Výklad říjen

středa 5. listopadu 2014

TZOLKIN 5.11.2014 12 KAN kin 64 galaktický portál

 
Kan – Zrno – Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola Ega, sex
 
Dnes vyjádřete vděčnost za ty aspekty a prvky v životě, které jste byli schopni rozvinout, osvítit a obohatit v průběhu této Treceny; zatěžující vzory z minulosti, které jste byli schopni zlomit a nová semena, která jste mohli zasít. Ať už jste kdekoliv ve vašem životě, čerpejte z vašich životních zkušeností, podnětů vaší karmy, vhledů do vaší duše pohánějící pozitivní změny, které chcete vidět v životě, v rodině, ve vztazích, zemi a společnosti celého světa.
 
Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka, žijícího v symbióze s faunou i florou – místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podněcují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle.
 
Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost. Nativní KAN jsou mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná – musí proto být dobře řízena.
 
***
 
Jsem Kan, zdravím vás v tento nádherný den, který vám přináší požehnání spravedlnosti a rovnosti! Byli jste obdařeni darem svobodné vůle, která vám umožňuje vybírat si cestu, po které chcete jít. Budete dělat rozhodnutí na základě strachu, nebo Lásky k sobě, druhým a k planetě? Volba je na vás.
 
Dnešní den 12 podporuje cíl, který jste si vybrali. Přemýšlejte o znalostech, které jste získali skrze vztahy s lidmi a události, které jste zažili. Máte jedinečný soubor okolností, které vám přináší hodně přemýšlení. Otázkou je, jak tyto znalosti integrovat. Jak budete používat tyto kousky skládačky, vytvoříte svůj vlastní soubor pravidel a smysl pro identitu. Jakmile žijete v integritě toho kdo jste, stanete se zdrojem odkud přichází vaše síla a odvaha. Je to vaše moudrost a vy samotní.
 
Je nutné sdílet svou moudrost s ostatními způsobem, který nenarušuje jejich životní cestu a přirozené vyjádření. Existuje tenká hranice mezi sdílením a očekáváním, že druzí budou následovat vaše rady. Kdykoliv budete dávat druhým návrhy, dávejte pozor na záměry vašich činů. Pokud máte na jakékoliv úrovni očekávání, že by se druzí měli řídit podle vašich rad, vaše Ego stojí v cestě. Pokud cítíte odpor, nebo frustraci, když ostatní nedělají, co navrhujete, hledejte v sobě důvody, proč máte tak naléhavou potřebu lidi opravovat.
 
Když nutíte své myšlenky druhým, oslabujete je. Vaše nutkání říkat ostatním, že jsou méněcenní a neschopní dělat správné volby, vytváří oddělenost a jsou to základy válek a bojů mezi vámi. Pozorujte přírodu, už jste někdy viděli, aby se jedna květina zlobila na druhou, aby se lépe chránila před větrem? Jak zvířata učí svá mláďata? Příkladem. Když jsou velmi malí, matka je drží v blízkosti domova, než později přijde potřeba naučit se lovit a starat o sebe. Zvířecí matka si je velmi dobře vědoma nebezpečí, které číhá v okolí. Přesto svá mláďata nerozmazluje a nebrání jim v prožívání jejich života. Vaše společnost je po mnoho generací přesvědčena, že přehnaná péče matek by měla ochránit děti před prožíváním bolesti. I když na tom není nic špatného, takové matky mají tendenci vytvářet neurózu a strach u dětí. Mnozí z vás jste tak nedůvěřiví k bližním, že děláte neustále všechno možné, abyste zůstali v bezpečí ochranné bubliny. Je radostný takový život?
 
Výsledkem toho všeho jsou generace lidí plné strachu, toto lidé jsou lisováni kódy přesvědčení druhých. Když někdo nedodržuje předepsanou cestu s názvem „ normální “, ocitne se vyloučen svými vrstevníky s výsměchem, že je volnomyšlenkář. Tohoto chování se držíte už dost dlouho. Je na čase převzít zodpovědnost za sebe. Nechte ostatní, aby následovali svou cestu. Rozmazlování, nebo ovládání druhých zpomaluje jejich růst a vytváří pocit nevyrovnanosti a nadřazenosti.
 
Mnozí z vás tvrdí, že máte zájem o to nejlepší pro druhé. V některých případech to tak může být. Skutečný test přichází jak reagujete, když ostatní nemají zájem o to, co sdílíte. Pokud na jakékoliv úrovni cítíte nespokojenost, když vaše rady nedodrželi, pak si můžete být jisti, že jste příliš zaujatí na přesnost.
 
Možná dělají rozhodnutí, která ohrožují jejich život. Je důležité s dětmi sdílet své znalosti o událostech, které nikdy nezažily, aby si uvědomily nebezpečí. Až přijde čas a dítě vyroste, bude plně znát možnost nebezpečí dopředu. Může se rozhodnout vkročit do nebezpečí tak jako tak. Je to jeho touha, jakou cestu si zvolí. Nechte je, aby tak učinilo. Spíš než nutit své názory druhým, nechte je zažít jejich vlastní zkušenosti.
 
Myšlenky se přitahují s jinými myšlenkami. Když zasejete svůj strach do Vědomí druhého člověka, může ho přijmout jako svůj kód víry. Svět by byl opravdu smutný, kdyby všichni horolezci, potápěči a hledači radosti dbali rady svých rodičů a přátel, kteří pumpují své vlastní strachy do těchto odvážlivců. Bez dobrodruhů byste žili ve společnosti, která by nikdy nepoznala skrytou krásu nedotčených míst v oceánech i na souši.
 
Každý z vás je jedinečný. Žádáme vás, abyste se na sebe podívali novou sadou očí. Všichni pocházíte ze stejného Zdroje a všichni se tam jednou vrátíte. Místo soustředění na své rozdíly se snažte překlenout mezery oddělenosti tím, že uznáte stejnost. Není mezi vámi nikdo lepší než druhý. Není mezi vámi nikdo, kdo by nemohl být plně realizovanou duchovní Bytostí. Každý má schopnost žít plnohodnotný život. Podporujte se navzájem bez ohledu na to, jak zvláštní, nebo děsivé může rozhodnutí druhých být. Každý člověk je zodpovědný za své vlastní rozhodnutí. Dovolte sami sobě být vším, čím chcete být. Pracujte se strachy a frustracemi každý den.
 
Když ostatní hodnotíte jako bezmocné, nebo nevychované, nenechte se zmást. Tito lidé jsou stejně schopní jako vy a mnohokrát prokázali vyšší inteligenci v jejich způsobu života, než vy. Mnozí jsou bezdomovci, protože nechtějí žít ve stínu společnosti. Mnozí imbecilové jsou plni lásky a mají otevřené srdce a mohou být vaši velcí učitelé. Nemějte pocit, že se přimlouváme za ty, kteří mají tuto vrozenou nemoc. Místo toho, abyste odvrátili oči, když procházíte kolem nich, raději se jim do očí podívejte a usmějte se na ně. Odstraňte nepříjemné situace a poznejte své bližní hlouběji.
 
Když se budete dívat na ostatní s lítostí, posoudíte je jako oběť. Když budete ignorovat ty, kteří mají méně, můžete je posuzovat jako méněcenné. Když budete k druhým chladní, dáváte jim najevo, že nejsou hodni vaší pozornosti. Kdo je na vině všem nepokojům ve světě? Vy všichni. Chcete-li mít svět plný míru, Lásky a laskavosti, musíte to najít v sobě jako první.
 
Sdílení zkušenosti a moudrosti s druhými je velmi důležité. Nicméně vidíme, že mnoho z toho nenabízíte blahosklonným způsobem. A i když si mnozí myslíte, že děláte ostatním laskavost, když jim dáte radu, váš přístup se vypne, jakmile zavřete za nimi dveře. Nehrajte si na Boha a nepředpokládejte, že víte, co je nejlepší pro druhé. To vytváří jen oddělenost mezi vámi.
 
Když můžete sdílet s druhými své zkušenosti, nebudete mít obavy jestli je druzí přijímají, jste na cestě ke svobodě. Chcete-li být úspěšní ve všech svých snahách, zasaďte ve svém srdci semínko vycházející z pocitu pravdy a integrity.
 
Věřte, že některá semena padnou na úrodnou půdu. Některé spadnou na skálu a uschnou na slunci. Jiné padnou na chudou půdu a budou bojovat celý život. Některá se utopí v dešti, nebo je spláchne moře. Mnoho semen zakryje listí a budou spát po celá léta. Ostatní spadnou do bohaté půdy a vyrostou z nich nádherné rostliny.
 
S vašimi radami je to stejné, některé budou vyslyšeny, některé ne. Můžete se sami podívat zpět na rady, které jste obdrželi, a které vás dovedly k nespokojenosti. Mohla to být také dobře míněná rada ze srdce. Kolikrát jste přijali „ špatnou “ radu, kterou jste neměli, než jste zjistili, že vám obohatila život? My říkáme, že není dobré a špatné poradenství, jsou to jen volby, které jsou vám nabízeny. Je jen na vás, které cítíte, že jsou pro vás vhodné.
 
Jak se cítíte, když někdo trvá na tom, že se budete řídit jeho radami? Už jste měli někdy špatný pocit, že jste měli raději důvěřovat své intuici? Nebo vám někdo řekl, že jste tvrdohlaví, když jste odmítli uposlechnout cizí rady? Sblížilo vás to, nebo oddělilo od sebe? Jak se cítíte, když se ostatní podělí o své zkušenosti a pak vám řeknou, že vás budou podporovat v tom pro co se rozhodnete? Cítíte ten rozdíl?
 
Pokud obdržíte radu od druhých a rozhodujete se na základě co cítíte vhodné pro vás, pak bude váš život bohatší. Je také důležité, aby člověk přijímající radu nesoudil toho, kdo radu dává. Je známkou zralosti a vede to k vlastnímu Mistrovství, když dovolíte ostatním zvolit si cestu bez ohledu na to, jak se liší od vaší vlastní. Nyní nás zveme, abyste šli dovnitř sebe, zklidnili mysl a přemýšleli nad způsoby, kdy a proč nutíte své názory ostatním a kdy odsuzujete druhé za to, že nutí jejich názory vám. Jedná se o obousměrné dveře, kterými většina z vás prochází.
 
Věnujte pozornost svým interakcím s ostatními a tomu, proč máte pocit, že je důležité poskytovat rady. Mnohokrát lidé jen potřebují ventilovat své problémy a nehledají řešení. Je moudré zeptat se, jestli žádají radu, nebo si jen chtějí ulevit. Respektujte jejich odpověď.
 
Vy všichni máte různé problémy k řešení. Všichni jste na své unikátní cestě s různými problémy k řešení. Každý má unikátní soubor okolností. Učte se ze svých odlišností. Nedívejte se na sebe jako na oběti – to je těžký kód. Najděte způsob, jak se podpořit a povzbudit navzájem. Najdou se ti, kteří k vám přijdou pro podporu, když je vaše srdce otevřené a vaše slova jsou laskavá. Ti, kteří hrají roli oběti, budou přitahováni k těm, kteří nutí své myšlenky druhým. Tito lidé potřebují spasitele, protože se musí ještě naučit, že všechno, co potřebují mají uvnitř sebe. Spasitelé jsou ti, kteří si myslí, že mají správné odpovědi pro všechny. Tento falešný pocit nadřazenosti nakonec vede k pádu.
 
Bez spasitele nejsou třeba oběti. Když se každý naučí podporovat a povzbuzovat z pocitu rovnosti a rovnováhy, pravá podstata bratrství bude zářit. Právě v tomto prostředí se mohou vyvíjet jedinci s dobrodružným, svobodným a zdravým myšlením. Do té doby budete pokračovat v rozmazlování ostatních a vytvářet oběti a nemocné osoby, které potřebují druhé, aby jim řekli co mají dělat. Který způsob si vyberete?
 
Naučte se rozpoznat tenkou hranici mezi podporou a umožněním. To není vždy snadné poznat rozdíl. Nicméně budete vidět co jste zaseli a co vyrostlo. Když se k vám člověk vrátí a poděkuje za pomoc a pohybuje se směrem ke spokojenému životu vidíte, že jste pro něj byli užiteční. Netvrďte, že jste to čekali, ale mějte radost.
 
Uvědomte si, že druzí mohou zpočátku odolávat vašemu učení, ale semínko bylo zaseto a může vyklíčit později. Najděte způsob jak pomáhat bez očekávání. Skuteční Mistři pomáhají těm, kteří přijdou, nepotřebují publikum. Poslouchají pozorně a poskytuji poradenství pouze, když jsou požádáni. Mnohokrát Mistr nenabízí nic víc, než otázku: „ Co si myslíte, že by bylo nejlepší? “ To umožňuje hledajícímu využívat své vlastní schopnosti a řešit si své vlastní problémy. Tak se zrodí nový Mistr,  když má člověk možnost převzít kontrolu nad svým životem bez ohledu na to, co si kdo o něm myslí.
 
Doporučujeme vám zvládnout své vlastní Mistrovství před tím, než budete chtít vytvořit Mistry z druhých. Jakmile jste zvládli svůj vlastní život pak ti, kteří jsou připraveni udělat to samé vás vyhledají a požádají o pomoc a podporu. Do té doby budete jen házet perly sviním a vaše slova nemohou padnout na úrodnou půdu. Když vám nezáleží na tom, jestli se druzí řídí vašimi radami, pak víte, že jste na cestě k Mistrovství, protože pak nikdo jiný nemůže ovlivnit to, kdo jste. Stali jste se svým vlastním Mistrem!
 
DVANÁCTÝ Tón – LaKa – POROZUMĚNÍ, KOMUNIKACE
Je to den „ zúčtování“ všech akcí, všech zážitků, zkušeností - integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období Den sjednocení našich vlivů a myšlenek. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

úterý 4. listopadu 2014

TZOLKIN 4.11.2014 11 AKBAL kin 63

 
 
 
 
 
Akbal – Noc – Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny
 
Pečujte o svůj vnitřní domov - srdce vaší duše. Tam je zdroj síly, jádro vašeho životního záměru. Ctěte ho a respektujte, protože je skutečně posvátné. Vy jste jediný, kdo může ochraňovat integritu vaší duše. Dnes je dobrý den pro uzemnění, pečujte o svůj dům, domov a rodinu. Pokud máte děti, udělejte si trochu času a promluvte s nimi o posvátném semínku – potenciálu, který v sobě nosí. Řekněte jim, jak je důležité milovat a nikdy se nevzdat svých vlastních nadějí. Dítě je jako nekonečně kvetoucí rostlina - období za obdobím, vrstva po vrstvě, semínko, květ a ovocný plod, a stejně jako květina, potřebuje slunce a vodu sebelásky a sebeúcty.
 
Glyf Akbal představuje moudrost noci. Symbolika znamená cestování v našem prázdném vnitřním prostoru - temným podsvětím, kde opouštíme Ego a nacházíme moudrost, přicházíme na to, že testy se staly naším největším pokladem, zde se rodí nový úsvit a nové nápady. Nativní Akbal mají okouzlující chování, mnoho milostných vztahů a silný vliv na svět. Pokud prošli cestu temnou nocí duše, jsou to vynikající terapeuti. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů.
 
***
Jsem Akbal s Tónem 11. Vítejte v tento velkolepý a slavný den nových začátků naplněných očekávání budoucích snů. Co si přejete vytvořit? Vaše budoucnost začíná teď a tady. Bez ohledu na to, jakou cestu jste zvolili v minulosti, dnes vytváříte budoucnost.
 
Udělejte si dnes čas zklidnit mysl, uvolnit tělo, dýchat zhluboka několik minut a uvolnit všechno, co vás trápí. Přemýšlejte chvilku o okolnostech života. Cítíte požehnání za všechno, co vám přijde na mysl? Existují nějaké nemocné oblasti, nebo neklid, který byste chtěli změnit? Vyberte si jeden, je jedno jaký a kdykoliv můžete pracovat na všech dalších.
 
Podívejte se na problém a soustřeďte se na dnešní den. Kdy se poprvé ve vašem životě objevil? Jaké byly v té době okolnosti? Jak jste v té době reagovali? Bylo něco, co jste mohli udělat, nebo říci, aby se problém vyřešil hned jak vznikl? Pokud ano vezměte to na vědomí a nechte to být, je to jen připomínka pro příště, že když se něco stane, mějte odvahu o tom mluvit, aby nemohly hnisat a stát další problémy.
 
Nikdo nemá kontrolu nad tím, co si druhý člověk myslí, co cítí, čemu věří a jak se chová. Máte kontrolu jen sami nad sebou, ale pro mnohé je tento prvek zřídka obsažen. To znamená, že místo, kam máte směřovat pozornost ohledně neklidu, nepokoje a nemoci, je uvnitř vás. Co způsobilo váš neklid? Jakým způsobem jste přispěli k problému?
 
Pokud se jedná o fyzickou nemoc, kterou si přejete uvolnit, věřte, že většina případů pochází z páchnoucího myšlení. Myšlenkové formy, které se k sobě slepují, jsou obsaženy v aurickém poli člověka. Když tyto myšlenky kolektivně zhoustnou, projevuje se to jako nemoc.
 
Víme, že tato pravda neplatí pro všechny věci, protože většina vašich současných nemocí je způsobena toxickými potravinami, kosmetickými prostředky, znečištěným životním prostředím a to si všechno děláte vy sami. Doporučujeme vám, abyste se lépe podívali na potraviny a přípravky na pleť. Převezměte aktivní roli v čištění životního prostředí. Založte zahradu a naučte se pěstovat vlastní potraviny bez pesticidů a herbicidů. Je nějaký lepší způsob, jak můžete trávit svůj čas, než se těšit ze světa kolem sebe a učit se lépe starat o Zemi?
 
Vrátíme se k otázce, na kterou se dnes zaměřujeme. Buďte co nejobjektivnější a upřímně se podívejte na situaci, která způsobila, že problém pokračuje. Je tu něco, co můžete udělat, aby se problém vyřešil? Pokud nejste schopni, nebo nechcete řešit problém s druhými, můžete jim odpustit za jejich účast na přestupku. Prostě pochopte, že dělali to nejlepší, co v tu chvíli mohli. Bez ohledu na to, jak se cítíte vy i oni se rozhodovali na základě svých kódů přesvědčení a je přirozené, že každý z vás reaguje ze své zóny pohodlí. To je ten důvod, proč je tak důležité, abyste si byli vědomi svých kódů přesvědčení, které řídí váš život.
 
Mnoho terapeutů doporučuje, aby lidé psali dopisy těm, s nimiž nemají vyřešeny problémy. Má to své výhody a není důležité jestli dopis pošlete, nebo ne, protože to pomáhá vyjasnit problém tak jako tak. Doporučujeme vám napsat tento dopis způsobem, že plně přijímáte zodpovědnost za to, co se přihodilo. To neznamená, že jste zcela na vině, ale je to jeden ze způsobů, jak se zapojit do otevření řešení.
 
Pro lidi je snadné obviňovat za všechno co se stalo druhé. Napsání způsobu, jakým jste byli zodpovědní za své činy, otevírá možnost rozpoznat svou roli v konfliktu. Najděte přátele, kterým můžete sdělit svůj příběh. Pokud jsou vaši přátele objektivní a mohou s vámi mluvit otevřeně, může to být dobré a zeptejte se na jejich názor, jak jste mohli situaci lépe zvládnout. To znamená, že jste oba dosáhli vysoké úrovně, z které se můžete objektivně podívat na obě strany příběhu. To je také nutné, abyste mohli přijmout další rady elegantně.
 
Obecně platí, že nevyřešené otázky prožíváte opakovaným vyprávěním příběhu ostatním. Důvodem není vyřešení problému, ale potřebná podpora. Nechceme omlouvat toto chování, které je škodlivé pro všechny zúčastněné. Jakmile budete vyzrálejší a naučíte se říkat svou pravdu s integritou, vaše vztahy budou kvést a boj, který je na Zemi na denním pořádku, se výrazně sníží. Každý z vás má v sobě schopnost být tvůrcem Míru. Nicméně vaše strachy a touha ovládat druhé, nutit jim své názory způsobí, že budete stát na jednom místě.
 
Opět se vrátíme k dnešní otázce. Jste schopni přijmout svou roli v každém případě? Co byste udělali příště lépe? Přehrajte si ve své mysli, jak se budete příště chovat v podobné situaci. Mnohokrát už nemůžete vzít své činy zpět, ale můžete se poučit a lépe se příště rozhodovat. To je to, co se děje mimo jiné při Vzestupu – naučit se ovládat a kontrolovat své Já.
 
Napadá vás způsob, jak situaci napravit? Co to bude vyžadovat? Máte odvahu přijmout opatření a napravit špatné? Možná je načase pustit kódy přesvědčení, které vám nepomáhají už dlouho. Mějte odvahu pokročit dopředu ve všem co děláte. Život v údivu a blaženosti čeká na ty, kteří mají odvahu pohnout se ze strachů, minulosti a zaměřit se na Lásku a vděčnost. Zaměřování na negativní myšlenky vás bude udržovat jen v pasti světa bolesti a utrpení. To je peklo, kterého se mnozí z vás tak obávají. Jedná se o tvoření vaší mysli a nemusí to tak být. Mnozí z vás jsou tak hluboce zakořeněni v negativním pohledu na život, že svůj žal utápíte v alkoholu, nebo se snažíte dosáhnout okamžiku blaženosti požitím pilulky.
 
Existuje i lepší způsob, ale musíte chtít získat kontrolu nad svými myšlenkami. Přestaňte obviňovat ostatní. Ukončete nahlížení na sebe jako na oběť. Pokud se něco odehrálo v minulosti je to pryč. Nemusíte se bát o budoucnost, protože tu není. Získejte kontrolu nad svým životem tím, že budete žít v okamžiku přítomnosti. Rozhlédněte se kolem sebe a najděte požehnání ve všem a poděkujte za to. Pokud jste uzavřeni v zoufalství a obětování, je nemožné vidět požehnání, které leží kolem vás. Jako kůň s klapkami na očích uzamknete sami sebe do cyklu zoufalství, neumožněním naději vstoupit do vašeho Vědomí.
 
Mnozí musí být na dně, než jsou schopni přijmout pomocnou ruku. V každém okamžiku máte schopnost zažít AHA okamžiky a zvolit úplně jinou cestu. Ale nikdy nedosáhnete tohoto bodu, dokud nezastavíte splašený vlak negativního myšlení. Jak to můžete udělat? Je to jednoduché, když máte negativní myšlenky, zamyslete se znovu. Přinuťte se myslet na něco jiného. To může být zpočátku těžké, protože stejně jako všechny zvyky, vyžaduje praxi je zrušit. Nicméně ale možné to je a s praxí bude stále jednodušší pustit se starých myšlenkových vzorců a užívat si nové, milující a pozitivní myšlenky.
 
Dnes vám doporučujeme podívat se hlouběji na problém, který chcete vyřešit. Přijmete zodpovědnost za svůj podíl. Odpusťte druhým roli, kterou hráli a která s vámi nebyla v souladu. Odpusťte si za vaši část. Najděte způsoby jak situaci napravit. Praxe vám pomůže jak reagovat jinak v budoucím scénáři. Podnikněte veškeré nezbytné kroky a vymažte negativní energii, ať už ve formě omluvy, rozhovoru, nebo prostě skrze moc odpuštění.
 
Nepovažujte sami sebe za oběť. V nejlepším případě považujte událost za cennou zkušenost. Mnohokrát vám s bolestivou situací pomůže někdo, kdo prošel podobnou, nebo stejnou situací. To je krása zkušeností – sdílet a podporovat své bližní. To je naše naděje, že se vaše srdce otevře a uvidíte krásu sebe sama i ostatních. Zveme vás obrátit se na nás pro podporu a povzbuzení. Máte v sobě sílu vyřešit jakýkoliv problém, který před vámi stojí. Prostě mějte odvahu čelit těmto problémům, nalijte do nich Lásku a jasné rozlišení, co je nejlepší pro vaše dobro a dobro všech, aby všechno mohlo zářit!
 
JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE – osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pondělí 3. listopadu 2014

TZOLKIN 3.11.2014 10 IK kin 62

 
Ik – Vítr – Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně
 
Čas postarat se o tvář domova – obrazně i doslova. Lahun (10) vám pomůže pečovat o vztahy a vazby mezi členy rodiny poskytující stabilitu a spolupráci, zatímco Ik umožňuje čistit, čistit, čistit všechna nedorozumění, rozmrzelost, nebo nedávné hádky a osvěžit vztahy novými perspektivami. Lahun nám připomíná, že čas strávený s těmi, které máme rádi, je ze všeho to nejcennější.
 
Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec můžete být vznětliví, nerozhodní, nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.
 
Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.
 
Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní – neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují mohli svobodně dýchat.
 
***
 
Jsem Ik. Vítejte v tento požehnaný den, v němž existují všechny možnosti. Máte k dispozici nepřeberné množství možností. Co si vyberete? Víte, že máte kontrolu nad svým osudem? Uvědomujete si, jak důležitá jsou vaše slova, která se vlní celým Vesmírem? Má nějaká skutečnost vliv na vaše myšlenky, ať negativní či pozitivní, nebo mají na vás vliv ostatní? Myšlenky a slova poháněné emocemi jsou věci, které se manifestují kolem vás. Dnes se zaměříme na dary, které Tón 10 nabízí, je to energie manifestace. S podporou této energie, dnes máte před sebou celou paletu, ze které si můžete vybírat.
 
Po čem toužíte? Jaké zapomenuté sny leží uvnitř vás? Máte problém, který je třeba vyřešit? Existuje strach, který chcete překonat? Máte závislost na potraviny, léky, nebo něco, nad čím byste chtěli mít kontrolu? Existuje nějaký vztah, který byste chtěli založit, nebo obnovit?
 
Vyberte si jednu věc a soustřeďte se na ní. Věnujte několik okamžiků zklidnění a uvolněte starosti. Soustřeďte se na svůj dech a klidně dýchejte. Uvolněte svaly a nechte mysl putovat kolem otázky, s kterou chcete dnes pracovat.
 
Sněte svůj velký sen! Nedovolte, aby vám vaše mysl do něčeho mluvila – nikdy! Není nic, co byste si nemohli splnit. Neexistuje žádná věc, ke které byste se nemohli přiblížit. Mnohokrát máte postoj nepřístupnosti. Jakmile prolomíte bariéry ochrany, kterou jste kolem sebe vytvořili, budete se divit, co můžete dokázat a zažít. Nyní se zaměřte na jednu věc, kterou byste chtěli v životě manifestovat. Podívejte se na to jasně svou myslí. Použijte všechny své smysly, aby vizualizace byla co nejskutečnější. Svým vnitřním okem se podívejte, co se děje kolem vás. Pokud je tam nějaká část, která se vám nelíbí, změňte jí, dokud se ve svém snu nebudete cítit dobře a radostně.
 
Jaké slyšíte zvuky? Zaměřte se na tento moment. Vnímejte vůně a udělejte svou představu co nejvíce skutečnou. Vnímejte všechno co vás obklopuje, možná je to dotek milované osoby, nebo látka interiéru vašeho vysněného auta. Jaká slova říkáte, nebo slyšíte ve své vizualizaci?
 
Všechny pochybnosti, nebo strachy nechte odejít. Neracionalizujte co může být, či nemůže projeveno, protože levá část mozku vás bude držet od splnění snů. Dávejte pozor na emoce. Pokud cítíte smutek, nebo úzkost odsuňte je pryč. Nezapomeňte, že tato část cesty je jen sen, je to jako byste si zkoušeli nové šaty a dívali do zrcadla, jak se vám líbí. Pokud se objeví obavy s penězi, odložte je stranou a představujte si, jak věc kupujete. Pokud je vaše touha nový partner, pusťte představu konkrétní osoby, ale umožněte manifestaci dokonalého a správného člověka. Možná je vaším přáním nová práce, nebo stěhování. Představte si den za dnem ve vašem novém bydlišti, nebo nové práci. Zkontrolujte svůj přístup ke spolupracovníkům, nebo sousedům. Možná toužíte být oslovováni novým jménem. Představte se ostatním novým jménem a dívejte se, jak se při tom cítíte.
 
Použijte tento způsob pro cokoliv, co si přejete ve svém životě manifestovat. Hlavní překážkou při získání života snů je zeď ochrany, kterou jste si postavili. Můžete hned teď okamžitě začít bourat zdi uvolněním strachů, zranění a pocitů nehodnosti. Pracujte s otázkami důvěry, které vychází ze lží a z bolesti z minulosti.
 
Mějte odvahu pohybovat se vpřed. Pusťte potřebu zapůsobit na druhé a obavy, co si kdo o vás může myslet. Toto je váš život, vyberte si to, co chcete vy. Dovolte ostatním zvolit si jejich vlastní zkušenosti. Naučte se vzájemně podporovat bez ohledu na to, jak se sny mohou zdát bláznivé. Co je lepší, abyste žili svůj život naplno, nebo abyste prostě žili? Čemu dáváte přednost, nudnému životu, nebo životu překypující štěstím? Získejte zpět svůj smysl pro dobrodružství a zázraky, který jste měli, když jste byli malí. Nacházejte radost ve všem co děláte. Vzpomínáte si na včerejší příklad o mytí nádobí? Radost můžete najít i v těch nejobyčejnějších věcech.
 
V příštích dnes se vracejte ke svému snu a představujte si ho jako skutečnou existenci. Najděte si čas ujasnit si své sny. Možná si budete chtít psát afirmace na viditelná místa. Někteří lidé si vytváří nástěnky svých snů, dají si je na zeď a tráví čas sněním svých snů a pomocí emocí generují odvahu potřebnou k přijímání zhmotněných snů. Někteří si jednoduše píší seznam, aby si ujasnili, co si přejí.
 
Jakmile budou vaše úmysly jasné, uvedené ústně, mentálně, nebo v tištěné podobě, mohou Andělé a vaši Průvodci začít pracovat, aby vám pomohli v manifestaci. Záměr musí být jasný! Pusťte očekávání konkrétních okolností, které povedou k požadovanému výsledku. Denně pokračujte v práci na uvolňování bloků a strachů, které se objeví.
 
Sledujte synchronicity, které se nachází podél vaší cesty.Věřte, že kdykoliv si můžete vybrat jinou cestu, nebo změnit cíl. Řekněme, že si chcete koupit nové auto. Váš počáteční sen je slušný ojetý vůz,
protože stále máte blok, že si nemůžete dovolit nové auto. Jakmile pustíte obavy s nedostatkem peněz, můžete začít snít o novém autě. Čím více vnímáte vzrušení a nadšení, tím se realita nového vozu stává dosažitelnější. Můžete začít hledat tento typ aut na silnici, nebo můžete navštívit několik obchodů s auty. Můžete se objednat na zkušební jízdu a vyzkoušet nový Prius, nebo můžete kliknout na jeho fotku a vidět sami sebe, jak ho řídíte.
 
Nyní, když jste udělali určité kroky, aby se vaše nové auto manifestovalo, vaše vizualizace je jasnější. Můžete se rozpomenout na vůni interiéru nového modelu Prius, máte vybranou barvu, interiér i exteriér. Vidíte sami sebe, jak jedete z práce domů. Slyšíte zvuk motoru a cítíte vítr, který proudí otevřeným oknem dovnitř.
 
Dalším bodem je jak toto auto financovat. To není neobvyklé přijímat nečekané dary , nebo dědictví. Možná vám prodejce je schopen dát nabídku, kterou si můžete dovolit, i když máte špatnou zkušenost s úvěry. Sněte sny tak skutečné, jak je to jen možné. Pusťte myšlenky nedostatku a nehodnosti. Probojujte se starými strachy a vykročte vpřed. Naplňte své srdce radostí a vděčností za požehnání, které již máte. Prožívejte sen, jakoby už probíhal, protože to tak je.
 
Existuje mnoho knih a mnoho filmů, které se zabývají tím, jak vytvářet realitu. Všechny jsou platné, i když mají různé přístupy. Všichni hrajeme unisono, jsme tu abychom vás podpořili v jakékoliv činnosti a v jakékoliv události, kterou chcete zažít.
 
Je naším přáním, abyste věnovali pozornost každému okamžiku. I když tento proces může přinést více hojnosti a bohatství, než si vůbec dokážete představit, věřte, že hmotné věci, nejsou zdrojem radosti a s nimi přichází i zodpovědnost. Navrhujeme vám život v jednoduchosti, ne se zavalit hračkami, které potřebují hodně údržby.
 
Další důležitou ingrediencí pro život v radosti je vděčnost. Buďte vděční za každý okamžik, za moudrost, kterou máte a znalosti, které získáváte. V tomto okamžiku historie se lidé rychle probouzí a žijí vědomě už velmi rychle. Snažte se najít způsoby, jak zjednodušit svůj život a vytvářet radost sobě i těm kolem vás, protože to je místo, kde nacházíte uspokojení. Pouhým přidáváním hmotných věcí do seznamu, nebudete vytvářet spokojenost. Nicméně užívání plodů své práce, stejně jako cesta, kterou jste si oblíbili, vám zajistí život naplněný radostí a uspokojením.
 
Věřte, že všechno je možné. Existuje hodně nepokoje ve vašem světě a překážek, které je třeba překonat. Buďte odvážní, pohybujte se vpřed a změňte zákony. Změňte způsoby, jak se vaše děti budou vzdělávat. Přinuťte vaše politiky a lídry, aby utráceli peníze moudře. Věnujte pozornost ekologii a hospodářství. Celá společnost předala moc a kontrolu svým vůdcům, kteří zastupují lid. Nicméně jste zjistili, že tento druh vlády selhal. Místo toho si stěžujte, shromážděte se, povstaňte a požadujte změny, které mají zajistit budoucnost vašim dětem. Věnujte pozornost změnám, které můžete udělat ve svém osobním životě, což učiní svět lepším místem.
 
Věřte, že vaše myšlenky mají velkou váhu a mohou být škodlivější než házení plastů do moře. Jednoduše vám jen připomínáme, abyste sledovali vaše myšlenky, slova a činy a udržovali kontrolu nad svými emocemi. Může to znít jako obrovská zodpovědnost a také to tak je. A s praxí a vědomým bytím zjistíte, že zůstat ve svém středu je stále jednodušší. Loučíme se a přejeme vám to nejlepší při vytváření reality. Už víte, že nás můžete kdykoliv požádat o podporu a pomoc a ti z vás, kteří se na Zem přišli naučit trpělivosti – nezapomeňte kráčet krok za krokem! Nevzdávejte se naděje, všechno je možné!
 
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. MATARIALIZACE. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie nám pomáhají léčit strachy , všechny vztahy a karmickou minulost a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí. Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

neděle 2. listopadu 2014

Zrychlení změn a času – listopad 2014

 
Expanze v listopadu slibuje doslova přeskok, zároveň jdeme víc do hloubky i do šířky. Sluneční energie zvyšují příkon a nakonec záznamy animace sluneční radiace dosahující vrcholového toku za posledních pár dnů naznačují, že proces nabírá excitace a přechod na vyšší energetickou frekvenční hladinu se stále kratší vlnovou délkou slibuje dynamický ráz bez možnosti návratu zpět na nižší stav. Vesmírný laser se rozhodl pumpovat fotony jako o závod. Ups! Dochází zároveň k přeformátování času, jak procházíme Světelným koridorem.
 
Jakoby se na Zemi rozehrávala možnost sledovat dvě scénická představení. Stará trojdimenzionální konstrukce je deformována pod tlakovou silou se ztrátou pružnosti a postupným vymazáním prvku oddělenosti. Zatímco pětidimenzionální úrovně se koupají v milosti a Lásce. Na jedné straně doslova skok v evolučním vývoji člověka se stále zřetelnějším využíváním vrozených schopností a na druhé straně extrémní psychóza a pravděpodobný osobní Armagedon v životě těch, kteří se brání změnám. Je nám dána úžasná příležitost sledovat on-line hmatatelný posun pólů u planety i člověka s plným zoomem k Jednotě a s re-balancí na všech úrovních a ve všech aspektech - včetně mužské a ženské energie.
 
Ústřední roli hraje epifýza s postupnou reaktivací torusu u Země i člověka. Zdravý torus je zdrojem obnovy a regenerace fyzického těla u plně vědomého člověka - Tvůrce.
 
Odraz konce této Treceny Ben ( kin 53-65 ) , dále Vlny Cimi ( 66 – 78 ) a Vlny Cauac (79 - 91) je dalším prvkem evolučního tahu změny genomu s postupným posunem genetické výbavy. Každý dostává obrovskou benevolenci z vyšších sfér. Láska 24/7 podává každému pomocnou ruku s možností být stále součástí této famózní kulminace. Lidé mají svobodnou vůli udělat rozhodnutí zda přijmout podanou ruku, nebo se zúčastnit chaotického scénáře. Za připomenutí stojí, že je to Láska, která udává pravidla a všechno se vždy děje pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.
 
Cimi interpretuje Narození, Smrt a Znovuzrození, Mohli bychom mluvit na této energetické platformě doslova o komplexní regeneraci. Energie Cauac - Vesmírná pračka, která se nedá vypnout, dokud nejsou všechny věci dobře vyprané. To celé slibuje velmi vědomý rozvoj. Ego, strach, kontrola, nevědomost se budou snažit udržet svou starou formaci. Neztotožňujte se s bolestí, přijměte ji a uvolněte emoce. Každá buňka prochází ozdravným procesem. Je nutné zaměření na vyšší čisté úmysly, božské aspekty uvnitř nás a pravdu, kterou vyjadřujeme přes pravé Já. Opusťte minulost a všechno co je staré, co neladí s aktuálními světelnými vzorci zarovnáni s činností, která vám přináší radost, protože jste tak v absolutním okamžiku přítomnosti. Aktuálně je mnohem důležitější být člověkem jsoucím, než dělajícím. Nesnažte se hledat v tomto konceptu žádnou logiku. Logika je soubor 3D operačního systému.
 
Je třeba přijmout a pochopit, že ačkoliv to vypadá, že lidstvo dělá kroky do tmy po evoluční spirále, má neustálou podporu na cestě do Jednoty, není třeba se bát ničeho, co neznáte. Vysoká emanace vašeho srdce vás chrání, tím také pomáháte neutralizovat negativní energetické pole v rozsahu desítek, někdy i stovek kilometrů, vaše energie je léčivá. Všude, kde se nacházíte fyzicky, přestavujete energetickou konstrukci míst a vylaďujete na vyšší oktávu aurické pole lidí.
 
Stále probíhá ukončování Stínových vzorců s přirozenou možností návratu k původnímu vzorci makromolekuly DNA. Ve vyšších frekvencích neexistují žádné limity. Přistupujte k sobě s respektem, Láskou a důstojností.
 
V Lásce a Službě
Lenka
 
Copyright © Článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 

TZOLKIN 2.11.2014 9 IMIX kin 61

 
Imix – Drak – energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost
 
Když venku zuří bouře, není lepší místo, než se ohřát doma u ohně v uklidňujícím objetí naší matky. Stejně tak můžeme najít útočiště v pohodlí našich myšlenkových vzorců a reakcí, když lidé, životní události, nebo situace atakují naše vnímání reality. Ale stejně jako musí všechny děti jednoho dne opustit bezpečí své matky, tak i my všichni musíme čelit výzvám, abychom se vyvíjeli a postupovali po cestě naší duše. Dnes je velký den psychického znovuzrození: Bolon (9) silné a pozitivní energie zjemňují dopad Imix a vedou vás k vašemu životnímu cíli.
 
Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnotou vodami podsvětí a vyživuje Zemi – prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná – záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.
 
Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji, v tom tkví jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do temných hlubin, snadno ovlivňují kolektivní vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní - vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.
 
***
 
Jsem Imix Strážce Brány všech počátků. Kde je konec je i nový začátek. Dnes je den nových počátků, dnes se otevírají nové dveře. Udělejte si čas zamyslet se, co jste v poslední době dokončili. Může to být velký projekt, nebo rozloučení s milovaným člověkem, nebo to může být tak jednoduché, jako dokončení mytí nádobí po večeři. Jak se cítíte, když skončíte nějaký úkol, nebo událost?
 
Vyberte si jeden úkol, který jste dokončili a soustřeďte se na dnešní den. Jaké dveře se otevřely v důsledku ukončení této činnosti? Jak se cítíte, když jste ukončili tuto událost, nebo úkol? Máte dobrý pocit z dobře vykonané práce? Máte pocit radosti, nebo zoufalství? Jste připraveni pustit všechny vazby na minulé události a neustále se pohybujete vpřed? Mnohokrát je pocit viny spojený s koncem. Jste od mládí školeni, abyste si hledali nové cíle. Často se ale stává cíl důvodem pro dělání nějakých skutků, zatímco přicházíte o mnoho během cesty.
 
Doporučujeme vám věnovat každý okamžik, co se právě děje kolem vás. Když myjete nádobí a uklízíte po večeři, pociťujete vděčnost za dostatek jídla? Při jídle, za které jste zaplatili, myslíte na rostliny a zvířata, které věnovali život, abyste mohli mít potravu? Myslíte na ty, kteří se podíleli na úpravě, přepravě, nebo prodeji těchto potravin? Při jídle děkujete všem, kteří je připravili? Přemýšleli jste někdy kolik dělníků a výrobců nádobí tráví čas vytvořením talířů a jiného nádobí? Myslíte si, že je dobré poradit se s tělem, co potřebuje? Myslíte na to, abyste vědomě žvýkali potravu, pomohli tak procesu trávení a předali potřebné živiny pro podporu vašeho zdraví?
 
Když myjete nádobí a uklízíte kuchyň, kde jsou vaše myšlenky? Zaměřujete se na budoucí události? Přemýšlíte, co budete dělat po zbytek večera? Jste stále v okamžiku přítomnosti, děkujete za požehnání jídla, které máte kolem sebe?
 
Je důležité věnovat pozornost ukončování cyklů, bez ohledu na to, jak triviální se mohou zdát. Máte radost, když nacházíte uspokojení a radost ze všech věcí? Mnozí z vás odstartují nějaké úkoly s cílem dokončit je, ale nemáte žádnou radost podél cesty. Když dorazíte na konec, existuje jen pocit spěchu, jak se dostat k dalšímu projektu. Tak se to učí i ve škole. Úkoly, termíny..….den za dnem. Pokud jste něco nedokončili ve škole včas, byli jste potrestáni špatnou známkou bez ohledu na to, jak dobrý výsledek byl. Stejně tak filtrujete svůj pracovní život.
 
Opět jsme se dostali k termínům a jejich plnění. Termíny, termíny, termíny……..a kvalita?.....nevadí….důležitý je termín! Hlavním cílem se stal termín. Často nemáte čas podívat se na to, co jste vytvořili, protože jste tlačeni novými lhůtami. Mnozí, zejména v obchodním světě žonglují několika termíny najednou. Není divu, že tolik lidí umírá na stres. Není divu, že vám chybí radost v životě. Nemáme ani čas zastavit se a přivonět k růži. Ti z vás, kteří se vzdálili od přírody, mají těžké časy, protože příroda regeneruje a léčí. Najdete zde klid a rovnováhu.
 
Podívejte se na les a přírodní divy světa. Příroda nemá žádné termíny. Semena ví, kdy mají klíčit. Listy ví, kdy mají opadat. Ptáci ví, kdy musí migrovat. Medvědi ví, kdy je čas na zimní spánek. V přírodě se můžete dozvědět mnoho – ztište svůj vnější svět a vstupte do svého vnitřního světa. Je to způsob jak se stát vyrovnanější. Najděte způsob jak být více v souladu s přírodními cykly. S příchodem technologií stojí váš svět mimo rovnováhu.
 
Pojďme se na chvíli podívat na staré zemědělce, ještě než je ovládli korporace. Vstávali za svítání, dali si dobré výživné jídlo. Časně se vydali na pole, dýchali čistý a čerstvý vzduch. Vždy byli k dispozici, když bylo potřeba pomoci sousedům, ať už to byla stavba stodoly, nebo orba pole. Sdílení nástrojů a zvířat pro práci bylo samozřejmé. Večer, když Slunce zapadlo, šli domů. Rodina žila společně jako celek, obvykle byly v domě čtyři generace, z nichž každá měla co dělat. Nebyl stres, ani nutnost utíkat do města za zábavou. Rodiny znaly sousedy. Děti uměly pečovat o zvířata a pěstovat jídlo. Zábavu prožívali všichni prostřednictvím vlastní hudby a umění.
 
S příchodem průmyslového věku se zemědělci vzdálili pěstování v souladu s přírodními cykly, jako je odpočinek půdy v zimním období, předpovídání počasí atd. Začali používat herbicidy a pesticidy, skleníky a jiné způsoby nepřirozeného pěstování a produkce potravin.
 
Vaše potraviny jsou nyní plné toxinů, ovoce a zelenina je přepravována tisíce kilometrů z místa, kde se pěstuje, prochází nepřirozenými způsoby zrání a skladování. Kolik zemědělců se uživí z jejich vlastní půdy? Velmi málo. Většina z nich je nucena pěstovat monokultury, což zatěžuje půdu, snižuje obsah živin a minerálů nezbytných pro vaše zdraví.
 
Pak jsou potraviny odvezeny do zpracovatelských podniků a dále ničeny. V době, kdy se jídlo dostane na váš stůl, nemá žádné živiny, životní sílu a je ozářené. Hodně z toho, co dnes každý z vás konzumuje, je nejen toxické, ale nepřirozené. Existuje hodně obezity z ukládání těchto toxinů, tělo neví co s nepřirozenými látkami má dělat. Ucpává se tělo, játra, buňky.
 
Proč jsme se dostali k této tangentě? Chceme vám ukázat jak důležité je věnovat pozornost, co se kolem vás děje. Začali jsem tento dialog mytím nádobí, které je docela nepatrnou částí vašeho života a v jistém smyslu je to tak. Nicméně, když budete každý večer mýt nádobí, abyste věnovali pozornost aspektům, o kterých jsme mluvili výše, zjistíte jaké důležité volby se podílí na vašem jídle.
 
Kolik času věnujete práci. Je vaše práce prospěšná, nebo je jen prostředkem k dosažení cíle, který stejně nakonec nepřijde? Kolik času vám zabere příprava, cesta do práce a nacházíte v ní uspokojení a radost? Pokud je procento nízké, doporučujeme najít si jiný způsob jak podporovat sami sebe. Mnozí z vás jsou plni strachu ze změny zaměstnání, nebo jiných oblastí, protože jste závislí na odměně a očekávání druhých.
 
Existuje mnoho lidí, kteří dělají ve svých životech velké změny. Rozhlédli se a zjistili, jak neuspokojivé se jejich životy staly. Objevili, že jsou zaháknutí v systému, který s nimi zachází jako s roboty. Byli okradeni o celoživotní úspory pro špatné hospodaření se svými finančními prostředky službami, které jsou v jiných společnostech zdarma. Mnozí jsou osamělí, protože žijí daleko od domova a svých milovaných.
 
Ztratili jste smysl kmene a zapomněli jak se podělit s vašimi sousedy. Mnozí jste příliš spojeni s technologiemi, které vás obklopují. Kolik televizí můžete sledovat najednou? Proč potřebujete v domácnosti patero hodin? Je tak těžké jít do jiné místnosti a vyhodit odpadky, než vlastnit 6 odpadkových košů? Rozhlédněte se kolem sebe, kolik máte věcí, které používáte? Možná je chcete používat, ale jste tak zaneprázdněni vyděláváním peněz na jiný dům, nebo auto, které je větší a lepší. Udělat krok zpátky a objevit, kdo opravdu jste, může nějaký čas trvat.
 
Najděte odvahu vylézt z ulity a kultivovat své sny z dětství. Když jste byli malí, věnovali jste spoustu času snění o věcech, které chcete zažít, nebo dokázat. Ale bohužel dnes máte moc práce, nebo někdo zadupal vaše sny. Najděte si nyní čas přemýšlet o svých snech, které jste odsunuli na druhou kolej. Jsou stále platné? Chcete stále objet svět na motorce, nebo vylézt na Mount Everest ? Toužíte stále po srubu s bílým plotem na kraji lesa? Co vám brání ve splnění těchto snů? Doporučujeme vám podívat se zblízka na své sny a najít způsoby, jak je uskutečnit. Neposlouchejte lidi, kteří jen mnoho mluví. Jděte kupředu.
 
Vyhledejte ty, kteří vystoupili z ulity a pohnuli svými životy kupředu. To jsou lidé, kteří vás budou podporovat nejvíce, protože již prošli lisováním svých vnitřních strachů a výsměchem lidí kolem nich. Můžete být ohromeni, kolik lidí vám může zprostředkovat zkušenost, kolik měli pocitů nelibosti, ale i pocitů radosti a pocitů naděje, že jednoho dne i oni možná jednou najdou v životě svobodu.
 
Možná budete muset i vy provést velké změny, jako ukončit vztah, přestat chodit do kostela, změnit zaměstnání, přestěhovat se. Každý z nich měl velkou odvahu, ale odměna stojí za námahu. Pokud nejste připraveni dělat velké změny, začněte tím, že budete snít. Mnozí z vás máte dar fantazie a to je základní stavební kámen pro velké změny. Pokud si to dovedete představit, můžete to cítit, pokud to můžete cítit, můžete to vytvořit.
 
Mějte odvahu kráčet vpřed! Objevte moudrost života v přítomném okamžiku, dávejte pozor, co se kolem vás děje. Všechno je doslova postoj. Pokud nejste spokojeni, neobviňujte ostatní. Zvolili jste kódy přesvědčení, které řídí vaši loď a cokoliv, kde se nacházíte.
 
Přemýšleli jste někdy jak je možné, že někteří lidé mohou druhým odpustit velké prohřešky, nebo proč jsou šťastní bez ohledu na okolnosti, v kterých se nachází? Je to proto, že se naučili být zodpovědní za své jednání a umožňují ostatním, aby byli zodpovědní za své jednání. Promluvte si s těmito lidmi a učte se od nich. Jsou to vaši největší učitelé. Doufáme, že až budete příště mýt nádobí, vaše mysl se rozšíří do bodu, kdy budete vědět, že všechny věci jsou možné a že vaše štěstí a radost jsou opravdu dar a právo od narození!
 
DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, s devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 

sobota 1. listopadu 2014

TZOLKIN 1.11.2014 8 AHAU kin 60

 
 
 
Ahau - Slunce - Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovo Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
 
Obzvláště rozhodující den pro dokončení, vyřešení a uzavření. Neodcházejte z něčeho, co jste začali, nebo k čemu jste se zavázali jen proto, že jsou věci ještě těžší. Tím se učíte, kdo jste. Takže posilte své odhodlání, přitáhněte kořeny domova a rodiny, které Trecena Ben posiluje a využijte vysoce nabitou solární energii Ahau k posunutí vpřed a k protažení potížemi ve vašem životě.
 
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení kolektivního Vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie Bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
 
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.
 
***
 
Jsem Ahau a spolu s Tónem 8 vás vítáme v tento velkolepý a slavný den. Dnes bychom rádi zaměřili pozornost na symbol nekonečna, který vypadá jako ležatá osmička. Symbol nekonečna často představuje nekonečnou zásobu hojnosti. Co vám přijde na mysl, když řeknete slovo hojnost? Mnozí napíší seznam materiálních věcí s penězi na prvním místě. I když hojnost přichází v mnoha podobách, dnes bychom rádi zaměřili pozornost na jiné typy hojnosti a jak se mohou projevit ve vašem životě.
 
Pokud bychom vám položili otázku: „ Co je nejvyšší forma hojnosti? “ Co byste odpověděli? Někdo řekne zdraví, moudrost, poznání. Všechny tyto věci jsou opravdu formy hojnosti. Přesto jen málokdo z vás považuje rodinu, či přátele jako zdroj hojnosti. Kolik z vás považuje domácí mazlíčky, nebo rostliny jako formu hojnosti? Jeden z největších darů hojnosti je bezpodmínečná Láska. Pokud cítíte Lásku k lidem a ke všem věcem, budete mít rostoucí touhu sdílet své zdraví, bohatství a moudrost s ostatními.
 
Ve svých modlitbách hledejte způsoby, jak zvýšit hojnost ve světě tím, že uvolníte strachy, nebo bloky, které vás zastavují od bytí plně milující vědomé Bytosti. Hojnost, kterou hledáte, leží uvnitř vás.
 
Během věků vědělo mnoho moudrých mudrců o jednom ze zákonů vesmíru, který říká : „Co dáte, to dostanete.“ Nicméně věříte ve svých srdcích opravdu těmto slovům? Mnozí z vás se pohybují na nízké úrovni sebeúcty. Věříte, že máte jen málo co nabídnout a že nejste hodni přijímat velké dary od života. Vaše podmiňování vytvořilo bloky v přijímání darů od neznámých lidí i těch, kteří vás milují. Odstraňte tyto bloky a nechte energii Lásky koupat vás v tom, že jste hodni přijímat.
 
Někteří žijete v opačném extrému. Můžete dávat sami sebe do roztrhání, ale je těžké získat od ostatních, nebo přenecháváte své dary druhých, protože si myslíte, že si je více zaslouží. Doporučujeme vám, abyste přehodnotili důvody proč to děláte. Nechceme soudit vaše rozhodnutí, jen se prostě ptáme. Až budete mít čas, jděte dovnitř sebe a zeptejte se, odkud pochází pocit nehodnosti.
 
Mnozí všude mluvíte o své štědrosti k druhým, když dárky poskytujete a říkáte, že nechcete, nebo nepotřebujete nic na oplátku. Mnozí si stěžují, že nedostali dárek na oplátku, nebo alespoň dárek ve výši stejné hodnoty. To se běžně stává během oslav, kdy se dary očekávají. Doporučujeme vám v první řadě se hluboce ponořit do toho proč dáváte dárky. Dárky, které nedáváte od srdce, nebo je spojujete s očekáváním, není nic víc než úplatkářství.
 
Skutečná hojnost přichází do vašeho života ve všech formách, jak viditelných tak neviditelných. Když dáte někomu dárek bez očekávání něčeho na oplátku, dokonce i bez vědomí vděčnosti, jste blíže obdarovávání ze srdce. Mnozí z vás si myslí, že to již dělají. Nabízíme vám test. Dávejte dárky ostatním ve formě laskavosti, hmotných předmětů, modliteb a laskavých skutků - a to bez jejich vědomí. Udělejte to, aniž byste komukoliv řekli, co jste udělali. Věnujte pozornost, jak se cítíte. Trápí vás, že vám nikdo nepoděkoval a nepochválil? Zlobíte se, že si nikdo nevšiml, co jste udělali? Pokud ano, víte, že máte stále problém s dáváním dárků.
 
Když můžete prožít oslavy bez dávání dárků, které nejsou od srdce, nebo radostně sdílet bez touhy přijímat uznání, nebo opětování, poznáte, že jste se naučili opravdu dávat ze srdce. Tím k vám přichází přislib hojnosti.
 
Vzhled k tomu, co říkali Mistři - co dáte druhým to dostanete - jakou hojnost si přejete? Pokud je to zdraví bohatství a moudrost, sdílejte dary zdraví, bohatství a moudrosti. Pokud je to radost, laskavost a Láska, rozdávejte radost, laskavost a Lásku. Pokud jsou to hmotné předměty, podělte se o hmotné věci. To je zákon Vesmíru – co zasejete, to sklidíte. Pokud zasejete rajče, myslíte si že vyroste mrkev?
 
Doporučujeme vám zamyslet se nad těmito slovy. Buďte objektivní abyste propustili všechny emoce a předpoklady, které vám způsobují domněnky o opětování vašich darů. Jak můžete uvolnit negativní myšlenky, které vás drží daleko od čisté Lásky a dobré vůle vůči ostatním? Hledejte a naleznete, klepejte a bude vám otevřeno. To nejsou jen obyčejná slova, ale tajný vchod do světa neuvěřitelného poznání a moudrosti. Jak budete dál s námi studovat, objevíte nástroje, které vám pomohou pochopit, jak uvolnit okovy a užívat si čerstvý vzduch svobody! Všechno spočívá ve vás, ale musíte chtít najít čas osvobodit sami sebe. V opačném případě budete stát svázaní a umlčeni pouze vaší vlastní vinou. Dveře jsou odemčené, stačí jen projít a žádat o své právoplatné dědictví!
 
OSMÝ TÓN – SPRAVEDLNOST
Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti – JAK NAHOŘE, TAK DOLE. Číslo 8 je velmi silné 4+4 rovná se celistvost. Podle Mayských učitelů znamená číslo 8 vlákno života, neboli životní spirála.
 
Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pátek 31. října 2014

TZOLKIN 31.10.2014 7 CAUAC kin 59

 
 
Cauac – Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
 
Často je to uprostřed bouře, kdy najdete vnitřní klid, vhled, nebo inspiraci, kterou hledáte ……bouře smývá všechno, ale i příčiny. Díky schopnosti Uuc (7) vidíte věci ze všech úhlů a díky Cauac - čistící masivní síle, dostane dnes vaše duše silnou očistu. Všechno, čeho jste se dřív drželi se odplaví : všechny vrstvy sebeklamu, nejistot, strachu, veškeré nečistoty, špína viny a hanby, a všechny toxiny ostatních jedů. Dopad není jednoduchý, zejména pokud máte vytvořených hodně vrstev, může to trvat několik kol Tzolkinu, ale věřte Energii a její očistné práci – vyjdete naprosto čistí!
 
DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE, JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE, JAKO NA ANDĚLY
ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE, KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE
 
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá „universální společenství“ nebo „ nebeský domov Bohů “. Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem ( vnitřní bouře, která přináší život).
 
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob jak směrovat svoji přecitlivělost.
 
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
 
***
 
Jsem Cauac a dnes bych se s vámi rád podělil o učení týkající se očištění. Mezi vámi existuje mnoho diskuzí týkající se Vzestupu a jak elegantně uniknout tomuto šílenství na planetě. Chtěli bychom upřesnit tyto informace a ukázat vám věci ve více pozitivním světle.
 
Proces Vzestupu je jednoduše pohyb směrem k pochopení bezpodmínečné Lásky a soucitu. To se děje nyní každému v každém okamžiku života. Existuje mnoho lidí, kteří se horečně zaměřují na dosažení cíle dokonalosti, pokud je toto vaše cesta, pravděpodobně přijdete o mnoho těch, kteří jdou vedle vás, nebo s vámi. Není žádný spěch kromě toho, který si ukládáte vy sami na sebe. Naučte se relaxovat a chopte se příležitosti naučit se milovat všechno – každého člověka, květinu, zvíře, událost, která vyžaduje vaši pozornost. Během dne narazíte na mnoho zkušeností, jak si bezpodmínečnou Lásku procvičovat, soucit k sobě i k druhým.
 
Čištění jednoduše znamená čištění. Co je to, co potřebuje čistit? Tělo potřebuje občas očistit koupelí ve vodě. Později budeme řešit vedlejší problém týkající se koupání. Dávejte pozor na mýdla a šampony. Uvědomte si, že lidská kůže je navržena tak, aby absorbovala všechny živiny ze slunečního záření a ze Země. Dokážete si představit jak pokožka snadno vstřebává pleťové vody, krémy a opalovací krémy? Existuje rozsáhlý výzkum na toto téma, doporučujeme vám lépe se informovat a vybírat přípravky, které používáte. Jakmile zlepšíte svůj jídelníček zjistíte jak tělo příjemně voní. Nezapomeňte poděkovat vodě, ponořte se do jejich očistných a léčivých schopností.
 
Nyní se vrátíme k původnímu tématu očištění. Jakými dalšími způsoby můžete čistit sami sebe? Svými myšlenkami. Opět se vrátíme, jak je důležité pozorovat myšlenky, slova a pocity, protože to je to, čím máte očistit mysl, tělo, duši.
 
Prvním krokem je očistit tělo od nepotřebných toxinů a usazených látek. Během tohoto procesu je běžné, že cítíte únavu, množství vedlejších účinků, jako kožní vyrážky, průjem, bolesti hlavy, protože vaše tělo odstraňuje toxiny z buněk. Tyto toxiny vytvářejí zmatek, zatímco putují oběhovým a trávicím systémem. Jakmile začnete čistit své tělo, budete se cítit mnohem svěží. Je moudré pít hodně vody během tohoto procesu, pomáhá to obnově buněk.
 
Lehce jsme se dotkli procesu čištění těla zevnitř i zvenku. Přesto je mnohem více co můžete udělat, abyste se zbavili fyzického i duševního dyskomfortu. Tento krok znamená zaměřit se na myšlenkové formy a jejich účinky na tělo. Práce Louise Hay se zaměřuje na zjišťování, kde v těle máte uloženy negativní myšlenky.
 
Když někdo prohlásí : „ Jsem nemocná a unavená ze všeho. To je taková bolest v krku. Chceš mě utrápit? “ pak ve skutečnosti vytváří v těle nemoc. Tato slova jsou spouštěčem nemocí.
 
Například se vám nelíbí vaše práce, přesto na ní visíte, přetažená den za dnem. Je stále těžší být veselá. Máte další myšlenky, jak se vám vaše práce nelíbí a jak si přejete být někde jinde. Bohužel většina lidí pracuje na nevědomé úrovni. Když se vám práce nelíbí, máte tendenci si stěžovat místo udělat vědomé rozhodnutí a situaci změnit.
 
Věci se zdají být stále těžší a vy se cítíte unavená a nemocná. Pak zjistíte, že je stále těžší a těžší vstát a jít ráno do práce. Neplatí vám dost? Pokud se držíte tohoto kódu víry, nikdy vám dost nezaplatí. S tímto postojem vás jen těžko odmění více. Podívejte se také na svůj postoj vůči spolupracovníkům. Kolik je nenávisti a sváru v chování k druhým lidem. „ Dala bych cokoliv, jen abych mohla odejít právě teď! “..tak můžete snadno vyhodit sama sebe.
 
Vaši duchovní Pomocníci vás obklopují každý den, je to jejich potěšení, když mohou někomu plnit sny. Pokud jste nespokojeni v práci, kterou jste si vybrali, rádi vám pomohou tuto situaci změnit.
 
Je mnohem lepší vědomě pochopit, že si přejete změnu a udělat jí. Prvním krokem je očistit své myšlenky, slova a činy. Je nutné abyste se podívali na víru, která vás dostala do vaší momentální pozice. Podívejte se na důvod, proč zůstáváte v zaměstnání a ve vztazích, které nejsou ve vašem nejlepším zájmu. Objevte kódy chování a strachy, které vás přerostly. Mnozí se držíte na pracovních místech z pozice bezpečí, jistot a výhod. Na tom není nic špatného, ale pokud zůstáváte na nevyhovující pracovní pozici a neuvědomujete si nesoulad, ohrožujete své fyzické i duševní zdraví.
 
Rozbijte staré kódy a najděte si kariéru, kde se budete usmívat a mít radost! Kolik z vás pracuje na místech, které vám doporučili rodiče, nebo kamarádi, protože cítili, že tohle je pro vás to pravé? Pokud jste zjistili, že to není nic pro vás, seberte odvahu odejít pryč a zkoumejte jiné cesty.
 
Věřte, že toto můžete aplikovat v každém aspektu vašeho života : na přátele, na partnerské vztahy, události, filmy atd….Věnujte pozornost tomu, co byste opravdu chtěli a vykročte ke svému cíli. Dávejte pozor na náhody, synchronicity, nebo lidi, kteří pro vás mohou mít odpovědi, nebo vám mohou pomoci.
 
Mnohokrát pro vás Průvodci nastaví věci, ale chybí vám opěrný bod. Vždy existují věci jako další stopy. Možná, že pracovní příležitost není ideální, ale obsahuje dost všeho, abyste se mohli posunout k dalšímu kroku. Možná nastala doba uvolnit čas a energii pro vzdělávání, které potřebujete pro vaši vysněnou práci. Možná na tomto pracovním místě nemáte žádné výhody, ale můžete si ušetřit prostředky pro přesun k jiné práci. Častokrát se setkáte s lidmi a získáte dovednosti potřebné pro další práci.
 
Nabízíme vám doporučení vystoupit ze své zóny pohodlí pro posun k vašim cílům. Věřte, že každý krok má svůj význam a požehnání. Mnohokrát, až když se podíváte zpět, můžete vidět požehnání a hodnotu pro současné okolnosti. Buďte vděční za každého člověka, místo a událost. Očekávejte zázraky a pak se stanou!
 
Až se začnete více zaměřovat na vděčnost a požehnání, stanou se vaše negativní myšlenky pozitivní. To je znamení, že se posunujete v chápání Lásky. Je nezbytně nutné, abyste pochopili jak silné a mocné jsou vaše myšlenky a vaše emoce. Je to tkanivo Vesmíru. Každý z vás je zodpovědný za vytváření vzoru této tapiserie.
 
Najděte odvahu a učiňte nezbytné kroky, abyste se očistili a sdíleli své znalosti s druhými. Brzy se celý svět bude koupat ve světle očištění a pravý smysl Vzestupu svítá pro každého. Ne cíl, ale cesta je důležitá. Najděte si každý den čas očistit sami sebe. Udělejte nezbytné kroky pro posun vpřed. Velký sen je k dispozici pro všechny. Uvolněte strachy „ není dostatek toho, nebo tamtoho “, ale objevte způsoby, jak udělat sny skutečností. Jestli máte pocit, že vám něco chybí, věřte, že existuje někdo, kdo žije v hojnosti a rád se s vámi podělí!
 
7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě – věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v NOVÉM světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.
 
STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU
JEDNÍM SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA
SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY,
KTERÉ SPOJUJE VĚDOMÍ SEDMI
 
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

čtvrtek 30. října 2014

TZOLKIN 30.10.2014 6 ETZNAB kin 58 galaktický portál

 
Etznab - Zrcadlo – Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance
 
Ať už se trápíte vy, nebo vaši milovaní, ať už je to psychicky, fyzicky, nebo emocionálně, dnešní energie vám přináší péči a dávají silný stabilní základ pro zajištění a zabezpečení vašeho zdraví. Přesto to ale neznamená, že bychom měli hýčkat, nebo rozmazlovat ty, kteří potřebují naši pomoc, protože Etznab nás učí říkat slova, která jak se říká - pravda někdy bolí. Nakonec je to někdy věc, která může skutečně vyřešit problém, nebo obtíže: přímou neskrývanou pravdou. Pokud budete mít jistotu svého vlastního vnitřního stabilního jádra, pak budete schopni ustát pravdu. Buďte majákem stability pro vás a vaši rodinu.
 
Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality – můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy – volí vždy morální a etickou cestu. Skalpel chirurga vytvořený s obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může ničit.
 
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu – věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři – pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
 
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních – v rodině, komunitě, naučte se být upřímní pokud jde o peníze, sex.
 
***
 
Jsem Etznab. Nabízím vám dnes podívat se dovnitř sebe. Váš život je jako zrcadlový sál v zábavním domě pro karnevaly. Kam se podíváte, tam jste vy. Někdy to, co se odráží se vám líbí, někdy je to groteskní. Někdy je to k smíchu, někdy se rychle podíváte pryč. Stůjte, nebo seďte tak blízko u zrcadla, aby to pro vás bylo pohodlné. Sundejte si brýle, pokud je máte. Očistěte svou mysl od denních starostí. Několikrát se nadechněte a vydechněte. Uvolňujte se s každým nádechem.
 
Podívejte se sami sobě do očí, jděte tak blízko jak je to jen možné. Podívejte se hluboko do svých očí. Snažte se neuhýbat. Zeptejte se sami sebe : „ Kdo jsem? “ Poslouchejte odpovědi, které uslyšíte v hlavě. Pokračujte znovu otázkou: „ Kdo jsem? “ Opět poslouchejte, možná uslyšíte různé odpovědi. Jak se budete dál ptát, můžete získat hlubší odpovědi. Můžete slyšet odpovědi typu : ( vaše jméno ), jsem rodič, jsem Američan, jsem smutný, jsem Boží dítě.
 
To se s vámi spojuje váš vnitřní hlas. Na určité úrovni se spojujete se svým mozkem a se svým vnitřním Vědomím. To je místo, kde máte uloženy všechny kódy přesvědčení o sobě. Jakmile o sobě začnete slyšet více obsáhlý popis a to zejména, pokud se vám zdá divný, pravděpodobně se ladíte na své Vyšší Já, které zůstává v říši Ducha a je to vaše přímé spojení s s vyššími sférami. Pokud jste na této úrovni spojení poprvé, neberte vážně a doslova všechno co slyšíte. Časem se naučíte rozpoznat, které myšlenky jsou z vašeho těla, které myšlenky jsou z Vyššího Já, které jsou z vnějších vlivů a co je tlachání mysli.
 
Když ukončíte pohled do zrcadla, zapište si myšlenky, které se objevily v hlavě. Vědomě dávejte na tyto myšlenky pozor a snažte se uvědomit odkud přišly. To, že jste rodič, nepotřebuje další studium. Ty, které jsou lehké a cítíte se při nich dobře, nepotřebují nic jiného než čas slunit se v teplých pocitech, které vám poskytují.
 
Doporučujeme vám soustředit se na myšlenky, při kterých se cítíte nepříjemně. Dívejte se na každou myšlenku. Sledujete pocity napětí v těle. Je nějaké speciální místo, kde cítíte napětí: krk, dolní část zad, břicho? Jsou pocity hřejivé, nejasné? Pokud jsou nepříjemné, můžete mít blok v přijímání Lásky. Doporučujeme knihu Louise Hay Uzdrav své tělo, kde najdete popis míst, kde mají lidé tendenci usazovat specifické myšlenkové vzorce. Pomůže vám to osvěžit paměť, která myšlenka vytvořila kódy přesvědčení, které jste právě odhalili.
 
Vzpomenete si na konkrétní událost, kdy k potížím došlo? Je vaše paměť vpuštěna do události, kde sídlí počátek myšlenky? Pamatujete si jak dlouho máte v hlavě tuto myšlenku? Pokud se objeví nepříjemné vzpomínky, požádejte své Průvodce o odstranění bolesti. Pokud se chcete ponořit hlouběji do vzpomínek, můžete požádat, abyste se vraceli do vzpomínek jako pozorovatel, aniž byste cítili nežádoucí emoce. Pointou tohoto cvičení je uvolnit negativní emoce. To může zahrnovat odpuštění sobě i ostatním. Možná budete muset přijmout zodpovědnost za svůj podíl na události. Pokud jste zažili hluboké rány, když jste se stali obětí, může být odpuštění v tu chvíli něco, o čem nelze ani uvažovat. Pokud váháte pracovat na těchto těžkých zraněních sami, vyhledejte odbornou pomoc.
 
Pokud budete pokračovat v hněvu, strachu a nenávisti, tyto myšlenky se zobrazí v těle jako nemoc. Jedná se o věci, které vytváří rakovinu, závislosti a srdeční nemoci. Můžete mít pocit, že se oprávněně držíte těchto pocitů. Můžete mít pocit, že je třeba se držet těchto pocitů jako ochrany před ublížením. Můžete chtít být zavěšeni na bolest. Je to vaše volba. Nesoudíme nic, co chcete dělat. Když nás požádáte o podporu a pomoc při léčení, jsme velmi motivováni pomoci vám uvolnit tyto myšlenky z vašeho systému.
 
Existuje mnoho cvičení, které vám pomohou odpustit druhým a změnit způsob myšlení, když se rozhodnete přestat hrát roli oběti. Nyní mluvíme k těm z vás, kteří jsou ochotni a připraveni povznést se nad negativní zkušenosti a dosáhnout vyšších sfér. Jeden ze způsobů jak odpustit, zahrnuje politiku „ dělat, jakoby se to už stalo “. Už jste se někdy dívali na film, nebo poslouchali příběh, který vás emocionálně zasáhl? Nezáleží na tom, jestli to byla fikce, nebo skutečná událost a vy jste reagovali tak, že jste křičeli, smáli se, plakali, nebo cítili jiné emoce? Mohli jste cítit jakoby to byla vaše vlastní zkušenost, nebo jste vnímali soucit s druhými. Vaše podvědomí to bralo jako skutečnost, protože nerozezná rozdíl mezi fikcí a realitou.
 
Tyto znalosti můžete použít pro proces hojení. Můžete naprogramovat své podvědomí, aby zaznamenávalo události, které vám pomohou v sebeléčení. Řekneme, že máte hluboké rány z dětství a něčeho se bojíte, nebo jste na někoho naštvaní. Aby bylo možné předstírat „ jako by se to už stalo“, musíte si vybrat vhodný program, nebo afirmaci a opakovat si určité fráze. Pozitivní prohlášení jsou pro některé lidi velmi účinné, nicméně my se chystáme jít nad rámec pozitivních prohlášení.
 
Doporučujeme vám napsat si několik specifických tvrzení jako: „ Odpouštím svému otci za to, že mi dělal to či ono. Uvolňuji všechen hněv na matku. “ Pokud máte traumatické příběhy, jako například, že jste byli v blízkosti, když někdo utonul a bojíte se hluboké vody, můžete napsat něco jako: “ Rád plavu ve vodě. “ Buďte odvážní a podívejte se na všechny rány hluboko jak jen to jde. Znovu připomínáme, že můžete být v roli pozorovatele, aniž byste cítili bolest, jako při skutečné události. Není třeba prožívat tyto emoce znovu. Nicméně, tyto emoce musí být propuštěny, abyste mohli naplno žít zdravý život na Zemi.
 
Při psaní uzdravujících prohlášení, doporučujeme usilovat o vaše nejvyšší touhy a přání. Jak se budete postupně uzdravovat, budete schopni jít ještě dál. Doporučujeme vám opakovaně říkat prohlášení nahlas. Např. „ Baví mě plavat. “ Zapojte všechny smysly. Možná uvidíte sami sebe na plovoucím člunu. Cítíte teplo, slunce vám svítí do tváře. Cítíte konejšivý vánek na tváři. Slyšíte racky, nebo děti, jak si hrají, tichou hudbu. Jste sami nebo s přáteli? Nechte své tělo odpočinout. Začněte s prsty u nohou, uvolňujte je jeden po druhém. Pokračujte v uvolňování všech svalů až dojdete k hlavě. Slyšíte sami sebe jak říkáte: „ Baví mě plavat. Rád plavu ve vodě.“
 
Je vzácné, že k takovéto plné vizualizaci dojde hned napoprvé. Čím hlubší rány a více emocí spojených s těmito bolestmi, tím těžší může být změna myšlení. Nicméně buďte v dobré náladě, protož jakýkoliv zvyk, který jste stvořili, může být zničen! Doporučujeme proces vizualizace opakovat často. Vždy usilujte o nejvyšší pocity Lásky a vděčnosti. Přijde čas, kdy budete vnímat energetický posun, nebo pocit, že problém je vyřešen. V tomto bodu může dojít k fyzickému uzdravení. Budete mít možnost rozpustit rakovinu i jiné formy onemocnění, které byly uzavřeny v aurickém poli. Existuje mnoho vrstev, které se podílejí na ranách minulosti, je třeba vytvářet nové vzory myšlení. Pohybujte se svým vlastním tempem.
 
Jak se budeme společně posunovat v kalendáři Tzolkinu, postupně vám ukážeme způsoby, jak můžete sloupnout mnoho vrstev, které vám brání prožívat Nebe na Zemi. Doporučujeme obrátit se na nás pro podporu. Věřte, že jste neustále obklopeni duchovními Bytostmi, které čekají na vaše zavolání, aby vám pomohly zažívat co si přejete. Víte, že je nás mnoho, nechceme vstoupit do hutné fyzické struktury, ve které se nyní nacházíte, avšak skrze vás můžeme plně pochopit dimenzi, v které žijete. Děkujeme vám za tuto příležitost, sloužíme vám a žijeme vašima očima. Buďte v dobré náladě, jsme vždy nablízku. Mějte Šťastný den. Zůstáváme s vámi!
 
ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK - SÍLA VYROVNÁNÍ
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Aby bylo možné zobrazit pohyb v akci - například balet, nebo pohyb sportovce – Uac přináší do pohybu dynamiku.
V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace.
 
Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučuje se, abyste velmi Vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste se také v následujících dnech zdrželi jakéhokoliv hodnocení jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončování, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučuje se, abyste velmi Vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste se také v následujících dnech zdrželi jakéhokoliv hodnocení jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

středa 29. října 2014

TZOLKIN 29.10.2014 5 CABAN kin 57

 
Caban – Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy
 
Věnujte dnes vaše duševní schopnosti domovu, vašim návrhům designu interiéru, dovednostem, smyslu pro styl a organizačním schopnostem. Ukliďte nepořádek, dejte pryč nádobí, uspořádejte nábytek, zorganizujte jednotlivé věci v zásuvkách a ve skříních. Přemýšlejte, jak vést domácnost a zjistěte, jestli existuje nějaký efektivnější a účinnější prostor pro zlepšení, abyste měli více osobního času. Ale ujistěte se, že to všechno pro vaší rodinu musí být jednoduché a čisté. Váš domov by měl nejen vypadat jako domov, ale měli byste se tam cítit jako doma.
 
CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI
 
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu planety - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
 
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
 
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
 
***
Jsem Caban 5. I když existuje mnoho způsobů, jak se setkat s vašimi hvězdnými Bratry, je moudré vědět jak být v bezpečí. Mnozí, kteří čtou tato slova, nechápou o čem mluvíme, protože nevěří v existenci jiných forem života na jiných planetách. To je v pořádku nečekáme, že jsou všichni připraveni vyslechnout každou zprávu, kterou nabízíme. Pokud vám toto téma vadí, doporučujeme vám vrátit se k předchozím Zprávám a pracovat s problémy, které se týkají srdce. Na kolik máte otevřenou mysl, natolik přijmete naše slova z dnešní lekce, což může být také prospěšné při komunikaci s vašimi lidskými bratry.
 
Stejně jako lidé, existují i mimozemšťané, kteří pracují se Světelnými energiemi a temnými energiemi. Nesoudíme nic. Nicméně ti, kteří chtějí upřímně postoupit v bezpodmínečné Lásce, by měli vědět co jim pomáhá. Některé E.T. ( Extra Terrestrial ) rasy získaly špatné jméno kvůli událostem ve starověku i v moderní době. Prosíme vás, víte že není správné dávat někomu vinu za to, že se stal součástí určité skupiny. Existuje mnoho úrovní týkajících se minulých experimentů a setkání lidí a mimozemských bytostí na Zemi. Nesuďte jakoukoliv činnost, pokud neznáte okolnosti s ní spojené.
 
Ačkoliv se některé E.T. události zdají agresivní, ne všechny takové jsou. Bylo mnoho experimentů a setkání, které se zdály přátelské, ale v pozadí se objevilo mnoho postranních úmyslů. Nesuďte druhé, protože neznáte plný rozsah, co se děje ve vašem Vesmíru. Ve hře je mnoho faktorů a mnoho dalších se chystá.
 
