mějte odvahu pohybovat se vpřed s nadšením. Naučte se vyrovnávat obě energie v sobě. Nechte druhé svobodně se vyjádřit - bez rozsudku a sledování, jak se jim daří. Oddělenost mezi mužem a ženou je třeba léčit. Věřte, že všichni jste si rovni. V mnoha dimenzích neexistuje žádný rozdíl mezi mužem a ženou. To je jeden z aspektů polarity ve světě, ve kterém žijete. Není třeba kompletního splynutí obou energií, neboť obě mají specifické role. Přáním je smíchat silné stránky vyváženým způsobem, který nabízí svobodu pro všechny.
 
SEDMÝ TÓN – ZRCADLO – ODHALENÍ – ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo – vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

úterý 27. května 2014

TZOLKIN 27.5.2014 6 IK kin 162

Ik – Vítr – Síla Inspirace, komunikace


Ó snílci fantastických letů, projektanti velkých věcí, architekti alternativních realit, nedovolte Větru Ik, aby rozptýlil vaše nákresy, nebo rozlomil dobře promazané motory, které pohánějí vaše záměry. Využijte tuto skvělou přírodní sílu, která řídí divoké koně ve vás, řiďte jí rozumně a chytře, můžete tak trvale zažívat vyšší úroveň úspěchu, než jste doposud zažívali. Toto je také den očisty a čištění. Nechte vítr jasnosti, ať jemně profoukne vaším Bytím a s vyvažující Energií Uac (6) vrátí vaši duši zpět na její pravou cestu.
 
Ik a Imix jsou blízko Zdroje a oba jsou ambivalentní. Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky s nimi vláhu pro pěstování plodin, ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec můžete být vznětliví, nerozhodní, nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.
 
Dny IK jsou často spojovány s impozantní silou hurikánů. Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.
 
Lidé narození s moudrostí Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní – neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují mohli svobodně dýchat.
 
***
Jsme nadšení, že s vámi můžeme spolupracovat, jak se pohybujete po cestách Vzestupu. Cesta, po které jdete, je v podstatě stejná pro všechny, jen čas od času z ní odbočíte. Dnes bychom vás chtěli znovu povzbudit, abyste trávili čas v přírodě a revitalizovali své Já. Drtivá většina z vás nemá možnost vychutnat si její krásy. Procházkami za časného rána načerpáte energii na celý den, což vám umožní být více uvolnění a veselí.
 
Udělejte z toho zvyk a uvidíte ve svém životě obrovskou změnu. Pozdravte ranní slunce. Choďte spát dříve. Není nic tak osvěžujícího, než zažít klid při východu a západu slunce.
 
Až budete v přírodě, udělejte si čas na dechová cvičení, které jsme vám včera nabídli. Tentokrát se zaměřte na to, jak byste chtěli trávit celý den.
 
Pokud je něco, co vás otravuje, představujte si, že reagujete pozitivně. Existuje-li nějaký nevyřešený problém, představujte si, jak vše zvládáte.
 
Až budete hotovi, udělejte několik nádechů a výdechů - přijímejte a odesílejte Mír, Lásku a Vděčnost za příležitost být nyní na Zemi.
 
Pokračujte v radosti a udělejte si pro sebe nádherný den!
 
ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 
 
 

pondělí 26. května 2014

TZOLKIN 26.5.2014 5 IMIX kin 161

 
 
Imix – Drak – Síla počátku, zahájení, prvotního Zdroje

Ti, kteří jsou schopni připojit se na druhou stranu k alternativním realitám jsou buď napřed, nebo mimo svůj čas. Ho (5) vás může zavést do mnoha světů Imix mnohem rychleji, než si myslíte; nadechněte se, než se ponoříte. Chcete-li přežít takový výlet ze zcela neporušenou myslí, vyžaduje to velké množství psychické síly a stability. Naštěstí máte Caban – Esenci, která vás dnes uzemňuje při prozkoumávání různých dimenzí svého života, otázkách, či obavách o budoucnost, kterou si přejete vytvořit.
 
Imix je prvotní mysl, která dřímá pod povrchem Země, je to síla jejího srdce chránící a umožňující život – neutrální, nediferencovaná životní síla – ani dobrá, ani špatná, čistá potenciální síla potřebná pro manifestaci záměru. Nativní Imix jsou nejblíže prvotnímu Zdroji, jsou často prostě „ out “, musí dávat pozor, aby se nedostali do hlubin Imix, žijí ve svém virtuálním světě fantazie. Jsou velmi kreativní a inovativní. Pozor na přílišné snění a letargii! Výzva - zůstaňte ve své realitě. Dny Imix jsou hluboce spojeny s intuitivním a mystickým vnímáním světa, kde se tvoří autentické sny a vize. Imix je prvotní oceán, takže buďte dnes v blízkosti vody.
 
***
 
Dnes bychom vás chtěli povzbudit, abyste si šli ven hrát. Je-li to možné, jděte na procházku a dávejte pozor na vše, co vidíte kolem sebe. Pokud žijete ve městě a nemůžete se dostat na venkov, sedněte si ven před dveře nejlépe na zem a poslouchejte zvuky přírody.
 
Naplňte Láskou Zdroje celou svojí bytost, jak se vyhříváte ve slávě své Esence.
 
Dýchejte ve třech cyklech: Na první nádech vnímejte, jak k vám přichází pocit míru, výdech : pošlete mír zpět celému Stvoření.
 
Druhý nádech: vdechujte čistou Lásku Zdroje a vnímejte, jak je každá buňka v těle naplněna Láskou. Při výdechu pošlete všechnu Lásku zpět do Zdroje.
 
Třetí nádech : nadechujte vděčnost Zdroje a všech Bytostí. Vydechujte vděčnost zpět ke Zdroji a všem Bytostem.
 
Pokračujte v těchto třech cyklech, jak jen můžete. Vnímejte uvolnění těla, mysli i duše, když přijímáte a odesíláte Mír, Lásku a Vděčnost.
 
Celý den i nadále dýchejte tímto způsobem tak často, jak je to jen možné. Pozorujte při tom  vaše uvolnění.
 
Maličkosti budou méně nepříjemné. Otázky se budou snadněji řešit. Ve vztazích budete mít milující pocity. Dokonce i ty věci, které jsou obtížné, budou mnohem méně stresující.
Toto jednoduché cvičení je skvělý způsob jak se uvolnit, kdykoliv se ocitněte mimo svůj Střed.
 
Postupujte vpřed a vdechujte elixír života!
 
PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ – takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

pátek 23. května 2014

TZOLKIN 23.5.2014 2 ETZNAB kin 158

 
Etznab - Zrcadlo – Síla zrcadlového odrazu (vlevo, vpravo, nahoře, dole), Síla pravdy, rozlišení

Když Etznab vzrůstá v Treceně Caban, máte k dispozici mocný soutok sil – mentální jasnost Caban poskytuje velmi ostrý a pronikavý pohled do Etznab -  tzn. neotřesitelné vnímání rozdílu mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a iluzí.
Buďte opatrní, abyste nepoužili sílu pohledu jako zbraň proti druhým, mělo by to být použito jako dar, nástroj, průvodce, cesta k vyšším cílům.

Etznab je skvělý den pro introspekci a vyvážení Bytí. Pro starověké Maye Etznab symbolizuje Vědomí duality, správné a špatné, dobro a zlo, důvěru a strach, duchovního bojovníka, který prostřednictvím svých činů volí etickou a morální cestu. Symbolika je nůž – nůž, který může léčit ( skalpel chirurga ), nebo zabít ( zbraň bojovníka ).

 
***
Jsme rádi, že se dnes znovu setkáváme a spolupracujeme na společném procesu Vzestupu. Říkáme společném - když postupuje jeden, postupují všichni, protože zvyšování vibrací ovlivňuje všechny, jako vlny celým vesmírem.
 
Dnes bychom chtěli hovořit na téma pokrok. Termín sám o sobě znamená pohnout se kupředu. I když v některých případech je to přesný popis, v mnoha ohledech je zavádějící. Často mluvíme o chůzi po Cestě. Pro ty, kteří žijí v lineárních světech to obvykle znamená krok v čase a to buď dopředu, dozadu, nebo do stran. Avšak ze spirituálního hlediska se děje mnohem více. Váš pokrok se v současné době vlní ve všech směrech, neboť energie není lineární. Často jsou tyto energie vnímány jako spirály. Když uděláte změnu ve svém životě, ať už je to změna chování, nebo způsob jak se oblékáte, nebo měníte základní kódy přesvědčení, váš energetický vzorec se změní.
 
Často jsme říkali, že směs negativních myšlenek v konečném výsledku vytváří temnou hustotu, která je neproniknutelná, zatímco pozitivní myšlenky volně plynou hmotou a volně se pohybují. Jsou to odlišné vzorce - energetický podpis je odlišný. Každá myšlenka má svojí vlastní frekvenci podobně jako radiová stanice. Čím více laskavá a milující myšlenka je, tím rychleji vibruje.
 
To znamená, že milující myšlenky vibrují rychleji, než myšlenkové formy s nízkou hustotou. Rychlejší vibrace mohou skutečně pohybovat předměty, podobně jako se pohybuje auto, tak mohou procházet i zdí, ale auto jedoucí pomalu pravděpodobně neprojde zdí, ale narazí do ní. To je ubohý příklad pohybu, který je ve skutečnosti mnohem elegantnější, ale snažíme se vám poskytnout mentální obraz pro lepší pochopení.
 
Jak zvyšujete svojí vibrační úroveň, mnohem lépe plynete vašimi každodenními činnostmi. Je velmi nepravděpodobné, že byste uvízli v temných energiích. Například jste v parku a poblíž vás je násilník a chce někoho okrást. Ti, kteří jsou naplněni láskou a vibrují na vysokých frekvencích, nebudou nejspíš lupičem viděni. To vyplývá z Universálního Zákona - stejné přitahuje stejné. Ti, kteří nemají mentalitu oběti, neupoutají pozornost těch s mentalitou násilníka. Zločinec se rozhlédne kolem a vidí potenciální cíl. Je-li člověk alespoň částečně vědomý a jeho základem je Láska a důvěra, sice může reagovat, že by mohl být okraden, ale bude reagovat z prostoru : „ Myslím, že ten člověk potřeboval mé peníze “. Bude ho soudit velmi málo, pokud vůbec se objeví nějaký strach.
 
Je –l i člověk zloděj, vybírá si ostatní s mentalitou oběti. A oběť pravděpodobně očekává, že bude mít problémy. Možná, že tento člověk odešel z domova jen s několika mincemi a pepřovým sprejem pro případ, kdyby narazil na zloděje. I když nechce, aby se to stalo, je na tuto situaci připraven. Stejné přitahuje stejné – takže myšlenky přitahují realitu. Cítí se požehnaný, že zloděj mohl dostat jen pár mincí a hrdě prohlašuje svým přátelům, jak moudrý je, nebo použije pepřový sprej, vrátí se domů se svými několika mincemi a cítí svoji pravomoc.
 
Lidé, kteří mají nálepku oběti, nebudou s největší pravděpodobností riskovat nebezpečí do parku jít. V extrémním případě se může stát, že strach jim ani nedovolí opustit svůj domov s výjimkou obstarání základních potřeb. Tito lidé budou nejspíš okradeni doma, protože jednou jsou už zaměřeni na mentalitu být oběť.
 
Jakmile odstraníte negativní myšlenky a kódy přesvědčení, můžete ovlivnit nejen sebe, ale všechny kolem vás. Na osobní úrovni můžete pokračovat po své lineární cestě. Pokud jste hráli roli oběti a pustíte některé obavy a strachy, které tuto roli vytvářely, začínáte tak podnikat kroky ke změně svého chování. To bude také zahrnovat chodit více mimo svůj domov a starat se o své potřeby.
 
Jakmile postupujete krok za krokem ( lineárně ), bude to mít vliv na ostatní. Nakonec přestanete přitahovat lupiče, jakmile se začnete pohybovat s větší sebedůvěrou - začnete se přirozeně vyhýbat situacím, které by mohly přilákat lupiče. Tím, jak postupujete v odstraňování mentality oběti, můžete ovlivnit i násilníka a to dvojím způsobem - buď se k němu chováte laskavě, nebo ho odeženete. Nemůže změnit své chování, protože jeho role pachatele je tak hluboko zakořeněná, ale je pravděpodobné, že se dvakrát zamyslí nad tím, pokud mu někdo prokáže soucit. Existuje bezpočet příběhů o tom, jak násilník změnil své chování a láska se stala jeho cílem. Je mnoho možností, které mohou nastat např. v rámci tohoto jednoduchého obrazu.
 
Duchovní vývoj není lineární energetické vzorce se pohybují všemi směry v celém Vesmíru. Důvod, proč jsme se pustili do tohoto tématu je pomoci vám plně pochopit, že to, co si vybíráte má vliv na všechny. Primárním cílem těchto Mayských Zpráv je pozvednout vás. Přitom vy pomáháte pozvedat ostatní. K tomu dochází nejen ve vibračním vzorci Země, ale i v neviditelných dimenzích, protože všichni jsme vzájemně propojeni. Přesto to může být ještě hlubší, když pochopíte, že my všichni jsme úplný hologram Zdroje.
 
Hologram je kompletní celistvost původního subjektu. Není statický, pokud se změní jakákoliv jeho část, znamená to celkovou změnu. Například pokud se díváte na člověka v holografickém poli, měli byste být schopni vidět všechny aspekty jeho Bytí. Jakmile někdo zažije událost, která změní jeho energetické pole, můžete pozorovat tuto změnu, jak okamžitě ovlivňuje holografické pole tohoto člověka. Ti, co vidí tato pole, to mohou potvrdit. Máte k dispozici vědce pracující s kvantovou úrovní, kteří zaznamenali, že je-li provedena změna u jedné částice určité substance, má to okamžitý vliv na celou substanci – bez ohledu na jejich vzdálenost od sebe. Tento fenomén se vyskytuje, provádí-li se stimulace na fyzické tak i na psychické úrovni. Může to být těžké pro vás pochopit to, pokud je tento koncept pro vás nový. Existuje mnoho fascinujících knih a filmů o vědě kvantové fyziky, které vám mohou pomoci plně pochopit tyto pojmy.
 
Když má někdo myšlenku - tvoří se energetické pole, které plyne pryč od něj. Stejně jako podobné přitahuje podobné, tak i tyto myšlenkové formy plují dál, dokud nenarazí na podobné myšlenkové formy. Vysoké frekvence jako je Láska a vděčnost jednoduše prochází skrz hutnou hmotu, zatímco nízké frekvence do sebe naráží. Jejich postata je lepkavá, což jim umožňuje lepit se navzájem. Když člověk začíná měnit své myšlenky, slova, činy, emoce na ty s vyšší frekvencí, ovlivňuje to nejen jeho samotného, ale všechny další a celý holografický obraz. Proto je tak důležité, abyste si byli vědomi toho, jak myslíte a co děláte.
 
Můžete si vybrat být ve špatné náladě, stát se obětí, nebo pachatelem, ale jakmile to uděláte, bude to mít vliv na všechny ostatní živé formy. Můžete si přitáhnout ty, kteří vám pomohou hrát roli, kterou jste si vybrali. Věřte, že toto drama je základem pozemské sféry - bylo navrženo, aby se na Zemi tímto způsobem pracovalo. Ve vyšších frekvenčních sférách se pracuje odlišně hlavně protože role nižších frekvencí jako oběť a pachatel, nejsou podporovány. Je to jako být na dvou různých radiových frekvencích - nelze komunikovat, když se kmitočty liší. Ve vaší sféře stejné přitahuje stejné a znamená to, že co děláte, nebo pro co se rozhodnete, bude podporováno těmi, kteří hrají podobné a podpůrné role. Aby bylo možné vymanit se z této role v nižší frekvenci, musíte si začít volit lehčí vibrační chování a kódy přesvědčení.
 
Možná jste slyšeli termín „ kolektivní Vědomí “. To se vztahuje na poměrně velmi malé množství lidí, kteří mají vliv na pravidla a vibrační vzorec celku na Zemi, kteří pracují společně a staví na planetě vysoké frekvence. V současné době na Zemi každý vědomý Lightworker zastupuje obrovské množství lidí, kteří se pohybují na nižších úrovních. Jak tito Pracovníci pracují globálně, jejich schopnosti dramaticky zvyšují pozitivní změny. Tak začal pohyb směrem k bodu zvratu, kdy se energie zvýší a celá planeta se přesune do vibračně vyšší úrovně. Výsledky toho jsou měřitelné a vědci ví, že se srdeční tep Země rapidně zvyšuje. Jedná se o velké probuzení, které ovlivňuje všechny formy na Zemi. Jak tito Lightworkers získávají stále silnější postavení a zvyšují své osobní vibrace Lásky, má to vliv na hologram všech. Výsledek je, že se postupně ve vlnách stále více lidí probouzí a otevírají se pozitivním změnám ve svém životě.
 
Co celý proces zpomaluje je strach. Ti hluboce zapletení v negativní energii a temných myšlenkových formách musí být „ očištěni “. Mnohokrát se musí všechny nánosy oddělit najednou. Když člověk ví, jak jsou tyto lepkavé vrstvy vytvořeny, je schopen rozmotat myšlenkové formy a kódy přesvědčení, které vytvořil. Jak se každá vrstva nízkofrekvenčních myšlenek odloupne, může být propuštěna s láskou, vděčností a požehnáním za poučení, které poskytovala. Tímto způsobem mění negativní energetické pole na pozitivní a tzn. přesunutí do vyšších frekvencí.
 
Vidíte jak je tato práce důležitá? Pokud každý z vás porozumí, že činy bezcitnosti, strachu vytváří temné nánosy a pochopí jak je odstranit, zastaví nízké energie a může vytvořit naprosto odlišný život na Zemi, než kdy před tím byl.
 
Tím, jak každý z vás mění chování z nízkých energií ovlivňuje to CELEK. Váš individuální pokrok ovlivňuje celý průběh všech. Prosíme, zamyslete se nad těmito slovy a provádějte další výzkum, pokud si potřebujete ověřit jak tento základní systém funguje. Jste silnější, než si myslíte. Naučte se chápat sílu svých myšlenek, slov, činů, emocí a kódů přesvědčení a použijte vše k vytvoření Rajské Zahrady na Zemi!
 
