Výklad na duben

středa 30. dubna 2014

TZOLKIN 30.4.2014 5 MEN kin 135

 
Men – Orel – Síla snů, vizí, motivace, vůle, smyslu života a kolektivního Vědomí


Dobrý den smíchat všechny touhy a sny s trochou tvůrčí magie. Men – Orel vám přináší mnohem větší perspektivu vidět všechno z výšky 36.000 stop. Takže nechte tabulky Excelu a seznamy úkolů za sebou a pojďte na opojnou jízdu do sféry inspirace a tvořivosti, kde nejsou žádná omezení zatemňující vaše vize, žádné překážky, které by bránily vašemu letu. Jen čisté syrové sny a možnosti. Není dobré snít ve velkém, pokud nemáte žádnou fantazii!
 
V den MEN je dobré poděkovat Vesmíru za vše a vyjádřit prosbu o více prosperity. Je to příznivý den pro lásku, hojnost a analýzu mezilidských vztahů. V tento den je dobré věnovat pozornost snům, protože může dojít k významnému objevu, nebo silnému zážitku.
 
Dnes budeme mluvit o Soudném dnu, o němž se píše v mnoha duchovních textech. V kostele často slyšíte příběhy o Božím soudu – někteří jsou zatracováni do pekla, jiní vítáni v milující náruči Boha. Je na místě přehodnotit myšlenky týkající se pomstychtivého Boha. Jak by mohl vševědoucí a všemohoucí Stvořitel zatracovat své vlastní dílo? Proč by vytvářel život, umožňoval zažít vše, co si přejete a pak by vás navždy potrestal za vaši volbu? Proč to, co je v některých kulturách považováno za hrozný hřích je jinde uctíváno obřady a ceremoniemi? Kdo má pravdu? Kdo se mýlí?
 
Jestli věříte, že člověk musí poslouchat slovo Boží a vyznávat Ježíše, jako svého Spasitele, co se potom stalo se všemi narozenými dušemi, které vstoupily na Zem před Ježíšem? Proč by lidé, kteří nikdy neměli příležitost slyšet o Ježíši měli trpět? V Bibli je jeden verš, kde Ježíš říká: „ Budete-li říkat mé jméno, propadnete se navždy do pekla “. Chtěl snad naznačit, že jedině jeho cesta je ta, která by měla vést k životu v radostném, milujícím a mírumilovném světě? Říci „ Můj způsob je jediný způsob “, je zcela mimo charakter tohoto tajemného Mistra, který žil Zemi.
 
Můžete být udiveni, pokud někdo neprohlašuje Ježíše za Syna Božího, přesto Ježíš, jak je uvedeno v Písmu řekl, že všichni jsou synové Boží a prohlásil všechny za své bratry. Neznamená to snad, že všichni jsme si rovni? I když byl vysoce moudrý, žádným způsobem nikomu nikdy nenaznačil, že by byl lepší, než kdokoliv jiný. Ve skutečnosti říkal: „Cokoliv dělám, budete dělat větší.“ Proč toto nekázal v kazatelně?
 
Ježíš byl velmi skromný muž, chodil a říkal svoji vlastní pravdu druhým. To je čestné a dobrý příklad pro všechny; říkat vlastní pravdu. Nicméně odsuzovat ostatní za jejich přesvědčení a být uzavřený případným dalším názorům způsobuje oddělení, strach a mnoho nízkoenergetických emocí. To nejsou vlastnosti Božího Syna, o kterých mluvil.
 
Sledujte historii Svatého Písma. Tato slova byla zaznamenána mnoho let po Ježíšově smrti. Jak moc jsou přesné tyto výroky? Záznamy a pasáže byly po mnoho generací reeditovány. Kolik důvěry dáváte přesnosti těchto záznamů? Proběhlo v nich mnoho změn a překladů z jednoho jazyka do druhého a často byly vytvořeny záznamy různých interpretací. Jak víte, co je správné, dokud nebudete číst originální rukopis v původním jazyce?
 
Mnoho biblických záznamů je špatně pochopeno, protože byly psány jazykem v době, kdy byly různé kulturní praktiky teprve vytvářeny. Pokud plně nepochopíte, co se dělo v době, kdy byly psány, mnoho podobenství mohlo být snadno nesprávně přeloženo. V Bibli mohou být rozpory kvůli neporozumění pamětníků. Každý člověk reaguje na to, co se děje na základě jeho vlastních zkušeností. Můžeme se opřít o experiment, kdy je nahrána určitá událost a pak jsou pozorovatelé požádáni, aby příběh převyprávěli co nejpřesněji. Ve většině případů to není identický příběh celé skupiny. Důvodem je, že lidé reagují na základě toho, co zažili v minulosti, na základě strachů, očekávání, poznatků, znalostí……
 
Jak mohou někteří z vás, kteří se zabýváte různými profesemi říci, že jakákoliv starověká kniha je jediný zdroj pravdy? Jak si můžete být jistí? Ano, mnoho knih, zpráv a písemností byl channeling, stejně jako například tento materiál. Přesto je rozdíl mít text, který byl po staletí upravován, nebo když je z přímého původního zdroje. Všechny channelingové zprávy, včetně této, je předmět schopností interpretace a komunikačních dovedností toho, kdo je „channeluje“. To je důvod, proč je ve stejné zprávě předáváno mnoho slov, ale na různé úrovni.
 
Není třeba odsuzovat křesťanství, nebo jiné formy náboženství, nicméně vždy dobře zvažte zdroj materiálu, který pak používáte jako základ vašich kódů víry. Zvažte možnost, že některé věci mohou být chybné a zpomalujete to vaši schopnost dosáhnout plně Lásky a soucitu. Ježíš sám říkal, abyste nesoudili druhé a teď říkáte, že jeho Otec, kterého Ježíš představuje, trestá a soudí každého po smrti.
 
Nikdo nebude zatracen, všichni se vrátíme zpátky ke Zdroji. Dokážete si představit Stvořitele, který záměrně vytváří nádherné bytosti, aby je pak zahubil? Pozorujte umělce a uvidíte, že to tak nemůže být. Jejich umění je rozšíření sebe sama.
 
Je vám doporučeno být kreativní, co se vašeho života týče. Uvolněte všechny myšlenkové formy, že jste někdo menší, než ostatní. Jste všichni Synové Boží, Bytosti Světla, které přišly zažít na Zem na nějaký čas jen malý kousek Božského Stvoření.
 
PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
 
PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ – takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

ÚTERÝ 29. DUBNA 2014

TZOLKIN 29.4.2014 IX kin 134

 
IX – Mág, Jaguár – Síla pravomoci, poctivosti, spravedlnosti, podpory


DEN JAGUÁRA! Probuďte svého vrozeného umělce, který je uvnitř každého z vás a kráčejte s IX – Jaguárem do všech čtyřech koutů vaší duše – na sever, jih, východ i západ a znovu se seznamte se svojí podstatou, kreativitou, schopnostmi a talenty, že můžete znovu růst, jako dokonalá lidská bytost, nikoliv krabice, nebo jiné označení, které vám moderní společnost dává. SPOJTE SE ZNOVU SE SVÝM ZDROJEM!
 
DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST
 
Existuje mnoho změn, které právě probíhají na Zemi a to je velká událost být součástí Probuzení. Mnozí se cítíte zrychlení a ačkoliv nezbývá čas dělat všechny věci, na konci dne se divíte, jak to uteklo.
 
Jakmile vystoupáte do vibrací vyšších frekvencí, nastává rozpad času. Čas, jak ho známe na Zemi, je lineární pojetí a byl stvořen tak, aby bylo možné spřádat vlákno tohoto Vesmíru. Ve světě polarity existují protiklady jako je tam a tady, teď a potom…..
 
Ve vyšších dimenzích je čas brán mnohem volněji, než jak ho zažíváme na Zemi. Je možné pohybovat se v čase z jednoho Vesmíru do druhého a to v jednom okamžiku. Je těžké popsat slovy časové posuny, snad nejlépe to pochopíte na příkladu spánku - spíte osm hodin a po probuzení máte pocit, že uplynulo pár minut.
 
Čas je relativní s ohledem na činnost, kterou děláte. Určitě máte zkušenost, když jste dělali práci, kterou nemáte rádi a zdálo se vám, že to nikdy neskončí. Ale pokud jste strávili stejné množství času činností, která vás velmi zajímala, byli jste překvapeni: „ Jak ten čas utekl!“.
 
Každý z vás má schopnost hýbat časem, bez toho, aniž by to někoho poškodilo. To se stává např. lidem, kteří se zaměřují na zelené světlo při průjezdu městem. Neznamená to, že světla mění načasování, nebo, že se zelená zastaví, když přijíždí řidič. To znamená, že řidič projíždí v rytmu zelených světel, jeho rychlost je s nimi synchronizována.
 
Mnoho z vás nemůže nosit hodinky, protože jste ztratili, nebo zastavili schopnost dodržovat správný čas. To se stává, jakmile si člověk vytvoří kód víry a potřebu být řízen - dodržovat pravidla společnosti : „ Musíte tady být včas!“.
 
Jakmile se rozhodnete následovat intuici a umožňuje sami sobě být v proudu toho co se kolem děje, pak tento kód víry vytváří vyšší frekvenci Lásky, po které také přirozeně plujete. Co to znamená? To znamená, že čas na hodinkách se s touto frekvencí hádá a hodinky nebudou pracovat "správně ".
 
Všimli jste si že ti, kteří se tímto řídí, jsou vždy na místě včas? Často se objeví někde nečekaným způsobem, ale vždy včas. Vzhledem k tomu, že se rozhodli nenechat hodinky ovládat svůj život, mají mnoho úžasných zážitků, často daleko krásnějších, než původně plánovali.
 
V návaznosti na intuici a pocity, jste vedeni zkušenostmi, které jste si nastavili ve svých modlitbách a přáních. Zdokonalováním schopností poznáte, kam vás to táhne. Sledujte pozorně synchronicity, které se začnou objevovat, jakmile se uvolníte od omezení času a půjdete s proudem. Ocitnete se na místech, kam jste ani neměli v plánu jít. Následujte svoji předtuchu a uvidíte, co se bude dít. Naučte se sledovat, co se děje i co se říká kolem vás - můžete zaslechnout rozhovor, nebo se objeví nápis, který s vámi rezonuje.
 
ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

PONDĚLÍ 28. DUBNA 2014

TZOLKIN 28.4.2014 3 BEN kin 133

 
Ben - Poutník - Síla svobody, možností a prolomení hranic
 
Možná se dnes setkáte na určité úrovni s nejistotou, nebo problémem na domácí půdě, nebo v menší míře s dětmi, či rodiči. Spíš, než zabývat se otázkami autoritativního stanoviska, obzvláště, pokud jste rodič – zkuste trochu hravosti, trochu kreativity vidět věci z jiného úhlu. Možná se to zdá být riskantní, ale bez rizika je jen málo objevů. Nechte Ben, podpořený přirozenou hravostí Chuen, vést vás k poněkud překvapivým odpovědím.
 
Jste připraveni na jízdu svého života? Jakmile uvolníte strachy, obavy, nežádoucí chování a kódy víry, budete mnohem veselejší. Po uvolnění starého zavazadla dovolíte sami sobě pohybovat se životem s mnohem větší lehkostí a komfortem. Jakmile zvýšíte schopnost manifestovat své sny, bude to vypadat, jako když letíte na kouzelném koberci! Možná jste již zažili některé z těchto dárků.
 
Dnes budeme pokračovat ve sdílení dalších tajemství. V předchozích zprávách jste poznali, jak vznikl Vesmír a mnoho typů uvolnění strachů a hodnocení. Dnes půjdeme ještě trochu dál a podíváme se, jak můžete pomáhat druhým. I když už dobře víte, že nejprve musíte vyklidit své vlastní nežádoucí vlastnosti, stále existuje mnoho z vás, kteří chtějí otevřít milující náruč těm, kteří trpí. Na začátku Mayských poselství vám bylo doporučeno být sobečtí, abyste sami sebe vyrovnali do stavu míru. Mnoho z vás pracovalo s velkými životními problémy pomocí těchto zpráv. Někteří z vás jsou od přírody dobrosrdeční a potřebují v určitých oblastech jen povzbudit a další stále prochází poměrně velkými životními posuny. Můžete aplikovat do svého života zde zmiňované návrhy, nebo rady z jiných zdrojů.
 
Většina z vás je již připravena začít dosahovat úspěchu. Tím, jak jste získali určité pokyny, už víte, že nemusíte zasahovat do oblastí, které se vás netýkají, nebo se vměšovat do cesty, kterou si zvolili druzí. Pokud k vám člověk přijde a žádá vás o modlitbu, nebo radu, je vám doporučeno s ním nejprve hluboce promluvit, zjistit, co přesně to je, čeho chce dosáhnout. Věřte, že vaše modlitby doplněné emocionálním nábojem, jsou vždy vyslyšeny Anděly i Průvodci, kteří jsou připraveni pomáhat.
 
Často se člověk modlí a posílá jednu modlitbu za druhou. Mnohokrát se modlí a neuvědomuje si, že požadavek už byl jednou odeslán. Takto se mohou stovky lidí modlit za návrat zdraví, zatímco se člověk chystá umřít, protože je to jeho zvolený čas. I když se někdy může plně zotavit, plán musí být přepracován a to může mezi účastníky vytvářet zmatek. Někdy jsou modlitby vyslyšeny a dotyčný dostane novou chuť do života, ale často převažují modlitby nad tím, co je pro člověka skutečně opravdu žádoucí.
 
Než se příště budete za někoho modlit, dostatečně hydratujte své tělo čistou vodou, nalaďte se na své Vyšší Já a zeptejte se, zda modlitba, ke které se chystáte je žádoucí a vhodná. Pokud dostanete kladnou odpověď, pak ze zeptejte Vyššího Já všech zúčastněných a položte stejnou otázku. Velice často zjistíte, že to není vaše věc.
 
Mnoho z vás nemá jasné spojení se svým Vyšším Já. Neznamená to, že jste něco méně, to znamená, že máte blok, který je způsoben určitými kódy víry, které vám způsobují, že jste daleko od jasného a čistého příjmu, nebo nevěříte odpovědi, kterou jste dostali. Je dobré připomenout, že když se modlíte za druhé doplňte větu „ ….pro mé nejvyšší dobro i všech zúčastněných“.
 
Pokud potřebujete v určité oblasti vyjasnění, či uzdravení, můžete provádět skupinovou modlitbu. Ačkoliv existuje v tomto způsobu modlitby exponenciální síla, některé fragmenty brání, aby modlitba byla silná. Často se spojují určité skupiny a modlí se za světový Mír, nebo za změnu vládních představitelů. I když jsou to oba čestné požadavky to, co se při tom děje je, že lidé mají často různé názory, takže se modlitby míchají v jenom kruhu. Například setkání za světový Mír. Krásné, ale zbytečně komplikované obřady. Všichni zúčastnění se usadí, aby se spojili se Zdrojem, nebo duchovními pomocníky. Mluvčí před tím uvede záměr: “ Shromáždili jsme se tu, abychom se zaměřili na vytváření světového Míru “. Ale jen velmi zřídka mají účastníci soudržné myšlenkové formy. Obvykle platí, že tato setkání probíhají v tichosti, takže si lidé nejsou vědomi, že mohou negovat, co jiní vizualizují.
 
Světový Mír může mít mnoho podob. Někteří v kruhu si přestavují odchod vládních úředníků, dají jim nálepku zločinců, nebo si dokonce mohou představovat trest smrti. To rozhodně není mírové řešení. Někteří si vizualizují ozbrojené vojáky, či teroristy. To není mírové řešení. Jiní mohou mít vizi každého na Zemi naplněného Mírem a jak spolu všichni šťastně žijí, až do smrti. To není řešení, ale pohádka. Častý jev nesoudržnosti. Takže je vám vřele doporučeno postarat se nejprve o sebe, abyste lépe pochopili, jak mír cítit, jak uvolnit hodnocení vládních představitelů i těch, kterým říkáte teroristi. Dokud nebudete mít plné pochopení bezpodmínečné lásky a vlastního vnitřního míru, do té doby budou vaše modlitby zkreslené a bude docházet ke stále stejnému nedorozumění.
 
Tyto informace slouží možnosti udělat si větší obrázek. Modlitby mohou být velmi silné. Každá myšlenka, slovo, emoce disponuje energií, která proudí do celého Vesmíru, nabírá sílu a dynamiku. Jsou-li vaše myšlenky láskyplné, volně proudí a jsou požehnáním pro ty, kteří jsou otevřeni přijímání Lásky. Myšlenkami, které nenesou kvality Lásky, i když věříte ve spravedlnost, vzniká jen nenávist a rozbroje místo Míru na Zemi. I když je pochopitelné, že máte vůči těm, kteří utiskují druhé, pocity nenávisti, zloby a zlosti, rozhodně není žádným řešením někoho umučit, nebo odsoudit na smrt. Nejlepším řešením je poslat láskyplné myšlenky a snažit se pochopit, co způsobuje chuť utiskovat ostatní. Možná nakonec zjistíte, že si i oni přejí žít klidný život a neznáte všechny důvody, proč si tak přejí ublížení ostatním.
 
