pondělí 3. února 2014

 

 

 

TZOLKIN 3.2.2014 10 MULUC 49

 

 
Muluc – Měsíc – Síla probuzení, očištění, podvědomí, zkoušek

Díky Universálním zákonům je život plný vzestupů a pádů, v kterých se musíme naučit orientovat a instinktivně hledat harmonii a rovnováhu. Lahun (10) dnes dělá testy a zkoušky, které nám Trecena Ahau hází na stůl, poněkud těžší, ale spojíte-li své síly s Muluc, ukáže vám zlatou střední cestu směrem k vyřešení a posunu. Bez ohledu na výzvy a zdánlivé překážky, na které se díváte právě teď, důvěřujte Lahun a Muluc, kteří vám pomáhají vidět potíže bezprostředně uprostřed hluku, nebo zmatku, takže dnes se soustřeďte na dlouhodobý horizont. Pamatujte, že nejlepší způsob jak se dostat z každé složité situace není cesta kolem ní , ale skrze ní.

Trecena SLUNCE přináší do všech sfér života VĚDOMÍ KRISTA a BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU. DESÁTÝ den říká, abyste věnovali pozornost svému Egu, pokud se chcete naučit milovat a odpouštět.


DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE A VĚNOVAT SE UMĚLECKÉ ČINNOSTI

Kristovské SLUNCE vás vyživuje svojí energií. Erupce a zemětřesení, které dnes zaregistrujete, ukazují čemu je třeba věnovat zvláštní pozornost. Věnujte dnes pozornost chování mazaného Ega i impulsům vyšších spirituálních částí. Dnes uvidíte, co jste dokázali během minulých deseti dnů vlny AHAU.

MULUC v yuakatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. V jazyce Quiché Znamená MULUC „ platbu “, jinými slovy karmický dluh. To nám říká, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jsme v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jsme nashromáždili, neboli karmu. Přijměte pokorně všechny karmické dluhy se záměrem splatit je - uvedete tak život do harmonie. Odpusťte sobě i ostatním lidem. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu. Pokud máte problémy se sebehodnotou a sebevědomím obraťte se na uzdravující moc MĚSÍCE.

Buďte dnes v blízkosti krystalu jade – jadeit je posvátný kámen, který je spojen s MULUC a s vodou – modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.

Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci , kteří dokáží zaujmout publikum. Mezi nejznámější MULUC patří Madonna, nebo Oprah Winfrey.

LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie pomáhají léčit strachy , všechny vztahy a karmickou minulost a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí. Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu a díky  MULUC budou staré záznamy z podvědomí vyplaveny dvojnásobnou silou. Pocítíte-li kolem sebe mocnou energii prolamující všechny blokády a usazeniny, jako vždy soustřeďte se na svůj Střed. Jste-li ve shodě se svým Srdcem užijte si krásný den <3

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 

 

 

 

 

neděle 2. února 2014

 

 

 

 

Gregoriánský kalendář a Vědomí

 

 
 
Gregoriánský kalendář zavedl v roce 1582 Papež Řehoř II. a dodnes je absolutním středem zájmu. Jeho základ leží v cyklech pevných těles – tzn. pohybu na fyzické úrovni……...a zde lidská historie usnula. Takže gregoriánský kalendář je o naší oběžné dráze, což je velmi rafinované – vzniká tak Vědomí lidstva na fyzické úrovni bez očividných důkazů. Od roku 1582 jsme neustále „ obrušováni “ - začali jsme mít náboženské prázdniny - Vánoce a Velikonoce, což je dobře prodané zboží založené na nakupování a prodávání – marketingové šílenství.

Ian Xel Lungold říká: „Gregoriánský kalendář směruje - vlastně určuje naše Vědomí - přikazuje směr a to dost zákeřně. To se týká stejně tak i dalších hybridních kalendářů jako je islámský, židovský, lunární ……atd, které jednoznačně vychází z gregoriánského kalendáře. Gregoriánský kalendář nedisponuje spirituálními prvky – je to dogma založené na otázce

 
CO JE DNES ZA DEN?

….a nikdo si dnes ani neklade otázku, proč tomu tak je. Je to divadlo založené na termínech a lhůtách – na účelu ohnout nás – dodržovat disciplínu za každou cenu, za všech okolností - kontrolovat naše VĚDOMÍ, MYSL, TĚLO!“

Už jak jsme se narodili našim rodičům a ti našim prarodičům - sledujeme hodiny. Jedná se o cílené  omezování a záměrné podporování tohoto kalendářního systému. Každý počítač pracuje podle gregoriánského kalendáře, i všechny hybridní kalendáře pracují stejně tak.

Pokud jste naladěni na gregoriánský kalendář, který je centrálním bodem současné civilizace unikají vám informace o současných energetických posunech, o silných fotonických vlnách. Logická mysl naladěná na lineární čas si nedokáže vysvětlit vyšší potřebu spánku, klidu, posuny ve Vědomí, nebo proces čištění podvědomí od starých záznamů. Logická mysl nerozliší fyzické symptomy, které doprovází přeměnu z těla uhlíkového na krystalické ( křemíkové), které často diagnostikujete jako projev nastupující nemoci.

Způsob Bytí není v Nové Zemi založen na lineárním pojetí času. Naše myšlenky, události v životě, úspěchy nejsou vázány na ne-cyklické a ne-organické paradigma, které působí proti naší přirozené povaze a potenciálu.

Tzolkin rezonuje s Energiemi Zdroje - Boží Vůlí a Moudrostí – a v tom je zakódován i účel každého dne. Dostáváme tak mega turbo přispění v našem vývoji. Kombinací energie Tónu a Pečeti daného dne se uzdravujeme na principu fraktální energie.

Celá civilizace v době preklasických Mayů používala přirozeně a úspěšně koncept Tzolkinu dlouhá tisíciletí…..až do příchodu katolické církve.

UNIVERSUM se skládá z milionů hvězd a milionů galaxií a gregoriánský kalendář se skládá z pohledu posvátnosti života v celém Universu z naprosto bezvýznamných informací.

Copyright © Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 

 

 

 

 

TZOLKIN 2.2.2014 9 LAMAT kin 48

 

 
Lamat – Hvězda – Síla krásy, harmonie, estetiky, disciplíny a řádu

Dnešní den s podporou Bolon (9) přináší radostné a slavnostní energie, které jsou skvělé pro oslavy narozenin, oslavu narození dítěte, zásnubní večírek, svatbu, oslavu výročí, promoce a další významné životní události. Pokud oslavujete tyto události dnes, nejen že máte vysokou šanci dobrého průběhu, ale také vytváříte pravděpodobnost trvalé vlny hojnosti, prosperity a plodnosti.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽÁDAT O HOJNOST, UDRŽOVAT ZÁMĚR HOJNOSTI VE VŠECH SFÉRÁCH ŽIVOTA A VE VZTAZÍCH

Dnešní energie vám pomáhají udělat průlom v pohledu na lidi, prokázat mnoho diplomacie a trpělivosti svým blízkým. Následováním svého osudu ztělesňujete mistrovství a moudrost. Dnes máte jedinečnou šanci zahájit harmonizaci svého života.

Otevřete se lásce. Pečujte o harmonii..Vnímejte vztah s přítomností – svět je krásný a dobrosrdečný. Zůstaňte v harmonii přítomnosti se VŠÍM, CO JE A JAKÉ TO JE!

Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi  v této Energii, mívají zpravidla šťastný osud – ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokážou pěstovat rostliny. Musí však nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti, aby se vyhnuli sklonům k alkoholu a návykovým látkám.

Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, je to výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod – vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, pracovní disciplínu a řád, který je přirozený v přírodě a Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalostí o tom, že jsme STVOŘITELÉ –  vědomě dýchejte – dech vás spojuje se Zdrojem.

Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.

Všude tam, kde chybí pořádek, co není dostatečně krásné, co se nenachází v harmonii s duchovními vzorci, bude zkontrolováno a v případě disharmonie zasláno k opravě. Pokud jste nevěděli, že estetika, krása, harmonie, disciplína, řád a pořádek jsou základními aspekty k vytvoření stabilní základny života - spojte se dnes s Energií LAMAT.

DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, s devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu, často jsou to ženy, kdo udržuje tradici.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 

 

 

 

 

 

sobota 1. února 2014

 

 

 

 

TZOLKIN 1.2.2014 8 MANIK kin 47

 

 
Manik – Ruka – Léčivá síla

Uchopte dnes všechny výzvy vašeho života a požádejte o sílu a stabilitu. Nemůžete vyřešit nic, pokud jste nevyrovnaní, slabí, nejistí, nebo mimo synchronizaci s duší. Takže nechte časové vlákno Uaxac (8) tkát dvojitou plachtu, která vás posílí a podpoří a Manik podepře pilíře vašeho vesmíru harmonií, stabilitou a silou. Stůjte přímí a silní tváří v tvář všem svým protivníkům, ať už vnitřním, nebo vnějším, známým, nebo cizím, emocionálním, nebo fyzickým.


DNES JE DOBRÝ DEN VĚDOMĚ TVOŘIT BUDOUCNOST

Proces uzdravení má konečně vnitřní logiku, dnešní energie vám darují překypující vůli jednat, možnost spatřit nový směr, nové ukazatele a jako první uzdravit všechny stresující situace.

8 Manik a 8 Chuen jsou jedny z nejmocnějších dnů v Tzolkinu. Manik je silná léčivá energie a vede vás k horizontu uzdravení jakékoliv disharmonie a spolu s Osmým Tónem budou vyvažovat nevyvážené. Buďte dnes lékařem, léčitelem, přiložte ruce všude tam, kde vnímáte nelásku a mávnutím kouzelné hůlky uzdravte všechny situace, které vám brání prožívat život v celistvosti. Spojte se dnes s vaší vnitřní léčivou silou, kterou v sobě každý máme, a zahojte rány toho, co bylo včerejší den Cimi usmrceno a vládcem Treceny Ahau spáleno. Oviňte kouzelným šátkem lásky všechny emocionální rány a přiložte dlaně na každou fyzickou bolest. Otevřete srdce a oslavte posvátný smysl života tancem s kosmickými energiemi.

Naučte se dokončit to, co začnete, zvažujíc každý krok na cestě. Využijte možnost těchto znamení a staňte se sami sebou. Otevřete se a vnímejte sami sebe, jako dokonalý spirituální nástroj v rukou Boha….

Lidé narození v den Manik mají tendenci ztělesňovat posvátnost života, jsou klidní, velkorysí a sami sebe definují jako duchovní služebníky. Mají přirozenou autoritu šamanů, náčelníků.  Jejich rozhodnutí jsou moudrá a intuitivní, je velmi obtížné je o něčem přesvědčit. Slavný Manik je např. Carlos Castaneda.

Výzva pro dnešní den je: cítit se svobodní a nezávislí uprostřed všech mezilidských vztahů.

OSMÝ TÓN – SPRAVEDLNOST
Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti – JAK NAHOŘE, TAK DOLE. Číslo 8 je velmi silné,  4+4 rovná se celistvost. Podle Mayských učitelů znamená číslo 8 vlákno života, neboli životní spirálu.

Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky. 

 

 


 

pátek 31. ledna 2014


 


 

 

 

 

TZOLKIN 31.1.2014 7 CIMI kin 46

 

 

 

Cimi – Spojka, Smrt – Síla narození, smrti a znovuzrození – čili transformace


Nezapomeňte, že aby se mohlo dařit něčemu novému – staré musí zemřít: myšlenkové vzorce, emocionální reakce, vnímání reality. Nechte své staré stagnující, nebo nezdravé návyky odejít, abyste mohli přijmout více osvícený mocnější způsob bytí  i myšlení. Snadno se to řekne, než udělá……….staré zvyky jsou hluboko zakořeněné v psychice, takže dnes máte co dělat.


 

To je výzva CIMI a Uuc (7) pro dnešní den. Chcete ji přijmout?

 


DNES JE DOBRÝ DEN POŽÁDAT O DLOUHÝ ŽIVOT A OCHRANU NA CESTÁCH, POŽEHNAT ROMANTICKÉMU DOBRODRUŽSTVÍ


V poli dnešních energií svobodně pusťte všechny ideologické vzorce, špatné návyky, zvyky, odřízněte se od nízkých instinktů, uvolněte se od všech zátěží minulosti a buďte vděčni lidem za jejich pomoc. Dnes máte možnost přiblížit se božským kvalitám, dnes dostáváte velmi silnou podporu shora.

Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení od starých programů, autorit a zlozvyků. CIMI přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. . Pokud se naučíte vědomě pustit to, co bylo - CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti. CIMI je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni.

CIMI představuje v yucatánském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí k znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme osvícení a získáváme moudrost vědomí našich předků.

Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Pro CIMI je přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem, nativní CIMI musí dávat pozor, aby nespadli do role oběti, jsou inteligentní a romantičtí. Mottem dnešní Energie je: Nebuďte oběť a neobětujte se mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.

TÓN SEDM – ROVNOVÁHA - REFLEXE
Uuc je jako zrcadlo odrážejí světlo do tmy, odrážející vše co je i vše co není, je spojeno se Zdrojem veškerého Stvoření a proudem Božské vůle.
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abychom se nedostali do zápasů či extrémů.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 


 


 


 


 

čtvrtek 30. ledna 2014

 

 

 

 

 

TZOLKIN 30.1.2014 6 CHICCHAN kin 45

 

 
Chicchan – Had - Životní Síla, instinkt, vitální síla

Existují některé základní skutečnosti , které mají vliv na blahobyt každé rodiny bez ohledu na kulturu, náboženství, národnost, či politický systém. Tyto skutečnosti zahrnují duševní a fyzické zdraví, důstojné zaměstnání, přístup ke zdrojům, majetkovému právu a silným stabilním mezilidským vztahům. Problém však je, že v dnešním světě málo z nás může uniknout konstantnímu náporu problémů a výzev, které dělají dosažení skutečného blahobytu pro sebe a svou rodinu těžké. Všechny Uac ( 6 ) dny podporují úsilí o stabilizaci vašeho osobního, nebo rodinného prostředí, a s Chicchan na palubě je dnešek opravdu silný pro vitalitu, jasnost a porozumění v životě; k neutralizaci strachu a úzkosti, které drží vás, nebo vaši rodinu zpátky.

 
 DOBRÝ DEN POŽÁDAT O DOBRÉ ZDRAVÍ, DUCHOVNÍ OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDNÍ I VAŠÍ OSOBNÍ OCHRANU

Dnes je dobrý den udělat selekci, začít jednat podle plánu, odhodit přehnané ambice, pýchu, falešnou tvrdohlavost a přijmout sami sebe takové jací jste. Nepřetěžujte své tělo a nepřeceňujte životní síly.

Symbol HADA zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.

Otevřete se signálům, které vám dává vaše tělo. Nepřehlédněte a neignorujte žádné znamení. Zrevidujte způsob stavování a zamyslete se, co vám přináší vaše škodlivé návyky.

Osobnosti narozené v energii Chicchan jsou obdarováni magií vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma, jsou silní fyzicky i psychicky. V den HADA se narodil např. William Shakespeare, nebo Marilyn Monroe.

Spojte se dnes s vaším vnitřním ohněm, zaměřte se na všechno, co vám přináší duchovní i fyzickou vitalitu a sexuální rovnováhu. Použijte své tělo jako klíč k vnitřní transformaci. Podívejte se na něj, jako na ukazatel směrující vás k Vyššímu Vědomí. Řiďte se instinktem. Řiďte se vnitřním hlasem. Věřte v přirozenou schopnost rozhodnout se v tom okamžiku.

ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do pohybu dynamiku.

ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou Duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

středa 29. ledna 2014


 

STŘED

 

 

 


 


 


 

 

 

 

TZOLKIN 29.1.2014 5 KAN kin 44

 

 
 
KAN – ZRNO – Síla rozkvětu a schopností

Oblast činnosti: Tvůrčí principy, růst, pokrok, nadšení, sex

Moderní společnost v nás zakotvila nevysvětlitelný pohon „ jak se tam dostat jako první “. A tak to všichni poslušně používáme jak v práci, tak v životě; snažíme se být tím prvním, kdo něčeho dosáhl, bez ohledu na to, co to může být. Ho (5) vám dnes pomůže „ být tam jako první “ anebo „být napřed“, ale udělejte si čas naplánovat a promyslet vaši zamýšlenu cestu, zejména v tento den. Den KAN není tak jednoduchý; vyžaduje hlubší pochopení vašich komplexních energií – jako svojí skutečné síly. Posaďte se na chvíli s KAN a pak otevřete stavidla pro Ho.DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT ZDRAVÉMU VÝVOJI DĚTÍ A TĚHOTNÝM ŽENÁM

Jen to, co vykvete, může přinést v budoucnu ovoce. Kan vám dnes přináší vzkazy, jak pečovat o své Hvězdné Zrno, jak posílit základy víry a vyjádřit své skutečné schopnosti a vnitřní krásu. Od nikoho nic neočekávejte, pusťte se sami do práce, jedině tak můžete poznat svoji skutečnou velikost a vyhnout se všem komplexům.

Uvědomte si, že životní problémy vám chtějí jen pomoci osvobodit vás od iluze bezpečí. Mějte odvahu využít nové možnosti. Zbavte se nadměrné opatrnosti. Nepříjemnosti, kterým čelíte vám to ukazují. Probuďte v sobě pole snů a přání.

Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka, žijícího v symbióze s faunou i florou – místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podněcují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost až po bytí v plné životní a sexuální síle. Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost.

Nativní KAN jsou mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná – musí proto být dobře řízena. Měli by se vyhýbat přílišné smyslnosti a kontrolovat svůj sexuální život.

PÁTÝ Tón – PĚT představuje střed krychle. Síla Vedení – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny jejich aspekty. Tón PÁTÝ je autoritou Vlny – z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.


Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 


 


 


 


 

Uterý 28. ledna 2014

 

 

 

TZOLKIN 28.1.2014 4 AKBAL kin 43 galaktický portál

 
 
 
 
 
Akbal – Noc – Síla myšlenek, představ a intuice

Pokud jste měli pocit neúplnosti a nenaplnění, pak vězte, že celiství a úplní jste od narození. Na úrovni duše je čas irelevantní – čas je v lidské realitě zkušenost, která způsobuje mnoho frustrace. Takže ty aspekty vaší cesty, které se zatím neuskutečnily, jsou stále zde, ale v utlumené formě. Pokračujte na své cestě, buďte vědomí a probuzení, ať semena vaší budoucnosti mohou vyklíčit.

DNES JE DOBRÝ DEN NA ROZJÍMÁNÍ O HVĚZDNÉM PROSTORU,
ODTUD PŘICHÁZÍ INSPIRACE

Přes kanály snů a intuice dnes stéká na Zemi celá moudrost Vesmíru. Odtud lze čerpat nové nápady pro život a uspokojit tak nedostatky. Sněte dnes novou realitu, podívejte se na život z jiné perspektivy a bez stínů strachu přijímejte nové výzvy. Dnes máte možnost kolem sebe mnoho změnit.

Buďte ochotni podstoupit test. Jak oceňujete sami sebe? Obejměte duchovním zrakem všechny negativní procesy a spusťte se až na samé dno, abyste viděli dary, které s sebou přináší….

NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V této Pečeti dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny AKBAL jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.

Lidé narození v Akbal jsou obdařeni pracovitostí, trpělivostí, dokáží tvrdě pracovat. Čím více je jejich život strukturovaný, tím více se cítí v bezpečí. Zajímají se o astrologii, matematiku, vědu, magii a tyto znalosti jim pomáhají organizovat praktické záležitosti v životě.

ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD

ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s ČASEM i PROSTOREM a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pondělí 27. ledna 2014

 

 

 

TZOLKIN 27.1.2014 3 IK

 
Ik – Vítr – Síla Ducha, inspirace, komunikace

Nejistota a nerozhodnost tváří v tvář nestálému proudu energií mohou snadno vést k velmi pochybným krokům. Takže mějte na paměti celý den, že se může zdát, jakoby vám Ox (3) a Ik bránili: nepřikládejte velkou váhu pocitům nejistoty, pochybnostem, strachu, nebo neobvyklým ambiciózním pocitům důležitosti, nebo popularity – rozhodně podle toho nejednejte. Spíše počkejte do druhého dne, až budete myslet jasněji, prakticky a pozitivně.

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA,…. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA……..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI…..EROZE

Pokud dnes chcete navázat dialog, překonat vnitřní odpor, najít odvahu vyjít lidem vstříc, vyměňovat zkušenosti,  přivést do života ducha usmíření, buďte si vědomi dnešní Energie. Naučte se vnímat vztah s tím, co je Božské, následujte svojí intuici.

Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec můžete být vznětliví, nerozhodní, nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.

Dny IK jsou často spojovány s impozantní silou hurikánů. Mayové považují IK za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.

Nativní IK ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní – neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují mohli svobodně dýchat.

Tón TŘI – AKCE. POHYB. KOMUNIKACE.
Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace celého Vesmíru, udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. Carl Gustav Jung považuje číslo tři za neúplné – Mayové tvrdí, že znamená pochybnosti, riziko a neúplnost. Vyhněte se záměru spustit dnes nový projekt. 

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 

Neděle 26. ledna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 26.1.2014 2 IMIX kin 41

 
 
 
Imix – Drak – Síla Důvěry

Zde leží neustálá dualita rozporů v našem světě, která prostupuje všechny aspekty života a Vědomí: den / noc, světlo / tma, muž / žena, jing / jang, horký / studený, život / smrt, dobré / špatné, správné / nesprávné, vlevo / vpravo….atd. Když se však podíváte trochu pod povrch Imix, uvidíte jednoduše náznaky této polarity všude, v nesčetných formách a opakování. To pro vás může být buď uklidňující, nebo skličující – v závislosti na stavu vaší mysli, jak se na to díváte, jak to vnímáte, jak to slyšíte a mnoho dalších faktorů. To je výzva Imix a Ka (2). Pamatujte si, že volba je vždy na vás, vy určujete jak řídit vaší realitu.

Dnes je skvělý den začít cokoliv nového, otevřít se novému počátku, projevit úctu lidem a ocenit úctu od druhých. Brát a dávat je přirozený běh věcí. Ve výměně leží klíč k blahobytu a každodenním zázrakům života. Udělejte přehled událostí doma, v práci a věřte v přirozený běh života Důvěřujte moudrosti osudu a uvěřte v nádhernou fantazii, že v životě dostanete to, co potřebujete. Otevřete se volnému toku přijímání a dávání. Mluvte o svých snech, přáních, potřebách. Klíčová slova pro dnešní IMIX – zůstaňte v přítomnosti a psychické rovnováze.

Pozitivní dopad IMIX se projevuje jako ochota jednat, aktivita, nadšení, sebedůvěra, sebeúcta. Energie dnes může zvýraznit poskytování „mateřského tepla“, péči a klid. Otázky, kterým DRAK přikládá zvláštní význam, jsou otázky matérie, otázky obživy, stejně jako radosti ze života.

Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje v temnotě vodami podsvětí a vyživuje Zemi – prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná – záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.

Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji, kde leží jejich síla i jejich slabiny, a musí dávat pozor, aby se nedostali do jeho hlubin, snadno ovlivňují kolektivní vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní - vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.

DRUHÝ Tón – DUALITA. Zkuste dnes vyvážit póly rozporů, najít cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází. Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 

 

 

 

sobota 25. ledna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 25.1.2014 1 AHAU kin 40

 
 
AHAU – Vlna SLUNCE – Síla Bezpodmínečné Lásky

Tato doba je velmi odvážná, plná vizionářského myšlení, odhodlání, pevné vůle čelit s odvahou tváří v tvář obtížnostem. Každý den této Treceny může vrhnout světlo na něco, co je pro vás důležité, na nějaké vaše jednání, nebo něco, co je potřeba řešit – takže použijte osvětlující esenci Ahau a zapalovací svíčky Hun (1) k zažehnutí tohoto Trecenia – k vytoužené cestě triumfů, nad vším, co vás omezuje, trápí, ohrožuje, poškozuje, nebo drží zpátky od vašeho plného potenciálu.


                                          Vlna SLUNCE přináší do všech sfér vašeho života 
        VĚDOMÍ KRISTA a BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU. 