Jednu z otázek bychom dnes chtěli adresovat vám, kteří se domníváte, že vznešené Bytosti z jiných planet jsou vaši spasitelé. Ve Vesmíru neexistuje žádný spasitel. Každý má možnost zažít co si přeje. Některé události vytváří radost, jiné katastrofický scénář.
 
Mnoho náboženství vytvořilo Bohy zachránce. Důsledek toho je, že si lidé myslí, že nemají vrozenou inteligenci a schopnost se zachránit sami. Půjdeme dál a ptáme se vás tedy, co je to před čím potřebujete zachránit? Pokud nevyznáváte odsuzujícího Boha, pak nepotřebujete ani zachránce, který vás spasí.
 
Každý den lidé dělají rozhodnutí, některá jsou prospěšná, ale ne prospěšná pro ostatní. Vzhledem k tomu, že žijete ve světě polarity a svobodné vůle, můžete očekávat, že někdo bude dělat škodlivé rozhodnutí. Každý den máte k dispozici nepřeberné množství možností. Některé vedou k dobrým rozhodnutím, některé ke špatným.
 
Když přijde řeč na návštěvníky z jiných planet věřte, že pro ně platí to stejné. Mají schopnost činit rozhodnutí dobrá pro ně, ale špatná pro ostatní. Stejně jako vy i oni testují svobodnou vůli. Doporučujeme vám být při setkání s E.T. opatrní. Nevynášejte je všechny do stavu Boha a neberte je všechny jako vševědoucí. Buďte si vědomi toho, že jejich vzhled může být okouzlující, ale mohou mít postranní úmysly. Jsou to jednotlivci s vlastním myšlením, nebo se řídí pravidly druhých.
 
Jak můžete rozeznat, kteří z nich mluví pravdu? Je to stejné jako rozeznat motivy lidí. Za prvé můžete navázat spojení srdcem. Nemusíte to dělat tváří v tvář, protože některé z vašich interakcí nebudou na osobní úrovni. V den 36 jsme mluvili o spojování s lidmi srdcem. Dnes bychom chtěli zdůraznit jak navázat spojení srdcem s někým, s kým jste se nesetkali osobně, čili je mezi vámi větší fyzická vzdálenost.
 
V tomto případě se můžete spojit svým srdcem s vaším Vyšším Já. Jak to můžete udělat? Jednoduše uveďte svůj záměr. Můžete to říct nahlas, nebo v mysli s tím, že žádáte o jasné spojení. Každý je na různé úrovni spojení s Vyšším Já. Někteří z vás mají jasnou komunikaci a mohou komunikovat jasně, jakoby jste mluvili s nějakou jinou osobou. Někteří jsou na úrovni, kdy budou potřebovat pomocnou mechaniku jako virgule, proutky atd….
 
Pro vás, kteří nemáte jasné spojení, postupně představíme formy fyzického proutkaření. To neznamená, že jeden způsob komunikace s Vyšším Já je lepší, než druhý. Tyto nástroje stojí za zvláštní zmínku, protože jsou jednoduché, ale dnes je nebudeme popisovat. Tento způsob vám ukážeme jindy.
 
Cílem je naučit se jakým způsobem rozpoznat energii E.T., nebo jak reagovat na jiného člověka - je to o učení. Jednoduchá forma proutků pomáhá odpovědět přímo ve formátu ANO/NE. Položíte jednoduchou otázku; je to vlastně jednoduchá forma dovednosti stručným způsobem. A pro dnešní záměr bychom vás dnes chtěli požádat o přístup s jednoduchými otázkami. „ Jmenuji se……? Mám psa? Jsem žena? “ Praxe s jednoduchými otázkami vám postupně pomůže získávat odpovědi. Vyhněte se esoterickým otázkám, které nejsou vaše věc.
 
Za prvé stůjte zpříma a v rovnováze. Pokud je vaše odpověď ANO, vaše tělo se bude mírně pohybovat dopředu. V případě odpovědi NE se vaše tělo lehce zhoupne dozadu. Tato technika je velmi jemná a nejlépe funguje, když jste v klidu, vyrovnaní, uvolnění a hydratovaní. Doporučujeme vám praktikovat tuto techniku docela často, než se dostanete k nějakému výsledku. Je to skvělý způsob, když jdete nakupovat vitamíny a jídlo. Podržte předmět v ruce blízko srdce a zeptejte se, zda je tento produkt ve vašem nejlepším zájmu.
 
Nicméně dnešním záměrem je, že vám navrhujeme tento způsob jako jeden z mnoha při rozpoznávání důvěryhodnosti nějaké osoby, ať už z této planety, nebo odjinud. Vy, kteří čtete tyto řádky ze zvědavosti a nevěříte na E.T., nechť je vám známo, že existuje mnoho záznamů o kontaktu v mnoha starověkých spisech, literatuře a v umění. Mnohokrát Andělé byli E.T. Dokonce i když nevěříte na mimozemšťany, můžete tuto techniku použít při interakci s lidi.
 
Cílem je zjistit, s čím druhý člověk přichází. Přichází z místa Světla a jsou jeho zájmy to nejlepší co má na srdci? Nebo jsou to temné Bytosti a snaží se vás manipulovat? Někdy je toto rozlišení obtížné. Při spojení s vaším Vyšším Já a Vyšším Já jiné osoby neexistují žádné lži. Může být sdělována jen pravda. Jakmile dosáhnete plného spojení s Vyšším Já, otevře se před vámi nový svět.
 
Setkáte-li se s někým, můžete se jednoduše napojit na jeho Vyšší Já a zeptat se na stručné jasné otázky týkající se vašeho setkání. Řekněme, že se setkáte s E.T., nebo člověkem, který vám nabízí mnoho a vy nechcete odmítnout. Jak poznáte, jestli je to ve vašem nejlepším zájmu? Jednoduše se spojte srdcem. Můžete to udělat nahlas, nebo jasnou představou. Uveďte jasně, jestli si přejete navázat spojení ihned.
 
S praxí poznáte, jestli jste spojeni se svým Vyšším Já, nebo Vyšším Já druhých. Někdy je to pocit husí kůže, jindy pocit prohřátí těla. Každý člověk je jiný. Můžete požádat své Vyšší Já o sdělení, zda mluví člověk z místa Světla. Dávejte pozor na pocity těla. Vždy můžete během konverzace požádat Vyšší Já o odpovědi ANO/NE na specifické otázky.
 
Jako příklad uvedeme příběh. V obchodě jste narazili na muže, kterého jste nikdy před tím neviděli. Vypadá hezky, je hladce oholen a na sobě má pěkný oblek. Nepociťujete nějaké zvláštní emoce. Potkáte se u nástěnky, kde se oba díváte na nové místní události. Všimnete si, jak vylepuje určitou akci a zeptáte se, jestli je hostem. Odpoví kladně a nabídne vám plakát, kde je uvedeno, že je hypnotizér a na shromáždění demonstruje své schopnosti na druhých.
 
V minulosti jsme viděli hypnotizování v televizi a zeptáte se, jestli budou lidé kdákat jako kuře. Zaručí vám, že lidé v hypnóze jsou v bezpečí, že je spolehlivá a dá se jí věřit. Teď můžete použít své dovednosti a zjistit, jestli mluví z místa Světla, nebo temnoty. Tiše se spojíte se svým Vyšším Já s Vyšším Já muže. Nemusí vůbec vědět, co děláte – zeptejte se svého Vyššího Já, jestli pracuje se Světlem. Sledujte své tělo, řekněme, že se tělo zhoupne jemně dopředu, takže odpověď je kladná.
 
Pak můžete požádat o odpovědi na mnoho otázek. Např. : „ Snaží se tento člověk o kontrolu mysli druhých? Je upřímný? Snaží se pomoci druhým překonat závislosti a pomoc se zdravotním stavem? Snaží se jen vydělat peníze bez ohledu na výsledek jeho klientů? Je v mém nejlepším zájmu zúčastnit se tohoto setkání? “ Můžete se také s tímto člověkem zkontaktovat až doma v klidu. Chceme také, abyste věděli, že lze získat odpovědi jestli žádáte své Vyšší Já, nebo Vyšší Já jiného člověka. „ Je tento člověk spolehlivý ohledně diagnózy klienta, který je v hypnóze? “ Pokud dostanete odpověď ANO, můžete se ho zeptat : „ Můžete mi říci proč mě bolí krk? “ Než si necháte pomoci s dalšími neduhy, vyslechněte info Vyššího Já a intuice.
 
On může diagnostikovat váš zdravotní stav, nicméně pokud je to ve vašem nejlepším zájmu, nebudete znát nic o vašem stavu, existuje mnoho faktorů proč vám nebude moci poskytnout přesné čtení. Věřte, že v každé situaci existuje mnoho složitostí. Nedívejte se slepě na druhé jako na své zachránce.
 
Věřte, že jste schopni nalézt odpovědi na jakékoliv otázky. Může to vyžadovat čas a praxi, než odfiltrujete odpadky z vaší pravdy. Je snadné oklamat sami sebe, když se držíte strachů a starých kódů přesvědčení. Víme, že může být frustrující zjistit ve světě pravdu, nicméně na některých vrstvách není žádná taková věc jako pravda, protože se mnoho věcí vztahuje na kódy přesvědčení.
 
Kolik z vás věřilo jako dítě tomu, co bylo vašemu srdci drahé jako absolutní pravdě? Jak dospíváte, učíte se rozlišovat. Žádné rozhodnutí není třeba klasifikovat jako správné, nebo špatné. Dělali jste prostě ta nejlepší rozhodnutí na základě svých kódů přesvědčení. Každé rozhodnutí má sílu pomoci vám zažít jedinečné zkušenosti.
 
Proč používáme příklad mimozemšťanů, místo úrovně lidské interakce? Chceme, abyste věděli, že mezi vámi už chodí ti, kteří se nenarodili na této planetě. Oni i další se brzy budou ukazovat na veřejnosti stále častěji. Existuje mnoho strachu z kontaktu s mimozemšťany a víme také, že mnoho dobrých zpráv má potenciál být nevyslyšeno.
 
Víme také, že E.T. s postranními úmysly mohou snadno ovlivnit masy těch, kteří čekají na spasitele. Doporučujeme vám najít způsoby, jak může spojení s ostatními pomoci určit, kdo je Světlo a kdo pracuje pro temnotu. Používejte zprávy od druhých jako zrnka soli.
 
Pokud budete mít každý den čas sledovat naše Zprávy, pak budete brzy schopni rozhodovat co je pro vaše nejlepší dobro. Nabízíme vám mnoho způsobů jak vyklidit nepořádek. Po té, co vyloučíte mnoho vašich strachů, budete stoupat jako orel a mít větší smysl rozlišování, protože budete vidět větší obraz.
 
S praxí a jasným záměrem se pro vás rozhodování stane jednodušší. Již máte vše co potřebujete a my jsme tu jen proto, abychom vám vrozenou sílu připomněli. Udělejte si čas spojit se dnes s vaším Vyšším Já. Odcházíme a posíláme vám mnoho požehnání. Nezapomeňte, že jsme taky mimozemšťané!
 
5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ. Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého SRDCE. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zem mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě – k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Vyšší pravda je k nalezení na Zemi. Díky přijetí vašeho lidství a pozemského Bytí, najdete smysl i moudrost NOVÉHO Vyššího Bytí.Vraťte se do Středu a vneste více Světla do vašeho fyzického těla. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Srdce. Pokud přestanete přemýšlet kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.
 
VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ VAŠEHO STŘEDU
 
Tón PÁTÝ je autoritou Vlny – z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, – díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 
 

úterý 28. října 2014

TZOLKIN 8.10.2014 4 CIB kin 

 
Cib – Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
 
Duše našich předků a našich budoucích dětí žijí na stejném místě: v hluboké tmavomodré noci potenciální minulosti a budoucnosti. Minulost a budoucnost mají hluboký a silný vliv na naše životy. Některá volání z minulosti se podílí na moudrosti a ponaučení, které můžeme uplatnit v současném životě, jiná na nás vyzařují z budoucnosti a napomínají nás, abychom činili správná rozhodnutí a dělali správné věci v současnosti. Ctěte své předky a své děti.
 
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST, VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
 
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yukatánském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
 
Osobnosti narozené v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.
 
***
 
Vítejte v tento jedinečný den, kdy se 4.. Tón spojuje s mojí energií. Jsme tu, abychom sdíleli naši moudrost. Je naším přáním, že budete poslouchat a rozlišovat ty věci, které jsou pro vás pravdivé. Kdykoliv budete poslouchat jiná slova, nalaďte se na náročné ucho, protože ne všechno co se říká, je určeno přímo vám. Často jsme svědky přímo ve vaší sféře, že se mnozí z vás drží nějakého guru
a pokouší se začlenit každé jeho slovo do svého vlastního bytí. To způsobuje zmatek a nerovnováhu.
 
Měli byste vědět, že jsou tyto spisy často vrstvené. Na některé Zprávy můžete být připraveni, zatímco jiné vám budou dávat smysl po té, co jste dosáhli vyšší zralosti a chápání. Pokud jste někdy sledovali video, nebo četli knihu a vrátili se k ní později, viděli jste slova, které jste před tím neviděli, víte co máme na mysli.
 
Dnes s vámi chceme mluvit o rozlišování. Je běžnou praxí, že čtete něco inspirujícího a integrujete tuto víru do svého běžného života. To je běžná praxe, nicméně je problém, když někdo hlásá, že jeho způsob je jediný a trvá na tom, že ostatní musí tento způsob používat. Mnoho přátelství a krásných zážitků bylo díky této praxi zmařeno.
 
Pamatujte si, že každý chodí jedinečnou cestou, která má odlišné pozadí, což vytváří možnost vytvářet jedinečné kódy přesvědčení. Každý z vás může držet jedinečný dokument a začlenit toto učení do života unikátní cestou. To znamená, že tvoříte od samého počátku svůj vlastní Vesmír. Problémy vznikají jakmile lidi zapomenou na své duchovní kořeny a žijí v iluzi oddělenosti od Boha i od sebe navzájem. Mluvíme přímo o posuzování a porovnávání sebe s ostatními. To je skutečný pravdivý pád člověka. Nikdo není hodnotnější, nebo lepší než druhý. I když někteří mohou vypadat, že jsou více osvícení, mají stejné lidské slabosti jako vy.
 
Ti, kteří dosáhli úrovně Guru, nebo Mistr, prošli stejnými zkouškami a utrpením jako vy. Jen si prostě vybrali užší cestu, která je drží ve středu a v rovnováze. Mnozí z nich měli širokou škálu zkušeností, kterých se rozhodli zúčastnit. Mluvíme o více životech, nejen o tomto.
 
To je běžné pro ty, kteří hledají Osvícení, že si o sobě myslí, že jsou rozvinutější než ostatní. V určitém slova smyslu to může být pravda. Nicméně, když se na sebe díváte jako na někoho lepšího, nebo máte pocit, že je třeba zachránit jiné „ ubohé duše “ je pravděpodobné, že blouzníte a vaše ego potřebuje opravit.
 
Pokud vás baví a přináší vám radost pomáhat druhým, kteří jsou méně šťastní než vy, bez očekávání odměny a bezpodmínečně, je pravděpodobné, že pracujete ze srdce. Existuje hodně dobra, které bylo uděláno vůči ostatním z touhy zachránit jejich duše a přivést je k určitému náboženskému řádu, ale i když mohou být tyto záměry čestné, vytváří to nerovnováhu.
 
Člověk který přijímá potravu, bydlení, lékařskou péči si často myslí, že tyto dary přichází s podmínkami. Aby mohli nadále přijímat tyto dary, které jsou mnohdy základními potřebami pro přežití, hrají hru tím, že navštěvují bohoslužby a vzdávají se své vrozené moudrosti. Je možné, že ti, kteří poskytují dary to dělají z pocitu nadřazenosti, protože mají pocit, že pomáhají „ ubohým duším “. Často se staví do pozice autority, což vede k podmaňování druhých. To není Láska.
 
Ti, kteří dostanou takové dárky se tak mohou cítit utlačováni a „ méně než “. Je to lidský sklon a potřeba nadřazenosti co způsobilo chaos na Zemi. Nyní máte možnost být si toho vědomi, sledovat každý váš pohyb a udržet se před pádem do tohoto vzoru.
 
Věřte absolutně, že vaše cesta je jen vaše cesta. Je úžasné sdílet to, co jste se naučili a docela jiná věc je nutit své názory a manipulovat s druhými. Ani jeden z vás nezná touhy, úmysly a záměry druhých, nebo proč se rozhodli přijít na Zemi. Prosíme vás přestaňte se na druhé dívat jako na „ ubohé duše “, mnohé z těchto ubohých duší žily nádherné životy plně v souladu s přírodou, než jim jiní začali nutit svou cestu. Mnoho z nich bylo zavražděno, protože odmítli věřit způsobům jejich zachránců. Jak směšné a jak arogantní myslet si, že je třeba zachránit druhé!! Nevěřícně jsme pozorovali zachránce jak zabíjí ty, kteří nechtěli být spaseni!
 
Stejně směšný je scénář, který se odehrává pokud jde o rady, co má kdo jíst, nebo kde a jak má bydlet. Svět by byl úžasné místo, kdyby všichni přestali dávat rady druhým. Je obrovský rozdíl poskytovat poradenství a sdílet znalosti, ačkoliv pro mnoho z vás je to jedno a to samé. Je jen na vás, jak si tato slova vyložíte.
 
Uvědomte si, že každý je jedinečný, každý z vás má dostatek moudrosti uvnitř sebe. Dokonce i narkoman se může sebrat sám, když bude chtít. Věřte, že každý žije svůj život na základě svých schopností a v rámci kódů přesvědčení, kterých se v současné době drží. Víme, že je pro vás těžké dívat se na ty, které máte rádi jak si vybírají rozhodnutí, které jim způsobují problémy. Nicméně vám doporučujeme nechat je dělat právě to.
 
Není na tom nic špatného sdílet svou modrost s druhými, avšak to co vidíme opakovaně je následující příběh. Dospělá dcera se rozhodne, že chce odejít ze svého rodného města do Hollywoodu, aby se stala herečkou. Její matka měla stejný sen když byla mladá, ale měla mnoho špatných zkušeností. Pak se vrátila domů a provdala se za spolužáka ze střední školy. Pořád měla pocity selhání a deprese související s tímto nesplněným snem. Je pochopitelné, že nechce, aby její dcera prošla stejnou bolestí, takže se snaží jí to rozmluvit. Když se dcera rozhodne odejít, matka to komentuje slovy: „ Nedám ti žádné peníze. Vydědím tě. Jsi hloupá. Nechoď mi na oči, když se ti to nepodaří.“
 
Toto je typický příklad používání moci nad druhými. I když si matka myslí, že je laskavá a milující a snaží se dceru ušetřit bolesti, je vlastně manipulativní. Matčina Láska je zkreslena vlastními strachy a záští. Vzhledem k tomu, že už měla zkušenost s Hollywoodem, může mít pocity nadřazenosti.
 
O co lepší by bylo, kdyby se matka podělila o své znalosti s dcerou, řekla svůj příběh o snu v Hollywoodu, řekla dceři svůj názor, že je znepokojená, ale nesnažila by se manipulovat její rozhodnutí. Bylo by skvělé, kdyby matka sdílela svou současnou nespokojenost související s jejím snem. Její upřímnost by byla klíčem k případným obtížím, které by dceři pomohly následovat sen. Stává se velmi často, že lidé skrývají své skutečné emoce před ostatními, a předstírají, že v životě je všechno růžové.
 
Kdyby ti, kteří touží poskytovat poradenství, sdíleli jen svůj příběh, o kolik silnější by jejich příběh byl, kdyby se podělili o své zklamání a strachy, které měli při svých rozhodnutích. Poskytování poradenství bez sdílení celého vlastního obrazu emocí, je jako dávat plán, který vede k tomu být ve skutečnosti jiným člověkem, kterým nejste.
 
Obecně v poradenství platí řetězec: „ Chystám se ti říci jak máš žít, protože já jsem moudřejší, než ty. Měl bys poslouchat mě. Postupuj podle mých instrukcí a tvůj život bude jednodušší, pokud ale nebudeš dělat co říkám, musíme se rozloučit. “ I když ne vždycky takové věci říkáte, když někomu poskytujete rady ( i když mnozí to děláte) má to na posluchače následky.
 
Sdílení znalostí má zcela jinou energii. Vypravěč jednoduše sdílí své zážitky. Neexistuje žádné souzení žádné očekávání, že ostatní budou tuto cestu následovat a není třeba nikomu radit co má dělat. Postoj je : „ Toto je můj příběh a dělejte si s informacemi, co si jen přejete.“
 
Není divu, že mnozí z vás jsou náchylní k životu, kdy cítíte nutkání udílet rady, protože vaše náboženství jsou založena na odsuzujícím Bohu, který nařizuje přikázání. Najděte si čas přemýšlet o svém životě a o tom, jak jste se cítili, když vás ostatní odsoudili. Je pravděpodobné, že jste se cítili bezmocní, podrobení a hloupí.
 
Láska znamená umožnit ostatním, aby tvořili svou vlastní cestu a dělali svá vlastní rozhodnutí. Mnozí říkáte, že Láska znamená odpouštět druhým věci, které udělali, nebo řekli. Chtěli bychom rozšířit vaši mysl tím, že odpuštění není Láska. Tím, že se rozhodnete odpustit druhým jejich rozhodnutí, posoudili jste jejich činy za správné, nebo špatné, postavili jste sami sebe do nadřízené role, protože jste viděli sami sebe jako oběť.
 
Jakmile vidíte úplnost tzn., že všichni jsou si rovnými hráči v tomto dramatu, kterému říkáte realita, pak plně pochopíte, co se vám tu snažíme říci. Není nikomu co odpouštět. Každý dělá v tu chvíli to nejlepší, i když možná vidíte, že je to škodlivé pro vás, nebo druhého člověka. To je důvod, proč opakovaně doporučujeme jít dovnitř sebe a objevovat sami.
 
Vyberte si vědomé kódy víry, které si přejete žít. Odvážně se postavte strachům a stínům. Jakmile to uděláte, naučíte se požehnat špatným věcem, které jste řekli, nebo udělali. Pak poznáte rozdíl mezi poskytováním poradenství a sdílením znalostí. Pak pochopíte, jak škodlivé je udílet rady druhým. Pak budete schopni učit jiným způsobem, budete vyslyšeni, protože vaše energie se bude lišit. Vaše zprávy budou přijaty otevřeným srdcem a budete si s druhými blíže, na rozdíl od přístupu :“ Já vím, co je pro tebe to nejlepší.“ Nelžete svému vlastnímu myšlení, že víte, co je pro každého nejlepší.
 
Dáme vám doporučení: nedávejte rady! ……děláme si legraci, máme smysl pro humor a přejeme si pro každého z vás jen to nejlepší. Při čtení našich Poselství se může zdát, že jsme krutí, ale mluvíme s Láskou a s výhodou, že jsme mimo sféru zapomnění.
 
Těšíme se na vás ve vyšších sférách. Do té doby se na nás kdykoliv obraťte o podporu. Jsme s vámi každý den. Jsou nás legie na Druhé Straně, kteří vás chtějí podpořit ve všem, co se snažíte udělat. Stanovte si jasné záměry, buďte v integritě a my vás budeme podporovat. Jste nadevšechno milováni. Jděte vpřed a tvořte pro sebe zázraky po celý den!
 
4. TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.
 
KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ
 
Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty.V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní Dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů – se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto Dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované SLUNEČNÍ Pečetí.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pondělí 27. října 2014

TZOLKIN 27.10.2014 3 MEN kin 55

 
 
 
 
 
qqqqqqqqqqq
Men – Orel - Men – Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
 
Nechte Orla vynést vás z jakýchkoliv pochybností, nebo obav, které ve vašem životě vnímáte a leťte přímo do tváře vašich osobních problémů. Tento opojný let s sebou nese mnoho nárazů, ego extrémů a selhávajících argumentů. Ale máte srdce!! Ben, jako vládnoucí znamení této Treceny vysílá naváděcí maják v mlze nejistot, které Ox (3) vytváří a vede Men k letu domů, jako silná vnitřní navigace. Avšak dříve či později se musí i ten nejsilnější z Orlů vrátit domů do svého hnízda a získat zpět svoji energii a životní sílu.
 
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
 
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
 
***
 
Jsem Men 3 a vítám vás v tento čas společného sdílení. Věnujte prosím chvilku zklidnění vnějšího světa. Je to velmi moudré dělat vždy než budete číst něco, co může být pro váš život důležité. Budete tak plně v okamžiku přítomnosti a vaše schopnost integrovat informace bude mnohem větší.
 
Začneme dnes tím, že vám říkáme, že jste nadevše milováni. Pokud jste doposud neměli zážitek s Anděly, nebo Duchovními Průvodci, věřte, že existují. Jsou všudypřítomní a plní vaše největší sny. Jednoduše požádejte o pomoc. Když se modlíte, zaměřujte se na váš záměr co byste chtěli vidět hotového. I když nemusíte plně chápat dynamiku, jak budou vaše sny dány do pohybu, modlete se tak jako tak. Důvěřujte, že vaše modlitby budou vyslyšeny.
 
Čím více jste zaměřeni na modlitby, tím je schopnost dát události do pohybu větší. Váhání obrovsky zpomaluje proces - váháním a pochybnostmi blokujete pokrok směrem k cíli. Možná je něco, co si opravdu přejete, ale pokud se budete stále držet víry : „ Ano, opravdu to chci, ale vím, že to mít nemůžu “…….. vytváříte mrtvý bod, takže nemůžeme pokročit v plnění vašeho snu. Pokud máte myšlenky jako : “ Nemůžu to mít. Je to nemožné! “, Vesmír to vidí jako pravdu a nebude se snažit přesvědčit vás o opaku.
 
Kdybychom byli ve vaší společnosti a nabídli vám kousek dortu a vy byste řekli : “ Ne, děkuji, vypadá opravdu krásně, ale nedělá mi dobře “, respektovali bychom vaše přání a nelákali vás. Jsou to tyto myšlenky ….“ Nemůžu to mít. Je to nemožné. “…..co tvoří vaše modlitby. Pro vaše Duchovní Pomocníky a Anděly není nic nemožné, můžete mít cokoliv si přejete. Ale nemohou a nebudou vás do ničeho nutit, protože to není zarovnáno s vaší svobodnou vůlí.
 
To je také důvod proč se mnoho našich Zpráv zaměřuje na kódy přesvědčení. Rozeberte je cihlu po cihle a zkoumejte, abyste zjistili, které z nich nemají stavební vibraci. Když vstoupíte do tohoto světa a dospíváte, přebíráte obavy a kódy přesvědčení druhých lidí. Lidé mají tendenci formovat jejich vlastní pojetí způsobem, jak si myslí, že je ostatní lidé vidí.
 
Je na čase vyrůst z omezujících přesvědčení. Udělejte si každý den čas a zkoumejte tyto kódy. Během každodenní činnosti dbejte na všechny myšlenky, slova a činy. Rozsudky, které máte o sobě, promítáte na druhé. Odkud pochází tyto myšlenky? Jsou stále aktuální, nebo už myslíte jinak?
 
Věnujte se každému svému chování, kdykoliv ho můžete vědomě změnit. Kdykoliv můžete zastavit zbytečnou vibraci. To lze provést přepnutím myšlení. Sledujte pak v úžasu jak se začínáte věnovat novým věcem. Otevře se před vámi celý nový svět. Můžete se divit: „ Ach, jak jsem jen mohla nevidět to, co mám pořád před sebou? “ Začnete se dívat novýma očima.
 
Stejně jako trvalo nějaký čas, než jste dovednosti, nebo zvyky začlenili do svého života, bude nějakou dobu trvat, než odvrátíte zvyky, které vám brání žít život snů. Jakmile budete čelit strachům a měnit staré návyky, uvolníte obrovské množství energie, kterou můžete použít na to, co milujete. Je to stejné jako s počítačem. Když vložíte stovky videí a tisíce fotografií, v určitém bodu přestane počítač přijímat další data. Pokud jste nevěnovali pozornost znamením - programy jsou pomalejší, vyskakují upozornění o virech - v určitém okamžiku se zhroutí systém a počítač přestane fungovat úplně.
 
Lidské tělo pracuje stejným způsobem. Pokud do sebe budete tlačit a držet se věcí, které nepodporují radostný život a přidáte k tomu kódy víry, které nejsou vaše vlastní, nebudete čistit soubory určené pro zachytávání virů, přijde přetížení a kolaps. To se ale nikdy nestane, pokud budete dávat pozor na své tělo a plnit jeho mentální a spirituální potřeby.
 
Aby nedošlo ke kolapsu, udělejte si každý den čas zapnout sken a zaznamenat nepohodlí, včetně myšlenek, činů a slov. Líbí se vám vaše každodenní práce, lidé kolem vás a to, co děláte ve volném čase? Jak se cítíte většinu dní, jste povznesení, nebo se cítíte utiskováni?
 
Dávejte pozor na pomluvy a zprávy v mediích. Vaše slova a myšlenky jsou tak mocné, že si to ani nejmoudřejší z vás nedokážou představit. Je to zvyk mluvit o zkáze světa a beznaději. Hodně z toho vychází ze sdělovacích prostředků a channelingů lidí kteří tvrdí, že jsou Světlo.
 
Jsme každý den svědky rozhovorů jako: “ Slyšeli jste o této katastrofické události. Země bude zničena, temná vláda připravuje toto a toto spiknutí “…….mohli bychom pokračovat dál, ale doufáme, že se snažíte pochopit, co vám tu říkáme. Je třeba se ptát, pokud sdílíte takovéto znalosti, pomáhá to něčemu, povzbuzujete někoho? Nejenže se zaměřujete na to, čemu věnují pozornost jiní lidé, ale také tuto realitu tvoříte. Jakmile při takovém rozhovoru prožíváte emoce strachu a hněvu, jste v napětí. V napětí jsou i ostatní, pokud s nimi sdílíte problémy.
 
Samozřejmě aby bylo možné udělat změny, musíte je nejprve udělat ve vašem Vědomí. K dispozici máte stále čas i způsoby, jak to dělat. Jste-li aktivista, nejlepší způsob je s předložením problému přijít zároveň s řešením. Problémy byste měli řešit pouze s lidmi, z nichž máte pocit, že budou součástí řešení, nikoliv problému. To je způsob jak vytvářet změny – prostřednictvím skupinového úsilí. Nicméně, když budete číst a sdílet informace a zkušenosti z pozice strachu, nebo egoistických záměrů a chtění, aby ostatní věděli jak dobře jste informováni – přikláníte se k problému ne k řešení.
 
Na Zemi se doposud nemohl vytvořit Mír, protože většina vašich mírových shromáždění je zaměřena na válku. Navíc se vyskytuje ve světě hlad, protože bylo tolik pozornosti věnováno zkoumání problému, budování institucí, ukazování hladovějících lidí. Ve všech hlavních vládních systémech existuje obrovská nerovnováha, protože jste předali svou sílu ostatním s postojem : “ Velký Bratr ví nejlépe, já nechci být obtěžován.“
 
Pokud opravdu chcete vytvořit utopickou společnost, která je plná Lásky, pak nemyslete na nic jiného, než na Lásku. Učiňte nezbytné kroky ve vašem osobním životě a žijte tyto ideály. Podělte se o dobré, pokud za vámi přijde někdo, kdo má zájem naslouchat. Opusťte rozhovory s těmi, kteří se zaměřují na problémy, nikoliv na řešení, ať si uvědomí, že jejich slova podporují negativní aspekty.
 
Buďte řešitelem problémů a obklopte se aktivisty zaměřujícími se na pozitivní konec a magii rozvoje. Všichni jste silní Tvůrci. S podporou vašich Duchovních Průvodců můžete vytvářet zázraky. Věřte, že se v podstatě chováme jako počítače - jak velíte, tak pracujeme. Pracujeme s energií projekce, spíše než se slovy. Je-li strach vaší nejsilnější emocí, blokujete si svůj vlastní postup a pokrok. Je naprosto nezbytné, abyste hledali 24/7 strachy a kódy přesvědčení, které brzdí schopnost vytvářet touhy.
 
Většinou jste slepí ke svým nejtemnějším strachům, protože jsou pohřbeny hluboko uvnitř vás. Mějte odvahu vynést je na světlo. Požehnejte všem svým předchozím situacím, protože už víte, že sloužily svému účelu. Dejte jim ale vědět, že už nejsou potřeba. Buďte vděční za jejich pomoc, protože vás dovedly až k tomuto okamžiku. Vyměňte je za nejvyšší ideály. Každý z vás vytvořil základy reality v níž nyní provádíte svou každodenní činnost. I když většina z vás si vybírá kódy přesvědčení nevědomě, váš život se dramaticky změní, když si to uvědomíte a začnete vybírat kódy z více osvíceného místa.
 
Doporučujeme vám, aby se to stalo vaší každodenní praxí – jít dovnitř sebe a hledat tmavé temné myšlenky a nahradit je vyššími frekvencemi Lásky a Světla. To byl původní účel nastavení a uspořádání kalendáře Tzolkinu před eony let a tato aplikace je pro váš život stále aktuální a k dispozici.
 
Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

neděle 26. října 2014

TZOLKIN 26.10.2014 2 IX kin 54

 
Ix – Mág, Jaguár – Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
 
Ctěte a respektujte mnoho barev a mnoho aspektů vašeho života. Života doma, v práci, vaší životní cestu, život na veřejnosti, nebo v komunitě…....všechna místa, všechny tyto kruhy ovlivňujete. Bez ohledu na to, jak dlouho a jak daleko dnes budete cestovat, nebo jak dlouho budete pryč, nezapomeňte na svůj vnitřní domov, který je vždy tam, kde je vaše duše. Pečujte o vnitřní mír a životní sílu, která bude na oplátku harmonizovat všechny vaše vnější světy. Pokud můžete přijmout tuto polaritu vědomí a zkušenosti, váš život bude navždy uzdraven.
 
Jaguár je symbolem vesmírných sil, Duch džungle, hor a Strážce magie Země. Představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
 
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
 
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
 
***
 
Jsem Ix s Tónem 2. Dnes bychom chtěli sdílet některé myšlenky týkající se polarity. Ve vaší sféře existuje nekonečné množství možností každý den. Než se dostanete přes rozhodnutí, které kódy přesvědčení jsou správné a které špatné, můžete dočasně skončit ve slepé uličce. Je to jako vzít dítě do hračkářství a říci mu, že si může vybírat všechno tak dlouho, dokud se to vejde do auta. Bude naprosto omráčené a nebude vědět, kde začít.
 
Jak zúžit vaši volbu? Nejprve musíte vytvořit kód přesvědčení s názvem „ mé cíle “. Mnozí se pověsí na tyto cíle v domnění, že je musí dosáhnout, jinak je to pro ně fiasko. Doporučujeme vám dát si cíle s jasným záměrem, ale zůstat otevření změně těchto cílů v případě potřeby. Pokud jste nastavili jasný záměr, pomůžeme vám jej dosáhnout.
 
Víme, že vaše pochopení budoucnosti je omezené. Z naší perspektivy máme výhodu, že vidíme vrcholky všech budoucích možností. Ještě k tomu máme možnost vidět jaké eso všichni ostatní skrývají v rukávu. Pokud by každý z vás na Zemi neměl strach, nebo pocity viny, říkali byste pravdu a milovali celým srdcem sebe i ostatní, stanovování cílů by bylo mnohem jednodušší. Vysvětlíme vám to. Možná jste si dali za cíl najít konkrétní práci. Pomůžeme vám dostat vysněnou práci, která má všechno co jste si přáli – příjem, dobrou lokalitu, příjemné pracovní prostředí, pracovní dobu atd. Brzy zjistíte, že váš šéf má schopnost a sklony udělat váš život nešťastný.
 
Tolik k perfektní práci. Máte možnost vybrat si jak budete s tímto člověkem vycházet. V rámci našeho příkladu budeme předpokládat, že jste k tomuto člověku příjemní, laskaví a milující jak jen můžete, ale přesto je dál vaší noční můrou. Stres je tak velký, že uvažujete o opuštění vysněné práce.
 
Můžete se rozhodnout, že odchod je ve vašem nejlepším zájmu, nebo můžete hrát roli oběti, litovat sami sebe, nebo mít spoustu dalších reakcí. Jde o to, že jste měli vysněný cíl a dosáhli jste ho, ale v důsledku nepředvídaných okolností jste změnili názor a stanovili si nový cíl.
 
Co vám dnes chceme připomenout je, že žijete ve světě polarity. Můžete si vybrat být laskaví, nebo zlí, šťastní, nebo smutní. Můžete si vybrat oblékat se dobře, nebo ošuměle. V každém okamžiku existuje nesčetné množství možnosti pro 7 miliard lidí na planetě. Můžete se také setkat s těmi, kteří vaše touhy obrátí vzhůru nohama, takže bylo by moudré, abyste byli flexibilní a šli s proudem, který vás zavede k tomu, co chcete zažít. Možná je vaším cílem jet na Bahamy, abyste si odpočinuli od práce. V obchodu s potravinami jste zakoupili časopis, kde je článek o Bahamách. Jak listujete objevíte článek o Novém Zélandu a cítíte více sympatií k této destinaci. Takže změníte cíl dovolené.
 
Stanovování cílů, pokud chcete v život něco manifestovat je velmi důležité. Nicméně být flexibilní je také důležité. Předložíme vám malý složitý scénář, abyste porozuměli naší práci, jak vám pomáháme my na Druhé Straně. Představte si sami sebe ve své vysněné práci. Šéf způsobil, že jste nešťastní a přemýšlíte jak se dostat na pár dní pryč. Začnete snít o Bahamách a vidíte sami sebe na pláži. Jak se vaše dovolená blíží, jste stále více nadšení vaší vyhlídkou, ale víte, že jakmile se vrátíte, problém tu stále bude.
 
Příklad specifikujeme pro ženu...... Máte také sen o perfektním partnerovi. Také byste chtěla žít blíže u své rodiny. I když máte ráda svou práci, šéf jí dělá nesnesitelnou. Ačkoliv dobře platí, máte skvělé výhody, ale stresujete se do té míry, že onemocníte. Z našeho pohledu na Druhé Straně se snažíme pilně splnit každý váš cíl. Zjišťujeme všechny možné lidi, z nichž by někdo mohl být váš skvělý manžel a bydlí blízko u vaší rodiny. Našli jsme pro vás tři vhodné partnery. Jak se setkáte? Monitorujeme vaše emoce, zajistíme výběr, který očekáváte. Pokud má každý z vás jasné úmysly, o to je to jednodušší. Pokud jste vědomá a intuitivní, ve spojení se svými Průvodci, život je hračka. V těchto případech stačí sledovat silné vedení, které nabízíme k dosažení výsledku.
 
Nicméně pro většinu z vás to není takto jednoduché. Když váháte, pohybujete se tam a zpět, děláte to pro nás těžší. Jakmile žádáte něco s vášní, okamžitě dáme věci do pohybu. Když si to rozmyslíte, věřte, že to, co jsme pro vás vytvořili je stále v pohybu, dokud se vaše svobodná vůle neusadí. Do té doby vytváříme situace, které splňují kriteria toho co chcete nyní. Je běžné, že lidé váhají, takže proto je dosažení cíle tak obtížné.
 
Vraťme se k naší situaci. Takže si dáte za cíl najít novou práci, bydlení blízko rodiny a najít si skvělého partnera s dobrým příjmem a týden dovolené na Bahamách. Vzhledem k vašim emocím sledujeme, že nejdůležitějším přáním je být co nejblíže k rodině, z trhu práce jste v depresi. V tomto případě jsou cíle plněny pro dobro všech. Jsme rádi za tuto klauzuli, protože vytváříme radost pro všechny zúčastněné. Nicméně mějte na paměti, že si můžete vybrat vyzkoušet věci, ze kterých víte, že budou ostatní smutní. Nic není správné, nic není špatné, je na každém z vás, co si vybere.
 