Věznice jsou plné lidí, kteří jsou hluboce zraněni z dětských traumat. I když je pochopitelné, že by bylo nejlepší odstranit je ze společnosti, je také zjevné, že systém nepodporuje jejich vnitřní uzdravení a potřeby. Mnohokrát v jejich mládí byly varovné signály, že už jako dítě scházejí na scestí, ale nebyl tam nikdo, kdo by je vyslyšel a podpořil jejich potřeby. Takže vyrůstají bičováni, aby přežili a chránili se před dalšími tresty. Tito lidé potřebují soucit, nikoliv trest. Ti z vás, kteří trávíte mnoho času na mírových shromážděních uděláte lépe, když část svého času strávíte s mladistvými v nápravných zařízeních a snahou podporovat je, aby dokázali uvolnit své strachy, nežádoucí chování a kódy víry. Podmínky ve věznicích se nezmění, dokud nevzejde veřejný požadavek, aby lidé ve věznicích dostávali mnohem více respektu.
 
Odstranit tyto lidi za účelem ochránit společnost, je dobrá věc, nicméně zneuctívání vězňů posiluje strach a zlost, kterých se musí vzdát, aby mohli léčit své rány. Kromě toho existuje bezpočet osob, které jsou nevinné a jejich léčení je hrozné, čímž vzniká další problém společnosti. Běžným jevem je, že ti, kteří pracují ve věznicích jsou zatvrdlí lidé a naučili se chovat neuctivě.
 
Každý z vás si pro sebe zaslouží lásku a úctu a není ani jeden z vás, který by nezpůsobil bolest druhému. Pokud se chcete modlit, modlete se za dozorce a vězně, aby otevřeli svá srdce, získali více lásky a soucitu.
 
Dopřejte všem respekt a učte to i druhé - vlastním příkladem. Dejte stranou své úsudky o lidech a přestaňte mluvit o věcech, na které nejste odborníci. Často řekne člověk něco jiného, než je skutečnost a příběh se pak stává nepravdou, která se šíří. Netrvalo to ani moc dlouho a dnes miliony lidí čtou příběhy, které jsou plné nepřesností a jsou prohlašovány za pravdu. Naučte se mluvit jen o tom, co je vaše vlastní pravda a umožněte to i druhým. Cokoliv jiného nechte raději nevyřčené, protože nepravda byla příčinou mnoha válek a odcizení mezi lidmi.
 
Vezměte si tato slova k srdci a zvažte, jak nejlépe můžete změnit svět pozitivním způsobem prostřednictvím vašich myšlenek, slov a činů. Při shromážděních buďte soudržnější. Vytváříte-li záměry svých snů, buďte mnohem přesnější, aby mohla být vyslyšena a splněna.
 
Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Vzhledem k tomu, že dnešní Energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

NEDĚLE 27. DUBNA 2014

TZOLKIN 27.4.2014 2EB kin 132

 
Eb – Člověk,Cesta – Síla vrozené moudrosti, zodpovědnosti, svobodné vůle
 
Dříve, či později vedou všechny cesty na křižovatku. Kudy teď? Ka (2) v tomto bodu vaší životní cesty nabízí cestu volby mezi dvěma možnostmi – v tomto případě to pečlivě zvažte. Jakmile jednou odbočíte a čím dál jste, tím těžší je vrátit se. Příliš dlouho neotálejte a to proto, že nerozhodnost může vést ke stagnaci………a Ka vám nebude držet otevřené dveře věčně.
 
EB SYMBOLIZUJE CESTU ŽIVOTA
 
Dnes oslavujeme půl cesty, kterou máme v tomto kole za sebou. Pokud sledujete zprávy od počátku, patří vám vděčnost a gratulace za čas a úsilí věnované každodenním změnám a zvýšení osobního potenciálu, což je nezbytné pro radostný způsob života na Zemi. Když se ponoříte hlouběji do minulosti, mnoho lekcí vám přineslo těžké problémy. Dnes budeme oslavovat a trénovat radost.
 
Jste připraveni? Snažte se uvolnit všechny zábrany a zazpívejte si. Doplňujte slova, která vás napadnou. Složte si své vlastní crescendo, hrajte si s melodií a zvuky. Může to být zvuk OM, nebo můžete křičet radostí.
 
Uvolněte se a bavte se. Tančete doma, nebo ještě lépe v přírodě. Objevte své vnitřní dítě a nevšímejte si druhých, kteří vás mohou sledovat. Pokud je někdo v okolí, pozvěte ho, aby se k vám přidal. Chcete-li se smát, smějte se. Chcete-li plakat, uvolněte pláč. Uvolněte všechny emoce, které se vyplavují. Není nutné chápat, co je to za emoce a kde se vzaly – prostě si je uvědomte a nechte je projít.
 
Smějte se, tančete a pokračujte, jak dlouho chcete. Když se cítíte unaveni odpočiňte si a vypijte dostatek čisté vody. Zklidněte se asi na 15 minut a vyjádřete vděčnost všem, kteří vám nyní, nebo dříve v životě na Zemi i mimo Zem pomohli. Opět se vyplaví další emoce.
 
Když vše dokončíte, jděte a tvořte pro sebe skvostný den! Alespoň jednou týdně to opakujte, osvoboďte a uvolněte všechny potlačované emoce.
 
Vedete-li nějaké semináře zvažte, zda by nebylo dobré tato cvičení využít. Můžete probudit své publikum, aby bylo živější a bystřejší. Takto je možné pomoci lidem propustit mnoho hluboko zakořeněných emocí, které čekají na uvolnění. Z tak jednoduchého cvičení může přijít mnoho uzdravení.
 
Jestli máte potíže přijmout tento druh cvičení podívejte se na stránky Dr. Madhuri Katarii, jejíž videa pomáhají z uvolňováním zábran. Obrovská síla smíchu a jeho účinnost je jedno z nejlepších wellnes cvičení. Tzv. Kluby Jógy Smíchu přinesly smích a úsměv do života mnoha lidem, kteří trpí těžkým fyzickým, nebo psychickým emocionálním rozrušením.      
 
 
DRUHÝ Tón – POLARITA – Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

SOBOTA 26. DUBNA 2014

TRECENA CHUEN

 
CHUEN – Vlna OPICE – Síla Lehkosti

TEĎ je nejlepší ČAS přistupovat k životu s humorem.

Konečně zábavná Trecena! Jedenáctému Treceniu vládne CHUEN – hravá Opice. Nadcházejících třináct dnů představuje kouzelné období kreativity, umění, tance, hudby a her. Je čas vyklouznout z přísné korporační pózy! Nechte dnes kravatu a sako zavřené ve skříni a buďte sami sebou - nechte vzkvétat vaši kreativitu.TEĎ JE NEJLEPŠÍ ČAS ZMĚNIT PŘÍSTUP 
 
K ŽIVOTU,
 
JE TO DOBRÝ DEN NA POČÁTEK 
 
NĚČEHO NOVÉHO VE VAŠEM ŽIVOTĚ
 
Investiční zprostředkovatel Wall Street opustil svojí práci a zasvětil svůj život fotografování. Ředitel Personálního oddělení, který proléval krev pro jednu firmu, se stal malířem, kterým chtěl vždycky být. Spisovatel na volné noze založil společnost krásy a udržitelného rozvoje
 
Každou tvůrčí, či magickou sílu je třeba respektovat a ctít, propůjčit jí svůj nejhlubší talent, dovednost a řídit jí jako každou divokou a nezkrotnou sílu přírody. Jakmile ztratíte smysl proč něco děláte, začnete propadat chaosu.
 
Máte odvahu být sami sebou?
 
Tato Trecena pomůže proměnit váš život z plnění světských úkolů moderního života v jeden nekonečně živoucí radostný zážitek. Je známo mnoho takových transformací!
 
Tato Trecena začíná CHUEN – MISTR UMĚLEC, ŘEMESLNÍK. Je nápaditý, zlomyslný a získává moudrost skrze zvědavost. Toto znamení symbolizuje Opici jako Mistra všech umění, vrozených talentů a moudrosti. Tento den je považován za jeden z nejšťastnějších dnů.
 
Umělecká dokonalost byla starověkými Mayi velmi uctívána, o čemž svědčí zbylé nápisy na kulturních památkách, jeskyních, stěnách a keramice. Klasičtí Mayští zákoníci byli malíři, literární umělci a strážci posvátné tradice. Členové Mayských královských Domů, kteří se specializovali na vědu a znalosti, uznali Opici jako svého Božského Patrona a zařadili jí do kalendáře. 
 
Vzhledem k jejímu blízkému vztahu k posvátné vědě a tvůrčímu umění není překvapením, že je kalendářní den OPICE považován za DEN MISTRŮ VŠEHO UMĚNÍ. Je to duchovní tvořivá síla, ale na opačném pólu to může být projev přehnaného egoismu uměleckého temperamentu.
 
Mayové zobrazují čas jako vlákno ovinuté kolem obřího rákosu vyrůstajícího ze Země. Toto vlákno se vine stejně, jako plyne čas. Historie je tkána časem, stejně jako oděv je utkán z vlákna. Tvůrčí záměr Vlny Chuen zahrnuje také aspekty čištění, odevzdávání, uzemňování nás samotných, a může kreativitu v této Treceně lehce proměnit v realitu. Nezapomeňte, že egoismus je odvrácená strana tohoto příznivého a šťastného dne, takže nebuďte moc sobečtí, až budete myslet na druhé.
 
Využijte tvůrčí a duchovní Energie Opice k možnosti utkat něco nového a pozitivního ve vašem osobním čase i prostoru.
 
OSOBNÍ KONTINUITA S VLNOU CHUEN
 
Dovolte Vlně svobodně proplout vaším životem. Dny, které se z důvodu nátlaku událostí dostanou do popředí, přijměte vědomě a zeptejte se: jaké informace vám přinášejí, jaké podněty chtějí vyvolat, co by se mělo dostat na povrch. Zvláštní pozornost by měla být věnována dvěma, nebo třem dnům, které náleží do vašeho osobního programu. Přistupujte k této oblasti bez hodnocení jevů a zcela bez strachu. Sledujte průběh událostí, ale nic nesuďte!
 
V každé události se skrývají důležité informace, sloužící vašemu dobru, bez ohledu na to, zda pozorování pro vás bude smutné, či veselé. Vlna OPICE nahraje do vašeho života něco velmi cenného. Zejména první tři dny ( náležící do PUPKU TZOLKINU ) jsou specifickým nositelem informací. Nejdůležitější je EB 2. Soustředí se zde kvintesence programu polarity lidské materie.
 
To, že Vlna OPICE až do desátého dne běží uvnitř mystického sloupce TZOLKINU, jí dává zvláštní postavení. Celou váhu nyní nese spodní část centrálního sloupce, čili váš centrální sloupec. Zamyslete se, jestli na svých bedrech nezvedáte břemena druhých.
 
Vlna OPICE přináší do hry lehkost a bezstarostnost. OPICE zkontroluje váš vztah k humoru. Věřte, že Stvořitelovo Dílo nepotřebuje smutné lidi. Stvořiteli lepších zítřků jsou pouze ti, kteří jsou schopni přijmout každé řízení osudu v klidu, často humorným způsobem. Dívejte se na dopad celé Vlny z té klidné stránky.Poslouchejte volání toho, co je v Bytí zábavné, co se skutečně skrývá ve Vlně OPICE. Možná, že až příliš vážně berete svůj život. 

Uvědomte si, že jste Boží dítě, které jako všechny děti se chtějí smát a bavit!
 
Každá modrá Vlna pulsuje Energií Transformace. Její velikost posílí DVANÁCTÝ Tón – Tón kulatého stolu – s Pečetí IK - VĚTRU. Tento kin definuje váš aktuální úspěch současného pobytu na Zemi. Užijte si to, že vám ČAS dal tolik prostoru k přemýšlení. V tento den vám bude ukázána vaše cesta duchovního vývoje – od čistě zvířecí podoby, až k Božskému člověku.
 
Charakteristickým znakem této Vlny je rozvoj vysoké citlivosti. Váš soucit ke VŠEMU, CO JE - nyní vejde do rezonance se VŠÍM, CO JE. Vlna CHUEN to učiní důkladně a pokud bude třeba, vrátí vás až ke dni vzniku veškerého stvoření na Zemi.
 
Přehled Vlny 26.4. – 8.5.
 
CHUEN 1
EB 2
BEN 3
IX 4
MEN 5
CIB 6
CABAN 7
ETZNAB 8
CAUAC 9
AHAU 10
IMIX 11
IK 12
AKBAL 13


Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 
 

TZOLKIN 26.4.2014 1 CHUEN kin 131

 
Chuen – Opice - Síla humoru a lehkosti

Velký den pro otevření plechovek s barvami, které máte uložené v podvědomí, nechte barvy vzlétnout! Fantazie, inspirace a inovace vládnou tomuto nezkrotnému, nespoutanému, nefiltrovanému dni. Takže se nemusíte držet zpátky, buďte trochu divocí! Postříkejte plátno vašeho života vším a uvidíte, co se stane! Pokud je váš život příliš strukturovaný, nebo nevíte, kde začít, začněte tím, že spoustu času věnujete sami sobě – budete se divit, jak rychle se vaše vrozené schopnosti obnoví. Vše, co potřebujete, je být sami sebou!

Chcete dnes rozveselit? 

Takže, zahrajme si hru.

Zavřete oči a pomalu počítejte do sta.

Věnujte pozornost každému nádechu a výdechu.

Otevřete oči a všimněte si, jak jste se uvolnili. 

Vyhledávejte radost a smích v průběhu celého dne!

Pro dnešek konec učení.

PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ – PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost – co dnes zasejete – to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat. 

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

PÁTEK 25. DUBNA 2014

TZOLKIN 25.4.2014 13 OC kin 130

 
 
Oc – Pes – Síla Srdce, loajality, emocí, soucitu, ochoty pracovat v týmu
 
Východní medicína se domnívá, že pacient je více méně odpovědný za své zdraví. To znamená mít nejen znalosti, ale i moc rozhodovat, jak nejlépe léčit své tělo, udržovat ho silné a zářivě zdravé dlouho do budoucnosti. Dnes je dobré využít duchovní Energii Oxlahun (13) a naladit se na své tělo, jít rovnou k jádru toho, co vás trápí, nebo vyžaduje pozornost. Vyslechněte si radu od svých lékařů, nebo zdravotnického personálu, zejména pokud pracují v holistické Východní medicíně, ale udělejte si vlastní průzkum a konečné rozhodnutí udělejte sami!
 
Vítejte s velkou vděčností, neboť mnoho z vás integruje do svého života potřebné změny. Jakmile se začne rozšiřovat vaše vědomí, otevíráte se neomezeným možnostem. Jste více ve své vnitřní síle, přesto obaleni fyzickým tělem. Teď už se nemůžete zastavovat.
 
Za připomenutí stojí, že myšlenkové formy Lásky stále proudí lehce Vesmírem a jsou to povznášející okamžiky na vaší cestě. Mnozí vnímáte různé pocity, aniž byste věděli odkud přichází. Mohou to být myšlenky z paměťového fondu lidí a v tom okamžiku cestují např. k vám. Na druhé straně zeměkoule někdo z neznámého důvodu vnímá zvonění v uších, možná se objeví letmá myšlenka na časy, které jste spolu prožili a v tu chvíli vám zavolá a vy řeknete : „ Zrovna jsem na tebe myslel!“
 
Vy všichni máte dar telepatie a tuto dovednost můžete zdokonalovat. Jak jsou Závoje stále průhlednější, mnoho lidí zjišťuje, že se jejich psychické dovednosti rozvíjí. Znáte bezpočet příběhů o lidech, kteří vnímají mimozemské bytosti, duchy, nebo mají pocity de javu, či jasnou telepatickou komunikaci. Existuje mnoho knih, nebo informací, jak tyto dovednosti rozvíjet. Snížení strachů a schopnost zvýšit lásku k veškerému životu je kouzelnou indicií k možnosti proniknout do vyšších sfér Lásky, kde je možné tyto schopnosti projevovat mnohem intenzivněji a snadněji.
 
Je nutné čelit strachům, které po částech dobýváte. Strachy se budou postupně zmenšovat a ustupovat, když se jim odvážně postavíte, je to stejné jako když násilník začne couvat, jakmile se k němu začne jeho cíl přibližovat. Změna chování, které vás udržuje v obavách a strachu, vyžaduje úsilí a odvahu, je to veřejné prohlášení, že měníte uvnitř sebe něco, co vám už neslouží. Někteří vás budou podporovat, jiní zesměšňovat. Je třeba stát si za svojí pravdou a rychle zmáčknout tlačítko VPŘED!
 