Pokud spatříte osobní vztah s Vlnou, tyto pozice jsou pro vás velmi vážné. To, že dva, nebo tři dny zasluhují mimořádnou důležitost – je již známo. Dovolte jim obohatit vás o informace vycházející z této moudrosti. Dovolte i dalším dnům postavit se do vašeho osobního reportu.
Vlna SLUNCE je již sama o sobě velkou událostí. Identifikujte osobní Rezonanci s touto Energií, protože bude jednoznačně výrazem stupně zralosti vašeho Vyššího JÁ na Zemi. Komunikace s programem ČASU ve Vlně SLUNCE je vaše individuální cesta časem v TEĎ a TADY. Pokud neztrácíte ze zřetele svůj individuální rytmus s vaším osobním kalendářem, pak je to způsob uvědomění působení Vln na vás, vyjasnění problémů a důležitých otázek, které se objevují v rámci 260 dnů.

Vlna SLUNCE je velmi horká Energie se specifickou silou dopadu. Urychluje příchod „ potopy “ – zalije nás Vědomím Krista, proto zde musí být horko. Ohnivá Energie Zdroje je již na cestě! Země bude očištěna OHNĚM– OHNĚM LÁSKY ZDROJE. Ale pozor : slovo OČIŠTĚNA vyslovujte velmi Vědomě! Neznamená to, že Země bude zničena či spálena! Tady hovoříme pouze o duchovním očištění!

Různí „ trenéři – tvůrci“ se budou snažit využít každý moment, aby vás znovu hodili do pasti strachu. Smějte se jim do očí! Dejte jim najevo, že jste již odolní vůči všem starým trikům, a nové nemáte zájem poznat.

Je to poslední Vlna ČERVENÉHO ZÁMKU Tzolkinu, jehož patronem je Pečeť KAN. Všechno, co se v ní objeví, bude zasahovat do vašeho hvězdného semena a nové rostlinky, která z něho už brzy vyroste. Vzhledem k tomu, že Vlna SLUNCE připravuje půdu pro setí, je pochopitelné, že také vaše pole zahrnuje očištění. Energie dní vám může ukázat mnoho Stínů. V takových situacích nepropadejte panice, protože jsou to jen Stíny, které se po desetiletí ukrývaly za vašimi zády, a teď před odchodem, vám chtějí jedině požehnat. Dovolte jim říci „ sbohem “, a přetněte všechny vazby, které vás spojují. Teď máte před sebou cosi nového – vaše Spirituální JÁ se již připravuje na návrat a musíte připravit trůn na jeho příchod. Takže, proč se víc v hlavě zabývat starým harampádím. Snažte se právě teď uvolnit od posledních iluzí a stínů. Není vyloučeno, že to bude poměrně nepříjemné.

Slunce svítí v srdci od rána do večera a povzbuzuje vás k jednání a rozpaluje uvnitř vás nové síly. Osvoboďte se od falešných očekávání, přestaňte se milovat pouze za něco. Zamyslete se komu je ještě třeba odpustit, aby mezi vámi zavládla shoda.


 
SOLÁRNÍM LOGEM DNEŠNÍHO DNE JE LÁSKA

 
Pokud jste ztělesněním LÁSKY - TADY & TEĎ - jste celkově volní. Podívejte se na obraz vlastního JÁ pojetím Božskosti. Získejte toto umění přijetím BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY a BEZPODMÍNEČNÉHO ODPUŠTĚNÍ.

1. TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI

Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku – začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ – čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

Přehled Vlny 25.1. - 6.2.2014

AHAU 1
IMIX 2
IK 3
AKBAL 4 galaktický portál
KAN 5
CHICCHAN 6
CIMI 7
MANIK 8
LAMAT 9
MULUC 10
OC 11 galaktický portál
CHUEN 12 galaktický portál
EB 13

GALAKTICKÉ PORTÁLY - Dny, ve kterých proces rozvoje na Zemi postupuje podle práv nezávislé dynamiky a dny, ve kterých zaznamenáte přímý účinek energie z Kosmu. Tato pole v modulu Tzolkin odhalují velmi subtilní VEDENÍ s dokončováním korekcí pomocí kosmických energií. V těchto dnech je síla dopadu Energie mnohokrát větší.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trecena AHAU

 
Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

Tato Trecena začíná AHAU 1 ( Slunce, Květ, Pán Slunce) – osvícení, uctívání předků, vzestup, bezpodmínečná láska, vědomí spolutvoření nových možností, nových začátků a probuzení zázraků.

Slunce - světelná energie představuje zdroj, který nás nutí hledat svou vlastní duchovní cestu. Snílek, nebo vizionář v každém z nás následuje cestu srdce a ve spojení se Zemí (díky pozemské moudrosti předků) chce svoji cestu naplnit. Sluneční energie nám dává sílu vytvářet to, čemu dáváme pozornost.

Mayové nazývali den AHAU - Den Předků, Den Pána a byl považován za jeden z nejposvátnějších. Carlos Barrios ve své knize The Book of Destiny uvádí, že toto denní znamení má sílu překonat negativní energii, ovládá sluneční i měsíční zatmění a přináší duchovní i materiální jistotu. Je to realizace světelného těla, transformace, transmutace, energie bojovníků, cestovatelů, tanečníků, umělců a tvůrců zázraků. AHAU  to je věštec, prorok, přemožitel kouzel, Pán květin, Mistr a dědic síly Světla.

Podle Kenna Johnsona v knize Jaguar Wisdom je to denní znamení všech vznešených a důstojných bytostí, včetně celého světa našich předků, kteří stojí za naší současností, a kteří nás spojují s minulostí. AHAU představuje extatický proces spojující nás s kolektivní myslí a cyklickým plynutím času.

Energie Tzolkinu nám pomáhají, abychom se posunuli z času CHRONOS - mechanizovaného času gregoriánského kalendáře 12:60 do času KARIOS - přirozeného cyklického plynutí času 13:20.

Trecena začíná číslem 1 a končí číslem 13. Čísla 6, 7, 8 představují hřeben Vlny. Hřeben může být interpretován jako silné energie – i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku.
Světelnou energii podporuje, nebo ovlivňuje CHICHHAN 6 – HAD, neboli kundalini energie stoupající páteří, která nás spojuje s pozemskými a nebeskými energiemi; CIMI 7 – Transformační energie smrti, znovuzrození a moudrosti předků; MANIK 8 - Jelen a léčivá energie RUKY, představují spojení se zvířaty a se Zemí.

Takže tento vzorec světelné energie máme nyní k dispozici a nabízí každému z nás možnost uzdravit našeho ducha i Matku Zem.

Světlo je hlavním zdrojem života. Rodí se na Slunci a hvězdách. Světlo není vidět, pokud svítí na všechno. Existuje jako vlny i jako částice, je nejrychlejší elementární silou Vesmíru. Pro nás je to věčný zdroj inspirace, pochopení, pravdy, jasnosti, umění a tvoření. Vede naši duši, naplňuje nás radostí a vybízí nás jít nejvyšší cestou. Všechny pozemské národy, kultury a rasy od počátků věků obraceli svou tvář ke slunci s úžasem, obdivem a radostí. Ve skutečnosti tak činí všechny živé věci – rostliny, hmyz, zvířata……dokonce i větší síly, které formují náš svět, od počasí, až po oceány, všechno komunikuje se Světlem. Není nic přirozenějšího, než sladit život se Světlem v posvátném tanci soužití a spoluvytváření.

V Mayském kalendáři AHAU znamená LORD OF THE SUN  ztělesňující nejvyšší potenciál veškerého života a osvícení nekonečné posvátné cesty Evoluce, po které všechny živé bytosti cestují.

Vaším úkolem v Treceně AHAU je očistit své Světlo tak, že cesta po které cestujete bude jasná a zřejmá. Můžete shořet v mlze nejistoty, strachu, pochybností a pověr, ale skutečná zkouška vám nedovolí vrátit se! Sledujte cestu AHAU a zažijte sílu zázraku, jako nikdy před tím. Stejně jako ztělesňuje hodnotu a pravdu, neumožňuje výmluvy , slabiny, selhání charakteru nebo schopností. Zatímco mraky na Zemi, nebo v naší duši mohou měnit naši sílu, třpyt a barvu toho, co vidíme, Světlo zůstává vždy nejčistším výrazem samo o sobě a všechno osvěcuje.

Mayan MajixCopyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 

 

 

 

 

pátek 24. ledna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 24.1.2014 13 CAUAC kin 39 galaktický portál

 
Cauac - Bouře - Síla Obnovy

Stejně jako Bolon ( 9 ), tak i Cauac je dalším příkladem dokonalého splynutí Energií Tzolkinu : mystický Oxlahun (13) se silným spojením psychických a spirituálních schopností a mystický Cauac s hlubokým spojením s Božskou Ženskostí slučuje v buňkách energii o několik řádu silněji, než jen samotný. Pokud byste měli možnost vstoupit do oka hurikánu a vyjít více osvícenou lidskou bytostí, pak je to dnes! Využijte Cauac a Oxlahun - vševidoucí energie k nahlédnutí hluboko do základních proudů svého života a objevte hojnost a bohatství života - měnícím se vědomím.

Vlna RUKY vás obdaruje silou uzdravení a ukáže vám, jak tuto sílu v sobě objevit. TŘINÁCTÝ den ukazuje, že vnitřní obnova se může uskutečnit jedině když se zbavíte balastu minulosti a uspořádáte své myšlenky.DNES JE DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE, JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE, JAKO NA ANDĚLY
ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE, KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE

 
Vaše tvůrčí nápady stále čekají na uskutečnění. Můžete je v životě realizovat pouze když rozvážete STARÉ a uděláte místo NOVÉMU. Dnes můžete pocítit velký impuls k OBNOVĚ a udělat mnoho změn v myšlení a způsobu Bytí. VAŠE SLOVA A MYŠLENKY JSOU KLÍČEM K UZDRAVENÍ TĚLA A OSUDU.

Udržujte odstup od každé otázky. Nesuďte lidi, události či osobní zkušenosti. Získejte přístup k esenciální podstatě vašeho JÁ a požádejte ho, aby vás bezpečně provedlo všemi těžkostmi a pomohlo vyléčit všechny negativní emoce spojené s procesem růstu. Předejte kormidlo v procesu TRANSFORMACE vašemu Vyššímu JÁ. Oddělte se od všeho, co vás udržuje v iluzi oddělenosti od pravého Bytí.

Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu. Význam představuje i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí (Země a všechny formy života). CAUAC je také symbolem komunity, která se někdy nazývá „universální společenství“ nebo „nebeský domov Bohů“. Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem ( vnitřní bouře, která přináší život).

Nativní CAUAC bývají občas v centru konfliktů (bouře), ale mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Vysoká citlivost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob jak směrovat svoji citlivost. Přikládají velkou důležitost mezilidským vztahům, lpí na rodině a majetku. Mezi slavné CAUAC patří např. Princezna Diana, Yoko Ono, nebo Nicole Kidman.

Výzvou pro dnešní den je : VYHNĚTE SE, ABY VÁS PŘEMOHLA PŘECITLIVĚLOST. Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.

TŘINÁCTÝ TÓN – Oxlahun – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň- do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.

Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 

 

 

 

 

čtvrtek 23. ledna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvědomění na dnešní den – NOVÁ LEGENDA

 

 
Zde se rozléhá volání, abyste se probudili a přijali svojí roli v nové Legendě. Planeta Země se nachází na pokraji velkého zázraku. Nadešel čas. Začněte tvořit nové Vědomí, rostoucí spolu se Zemí do nového místa uprostřed hvězd. Nová Harmonie Světla a Zvuku – Zlatá Oktáva – jemně obalí Zemi extatickými vibracemi sjednocení a bezpodmínečné lásky. Proč jste přišli na tento svět? To vy jste přece tím zázrakem probouzející se nové Legendy. Přišli jste sem s konkrétním úkolem, plánem a vzorcem zakódovaným ve vašich pocitech. Žijte v harmonii se svým plánem. Otevřete svůj svět Velkému Mystériu. Podívejte se na své zkušenosti z pohledu mystické perspektivy a uvědomte si své členství v měnícím se řádu. Věnujte pozornost všem metaforám, s kterými se každý den setkáváte. Klíč k rozšifrování vaší osobní Legendy leží před vámi. Váš každodenní život je nekonečnou mozaikou metaforických významů. Všechno, co děláte slouží neúnavně ke splnění vaší osobní Legendy, stejně jako k vytvoření velké Legendy. Od této chvíle už neexistují žádné „ mapy ulic“, rozcestníky, pravidla. Od této chvíle je váš směr stanoven přímo Vesmírem. Je to cesta nevinnosti plná důvěry. Zde se staví na každém kroku pouze jednou a hlas Vesmíru promlouvá pouze v přítomném čase. Najděte klíč do království nebeského ve vašem srdci. Vězte, že LÁSKA – stejně jako gravitační síla nebeských těles – nemůže být ani brána, ani dávána, ale pouze a jen objevena a přijata. Nikdo není bez Lásky – jelikož Láska je síla podporující celý Vesmír. Jenom tím, že jste ztělesněním Lásky – zažíváte novou Legendu, která vytváří vlnu unášející vás do rodného domova. Odevzdejte se Lásce. Probuďte se, Děti Slunce!

zdroj: https://monikaczyrek.blogspot.com/2013/12/soczewka-swiadomosci-na-dzis-nowy-mit.html
Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


*************
Proces probouzení je v plném proudu a pro každého je individuálním a osobním obdobím. Pro někoho je to celoživotní proces, pro některé je to most do nové reality na novou úroveň, podle rozhodnutí duše a osobní volby. Mé osobní služby a spolupráci již nebudu poskytovat na úrovni lineárního času ve starém paradigmatu 3D, kde jsou mé zkušenosti ukončeny. Pokud jste si zvolili cestu k pravdě, těším se s vámi na setkávání, spolupráci, vytváření a sdílení v nové kvetoucí Zemi. Mnoho Lásky vám všem.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 23.1.2014 12 ETZNAB kin 38

 

 
Úcta je pro Maye jednou z nejdůležitějších hodnot. Z pohledu úcty je všechno pozitivní - zplnomocnění sil lásky, důvěry, sebeúcty, sebedůvěry - abychom některé vyjmenovali. Ale s pohledu úcty musí vládnout pravda. Takže buďte k sobě upřímní. Říkejte, jak to opravdu je. Pouze tak převezmete plnou zodpovědnost za své činy, rozhodnutí, minulost, přítomnost i budoucnost, jedině tak můžete vyjádřit skálopevnou úctu, kterou si vaše duše zaslouží - a následně velet všemu, co se ve vašem životě děje.

Trecena MANIK vás obdaruje silou uzdravení a ukáže vám, jak tuto sílu v sobě odhalit. DVANÁCTÝ den vám připomíná, že pokud chcete identifikovat a odstranit mentální bloky, musíte se podívat na své vlastní odrazy v druhých lidech. Takže se na konci Vlny zaměřte ještě jednou na minulé události. Podrobně prozkoumejte pocity a zjistíte, co nového vám přinesla do života Vlna RUKY.

ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ.

DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI
KŘEMEN ETZNAB JE ZRCADLO REALITY

Lidé, se kterými se setkáváte, jsou vaším vlastním odrazem a jednoznačně pro vás velkým přínosem. Dívejte se na ně, jako na sebe. Uvidíte v nich sebe. Uvidíte, jak si pěstujete v životě iluze.Využijte vrozené schopnosti spravedlivého vyrovnání. Použijte MEČ PRAVDY udělat rozhodující řez ve svém životě, abyste mohli odpustit a ukončit spory.

Dnes máte jedinečnou možnost vidět sami sebe ve všech vašich zrcadlových odrazech a poznání charakteru. Dnes vidíte sami sebe bez zkrášlení, retuše, make-upu, umytých očí. Dnes bude prosvětlena každá myšlenka a celá oblast vašeho myšlení. Dnes je na řadě inventura v SEBE-UVĚDOMĚNÍ.

Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality,  můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy – volí morální a etickou cestu všemi akcemi. Skalpel chirurga vytvořený z obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může ničit.

Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu – věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé a lékaři, jestliže využívají Světelný Vzorec ETZNAB a  umění ROZHODOVAT SE.

Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování, vyrovnejte všechny spory: Skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením. Skoncujte s disharmonií na všech úrovních v rodině, komunitě. Buďte upřímní, pokud jde o peníze, sex.....

DVANÁCTÝ Tón – LaKa – POROZUMĚNÍ, KOMUNIKACE
Je to den „ zúčtování“ všech akcí, všech zážitků, zkušeností - čas integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení všech našich vlivů a myšlenek. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

středa 22. ledna 2014

 

 

 

 

TZOLKIN 22.1.2014 11 CABAN

 

 
Caban – Země – Síla Spolupráce, mezilidské vztahy, vztah ČLOVĚK - PŘÍRODA

Dnes myslete na sebe. Nenechte nikoho kolonizovat vaši mysl; žádné reklamy, žádné experty, ani autority. Na druhé straně se nepokoušejte ovlivňovat ostatní stejným způsobem bez ohledu na to, jak se cítíte vy. Udržujte stabilně svůj lodní kýl jak budete procházet dnešními proudy vod. Pokud zůstanete neutrální v myšlenkách, bez rozsudků, jasnost vašeho vnímání a hloubka vašeho porozumění desetinásobně zesílí.

CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROST

                            PODĚKUJTE DNES MATCE ZEMI ZA VŠECHNY DARY

 
Dnes je skvělý den vymazat staré nefunkční programy a myšlenkové formy, které jste o sobě vytvořili. Dnešní energie vás podporují v trpělivosti, flexibilitě a toleranci. CABAN dnes kontroluje náš vztah k přírodě, protože my všichni neseme zodpovědnost za osud celého světa. Rovnováha v přírodě je daleko více narušena, než mezilidské vztahy.

Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu Země - její pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě - zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.

V den CABAN žádejte vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.

Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.

JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ
Každé nové stvoření musí najít ve Vesmíru své místo. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE – osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte  uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úterý 21. ledna 2014

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 21.1.2014 10 CIB kin 36

 

 
 
CIB – BOJOVNÍK,SUP – SÍLA INTELIGENCE

Pokud je nějaký aspekt ve vašem životě, který je ovlivněn karmickou minulostí vaší rodové linie, nebo energie nashromážděná v průběhu mnoha životů historie vaší rodiny, dnes je velký den k rozpuštění a rozptýlení mnoha těchto problémů. Cib otevírá dveře k rodině a vaším předkům a Lahun (10) posiluje vazby a vztahy mezi lidmi, což dělá snazší oslovit členy vaší rodiny a léčit dlouhodobé emocionální a psychické rány, řešit problémy, uvolnit zlost a odpustit provinění a nedorozumění.

Trecena MANIK vás obdaruje silou uzdravení a ukáže vám jak tuto sílu v sobě odhalit. DESÁTÝ Den říká, abyste překonali strach a otevřeli se spolupráci se svojí intuicí.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST, VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

Zapojte obě mozkové hemisféry a vystoupejte na další úroveň na cestě ušlechtilosti a změn. Dnes se objeví nový směr spolupráce mezi vámi a okolím. Přestaňte se bát a naslouchejte hlasu intuice. Odmítněte každou formu strachu, každou pochybnost a podívejte se, co je třeba udělat v okolí.

Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yukatánském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.

Osobnosti narozené v den CIB se podílí na karmické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé.

CIB znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.

LAHUN (10) je silná energie, která přináší ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu, symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie nám pomáhají léčit strachy , všechny vztahy, karmickou minulost a zodpovědně přistupovat k vlastnímu životu i k životu ostatních.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pondělí 20. ledna 2014

 

 

 

 

 

 

 

Uvědomění na dnešní den – TRANSPARENTNOST

 

 
Vítejte v mystériu Transparentnosti – v prostoru bez vymezení. Překročte vaše transparentní Já. Objevte v sobě dobrodruha, cestovatele, herce, který má naprostou svobodu a kdykoliv může hrát svojí oblíbenou roli, aniž by se musel identifikovat s postavou, kterou hraje. Radujte se a oslavte tento objev. Uvolněte se ze všech scénářů. Máte v sobě klíč ke skladu divadelních kostýmů. Zjistěte do jaké míry se ztotožňujete s vaší rolí. Sáhněte vědomě po všech neobvyklých rolích, které vám nabízí život, abyste z nich mohli čerpat a učit se. Podívejte se na role, kterým se bráníte, nebo je odmítáte. Dovolte svému kouzelnému dítěti projevit se hrozivým, deprimovaným, vzteklým, uzavřeným, podrážděným, nebo vznětlivým způsobem. Zjistěte starou sebeidentifikaci a uvolněte se od ní. Souhlas s vyzkoušením všech možností otevírá bránu k transparentnosti, za kterou začnete minutu po minutě věřit v sebe a své jednání. Transparentnost vás obdaruje schopností odříznout se od zkušeností minulosti, stejně jako se s nimi ztotožnit – činí vás to celkově TRANSPARENTNÍM pro Světlo. Bude to znamenat, že všechno, co na vás ostatní „ hází“ projde přes vás bez odporu, nebo jakékoliv emocionální reakce. Jen nezapomeňte na jednu věc: pokud si všimnete, že znovu reagujete na cizí projekce, bude to pro vás neomylné znamení s čím se znovu identifikujete. Vašemu „ herci “ bude mnohokrát dána příležitost vyzkoušet a transformovat různé role a masky ve vašem divadle. Ve vaší TRANSPARENTNOSTI neexistuje nic, co musíte dělat, nebo vědět. Jste tu jen a jen VY!

https://monikaczyrek.blogspot.cz/2014/01/soczewka-swiadomosci-na-dzis.html
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pondělí 20. ledna

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 20.1.2014 9 MEN kin 35

 
Hluboko na úrovni duše všichni instinktivně hledáme respekt , důstojnost a vnitřní mír. Věci, které zamlžují vize a spoutávají křídla, jsou v našem seznamu velmi často různorodé, ale všechny jsme si vytvořili my sami. Takže dnes vystoupejte vysoko, vysoko s Men zrozeném v extatické a vzrušující energii Bolon a uvolněte všechno, co vás tíží, co s sebou nesete, nedržte nic, jak budete stoupat. Čím výše poletíte, tím bude vaše mysl svobodnější a váš duch lehčí. Jen v těchto výšinách můžete konečně spatřit celou svou podstatu a smysl své cesty životem.

Probuďte vlastní sebedůvěru a vezměte plnou zodpovědnost za to, co děláte. Neschovávejte se za záda druhých, neskrývejte se za cizí legitimitu a přestaňte hledat ty, kteří by byli odpovědní za neúspěchy ve vašem životě. Pokud budete popírat pravdu, znásobí se problémy. Buďte dnes sami sobě kormidlem i kormidelníkem.

Naučte se udržet rovnováhu mezi odpočinkem, prací, spánkem a výživou. Myslete na sebe. Věnujte se svým osobním plánům, vizím a představám. Podívejte se na své záměry a sliby, které dáváte lidem, z pohledu vyššího cíle, kterým je zachování rovnováhy. Naučte se brát i dávat. Zvažte, zda vaše horlivost nebrání druhým v jejich dalším vývoji. Neberte na svá bedra zátěž ostatních lidí. I když prší, nezapomínáte na magické slůvko děkuji?

V yukatánském jazyce MEN znamená moudrý a v jazyce Quiché OREL. Teno glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha, je to energie bojovníka, který čelí výzvám a je soustředěný na svůj záměr. Podle mayské legendy je to jeden z nemocnějších glyfů. Mayové věří, že si mohou přát všechno z materiální i duchovní oblasti, neboť síla ducha odpovídá síle motivace a vynikajícím dovednostem. Doslova význam je ŘÍDIT SÁM SEBE.

Nativní MEN mají velké záměry, velkou vášeň a vysoké ambice, zaujímají často vedoucí pracovní pozice. Vynikají ve vědecko-technickém oboru. Velkou výzvou je pro ně udržování dobrých vztahů, neboť mají sklony být pyšní.

V den MEN je dobré poděkovat celému Vesmíru za to, co máte a vyjádřit touhu o více prosperity. Je dobré věnovat pozornost snům, může dojít k velkému odhalení, nebo silným zážitkům.

DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den byl často využívám ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu, často jsou to ženy daykeepers, které udržují tradici.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

neděle 19. ledna

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 19.1.2014 8 IX kin 34

 
 
 
IX- Mág, Jaguár - Síla Právoplatnosti

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST,  PODĚKOVAT MATCE PŘÍRODĚ A ZVÍŘATŮM ZA SDÍLENÍ SPOLEČNÉHO PROSTORU

Ix dnes kráčí po cestě mocného Jelena. Nabitý živou silou přírody, kterou ztělesňuje, dělá v Treceně Manik všechno silnější. Ix proplétá svoji cestu hustým podrostem životních džunglí, tak jako Uaxac (8) splétá posvátnou šňůru kolem Bytí. Sledujte jeho stopy vědomě, sledujte jeho osobitou vůni, prožívejte dnes čas s ním a můžete se setkat tváří v tvář s vlastní duší. Spojte se s vaší duší dnes, spojujte se s ní každý den – nejen ve dnech Jaguára.

Jen dobré záměry a práce v potu tváře nestačí k dosažení cíle. Odpoutejte se od vnějších závislostí, mentálních bloků a všech materiálních omezení. Dnes sáhněte po nástrojích jako je víra, důvěra, láska. Začněte používat jiné, než pozemské zákony k uzdravení nepříznivých procesů v životě.

Vybudujte stabilní most mezi vaším Božským JÁ a vůlí Boha. Zůstaňte flexibilní, poctiví, otevření v jednoduchém, téměř naivním způsobu, jak přijít na to, co je UŠLECHTILÉ, místo nutit se něco vytvořit. Otevřete se novým možnostem. Jste svobodní. Vaše moc je neomezená!

IX - Jaguár je symbolem vesmírných sil, duch džungle, hor a strážce magie Země. Představuje tajemství šamana Noci, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.

Nativní IX lidé mají vrozený smysl pro strategii a mazanost – stejně jako Jaguár, jsou trpěliví , inteligentní, mají často talent vnímat pocity druhých lidí, jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní léčitelé a terapeuti.

Den IX je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru. Dny 6 EB, 7 BEN a 8 IX jsou podle Mayů dny dobré pro očištění celého lidstva a posvěcení všech veřejných svatyní a oltářů.

OSMÝ TÓN – SPRAVEDLNOST
Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti – JAK NAHOŘE, TAK DOLE. Číslo 8 je velmi silné 4+4 rovná se celistvost. Podle Mayských učitelů znamená číslo 8 vlákno života, neboli životní spirálu.

Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobota 18. ledna 2014

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 18.1.2014 7 BEN kin 33

 
Ben - Domov, Rákos - Síla Svobody

Je to domov našich rodin, kde často dochází ke sporům, stíny každého z nás a skutečná pravda jsou ponechávány za dveřmi jako obvyklý závoj zdvořilosti a diplomacie. Ale je to také domov, kde by měla zakořenit nejhlubší láska, důstojnost a respekt. Uuc (7) nám pomáhá vidět rozmanitost a vícerozměrnost aspektů našich nejniternějších soukromých životů. Ben nás vede a chrání a základní proud Manik uzemňuje – působí proti potenciálně destabilizující síle Uuc. Je tedy na každém z nás, jak budeme ctít sílu těchto energií a aplikovat jí v dobré víře do našich individuálních okolností.

Význam BEN představuje podle současných Mayů rákos, nebo kukuřici rostoucí k nebi, kde se rozvíjí jejich květy, ale původní význam zůstává dodnes záhadou, přesto je to jeden z nejdůležitějších glyfů.

Jako rákos ohýbající se v proudu vody, tak i my bychom měli být přílivem a odlivem a proudit každý den s každým člověkem, s kterým se setkáme, v každém rozhovoru, který sdílíme. Toto přirozené proudění probouzí životní zkušenosti, obohacuje naše Vědomí a vyživuje naše silné Bytí. Ponořte se do svých vlastních rytmů, které jsou pro vás přirozené.

Ben přináší výjimečnou příležitost poznat chuť svobody. Taková šance se nepodaří často. Dopřejte si odpočinek, naberte sílu a vyberte jeden směr. Není třeba dezertovat před tím, co je neznámé, ale odvážit se poznat nové obzory. Za čím se v životě honíte, po čem nejvíce toužíte a jak toho dosáhnout? Zkoumejte hranice vašich možností, přijímejte nové výzvy. Přineste SVĚTLO do svého Středu a osvěcujte ostatní. Spolehněte se na sílu citu, využijte každou příležitost, možnost, návrh. Poznejte svoji sílu. Uvěřte v sebe. Podívejte se na život, jako na nádhernou cestu do neznáma.

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abychom se nedostali do zápasů či extrémů.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pátek 17. ledna 2014

TZOLKIN 17.1.2014 6 EB kin 32

 

Eb – Cesta – Síla Svobodné vůle
Oblast: Nezávislost, Moudrost, Zodpovědnost

Mít cestu a následovat život neznamená sedět a dívat se, co se stane. Nemůžete tvrdit, že osud, nebo nějaká jiná forma předurčily božské přednastavení pořadí událostí. Nejen, že jste zodpovědní za své činy a rozhodnutí, ale nesete ještě větší zodpovědnost - zvolit si cestu a dobře cestovat. Dnes vyhledejte ve vašem osobním dotazníku vedení Uuc (6) a Manik, aby vaše životní cesta byla pevná, důstojná s respektem k sobě. Vyhledejte praktické reálné řešení a přístup, spíše než popírání, nerealistické očekávání, či únikové tendence.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST, ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ.

S pomocí svobodné vůle dnes můžete vyvážit póly rozporů v chování. Mír a rovnováha jsou podmínkou na cestě k úspěchu. Jedině z pozice srdce můžete poznat své přednosti. Vyberte si dnes, jestli chcete bojovat mečem, nebo láskou. Od dnešního dne žijte vědomě, dívejte se očima srdce. S pomocí síly lásky dnes bezbolestně opusťte karmické světy.

 EB znamená vylézt na vrchol pyramidy. Představuje cestu života vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starých Mayů je EB Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi – esence života - energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.

Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.

Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.

ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK

Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Aby bylo možné zobrazit pohyb v akci - například balet, nebo pohyb sportovce – Uac je energie,  která vždy přináší do pohybu dynamiku.
V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučuje se, abyste velmi Vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste se také v následujících dnech zdrželi jakéhokoliv hodnocení jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Vystavil Lenka Sýkorová v 09:49

Odeslat e-mailem BlogThis! Sdílet ve službě Twitter Sdílet ve službě Facebook

Štítky: DENNÍ VÝKLADY


 

čtvrtek 16. ledna 2014


 

TZOLKIN 16.1.2014 5 CHUEN kin 31


 

Chuen – Opice – Síla Humoru a Lehkosti

Tak jako se ruka tkalce pohybuje obratně na tkalcovském stavu, vytváří spletitou tapiserii nit za nití, řádek po řádku, tak Chuen tká strukturu života v pěti životních etapách, které Ho symbolizuje – dětství, mládí, dospělost, zralou dospělost a stáří. Ať jste v jakékoliv fázi, obejměte, těšte se, ctěte tuto zkušenost a žijte naplno, protože jí nemůžete v tomto životě minout. Nepospíchejte z jedné etapy do druhé, mohli byste litovat, že jste si nenašli čas, jak si užít a prozkoumat vše, co každá z nich může nabídnout. Žijte svůj život tak, jako dozrává ovoce na stromech - energicky, živě, plni ovocné šťávy.

CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.

Dnes je závazkem pohoda ducha, lehkost a humor. Dnes je dobrý den přestat o sobě tajit pravdu a uvolnit se od pesimizmu, vztahovačnosti, vážnosti, ustavičného mlčení a začít se těšit ze života. Bez rozpaků mluvte o svých přáních a bez slz o svých bolestech a starostech. Nejsme ani lepší, ani horší, než ostatní. Jedině tak lze prolomit jakýkoliv smutek.

Osobnosti narozené v Chuen jsou jedny z nejšťastnějších – šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a „ zlaté ruce“, ale i velké Ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.

Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr – říká se – že bude vyslyšen. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro sňatek. Svádění je určitým druhem umění – Chuen 5 je pro toto umění jedním z nejpříznivějších dnů.

PÁTÝ Tón – Síla Vedení – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Tón PÁTÝ je autoritou Vlny – z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

Vystavil Lenka Sýkorová v 07:12


 

Odeslat e-mailem BlogThis! Sdílet ve službě Twitter Sdílet ve službě Facebook


 

Štítky: DENNÍ VÝKLADY


 

středa 15. ledna 2014

UVĚDOMĚNÍ NA DNEŠNÍ DEN - HOLOGRAM

 

Ve stavu transu kolektivního nevědomí je poměrně snadné uvidět sám sebe nedokonalým, či nehodnotným. Dovolte sami sobě odhodit všechna sebeomezení. Díky tomuto objektivnímu uvědomění ve světle Velkého Centrálního Slunce HUNAB-KU – Vašeho Zdroje – získáte vizionářské poznaní vaší role a místa v hologramu nazvaném realita. Vzpomínáte si na princeznu Leiu a její hologram ve Star Wars? Hologram je vytvořen tehdy, když je proud koherentního světla Vědomí směrovaný na zrcadlo duchovní reality a odráží se od fotografického média, neboli hmotné reality. Výsledkem je trojrozměrný obraz – čili VY. Můžete jásat, že jste právě rozšířili pohled na realitu sebe sama. Z hlediska vyššího hologramu neexistuje pojem času a proto se vaše cesta Domů – do Jednoty – chýlí konečně ke konci. Pokud se na sebe podíváte z takovéto perspektivy, v tom okamžiku obejmete své lidství a jednoznačně rozpoznáte svoji jedinečnost v procesu Evoluce. Právě probíhající změny, které se nyní odráží ve vaší vlastní realitě, jsou nezbytné se zaměřením na CELEK. Jaké jsou zrcadlové odrazy lidí, nebo situací právě nyní ve vašem životě? To, co vidíte kolem sebe – to je váš domácí úkol ve škole Evoluce. Buďte si vědomi darů zasílaných vám ve formě zrcadlových odrazů. Vězte, že se nacházíte v přirozené rezonanci s hologramem Velké Harmonie. Protože tam nejsou žádné chyby, nebo chyby ve vašem životním plánu. Nemáte žádnou možnost cokoliv ve vašem životě
„ zfušovat “. Zhluboka se nadechněte, relaxujte, odpočívejte. To co právě v tuto chvíli prožíváte je v současné době to nejvhodnější z hlediska Evoluce CELKU.

https://monikaczyrek.blogspot.com/2013/12/na-dzis-soczewka-swiadomosci-hologram.html

Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Vystavil Lenka Sýkorová v 18:43

Odeslat e-mailem BlogThis! Sdílet ve službě Twitter Sdílet ve službě Facebook

Štítky: ČLÁNKY

 

TZOLKIN 15.1.2014 4 OC kin 30

 
Oc – Pes – Síla Srdce
Oblast činnosti : loajalita, láska, emoce, soucit

Síla a autorita Oc je podporována silou a autoritou Manik, který jako vládce této Treceny přináší senzační energie a který vládne s maximálním respektem. Ale spíš než vynakládat velké úsilí chtít dnes hory přenášet, můžete místo toho reflektovat a poznávat tuto sílu uvnitř vás, sílu - která existuje v čistém stavu. Rozmlouvejte s ní v tichu, klidu, meditaci. Umožníte tím také všem vašim buňkám zregenerovat se a omladit. Síla dnešních energií - to není ovládání skrze strachy, nebo osvícení skrze Ego - to je skutečná moc. Síla, která zplnomocňuje. Autorita, která nepotřebuje žádné policejní síly.

Dnes na scénu přichází Nižší tělo ( emocionální, fyzické a mentální). Uskromněte své emoce, buďte soucitní k sobě i vašim nejbližším. LÁSKA – to je slunce i déšť, bez kterých nemůže růst naše pozemské Semeno. Zvažte dnes všechny varianty terapie a uzdravte to, co jako první volá po regeneraci. Nastavte navigaci směrem k pozitivním pocitům, nechte ať váš život řídí INTELIGENCE SRDCE.  Smích i slzy jsou garantem zdravého vývoje.


 
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI – cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, kdo vede naše kroky, a který nám pomáhá přežít. OC přináší také hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině. Vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost. OC  je vedle CHICCHAN a KAN další denní Znamení přetékající sexuální smyslností, Kan (4) dnes tuto energii stabilizuje a uzemňuje.

ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Nejstabilnější forma je krychle – stejná výška, šířka, hloubka – to jí dává její přesně daný tvar. Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahů. ČTYŘKA znamená CELISTVOST. V jazyce Quiché je toto číslo spojováno se Sluncem. Slunce prochází každý den 4 body – svítání, poledne, západ slunce, půlnoc. Číslo ČTYŘI představuje 4 elementy – vzduch, voda, oheň, země. ČTYŘI jsou také světové strany a ČTYŘI pilíře, které podle Mayů podpírají Zemi.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 


 


 

úterý 14. ledna 2014

TZOLKIN 14.1.2014 3 MULUC kin 29

 

 
MULUC - Měsíc - Síla Probuzení

Když denní Znamení, nebo číslo nese těžké energie můžeme se ještě spolehnout na jinou podstatu esence symboliky k jejich vyrovnání a neutralizaci. Stejně jako  v případě Muluc a Ox (3) je to trochu náročnější, protože jak denní Znamení, tak i číslo, jsou naloženy těžkými energiemi. Pokud dnes nechcete zažít dopad tohoto negativního páru, otočte Ox energii ve svůj prospěch tak, že si uděláte útočiště ze třech kamenů v ohništi - které Ox také představuje. Může to být váš fyzický domov, váš vnitřní domov, nebo emocionální domov. Bez ohledu na to, jak moc na vás dnešní energie útočí, váš vnitřní domov je neproniknutelný.

Prudký proud řeky má mocnou sílu ničení. Odhoďte vědomě do dnešního víru všechno, co vás blokuje. Léčivé impulzy vypadají často dost iracionálně, nesnažte se dnes porozumět jejich smyslu. Nechte vyplavit na povrch všechny staré usazeniny a uvolněte se od vnitřního přetížení.

MULUC v yuakatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť i tropickou bouři. MULUC je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. V jazyku Quiché znamená MULUC „ platbu “, jinými slovy karmický dluh. To nám říká, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jsme v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jsme nashromáždili, neboli karmu. Přijměte pokorně všechny karmické dluhy se záměrem splatit je - uvedete tak život do harmonie. Odpusťte sobě i všem. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.

Buďte dnes v blízkosti krystalu jade – jadeit je posvátný kámen, který je spojen s MULUC a s vodou – modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.

Tón TŘI – AKCE -  POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B, jak říká Carl Gustav Jung, což se může dnes proměnit v  náročný vysokohorský výstup. Komplexnost Muluc / Ox je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. Vyhněte se záměru zahájit jakýkoliv projekt!

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


 


 


 


 

TZOLKIN 13.1.2014 2 LAMAT kin 28

 
Lamat – Hvězda – Síla Harmonie a Hojnosti
Oblast činnosti: estetika, krása, řád, pořádek, disciplína

Ka (2) násobí hojnost a pozitivní růst, který dnes Lamat přináší. To dává silný impuls stát se snadným všemu, o co usilujete, ať už je to rychlé a efektivní nakupování, nebo pochůzky, nebo požadavek přijít na to nejlepší nastavení vašeho investičního portfolia. Ale nechoďte příliš daleko, nebuďte příliš ambiciózní - mějte na paměti, že stejně snadno, jak můžete dnešní energie zdvojnásobit, můžete stejně lehce spadnout do nerozhodnosti, pokud máte příliš mnoho cílů, nebo zodpovědnosti.

Otevřete se lásce. Pečujte o harmonii. Pronikněte do své Hvězdné podstaty. Vnímejte vztah s přítomností – svět je krásný a dobrosrdečný. Zůstaňte v harmonii přítomnosti.

Postarejte se dnes o svůj vzhled a krásu ve vašem domě. V tichu přírody  přemýšlejte, kde ve vašem životě chybí disciplína, řád a pořádek. Láskou naplněné činy, dobrý vkus a upřímná touha dosáhnout vnitřní harmonie – jsou odrazem Světelných Energií HVĚZDY.

LAMAT představuje nekonečný cyklus ve světě rostlin. Mayové ho spojují s Venuší, která se objevuje jako Večernice, zmizí a ráno jí můžeme spatřit na obloze jako Jitřenku. Je jako Bohyně Gaia, která umírá v zimním období a znovuzrodí se na jaře.

Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodit se v této energii mívají zpravidla šťastný osud – ví jak intuitivně vytvářet hojnost.

Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů. Je to výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod – vše se bude vyvíjet slibně. Vědomě dýchejte – dech vás spojuje se Zdrojem.

 

DRUHÝ Tón - Polarita. Zkuste vyvážit póly rozporů, najít cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování. Stejně jako zní známá otázka „ To be, or not to be?“ , mohli byste dnes vnímat vlastní nerozhodnost, oddělenost sebe sama, ale vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 


 

TZOLKIN 12.1.2014 1 MANIK kin 27

 
MANIK – Vlna RUKY - Síla Uzdravení

DŮSTOJNOST, SÍLA, POKORA, RESPEKT, POCTIVOST, ÚCTA,  to jsou hodnoty MANIK.

Jelen je podle klasických Mayů koyopou energie Manik. Manik stojí s grácií, vzpřímenou hlavou, bez toxických účinků Ega, nad potyčkami lidstva. Je ztělesněním milosti, tváří v tvář nebezpečí a nejistotě, která je všude kolem něj. Není to žádný slabý, nebo bezmocný Duch, ale je to bytost jemná a klidná. Ve skutečnosti ti největší duchovní mystici, učitelé a vyrovnaní jedinci nesou největší osobní sílu. Co předchází největší osobní síle?  SEBEÚCTA! 

V této Treceně je vaším největším úkolem najít OSOBNÍ SÍLU. To neznamená ale, že půjdete do posilovny, nebo se přihlásíte na aikido. Znamená to, že budete vyvíjet stabilní pocit SEBEÚCTY, bez arogance, souzení, Ega, které je často závislé na stavu psychiky a blokuje vás jako mnoho dalších parazitů. 


RESPEKT BEZ VÝHRAD. 
RESPEKT BEZ SOUZENÍ. 
RESPEKT BEZ POCITU VLASTNÍ DŮLEŽITOSTI. 

Respektujte kdo jste, co děláte, ale ne z pozice rozumu, ale protože jste tady. Respektujte své úžasné schopnosti a dovednosti, respektujte roli, kterou máte v rodině a ve společnosti a toto dědictví přenechte budoucím generacím. Ctěte sami sebe a žijte tuto úctu každým pórem vašeho Bytí. Ta pak bude přirozeně proudit z vás na všechny lidi kolem vás. Najděte pro sebe vaší skutečnou úctu i kvůli ostatním. Vybudujte skutečnou sílu – hodnotu, která vás provede všemi bouřemi a převraty a umožní vám stát na svých vlastních nohách, bez ohledu na problémy. Hluboce spirituální a klidný MANIK se nesnaží projevovat žádnou drsnost, nebo ublížit, ale svojí surovou silou chrání sebe a ostatní, když  je to třeba.


Sebeúcta a osobní síla jsou základem k udržení každého harmonického vztahu -  pracovního, společenského, přátelského, rodinného, partnerského. Budete-li ctít své osobní energetické pole budou ho respektovat ostatní. Buďte čistí - bez přetvářky.

Manik má hluboký respekt ke spiritualitě, která je přítomna ve všech živých bytostech a nemá problém vyjádřit svou drsnou, živou a přímou sílu. Ale s velkou silou přichází i velká zodpovědnost, neste jí dobře a s grácií, budete potřebovat silný a stabilní základ. Bez něj by se vaše síla mohla nakonec vyčerpat a vaše povinnosti by vás mohly zahltit. V tom spočívá výzva Manik; vyvažujte svou sílu a důvěru v sebe sama s pokorou, flexibilitou a porozuměním vůči ostatním.

Jako vždy, nejdůležitější jsou dny , které vás spojují s touto Vlnou. Pozice 8, 9, 10 ukazují vývojový cyklus určité události, zatímco to, co potřebuje uvolnit, se projeví 11. den Vlny. I když je uzdravení spojeno nejčastěji s přechodnými bolestmi, nezaměřujte se na tento směr. Zkuste se podívat především na pozitivní aspekty, na kterých roste vaše životní moudrost.

Soustřeďte se na vaše „ AHA“ zkušenosti. V žádné jiné Vlně se neprojevuje tak silná moc uzdravení jako ve Vlně RUKY. Nezapomínejte na své dlaně - jsou projeveným pozemským nejcennějším nástrojem léčení. Nyní ho využijte pro sebe. Pokud vnímáte někde pocit bolesti – přiložte tam své ruce. Čakry vašich dlaní jsou kanálem, kterým proudí ŽIVOTNÍ SÍLA jednoduše přímo ze Zdroje – fyzicky - neustále, aniž by vás to rušilo. Dovolte projevit se tomuto zázraku. Dopřejte svému tělu tento příjemný projev a obdarujte touto láskou i své blízké.

Vlna RUKY provádí uzdravení na několika úrovních Bytí. Hlavní část uzdravení probíhá v těle emocionálním, ale také fyzickém, čili našem těle z masa a kostí.

PRVNÍ Tón znamená sjednocení. Je to energie setí, zahájení, počátků. Energie je silná, protože má co do činění s příchodem nové Treceny. JEDNIČKA také znamená prvotní sílu myšlenky, počátek, nebo začátek všech záměrů, které chcete, aby se manifestovaly.

Přehled Vlny 12.1.2014. – 24.1.2014

MANIK 1
LAMAT 2
MULUC 3
OC 4
CHUEN 5
EB 6
BEN 7
IX 8
MEN 9
CIB 10
CABAN 11
ETZNAB 12
CAUAC 13 * Galaktický Portál

GALAKTICKÉ PORTÁLY - Dny, ve kterých proces rozvoje na Zemi postupuje podle práv nezávislé dynamiky a dny, ve kterých zaznamenáte přímý účinek energie z Kosmu. Tato vyznačená pole v modulu Tzolkin odhalují velmi subtilní VEDENÍ s dokončováním korekcí pomocí kosmických energií. V těchto dnech je síla dopadu Energie mnohokrát větší.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 


 

TZOLKIN 11.1.2014 13 CIMI kin 26

 
 
Cimi – Smrt – Síla Transformace
Oblast činnosti: změny, návyky minulosti

Uzavřete cestu Jaguára s respektem, sebepřijetím, pohodou, uchopte vlastní sílu. CIMI - posvátná esence života ztělesňuje dokončení a Oxlahun (13) tyto hluboké transformační síly podporuje a obohacuje. Jako posvátný vodopád Ducha, nechte tyto starověké energie omývat vás s požehnáním i celou cestu až do podstaty vaší duše. Změnou, kterou hledáte, není přechodný stav, ale spíše další éra vaší osobní evoluce.

Vlna MÁGA s sebou nesla tzv. kněžské esence, umožňující přístup k vyšším aspektům Bytí. Kněžská esence symbolizuje čistotu záměrů a absolutní SUVERENITU. Dřímá v každém člověku a činí nás schopnými k přímé a vědomé komunikaci s naším Vyšším JÁ. Vědomí Bílé Magie podléhá pouze a výhradně Božským Právům, nespoutaným žádnými pozemskými zákazy, žádnou ideologií ani náboženstvím.

Vlna MÁGA přinesla do vašeho života pohyb a ukázala, jak důležitá je v životě síla Ducha, loajalita a právoplatnost. TŘINÁCTÝ den napovídá, že silou Ducha můžete překonat všechny překážky - jenom tak lze rozšířit horizont vědomí a stát se člověkem spravedlivým a nezávislým.

Vzdejte se síly dokonalosti. Poslouchejte v sobě tu část, která volá „ po smrti „ a transformaci. Buďte přístupní její moudrosti…

Ukončete všechno, co škodí vašemu zdraví, otravuje atmosféru v domě, v práci a všude tam, kde se pohybujete. Život je jako řeka. Nic nestojí na místě. Všechno pomíjí, aby udělalo místo novému. Odhoďte všechno, k čemu jste nezdravě připoutáni. To, co kdysi sloužilo vašemu dobru se dnes může ukázat jako relikt minulosti, nebo koule u nohy.