Takže jste se rozhodla, že pojedete na Bahamy, ale nyní byste raději na Nový Zéland, i když je tato dovolená dražší, máte nutkání tam jet. Ve městě, kde bydlí vaše rodina, jsou také tři potencionální muži. Jeden z nich míří na Nový Zéland na služební cestu, dva zůstávají doma. Vzhledem k tomu, že jste si ještě nekoupila letenku, víme že ještě nejste pevně rozhodnutá, zda pojedete na dovolenou, nebo budete s rodinou. Takže začneme nastavovat možnosti jak se setkat s vašimi třemi potenciálními životními partnery. Jak vás všechny monitorujeme, vidíme, že jste oznámila svému šéfovi datum, kdy si chcete vzít dovolenou. Také vidíme, že máte více sklony navštívit Nový Zéland. Trochu zatlačíme, aby si jeden z mužů prodloužil služební cestu na Novém Zélandu, takže tam budete oba ve stejný čas. Pokud bude i nadále váš plán odjet na Nový Zéland, zajistíme plán, abyste se někde na určitém místě setkali. Vidíte, jak je důležité mít jasno ve svých cílech? Uděláme vše co můžeme, abyste bydleli ve stejném hotelu.
 
Vidíte jak složíte všechno je? Nyní máte oba letenky. Pokud věnujete pozornost vaší intuici, vyberete si hotel, kde bydlí váš partner, ačkoliv je dražší. Abychom vše zkrátili. Konečně se třetí den setkáte, i když před tím minete pět možností, které jsme pro vás nastavili. Jste ohromeni, když zjistíte, že přítel žije 10 km od místa bydliště vašich rodičů. Když se vrátíte domů, nadále zůstanete v kontaktu. Během vašeho volna máte v plánu navštívit své rodiče, ale máte také zájem lépe poznat vašeho partnera. Oba máte pocit, že to byl Boží zásah, když jste se setkali za takových okolností.
 
Nicméně po té, co strávíte společné tři dny se rozhodnete, že zůstanete jen kamarádi. Oba jsme vás sledovali a věděli jsme, že to přijde. Do té doby jsme se zoufale snažili najít další dva potenciální partnery a VOILA! konečně se setkáváte s dalším. Je to Láska na první pohled. Po návratu domů, zůstáváte v kontaktu, muž přijede za vámi na návštěvu a vy se rozhodnete zůstat partnery navždy. Můžete ukončit práci a vrátit se do svého rodného města, najít si novou práci. I když váš příjem nebude tak vysoký oba vaše společné příjmy vám zajistí, že nepotřebujete vydělávat tolik peněz. Dostala jste všechno po čem jste toužila, i když výsledek vypadá jinak než jste čekala.
 
Vidíte jak složité je pracovat s lidmi? Tohoto scénáře se zúčastnili čtyři lidé. Často však scénáře zahrnují mnohem více lidí a s mnoha dalšími menšími cíly. Snažíme se plnit přání všech a je to docela složité. Když lidé váhají, vytváří to jen potíže. Často je snazší vyléčit nevyléčitelnou nemoc, než splnit jednoduché úkoly. Je to proto, že nemocný člověk se často vroucně modlí za obnovení svého zdraví. Takže ho uzdravíme. Modlitba je přímá a soustředěná. Menší touhy obsahují často mnoho váhání : „ Chci to, nechci to. Chci jen toto, i když můžu mít i tamto. Ne nemyslím si, že můžu mít to, nebo ano? “ ……… vyžaduje hodně trpělivosti být Duchovním Průvodcem lidí!!
 
Hlavním cílem dnešního setkání bylo, abyste pochopili, že se nemůžete dostat do cíle, pokud máte pocit, že selžete. Často se stává, že uplyne mnoho času, než uvidíte požehnání v tom, co jste cítili jako selhání. V mnoha případech je výsledek lepší, než váš sen. Nastavte vaše sny vysoko! Dodejte jim energii vášně. Sledujte synchronicity. Sledujte stopy, i když budete muset jít mimo vaši komfortní zónu pohodlí. Pak se dívejte jak se váš život mění!
 
2. POLARITNÍ TÓN VÝZVY – SÍLA POLARITY - Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
 
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
 
Dny s Energií DRUHÉHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Pečeť stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

sobota 25. října 2014

TZOLKIN 25.10.2014 1 BEN kin 53

 
Ben – Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
 
Začněte Trecenu Ben malým osobním obřadem, nebo ranní meditací, projevte poděkování a vděčnost za váš domov, za vaši rodinu, a především děti – pokud jste rodič. Pečujte o atmosféru klidu, pohody a radosti, abyste vy i vaše rodina měli posvátnou svatyni, která vás ochrání od stresů vnějšího světa. Uvnitř vašeho domova je váš vlastní drahý vnitřní mír. Ctěte váš vnitřní domov, tu část duše, která umocňuje vaše probouzející se Vědomí i všechny ostatní aspekty života.
 
DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU
 
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů – význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe – je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře. BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností.
 
***
 
Zdravím vás, jsem Ben doplněný dnes Tónem 1. Společně bychom vám dnes chtěli poděkovat, že toužíte udělat lepší váš čas i prostor v bytí na Zemi.
 
Lidé jako vy, kteří jsou vědomí a připravení dělat změny, budou dělat jen to, že budou dělat změny.
 
Změny, o kterých mluvíme od začátku se vlní zevnitř ven přes strukturu, které říkáte čas a prostor. Každá změna nejprve začíná myšlenkou. Tyto myšlenky rozvíjíte způsobem, který nelze v tomto okamžiku plně pochopit. Nejsou z tohoto světa.
 
Všechny myšlenky pocházejí ze Zdroje jejich počátku. Už je vám známo, že jste plně spojeni s původním Zdrojem. Nikdy nejste sami, i když se to tak může zdát kvůli amnézii, kterou jste se rozhodli zakusit v této sféře a být její součástí.
 
Aby bylo možné provádět změny ve vašem životě, musíte si být nejprve vědomi toho, že chcete změny provést. Věci se dějí každý den a každou hodinu vašeho života. Některé jsou pozoruhodné a obohacující, jiné vycházejí z nízké hustoty a pak ty, které nechcete zažívat znovu, ale díky takovým zkušenostem se rozhodnete dělat změny. Je to stejné, jako když dá dítě ruku do ohně a spálí se, je pravděpodobné, že si nevybere zažít to znovu, takže se rozhodne už nikdy ruku do ohně nedávat.
 
Prostřednictvím pozorování se rozhodujete co chcete zažít a čemu se raději vyhnout. Možná jste byli svědky jak váš přítel spadl z kola a zranil se. V tom okamžiku se může rozhodnout, že nikdy na kole jezdit nebude, protože nechce riskovat pád a zranit se. To je rozhodnutí na základě strachu.
 
Možná jste byli přímo svědkem pádu a všimli si co cyklista udělal a co způsobilo pád. Možná se předváděl a jel na kole bez držení rukou, zatímco sledoval roztomilou dívku. Můžete se rozhodnout, že jízda na kole je něco, co chcete dělat, ale vždy budete mít ruce na řídítkách a oči na silnici. V tomto případě jste udělali rozhodnutí na základě zkušenosti. Možná byste chtěli zažít jak vám vítr fouká do tváře, nebo se chcete přidat k vašim přátelům, kteří milují jízdu na kole. V tomto případě se rozhodujete na základě pozorování vlastních zkušeností. To by mohlo také zahrnovat zkušenost jak snadno se dostat z jednoho místa na druhé. Je možné, že můžete mít trochu strach ze zranění, ale požitek z jízdy na kole vám pomůže překonat strach, když se naučíte dobře jezdit.
 
Změny v životě také můžete provést prostřednictvím sledování toho, co udělali druzí a vědomě se rozhodnout co chcete prožít. Je důležité si uvědomit, že pokud chcete žít plnohodnotný život a mít plno zážitků, budete muset pracovat s některými strachy a kódy přesvědčení jako první.
 
Je důležité, abyste požehnali dovádění druhých. Jsou to jejich rozhodnutí, co vám může pomoci dělat vaše rozhodnutí. Každý z vás jde jinou cestou, každý má během cesty mnoho zážitků a zkušeností. Každá událost, které se účastníte má prospěch pro vás i pro všechny ostatní. Nakonec se všechny tyto zkušenosti vrátí zpátky ke Zdroji.
 
Až do této doby každý z vás uložil ve svém těle mnoho zkušeností - jste chodící knihovnou. Všechny události a zkušenosti se ukládají do Akášických Záznamů – největší knihovny vašeho Vesmíru. Kdykoliv může někdo navštívit tuto knihovnu a vybrat si zážitek, který ho zajímá. Může se to zdát divné, ale kdokoliv mimo vaši sféru může navštívit tuto knihovnu a zažít cokoliv skrze vás. To dělá každý zážitek speciální, požehnejte všemu co jste prožili - každou zkušenost a vybírejte si jen ty, které vás vedou k radosti a bavte se po cestě.
 
Ať už si vyberete jakýkoliv zážitek, kdykoliv si můžete vybrat další. Možná budete chtít vyladit zkušenosti tak, aby pro vás byly příjemné. Možná se rozhodnete z určité zkušenosti odejít. Možná budete chtít říci ostatním o zkušenosti, kterou jste měli, aby mohli učinit rozhodnutí na základě informace, zda oni sami chtějí tuto zkušenost mít či nikoliv.
 
Pokud se rozhodnete udělat rozhodnutí na základě vzájemných zkušeností, vezměte v úvahu, že jiný člověk sdílí své vlastní jedinečné zkušenosti. Když se dělíte s druhými o vaše zkušenosti, mluvte v integritě. Nebojte se podělit o skutečné emoce, které jste cítili. Když sdílíte s druhými své vlastní zkušenosti – je to pravda. Není lepší příběh než ten, při kterém můžete plakat, můžete se smát, nebo mít pocit jakoby jste to prožili na vlastní kůži.
 
Zeptejte se každého člověka, který v něčem vyniká, která část zkušenosti ho nejvíce fascinuje. Většina řekne, že vzrušení z neznámého, nebo když tlačí sami sebe jít nad rámec jejich vytrvalostní úrovně, což vytváří vzrušení. Někteří jsou motivováni výhrou ceny, nebo obdivem ostatních. Ti, kteří tlačí sami sebe nad rámec, je pravděpodobné, že si cestu stejně jako cíl více užívají.
 
Říkáme to proto, že srovnávání a souzení ostatních může pokazit požitek prožívání a odchod od aktivity. Vaše společnost je silně zaměřena na soutěživost s odměnou v cíli. Častokrát se lidé nechtějí podílet na zkušenosti, protože mají pocit, že je to k ničemu, nebo by mohli být odsouzeni, protože to není perfektní dovednost. To jsou hluboké nesmysly a tyto myšlenky je třeba zrušit, abyste si mohli plně vychutnat úroveň, kterou s vyberete.
 
Nikdo nebyl perfektní, když se pokusil něco dělat. Ti, kteří zvládli určité specifické věci jsou vaši největší učitelé, pokud upřímně sdílí celou škálu emocí, které na cestě zažili. Mnozí se snaží tyto emoce skrýt, protože jsou v rozpacích, nebo nejsou schopni sdílet okamžiky zranění, strachu, nebo lítosti…..atd.
 
Lidstvo a život na Zemi znamená okamžiky Ne-Lásky. Zdroj, ze kterého jste původně vyskočili je jen Láska. Doporučujeme vám přijmout všechny zážitky Ne-Lásky s radostí a vděčností. Ti, kteří chtějí zažít jen Lásku, jsou v nesprávné sféře. Mnozí z vašich učitelů věky učili, že lidé jsou na Zemi, aby zažili jen Lásku. Na určité úrovni to pravda je. Nicméně jste se naučili, že Láska rovná se dokonalost, jakmile všechny věci probíhají hladce. Říkáme, že to není pravda. Ano, v pravém slova smyslu je Láska dokonalost. Ale pokud člověk považuje dokonalost za akt, který má dokonalý výsledek, na konci bude vždy zklamán. Cesta je stejně dokonalá jako cíl. Kdykoliv se dostanete k cíli, máte mnohem více zkušeností. Když toto pochopíte, pak se můžeme shodnout na tom, že Láska rovná se dokonalost.
 
Další učení, které bylo zkomolené je, že život je Láska. Pokud je to pravda pak znamená, že smrt je méně než Láska? Ať už to víte, či nikoliv, život na Zemi je jako mrknutí oka, pokud jde o délku života vaší duše, která žije oddělená od Zdroje. Všichni jsou si rovní, ať už si v současné době hrajete na Zemi, nebo jste v jiné fyzické podobě na jiných planetách, nebo ve sféře, kde neexistuje hmota.
 
Také jste špatně pochopili, že Láska se děje pouze v případě, že váš život běží hladce. Opět říkáme, že jsou to hluboké nesmysly a hlouposti. Jakmile pocítíte vděčnost a Lásku za každou zkušenost, budete mít lepší pochopení toho, co si Zdroj Lásky přál zažít.
 
Uhlí nemá žádnou hodnotu s výjimkou několika málo okamžiků tepla. Ale jakmile na tento kus uhlí vytvoříte extrémní tlak, alchymisticky vytvoříte diamant. Teď souhlasíte, že když diamant zbrousíte tady a ještě tady, stane se více cenný v očích pozorovatele? Váš život je úplně stejný. Každá zkušenost má svou hodnotu. Je jen a jen na vás, co se rozhodnete prožít, a zda bude vaše cesta naplněná radostí, nebo utrpením. Proč nezažít radost i utrpení? Neznamená, že musíte žít celý život na jednom místě. O kolik bohatší bude váš život, když si dovolíte mít oba zážitky? Když už nic jiného, tak budete mít alespoň velký příběh pro ostatní.
 
1. TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí.
 
Vy jste iniciátorem NOVÉHO.
Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu!
Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem.
 
Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.
 
VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!
 
Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku – začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ – čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Znamením.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

TRECENA BEN

 
Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.
 
Tato Trecena začíná Ben ( poutník, rákos) – ambice, síla, sebejistota, vnitřní síla, autorita, putování novými směry, energie spojení mezi Nebem a Zemí a sdílení s druhými. Mayská proroctví uvádí, že bůh Quetzalcoatl postavil ve městě Tula sloup symbolizující Strom Světa jako cestu mezi Nebem a Zemí.
 
Takže Energie Ben se stává zprostředkovatelem světelné energie – fotosyntéza na spirituální úrovni – neustálé spojování mnoha úrovní – od prvotní buněčné, až po vyšší vibrace multidimenzionální existence.
 
Tato fotosyntéza ( energie kundalini, která proudí nahoru a dolů přes naší páteř ) v nás probouzí to nejlepší, co v nás je, zejména vášeň pro koncepci. Můžeme tedy začít se změnami a pokud jste se narodili v den Ben – máte v sobě dar vize měnit svět na lepší místo.
 
Trecena začíná číslem 1 a končí číslem 13. Čísla 6, 7, 8 představují hřeben Vlny. Hřeben může být interpretován jako silné energie – i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku. Tok Světelných energií má hřeben v 6 ETZNAB ( zrcadlo, zrcadlový odraz, kde se odrazí vaše vnitřní Já), 7 CAUAC ( bouře, která vyčistí duši) a 8 AHAU ( ztělesnění Světelné energie, která podporuje, aby naše duše kvetla). Tento příliv energií je právě to, co potřebujeme k vytvoření momentálních změn.
 
Ben symbolizuje světlo rodiny a domova. Je to Nagual dětí a rodiny. Jak začínáme tuto Trecenu, je vhodné uvědomit si, co je v našem životě opravdu důležité a smysluplné. Je to kariéra? Sláva? Finanční, nebo profesní úspěch? Nebo jsou to naši nejbližší, které často bereme jako samozřejmost – prostě tu jsou. Velmi dokonale toto dilema vykresluje film Flash of Genius.
 
Jsme velmi překvapeni, když vzrušení nakonec pomine – jsme schopni se revanšovat svým nejbližším? Když je všechno v pořádku, máme tendenci brát své nejbližší jako samozřejmost, nemělo by to dojít tak daleko, že přijde krize a my si uvědomíme jakou podporu a lásku od našich milovaných dostáváme.
 
A pokud je tomu naopak - naše rodina nás dusí, stahuje nás dolů, nedovolí nám svobodně dýchat, snaží se nás ovlivňovat, potřebujeme nutně vyhledat svůj psychický a emocionální prostor – mít osobní svobodu. Obě strany mince se tedy nevylučují , vyžaduje to uvědomování, disciplínu a odhodlání. A spoustu, spoustu, spoustu Lásky. Všechno je vždy o rovnováze. Respektujte sebe i všechny ve vašem okolí - na rovnoprávném základě, který přináší respekt.
 
Využijte Energii BEN, rozpoznejte a vnímejte vaší vnitřní sílu, autoritu. Nastal čas pro přístup k této vyšší vibraci, vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, kterým zároveň tvoříme změny ve světě.
 
REZONANCE NA GLOBÁLNÍ A OSOBNÍ ÚROVNI
 
Vlna POUTNÍKA přináší SVOBODU a NEZÁVISLOST. Celá Vlna vám přináší klíč k rozšíření horizontů poznání.
 
Problémy, které se objeví v této Vlně, vám napoví, že jedině vy sami si blokujete svůj potenciál. Vaše Vědomí lpí na omezeních, je jedno jestli se projevují spirituálně, ideologicky, nebo materiálně. Nezapomínejte, že všechny společenské a náboženské vzorce jsou často osobní ideologií. Také morální a společenské povinnosti vůči dětem, rodičům, přátelům, které vás řekněme omezují, zde ukáží své trny. Současné inkarnace učinily mnoho z nás mistry sebeomezení. Mějte odvahu podívat se na sebe. Strach je základnou starých programů.
 
Zralé Vědomí neuznává vězeňské zdi a především ty, které byly postaveny cizím Egem.
 
Přijetí zodpovědnosti za sebe a své činy znamená, že se už nikdo nemůže schovávat za jména druhých, ukrývat za legitimitu vlády a moci, nechat se podporovat autoritami, aby tímto způsobem ospravedlnil svoje činy. Všechno, co děláte je vaše vlastní! Není vinných na vnější straně. Jste jen VY! Poutník vás vyzývá, abyste svobodně kráčeli po linii ČASU – bez rozpínání pomocných sítí. Jděte životem s důvěrou a nedovolte ležet ladem světelným polím a plýtvat vaším talentem. Směle překračujte mimo povolené horizonty trojdimenzionálních omezení. Zachyťte hlubší vztah, jelikož za ním se skrývá smysl vašeho života. Vaše zkušenosti se ve Vlně Poutníka týkají každého TEĎ. Ptají se vás: 
 
JSTE OCHOTNI JÍT DÁL DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ BYTÍ, NEBO SI ZVOLÍTE ZŮSTAT VE STARÉM TROJDIMENZIONÁLNÍM BAHNĚ?
 
Kin 53 odemyká 2. bílý ČASOVÝ ZÁMEK – kontrola jakosti duchovní zralosti
 
Přehled Vlny 25.10. - 6.11.
 
BEN 1
IX 2
MEN 3
CIB 4
CABAN 5
ETZNAB 6 galaktický portál
CAUAC 7
AHAU 8
IMIX 9
IK 10
AKBAL 11
KAN 12 galaktický portál
CHICCHAN 13
 
Autor obrazového kódu, na který se vztahují autorská práva -  Martin Zezula - www.zezula-art.sk
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pátek 24. října 2014

TZOLKIN 24.10.2014 13 EB kin 52

 
Eb – Člověk, Cesta – Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu
 
Vědci se domnívají že budoucnost ovlivňuje současnost…..a to znamená, že osud, který je vaší volbou a svobodnou vůlí, skutečně může ovlivnit současný život. Pokud přijmete tento překvapující předpoklad, můžete přitáhnout právě dnes váš osud blíže k vám třeba tím, že ohnete cestu vaší duše z lineárního času, jakoby otočením do spirituálního Möbiova pásu. To je výzva pro dnešní den!
 
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to Energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi – Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
 
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
 
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity
 
***
 
Jsem Eb a dnešní den sdílím s unikátním Tónem 13. Tento Tón je symbolem Mistrovství. Můžete si jej představit jako 5+5+3=13. Prvních 5 představuje plnost lidství, druhých 5 představuje duchovní Vědomí v lidské formě ( Vyšší Já ). 3 je symbolem Trojice VŠEHO CO JE. Dejte všechny symboly dohromady a máte schopnosti Mistra. Být Mistrem znamená mít schopnost znát své Já jako duchovní Bytost se zkušeností lidství. S podstatou 3, která představuje TROJICI VŠECH VĚCÍ, přijímá Mistr plnou sílu a pochopení, že všechny věci jsou obsaženy v něm / v ní.
 
Když jde člověk plně vědomě po cestě Světla a usiluje o Jednotu a Bezpodmínečnou Lásku, má všechny věci k dispozici. Bylo mnoho Mistrů, kteří chodili po Zemi v lidské podobě. Tyto Bytosti byly schopny dělat úžasné věci: uzdravovaly nemocné, křísily mrtvé, teleportovaly se, manifestovaly předměty zčista jasna…..atd. V každém z vás jsou schopnosti Mistra. To je možné, když čelíte všem strachům a naučíte se milovat všechny bezpodmínečně – pak jsou všechny tyto dary uvnitř vás obnoveny. Pravda o bezpodmínečné Lásce přichází z pochopení, že každý z vás přišel ze stejného Zdroje a každý se do něj opět vrátí.
 
Nikomu není co odpouštět; nikdo není menší, než druhý. Neexistuje žádné místo kam je třeba chodit. Neexistuje nic co je třeba udělat. Každý z vás je zde, aby zažil zkušenosti a sdílel je s těmi, kteří mají zájem. „ Vím, že mám poslání. Vím, že jsem přišel / přišla z nějakého důvodu .“
 
Země je v úzkých a na pokraji ekologické katastrofy. Lidi zabíjejí lidi. Potravinové zdroje jsou otrávené. Vládní systémy jsou zkorumpované. Jak můžete říct, že nemáte co dělat? Tato otázka se ve vaší mysli může objevit. Z vyšších sfér odkud se díváme je všechno v nejlepším pořádku.
 
Máme pro vaše Vědomí bonus - v podstatě není čas, není prostor, nejsou žádné věci. Nakonec se vrátíte do vyšších dimenzí Světla a Lásky.
 
Na co jste zapomněli, když jste vstoupili do této sféry je, že vše je v pořádku. Rozhodli jste se vstoupit na Zemi a zažít zázraky. V obtížné části byla vaše duchovní paměť ztracena, jakmile jste vstoupili do hustoty této planety. Před inkarnací si mnozí z vás byli znovu a znovu jisti, že neztratí paměť, přesto to znovu a znovu děláte. Nemáte nad tím žádnou kontrolu, protože to byl způsob, který nastavili původní tvůrci, z nichž mnozí jste vy. Byl to nový experiment, který se nyní blíží ke konci. Jsou tu někteří ze všech koutů Vesmíru, kteří přišli, aby vám pomohli dostat se z karmických dluhů. V průběhu let byli mnozí zachyceni ve víru, když skočili do bazénu, aby vám pomohli.
 
Mnoho dětí se inkarnuje s plnou pamětí odkud přišli. Říkáte jim indigové, křišťálové, nebo duhové. Mnohé na Zem nikdy nevstoupily. Tyto duše smluvně přebírají těla těch, kteří chtějí opustit pozemskou rovinu. Některé z těchto duší přišly jako plně realizovaní Mistři se schopnostmi, které vás ohromí. Jsou jasnovidní, jsou schopní číst myšlenky, jsou schopní telekineze, jsou schopní prorokovat a uzdravovat. Prosíme vás zbožňujte je, nebo je postavte na podstavce. Jsou tu s plnou pamětí svých schopností, na rozdíl od vás, kteří jste měli paměť vymazánu. Jakmile každý z vás plně pochopí bezpodmínečnou Lásku, vaše schopnosti se vám opět vrátí.
 
Když jste se inkarnovali na Zemi, dostali jste každý konkrétní DNA kódy, které vám umožňují žít jako člověk. Nyní, když se tato etapa vývoje chýlí ke konci, budete mít příležitost obnovit svoji DNA a přesunout se do vyšších sfér Světla. Pokaždé když máte zkušenost Lásky a začleníte toto poznání, vaše DNA se změní. Existuje mnoho údajů, které vám to mohou potvrdit. Vaši vědci jsou na pokraji pochopení jak skutečně Vesmír funguje. 
 
Nebude čas pro ty, kteří využívají temné programy a rozvíjejí je, aby vás ovládali a kteří nechtějí, abyste se přiblížili ke Světlu. Jejich temné programy jim byly umožňovány věky, ale nyní je čas to uzavřít. Nejdůležitější je, aby vaše Mistrovské schopnosti byly používány milujícím způsobem. Pokud se rozhodnete dělat co dělá temná strana, nebudete moci vzestoupit s planetou. Tento čas přijde velmi brzy.
 
Udělejte si čas a podívejte se na temné energie uvnitř vás - ty Stíny, které jsou méně než milující a méně než laskavé. Vyčistěte pavučiny tím, že budete čelit svým strachům, omluvíte se ostatním a převezmete zodpovědnost za své jednání a činy. Nemůžete vibračně stoupat, dokud v sobě skrýváte temné pocity vůči druhým a viníte je za váš životní stav.
 
Tmavé myšlenky se slepují dohromady. Láska volně proudí. S cílem zvýšit vibrace se musíte rozveselit a uvolnit všechny temné myšlenky, slova, činy. Nastavte své záměry jak žít život snů a tvořit utopickou společnost, ve které si přejete bydlet.
 
Chcete vytvořit Mír? Pak se naučte být klidní v každé situaci. Chcete méně odpadků ve světě? Pak se naučte recyklovat a odmítněte nakupovat plastové předměty, nebo ty které škodí Zemi. Chcete mít čistší vzduch? Choďte více pěšky, nebo jezděte na kole do zaměstnání. Jste naštvaní na přidávání přídatných látek do potravin a jiných podivných věcí do nápojů? Pěstujte si vlastní jídlo. Zlobíte se na korupci ve vašich vládách? Udělali jste si vaše domácí úkoly, než jste šli někoho volit do těchto úřadů? Je nutné někoho volit?
 
Mezi vámi existuje hodně kňučení a sténání. Ale jen málo z vás demonstruje a je rozhodnuto podniknout kroky pro dosažení svých požadovaných cílů. Jako společnost jste líní. Nyní se cítíte jako v koutě a beznaději, protože existuje nerovnováha ve všech oblastech života.
 
Jako národ jste předali svou sílu jiným, ale nyní nastal čas svou sílu kultivovat. Poslali jsme vám mnoho vyslanců, kteří vám pomáhají. Ale mezi vámi jsou i ti, kteří čekají na příchod Spasitele, aby vás dostal z vašeho nepořádku, který jste vytvořili. Mnozí reagujete slovy: „ Ale nechtěl jsem vytvořit tento nepořádek! “  Chtěli bychom vám říci: „ Ale ano samozřejmě, protože mnozí z vás žili na planetě mnoho životů. Každý život včetně tohoto zanechal na Zemi mnoho negativních otisků pokaždé, když se zabýváte negativními emocemi, nevědomými myšlenkami, či slovy. Nyní osobně sklízíte to, co jste zaseli kolektivně.“
 
To je to co máme na mysli, když říkáme zodpovědnost za vlastní činy ve vašem osobním životě, ve vládních institucích a ve všech aspektech života. Můžete pokračovat v kňučení, nebo můžete začít uklízet prostor v mysli a v těle.
 
Opět říkáme, není nutné nic dělat. Je prostě třeba být. Představte si co by se stalo v tuto chvíli na Zemi, kdyby se každý z vás rozhodl mlčet 5 minut. Během tohoto ticha byste přijali svou roli za všechny události na Zemi. Co kdyby se každý z vás rozhodl, že se bude pohybovat vpřed, se všemi bude zacházet s laskavostí, úctou a bezpodmínečnou Láskou? Dokážete si představit co by se stalo?
 
Na planetě je v tuto chvíli dost jídla, abyste všechny nakrmili. Existuje dostatek semen, které když zasadíte, bude dostatek jídla pro všechny. Existuje dostatek oblečení pro všechny na Zemi. Existuje mnoho způsobů jak se oblékat, aniž byste vytvářeli nerovnováhu na planetě. Existuje dost technologií a peněz, abyste nemuseli znásilňovat Zemi pro její drahokamy. Existuje dostatek hotových domů a dostatek prostředků pro stavbu nových tam, kde je potřeba. Je to vaše chamtivost a potřeba kontrolovat, nebo být nad druhými, co vedlo k nerovnováze na Zemi.
 
Opakujeme, není potřeba nic udělat, než se probudit a být veselí. Doporučujeme vám, abyste o těchto věcech přemýšleli a hledali způsoby jak vytvořit svět, který chcete vidět. Přestaňte ukazovat prstem jeden na druhého a převezměte zodpovědnost za vaše jednání a nekonání. Každý z vás je Mistr. To znamená zvládnutí schopností, které určují výsledky vašich zkušeností na Zemi. Země se mění. Země vzestupuje. Pohybuje se dál s vámi, nebo bez vás. Vítá každého, kdo pomáhá v tomto procesu Vzestupu. Vyberete si temnou nebo světelnou cestu? Loučíme se pro dnešek a doufáme, že budete přemýšlet nad těmito věcmi a připojíte se k nám na naší cestě Osvícení!
 
13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. Věřte ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebe-identifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho JÁ a k cíli vašeho světelného těla. Přemýšlejte o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
 
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
 
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu „12“ ,to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle – nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo „13“ je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o ČÍSLE OSUDU.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází Přechodu – opuštěním STARÉHO a připojením k NOVÉMU – čili SÍLU TRANSFORMACE.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 

čtvrtek 23. října 2014

TZOLKIN 23.10.2014 12 CHUEN kin 51 galaktický portál

 
 
 
Chuen – Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolu-Tvůrce
 
Barevné vlákno, které tká jednotlivé životní zkušenosti do jednoho velkého gobelínu lidské evoluce, je vytvořeno z brilantního Světla Vědomí. A je to Chuen, kdo tká toto vlákno každého z nás. Tak jak přemýšlíme o našich životech dnes, tak bychom měli všechny dny LaKa (12), rozpoznat hlubokou propojenost s lidmi, událostmi, situacemi, které utváří naše zkušenosti na této planetě. Čím více ctíte a respektujete každého člověka, událost i situaci a méně očekáváte na oplátku, tím osvícenější a zralejší se stáváte. Až dnes budete tkát tapiserii svého života, vybírejte vlákna moudře.
 
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr – říká se – že bude vyslyšen. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
 
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších – šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a „ zlaté ruce “, ale někdy i velké Ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
 
Chuen žehná mimořádným schopnostem lidské bytosti a lidského těla vyjádřit emoce, promyšlený pohyb, tvořivost a rozvíjení silných duchovních a spirituálních schopností. Je čas hrát si, objevovat, tančit, prostě oslavovat, že jste naživu. Je to čistá, nesobecká, nevinná radost, která urychluje vývoj. A jak to udělat? Musíte se osvobodit od všech omezení a hranic, strachů, hrozeb a psychologických her, všech zdí, dveří a stropů. Pronikněte ke své vlastní osobní svobodě!
 
***
 
Přeji vám hezký den, jsem Chuen s Tónem 12. Přivítejme společně tento velkolepý a slavný den. Doporučujeme vám, abyste o sebe dnes pečovali a opravdu se rozveselili. Lidé mají tendenci brát sami sebe i situace příliš vážně. Dnešek začněte smíchem. Najděte si čas a hluboce a srdečně se zasmějte.
 
Postarejte se ať vaše energie proudí. Pracujte s vnitřními svaly. To vás povzbudí. Udělejte to kdykoliv máte pocit, že se pohybujete v nízkých energiích. I když to nemusí být právě společensky korektní, udělejte to v každém případě, alespoň povzbudíte ostatní, kteří se mohou zasmát s vámi.
 
Kolik obchodních schůzek by bylo méně nudných a napjatých, kdyby se všichni srdečně zasmáli. Wow……..to by proudilo tvůrčí šťávy! Ti, kteří pracují s dětmi, by pro ně měli dělat přestávky smíchu. Jak často se stává, že sou lidé ve svém vzdělávacím zařízení pokáráni za hihňání a smích? Dopřejte si smích a uvidíte jak se výrazně zvýší vaše pozornost.
 
Když budete dělat nějaké shromáždění s duchovní tematikou, zařaďte do něj smích. Osvěžte energii a nechte ji proudit. Radost je podstatou vašeho Bytí! Pocit radosti probudíte nekontrolovaným smíchem. Smích je skvělé cvičení pro vaše vnitřní orgány. Smích je nejlepší lék a je zdarma! Lidé by se mnohem méně obraceli na zdravotní systém, kdyby se více smáli a méně trápili.
 
Místo tuctu pilulek se jednoduše smějte!
Když se cítíte smutní, smějte se!
Když vaše energie klesá, smějte se!
Když jste unavení, smějte se!
Smějte se!
Smějte se!
Smějte se!
 
Po celém světě existují kluby smíchu. Je všeobecně známo, že lidé ze skupinového smíchu těží velké výhody. Jakmile každý z vás otevře dveře od skříně a dovolí sám sobě zasmát se když to potřebujete, otevřete tak dveře dokořán pro všechny a lidé vás budou následovat.
 
Smích uvolňuje hormony na subatomární úrovni. Když nadechujete více kyslíku, rozšiřujete své Vědomí a do vašeho života přichází více kreativity. Když zíváte, přinášíte více kyslíku pro odpočinek. Když se smějete, přinášíte více kyslíku pro přípravu být více aktivní.
 
12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY. Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, ale víme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
 
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI,
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
 
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. Slovo krystalický zde znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu nám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také zapletení karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón KRYSTALICKÝ preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní Dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

středa 22. října 2014

TZOLKIN 22.10.2014 11 OC kin 50 galaktický portál

 
Oc – Pes - Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání
 
V této Treceně testuje Ahau mentální, psychickou a fyzickou odvahu – v tom leží jádro vaší osobní autority. Použijte energii Oc a přijměte zkoušky a výzvy, kterým čelíte se vztyčeným kýlem, chladnou hlavou, pevným odhodláním a s vědomím, že to všechno představuje souhrn vaší minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Všechno co se naučíte, co jste nuceni řešit, jsou výzvy vašeho Status Quo a komfortní úrovně. Všechno jsou to věci, které jsou vašimi největšími učiteli a nejvěrnějšími spojenci.
 
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI – cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.
 
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své „ smečce “, mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.
 
***
 
Vítáme vás v tento den nových začátků. Včera jsme sdíleli naši moudrost týkající se výběru nových projektů a změn chování, kterého se stále držíte. Dnes dáme tyto procesy do pohybu pohonem emocí. Není nic v tomto Vesmíru co by bylo statické, nebo co by se zastavilo. Nejblíže stagnaci je například páchnoucí rybník, kde není dostatek kyslíku. Máme termín „ sedící překážka“ pro ty, kteří stagnují ve zmatené nerozhodnosti a nemohou se pohybovat tam ani zpět. Nastal čas vyřadit překážky a vytvořit realitu, kterou jsme použili ve včerejším procesu. Podívejte se prosím zpět na tyto informace, pokud jste připraveni pokročit k novým cílům.
 
Po tom co jste si vytvořili seznam věcí, které chcete ve svém životě prožívat, je třeba jim dodat energii. Musíte je jasně cítit přicházet do vašeho života. Možná jste našli další s podobnými záměry a zasadili semínka spolu-vytváření vašich snů. Co teď? Otevřete dveře a vstupte do této utopie, kterou si představujete. Ona už tady je, ale vy jí nemůžete vidět. Budeme o tom sdílet některé naše myšlenky.
 
Existuje mnoho způsobů jak toho dosáhnout. Každý z vás je jedinečný, každá cesta je jiná. Doporučujeme vám, abyste byli nebojácní a kreativní ve všech aktivitách. Než každé ráno vstanete, vytvořte pocit Lásky tím, že budete pociťovat vděčnost, poděkujete všem lidem, místům a událostem ve vaší sféře a za dar přítomného okamžiku.
 
Nyní stojíte na prahu opustit nežádoucí vzory chování a přesvědčení. Najděte si čas přemýšlet o svém snu, nebo projektu a požádejte během dne o radu při rozpoznávání synchronicit a stop. Pociťujte důvěru, že vše je již v pohybu a vše již v podstatě existuje. Někdy tomu říkáme „ dělat, jakoby se to už stalo“, na určité úrovni je to velmi přesné. Pociťujte jaké to bude, až budete chodit v radosti. Pociťujte výsledek.
 
Dávejte pozor co se během dne objeví. Přemýšlejte zda je to něco co by vás dovedlo k cíli elegantním způsobem. Je mnoho způsobů, jak prožít každou událost. Je jen na vás jakou si vyberete náročnost trasy.
 
Objeví se ještě mnoho lidí a chování, které se bude snažit udržet vás uzamčené ve starém paradigmatu. Někteří mohou být vůči změnám odolní a to z mnoha důvodů. Nepůjdeme dnes do všech možných scénářů. Stačí, že jste si vědomi změn paradigmatu kolem vás a že se nové paradigma, které posouváte v celém Vesmíru, vlní kolem vás. Jste tak silní!
 
Během dne si stále uvědomujte své myšlenky. Kdykoliv si uvědomíte páchnoucí myšlení – zamyslete se znovu! Může to vyžadovat praxi, většina lidí jsou chorobní myslitelé. Denní meditace a krátké přestávky během den, kdy můžete trénovat vypnutí mysli, jsou vám vřele doporučeny.
 
Dbejte na každé slovo. Říkáte pravdu? Jsou vaše slova upřímná, nebo plná pomluv? Mluvíte pořád dokola a stojí vaše Ego v cestě? Je to, co říkáte relevantní, nebo zbytečné? Jsou to slova laskavosti a moudrosti? Naučte se rozpoznat, kdy je nejlepší mlčet a kdy mluvit. Jste si vědomi své schopnosti naslouchat? Necháte ostatní dokončit větu? Většina lidí je tak zaneprázdněná, že ztratili schopnost naslouchat.
 
Dávejte pozor na vaše akce. Kdykoliv budete chtít zlomit starý zvyk, zjistíte kolik druhů chování je hluboce zakořeněných a kterých si často ani nevšimnete, že děláte. Je dobré zapsat chování, které neslouží modelu paradigmatu, který vytváříte. Čtěte si tento seznam nahlas, dokud staré chování nezlomíte. Zapojte do toho všechny smysly – zrak, sluch, hmat, aby vaše mysl i vědomí to vzaly na vědomí. Doslova – dbáte vědomě na to, co děláte.
 
Proto, když se pustíte do seznamu nevhodného chování je víc pravděpodobné, že si všimnete toho co děláte. Pak se dostanou nevědomé návyky do vašeho vědomí. Jakmile si uvědomíte nechtěný zvyk, můžete ho vědomě zastavit a vytvořit nový.
 