Vaše Láska se bude exponenciálně zvyšovat s každým uvolněním strachu – nemůžete být na obou stranách současně. Pokud máte problém s milovaným člověkem, ke kterému cítíte hněv, nenávist, či frustraci – blokujete tok Lásky. Určité množství Lásky se může filtrovat, když je vám spolu dobře, ale její tok je stále nízký v důsledku emocí nízkých frekvencí, které zaměřujete na tuto osobu.
 
Je to podobné, jako když pijete brčkem jahodové smoothie. Zpočátku koktejl volně protéká, než malé kousíčky jahod začnou brčko ucpávat. Stále můžete popíjet lahodný drink, ale vyžaduje to více úsilí. Pak uvíznou v brčku vetší kousky a průchod je kompletně blokován. Ačkoliv kousky koktejlu jsou sladké a žádoucí, je třeba velké úsilí a pít lahodný nápoj začíná být frustrující. Když je brčko zcela ucpané vzteky ho odhodíte. To se stává ve vztazích. Jakmile jeden člověk vybouchne, nastává frustrace. Napětí nezmizí, dokud budou kousky jahod ucpávat průchod. Když se brčko opakovaně ucpává, přijde čas, kdy řeknete : „To stačí !“, a pijete koktejl bez použití brčka v plném rozsahu. 

Ve vztazích je to často velmi podobné. Např. se jeden snaží něčeho dosáhnout a po několika neúspěšných pokusech reaguje z pozice frustrace a nahromaděného hněvu a bičuje druhého různými tresty. V tomto bodu se on cítí překvapený, neví proč je ona tak rozrušená.
 
V začátcích vztahu nosí každý růžové brýle a vše je v pořádku, dokud partner nejde proti vaší vůli. Jak jdete životem, jsou vaše základy založeny na očekávání, že ostatní vás budou jen zraňovat, že jste neschopní a nemilovaní, takže čím dál více reagujete na základě těchto kódů přesvědčení. I když partner nemá vůči vám žádné škodlivé myšlenky díky scénáři, který jste si kdysi vytvořili, můžete reagovat, jako by jeho úmysly byly záludné. Pak si budete vybírat partnery na základě vlastního strachu, a budete reagovat na něco, co ve vás spouští - spolehněte se, že to tak bude. Přesně takto se vedou války na území škol, ložnic i zasedacích místností. 
 
Každý z vás v této době čelí obavám a pocitům méněcennosti a překonává je – takže začněte žít fungující vztahy. Je nutné, abyste milovali a ctili na prvním místě sami sebe, než dokážete totéž s druhými. 
Neexistuje žádný jiný způsob, jak někoho milovat, než ze SRDCE. 

Mnozí si myslí, že to dělají, dokud objekt jejich citů nezačne odmítat očekávání. Udělejte si každý den čas najít obavy, strachy, nízkoenergetické kódy a uvolněte je. Jedině tak si otevřete dveře ke kódům na vyšší úrovni, které vám pomohou přiblížit se k rozhodnutím založených na LÁSCE.
 
TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 
 

ČTVRTEK 24. DUBNA 2014

TZOLKIN 24.4.2014 12 MULUC kin 129

 
Muluc – Měsíc – Síla probuzení, paměti, zkušeností, očištění minulosti
 
Na jedné straně harmonie, na druhé straně rozepře a nelibozvučnost. Na obou stranách bilance je dnes nerovnováha a nestabilita. Jak dnes půjdete po ostří nože Etznab, zamyslete se nad svým životem v minulosti, současnosti a budoucnosti; zkušenosti, které jste získali, lekce které jste se naučili, kde jste teď a jaké sny a cíle máte před sebou. Přijměte zodpovědnost za rozhodnutí, která jste učinili a za věci, které se projevily, přiznáte si tak svůj karmický dluh. Nechte Muluc vést vás do harmonie, rovnováhy a vnitřního míru, které je možné získat jen pokud se naučíte jít zlatou střední cestou, která vede výš.
 
Dnes se budeme věnovat téma týkající se zodpovědného sexu. Ve sféře lidstva je velký důraz kladen na Lásku. Přesto Láska, jak ji většinou známe je velmi daleko vzdálená od čisté Lásky Zdroje. Mezi lidmi existuje mnoho pokusů jak zvýšit schopnost milovat a to skrze sexuální akt. Ale jedná se o velmi „ nízkoenergetickou“ formu Lásky. Většina sexuálních aktů je prováděna za účelem prostého potěšení z pocitů, které tento druh sexuality vyvolává. Na tom není nic špatného, než zjistíte, že vám to odsává energii, která by mohla být využita lépe.
 
Existuje mnoho forem tantry, které vám pomohou porozumět energetickému spojení, které nastává během sexuální souhry. Sex často slouží jako prostředek k ovládání jiného člověka, ať už se jedná o manipulaci, nebo ne. Mnohokrát dochází k sexuálnímu aktu mezi lidmi, kteří se sotva znají. I když lze získat potěšení v tom okamžiku, následky tohoto jednání mohou trvat celý život, často i věčnost. Když se dva lidé spojí ( to není slovní hříčka ), dochází k přenosu energie. Vznikne energetická vazba propojení s druhým člověkem. Pokud osobně vy takové energetické propojení vnímáte, je rozumné požádat o pomoc své průvodce, nebo ty, kteří dokáží tyto vazby oddělovat.
 
Když se dostane sperma do ženy, energetický vzorec sperma se tedy nachází v děloze. Není lehké popsat, co se v tu chvíli děje, ale sperma obsahuje kód vědomého programu „ Udělat dítě “. I když každá kapka spermatu nemůže proniknout do ženy, každá myšlenka ano. Když se sperma dostane na tělo ženy, přijímá tyto myšlenkové formy do svého energetického pole. I když není záměrem ženy během sexuálního aktu otěhotnět, je zde nevyřčená smlouva, která říká „Udělejte si dítě “.
 
Lidé mají schopnost tvořit svými myšlenkami, slovy, činy i emocemi - schopnost vytvářet díky těmto zákonitostem. Většina z vás přišla do této inkarnace se smlouvou o tom, kolik přivedete dětí na svět. Ačkoliv tyto smlouvy mohou být revidovány, obvykle se to nedělá. Takže každá žena vstoupí do fyzického vtělení s počtem dětí i potratů. Vstup do stavu amnézie znamená zapomnění plánů, s kterými se na Zem inkarnujete. V oblasti duší se domníváte, že si budete vše naplánované pamatovat, často si předem vyznačíte značky pro připomenutí, ale emocionální nárazy, jako je strach a chtíč stojí často v cestě.
 
Když sperma vstupuje do ženy, je okamžitě aktivován program „Udělat dítě “, často jsou tyto děti narozeny z náhodného aktu spojení. Dětské domovy jsou plné nechtěných dětí a počet svobodných matek stoupá. Nechtěné děti mají velmi obtížný život. I když to slovy nikdy nevyjádří, tyto nežádoucí myšlenkové formy jsou v jejich energetickém poli obsaženy. Mnoho z nich trpí nevědomě pocity nevyrovnanosti, neklidem a nervozitou. Pokud zjistíte, že jste jedním z těchto dětí, vyhledejte pomoc průvodců, nebo profesionálních odborníků, kteří vám pomohou uvolnit myšlenkové formy z vašeho energetického pole. Už chápete proč tolik lidí trpí pocity nehodnosti, bezcennosti, hanby, viny? Je důležité být v sexualitě zodpovědní, protože to může mít dalekosáhlé škody pro vaše duchovní, duševní, fyzické i emocionální zdraví. Existuje mnoho potěšení, jak mít orgasmus i bez styku s nevhodným partnerem.
 
Mnoho lidí cítí obrovské pocity viny a studu spojených s jejich sexuálními zážitky. A nemusí to tak být. Je vám doporučeno uvolnit všechny negativní myšlenkové formy a negativní kódy víry spojené se sexuálními aktivitami. Žádné rozsudky zde nejdou na místě, jen nabídka pochopit, co se děje, když se věnujete sexualitě s někým, koho ze srdce nemilujete. Vezměte v úvahu možné následky a jednejte zodpovědně, protože na sebe můžete naložit těžké břemeno a to i na partnera a děti, které mohou být narozené z momentální rozkoše.
 
DVANÁCTÝ Tón – POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den „ zúčtování “ všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulých období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
 
*********
Na konci Vlny ETZNAB dosáhneme ve svém životě momentu zvaném OSA ČASU, neboli ČASOVÝ PŘELOM. Mezi Vlnou OPICE a Vlnou ZRCADLA se nachází tzv. PUPEK TZOLKINU, který je tvořen čtyřmi kiny 129, 130, 131 a 132. Chápeme-li ČAS vertikálně a bereme-li ho z hlediska fraktálního období - máme možnost připomenout si úspěchy minulého období, obohatit svůj potenciál a rovněž zkorigovat současné chyby v životě. ČASOVÁ OSA protíná naše životy cyklicky, ale světy existují i paralelně. 
 
Využijte energii této Treceny k překročení duality, kterou nabízí nižší dimenze a přestěhujte se do vyšších vibrací, neboli dimenzí CELISTVOSTI A JEDNOTY.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

středa 23. dubna 2014

 

 

 

 

TZOLKIN 23.4.2014 11 LAMAT kin 128

 
 
 
 
 
 
Lamat – Hvězda - Síla harmonie, krásy, estetiky, řádu , růstu a pořádku
 
V dnešních Energiích je obrovská síla, kterou budete muset využít, než vás převálcuje. Jelikož Buluk ( 11 ) je neutrální číslo, působí jeho energie na hojnost, růst a sílu Lamat, což přináší výsledek, či efekt, po kterém můžete, ale nemusíte toužit. Je to stejné, jako velká přívalová voda, nebo povodně: voda může přinést další rok bohatých sklizní, nebo způsobit destrukci celé země. Díky Bohu má Lamat tendenci být velmi pozitivní, ale jen tak dlouho, dokud jste si toho vědomi a věříte tomu, co žádáte, nebo co děláte. Měli byste očekávat dosažení v mnohem větším měřítku, nebo úrovni, než obvykle. 
 
Je skvělé, jestli vám zprávy pomáhají pochopit vaši roli v této době na Zemi a věřte, že máte sílu pochopit mnoho věcí. Za připomenutí stojí, že máte plné právo tato slova ignorovat, nebo jim můžete naslouchat. Neexistuje žádný rozsudek nad tím, co uděláte.
 
Postupně se podíváme na mnoho témat. Dnes něco o penězích a vztahu k penězům. Mnoho lidí se přiklání k názoru, že peníze jsou kořenem všeho zla na Zemi. Někteří jdou dál a tvrdí, že kořenem všeho zla na Zemi je láska k penězům. Když se budeme snažit pochopit základy těchto myšlenek zjistíme, že oba názory jsou daleko od pravdy. 
 
Záměrem Vesmíru je, aby každá duše milovala všechny věci takové jaké jsou, takže milovat peníze není nic špatného.
 
Nicméně pokud používáte peníze, abyste získali kontrolu nad druhými, to není dobrá věc. Trávit mnoho času zaměřením na vydělávání peněz, než péčí o své vlastní potřeby a potřeby nejbližších, to může ve vašem životě vytvářet silnou nerovnováhu. Používat peníze pro náklonnost druhého - to je ta nejnižší záležitost vedoucí jen a jen k bolesti. Je mnoho mýtů spojených s penězi, ale rozhodně nejsou kořenem všeho zla.
 
Ačkoliv existuje mnoho příčin zla, mohli bychom tvrdit, že příčinou všeho zla je strach. Je také třeba pochopit, že slovo „ zlo“ se používá jen na místech s nízkou frekvencí a není třeba nic soudit, rozdělovat na dobré a špatné. Je třeba akceptovat všechny volby. 
 
Volba je zkušenost a každý se neustále rozhoduje, kterou cestu si vybere a to v každém okamžiku své existence. Všichni se nakonec vrátíme ke Zdroji obohaceni mnoha zkušenostmi, které lze sdílet dál s ostatními.
 
Peníze jsou jen lidský vynález, jejichž cílem je získat kontrolu nad majetkem či aktivy druhých. Ve starověkých civilizacích, ještě než začala moderní doba, sloužily věci, které se běžně používaly pro barterový obchod. Mušle se vyměňovaly za koření, kožešiny za jídlo atd. Peníze jsou v dnešní době v podstatě bez hodnoty.
 
Naši předkové by nevěřícně kroutili hlavou nad člověkem, který v nich vidí hodnotu. Dokážete si představit zajišťovat své živobytí za kus papíru? Nedává to smysl, ale stalo se to běžným standardem. Většina peněz není založena na ničem jiném než na vzduchu a chabém slibu, ale každodenní miliony bankovních transakcí jsou na tomto vynálezu založeny. Neexistuje žádné zlo pocházející z peněz a jejich používání je složité, nicméně podléhají hlavnímu pádu v blízké budoucnosti.
 
Na Zemi je bezpočet zemí, které ztratily hodnotu měny. Co bylo jeden den bohatstvím, druhý den nebylo ani částkou na chleba. Vidíte na jak vratkých základech je měna založena? Proč jsou peníze tedy ve vašem životě tak důležité? Kdysi někdo vytvořil tato pravidla a my bychom měli zůstat dál jejich součástí? Je už dnes zakládáno mnoho skupin, které tvoří vlastní měnu a barter je dobrý způsob, jak začít žít svůj vlastní život.
 
Každý z vás má jedinečné talenty, začněte je zdokonalovat a sdílet s ostatními. Největší problém dnešní společnosti je, že se nespočet hodin a obrovské množství energie spotřebuje na vydělávání dostatku peněz na zaplacení životních nákladů. Co kdybyste stejné množství času použili na dělání věcí, které máte rádi a pak s nimi obchodovali, nakoupili věci, které potřebujete. Není v tom krása?
 
To je ten samý způsob jak žili a prosperovali domorodí lidé. Své domovy postavili z přírodních produktů, což je možné udělat i dnes. K dispozici je už mnoho informací, jak postavit levně například tzv. „ zelené “ domy. Domorodí lidé velmi dobře věděli, jak pěstovat vlastní potraviny pro přežití, sbírali byliny atd. Máte tuto možnost i vy, jakmile budete připraveni odvyknout restauracím a obchodním řetězcům. Co nechcete pěstovat, můžete za něco vyměnit se sousedem, který se tomu věnuje rád.
 
Je hodně věcí, které můžete udělat pro zlepšení svého života a uvolnit čas i energii na věci, které preferujete. Rozhlédněte se ve svém domě, podívejte se na všechny nepřečtené knížky, oblečení, které jste nenosili. To jsou věci, kvůli kterým jste strávili mnoho času na získání peněz na jejich nákup. Věnujte pozornost vašim výdajům a návykům a odstraňte z vašeho života vše, co vás odvádí od možnosti přiblížit se životu, který si přejete žít.
 
Jste to vy, kdo rozhodne o tom, jak budete trávit čas a kam směřovat energii. Jste to vy, kdo rozhodne o tom, jakým způsobem budete hromadit peníze, nebo získávat věci, které si přejete. 

Účelem není posuzovat jak věci děláte, ale pomoci vám uvědomit si, jak získat životní rovnováhu, klid, radost.

JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE – osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 

 

úterý 22. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 22.4.2014 10 MANIK kin 127

 
 
 
Manik –  Ruka, Jelen - Síla uzdravení, úspěchu, respektu, úcty

Zdroj autority a respektu, který využíváte ve svém okruhu vlivu, není určen pro naplnění Ega, ale pro zlepšení všech kolem vás – bez ohledu na to, co si o vás myslí. Nemusí sdílet hloubku, nebo šíři vašich vizí, nebo vhledů a mohou je v první chvíli odmítat. Není důležité jestli je vaše rodina, či váš okruh přátel malý, nebo nemá žádný zjevný vliv na společnost. Vzpomeňte si na sílu jednoho člověka, který dokáže šířit masivní množství energie. Když otevřete oči jedinému -  dokážete uvolnit celé generace.   

I když v této době může být váš život a životní podmínky poněkud mrzuté věřte, že vše je v nejlepším pořádku a v souladu s postupujícím plánem na záchranu. Bez ohledu na to, jak se věci v této dosavadní úrovni vyvíjejí, jsou zde i cesty, které jsou na každém kroku vydlážděné zlatými příležitostmi. Dívejte se na sebe jako na Boží děti. Víte, že jste součástí Boha, ne jen semínko, ale přesněji holografická část. V každém z vás je celistvost Stvořitele, i když s nízkými vibracemi, jakmile si vyberete zažít tuto nižší hustotu. Je velmi obtížné popsat lidským jazykem a pochopit jak to, že máte stále duchovní tělo a jste tak daleko od čistého Zdroje. 