CIMI představuje v yucatánském jazyce smrt -  vnitřní smrt. Je význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí k našemu znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme osvícení a získáváme moudrost vědomí našich předků, energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.

Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro CIMI přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Mottem dnešní energie je: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. 

TŘINÁCTÝ Tón je síla dokončení, přechod do vyšší energetické úrovně s podporou vyzkoušet něco nového – začít znovu. TŘINÁCTKA vyjadřuje dokončení jednoho procesu, aby v PRVNÍM Tónu mohl přijít nový začátek, nový proces. Ve dnech s vyššími čísly Mayové nepořádali žádné důležité obřady, byl to spíš den pro poděkování, vyjádření prosperity a pokorné požádání o další.

Dnešní energie nám pomáhají dvojnásobně ukončit všechno, co je staré, zbytečné a přežité. Zítřejším dnem vstupujeme do Energie Manik -  treceny MODRÉ RUKY s třináctidenním léčivým pohlazením.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 


 

TZOLKIN 10.1.2014 12 CHICCHAN kin 25

 
Chicchan – Had - Životní síla
Oblast činnosti: Instinkt, tělesnost, nervový systém, životní styl

Silný den, který vyživuje kundalini, vaší životní sílu proudící skrze tělo, mysl, duši. Ať vás nic neodvrátí na dnešní cestě, udržujte pokoru, laskavost, integritu, udržujte čistotu úmyslu projevit sílu této posvátné energie ve vašem životě a životě druhých lidí kolem vás.

Vlna MÁGA přináší do života pohyb a ukazuje, jak důležitá je v životě síla Ducha, loajalita, čistota záměru a právoplatnost. DVANÁCTÝ Den říká, jak vyjádřit svou sílu v každodenním životě.

Kontrolujte dnes vědomě své myšlení, snažte se najít vnitřní rovnováhu, zaměřte se na klid, cvičení jógy, nebo vhodné praktiky, které vám pomohou být fyzicky i psychicky uzemnění. Bez ohledu na vaši neúnavnost, věnujte čas odpočinku. Žijete vyvážený život? Zaměřte se na vitalitu fyzického těla, hluboké pochopení života a váš vnitřní oheň. Chicchan je kouzelná intenzivní sexuální energie – neutrální síla, která může ničit, nebo tvořit. Ctěte mocné energie LaKa (12) a obnovte, nebo přesměrujte své horizonty k životu, o kterém jste vždy snili , ale nikdy vás nenapadlo, že byste toho dosáhli. Pak nalaďte všechny mentální, emocionální a fyzické schopnosti a plujte plnou rychlostí směrem k nim!

Ideální rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost, nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.

Solární symbol HADA zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.

Otevřete se signálům, které vám dává vaše tělo. Nepřehlédněte a neignorujte žádné znamení. Zrevidujte způsob stravování a zamyslete se, co vám přináší vaše škodlivé návyky.

Použijte svoje tělo jako klíč k vnitřní transformaci. Podívejte se na něj, jako na ukazatel směrující vás k Vyššímu Vědomí. Řiďte se instinktem. Řiďte se vnitřním hlasem. Věřte v přirozenou schopnost rozhodnout se v tom okamžiku.

DVANÁCTÝ Tón je energie bilancování, integruje každý kousek nahromaděných zkušeností. Je to shrnutí všech zážitků a akcí za posledních 11 dnů Vlny. Tón DVANÁCTÝ otevírá multidimenzionální brány do spirituality.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 


 


 


 

Čtvrtek 9. ledna 2014

 

 

TZOLKIN 9.1.2014 11 KAN kin 24

 
Kan – Zrno – Síla rozkvětu a schopností
Oblast činnosti: Tvůrčí principy, růst, pokrok, nadšení, sex

Mějte v úctě a respektujte vaši plodnou duši. Až jste muž, či žena, hluboko uvnitř vás leží posvátná schopnost tvořit život, dýchat do všech záměrů a všech forem, které chcete vytvořit. Kreativita a plodnost jsou životně důležité síly - nepřetržitý cyklus opačných, doplňujících se a nekonečných rytmů, stejných jako je východ a západ slunce, nádech a výdech, příliv a odliv vzduchu, nebo vody. Cyklus, který rozněcuje jiskru Bytí ve všech konceptech, myšlenkách a rodících se bytostech. Není větší síla, než ta, která tvoří život.

KAN znamená tvoření na MAX v každém ohledu, vyvádí nás z jeskyně Ega do skutečné reality, kdy přestáváme mluvit a začínáme jednat. Je to energie manifestace příslibu hojnosti.

              VYUŽÍVÁTE V ŽIVOTĚ VŠECHNY PŘÍLEŽITOSTI, MOŽNOSTI, TALENTY?

Odhoďte dnes všechno, co obtěžuje vaše svědomí. Prolomte bariery, abyste mohli vyjít naproti lidem, usmířit křivdy a přestat ukrývat všechno, co si myslíte a co cítíte. Uvolněte se od omezujících pohledů a nedovolte ležet ladem vašim talentům. Pokud jste do dnešního dne čerpali z cizích zkušeností, je čas objevit své vlastní poklady.

Na glyfu KAN je symbol semena kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost vedoucí k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka žijícího v symbióze s faunou i florou – místo plné bohatství, kde člověk nezabíjí zvířata - své přátele,  ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podněcují probuzení potenciálu bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. KAN je symbolem schopnosti přirozeně a vědomě tvořit život v souladu s vesmírem, stejně tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou. Udržujte rovnováhu a přirozenou smyslnost, jejíž nadbytek by mohl vést ke zkáze, vyhněte se excesům. Zasaďte v tomto příznivém dnu do úrodné půdy všechny touhy a záměry, ať zítra vyklíčí váš nový život.

KAN a  Buluk (11) – energie dynamických akcí, které pomáhají přinášet změny směrem k zjednodušení a zlepšení. Pokud se objeví strach ze změn, nebo rozpačitost, soustřeďte se na svůj Božský Střed . Tón JEDENÁCT nese energie obrovské síly, která není ani negativní ani pozitivní - je prostě neutrální a v tom spočívá její síla. Mayští Starší vidí Buluk jako celek ( minulost, přítomnost, budoucnost) – vše co se odehrává v průběhu času najednou. JEDENÁCTÝ Tón disponuje velkým tvůrčím potenciálem, ale záleží na vás, jak tuto sílu uchopíte. Požádejte vědomě o pomoc při řešení všeho, co není zarovnáno s Láskou.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

Středa 8. ledna 2014

 

TZOLKIN 8.1.2014 10 AKBAL kin 23

 
Akbal – Noc – Síla Myšlenek
Oblast činnosti: Intuice, zdánlivé nedostatky, sny

Věnujte dnes čas a pozornost vašemu manželství, nebo milostnému vztahu. Utvářejte silnější pouto přátelství, partnerství a spolupráce, neboť je to váš partner, kdo tu s vámi bude po zbytek života – pokud je to touha vás obou. Neberte svého partnera jako samozřejmost; ctěte ho s láskou, soucitem a pochopením, dejte mu svobodu být tím kým je, bez výhrad a posuzování. Nevyžadujte peníze, nebo materiální bohatství, ale budujte to společně. Poznejte sebe, podělte se o své sny a žijte v dokonalosti míru.

Vlna MÁGA přináší do vašeho života pohyb a ukazuje, jak důležitá je v životě síla Ducha, loajalita a Právoplatnost. DESÁTÝ Den odkrývá nekonečné bohatství, kterým disponujete od narození, a o kterém pravděpodobně nevíte.

V důsledku oddělení od původního Zdroje jsme zažili v temném období mnoho křivd a utrpení. Omezení a nedostatek se staly samozřejmostí ve světě ILUZE. Od té doby byla NOC jediným spojencem s naší transcendentální realitou.

Oceňte to, čeho jste v životě dosáhli. Všechny nedostatky vyplývají z přílišné opatrnosti a vnitřních zábran. Nebojte se výzev, které staví život, zachovejte klid, buďte trpěliví k sobě i lidem. Je čas změnit staré zvyky, odhodit závist a faleš. Začněte brát i dávat - bez vnější pózy.

Buďte ochotni podstoupit test. Jak oceňujete sami sebe? Obejměte duchovním zrakem všechny negativní procesy a spusťte se až na samé dno, abyste viděli dary, které s sebou přináší….

Glyf této Pečeti představuje moudrost – moudrost, která stoupá temnotou směrem ke Světlu, je to cesta k úsvitu. Akbal symbolizuje SEBEPOZNÁNÍ NA CESTĚ PODSVĚTÍM, kde poznáváme strach, opouštíme Ego, abychom se mohli znovu zrodit. Duchovní testy AKBAL se stávají největšími poklady.

AKBAL je strážce dvou magických přechodů Úsvitu a Soumraku, kde se tma stává světlem a světlo tmou. Přijmeme-li tuto polaritu, můžeme obnovit spojení s naším skutečným vnitřním Světlem, zejména v oblasti LÁSKY. Stáváme se přirozeně celistvější. Každá naše znovunalezená Láska je nový úsvit v životě - nový začátek. Je to dobrý den vyjádřit svůj záměr, uzavřít manželství, najít novou lásku, novou práci, uctít domov.

Tón DESET symbolizuje zhmotňování hojnosti, manifestaci, silnou energii přinášející zodpovědnost a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie tedy celkově podporuje stabilitu všech vztahů, kde je čistota záměru ( Mág) moudrost ( Akbal) a zodpovědnost (10).

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

úterý 7. ledna 2014

 

Konjunkce planet 4.1.2014 – Slunce, Merkur, Země, Venuše, Jupiter, Pluto

 
Podle teorie kondenzace proudu éteru na pólu každé planety při konjunkci planet, způsobuje násobení tohoto proudu éteru, nebo zvýšení gravitačního proudu v ose konjunkce těchto planet  silný gravitační tlak na planety na konci řetězce ( např. v době úplného Zatmění Země, Slunce a Měsíce) v určité oblasti pláště, nebo pláště v moři, což může způsobovat na povrchu určité planety zemětřesení, nebo jiné nepříznivé meteorologické jevy nazývané na Zemi tornáda….atd.

V závislosti na situaci konjunkce ve vztahu s Hlavním Galaktickým Proudem éteru a objektech na konci konjunkce - t.j Země, Merkur a Slunce - to může způsobit velký výbuch na Slunci, anebo pokud je konjunkce v opačném směru, pak může dojít k nějakým nebezpečným situacím na Jupiteru. Při takovéto víceroplanetární konjunkci je nebezpečí ohromné.

Tato situace je pro naší Sluneční soustavu a Zemi velmi výjimečná. Pozvolný tlak na Zemi a další planety několik dnů předem s odrazem v čase - podle toho, kdy konjunkce začíná, a kdy planety z konjunkce vychází -  plášť Země vykonává oscilační pohyby a jak se chce vrátit do předchozího stavu rovnováhy, trvá to déle. Opět platí, že je to výjimečná situace – normálně by to mělo trvat 4-10 dnů. Každá planeta má ale jiný čas odchodu a v případě Jupiteru to mohou být 2 – 3 měsíce, což znamená, že to už bude mít menší dopad,protože Merkur a Venuše už budou pryč. Ale stále tu budou, protože tyto planety se v konjunkci vrátí samostatně později.

Takže velká a těžká doba!
Skládám poděkování všem vysokým bytostem v řetězci života v Galaxii a super galaktickým inženýrům, všem duchovním bytostem a samotnému Nejvyššímu Stvořiteli za práci na udržení života na Zemi a současném planetárním systému, který zahrnuje zachování našich životů.

Podle mě práce ve Sluneční soustavě zahrnující přípravu na přežití této konjunkce trvají kolem dvou let. Jsou vidět obrovské lodě vyšších bytostí v okolí Merkuru a Marsu. Po celý čas probíhají práce spojené se zabezpečením při dopadu látek uvnitř Slunce, kde probíhá neustálá kontrola slunečního disku - a viditelné jsou na obrázcích SOHO. V posledních dvou měsících a zejména poslední dva týdny při vypouštění solární hmoty jsou vidět UFO přes jasné výbuchy na Slunci, no a my máme v průměru velmi teplé počasí.

Je to velké super kosmické inženýrství! A příjemci této moderní a inteligentní práce jsme my. V opačném případě u takové ohromné konjunkce bez intervence inteligentní vysoce pokročilé technologie, by byla pravděpodobně ničivým jevem pro Slunce a samozřejmě i Zemi.

Směruji toto poděkování také i ve jménu lidí, kteří to chápou, protože takový postup plný víry a poznání může ovlivnit odpovídající průběh takových velkých událostí na Zemi, a jsem přesvědčen, že naše vědomé znalosti mohou podpořit geniální technologie na ochranu Země, protože TO NIKDO JINÝ NEUDĚLÁ!! Zajímalo by mě, jestli budeme vidět velké množství SOL, nebo velkých SOL populárně zvaných UFO, které udržují tlak v zemské kůře v normě v době Velké Konjunkce 4.1.2014 a možná několik dalších měsíců.

Dnešní situace je taková, že již pár dnů několik odborníků na viditelnou hmotu popisuje, že se objeví koronární díra před Zemí ve sluneční atmosféře tzn. magnetické siločáry, ( silnější proud éteru díky konjunkci) a naše Hvězda je nastavena způsobem umožňujícím neomezené přijímání nabitých částic. Poslední díra ve sluneční koroně je označena značkou CH598 a nachází se přímo před Zemí.

To, co je popsáno výše, vychází ze starých védských znalostí o dopadu Velké Konjunkce a vytvoření koncentrovaného éteru kolem Země v době konjunkce. Tato solární propast pro nás bude po celou dobu otevřená a bude na nás mít vliv ve větší, či menší míře po čas trvání konjunkce od 4.1.2014, až po několik měsíců ( podle doby rotace Jupiteru), ačkoliv se bude síla konjunkce lišit rozmanitostí.

Éter působí na Slunce, na jeho jádro v obrovském množství, aby nukleární hmota mohla vyzařovat energii a být směrována v rozporu s éterem do díry v koroně, tzn že se bude vlévat ve směru konjunkce planet, včetně Země, takže to znamená, že všechny sluneční výbuchy poletí na naši stranu k nám. V prvních dnech konjunkce jsme chráněni štítem v podobě Merkuru, i když je to vlastně jako obrovské UFO o velikosti Merkuru, protože to on věnoval mnoho času na posílení a odvrácení silnějších bitev na Slunci. Později Merkur odejde a přijde spojení s Venuší, ale pro nás při pohledu na sluneční disk není nic důležitějšího, než jen asi další tři měsíce života na Zemi!!

Při přání do roku 2014 spojeném s Novoročním přáním, které právě čtete, bych si přál, abychom byli vědomými svědky toho, co popisuji, aby se tady na Zemi nic nestalo a Velká Konjunkce a její vliv extrémně koncentrovaného víru Energie měla dopad na našeho Ducha i mozky na Zemi, aby nás osvítila a přivedla na vyšší úroveň civilizace!

Dodatek Moniky:
Podle mého názoru jsme v největším bezpečí a slova Komunikace spolu s energií Slunce nám mohou pomoci při uvolňování hlavních omezení duše. Slunce aktivuje pole podvědomí, a při tom všem jsme ještě v Treceně Jaguára, který je vládcem podsvětí, takže uspořádání planet vytváří obrovský tlak…..obzvláště Jupiter, který je největší planetou v naší Sluneční soustavě a dnes ( 4. 1.) je právě na opačné straně oblohy než Slunce. Jupiter se nazývá planetou OSVÍCENÝCH….takže všechno toto přispívá k našemu OSVÍCENÍ.

Děkuji za CZ&SK Monice Czyrek za sdílení posvátných informací.
orig.zdroj na : www.monikaczyrek.blogspot.com

Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

Úterý 7. ledna 2014

 

 

Uvědomění pro dnešní den – TRANSFORMÁTOR

 
Planetární realita, kolektivní pole snů, vnitřní uzdravení, transformace energie Stínů. To vy jste planetární transformátor. Probuďte se! Uvědomte si svůj mocný potenciál. Pokud chcete rozšířit vaše omezené názory a terminologie, pak vás toto uvědomění motivuje ke transformování kolektivní konstrukce planetární reality. Síla kolektivní energie a formy myšlení všech lidí vytváří takovou realitu, jakou vidíme. To, čemu říkáme realita, je ve skutečnosti pole snů - holografickým odrazem našich společných přesvědčení. Pokud změníte svá iluzorní přesvědčení jako je oddělování, utrpení, strach, odmítání, posuzování, nebo omezování, uzdravíte nejen sebe, ale i celé lidstvo. Každá změna, kterou provedete u sebe, se odráží samozřejmě na kolektivní realitě celého světa. Všechny vaše sny, přání, vize a víra mají vliv na oblast kolektivního pole snů. Pokud budete zosobněním Vědomí Lásky, budete přispívat k manifestaci zázraků na Zemi. Rozhodněte se pro vědomé kroky přes evoluční pole hry reality, která vás obklopuje. Na své cestě se setkáte s pocity, které budou odrážet části vás – ty části, které ještě nebyly osídleny Láskou. To ony vám otevírají brány do vaší trans síly. Jděte a bavte se, hrajte si a tančete a tvořte v této dynamice planetární pole. Dovolte sami sobě uzdravit se. Přemýšlejte o sobě, jako o někom, kdo transformuje energie – jako o nástroji transformace a čištění kolektivního pole planety. Pomozte otevírající se nové realitě spatřit světlo tohoto světa. Ať se vaše Vyšší Vědomí stane symbolem uzdravení a transformace na planetární cestě.

Zdroj: monikaczyrek.blogspot.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Světlo

 

 

 

 

 

 

   

 

TZOLKIN 7.1.2014 9 IK kin 22

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik – Vítr – Síla Ducha
Oblast činnosti: komunikace, diplomacie, dech života

Vítr nefouká ze severu, jihu, východu, nebo ze západu, ale uvnitř vás. Vyhledejte hlavní zdroj vaší duše a veďte ji na místo, kde potřebujete být, na cestu, kterou hledáte. Nechte Bolon (9) – nalít jeho zlatou esenci a příznivé energie silného Ik do všech extrémů. Uvolněte je hluboko, široko a daleko ve všech aspektech svého života tak, aby mohly být odstraněny a vyčištěny od prachu a stagnace, aby mohly najít radost a euforii.

Duch dnes proniká absolutně všechno. Konfrontujte své ambiciózní záměry s vůlí srdce. Veškerý boj ztrácí svůj význam, je čas ukončit staré spory a dojít k porozumění s partnerem, rodinou, kolegy, sousedy. Mottem života se stává čistota záměrů, pravda a loajalita.

Ik dnes podporuje každou formu komunikace, zachováte- li vnitřní rovnováhu, najdete východisko ze všech situací, optimální řešení, výchozí cestu, úspěšný dialog.
IX - Mág – Vládce této Treceny vám dává sílu přikročit k jednání s jasným vhledem do komunikace s všemocnou Energií. Na každou otázku dostanete odpověď.

Ik a Imix stojí nejblíže Zdroji a oba jsou ambivalentní. Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat, přináší dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec můžete být vznětliví, nerozhodní, nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat, pocit, že nevidíte možnost, jak najít osobní svobodu a suverenitu.

Abyste našli řešení přistupujte k této snadno se měnící energii s respektem. Požádejte o vitalitu a sílu a odhodlání plnit své úkoly. Ik podporuje řešení především psychických a emocionálních problémů, vládne zasněženým vrcholkům, stejně jako kaňonům a údolím. Postavte se všem výzvám zodpovědně a rozhodně, dříve,  než se Vítr opře do vašich plachet a zanese vás tam, kde jste nechtěli být.

Požádejte včas Bolon (9), podporující vizi cíle, perspektivu a vytrvalost potřebnou k realizaci současných plánů. DEVÍTKA je velmi pozitivní a Mayové v těchto dnech pořádali obřady a rituály. Je to nejoblíbenější den pro oslavy,  DEVÍTKA je spojována s životem, lidským těhotenstvím, ženskou energií a ženským Duchem.

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA,…. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA……..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI…..EROZE

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 
 

 

 

 

TZOLKIN 6.1.2014 8 IMIX kin 21

 

 

 
Imix – Drak – Síla Důvěry
Oblast činnosti: Důvěra, víra, Ego

Stejně jako AHAU představuje konec cyklů, IMIX stojí u všech počátků. Tón OSMÝ v sobě spojuje PÁTÝ Tón – autoritu a TŘETÍ Tón - sílu pohybu, což znamená nejvyšší účinnost bez plýtvání času a celkově – HOJNOST. V éteru se nacházejí malinké částečky „prázdnoty“, které mohou být každým okamžikem aktivovány a projevit všechno, po čem vaše srdce touží. Pokud pochopíte že všechno je JEDNO, můžete vytvořit Nebe na Zemi.

Přivítejte dnes všechny nové začátky. Důvěřujte Božskému vedení, všechno, co jste v životě vytvořili, bylo správné. Chyby patří k osudu. Díky nim se učíme rozeznávat dobro a zlo, hořkou i sladkou chuť života, radost i bolest. Poskytněte dnes podporu slabším, nemilujícím a zbloudilým. Život vám ukáže kde začít.

V pozemském časoprostoru bylo dovoleno mnoho „ negativních“ událostí, jako součást experimentu. Ačkoliv nám byla částečně ponechána svobodná vůle, je čas přestat volit omezující a špatné, a i když to bylo součástí vývoje směrem k Jednotě – váš skutečný potenciál je hojnost na všech úrovních. Součástí hry v omezené hutnosti, byla záměrně vytvořena iluze nedostatku. Uvědomte si svůj skutečný potenciál hojnosti a radosti. Pokud jste vyslali vroucí žádost, věnujte pozornost synchronicitám a událostem ve vašem životě. Mějte odvahu udělat kroky k dosažení cílů.

Často jsme se zlobili, že máme nedostatek, ale byli jsme to my sami, kdo tomu uvěřil - byli jsme Mistry sebeomezení. Máme kolem sebe tolik dárků, kolem kterých často chodíme bez povšimnutí, nebo je odmítáme přijmout, protože hledáme NĚCO JINÉHO, nejsme schopni vidět jejich potenciál. Máme schopnost vytvářet neomezené zdroje. Naše planeta- milovaná Země nám poskytuje mateřskou lásku bez podmínek a všechno, co k životu potřebujeme. Přitom víme jak pěstovat potraviny, víme jak stavět domy, máme všechny dovednosti – jen pohodlností na všech úrovních, jsme se ocitli v okamžiku, kdy jsme Zemi skoro zahubili.

Až kolektivní Vědomí dosáhne určité úrovně, zmizí všechny instituce, které nám neslouží. Objeví se mnoho nástrojů, které nám budou v evoluci pomáhat, budou demaskovány všechny iluze. Bude čas více se radovat, odhalíte, kdo skutečně jste.

Začněte dnes den s vědomím hojnosti, kterou máte k dispozici ve všech aspektech života. Otevřete se novému počátku, důvěřujte celému procesu, uvěřte, že dostanete v životě všechno, IMIX je počátek všech věcí původní tvořivé síly – čili PRVOTNÍHO ZDROJE. Otevřete se toku přijímání a dávání – MLUVTE O SVÝCH SNECH PŘÁNÍCH A POTŘEBÁCH.Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán LÁSKY.


VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thovt - PROJEKT LIDSTVO

 
Kdo je Thovt?