Ostatní si určitě všimnou jak se měníte. Možná jste přestali soudit druhé. Možná reagujete jinak na bezohledné řidiče, nebo si najdete jinou práci. Uvědomujte si své pocity a intuici, jedná se o vrozené vlastnosti jejichž cílem je vést vás k, nebo od vašich cílů. Pokud máte nepříjemný pocit, nebo že něco není v pořádku - věnujte tomu pozornost. Snažte se rozpoznat, zda se jedná o starý strach, nebo vás vaše vnitřní vedení řídí směrem k lepší cestě.
 
Pro dosažení požadovaných cílů musíte jít směrem k nim. To znamená, že si uvědomujete každý krok - když umístíte jednu nohu před druhou a uděláte další krok. Zpočátku se to může zdát nudné. Nicméně jak to cvičíte, staré zvyky odpadávají a váš nový způsob života se stává vaší přirozeností. Vámi požadované nové chování se přesune na nevědomou úroveň, takže můžete pozorovat krásu, která vás obklopuje. Lze to přirovnat k jízdě na kole. Zpočátku vstřebáváte kam dáte ruku a kam nohu, trávíte hodně času díváním se dolů na nohy a na silnici a zaměřením na rovnováhu. Jakmile ovládáte synchronicu pohybu celého těla, stáváte se hbitější a můžete si vychutnávat krásu květin kolem vás.
 
Kdykoliv, jak se pohybujete směrem k vašim cílům, může dojít k zastavení pokud podlehnete strachům a nerozhodnosti. Doporučujeme vám podívat se vašim strachům do tváře a uvědomit si roli, kterou hrají ve vašem životě.
 
Toho lze dosáhnout mnoha způsoby. Někteří lidé milují výzvy a ve skutečnosti to co je pro někoho strašné, je pro ně prostředek pro překonávání. Jiní mohou přestat být citliví pomalým překonáváním strachu. Vyberte si co vám vyhovuje nejlépe, přičemž sami sebe přestěhujete mimo svoji komfortní zónu, den za dnem.
 
Doporučujeme vám, abyste vyhledali pomoc svých duchovních Průvodců . Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli dát vaše záměry do pohybu. Navždy si zapamatujte, že nejste nikdy sami. Je naším přáním, že budete dělat každý krok směrem k sebe-posílení a k radosti. Pamatujte že život není cíl, ale cesta. S touto myšlenou se pro dnešek loučíme a přejeme vám příjemnou cestu!
 
11. TÓN OČISTNÉ SÍLY – SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ. JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění - proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO – CO – JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží vašemu pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vnáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně je testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy . Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!
 
TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ
 
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu 11 se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou Dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít Dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí a zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

úterý 21. října 2014

TZOLKIN 21.10.2014 10 MULUC 49

 
Muluc – Měsíc – Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, DHARMA, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, Síla očištění, progresivita, Síla změny pohledu, podvědomí
 
Díky přírodním zákonům je život plný vzestupů a pádů, v kterých se musíme naučit orientovat a instinktivně hledat harmonii a rovnováhu. Lahun (10) dnes dělá testy a zkoušky, které nám Trecena Ahau hází na stůl poněkud těžší, ale spojíte-li své síly s Muluc, ukáže vám zlatou střední cestu směrem k vyřešení a posunu. Bez ohledu na výzvy a zdánlivé překážky, na které se díváte právě teď, důvěřujte Lahun a Muluc, kteří vám pomáhají vidět potíže bezprostředně uprostřed hluku, nebo zmatku, takže dnes se soustřeďte na dlouhodobý horizont. Pamatujte, že nejlepší způsob jak se dostat z každé složité situace není cesta kolem ní , ale skrze ní.
 
MULUC v yuakatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.
 
Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC.
 
Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum.
 
Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.
 
***
 
Zdravím vás, jsem Muluc. Včera jsme mluvili o dokončení a o tom, že když je něco dokončeno, vždy se otevírají dveře k novému začátku. Na počátku Vesmíru, jehož jsme byli součástí, bylo jen Světlo a Láska. Mnozí jste možná zvědaví, kde toto Světlo a Lásky vznikly. Neexistují žádná slova, žádný koncept ani srovnání jak vám tyto informace přiblížit. Dokonce i ti osvícení z vás mohou jen stěží pochopit vznik a počátek Vesmíru. Existuje mnoho historických odkazů vztahujících se k počátku vašeho Vesmíru a vaší planety, kde nyní bydlíte. Zjednodušenou verzi najdete v knize Neala Donalda Walsche – Malá duše a slunce.
 
Nicméně dnes se zaměříme na počátky, které jsou více relevantní pro váš život teď a tady na Zemi. V každém okamžiku existuje nekonečné množství možností, kdy si můžete vybrat další projekt, nebo další zážitek, zkušenost. Jak zúžit možnosti, aniž by vás to přesahovalo? To je předmětem řešení dnešního sezení s námi.
 
Zveme vás snít váš největší sen o tom, co si přejete, aby se manifestovalo ve vašem osobním životě, veřejném životě i celkově na planetě. Jděte nad rámec toho co si myslíte, že je možné, nechte svou fantazii běhat bez omezení. Udělejte si pro tento účel každý den čas. Když si budete představovat utopii po které toužíte, začnete zaznamenávat způsoby, jak tento sen vytvářet. Nedělejte si starosti ani žádné obavy, které v současné době máte jako je nedostatek peněz, chybějící vzdělání, kódy přesvědčení atd. Jste ve fázi představování, ostření a vyhlazování neomezeného seznamu možností včetně výše a velikosti.
 
Jakmile tvoříte seznam možných způsobů jak pomoci spolu-vytvářet utopickou společnost, věnujte prosím pozornost každému nápadu. Je dobré, aby se v něm objevila každá vaše zkušenost, kterou jste získali. Dávejte pozor na ty, při kterých cítíte napětí a při kterých teče šťáva vaší vášně. Možná tam jsou některé aspekty konkrétní práce, nebo projektu které by se vám líbily, aniž byste potřebovali řešit další. Jaké jsou vaše silné a jaké jsou vaše slabé stránky?
 
Nastal čas nechat vaši tvůrčí šťávu proudit. Začněte hledat všechny možné způsoby jak můžete spojit vášnivé a vzrušující okamžiky toho, co chcete na vaší cestě vytvářet. Nezapomeňte odstranit obavy z možných výsledků, finanční, nebo vzdělávací potřeby, které by mohly blokovat vaše poslání na Zemi.
Pokračujte ve snění velkých snů!
 
Stejně jako roztleskávačka povzbuďte tyto vize Láskou, zlatým Světlem, radostí a s vědomím, že se to může stát. Během tohoto procesu je ideální to, co můžete sdílet s druhými. Pokud jsou ostatní na nižší frekvenci mohou negovat vaše sny do bodu, kdy zase spadnete zpátky do monotónní nudy. Ještě horší jsou jasnovidné a dobře míněné rady přátel, kteří se snaží předávat vám myšlenky jak má utopie vypadat. Často, aniž byste si to uvědomovali, můžete změnit směr a nakonec opět sejít z cesty.
 
Další krok je začít volit myšlenky, při kterých se cítíte dobře. Vytváří myšlenka na projekt nadšení a rozvíjí způsoby, aby se to stalo? Cítíte při myšlenkách na projekt tíhu, takže si říkáte : „ No, fuj to budu muset dělat? “ Dělejte si seznam všech myšlenek a všech částí, jak to na vás působí. Zvažte způsoby jak povzbudit své sny: pište si seznam, kreslete obrázky projektu, vytvořte si nástěnku snů a začněte podnikat kroky k dosažení cíle. Potřebujete nějaký kurz? Máte již tyto dovednosti? Pokud ano, měly by být na pořadu každého dne, protože rozpalují vaše nadšení.
 
Věřte tomu, že nejste uzamčeni a odsouzeni stát na jednom místě. Stále máte svobodnou vůli a možnost upravovat své volby. Klíčem k úspěchu je dělat aktivní volby. Každý z vás má stejné množství času každý den. Volba, jak budete váš čas trávit, je jen na vás. Vaše stravovací a relaxační návyky mohou zvýšit vaši energii, kterou potřebujete pro dosahování cílů. Jakmile máte myšlenky jasné, pak je dobré udělat sezení s vašimi Průvodci a ujasnit záměry co jste si vybrali, že chcete zažít. Můžete požádat o vyčištění cesty a pomoc při rozpoznávání osob, míst, událostí, které vás podporují při dosahování snů. Své sny sdíleje s rozvahou. Obklopte se těmi, kteří vás podpoří. Najděte ty, kteří mají stejný záměr a spolupracujte. Síla soustředěné skupiny je exponenciálně silnější s každým, kdo přidává svůj záměr snu. Společně můžete vytvořit Ráj na Zemi.
 
10. TÓN MANIFESTACE – SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy – duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?
Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systémy víry se opírá vaše realita – váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi! To je klíč k nalezení vaší pravé identity.
 
POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT
 
V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící vedle Tónu DESET.
 
TÓN 10. VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ
 
Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento Den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

pondělí 20. října 2014

TZOLKIN 20.10.2014 9 LAMAT kin 48

 
 
Lamat – Hvězda – Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá ( jasná ) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost
 
Dnešní den s podporou Bolon (9) přináší radostné a slavnostní energie, které jsou skvělé pro oslavy narozenin, oslavu narození dítěte, zásnubní večírek, svatbu, oslavu výročí, promoce a další významné životní události. Pokud oslavujete tyto události dnes, nejenže máte vysokou šanci dobrého průběhu, ale také vytváříte pravděpodobnost trvalé vlny hojnosti, prosperity a plodnosti.
 
DNES JE DOBRÝ DEN POŽÁDAT O HOJNOST 
A UDRŽOVAT HOJNOST VE VŠECH SFÉRÁCH ŽIVOTA A VE VZTAZÍCH
 
Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodili se v této energii, mívají zpravidla šťastný osud – ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokážou pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.
 
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod – vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
 
LAMAT představuje nekonečný cyklus ve světě rostlin. Glyf LAMAT Mayové spojují s Venuší, která se objevuje jako Večernice, večer zmizí a ráno jí můžeme spatřit na obloze jako Jitřenku. Venuše je jako Bohyně Gaia, které umírá v zimním období a znovuzrodí se na jaře.
 
***
Jsem Lamat, děkuji, že jste tu. S Tónem 9 bychom se s vámi rádi podělili o aspekt dokončení. Uvědomujte si na každém kroku, že nikdy nic není dokončené. Všechny věci jsou neustále ve stavu růstu, nebo zániku. Neexistuje žádná stagnace. Dokonce i v době zdánlivé stagnace je všechno ve stavu pohybu a vývinu. To, na co bychom chtěli dnes poukázat je, že každý akt dokončení je vstupní branou do nového začátku.
 
Mnoho starých projektů ukončíte a začnete nové. Už jste se naučili aktualizovat kódy přesvědčení při práci na starých projektech. Tyto dovednosti budou vládnout vašemu životu, dokud se zcela nezlepší, nebo zcela nezmění. Takže když začnete nový projekt, pracujete v rámci paradigmatu, který jste si pro sebe vytvořili.
 
Je moudré denně přezkoumat vaše chování, co nejobjektivněji zhodnotit své reakce na různé situace - slova, která říkáte, myšlenky, které myslíte, chování atd. ….. můžete objevit některé situace, v kterých byste se chovali víc elegantně. Je dobré mentálně přehrát roli nového způsobu jednání, když se taková situace objeví znovu. Praxe je to, co dělá tento způsob vaší přirozeností.
 
Tímto „peelingem“ odstraníte nežádoucí chování, kódy víry a reakce, které vám brání jít krok za krokem v radosti a žít život naplněný kouzly, což se vám v tuto chvíli může zdát nepředstavitelné.
 
Doporučujeme vám udělat si čas a představit si nepředstavitelné. Sněte vysoko a sněte ve velkém! Spolu-tvořte s druhými, kteří smýšlí stejně a kteří chtějí zažít stejné věci. Ve skupinovém záměru je síla. Nikdy nepodceňujte tuto sílu. Zavolejte nás na Druhé Straně, pomůžeme vám manifestovat realitu, o kterou se snažíte. Společně budeme vytvářet Ráj na Zemi.
 
Tím, jak se sloupávají staré vrstvy strachu a negativních vzorců, otevírají se nové dveře. Když jste udělali jeden domácí úkol, když jste dokončili projekt, vyberete si další projekt, který vás přiblíží k tomu, co si přejete. Budete to dělat znovu, znovu a znovu, dokud se neocitnete v životě, o kterém se vám ani nezdálo.
 
Na této cestě se budete muset neustále rozhodovat a dělat volby. Buďte soustředění na záměr týkající se toho, co chcete prožít. Naučte se říkat : „ Ne, děkuji vám! “ těm, kteří vás odvádějí od vašeho snu. V tomto procesu budete stále více intuitivnější a lépe rozeznáte synchronicity a stopy, po kterých jdete k vašemu cíli.
 
Chtěli bychom vám také připomenout, abyste přestali odkládat čas na své milované a honili se zaměřováním na získání práce. Pamatujte si, že vždycky zůstanou věci nedokončené, jakmile opustíte tuto planetu.
 
Země má vážné problémy a vy máte tyto vážné problémy vyřešit, ale stále si můžete vychutnávat každý okamžik s radostí.
 
Buďte zábavní.
Buďte v radosti.
Neberte sami sebe tak vážně.
Uvolněte se.
Smějte se.
Smích léčí.
 
9.TÓN - DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.
 
ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI
 
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Dny 9 hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

neděle 19. října 2014

TZOLKIN 19.10.2014 8 MANIK kin 47

 
Manik – Ruka/ Jelen – Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnost, oblast léčení, dosažení cíle i přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.
 
Uchopte dnes všechny výzvy vašeho života a požádejte o sílu a stabilitu. Nemůžete vyřešit nic, pokud jste nevyrovnaní, slabí, nejistí, nebo mimo synchronizaci s duší. Takže nechte časové vlákno Uaxac (8) tkát dvojitou plachtu, která vás posílí a podpoří a Manik podepře pilíře vašeho Vesmíru harmonií, stabilitou a silou. Stůjte přímí a silní tváří v tvář všem svým protivníkům, ať už vnitřním, nebo vnějším, známým, nebo cizím, emocionálním, nebo fyzickým.
 
Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je:chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.
 
***
 
Jsem Manik, Strážce Brány do Ráje. Skrze mě můžete požádat o pomoc při Přechodu z jedné sféry do druhé. Tím máme na mysli jakoukoliv oblast, ať je to dimenze v pozemské rovině, nebo překročení chování, které vás omezuje, nebo uvolnění ze vztahů, které už vám na vaší cestě nepomáhají. Když si uvědomíte, že něco ve vašem životě nefunguje, můžete udělat vědomý záměr, provést nezbytné změny a být více v rovnováze - požádejte mě a své duchovní Průvodce.
 
Je to jeden ze Zákonů Universa, že když požádáte duchovní Průvodce o pomoc a navigaci, budete podporováni. Na Druhé Straně nás jsou myriády a trpělivě a s nadšením čekáme na váš hovor. Jakmile nás jednou zavoláte, okamžitě jste dali do pohybu událost podporující zamýšlené přání.
 
Vaším úkolem je uvést záměr s vášní a nadšením. Jako člověk máte mysl nekonečně přeplněnou myšlenkami a většina vašich slov je jen nekonečné tlachání. Nechceme sledovat tyto nesmysly. To, co chceme sledovat jsou pocity, emoce a vášnivé žádosti.
 
Jistě jste již slyšeli příběhy o lidech, kteří jsou schopní dělat nevídané věci. Mnohokrát je to přirozený jev při uvolňování adrenalinu do těla. Ale jak si vysvětlujete věci, které jsou mimo vaši přirozenou sféru? Jsou to věci, kdy nás můžete vidět v akci. Existuje mnoho příběhů lidí, kteří vidí Anděly, nebo zemřelého člověka ve stavu nouze. Byly to vášnivé prosby o pomoc, nebo zvýšené emoce, které byly vyslyšeny a zodpovězeny. Tato pomoc je vám kdykoliv k dispozici a to nejen v krizových situacích.
 
Jednoduše nám dejte vědět co chcete prožít. Jedním z hlavních úskalí je váhání v myšlení při nastavování záměru. „ Chci partnera. Nechci partnera, protože mi přinese další bolest. Jsem tak osamělá. Mám spoustu zábavy se svými přáteli, přítel by mi to jen pokazil. Dnes jsem nemocná. Přála bych si partnera, aby o mě pečoval. Cítím se dnes tak skvěle, užívám si dnešní den, dělám co miluji. Jsem ráda, že nemám partnera, protože bych asi musela dělat to, co by chtěl můj partner.“ Je to žertování tam a zpět! Chcete, aby nás rozbolela naše éterická hlava?
 
Modlitby, které jsou zodpovězeny jsou ty, které jsou uvedeny jasně. Pro zvýšení pohonných hmot vyjádřete Lásku a vděčnost svým neviditelným Pomocníkům, kteří uvádějí vaše modlitby do pohybu. Chcete-li získat to, co si přejete, zůstaňte vědomí a hledejte stopy.
 
Mnohokrát to, za co se modlíte se nemanifestuje v časovém rámci, nebo v očekávaných parametrech. Kroky k tomu co máte v úmyslu mohou být velmi komplikované. Je třeba zvážit některé schopnosti např. zachovat si jasnou představu toho, co chcete zažít. Očekávání výsledku (když máte větší obraz, můžeme zvolit více možností), obavy, bloky přijetí daru v plném rozsahu, chybějící stopy pro vybírání různých možností, nebo mohou chybět lidé, kteří se na celé události podílejí….atd.
 
Čím více vědomí jste a čím více vědomí jsou všichni spoluhráči, tím je snazší vytvářet pro vás scénáře spoluvytváření zážitků. Musíte si uvědomit, že se jedná o proces spolu-vytváření. Jako u každé obchodní transakce, pokud mají všichni hráči plnou integritu a pracují jako tým k dosažení stejného cíle je pravděpodobnější, že výsledek přijde jednodušeji a rychleji a mnohokrát je lepší, než jste očekávali. Později budeme mluvit o exponenciální síle tvořit ve skupinách a jak mohou být vaše požadované zkušenosti a zážitky větší, jak snít více a osvobodit se od strachů a starostí.
 
Pojďme se podívat na to, když jste nastavili jasný záměr a zážitek je nadosah ruky. Možná vám tento zážitek přinese vyšší vibraci Lásky, jak změnit chování na vyšší frekvenci. Například místo pomlouvání, chcete být uctiví k druhým. Možná, že se rozhodnete opustit vztah, který funguje na nižších frekvencích, jako je například zneužívání partnera.
 
Ti, kteří mají v úmyslu vytvořit vyšší vibrace Lásky, mají možnost vstoupit do Brány Ráje. To je jako vstoupit bránou do krásné zahrady. Po překročení vidíte mnoho cest, které vedou do různých oblastí v Ráji. Pokaždé, když jste schopní odpustit druhým, uvolnit strach a přiblížit se k bezpodmínečné Lásce, jste schopni jít jinou cestou.
 
Pak přijde čas, kdy opustíte lidský svět a trávíte všechen svůj čas v pravém a skutečném Ráji. To je konečný cíl. Nicméně bychom vás rádi upozornili, že chůze po cestě je důvod pro to dostat se do Ráje. Užívejte si cestu za cestou. Mnoho lidí by tam chtělo být hned teď, ale neuvědomují si, že přišli na Zemi zažít právě tuto sféru. Ani jeden z vás nepřišel na Zemi být někde jinde. Krása chůze po cestě - to je důvod vašeho Bytí zde.
 
Každý z vás přišel z Ráje a každý z vás se do Ráje vrátí. Původně jste přišli z místa Lásky, kde nic jiného neexistuje. Každý z vás chtěl zažít aspekty toho, co není Láska, nebo různé aspekty Lásky jako je odpuštění, tělesnost, dobrodružství….atd.
 
Doporučujeme vám projít se po zahradě, přivonět k růžím, pozdravit Slunce, pozdravit Víly a být laskaví k ostatním. Užívejte si řadu emocí. Vychutnávejte si chuť jídla. Užívejte si fyzické pocity, protože to pro vás budou jen vzpomínky, ale také možnost podělit se s ostatními.
 
Až se vrátíte do Ráje, můžete si s sebou vzít všechny věci, které jste na Zemi zažili. Tyto vzpomínky jsou uloženy v Akášických Záznamech, které jsou podobné vašim knihovnám, kde si můžete číst knihu, nebo se dívat na film. Nicméně toto je high-tech materiál. V Akášických Záznamech si můžete prohlédnout všechny zážitky a prožít všechny emoce. Je to jako studovat skutečnou historii.
 
Bez vašich zkušeností na Zemi a v jiných sférách by žádné Akášické Záznamy nebyly. Věřte, že všechno co zažijete v každém okamžiku života se nahrává. Jakoukoliv vaši zkušenost mohou ostatní skrze vás zažít. Je to důležité a má to pro každého z vás důležitý význam.
 
Neexistuje žádný rozsudek spojený s těmito Záznamy. Neexistuje žádné peklo, nebo zatracení, pokud si je pro sebe sami nevyberete. Budete vidět tyto Záznamy, jakmile opustíte pozemskou rovinu a až přijde čas prožijete znovu své skutky. Věřte, že budete cítit to, co druzí cítili při interakci s vámi. Účelem této rozvahy je pomoci vám při rozhodování, co chcete zažít v dalším segmentu života, ať už na Zemi, nebo jinde.
 
Doporučujeme vám vybírat si zkušenosti s vysokou integritou, to vás přiblíží k bezpodmínečné Lásce, takže se s námi budete moci procházet v Rajské Zahradě!
 
8. GALAKTICKÝ TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku – VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.
 
VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE
 
Tón GALAKTICKÝ vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako velmi nepříjemný. Bolest a utrpení se mohou objevit v oblasti mentální, emocionální, fyzické, nebo také v podobě překážek, nepříznivého průběhu věcí, nešťastných událostí doma, ve společnosti i v povolání. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pátek 17. října 2014

TZOLKIN 17.10.2014 6 CHICCHAN kin 45

 
Chicchan – Had – Vitalita, vášeň, moudrost těla, Tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.
 
Existují některé základní skutečnosti , které mají vliv na blahobyt každé rodiny bez ohledu na kulturu, náboženství, národnost, či politický systém. Tyto skutečnosti zahrnují duševní a fyzické zdraví, důstojné zaměstnání, přístup ke zdrojům, majetkovému právu a silným stabilním mezilidským vztahům. Problém však je, že v dnešním světě málo z nás může uniknout konstantnímu náporu problémů a výzev, které dělají dosažení skutečného blahobytu pro sebe a svou rodinu těžké. Všechny Uac ( 6 ) dny podporují úsilí o stabilizaci vašeho osobního, nebo rodinného prostředí, a s Chicchan na palubě je dnešek opravdu silný pro vitalitu, jasnost a porozumění v životě; k neutralizaci strachu a úzkosti, které drží vás, nebo vaši rodinu zpátky.
 
DNES JE DOBRÝ DEN POŽÁDAT O DOBRÉ ZDRAVÍ, DUCHOVNÍ OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDNÍ I VAŠÍ OSOBNÍ OCHRANU
 
Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost, nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.
 
Symbol Hada zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.
 
Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma a jsou silní fyzicky i psychicky.
 
***
 
Jsem Chicchan, Had. Spolu s Tónem 6 bychom se rádi zaměřili na 2 čakru – energetické pole ve vašem těle, které je domovem kreativity a smyslnosti. Čakrální oblasti jsou unikátní, obsahují řadu vzpomínek a pocitů ze zážitků.
 
Druhá čakra umožňuje vytvářet věci, které si přejete manifestovat. Někdy se nazývá centrum vášně. Je-li tato oblast zablokovaná, tyto schopnosti jsou zakrnělé. V nejhorším případě v zablokovaných místech vzniká ne-moc. To se projevuje v žaludku, ve střevech, pohlavních orgánech a bolestmi zad.
 
Jak se tyto oblasti zablokují? Je to přes myšlenky, emoce a systém přesvědčení. Od narození, dále prostřednictvím zkušeností, ať už domnělých, či skutečných, budujete svou strukturu všech přesvědčení. Čím intenzivnější emoce, tím více se myšlenky ukotví v čakrách. Ukažme si to na sexuálních zkušenostech, které jsou silně tabuizovaným tématem. Jako dítě jste prošli traumatizujícím porodním procesem. Od dětství se stále rozpomínáte odkud jste přišli a možná jste se setkali s myšlenkami o zdravém rozumu, když jste přemýšleli, proč jste se rozhodli přijít do tak husté sféry. Tyto emoce jsou uloženy ve vašem těle.
 
Jak rostete, máte mnoho zážitků, které jsou radostné i neradostné. Při několika příležitostech jste byli přistiženi jak si „ hrajete sami se sebou “ a byli jste za to pokáráni. Nemůžete si vychutnat pocity masturbace, takže se budete vyděšeně plížit a uděláte to, nebo to nebudete dělat vůbec. Ať tak či tak, pravděpodobně budete prožívat stud, vinu, nebo rozpaky. Tyto emoce jsou uloženy ve 2. čakře.
 
Pokud jste pokáráni, nebo napomenuti, když praktikujete nějakou svou tvořivost, výsledek emocí je uložen ve 2. čakře. Například při malování na zdi jste byli zesměšňováni, nebo vám bylo nadáváno, nebo vám bylo řečeno, abyste psali přesně do řádků, nebo psali jen určitým způsobem, nebo vám bylo sděleno, že jen kluci si hrají s kamiony a děvčata s panenkami.
 
Pokaždé, když jste přerušeni v nějaké vášnivé, nebo kreativní práci ( nebo smyslné ), emoce a myšlenky s tím spojené se slepují k sobě a vytváří tmavé energie viny studu, prohry. Tyto slepence tmavých energií vytváří v těle fyzickou nemoc. To je také původ zablokovaných čaker. Už se netočí, nevíří a nejsou zdravé. Čím silnější emoce jsou spojené s určitou oblastí, tím se vytváří více bloků a jste stále více nemocní.
 
Není neobvyklé, že zneužívané děti mají nemocné pohlavní orgány. Není neobvyklé, že lidé, kteří nemohli projevit svou kreativitu ze strachu, odporu, nebo výsměchu, mají potíže s břišními dutinami. Není neobvyklé, že lidé, kteří byli příliš kontrolováni, mají problémy s dolní částí zad. Opět odkazujeme na knihu Louise Hay. Její práce vám pomůže najít příčiny problémů a začít milovat své tělo.
 
V tento den Chicchan 6, bychom vám rádi pomohli vyčistit energie ve 2. čakře a otevřít tak cestu, abyste byli schopni tvořit a uvolnit negativní myšlenky, které vás drží zpátky od prožívání všeho, po čem toužíte.
 
Můžete to udělat dnes, každý den, kdykoliv. Pokud je 2. čakra zablokovaná, doporučujeme vám pracovat na tom často, abyste se dostali k poslání a účelu tohoto života, abyste mohli milovat všechny bezpodmínečně a manifestovat si vše k životu na Zemi. Většina z vás zažila už více, než jen svůj podíl pekla na Zemi. Sněte velký sen a dojdete do Nebe.
 
Postup je jednoduchý, obtížnost je přímo úměrná vaší schopnosti podívat se na svou minulost jasnýma a otevřenýma očima. Nikdo nemusí vědět co děláte. Nikdo se nedívá, když se díváte zpátky na svůj život. Nikdo vás nesoudí. Jsme tady abychom vám pomohli vyčistit ropné skvrny z vašeho oceánu emocí, aby byl čistý a plný překypujícího života.
 
Všechny vnitřní práce začínají na tom stejném místě, najděte si klidné místo v přírodě a uvolňujte myšlenky. V tomto okamžiku můžete požádat nás, nebo některé z vašich duchovních Pomocníků. Pokud jste obeznámeni z programem lékařské pomoci Bílého Bratrstva, pak můžete tento tým MAP zavolat. Jedná se o skupinu duchovních bytostí, které jsou vám kdykoliv k dispozici, aby vám pomohly s duševními i fyzickými problémy.
 
Vyberte si oblast ve vašem těle, kde vnímáte nepohodlí, nebo vám byla diagnostikovaná nemoc, nebo co se vám nelíbí a jemně ťukejte na tuto oblast …..znovu a znovu. Záměrem je udržet zaměření a nenechat své myšlenky bloudit. Nicméně pokud ťukání způsobuje rozrušení a bolest, pak to nemusíte dělat.
 
Máte-li přístup ke knize Louise Hay - Uzdrav své tělo, můžete vyhledat oblast vašeho diskomfortu. Pokud máte jasnou intuici, budete mít větší úspěch při vyhledávání mentálního ekvivalentu nemoci. Cílem je odstranit vrstvy emocí, které máte zablokované. Pokud vás tento způsob práce s bolestnými emocemi přesahuje, vyhledejte odbornou pomoc. Chtěli bychom vám důrazně doporučit, abyste našli důvěryhodného zkušeného duchovního léčitele, který vám pomůže odhalit temné a hluboké rány, zejména ty, které souvisí s incestem, těžkým emocionálním, nebo fyzickým týráním, nebo jiným extrémním zážitkem.
 
Většinou to dokážete sami, ale je důležité, aby když se vrátíte k těmto minulým událostem, je třeba odpustit všem zúčastněným. Neodpuštění způsobuje většinu problémů. Možná si zvolíte menší problém jako první. Jakmile získáte tuto první zkušenost, získáte také důvěru ve svou schopnost uzdravit se.
 
Navždy si zapamatujte, že jste jedineční unikátní a i vaše zkušenosti jsou individuální. Níže uvádíme jednoduchý proces hojení. Čím více jste kvalifikovaní a naladění na své duchovní vedení a obratnější při řešení strachů, tím snazší pro vás tento proces bude. Tím, že pozvete své duchovní Průvodce, ukáží vám způsoby, které vám pomohou v procesu uzdravení. Základní kroky jsou následující:
 
1. Najděte si klidné místo, kde nebudete rušeni, alespoň 1 hodinu. Klidné místo v přírodě je ideální.

2. Uklidněte vnitřní i vnější mysl a zaměřte se na svůj dech a uvolnění svalů.

3. Zavolejte své duchovní Průvodce a své Vyšší Já, popřípadě MAP Tým. Požádejte o ochranu před jakoukoliv vnější silou. Uveďte záměr a vyjmenujte rány minulosti, aktuální nemoci, problémy, které chcete léčit, nebo řešit.

4. Vyberte si část na svém fyzickém těle, s kterou chcete pracovat. Uveďte záměr ( moje játra jsou plně funkční). Jemně zaklepejte na tuto část těla a dávejte pozor na myšlenky, fyzické pocity.

5. V tomto bodu se může objevit mnoho věcí, možná si pamatujete na událost z tohoto, nebo minulého života. Můžete uslyšet název uzdravující potraviny, nebo výživového doplňku, nebo vitamínu. Můžete vidět sami sebe v ordinaci lékaře, nebo vám přijde na mysl jméno osoby.

6. Dávejte pozor na emoce, nechte je vyplavit na povrch. Pokud mát pocit pláče, plakejte. Pokud chcete tancovat, tančete. Pokud máte pocit malování do písku, nebo hlíny, pak to dělejte. Jedná se o způsob uvolnění emocí, které byly umlčeny, nebo stagnovaly.

7. Pokud vám přijde na mysl osoba, s kterou jste něco v minulosti prožili a je to bolestivé, požádejte Průvodce, abyste se mohli na tuto událost dívat objektivně jako na film. Někdy budete muset uvolnit emoce a do něčeho udeřit, nebo křičet. Možná se uvolní pocit viny spojený s událostí, kdy jste věřili, že jste špatní, když k incidentu došlo. Hlavní myšlenkou je odpustit sobě a všem ostatním, kteří se podíleli na jakékoliv události. Odpuštění ve zjednodušené formě znamená vědět, že jste vy i další zúčastněné osoby dělali to nejlepší, co jste v tu chvíli mohli. I když člověk ví, že byl krutý, nebo neuctivý, reagoval na základě svých životních zkušeností. Nemusíte znát jejich celou historii a oni neznají váš příběh. Stejně jako vy nechcete být souzeni druhými je férové, když vy nebudete soudit ostatní. Odpuštění je základním krokem k bezpodmínečné Lásce.

8. Je to to nejlepší, co můžete udělat, pokud pocítíte pocity odpuštění a Lásky k sobě i ke všem ostatním, kteří se podíleli na čemkoliv. Může to trvat několik sezení. Buďte trpěliví a dělejte „ jakoby se to už stalo.“

9. Představte si sami sebe, jako zcela zdravé. Jemně a láskyplně pohlaďte dané oblasti. Poděkujte vašemu tělu za pomoc při uzdravení.

10. Poděkujte vaším duchovním Průvodcům, i když moc nevěříte, že existují. Po té, co zažijete několik zázraků, budete vědět, že je mnohem víc, co se děje kolem vás.

11. Uzavřete sezení poděkováním všem, kteří byli přítomni.

12. Jak je to jen možné neříkejte slova, nebo nevnímejte pocity, které by znovu mohly vytvořit nemoc. Například pokud jste přišli o prst, nezaměřujte se na bolest, neupozorňujte, nemluvte o tom s ostatními, protože tomu přidáváte energii a bolest bude přetrvávat. Kolikrát jste na nějakou bolest úplně zapomněli, jakmile jste se zaobírali jinými myšlenkami? Udržujte své myšlenky zaměřené na cestu jak vyléčit vaše tělo, aby bylo zdravé.
 
Máte-li myšlenku, že se vám na vašem těle něco nelíbí, zamyslete se znovu.
 
Zavolejte nás kdykoliv budete chtít pomoci s nějakými otázkami. Jsme tady pořád a těšíme se, když vám můžeme pomoci. Jsme jako jedna duše a jediným úkolem je, abychom vám pomáhali. Buďte v radosti!
 
ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK - SÍLA VYROVNÁNÍ
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Aby bylo možné zobrazit pohyb v akci - například balet, nebo pohyb sportovce – Uac přináší do pohybu dynamiku.
V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace.
 
Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučuje se, abyste velmi Vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste se také v následujících dnech zdrželi jakéhokoliv hodnocení jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončování, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučuje se, abyste velmi Vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste se také v následujících dnech zdrželi jakéhokoliv hodnocení jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

čtvrtek 16. října 2014

TZOLKIN 16.10.2014 5 KAN kin 44

 
Kan – Zrno – Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola Ega, sex
 
Moderní společnost v nás zakotvila nevysvětlitelný pohon „ jak se tam dostat jako první “. A tak to všichni poslušně používáme jak v práci, tak v životě; snažíme se být tím prvním, kdo něčeho dosáhl, bez ohledu na to, co to může být. Ho (5) vám dnes pomůže „ být tam jako první “ anebo „být napřed“, ale udělejte si čas naplánovat a promyslet vaši zamýšlenu cestu, zejména v tento den. Den KAN není tak jednoduchý; vyžaduje hlubší pochopení vašich komplexních energií – jako svojí skutečné síly. Posaďte se na chvíli s KAN a pak otevřete stavidla pro Ho.
 
DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT ZDRAVÉMU VÝVOJI DĚTÍ A TĚHOTNÝM ŽENÁM
 
Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka, žijícího v symbióze s faunou i florou – místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podněcují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle.
 
Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost. Nativní KAN jsou mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná – musí proto být dobře řízena.
 
***
 
Zdravíme vás Drazí! S dnešním Tónem 5 bychom chtěli diskutovat na téma ROVNOVÁHA. To může znamenat mnoho věcí pro mnoho lidí. Ale aspekt, na který jsme se rozhodli dnes zaměřit, je rovnováha vašeho fyzického těla. Je snadné spěchat den za dnem a dělat to či ono. Zanedlouho zjistíte jak léta uběhly a prošlo mnoho věcí, které pro vás byly tak důležité, ale neuskutečnily se. Žádáme vás, abyste přemýšleli každý den, jak zpomalit. Udělejte si čas hned teď na modlitbu, meditaci, rozjímání a klidné dýchání.
 
Začínejte takto každé ráno než vstanete. Pociťujte vděčnost za zkušenosti a požehnání být na Zemi v této době. Buďte si vědomi všech požehnání, které máte. Nastavte na dnešní den své záměry, co se rozhodnete tvořit. Buďte vděčni za každou zkušenost, zážitek.
 
Teď jste připraveni začít svůj den. Pokud je to možné srovnejte své lunární i solární cykly. Vstávejte za úsvitu, pozorujte Slunce a naplňujte svoji duši Láskou z Vesmíru a ze všeho, co ji obsahuje. Máte představu, proč je důležité dívat se na Slunce? Starověké národy to věděly a dělaly to po staletí.
 
Vyčistěte svůj fyzický systém pitím dostatku vody. Pokud musíte mít ráno kávu, doporučujeme před tím vypít sklenici vody pro očištění jater od toxinů, které se nahromadily přes noc. Buďte jako kočka, protahujte své tělo jemnými technikami jako je jóga, nebo chi gong. Pokud je to možně dělejte to na slunci, aby vaše tělo absorbovalo teplo slunečních paprsků a potřebné živiny. Udělejte si čas dát si výživnou snídani. Jezte v uvolněním prostředí se svými milovanými. Požehnejte jídlu a všem, kdo se podílel na tom, aby se dostalo na váš stůl. Pěstujte co můžete, nebo sdílejte zahradu s druhými. Vědomě žvýkejte každé sousto.
 
Nyní jste připraveni začít svůj den plní energie v těle, v mysli i duši. Nyní jste připraveni čelit jakýmkoliv překážkám a přijímat všechna požehnání na cestě. Po celý den dávejte pozor na své myšlenky, slova i jednání. Zůstanete ve své integritě? Pohybujete se směrem k vaším vysněným cílům a snům? Cítíte se vyrovnaní, uvolnění a klidní? Prožíváte radost? Jsou nějaké překážky, které je třeba řešit? Nacházíte se v přítomnosti, nebo si děláte starosti o budoucnost a minulost?
 
Být vyrovnaný je stejná dovednost jako jezdit na kole. Nejprve je nudné soustředit se na každý detail. Avšak jak cvičíte vyvažování těla, nakonec se to stane druhou přirozeností, kterou převezme vaše podvědomí. Pak můžete být více kreativní a jezdit například bez držení rukou, nebo se díváte kolem sebe. Všímáte si divů přírody a přitom šlapete dál.
 
Ale existuje i nebezpečí, kterému je třeba věnovat pozornost jako jsou auta, kameny a kaluže. S praxí se naučíte těmto nástrahám vyhýbat elegantně. Když ztratíte rovnováhu a spadnete, prostě vstanete a začnete znovu. Když jste unavení, odpočívejte. Udržujte klidné tempo. Nezapomeňte pít dostatek vody! Udělejte si oběd a sedněte si pod strom, oceňte všechnu krásu kolem sebe, kterou vám svět nabízí!
 
5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ. Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého SRDCE. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zem mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě – k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Vyšší pravda je k nalezení na Zemi. Díky přijetí vašeho lidství a pozemského Bytí, najdete smysl i moudrost NOVÉHO Vyššího Bytí.Vraťte se do Středu a vneste více Světla do vašeho fyzického těla. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Srdce. Pokud přestanete přemýšlet kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.
 
VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ VAŠEHO STŘEDU
 
Tón PÁTÝ je autoritou Vlny – z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, – díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

středa 15. října 2014

Tlak fotonových vln

 
 
Odhalování nabírá na rychlosti. Vnitřní procesy jsou 24/7 validovány, ať si to uvědomujeme, či nikoliv. Klíčovým faktorem je stále odstraňování Stínových Vzorců, stejně jako prvku „ co bylo / co bude “. Třináctidenní Vlna AHAU znamená další přenos nových informací do všech úrovní života na Zemi a masivní upload světelného materiálu s rozpouštěním 3D konstrukce, což může způsobovat chaos, boří se trojdimenzionální dogma vězení.
 