DRUHÝ Tón – POLARITA – Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

čtvrtek 22. května 2014

TZOLKIN 22.5.2014 1 CABAN kin 157

Caban – Země – Síla vedení, spolupráce, mezilidských vztahů

Trecena Caban začíná pravdou: využijte energii Hun (1) a mentální ostrost Caban k vybudování silné základny pro vaše myšlenky a nápady. Z myšlenky vzniká záměr, ze záměru touha a z touhy čin. Následujte a plujte s tímto proudem vědomi si svých schopností a dovedností, ale nesuďte, nesrovnávejte, neposuzujte, nebo nehodnoťte proces, či výsledek. Důvěřujte a věřte sami sobě. Udržujte trpělivost hluboko uvnitř. Zůstaňte vyrovnaní, v synchronizaci se svým vnitřním středem: nenechte emoce, negativní hlasy, nebo komentáře ostatních zlomit lodní kýl vaší lodě. Užijte si cestu – jste na dlouhé trati.
 
Nativní Caban mají spíše jangové chování a skvělou schopnost jednat, což se odráží v jejich činech. Jejich tvořivost jim umožňuje dostat se snadno k cíli – výzvou je být realističtí ve svých plánech.
 
 
Cítíme se velmi šťastní, když můžeme s vámi trávit čas tímto způsobem. Obdivujeme ty z vás, kteří pracují denně na provádění změn pro lepší život. Jsme velmi vděční, že vám můžeme pomoci rozpomenout se na vaší skutečnou spirituální Podstatu.
 
Chceme vám dnes poděkovat za pomoc na naší evoluční cestě. Když nám umožňujete s vámi spolupracovat, získáváme mnoho vhledů, stejně jako vy. V určitém slova smyslu, žijeme skrze vás, zažíváme to, na co vy narážíte. Práce s vámi nám umožňuje procvičovat trpělivost a soucit.
 
I když jsme Průvodci ve vyšším frekvenčním pásmu, také se potýkáme s chápáním čisté Lásky. Také žijeme ve sféře svobodné vůle a zkušeností jako je frustrace i netrpělivost, i když je to hodně odlišené od emocí, které můžete zažívat na Zemi.
 
Když s vámi spolupracujeme, vzájemně si pomáháme v chápání dynamiky ve fyzické i spirituální oblasti. V naší sféře se mnozí rozhodnout „ jít do školy “ učit se různé aspekty fyzické sféry. Toto vyučování je velmi různorodé a zahrnuje takové věci jako např. učení trpělivosti, schopnost být na mnoha místech najednou a schopnost pohybovat předměty ve fyzické sféře. Někteří se rozhodnou naučit dovednosti jako je ovládání počítačů, aby mohli komunikovat s lidmi. Existuje nesčetné množství dovedností, které se můžeme naučit pro naše potěšení i pro vývoj všech.
 
Díky úzké spolupráci s vámi máme možnost zdokonalit své dovednosti. V rámci naší skupiny byli někteří z nás vtělení ve fyzickém těle, někteří nikdy. Jsme duše na všech úrovních porozumění, zájmů a talentů. Celkově máme výhodu, že máme přímý kontakt s Akášickými Záznamy, které nám lépe pomáhají pochopit vás, jako jednotlivce i jako celé lidstvo. Máme mnoho učňů, kteří nám pomáhají s menšími detaily, například umístění předmětů na místo, kde si je přejete najít. Existuje mnoho lidí, kteří jsou odborníci způsobilí přinést nejlepší odhad toho, jaké možnosti mohou jednotlivci i skupiny dělat vzhledem k historickému významu.
 
Všichni jsme duchovně pokročilí, přicházíme z místa soucitu a Lásky. Přesto nikdo z nás nemá dokonalou znalost čisté Lásky Zdroje. Jelikož jsme čistými hologramy Zdroje v podstatě jsme čistí stejně jako vy. Je těžké popsat slovy zprávu, kterou se vám snažíme zprostředkovat.
 
Pointa je, že jsme vděční za možnost s vámi spolupracovat. Naše pomoc pomáhá nám, stejně jako vám. Není nic většího, co si přejeme dělat. Když se každý jednotlivec přestěhuje do vyšších vibrací Lásky a soucitu, znamená to filtraci v celém Vesmíru a ovlivňuje to všechny. Z tohoto důvodu získá každý mnoho, jakmile pracujeme společně.
 
Dnes si přejeme vám uctít. Žádáme vás na několik okamžiků utišit své vnitřní i vnější Já. Jak budete relaxovat a zhluboka dýchat, čistíte mysl od jakýchkoliv obav. Začněte cítit vděčnost a požehnaní za vše ve vašem životě. Dovolte si přijmout požehnaní, které vám v tomto okamžiku dáváme.
 
Vyhřívejte se tak dlouho, jak jen budete chtít v naší milující přítomnosti, přijímejte Lásku, kterou vám posíláme. Až budete hotovi, pokračujte s obnovenou energií. Kdykoliv nás můžete zavolat a získat mnohem více této láskyplné energie. Děkujeme vám za to, co děláte, a že jste aktivní součástí našeho života!
 
PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ –PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost – co dnes zasejete – to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace které se přejete manifestovat.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

středa 21. května 2014

TZOLKIN 21.5.2014 13 CIB kin 156

 
Cib – Bojovník – Síla inteligence, odvahy, moudrosti, nezávislosti


Neuvěřitelně silný den s nábojem Cib - přirozeným spojením s rodovými a evolučními liniemi, schopností zlepšit a zostřit vnímání i intuici; Oxlahun (13) představuje přístup k jiným dimenzím reality - to vše s podporou Treceny Kan, která pečuje, uzdravuje a propouští z vězení - viditelných i neviditelných. Pokud hledáte jak vyléčit bolest a utrpení zděděné z vaší rodové linie – pak se osvoboďte od strachu, útlaku a kontroly, nenaplněného, či nerealizovaného potenciálu – dnešek vás k tomu vyzývá a přináší silnou směs Energií.
 
Význam glyfu představuje moudrost a karmickou očistu. Je to světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Vnitřní spirála, jako Universální symbol narození, smrti a znovuzrození – čili zrození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Narození v den Cib se podílí na karmické očistě. Dny Cib je dobré zapálit svíčku pro zemřelé přátele a členy rodiny. Skvělý den pro odpuštění.
 
 
Jsme velmi vděční, že máme příležitost s vámi komunikovat. Jsme nadšeni, když vidíme, že se vědomě pohybujete dopředu a navazujete s námi spojení. Jsme zde, abychom vám pomáhali při probuzení vaší duchovní Podstaty, abyste mohli stoupat do vyšších frekvencí, zatímco jste ve fyzické formě. Nikdy před tím se to na Zemi nestalo v tak velikém počtu jako v této době.
 
Jsme rádi, že jsme součástí tohoto procesu, stejně jako naši hvězdní bratři. Čekali jsme celé věky na tento okamžik a doufáme, že rozumíte významu a vzrušení této doby. Někteří jste stále ztraceni v amnézii a zůstáváte ve strachu v důsledku změn, které se dějí na Zemi. Naše role je pomáhat vám rozpomenout se na své kořeny, abyste mohli dát stranou všechny strachy a obavy a žít v úžasu a kráse této planety, která vše nabízí z pozice Lásky a milosti.
 
Chceme vám poblahopřát k tomu, jak se probouzíte a pokračujete po cestě k osvícení. Je zde mnoho guruů, kteří vás vedou na vaší cestě, ale mnoho jich zachází příliš daleko, když vám tlačí své myšlenky. Jedna věc je nabídnout radu a svůj názor, zatímco někteří vás bezelstně vedou k přesvědčení, že musíte následovat cestu jednoho gurua.
 
Věřte, že každý z vás chodí po jedinečné cestě. Je moudré a uklidňující studovat slova druhých, včetně našich. Přesto je nutné, abyste si vybírali věci, které intuitivně cítíte, že jsou pro vás nejlepší. V opačném případě se můžete ocitnout v poušti, jak popíjíte arzén ochucený šťávou s ostatními, kteří byli oklamáni.
 
Každý duchovní lídr, který vás zbavuje vaší vlastní síly a rozhodnutí je falešný lídr. Každá církev, která tvrdí, že jen ona má jediný způsob vedení vás vede dolů s jediným koncem - a to jejich reality. Vyhledejte ty, kteří jsou vzorem Lásky a soucitu, neboť oni znají tajemství šťastného života.
 
Dokonce i ti z vás, kteří trpíte a strádáte, zatímco děláte to nejlepší, co právě můžete dělat, můžete být mnohem šťastnější a žít v míru, když jste ve svém Středu a s vědomím, že máte pod kontrolou vaše přesvědčení. Jste to vy, kdo má pravomoc vybrat si realitu, kterou chcete žít.
 
Jedním ze způsobů, jak zůstat vyrovnaný je začít svůj den meditací a modlitbou. Požádejte své Vyšší Já o vedení po celý den a buďte ochotni sledovat synchronicity kolem vás. Uveďte své záměry pro celý den a nechte věci plynout, aby k nim mohlo dojít. Buďte připraveni říci NE rozptýlení, protože to vás udrží v pohybu vpřed k vaším cílům. Buďte na pozoru před nečekanými návrhy a událostmi, které se mohou objevit cestou k cílům. Buďte vědomí a selektivní!
 
Odcházíme a necháváme vám čas na zamyšlení o těchto slovech. Vezměte si je k srdci - vy, kteří této melodii rozumíte. Už víte, že když čtete tyto Zprávy poprvé, vejde se zatím jen pár slov do vašeho Vědomí. Jak se k nim opakovaně můžete vracet, získáte větší vhled – to je jeden ze způsobů jak rozpoznat váš růst a chápání. Každý potřebuje slyšet a zažít věci v určitém čase a z různých zdrojů, než je plně integruje do svého Bytí. To je součástí zábavy, svobodné vůle a životních zkušeností.
 
Kráčejte vpřed a udělejte pro sebe tento den zázračným radostným hledáním věcí, při kterých vaše duše i srdce zpívá!
Selamet!
 
TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

úterý 20. května 2014

TZOLKIN 20.5.2014 12 MEN kin 155 galaktický portál

 
Men – Orel – Síla vizí, kolektivního Vědomí, smyslu života, vůle jednat, motivace


Semeno - Zrno (Kan), které nosíte hluboko uvnitř, může být lehce vyneseno Men - Orlem vysoko do nebe. Je to Zrno, které obsahuje celou vaši minulost, přítomnost a budoucnost, jako souhrn vašeho života zabaleného ve slupce. Vy, kdo víte, kde vás drží velký ptačí pařát se pusťte – jedině tak může vyklíčit a vyrůst vaše nové ztělesnění. Jak to uděláte je jen na vás: Men vás může vynést k vašim novým cílům a záměrům, nebo může nechat spadnout vaše Zrno, kam chcete.
 
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
 
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
 
 
 
Jsme velmi potěšeni, že jsme opět s vámi. Děkujeme vám, že jste součástí zvyšování Vědomí na Zemi. Všichni máte schopnost povznést se sami nad sebe a být mnohem více v Jednotě s ostatními a VŠÍM CO JE. Prvním krokem je uvědomit si, že tuto schopnost máte. To je také důvod, proč jsme v tomto okamžiku s vámi.
 
Dnes bychom chtěli více hovořit o procesu Vzestupu. Mnoho z vás žije v nedorozumění, že Vzestup je o odchodu z tohoto světa, a že se vracíte domů ke Stvořiteli. To není pravda. Pochopte prosím, že ani v tuto chvíli nejste odděleni od Zdroje – jste hologramem Stvořitele. I když jsou na Zemi časy, kdy se cítíte vyčerpaní a unavení z bolesti vyskytující se ve vašem současném životě, my víme, že jakmile se vrátíte do duchovní říše, kde máte možnost osvěžit své Já, pravděpodobně nebude trvat dlouho a skočíte zpět do inkarnace na Zemi, nebo kamkoliv jinam.
 
Máme výhodu, že vidíme větší obraz a důvěrně známe své Vyšší Já. Jsme schopni pochopit, co se děje na Zemi i mimo ni. Víme, že vaše trápení vám pomáhá dělat volby, které vám přináší mnohem více míru a radosti. Je mnoho z vás, kteří jste probuzení. I když vedeme vaše cesty, můžete sami vyzkoušet jakékoliv touhy a nemusíte naše vedení zaznamenat. Víme, že jsou to vaše kódy přesvědčení a strach, co vás drží od přijetí možnosti dělat změny.
 
Nemůžeme nezdůraznit nutnost, abyste se dívali dovnitř sebe sama a vytrhávali všechny myšlenky, které vás drží od prožívání snů. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že jste milováni a zasloužíte si všechno, co jen může Země nabídnout. Nepřišli jste sem žít v bídě, nebo řešit všechny problémy světa. Nepřišli jste ani zachraňovat duše druhých. Přišli jste užívat si tuto sféru a být součástí řešení, ale když si budete libovat v negativním řešení, budete vytvářet další problémy.
 
Máte možnost změnit své myšlenky tím, že se zaměříte na věci, které si přejete. Máte možnost změnit své jednání tím, že nebudete dělat věci, které nechcete. Máte možnost změnit svá slova, když budete vyjadřovat svou pravdu. Máte možnost změnit svůj postoj, když se zaměříte na vděčnost.
 
Pouze vy můžete udělat sami sebe šťastné. Nedávejte tuto sílu druhým. Uvědomujte si v každém okamžiku, že každý z vás dělá vždy to nejlepší, co může. Někdy možná víte, že to, co děláte, je pro ostatní škodlivé, ale jen strach a kódy přesvědčení vás motivují pokračovat. Všichni máte sílu podporovat jeden druhého a získat vzájemnou důvěru, takže každý může žít plně v pravdě. Zapamatujte si, že nemůžete měnit lidi, můžete je ale podpořit. Nechte je dělat volby, kterým dávají přednost, chcete přece to samé i pro sebe.
 
Když necháte ostatní vybírat si jejich akce, budete mnohem lépe chápat smysl odpuštění, které je aktem bezpodmínečné Lásky. Odpuštění je jednoduše dovolení druhým, aby byli sami sebou. Není třeba je trestat, chránit od přestupků, nebo je nutit měnit cestu. To jsou akty manipulace. Spíše zvažte podporu toho, co si volí. Pokud se rozhodnou pro činy bezcitnosti, buďte pro ně vzorem laskavosti. Pokud narazíte na někoho, kdo překračuje vaši komfortní zónu, stáhněte se od něj bez rozsudků. Jednoduše to, co musíte dělat je - vždy zůstat ve své vlastní integritě a Celistvosti.
 
Rozumíme tomu, že existuje mnoho zlých lidí, kteří přenáší krutou realitu na druhé. Jsou chvíle, kdy by bylo nejlepší odstranit tyto lidi ze společnosti. Doporučujeme vám pomoci raději zneužívaným a zanedbávaným dětem, protože mají sklony být pachateli zla na druhých. Vezměte tyto děti pod svá křídla a pečujte o ně.
 
Zakažte programy v televizi a filmy, kde se páchá zlo a vyvolávají myšlenky stahující dolů strukturu celé společnosti. Média krmí mysl myšlenkami, které nejsou v souladu se světem, jenž chcete vytvořit. Dávejte pozor na místa, které navštěvujete, knihy, které čtete, rozhovory, kterých se zúčastňujete. Vyhýbejte se lidem, kteří se snaží vás odtrhnout z reality, kterou si přejete vytvořit. Pokud se opravdu chcete uvolnit z bídy, zdržte se činností, které vás drží uzamčené v nízkoenergetických myšlenkách.
 
Vy, co jste méně než laskaví a přejete si být laskavější, musíte porazit strachy, které vás drží uzamčené v tom, jakým způsobem reagujete v současné době. To platí pro všechny emoce, postoje, myšlenky, slova, činy. Přiznejte si bloky, rozpoznejte problémy a přijmete opatření k jejich řešení.
 
Přejeme si a povzbuzujeme vás dnes k překročení pohledu na jednu oblast, kterou chcete změnit. Zapište si kroky nutné pro podniknutí toho, aby nastala změna. Využívejte možnosti dělat změny!
 
DVANÁCTÝ Tón – POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den „ zúčtování“ všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa (12) nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

pondělí 19. května 2014

TZOLKIN 19.5.2014 11 IX kin 154 galaktický portál

 
Ix – Mág, Jaguár - Síla Pravomoci, úcty, spravedlnosti a podpory


Tmavší než noc, kroky tiššími než dech měsíce, se plíží Jaguár mezerami mezi fantazií a poznáním. Jeho pronikavá jasnozřivost vás vyvede z neustálého opakování obnošených nápadů směrem k nové svěží inspiraci a změnám vašich vlastních vývojových témat. Pokud se můžete soustředit na obrovskou sílu Buluk (11) a sladit ji s cestou Jaguára, obnovíte svůj Zdroj, svou vnitřní sílu a prolomíte všechny překážky, které se stále snaží držet vás zpátky, ať je to ego, pýcha, závist, lež, nevděk, nevědomost, nebo lenost.
 
Ix - Jaguár je symbolem tvůrčích vesmírných sil. Je to Duch džungle, rovin i hor a Strážce magie Země. Nativní IX jsou stejní jako Jaguár, mají vrozený smysl pro strategii, jsou mazaní, trpěliví, citliví a inteligentní. Pokud mají za sebou cestu vnitřní transformací, jsou to vynikající terapeuti. Dny IX  jsou dny vysoké magie a změn našich negativních aspektů. Skvělý den poděkovat Přírodě za možnost sdílení tohoto společného posvátného prostoru s lidmi a zvířaty.
 
Je nám velkým potěšením se opět s vámi setkat. Dnes bychom rádi hovořili na téma LÁSKA. Frekvence Lásky je nejvyšší možná vibrace. Čím výš je člověk schopen vibrovat, tím je jeho hustota lehčí. Tato lehkost umožňuje vědomě pohybovat předměty, volně se pohybovat mezi dimenzemi a v jakékoliv fyzické sféře obrovskou expanzi tvoření. Výhodou je, že jste schopni žít ve fyzické sféře a můžete zažít věci takovým způsobem, kterým nyní nemůžete.
 
Mnoho z vás vidí pozemskou rovinu jako školu, nebo místo pro učení, ale to bylo určeno jako místo, kde je možné získávat zkušenosti, protože v duchovní říši jsou všichni ve stavu vševědoucnosti. Tam se není co učit. Stačí si vybrat zažívat Lásku v široké škále různých situací. Každý, kdo je na Zemi, se sám rozhodl inkarnovat. Než jste dorazili, vybrali jste si roli, kterou budete hrát. Šli jste před komisi a diskutovali o životě, který si přejete zažít. Zde probíhá mnoho diskuzí ohledně vašich minulých životů na Zemi. Zaznamenáváte si příspěvky, nebo signály, které vám budou pomáhat prostřednictvím akcí, kdybyste měli potíže. To je původ toho proč máte někdy Déjá Vu zážitky, nebo silnou intuici. Někdy můžete mít pocit „ volání “ a tak víte, že je třeba provést určité změny v životě. To je způsob, jak vám vaše vedení a Vyšší Já pomáhají udržet se na cestě, kterou jste si zvolili.
 