Když každý z vás opustil Zdroj a přestěhoval se do této úrovně, přesto Zdroj ve vás zůstal. Ačkoliv vibrujete na jiné úrovni, než základní Zdroj, máte ty samé schopnosti zažívat VŠE CO JE. Čím dál cestujete od Zdroje, tím se vaše frekvence snižuje. Původní Zdroj je čistá Energie. Jakmile se vzdalujete od Zdroje a vyberete si fyzické tělo, jste na hustější úrovni, nicméně není nutné být na těchto nižších frekvencích dál. Na Zemi je mnoho těch, kteří obývají tělo s nižší hustotou, ale jejich vibrační úroveň je vysoký stupeň Lásky.

Ať už si to dovede představit nebo ne, žijete buď kdesi ve Vesmíru, nebo mimo něj. Každá duše, která opustila Zdroj má schopnost vytvořit to, co si přeje zažít. Může to být krátkodobá zkušenost, zatímco jiní si přejí zažívat delší zkušenost. Musíte pochopit, že ne všechna místa mají lineární čas – ve skutečnosti je jich velmi málo. Když se duše rozhodne něco zažít, může tvořit na dvou úrovních - osobní, nebo skupinové. Mnoho zkušeností je jednoduchých, takže je může vytvořit jedna duše. Většinou jde ale o daleko větší scénář vytvářející velké věci, jako Vesmíry, či Galaxie. Duše, která si přeje něco konkrétního zažít, se může jednoduše připojit ke skupině, která již existuje.

Pokud již existuje skupina duší, které chtějí mít konkrétní zkušenosti, setkají se a dohromady vytvoří formu, která vznikne. To je také to, jak fyzicky vznikla Země. Každá Galaxie a Vesmír má svůj vlastní soubor pravidel a parametrů. Jejich cílem je umožnit to všem, kteří chtějí zažít zkušenost – ne všechna tato místa jsou hmotná. Většina z nich má otevřený „ nábor “, který umožňuje jakékoliv duši vstoupit. Některá místa jsou uzavřena, takže jen ti, kteří je vytvořili mohou zažít její projev. Opět platí, že cokoliv si dokážete představit existuje, nebo může existovat.

Na Zemi je mnoho těch, kteří ví, že nepochází ze Země. Mnoho z nich si velmi dobře vzpomíná na život na svých původních planetách, ale na Zemi jsou z určitého důvodu. Často i jako průzkumníci, kteří chtěli zažít nové zkušenosti. Smrt jako taková neexistuje, všechny cesty vedou zpátky ke Zdroji. V každém okamžiku si duše může vybrat jít cestou opět ke Zdroji a spojit se s čistou Láskou.

Omezení je základní touhou duše, ale dál se schopností rezonovat s čistou Láskou. Existuje mnoho dimenzí, kde je možné bydlet, i když je tam vibrace Lásky velmi vysoká. To je možné pro ty, kteří chtějí zažívat jen čisté vibrace Lásky a nechtějí se inkarnovat do lidského těla. To je jeden ze Zákonů Vesmíru, který toto umožňuje. I když někteří z nich mohou snížit své vibrace a jsou viditelní lidskému oku, je to možné jen na krátký čas, neboť ke zpomalení vysoce nabitého energetického pole je třeba obrovské množství energie. Pochopte, že souzení druhých je jen a jen lidská vlastnost. Když byla tato Galaxie navržena, mnoho duší chtělo zažít nejrůznější emoce, které byly velmi vzdáleny od čisté Lásky. Země i mnoho jiných planet uvnitř i vně Galaxie, byly vytvořeny se specifickými parametry, které dovolují různé zážitky. Aby to bylo možné zažít, je nutná neláska a dočasná ztráta paměti. 

Když jste opustili oblast duší a inkarnovali se na Zemi, vaše vzpomínky na Zdroj a vyšší dimenze byly vymazány. Toho bylo dosaženo díky změně kódů v rámci vaší tělesné struktury a to především na úrovni DNA. Jak se Čas na Zemi chýlí ke konci, procházíte mnoha změnami. Země nikdy nebyla určena k zániku. Ve skutečnosti jeden ze Zákonů dovoloval zažít všemožné zkušenosti, ale pokud nebude zničena tato planeta, okolní planety, Galaxie, včetně celé populace živých bytostí na povrchu i říše pod povrchem. Takže teď víte, co by se mohlo stát. Proto, když Země byla vytvořena, bylo rozhodnuto udělat zásah mimo svobodnou vůli člověka v případě, že by byly podniknuty kroky, které by vedly ke zničení Země. Jaderná válka je jeden z příkladů, ve kterém bylo nutné zasáhnout Vyššími Bytostmi mimo Zem.

Země je živý, dýchající, vědomý organizmus a skupina vědomých Bytostí souhlasila, že to pro ně bude skvělý zážitek. Podoba Země, jak ji známe dnes, je jednou z nejhustějších planet v celém Stvoření. Vzhledem k tomu, že je určena k obnově, byla vytvořena zvláštní Časová Osa. Bylo známo, že stav amnézie a zapomnění Lásky může jít do takového extrému, že by bylo těžké, ne-li nemožné získat zpět všechny části a vrátit se do stavu Čisté Lásky. Bylo určeno Radou Higher Councils, že Země není v žádném případě navržena jako místo, kde by se ztratil jeden jediný fragment Zdroje - jediná duše.

Tento koncept má tedy Časovou Osu, ve které už dál neláska, nebo temnota nemohou být svrchovanými pány. Na rozdíl od této rozšířené víry je Matka Země na cestě Vzestupu i se svoji lidskou skupinou. Smlouva vypršela a ona se rozhodla vrátit se zpět k čisté Lásce a i vědci dokázali, že její tep se zrychluje. Protože většina obyvatel nedrží krok se zvyšováním frekvencí, přijde čas, kdy se pro ně frekvence stanou nevyrovnané, tzn. není možná komunikace na úrovni pásma. V ten čas duše rezonující s nižšími úrovněmi zmizí ze Země. Ony to už i tak dělají a to rekordní rychlostí.

Mnozí z vás vnímáte rychlost a ztrácíte zájem o světské věci, které udržujete roky. Nastává obnova a návrat k pravdě a začínáte si uvědomovat, že mnoho věcí ztrácí význam a nalézáte své skutečné kódy srdce. Lži vládních úředníků a skrývání pravdy jsou v plné pozornosti veřejnosti, to nikomu čistou Lásku nepřinese. Je nezbytně nutné se stále posunovat do vyšších forem Lásky. Dokonce, i když tomuto příběhu nevěříte, můžete udělat něco pro to " stát se milujícím a laskavějším člověkem “. Těm, kdo jsou připraveni přemístit se do Lásky, jsou nabízeny tyto každodenní zprávy.

Máte v sobě sílu vytvořit jakoukoliv realitu, kterou si jen přejete. Stačí udělat volbu. Chcete pokročit v Lásce, nebo zůstat v hustotě strachu? Zde nacházíte návrhy, jak dosáhnout úspěchu. Udělejte vědomou volbu, co je pro vás to pravé.                     ABYSTE MOHLI ZAŽÍVAT LÁSKU, MUSÍTE UVOLNIT STRACH
 
LAHUN (10) je silná energie, která přináší ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní Energie nám pomáhají léčit strachy , všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

 

 

 

 

 

 

pondělí 21. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 21.4.2014 9 CIMI kin 126

 
Cimi – Spojka – Síla zrození, smrti a znovuzrození
 
Den nasáklý skrz naskrz vibracemi životodárné ženské energie. Ženské vyjádření Božské síly vytváří život vyživuje Transformaci a řídí Evoluci. Pokud jste těhotná, ctěte posvátnost nového života, který nosíte ve svém lůně – což je ideální dělat každý den Bolon (9). Pokud nejste těhotná, ctěte posvátnost potenciálu dávat život na mnoha úrovních - tak mnoha způsoby, které ztělesňujete. A pokud nejste žena, ctěte ženu ve své duši, ve svém životě, jakýmkoliv způsobem.
 
CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ
 
Dnešní energetická souvztažnost přináší téma VYTVÁŘENÍ NOVÉHO, čili NOVÉ REALITY. Nabídkou je ukázat vám velkolepější obraz toho, jak může váš život na Zemi vypadat. Mnozí jste znepokojeni a frustrováni světovými událostmi, nebo situací v osobním životě. Cílem je pozvednout vás, abyste věděli, že máte v sobě sílu překonat aktuální možnosti. Ti, kteří nám tyto odkazy přinášejí vidí náš svět jinak, než my tady na Zemi. Žijí ve vyšších dimenzionálních úrovních spojeni se základním Zdrojem. Ačkoliv se občas objevují v lidské podobě, jsou tvořeni především energetickou podstatou, která není hustá a brzy budete mít tuto schopnost i vy.
 
Tím, jak vědci znovuobjevují technologie využívané starověkými civilizacemi na Zemi i mimo Zem, nacházejí způsoby, jak začít využívat elektromagnetismus a další prvky, které jsou zde k dispozici. Oblast kvantové fyziky je teprve v počátcích a bude otevřen prostor, kde bude vše k dispozici pro všechny. To je dalším cílem tohoto konceptu. Existuje rovina, kde je možné zvládat mistrovství levitace, bilokace i astrálního cestování. Dokážete si představit význam a možnosti v každodenním životě, jakmile toto mistrovství zvládnete?
 
Na Zemi je mnoho lidí, kteří užívají telepatickou komunikaci, léčebné metody a prorocké schopnosti, a kteří zvyšují blaho všech, kteří žijí na Zemi. Dokážete si představit, jak se váš život změní, jakmile zvládnou tyto dovednosti všichni?
 
Mnoho systémů i současná politika se musí změnit, protože každý získá zpět svoji vnitřní sílu a moc. Náboženství budou změněna, protože pokud existuje jen jeden Zdroj, pak se i náboženství musí sjednotit a vyjádřit pospolitost.
 
Vládní působnost, vzdělávací instituce, zdravotnický průmysl budou mít jinou podobu, jakmile se občané planety naučí řídit intuicí a dokáží rozeznat, co je pro jejich nejvyšší dobro i pro nejvyšší dobro všech. Když získáme všichni znovu zpět své vnitřní znalosti a znalosti o tom, jak pracovat jako tým, není potřeba žádných despotických vůdců, jejichž cílem je zotročování.
 
Je primární, prvořadé a nanejvýš nutné začít TEĎ umožňovat dětem návrat k jejich přirozenosti, návrat k přírodě, aby mohly zkoumat a pozorovat složitost i rovnováhu přírodních společenství, což jim dá mnohem více znalostí, než jakákoliv učebnice, nebo postup mechanického biflování zpaměti. Děti, které v poslední době přichází na Zemi mají otevřenou paměť, není možné je zařadit do zastaralého vzdělávacího systému. 

Jakmile vás začne zajímat růst a používání rostlin / bylin, které vaše zdraví podporují, nebudete potřebovat léky. K dispozici je vám Vědomí, a důraz je a bude kladen na respektování životního prostředí a na křehkou rovnováhu v přírodě. Jakmile se toto chápání rozšíří, začne automobilový i stavební průmysl procházet rozsáhlou rekonstrukcí.

 
 
Až se naučíte milovat ostatní na vyšší úrovni, nebude potřeba žádných poraden, poradců, či sociálních úřadů. Je vám vřele doporučeno začít už teď komunikovat z pozice Lásky a zájmu mluvit v integritě. Nezapomeňte, že vaše slova se okamžitě objeví ve vašem aurickém poli. 

Je možné pokračovat dál a dál a cílem je povzbudit vás, abyste se stali zodpovědnými za své myšlenky, slova i činy. Přišel čas věnovat pozornost tomu, jak každý ovlivňujeme svět individuálně, na klady a zápory, na každý čin, který uděláme, každé jednání. Naslouchejte těm, kteří mají jiné názory, pomohou vám najít části, které jste možná přehlédli při horlivém odvolávání na spravedlnost. Najděte si čas číst etikety na věcech, které používáte na tělo i do těla – mnoho těchto věcí je toxických a přináší tělu jen zmatek.
 
Odpočívejte, když jste unaveni. Jezte, když máte hlad. Pijte, když máte žízeň. Nejlepším nápojem je pro vás čistá neporušená voda, které je v současnosti nedostatek. Naučte se dělat to, co Dr. Masaru Emoto vypozoroval – modlit se na nad vodou a žádat o návrat její čisté krystalické struktury. Staré národy to dělaly věky a toto poznání je teď pro vás k dispozici. Když se modlíte víte, že máte v sobě sílu vytvořit to, co chcete zažívat. Nicméně mějte na paměti žádání něčeho pro ostatní. Co pro ně žádáte, musí být v jejich nejlepším zájmu. Z tohoto důvodu stojí za připomenutí říci: „ pro mé nejvyšší dobro a pro nejvyšší dobro všech zúčastněných „ a nezapomeňte u toho na vděčnost.
 
Mnoho uzdravení nastalo, když lidé žádali o požehnání, v některých případech prodloužili život těm, kteří chtěli opustit tuto rovinu. Je mnoho lidí, kteří přešli do jiné roviny, protože upustili od pohybu vpřed v osobní evoluci, kvůli svým blízkým. Dojde-li k těmto věcem, má to vliv na vibrační úroveň všech, tyto záležitosti pocházejí ze strachu, nikoliv z lásky. Opusťte všechny touhy a přání, které narážejí na to, co je nejlepší pro ostatní. Požehnejte jim a uvolněte je. Víte, že jakmile opustí oblast bolesti a smutku, budete s nimi opět komunikovat bez ohledu, jestli jsou mimo, nebo v tomto Vesmíru, neboť všichni jsme Jedno. Nechť vás tato slova inspirují, abyste přijali opatření nezbytná pro vytvoření vysněné společnosti, která hraje unisono.
 
DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, s devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neděle 20. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 20.4.2014 8 CHICCHAN kin 125

 
 
Chicchan – Had – Božská životní síla, síla smyslnosti a vášně
 
Vaše duše je neustále se vyvíjející energie, kolující fázemi života, věčností, nekonečností a všemohoucností. Ve svém nejčistším stavu vaše podstata snadno překonává obtížná svazující pouta těch, kteří se snaží strach, lež, ovládání, nevědomost, zlobu a chamtivost nutit těm, kterým se daří v lásce, pravdě, svobodě, poznání, soucitu a štědrosti. Uvědomte si, že se jen snaží uhasit oheň vašeho vnitřního koyopy – smiřte se s nimi a odepřete jim jejich moc.
 
ZKONCENTRUJTE SE NA VNITŘNÍ MOUDROST SVÉHO TĚLA.
CHICCHAN - POHYB, TVOŘENÍ ČASOPROSTORU A SPRAVEDLNOST.
 
Za připomenutí dnes stojí, že jste neobyčejná Bytost, Duch plný radosti a Světla, který je na Zemi, aby zažil lidství. Nejste nic menšího, když vstoupíte do této sféry. Jste stále čistým Zdrojem – holografickým obrazem Stvořitele.
 
Každý, kdo se inkarnuje na Zemi, má dočasnou ztrátu paměti. Uvědomíte si to, jakmile začnete psát svůj životní scénář. Tento stav amnézie se týká většiny z vás, ale to se chýlí ke konci. Nyní přichází mnoho dětí s plnou pamětí, stejně jako ti z jiných říší ví, kdo jsou.
 
Mnozí přišli v této době splnit na Zemi poslání. Někteří jsou tu jen pro zkušenost zažít fyzickou podobu a je tu mnoho těch, kteří přišli uklidit odpadky minulých životů, jako negativní myšlenkové formy, nebo neblahé skutky např. z Atlantidy, další přišli dokončit nevyřízené účty. Existuje mnoho těch, kteří jsou prostě zlomyslní a nikdy si nepřáli, aby Země byla místem, kde si plníte své sny. Země je jedním z mála míst, kde byly takové skutky díky zákonu svobodné vůle možné.
 
Máte zde na výběr, co chcete zažít v rámci možností Universálních Zákonů. Pravidla jsou zde opravdu velmi laxní – ale také víte, že budete sklízet, co jste zaseli. Ačkoliv si můžete vybrat bezcitné jednání, či zlomyslnost, nemůžete se povznést nad pozemskou frekvenci a těšit se z plodů, které vyšší frekvence nabízejí.
 
Ti, kteří se pohybují v nižším frekvenčním kmitočtu, budou muset upravit svoji tónovou korekci a posunout myšlení a chování k činům Lásky a laskavosti. Jedná se o nejvyšší frekvence, které jsou v tomto Vesmíru k dispozici. Mnoho lidí se snaží o posun pomocí frekvence určitých předmětů např. zlatem, éterickými oleji, nebo halucinogenními drogami, ale posun je dočasný – stále to není ta vysoká frekvence, kterou má láska, nebo soucit.
 
Zvolte činy laskavosti, nikoliv nevolnictví a přesuňte se z místa neukázněnosti, nebo z místa „ být méně než “. Hledejte způsoby, jak se stát osvíceným. Překonávejte překážky a strach, který vám brání kráčet vzhůru. Zaměřte se jen na způsoby, jak se pohybovat dopředu, opusťte lidi, události, nebo místa, která vás udržují v bahně.
 