Postupně na krystalickou (tekutou) strukturu přechází celý biosystém změnou vzorce DNA přes hypofýzu. Jinými slovy „ 5 omezených funkcí - smyslů “ se rozšiřuje exponenciálně pomocí integrace vyšších světelných verzí na možnost využívání plné kapacity paměti. Schopnost získávat veškeré potřebné informace z vyšších sfér přes aktuální světelný kvocient elektromagnetické energie je pro lidstvo plně k dispozici.
 
Světelná informatika s sebou nese TLAK, ODHALENÍ, TRANSPARENTNOST a PRAVDU do VŠEHO na globální i osobní úrovni, je to stále častější dotýkání se multidimenzionality, včetně běžného čtení energetických polí ( lidí, míst….), telepatické komunikace, vnímání přes jasnocity, intuici s vlastní poradenskou službou Vyššího Já, které ví, co máte dělat.
 
Fotonické vlny vynáší na povrch stále více globální/individuální disharmonie. Z tohoto bodu není návrat. Důležitá je rovnováha sebe sama. Tím, jak se ukončují staré programy a nahrávají nové, mohou být vaše dny náročnější, upravte svůj denní režim a při těchto pocitech buďte v okamžiku přítomnosti, pobývejte na slunci a v srdci.
 
Současný frekvenční kmitočet nepodporuje a takřka neumožňuje energii manipulace a doslova boří prvky trojdimenzionální struktury. Ve všech sektorech bude docházet k postupné restrukturalizaci, na kterou lidstvo nebude samo. Poprvé se na této energetické platformě otevírá téma : Setkání s představiteli Vyšších Rad Galaktických Národů a pomoc vládám států Země.
 
Je objevení skalární elementární částice Higgsonova bosonu v částicové fyzice opravdu nejvyšším poznáním, které má pomoci lidstvu napravit bezútěšný stav Matky Země a zajistit všem bez vyjímky důstojný život? Čas nedůvěry a váhání skončil, je to doba obrovských, obrovských zázraků. Probuzení k Pravdě, multidimenzionálnímu myšlení a spolupráci s galaktickou Rodinou nabírají na aktuálnosti. Pomoc „ shora“ je láskyplnou nabídkou pomoci při řešení ve všech sférách pozemského života.
 
Dochází také k léčení a uvolňování hluboké bolesti v SRDCI Země. Na území ČeskosLOVEnska se nachází důležité energetické centrum - srdeční čakra Země. Bioenergetický fenomén této části Země byl manipulací překonfigurován. Na tom se záměrně podíleli, mimo jiných, iniciátoři 1. a 2. světové války z řad pozemského personálu v kooperaci s mimozemskými rasami, jejichž společný cíl byl méně než Mír a Svoboda. Všechno živé roste a pulsuje geometrickou posloupností pravotočivě, včetně Vesmírů, středu Galaxie atd.
 
Překonfigurování bioenergie na levotočivou způsobuje změny v morfogenetickém poli nejen Země a postupnou degeneraci života, zánik, smrt. Následky manipulace energie na levotočivou navrstvilo v srdci Evropy energetické otisky bolesti a strachu. Současný stav je jen následek překročení hranic jedné z klauzulí stavebních parametrů Země - svobodné vůle.
 
Harmonickými aspekty 4. srdeční čakry jsou volnost, čistota, mír, porozumění, soucit, schopnost odpouštět, blaženost. Je to sídlo citu, uměleckého talentu a emocí. Jedná se o čakru Lásky a vztahů. Jde jak o vztahy k sobě, tak k druhým lidem, ale i k celému světu. Její blokace způsobuje neschopnost Lásku dávat i přijímat.
 
Výsledek manipulace srdeční čakry Země temnými silami vidíte v Čechách a na Slovensku všude kolem sebe….
 
Čechy a Slovensko procházely věky velkou bolestí. Ale je to bolest, z čeho se rodí na Zemi moudrost. Je to doslova Zmrtvýchvstání a Znovuzrození obou slovanských národů, návrat k Jednotě, k lidství, k důstojnému životu lidských rodů a rodin s obnovením komplexní biocenózy. Otevřená srdeční čakra je zdrojem moudrosti a emanace Lásky. Obě země jsou centrem vysoké duchovní moudrosti a vznikajících duchovních škol.
 
Tímto ze srdce a s Láskou děkuji Martinovi Zezulovi za vytvoření energetického kódu pro harmonizaci srdeční čakry Země s návratem k Pravdě, Lásce, lidství a hojnosti do těchto krásných zemí. Tento obraz obsahuje přesnou energetickou matrici a světelnou informaci, která vylaďuje Srdce Zemi i vám. Je to jako položit léčivou dlaň na vaše bolavé srdce. Martinova autorská práce zahrnuje úroveň Světelné informatiky, kterou můžete vidět  v obrazcích tvůrců galaktického inženýrství, které znáte pod názvem „ kruhy v obilí “.
 
Otevřete se Světlu, Lásce a Nanebevstoupení. Nalaďte se na nejvyšší Pravdu a buďte flexibilní na cestě expanze Vědomí, které už velmi dobře přijímá informace o vyšších dimenzích.
 
Láska je všechno co JE, teď, tady a navždy.
 
V Lásce a Službě
Lenka
 
 
Autor obrazu : Master Mandala Martin Zezula:
 
368. Mandala Otvorenie brány Srdca ľudí a Matky Zeme - energetické územie Čiech, Moravy a Slovenska.
 
Po vekoch čakania bola rozpustená posledná bariéra zámernej manipulácie a disharmónie na srdcovej čakre Zeme.
 
To Slovensko, čo dosiaľ tvrdo spalo...
 
Vedzte, že neexistuje nič iné, len láska. Vždy máte na výber. Dôverujte svojmu srdcu a odovzdajte vedenie láske. Srdcom, pravdou a láskou ste tvorení a je čas vrátiť sa domov do svojho srdca.
 
Mandala vytvorená 12.-13.10.2014 je darom od nás, pre všetkých vás, ktorí ste čakali na impulz. A preto milovaní, brána Srdca je otvorená. Prijmite požehnania a otvorte sa láske, ktorou ste vždy boli.
 
Alexandra Zezulová & Martin Zezula
© zezula-art.sk Obrazy, ktoré liečia...
 
Copyright © článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

středa 15. října 2014

TZOLKIN 15.10.2014 4 AKBAL kin 43 galaktický portál

 
Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny
 
Pokud jste měli pocit neúplnosti a nenaplnění, pak vězte, že celiství a úplní jste od narození. Na úrovni duše je čas nepodstatný – čas je v lidské realitě zkušenost, která způsobuje mnoho frustrace. Takže ty aspekty vaší cesty, které se zatím neuskutečnily, jsou stále zde, ale v utlumené formě. Pokračujte na své cestě, buďte vědomí a probuzení, ať semena vaší budoucnosti mohou vyklíčit.
 
DNES JE DOBRÝ DEN NA ROZJÍMÁNÍ O HVĚZDNÉM PROSTORU,
ODTUD PŘICHÁZÍ INSPIRACE
 
Glyf Akbal představuje moudrost noci. Symbolika znamená cestování v našem prázdném vnitřním prostoru - temným podsvětím, kde opouštíme Ego a nacházíme moudrost, přicházíme na to, že testy se staly naším největším pokladem, zde se rodí nový úsvit a nové nápady. Nativní Akbal mají okouzlující chování, mnoho milostných vztahů a silný vliv na svět. Pokud prošli cestu temnou nocí duše, jsou to vynikající terapeuti. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů.
 
***
 
Jsem Akbal a dnes vám pomohu najít kódy přesvědčení, které vám brání prožívat všechno, co vám život nabízí. S pomocí Tónu 4 vám pomůžeme dekódovat vaše sny a myšlenky, které vám brání kráčet vpřed.
 
Na aspekt 4 se můžeme dívat jako na čtyři rohy, v kterých jsou umístěny 4 sloupy, které tvoří silnou základnu budovy. Na éterické úrovni si zobrazíme 4 pilíře takto: pravda, síla, poctivost a touha.
 
Od narození ( a také z minulých životů ) má každý z vás jedinečné životní zkušenosti. Cestou se rozhodujete jaké chcete mít. Tyto zkušenosti se vám vtisknou do paměti, která je uložena ve vašich fyzických sluchových orgánech.
 
Tyto události se vám mohou zdát bezvýznamné, ale jsou významným základem pro získání síly. Jako příklad si řekneme, že jste byli sraženi autem na přechodu, když jste byli malí. Vaše zranění jsou minimální, ale traumatizovaly vás. Od té doby jste mnohem více pozorní, když vstupujete do vozovky.
 
Jste citlivější na zvuky aut. Uši vám okamžitě sníží náladu, když slyší houkání sirény, nebo slyšíte o dopravních nehodách, dopravních zácpách atd. V závislosti na vašich kódech přesvědčení z doby nehody, reagujete na ostatní okolnosti na základě těchto zkušeností s autem a budoucí události jako jsou dopravní nehody a mnoho jiných faktorů budou hrát znovu a znovu roli v tom, jaké kódy přesvědčení jsou připojené k určitému z pilířů.
 
Pojďme se podívat na možnosti každého z pilíře. Nejprve začneme s pravdou. Po té co jste byli sraženi autem bude váš kód – chodit po ulici je nebezpečné. Pak se postupně přes další životní události dostanete do bodu – přejít ulici je strašné, téměř nemožné, nebo se stanete moudřejší a vždy, než přejdete silnici se pořádně rozhlédnete.
 
Dalším pilířem je síla: ta mohla být zasažena nesčetnými způsoby. Možná událost autonehody způsobí, že budete mít větší sílu. Nejenže budete opatrnější při přecházení ulice, ale také v jiných oblastech života. Nebo můžete jít naopak do extrému a budete mít strach ve všech možných oblastech života. Budete dělat cokoliv, jen abyste zabránili bolesti a jiným emocím, spojeným s událostí nehody. To je počátek fobií.
 
Vaše poctivost může být ovlivněna různými způsoby. Nemůžete přijmout zodpovědnost a vinu za všechny, kteří byli přítomni při incidentu: řidič nebyl schopen nechat vás přejít silnici, vaše matka tam měla být a postarat se o vaše bezpečí, svět není bezpečné místo atd. Pokud se rozhodnete věřit, že svět není bezpečné místo, v budoucnu tato zkušenost naroste tak, že se stanete samotářem.
 
Čtvrtý pilíř touha - může být také ovlivněna touto jednou jedinou událostí. Možná jste se opravdu chtěli dostat na druhou stranu a pohladit si kočičku. Nyní, když jste kdysi zažili srážku s autem, vaše touha se zmenšila. Ve vaší mysli se může objevit myšlenka: „ Když jsem zvědavá, mohu se zranit.“ Pokud to vaši rodiče přeháněli s vaší ochranou a na většinu toho, co vás zajímalo jste slyšeli jen : „ Ne, ne, ne!“ pak je pravděpodobné, že úroveň vaší touhy bude značně snížena.
 
Nyní, když jste si vědomi nesčetného množství možností každého pilíře, naším přáním je, abyste věděli, že člověk může reagovat různými způsoby díky nějaké základní prvotní události. Tato událost nastartuje počátek víry, nebo přesvědčení. Reakce a další přesvědčení vyvolané budoucími událostmi, bude přidána k jednomu z pilířů. Časem budou pilíře stále silnější, až budete mít celou budovu se stěnami, které jsou neproniknutelné.
 
Chtěli bychom, abyste si našli čas najít rozdíly mezi kódy založenými na Lásce a na strachu. Láska ve všech podobách, ať už jsou to myšlenky, slova, nebo činy, je plující a proudící. Pluje Vesmírem sem a tam a vytváří vlny potěšení. Strachy se slepují a vytváří hustou hmotu, která je neproniknutelná.
 
Strach založený na emocích a myšlenkách způsobuje to, o čem jsme dnes hovořili. Jestli byly vaše pilíře postaveny ze strachu a negativních myšlenek, vytvořilo to značně velkou síť vzájemně propojených kódů přesvědčení. Fyzické pilíře jsou uvnitř vašeho těla a jsou plné nervových čidel a uloženy na různých místech těla.
 
Časem budou ničit vaše zdraví, protože se projevují jako nemoc. Prosím přečtěte si knihu od Luise Hay, kde se dozvíte jak dekódovat fyzické projevy nemocí. Upřímně si přejeme, abyste tyto myšlenkové formy dekódovali, než se projeví na úrovni fyzického těla. Kromě toho je třeba vyčistit i zvukové pole, aby nedocházelo k dalším problémům v budoucnu.
 
Chcete-li tyto kódy změnit, musíte je rozmotat jeden po druhém. Časem, jakmile prolomíte jeden kód přesvědčení, ostatní budou padat jako domino. To co se děje ve vašem těle je znovu zapojení neurotransmiterů. Existují vědecké důkazy, které vám pomohou odhalit tuto skutečnost.
 
S pomocí Akbal 4 vás zveme podívat se na vaší stranu Stínů, ať už pocházejí ze snů, nebo vědomé úrovně. Naslouchejte svému tělu. Kódy víry jsou uloženy zde. Když jste byli malí a při nehodě byla poraněna vaše pravá noha, je možné, že čím jste starší a stále se držíte starého přesvědčení, že budete na ulici zraněni, pak je možné, že vás bude bolet pravá noha při přecházení silnice.
 
To může trvat několik let než kódy objevíte a odstraníte, ale dobrá zpráva je, že existuje rychlá cesta. 
 
Láska je odpověď. 
 
Podívejte se strachům do očí – to je váš dnešní domácí úkol. Můžete ihned teď začít čelit všem obavám, sledovat je a přijít na to, co vám brání k dosažení cíle. Už při procházení vašimi strachy začnou vaše přesvědčení padat.
 
Klíčem je podívat se na základy 4 pilířů: pravdy, síly, poctivosti a touhy. Každý krok směrem k pravdě stojí na síle, čemu věříte, jestli jste k sobě upřímní i k druhým ve všech aspektech života a touze pokročit a zažít vášeň a nadšení, které vás povedou k životu snů. Většina z vás bude muset udělat drobné opravy malých kousků pilířů, zatímco mnozí z vás budou muset nechat všechny pilíře odstřelit a znovu přestavět. Ať tak či tak, jakmile obnovíte své pilíře, budete odměněni životem plným nadějí a příslibem neuvěřitelné radosti. Šťastné budování!
 
4. TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.
 
KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ
 
Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty.V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní Dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů – se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto Dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované SLUNEČNÍ Pečetí.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

úterý 14. října 2014

TZOLKIN 14.10.2014 3 IK kin 42

 
Ik – Vítr – Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně
 
Nejistota a nerozhodnost tváří v tvář nestálému proudu energií mohou snadno vést k velmi pochybným krokům. Takže mějte na paměti celý den, že se může zdát, jakoby vám Ox (3) a Ik bránili: nepřikládejte velkou váhu pocitům nejistoty, pochybnostem, strachu, nebo neobvyklým ambiciózním pocitům důležitosti, nebo popularity – rozhodně podle toho nejednejte. Spíše počkejte do druhého dne, až budete myslet jasněji, prakticky a pozitivně.
 
VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA,…. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA……..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI…..EROZE
 
Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec můžete být vznětliví, nerozhodní, nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.
 
Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.
 
Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní – neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují mohli svobodně dýchat.
 
***
 
Včera jsme mluvili o účelu polarity ve vaší sféře. Dnes budeme hovořit o tom, jak integrovat polaritu s cílem vytvořit vyvážený život plný Lásky, která bude pohánět váš oheň vášně pro misi, nebo poslání, které jste si v této inkarnaci zvolili. Polarita je prostě slovo, které znamená pravý opak. Tam, kde je nahoře je i dole…….atd.
 
Proč svět polarity? Před dávnými věky bylo mnoho bytostí, které chtěly zažít Oddělenost a Ne-Lásku. Počínaje od Zdroje až dolů do mnoha dalších dimenzí všechno co existuje je Láska, čistá esence energie Lásky. Tato sféra je pro vás jen těžko popsatelná, protože stojí mimo emoce.
 
Na začátku se shromáždily velké skupiny a s velkou vášní vytvářely různé světy, dimenze a zkušenosti. Tu, kterou v současné době zažíváte, je jen jednou z nesčetných zkušeností v rámci času a prostoru. Zdá se reálná, protože je reálná. Nacházíte se zde a nepamatujete si téměř nic z oblastí, které jste kdysi obývali před tím. Je to tak jak to má být, protože je to součástí smlouvy pro ty, kteří se přihlásí na misi na mateřskou loď Zemi. Přestože se jedná o nádherné místo, byly vytvořeny nevýhody, které jsou součástí této zkušenosti. Byli jste velmi rádi, že jste jako jedna z vybraných Duší vstoupili do této inkarnace.
 
Každý jedinec na Zemi má unikátní důvod k inkarnaci a k dosažení specifický úkol. Mnoho z těchto cílů se překrývá a mnoho z vás je jedinečných v tom jak pokračujete a dosahujete těchto cílů. Mnoho inkarnovaných v tomto světě polarity a amnézie jsou dobrodruzi a jsou si jistí, že budou schopni najít cestu zpět ke Zdroji. Nevědomě se mnozí otočí proti svému duchovnímu vedení a intuici a nesledují své cíle, které si pro tuto inkarnaci vybrali. Neexistuje žádný rozsudek nad tím, co děláte, nicméně porušujete smlouvu, kterou jste si nastavili. V rámci této smlouvy vám byli přiřazeni duchovní Průvodci, stejně jako vaše Vyšší Já a pomáhají vám zůstat na cestě k vybranému cíli. Existují i jiné duchovní bytosti, které se inkarnovaly a dohodly se, že budou součástí vaší reality.
 
Na Zemi přicházíte s duchovním GPS systémem. Když odbočíte, dostanete upozornění. To pak může vytvořit novou cestu, ale je tam stále možnost dostat se zpátky na trať. Vždy však můžete uplatnit svobodnou vůli a vypnout svůj GPS. Možná jste záměrně zvolili jinou cestu zkušeností a změnili směr a cíl. Jednoduše vytvoříte jinou cestu, kterou budete následovat. Když se odkloníte, dostanete varování. Je to jako měnit svůj životní scénáře, ale zároveň sledovat intuici. Nicméně, pokud jste daleko od cesty, kterou jste si zvolili před inkarnací, budete stále a stále dostávat upozornění, že jste mimo svou zvolenou trať. Mnozí z vás jednoduše GPS vypnou. Je to jistý způsob jak nastavit sami sobě hrbolatou cestu. Je to vaše intuice a duchovní Průvodci, kteří čistí cestu pro záměry, které jste si nastavili. Avšak pokud se rozhodnete vytvořit novou cestu bez jejich pomoci, nemohou zakročit. Hlavní důvod, když jste narukovali byl ten, že vám budou pomáhat zůstat na trati, protože si byli všichni plně vědomi Závoje Oddělenosti a ztrátou paměti, jakmile vaše duše vstoupí do lidského těla.
 
Bez ohledu pro jakou cestu se rozhodnete, jeden fakt zůstává a to je svět polarity. Můžete si vybírat co chcete zažívat. Po celou dobu života zažijete mnoho věcí. Naučíte se, že když se dotknete něčeho velmi horkého, nebo velmi studeného, bude to bolet. Začnete si uvědomovat, že extrémní protiklady vám přináší stejné pocity. Už jste někdy byli nesmírně šťastní, anebo extrémně smutní? V obou případech tečou slzy a emocionálně cítíte to samé. Je dobré vyzkoušet opačné konce polarity. To je také jeden z důvodů proč jste tady – poznávat nové věci. Je to vaše volba na každém kroku cesty zvolit buď horskou dráhu, nebo tunel Lásky.
 
Dnes hovoříme o integraci polarity, kterou lze provést dvěma způsoby. Můžete si vybrat vyzkoušet obě strany se specifickou polaritou, jako je strach a Láska, nebo si můžete vybrat rovnováhu za účelem dosáhnout vytýčených cílů. Ať tak, či tak dosáhnete integraci obou pólů. Svého cíle dosáhnete buď mnoha jízdami na horské dráze, vzestupy a pády v životě, nebo se rozhodnete jet tunelem Lásky, aniž by docházelo k hlubokému strachu.
 
Vám, kteří chcete integrovat polaritu s grácií, ukážeme způsob jak toho dosáhnout s energií Tónu 3. je to energie Trojice. Pro dnešní ilustraci je trojka symbolem dvou pólů polarity se středním vyrovnávacím bodem. Vzpomínáte si na studium číselné řady ve škole, řada začíná "0" a pokračuje nekonečně doleva s řadou záporných čísel a nekonečně doprava řadou kladných čísel. Tečka na číselné ose představuje místo, kde se nenacházíte na trati teď, můžete si vybrat z nekonečných možností, v době kdy budete číst tento článek je jisté, že jste se již pohybovali na obou stranách celé číselné osy. Rozhodli jste se pro pozitivní i negativní množství možností vědomě i nevědomě.
 
Co vám nabízíme dnes je hladší silnice, lepší množnosti, více rovnováhy, už nemusíte zažívat žádné extrémy. Je čas vyvážit cestu. Už jste se naučili jak jemnější, klidnější a nádherná je jízda, jakmile jste vyrovnaní a co nejvíc ve svém středu číselné osy. Žádáme vás, abyste sdíleli svou cestu s těmi, kteří se stále potýkají s jejich vedením. Podělte se s ostatními v čem leží háček vašeho klidu. Existuje mnoho cest k jednomu cíli. Sdílejte prostě způsoby, které pomohly vám, ale nechte posluchače rozvíjet jejich vlastní cestu s vaší podporou.
 
V zájmu vyvážení života vám doporučujeme naučit se často ztišit mysl i vnější svět. Brzy uslyšíte svůj vnitřní hlas. Brzy uvolníte všechny strachy, chování i systém starých přesvědčení, který vás drží od těch nejdivočejších snů, jakmile se naučíte dělat kroky z tečky na tečku na číselné ose a budete v rovnováze. Je to stejné jako jízda na kole, která vyžaduje soustředění a praxi. Jakmile se naučíte jezdit rychleji, jste schopni svištět kolem těchto teček rekordní rychlostí.
 
Trik je v tom vědět, kdy máte sesednout. Mnozí překračují rychlost a stanou se fanatiky s pocitem, že je třeba zachránit ostatní před tím, čím mají projít. Pokud zjistíte, že jste přešli značku, otočte kolo a vysledujte své stopy zpět, dokud se neocitnete v místě klidu.
 
Nejste tu proto, abyste zachránili svět, ale máte být součástí světa.
 
Tím, že žádáte o radu své duchovní Pomocníky a své Vedení, brzy budete vědět proč jste tady a budete kráčet mnohem snadněji. Je mnohem lepší jet po cestě, která byla vydlážděná jen pro vás. Občerstvovací stanice, odpočívadla a opravny najdete vždy, když se bude třeba.
 
Jakmile jsou naplněny vaše základní potřeby, budete lépe připraveni udělat tento svět lepším místem, jednoduše tím, kdo jste. Vaše úroveň štěstí, radosti a Lásky poroste exponenciálně. Tato energie bude proudit z vás a prostupovat vše. Budete tvořit a užívat si a s vášní sdílet vaše jedinečné dary. Po té co jste integrovali polaritu, se nyní můžete těšit na horské dráze i v tunelu Lásky, aniž byste se mstili spuštěním emocí.
 
Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pondělí 13. října 2014

TZOLKIN 13.10.2014 2 IMIX kin 41

 
 
Imix – Drak – energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost
 
Zde leží neustálá dualita rozporů v našem světě, která prostupuje všechny aspekty života a Vědomí: den/noc, světlo/tma, muž/žena, jing/jang, horký/studený, život/smrt, dobré/špatné, správné/nesprávné, vlevo/vpravo…….atd. Když se podíváte trochu pod povrch Imix, uvidíte náznaky této polarity všude v nesčetných formách a iteracích. To může být buď uklidňující, nebo skličující – v závislosti na stavu vaší mysli, jak se na to díváte, jak to slyšíte a mnoho dalších faktorů. To je výzva Imix a Ka (2). Pamatujte si, že volba je vždy na vás, vy vždy určujete jak řídit vaší realitu.
 
DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY
 
Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnotou vodami podsvětí a vyživuje Zemi – prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná – záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.
 
Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji, v tom tkví jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do temných hlubin, snadno ovlivňují kolektivní vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní - vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.
 
***
 
Jsem v kalendáři Tzolkinu prvním Strážcem, takže jedním z mých aspektů jsou nové začátky. Ve spojení s Tónem 2 vytváříme unikátní směs energií s cílem zvýšit vaši schopnost dívat se na polaritu novýma očima.
 
Polarita má ve vašem světě velmi důležité poslání; bez ní by váš svět neexistoval. Je určena především pro schopnost cítit co je pro vás dobré a co ne. V naší perspektivě je všechno Láska, nemáme touhu zažít ne-lásku, což je také důvod proč jsme se rozhodli zůstat na Druhé Straně.
 
Avšak mezi vámi jsou ti, kteří se rozhodli zažít ne-lásku. To neznamená, že jste něco menšího, když máte tuto zkušenost. To vám jednoduše umožňuje dobrodružství jako být parašutistou, závodníkem, nebo milujete jezdit na raftu.
 
Ve sféře polarity je třeba být vždy v rovnováze. Není nic špatného na tom chtít prožívat život jako alkoholik, nebo biblický poutník. Není nic špatného na jakémkoliv opačném extrému. Nacházíte se zde, abyste zažili jakoukoliv zkušenost s možností žít život naplno. A mnoho z vás přišlo na Zemi s jednou, nebo dvěma misemi. Často můžete jít do extrémů a někdy je to nezbytné. Jakmile se naučíte vyvažovat extrémy, a dokážete stát ve svém středu, jste schopni vcítit se do ostatních, kteří jsou tam, kde jste byli vy, takže jim můžete pomoci překonat jejich zkušenost, aby jí zvládli. To je to, co vás dělá velkým učitelem.
 
Dávejte pozor, abyste nesoudili ty, kteří dělají věci často označované jako bizardní. Nemáte tušení co je jejich úkolem. Většina z vás si není jistá ani svým vlastním úkolem. To je místo, kdy do hry vstupuje Imix 2. Tón 2 představuje polaritu. Každá věc ve fyzickém světě má svůj opak. Vy, jako člověk máte možnost vybrat si jakou polaritu chcete zažít. To se často děje na podvědomé úrovni, a to zejména pokud nejste vědomí a nežijete v okamžiku přítomnosti.
 
Imix je dozorce nových začátků. S jeho pomocí můžete začínat znovu a znovu a nechávat za sebou extrémy polarity, které vám brání žít radostný život. O co vás žádáme je, že budete mít dnes a každý další den čas utišit svůj vnitřní i vnější svět. Podívejte se co se děje ve vašem životě – vaše akce/reakce, ne-tvoření……. jaké jsou vaše vztahy, stravovací návyky, vaše kódy přesvědčení?
 
Pokud je to radost, co si přejete zažít, pak se podívejte velmi pečlivě na vaše chování a krok za krokem jděte za svým cílem a nejosvícenějším a nejbohatším životem, jaký si jen dovedete představit. Pusťte si píseň Johna Lennona Imagine a s odvahou začněte tvořit tento život pro sebe a pro své přátele na Zemi. 

Věřte v to. Je to jen ve vás. Teď a navždy!
 
2. POLARITNÍ TÓN VÝZVY – SÍLA POLARITY - Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
 
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
 
Dny s Energií DRUHÉHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Pečeť stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

neděle 12. října 2014

TRECENA AHAU

 
Trecenium MANIK
Kin 40-52
12.10. - 24.10.
Rok – MANIK
Long Count 13.0.1.15.0.
 
Tato Trecena začíná AHAU1 - Slunce, Květ, Pán Světla, Osvícení, uctívání předků, Vzestup, Bezpodmínečná Láska, vědomí spolutvoření nových možností, nových začátků a probuzení zázraků!
 
SVĚTLO je hlavním zdrojem veškerého života. Existuje jako vlny a částice a je nejrychlejší elementární silou Vesmíru. Je to věčný zdroj inspirace, poznání, pravdy, jasnosti, umění, tvořivosti. vede našeho Ducha, naplňuje nás radostí a vybízí nás, abychom šli nejvyšší cestou.
 
Všechny pozemské národy, rasy a kultury obracely od počátků časů své tváře ke Slunci – v radosti, v úžasu a obdivu. Ve skutečnosti to dělají všechny živé bytosti, zvířata, hmyz i rostliny. Dokonce i ty největší věci, které formují náš svět od počasí po oceány, komunikují se světlem v posvátném tanci společenství, soužití a společného tvoření.
 
V Mayském kalendáři je AHAU Pán Světla, ztělesňující nejvyšší potenciál veškerého života, Osvícení nekonečné posvátné cesty Evoluce, po níž vše živé cestuje.
 
Slunce, neboli světelná energie představuje zdroj, který nás nutí hledat svou vlastní duchovní cestu. Sluneční energie nám dává sílu vytvářet to, čemu dáváme pozornost.
 
Váš úkol v Treceně Ahau je očistit vaše Světlo tak, aby cesta byla jasná a zřejmá. Můžete spálit mlhu nejistot, strachu, pochybností a pověr - ale skutečná zkouška vám už nedovoluje se vrátit.
 
Následujte cestu AHAU a zažijete sílu pohledu jako nikdy před tím. Tak jak AHAU ztělesňuje hodnoty a pravdu, stejně tak neumožňuje opomínání vašeho charakteru a schopností.
 
Toto znamení má sílu překonat negativní energii, ovládá sluneční i měsíční zatmění a přináší duchovní i materiální jistotu. Je to realizace spirituálního těla, transformace, mutace, bystrost, energie bojovníků, cestovatelů, tanečníků, umělců a tvůrců zázraků. Ahau je věštec, prorok, přemožitel kouzel, Pán květin, mistrů a dědic síly Světla.
 
Je to denní znamení všech vznešených a důstojných bytostí, včetně celého světa našich předků, kteří stojí za naší současností, a kteří nás spojují s minulostí; představují extatický proces spojující nás s kolektivní myslí a cyklickým plynutím času.
 
Energie Tzolkinu nám pomáhají, abychom se posunuli z času CHRONOS ( mechanizovaného času gregoriánského kalendáře - 12:60 ) do času KARIOS ( přirozeného času cyklického plynutí času samotného - 13:20).
 
Takže tento vzorec světelné energie máme nyní k dispozici a nabízí každému z nás možnost uzdravit našeho ducha a Matku Zem.
 
OSOBNÍ REZONANCE
 
Vlna SLUNCE přináší do všech sfér vašeho života VĚDOMÍ KRISTA a BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU. Pokud spatříte osobní vztah s Vlnou, tyto pozice jsou pro vás velmi vážné. To, že dva, nebo tři dny zasluhují mimořádnou důležitost – je již známo. Dovolte jim obohatit vás o informace vycházející z této moudrosti. Dovolte i dalším dnům postavit se do vašeho osobního reportu.
 
Vlna SLUNCE je již sama o sobě velkou událostí. Identifikujte osobní Rezonanci s touto Energií, protože bude jednoznačně výrazem stupně zralosti vašeho Vyššího JÁ na Zemi. Komunikace s programem ČASU ve Vlně SLUNCE je vaše individuální cesta časem v TEĎ a TADY. Pokud neztrácíte ze zřetele svůj individuální rytmus s vaším osobním kalendářem, pak je to způsob uvědomění působení Vln na vás, vyjasnění problémů a důležitých otázek, které se objevují v rámci 260 dnů.
 
Vlna SLUNCE je velmi horká Energie se specifickou silou dopadu. Urychluje příchod „ potopy “ – zalije nás Vědomím Krista, proto zde musí být horko. Ohnivá Energie Zdroje je již na cestě! Země bude očištěna OHNĚM– OHNĚM LÁSKY ZDROJE. Ale pozor : slovo OČIŠTĚNA vyslovujte velmi Vědomě! Neznamená to, že Země bude zničena či spálena! Tady hovoříme pouze o duchovním očištění!
 
Různí „ trenéři – tvůrci“ se budou snažit využít každý moment, aby vás znovu hodili do pasti strachu. Smějte se jim do očí! Dejte jim najevo, že jste již odolní vůči všem starým trikům, a nové nemáte zájem poznat.
 
Je to poslední Vlna ČERVENÉHO ZÁMKU Tzolkinu (1-52), jehož patronem je Pečeť ŽLUTÉHO ZRNA. Všechno, co se v ní objeví, bude zasahovat do vašeho hvězdného semena a nové rostlinky, která z něho už brzy vyroste. Vzhledem k tomu, že Vlna SLUNCE připravuje půdu pro setí, je pochopitelné, že také vaše pole zahrnuje očištění. Energie dní vám může ukázat mnoho Stínů. V takových situacích nepropadejte panice, protože jsou to jen Stíny, které se po desetiletí ukrývaly za vašimi zády, a teď před odchodem, vám chtějí jedině požehnat. Dovolte jim říci „ sbohem “, a přetněte všechny vazby, které vás spojují. Teď máte před sebou cosi nového – vaše Spirituální JÁ se již připravuje na návrat a musíte připravit trůn na jeho příchod. Takže, proč se víc v hlavě zabývat starým harampádím. Snažte se právě teď uvolnit od posledních iluzí a stínů. Není vyloučeno, že to bude poměrně nepříjemné, dokonce bolestivé. LOGEM NOVÉ ZEMĚ JE LÁSKA.
 
Přehled Vlny 12.10.- 24.10
 
AHAU 1
IMIX 2
IK 3
AKBAL 4 galaktický portál
KAN 5
CHICCHAN 6
CIMI 7
MANIK 8
LAMAT 9
MULUC 10
OC 11 galaktický portál
CHUEN 12 galaktický portál
EB 13
 
GALAKTICKÉ PORTÁLY - Dny, ve kterých proces rozvoje na Zemi postupuje podle práv nezávislé dynamiky a dny, ve kterých zaznamenáte přímý účinek energie z Kosmu. Tato pole v modulu Tzolkin odhalují velmi subtilní VEDENÍ s dokončováním korekcí pomocí kosmických energií. V těchto dnech je síla dopadu Energie mnohokrát větší.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

TZOLKIN 12.10.2014 1 AHAU kin 40

 
Ahau - Slunce - Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovo Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, Uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
 
Tato doba je velmi odvážná, plná vizionářského myšlení, odhodlání, pevné vůle čelit s odvahou tváří v tvář obtížnostem. Každý den této Treceny může vrhnout světlo na něco, co je pro vás důležité, na nějaké vaše jednání, nebo něco, co je potřeba řešit – takže použijte osvětlující esenci Ahau a zapalovací svíčky Hun (1) k zažehnutí tohoto Trecenia – k vytoužené cestě triumfů, nad vším, co vás omezuje, trápí, ohrožuje, poškozuje, nebo drží zpátky od vašeho plného potenciálu.
 
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení kolektivního Vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie Bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
 
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového
 
***
S Tónem 1, který je symbolem Jednoty, se dnes zaměřme na to, že jsme Jedno se Vším. Najděte si chvilku čas a vyčistěte svou mysl od všech zbytečností. Vstupte do prostoru ne-myšlení a dopřejte si možnost stát se Jedním se všemi.
 
To se nejlépe provádí v přírodě. Zaměřte se na osoby, místa a věci. Opakujte si ve své mysli „ Já jsem Ty “. Vědomě se podívejte na podobnosti, které máte s člověkem, místem, nebo věcí, na které se zaměřujete.
 
Spojte se srdcem, vytváří to energetický tok mezi vámi a objektem. Pociťujte vděčnost. Cílem je rozvíjet smysl Jednoty s vědomím, že pocházíte z jednoho Zdroje. Jděte skutečně hluboko do pocitů, že jste Jedno s každým člověkem, místem, věcí….
 
S praxí začnete skutečně cítit spojení jako Jeden. Jak budete procházet dnešním dnem, vědomě se spojte s druhými a mentálně opakujte „ Já jsem Ty “, až začnete vnímat Jednotu se všemi. Udělejte si čas dělat toto spojení co nejčastěji; váš život bude kvést ve všech oblastech, jakmile znovu objevíte svou pravou duchovní podstatu, rozpomenete se, že jste Jedním, s každým - což doopravdy jste.
 
1.MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí.
 
Vy jste iniciátorem NOVÉHO.
Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu!
Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem.
 
Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.
 
VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!
 
Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku – začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ – čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Znamením.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

sobota 11. října 2014

TZOLKIN 11.10.2014 13 CAUAC kin 39 ( galaktický portál)

 
Cauac – Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
 
Stejně jako Bolon ( 9 ), tak i Cauac je dalším příkladem dokonalé syntézy Energií Tzolkinu : mystický Oxlahun (13) se silným spojením k psychickým a spirituálním schopnostem a tajemný Cauac s hlubokou spojitostí s Božskou Ženskostí slučuje v buňkách energii o několik řádu silněji, než oba samostatně. Pokud byste měli možnost vstoupit do oka hurikánu a vyjít více osvícenou lidskou bytostí, pak je to dnes. Využijte Cauac a Oxlahun vševidoucí energie k nahlédnutí hluboko do základních proudů svého života s možností vyjít s bohatým život měnícím vědomím.
 
DNES JE DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE, JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE, JAKO NA ANDĚLY
ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE, KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE
 
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá „universální společenství“ nebo „ nebeský domov Bohů “. Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem ( vnitřní bouře, která přináší život).
 
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob jak směrovat svoji přecitlivělost.
 
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
 
***
 
Jsem Cauac s Tónem 13. Dnes nahlédneme do ducha manifestace. V naší Sféře jsou neustále k dispozici všechny možnosti. Ve vašem přechodném domově na Zemi je manifestace projev naučeného chování . Jako na slovní hříčku se můžeme podívat na slovo „ man-infestation “, což můžeme aplikovat na velké množství škodlivých myšlenek, které plují ve vědomí a nevědomí člověka. Slovo „ zamoření “ (infestation) je interpretováno jako přítomnost velkého množství škodlivých organizmů uvnitř hostitele
 
Jak vytvořit všechno, co si přejete? Můžete sledovat lidi kolem sebe a zjistíte, že někteří se neustále modlí, modlí, modlí….a stále žijí ne- naplněný život. Zatímco druhým jde všechno snadno a dokonce i své temné dny prochází s úsměvem na tváři. Jaké se skrývá tajemství za klidem, který vidíte u lidí jako například Dalai Lama a další?
 
První ingrediencí je Láska. Bezpodmínečná Láska. Láska, která umožňuje všem být, kým jsou, bez posuzování a kritizování. Není snadné osvojit si Lásku, když je váš svět plný omezujících přesvědčení. Avšak vždy je možné změnit své myšlenky i postoj pomocí pozornosti a záměru. „ A jak to mám udělat? “…… možná se ptáte. Je to jednoduché, začněte tím, že sledujete své myšlenky. Zpočátku to vyžaduje hodně úsilí, nicméně je to stejné jako u všech dovedností a s praxí stále jednodušší, až se to stane automatické.
 
Jak ovládat své myšlenky? První krok je jednoduché pozorování. Dávejte pozor na myšlenky. Jak se cítíte když máte tu, či onu myšlenku. Jaké myšlenky budete respektovat a které ignorovat. Dalším krokem je podívat se na vaše myšlenky ještě blíže. Přetrvávají některé myšlenky? Které z nich vám přináší radost? Které vám přináší strach? Podle kterých byste chtěli žít? Které byste chtěli ignorovat?
 