V minulosti byla velká část paměti vymazávána, abyste mohli na Zemi hrát roli nedokonalosti. Tato doba skončila a většina duší inakarovaných do tohoto času má vzpomínky neporušené. Jsou zde, aby pomohly vládám a institucím změnit svět. Všimli jste si, že velká většina dětí je moudřejších než rodiče? Už jste se dívali do očí vašim mazlíčkům a „ návštěvníkům “ a uvědomili si, že se na vás dívají moudré duše? Tato planeta může podporovat jen určité množství lidí a v současné době počet obyvatel přesahuje tuto úroveň. Mnoho Bytostí chce pomoci, nebo chtějí zažít tento svět v libovolném těle: zvířecím, nebo lidském. Existuje také mnoho stromů, nebo skal, jako vnímajících Bytostí. 
 
To je opravdu jedinečná doba i místo. Je nepřeberné množství pozorování UFO na vaší obloze. Přicházejí z dalekých galaxií a sledují rozvoj i to, co nyní vychází najevo na Zemi. Nikdy před tím se planeta neprobudila z amnézie do stavu plného vědomí. Někteří z vašich hvězdných bratrů jsou zde v roli pozorovatelů, zatímco pro převážnou většinu není možné zde pomáhat. Lidé jsou už v rostoucím počtu schopní komunikovat s hvězdnými Bytostmi. Je zde mnoho Bytostí v lidské podobě, než kdy před tím. I když všichni jste z Hvězd, tyto Bytosti jsou zde jako dočasní návštěvníci na rozdíl od vás, kteří tu trávíte mnoho životů.
 
Budete potřebovat podporu těchto hvězdných Bytostí. Mnoho z nich má velké potíže s udržením na Zemi. Existuje pro to mnoho důvodů. Někteří nikdy před tím nebyli v husté fyzické formě a mají potíže s jednoduchými úkoly jako chůze, nebo řeč. Jiní neví jak sami sebe finančně podpořit. Jsou velmi inteligentní a funkcionální na jejich domovských planetách, ale život tady je velmi odlišný. Někteří mají potíže žít zde kvůli krutosti a rozhodování jiných lidí. Často jsou tito hvězdní bratři vyloučeni ze společnosti a označeni jako zvláštní. Potřebují přátelství, jsou to skvělí lidé, kteří praktikují metody bezpodmínečné lásky, o které jsme mluvili poslední dva dny.
 
Mnoho lidí se mimozemšťanů bojí, kvůli propagandě týkající se únosů atd. Věřte, že tyto programy jsou již ukončeny a ve většině případů se jedná o pomoc při Vzestupu. Jestli chcete rozeznat motivy mimozemšťanů, můžete s nimi navázat kontakt, dělejte to od srdce k srdci a sledujte vaši intuici.
 
Není se čeho bát, jen strachu samotného
 
Je mnoho moudrých slov, které by mohly představovat další nádherné mantry : Postavte se strachu čelem a překonejte ho. Naučte se žít kouzlem okamžiku přítomnosti, to je místo, kde začíná život. Žijte svůj život s radostí a uvolněte veškerou negativitu myšlenek, kódů přesvědčení a činů. Pokud jste každým okamžikem ve svém Středu, umožňujete ostatním dělat svoji práci a budete mnohem více schopní dělat pozitivní změny ve světě. Jakmile jste získali respekt i kontrolu sami nad sebou, budete schopni podpořit ty kolem vás, aby dělali totéž.
 
JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE – osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 
 

TZOLKIN 18.5.2014 10 BEN kin 153 galaktický portál

 
Ben – Poutník – Síla Svobody, možností, překračování hranic
 
Buďte dnes zářícím vedoucím Světlem ve vaší rodině a u vás doma. Máte schopnosti a vlastnosti, které potřebujete k překonávání konfliktů, napětí a neshod, aby vládla ve vašem nejbližším okruhu harmonie. Úkolem je naučit se ovládat vaši osobní a rodinnou autoritu s citem a důstojným způsobem zachovávat flexibilitu bez odsuzování a udržet otevřené dveře pro základní přirozenou dynamiku bez očekávání.
 
Přestože atributem Ben je kukuřice, nebo rákos, skutečný význam symbolu je dodnes záhadou. V tento den sestoupil Bůh z Nebe na Zemi, glyf představuje příchod Boha Quetzalcoatla. Být narozen v den Ben je považováno za znamení velkého štěstí. Nativní Ben působí jako pilíře tohoto světa, dokáží si udržet respekt i svých  " nepřátel ". Den Ben je dobrý pro požehnání domova a opravu domu.
 
Dnešní zpráva je pokračováním včerejšího téma, jak dosáhnout bezpodmínečné Lásky. Klíčem k umění milovat bezpodmínečně je - plně to dovolit. Říká se, že jsme stvořeni k podobě a obrazu Boha a je to pravda. Bůh není trestající, ani kritický – to by bylo proti povaze čisté Lásky. 
 
Zde je další mantra na zrcadlo: Zdroj nesoudí ani vás, ani nás, Zdroj umožňuje všem být.
 
Pokud je skutečně pravda, že Zdroj umožňuje všem zažít to, co si přejí bez hodnocení, dává smysl, že i my bychom měli ostatním umožnit dělat totéž? Představte si, že jste se připojili ke skupině lidí jako součást výzkumného projektu. Cílem každého je mít odlišný zážitek během příštích třech dnů. Po třech dnech se vrátíte a podělíte se o své zážitky. V tomto případě je možné, že budete méně hodnotit, než je obvyklé, protože to bylo plánováno jako výzkumný projekt. Nicméně v reálných životních situacích se obvykle vyskytuje mnoho hodnocení druhých lidí.
 
Zdroj umožňuje všem vědět, že bez ohledu na to, co se stane se každý vrátí zpět k dokonalé Lásce. Není třeba soudit každého pro jeho chování, či zkušenost, nebo každý jeho čin. Pokud se budete dívat na tento svět jako na experimentální místo, které umožňuje všechny zážitky, budete mnohem lépe schopní přijmout to, co druzí dělají a to bez podmínek.
 
Když se díváte na představení, neodsuzujete herce, který hraje roli zloducha. Víte, že herec hraje roli a že to není jeho pravá povaha. Celý tento experiment na Zemi i mimo ni je hodně podobná cesta. Všichni jsme herci, všichni hrajeme různé role. Ti, kteří se rozhodnou hrát na zločince, jsou potřební pro ty, kteří chtějí zažít být oběť.
 
To, co se právě nyní děje na Zemi je, že se každý z vás probouzí do svého pravého Já, zatímco jste stále v těle. To se nikdy před tím na Zemi nestalo na tak masivní úrovni. V době vzniku experimentu byl nastaven čas, kdy má proces probuzení nastat. Nové parametry byly nastaveny jako místo umožňující zůstat na planetě jen těm, kteří se rozhodli žít ve vyšších frekvencích Lásky.
 
Je to doba velkého přechodu. Lze očekávat mnoho otřesů lidí, kteří jsou u moci a hrají roli zloduchů, kteří tak lpí na svých rolích a mají potíže vystoupat na dostatečně vysokou úroveň soucitu. Jejich potíže rostou se zvyšováním frekvence Lásky na Zemi.
 
Je nezbytné vystoupit z rolí v nízkých frekvencích, je pravděpodobné, že tím umožníte probuzení svých přátel i členů rodiny, kteří hrají temnější role. Ne všichni se budou chtít změnit. Mnozí se vám vysmívají a vytrvale si stojí za svými přesvědčenými. Není třeba se obávat o jejich duše, neboť budou pokračovat na své cestě, která v konečném důsledku vede zpět ke Zdroji.
 
Pokračujte milujícím a bezpodmínečným způsobem s vědomím, že toto je dočasná iluze, ve které jste zapojeni. Přijde čas, kdy se fyzicky oddělí „ dobří “ a „ špatní “, ale nebude to trestající Bůh, který oddělí zrno od plev. Je to vaše Vyšší Já, které rozhoduje, jakou cestu si zvolí. Jakmile se naučíte více naladit sami na sebe, budete vědět, že je to pravda.
 
Mnozí z vás se diví, jak může být dovoleno, aby svět byl plný tak krutých lidí. Proč musí ostatní trpět rukou druhých. Drazí, všichni jste si to před příchodem na tento svět nastavili. Je to schopnost jít do hlubin temnoty, zatímco jste ve fyzickém těle - to byla součást dramatu, který jste si sami zvolili zažít.
 
Někteří nenásledují svou intuici ani pocity, což je staví na pozici, kde způsobují újmu sobě i druhým. Je snadné dělat to ve sféře, jako je tato. Každý z vás má možnost věnovat pozornost svému tělu a dělat rozhodnutí z Lásky, spíš než ze strachu. Nejste sami. Každý má schopnost komunikovat s vedením ve vyšších dimenzích.
 
Mnoho z vás si nedává pozor na emoce a to zvyšuje pravděpodobnost, že se dostanete do pozic, které jsou méně než příjemné. Veslujte těmito časy tváří v tvář obavám a naučte se milovat sebe i druhé bezpodmínečně. Svobodná vůle je obrovská část toho, co vás na Zemi tak přitahuje. Existuje jen velmi málo příležitostí ve všech galaxiích, kde je možné doslova „ cokoliv “. Stejně jako jinde i zde už nastal čas usilovat o něco většího. To se právě děje. Ti, kteří chtějí hrát roli zloduchů, budou tak moci dělat i nadále, ale na jiném hřišti. Většina „ obětí “ se probouzí a touží po něčem lepším a nechtějí déle tuto hru hrát.
 
Je to naše naděje, že se každý z vás rozhodne hrát roli „ dobrých “. Není to proto, že se obáváme o vaše duše, ale protože vidíme větší obraz a víme, že existují možnosti, jak mít expanzivní a radostné pocity. Naše skupina nepracuje se zloduchy, naše skupina je zaměřená jen na pomoc těm, kteří chtějí vědomě vystoupit z temné sféry, je mnohem více toho, co může Země nabídnout.
 
Nechceme soudit ty, kteří chtějí nadále hrát temné role. Chápeme, že je to jejich volba. Chceme však pomoci těm, kteří se snaží vystoupat do vyšších dimenzí, protože to je místo, kde nacházíme mnoho potěšení. Existuje mnoho skupin, které hrají role v různých dimenzích. Všichni jsme si rovni a víme, že jsme ze stejného Zdroje a ve stanoveném čase se všichni do něj vrátíme. Víme, že mezi námi neexistuje rozdíl. Jsme všichni více než bratři, jsme Jedno a každý z nás je holografická část Celku obsahující Celistvost Zdroje. Nechte se inspirovat filmy jako je např. Star Trek, který byl vytvořen, aby vám pomohl pochopit hlubokou pravdu o vzniku Vesmíru. My všichni jsme jedním hlasem, který hraje unisono.
 
Užijte si svůj čas na Zemi. Dělejte rozhodnutí, která vás přiblíží k vibraci Lásky. Nejvyšší volba v každé situaci je Láska, čistá a bezpodmínečná Láska. Je dosažitelná a jste na dobré cestě k jejímu plnému prožívání. Velebíme vás za všechno, co děláte!
 
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a karmickou minulost a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

sobota 17. května 2014

TZOLKIN 17.5.2014 9 EB galaktický portál

 
Eb – Člověk, Cesta – Síla moudrosti, zodpovědnosti, svobodné vůle


Bez ohledu na rasu, náboženství, nebo národnost, všichni máme přirozený silný instinkt zaznamenat zahájení důležitých životních cest - narození, narozenin, promoci, svatby, výročí, setby, sklizně atd. Dnes Eb a Bolon (9) spojují své ruce v manželství energiemi deště požehnání a posvátných přání na těchto cestách podle toho, co budete oslavovat.
 
Eb je duchovní cesta, po které musíme cestovat všichni, proto je nazývána Mayi Cesta Života. Je to životní síla, která řídí Vědomí celého Stvoření. Výzva pro dnešní den: nenechte se užírat vnitřními pocity, ale vyjádřete je. Dny dobré pro počátek podnikání, nebo pro cestování. Pro nativní Eb je duchovní cesta přirozená, pracují ve prospěch sedmi generací.
 
Energie EB je Grálem – Zlatým rounem, alchymistickou transmutací, prubířský kámen, díky kterému se vše obyčejné a neušlechtilé mění na zlato. Je rohem hojnosti, paradoxem prázdnoty – otevřeným místem ležícím ladem připraveným k přijímání darů. EB nabízí dar Ducha počínající v bohatství Jednoty Bytí. EB připravuje průběh transformace. Musíte se stát prázdným, aby vaše touhy a přání mohly být uspokojeny stékajícími dary z kalicha spirálně vibrující Galaxie. Otevřete se a přijměte všechno, co vám EB vlévá do těla. EB vás povzbuzuje k posílení a očištění vaší fyzické nádoby, aby byla připravena pro přijímání energií vyššího Ducha. Kalich vašeho JÁ bude povýšen do ušlechtilosti díky korekci v energetickém systému. Díky tomuto oživení bude uvnitř vás proveden subtilní posun a vaše Vědomí bude přetransformováno přirozeným způsobem. V tomto procesu můžete vnímat pocit vnitřní reorganizace a nového „pospojování drátků“. Vyšší centra mozku a žlázy citlivé na světlo – šišinka a hypofýza – budou zaktivovány, protože absorbují mnohem více Světla. Takováto pronikání vás přivádí do kritického bodu – na jakýsi práh – kde se na druhé straně dokončí změny na buněčné úrovni. To povzbudí samozřejmě paměť duše a rozšíří vaše pojetí o realitě. Díky rozšířenému Vědomí se začnou očišťovat vaše nervové struktury, buňky a záznam v DNA – budou subtilně sladěny do takové míry, že budete schopni vytvořit přijímací stanici pro aktivaci kosmického Vědomí.
 
Pronikání vyšších frekvencí a současně využití, je jako nové naprogramování biopočítače a zaktivování skrytých čipů – tj. nepoužívaných částí mozku. Je to proces využití a zaktivování vašeho Světelného Těla, které vás tvoří díky expanzi hvězdného světla uvnitř každé buňky. Toto tělo existuje mimo čas a prostor a je schopno zažít další dimenze a jiný čas, jakož i s nimi komunikovat. Je to tělo REZONANČNÍ. Až ti lidé, kteří jsou ve fyzickém těle, plně realizují přání světelného těla a pospojují všechny body v lidském těle, které využívají, pak překročí elektromagnetické moře, které my nazýváme Universum.
 
***
 
Rádi bychom vám poděkovali za spojení s námi a vzájemnou pomoc při překonávání nižších energií a pozvedání do prostoru vysoké Lásky. Tím, jak pomáháme my vám, také pomáháte vy nám s procesem Vzestupu.
 
Dnes bychom rádi pokračovali na téma Láska. Bezpodmínečná Láska je aktuální módní slovo. Co znamená jeho čistá esence? Bezpodmínečná - znamená bez podmínek, bez souzení, ve svém základním slova smyslu – není žádný důvod k obavám. Všechny podmínky jsou akceptovatelné, nejsou k dispozici žádné parametry. Neexistuje žádný rozsudek nad hodnotami. Vše je dovoleno.
 
Kolik s vás se dívá na každého člověka, místo, událost a činy s prohlášením, že je bezpodmínečně milujete? Kolik z vás bezpodmínečně miluje sebe sama? Dovolujeme si říci, že je vás velmi málo. Dosáhnout bezpodmínečné lásky v této sféře je velmi těžké, ačkoliv je to možné.
 
Pokud jste připraveni začít s procesem prožívání bezpodmínečné Lásky k sobě i všem ostatním, máme pár rad, o které bychom se s vámi chtěli podělit:
 
1.Říkejte sami sobě často, že jste perfektní a čistí.
 
2. Zastavte všechny myšlenky, jakmile začnete odsuzovat sami sebe; vyberte si místo toho představu, jak měníte své budoucí chování a napravujete své minulé chování.
 
3. Vyjděte ven z vaší ulity a mějte odvahu jíst, mluvit, oblékat se, chodit, hrát si, odpočívat, tančit a zpívat i chovat se v souladu s pravdou, kterou hlásáte.
 
4.Buďte laskaví k sobě i všem ostatním.
 
5. Usmívejte se na všechny a na všechno. Je těžké udržet si negativní myšlenky, když se usmívá vaše tvář i srdce.
 
6. Pokud zjistíte, že soudíte, okamžitě změňte myšlení.
 
7. Dbejte na to, aby každý čin, který děláte, vycházel z pocitu lásky nikoliv z povinnosti.
 
8.Vybírejte si pečlivě, jak budete trávit čas. Dokonce i sledování násilných filmů patří do tohoto prostoru, protože vytváříte možnost scénáře, který se může opakovat na Zemi.
 
9. Mluvte s ostatními o opačných názorech, dokud nebudete schopni je přijímat.
 
10. Vezměte v úvahu různé kultury a náboženské instituce a přijměte zvyky, které jsou pro vás srozumitelné.
 
Doporučujeme vám, abyste o těchto slovech přemýšleli a integrovali ty, s kterými souzníte. Praktikujte je, dokud se nestanou vaší přirozeností, aby vám bylo dobře na vaší cestě k bezpodmínečné Lásce.
 
DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 
 
 
 

pátek 16. května 2014

TZOLKIN 16.5.2014 8 CHUEN kin 151 galaktický portál

 
Chuen – Opice – Síla lehkosti, humoru
 
Pro Mayský kmen Quiche byl Uaxac/Chuen prvním dnem Posvátného Mayského kalendáře Tzolkinu a znamená období oslav a slavností. Není přesně známo, proč začíná osmý den, ale je jisté, že je to velmi silný a příznivý den – je to jeden z těch dnů, kdy můžeme spatřit sami sebe v zrcadle pravdy. Uaxac a Chuen zároveň ztělesňují vlákno života, nit času a posvátnou Energii zrození. To znamená, že tento den je požehnaný pro posvátné obřady, jako je svatba, výročí, narozeniny a jiné události posvěcující svazek dvou lidí, nebo narození nového života.
 