Mnoho z vás se bojí opustit své blízké, protože jste na nich závislí, nebo se bojíte, že budete odsouzeni do pekla. Každý člověk se nakonec vrátí ke Zdroji. Je velkým přáním, abyste se pohybovali kupředu, ale je známo, že mnozí zůstanou ve svých současných okolnostech i horších. Když budete trávit svůj čas „ šetřením “ druhých na úkor svého postupu, budete stále součástí jejich problémů – nikoliv řešením.
 
Přijdou chvíle, kdy uděláte něco pro sebe a ostatní to pojmou jako sobectví. V ten moment musíte učinit rozhodnutí, která vás povedou do naplňujícího života plného radosti a míru. Jakmile uvolníte břemena od ostatních, stanete se vzorem pro ty, jejichž život je plný starostí. Do té doby v nich budete vytvářet pocity bezmocnosti a nehodnosti. Je skvělé, pokud vám tato slova přináší komfort, tím spíš, že najdete odvahu jít vpřed, což má pozitivní dopad na Zemi i obyvatele - i na ten krátký čas, který tu jste.
 
Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace – Jak nahoře tak dole – Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobota 19. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 19.4.2014 7 KAN kin 124

 
Kan – Semeno – Síla rozkvětu a schopností. Tvůrčí principy, růst, pokrok, nadšení, sexuální aktivita

Aby bylo možné zasít nová semena, je třeba obrátit půdu. To znamená navázání volných řetězců, zavírání otevřených problémů, ukončování toxických vztahů. Použijte sílu Uuc (7) k uzavření, ukončení, nebo k vyčištění pole, a Kan úrodnou esenci k zasetí nové čerstvé reality do vašeho života, nebo vašich nejbližších. Možná nebudete schopni odstranit všechny výzvy a životní problémy ze dne na den –  nikdo to od vás ani neočekává. Udělejte každý den Uuc trochu, dělejte to dobře a postupujte vytrvale.

DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ.
ZRNO, TO JE MAGIE KLÍČENÍ, RODINA, SEXUÁLNÍ AKTIVITA

Dnes se ponoříme hlouběji do studia lidské mysli.V mozku jsou smyslové receptory, které se spojují s dalšími a vytváří kódy víry. Aby bylo možné změnit kódy víry, musíte zrušit záměr a chování s ním spojené. To je také to, co lékaři navrhují obézním pacientům při změně stravovacích návyků - věnovat pozornost každému soustu a všem vzorcům chování spojených s přejídáním .... svačiny při čtení, sledování filmů…..

To je přesně ten samý způsob jak zlomit přesvědčení spojené s náboženstvím, zdravím, nebo jakýmkoliv jiným životním problémem. Uvědomte si, co se děje uvnitř vás a vyberte si, co chcete změnit. Všimněte si spouštěče, který způsobuje, že reagujete a jednáte určitým  způsobem a vyberte, co byste místo toho chtěli nahradit.

Udělejte seznam způsobů, jak toto chování chcete změnit…..možná je to vyřizování pošty, nebo seznam upomínek. Uveďte záměr a dívejte se v zrcadle sami sobě do očí s vážným a pevným rozhodnutím. Pak žijte svůj život jakoby se to už změnilo. Nezapomeňte na myšlenkové pasti, v kterých jste uvězněni. Mějte odvahu říci ne, jakmile se ozve pokušení staré rutiny.

             ŽIJTE SVŮJ ŽIVOT ZPŮSOBEM, KTERÝ ZVYŠUJE  MOŽNOSTI

                 Dávejte pozor na boční cesty, které jsou stále přítomny s možností vás svést.

Možná budete muset změnit přátele, přestěhovat se na jiné místo, nebo udělat nějaké drastické rozhodnutí životních změn. Udržujte 24/7 své zaměření, aniž byste upadli do pocitů „ běda mi “! Buďte hrdí na svůj výběr a stůjte pevně tváří v tvář nepřízni osudu. Nacházíte se v období, kdy kultivujete svůj život a práci, takže kráčejte po cestě radosti, míru a laskavosti.

                                          Kdo může za to, že jste tam, kde jste?

Máte plnou podporu a povzbuzení pohybovat se vpřed, nasměrovat svůj život k vyšším vibracím lásky a laskavosti.

SEDMÝ TÓN – ZRCADLO – ODHALENÍ – ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo – vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pátek 18. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 18.4.2014 6

pátek 18. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 18.4.2014 6 AKBAL kin 123

 
Akbal – Noc – Síla myšlenek, intuice, snů a zdánlivého nedostatku

Někdy chceme mít potenciál, který jednoduše nemáme. Buďte k sobě upřímní – musíte se naučit rozeznat rozdíl mezi skutečnou pravdou, přirozeným potenciálem a chtěným přáním mít konkrétní talent, nebo zvláštnost. V opačném případě můžete strávit život pronásledováním nemožného snu. Pamatujte si, že cesta nejmenšího odporu je obvykle cesta pro vás.

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL, NOC TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI…..Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE , ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

Za připomenutí stojí, že jste mnohem víc než jen vaše tělo. Pocházíte z duchovního Zdroje a tam se také vrátíte. Bude to trvat věky, než mnozí z vás vyberou opět se spojit se Zdrojem. Nikdo z vás se ihned po zkušenostech na Zemi přímo ke Zdroji nevrátí. Můžete si vybrat mnoho životů na Zemi i mimo ni, znovu a znovu ze zvědavosti a touhy hledat dál a dál jiné zážitky, než čistou esenci Lásky.

Proč chcete zažívat nelásku? Protože jste hledači a dobrodruzi. Velkou část života na Zemi trávíte jako hledající. Někteří hledají štěstí, slávu, či proslulost, jiní se zaměřují a tlačí svá těla až na fyzické hranice. Mnozí jste cestovatelé, hrdě ukazujete obrázky všech míst, které jste navštívili. Hodně potěšení nyní přichází z hledání pohybu nad rámec toho, co jste dosud věděli.

Pro všechny hledající, kteří obývají planetu, existuje mnoho potíží, protože zde byl nastaven parametr vysoké amnézie. Je to podobné, jako když usilujete o olympijskou medaili cti a jednoho dne se ptáte sami sebe: „ Proč je to pro mě tak důležité? “ Uvědomujete si, že nevíte proč, ale chcete dál pokračovat. Nicméně láska a čest jsou „ sníženy “, takže zjišťujete, že neznáte skutečný důvod, vlastně nevíte co a proč to chcete.

Když člověk vstoupí do této oblasti zapomnění, stále se tyto okolnosti projevují. Snažíte se stát Tvůrcem, nebo dosáhnout určitý cíl, ale neexistuje žádná skutečná hodnota – smysl, proč to děláte. Vaše činnost se zdá zbytečná, bezcenná, to vám přináší hluboké deprese, nebo apatii. Pokud uvnitř vás neexistuje zapálení, je pravděpodobné, že ztratíte zájem i podnět.

Mnoho lidí vystavělo zdi ocenění, které s hrdostí ukazují. Přesto, když přijde ztráta někoho blízkého, ocenění ztrácí svůj význam. Zjistí, že život je mnohem víc, než jen cíl a ocenění a právě v tomto okamžiku může začít opravdový život. Není nic špatného na vašich vášních, nebo cílech. Často docházíte k závěru, že život je těžký, protože nemáte kompletní paměť a nevíte, že jste duchovní Esence. Připomínáme, že jste víc než člověk, který usiluje - jste duchovní Bytost.

V momentu, kdy se rozpomenete kdo jste, hmotný majetek a sláva ztrácí svůj význam. Jakmile získáte vnitřní klid a rovnováhu, začnete si užívat každý okamžik nového života. Budete se cítit stejně vyrovnaní, když na vás někdo křičí, nebo vás srdečně objímá. Budete vědět, kdo jste a oceňujete každou zkušenost na Zemi.

Kdykoliv budete mít pocit, který vám přináší něco méně než klid, udělejte si čas odhalit důvod, proč vás události vyvedly z rovnováhy. Vaše emoce jsou vynikající barometr, který vám vědomě ukazuje oblasti k řešení.

Každý z vás je na cestě Vzestupu – pokud vám toto slovo nedělá dobře, dosaďte synonymum „stát se laskavějším člověkem “. Kdo z vás je tedy na cestě stát se laskavějším člověkem, máte plnou podporu, aby se vám to podařilo. Jedním z cílů celého konceptu je pomoci co největšímu počtu lidí. Ale jen používáním těchto slov je to obtížné, pokud jste uzamčeni ve svých starých myšlenkových formách.

Je vám navrhováno otevřít se možnostem pravdy. Neznamená to, že když jsou zde předkládána jiná slova, než říkají ostatní, nebo jsou lidé kolem vás jiného vyznání, nezavírejte dveře. Primárním aspektem je najít společné rysy a mít odvahu otevřít se otázkám víry a podívat na kódy přesvědčení. Možná zjistíte mezi lidmi, že máte pro sebe navzájem mnohem hlubší pochopení.

ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čtvrtek 17. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kin narození - osobní Mayský kalendář

 
Narozeninový kin je souhrn potenciálu, s kterým jsme přišli na svět, který jsme si vybrali zažít a díky němu růst. Je v něm obsažena hlavní životní energie a životní výzvy, v kterých jsme se rozhodli změřit. Každý z nás v sobě nosí odpovědi. Mayský kalendář je skvělý průvodce, jehož úkolem je probudit nás k činnosti a usnadnit přístup k vnitřní moudrosti. Kalendář není nástrojem předpovědi. Jeho cílem je podporovat rozvoj Vědomí a pomoci vybudovat vztah s esenciálním - zdrojovým Já, tou částí, která je přímo spojena s Absolutnem. To nám umožňuje žít vědomě, otevřít se přirozenému jednání, být veselým, sebevědomým a přijímat události a věci TEĎ A TADY. Jeho poselstvím je probudit hlas intuice a podpory, abychom mohli držet krok s transformačními energiemi. Pomáhá spojit se se Zdrojem a hlubokými znalostmi Vědomí, které jsou v každém z nás. Výklad kinu určuje záměr inkarnace, archetypální sílu, karmické úkoly a jak je překonat, ukazuje směr rozvoje Vědomí , ukazuje spojení duše s vesmírnými silami a Vyšším Já.


V ČEM SPOČÍVÁ VAŠE SÍLA – KÓD SVĚTLA A KÓD STÍNU
VÝZNAM GENEZE NAROZENÍ
VÝZNAM ČASOVÉHO ZÁMKU
VÝZNAM VLNY – TRECENY
POSLÁNÍ DUCHOVNÍHO PRŮVODCE
POSELSTVÍ PRO KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ
CHARAKTERISTIKA - POPIS OSOBNOSTNÍCH ZNAKŮ
KŘÍŽ VZTAHŮ

Zpracování  – 1 datum narození 700kč - 30 €

Zasílám elektronicky s intuitivním vyjádřením, pokud zájemce projeví svobodnou vůli.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVA MAYSKÉ KALENDÁŘE ?.....KDE SE VZALY DVA ….?

 
Carl Johan Calleman:
Skryté záměry Kalendáře Dreamspell (Dreamspell Calendar)
(Z anglického jazyka přeložila Liliana Hackner)

Podle většiny lidí na světě systém kalendáře vynalezli José a Lloydine Argüellesovi na počátku 90.let. Kalendář Dreamspell – Kalendář Třinácti měsíců  je známý jako Mayský Kalendář a to i přesto, že tento kalendář Mayové nikdy nepoužívali - podle slov Adama Rubela ze Saq Be (organizace zastupující názory domorodých národů a zejména Mayů). 

Pokud jde o Dreamspell a práci Argüellesů, je jasné a myslím, že to tak všichni chápeme, že existuje potřeba rozhodně odvést tento systém od jakéhokoliv spojení s mayskou tradicí. ( …) a přáním Mayské Rady Starších je ukončit zmatek a překrucování.

Nicméně navzdory přání Mayské Rady Starších ho mnoho zastánců falešně prezentuje jako Mayský Kalendář a dosud proti tomu povstalo velmi málo kritických hlasů, jelikož kalendář Dreamspell – Kalendář třinácti měsíců je předkládaný jako takový.

Je to ve velké míře způsobeno nedostatkem znalostí pravdivého Mayského Kalendáře a rovněž ti, kteří vyučují kalendář Dreamspell, neposkytují dostatečné informace o jeho původu a proč byl vynalezen.

Struktura Mayského Kalendáře známého jako Kalendář třinácti měsíců je v podstatě následující: navrhuje nám, abychom používali kalendář skládající se ze třinácti lunárních cyklů, každý v délce 28 dnů ( prezentovaný jako ženský cyklus), ke kterému byl přidán jeden den, který nepatří k žádnému z těchto cyklů – 25.červenec – a to odpovídá 365 dnům slunečního roku ( 13 x 28 + 1= 365).

S tím sice také souvisí 20 glyfů a 13 čísel půjčených z Posvátného Mayského Kalendáře. Nicméně v kalendáři Dreamspell jsou symboly spojeny v jednotlivých dnech úplně jiným způsobem, než jsou v pravdivém Mayském Kalendáři. To znamená, že když lidé obdrží svůj den narození podle tohoto Tzolkinu v tomto systému, je naprosto odlišný od Posvátného Kalendáře, který Mayové používali a používají dodnes. Miliony lidí bylo a je uváděno v blud a mylně se domnívají, že je to jejich pravdivý znak narození podle Mayů.

Co má společného tento systém s Mayi? S výjimkou znaků a symbolů používaných v Tzolkinu (Tzolkinu o počtu 260 dnů), to nemá společného nic. Za prvé Mayové stejně, jako mnoho jiných lidí se drželo měsíčního cyklu o délce 29 a 30 dní, což dává průměrně 29,5 dne. To je v souladu s ženským cyklem. Nicméně mnoho žen částečně z důvodu umělého osvětlení a hormonů všeobecně ve světě užívaných, začalo věřit v „ normální “ cyklus 28 dnů. Tato myšlenka je ve skutečnosti výsledkem patriarchální medicíny, která po staletí bojovala s tím, co je považováno za magické spojení mezi ženou a celým měsíčním cyklem o délce přibližně 29,5 dne. Dokonce i dnes mnoho žen a mužů má mnoho pocitů spojených se svými hormony v den úplňku. Kalendář třinácti měsíců ignoruje přirozený cyklus žen a nahrazuje ho matematickou formulí 28 dnů, který neodpovídá žádnému přírodnímu cyklu.

V Kalendáři třinácti měsíců byl vybrán 26. červenec, jako Den Nového Roku a často možná uslyšíme, že je to Den Nového Mayského Roku. Ve skutečnosti je to první den takzvaného Kalendáře třinácti měsíců, který celkově odráží opak Mayského Kalendáře. Tento den byla stanovena událost, která zpečetila konec tradičního Mayského Kalendáře na poloostrově Yucatan. V dávných dobách a stejně tak i dnes v mayské Quiché Mayský Kalendář nemá žádné pevné datum, odpovídající datu prvního dne roku, které by bylo možno převést do gregoriánského kalendáře. Tato charakteristická vlastnost tradičního Mayského Kalendáře spočívající v absenci pevných dat, má dodnes prvořadý význam. To znamená, že na rozdíl od většiny kalendářů ve světě není mayské proroctví podřízeno mechanickému času, nebo astronomickým cyklům. Kalendář třinácti měsíců je založen na fyzikálním roku.

Odkud tedy pochází datum 26.červenec? Určitě to není tak, jak někteří tvrdí – datum spirálního vzestupu Psí Hvězdy (Sírius), jelikož ve starověku mělo toto místo na poloostrově Yucatan datum 13. a 14. července. Je však možné nalézt ho v kalendářním cyklu 365 dnů zvaném také podle Mayů Haab. Haab byl o ¼ dne kratší, než je sluneční rok. Počátek cyklu Haab se v průběhu času měnil v závislosti od slunečního roku. Proto myšlenka Nového Roku byla Mayům úplně cizí, až do roku 1541, kdy si Yucatan podmanila Hispánie. Pak začátek roku připadl na 26.červenec gregoriánského kalendáře. Během vynucené konverze Mayů ke křesťanství, které později nastoupilo, byli Mayové přinuceni opustit svůj tradiční kalendář duchovních Energií, který byl biskupy považován za modlářství, a tak Mayům spálili prakticky všechny knížky. V rámci této úpravy křesťanství, církevního roku, všech svatých a Svátku Božího Narození – Vánoc, museli Mayové „ zmrazit “ počátek cyklu Haab, takže od té doby připadl počátek roku na 26.červenec, tak jako v roce dobytí Hispánií. Toto zmrazení znamenalo skutečné ukončení systému Mayského Kalendáře v Yucatanu a jeho přechod na mechanický astronomický čas. Datum 26.červenec ( je zapsán biskupem Landou, který inicioval pálení Mayských knih po dobytí ) symbolizuje konec Mayského Kalendáře v Yucatanu. Myslím, že to je důvod ke smutku, ne k oslavě.