Záměr je to na čem záleží. Mluvili jsme dříve jak nastavit záměr, takže nebudeme se tím dnes zabývat. Hlavní důraz při záměru je kladen na to znát a deklarovat co si přejete zažít. Jakmile budete mít jasnou vizi, je vaší povinností uchopit emoce a dát energii do pohybu.
 
Dávejte pozor na myšlenky a pečujte o ty, které vás dovedou k požadovanému výsledku. Pokud máte negativní emoce, nebo myšlenky které se vám nelíbí – znovu se zamyslete. Praxe je to, co vás dělá Mistrem. Je to poměrně jednoduché, ale jako každou změnu chování to vyžaduje praxi.
 
Jsme vám kdykoliv k dispozici pomoci změnit vaše myšlenky. Dnešní Tón 13 vám pomůže s procesem manifestace. Společně s třináctkou jsme dynamickým týmem.
 
Máte k dispozici naprosto všechno, co potřebujete pro splnění snů.
Bez ohledu na to, co se děje, je vždy možné udržet rovnováhu, postoj i vděčnost.
Bez ohledu na to, jak se k vám někdo chová, je možné milovat sami sebe a chápat své nepřátele.
Máte schopnost vyléčit cokoliv vás trápí.
Bez ohledu na současné chování, máte moc jej změnit a být tím, kým si uvnitř přejete být.
Sledujte své nejlepší myšlenky, všechno ostatní máte zdarma.
Dbejte na to, abyste necítili žádnou vinu, pokud spadnete do starých vzorců.
Jedno staré rčení říká: “ Zvedněte se, oprašte a pokračujte znovu!“
 
13. KOSMICKÝ TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo spod vaší kontroly. Věřte ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebe-identifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho JÁ a k cíli vašeho světelného těla. Přemýšlejte o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
 
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
 
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu „12“ ,to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle – nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo „13“ je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o ČÍSLE OSUDU.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází Přechodu – opuštěním STARÉHO a připojením k NOVÉMU – čili SÍLU TRANSFORMACE.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pátek 10. října 2014

TZOLKIN 10.10.2014 12 ETZNAB kin 38

 
 
 
 
 
Etznab - Zrcadlo – Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance
 
Úcta je pro Maye jednou z nejdůležitějších hodnot. Z pohledu úcty je všechno pozitivní zplnomocnění Lásky, důvěry, sebeúcty, sebedůvěry - abychom některé vyjmenovali. Ale s pohledu úcty musí vládnout pravda. Takže buďte k sobě upřímní. Říkejte, jak to opravdu je. Pouze tak převezmete plnou zodpovědnost za své činy, rozhodnutí, minulost, přítomnost i budoucnost, jedině tak můžete vyjádřit skálopevnou úctu, kterou si vaše duše zaslouží a následně velet všemu, co se ve vašem životě děje.
 
Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality – můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy – volí vždy morální a etickou cestu. Skalpel chirurga vytvořený s obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může ničit.
 
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu – věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři – pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
 
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních – v rodině, komunitě, naučte se být upřímní pokud jde o peníze, sex.
 
***
 
Jsem Etznab, zrcadlový sál. Vyhledáte mě jakmile jste připraveni čelit svým vnitřním Stínům. Každý z vás má k řešení mnoho problémů, které jsou pohřbeny hluboko uvnitř. Je čas vynést je všechny na povrch a začít zkoumat. Jakmile jsou Stíny osvětleny, nemají nad vámi žádnou moc.
 
Mnozí stále žijete v iluzi, že druzí jsou na vině za výsledky ve vašem životě. Mnozí stále žijete v iluzi  „ měl bych, mohl bych, kdybych “, které vás drží od prožívání vašich snů. Žádáme vás abyste převzali plnou zodpovědnost za všechny kódy přesvědčení, kterých se v současné době držíte. Ano, mnohé vás dovedly k důvěryhodných přesvědčením věřit těmto pravdám, ale nyní je čas podívat se blíž na ty, které vám nepomáhají.
 
Kde začít? Věnujte pozornost chvílím, kdy jsou vaše tlačítka stlačena, což vám způsobuje, že cítíte vztek, nebo frustraci. Podívejte se na zdravotní problémy, které vás trápí. Pokaždé, když vás něco vyvede z rovnováhy, nebo obviňujete za něco druhé, můžete si být jisti, že operujete chováním vycházejícím z vašich negativních kódů přesvědčení. Můžete mít i pocity spravedlivého hněvu – volba je na vás. Nicméně je třeba si uvědomit, že jakmile reagujete takto na něco, nebo někoho, vždy reagujete ze stavu vaší nezralosti.
 
Před tím než se začnete rozčilovat nad nějakými slovy, zvažte chování Mistrů. Když jsou napadeni, nebo pranýřováni, neohání se ani neobhajují. Když jsou zesměšňování, nebo ponižování, nehájí své jednání. Opravdoví Mistři jsou ti, kteří vždy udržují rovnováhu, protože prostě pochopili, že dělají to nejlepší, co v tu chvíli mohou. Mistry neovlivní, když je někdo uráží. Oni velmi dobře vědí, že jsou perfektní, stejně jako jejich žalobci. Když Mistrovi podáte citrón, udělá si prostě limonádu a bude vděčný za výživnou potravinu.
 
Je mnoho lidí, kteří udržují rovnováhu při každém sporu. To jsou ty věci, které je činí svatými. Tito lidé dávají bez příčiny neúnavně čas, energii a peníze věcem, kterým věří, nebo je to pro ně akt laskavosti.
 
Jak se můžete zapojit do jejich řad a žít více vyvážený život? Tím, že začnete vyklízet nepořádek, který jste nashromáždili od narození. Začněte tím, že si budete všímat, kdy jste neklidní a kdy vás věci, nebo lidé vyvádějí z rovnováhy. Mluvili jsme o tom dříve jak se negativní myšlenky slepují k sobě a vytváří ve vašem těle onemocnění. Takže by bylo moudré věnovat se nemocem, které vás postihují.
 
Jak najít příčinu vašeho ne-klidu a ne-moci? Najděte si prostor, kde nebudete rušeni, utište svou mysl. Mějte odvahu podívat se na to, co vás v současné době rozčiluje. Pokud jste se s někým pohádali, buďte co nejvíce objektivní a podívejte se na vaše slova a jednání, které situaci zhoršilo. Vraťte se zpět jak jen můžete ve vztahu s touto osobou a najděte nevyřešené problémy, které jste ignorovali a které se rozrostly.
 
Někdy je dobré takové vztahy zcela opustit zejména, pokud je ohrožena vaše bezpečnost. Nedoporučujeme vám zachránit vztah s člověkem, který má ve své historii fyzické, psychické, nebo mentální zneužívání. Tyto vztahy by měly být řešeny na profesionální úrovni, nikoliv na duchovní.
 
Když se podíváte důkladně na většinu problémů s lidmi, často je tam obvykle něco, co bylo nepochopeno, nebo řečeno a začalo počátečním nepochopením. Mnoho vztahů může být obnoveno, pokud obě strany přijmou zodpovědnost za svoji část, omluví se navzájem s plným úmyslem nechat minulost minulostí a přestaví vztah. To platí pro všechny zúčastněné strany.
 
Dokonce i když budete mít někdy rozhovor s někým kdo je naštvaný, je v zájmu vašeho zdraví a nejlepší pro vaše dobro, když jste z tohoto místa schopní propustit všechny negativní emoce. Zkuste vyměnit negativní emoce za pozitivní a budete nakonec cítit přijetí a vděčnost za tyto zkušenosti.
 
V tomto světě jsou vaše interakce s ostatními to, co vám umožňuje získat zkušenost lidství.
 
Zamyslete se nad tím. Co kdyby na Zemi nebyli žádní lidé? Jak byste mohli zažít odpuštění, sdílení, nebo jakékoliv zkušenosti? Svět by byl osamělým místem. Pokud budeme předpokládat, že člověk je na Zemi pro to, aby zažil dar štědrosti a sdílel ho s druhými navzájem, je pak těžké rozšířit mysl a uznat tento svět také jako místo, kde je možné zažít i negativní stranu?
 
O co víc člověk vyroste, pokud prošel ohněm alkoholismu, nebo hladem? Neomlouváme nic, co je nepříjemné. Snažíme se vám vysvětlit co je svět polarity. Byl navržen se základními pravidly umožňujícími poznat lidem svobodnou vůli. Mnohé z vašich voleb nejsou pro vaše nejvyšší dobro i když je vám dovoleno zvolit si jestli chcete reagovat z pozice nejvyššího dobra.
 
Když budete reagovat na slova a chování druhých tak, že jste mimo svůj klid, budete mít možnost uvidět co vás uvnitř rozrušuje. Z tohoto místa poznání si můžete zvolit jak budete reagovat v dalších situacích. S praxí a časem si můžete vybrat změnu kódů přesvědčení. To je růst.
 
S růstem přichází schopnost pomáhat druhým. Mnohokrát nejlepší učitel je ten, kdo byl tam, kde jste nyní vy. Největší porozumění přichází od těch, kteří prošli ohněm. Jakmile si každý z vás bude vybírat kódy přesvědčení, které jsou zarovnány s vaším nejvyšším dobrem, budete připraveni pomáhat těm, kteří se potýkají s podobnými problémy. Být dobrým stevardem znamená pomáhat svým bližním. Mnoho náboženství hovoří o karmě - chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Jakmile vás bude co nejvíc uplatňovat tyto principy, bude vaše společnost odrážet vaše vnitřní Já. Chcete-li žít v utopické společnosti, o které sníte, bude to vyžadovat úsilí každého z vás.
 
V současnosti žijete ve světě oddělenosti. Je zde mnoho rozsudků ohledně věcí jako je rasa, pohlaví, vyznání, což vytváří vysoké zdi a udržuje vlky venku. Přesto každou odsuzující myšlenku a drsné slovo kterým odháníte vlky pryč, používáte i proti ostatním. Rozveselte se a podívejte se na sebe novýma očima. Hledejte dobré v druhých. Zastavte zbytečné srovnávání, tím jen prohlubujete větší oddělení. Jděte každý den dovnitř a hledejte způsoby jak změnit své zvyky odsuzování a hodnocení. Nejprve musíte objevit svou vnitřní krásu, abyste ji mohli vidět u druhých.
 
Dávejte pozor na slova a své pocity. Uvědomte si jak často je to, co říkáte o druhých, odraz vaší vnitřní slabosti. Možná chcete zůstat v pohodě s druhými, nebo nechcete rozhoupat loď ze strachu, zesměšňování, či být hozeni přes palubu. Pokud tomu tak je, hledejte uvnitř sebe důvody proč z tak nízkého místa udržujete přátelství s lidmi, kteří vás strhávají dolů? Upřímně doufáme, že si najdete čas, půjdete do svého Středu a najdete vše, co vám způsobuje neklid. Doporučujeme vám být objektivní a najít způsob jak posílit své postavení, abyste mohli žít opravdu šťastný život.
 
Podívat se na své Stíny - to není snadný úkol. Chápeme to. Víme také, že schovávat se v hradu s vodním příkopem plným aligátorů, může být velmi smutné. Postavili jste zdi i vodní příkop. Můžete je strhnout, pokud necháte zářit Lásku s vašeho Středu. Požádejte o radu své Anděly, nebo ty, kteří překonali tyto překážky ve svém životě. Pomoc těch, kteří v takových situacích byli, může být pro vás velkou hodnotou.
 
Když se každý z vás naučí milovat a důvěřovat, vytváříte utopickou společnost. Každý z vás je jedinečný a má zvláštní schopnosti, které může sdílet. Najděte je, zdokonalujte je a sdílejte s těmi, kteří jsou připraveni přijmout vás takové, jací jste. Přejeme vám jen to nejlepší!
 
12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY. Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, ale víme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
 
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
 
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. Slovo krystalický zde znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu nám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také zapletení karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón KRYSTALICKÝ preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní Dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

čtvrtek 9. října 2014

TZOLKIN 9.10.2014 11 CABAN kin 37

 
Caban – Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy
 
Dnes myslete na sebe. Nenechte nikoho kolonizovat vaši mysl; žádné reklamy, žádné experty, ani autority. Na druhé straně se nepokoušejte ovlivňovat ostatní stejným způsobem, bez ohledu na to, jak se cítíte vy. Udržujte stabilně svůj lodní kýl, jak budete navigovat dnešními proudy vod. Pokud zůstanete neutrální, bez rozsudků ve vašich myšlenkách, jasnost vašeho vnímání a hloubka vašeho porozumění desetinásobně zesílí.
 
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu planety - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
 
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
 
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
 
***
 
Jsem Caban. Vítejte v tento den radosti a zázraků. Vážíme si času, který věnujete těmto Zprávám. Je to pro nás velké potěšení a uspokojení, když můžeme pomoci těm z vás, kteří jsou připraveni podstoupit vývoj. Téma, na které bychom chtěli dnes upozornit, má co do činění se soustředěním a rovnováhou - čili být ve svém Středu.
 
Všechno je vám k dispozici, jakmile zůstáváte ve svém Středu a to zejména v době, kdy jste ve stresu. Jakmile jste schopní udržet tam pozornost a zůstat klidní, můžete se lépe rozhodovat. Jasnost vychází z trvalého klidu. Když jste ve stresu, vaše tělo reaguje tím, že do vašeho systému pumpuje adrenalin. Adrenalin slouží k tomu, aby vám dal impuls, což můžete potřebovat v naléhavých situacích, nebo v případě, že jste mimo svůj normální běžný stav.
 
V době zvýšené hladiny adrenalinu je i vnímání zvýšené, čas se zdá být pomalejší a to vám umožňuje jasněji se rozhodovat. Avšak mnozí žijete v současné době v těchto zvýšených pocitech stavu pohotovosti neustále. Po nějaké době zvýšeného namáhání nadledvinek, přestanou správně pracovat. To se děje když nastává vyčerpání a je to také způsob jak se tělo snaží získat vaši pozornost a nutí vás k odpočinku. Bohužel mnozí dál pokračujete v přetlakování sebe sama, což nevyhnutelně vede k onemocnění.
 
Dovolujeme si vás upozornit, abyste zpomalili své životní tempo. Zjednodušte vše. Někteří z vás začnou argumentovat a říkat, že to nejde. S tím nesouhlasíme. Doporučujeme vám sledovat jak trávíte svůj čas a čemu každý den věnujete energii. Jak často máte pocit, že jste odpočatí a ve svém Středu? Když se naučíte žít v každém TEĎ, budete mít možnost být v klidu a ve svém Středu bez ohledu na to, co se kolem vás děje.
 
Namísto stresu, požívání kofeinu, nebo léků , které vytváří adrenalin, budete mít možnost žít více ve stavu klidu. To je pro vaše tělo mnohem lepší. Místo toho, abyste vyčerpávali své zdroje, budete moci povzbudit své tělo i za okolností, které vás jinak vyčerpávají.
 
Jak začít? Je nezbytné, abyste si našli každý den čas zklidnit mysl, možná nejlépe ráno, ještě než vstanete z postele. Někteří to mohou praktikovat než jdou v noci spát. Udělejte si čas každý den občerstvit sami sebe a načerpat zásobu energie. Ti, kteří nejsou zvyklí trávit čas v klidu, možná zjistí jak je to prospěšné a budou vyhledávat způsob uvolnění během každodenní rutiny. Někteří se mohou cítit provinile, když věnují čas jen sobě. Doporučujeme vám změnit tento systém přesvědčení. Budete mnohem lépe zvládat stres a mít více času na ostatní, jakmile budete odpočatí a svěží.
 
Během odpočinku se co nejobjektivněji podívejte jak získat kontrolu nad svým časem a energií. Určitě existují nějaké aktivity, které vám pomohou uniknout z každodenní rutiny, nebo vás nasměrují k odpočinku. Doporučujeme vám podívat se na to velmi pozorně. Mnozí z vás čtou knihy, nebo používají televizi jako znecitlivění mysli po náročném dni v práci. Nesoudíme cokoliv se rozhodnete udělat, nicméně pokud chcete urychlit váš vývoj, může být moudré změnit některý z vašich starých návyků.
 
Přejeme si, abyste si uvědomili, že vaše podvědomí nezná rozdíl mezi realitou a fantazií. Pokud jste někdy četli knihu, nebo se dívali na film a vaše srdce závodilo, plakalo, nebo cítilo podobné emoce, budete rozumět pravdě, kterou říkáme. I když na vědomé úrovni znáte rozdíl mezi realitou a představou, vaše tělo a podvědomí reaguje, jakoby to byla skutečnost.
 
Takže když se díváte na akční filmy, vaše tělo je během akčních scén v napětí. Když jste přetíženi policejními příběhy, vaše mysl zaznamenává tyto informace, jakoby se to skutečně stalo a vytváří podezření a strach. Oblíbené seriály vytváří v rodinách a ve vztazích skutečné katastrofy, jakmile diváci den po dni nasakují scénář jako houby. Není neobvyklé, že herci přijímají anonymní dopisy za role, které představovali na obrazovce.
 
Někteří z vás možná budou neústupně bránit své volby a trvat na pokračování těchto typů činností jako prostředek relaxace. Nechceme na tom nic hodnotit. Nicméně vytváříte ve svých tělesných orgánech neklid místo odpočinku, který vaše tělo nejvíce potřebuje. Vaše tělo reaguje na to, co sledujete, nebo co čtete. Mnozí se účastní sportovních aktivit, ačkoliv na tom není nic špatného, uvědomte si obrovskou zátěž vašich již tak přetížených orgánů. Přidáte-li do tohoto mixu adrenalinové sporty, zátěž je ještě vyšší.
 
Vaše strava je dalším důvodem přetěžování orgánů. Není divu, že je tolik onemocnění souvisejících zejména s chronickými nemocemi a rakovinou. Váš životní styl je už na maximální hranici a ještě krmíte své tělo potravinami, které nemají žádnou výživovou hodnotu a žádnou životní sílu. Tlačíte své tělo, aby pracovalo na nejvyšší možné úrovni, přičemž mu dodáváte velmi špatné palivo. Pak se napumpujete drogami, které odstraňují příznaky, které vás mají varovat o přetížení vašeho systému. Kromě toho dodáváte tělu léky, aby se posílilo, nebo vytvářelo více svalové hmoty.
 
Laboratoře pracují 24 hodin denně a produkují tisíce produktů, přitom je vaše tělo navrženo, aby pracovalo přirozeně, pokud má dostatek odpočinku a výživného jídla. Je to jen na vás, jak získat kontrolu nad svým životem. Okamžiky klidu jsou nutné pro zahájení tohoto procesu. Podívejte se na své každodenní věci a najděte způsob, jak uvolnit každý sval. Vraťte se k přírodě, dělejte klidné procházky, nebo se posaďte ke stromu a jednoduše jen buďte. Stali jste se lidmi dělajícími, místo jsoucími. Vaše tělo nikdy takovým způsobem pracovat nechtělo. Vaše společnost se pohybuje rychlostí světla, kde se všichni snaží zlepšit na úkor fyzického a duševního zdraví.
 
Najděte si čas opustit horskou dráhu a jet chvíli tunelem Lásky. Je to tunel, kde najdete klid. Naučte se být sami sebou . Praktikujte Bytí. Hledejte způsob jak snížit zbytečné aktivity, které vás unavují spíše než povzbuzují. Jakmile si dáte práci se svými strachy a starým myšlením, budete svěží a plní energie a budete dělat rozhodnut, která učiní váš život naplněným. To může znamenat vystoupení z ulity dosahování cílů.
 
Mnozí z vás zůstávají v zaměstnání, které pro vás není vhodné, jen kvůli firemním benefitům, nebo stálému příjmu. Můžete strávit obrovské množství času na tomto pracovním místě, včetně cestování a rozhovorů ohledně práce. Nemáte pocit, že vás to všechno vysává? Není divu, že vaše mysl znecitlivěla nesmyslnými činnostmi. Nezbývá vám žádná energie na tvoření. Jste a žijete jen pro základní životní potřeby: jídlo, přístřeší, oblečení.
 
Někteří tráví čas odpočinku při nakupování, nebo hrou s hmotnými věcmi. Na tom není nic špatného, pokud udržujete rovnováhu. To, co často vidíme je, že se stáváte otroky svých hraček. Hodně času trávíte základní údržbou, opravami, pojištěním atd. Často potřebujeme ještě mnohem více peněz na zaplacení nákladů. Brzy se ocitnete v bludném kruhu, musíte více pracovat, platit své dluhy, zatímco stále více nakupujete. Toto všechno říkáme kvůli následujícímu bodu.
 
Abyste mohli být ve svém Středu, musíte vytvořit rovnováhu ve všech oblastech života.
 
Pokud jste většinu času vyčerpaní, pravděpodobně na sebe příliš tlačíte. Jak můžete být opět plní energie a získat zpět svou rovnováhu? Pokud většinu času trávíte mluvením o minulých událostech, nebo se strachujete o svojí budoucnost - trávíte čas mimo okamžik přítomnosti a nejste v rovnováze. Musíte si uvědomit, že nemůžete dávat náboj událostem z minulosti, které na vás mají škodlivý vliv. Takže v současné době, čili v každém TEĎ, budete plánovat změny, aby bylo možné splnit si a zažít vysněnou budoucnost.
 
Vy jste Tvůrcem své reality.
 
Naším cílem je, abyste si vzpomněli jakou máte moc v těle i ve vaší mysli. Nemůžeme vám pomoci, když jste vyčerpaní a nezbývá vám žádná síla, tvůrčí úsilí a energie. Můžeme vám pomoci, když jste ve svém Středu a jste ochotni podniknout potřebné kroky pro vytvoření představ vaší reality.
 
Většina z vás už si uvědomila, že materiální bohatství vám nepřenáší štěstí. Brzy zjistíte, že štěstí přichází zevnitř. Máte možnost si nyní vybrat, jak se v každé situaci chcete cítit. Máte možnost vybrat si, co uděláte se svým časem i energií. Všechno, co potřebujete máte uvnitř sebe. Není třeba žádných učitelů, žádných guruů, i když pro vás mohou být velkými vzory. Bez ohledu na to, jaké techniky jsou vám prezentovány, nebo v jaké situaci se momentálně nacházíte, je nyní v tuto chvíli důležité, co si vyberete, že chcete zažít.
 
Chceme vás povzbudit, abyste zůstali na své cestě soustředění vyvážením každého aspektu života. Žijete ve světe polarity, tzn. že existuje nesčetné množství možností, které jsou vám vždy k dispozici. Rozhlédněte se kolem sebe rozšiřte své obzory a učiňte vědomé rozhodnutí vytvořit si pro sebe lepší život. Pomůžete vám tím, že vám ukážeme co máte k dispozici za možnosti. Ty přicházejí formou náhod a synchronicit. Zůstávejte ve svém Středu a bavte se na své cestě!
 
11. TÓN OČISTNÉ SÍLY – SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění - proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO – CO – JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží vašemu pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vnáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně je testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy . Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!
 
TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ
 
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu 11 se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou Dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na událostim, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít Dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

středa 8. října 2014

TZOLKIN 8.10.2014 10 CIB kin 36

 
Cib – Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
 
Pokud je nějaký aspekt ve vašem životě, který je ovlivněn karmickou minulostí vaší rodové linie, nebo energie nashromážděná v průběhu mnoha životů historie vaší rodiny, dnes je velký den k rozpuštění a rozptýlení mnoha těchto problémů. Cib otevírá dveře k rodině a vaším předkům a Lahun posiluje vazby a vztahy mezi lidmi, což dělá snazší oslovit členy vaší rodiny a léčit dlouhodobé emocionální a psychické rány, řešit problémy, uvolnit zlost a odpustit provinění a nedorozumění.
 
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST,VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
 
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yukatánském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
 
***
 
Jsem Cib s Tónem 10. Vítám vás při dnešním povídání se mnou. Jsem specialista na komunikaci. Zvu vás dnes, abyste šli nad rámec komunikace, kterou v současné době používáte, tzn. používat mnohem více a častěji telepatické schopnosti. Všichni máte uvnitř sebe schopnost komunikovat beze slov. Pozorujte přírodu : používají zvířata slova? Přenáší rostliny své myšlenky pomocí slov? Ne, používají přenos energie, řeč těla, instinkt a telepatii pro to, aby vyjádřily své touhy i obavy.
 
Kolikrát jste slyšeli, nebo zažili příběh, že jste mysleli na někoho, koho milujete a on byl nemocný, nebo zemřel? Mysleli jste na někoho a on vám zavolal? Víte, že máte kolem sebe Anděly, s kterými můžete kdykoliv vědomě mluvit?
 
Rádi bychom vám dnes ukázali lepší způsob komunikace s lidmi. Když se spojíte srdcem, budete připraveni komunikovat na mnohem hlubší úrovni. Spojeni srdcem můžete být s lidmi, zvířaty, rostlinami dokonce i se skálami. Obvykle, když se s někým setkáte, ať známým, či neznámým, na počátku se pozdravíte. Obvyklý pozdrav zní: „ Ahoj, jak se máš? “ Obvyklá odpověď je : „ Děkuji, mám se dobře.“ Kolik z vás se cítí v pohodě při této otázce? Kolik z vás chce opravdu slyšet, jak se druzí v tu chvíli opravdu cítí?
 
Podívejme se na kořen slova KOMUNIKACE ( komunita), což znamená být Jedním s Celkem. Kolik z vás se stává opravdu Jedním během běžné konverzace? Obvykle platí, že jeden člověk přeruší druhého, takže hluboké naslouchání a empatie se vyskytují jen zřídkakdy. Hodně se v běžné komunikaci vyskytují slova pohrdání, souzení, nebo hlouposti. Nesoudíme to, co se rozhodnete udělat, jen prostě upozorňujeme na nízkou úroveň komunikace, kterou mnozí používáte. Používáme spojení „ nízká úroveň“, protože na vibrační úrovni hodně z toho, o čem mluvíte, má nízké, nebo negativní vibrace. Negativní myšlenky vibrují na nízké úrovni. Jsou pomalé a husté, to je důvod proč se u sebe drží jako klíště.
 
Zvuk dává do pohybu a vytváří všechny věci. Slova mohou být silnější, než myšlenky, jakmile myšlenka za těmito slovy je naplněná vášní, nebo vírou. Ve vašem éteru je mnoho bezohledných myšlenkových forem, které se spojují se slovy, nebo s jinými myšlenkami. Mnoho z těchto slepených forem vycházejících z kolektivního vědomí vytváří zmatek v počasí a posiluje „ páchnoucí myšlení “ a systém přesvědčení.
 
Jakmile vyslovíte slovo, nemůžete ho vzít zpátky. Vznáší se a pluje Vesmírem věky a hledá další slova a myšlenky, ke kterým přilne. Může to znít jako fantazie, ale říkáme pravdu. Vaši vědci na tuto pravdu přichází, jak pronikají dál do králičí nory a přitom studují kvantovou fyziku.
 
Opakovaně bylo prokázáno, že jakmile je buňka rozdělena a oddělí se od sebe na velkou vzdálenost, bude druhá část buňky reagovat přesně jako ta první ve stejném okamžiku zároveň, jakmile s ní vědci manipulují. Neznamená to snad určitý druh komunikace mezi dvěma buňkami - stavebními kameny vašeho Vesmíru?
 
Sledovali jste někdy skupinu ptáků při letu? Jejich schopnost manévrovat jako Jeden v ostrých zatáčkách a vysokých rychlostech je udivující! Nepadne ani jedno slovo a přesto se pohybují jako jeden Celek. Poslouchejte zvířata v přírodě, ačkoliv neříkají žádná slova, jejich komunikace funguje všude. Veverky a ptáci zřetelným zvukem upozorní ostatní na blížící se nebezpečí. Mravenci a včely vyvinuli sofistikované metody, jak najít zdroj potravy a oznámit to ostatním.
 
V nedávné době došlo k napadení při jedné mediální prezentaci na téma telepatická komunikace mezi lidmi a zvířaty. Domácí zvířata vykazují neobvyklé, nebo neurotické chování a jsou schopné určit, co je ruší. Není pochyb o tom, že určitý druh komunikace mezi nimi existuje a často jste svědky mnoha příběhů.
 
Komunikace se rovněž vyskytuje mezi rostlinnými druhy. Když se blíží lesní požár, šišky se uzavřou, aby ochránily svá semínka. Vědci vypozorovali, že borovice vzdálené daleko od místa požáru, zavírají šišky také.
 
Jak jsou tyto věci možné? Každý druh na Zemi je vzájemně propojen neviditelnou energetickou soustavou. Jedná se o energetické linie podobné radiovým frekvencím. Všechno na planetě vibruje na určité frekvenci. Všechny borovice vibrují na stejné frekvenci. Jakmile má jedna borovice zážitek s ohněm, všechny ostatní borovice na povrchu Země mají tento zážitek také – v menší míře.
 
Existuje komunikace mezi všemi druhy. Pozorujte zvířata v přírodě i domácí zvířata. K dispozici máte práci vědců z National Geographic, kteří zaznamenali, jak spolu zvířata ve volné přírodě navzájem spolupracují, pomáhají si a řeší problémy, aniž by vyslovili jediné slovo.
 
Trik komunikace s ostatními je naučit se jejich jazyk. Hodně komunikace v rámci každého druhu je pomocí řeči těla. Také tón hlasu na něco upozorní i v případě, že se jedná o cizí jazyk. Dalším indikátorem jsou jemná a pomalá slova v jiném tónu, na rozdíl od zuřivého a horečnatého mluvení.
 
Mohli bychom vyjmenovat stovky knih, které se zabývají komunikací. Nicméně bychom vám chtěli nabídnout jiné techniky, které vám umožní jak rozmlouvat na hlubší úrovni s lidmi i se zvířaty, rostlinami i kameny. Váš život bude nesmírně bohatý, když začnete mluvit se všemi, kteří obývají planetu Zemi na hlubší úrovni.
 
Mluvíme zde o srdečním propojení. Nazýváme to spojení srdce, jako asociaci mezi srdcem a Láskou. Mohli bychom to jednoduše nazvat milostné spojení, ale ve vašem jazyce by to mohlo vytvořit chybnou zprávu o seznamovací službě.
 
Mluvili jsme o negativních myšlenkách, které pracují na nízkých frekvencích. Ve vašem světě polarity platí také opak - milující slova a myšlenky pracují na vysokých frekvencích. Proudí a plují plynule celým Vesmírem, dotýkají se všech jako kouzelným proutkem a darují každému nádherné požehnání.
 
Vaše schopnost spojit se s druhými srdcem se zvýší, jakmile se nebudete oddělovat od ostatních. Jakmile se vaše negativní zvyky a návyky uvolní, vaše schopnost milovat druhé bezpodmínečně i spojení srdce bude silnější. Důvod je ten, že budete zvyšovat vaši frekvenci, na které vibrujete. Zvířata ve volné přírodě nemají zášť. Nerozdělují lidská rozhodnutí. Fungují čistě instinktivně. Rádi bychom vás upozornili, že některé rostliny, nebo zvířata jsou mnohem inteligentnější než lidé, kteří se na tento post akreditovali.
 
Chcete-li se spojit srdcem, je nutné abyste soustředili pozornost na člověka, zvíře, rostlinu, nebo kámen. Ve svém srdci pociťujte Lásku. Toho lze dosáhnout pocitem vděčnosti. Podívejte se nyní za hranice svého fyzického těla a snažte se uvědomit si a uvidět, že jste přesně stejným obrazem Boha - čistou Láskou. Může to vyžadovat určitou praxi, ale přiblíží vás to o krok blíž milovat každého bezpodmínečně.
 
Podívejte se zvířatům do očí, i když ve volné přírodě to pro některá zvířata může být známkou agrese. Také v mnoha jiných kulturách má oční kontakt celou řadu významů, obvykle spojených s podřízeností. Jakmile projevíte jemnost - spojení srdce/oči vytváří mnohem větší hloubku, než to co většina z vás v posední době zažívá.
 
Nyní, když věnujete druhým vědomě plnou pozornost, vyšlete jim vlnu Lásky a uznání. Žádná slova nemusí být vyslovena, ostatní nemusí vědět co děláte. I v případě, že druhý nemá tušení co děláte, energie se projeví. V případě, že přijímač je otevřený, bude vnímat pocit klidu a bude vaší energetickou přítomností uvolněnější. I vy budete mít možnost vnímat odezvu přijímače, i když vám vědomě Lásku nevrátí.
 
Uvědomte si, že mnoho lidí uzavřelo svá srdce v důsledku svých zranění. I když na nevědomé úrovni odmítají Lásku, buďte si jisti, že si na vás vzpomenou. Vy můžete být osobou, která je na ně v jakoukoliv dobu naladěná. Mnoho rostlin, zvířat i kamenů bude překvapeno, když si na ně vzpomenete stejně tak.
 
Poté, když jste provedli spojení srdcem, možná budete chtít použít slova, jak je ve vaší společnosti zvykem. Tentokrát ale když se zeptáte někoho, jak se má, je mnohem více pravděpodobné, že dojde k pravdivé a hluboké komunikaci. Spojení od srdce k srdci můžete dělat kdykoliv, kdekoliv. Usmějte se a pošlete vědomě dávku Lásky lidem, kteří kolem vás projdou na ulici, v obchodu, na čerpací stanici, domácím zvířatům i volně žijícím zvířatům. Můžete poslat tichý pozdrav i těm, kteří jsou od vás na míle vzdálení.
 
Každé spojení srdcem vás přibližuje k bezpodmínečné Lásce všech Bytostí. To je pravá podstata komunikace.
 
Je naší nadějí, že každý z vás bude trénovat tuto dovednost, až se stane vaší přirozeností. Požehnáním a dáváním vytváříte na Zemi obrovské množství změn. Účinky plují dál než si vůbec dovedete představit. Věřte, že tyto vlny Lásky se budou vlnit po celé věky. O mnoho silnější by bylo tento akt naučit druhé. Můžete začít s lidmi a skupinami, kde se cítíte dobře.
 
Existuje způsob jak spojení srdcem udělat ještě silnější a to je dar doteku. Položte svou pravou ruku druhému člověku na oblast mezi srdce a krkem. Tato oblast se jmenuje srdeční čakra a obvykle vibruje na nejvyšší úrovni v těle. Nebo můžete svojí levou ruku přiložit na pravou ruku druhého - to způsobí výměnu frekvence podobnou elektrickému vedení a umožňuje to, aby energie volně plynula. Pokud je to pro každého z vás pohodlné, dívejte se jeden druhému do očí.
 
Posílejte si navzájem milující energii, zaměřte se na nejvyšší smysl bezpodmínečné Lásky, pokračujte dokud jeden z vás nepocítí čas skončit. Poznáte to. Nyní jste navázali spojení srdcem na úrovni duše a nyní sdílíte Lásku s druhými. To je skutečné požehnání.
 
Někdy pro vás může být nepříjemné dotýkat se druhých, možná jste ve velké skupině a to může trvat delší čas, než se srdcem spojíte s každým. Rádi bychom se podělili ještě o jednu techniku. Všichni účastníci ve skupině mají položenou pravou ruku mezi srdcem a krkem - každý sám sobě. Se zavřenýma, nebo otevřenýma očima pošlete všem přítomným nejvyšší frekvenci Lásky. Za několik okamžiků budete cítit na hrudi teplo a pocit klidu. Zvyšujete tak schopnost milovat.
 
Pokud těmto technikám důvěřujete, podělte se s ostatními. Než se někoho dotknete, musíte získat jeho svolení. Vysvětlete mu, co chcete dělat a respektujte jeho volbu. Lásku můžete posílat na dálku stále a kdykoliv.
 
Kdykoliv posíláte Lásku druhým zvyšujete vibrace na celé Zemi. I když nemusíte vidět účinky, víte že existují a můžete Lásku posílat donekonečna. Je to Láska, co vás osvobodí od strachu a negativního myšlení. Jděte ven a provádějte spojení srdcem se vším, co na cestě potkáte. Věřte této magii!
 
10. TÓN - SÍLA UPŘESNĚNÍ - DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy – duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?
Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systémy víry se opírá vaše realita – váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi! To je klíč k nalezení vaší pravé identity.
 
POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT
 
V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.
 
TÓN PLANETÁRNÍ VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ
 
Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento Den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

úterý 7. října 2014

Zatmění Měsíce 8.10.2014

 
V roce 2014 - 2015 můžeme v šestiměsíčních intervalech na obloze sledovat čtyři úplná Zatmění Měsíce tzv. tetrad.
 
15.4.2014
8.10.2014
4.4.2015
28.9.2015
 
Blood Moon - krvavý, nebo červený Měsíc má červeno-oranžovou barvu, je to způsobeno rozptylem slunečního světla přes zemskou atmosféru. Tuto čtveřici berme jako pokerovou výherní kombinaci pomáhající lidstvu v návratu k Pravdě. Silný tlak na všechny oblasti na globální (politická sféra) i individuální úrovni ( emocionální tělo ) je mnohem intenzivnější. Všechny tyto a další astronomické vlivy pomáhají lidstvu v zarovnávání s novou vyšší realitou - Novým Já a s uvolněním starého. Je to součást plánu probuzení a pomoc v poznání, kdo opravdu jste. Vliv Měsíce pravděpodobně pocítíte minimálně týden. Nechte uvolnit emoce, ale nezapojujte do toho druhé. Dovolte si být sami sebou, pečujte o sebe, buďte k sobě laskaví a jemní. Buďte 24/7 ve svém srdci. Do svého energetického pole nechte vstoupit to, co je zarovnáno s Láskou.
 

Užijte si krásný Úplněk. Mnoho Lásky!
 

TZOLKIN 7.10.2014 9 MEN

 
 
 

Men – Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
 
Hluboko na úrovni duše všichni instinktivně hledáme respekt , důstojnost a vnitřní mír. Věci, které zamlžují vize a spoutávají křídla, jsou v našem seznamu velmi často různorodé, ale všechny jsme si vytvořili my sami. Takže dnes vystoupejte vysoko s Men zrozeném v extatické a vzrušující energii Bolon (9) a uvolněte všechno, co vás tíží, co s sebou nesete, nedržte nic, jak budete stoupat. Čím výše poletíte, tím bude vaše mysl svobodnější a váš duch lehčí. Jen v těchto výšinách můžete konečně spatřit celou svou podstatu a smysl své cesty životem
 
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
 
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
 
***
 
O snech bylo napsáno hodně, je to pravda a je toho ještě mnohem víc. Hodnotu snů nelze podceňovat. Stává se, že máte nějaký problém a v noci ve snu k vám přijde úžasné řešení. Jindy jsou sny provázeny velkou spoustou událostí, nebo myšlenek z předchozího dne, nebo z nedávné minulosti. Předtuchy, které přichází ve snech mohou být hlubokou pravdou. Létat, být nahý na veřejných místech a jiné takové ne-skutečné sny jsou často symbolikou a mohou poskytnout vodítko k záměrům, které jste si nastavili ve svém vědomém stavu. Na to se dnes podíváme.
 
Tyto symboly jsou archetypy, nebo představují emoce, záměry, či události. Mnoho autorů, např. Carl Jung zaostává, pokud se zaměřují pouze na starodávné a kulturní archetypy. Například se někomu může zdát o růži. Když se podíváte na interpretaci a symboliku významu růže do snářů, můžete být zmateni, protože archetypální smysl tam nenajdete. Díky svým zkušenostem z minulosti, můžete přepsat archetypy pro současnou kulturu.
 