KAN1 znamená vyrovnávací bod Tzolkinu a tedy strukturu našeho vlastního Času. Tzolkin má ČASOVÝ STŘED, kterým je OC13 kin 130 / CHUEN 1 kin 131 – to je jádro celé 260 denní periody, což rezonuje se 7. Uinalem ( pilířem ) jako středem aktuálního procesu. Tzolkin má také BOŽSKÝ STŘED, v kterém se nacházíme právě dnes - Chuen8 s celou Trecenou kolem něj, což rezonuje s jediným 8.Tónem v 8.Uinalu. To je zároveň i střed celého procesu našeho osobního rozvoje. Porovnání ČASOVÉHO a BOŽSKÉHO STŘEDU? BOŽSKÝ STŘED je mírně mimo absolutní centrum, kterým je tedy ČASOVÝ STŘED. CHUEN 8  udržuje směr a vyrovnává gravitačně všechny otáčky Tzolkinu.
 
Ironie Universální umělecké Mysli Chuen 1 nás tedy vyvedla ven z jeskyně Ega zpátky do reality lidskosti a skutečným výzvám. Výzvám, kdy přestáváme mluvit a začínáme dělat. Manifestace příslibu hojnosti se začíná rozvíjet v den Kan 1 a pokračuje celé toto třináctidenní. KAN znamená tvoření na „ MAX “ v každém ohledu – a to značí integraci na nejzákladnější úrovni přežití globálního společenství. Kan (Zrno, Semeno) je první a nejjednodušší forma hojnosti. Bez zrna/semena není jídlo. Nedostatek zrna představuje jednoho z jezdců Apokalypsy – Hladomor. Nezapomeňte že „ hrozivé „ slovo Apokalypsa znamená jednoduše Odhalení.
 
Strašidlo hladomoru je vždy přítomno na velmi základní úrovni našeho vnímání bez ohledu na to, jak bezpečně se můžeme cítit. I v naší době – v rozvinuté moderní společnosti, kde můžeme jít a v každém mega-marketu dostat vše, co potřebujeme, existuje vždy určitá pochybnost ohledně toho, jak výživné kupujeme potraviny a kolik toxinů ukrývají. A to je vlastně určitý způsob prožívání hladomoru. KAN je považována za nejvíce vyvažující Trecenu ze všech. Shoda mezi denními signaturami je poměrně vysoká, na rozdíl od předchozí Treceny, kde Ik12 byl nejtěžším dnem. Mayové označili Chuen 8 jako Nový Rok! Je to nejvíce vyrovnávající den – TAKŽE POZOR NA TO!

***
Jsme velmi vděční na náš společný čas. Děkujeme za vaší spolupráci s námi, protože navzájem zvedáme vibrace Lásky!
 
Dnes pro vás máme jednoduché cvičení, které se jmenuje „ ÚSMĚV “.
 
Pokud čtete tyto řádky ráno, pak vás žádáme, až půjdete dnes ven, o úsměv a pokývnutí na pozdrav každému, koho potkáte a pokud je to možné i krátký oční kontakt.
 
Pokud dnes nepůjdete ven, pošlete telepaticky úsměvy těm, na které myslíte a to zejména těm, s kterými máte nějaké problémy. Přemýšlejte při procházení vašeho adresáře a pošlete úsměv nejméně dvaceti lidem.
 
Pokud čtete tyto řádky dnes večer, pak si udělejte pro sebe několik poznámek, abyste si vzpomněli na úsměv pro každého, koho zítra potkáte.
 
Usmívat se je skvělý zvyk – skvělé mentální, emocionální, fyzické i duchovní cvičení!
 
Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace – Jak nahoře tak dole – Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

čtvrtek 15. května 2014

TZOLKIN 15.5.2014 7 OC kin 150 galaktický portál

 
 
Oc – Pes – Síla srdce, loajality, emocí, soucitu, ochoty pracovat v týmu


Uuc (7) představuje epicentrum, neutrální bod čehokoliv – zejména střed zákonů lidských bytostí a života samotného. Uvolněte dnes psychiku a duši z karmických vězení, stavěných po generace falešnými autoritami, pravidly a povinnostmi. Skoncujte s těmito dohodnutými „ zákony “, kterým jste podléhali po celý svůj život a umožněte své vlastní právoplatné autoritě růst a prospívat. Je třeba varovat – staré energie budou kopat a křičet a budou se snažit stáhnout vás zpět s pocity viny a hrozbami, ale musíte být tvrdí a vyžadovat svá přirozená práva svobodného, nezávislého a důstojného člověka, člena společnosti.
 
Náš společný čas je nad míru ceněný. Jsme velmi potěšeni, že věnujete čas a úsilí k obnově vašeho Já s vědomím, že jste čistí a celiství. Dnes se s vámi podělíme o deset zásad, podle kterých je možné žít.
 
1. Denně si udělejte čas na meditaci. Ať už hledáte jakékoliv způsoby zdokonalení sebe sama, jedná se o jednoduchý způsob relaxace. Většina z vás je zaneprázdněna pobíháním za světskými věcmi, které vám zbytečně vysávají energii.
 
2. Buďte k sobě laskaví i ke všem Bytostem na Zemi, protože to přináší hodně radosti, jak se začnete harmonizovat navzájem.
 
3. Věnujte chvíli vděčnosti, dokud to nebude postoj na plný úvazek. Vděčnost je velmi vysoká frekvence a jde daleko za prolomení bariér oddělenosti.
 
4. Vyhledejte jakékoliv metody, které vám umožňují mít na paměti, že vás Bůh miluje. Dívejte se do zrcadla a řekněte si, že jste perfektní, dokud to nepocítíte v každém vláknu vašeho Bytí.
 
5. Udělejte si čas změnit své stravovací návyky. Je nemožné udržet vysoké frekvence Lásky, když jsou vaše buňky plné toxických látek. Najděte si čas na výzkum ekologických metod zemědělství a začněte pěstovat a jíst tyto potraviny.
 
6. Buďte si vědomi všech svých myšlenek, jsou to vaše budoucí akce. Kam zaměřujete svou pozornost, to budete k sobě přitahovat. Stejné přitahuje stejné – to je Zákon tohoto Vesmíru.
 
7. Buďte si vědomi toho, co děláte se svým tělem. Cvičení, které buduje pevnost a pružnost stojí za námahu a vede k životní síle, obratnosti a snížení bolestí.
 
8. Naučte se o sebe pečovat. Naučte se techniky relaxace, bez ohledu na to, jak velký stres vás nyní obklopuje. Hýčkejte sami sebe darováním věcí na sebe, které byste snadno mohli poskytnout těm, které milujete.
 
9. Dobře se vyspěte. Vaše těla byla navržena, aby usínala se západem slunce a vstávala s ranním sluncem.Víme, že mnozí z vás žijí v oblastech, kde to není možné. Možná to není správné místo pro vás. Pokud se probudíte s pocitem svěžesti, víte že jste obdrželi správné množství spánku. Věřte, že se to čas od času mění. Dopřejte si zdřímnutí, když jste unavení a vstaňte, když máte pocit, že jste odpočatí.
 
10. Milujte sami sebe! Odstraňte pocity a myšlenky, které vás udržují v pocitech „ méně než “, nebo nehodnosti. Každý z vás přišel z jednoho Zdroje a do něj se také vrátí. Neexistuje žádný jiný způsob. Začněte vidět Božskou podstatu v sobě i všech ostatních. Chovejte se k sobě odpovídajícím způsobem a všechny války se v okamžiku zastaví!
 
Vybírejte moudře, jak trávíte svůj čas. Jediné, co máte, je přítomný okamžik. Každý moment přichází a odchází jako blesk a nabízí vám nekonečné množství možností, jak prožít všechny další budoucí okamžiky.
 
SEDMÝ TÓN – ZRCADLO – ODHALENÍ – ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo – vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

středa 14. května 2014

TZOLKIN 14.5.2014 6 MULUC galaktický portál

 
 
Muluc – Měsíc - Síla paměti, zkušeností, probuzení, očištění podvědomí


Pokud je obtížné dosáhnout rovnováhy ve vašem osobním životě, pak provedení v rámci celé rodiny se může zdát zcela nemožné! Ale dnes se Uac (6) a Muluc předhání jako o závod na záchranu unavených rodičů, nebo těch, kteří stojí v čele domácnosti, s energií, která podporuje vitalitu a stabilitu rodiny ze strany Uac a vnitřní harmonii a mír ze strany  Muluc. To neznamená, že vyvážení přijde jako mávnutí kouzelného proutku. Stále je to práce – ale dnes vás podporují dvě silné energie.
 
Rádi bychom vám pogratulovali za všechnu tu tvrdou práci při vytváření změn, které si ve svém životě přejete. Je nám ctí a jsme požehnáni pomáhat vám a cítíme hodně radosti, protože vidíme, že jste na dobré cestě k obnově vašeho Já.
 
Dnes chceme přiblížit téma obnovy. Mnozí z vás jste od raného dětství sužováni různými typy závislostí. Chceme, abyste dávali pozor na věci, které vás otravují – jsou to zprávy, které je třeba dekódovat.
 
Někteří z vás rozvinuli návyky např. alkohol, halucinogenní drogy a přejídání, jako lék na zmírnění nevyřešených bolestí. Řešte tyto bolesti, změňte chování a váš život se bude vyvíjet. Může to znít velmi jednoduše, ale je to opravdu vše, co je třeba udělat. Uvolněte se od pocitů oběti, nebo trestání sebe sama za to, co se jiní rozhodli udělat. Ani jeden z vás není dokonalý, každý způsobil bolest jinému, i když to mohlo být neúmyslně.
 
Někteří si vybrali potraviny jako je cukr, nebo káva, jako svojí závislost. Možná, že když jste vyrůstali, váš život nebyl příliš sladký, nebo možná potřebujete dávku energie, takže jí hledáte v kávě, když je ta vaše vybitá. Mnozí jste se stali závislí na cigaretách pro dočasné uvolnění napětí, nebo protože jste chtěli být jako vrstevníci. Všechny tyto důvody jsou uzamčeny v kódech přesvědčení, které nejsou pro vaše nejvyšší dobro.
 
Mnoho z vás si vybralo sex, kariéru, nebo extrémní sport s cílem dostat se emocionálně vysoko. To je následek toho, když člověk věnuje obrovské množství času a energie věcem, které nenasytí jeho vášeň. Podívejte se na obsedantní myšlenky a jednání přicházející do vaší pozornosti. Někdy jsou to otázky z minulosti vyvolané současnými událostmi. Některé závislosti jsou vytvořeny pomocí návyků a pocházejí z rodin, nebo od přátel. Nicméně jakmile se stanou pro vás problémem a vy nejste schopni se od nich odvrátit, je to údaj o hlubším problému.
 
Žádáme vás, abyste si uvědomovali kam vkláte svůj čas a energii. Pokud tyto zvyky nejsou v souladu s vaším nejvyšším dobrem, měli byste je změnit. Nechceme soudit, co si vybíráte. Prostě chceme jen upozornit, že neustálé myšlení a chování je založeno na kódech přesvědčení. Máte sílu a moc změnit chování, kterého se nechcete pustit, nebo vyvolává pocity studu a viny.
 
Věřte, že jste hodni lásky, perfektní a čistí a to vždy a ve všech směrech. Tomu je těžké pro mnoho z vás uvěřit, protože jste tolik zapleteni v této realitě. Ale rozhlédněte se kolem a podívejte se na ostatní, kteří jsou šťastní a plní radosti. Zeptejte se jich, jak je možné, že je život tak baví. Hledejte způsoby vhodné pro vás. Neexistuje věc, kterou nelze překonat. Postavte se čelem k návykům a vychutnejte si obnovu tím, jak znovu objevujete svou pravou skutečnou podstatu.
 
ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Dech je život a život je pohyb. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

úterý 13. května 2014

TZOLKIN 13.5.2014 5 MANIK kin 148 galaktický portál

 
Lamat – Hvězda – Síla Hojnosti, harmonie, řádu a pořádku

Dnešek je obdařen dvojnásobným zásahem plodnosti a hojnosti. Lamat schoulený v teplém pečujícím objetí Kan, korunovaný vyzrálými tendencemi Ho (5), vás zalije prosluněným vodopádem tvůrčích energií. Ať už žádáte, nebo toužíte po duchovní, emocionální, psychické, fyzické, biologické, či materiální hojnosti, buďte připraveni ji dnes přijmout. A především si to užijte bez strachu, viny a studu!
 
Dnes bychom rádi hovořili na téma důvěra. Mnozí z vás byli zneužíváni členy rodiny, nebo přáteli, kterým jste tak důvěřovali. Výsledek tohoto utrpení je, že váš život není postaven na důvěře. Brzy jste se naučili, že pokud budete někoho milovat, nebo mu důvěřovat, nechá vás na holičkách, nebo vás opustí.
 
Mnozí z vás jste byli vychováváni jedním z rodičů s vědomím, že jste nechtění. Jak jste vyrůstali, minuli jste mnoho možností, které by pro vás byly velmi blahodárné, kdybyste měli rovnováhu obou pečujících rodičů. Takže už chápete, proč mnozí tolik lpí na vztazích když stárnou, zatímco ostatní neumožní nikomu, aby se citově přiblížil?
 
Ačkoliv bylo způsobeno hodně škody není nic, co by se nedalo napravit. Máte možnost vymazat mnoho kódů přesvědčení spojených s nedostatkem důvěry. Tyto problémy je nutno léčit, jestli chcete s někým plně rozvinout láskyplný vztah - včetně sebe. Není divu, že církev káže o Bohu, který je trestající, protože je to postaveno na předpokladu, že nelze nikomu věřit. Je to lidská vlastnost, co dělá Boha většího, než je člověk, protože skutečná expanze Lásky Zdroje je pro lidskou mysl nepochopitelná.
 
Většina z vás žije své životy v očekávání, že vám ostatní ublíží. Mnozí se stáhnou ze společnosti ve snaze zůstat v bezpečí před emocionálním a fyzickým ublížením. Často ti, kteří trpí problémy souvisejícími s důvěrou, nedovolí ostatním dostat se k nim citově blíž a vytváří nesčetné množství zvyků, aby lidi odehnali pryč. Výsledek je, že jsou velmi osamělí a projevují strach na denní bázi. 
 
Pokud byl člověk v minulosti zraněn a bojí se, že se to může znovu stát, bude žít v očekávání, že k tomu dojde a bude žít podle tohoto kódu přesvědčení.
 
Všechny Bytosti tvoří zážitky, jakmile se na ně vášnivě zaměřují.
 
Strach je jednou z nejsilnějších emocí, kterou lidé disponují. Pokud se zaměřujete na hrůzné věci s největší pravděpodobností se projeví to, čeho se obáváte. Pokud máte nějaký strach a můžete přepnout váš postoj a přesvědčení na opačný pól, budete vytvářet schopnost manifestovat zážitky na vyšších vibracích.
 
Vesmír a Duchovní Pomocníci nedělají rozsudky nad žádným rozhodnutím, které uděláte. Jsou přitahováni k vysoce nabitým emocím, které vyzařujete, je to jako volat je telefonem. Když přijmete hovor, energeticky čtou vaše emoce. Budou reagovat otevřením dveří k různým možnostem. Je jen na vás, jestli těmi dveřmi projdete a následujete svou intuici a synchronicity, které vás dovedou ke konečnému přání.
 
To se stává velice často, když člověk žije život založený na kódech strachu. Stane se něco, co vyvolá emocionální odezvu a pak Duchovní Průvodci upozorňují, že člověk cosi potřebuje. Možná je v bezprostředním nebezpečí a jeho strach je ve vysoké pohotovosti. Průvodci mohou reagovat zasláním myšlenek do jednoho z vašich strachů. Pokud je člověk schopen je slyšet, může se celá situace zmírnit. Existuje mnoho případů, kdy někdo má vhled, nebo něco udělá, či řekne a incident se zmírní, nebo se stane nějaký skutek, nebo něco tajemného, co problém vyřeší.
 
Možná se rozrušil v práci tím, že mu někdo něco udělal, nebo řekl. Je vysoce emocionálně nabitý a vydává silné signály……. „ Nenávidím tuhle práci a chci odsud pryč.“ Andělé reagují tak, že navrhnou různé způsoby, jak se to může stát a to prostřednictvím myšlenek, slov, akcí. Je jen na člověku, aby si vybral, co si přeje dělat se svojí kariérou.
 
Čím více se zaměřuje na záměr s velkým nadšením, tím je pravděpodobnější, že něco změní. Pokud má svou práci celkově rád, pak je pravděpodobné, že se uklidní a usmíří s člověkem, nebo situací, která vzbudila jeho předchozí emoce. Pokud tuto práci nemá opravdu rád, nebo si přeje jinou, otevřou se mu dveře podle toho, jak se snaží. Když je odvážně rozhodnutý, pak se to stane. Pokud však strach a kódy přesvědčení vychází z myšlenek nehodnosti a strachu udělat změnu, bude pak velmi těžké učinit rozhodnutí, které je v nejlepším zájmu všech zúčastněných.
 
Proto je nezbytně nutné změnit staré kódy přesvědčení na ty, které umožňují šířit lásku a svobodu. Není to vždy snadné, ale jakmile rozbijete staré návyky, které vás držely na místě, život se nestane ničím menším, než zázrakem. Neexistuje nic, co by mohlo zastavit toho, kdo vědomě vytváří svoji realitu na základě přesvědčení, že je vše možné a vše dostupné. Je mnoho Mistrů, kteří chodili po Zemi, což dokazuje, že možné to je! I vy máte schopnost stát se Mistrem. Všechno, co k tomu potřebujete máte uvnitř sebe.
 
Nejlepší způsob, jak změnit kódy přesvědčení, je uznat, že existují a dávat pozor na rozhodnutí, které děláte. Tyto volby vás směle a nenápadně dovedou k pochopení základů, jak přebudovat svůj život. Je jen na vás, jestli si vyberete ty, které poskytují život, nebo vedou ke smrti, je jedno jestli je to ve fyzické, mentální, emocionální, či duchovní scéně. 
 
Po Zemi chodí mnoho lidí, kteří jsou citově mrtví, nezajímá je život a mohou mít nepříjemný dopad na společnost. Jsou i jiní, kteří jsou mentálně mrtví, nestarají se o nic nového, protože nevidí žádný smysl v moudrosti a poznání. Vaše bary a uličky jsou plné takových lidí. Nespočet lidí je mrtvých duchovně a obviňují Boha ze jejich potíže. Kdyby jen věděli, že Bůh jim umožňuje zažít všechno co si zvolí, že jen oni jsou zodpovědní za kódy přesvědčení a za funkce svého těla. Tito lidé se již odsoudili žít život v pekle a utrpení během života na Zemi.
 