Mimo to, ve prospěch dnešních Mayů v dnešní Guatemale, se aspekty starodávného kalendářního systému, jako je Haab a Tzolkin (Cholquij) přenesly do podzemí a tímto způsobem přetrvaly v horských oblastech až do současnosti. Archeologické nálezy potvrdily, že Posvátný Kalendář zůstal dochován ve stejném stavu od starověku díky daykeepers - Strážcům Kalendáře - Mayů v Quiché.

Mým osobním názorem je pohled, že zejména výpočty Tzolkinu jsou darem pro budoucnost lidstva, pokud ho pro sebe dokážeme využít. Dnes je stále větší počet lidí, kteří začínají používat Posvátný Kalendář a zažívat Energie Času, které popisuje. V očích Mayů je Posvátný Kalendář složený z 260 dnů nejdůležitějším kalendářem, je považován za centrální kalendář civilizace kolem kterého se točí všechny ostatní kalendáře, včetně lunárního….. Zatímco se jiné aspekty Mayského Kalendáře mohly časem změnit, Posvátný Mayský Kalendář je považován za nedotknutelný a neměl by být porušován, nebo falšován. Vždy byl zachovávám v nezměněném stavu, který je nutný pro budoucí generace, a ten čas podle mnoha lidí je právě teď.

To vyvolává otázku proč Argüelles vymyslel na počátku 90. let „ Nový Posvátný Kalendář “ – kalendář Dreamspell, zejména zvážíme-li, že Mayové po tisíce let používali pravdivý Posvátný Kalendář. Co za tím stojí za skryté záměry? To vyvolává ještě důležitější otázku, jelikož aktuální funkce tohoto vynálezu spočívala v nahrazení popírající pravdivé existence skutečného Tzolkinu. Důvod této záměny byl vždy udržován ve velké tajnosti, ale zdá se, že lidé pohybující se v Dreamspell / Kalendář třinácti měsíců se těžko, pokud vůbec zavázali, že záležitost prošetří.

Lloydine Argüelles – spoluvynálezce Kalendáře Dreamspell nám předává určité stopy, proč byl tento Kalendář vynalezen, aby nahradil Posvátný Kalendář.V Crystal Skywalker Day Report v roce 1997 píše:

Všechny znalosti Dreamspell jsou znalosti neměnné… „ Když si pomyslím… „ Souhlasím s 98% nových znalostí, zbytek nemohu akceptovat..… „ Musíme uvážit, že Ego může vstoupit a způsobit porušení znalostí….. „ Musíš být 100% věrný novým znalostem…… „ Nic z toho, co Valum Votan (Jose Argüelles) předkládá není v nesouladu s božským plánem…….“

Tyto uvedené příkazy jen odhalují mentalitu podobnou aristokratickým vládám, stejně jako touhu udržet své stoupence. Není divu, že Lloydine Argüelles hrál klíčovou roli při rozhodování, jak zakotvit ve své době své zvláštní výpočty Tzolkinu. V Kalendáři třinácti měsíců Lloydine Argüelles uvedl Bolon/Ik – 9/Vítr, který ve starověké středoamerické tradici byl spojován s Energií Světelného Boha Quetzalcoatla – opeřeného Hada. Podle něho byl jeho den narozenin ( 15.května 1943 ) daný Energií 9/Vítr ( kin 22 ) ve výpočtu Dreamspell.
To je kotevní bod pro Tzolkin zvolený Argüellesi a tudíž i jejich příznivců ztotožňujících se s Božstvem Světla.

Dále pokud odstraníme přestupné roky, pak jeho narozeniny vychází na 24.ledna 1939, odpovídající znamení 11/OPICE a s tímto ustanovením se stal nejen OPICÍ, tkalcem, centrální postavou tohoto dne, kolem kterého se všechno v životě točí, ale také mistrovským číslem 11 podle svého kinu narození. Jose Argüelles se přejmenoval v souvislosti s kinem 11 – ten, kdo je předurčen být Valum Votan.

Je zřejmé, že čím více lidí používá jeho Kalendář, tím více je jeho identita posílena. Pro ty, kteří využívají tento výpočet Tzolkinu dávají jeho tvůrcům klíčovou roli a synchronizují svůj život s jejich životem. Mezi příznivci kalendáře Dreamspell se běžně říká, „ funguje to “, a také „ poskytuje to “ vstupní bod do „ synchronizace řádu “.

Z výše uvedeného poznání je ale třeba se ptát „ v čí prospěch “ a v „ jakou synchronizaci řádu “. Zdá se očividně, že uspořádání kalendáře funguje dobře jako vstupní bod synchronizace řádu jeho vynálezcům. Stejně tak pro řadu dalších lidí, kteří jsou podobně přitahování jejich energií.

Problém je v tom, že ti, kteří hledají vstupní bod do synchronizace řádu božského plánu, jsou od něj odváděni k něčemu docela jinému, konkrétně do energie dvou lidských bytostí a jejich osobního programu bytí i centrální pozici vedení atd. Proto máme všechny důvody domnívat se, že takové ustanovení dává tvůrcům velkou moc, obzvláště, když si jejich stoupenci nejsou vědomi toho, s čím synchronizují svůj život.

Pracuje zde skrytý program a já se ptám, zda je etické udržovat tajemství původu výpočtů Dreamspell, zejména pokud je cena udržet lidi v nevědomosti o skutečném systému Mayského Kalendáře tak vysoká.

Skutečný Mayský Kalendář není tímto způsobem podřízen Energiím, či programům žádné lidské bytosti, ať už živé, nebo mrtvé.

Nekonečné výpočty Tzolkinu jsou bezprostředním odrazem božského procesu Stvoření a svět se o tom potřebuje velmi naléhavě dozvědět. Bohužel kalendář Dreamspell neexistuje proto, že má jakoukoliv převahu nad pravdivým Mayským Kalendářem, ale pouze z konzervatizmu těch, kteří ho vyučují a využívají. Dnes navzdory drtivému množství důkazů, že to není kalendář rovnostářský (neboli ženský), existuje už čistě jen ze setrvačnosti a přitahuje poměrně velké množství lidí pod falešnými záminkami.

Cítím, ve jménu integrity, že ti, kteří vyučují kalendář Dreamspell - Kalendář třinácti měsíců, jsou nyní povinni začít o tom říkat pravdu. Součástí této pravdy je, že Mayská Rada Starších si nepřeje, aby se tento kalendář zaměňoval s Mayským Kalendářem. Podle slov Mayského Stařešiny : “ Neporozumění a zmatek musí přestat “, je to v zájmu všech.

Učitelé Dreamspellu jsou rovněž povinni jasně vysvětlit jeho původ, proč byl vynalezen a nahradit ho skutečným pravdivým Mayským Kalendářem. Povinně to musí být učiněno proto, aby lidé dostali šanci udělat vědomou volbu a poznat celou pravdu. Následky dalších záměn způsobených šířením falešných práv Dreamspell jsou obrovské. Tento kalendář blokuje stezku lidstva k pravdivému pokladu Mayského Kalendáře, který hraje klíčovou roli ve vedení lidstva ke svobodě a osvícení.

Zdroj : https://docs7.chomikuj.pl/1901992344,PL,0,0,2-KALENDARZE-MAJ%C3%93W.doc
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 17.4.2014 5 IK kin 122

 
 
Ik – Vítr – Síla Ducha, komunikace, inspirace

Řítíte-li se střemhlav do něčeho, co nemáte promyšleno, zejména pokud se jedná o sdělení pravdy někomu, kdo možná není připraven – opatrně dnes! Ik je čistící a očistná síla, která může také zbavit vás i vaše vztahy ochranné vrstvy diplomacie, zdvořilosti a jemnosti. Takže dnes zvažte se soucitem a pečlivě svá slova, snažte se předejít dopadu a následku, ještě než začnete mluvit.

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA,…. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA……..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI…….EROZE

Dnes se podíváme hlouběji na otázky Lásky, zaměříme se více na sebelásku a pochopení podstaty sebe sama jako jemné duchovní bytosti.

Byli jste obklopeni lidmi, kteří vám říkali, co máte dělat, říkat, čemu máte věřit, jak se máte chovat. Na Zemi existuje hodně zmatku o tom, co je, či není pravda; jedno dogma uvádí jednu pravdu, druhé další.

Každý se musí podívat do svého nitra a rozhodnout, co bude integrovat jako vlastní pravdu. Je zde určitý typ Přítomnosti, kterou vytvořil tento Vesmír. Symbiotický vztah mezi všemi „ věcmi “ je dokonalý komplex, žádné dílo náhody. Je na vašem rozhodnutí, jestli chcete rozvíjet kreativitu Stvořitele. Můžete nyní obdržet vhled do složité povahy Zdroje Stvoření, ale nakonec jste to vy, kdo se musí rozhodnout, jaká bude vaše pravda.

Existuje mnoho cest návratu zpět ke Zdroji a vy si volíte cestu, která vás zajímá, ztotožňuje se s vašimi kódy víry. Není to čestné říci vám, že bez ohledu na to, co si myslíte, čemu věříte, co děláte, je ve vašem nejlepším zájmu zbavit se myšlenek, slov, činů a kódů víry, které jsou škodlivé pro vás i ostatní? Z tohoto důvodu věříme, že to uděláte.

Rozhlédněte se kolem sebe na komplexnost přírody. Když pozorujete zvířata, která žijí instinktivně, ukazují moudrost v každém okamžiku. Nemůžete neuvěřit, že Stvořitel těchto zvířat musí mít vyšší inteligenci. Stvořitel umožňuje přírodě vyvíjet se podle vlastní vůle, to vidíte např. na různých projevech počasí. Myslíte si, že by Stvořitel neumožnil lidem vyvíjet se podle své libosti? Ve Starém Písmu najdete přirovnání Bohů a lidských povah a zmínku o Božích Synech. Není to krásné vědět, že lidé mají vlastnosti Bohů?

Který z vašich milujících rodičů by vás zneužil, nebo opustil? Kolik lásky může dát rodič, který vám odmítne dát jídlo, nebo přístřeší? Mnohá náboženství představují Stvořitele jako někoho s lidskými negativními vlastnostmi. Podívejte se pozorně na tyto kódy víry a ujistěte se, čemu chcete věřit.

Země je bohatá na výživné potraviny, ale každý den umírá mnoho lidí hlady. Lidé křičí se zaťatými pěstmi k nebesům a hněvají se na nespravedlnost Stvořitele, nebo mají hlavy skloněné, modlí se a prosí o milost. Je vám vřele doporučeno, spíš než obviňovat Boha, podívat se co leží uvnitř vás a začít přebírat odpovědnost za jídlo i hlad. V mnoha případech je to lenost, která stojí za rozhodnutím všech, kteří vytvořili problém.

Nepřirozené zemědělské metody znásilňují půdu, vylívají se tuny toxinů neumožňující růst plodin, ale vytváří otrávené pouště, kde kdysi byla bujná a svěží vegetace. To nebyl Bůh, kdo to udělal, ale lidé. A kdyby byl Bůh na vině, proč by lidem umožnil dar rozhodovat se na základě svobodné vůle?

Mnozí z vás se drží konceptu trestu. Říkáte : „ Jak může být Bůh milující a vševědoucí, když má schopnost posílat lidi do věčnosti zatracení? “ Jaký by asi měl Bůh důvod to dělat? Stejně jako pastýř nasazuje svůj život pro jednu ztracenou ovci, proč by Bůh chtěl, aby jeden jediný člověk byl zatracen? Proč máte svobodnou vůli? Abyste si vybrali všechno, co chcete zažít. 

Je to jen lidská potřeba trestat ostatní za něco, co považují za trestné činy. A pak ti samí „ zločinci “ pořádají duchovní obřady a doplňují pasáže v různých kulturách. Takže kdo vytváří pravidla? Lidé! Každý z nás je zodpovědný za své činy. Mnohokrát trest přichází ihned po přestupku, podobně jako když dítě krade sladkosti a je chyceno s tím, že už do obchodu nikdy nesmí. Po sérii dalších přestupků přijde trest vězení.

Během staletí bylo hodně napsáno o karmě a dnes do tohoto tématu nebudeme zacházet, za zmínku jen stojí, že skutečně existují minulé životy a ten, kdo ostatní trápil zlobou a bezcitností se rozhoduje zažít bolest, kterou páchal na druhých. Je třeba zdůraznit, že se tito lidé sami rozhodnou vrátit se a zažít bolest, kterou páchali na druhých – žádný Bůh, žádný trest, žádná odplata.

Jakmile přecházíte na druhou stranu, projdete procesem přezkoumání. Podíváte se na svůj život, který jste právě žili, jako na film na obrazovce. V tomto momentu vnímáte všechny emoce a zážitky a budete také vnímat emoce těch, jichž se váš život dotkl a zda to byly činy laskavosti, či zloby. Než se opět inkarnujete víte, že až se vrátíte usednete před tuto obrazovku a uvidíte svůj film. Mnoho z vás žilo mnohokrát na Zemi, takže se velmi dobře vyznáte v tomto procesu. Každý z vás, když se inkarnoval na Zemi cítil, jakoby to byl právě tento život, který vám pomůže překonat nízkou hranici hustoty a postoupit zpět k původnímu Zdroji. Někteří z vás mají na Zemi specifický úkol, jiní přicházejí zažít dobrodružství. Jste zodpovědní za každou myšlenku, každé slovo, každou emoci, každý krok, který uděláte.

Neexistuje žádný trestající Bůh, ale je to Duch Lásky, který umožňuje svým dětem ( holografickým částem Zdroje ) zažít co chtějí v rámci parametrů,  díky kterým Vesmír umožňuje nacházet ponaučení. I když je obtížné dívat se, jak děti následují své cesty, které mohou vést trápením a bolestí, je mnohem horší je rozmazlovat, nebo příležitosti rozmluvit. To by byl skutečný zločin nespravedlnosti.

Je toho tolik, co je potřeba vyjasnit, ale dnes se podívejte na své kódy víry o Stvořiteli a Bohu, protože mnoho z vás přijímáte jen to, co slyšíte z kazatelny, zatímco popíráte slova druhých. Objektivně zvažte názory, které jsou záměrně v každé kultuře odlišné. Udělejte si vlastní názor, udržujte své myšlenky čisté a vybírejte slova těch, kteří vyjadřují lásku a laskavost celému lidstvu, přírodě i Vesmíru  -  Vesmíru, ve kterém máte trvalý pobyt.

PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA

PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ – takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Autor obrazu : Copyright (c): Martin Zezula - prodej obrazů - www.zezula-art.sk
360. Mandala Zrod plnej a vedomej prítomnosti. Realita novej zeme plne dostupná všetkým. Plne prepojená vnútorná a vonkajšia Zem v plnej spolupráci a za podpory všetkých bytostí srdca, naplno otvára dary a vnímanie novej reality a Zeme. Dieťa lásky zrodené z jednoty ženy a muža. Tanec v láske srdca. Vítam doma tých čo sú už doma.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

středa 16. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 16.4.2014 4 IMIX kin 121

 
Ix – Drak – Síla Počátku, důvěry a víry

Kan (4) kompletuje Imix. Čtyřka je číslo dimenze, ve které zažíváme fyzickou realitu, takže pokud něco destabilizuje vás, váš duševní stav, nebo nějaký jiný aspekt vašeho života, použijte Kan podporující energii dát věci znovu do pořádku. Stejně tak, pokud jsou světové události, chování vašich přátel, či milovaných, nebo jiných okolností, mimo vaši kontrolu, nebo se cítíte bezmocní, frustrovaní, ztrácíte mysl – postavte se na pevnou kamennou základnu Kan a požádejte Imix o nějaké alternativní řešení toho, co vypadá jako nemožný úkol.


                                DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY

Dnes se ponoříme hlouběji do tajemství lidských zkušeností a chování. Mnozí vypadáte šťastně, ale hluboko uvnitř vás tečou slzy smutku. Mnozí jste zmateni, protože jdete mimo vaši cestu a ještě předstíráte plné porozumění všem otázkám. Proč tomu tak je?

Jedním z důvodů je strach, že něco nevíte, že nejste dokonalí. Smutek je považován za slabost, nedostatek znalostí je považován za znamení nevědomosti, takže ve svých „ maskách “ a „ kostýmech “ skrýváte všechno, co se uvnitř vás děje. Tyto myšlenkové formy jsou tak hluboko zakořeněny, že vytvořily scénář, kterému věříte. Existuje rčení : „ na co myslíte, to se stane “, to je hodně pravdivé. Emoce sladěné s těmito scénáři se stávají realitou.

Aby bylo možné prolomit staré kódy víry, budete se muset vrátit ke své pravdě. Podívejte se na zvyky, které pro vás už nemají smysl. Když si začnete být vědomě vědomi toho, jak myslíte, co říkáte a děláte, začnete si všímat těchto nesrovnalostí. Jakmile zjistíte jednu, podívejte se blíže na další a rozhodněte se vědomě jak reagovat na podobné budoucí situace.