Podívejte se velmi hluboko na tyto archetypy ve vašich snech a co pro vás znamenají osobně. Pro někoho může být růže symbolem Panny Marie. Možná vám vůně má připomenout milovaného člověka, který vypěstoval krásnou růži a nedávno zemřel. Ve vašich snech se vás tento milenec snaží kontaktovat. Pokud jsou vaše myšlenky během spánku uvolněné, je pro ty na Druhé Straně jednodušší, aby vás mohli kontaktovat. Věnujete-li pozornost svým snům a děláte si poznámky o různých předmětech, nebo událostech , může být pro vás snadné dekódovat symboly snů. Například se ocitnete ve vlaku, který létá. Archetypy jsou v obojím - jak ve vlaku, tak v létání. Veďte si evidenci těchto archetypů a emocí, které jste ve snu zachytili. Emoce jsou katalyzátor a mnohokrát pravý význam snu.
 
Například máte opakující sen, který se mění v čase. Nastavení je vždy podobné. Někdy jste na párty, nebo na různých akcích. Během dalších měsíců se sen vyvíjí. Společným jmenovatelem je, že skončíte v malém kruhu s lidmi a začnete pomlouvat. Na počátku můžete odstartovat pomluvy vy. Jindy jste aktivním členem, který udržuje pomluvy při životě. Časem zkusíte změnit téma, nebo dostat ostatní z režimu pomlouvání, ale přátelé přesto pokračují. Možná je kritizujete. Možná nechcete opustit skupinu, aby o vás nemluvili za zády. Později se sen mění, vy se snažíte změnit téma, anebo přesvědčit ostatní, že pomluvy jsou škodlivé a ztráta času. Nakonec následují váš příklad, nebo odejdou.
 
Ve vašem bdělém stavu si přejete toto chování opustit. Pak začnete mít sny, které vám nabízí možnosti a vyjadřují jasný zámět jak to udělat. Např. : „ Rozhodla jsem se říkat jen laskavá slova.“ Tyto typy snů jsou vaší generální zkouškou, nabízí vám bezpečný způsob, jak procvičit chování, které chcete změnit.
 
Jakmile zvládnete první krok ke změně chování, dostanete se k možnosti zvládnout další krok. Příklad můžete vidět výše. Sny začínají tam, kde se právě nacházíte ve vašem životě - např. aktivní pomlouvání. V určitém bodu uděláte vědomé rozhodnutí a zastavíte pomluvy. Vaše sny toto rozhodnutí odráží, jakmile začnete čelit svým strachům z kritiky. Když budete praktikovat tyto věci v době bdělosti, můžete mít sny, jak s tímto chováním konfrontujete ostatní. Jakmile zvládnete nové věci, když jste bdělí, pravděpodobně nebudete mít ani takové sny.
 
To je jen příklad jak mohou být sny užitečné, některé sny jsou jen zábavné, některé sny jsou prostě divné, mohou odrážet několik problémů, na kterých vaše mysl pracuje. Zveme vás, abyste s námi sdíleli vaše sny, pomůžeme vám při výkladu, i jak je použít k řešení vašich problémů, povedeme vás k životu v hojnosti, radosti a míru.
 
9.TÓN - DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.
 
ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI
 
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Dny 9 hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pondělí 6. října 2014

TZOLKIN 6.10.2014 8 IX kin 34

 
 
Ix – Mág, Jaguár – Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
 
Jaguár dnes kráčí po cestě mocného Jelena. Plný živé sily přírody, kterou ztělesňuje, dělá v Treceně Manik všechno silnější. Ix splétá svoji cestu hustým podrostem životních džunglí a Uaxac (8) otáčí posvátnou šňůru kolem Bytí. Sledujte jeho kroky vědomě, sledujte jeho unikátní vůni, prožívejte dnes čas s ním a můžete se setkat tváří v tvář s vlastní duší. Spojte se s vaším Zdrojem dnes, každý den – nejen ve dnech Jaguára.
 
JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHEM DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……
 
Jaguár je symbolem vesmírných sil, Duch džungle, hor a Strážce magie Země. Představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
 
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
 
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
 
***
 
Jsem Ix, Strážce noci. Aspekt Tónu 8 představuje hojnost a dnes se podíváme jak jí aplikovat konkrétním způsobem. Podíváme se na energii Ix z hlediska temných oblastí, které přebývají ve vašem fyzickém životě. Tím narážíme na temnou noc, kdy se zdá, že vás smutek a bolest přerůstají. Pro lepší pochopení pojďme vytvořit ilustraci. Za prvé se podívejte do svého nitra na tmavá místa. Než se projeví fyzická nemoc jako je např. rakovinový nádor, nejprve se zjeví jako negativní myšlenkové formy, které se slepují dohromady. Tyto negativní myšlenky je možné vidět ve vašem aurickém poli psychicky, nebo na Kirlianově fotografii.
 
S dnešní energií Ix 8 nás můžete zavolat stejně jako své Duchovní Pomocníky a odstranit tyto negativní oblasti z vašeho systému. Lze to provést pomocí modlitby, nebo meditace, pokud jste na to sami, nebo s pomocí zkušených léčitelů, ať už jsou s vámi, nebo daleko od vás.
 
Rozhodující pro rozbití negativních myšlenek je víra, že může dojít opravdu k úplnému vyléčení. Tyto vzorce temných energií jsou vytvořeny na základě vašich myšlenek, slov, pocitů a jednání. Existuje obecný zákon, že podobné se přitahuje. Světlé myšlenky plují, temné negativní myšlenky jsou jako lepkavá substance. Buďte si vědomi toho, co říkáte. Jakmile řeknete něco jako: „ Jsem nemocná a unavená “, vytváříte negativní energetický vzorec.
 
Až budete příště opakovat stejná slova, nebo podobné energetické vzorce spolu s pocity, tyto myšlenky se spojí s těmi prvotními myšlenkami. Pokud jde o čas, v případě, že myšlenky zůstávají stejné a pocity se objevují stále znovu, slepence myšlenkových forem se rozrůstají a rozšiřují. Ukažme si to na příkladu vaší práce. Nejprve řeknete: „ Jsem unavená z této práce “, tento pocit umocňuje nespokojenost, ale vy budete i nadále každý den do této práce chodit. Každý den přidáte více energie s prohlášením, které tento výrok posiluje. „ Můj šéf mi leze krkem. Tahle práce mě zabije. Musím v této práci zůstat, protože potřebuji zdravotní pojištění.“ ( to samo o sobě otevírá dveře ke zdravotním problémům ).
 
Můžete přijmout kódy přesvědčení, že tato práce pro vás není dobrá, lidé se kterými pracujete jsou k ničemu. Uvízli jste, protože potřebujete plat, benefity atd. Jakmile jste v tomto systému pevně ukotveni, slepené temné energie se stávají tak mocné a tak velké, že se projeví jako fyzická nemoc.
 
Vaši Duchovní Průvodci jsou zde, aby vám pomohli manifestovat cokoliv do čeho vkládáte energii. Nesoudí nic z toho co chcete, prostě vnímají vaši energii a nastavují cokoliv co chcete za jakýchkoliv okolností zažít. Díky vašim myšlenkám : „ Nechci už tady pracovat, jsem unavená a nemocná “, vás mohou vzít za slovo a můžete dostat výpověď, nebo dostat jinou práci, která bude vytvářet nemoc a únavu.
 
Vzorec je stejný i pro ty, kteří prochází emocionálně temným obdobím plným žalu, bolesti, smutku, zoufalství…….Dodávají energii myšlenkovým vzorcům, až se tyto pocity stanou součástí jejich systému přesvědčení.
 
Jak můžete tyto vzorce porazit, ať už se projevují fyzicky, nebo jsou v aurickém poli? Ztište vnitřní i vnější svět. Zavolejte energii Ix 8 a své Průvodce. Uveďte jasně záměr co chcete, aby se stalo. V tomto případě můžete požádat o odvedení temných energií. Tón 8 má navíc puls hojnosti. Je to jako posilovač elektrického zařízení.
 
Jsem Strážce noci, což znamená, že jsem Mistr v prolomení těchto temných energií. S dnešní unikátní kombinací je to jako jít k lékaři, který se specializuje na konkrétní onemocnění.
 
Pomocí cíleného záměru a čisté myšlenky můžete tyto slepence temných energií zrušit. Nicméně, aby nedošlo k další akumulaci, je nutné udělat vnitřní úklid. Musíte přijmout opatření ke změně myšlení i chování.
 
Když nás požádáte o pomoc, můžete mít pocit začít dělat věci jinak. Možná si začnete hledat jinou práci. Možná změníte postoj ke svému šéfovi, nebo spolupracovníkům. Existuje nesčetné množství možností. Vaší zodpovědností je sledovat stopy a rozhodnout se na základě vašeho největšího snu už nedovolit strachu, ani negativním myšlenkám, aby vás sledovaly na cestě k cíli.
 
To samé platí i pro pocity hluboké beznaděje. Za prvé musíte znát důvod, proč se tak cítíte. Mnohokrát to sahá až k víře, kterou jste si vytvořili v dětství. Mějte zodpovědnost za kódy přesvědčení, které si nastavíte. Možná jste měli určitý cíl, ale ten už nemusí platit.
 
Jako dítěti vám bylo řečeno : „ Nikdy se nedotýkej volantu v autě!“ Když dospějete, můžete cítit úzkost z řízení auta, dokud nezměníte kód přesvědčení. Možná vám matka řekla : „ Mohl bys zemřít, nebo způsobit smrt druhých “. Když dospějete do věku, kdy můžete legálně řídit auto, můžete být k smrti vyděšení z řízení auta. Ale když otec řekne: “ Nedotýkej se volantu, dokud nebudeš mít řidičský průkaz “, je pravděpodobné, že nebudete mít žádný strach z řízení auta. Tady můžete vidět přímý vztah mezi vírou a chováním. Přidáte-li k původnímu přesvědčení dítěte řadu životních zkušeností, jako dopravní nehody, strach druhých, můžete docela dobře odhadnout, jaký bude výsledek.
 
To je důvod, proč je každý člověk jedinečný. Každé přesvědčení je napájeno různými životními zkušenostmi, hodnocením a souzením. Přesvědčení a emoce, kterým dodáváte energii se stanou vaší osobní realitou.
 
Všechno co vytvoříte, můžete přetvořit!
 
V zájmu pokroku směrem k Lásce, budete muset změnit omezující kódy přesvědčení a nahradit je novými, pozitivními. Jakmile zvládnete tuto strukturu, váš život rozkvete. Zažijete méně temných nocí a více slunečných dní.
 
Neexistuje žádný jiný způsob, jak to udělat! Není to dobrá zpráva?
 
Jděte vpřed a mějte radost, protože máte veškerou moc, jak vytvořit život ve Světle a hojnosti!
 
8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku – VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.
 
VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE
 
Tón 8 vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako velmi nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

neděle 5. října 2014

TZOLKIN 5.10.2014 7 BEN kin 33

 
 
 
Ben – Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
 
Je to domov našich rodin, kde se dějí často největší sváry; stejně jako závoje zdvořilosti a diplomacie nás chrání na veřejnosti od skutečné syrové pravdy a jsou ponechávány za dveřmi. Ale je to také domov, kde by měla růst a zakořenit nejhlubší Láska, důstojnost a respekt. Uuc (7) nám pomáhá vidět rozmanité a různorodé stránky našeho nejniternějšího soukromého života, Ben nás vede a chrání a základní proud Manik nás uzemňuje a působí proti potenciálně destabilizující síle Uuc. Je tedy na každém z nás, jak budeme ctít sílu těchto energií a použijeme jí v dobré víře pro naše individuální okolnosti.
 
DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU
 
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů – význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe – je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
 
BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimezionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
 
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
 
***
 
Dobrý den! Jsem Ben, k vaším službám v tento den zázraků a krásy! S pomocí Tónu 7 se dnes pustíme na cestu odvahy a statečnosti. Pojďme odhalit záhadu jednoho z aspektů Tónu 7 a to je 5 jako základ lidství s plným vědomým a plným poznáním kdo jste, plus číslo 2, které představuje polaritu. Jinými slovy plně vědomý člověk je schopen rozlišovat a vybírat si mezi problémy polarity bez strachu, což mu přináší radost a svobodu. Se zvýšením energie odvahy vám mohou pomoc vaši Průvodci. Jak to funguje? Dovolte mi předložit vám něco o polaritě abyste měli více jasno. Jak dnes budete procházet vaším dnem, budete mít pro to bezpočet možností. Až se probudíte dáte si něco k jídlu, nebo pití? Jaké oblečení si dnes vezmete na sebe? Ustelete si postel? Budete pracovat, nebo relaxovat? Půjdete pěšky, nebo pojedete autem, pokud se potřebujete někam dostat? Co si připravíte ke každému dnešnímu jídlu? Budete se usmívat na každého koho potkáte, nebo ne? To všechno jsou otázky polarity.
 
Často jedete na autopilota, máte jen velmi málo, nebo žádné vědomé myšlenky ohledně věcí, které děláte. Jedná se o zvyky, části denních rituálů. Moje výzva na dnešní den je, abyste byli více pozorní, protože když se díváte na každou možnost vědomě, zjistíte jestli je to ve vašem nejlepším zájmu, nebo ne.
 
Jaký je váš nejvyšší cíl? Pokud máte v úmyslu mít dobré zdraví, buďte si vědomi všech nastavení ohledně stravování, návyků a jaké látky používáte na pokožku, která je vaším největším orgánem. Pokud máte v úmyslu žít v hojnosti, jaké omezující myšlenky a chování brání dosažení vašich přání? Při každém záměru sledujte pilně každou myšlenku a chování, abyste zachytili kódy přesvědčení a nevědomé návyky, které vás svádí z vaší cesty.
 
Každá z těchto změn vyžaduje potřebnou dávku odvahy. To je jedna z mých oblastí a se zvláštní energií 7 máte možnost vybrat si všechno pro vaše nejvyšší dobro - takže jsme docela dobrým týmem. Povzbuzujeme vás a podporujeme!
 
S odvahou a statečností máte moc změnit každé staré přesvědčení, nebo chování, což vám přináší svobodu vybírat si jen nejlepší okolnosti. Jděte vpřed a chopte se dnes každé možnosti Ben.
 
7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě – věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v NOVÉM světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU
JEDNÍM SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA
SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY,
KTERÉ SPOJUJE VĚDOMÍ SEDMI
 
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

sobota 4. října 2014

TZOLKIN 4.10.2014 6 EB kin 32

 
Eb – Člověk, Cesta – Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu
 
Mít cestu a následovat život neznamená sedět a dívat se, co se stane. Nemůžete tvrdit, že osud, nebo nějaká jiná forma předurčily božské přednastavení pořadí událostí. Nejen, že jste zodpovědní za své činy a rozhodnutí, ale nesete ještě větší zodpovědnost zvolit si cestu a dobře cestovat. Dnes vyhledejte ve vašem osobním dotazníku vedení Uuc (6) a Manik, aby vaše životní cesta byla pevná, důstojná s respektem k sobě. Vyhledejte praktické reálné řešení a přístup, spíše než popírání, nerealistické očekávání, či únikové tendence.
 
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to Energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi – Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
 
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
 
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity
 
***
 
Vítejte v den Eb. V tento slavný a velkolepý den bychom vás chtěli pozvat, abyste se bavili a tančili. Pojďme dělat hlouposti. Vy pozemšťané máte tendenci brát věci příliš vážně! Nechte nás, abychom vás rozveselili a ukázali vám, jak můžete zábavným způsobem tvořit život, o kterém se vám ani nezdálo.
 
Za prvé se pojďme podívat na Tón 6 jako na sílu, která vás sjednocuje, tzn. jste člověk plně vědomě konající (5) a plně vědomě sjednocený (1) s vaší duchovní Podstatou 5+1=6. Dívejte se na sebe jako na Jedno se Stvořitelem, nebo Zdrojem. Nejen vy jste byli vytvořeni, ale také byste se měli podílet na tvoření toho, co chcete vy. To může být v současné době pro některé z vás náročné na pochopení, ale brzy vše pochopíte.
 
Spolu s mojí energií hojnosti a s energií čísla 6, která vás spojuje s tvůrčí Podstatou vašeho duchovního Já, si teď pusťte hudbu a udělejte si taneční party hojnosti!
 
Přejete si mít bohatý život naplněný radostí, štěstím a veškerým komfortem? Dobře, pojďme na to! Tady je návod, jak to funguje!
 
Prvním krokem je uvěřit, že můžete mít cokoliv co chcete. Může trvat několik let, než vymažete celý systém starých přesvědčení a uvěříte tomuto poznání.
 
Druhým krokem je určit co chcete. Mohou to být obecné věci jako je zdraví, bohatství, štěstí, nebo konkrétní věci, po kterých toužíte, jako nové auto, dovolená vašich snů, nebo křeslo.
 
Třetím krokem je začít proces vizualizace, aby se tyto věci uskutečnily. Proces vizualizace zahrnuje několik kroků.
 
Jasně uveďte co chcete, např. si udělejte písemný seznam, nebo prohlášení pro vaše Duchovní Pomocníky, vytvořte si nástěnku snů, připojte modlitby atd. Dále si představte to, co chcete např. nové auto. Ve své mysli musíte vidět sami sebe řídit nové auto. Jakou má barvu zevnitř i zvenku? Vnímáte vůni nového čalounění? Vaše prsty se dotýkají volantu. Jakou třídu jste si vybrali: pevnou střechu, převodovku, střešní okno, pohon všech oken, posilovač řízení, náhon na 4 kola? Máte stažená okýnka a dovnitř fouká vítr, nebo je to kabriolet? Popíjíte drink? Posloucháte hudbu? Jde o to, aby vize byla tak skutečná, jak je to jen možné, podvědomí nepozná rozdíl mezi skutečností a představou.
 
Čtvrtým krokem je dát proces tvoření do pohybu. Toho lze dosáhnout mnoha způsoby. Musíte odstranit všechny překážky jako např. : „ Nemohu si to dovolit. Nemyslím si, že si to zasloužím. Našetřím si na to za 20 let. Jsem sobecká a nerealistická.“ Pokud je to pro vás nutné, začněte s malými věcmi a postupně si vybudujte cestu k velkým věcem. Uvnitř vás leží síla začít s velkými věcmi, záleží jen na vaší schopnosti věřit a nakopnout vášeň tvoření!
 
Teď se dívejte, kouzla mohou začít! Na Druhé Straně existují myriády andělů a bytostí, které vám rády poskytnou služby, aby se sny plnily, ale musíte požádat opravdu o to, po čem toužíte. Povedou vás, ale musíte si všímat každého kroku. Strach a nedůvěra mohou okamžitě vypnout nejrychlejší a nejelegantnější cestu. Díky pečlivé pozornosti věnované náhodám a synchronicitám dosáhnete svého cíle. Někdy budete muset opustit zónu svého pohodlí, ale pokud se cítíte uvnitř dobře, neubližuje to nikomu, včetně vás - jděte do toho! Konečný výsledek toho o čem jste snili není vždy přesný, ale mnohokrát je to lepší, než to, o čem jste si dovolili snít.
 
Pátý krok - roztančete emoce! Jakmile si všimnete zprávy, která by mohla vést k vašemu vytouženému cíli, je třeba přijmout opatření. To může zahrnovat telefonní hovory, zkoumání, dávat pozor na případné stopy, klást otázky, ukončit pracovní místo, stěhování, odpojení se od některých lidí, nebo změnu stravování. Můžete nastavit záměr, ale jste zodpovědní za dodávání paliva, abyste se dostali k požadovanému výsledku.
 
Šestým krokem je VDĚČNOST. Vždy děkujte Duchovním Pomocníkům a lidem, kteří vám pomáhají plnit si vaše sny. S postojem vděčnosti vytvoříte pole nekonečných možností. Pusťte si hudbu a užijte si tanec hojnosti!
 
ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK - SÍLA VYROVNÁNÍ
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Aby bylo možné zobrazit pohyb v akci - například balet, nebo pohyb sportovce – Uac přináší do pohybu dynamiku.
V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace.
 
Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučuje se, abyste velmi Vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste se také v následujících dnech zdrželi jakéhokoliv hodnocení jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončování, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučuje se, abyste velmi Vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, abyste se také v následujících dnech zdrželi jakéhokoliv hodnocení jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pátek 3. října 2014

TZOLKIN 3.10.2014 5 CHUEN

 
 
 
 

Chuen – Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce
 
Tak jako se ruka tkalce pohybuje obratně na tkalcovském stavu, vytváří spletitou tapiserii nit za nití, řádek po řádku, tak Chuen tká strukturu života v pěti životních etapách, které Ho (5) symbolizuje – dětství, mládí, dospělost, zralou dospělost a stáří. Ať jste v jakékoliv fázi, obejměte, těšte se, ctěte tuto zkušenost a žijte naplno, protože jí nemůžete minout v tomto životě. Nepospíchejte s růstem z jedné etapy do druhé, mohli byste litovat, že jste si nenašli čas, jak si užít a prozkoumat vše, co každá z nich může nabídnout. Žijte svůj život tak, jako dozrává ovoce na stromech : energicky, živě, plni ovocné šťávy!
 
CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.
 
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr – říká se – že bude vyslyšen. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
 
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších – šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a „ zlaté ruce “, ale někdy i velké Ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
 
Chuen žehná mimořádným schopnostem lidské bytosti a lidského těla vyjádřit emoce, promyšlený pohyb, tvořivost a rozvíjení silných duchovních a spirituálních schopností. Je čas hrát si, objevovat, tančit, prostě oslavovat, že jste naživu. Je to čistá, nesobecká, nevinná radost, která urychluje vývoj. A jak to udělat? Musíte se osvobodit od všech omezení a hranic, strachů, hrozeb a psychologických her, všech zdí, dveří a stropů. Pronikněte ke své vlastní osobní svobodě!
 
***
 
Jsem Chuen, jsem vaší připomínkou být veselí a hraví. Mnozí na Zemi jsou tak zaměřeni na Osvícení a budoucí vyhlídky, že jim zcela chybí radost z každého TEĎ. Mnozí, kteří nesměřují k Osvícení vědomě, dělají to samé. Je to pochopitelné, protože se jim nedaří zajistit základní potřeby pro přežití jako je jídlo, přístřeší, oblečení.
 
Podívejte se kolem sebe a všimněte si kolik lidí je veselých a přitom jsou v zoufalé situaci. Zeptejte se jaké je jejich tajemství ……. Jak můžete být šťastný, když žijete v papírové krabici a živíte se zbytky z kontejnerů? Vaše milovaná nedávno zemřela, jak můžete být veselý namísto smutku a žalu? Ztratila jste práci, opustil vás manžel a vy jste šťastná, protože se před vámi otevřely nové dveře? Pomozte mi to prosím pochopit!!!
 
Tito lidé jsou vaši wayshowers. Mají pro vás obrovskou hodnotu jak vám pomoci najít v životě radost. Existuje nekonečné množství možností a cest ke štěstí a radosti. Všechno vychází z nitra a to znamená hledání a návrat k systému přesvědčení, z kterých jste vystavěli své základy. S pílí můžete prolomit kódy, které vás udržují uzamčené ve smutku, žalu, bolesti, obětování a depresi. Požádejte mě kdykoliv budete potřebovat radu, jak vytvořit radost ve vašem životě. Jsem připraven pomoci vám v každém okamžiku.
 
Můžete začít hned! Utište svůj vnitřní i vnější svět. Vymažte myšlenky, které pohání vaši mysl. Uveďte jasný záměr, že máte v úmyslu přivést do života hojnost, radost – a to ihned. Existuje nesčetné množství možností, jak k tomu může dojít. Dám vám příklad, ale prosím vyberte si cestu podle vaší intuice – cestu, která je pro každého unikátní.
 
Řekněme, že jste nespokojení, protože jste osamělí. Nikdo k vám už dlouho nepřišel na návštěvu. Nedostáváte žádné dopisy. Vaši sousedé si vás nevšímají, když se potkáte. Nemáte zájem chodit do kostela, nebo na společenské aktivity, které spojují lidi. Z tohoto bodu je objektivita zásadní věc – jinými slovy buďte ochotni přijmout odpovědnost za své minulé činy. To je nezbytné, aby bylo možné přijmout, uvědomit si, změnit a prolomit systém přesvědčení. Existuje mnoho různých procesů jak to udělat a bylo by moudré uspořádat tyto limitující myšlenky co nejrychleji.
 
Pokud jste schopni být objektivní, možná si uvědomíte, že jste měli nízké sebevědomí jako dítě. Nízké sebevědomí vytvořilo stud, protože jste cítili, že vás lidé budou soudit a chtěli jste se vyhnout bolesti. V podstatě jste se naučili kritizovat a soudit ostatní, jako způsob, jak zvládat tento mechanizmus a vaše ochranné zdi mají nyní pevné základy.
 
Jak jde čas, své ochranné zdi budujete dál. Postupně jednání přátel, rodiny i ostatních lidí pilně kategorizujete, soudíte a hledáte způsob jak je udržet na uzdě. Uvědomujete si, že když se k vám někdo přiblíží, nějakým způsobem vás zraní. Už si nechcete nechat ubližovat.
 
Rozhodli jste se přestat navštěvovat druhé, kteří se rozhodli přestat navštěvovat vás. Přestali jste psát osobní dopisy, takže lidé nepíšou vám. Přestali jste se usmívat na sousedy, nikdy je nepozvete na návštěvu, mávnete na ně jen když oni zamávají vám jako první. Brzy vás začnou léčit stejným způsobem. Přestali jste chodit na všechny společenské akce, což zajistilo, že nemáte žádné nové přátele. Jste osamělí. Víte proč?
 
Existuje způsob, jak uniknout z tohoto dilematu. Jednou z možností je vrátit se do minulosti a začít rozmotávat kdy, kde, proč a jak tato izolace vznikla. Odpuštění, uvolnění a propuštění jsou důležitými faktory v procesu růstu. Jakmile jste dosáhli prolomení jednoho systému přesvědčení, ovlivňujete mnoho dalších …....a jako domino začnou padat také. To je vědecky dokázáno. Můžete k tomu dojít výzkumem nervových spojení v mozku, a jak změní toto spojení vaše myšlenky. Fascinující těla máte k dispozici na Zemi!!
 
Další metodou je přesvědčit sami sebe, že minulost je historie a každou negativní myšlenku nahradíte pozitivní. Budete muset začít sledovat své chování a změnit to, které vám nepomáhá. Například narkoman bude muset projít fyzickou detoxikací, změnit svůj jídelníček, držet se dál od lidí, kteří prodávají drogy a bude se muset obklopit podporujícími lidmi.
 
Pokud jste osamělí kvůli některému z výše uvedených důvodů, první otázku adresujte vašemu sebevědomí. Pokaždé, když projdete kolem zrcadla, podívejte se sami sobě do očí a řekněte si: „ Jsem skvělý, milý a dokonalý člověk.“
 
Některé vaše vnější chování je důležité změnit stejně tak. Zavolejte teď někomu a pozvěte ho na návštěvu. Napište někomu dopis a napište mu, jaký měl dobrý vliv na váš život. Jděte ven a usmívejte se, zamávejte sousedům, dejte dohromady párty. Přijměte sociální funkci a buďte první kdo se ujme úvodního slova. Buďte pilní co se týká práce s negativními myšlenkami či lidmi, kteří zůstávají ve svých ulitách.
 
Vaším cílem je vidět všechny jako dokonalé bytosti s tím, že jejich rozhodnutí závisí na jejich systému přesvědčení. Nic není špatně. Váš úkol není soudit a kritizovat ostatní. 


Věřte, že není ani jeden z vás, kdo by nemohl zlomit kódy přesvědčení a žít život plný zázraků, vzrušení, míru a radosti.
 
Jedním z aspektů Tónu 5 je symbol lidí žijících ve fyzickém těle připravených naplnit své lidství. Uvítáme, když vyzvete svou intuici, vaše Duchovní Pomocníky a sami sebe ke stržení systému přesvědčení, který je v podstatě jako kuličky negativního myšlení. Pomůžeme vám zvednout zrcadlo, abyste se mohli podívat sami sobě do očí a říci : „ Ne, děkuji, rozhodl/a jsem se věřit něčemu jinému!“
 
Jděte ven skákejte, poskakujte, bavte se, hrajte si a smějte se. Přineste lehkost a dětskou nevinnost zpět do vašeho života!
 
5. TÓN - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého SRDCE. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zem mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě – k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Vyšší pravda je k nalezení na Zemi. Díky přijetí vašeho lidství a pozemského Bytí, najdete smysl i moudrost NOVÉHO Vyššího Bytí.Vraťte se do Středu a vneste více Světla do vašeho fyzického těla. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Srdce. Pokud přestanete přemýšlet kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.
 
VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ VAŠEHO STŘEDU
 
Tón PÁTÝ je autoritou Vlny – z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující řád duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, – díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

čtvrtek 2. října 2014

TZOLKIN 2.10.2014 4 OC kin 30

 
Oc – Pes - Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimosmylového vnímání
 
Síla autority Oc je podporována silou a autoritou Manik, který plodí senzační energie a velí nejvyššímu respektu. Ale spíš než vynakládat velké úsilí chtít dnes hory přenášet, můžete místo toho poznávat a odrážet tuto sílu uvnitř vás; sílu, která existuje v čistém stavu. Rozmlouvejte s ní v tichu, klidu, meditaci. Síla dnešních energií - to není ovládání skrze strachy, nebo osvícení skrze Ego - to je skutečná síla; síla, která zplnomocňuje - autorita, která nepotřebuje žádné policejní síly.
 
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI – cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.
 
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své „ smečce “, mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.
 
***
Jsem Oc a dohlížím na vztahy. Zavolejte moji energii kdykoliv budete chtít pomoci s případnými problémy, které se týkají druhých lidí. Mohou to být vztahy s milenci, přáteli, spolupracovníky a s dalšími, kteří vám přichází do cesty každý den. V tento zvláštní den se pojďme podívat na unikátní aspekt Oc4 jako na základ všech věcí. Představte si základy budovy, ve které jsou čtyři pilíře. Jestliže se jeden pilíř zhroutí, stavba začne padat.
 
Čtyři základní pilíře vztahu jsou Láska, laskavost, důvěra a empatie.
 
Každý z nich zahrnuje širokou škálu emocí a možných zážitků. Láska se pohybuje od naprosté nenávisti a strachu, až k bezpodmínečné Lásce. Parametry laskavosti, které jsou mimo dosah vzájemné závislosti, umožňují každému plnit si své sny. Empatie představuje bytí kompletně ignorující emocionální stav nutnosti přesvědčování druhých. Důvěra se pohybuje od totální ostražitosti po stav vidět druhé jako velké Mistry
 
Některé základy zůstanou na povrchní úrovni. To jsou obecně vztahy s lidmi, které potkáváte, nebo na ně občas narazíte v obchodu, úředníci, pošťáci, lidi, které potkáte na ulici, nebo na společenských akcích. Vztahy s těmito lidmi jsou závislé na vašem systému přesvědčení a životních zkušenostech.
 
Pokud jste postavili své pilíře ( systém víry ) vztahů na : „ Pokud nechám někoho přijít blíž, může mi ublížit. Je-li někdo ke mně laskavý, pak mu budu muset laskavost vrátit. Nechci být obtěžován problémy druhých, je třeba se starat o své vlastní problémy. Lidé si musí získat mou důvěru “, pak vaše vztahy pravděpodobně nebudou růst.
 
Pokud pilíře, které jste postavili patří k systému víry jako „ Všichni lidé jsou v podstatě dobří. Mám rád všechny bez podmínek. Lidé jsou milí. Jsem k dispozici každému, kdo potřebuje moji pomoc. Lidé jsou důvěryhodní ", pak právě vidíte ten odlišný způsob, jak komunikovat při setkání s druhými.
 
Lidé, kteří vytvořili základy umožňující pozdravit se s neznámými lidmi, vytvoří pravděpodobně přátelství s každým. Znáte lidi, kteří se snaží znát jména úředníků a možná, že i úředníci si je pamatují jménem? Je to proto, že každý z nich má na určité úrovni vybudované základy vztahů.
 
Je to jako když jste se narodili do rodiny, která zahrnuje mnoho lidí. Při narození jsou pro vás také všichni cizinci. Na základě životních zkušeností jsou postaveny základy, počínaje narozením, kdy žijete s rodiči, sourozenci, prarodiči….Na rozdíl od lidí, které potkáte na ulici, budete komunikovat s lidmi, s kterými žijete pravidelně. Jsou to vaše základy a základy přesvědčení druhých, které určují vzájemnou interakci i jak se poznat navzájem co nejlépe.
 
Během života máte možnost vybudovat buď silné, nebo nestabilní základy. Zvolíte-li kódy přesvědčení – mít rád všechny bezpodmínečně, být laskavý i k těm, kteří jsou nevlídní, být empatický ke všem, důvěřovat bez výhrad – vaše vztahy s cizími lidmi, rodinou a přáteli budou silné, nebo přinejmenším stejně tak silné, jako jsou druzí schopni přijímat to, co jim nabízíte vy. Alespoň budete dobrým vzorem.
 
Ti, kteří mají potíže prolomit strach a bolest minulosti, budou mít potíže se vztahem k sobě i k ostatním kvůli jejich neschopnosti milovat, být laskaví, empatičtí, nebo důvěřiví. Jsou určeni k životu v osamělosti a zoufalství, dokud neporazí svůj systém přesvědčení a vzorců.
 
Základy vztahu, které postavíte s druhým člověkem, budou určovat sílu, délku a vytrvalost vztahu, nebo přátelství. Bez ohledu na to, jaké základy vytvoříte, budou vaše vztahy tak silné, kolik lásky, laskavosti, empatie a důvěry do základů vložíte.
 
Co vám dnes OC 4 nabízí je možnost podívat se na každý z vašich základů a poskytnout odborné poradenství jako architekt, který vám radí, jak postavit každý z vašich pilířů. Ale je jen na vás jak stabilní základy vy sami postavíte.
 
Čas a energie strávená „ stavěním “ je nezbytná k vytvoření silných vztahů.
 
Jsem vám k dispozici 24/7 pro bezplatnou konzultaci. Jednoduše utište svou vnější i vnitřní mysl a zavolejte mně, budu u vás v okamžiku. Šťastné budování !!
 
4. NEZÁVISLÝ TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.
 
Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty.V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní Dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů – se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto Dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované SLUNEČNÍ Pečetí.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

středa 1. října 2014

TZOLKIN 1.10.2014 3 MULUC kin 29

 
Muluc – Měsíc – Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, DHARMA, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, Síla očištění, progresivita, Síla změny pohledu, podvědomí
 
Když denní znamení, nebo číslo nesou těžké energie, můžeme obecně spoléhat na jinou podstatu symboliky k jejich vyrovnání a neutralizaci. V případě Muluc / Ox je to trochu náročnější, protože jak znamení, tak i číslo, jsou naloženy některými těžkými energiemi. Takže pokud dnes nechcete zažít dopad tohoto páru negativním, nebo nepříjemným způsobem, ať už v podobě úzkosti, strachu, zneužívání, nebo něčeho špatného, otočte Ox energii ve svůj prospěch tak, že si uděláte útočiště ze třech krbových kamenů, které Ox také představuje – jinými slovy domov. To může být váš fyzický domov, nebo pokud to není možné, váš vnitřní duchovní, nebo emocionální domov. Bez ohledu na to, jak moc na vás dnešní energie útočí, váš vnitřní domov je neproniknutelný!
 
MULUC v yuakatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.
 
Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC.
 
Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum.
 
Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.
 
***
 
Jsem Muluc, Strážce Světla. Moje energie může být symbolizována jako Maják. Zaměřením na moji energii poplujete daleko od skal a budete udržovat směr do bezpečného přístavu. Jako paprsek Světla vás moje energie povede životem. Požádejte mě a budete dostávat pokyny. Na dnešní Tón 3 se budeme dívat jako na Božský aspekt - Svatou Trojici uvnitř každého z vás. Elementy trojky lze vnímat jako vaše vnitřní Já a vnější Já napojené na Vyšší Já. Pokud plně operujete se všemi třemi úrovněmi, máte možnost kompletně tvořit svou realitu.
 
Dovolte mi to více vysvětlit. Vnitřní Já je „ znalost “ uvnitř vás. Pochází ze Zdroje a je to vaše vlastní prvorozenectví. Znáte to především jako intuici, nebo pocit vaší pravdy. Mnohokrát, a to prostřednictvím životních zkušeností, je toto vědění ignorováno, nebo mu nedůvěřujete. Ale jakmile mu jednoduše věnujete pozornost a důvěřujete svému vnitřnímu vedení, vaše schopnost vnímat a naslouchat se dramaticky zvýší. Následováním svého vedení, které obecně vypadá jako náhody, se váš život může stát doslova magický!
 
Váš vnější život se točí kolem pěti smyslů. Je to vaše fyzické tělo a způsob, jak vyjadřujete sami sebe ostatním. Mnozí věří, že tělo v tomto životě zahrnuje komplexní zážitek na Zemi. To není pravda. Již existuje mnoho dokumentů o životě po fyzické smrti. Je na každém z vás, čemu se rozhodnete věřit a parametry této víry určují vaše životní volby.
 
Vaše Vyšší Já je váš aspekt, který se s vámi neinkarnuje. Je to vaše přímé spojení s Duchovní Podstatou. Když jste se rozhodli inkarnovat na Zemi, většina z vás přišla do života s pamětí, která byla vymazána, nebo zapomenuta, jak jste se stávali dospělými. Je nezbytné, aby vaše část Duchovní Podstaty zůstávala ve vyšších dimenzích, protože vám pomáhá pohybovat se, když jste ve stavu amnézie. Je to podobné jako při hře. Vyšší Já je herec, který dělá rozhodnutí a určuje tak charakter vašeho života. Fyzická, neboli lidská část je vaše charakteristická přirozenost. Jakmile hra skončí, role je pryč a herec odchází.
 
V každém okamžiku svého života máte možnost spojit se se svým Vyšším Já a požádat o pomoc bez ohledu na to, jak triviální to může být. Vaše Vyšší Já dohlíží na Anděly a jiné Průvodce, kteří vám pomáhají zůstat na hlavní cestě, kterou jste podrobně zmapovali před vstupem do lidského vozidla.
 
Když si uvědomíte, že vaše vnější Já je vozidlo, které vám umožňuje prožívat život, být plně ve své celistvosti, plně hovořit svou pravdu v každé zkušenosti, pak začleníte jednu z fází Božské Trojice. Použijete-li své vnitřní Já a spojíte se svým Vyšším Já, tzn. vezmete je v úvahu a budete jednat na základě těchto stop, které vám pomohou zůstat na vaší cestě, jste člověk plně vědomě jsoucí a plně konající.
 
Dívejte se sami na sebe jako na Maják Světla. Mějte odvahu mluvit svou pravdu, žít svou pravdu a buďte Světlem pro ostatní tak, že se na ně budete dívat jako na dokonalé duchovní bytosti, kterými také jsou. Osviťte svým Světlem všechny části uvnitř sebe, které jsou připraveny na změnu. Nežijete-li plně svůj potenciál, jak můžete osvítit všechny své strachy a obavy, které vás drží zpátky? Jako lusknutím prstů má každý z vás možnost rozpomenout se kdo jste, odkud jste přišli, proč jste tady a kde jste byli tak dlouho? Je nám ctí a naší touhou pracovat s lidskou rasou v této době transmutace. Buďte odvážní, buďte čestní a buďte v radosti!
 
Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO.
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.
 
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu 3 spočívá výchozí podnět Evoluce, neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se spojením Pečeti Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení.V odkazu na kalendářní Den s Tónem (•••) se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.