Bytost Thovt (též Thóth, Thoth, Thot) má na planetě Terra (= Země) nejrůznější významy a je připisována různým, historicky známým, osobám. Zosobňovala pro vás Třikrát Velkého Herma Trismegista, Mistra mistrů, na úsvitu lidského pokolení a v dobách, kdy na Zemi přebývali Isis (= Eset) a Osiris (= Usir), učence bohů starého Egypta. Je původcem a zakladatelem nauky hermetismu, otcem okultní moudrosti a astrologie, objevitelem alchymie. Popsali jste tuto bytost rozmanitými způsoby a rozšířili zprávy o jejích činech a zázracích, které prováděla. Bytost Thovt měla schopnost přetrvávat na Zemi celá staletí v těle z masa a kostí bez jakýchkoliv známek stáří či smrti. Mnohokrát se vracel Thovt na planetu Terra a šířil zde pravdu, moudrost a lásku. Jeho učení a spisy měly podpořit vývoj lidstva a napomoci mu vzestoupit do vyšších úrovní bytí. Tato učení se zpřístupňují pouze moudrým adeptům. Když se duch otevře pravdě, a uši jsou připraveny naslouchat, uslyší slova, která jej naplní moudrostí. Mnozí se pokoušeli vyložit relikty (= pozůstatky) dávných dob, ale od podání k podání se ztrácelo stále více důležitých součástí. A tak byla napříč časem zkreslena nejedna moudrost; a její pravý význam se vytratil. Svým trojrozměrným náhledem není lidský rozum schopen vysvětlit relikty starých časů. Lidská řeč opomíjí důležité složky, tudíž ani nemohl být zprostředkován pravý smysl spisů a reliktů. Dávná učení byla z epochy na epochu deformována, zkreslena a prosáknuta trojrozměrným myšlením lidské rasy. Thovt se kdysi inkarnoval na planetě Terra, aby zde učil bytosti vesmírné moudrosti. Jeho cílem je až do konce věků podporovat svou nekonečnou láskou a vědomostmi lidskou rasu a bytosti zde inkarnované, ba nepřetržitě je vést k pravé moudrosti. Na této úrovni bytí, uprostřed husté hmoty, má každá bytost možnost vyvinout se a rozvinout své vědomí. Zde na planetě Terra se nacházejí brány a pečeti propojující různé úrovně bytí. Je to místo, kde každá bytost může zvýšit svoji vibrační frekvenci a proniknout branami do vyšších sfér. Prostřednictvím slov, jež vám tlumočím v této knize, dokážete postupně – stále lépe a lépe – chápat souhru okolností, událostí i jevů. Otázky, které přitom vyvstanou, budou všechny – jedna za druhou – detailně zodpovězeny, díky čemuž nakonec vyvstane jasný obraz. A jakmile má slova dosáhnou vašich srdcí, naroste vaše vědomí a otevře se vám možnost nového chápání.
Pravda je jednoduchá a jasná. Není k ní třeba složitých meditačních cvičení či pravidel. Kosmická moudrost je čistá a zářivá. Avšak pochopení těchto moudrostí vyžaduje čistého a jasného ducha, a ochotu otevřít se oněm učením, aniž byste k tomu na poradu přibírali lidský rozum. Ať tato slova osloví vaše srdce a naplní vašeho ducha. Ať vás moudrost, již zde najdete, osvobodí z pout této roviny bytí a umožní vám vystoupit do vyšších sfér. Ať se tak stane! V hluboké lásce Thovt

21. kapitola
Skutečný význam času

A nyní se budeme věnovat faktoru čas – snad největšího nepřítele všech procesů vašeho života. V závislosti na okolnostech je vám pozitivně, nebo negativně „nakloněn“. Pokud jej vnímáte v souvislosti s iluzí stárnutí a vnitřních hodin člověka, pak je spíše vaším nepřítelem. Životem procházíte většinou rychle – a příliš spěcháte. Roky plynou a vy jenom tiše přihlížíte, jak vám čas utíká.

Co se týče kvality vašeho života, propůjčili jste této uměle vytvořené iluzi obrovskou moc. Váš duch a vše kolem vás se řídí podle této iluze. Rádi byste v životě dosáhli toho nebo onoho, kdyby jste jen – což je vaše argumentace – měli trochu více času. Skláníte se před touto obrovskou lží. Ve skutečnosti však máte všechen čas světa na to, abyste svého ducha naplnili radostí z prožitků. Inkarnovali jste se na hmotnou úroveň bytí proto, abyste tento klam zrušili, rozpustili a určili času zcela nový význam. Dosud jste si jej vykládali nesprávně a nechávali od něho utláčet. Ženete se vlastním životem a neustále přitom máte pocit, že to nebo ono nestíháte, anebo že čas příliš rychle ubíhá. Podíváte-li se do zrcadla, tuto iluzi ještě posílíte, poněvadž se vám zdá, že příliš rychle stárnete – a tento váš dojem se zákonitě musí ve vašem životě také projevit.

Pravidelně své stárnutí vesele oslavujete a do každého nového „krátkého“ roku si jeden druhému přejete vše nejlepší. Nevyhnutelným důsledkem je pak to, že rok od roku skutečně stárnete. A příčinou je právě vaše pokřivené a umělé pojetí faktoru čas(u). Ve skutečnosti je to iluze, jíž se nejste schopni vzdát. Význam, který jí připisujete, je pro vás příliš velký. Neustále počítáte minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce či roky. A proč vlastně? Je to zcela nesmyslné. Kromě jiného to vašemu tělu poskytuje příčinu pro iluzi stárnutí. Vy však nemusíte stárnout!
Neustále potřebujete nějaký orientační bod, jinak se ztrácíte. Měli byste však své vnímání času, respektive pocit, jenž si s ním spojujete, přeformulovat; aby ho vaše vědomí nevnímalo jako stárnutí, ale pouze jako orientační bod, který vám umožní procítit proces naplňování vašich neustále se stupňujících vnitřních i vnějších poznatků. NIKDY byste při dosahování svých cílů neměli dopustit, aby na vás čas tlačil. Tento tlak je zhoubný, produkuje jenom negativní emoce a přináší stejné neblahé důsledky.

Čas v podobě, v jaké jej znáte, je iluze. Je to vaše míra, podle níž se orientujete na vaší úrovni bytí. Vnímáte jej pouze lineárně a rozlišujete mezi minulostí, přítomností a budoucností. Jestliže se vám jej však podaří „zakřivit“, všechny časy budou probíhat současně a paralelně vedle sebe. Ten, kdo ovládne čas, rozpozná smysl a účel této iluze, ba umí s časem pracovat, je skutečným mistrem času i prostoru. Čas se stejně jako všechno ve vesmíru pohybuje kruhovými pohyby a má konstantní rychlost. Je to neustálý a neměnný rytmus. Čas sice existuje, ale má zcela jiný charakter než ten, jaký mu připisujete vy.
Čas kdysi pradávno vytvořil Prvotní zdroj, aby bylo možné rozlišovat mezi jednotlivými úrovněmi poznání. Bez času by nebylo možné rozpoznat růst ani zrání. Z toho důvodu vznikl čas v podobě myšlenky Prvotního zdroje. Ohraničuje jednotlivé zkušenosti a poskytuje jim časový rámec, okno, v nekonečném a neomezeném vesmíru. Zkušenost se tak může uložit – a teprve poté je růst viditelný. Význam času však nemá nic společného s tím, jak jej vnímáte vy. Připisujete mu zcela jinou hodnotu, než jakou ve skutečnosti má. Omezujete tak svého ducha, ovlivňujete své stárnutí i jednotlivé etapy ve svém zdánlivě krátkém životě.

Necháváte se časem tlačit a ovládat – a vůbec si přitom neuvědomujete, že jej můžete měnit podle svých představ. Pokud byste jej začali vnímat jinak, zjistili byste, že jej lze i natahovat. Čas je pouze pocit; ve skutečnosti totiž neexistuje. Je to pocitový stav vašeho bytí. Duch dovede najednou fungovat ve více časových úrovních. Vedle sebe existuje současně více pravděpodobností; jsou to nerealizované možnosti duše, které však nemají hlubší význam z hlediska poznání určité bytosti. Tyto úrovně jsou ve skutečnosti iluzorní a nereálné. Nacházejí se v nich pouze všechny možnosti duše, pro něž se nerozhodla a neuskutečnila je. Když se v určité životní situaci a v určitém okamžiku pro něco rozhodnete, potom všechny ostatní roviny možností v daném okamžiku zaniknou a přestanou vedle vaší roviny bytí existovat. Dokud se však nerozhodnete, veškerá pomyslná časová okna možností zůstanou otevřená a vaše myšlenka se bude realizovat ve všech svých aspektech. Jakmile je zkušenost dokončena, předchozí možnosti se zruší a časová okna se uzavřou.

To je důvod, proč jsou věštci a vykladači karet schopni vidět vždy jen jednu eventuální možnost. Konečný výsledek je však závislý pouze na svobodném rozhodnutí duše. Výklad současnosti a budoucnosti se řídí na základě svobodné vůle bytosti. A tudíž je to jenom jedna možnost, jak by budoucnost vypadat mohla, přičemž to ale navíc závisí na pocitech, jež dotyčný v daném okamžiku prožívá. Nedovedete-li proto zachovat neutrální (vyrovnaný) vnitřní postoj, není radno chodit ke kartářce. To, co vám vyloží, bude vždy pouhým odrazem vašich obav a emocí v daném okamžiku. Zůstanete-li však neutrální, může věštec / věštkyně postihnout i skutečné možnosti, a na jejich základě sestavit i budoucí obraz. Jestliže se nedovedete od emocí odpoutat, bude předpověď ukazovat pohled jen na jednu možnost přítomnosti či budoucnosti. Bude to možnost, která bude odrazem, zrcadlením emoce, již pociťujete při výkladu karet. Poté, co se pro jednu z možností rozhodnete, brány ostatních se navždy a neodvolatelně uzavřou. S každou novou myšlenkou se vytváří další a další časové okno spojené s celým spektrem možností, které jsou potenciálem pro formování možné budoucnosti. Jakmile je bytost prozkoumá a jednu z nich si zvolí, ostatní časová okna se opět uzavřou a možnosti v nich obsažené se smažou. Tyto možnosti lze vyvolat jen do okamžiku, v němž se rozhodnete. Každé vaše rozhodnutí, které jste kdy učinili, je navždy uloženo v jádru květu života a v Prvotním zdroji – a vy je můžete kdykoliv vyvolat.

K tomu je třeba, abyste se naučili „ohýbat“ čas a vědomě se pohybovat z jedné úrovně poznání do druhé. Zdánlivá minulost s možnou budoucností poté splynou v jedno. Pro toho, kdo umí prolomit iluzorní hranice času, je snadné nahlédnout do minulosti i do budoucnosti. Jednoduše otevře jiné časové okno, které existuje současně vedle toho okamžitého a skrze něj prohlédne do paralelních světů. Nezobrazí se mu však žádné další možnosti, neboť to je zcela jiný proces. Časová okna jsou vaše uskutečněná rozhodnutí a jejich odraz v realitě.

Nicméně každé rozhodnutí, které bytost učiní, mění celkový obraz její budoucnosti. Proto je budoucnost neomezená a zdánlivě „nadčasová“. Čas totiž skutečně existuje pouze na to, aby bylo možné porovnávat stupně poznání a kvůli jejich kontrole v oblasti zdánlivě pevného světa. Je to pouze kontrola procesu uvědomování si a růstu duše. Čas nikdy neměl být měřítkem stárnutí; tento význam jste mu připsali vy sami, je to pouze vaše iluze. Připravili jste se tím o nesmrtelnost a neomezenost svého těla a ducha. Žijete v sebeklamu, jestliže si myslíte – nebo ještě hůř, když jste přesvědčeni o tom –, že musíte zestárnout a zemřít. Navíc umocňujete tuto víru svými obavami, že ve stáří nebudete dostatečně materiálně zaopatřeni. Tím propůjčujete času i stárnutí váhu, což váš život zbytečně zkracuje a především hodně znepříjemňuje. Dejte si říct – naletěli jste celým svým tělem a svou duší, a nyní je třeba, abyste se od této lži osvobodili! Jste toho schopni; avšak vím, že není pro vás snadné zbavit se svých pevných přesvědčení, které každý den žijete. Ale vězte, že to, o čem vám tu vyprávím, je pravá podoba vaší skutečnosti.

Kdybyste tuto pravdu znovu dovedli přijmout, vaše epifýza a hypofýza by opět rozkvetly, rozvinuly svoji funkci – a váš duch by zazářil. Tyto překrásné květiny sídlící ve vašem mozku jste donutili k hlubokému spánku a přemluvili své tělo, aby potlačilo jejich funkci. Víte, že právě to je příčinou, proč umíráte? Víte, že jste pouze svým přesvědčením, že musíte zestárnout a zemřít, přinutili své tělo k tomu, aby omezilo funkci těchto žláz? Kdyby hypofýza začala opět naplno fungovat, uvolnil by se hormon, a ten by proces umírání okamžitě zastavil. Ve stejném okamžiku byste přestali stárnout; protože i to je pouze iluze vašeho rozumu, nikoliv skutečná realita.

Proč jste času připsali takovou nesmyslnou důležitost? Tím jste uvedli do pohybu zbytečný proces stárnutí. Je to iluze a vy ji musíte prohlédnout, jinak se nevyvážete z pout této úrovně bytí. Vaše vědomí musí tuto skutečnost přijmout jako realitu a procítit ji. Nebude pro vás snadné zlomit tuto falešnou realitu smrti. V hmotném světě jste propojeni s davovým vědomím všech inkarnovaných bytostí, a tudíž bude k rozpuštění tohoto klamu potřeba velmi silného ducha. Pochopili jste konečně, proč vaše duše tolik touží po věčnosti a proč máte neustále pocit, že rychle stárnete? Proč chcete být věčně mladí a proč z celého srdce toužíte po dlouhém životě? Vaše duše se s vámi snaží komunikovat, ale vy si to vždy vyložíte špatně. Kráčíte přesně opačným směrem a ve snaze tento proces oddálit, vyhledáváte plastické chirurgy a žárlíte na mládí druhých.

Tato touha vaší duše je jejím opravdovým voláním o pomoc. Překonejte hranice času, uskutečněte vše, co vám říkám, a dosáhnete ztracené svobody. Potom budete moci o čase volně rozhodovat a ve svém těle setrváte tak dlouho, jak si to bude vyžadovat proces vašeho uvědomění a sbírání zkušeností. Čas není mírou stárnutí, ale pomůcka pro vymezení a zachycení zakoušených úrovní poznání každé duše.

Vy jste připravili čas o jeho skutečný smysl, a proto jen vy sami se můžete z této lži také vymanit, uvědomíte-li si má slova a přijmete je za svá. Vraťte se ke svému pravému počátku a zbavte se pout, jež vás drží v zajetí jako otroky v této úrovni bytí. Chápete, co vám tu říkám? Necítíte, jak se vaše srdce touží otevřít? Naslouchejte tomu, co se vám pokouším vysvětlit, a nezavírejte svá srdce mávnutím rukou s tím, že to je jenom pohádka. Je to pravda – a já vás prosím, abyste ji pochopili! Jste uvězněni ve velké lži a celá vaše společnost tuto realitu odráží. Necháváte se pojistit, abyste byli „na stáří“ materiálně zabezpečení, ale stejně se děsíte toho, co všechno se vám (ne)stane, až opravdu zestárnete. Tuto lež prožívá celá vaše společnost a vy se tímto klamem necháváte stále více spoutávat, aniž byste si připustili myšlenku, že existují i jiné možnosti. Proč se zaplétáte do této mašinerie strachu a proč tak bezmyšlenkovitě přijímáte, že vaše tělo stárne a umírá? Dovolujete „mocným“, aby vás drželi v šachu, ba poslušně představujete svoji roli v jimi inscenované hře....(úryvek z kapitoly)