Například vás přítel obdaruje poklonou, nebo vděčností, nebo obdivuje vaše dary – budete se vymlouvat a popírat své schopnosti? Naučte se, jak přijímat komplimenty. Než dojde k další podobné události, cvičte pocity vděčnosti a uznání toho, co je vám dáno a přijměte poklony s grácií. Mnoho lidí také trpí neschopností přijmout dobře míněné rady. Podívejte se do svého nitra, proč se stáváte defenzivní, když někdo poukazuje na něco, co považuje za vadu. 

Přijde čas, kdy vám nebude záležet na tom, co si druzí myslí. Ať jsou jejich poznámky negativní, nebo pozitivní – budete 24/7 plně a vědomě ve svém  Středu, klidní a vyrovnaní, protože víte, kdo jste. Je to neutralita, co vám dává obrovskou sílu. Vyžaduje to čas a úsilí odhalit kdo skutečně jste – a je to velmi důležité. V minulosti jste umožnili druhým lidem, aby určovali, nebo schvalovali vaši cestu, která mnohdy nebyla čestná.

Tento typ chování už není třeba a ve skutečnosti už to není ani možné, protože to jsou mnohem nižší frekvence, než je frekvence Země. Už s ní nerezonují a navíc vytváříte disharmonii, nemoc v těle a oddělenost ve vztahu k sobě, přírodě i ostatním. To je v této době nesmírně důležité, a na denním pořádku je, abyste se zbavovali emocí a přesvědčení, které vás drží od toho, že jste skutečně milující a milováni. Chcete-li vystoupat do vyšších úrovní – je to naprosto nezbytné.

Pokud každodenní zprávy sdílíte, můžeme takto oslovit i ty, kteří zatím s námi nehrají stejnou melodii. Bylo by skvělé, kdyby vzestoupili všichni, nicméně víme, že čas se blíží ke konci a ne všichni půjdeme po stejné cestě. Neexistuje žádný smutek pro ty, kteří se k nám nepřipojí, neboť oni budou také pokračovat na cestě podle svého vlastního výběru, až do doby, než se znovu sjednotíme.

ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Nezapomeňte postavit stabilní a pevné základy na zemi. Postavte 4 pilíře podpírající váš život, aby byl stabilní ve všech aspektech Bytí – k vytvoření pravidel hry, práce i všech vztahů. Slunce prochází 4 body – svítání, poledne, západ a půlnoc a to dělá den úplným, celistvým, stejně tak rok je rozdělen dvěma rovnodennostmi a dvěma slunovraty na 4 roční období. Galaktičtí Mayové rozdělili Vesmír na 4 sekce a ekliptiku Mléčné dráhy dvěma průsečíky na 4 části. ČTYŘKA je stabilní základna pyramidy. Využijte dnes dar galaktického pulsu v podobě Energie ČTYŘI pro vaší osobní CELISTVOST.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úterý 15. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 15.4.2014 3 AHAU kin 120

 
 
 
Ahau – Slunce – Síla odpuštění, osvícení a bezpodmínečné lásky

V každém konfliktu, nebo problému přichází nejvíce oslabující síla v nejisté, neznámé a neočekávané podobě. Dnešní Ox (3) představuje vašeho oponenta, ať už je to člověk, nebo fyzická, psychická či duchovní situace. Pokud se již zabýváte něčím takovým, Ox může jako jeden z trojice razit cestu, nebo vás třikrát obdaruje silou a řešením. Bez ohledu na to, jak těžká je situace, Ahau – vládce tohoto dne, vás posiluje vynikající intuicí a vedením vybrousit řešení a ještě více vás podporuje s Etznab – Mečem Pravdy – k posílení síly vůle a důvěry, které potřebujete k vítězství.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY

Ahau je poslední v sérii denních Průvodců ( poslední znamení vertikálního pilíře - Uinalu ) a je vždy spojován se Vzestupem. Existuje mnoho forem Vzestupu a dnes se budeme bavit o přechodu z jedné hustoty do druhé. Je to stejné, jako když se vařící voda mění v páru. Jako energetická pára se budete fyzicky na Zemi pohybovat s grácií a lehkostí. To je království, kam většina z vás míří.

I když budete stále ve fyzické podobě, molekuly ve vašem těle budou změněny, budou „ volnější “ s větším prostorem mezi sebou. Genetické kódy se mění, aby mohlo přicházet do těchto prostor více Světla. V lidském jazyce neexistují žádná slova, která by popsala, co se s námi na této úrovni děje. Mnoho z vás dlouhé roky pracovalo na této Cestě k osvícení, takže je velmi pravděpodobné, že váš přechod probíhá s větší lehkostí. Dokonce i mezi Lightworkery existuje hodně strachu a zmatku, jak proces Vzestupu probíhá. 

V současné době je na Zemi kladen velký důraz na materiální bohatství, potřeby a za ujištění stojí, že jak se budete stále více přibližovat a uvědomovat vaše schopnosti pro manifestování věcí, nebudete již potřebovat hmotné předměty, které jsou vám teď drahé. Nejdůležitější věc, kterou můžete v tomto čase udělat, je zůstat v okamžiku přítomnosti a věnovat pozornost tomu, co se děje kolem vás. Rozhodněte se, jestli chcete věnovat svůj čas a energii tomu, co vám přináší nadšení. Uvolněte všechny potřeby zachránit ostatní i svět. Zaměřte se na sebe. Jakmile jste plně v rovnováze a okamžiku přítomnosti, pak můžete pomáhat ostatním, kteří chtějí zaživat to samé.

Do té doby budou všechny snahy o záchranu druhých vycházet z pocitu nadřazenosti, nebo podmíněné lásky. Umožněte druhým zvolit si cestu a pomozte těm, kteří jsou připraveni vaši pomoc přijmout. Cokoliv jiného zasahuje do jejich svobodné vůle a může vyvolat pocit, jako by byli podřízeni, což způsobuje oddělenost. Zamyslete se dnes nad těmito zprávami a podívejte se, jak budete komunikovat s ostatními. 

Odkud vychází pocity, že potřebujete druhým pomáhat? Nutíte svojí pomoc? Dáváte nevyžádané rady a informace, které oni nejsou připraveni vnímat? Najděte způsob, jak komunikovat s ostatními tím, že budete hledat věci, které máte společné. Pokud máte oba mysl otevřenou, můžete vřele diskutovat o vašich společných aspektech, názorech a duchovních tématech.

Většina rozhovorů mezi lidmi je povrchní a omezená. Velké procento slov je lepší nechat nevyslovené. Vždy přemýšlejte, než začnete mluvit, podělte se o informace s otevřeným srdcem. Jakmile se přiblížíte nutkání poučovat, automaticky se spustí poplach, který v nich vzbudí signál varování. „ Pozor, někdo se mě snaží změnit! “ To uvede druhého člověka do režimu obrany a zavřou se dveře před dalším hodnotným rozhovorem.

Otázka zní „ Jak mohou ostatní, které mám rád, porozumět tomu, co bych jim rád řekl? “ Vlastním příkladem. Když se lidé dívají, jak zůstáváte klidní tváří v tvář nepřízni, jste plni radosti, bude to pro ně jako Midasův dotek a získáte jejich plnou pozornost. Když se vás zeptají, jak je možné, že jste schopni žít tímto způsobem, budete mít dveře otevřené. Nechte dveře otevřené, aby ostatní věděli, že také mají schopnost splnit si, co si přejí. 

Je to stejné jako když bytosti z vyšších úrovní sdělují své zprávy. Jak byste asi reagovali, kdyby vám neustále říkaly, co máte dělat – s pocitem nadřazenosti? Dopřejte si dnes čas o tom přemýšlet. Všimněte si rozdílu, když vás někdo podporuje a nebo říká co máte dělat. Chovejte se k druhým s úctou a cesta pro další setkávání je otevřená.

Kdykoliv stačí pomyslet a zavolat vaše Průvodce, jsou okamžitě s vámi. Máte také přístup k Vyššímu Já – okamžitě. Dávejte pozor na mentální a emocionální bloky, které vás blokují v konverzaci s nimi. Když jsou ve vaší blízkosti, cítíte pocity Lásky. Jakmile uvolníte stres, smutek emoce strachu – budete je vnímat mnohem silněji. To vám slibují.

Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pondělí 14. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 14.4.2014 2 CAUAC kin 119

 
Cauac – Bouře- Síla obnovy, inovace a regenerace

Bouře může přinést dar úrodné půdy pro vyprahlá pole, nebo může ničit celá města. Neznamená to však, že se životodárný déšť promění v ničivý tajfun. Protože je zde tak tenká hranice mezi těmito dvěma extrémy síly Cauac, všechno, co potřebujete udělat je – řídit všudypřítomnost potenciálu dramat a otřesů tohoto denního znamení směrem k pozitivním věcem, po kterých toužíte. Všechno, co musíte udělat je - vidět velmi daleko za horizont cesty, po které jdete a použít tu samou sílu Cauac k vyčištění Zrcadla Etznab – Vládce této Treceny a vidět jasnější, čistší a hlubší pravdu.

ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE, KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE

Mnoho bytostí, které nám pomáhají v procesu Velkého Probuzení, se nikdy nepokusilo žít v husté pozemské rovině a obdivují vás, kteří se pro to rozhodli a učinili tak. Mnoho z vás zažívá rychlé časové posuny a čas plyne tak rychle, že nemáte ani ponětí, že k posunu došlo - můžete mít pocit, že mnoho věcí nebylo uděláno.

Dnes máte možnost podívat se na to, jak trávíte čas. Děláte věci, které podporují vaše nadšení? Děláte věci z povinnosti? Máte pocit, že děláte věci zbytečně nebo, že byste raději měli dělat něco jiného?

Je hodně věcí, které můžete udělat, aby Země byla lepším místem. Nicméně pokud trávíte čas sténáním, jste unudění, nebo si stěžujete na nedostatek integrity druhých, předáváte tuto negativitu Vesmíru. Jste ti, co si stěžují na životní prostřední, nebo nedostatek morálky vládních představitelů? Co děláte pro změny ve svém životě a ve společnosti? Trávíte čas vzděláváním o skutečné pravdě a o tom, co se děje s ekologickou rovnováhou ve světě, nebo máte nos zabořený v nejnovějším milostném románu, či sledujte západní telenovelu?

Každý člověk má stejný počet hodin a je rozdíl, čeho jeden může dosáhnout za jeden den – to může být ve srovnání zcela odlišné. Úspěšný a pracovitý člověk zná své priority a svůj čas na ně zaměřuje. Líný člověk, nebo člověk v depresi využívá svůj čas naříkáním na okolní svět, který je součástí jeho problémů.

Existují miliony lidí v důchodovém věku, kteří mají nespočet hodin ve svých rukou. Trávit méně času mícháním karet, posunováním šachových figurek, nebo vyžíváním se v drbech a klevetách, by mohlo uvolnit nepřeberné množství hodin strávených na budování komunity na hlubší úrovni. Není účelem nikoho soudit, ale povzbudit ty, kteří svojí nečinnost mohou využívat moudře. Ti, kteří nemají volný čas, by se měli podívat na to, co mohou udělat, aby měli méně práce.

Kolik z vás si vezme každý den čas na uvolnění a osvěžení? Stavíte své potřeby na první místo, nebo se vyčerpáváte přáními druhých? Dokážete požádat o pomoc, když se právě nacházíte v bažině? Myslíte, si že je dobré odkládat věci, které vyžadují okamžitou pozornost? Mnoho z vás si najde čas na řešení problémů, až když vás začnou trýznit, hromadí se do bodu, kde se stávají zátěží. Je vám doporučeno věnovat těmto tématům prioritní pozornost. Jakmile se stanou tyto energie obtěžující, stejně jako negativní myšlenky, začnou zatěžovat vaše srdce.

Říkat vlastní pravdu, může nějaký čas trvat. Vzdejte se snahy zachránit svět, nebo ostatní. Objevte priority vašeho života a zajistěte si svůj denní režim tak, aby se do něj vešlo vše důležité pro váš životní styl. Odfiltrujte všechny vztahy a události, které odsávají vaší energii i čas. Jak chcete ovlivnit svět?

Mnoho z vás tráví všechen čas ve službě lidstvu, ujistěte se, že budete mít dostatek prostoru se také občerstvit. Nevěnujte čas zbytečným slovům, ale tomu, co děláte se svým volným časem - oba tyto aspekty mají obrovský vliv na celý svět.

To není  o tom, že to, co děláte je důležité, ale i to, co nechcete udělat, může být stejně důležité. Tím, že řeknete NE věcem, které vás stahují dolů, otevřete dveře k příležitosti říci ANO, věcem, které vás povzbuzují a mají stejný význam pro svět. Začněte dnešní den pohledem na svůj rozvrh. Jak nejlépe můžete trávit čas? Pozvěte své vyšší Já i andělské Průvodce na pomoc při uvolnění svého času, dělat věci, které vám přinášejí rovnováhu a vnitřní mír.

DRUHÝ Tón – POLARITA - Zkuste vyvážit póly rozporů, najít cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neděle 13. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 13.4.2014 1 ETZNAB kin 118

 
Etznab - Zrcadlo - Síla rozlišení a pravdy

Dnes se budeme zabývat tématem LÁSKA, neboť je to ten nejdůležitější faktor. Pokud jste následovali doporučení předchozích zpráv, nacházíte se v mnohem vyšším stavu Lásky, než jste byli na začátku. Mnoho zpráv pracuje s otázkami, které vám umožňují přiblížit se svému potenciálu. Dnešní nabídkou je jít ještě o krok výš v pochopení a realizaci bezpodmínečné lásky.

LÁSKA je těžko pochopitelná emoce. Je to něco víc, než jen lidská emoce. Je to látka stvoření všeho. Esenci LÁSKY je velmi těžké popsat běžným jazykem. 

Na začátku byl Zdroj - jak vznikl, je za hranicemi lidského chápání. A znát historii není důležité. Co je důležité uvědomit si, že jste byli stvořeni podle vlastního výběru se schopností pohybovat se dimenzemi. Jste součástí původního Zdroje čisté Lásky, Světla a Energie.

Jeden ze způsobů, jak si to představit je Zdroj jako Slunce. Přišel čas a Zdroj rozhodl zažít sám sebe jinak, než plně dokonalou Esenci a v tu chvíli roztříštil sám sebe na fragmenty, ale věděl, že kdykoli může tyto fragmenty odvolat, nebo zrušit a překonfigurovat se znovu do naprosté CELISTVOSTI.

Každá z těchto částeček – fragmentů si udržela plnou paměť a podstatu Zdroje – jako hologram. Každý z těchto fragmentů měl možnost si ještě vybrat, co chce zažít. Některé z těchto částeček zůstaly na této první úrovni dělení. Většina energetické látky zůstala v původním stavu jako Zdroj. Každá úroveň fragmentů, až na vás, kteří čtete tento odkaz, si udržela vždy plný rozsah Lásky, Světla a Energie. Každý z vás je původní částečkou Zdroje – nejste odděleni jako čtvrtka z dortu – jste holografická část Zdroje, v níž je stále podstata Zdroje.

Co to znamená, že každý z vás je Bůh, nebo Zdroj? To znamená, že jste stále v každém okamžiku nejčistším Světlem, prodchnuti všemi možnostmi Zdroje jako je vševědoucnost, všudypřítomnost a dokonalá Láska. Jinými slovy máte tyto schopnosti v sobě, ale byly uzamčeny a nepřístupné díky smlouvě s Vesmírem, kde teď žijete.

V tomto Vesmíru, stejně jako v jiných, existují zvláštní pravidla, zkušenosti, které je možné zažít. V předchozích odkazech jste našli zprávu o povinném vymazání paměti vaší plné spirituální povahy a možnost zažít plně nelásku. Tato planeta byla navržena jako cvičiště, nebo experiment, kde je umožněno zažívat nelásku. Země je jedna z vibračně nejhustějších planet od dob vzniku existence. Slovo „ je “ znamená, že je a bude, protože většina planet s nízkou hustotou zničila sama sebe.

Náš svět je na pokraji zkázy a existuje mnoho mnoho bytostí, na všech úrovních, které pracují, aby se zabránilo katastrofálnímu konci. Mnoho galaktických Mayů bylo součástí původního Stvoření této planety a velmi dobře si pamatují Zemi jako Rajskou Zahradu a i teď nám pomáhají dát planetu do původního stavu, než bude pozdě.

Vzhledem ke smlouvám o svobodné vůli, nemůže nikdo nutit svoji vůli druhému, takže museli nechat dojít Zemi do tohoto chaosu. Přesto, když byla Země stvořena, nastavily se dva hlavní parametry. První z nich byl stanovit čas konce experimentu nelásky. Ten čas je teď a tady. Druhý parametr byl, že ti z jiných dimenzí nesmí zasahovat před stanovenou dobou, jedině pokud by lidské chování mohlo poškodit a ovlivnit nejbližší kosmickou rovinu.