Přejeme si, aby i oni se k nám dostali a byli schopni se na nás naladit i na té nejnižší frekvenci. Je důležité, aby každý z vás prorazil přesvědčení, které vás udržuje uzamčené ve strachu a utrpení. Máte schopnost překonat tyto kódy a je mnohem více pravděpodobné, že toho dosáhnou i ti, kteří stále ještě trpí. Jste to vy, kdo může předávat tyto zprávy lidem, kteří jsou ochotni je slyšet. Jste to vy, kdo je může nasytit a obléknout. Nejsme schopni pomoci někomu, kdo se neptá a cokoliv jiného by bylo porušování svobodné vůle.
 
Žádáme vás, abyste si našli každý den čas na práci s vašimi problémy a to nejen ve svůj prospěch, ale pro zlepšení všech. Jsme všichni ze stejného Zdroje a všichni se do něj vrátíme. Jakmile toto plně pochopíte, bude pro vás mnohem jednodušší sdílet vše více milujícím způsobem se všemi ostatními živými Bytostmi na Zemi. Těšíme se na tento den. Do té doby víte, že jsme vždy blízko a těšíme se pomoci vám jakýmkoliv způsobem.
 
Mějte jasno ve svých záměrech. Když víte přesně, co si přejete, udržte tam zaměřené vaše oči. Pak to pro nás bude mnohem jednodušší, když vám pomáháme. Nezapomeňte nastavit parametr : „ pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných ........s vděčností “, abyste zajistili, že vaše cesta bude hladší. V opačném případě je pravděpodobné, že vaše lekce budou ještě těžší, než jste čekali! Laskavost a vděčnost jsou dvě klíčová slova, pokud jde o projevení toho, co si přejete.
 
Došli jsme k závěru s nadějí, že budete o našich slovech přemýšlet a vezmete si je k srdci. Sněte ve velkém s jasným záměrem a zjistíte, že Země má hojnost věcí, které vám nabízí!
 
PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
 
PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ – takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 
 

pondělí 12. května 2014

TZOLKIN 12.5.2014 4 MANIK kin 147 galaktický portál

 
 
 
 
 
Manik – Ruka, Jelen – Síla respektu, úcty, pokory, vděčnosti


Chcete-li vládnout skutečnou silou a autoritou, musíte být vyrovnaní. Pokud dosáhnete vlivu a moci z pozice špatného záměru, chamtivosti, Ega, sobectví, nebo zloby, buďte naprosto ujištěni, že to nebude dlouho trvat. Dříve, či později trhliny karmy roztrhnou ve dví vaši falešnou pevnost. Trvale udržitelná osobní síla stojí pevně na čtyřech pilířích respektu, etiky, pokory a vedení. Kan (4) se opírá o silné nohy Manik – Jelena a vyvažuje záměr a účel k vytvoření vaší síly navždy.
 
Vítejte v tento den Lásky a Míru. Přejeme si a povzbuzujeme vás, abyste si během dne našli několik okamžiků k relaxaci a uvolnili napětí celého dne. Jděte do svého Středu a vnímejte vděčnost za všechno, co jste zažili. Dokonce i bolestné zkušenosti byly velcí učitelé a pomohly vám lépe pochopit své Já, což vám dalo příležitost dělat v budoucnosti mnohem hodnotnější rozhodnutí.
 
Udělejte si každý den čas vyjádřit vděčnost sobě i druhým a věnujte pozornost požehnání všech věcí. V této praxi pokračujte, dokud se nestane součástí zažívání vděčnosti v každém okamžiku. Můžete si vytvořit mantru a vylepit jí na místo, kde vám bude každým okamžikem připomínat pocity věčnosti za všechno.
 
Nemůžeme dostatečně zdůraznit, jak je důležitá vděčnost, když dosahujete cíle, kterým je bezpodmínečná Láska. Existuje mnoho frekvencí, jak jí dosáhnout a vděčnost je nejvíce dosažitelná, obzvlášť když máte lidské tělo. Pokud je Láska čistá, základ leží vždy ve vděčnosti, nemohou bez sebe existovat, neboť se vždy prolínají.
 
Praktikujte činy laskavosti ne jako povinnost, ale pro čistou radost ze sdílení vašich talentů a lásky k druhým. Udělejte to součástí své duchovní práce a brzy zjistíte, že ke všem cítíte Lásku na hlubší úrovni, než v současné době dokážete pochopit.
 
Věnujte pár okamžiků na uvolnění těla a zaměřte se na dech. Zamyslete se nad těmito slovy, myšlenkami a uveďte je do praxe ve svém každodenním životě.
 
Nadevšechno vás milujeme a jsme velmi vděční za vaše zkušenosti na Zemi, protože skrze vás můžeme lépe pochopit podstatu Lásky na všech úrovních. Nezapomeňte, že my všichni pocházíme z jednoho Zdroje a opět se se Zdrojem spojíme. Do té doby prožívejte život na plno!
 
Loučíme se pro dnešek s nadějí, že si uděláte každý den čas přemýšlet o našich slovech i slovech vašich Průvodců, jelikož se všichni snažíme vás podpořit a povzbudit.
 
ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Nezapomeňte postavit stabilní a pevné základy na zemi. Postavte 4 pilíře podpírající váš život, aby byl stabilní ve všech aspektech Bytí – k vytvoření pravidel hry, práce i všech vztahů. Slunce prochází 4 body – svítání, poledne, západ a půlnoc a to dělá den úplným, celistvým, stejně tak rok je rozdělen dvěma rovnodennostmi a dvěma slunovraty na 4 roční období. Galaktičtí Mayové rozdělili Vesmír na 4 sekce a ekliptiku Mléčné dráhy dvěma průsečíky na 4 části. ČTYŘKA je stabilní základna pyramidy. Využijte dnes dar galaktického pulsu v podobě Energie ČTYŘI pro vaší osobní CELISTVOST.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

neděle 11. května 2014

TZOLKIN 11.5.2014 3 CIMI kin 146 galaktický portál

 
Cimi – Spojka – Síla Narození, Smrti a Znovuzrození


Těm věcem, kterým bychom mohli za normálních okolností zabránit, například obavám, nebezpeční, nebo nejistotě, se mohou někdy ukázat požehnáním v přestrojení. Cimi má sílu zabíjet negativní energie Ox (3) a přimět je, aby se projevily ve více pozitivním provedení: takže pochybnosti mohou vyrůst v důvěru, nebezpečí se může proměnit v odvahu, nejistota v moudrost a překážky vás mohou dovést k cíli. Využijte mocnou sílu Cimi k vítězství nad překážkami a proměňte je v pilíř sebeposílení.
 
Dnes bychom rádi diskutovali o otázkách týkajících se sexuality. Mnozí z vás máte různý postoj a kód přesvědčení týkající se této základní lidské přirozenosti. Mnoho bylo eony let špatně chápáno. Někteří používají sexuální aktivity jako prostředek k manipulaci ostatních – výsledky toho učinily toto téma velmi nepříjemným.
 
Za prvé bychom chtěli řešit sexuální styk z kulturního hlediska. Mnoho z vás má představy, nebo morálku spojenou se sexuálním chování, které bylo předáváno z generace na generaci. Ačkoliv některé aspekty sexuální aktivity jsou v některých kulturách považovány za tabu např. sodomie a homosexualita, existují kultury, ve kterých jsou důležitou součástí rituálů. I když se vám pravděpodobně hnusí některé sexuální praktiky, bude moudré dovolit dospělým jejich vlastní rozhodnutí. Cokoliv menšího vytváří oddělenost, tzn. nedostatek bezpodmínečné Lásky. Může být mnoho věcí, které vám připadají spravedlivé, zatímco jiným se hnusí. Je na tom něco špatného?
 
Často ti, kteří jsou u moci, nebo jsou duševně nevyrovnaní používají sexuální aktivity, aby získali pocit moci a manipulovali ostatní. Takové chování samozřejmě není pro nejvyšší dobro všech zúčastněných a je považováno za hluboko pod úrovní, měříme-li ho aktem milosrdenství. Přesto způsob, jakým léčíte sexuální delikventy ve věznicích v mnoha případech vytváří více problémů, než je řeší. Nemáme nic proti udržet tyto lidi mimo společnost, aby nemohli dál poškozovat děti i dospělé. Nicméně vám naznačujeme, že terapie a pomoc je šance pro tyto duše, které mají také nárok přijímat lásku, po které touží.
 
Při zkoumání historie každého sexuálního delikventa zjistíte, že téměř všichni byli zneužiti jako děti. Čím byli starší, zejména ti jejichž tajemství bylo zneužito, jejich mozky vyvinuly přesvědčení, které je udržovalo daleko od důvěry a Lásky druhých. To převládá obzvlášť byl-li pachatel rodinný příslušník, nebo důvěryhodný člen v jejich blízké společnosti. Komu mohou věřit když ti, kteří jsou jim nejblíže, je uráží? Komu mohou věřit, když ti, kteří by je měli mít pod ochranou se k nim otočí zády?
 
Sexuálně zneužívané osoby, zejména děti, mají velmi těžkou cestu po které jdou. Je-li důvěra zlomena v raném dětství, všechny názory jsou pak pokřivené. Tyto děti, jak vyrůstají, nevěří nikomu a nejsou schopny přijímat Lásku. Neví jak dát, ani jak sdílet Lásku. Jejich hněv, bolest a frustrace jsou hluboce zakořeněny. Často když dorostou do sexuálního věku, začnou mít abnormální chování. Mnozí z nich jsou frigidní. Mnozí se bojí. Mnozí nechtějí, aby se jich někdo dotýkal.
 
Pokud jste jedním z těchto lidí doufáme, že budete usilovat o odbornou radu. Můžeme vám dát naději a návrhy, ale jen v písemné podobě, jako je tato malá služba pro vás. Nicméně vám doporučujeme zkusit se k nám dostat a komunikovat prostřednictvím myšlenek. Máte-li k odstranění mnoho bloků, budete mít možnost nás slyšet. Ale pokud jste se nikdy nezabývali těmito otázkami, uděláte dobře, když vyhledáte odbornou pomoc. Mezi tím vám doporučujeme pracovat s těmito zprávami, protože vám mohou pomoci na denní bázi, jste-li ochotni.
 
Existuje mnoho z vás, kteří záměrně používají sex k manipulaci. Možná jste chtěli nad někým zvítězit, možná jste chtěli dostat lepší práci. Mnoho z vás pracovalo jako prostitutky pro zdroj příjmů a mnoho je těch, kteří se snažili zjistit kolem sexu všechno. Jiní se sexu zdrželi, protože si myslí, že je to špinavý hřích. Jsou i lidé, kteří se zdrží sexu, jako způsobu zůstat čistí, aby používali energii svých čaker k jiným účelům. Ať si vyberete cokoliv, nikdy nic nesoudíme.
 
Nicméně doufáme, že ti z vás, kteří cítí vinu a hanbu svého sexuálního chování, které jste si nyní nebo v minulosti dopřáli, přestanete sami sebe odsuzovat. Doporučujeme podívat se hlouběji na činnost, která vám přináší negativní myšlenky. Pokud je to problém z minulosti – odpusťte si. V případě, že je třeba odpustit druhým a omluvit se, udělejte to. Pokud není možné omluvit se druhému člověku, představte si sami sebe jak odpouštíte, nebo se omlouváte, dokud neucítíte jak vás tyto těžké energie opouští. Držíte-li dál vinu a stud – budete stále v režimu oběti. Abyste se dostali ven ze sebelítosti, musíte posílit sami sebe. Jestli to byl sexuální akt, který se stal v minulosti a máte i nadále pocity viny a studu, pak udělejte rozhodnutí, že už dál nechcete pocity viny a studu prožívat. Dotáhněte to do konce a dovolte ubytovat se v nových myšlenkách.
 
Jestli jste v současné době zapojeni do sexuálního chování, které způsobuje, že cítíte vinu a hanbu, máte dvě možnosti. Buď se tohoto chování vzdáte, aniž byste byli v režimu sebelítosti, uvolíte své kódy přesvědčení kolem sexu a začnete si užívat tuto aktivitu. Nicméně nedoporučujeme pokračovat v jakékoliv sexuální aktivitě, pokud to není pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Můžete si vybrat jaké chování chcete. Jsme tady a povzbuzujeme vás, abyste přerušili chování, které vám dává pocit oběti, nebo se chováte k ostatním bezcitně.
 
Mnozí z vás jsou sexuálně závislí a nemusíte si to ani uvědomovat. Může to být mnoho zážitků z dětství, které způsobuje, že jste sexem posedlí, nebo různými sexuálními aktivitami. Možná jste měli arogantní rodiče, kteří vás učinili „ méně než “, když jste vyrůstali. To v mnoha případech může způsobit sexuální dysfunkce. Ať už je důvod nutkavé potřeby sexu jakýkoliv, pokud to zasahuje do vašeho fyzického, emocionálního, fyzického či duchovního zdraví, uděláte dobře, když to budete řešit.
 
Jedna věc, kterou musí každý z vás udělat je odpustit každému, kdo vám ublížil, ať sexuálně, nebo jinak. Dokud neuvolníte negativní emoce spojené s pocity nespravedlnosti a manipulací, nebudete moci dosáhnout vysoké úrovně Lásky. K určité události můžete mít jen jednu emoci. Bude buď vysokofrekvenční, nebo nízkofrekvenční. Kterou si vyberete?
 
Když se poprvé připojíte k některým vašim bolestným vzpomínkám, může se zapojit strach, ale doporučujeme, abyste tomu čelili a propustili ho. Je čas shodit růžovou fasádu, že je všechno v pořádku a požádat o pomoc nás, přátele, nebo terapeuty. Nikdo z vás nevedl dokonalý život. Nikdo nešel po své cestě, aniž by neobdržel bolest na určité úrovni.
 
Jsme tu, jako vaši bratři. Vy, jako kultura, jste se oddělili sami, kolikrát jste se stali nepřístupní jen ze strachu, nebo odvety. Je na čase zrušit rozsudky a jít cestou sebeposílení. Mnozí z vás stále chodí zraněni a neustále hledají způsoby, jak se chránit před ublížením. Vaše ochranné zdi jsou silné. Nemůže vám nikdo pomoci, dokud nejste připraveni tyto silné stěny demontovat.
 
Pokud by si dnes každý z vás měl vybrat laskavost - smutek může skončit přes noc. Zamyslete se nad touto myšlenkou a rozhodněte se jakou cestu si vyberete – buď zůstanete za svými zdmi ochrany, nebo se otevřete a půjdete do neznáma. Věříme, že si vyberete druhou možnost. Jsme tady, abychom vás podpořili. Jděte vpřed a udělejte pro sebe svět lepší!
 
Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

sobota 10. května 2014

TZOLKIN 10.5.2014 2 CHICCHAN kin 143

 
 
Chicchan – Had – Životní síla, instinkt, tělesnost, nervový systém, životní styl


Pamatujte si, že máte sílu tvořit, nebo ničit. Můžete se rozvíjet, nebo podlehnout úpadku, je to síla spojení i rozpojení, můžete vidět, nebo ignorovat. Taková je dvojdílnost a dualita našeho života na této planetě a naším cílem je uvolnění všech vnitřních omezení tak, abychom mohli dělat správná rozhodnutí a používat svobodnou vůli.
A výběr je - bez ohledu na to, jak bezmocní se nyní cítíte, bez ohledu na to, že se ostatní mohou pokoušet vás kontrolovat - VÝBĚR JE VŽDY JEN NA VÁS!
 
Jsme vděční, že jsme součástí vašeho života s možností sdílet s vámi naše znalosti. Jak se snažíte pro sebe dosahovat vysokých cílů, už víte, že jsme vám vždy k dispozici jakýmkoliv způsobem si vyberete.
 
Dnes se podělíme o nějaké moudrosti o vývoji duše. Slovo Evoluce v nejzákladnějším slova smyslu znamená MĚNIT SE. Každý z vás je v každém okamžiku vaší existence v pohybu: neexistuje žádné místo v celém Stvoření, které by zůstalo delší dobu statické.
 
Ve speciálních podmínkách, které má člověk na Zemi jsou pravidla odlišná, na rozdíl od jiných míst s tělesností. V této sféře máte možnost vědět, že jste převozník, který ovládá své kormidlo, bohužel mnozí z vás v tento kód víry nevěří. Nechali jste ostatní řídit svůj život, říkat vám, čemu máte věřit, jak máte přemýšlet, co na sebe, co jíst a udržují vás v oblasti otroctví.
 
Neexistuje nic, co by bylo s těmito věcmi v nepořádku, ačkoliv to velmi silně omezuje vaše myšlení a nutí vás hodně se vzdát vaší svobodné vůle. To je skutečně smutný stav. Věřte ale, že jste přišli na tento svět přijmout oddělenost od poznání svého duchovního Já. Bylo to dobrodružství zkušenosti, kterou jste zde malovali. Každý z vás má zasetou touhu vědět víc a zažít něco velkolepějšího. Protože po trápení je to touha, co vytváří nutkání hledat něco lepšího. Většina z vás odpoví, že je to bohatství a velikost. Ale ačkoliv tyto věci zvládáte, stále v sobě můžete nacházet velkou prázdnotu. Často prázdnotu cítíte, ale i když se vrátíte domů a sejdete se svojí rodinou, či přáteli - stále se vaší duši nachází prázdný kout. Ačkoliv se snažíte o různá dobrodružství a následujete mnoho cest, je tam vždy něco, co vám chybí.
 
Ten pocit nedostatku je společenství, které jste měli s duchovním Já. Mnoho z vás se snaží najít útěchu v náboženství, ale přesto se nespojíte se svým Stvořitelem. To se často stává v důsledku toho, co je kázáno v kazatelně. Po konfrontaci kázání každý týden o pekle a zatracení, máte uvnitř pocit nerovnováhy vytvořený těmi, u nichž hledáte pravdu. Pokud se bude v kazatelně vykládat o Stvořiteli, který je naplněný Láskou a milosrdenstvím  existuje naděje, že je možné pokročit ve vytvoření svazku s tímto Zdrojem.
 
Je na každém z vás vybrat kolik času a úsilí jste ochotni věnovat cíli, kterým je vytvoření vztahu se Stvořitelem. V tomto bodu začíná vaše spása – nemluvíme ani o nebi, ani o pekle. Vaše spása spočívá v tom, že budete uvolňovat obtěžující a otravující pocity, pocity prázdnoty a vědomě komunikovat se Zdrojem, který naplní vaše Bytí Láskou a soucitem.
 