27. kapitola
Význam stravy pro lidstvo

Toto je velmi důležité téma pro vás i vaše děti. Dbejte na to, abyste přijímali pouze kvalitní stravu plnou světla, namísto umělých potravin. Ty obsahují škodlivé látky, které ničí váš imunitní systém. Například maso: uvědomujete si, že vám naprosto škodí? Víte, že konzumací masa si ničíte kompletní buňkovou strukturu? Dobrovolně v sobě ukládáte informaci smrti a ještě vám to chutná!
Divíte se, proč býváte nemocní, trpíte různými neduhy, topíte se v depresích a nechápete, proč se u stále více lidí vyskytují agresivní sklony a touha zabíjet. Mnozí z vás ochotně do svého těla přijímají hormony smrti, bolest a neskutečné utrpení zvířat, aniž by se nad tím kdy zamysleli. Dobrovolně si plníte své žaludky a tělo zhoubnými informacemi, které se smíchávají s vašimi buňkami. Jste závislí na hormonech smrti, a vůbec vás nenapadne položit si otázku, proč je tomu tak. Nezodpovědně se stavíte k utrpení a nekonečné bolesti zvířat. Své chování zdůvodňujete tím, že vaše tělo maso potřebuje, abyste si zachovali zdraví.
Dovolte mi říct, že je to velký omyl! Záměrně jste udržováni v této lži, abyste do svého těla přijímali smrtící informace a dobrovolně jej tak oslabovali. Bytosti lidské rasy žijící na planetě Terra jsou – s výjimkou bytostí žijících na nízkých úrovních – jediné, jež se živí masem těl jiných duší. Je to zvrácenost, která se odehrává jenom na vaší úrovni bytí. Zvířata v naprosté a nezištné lásce souhlasila kdysi s tím, že budou podporovat váš proces uvědomění. Doufají, že jednoho dne zastavíte své nedůstojné konání a uvědomíte si to. Trpí pro blaho všech bytostí v Universu a v hluboké lásce přijímají od vás, tyto nepopsatelné bolesti. Umíte si co aspoň přibližně představit, jaká muka kvůli vám podstupují? Máte třeba jen nepatrné tušení, jaká utrpení jim způsobujete? Víte vůbec, jak nesmírně trpí, než je rozporcujete a sníte?
Uvědomujete si, že jsou většinou řezána zaživa, že jsou často ještě při plném vědomí a řvou nepopsatelnými bolestmi? Jak potom můžete jejich maso bezmyšlenkovitě či v klidu pozřít a myslet si, že vás udrží zdravé? Už jenom sledovat jejich utrpení je trýznivá zkušenost. Pakliže ale tento hrůzostrašný scénář ještě „korunujete“ konzumací plnou požitků, to již hraničí s těmi nejhoršími představami. Kam se podělo v momentech „požitků“ vaše vědomí? Jak si můžete myslet, že kousek masa z bytosti milované Prvotním zdrojem vám může dělat dobře? Škodu, kterou tímto sobě i své duši způsobíte, nelze ani popsat lidskými slovy. Jste vskutku závislí na mase jiných tvorů. Spolu s masem vašich přátel a milovaných bytostí Prvotního zdroje však přijímáte i jejich bolest, nekonečná muka a strach. Ještě stále se podivujete nad úpadkem lidské rasy? Nechápete, proč se děti už v raném věku chovají chladnokrevně a bezcitně? Proč se láska vytrácí z planety Terra a proč zde vládnou války, nepokoje, nenávist, hněv, strach, pochyby, nemoci a jiné nízké stavy? Proč vás ovládají tyto emoce?
Kdysi tato planeta poskytovala přístřeší všem bytostem, jež vedle sebe žily v této husté rovině bytí v klidu a harmonii. Lidská rasa žila v míru se zvířecí a nedocházelo k žádnému krveprolití. To způsobila až deformace vaší dokonalé 12vláknové DNA. Od těch dob mají na vás skutečně mocní vaší úrovně bytí nesmírný vliv. Nebylo v plánu, abyste zabíjeli jiné bytosti a pojídali jejich maso. Také byste přece nesáhli na maso z mrtvol svých spolubližních! Jakmile se k vám na veřejnost dostane nějaký případ kanibalismu, na celém světě to způsobí neskutečný poplach. Otřásáte se odporem a říkáte, jak je to strašné. Ani své domácí miláčky byste si nenaložili na talíř a s chutí nepozřeli.
Děláte rozdíly tam, kde žádné nejsou. Každé zvíře má duši a prožívá stejné pocity jako lidé. Vnímá lásku, radost, smutek, má pocit, že patří k rodině, prožívá bolest, utrpení i strach ze smrti. Jak to chcete při plném vědomí zodpovědět nebo zdůvodnit, že mu tak nesmírně ubližujete? Co se to stalo s lidskou rasou? Kde jsou hranice, které jste si sami vytyčili? Jaký je váš vnitřní postoj k těmto nekonečně otřesným činům? Jak se můžete každý den podívat sami sobě do očí a být v pohodě?
Z celého srdce vás prosím, prociťte ono ve svém srdci! Na zvířata se již dlouho nedíváte jako na živé tvory, ale jako na součást vašeho jídelníčku. Chováte je a následně zpracováváte, aniž byste se zamysleli, kolik hrozného utrpení jim svou touhou po mase způsobujete. Proč se na ně díváte jako na potravu, a nikoliv jako na neoddělitelnou součást Prvotního zdroje, rovněž stvoření Pratvůrce, vaší-vašeho matky-otce Božství? Co se ve vás děje, když konzumujete jejich zhanobená těla, přičemž si myslíte, že vám utýrané maso udělá dobře? Ó, lidé, nesmírně se mýlíte, sešli jste na cestu lží a intrik. Zabíjením svých bližních držíte svého ducha v temnotě zapomnění, a bráníte tomu, aby se k vám dostalo božské světlo. Vzdálili jste se od Prvotního zdroje a neustále klesáte níž a níže.
Jak můžete zvířata připravovat o jejich dech? Způsobujete jim neskutečné strasti a škodíte tak sobě i svým dětem. Jste jedtvorové v celém Universu, kteří jedí své spoluobyvatele a přátele. Je to pro nás vskutku otřesná podívaná. Pokud by zvířata nepřistoupila na to, že vás budou podporovat na vaší cestě k pravému a hlubokému poznání, už dávno bychom zasáhli. Jsou to velkolepá, milující stvoření, jež se z bezmezné lásky k vám obětovala, aby vám napomáhala při procesu nalezení sebe sama. Proto přijímají s nezištnou láskou všechny ty hrůzy, co jim způsobujete! A vy si to ani neuvědomujete! Umírají nesmyslnou smrtí a většina z vás se nad tím nikdy nezamyslí.
Zacházejte s respektem se všemi obyvateli vaší planety. Opravdu, neinkarnovali se na tuto úroveň, aby člověku sloužili jako jeho potrava. Dokud si toto neuvědomíte, budou vám s láskou sloužit, až to jednoho dne pochopíte a zbavíte je tohoto utrpení.
V období vrcholu vývoje kultur nové doby bylo běžné u některých rituálů obětovat zvířata nebo lidi. Kněží doufali, že si pomocí těchto obětí nakloní bohy. Tyto rituály se však prováděly pouze pro iluzorní božstva. Nebylo to však vzývání opravdového Stvořitele a bohů světla Světla. Oběťmi a krveprolitím je možné přivolat pouze nižší formy bytí obývající nižší sféry. Nedosáhnete jimi ani Prvotní zdroj, ani světelná božstva. Nízké chování vždy přitahuje jen sobě rovné, čili nízké vibrace.
V dobách světla nebyla obětována jediná duše ani nebyla prolita – jako oběť bohům – jediná kapka krvi. Zapomeňte na tuto pohádku, je to nic než lež a klam. Bohové byli vyvoláváni jedině pomocí nejrůznějších kadidel a světlých zaříkání. Magie slova a ryzost srdce poté otevřely brány světla a volání byla vyslyšena. Jestliže byla přitom prolita krev, bohové se nikdy neprojevili. Zapomeňte na to, co se píše ve vašich knihách. Nejsou v nich slova pravdy ani moudrosti. Slouží jen k tomu, aby vás svedly z cesty pravého poznání.
Mnohé z toho, co říkají knihy, je klam. Abyste se dověděli pravdu, většina z nich by musela být kompletně přepsána. Dějiny planety Terra jsou vesměs mylně zpracovány zejména ve školních učebnicích. Vy však berete poselství starých dob jako pevně dané, a jen zřídka je prověřujete svým srdcem či duchem a neptáte se, zda jsou též pravdivé. Řídíte se heslem „co je psáno, to je dáno“, a bezmyšlenkovitě to přijímáte jako nezlomnou realitu.
Pozůstatky z dávných dob se pokoušela vyložit řada bytostí lidské rasy, a tak se z těchto poselství postupem času vytratily důležité části. Výsledek je ten, že v historii lidstva bylo mnoho ze starých moudrostí překrouceno. Ve své současné podobě nereflektují pravdu – a neplní svůj dávný a pravý účel.
Lidský rozum obdařený trojrozměrným úhlem pohledu není schopen vyložit starodávné vzkazy, neboť se je neustále snaží interpretovat z perspektivy profánního světonázoru. Jazyky lidstva nejsou ve stavu předat celou pravdu; čímž se pravý význam spisů vytratil. Probuďte se a vezměte plnou zodpovědnost za svůj život do svých rukou! Především naslouchejte svému srdci a nenechejte se svézt z cesty moudrosti, pravdy a živého poznání.
Dokud zůstanete zajati ve hmotě, nebudete-li respektovat své spoluobyvatele na planetě Terra a budete-li se živit jejich masem, nemůže vašimi buňkami proudit božské světlo a vaše tělo se nedokáže vymanit z pout této úrovně bytí. Inu, uvědomte si, co činíte a hlavně jak. Přemýšlejte o svých činech a nepovažujte za realitu vše, co se venku děje. Je to tak vytvořeno záměrně, aby lidská duše skrze svodné pokušení a záměrně nepřehledné okolnosti nepostupovala vpřed. Téměř vše na Zemi je nějakým způsobem manipulováno. Vaší úlohou je, abyste nahlédli za oponu zapomnění a nevěřili všemu, co vám sdělují média nebo politici.
Téměř nic z toho, co se okolo vás odehrává, neodpovídá skutečnosti. „Mocní“ vámi manipulují a drží vás daleko od pravdy, tudíž je pro vás nesnadné ji vůbec rozpoznat. Od začátku je vám vštěpováno, že maso nutně potřebujete, a vy tuto cíleně překroucenou informaci bezmyšlenkovitě uplatňujete ve svém životě. A tak se vaše děti již od útlého věku dostávají do kontaktu s hormony smrti, čímž je svazují pouta této úrovně bytí. Jejich nevinné vědomí není ještě schopno se samo na základě vlastního poznání z těchto vazeb osvobodit; a je vydáno napospas přesvědčení jejich rodičů.
Opakovaně vás nabádám, abyste pozorně sledovali složení jídla a vyvarovali se škodlivých přísad, jež jsou nyní téměř ve všech potravinách na vašem trhu. Ničí vaše buňky, DNA, tím i celý imunitní systém. Je snadné vám je naservírovat, protože jste si z pohodlnosti oblíbili hotové pokrmy. A vůbec, jste příliš pohodlní, co se týká vašeho stravování. Je vskutku podivuhodné, že se nezamýšlíte nad tím, jakými jedy denně plníte své tělo. Mezitím se tiše „propašovaly“ téměř do všech potravin; nic nezůstalo nedotčené. A tak jsou vaše děti již od malička konfrontovány s nejrůznějšími druhy škodlivých látek, které ničí buňky jejich malých tělíček, a proto jsou stále náchylnější k nemocem všeho druhu – včetně těch, které vám v současné době ještě nejsou známé. Na planetě Terra se objeví nové nemoci, jež vyplynou z vaší pohodlnosti; a vy je dobrovolně vpustíte do svého života!
Již dnes se objevuje stále více „nových“ nemocí, avšak vy tento fakt dáváte za vinu prostředí či civilizaci. Přitom jste to vy, kdo bezmyšlenkovitě každý den plní těla vašich dětí jedy a nepřemýšlí, zdali jsou prospěšné svému nebo jejich zdraví. Neustále jsou po ruce nějaké pamlsky, ba lehkovážně je dáváte těm nejmladším. Denně tak poškozujete jejich těla. Dbejte na své zdraví, žijte vědoměji a nedovolte, aby se do vašeho těla dostaly nekontrolovaně jakékoliv škodliviny. Při nákupu potravin buďte pozorní a všímejte si na obalech textu psaného drobným písmem. Snažte se vyhnout všem umělým aromatickým látkám, barvivům, zesilovačům chuti a tzv. „éčkům“. To platí i pro nápoje, a zejména ty dětské, poněvadž právě ony obsahují většinu jedů. Nápoje si raději míchejte sami.
Téměř všechny výrobky, které jsou k dostání jako hotové, obsahují substance, kvůli nimž churaví vaše těla. Jejich cílem je zničit vaše zdraví a udržet vás v zajetí této úrovně bytí. Zabýváte se svými starostmi a problémy, a mezitím svět ohrožují stále nové nemoci. Jsou vytvářeny uměle souhrou nejrůznějších faktorů. Škodlivé látky, které přijímáte ve stravě, ze vzduchu (jenž potřebujete k životu), nebo v „lécích“, spolu vytvářejí jedovatý – vždy jinak namíchaný – koktejl určený ke zkáze vašeho těla.
Životem kráčejte s očima otevřenýma, věnujte větší pozornost výběru stravy a vezměte zodpovědnost za zdraví své i za zdraví svých dětí do vlastních rukou. Uvidíte, kolika alergií se najednou zbavíte, a vaše tělo se začne uzdravovat. Stále méně budete nuceni chodit k lékařům, a pokud se vaše duše z nějakého důvodu nevychýlí z rovnováhy, nemoci se vám vyhnou.
Vězte i to, že téměř všechny léky vaší úrovně bytí vznikly při utrpení mnoha milionů nevinných zvířat. Jsou mučena, zneužívána a vražděna, abyste se vy mohli léčit. Ve skutečnosti vám však tyto léky nijak nemohou pomoci, protože byly vytvořeny z negativní energie utrpení a smrti, kterou pak do sebe tímto způsobem přijímáte. Jak by vám takový lék mohl být nápomocný? Na krátkou dobu sice pocítíte zlepšení, ale další účinky na sebe nenechají dlouho čekat; systematicky tak ničíte své tělo a energeticky se vážete na tuto existenční rovinu.
Vaše tělo je zotročováno a jeho aura je krok za krokem náchylnější vůči náporu cizích energií, čímž se mimo jiné ničí zbylé neporušené řetězce DNA. Vaše tělo musí proto degenerovat a vaše buňky musí mutovat, poněvadž jste se dostali do bludného kruhu smrti. To je zákon, neboť každá příčina k sobě přitahuje odpovídající účinek. Uvědomte si, že všechny tyto procesy řídí někdo cizí. Dobrovolně oslabujete těla svých dětí tím, že dovolujete, aby byly už v raném věku konfrontovány se škodlivými látkami v podobě injekcí. Co vám nahání takový strach, že tomu bezmyšlenkovitě obětujete své nejdražší? Zaposlouchejte se do svého srdce a všimněte si, jak svého ducha zastrašujete. Cožpak nevíte, že právě z tohoto strachu pramení vaše současná realita? Jestliže vás neustále sužují obavy z určitých nemocí, automaticky začnete tyto nemoci přitahovat.
Žijte v souladu s přírodou; na vaší úrovni bytí vytvořila úžasné byliny, jež v sobě nesou energii lásky. Vznikly z lásky k lidské rase a tvorům žijících na planetě Terra.
Inspirujte se u volně žijících zvířat – hledají kolem sebe rostliny, jež jim pomáhají uzdravit se, a využívají svůj instinkt k tomu, aby je ve svém okolí našla. I vy těmito schopnostmi disponujete a víte, jak tyto prostředky využít. Je to pro vás ta výsostně nejlepší medicína. K tomu, abyste se vyléčili, není třeba utrpení a mučení zvířat. Mnoho z vás je již na správné cestě a zná moc, kterou vám poskytuje příroda. Máte k dispozici ty nejlepší pomocníky a dostáváte podněty zvenčí prodchnuté láskyplnou léčivou energií. Využívejte jejich úžasnou moc a pomáhejte si léčivými bylinami rostoucími ve volné přírodě. Vězte, že každé vaše onemocnění má nějaký důvod. Najděte tuto příčinu a pracujte s ní vědomě pozitivní silou myšlenky. Je-li to třeba, odstraňte ze svého okolí škodlivé vlivy, a vždy pamatujte, že ve zdravém těle sídlí zdravý duch! Pokud spočíváte ve svém středu a vyhnete-li se nežádoucím vnějším vlivům všeho druhu, nemoc ani jiné neštěstí vás nikdy nezastihnou.
Posilněte v sobě toto poznání a chraňte sebe i své děti před veškerými škodlivinami. Nedopusťte, aby s nimi vaši potomci přišli do styku. Vyslyšte má slova a řiďte se jimi! Získejte zpět svoji duševní svobodu a převezměte zodpovědnost za své zdraví i celistvou auru. Jestliže je s vaším tělem něco v nepořádku, ihned vám to dá najevo, a vy jej můžete sami opět uzdravit. Vaše zdraví i zdraví vašich dětí je pouze ve vašich rukou. Prosím vás, abyste si vzali k srdci, co vám zde říkám. Vylučte informaci smrti ze svého těla i vědomí a znovu se staňte jasnými bytostmi, jimiž skutečně jste.
Budete-li i nadále jíst maso, bude se ve vašem těle ukládat informace smrti, následkem čehož budete stárnout a nakonec též smrti podlehnete. Právě tenhle fakt a víra, že jednoho dne zestárnete a budete muset zemřít, vás svazuje s iluzorní realitou smrti. Jenže vy máte možnost volby! Pro jakou cestu se rozhodnete? To, co vám tu sděluji, je absolutní pravda a způsob, jak dosáhnout věčného života v mladém, zdravém těle. Tady máte klíč! Spolu s ryzí, jasnou silou myšlenky je to cesta do věčnosti, ven ze spirály smrti.
Cítím, jak je pro vás těžké přistoupit na skutečnost, že smrt na vaší úrovni bytí je pouhou iluzí a popravdě neexistuje. Inu, není to snadné pochopit. Váš rozum proto často přemůže hledajícího ducha, přetáhne jej na svou stranu a uvězní vás v realitě vašeho vnitřního přesvědčení. Rozum je s vnějšími okolnostmi vašeho života více méně srozuměn i spokojen a z pohodlnosti se mu nechce se za pravdou honit.
Řada lidí žije v materiálním blahobytu, avšak natolik se vzdálili od cesty za světlem svého skutečného já, že hmota je v této iluzi zcela vězní. Nedokážou rozpoznat, že hmota se má využívat k radostným účelům a uchylují se k nízkému chování. Často jsou domýšliví, sobečtí či chamtiví a vymezují se vůči méně majetným osobám, než jsou oni sami; čímž se ve hmotě ještě více ukotvují. V pravém slova smyslu zaprodali svoji duši „temné stránce“ života. Materiální statky by se vždy měly využívat k pozitivním účelům.
O vše, čeho má člověk nadbytek, by se měl podělit se svými bližními. Jinými slovy, měl by nechat proudit pozitivní energii nadbytku k ostatním. Bohužel, na to přijde pouze několik málo majetných jedinců. Ti ostatní buď onemocní, poněvadž hmota svazuje jejich ducha, nebo se zastaví proud energie a „ucpe“ jejich vědomí. Následkem toho se jejich srdce zatvrdí a odvrátí od cesty moudrosti. Někdy se stává, že při těžké nemoci dojdou určitého vnitřního poznání, ale když ho chtějí také uplatnit, nakonec přitom ztroskotají. Mnoho z nich krátce před smrtí prožije jakýsi záblesk vědomí, načež začnou věřit v něco vyššího a mocnějšího. Vzpomenou si přitom na svůj původ, odkud přicházejí; a většinou jim tento pocit usnadní odchod z tohoto světa. Slyší, jak je k sobě povolává jejich vyšší Já, a v posledních hodinách života se takříkajíc naplňují světlem, aby se zbavili iluze strachu ze smrti. Část z nich instinktivně ví, že přechází do důvěrně známého světa, necítí bolest a odhazuje smutné vzpomínky, které je vážou na tuto úroveň bytí. Duše tak připravuje umírající tělo na přechod a osvěcuje cestu k síním přechodu i nového počátku. Od tohoto okamžiku vědomí ví, odkud kdysi přišlo a kam směřuje. Naráz si pak bytosti přejí mít více času, aby poznání, jež získaly v tomto stavu vědomí, mohly uplatnit ještě ve svém současném životě. A duše musí pochopit, že znovu naletěla iluzi smrti a že se musí opětovně vrátit na planetu Terra, aby prožila stejný proces.
Duše se tak vrací ke svému počátku a míří do síní zapomnění, aby se znovu narodila. Je jen na ní, zda ve své inkarnaci dosáhne hlubokého poznání. I přesto, že takovýto „skok“ vědomí nebyl v této inkarnaci v jejím plánu, na základě svobodné vůle a jejím svobodným rozhodnutím se tento proces poznání může okamžitě spustit. Pokud je bytost schopna si tuto pravdu osvojit, může se v rámci kterékoliv inkarnace vymanit z vazeb smrti a hrubé hmoty. Svůj osud můžete ovlivnit kdykoliv – jeho podoba není nijak pevně stanovena. S dosaženou moudrostí můžete měnit vnější okolnosti ve svém životě, a sice hned. Jestliže jste toto pochopili, stali jste se skutečnými mistry hmoty. Poznali jste smysl i cíl své inkarnace ve hmotném světě a vymanili se z jeho vazeb. Nenechávejte se jimi svazovat a naučte se sami rozhodovat o tom, co bude vaší realitou, a co nikoliv!
Nenechejte si vnutit „dobře míněné“ rady či přesvědčení ostatních a nevzdávejte se takto odpovědnosti nad svým životem. Rozhodnutí by mělo vycházet z hlubokého poznání vašeho srdce a ze stavu vnitřní rovnováhy; všechno ostatní není vaše realita, čili nepatří k vašemu životu. Nenechejte se vtáhnout do víru strachu permanentně hrůznými zprávami z médií, které vás „navigují“ do temnoty a ještě hlouběji do materie. Vystupte z rozjetého vlaku a změňte směr jízdy svého života. Vykročte cestou, jež je pro vás ta pravá, nikoliv tou, jíž jdou tisíce jiných. Měli byste konat bezúhonně, ze svého vyrovnaného nitra – a nenechat se ostatními zviklat či donutit jít špatným směrem.
Nikdy si nenechejte vnutit názor jiné bytosti; zůstaňte věrni pouze svému vnitřnímu poznání. Všechny životní cesty jsou „rovno-cenné“; v závislosti na úrovni vývoje každé bytosti je každá cesta individuální. Vždy naslouchejte svému srdci a vnitřnímu pocitu. Žijte vědomě podle toho, co vám říká vaše nitro, a nikdy se nepodvolujte vůli někoho jiného. Zacházejte se všemi tvory žijícími na vaší domovské planetě s respektem a naplňujte svůj život světlem poznání. Vyklouznete tak ze svého „zámotku“ a vkročíte do krásnější reality bytí, jež je plná světla. Držte se daleko od pout temnoty a smrti. Až se jich zbavíte, stanete se mistry života. Nesuďte jiné, kteří ještě (možná) nedosáhli vašeho stupně poznání. Buď nemohou konat, myslet či cítit jinak, nebo ještě nejsou vnitřně natolik daleko, aby tuto moudrost přijali. Rozhodli se jít jinou cestou, jež je jiná než ta vaše; a poznání dosáhnou snad v jedné z příštích inkarnací.
Tuto skutečnost nelze obejít, neboť je to pravda o vysvobození se ze spirály smrti. Teprve poté, až na to bytost přistoupí a pozná to, vymaní se ze smrtelných pout; může pak vystoupat do vyšších sfér vědomí.
Ať vás má slova upozorní na překážky na vaší životní cestě, abyste je s láskou mohli obejít! Ať moc vašeho ducha a síla lásky osvítí vaši stezku k moudrosti a pozvednou vás do vyšších sfér bytí!

Ať se tak stane!
V hluboké lásce
Thovt

https://www.anch-books.eu/2/13/thovt-proli.html
 

 

   

 

 

 

TZOLKIN 5.1.2014 7 AHAU kin 20 – galaktický portál

 

 
Ahau – Slunce – Síla Lásky
Oblast činnosti: Osvícení, odpuštění, trpělivost, pochopení, tolerance, Kristovo Vědomí, Jednota

 
Soustřeďte se dnes na konečný cíl, kterého se snažíte dosáhnout a vyberte tu správnou cestu při procházení výzvami. Abyste se k němu dostali, buďte silní a mějte odvahu, i když Uuc (7) brání vidět věci ze všech úhlů, máte dnes silné energie jako své partnery – Ahau ( Pán Slunce ) v Treceně IX – Jaguára, který poskytuje ze všech znamení nejvyšší sílu k dosažení vyšší úrovně Vědomí. Je to síla, která kombinuje mentální bystrost s nejvyššími úrovněmi mysticizmu, takže celá tato třináctidenní Vlna má moc změnit negativní aspekty. Najděte vnitřní sílu pracovat s magickými energiemi. Stáhněte se do vnitřního klidu, meditujte, znovu zvažte váš život a formulujte novou strategii pro řešení problémů.

 
V této Treceně hřeben Vlny připadá na 6 CAUAC -Bouře, 7 AHAU - Slunce, Rozkvět a 8 IMIX – Drak, který představuje životodárnou sílu rezonující od prvotní hloubky. Tento hřeben je velmi silný pro transformaci, stejně jako Cimi symbolizuje Narození, Smrt a Znovuzrození, energie Jaguára nabízí sílu a kouzla spolu s intuitivní moudrostí pro lidi, kteří následují Mayskou cestu transformace a obnovy, přepojení na vyšší Zdroj a probuzení k pravdě.

 
Slunce cestuje každý den ze světla do tmy, kde odhaluje podvědomé obavy a umožňuje je transformovat. Otevřete všechny čakry Božskému Světlu, podívejte se shora na všechny problémy a objevte jejich zápalné ohnisko. Je čas přestat s podváděním sebe i svého okolí, napravte dnes všechny chyby počínaje partnerstvím. AHAU to je centrum LÁSKY a největší tvůrčí síly.Tady se ukazuje výsledek všech evolučních událostí. Zde je začátek i cíl.

 
Kin 20 - AHAU - je považován za konec 1. Uinalu Tzolkinu, kin 21 IMIX za počátek 2.Uinalu - jedny dveře se zavřou a další otevřou - portál no nového začátku. Podívejte se, co je ve vašem životě neukončeného, zejména ty věci které vám způsobují diskomfort. Konec je často spojován se smutkem, což způsobuje negativní emoce a udržuje v nízkých úrovních. Řekněte stop stěžování, pomlouvání, pocitům prázdnoty dřív, než se tyto emoce promění v nemoc. Otevřete mysl novému počátku a přemýšlejte, kde začít. Toužíte po jiné práci, novém vztahu, lepších přátelích? Vděčnost je emoce otevírající víko s vesmírnou truhlou pokladů. Mějte velký sen – následujte intuici, rozvíjejte magické tvoření.

 
Pokud chcete věci ve vašem životě urychlit, soustřeďte pozornost dovnitř než ven. Spěch je výrazem dnešní existence – okamžik přítomnosti vám pomůže s rovnováhou a klidem.  Zastavte se s kolemjdoucími, projevte laskavost, vyjádřete lásku těm, s nimiž sdílíte domov, usmějte se na sousedy, projevte úctu dětem, respektuje život, sledujte přírodu, krásu, která vás obklopuje. Shoďte všechny štíty izolace, odpusťte každému a začněte tvořit tým založený na lásce. Dnes vás osvěcuje Vědomí Krista.

 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 
 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 4.1.2013 6 CAUAC kin 19

 
Cauac – Bouře – Síla Obnovy, kondice
Oblast: Inovace, pohyb, pokrok

Jste zcela připraveni zvýšit výzvu uzdravení zevnitř i zvenku? Pokud ano toto je váš den! Cauac nese silné energie pro zdraví a pohodu, zatímco Uuc (6) přináší stabilitu, praktický a pragmatický přístup k životu. Pokud jde o vaše zdraví, nic nefunguje lépe než akce ponořená do určité reality. Takže pokud je váš dnešní závazek celková pohoda, od znalostí po praktické vědomosti o životním stylu, studujte fakta o vlivu stresu, přílišném cestování, vybírejte živou stravu, nastavte cvičební program, udělejte si čas na odpočinek a spánek, změňte životní styl, aby se vaše zdraví stalo prioritou.

Předáváte zodpovědnost za své zdraví do rukou druhých lidí, mají větší moc, než vy? Je možné, aby léčili nevědomí lidé, kteří nejsou sami celiství, uzemnění a v rovnováze? 

Tělo se samo přirozeně regeneruje, když mu dáte příležitost, podpoříte ho stravou, láskyplnou péčí a nastavíte své myšlení na dlouhověkost, zdraví, prosperitu. Měli bychom se soustředit na fyzické i světelné tělo. Jakékoliv změny fyzického těla jsou výsledkem vnitřních procesů. Tělo plní jen to, co jste mu naprogramovali. Všechno kolem vás – celá realita, ve které se pohybujte je tvořená myšlenkami. Tvoříte nejen váš osobní prostor, ale podílíte se na vývoji celoplanetárně. Zhmotňujete strach, stejně jako lásku. 

Otevřete srdce a buďte zodpovědní za vaše zdraví. Máte nekonečnou sílu obnovovat buňky v těle. Hledejte odpovědi na otázky, proč vaše těla a těla vašich dětí degenerují. Můžete být zdraví a šťastní z konzumace mrtvých těl zvířat, škodlivých potravin, nebo si zajišťujete zdraví tím, že jste podepsali pojistku? Bezmyšlenkovitý přístup k životu vesmírné energie podporovat nemohou.


 
ŽIJETE-LI V ROVNOVÁZE, SMĚŘUJETE POZORNOST NA VNITŘNÍ PROCESY,     NENECHÁVÁTE SE UMĚLE ODVÁDĚT KE VNĚJŠÍM VĚCEM A MANIPULOVAT - NIKDY NEMŮŽETE ONEMOCNĚT

 
Je-li dnes něco, co stagnuje, co se nehýbe ve vašem životě, co chcete změnit, použijte dynamiku obnovy a pokrok Cauac. Všechno, co vám neslouží, bude dnes přirozeně vymazáváno a pokud skutečně využíváte svoji osobní sílu, Cauac vám pomůže dostat se z nízkých úrovní na horizont, kam dopadá mnohem více Světla - kde hojnost a zdraví jsou přirozené.

 
Tón ŠESTÝ vás dnes obdaruje trpělivostí dosahovat vytyčených cílů a stabilizovat se ve svém středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na novou - vyšší frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.

 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 2.1.2014 4 CABAN kin 17

 

 
Caban – Země – Síla Spolupráce a Vztahů
Oblast: Etika, odpovědnost

 
Pokud hledáte duchovní vedení , dnešní den je pro to jedním z nejlepších dnů. Mayové konzultovali svá proroctví ve dnech Caban; ale dnešní Caban je posílen a doplněn o silné stabilní energie čtyřky a silný hluboký spodní proud IX – Vládce Treceny. Otevřete své srdce, utište mysl a budete vnímat jistou a stabilitu v této směsici energií. Přijměte je takové jaké jsou, bez pochybností, strachu a odporu, a ony vás vynesou ještě blíže k horizontu cesty vaší duše. Požádat o radu se může zdát dnes téměř bez námahy. A to je způsob, jak by to mělo být.

 
Srdce je svatyní Ducha. Intuice vás vede komu dnes pomoci, koho podpořit. Energie Caban vám dnes klade otázky nasměrované na veřejné blaho, ochranu životního prostředí a uzdravení mezilidských vztahů. Když dosáhnete vysoké úrovně zralosti Vědomí, začnete hrát důležitou roli v pozemském kolektivu a globálním vědomí, stáváte se příkladem pro ostatní.

 
Země je nádherná zahrada - jedno z nejkrásnějších uměleckých děl Stvořitele, kde se můžeme rozvíjet, sbírat zkušenosti a testovat nové myšlení na vlastní kůži uprostřed ČASU a PROSTORU. Byli jsme vysláni Láskou Zdroje, abychom obstáli v nejtěžších zkouškách – jak být svobodní, nezávislí, naučili se milovat, neposuzovat a spolupracovat v nejrozmanitějších mezilidských vztazích.

 
Caban dnes zkontroluje vaši individuální rezonanci s CELKEM, odpovědnost a problémy s rodinou, přáteli, spolupracovníky, sourozenci…..Jste empatičtí, laskaví ? Jaká jsou vaše přesvědčení o lidech?