Už nemusíte hledat útěchu mimo sebe. Jakmile zaklepete na Zdroj a víte, že jste nadevšechno milováni – uvolní se váš čas i energie a vy začnete žít nový život. Objevujte radost ve všem, co děláte a to i v tom, co se zdá být obyčejné. Přijímejte bohatství i hojnost s vděčností a podělte se o ně s ostatními. Ti, jejichž čas je naplněn láskou a vděčností nacházejí velkou radost v obyčejných zážitcích jako je například sledování východu a západu slunce.
 
Vaše sny se začnou vyvíjet, jakmile se naučíte využívat svůj čas a nově nabytou energii pro manifestování svých přání. Jakmile přicházíte srdcem a čistou Láskou, nemůžeme se dočkat, až vám pomůžeme s dosahováním vašich cílů. Máte v sobě sílu v tuto chvíli zapálit vaše vášně. Spojení se Zdrojem přichází zevnitř a z vědomí, že je vše v pořádku a že jste čistá Duše. Odemkněte kódy víry, které vás udržují uzamčené v pocitech „ méně než “ a v otroctví. Uvolněte strach a bolest, které mohou omezovat tok energie. Nechte svou energii proudit, bude to ovlivňovat všechny kolem vás, jak budete vyzařovat lásku – to je vaše právo od narození. A to je také důvod, proč jste přišli na Zemi. Jste zde kvůli finálnímu běhu Země pohybující do vysokých vibrací. Jste součástí Jednoty Ducha s unikátními dary ke sdílení.
 
Už nejste zatíženi obavami z upálení na hranici, nebo potravou lvů. Je vás příliš mnoho, aby se takové věci děly. Už nebudete riskovat rodinu, nebo práci, protože vaše duchovní přesvědčení vytvořilo zákony, které vás chrání. Už nebudete v obavách, kde vezmete jídlo, když si najdete čas na pěstování svých vlastních potravin. V této historické době se jedná o obnovu a návrat k přírodě. Tím, jak se vracíte ke svým kořenům, máte jako lidé schopnost obnovit Zemi do jejího přirozeného nedotčeného stavu a opět žít v Ráji.
 
Bude to vyžadovat veliké úsilí, ale existuje mnoho lidí, kteří již postavili základy. Možná jste jedním z nich. Nyní nastal čas začít na těchto základech stavět a vytvořit svět, kde je dominantní Láska, Mír a respekt. Mnozí to považují za ženský návrat. Navrhujeme vám podívat se v této době na prolínání mužské a ženské energie. Obě mají své místo a jedině spolu vytváří rovnováhu.
 
Žádáme vás o zamyšlení nad těmito slovy a dívat se na sebe novýma očima. Udělejte si čas podívat se do zrcadla sami sobě do očí a připomeňte si, že jste Božím dítětem – čistou Esencí. Také připomínáme cvičení, které můžete dělat s ostatními, kdy si dva lidé hledí do očí a naplňují se bezpodmínečnou Láskou. Připomeňte jinému člověku ústně, nebo prostřednictvím mysli, že jsou nadevšechno milováni.
 
Věřte, že nejste jen Božím dítětem, ale jste součástí Celistvosti Zdroje. Představte si sami sebe jako hologram Zdroje. Nejste odděleni od Zdroje, ale jen v současné době hrajete svou roli, kterou jste si sami zvolili. Vaše role na Zemi je velmi důležitá pro veškeré Stvoření, neboť druhým umožňuje zažít sami sebe skrze vás.
 
Ne všichni chtějí být řidiči kamionu, nebo kazatelé. Ne všichni touží zažít chudobu, nebo úspěch. Dokonce i ti, kteří se nikdy na Zem neinkarnovali mají schopnost proniknout do pocitů a situací, které zažíváte prostřednictvím Akášických Záznamů. Každý z vás má možnost zažít něco před druhé, aniž by musel prožít celý život na konkrétní planetě.
 
Dokážete si představit, že je vaší touhou být svědkem na bitevním poli u Gettysburgu a máte schopnost učinit tak bez utrpení i bez triumfu těch, kteří byli součástí události? Přemýšleli jste někdy, jaké by to bylo jít na koncert s největší Andělskou hudbou na Zemi? Nebylo by krásné dívat se z vrcholu Mount Everest, aniž byste tam vylezli?
 
Cokoliv k čemu došlo, lze mít přístup přes Akašické Záznamy. Každý z vás je živoucí knihovnou. Jak vaše tělo zaznamenává informace během každodenní cesty, je vše stahováno do Záznamů, když spíte a tam je také všechno pro všechny dostupné. Většina lidí má přístup k těmto záznamům, když spí, protože nejsou seznámeni s tímto procesem na vědomé úrovni. Existují mnozí na Zemi, kteří vědomým klepáním na tento zdroj nachází odpovědi a zkušenosti, které chtějí mít. Na toto téma budeme hovořit v dalších zprávách.
 
Věřte, že jste živé knihovny. Každý čin, který uděláte, každá emoce, kterou cítíte je zapsána. To je důležité. Jste jedineční. Jen vy můžete zažít věci tak, jak je děláte. Tyto záznamy jsou uloženy na věčnost. Existuje mnoho těch, kteří žijí na jiných planetách a jsou schopni pro své potěšení přistupovat k těmto záznamům a získat klíče k vytvoření jejich světa. Je velká hodnota v tom, co děláte.
 
Už jste se někdy zkoušeli naučit nedělat nic s tím, když sledujete bolest druhých, ke které došlo při určité události? To je jeden z důvodů, proč by někdo měl vyhledávat Záznamy, aby se zabránilo nepříjemným zážitkům. Už jste někdy měli obrovský vhled, nebo jste dostali nevysvětlitelně odpověď na problém, s kterým jste se potýkali? Je pravděpodobné, že jste během spánku vstoupili do Záznamů a našli to, co jste hledali.
 
Tyto Záznamy jsou vám k dispozici kdykoliv. Můžete se k nim připojit každým okamžikem. Jsou bohaté na informace a zdroje. Co dělá tuto možnost nejvyšší hodnotou je, že ostatní mohou zažívat emoce druhých stejným způsobem na rozdíl od slovníků, které vykazují jen údaje a fotografie; můžete se skutečně vcítit do toho, když lev honí antilopu; můžete skutečně cítit zážitek, když samice ptáka líhne vejce, můžete cítit, jak klíčí semeno a sahá ke slunci.
 
Všechny tyto věci mají vědomí, ale na různé úrovni. Přijde čas, kdy se ti z vás na Zemi rozpomenou a budou to zažívat znovu. To je skutečná povaha Rajské Zahrady. Všechny tyto věci byly kdysi součástí společenství. Nebylo potřeba nic, všechno bylo pro všechny volně k dispozici. Lidé a zvířata žili v harmonii. Rostliny a zvířata o sobě věděly, všechno bylo perfektní a v rovnováze. Pole byla plodná a potrava pro všechny. Voda byla čistá bez nutnosti filtrace. Bydlení bylo jednoduché, nebyly potřeba zdi ani střecha, životní podmínky nebyly kruté.
 
Pohybujete se zpět do této harmonie. Nejrychlejší cesta pro každého z vás je naučit se milovat a respektovat sami sebe. Jakmile znovu získáte schopnost řídit sami sebe, pak budete šířit tuto lásku a úctu k druhým. To je váš dar lidstvu. Začněte dnes, neodkládejte to. ....Ach, další mantra na zrcadlo?
 
DRUHÝ Tón – POLARITA – Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pátek 9. května 2014

TRECENA KAN

 
 
 
 
 
KAN – Vlna ZRNA – Síla Rozkvětu, klíčení, dynamického vzniku, sexuální zralosti a vděčnosti, která vede k hojnosti


Dnes vstupujeme do dvanáctého Trecenia, kterému vládne Kan – ZRNO, nebo Ještěrka. Tato Vlna je obzvláště posvátna, protože vyjadřuje sílu, která dává život a řídí vývoj, ale je také obzvláště nebezpečná, protože skrývá silné vášně ve všech aspektech tvoření i plodnosti – od sexuální schopnosti, tvůrčího génia, až po vytváření bohatství, které pokud neřídíte správně, může způsobit prostopášné mrhání, smyslnou lehkovážnost, nebo nestřídmou bezuzdnost.
 
Nepodceňujte sami sebe, nebo své schopnosti, buďte realističtí, pokud jde o vaše talenty, rozmyslete kam nejlépe směřovat energii. Moderní svět, ve kterém žijeme je založen na výkonu, produktivitě a penězích, jejichž technická struktura má sloužit k vytváření skutečného bohatství pro tělo, mysl a duši, ale které vzaly duši naší společnosti a nyní vládnou jako konečný cíl v životě.
 
Kategoricky odmítáme toto paradigma a povzbuzujeme vás všechny znovu objevit a využívat tvůrčí sílu, kterou máte hluboko uvnitř ve své duši. Příroda sama vyjadřuje svou plodnost a kreativitu každý den v každém nádechu, v kvetoucích formách života, v péči o nejmenší, podporou největších, malováním živých barev nebe, lesů, moří, rozpoutaných inspirujících bouří, větrů a zemětřesení, a to vše s vyvážením všech svých sil, věčnou trpělivostí, tisíciletými znalostmi a moudrostí.
 
I vy jste silou přírody. Žijte podle toho svůj život. Klíčem v této Treceně, který umožňuje plodnost duše – je respekt. Respektujte posvátnost svého života a svůj vlastní talent, fantazii a schopnost plodit i tvořit hojnost.
 
Vlna ZRNA vám pomůže odkrýt vrozené schopnosti a uvěřit ve vlastní síly, ale může se ukázat jako velmi horké období, jelikož obsahuje deset Galaktických Portálů. Jejich Energie může způsobit velký pohyb ve vašich osobních přesvědčeních.
 
Je to druhá Vlna (vedle Vlny HADA) složená z deseti Portálů. Díky tomu vzroste síla působící na náš pozemský život. Zde se uzamyká také třetí ZÁMEK ČASU ( kin 156), který plní primární funkci ve sféře Transformace a Změn. Jeho patronem je LAMAT5 ( kin 148 ) - Síla a umění Disciplíny, Estetiky a Krásy. Program MODRÉHO ČASOVÉHO ZÁMKU je také vaším umělcem. Podívejte se na něj pozorně. Podívejte se na své pocity a zkušenosti, jako na předvánoční úklid ve svém Srdci. Nenechte se zmást vystoupením a triky školitelů STARÉHO ČASU, kteří udělají všechno pro to, aby do vás zaseli strach, pochybnosti, bezmoc a nepokoj.
 
Využijte Energii této Treceny k naplnění vašich sítí hojností na všech úrovních.
 
Přehled Vlny od 9.5. – 21.5.
 
KAN 1
CHICCHAN 2
CIMI 3 galaktický portál
MANIK 4 galaktický portál
LAMAT 5 galaktický portál
MULUC 6 galaktický portál
OC 7 galaktický portál
CHUEN 8 galaktický portál – tzv. BOŽSKÝ STŘED TZOLKINU
EB 9 galaktický portál
BEN 10 galaktický portál
IX 11 galaktický portál
MEN 12 galaktický portál
CIB 13
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

TZOLKIN 9.5.2014 1 KAN kin 144

 
 
 
 
Kan – Zrno – Síla schopností, smyslu hodnot, příležitostí, možností, sexuální magie a plodnosti


Když způsobíte, že se něco projeví, nesete za to odpovědnost. Přijměte to ne jako břemeno, ale jako štěstí – jako akt tvoření přinášející myšlenku, koncepci, neboli nová životní tvorba je jednou z nejvíce fascinujících i pokořujících událostí, kterou můžete zažít. Dnešek s podporou Hun (1) umožňuje Kan nejen nové klíčení semen a zrození nového života, ale i uvolnění dosud vězněných energií vitality, možností zmrazených časem, myšlenek zamotaných v síti neschopnosti, nedostatku prostředků, nebo špatného načasování. Osvoboďte svou mysl a svět je váš!
 
V den KAN je dobré požádat o hojnost, uvolnit vazby, které stahují k neřesti, opravit problémy spojené s emocemi a romantikou, navázat nové vztahy a znovu se spojit s ostatními.
 
Je skvělé, že jste se rozhodli posílit sami sebe a vytvořit tak lepší svět, ve kterém přebýváte. Naše téma dnes zahrnuje význam Lásky. Je naším přáním, abyste se podívali z jiného úhlu na aspekt Božské Lásky.
 
Každý z vás pochází ze Zdroje. V jednu chvíli jsme byli všichni součástí Energie, kterou je Zdroj. Nemůžeme vám popsat krásu této Energie, protože sami nemáme plnou vzpomínku na to, jaké to bylo před tím, než jsme opustili Zdroj. Avšak víme, že v dimenzi, ve které v současné době bydlíte a tam, kde jsme my - je obrovsky propastný rozdíl chápání Lásky.
 
Chceme vám předat vědomí, že jste námi i Zdrojem plně milováni. Zde neexistují žádné rozsudky. Jakmile jste odděleni mimo Zem  - v jiných rovinách neexistuje rozsudek, kromě těch, které jsou vytvořeny jako součást zkušeností.
 
Promluvte si se svými Mistry, kteří nyní na Zemi pobývají. Ví, že je to pravda. Oni jsou ti nejblíže pochopení skutečné podstaty Vesmíru. Budete je znát, jsou pokorní a laskaví, většinu času tráví introspekcí, modlitbami a činností pro tento svět. Jejich životy jsou věnovány službě lidstvu. Nikdy nežádají žádný plat, protože ví, že všechny jejich potřeby budou splněny.
 
Čtěte co píšou, učte se jejich způsoby a integrujte ty aspekty, které zvyšují vaši schopnost milovat bezpodmínečně. Zjednodušte si život tím, že většinu času a energie věnujete tomu, co naplňuje vaše srdce. Když se cítíte v depresi, nebo dole, zaměřte se na mnoho požehnání ve vašem životě. Naplňte celé své Bytí vysokou frekvencí vděčnosti. To vás už samo o sobě může přivést do stavu hluboké rovnováhy. Věnujte čas na zaměření na požehnání, nikoliv na chaos, který je kolem vás a znovu získáte mnoho energie. Udělejte z toho zvyk!
 
Pokud přijde něco, co vás utlačuje, nebo vytváří strach, musíte tomu čelit a překonat to, jak je to jen možné. Někdy toho lze dosáhnout tím, že……. „ předstíráte, než to vytvoříte“. Mějte pocit statečnosti, jednejte odvážně, mluvte odvážně a uvidíte, jak brzy překonáte draka strachu, kterého jste sami uvnitř sebe vytvořili.
 
Jste neustále povzbuzováni, abyste se zaměřovali na věci, které vás udrží v prožívání Lásky. Vězte, že jste milováni a zasloužíte si všechno, co si jen přejete. I když jste dočasně od Zdroje odděleni – je to touha vaší Duše zažívat tyto zkušenosti. Ačkoliv hodně toho, co se na Zemi děje je nepříjemné, zaměřujte se na dobré a další dobré k vám přijde.To je jeden ze zákonů Vesmíru – stejné se přitahuje.
 
Jděte ven a přitahujte věci, které chcete zažívat. Jste podporováni, povzbuzováni a posíláme vám hodně Lásky.
 
PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ –PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost – co dnes zasejete –to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace které se přejete manifestovat.
 
Copyright © výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

čtvrtek 8. května 2014

 

TZOLKIN 8.5.2014 13 AKBAL kin 143

Akbal – Noc – Síla intuice, myšlenek, snů a logiky

Dnešek je jeden z nejplodnějších dnů Tzolkinu… ….Oxlahun (13) splétá posvátné energie koyopy v hedvábnou šňůru a obtáčí svou jasnou intuicí a psychickou citlivostí hustě sametový potenciál Akbal, obohacuje ho a roste od soumraku až do úsvitu do svého vlastního probuzení. Odpočiňte si v noci, v jejích tmavých tichých hlubinách, kde spí veškerý potenciál. Žádná touha, žádný stres nemůže proniknout tam, kde je všechno v blažené spokojenosti prostého Bytí.
 
Akbal je cesta naším vlastním „ podsvětím“, kde hledáme moudrost, čelíme strachu, opouštíme Ego. Znovuzrození přichází, když si uvědomíme, že lekce a testy jsou naším pokladem. Akbal představuje cestování naším prázdným vnitřním prostorem, kde se rodí nové nápady. Je Strážce Úsvitu i Strážce Soumraku – dvou magických přechodů, kde se tma stává světlem a světlo tmou. Je symbolem obnovy – zejména v oblasti Lásky. Každá nová Láska je nový úsvit.
 
Ujasněte si dnes svůj nový záměr a jednejte s dokonalou jasností. Je to příznivý den pro Lásku, manželství, najít novou práci…….. Vděčnost je možnost, jak vytvářet realitu velmi lehce. Pokud jste za cokoliv vděční, činíte Vesmír správcem situací. Jestli jste vděčni za něco, co ještě ve vašem okolí neexistuje, díky vděčnosti to budete k sobě přitahovat a vesmír nemá jinou možnost, než všechno zrealizovat. Vděčnost, to je též významné poděkování sobě, svým vyšším aspektům a Stvořiteli, že tady můžete být, za zázrak života a krásy, kterou kolem sebe vidíte.Vděčnost, to je alchymie reality.
 
Dnes bychom se s vámi rádi podělili o některé naše znalosti získané na základě zkušeností ve sféře, kterou nazýváte Země. Nikdo v naší bezprostřední skupině se fyzicky na Zemi neinkarnoval a nikdo z nás ani netouží být v nízké hustotě, kterou jste si zvolili vy. Takže z našeho pohledu nemůžeme plně zažít to, čím procházíte každým okamžikem vašeho života. Nicméně protože se pohybujeme na vyšších frekvencích a nejsme ve stavu amnézie, jsme schopni vám z našeho úhlu pohledu nabídnout určité návrhy.
 
Už víte, že kdykoliv můžete naše slova vyslechnout, nebo je ignorovat. To je součástí vaší svobodné vůle. Nesoudíme nic z toho, co děláte, nebo říkáte, protože chápeme, že prostě chcete zažívat věci, které si přejete. Víme, že vaše skutečné Já existuje ve vyšších rovinách a jsme s vámi v kontaktu - pokud jste ve spojení s vaším Vyšším Já.
 
Není nic, co vám nemůžeme říci, ani že není možné mít volný přístup k vašemu Vyššímu Já. Mnoho z vás neví, jak získat přístup k Vyššímu Já na čisté úrovni. Mnozí z vás jsou stále přesvědčeni o kódu víry, že k dosažení Boha potřebujete přímluvce. To není pravda. Proč by Otec stvořil dítě, které potřebuje jiného člověka, aby s ním mohlo komunikovat? Zamyslete se, jestli právě vy tento kód víry neuctíváte.
 
Je vám doporučeno udělat si čas vyčistit svou mysl, meditovat, modlit se a žádat odpovědi. Často jsou odpovědi jemné - prchavá myšlenka, intuice, instinktivní reakce, nebo husí kůže. Jak poznáte, že jste s námi, nebo s Vyšším Já v kontaktu? Za prvé je to schopnost důvěřovat vašim instinktům. Je mnohem snazší důvěřovat svým instinktům poté, co jste se vzdali strachů a obav. Někdy máte intuici, ale obavy vytvoří instinktivní reakci a odpověď, která vám brání intuici následovat. To je velmi důležitý důvod, proč musíte odložit strachy a obavy - to je nezbytné! Jakmile se naučíte být stateční, vaším dalším úkolem je následovat svou intuici.
 
Když je to, k čemu budete vyzváni, pro vaše nejvyšší dobro a pro dobro všech zúčastněných, pak jdete správnou cestou. Rozumíme tomu, že ukazatel nemusí být vždy příjemný a vy nemusíte znát všechny důvody, které mohou nastat v důsledku jakéhokoliv jednání, ale výsledek je VŽDY pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Mnohokrát z toho, co se zdá velmi bolestivé se vyklube velký dar, nebo učitel.
 
Dalším ukazatelem jestli to, co zažíváte, je v souladu s vaším nejvyšším dobrem, je dávat pozor na pocity, když děláte nějaká rozhodnutí. Ve většině případů, jakmile jste opustili strachy a obavy budete vědět, že byste měli věci dotáhnout do konce tzn. to, k čemu jste vyzváni.
 
Věnujte pozornost vyskytujícím se synchronicitám: považujte je za požehnání, protože víte, že jdete po své cestě. Mějte odvahu dotáhnout věci, které vnímáte jako inspirativní, až do konce, neboť jsou s největší pravděpodobností pro vás ukazatelem cesty. Jsou chvíle, kdy budete váhat, ale nikdy není nic ztraceno. Voláte-li nás na pomoc, jsme vždy blízko a pomůžeme vám nastavit jiné zkušenosti a zůstat na vaší cestě.
 
Ukazatele, nebo směrovky najdete všude kolem vás: možná zaslechnete rozhovor, který se k vám vztahuje, nebo vám spadne k nohám kniha, předměty se zdají být světlejší, téměř září, povědomé vůně, hudební texty, zprávy, webové stránky přitáhnou vaše oči, nutkání někam jít, zapnout televizi a podívat se na kanál, který normálně nesledujete. Existuje mnoho způsobů, jak se vám dovolat. Pokud jdete vědomě a věnujete pozornost tomu, co se děje kolem vás - a to v každému okamžiku - všimnete si našich stop. Dávejte pozor na věci, které se zdají neobvyklé.
 
Jsme stále s vámi, abychom vám nabídli pomoc a těšíme se z úzké spolupráce, jak si vybíráte lehčí cestu.
 
TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s třinácti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

 

 

 

 

středa 7. května 2014

TZOLKIN 7.5.2014 12 IK kin 142

 
Ik – Vítr – Síla komunikace, inteligence, mentální bystrosti a umění rozhodovat se

Dny LaKa (12) jsou dobré pro přemýšlení o všech vašich životních zkušenostech, činech a vlivech. Použijte dnes léčivé proudy Ik k vytříbení - odfoukněte všechny negativní a škodlivé energie, myšlenky i emoce. Dnes si můžete vybrat druh Větru, který vás povede po vaší životní cestě: hebký jemný vánek vás zpomalí, podpoří a uvolní ve stresujícím období; divoká vichřice smete bolest, hněv a utrpení a tropický vítr přinese nová semena potenciálu a kreativity do zahrady vaší duše.

Ik je dech, který dává život a všechny nás oživuje. Výzva je: naučte se zodpovědnému rozhodování. Skvělý den pro léčení psychických problémů a emocionálních bolestí.

Dnes budeme mluvit na téma rozmanitost. Každý z vás je jedinečný, přicházející z různého prostředí a s různými zkušenostmi.Vaše kódy víry jsou základem, na kterých stavíte svůj svět. Jsou-li vaše základy postaveny ze strachu, nízkého sebevědomí a pocitů bezcennosti, svět uvidíte tímto objektivem s očekáváním, že ostatní s vámi budou tímto způsobem zacházet. Pokud je váš základ láska, mír a radost, budete se pohybovat s očekáváním, že lidé na vás budou reagovat tímto způsobem.

Nacházíte se v kritickém stavu svého evolučního vývoje a je nutné, aby rozmanitost byla oceňována jako komodita. Dokonce i mezi Lightworkery je tendence pokusit se sjednotit všechny do několika jednoduchých kódů víry. Ale je to rozmanitost, co dělá tuto planetu krásnou a zvláštní. Existují planety, které mají jen jeden typ krajiny. Jiné planety mají málo, pokud vůbec volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny. Je mnoho planet, kde všichni obyvatelé vypadají velmi podobně se stejnou barvou kůže, očí, vlasů, výškou…..

V tomto světě je rozmanitost často vnímána, jako něco, co by mělo být opraveno. Takže usilujete o jednu světovou vládu, jednu církev, jednu rasu, jedno myšlení, jeden jazyk….I když vychvalujete, že každý je zvláštní - rasové války existují ve všech dobách. Dokonce i mezi těmi, kteří vymýšlí příští svět je tendence držet se jedné kultury, přesvědčení a smyslu pro „ moje cesta, můj způsob “. Je zde mnoho oblastí v každém aspektu života, které jsou považovány za „ méně než “, nebo „ lepší než “.

Je vám doporučeno začít si všímat nesrovnalostí a podniknout kroky nejprve ve svém osobním životě, pak v komunitách a umožnit všem individuální vkus a svobodu. Je mnoho z vás se specifickými talenty a měli byste předat toto vědomí ostatním. Prosím najděte odvahu udělat krok vpřed a veřejně hlásat tuto pravdu.

Sečteno a podtrženo – to o čem zde mluvíme je bezpodmínečná Láska umožňující každé živé Bytosti Být a rozhodovat se. Ani jeden z vás není stejný jako druhý, proč se pokoušíte, aby to tak bylo? Pokud budete akceptovat individualitu druhých a obejmete je a povzbudíte, i když s nimi nesouhlasíte – pak přinesete do světa sebeovládání.

Jinak stále bude existovat potřeba ostatním zdůvodňovat svoje názory a nutnost postavit se za svá přesvědčení. A samozřejmě jsou i ti, jejichž přesvědčení nejsou pro nejvyšší dobro všech - to je třeba chápat. Není naším záměrem s nimi pracovat, mají jiné Průvodce, kteří jim asistují. Zaměřujeme se jen na ty, kteří mají upřímné srdce a touhu vytvořit lepší místo pro všechny.

 
Dokonce i v duchovních kruzích je mnoho různých názorů. Co na tom záleží, jestli máte různé pohledy na Boha? Záleží na tom, jestli se nějaké církevní zákony liší? Existuje nějaké náboženství, které neuvádí, abyste se navzájem milovali a chovali k sobě s respektem a laskavostí? Pokud má být zvolen jednotný jazyk, pak ticho bude nejlepší - to vám umožní více času a méně nedorozumění.
 
Končíme dnes s nadějí, že budete přemýšlet o těchto slovech a podíváte se na způsoby, které vás oddělují od ostatních. Ve vyšších dimenzích neexistuje žádná hierarchie, ačkoliv je tam organizace a každý má svojí roli. Snažíme se vám pomoci začít tímto způsobem i na Zemi. Takže s jakými rozhodnutími začnete ve vašem životě?
 
DVANÁCTÝ Tón – POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den „ zúčtování “ všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností - integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.


Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 
 

úterý 6. května 2014

 

TZOLKIN 6.5.2014 11 IMIX kin 141

Imix – Drak - Tvůrčí síla, síla počátku, víry a důvěry
 
Někdy se divím, co to může být uvnitř za ohňostroj! Buluk (11) předávkovaný energií rozpaluje těkavou esenci Imix do oslňující přehlídky měnících se realit a Chuen – vládce této Treceny - přidává barvy pro malou estrádu. Takže co dělat kromě toho, že jste ohromeni úžasem? Především nezapomeňte, že vy jste ten, kdo drží otěže.Věnujte zvláštní pozornost svým snům ráno i večer, a řiďte pevně intenzitu Buluk a Imix směrem k jasně danému horizontu.
 
Je skvělé, že pracujete na tom, aby váš život na Zemi byl příjemnější a věřte, že to za to stojí! Dnes bychom rádi hovořili na téma - Stvořitel uvnitř vás. Mnozí z vás se kroutí, když slyší někoho mluvit o lidech z hlediska Božství, nebo podobně při názoru, že lidé jsou Tvůrci. Rádi bychom vás ujistili, že opravdu jste Tvůrci, ačkoliv jako člověk, nemáte takovou schopnost tvořit na vysoké úrovni, jako původní Zdroj. To je způsobeno stavem amnézie, ve které žijete. Vaše skutečná Esence je omezena vzhledem k nízké frekvenci, kterou musíte udržovat, abyste zůstali v této dimenzi.
 
Nicméně po mnoho věků zde byli Mistři s neuvěřitelnými schopnostmi, které odemykaly tajemství stavebních kamenů tohoto Vesmíru. Prostřednictvím svých znalostí byli schopni dělat věci, které většina nemohla.
 
Závoje mezi dimenzemi se ztenčují a to umožňuje volně proudit informacím ke všem, kteří chtějí pochopit, jak získat přístup k Akášickým Záznamům.
 
Mnoho mystických škol nyní otevírá dveře těm, kdo vstoupí. Jejich tajemství je po staletí hlídáno, ale teď je čas, aby je sdíleli ti, jejichž srdce jsou čistá. Mnozí s méně ušlechtilými záměry zneužili tyto znalosti, aby udržovali masy pod kontrolou. Ale pro vás, kteří jste na cestě Vzestupu, to už tak nebude. Žádný člověk už nebude moci zasahovat do záměru druhých. To nás také přivádí k našemu dnešnímu poselství.
 
Nikdo a nic vás nemůže odvést od návratu ke svému duchovnímu poznání, pokud to nedovolíte. Pro lidstvo není co zlepšovat, dokud se nenaučíte věřit, že je to možné, uvolnit všechny bloky a zavolat si Anděly na pomoc. Průvodci i Andělé vám rádi vyhoví, zeptáte-li se jestli je to pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných.
 
Na Zemi bylo utajováno mnoho operací lidí, kteří mají přístup k prastarým tajemstvím - a to jen pro jejich osobní prospěch. Nespočet příběhů mučení a brutality vychází na povrch, i to, co mnoho dětí i dospělých muselo vydržet. Experimenty vlád a korporací byly vytvořeny pro ovládání mas skrze mysl. Mnoho vražd je výsledkem toho, jak se někteří snažili přinést nové technologie ve prospěch lidstva. Činy zkorumpovaných vůdců jsou nyní zveřejňovány. Přísně tajné dokumenty o masivním utajování UFO jsou přístupné veřejnosti.
 
S příchodem osobních počítačů se otevřela možnost přijímat slova a jednoduše je přenášet po celém světě. Lidé, kteří mají nápady na nové technologie a důkazy o vládním utajování, jsou nyní schopni šířit tyto informace během několika minut. Není už možné, aby dál bylo bráněno pohybu vpřed. V minulosti se lidé s invenčními myšlenkami, nebo vynálezy nechali koupit, nebo byli umlčeni. Existuje stále mnoho lidí, kteří jsou pronásledováni a zabíjeni za podávání relevantních informací, ale děje se to v mnohem menší míře z důvodu zpracování informací, které jsou dnes k dispozici.
 
Sdílíme s vámi tyto informace, abyste věděli více o pozadí vaší historie. Můžete mnohem lépe pochopit význam a důležitost vašich schopností manifestovat své sny, přání a touhy. Nyní jste na dně a máte dvě možnosti: můžete si vybrat smrt, pokud zůstanete na dně, nebo si vybrat život a pohybovat se vzhůru. Mluvíme zde o vibračních úrovních.
 
V den, kdy je toto poselství psáno, je mnoho lidí na dně a existuje několik unikátních věcí, které se v tento den dějí - na Zemi je nejvyšší počet obyvatel, jaký kdy byl. K dispozici je nejširší a nejrychlejší možnost komunikace mezi lidmi po celém světě. Doprava, do kterékoliv části světa je k dispozici. Drtivá většina lidí neví, jak pěstovat vlastní potraviny. Obrovský počet obyvatel se nedokáže chránit před extrémními povětrnostními podmínkami, protože jsou závislí na mechanických zařízeních. Pokud nemají přístup k elektřině umírají, protože žijí v domech, které nejsou upraveny pro klimatické podmínky, v nichž byly postaveny. Většina vodních zdrojů je znečištěna a to pokračuje alarmující rychlostí.
 
Přírodní zdroje jsou rychle vyčerpávány a životní prostředí je velmi zničené. Většina lidí je závislá na těch, kteří vyrábějí oblečení a jiné potřebné věci. Je velký nárůst obezity a strava a nemoci souvisí se stresem a s léky, které jsou jen maskováním symptomů. Používání léčivých bylin se stalo ztraceným uměním. Vzduch je znečištěn do té míry, že člověk ani neví, jaké nevýslovné škody jsou způsobovány na všech živých formách i prostředí.
 
Je mnohem více toho, co je třeba říci a jak vidíte existují obrovské problémy, které je nutno vyřešit, aby mohly na povrchu Země zůstat živé bytosti. To je také důvod uvědomit si své schopnosti Tvůrce!
 
Žádný z těchto problémů jen tak rychle nezmizí. Většina z nich způsobila poškození společnosti i struktury tohoto Vesmíru. Jak je možné uvést věci do pořádku včas, aby mohl život na Zemi pokračovat?
 
Musíte pracovat jako tým! Nejvyšší dobro pro všechny musí být vaší základní podstatou. Musíte rozvinout schopnost soustředit se na váš záměr po delší dobu. Musíte ovládat své myšlenky, slova a emoce, aby jejich základ plynul z Lásky. To jsou základní věci pro zahájení spásy planety.
 
Jakmile máte znalosti a porozumění, jak tvořit myšlenkami, slovy a emocemi, můžete vytvářet utopickou společnost. Je mnoho práce, kterou je potřeba udělat. Počátek leží ve stržení struktur, které vás vězní a které se už hroutí. To se týká bankovnictví, bydlení a pojištění. Mezi ně patří i Vládní úřady a clearingové instituce, které dohlíží na každý aspekt života.
 
Informace o potravinách otrávených toxiny způsobující potravinovou závislost, stejně jako nepřirozené skladování, jsou všeobecně známé. Je zodpovědností každého z vás, co si vybíráte na tělo i do těla, čemu věnujete čas a energii. Už není čas strkat hlavu do písku a dovolit druhým, aby za vás rozhodoval. Jestli chcete vytvořit utopii a zvýšit svůj blahobyt, zatímco obýváte lidské tělo, musíte se umět lépe rozhodovat v každém okamžiku. Jednou z možností je vytvořit soudržné komunity, kde má každý své místo a každý pomáhá s pěstováním a přípravou jídla.
 
Vaše schopnost komunikovat s Vyšším Já a s Průvodci se dramaticky zvýší, jakmile očistíte své tělo od toxických potravin, myšlenek a emocí. Musíte věnovat pozornost nejen svému jídelníčku, ale i strachům a obavám, které řídí váš život. Zde je vám předkládáno mnoho návrhů, jak to udělat. Každý krok k uzdravení emocionálních bolestí a pohyb směrem k bezpodmínečné lásce druhých vám umožní vibrovat na vyšších frekvencích.
 
Sečteno, podtrženo…..jaká je vaše schopnost reagovat?
 
Vyzkoušejte různé možnosti, které navrhujeme, a které předkládají ostatní. Dopřejte si čas experimentovat a přitom věnujte pozornost, jak se při tom cítíte. Věřte, že změny, které potřebujete udělat s cílem zvýšit vibrace Lásky – je trvalé úsilí. Zpočátku může dojít k detoxikačním příznakům, jak se budete přizpůsobovat vyšším frekvencím a z těla i mysli se uvolní nečistoty uložené v paměti a buňkách.
 
Držte 24 / 7 vizi dokonalého zdraví a harmonie s ostatními. Věnujte pozornost tomu, co děláte a co říkáte. Buďte vzorem pro ostatní. Moudře vybírejte své přátele. Říkejte svoji vlastní pravdu. Kráčejte po Cestě, která vás dovede k Osvícení. Je hodně toho, čeho můžete dosáhnout, když vezmete zodpovědnost do vlastních rukou. Je vám vřele doporučeno dělat každý krok v radosti a s vědomím, že vytváříte mnohem bohatší život na Zemi – a to pro všechny! Udělejte si čas přemýšlet o těchto slovech a vypracujte svůj plán činnosti. Výsledek nečinnosti jste už zažili.
 
Všichni jste každou chvíli požehnáni a milováni. Bude to skvělý den, jakmile se všichni sjednotíme v Duchu. Máte veškerou pomoc shora – jediné, co potřebujete udělat je požádat.
 
JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE – osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 

 

 

 

pondělí 5. května 2014

 

TZOLKIN 5.5.2014 10 AHAU kin 140

Ahau – Slunce - Síla bezpodmínečné Lásky, odpuštění

Nemůžete být v životě lídr, pokud nemáte koho vést. Nemůžete řešit mezilidské vztahy, pokud si znepřátelíte ty, s kterými potřebujete spolupracovat. Nemůžete vyhrát, pokud nemáte s kým soutěžit. Lahun (10) a Ahau vás vezmou za ruku a přivedou zpátky do kruhu vztahů, které právě teď ovlivňují váš život, ať jste připraveni, nebo ne – protože je čas pracovat společně! Měli byste se také v této Treceně bavit - nebuďte škarohlíd. Chuen to jistí ! Bez ohledu na to, jak pevně se snažíte držet rty – energie smíchu jsou ve vzduchu a jsou nakažlivé. Takže se uvolněte! Ne všechno v životě musí být boj.