 
Láska vám umožňuje být tím, kým jste a dovolit to i druhým – bez hodnocení a kritiky. Není snadné najít Lásku v omezujícím světě. Nicméně je možné změnit postoj, myšlenky, záměr. Vyžaduje to mnoho trpělivosti, ale stejně jako všechny dovednosti je to časem jednodušší. Můžete milovat sebe i své „ nepřátele“, být vyrovnaní, celiství – být Mistry svého života.

 
Dnes vám ČTVRTÝ Tón pomáhá vybudovat silné a stabilní základy, které určují délku a sílu spolupráce i všech vztahů. Pokud nestavíte na pevných základech, jste odsouzeni k osamělosti. Pokud jste připraveni k pokroku v této evoluci, zaměřte se na lásku, důvěru a laskavost i k těm lidem, kteří vám nejsou sympatičtí.

 
Zůstaňte ve svém středu a bavte se.

 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

TZOLKIN 1.1.2014 3 CIB kin 16

 
Cib – Bojovník – Síla Inteligence, Moudrosti a mystických znalostí

 
Cib je vnitřní hlas na cestě k vlastnímu SVĚTLU. Jeho moudrost vás bezpečně vede po cestě životem ve všech situacích, které se na první pohled mohou zdát neřešitelné. Ačkoliv může dnes s Ox (3) vypadat cesta strmá, plná balvanů, nekonečná, nebo vám připadá, že nevíte kam vede, Cib vás zbavuje strachu, dává odvahu, sílu, operativnost, analytické rozhodování a IX – vládce této Treceny vás pasuje na pokojného Bojovníka, který nebojuje mečem, ale MOUDROSTÍ a LÁSKOU.

 
Zůstaňte nestranní a neutrální uprostřed všeho dění, udržujte jasný směr své cesty, čistý záměr, mluvte pravdu, buďte 24/7 vědomě v kontaktu s Vyšším Já a intuicí. Ve svém srdci udělejte mnoho místa pro soucit.

 
Spojíte-li analytický rozum s intuicí, ovládnete umění držet situaci pevně, dokážete zachovat čisté vědomí, jasnost, pohotovou bystrou mysl a udržet rovnováhu - disponovat INTELIGENCÍ TVŮRCE. Na této vibrační frekvenci stoupáte do míst, kde nic není nemožné. Stáváte se vědomým stvořitelem své reality. Díky CIB jsou všechna rozhodnutí velmi přesná, CIB vám pomáhá najít vnitřní SVOBODU a NEZÁVISLOST. Bojovník musí znát sám sebe - být si vědom své síly a universálních práv.

 
Ve starověkých kulturách byla rodina centrem kultury, kde děti čerpaly moudrost starších. Starší nebyli v pečovatelských domech, ale předávali své poznatky a znalosti mladším generacím a vzdělávali je. Nedostatek sdílení je dnes jako epidemie. Ctěte své předky bez ega a souzení. Nechte každého vyjádřit svůj pohled a odpusťte všem, jejichž upřímný názor s vámi nerezonuje.

 
Díky pozemským zkušenostem nabýváme moudrost, kterou nelze získat jiným způsobem. Respektujte ty, kteří vám poskytují lekce a zkoušky – podaří-li se vám transformovat bolestné zážitky – dojdete k Vyšší Pravdě. Tak dlouho vám budou lidé kolem vás zrcadlit hněv, dokud ho neuvolníte, máte svobodnou vůli a vnitřní sílu pracovat s emocemi v okamžiku přítomnosti a s vědomím, že nad vámi nemá nikdo žádnou moc.

 
Moudrost máte zapsanou v DNA, je něčím zcela přirozeným, není třeba dlouhé hodiny meditovat, nebo spoléhat na zázračné metody a zprostředkovaná zasvěcení - vy sami jste tím, kdo ji vynese na světlo. Vy sami jste portálem k vyšším úrovním, vy sami aktivujete 12ti vláknovou DNA – brány jsou otevřené pro všechny, kteří naplnili své srdce bezpodmínečnou láskou.

 
Každá emoce má obrovský vliv na celý vesmír - každá emoce má svojí vibraci. Buď vás udržuje v nízkých úrovních, nebo vám umožní stoupat po světelném schodišti. Vy jste zodpovědní, s čím chcete každým okamžikem svého života rezonovat.

 
Dnes Tón TŘI dělá energie dynamičtější, podporující svojí hybnou silou CIB ve všech aspektech, které s sebou nese. První den v novém roce pro vás může být ve znamení hyperaktivity a pohybu, ale naučte se každý den ztišit vnitřní svět a znovu vědomě najít spojení s původním Zdrojem, který je vaší Matkou a Otcem.

 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

úterý, 31. prosince 2013

 

TZOLKIN 31.12.2013 2 MEN kin 15

 
Men – Orel – Síla Vizí

Vzneste se vysoko, ale zůstaňte uzemnění; nechte své ambice stoupat neomezeně, ale využijte dnešní energii se záměrem - dívejte se hluboko do duše všech osobních věcí, abyste porozuměli jejich fyzické realitě. To jsou dnešní zprávy jednoty Ka (2) a Men. Tak jako Ka zdůrazňuje naši vlastní dualitu, která je integrována do naší existence a universálních přírodních zákonů, tak Men – velký zprostředkovatel, nám pomáhá pochopit, jak řešit protichůdné, nebo nevyvážené perspektivy.

 
DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY

 
Najděte odvahu přijmout plnou zodpovědnost za své činy. Pokud se změníme my, změní se i svět kolem nás. Život nám vrhá stále smělejší výzvy a neumožňuje už žádný kompromis. Dnes následujte své svědomí. Jedině tak získáte NEZÁVISLOST. Povzbuďte dnes ostatní.

 
TRANSFORMACE STÍNU: Naučte se udržet rovnováhu mezi odpočinkem, prací, spánkem a výživou. Myslete na sebe. Věnujte se svým osobním plánům, vizím a představám. Podívejte se na své záměry a sliby, které dáváte lidem, z pohledu vyššího cíle, kterým je zachování rovnováhy. Naučte se brát i dávat. Zvažte, zda vaše horlivost nebrání druhým v jejich dalším vývoji. Neberte na svá bedra zátěž ostatních lidí. I když prší, nezapomínáte na magické slůvko děkuji?

Vědomí, vize, iluze….


Energetické pole definované symbolem MEN je charakteristické nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout z každodenního zmatku života. Pokud nám chybí vize, honíme se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji SUVERENITU. Pouze dosáhne-li náš duchovní růst brány SRDCE - do našeho energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla ORLA vynese Vědomí cíle na první místo. Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi. Tento člověk se přestává zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi. Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace.

 
Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle, pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace zanikne každá chuť tvořit. Dovolte MODRÉMU ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši Duši. Dnes vidíte, jak dalece jste nezávislí. To, co budete dělat dnes, odráží vaši velikost. Dnes dáme pod lupu bolestný egocentrický svět. Dnes se staneme vykonavatelem, nikoliv vykonávajícím cizí přání. Dnes nepodlehneme psychóze strachu, ani zdánlivě ohrožené budoucnosti.

2. POLARITNÍ TÓN VÝZVY – SÍLA POLARITY


Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

 
POLARITA JE PULSEM ZDROJE UNIVERSA

 
Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Pečeť stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě.V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.

 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 29.12.2013 13 BEN kin 13

 
Ben – Poutník – Síla Svobody
Oblast: Možnosti, nové směry, prověřování, překračování hranic

 
Dovolte posvátné energii prostoupit vašich 13 hlavních kloubů a spojit se s podstatou vaší esence - s koyopou, který zvýší vaši intuici a vnímání. V tento den Ben použijte sílu stability a očisty pro svou vnitřní duši – domova všech domovů. Pokud můžete, podělte se o tuto zkušenost se svými blízkými. aby i oni mohli mít prospěch z dnešní energie. Proto, díky pravému vnitřnímu klidu, nazýváme vnější místo domov, kde může být plno lásky, radosti a spokojenosti.

Vlna IMIX vám dává k dispozici celé bohatství vesmíru a ukazuje, jak tyto dary využívat v životě. TŘINÁCTÝ Den objevíte, že cílem vašeho života je SVOBODA.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

Svobodu oceníme, jen když poznáme chuť otroctví. V životě nás zotročují vlastní iluze, stejně jako strach z neznámého, egocentrizmus, tvrdohlavost, hloupost, nebo touha imponovat bohatstvím. Dnešní události ukazují kam míří vaše cesta a jaké vás čekají výzvy. Udělejte rozhodující krok vpřed, dnes vás nesrazí žádné problémy. Rozpory a životní selhání vás doprovází do pokladnice moudrosti. Teprve tam se dozvíte, co znamená vnitřní SVOBODA.

TRANSFORMACE STÍNU: Zkoumejte hranice vašich možností, přijímejte nové výzvy. Přineste SVĚTLO do svého Středu a osvěcujte ostatní. Spolehněte se na sílu citu, využijte každou příležitost, možnost, návrh. Poznejte svoji sílu. Uvěřte v sebe. Podívejte se na život, jako na nádhernou cestu do neznáma.

 
Zkoušky, možnosti, osobní svoboda…

 
Pečeť BEN otevírá brány do Vyšších světů. Energie BEN nám pomáhá uniknout z karmických otroctví. Každá forma otroctví a závislosti se ve Dnu POUTNÍKA objeví velmi drasticky. Pole napětí vytvořené mezi Karmickým Časem a neomezenou svobodou, přinesenou na Zemi skrze nového Ducha ČASU, se může stát velmi nepříjemné.
Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před tímto člověkem se otevře velký svět – svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tento člověk započne novou etapu života daleko od karmických výmolů.
Pokud trpíte vězením v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se impulsu tohoto Dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na „řídící věž“ a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Nezapomeňte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ.

 
13. KOSMICKÝ TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA

 
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo spod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co dramaticky změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ a k cíli vašeho Světelného těla. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

 
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

 
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu „12“ ,to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle – nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo „13“ je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o ČÍSLE OSUDU.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu – opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU – čili SÍLU TRANSFORMACE.

 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámk

 

 

 
  

 


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středa, 25. prosince 2013 TZOLKIN 25.12.2013 9 MULUC kin 9

 
Muluc – Měsíc – Síla Probuzení
Oblast: Paměť, očištění, podvědomí, přesvědčení, zkušenosti


Dnes je všechno v pohybu, plynoucí , posouvající se, měnící…….což vám dává jedinečnou perspektivu a pohled do VŠEHO, CO JE, do všech jednání v tuto chvíli. Bez ohledu na to, jak těžká a bezvýchodná situace se může zdát, věřte v naději Bolon (9) , který nese velmi pozitivní a výživné energie a Muluc ztělesňuje rovnováhu, harmonii, a vnitřní mír, který potřebujete k překonání mnoha svých největších problémů. Spíš než očekávání, nebo doufání, že se životní boj zastaví, zůstaňte vyrovnaní a flexibilní, přijměte svůj karmický dluh s pokorou, takže můžete snadno pracovat se vším, co do vašeho života přichází.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

Dnes je inspirací duchovní JÁ. Pozorně poslouchejte sami sebe uvnitř a připomeňte si paměť RÁJE. Nedělejte nic na sílu. Ukončete výmluvy „ ano – ale, k čemu to všechno je, já to vím nejlépe“. Tělo je bankou informací. Dnes se podívejte na krevní tlak a tep srdce.

TRANSFORMACE STÍNU: Shoďte závoj zapomnění. Probuďte se. Protřete si oči. Soustřeďte se na svůj vnitřní Střed. Podívejte se na nové možnosti. Pokud se otevřete změně - vzpomenout si - získáte záštitu Božského Vedení. Staňte se svítící lucernou. Hledejte ty, kteří vás potřebují, kteří plně přijmou váš způsob projevu. Přestaňte bojovat. Spolehněte se na přirozené procesy…..

Očištění, probuzení….

Spolu s Pečetí MULUC vchází do života Energie prolamující blokády. MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení Energií a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny. Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní stíny. MĚSÍC ukončující parádu stínů, v nás může vyvolat vzpouru, nebo přinést nepříjemné vzpomínky. To bude ale velmi prospěšné našemu procesu růstu – MULUC pouze chce – pomoci nám osvobodit se od nadvlády Ega, které na základě - nepochopení minulosti – nám dává pocit oběti, nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem.


Kdo je ve shodě se svým Srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost. Život takového člověka běží hladce, všechno je v pořádku, jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu a bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC. Napětí a vlny klidu, proložené chvilkami zklamání, je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost na konkrétní dopad těchto sil – jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací a pesimismu vidět svět černě, ještě než MĚSÍC vstoupí do pole oprav.

9. SOLÁRNÍ TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ

DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA,
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI !!


V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Slunečního Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Tzolkin - kalendář Posvátného Času

 
Mayové měli mnoho kalendářů pro sledování běžného času ( lineárního ), ale měli jen jeden kalendář pro sledování Posvátného Času – TZOLKIN – Posvátný Čas je definován jako okamžik uvědomování, které může být zesilováno a rozšiřováno sledováním toku energií v souladu s energií přítomnou v určitý den. Tajemstvím je synchronizace vyladění vlastní vibrační frekvence. Tzolkin umožňuje lidstvu naladit jeho vlastní frekvenci na frekvenci Universa. Tzolklin je klíčem k Bytí s Universální rovnováhou a harmonií.

Tzolkin je kalendářem dimenzionálních energií - není kalendářem astronomickým. Není založen na měření pohybu Země kolem Slunce, ale na unikátní Posvátné Energii tvořené kombinací magických čísle 1-13 a 20 Denních Glyfů ( kinů). Těchto 260 kombinací tvořících kalendář, neboli cyklus, se neustále opakuje avšak každé kolo na vyšší spirální frekvenci.

Tzolkin je matematicky dokonalý. Jeho přesnost je výsledkem dlouhého pozorování a studia velkých Mayských astrologů, astronomů, matematiků a skutečných mudrců.

zdroj: www.monikaczyrek.blogspot.com

Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 24.12.2013 8 LAMAT kin 8

 
Lamat – Hvězda – Síla Krásy
Oblast: Harmonie, estetika, kontrola jakosti, disciplínaPravá hojnost a prosperita by měla být bez námahy, přirozená. Učíme se, že toho může být dosaženo pouze díky tvrdé práci, a skutečně podle většiny našich společenských systémů, zvyklostí a praktik bychom to tak měli dělat. Avšak všechny děti se rodí s přetékající hojností ducha, těla i mysli – to je přirozený zdroj vitality, který se průběžně časem vyčerpává. Udělejte si dnes čas na relax, odpočiňte si a omlaďte své myšlenky, duši i tělo. Začněte využívat zpět svoji základní přirozenou hojnost a radost, které byly vaše od narození.

 
DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO
Energie HVĚZDY násobí vše do hojnosti.


Zavedení řádu a harmonie v životě je cílem osudu. Dnes je inspirací krása. Estetika, vnitřní disciplína, osobní hygiena a umírněnost – to jsou záležitosti, na které je třeba obrátit dnes pozornost. Postarejte se o vzhled , zajděte ke kadeřníkovi, nebo si vytvořte nové oblečení. Krása, pořádek, květiny a hudba dodávají chuť do života. Vneste do svého domu nový prvek.


TRANSFORMACE STÍNU: Otevřete se lásce. Pečujte o harmonii. Pronikněte do podstaty svého Hvězdného Zrna.Vnímejte vztah s přítomností – svět je krásný a dobrosrdečný. Zůstaňte v harmonii přítomnosti se VŠÍM, CO JE A JAKÉ TO JE!

LAMAT …krása, dokonalost, disciplína….

 

Spektrum HVĚZDY zkoumá všechno pod vlivem krásy a harmonie. V tomto pólu se shromažďují síly na kontrolu jakosti. LAMAT je jakási instance dokončující závěrečná shrnutí výsledků vašeho jednání.Všechno, co není dostatečně krásné, co se nenachází v harmonii s duchovními vzorci, bude zasláno zpět k opravě. Síla HVĚZDY je absolutně neúplatná a poměrně zatěžující pro ty, kteří ještě nezahájili, ignorovali, nebo ukončili proces harmonizace života kolem sebe. Pro ty, kteří již mají tento proces ve velké míře za sebou, bude Den LAMAT velmi poučný – zvýší se pocit sebevědomí, spokojenosti se životem, stejně tak pocit zdokonalovat životní prostředí. V tomto symbolu se shromažďují síly zodpovědné za řád a pořádek. Dny LAMAT také pomáhají odstranit nedostatky v sociální oblasti a člověk začne cítit velkou úlevu, radost a spokojenost se životem. Lidem, kteří mají problém přinést do svého života řád a harmonii, se doporučuje, aby věnovali zvláštní pozornost Energii HVĚZDY a dovolili jí vyrovnat způsobený nesoulad. Takže ti, kteří doposud nevěděli, že aspekty estetiky, řád, disciplína a vnitřní pořádek, jsou základním předpokladem pro vytvoření stabilní základny života, by se měli spojit s Energií LAMAT.

 
8. GALAKTICKÝ TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ

 
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku – VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.

 
VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

 
Tón GALAKTICKÝ vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako velmi nepříjemný. Bolest a utrpení se mohou objevit v oblasti mentální, emocionální, fyzické, nebo také v podobě překážek, nepříznivého průběhu věcí, nešťastných událostí doma, ve společnosti i v povolání. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 23.12.2013 7 MANIK

 

Manik – Ruka - Síla Dokončování

Oblast: Léčení, důvěra, práce, energie úspěchu, znalosti

 
V životě si dříve nebo později budete muset vybrat stranu, udělat rozhodnutí, vyjádřit své stanovisko. Uuc (7) může dělat dnešní den obtížnější díky silnému Manik, ale místo balancování na hraně nerozhodnosti a vyhýbání se postoje, otočte stůl a použijte neutralitu Uuc a dívejte se přímo skrz jednání, intriky a manévry. Nasměrujte sílu Manik k pravdě, integritě, úctě a respektu a budete stát v úžasu na pohoří, kde se pohybujete.


DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ

 
MANIK JE NÁSTROJEM DUCHA, ZAHÁNÍ ŠPATNÉ VLIVY A ZLÉ ENERGIE,
JE TO DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ…

 
Psychicky vyčerpávající situace vás vedou k hledání nových řešení. Klíčem k úspěchu jsou znalosti a vytrvalost. Dnešní den dává možnost uzdravit zánětlivá ložiska ve všech sférách života – fyzické, psychické, duchovní.

 
TRANSFORMACE STÍNU: Všimněte se svých odporů a vnitřní roztržitosti. Naučte se dokončit to, co začnete, zvažujíc každý krok na cestě. Využijte možnost těchto znamení a staňte se sami sebou. Otevřete se a vnímejte sami sebe, jako dokonalý spirituální nástroj v rukou Boha….

 
Znalosti, léčení, aktivita….

Většina lidí pracujících po léta s Mayským kalendářem odkazuje na Pečeť MANIK s velkým respektem. Za tímto symbolem se skrývá velká Energie, jejíž úkolem je LÉČENÍ. MANIK má nejvíce plné ruce práce, protože to on nás nejčastěji volá, abychom uzdravili nejen tělo fyzické, ale také tělo jemnohmotné. MANIK působí především na naši emocionální stránku a na nervový systém. Každé emocionální léčení je velmi bolestné, přinejmenším první fáze tohoto procesu. Každý, kdo dosáhl vysoké úrovně duchovní zralosti a nemá mnoho k vyléčení ve svém Středu, toho RUKA obdaruje zázračnou mocí. Rčení - Být pravou RUKOU Boha - dostane nyní pravdivý význam. Tento vzorec – poháněný silnými impulsy směrem k uspokojování zvědavosti – nasměruje tohoto člověka do roviny spirituální vědy a duchovního poznání. Od této chvíle budou všechny Dny MANIK násobit motivaci vzdělávat se a zároveň zvyšovat povědomí o umění léčit. Těm, kteří chtějí probudit svého vnitřního léčitele je navrhováno, aby věnovali zvláštní pozornost Dnu MANIK. Na druhé straně ti, kteří mají zdravotní problémy, trpí nespavostí, podrážděním ze stresu, bez ochoty jednat a nejsou schopni dotáhnout věci do konce, – se doporučuje kontakt s Obrem MANIK. MANIK je rovněž doporučován tomu, kdo chce získat hlubší přístup k informacím na téma tajemství umění léčit.

 
                                 7. REZONANČNÍ TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ

 
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě – věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v NOVÉM světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

 
STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU
JEDNÍM SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA
SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY,
KTERÉ SPOJUJE VĚDOMÍ SEDMI

 
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abychom se nedostali do zápasů či extrémů.

 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TZOLKIN 22.12.2013 6 CIMI kin 6

 
Cimi – Spojka – Síla Transformace

Oblast: Změny, transformace, minulost, návyky


 
Ať už je příčinou bolest, nebo smutek, který blokuje váš pokrok. Ať jsou to myšlenky, události, lidé - Cimi obsahuje silné energie, které vám pomohou pracovat přímo ve vašem vnějším světě s blokádami a překážkami. Ale ty neopustí svůj domov bez vyrovnání s Uac (6) , který udržuje praktický přístup, protože pokud se spolehnete jen na osamocený Cimi v této Treceně ( což je IMIX!), můžete skončit na druhé straně reality. Udržujte stabilní pragmatický způsob myšlení a správné řešení se představí ve správný čas.

 
CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ
JE TO DOBRÝ DEN SPŘÁDAT VOLNÉ VLÁKNO ŽIVOTA

Dnes zachovejte umírněnost, abyste neztratili rovnováhu. Život se točí kolem braní a dávání. Cílem je naučit se svobodně pustit to, co bylo. V opačném případě se mohou objevit problémy, bolest, stres, nebo kolaps.

TRANSFORMACE STÍNU: Vzdejte se síly dokonalosti. Poslouchejte v sobě tu část, která volá „ po smrti „ a transformaci. Buďte přístupní její moudrosti…

Rovnováha, minulost, změna…..Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení se od starých programů, autorit a zlozvyků. CIMI přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces! I když CIMI často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě pustit to, co bylo - CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.
V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok směrem k novému cíli, je další z vnitřních smrtí. Energie SPOJKY pracuje jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím, co nám brání žít. CIMI válčí se zápalnými ohnisky a odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života.
Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM – je jedno, s čím – dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.


6. RYTMICKÝ TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ


Organická rovnováha má kořeny v Celosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se vším CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné JÁ. Zkontrolujte stav vašeho pozemského JÁ v tuto chvíli. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i Hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou Duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.


ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

 
V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu – a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy.Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučuje se, abyste velmi Vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste se také v následujících dnech zdrželi jakéhokoliv hodnocení jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem.

 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 21.12.2013 5 CHICCHAN kin 5

 
Chicchan – Had – Životní síla
Oblast: Instinkt, nervový systém, životní styl

 
Jedna z méně známých zvláštností Chicchan je, že je to nagual vzdělávání a odborné přípravy. Pokud chcete v životě uspět, jeden z nejjistějších a nejlepších způsobů je ten, co děláte velmi dobře. A to znamená znalosti, vzdělávání a praktické zkušenosti. Takže už neváhejte přijmout kurz, nebo seminář a aplikujte ho postupně do mixu setkávání. Ať už je váš cíl jakýkoliv – ať je to učení nového jazyka, nebo prohlubování specifických osobních talentů, nebo vášnivých činností – Chicchan podporuje vzdělávání a učení a Ho (5) vás tlačí, abyste se dostali na své cestě co nejdál, jak je to možné.

 
DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE

 
Dnes je možné poznat, co má v životě skutečnou hodnotu. Informace vám dnes poskytne vaše tělo – buď vyjádří souhlas, nebo naprosté zamítnutí – podle vašich vzorců chování a způsobu pohledu na život. Dnes se můžete setkat se skutky nevhodného životního stylu stejně jako se zdravotními problémy. Reakce obrany organizmu budou vzkazem na co se zaměřit a jak se řídit v dalším životě.

 
TRANSFORMACE STÍNU: Použijte svoje tělo jako klíč k vnitřní transformaci. Podívejte se na něj, jako na ukazatel směrující vás k Vyššímu Vědomí. Řiďte se instinktem. Řiďte se vnitřním hlasem.Věřte v přirozenou schopnost rozhodnout se v tom okamžiku….

 
Instinkt, vitální síla…..