 
Dnes si udělejte den volna. Buďte co nejvíce v přírodě. Dělejte jen to, co vám přináší radost! Věnujte pozornost tomu, jak se po celý den cítíte, vyživujte pocity radosti, kdykoliv budete vnímat nižší vibrace. Uvědomujte si každé slovo a každou myšlenku, která se objeví ve vašem Vědomí. Postupujte vpřed a s radostí!
 
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a karmickou minulost a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

neděle 4. května 2014

 

TZOLKIN 4.5.2014 9 CAUAC kin 139

Cauac – Bouře – Síla obnovy, regenerace, inovace

Občas se denní znamení a číslo dne tak vzájemně dokonale doplňují, že se stanou živou svěží energií. Dnešek je takovým dnem. Cauac a Bolon (9) oslavují Božskou Ženskost a její posvátnou sílu dávat život, léčit tělo, mysl i duši. Ať už jste žena, nebo muž, oslavujte dnes s Cauac a Bolon, ctěte Božskou Ženskost, která vzkvétá v každé lidské bytosti a všem živém. Pokud jste žena, ctěte vaši přirozenou sílu dávat život – nikdy to neberte jako samozřejmost. Jednejte se všemi dětmi – s vašimi i s těmi ostatními - s velkou úctou a respektem, protože jsou to nejčistší lidské inkarnace.

 
Cauac je mimo jiné symbolem ženskosti a je úzce spojen např. s porodními asistentkami a porodem (vnitřní bouře, která vytváří život). Výzvou pro dnešní den je: vyhněte se přecitlivělosti. 

                              Požádejte o harmonii ve vašem domově i ve vztazích

Dnes bychom se rádi zaměřili na : „ předstírejte, dokud to nevytvoříte…. “. Ve vašem světě se domníváte, že to, s čím se setkáváte, je skutečné.  Přesto, když vezmeme v úvahu celé Stvoření, pak to, co se děje na Zemi, je spíš drama hrané na jevišti.
 
Účelem tohoto Vesmíru je umožnit nepřeberné množství možností, co se týče zkoumání věcí, které nejsou dostupné v jiném Vesmíru, nebo když jste zcela absorbováni ve Zdroji Lásky.
 
Země a okolní planety byly vytvořeny pro umožnění specifických příležitostí. Nikde jinde není taková hojnost forem, jako na Zemi. Nikde jinde není svobodná vůle smíchána s amnézií. Tyto vlastnosti jsou ve Vesmíru jedinečné a tato kombinace nikdy neexistovala v jiném „ fyzickém čase “. Důsledkem toho je, že o tuto planetu je velký zájem. To je také důvod, proč je na obloze odhalováno tolik mimozemských bytostí a mnoho jich také v této době obývá lidské tělo.
 
Jak jsme sdíleli v předchozích zprávách, když byla Země stvořena, byla zvolena na přání Matky Země časová osa. Skupina Bytostí, která Zemi ustanovila, dohodla na čas hostování určitých životních forem, které po uplynutí dané doby opustí tuto úroveň hustoty a pokročí ve svém Vzestupu. Země už dlouho zvyšuje frekvenci a brzy nebude kompatibilní s frekvencemi nízké úrovně jako např. nenávist, strach, neúcta.
 
Zemi nehrozí žádná imploze, ani nebude zničena asteroidy. Namísto toho vystoupá do neviditelné dimenze nesoucí jen ty, kteří jsou schopni vibrovat na jejích frekvencích. Aby to bylo možné, musí všechny formy života zvýšit svojí frekvenci. Většina flory i fauny se posune, protože jejich povaha rezonuje se Zemí. K tomu, aby mohli „ přejít “ i lidé, budou muset předělat kódy víry, které je na základě jejich chování drží uzamčené ve strachu.
 
Jeden ze způsobů jak to udělat je – „ předstírat, dokud to nevytvoříte “. Tato jednoduchá metoda se může zdát na první pohled těžká, ale s praxí se stane jednoduší.
 
Všechno, co je potřeba udělat je vybrat chování, které chcete změnit. Řekněte sami sobě, že se již nebudete takových způsobem chovat - a dotáhněte to do konce. Není nutné tyto věci veřejně provolávat a sdělovat ostatním. Mnohokrát ti, kterým se svěříte, se vám mohou posmívat, nebo vás budou chtít testovat.
 
Možná chcete změnit další chování s cílem podpořit vaši milovanou / vašeho milovaného. Například se můžete rozhodnout přestat se přejídat. Jediný způsob, jak se přestat přejídat je ……přestat se přejídat. Možná budete muset změnit další chování, např. odmítnout pozvání na večeři, přestat jíst při sledování televize, nebo místo občerstvování před spaním vypít raději sklenici vody.
 
Ať už se snažíte změnit cokoliv - hrajte, jakoby to již byla realita. Není třeba bědovat, nebo prohlašovat „ Jsem na dietě, ale opravdu moc chci zmrzlinu ! “. Tímto se jen uzamknete v režimu oběti. Vyhněte se prohlášení za účelem vypadat vznešeně, jinak budete uzamčeni na cestě Ega.
 
Stačí jen zastavit chování a uvidíte změny. Nikdo nikdy na takové cvičení nezemřel, nicméně mnoho lidí se naučilo žít. Je vám doporučeno trénovat to, co chcete zažívat každý den. Nedovolte ostatním, nebo vašim strachům, zastavit vás od života snů.
 
Většina z vás nesní dost ve velkém! Je mnohem víc, co můžete dělat a zažívat, než si dnes myslíte, že si zasloužíte. Sněte ve velkém, představujte si, že vše je již realita a mějte radost!
 
DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, s devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 

sobota 3. května 2014

 

TZOLKIN 3.5.2014 8 ETZNAB kin 138

Etznab – Zrcadlo – Síla odrazu, čistoty, pravdy, odvahy a Vědomí duality

Podívejte se na svět jako děti……..čistými odrazy holé pravdy, nevinností narozenou z letního větru, hrou a fantazií divočejší, než koně běžící na jaře po rozkvetlých loukách…..děti vás naučí, jak vidět svět takový, jaký skutečně je, ne takový, jaký by podle dospělých měl být. Chcete-li vyléčit všechny bolesti nashromážděné během života a odhodit všechny zátěže moderní doby z vašich ramen, pak si vzpomeňte, jaké to je smát se bez důvodů, válet se v trávě, zírat na oblohu několik hodin a zapomenout, jaké to je cítit vinu, stud, závist, ambice a zlobu. Říká se, že jsme ztratili naše vnitřní dítě…….my říkáme, že tam je pořád!……smích.


Symbolem Etznab je zrcadlo z obsidiánu. To má dvojí význam - Mayové obsidián používali pro výrobu zbraní a lesklý povrch sloužil jako zrcadlo, v němž se odráží  povědomí duality. Máte volbu vybrat si,  jestli chcete jít morální a etickou cestou, nebo cestou válečného konfliktu. Udělejte si dnes čas na introspekci a sebepoznání. Etznab v Treceně Chuen vám pomůže vyrovnat a stabilizovat se ve svém Středu.
 
I zde ve vyšších dimenzích pracujeme plně a stejně jako vy na prožívání života, než se všichni vrátíme ke Zdroji. Po návratu ke Zdroji se obdarujeme navzájem všemi znalostmi a příběhy, které v současné době zažíváme. Bude to, jako mít obrovskou párty se všemi filmy světa – a my všichni jsme herci! Samozřejmě, popcorn bude v té nejvyšší kvalitě!
 
Dnes budeme sdílet znalosti spojené s Cestou na Zemi. Každý, kdo je v současné době na Zemi ve fyzickém těle, se rozhodl zažít život mnoha způsoby. Když jste byli ve stavu duše, měli jste úplné znalosti o tom, že život na Zemi je dočasný stav Bytí a vy se za krátký okamžik zase vrátíte do říše duší.

V této vyšší sféře nejste vázáni žádnými hodinkami, jako v lidské podobě. Takže, co se pro vás zdá věčnost, je pro nás jeden jediný nádech. Proto jsme schopni sami na sebe pohlížet v jiném světle. Je to podobné, jako když vy se rozhodnete vyzkoušet něco nového a může to trvat hodinu, nebo několik dní. Když porovnáte tento příběh s celým životem, ačkoliv může mít velký význam, je to jen nepatrný čas.

Mnoho z vás zajímá, jak mohl Bůh dovolit utrpení a tolik utrpení na Zemi. Existují dvě odpovědi, i když by se na toto téma dalo hovořit mnohem více. Za prvé máte dar svobodné vůle a hodně utrpení je přímým důsledkem rozhodnutí svobodné vůle, i když na globální úrovni mnozí trpí rukou druhých.

V podstatě, když se podíváte do celé světové historie, uvidíte, že sem vám, jako skupině, věci vymkly v průběhu mnoha let z rukou. A to v důsledku volby provedené několika jednotlivci. Tím máme na mysli takové věci, jako je kontrola a ovládání vládními představiteli, což jsou nepravosti vyskytující se na úrovni rodů, chamtivost a mnoho dalších faktorů. Za druhé vaše zkušenosti na Zemi jsou jen nepatrným zlomkem ve vztahu k celé vaší existenci od dob, kdy jste byli součástí Zdroje. Bolest, kterou cítíte je jako kýchnutí v celé existenci duše.


Pokud chcete na Zemi muka a bolest ukončit, máte sílu to udělat. Nicméně musí přijít velká shoda a postoj nejprve na osobní úrovni, pak na regionální úrovni a jakmile se stanete vzorem pro ostatní, pak i po celém světě se začnete postupně spojovat s čistým záměrem. Budete muset udělat mnohem víc, než jen snít o životě. Je mnoho zákonů, které musí být změněny. Všichni budou muset respektovat ostatní a mluvit pravdu. Ti, kteří stojí u moci a používají manipulativní vedení, musí změnit své srdce, nebo budou propuštěni ze svých povinností. Všechny tyto věci lze udělat jen pokud se spojíte a budete hrát jako společnost unisono.

Vyžaduje to mnoho úsilí a velké změny. Ale podívejte se na lidi jako Gándhí a Matka Tereza, čeho byli schopni dosáhnout. Každý z vás má schopnost se změnit. Jakmile uvolníte všechny strachy a volby, které nemají nic společného s láskou. Půjdete cestou spravedlnosti a budete vést pozornost druhých.

Mějte dobrou náladu, protože mnoho světů bylo v krizi, překonaly nepravosti a dovedly celou rasu k lásce a radosti. To se stalo a stane se to znovu. Věřte na zázraky a budou se dít!

Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace – Jak nahoře tak dole – Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

pátek 2. května 2014

 

TZOLKIN 2.5.2014 7 CABAN kin 137

Caban – Země – Síla spolupráce, mezilidských vztahů


Caban je o intelektu, logice a racionálním myšlení. Tomuto dni vládne hluboká introspekce, ale protože jsme v Treceně Chuen, možná budete chtít rozrazit dveře a vpustit trochu čerstvého vzduchu. Pokud přemýšlíte myslí, obvykle se neodvážíte. Ale to je jako u všech jiných věcí, dvakrát se rozmyslíte, než jednáte. Existuje tu nebezpečí Sedmičky - střed třináctky - která představuje naprostou neutralitu a možnost vydat se oběma směry a kromě toho nechceme mít u dveří řadu lidí, kteří si přišli stěžovat, že jsme vzbouřili celé město.
 
Dnes je dobrý den poděkovat Matce Zemi za všechno a požádat Vesmír, aby podpořil vaši tvořivost a inteligenci pro řešení výzev. Caban pro Maye doslova znamená Země a symbolizuje tvůrčího ducha a vnitřní vitální sílu planety ( pohyb a rytmus ) i člověka ( srdeční tep ).
 
Za připomenutí stojí, že jste plně podporováni na vaší vesmírné cestě za radostí a štěstím. Udělejte si pohodlí na svém kouzelném koberci, zavřete oči a vizualizujte si místo, které vám poskytne vnitřní klid. Věnujte chvilku na zklidnění, dechovému cvičení a relaxaci svalů. Ale ještě než začnete - mentálně stiskněte tlačítko OFF vaší levé mozkové hemisféry a dejte ji do režimu autorestart, než se později vrátíte do normálního aktivního stavu mozku.
 
Na naší dnešní cestě budeme zkoumat vesmír, který leží uvnitř vás. Nachází se zde mnoho problémů, kterým čelíte, jak jdete směrem k cíli ke štěstí a míru. Pojďme na chvíli plout uvnitř tohoto prostoru. Jednoduše obdarujte sami sebe Láskou a jistotou, že je vše v pořádku. Jakmile uložíte vaši mysl do spánku, zaměřte se pouze na Lásku. Možná si budete vizualizovat setkání s vašimi Průvodci, jak vás drží v éterické náruči.
 
Ať už si vyberete cokoli, zaměřte se láskyplně na každou část svého Bytí. Nesnažte se soustředit na něco konkrétního, stačí poslat bezpodmínečnou Lásku do celého vašeho Bytí na všech úrovních: fyzické, psychické, emocionální i duchovní.
 
Naplňte své srdce vděčností za veškerou podporu, kterou dostáváte od všech ve fyzické sféře, stejně tak i z neviditelných říší. Koupejte se v Lásce, která se vám plně navrací. Zůstaňte v tomto prostoru, jak dlouho budete chtít.
 
Až se vrátíte zpět, jděte k zrcadlu a dívejte se chvíli sami sobě do očí. Řekněte sami sobě, že jste nade všechno milováni. Dovolte si tento dar Lásky přijímat co nejdéle. Vnímejte teplo a snažte si udržet toto poznání a tento pocit po celý den.
 
Možná budete chtít přidat toto jednoduché cvičení, kdy se díváte sami sobě do očí a připomínáte si, že jste milováni ke každodenní ranní péči.
 
Pamatujte si, že jste Božím dítětem a ve všech směrech naprosto dokonalí. Až dnes půjdete ven, budete vědět, že jste nade všechno milováni.
 
SEDMÝ TÓN – ZRCADLO – ODHALENÍ – ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo – vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

čtvrtek 1. května 2014

 

TZOLKIN 1.5.2014 6 CIB kin 136

Cib – Bojovník – Síla Inteligence, hlasu srdce, mystických znalostí, odvahy, nezávislosti

Na první pohled se může zdát, že je Uac (6) v rozporu z podstatou CIB: jeho praktické uzemňující zaměření na tady a teď kontrastuje s moudrostí předků a energií staré duše, kterou Cib nese. Ale  ve skutečnosti velmi málo energií je tak kompatibilních – nejvíce praktických znalostí a poznatků zpravidla pochází od starších, od předků, kteří šli před námi, a kteří nám vydláždili cestu. Učíme se z jejich zkušeností, jejich chyb, jejich vpádů na nezmapovaná území. Ctěte cestu, kterou vám vaši předkové připravili.
 
Cib je jeden z dnů věnovaných podsvětí - zapálit svíčku pro přátelé, či nejbližší, kteří už nejsou mezi námi. Kultivovat soucit. Požádat a poskytnout odpuštění. Požádat o mír a harmonii mezi vámi a rodinou.
 
Dnes je skvělý den pro uvolňování starých bolestí, nebo řešení problémů, které vás tíží u srdce. Věřte, že máte uvnitř sebe schopnost dělat cokoli si jen přejete.
 
Všichni se těšíme na den znovushledání, který není daleko. I když s ohledem na čas je třeba ještě mnoho dní počkat. 
 
Dnes budeme pracovat s jednou z oblastí vnitřního nepokoje, kterou si vyberete. Ať už se jedná o rány minulosti, které chcete léčit, nebo chování, které chcete změnit, nebo něco, co vám dává pocit něčeho menšího, než je celistvost. Zklidněte se několika hlubokými nádechy. Soustřeďte se na svůj dech tak dlouho, dokud nezmizí veškeré napětí v těle. Při dosažení hluboké úrovně relaxace se váš mozek přepne na mozkové vlny théta, které umožňují snadněji uvolnit logickou mysl. Mentálně stiskněte tlačítko, které dočasně vypne levou mozkovou hemisféru, budete fungovat více pravou mozkovou hemisférou a to vám umožňuje úspěšnější léčení.
 
Pravá hemisféra ukládá vzpomínky všeho, co se stalo během celého života. To neplatí pro logické myšlení, rozsudky, ale jen fakta a emoce. Emoce můžete uvolnit mnohem snadněji, když jste v tomto uvolněném stavu, protože pravá hemisféra emoce prožívá, aniž by cítila potřebu je vyslovit, nebo se jich držet, jako to dělá levá hemisféra.
 
Když budete v tomto stavu klidu, vyneste problém, se kterým chcete pracovat do popředí vašeho Vědomí. Pokud jsou s tímto problémem spojené nepříjemné emoce, pak řekněte sami sobě, že chcete pracovat jako pozorovatel, což vás udrží od znovuprožívání emocí. Je to velmi prospěšné, protože pokud se vrátíte do emocí minulosti a budete nepozorní, můžete je prožít znovu.
 
Nyní se z pozice pozorovatele vraťte zpět k otázce, kterou chcete vyřešit, nebo uzdravit, či požádat o východisko. Klidně se posaďte, zanedlouho začnou přicházet odpovědi. Mnohokrát lidé slyší slova, nebo najednou ví, jak věci vyřešit. Někteří mohou vidět, jako by byl problém již vyřešen, nebo se ukáže určité opatření, které je nutné přijmout pro dosažení cíle. Někdo cítí něco, co spouští paměť, nebo přinese řešení. K dispozici máte nekonečný seznam možností. Vaše role je udržet pozornost a nenechat si ujít jemné náznaky, které mohou přinést výsledek.
 
Toto cvičení může vyžadovat mnoho praxe pro ty, kteří nejsou naladěni na své vnitřní vedení a Vyšší Já. Pokud patříte do této kategorie, může být pro vás lepší vrátit se k předchozím zprávám a pracovat s těmito návrhy. Často je  nutné odstranit několik klíčových kódů víry ještě než bude možné pracovat na hlubší spirituální úrovni. To neznamená, že je někdo „ méně než “, to znamená, že každý má svou vlastní cestu a práci na určité úrovni, která je v tu chvíli pro něj nejvhodnější. Neexistuje nic dobré, nic špatné. Vždy je správné načasování, které otevírá dveře k uzdravení aktuálních věcí ve správný čas.
 
Buďte v dobré náladě, neboť váš život můžete rozvinout způsobem, jaký si vyberete. Procházejte dnešním dnem v radosti a s vědomím, že svět stojí za prozkoumání.
 
ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.