 
HAD náleží k nejrychleji konající síle Prasíly. Pokud je lidské Vědomí založeno na právech duchovních, energie HADA vám nabídne vynikající fyzickou i psychickou kondici. Ten, kdo se řídí pravidly stanovenými Egem, se nemůže divit, pokud ho HAD konfrontuje se skutky egoistického chování. HAD přistupuje velmi přísně k chování lidského Ega, jelikož v samovůli Ega vzniká nejvíce karmického odpadu. Všechny

nepříjemné pocity ve dnech CHICCHAN jsou znakem nedostatku lásky k sobě a k druhým lidem.

 
Kdo se nachází v harmonii se svým Středem, kdo respektuje své zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzického a mentálního těla. Doplňkovou odměnou HADA za laskavý přístup k našemu vlastnímu životu a životu všech ostatních bytostí, bude skvělá nálada. Pamatujte, že naše laskavost a skvělá nálada je poskytována všem lidem, se kterými se setkáváme. Nepřímo tak budeme obdarováni také jejich energií v podobě úsměvu. Člověk pohrdající dary života, závislostmi, špatnou životosprávou, nedostatkem hygieny, nebo negativním postojem k životu, by se měl co nejrychleji spojit s Energií HADA, než se objeví nemoc.

 
5.VEDOUCÍ TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ

 
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého SRDCE. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zem mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě – k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Vyšší pravda je k nalezení na Zemi. Díky přijetí vašeho lidství a pozemského Bytí, najdete smysl i moudrost NOVÉHO Vyššího Bytí.Vraťte se do Středu a vneste více Světla do vašeho fyzického těla. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Srdce. Pokud přestanete přemýšlet kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tichý a skromný. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

 
VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU !
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ VAŠEHO STŘEDU !

 
Tón PÁTÝ je autoritou Vlny – z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, – díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pátek, 20. prosince 2013

 

 

Čas vědomého léčení

 
Může se zdát, že období Vánoc spouští v lineárním čase mnoho strachu, smutku, nebo frustrace – média hrají na usměvavé šťastné rodiny a reklamy na sváteční náladu, jakoby se stále silněji zobrazovalo staré 3D paradigma, které se vždy snažilo ukotvit v nás iluzi o štěstí. Přitom podíváme-li se kolem sebe, spatříme obrovskou nerovnováhu – odchýlení od přirozeného řádu. Mnoho lidí skrývá bolest za balicí papír a dárky. To jsou způsoby, jak se nechat vychýlit od pravdy.

Nejste vaše oblečení, nejste vaši příbuzní, nejste vaše práce, nejste váš příjem. VY JSTE VY!

Toto je úžasná doba k léčení – k vědomému léčení zkreslené pravdy, všude tam, kde jste odděleni od skutečného pravého JÁ. Pro duši je jediná pravda LÁSKA. Logické myšlení, které může způsobovat neustálé točení v kruhu už nemůže stát v cestě srdci – to není podporováno. Pokud máte pocit přetížení – je to znamení, že váš život řídí logická mysl. Tím, jak se přesouváme do Nové Země je třeba uvolnit všechny zátěže. Nová Země je osvobozena od karmických cyklů, což vyžaduje mnoho vnitřní práce a navyšování vibrací.

Ian Xel Lungold v jedné ze svých přednášek o Mayském kalendáři říká:
„Od roku 1582, kdy byl zaveden gregoriánský kalendář, jsme neustále obrušováni a od tohoto roku jsme začali mít náboženské prázdniny – VÁNOCE a VELIKONOCE - což je dobře prodané zboží založené na nakupování a prodávání – často marketingové šílenství.“

Toto roční období bylo záměrně navrženo tak, aby naše frekvence byla udržována v nízkých hladinách. Od velkého množství sladkostí, masa, až po alkohol, který narušuje naši auru. To je reklama „ skutečných“ Vánoc.

Rok 2014 je rokem sloučení - rokem JEDNOTY. Jsme tu abychom zažili radost a těšili se – to je náš účel. Můžeme překonat mnoho omezení, najít rovnováhu, zharmonizovat život s vesmírem a přírodou v návaznosti na Mayský kalendář.

Vysoké frekvenční energie dále budou vyhlazovat nejmenší detaily. Je třeba odfiltrovat stará přesvědčení a paradigma všeho, co není PRAVDA. Energetickou podporu dostane vše zarovnané s LÁSKOU. Soustřeďte se na srdce a najděte si co nejčastěji prostor jen pro sebe, klid, sílu a.....

- osobní suverenitu, sebevědomí, sebehodnotu, sebelásku, svobodu a  nezávislost
- sebeléčení vlastní myslí na buněčné úrovni
- odmítáte-li jakékoliv části těla je to odmítání i vašeho Vyššího Já
- pokud nejste v souladu se zaměstnáním, budete vedeni k vlastní, nebo naplňující činnosti, která je v  souladu s vaší vnitřní pravdou
- v příštím roce budou podporovány technologie a projekty, které respektují CELEK, lidství a přírodní zákony
- kdo vyrovnal vnitřní mužské a ženské Božství, bude veden do nového vztahu
- mějte neochvějně před sebou záměr, který chcete manifestovat – jděte za tím, co milujete dělat, tvořit
- s moudrostí srdce okamžitě rozlišíte pravdu ve všech formách -  transparentnost na všech úrovních
- osobní integrita, zodpovědnost, víra, že vše co potřebujete se objeví
- vycentrování a rovnováha – akceptace Světla i Stínu, abychom mohli plně vyjádřit svoji světelnou formu
- Já Jsem Přítomnost – znovuzískání spojení s vnitřním Zdrojem
- udržujte neutrální postoj

Nikdy nedovolte nikomu, aby snižoval vaše vibrace!

Nechte vaše sny kvést a vést vás po cestě nádherného tvoření. Ve vyšších frekvencích neexistují žádné limity. Přistupujte k sobě s respektem, láskou a důstojností. Přeji vám nádherný energeticky silný Zimní Slunovrat a požehnané Vánoce. Mnoho Lásky vám.

Lenka Sýkorová <3 
 

 

TZOLKIN 20.12.2013 4 KAN kin 4

 
Kan - Zrno – Síla Schopností a příležitostí

 
Kan může být poměrně operativní denní znamení, ale je k tomu třeba jmenovce - čísla Kan (4), k uzemnění vášně v klidu a celistvosti. Společně mohou cestovat Kan a Kan do všech koutů světa a dosáhnout velkých věcí. Využijte dnes tuto energii pro dobro svých vlastních snů a tužeb: jakýkoliv aspekt tohoto znamení, když se rozhodne s ním pracovat, znamená osvobození od všech despotických zvyků, situací, nebo vztahů a je posilující pro fyzickou, uměleckou či duchovní plodnost, nebo pro rozhození vašich sítí dál a šíře, abyste mohli vést své akce s podporující a stabilizační energií Kan (4).

 
DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ,
ZRNO - TO JE MAGIE KLÍČENÍ, RODINA, SEXUÁLNÍ AKTIVITA

 
Dnes je dobré připravit půdu pro nové základy.

 
TRANSFORMACE STÍNU: Uvědomte si, že životní problémy vám chtějí jen pomoci osvobodit vás od iluze bezpečí. Mějte odvahu využít nové možnosti. Zbavte se nadměrné opatrnosti. Nepříjemnosti, kterým čelíte vám to ukazují. Probuďte v sobě pole snů a přání.

 
Cíl, schopnost, příležitost….

 
Dny označené KAN bolestně odhalí jakoukoliv nedbalost tím, že nepoužíváte vaše přirozené schopnosti, nevyužíváte životní příležitosti a jedinečné možnosti. Země je evoluční scéna, na které musíme zdokonalit naše Hvězdné ZRNO. KAN klade zvláštní důraz na všechno, co je Božské, a co nejvíce opomíjíme. Ten,

kdo se honí za iluzemi a zanedbává svoje poslání, spatří ve dnech ZRNA bolestný odraz svých činů. Zatímco ten, kdo se řídí moudrostí srdce, toho podpoří Energie KAN zápalnou silou, nasměruje ho k cíli, ukáže efektivitu jednání a odkloní ho od karmických úkolů, které si sám vybral. Lidem, kteří zjistí, že jejich síla je výrazně snížená, se doporučuje věnovat zvláštní pozornost informacím, které přináší Dny označené symbolem ZRNA. Díky tak jednoduché magii se před vámi otevře duchovní pole nabízející okamžitou pomoc v každé situaci. Síla KAN je obsažená v každém TADY & TEĎ, objevuje se vždy v pravý čas, vždy přináší nejvyšší energetický obsah a je nejvíce pokroková. Obr KAN vás nikdy nezklame, když jste v nouzi – nabídne vám to nejlepší řešení, ale musíte ho k sobě vědomě přivolat.

 
4. NEZÁVISLÝ TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE

ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

 
KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

 
Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty.V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní Dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů – se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto Dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované SLUNEČNÍ Pečetí.
***
Ačkoliv je Zimní Slunovrat den, kdy je „nejvíce tma“, bude k nám přicházet mnoho Světla, energie tohoto dne a dalších dnů mohou být zátěžové pro nervovou soustavu. Dopřejte si hodně odpočinku, velmi lehkou stravu, hodně vody a minimum kávy.

 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

čtvrtek, 19. prosince 2013

TZOLKIN 19.12.2013 AKBAL 3 kin 3

 
 
Akbal – Noc – Síla Myšlenek
Oblast: Intuice, zdánlivé nedostatky, sny

 
Dávejte si pozor na jiné tváře Noci: neznámé, neviditelné, neslyšitelné, může být děsivé, obzvláště, když vaše vlastní vnímání hraje triky s vaší myslí. Ox (3) Energie naplňuje dnešní den nejistotou, která se rychle může proměnit ve strach a pro potenciál semena nemá žádný cit, nebo hodnotu. Tak to jednoduše je. To, co dělá věci ještě složitější, že jsme v Treceně Imix, což může dělat kroky do alternativních realit a možností trochu šílené. Možná je lepší zůstat dnes mentálně doma.

 
DNES JE DOBRÝ DEN NA ROZJÍMÁNÍ O HVĚZDNÉM PROSTORU,
ODTUD PŘICHÁZÍ INSPIRACE

 
NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL; NOC, TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI…..Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE , ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

 
Dnes jsme zaplavováni bohatstvím nápadů, jak změnit k lepšímu svůj život. Pokud zůstaneme hluší a uzavření hlasu intuice, objeví se mnoho nedostatku: nedostatek naděje, nedostatek peněz, nedostatek lásky. Dnes bychom si měli pohlídat, abychom nesoudili věci ani jevy. Jedině tak je možné vytvořit lepší realitu.

 
TRANSFORMACE STÍNU: Buďte ochotni podstoupit test. Jak oceňujete sami sebe? Obejměte duchovním zrakem všechny negativní procesy a spusťte se až na samé dno, abyste viděli dary, které s sebou přináší….

 
Přání, sny….

 
Dny nesené energií NOCI, odhalí velmi iracionální obrazy. Jako první ze všech světů odhalí nedostatky vyplývající z přerušení kontaktu s Božským Zdrojem. Pokud je lidské Vědomí zaměřeno pouze na materiální dobro, Energie NOCI musí udělat řez, abyste skoncovali s těmito dary. Ve dnech NOCI se může objevit pocit bezmoci, malichernosti, a také silná frustrace i pocit nedostatku smyslu života. Pokud člověk najde

cestu do vnitřních světů, dny NOCI v něm uvolní tvůrčí impulsy, zašlou zázračné nápady a pomohou s vynalézavostí při překonávání obtíží a nedostatkem na všech úrovních Bytí. NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení.V této Pečeti dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny NOCI jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou nám posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.

 
                                    3.ELEKTRICKÝ TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU

 
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržitý, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.

 
                      DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU

 
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí.V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu ELEKTRICKÉM spočívá výchozí podnět Evoluce, neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se spojením Pečeti Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení.V odkazu na kalendářní Den s Tónem (•••) se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.


 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

středa, 18. prosince 2013

TZOLKIN 18.12.2013 2 IK kin 2

 
Ik – Vítr – Síla Ducha
Oblast : Komunikace, InspiraceČas snít, čas pracovat, čas plánovat, čas realizovat. Nechte Ik posílit vaše materiální záměry, ale uchopte pevně otěže divokého větru a držte je, jinak jeho velká síla předběhne a přesměruje vaše úsilí do jiné reality než do té, kterou jste zamýšleli. Ať už jste cokoliv odstartovali v této Treceně k příznivému ukončení bouří, zůstaňte soustředění na vaší cestě. Nedovolte, aby se vaše plachty zamotaly pod silou větru – místo toho je využijte pro své záměry jako pohon vpřed.

                                        DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE SE ZDROJEM

 
VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA,…. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA……..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOST…..EROZE

 
Dnes je dobrý den vyznačit plán práce a začít uspořádávat chaos v životě. Pokud se pustíte příliš daleko, nebo budete naklánět osud, ponesete porážky. Podstatou úspěchů je tolerance a komunikace. Rozpoznejte póly výzev a odhalte, co vám stěžuje kontakt s okolím. Síla Ducha vám pomůže přečkat těžké chvíle.

TRANSFORMACE STÍNU: Naučte se vnímat vztah s tím, co je Božské, následujte svojí intuici.

Komunikace…..
Dny označené symbolem IK mají velmi bouřlivý průběh, pokud se dostanou do vzorce Stínu vašeho kauzálního těla. VÍTR přináší pořadí, ve kterém jsou jednotlivé programy uzdravovány. Zkušenosti získané v tento den mohou být velmi nepříjemné. Především bude zkontrolováno, jak dalece se Ego brání realizaci programů vybraných vaší duší. Obzvláště bolestným způsobem je kladen důraz na nedisciplinovanost, nepoctivost a nízké oceňování vlastního JÁ. Jelikož VÍTR víří bezprostřední Energií Zdroje, u osob spirituálně pokročilých se může v tento den rozzářit síla duchovní zralosti, která nejen produchovní jejich fyzický svět, ale vyvede je z obecného chaosu. Energie IK může velmi specifickým způsobem odhalit aspekty komunikace s Vyšším JÁ a rovněž nám s přátelským úsměvem na tváři ukázat výjimečnou drsnost. V Tónu IK, který je bezprostředně spojen se Zdrojem, vibruje duchovní čistota a síla, která vás neustále vede osobním procesem rozvoje. Vibrují zde také všechny Prvovzory – díky kterým můžete navázat kontakt s Vyšším Vědomím.

                                2. POLARITNÍ TÓN VÝZVY – SÍLA POLARITY

Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.

Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

                                 POLARITA JE PULSEM ZDROJE UNIVERSA

Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Pečeť stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě.V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě ), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

Denní výklad ze s


 

 

TZOLKIN 15.12.2013 12 CAUAC kin 259

 

Cauac – Bouře – Síla Obnovy, Inovace a Postupu
 
Přemýšlejte o vaší cestě a zkušenostech svého dosavadního života v klidu a míru. Nesuďte, jednoduše přemýšlejte a uvažujte, tak můžete rozlišit, jak nejlépe upravit svojí životní cestu a nasměrovat ji k vašemu žádoucímu horizontu. Dnes si můžete vybrat kvalitu bouře, kterou chcete, nebo potřebujete: tvrdý dynamický cyklón, který spláchne permanentní negativní myšlenky, zvyky, vzory, nebo měkký déšť pečující o nové zasázená semena, nebo možná smyslnou tropickou bouři, aby rozhýbala vaši kreativní sílu. Energie Cauac mají nekonečnou moc a nekonečnou možnost – použijte ji plně a použijte ji správně.
 
Trecena HVĚZDY vás obdaruje citem pro estetiku a pomáhá zharmonizovat bouřlivé procesy ve vašem životě. DVANÁCTÝ Den vás naplní duchem obnovy a odhalí v čem tkví vaše myšlenkové chyby.
 
DNES JE DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE, JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE, JAKO NA ANDĚLY
ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE, KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE
 
Zregenerujte své síly a zaveďte mnoho novinek. Dnes už víte, kde leží myšlenkové chyby, pochybnosti a nedostatek taktu v mezilidských vztazích. Nepodléhejte vlivu druhých a uvolněte se od nadměrné opatrnosti. Nechte se dnes očarovat silou obnovy.
 
TRANSFORMACE STÍNU: Udržujte odstup od každé otázky. Nesuďte lidi, události či osobní zkušenosti. Získejte přístup k esenciální podstatě vašeho JÁ a požádejte ho, aby vás bezpečně provedlo všemi těžkostmi a pomohlo vyléčit všechny negativní emoce spojené s procesem růstu. Předejte kormidlo v procesu TRANSFORMACE vašemu Vyššímu JÁ. Oddělte se od všeho, co vás udržuje v iluzi oddělenosti od pravého Bytí.
 
Obnova, nezávislost….

 
Dny BOUŘE se mohou projevit úzkostí a neklidem. Síla jejich dopadu může vyvolat výrazné změny ve vašem životě. Jako vždy, tak i v tomto případě je jediným účelem CAUAC velká přestavba. Abychom přivítali NOVÉ, je třeba nejprve odsunout z cesty ZASTARALÉ. Čím více STARÉHO je třeba odstranit, tím silnější bude impuls CAUAC. Způsoby řešení mohou být velmi nepříjemné, často bolestné, ale nesmíte se nechat unést emocemi – nenegujte změny – i když jsou bouřlivé. Pokud se vaše Vědomí dostalo na vyšší úroveň, pokud se nadále odmítáte držet starých věcí, síla BOUŘE vám přinese geniální řešení. Bezbolestně odstraní z vašeho života nepotřebné věci a místo STARÉHO okamžitě přinese NOVÉ, zejména pokud je to nezbytné pro váš osobní rozvoj.  Pokud nemáte sílu, abyste změnili v životě to, co by mělo být změněno, věnujte zvláštní pozornost Dnu CAUAC. Zašle vám sílu a dodá odvahu udělat první krok. Uvědomte si, že každá stagnace v životě pochází z nedostatku životní Energie. Dejte šanci Obru CAUAC, aby rozbil všechny překážky a převedl vás do širokých klidných vod.
 
   12. KRYSTALICKÝ TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
 
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé naše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity a víme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
 
 ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI !! VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU!!
 
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. Slovo krystalický zde znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu nám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jsme byli zapleteni karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón KRYSTALICKÝ preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní Dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

 

 

 

  

 

TZOLKIN 12.12.2013 9 CIB kin 256

 

Cib – Bojovník - Síla Inteligence a Hlasu Srdce

Je jisté, že posvátné energie nemají žádné hranice, žádné limity, žádná omezení. Odpuštění je jednou z nich. V kontextu s Trecenou Lamat pulzuje Cib velkou mírou odpuštění a pochopení. Když hledáte milost, nebo uvolnění viny vyplývající z nějakého provinění z vaší strany, nezapomeňte že je třeba odpustit sami sobě jako první. Přítomnost Bolon (9) zajišťuje pozitivní reakci vašich předků a starých energií, které jsou přítomny ve vašem životě.
 
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST,VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
 
Začněte uplatňovat právo na šťastný život. Zakopejte válečnou sekeru a zaveďte pořádek v nejbližším okolí. Vrozená inteligence vám ukáže jak navázat dialog s „ nepřítelem “.
 
Vytvořte mentální spojení s tím, co je BOŽSKÉ. Staňte se DUCHOVNÍM kanálem. Věřte ve svoji mystickou inteligenci. Nastavte se na vnitřní signály. Pusťte se matérie. Otevřete se duchovnímu vedení.
 
Strach, obavy, inteligence….
 
V Pečeti BOJOVNÍKA jsou zakódovány Energie probouzející INTELIGENCI TVŮRCE. Zde se dosahuje nejvyššího stupně zralosti inteligence, přičemž podmínkou k dosažení duchovního stropu inteligence CIB, je spojení třech předchozích úrovní (Poutník, Mág, Orel). Protože lidská inteligence je dvoupólová tzn. skládá se z ROZUMU a INTUICE, každá jednostrannost se stává pro člověka problémem, časem často i mučením. Chybný rozvoj inteligence vede k fanatizmu, k patologickému duševnímu přetížení, nebo vzniku mezer v oblasti racionálního uvažování. Ti, kteří úspěšně prošli předchozími úrovněmi ( Poutník, Mág, Orel ), se přestanou zabývat triviálními věcmi, začnou myslet perspektivně s inteligencí BOJOVNÍKA – a tak mohou odkrýt mnoho skvělých objevů a dosáhnout mnoha úspěchů. Na této úrovni je aktivován nejen

racionální rozum, ale hlavně pravá mozková hemisféra - operativní intuice. Pokud vám chybí síly, otevřete své Vědomí moudrosti BOJOVNÍKA. Nezapomínejte na tři předchozí vznešené úrovně a především aspekt Lásky a čistoty záměrů BÍLÉHO MÁGA. Síla srdce je základem zdravého vývoje – fyzického i duchovního. Na úrovni CIB zmizí jakékoliv OBAVY, STRACH i VÁHÁNÍ. Zde se začíná manifestovat Vyšší Vědomí, čili duchovní moudrost vašeho Vyššího JÁ.
 
9. SOLÁRNÍ TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
 
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu,co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.
 
ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI !!
 
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Slunečního Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

TZOLKIN 11.12.2013 8 MEN kin 255

 

Men – Orel – Síla Vizí, Kolektivního Vědomí, Motivace

 
Velký den poděkovat za pohodu, bohatství a hojnost ve vašem životě a požádat o bytí bez viny a bázlivosti. Díky zkresleným Západním hodnotám pokory a skromnosti naše společnost uctívá bezohlednou spotřebu a materializmus, který překračuje hranice udržitelné prosperity. Na druhé straně domorodí lidé, jako jsou Mayové, nemají problém s hojností. Pro ně je prosperita naprosto přirozenou a žádoucí součástí života. Ale oni vědí, jak vyvážit potřeby a touhy s tím, co může Země a jejich komunity poskytnout.
 
DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE PRO VYŠŠÍ PRAVDU K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU
 
Jděte dnes k cíli přímo. Pokud máte pocit nedostatku smyslu v tom, co děláte – znamená to nedostatečný duchovní rozvoj. Napětí ukazuje v jakých oblastech života se cítíte bezmocní, nebo před čím se snažíte utéct. Probuďte dnes v sobě naději a důvěřujte světelným vizím. Vy vytváříte teplo domácího krbu. Kde chybí harmonie a jaká nálada vládne ve vašem domě?
 
Naučte se udržet rovnováhu mezi odpočinkem, prací, spánkem a výživou. Myslete na sebe. Věnujte se svým osobním plánům, vizím a představám. Podívejte se na své záměry a sliby, které dáváte lidem, z pohledu vyššího cíle, kterým je zachování rovnováhy. Naučte se brát i dávat. Zvažte, zda vaše horlivost nebrání druhým v jejich dalším vývoji. Neberte na svá bedra zátěž ostatních lidí. I když prší, nezapomínáte na magické slůvko děkuji?
 
Vědomí, vize, iluze….
 
Energetické pole definované symbolem MEN je charakteristické nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout z každodenního zmatku života. Pokud nám chybí vize, honíme se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji SUVERENITU. Pouze dosáhne-li náš duchovní růst brány SRDCE - do našeho energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla ORLA vynese Vědomí cíle na první místo. Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi. Tento člověk se přestává zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi. Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace.


Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle, pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace zanikne každá chuť tvořit. Dovolte MODRÉMU ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši Duši. Dnes vidíte, jak dalece jste nezávislí. To, co budete dělat dnes, odráží vaši velikost. Dnes dáme pod lupu bolestný egocentrický svět. Dnes se staneme vykonavatelem, nikoliv vykonávajícím cizí přání. Dnes nepodlehneme psychóze strachu, ani zdánlivě ohrožené budoucnosti.
 
8. GALAKTICKÝ TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
 
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku – VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.
 
VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE
 
Tón GALAKTICKÝ vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako velmi nepříjemný. Bolest a utrpení se mohou objevit v oblasti mentální, emocionální, fyzické, nebo také v podobě překážek, nepříznivého průběhu věcí, nešťastných událostí doma, ve společnosti i v povolání. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

https://mayskykalendar.blogspot.cz/search/label/DENN%C3%8D%20V%C3%9DKLADY