Země je v přechodové fázi z jedné dimenze do druhé a nyní je pomáháno v úsilí těm, kteří přišli na Zemi, aby pomohli s přechodem, než nastane přesun z jedné dimenze do druhé, než bude svět zničen. Donedávna existoval štít, který dočasně zakazoval paměť spojení se Zdrojem.

Každý z vás má schopnost a touhu najít Zdroj, ale zatím nikdo není schopen v tuto chvíli plné integrace. V okamžiku, kdy máte plnou paměť, vaše frekvence se zvýší do bodu, kdy budete chtít opustit planetu, protože s plnými funkcemi nelze být na Zemi. Tyto informace znáte od Nanebevzatých Mistrů, kteří se o tom často zmiňují a i když o tom nevíte stále pomáhají lidstvu najít cestu ke Zdroji.

Ti z vás, kteří se snažíte uklidit a vyčistit své životy, máte plnou podporu „ shora“, abyste se stali více milující, vyrovnaní a pečující. Mnozí jste na této cestě, jen co vám často brání, jsou obavy zakořeněné hluboko v těle, které musí být rozpuštěny.

Je doba Velkého Probuzení a čas experimentu končí. To je také důvod rostoucího pozorování na nebi, tak i pomoci pozemského personálu v lidské podobě. Mnohem více vidíte duchy, anděly. Stále více se rodí děti s otevřenou pamětí, které mají schopnost vidět za závoj.

Mnoho planet bylo zničeno. Byly také součástí nelásky – zničily samy sebe, chamtivost, moc, nedostatek respektu k sobě i k planetě je přivedl do záhuby. Mnoho bytostí z těchto planet se inkarnovalo na Zemi, aby napravily chyby z minulých životů. Už neexistuje žádný čas na znečišťování nebe ani země. Každý z vás se probudí do své plné Esence. Proces Vzestupu probíhá pro každého jiným tempem. Nikdo nemůže nikoho nutit udělat změnu, jen podělit se o pravdu a ukázat možnosti.

Svobodná vůle neumožňuje pomoci těm, kteří odmítají naslouchat. Neexistuje žádné peklo ani zatracení, jen následky vaší svobodné vůle. Jak bylo předpovězeno v mnoha Starých Písmech, nastane doba, kdy ti, kteří stoupají na vysokou úroveň čisté Lásky, opustí stejně jako Nanebevzatí Mistři pozemskou rovinu. Jen ti, kteří vibrují na frekvencích Lásky budou moci vzestoupit spolu se Zemí. Nejedná se o žádný fyzický pohyb planety, je to změna frekvence – stejně jako změna frekvence v rádiu. A to se stane během okamžiku.

Ti, kteří nechtějí měnit své volby se přesunou na jiné místo, kde dál budou moci hrát hry nelásky. Cílem Mayů je objasnit vám co nejvíce všechny otázky. Chcete-li se opravdu rozhodnout zůstat v říši nelásky, nikdo vás nebude soudit. Nicméně účelem je oslovit ty , kteří chtějí vzestoupit i ty, kteří v současné době vědomě neví – aby věděli, že i oni mají na výběr.

Mnoho z vás cítí neklid, to je jen vnitřní spoušť Vyššího Já, že je třeba věnovat pozornost tomu, co se děje. Pokud následujete intuici, váš život je naplňující. Mnoho z vás si uvědomuje, že kdyby ignorovalo intuici, může jim to způsobit silnou úzkost, dokonce smrt.

Takže je čas si vzpomenout, že každý z vás je hologramem Zdroje. Každý z vás má schopnost vzestoupit, aby to bylo možné, musíte opustit obavy. Využijte meditace, modlitby, spojení s Průvodci. Budete muset integrovat vnitřní změny do okolního světa. Jinými slovy budete se muset naučit říkat pravdu. CO ŘÍKÁTE – TO TAKY DĚLÁTE.

Za připomenutí stojí, že všechno co potřebujete máte, sílu máte v sobě. Mnoho lidí se spoléhá na jasnovidce a guru, aby jim řekli, co mají dělat. Tento čas končí. Jste to vy, kdo se musí rozhodnout. Je sice užitečné požádat ostatní, kteří jsou na cestě dál, ale jejich cesta je jiná než vaše. Změňte myšlenky, slova, činy, emoce, obavy spojené s peklem a zničením Země a vystoupejte do vyšších úrovní Lásky.

Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRECENA ETZNAB

 
 
ETZNAB - Vlna ZRCADLA - Síla rozlišení
TEĎ je nejlepší ČAS poznat pravdu.


Vlna ZRCADLA přináší do života nezvratnou pravdu a absolutní jasnost.
 
Pro starověké Maye ETZNAB symbolizuje vědomí duality, správné a špatné, dobro a zlo,víru a strach, duchovního bojovníka, který prostřednictvím svých činů volí etickou a morální cestu. Symbolika je nůž, který může léčit ( skalpel chirurga), nebo zabít ( zbraň bojovníka).
 
Využijte energii této Treceny k překročení duality, kterou nabízí třetí dimenze a přestěhujte se do vyšších vibrací, neboli dimenze CELISTVOSTI A JEDNOTY.
 
Na konci Vlny ZRCADLA dosáhneme ve svém životě momentu zvaném OSA ČASU, neboli ČASOVÝ PŘELOM. Mezi Vlnou OPICE a Vlnou ZRCADLA se nachází tzv. PUPEK TZOLKINU, který je tvořen čtyřmi kiny 129, 130, 131 a 132. Chápeme-li ČAS vertikálně a bereme-li ho z hlediska fraktálního období - máme možnost připomenout si úspěchy minulého období, obohatit svůj potenciál a rovněž zkorigovat současné chyby v životě. ČASOVÁ OSA protíná naše životy cyklicky, ale světy existují i paralelně.

Pokud vezmeme v úvahu TZOLKIN, jako velký kalendář, uvidíme, že OSA ČASU učinila první řez v Evoluci před 13.000 lety ( přechod z Geneze DRAKA do Geneze OPICE). Zvláštní pozornost by také měla být věnována prvnímu tisíciletí před narozením Krista – přesně období 747 př.n.l. – 353 př.n.l. ( polovina cyklu 3115 př.n.l – 2012 n.l.).

To byl čas inkarnace Budhy v Indii, Lao Tse a Konfucia v Číně, a řeckých filozofů Pythagora, Sokrata, Platóna a Aristotela.V tomto časovém období se objevila první vlna klasických Mayů, v Mexiku bylo vybudováno město Monte Alban, a zde také odstartoval systém Mayského Kalendáře.

Pokud se zaměříte na Vlnu ZRCADLA, nedívejte se jen na minulých 13 Dnů, ale podívejte se na celý Cyklus Geneze Draka zaměřující se na minulých 130 Dnů kalendářního vývoje. Ponořte se do tohoto časového období a přemýšlejte o něm.

Cílem Vlny ZRCADLA je rozvíjení SVOBODNÉ VŮLE přes výzvy vyvolané osudem. V této Vlně nejsou galaktické portály, každá Pečeť je stejně důležitá.

Nezapomeňte také, že předposlední a poslední pozice Vlny vyznačují polovinu pupku ČASU. Z tohoto důvodu je důležité pozorovat vlastní Střed. Je to Universální Centrum, kolem kterého se točí také vaše JÁ. Tyto dva Dny – odpovídají adekvátně přímo, či nepřímo - skutečnému zlatému dolu znalostí. Takže využijte tuto příležitost!
Nenechte si ujít „ ostré hrany “ bílé Vlny, protože žádný detail zde nebude opomenut.

Vlna ZRCADLA vám nedovolí klamat, ani přehlížet sebe samého! Je neúprosně očišťující! Nerozčilujte se na ZRCADLO, protože se z něho dívá pouze někdo, kdo stojí na druhé straně odrazu. Ten někdo jste VY! Radujte se, pokud vás z druhé strany uvítá bytost dobrosrdečná, veselá a šťastná. To, co tam TEĎ vidíte, je odraz vašeho JÁ. Všechny informace, na které narazíte v této Vlně mají co do činění s vaším Středem. Přistupujte k nim vážně.

Lidé, s kterými se setkáváte jsou vaším vlastním odrazem a jednoznačně pro vás velkým přínosem. Dívejte se na ně, jako na sebe. Uvidíte v nich sebe. Uvidíte, jak si pěstujete v životě iluze. Využijte vrozené schopnosti spravedlivého vyrovnání. Použijte MEČ PRAVDY udělat rozhodující řez ve svém životě, abyste mohli odpustit a ukončit spory.

PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ –PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost – co dnes zasejete –to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace které se přejete manifestovat.

MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ – čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

Přehled Vlny 13.4. -25.4.

ETZNAB 1
CAUAC 2
AHAU 3
IMIX 4
IK 5
AKBAL 6
KAN 7
CHICCHAN 8
CIMI 9
MANIK 10
LAMAT 11
MULUC 12
OC 13

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobota 12. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 12.4.2014 13 CABAN kin 117

 
Caban – Země – Síla Zaměření , spolupráce, souznění

Posvátná energie Oxlahun ( 13 ) je dnes pojistkou pro silný vnitřní oheň Caban, vytvářející mocný potenciál pro explozivní průlom – poznání, probuzení, osvětlení nějakého aspektu vašeho života, nebo někoho, kdo je vám velmi blízký. Ale nesnažte se, nebo neusilujte příliš silně o poznaní, protože to musí přijít samo o sobě, bez očekávání, nebo vyžadování. Vaše mysl je velmi silná věc a v těchto posvátných okamžicích jasnosti to musí přijít naprosto bez Ega, souzení a žádostivosti.

CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

Nezbývá, než blahopřát vám k volbě zlepšit svůj život na Zemi tím, jak měníte věci uvnitř sebe, blahopřát, že jste se nerozhodli pro nic menšího, než je vaše CELISTVOST. Dnes jsou na řadě nesrovnalosti .

Říkáte něco jiného, než co vnímáte jako pravdu?

Kolikrát vám někdo položil otázku, nebo chtěl radu, ale vám bylo nepříjemné, říkat co si myslíte? Možná jste byli někdy zesměšňováni, nebo váš vztah byl rozedraný, protože jste neměli odvahu říkat pravdu. Ve snaze chránit sami sebe jste vytvořili kód víry „ Říkat pravdu není bezpečné “. Nevinné lži se staly zvykem. Další pravdy byly na těchto nevinných lžích postaveny, dokud jste pochybovali o své pravdě. Mnoho z vás žije svůj život založený na základech, které nejsou stabilní, podvědomě vytváříte hradby, které jsou předurčeny ke zhroucení.

Máte na výběr. Strhnout nestabilní zdi a přestavět základy. Bude to vyžadovat odvahu, ale máte možnost objevit znovu své pravé Já, začít dělat rozhodnutí a přijmout nezbytná opatření k vytvoření vašich snů. Nejlepší čas pro to je TEĎ. Nebo můžete dál pokračovat v budování života plného lží. Jste připraveni vynaložit úsilí k vytvoření života v pravdě?

Říkejte svoji pravdu, bez ohledu na to, co si druzí myslí! Vaše vztahy se tak mohou narušit, ale ti, kteří vás takové přijmou, zůstanou blízko vás. Všechny další vztahy zmizí v dáli, protože byly vytvářeny na základě vašeho „ falešného“ Já. Může to být těžké, protože jste naprogramováni tak, abyste ostatní potěšili. Mnozí hrajete roli, ochránce/zachránce, což může být namáhavé změnit. Nicméně pokud jste věrní sami sobě, budete mít mnohem větší schopnost obohatit ostatní, kteří také procházejí hlubším pochopením lásky a soucitu.

Může to znamenat hrát novou roli, když začnete ostatním říkat, co si myslíte a udržovat vlastní integritu. Buďte připraveni mluvit pravdu. Např. máte přítele, který vám každé ráno volá a pravděpodobně se naštve, když s ním odmítnete mluvit. Některá rána prostě chcete jinak nakládat se svým časem, a máte strach říct svému příteli pravdu, protože by se vztah mohl narušit. Takže, až vám příště zavolá mějte odvahu říct mu pravdu. Oslovte ho upřímně a laskavě. Jakmile to dokážete v jedné oblasti, zjistíte, že je mnohem jednodušší být věrný sám sobě ve všech oblastech života.

Klíčem je znát svojí pravdu. Mnohokrát je pravda pohřbena uvnitř vás tak hluboko, že ani nevíte, čemu vlastně věříte. Je skvělé mít otevřenou mysl při rozhovorech s druhými, poslouchat jejich názory a integrovat jen ty, které s vám rezonují. Uvědomte si, že jakmile přijmete nové kódy víry, máte vždy možnost měnit názory. Když se člověk drží falešných kódů, bez ohledu jak malicherné se mohou zdát, později v životě se stanou často velkým problémem. Život je o učení, poznávání a změnách.

TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k (nad)přirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s třinácti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.

Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pátek 11. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 11.4.2014 12 CIB kin 116

 
Cib – Bojovník - Síla Inteligence, odvahy, nezávislosti

Zastavte se dnes na chvíli a přemýšlejte o své roli, kterou hrajete v Evoluci lidstva, přemýšlejte i o životě samotném. Zastavte závod myšlenek, ambicí, cílů, seznam co musíte udělat, seznam lidí, kterým musíte zavolat, seznam povinností, pochůzek a posluhování. Najděte si dnes nějaký čas jen Být. Udělejte si čas spojit se s vaší rodinou, připojit se ke zbytku lidstva a ostatním živým bytostem. Přemýšlejte o všem, co jste udělali, viděli, zažili, poznali a přijměte všechny vlivy, které formovaly to, že můžete být tím, kým jste dnes a nechte to všechno odejít. Toto více, než cokoliv jiného bude naplňovat vaši duši i ducha.

CIB, TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST, VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

Je skvělé, že jste se rozhodli připojit k Mayskému kalendáři. Ať je požehnaný každý okamžik vaší existence na Zemi.

Udělejte si pohodlí. Zklidněte mysl několika hlubokými nádechy, uvolněte napětí pro celý den a dělejte to každé ráno. Je to prostředek k znovuzískání rovnováhy a klidu. Mnoho z vás ráno vstane a závodí po celý den, aby bylo vše hotovo, ale nikdy si nevezmete čas na odpočinek a osvěžení.

Když jste se uvolnili, vyberte jednu věc, kterou chcete v životě změnit. Nemluvíme o lidech, které byste chtěli změnit ani o vnějších okolnostech, jako chaos ve světě. Vyberte si záležitosti jako je strach a kódy víry, které potřebujete uvolnit. Podívejte se na výsledek toho, co se vám v životě stalo. Způsobila to úzkost? Zmatek ve vztazích? Je to způsobeno prací, kterou byste nejraději opustili?

Zavřete oči a sněte o dveřích, které se před vámi otevírají, pokud se rozhodnete pro velký sen. Všechny sny mají potenciál, aby se staly realitou. Hmm.. …to by mohla být dobrá mantra na zrcadlo?

Velké sny o všech možnostech mají potenciál stát se realitou.
 
Jste připraveni, aby se váš velký sen stal realitou? Bude to vyžadovat odvahu, statečnost a trpělivost, ale za úsilí určitě stojí – proměnit sen ve skutečnost. Buďte kreativní a využijte jakékoliv metody, udělejte to zábavné – je to jako zmačknout tlačítko VPŘED.

Mentálně si představte svůj život – novou realitu. Úspěšní sportovci tuto metodu používají. Představují si každý dokonalý pohyb, úder golfovou holí, nebo hod míčem……v představách vnímají každý pohyb svalu, každý detail co se kolem děje a vidí sami sebe jako vítěze.

Své touhy si můžete psát, nebo používat titulky z časopisů, pište příběh, který přesně popisuje váš sen. Hrajte roli, jak budete reagovat, až se události zrealizují. Tu hru můžete hrát sami, nebo zapojte nejbližší. MYSL NEPOZNÁ ROZDÍL, MEZI REALITOU A FANTAZIÍ. Čím více zapojíte své smysly, emoce nadšení a radosti do hry, tím snazší bude změnit vlastní chování. „Předstírejte, dokud to nevytvoříte“ – to je mocný nástroj.

Udělejte si každý den čas podpořit energii toho, co na sobě chcete změnit. Trénujte to a nikdy se nesoustřeďte na selhání, nebo neúspěch. Pokud máte strach vypořádat se s bolestnými otázkami, vyhledejte odbornou pomoc. Dávejte pozor kým si necháváte radit. Vyhněte se těm, kteří kladou důraz na léky. Je mnoho alternativních léčitelů, kteří dělají skvělou práci, uvolňují temné energie z těla a aurického pole.

Buďte připraveni dělat kroky, které vás dovedou do lepší budoucnosti. Přijde čas, kdy budete muset říci NE ostatním, abyste mohli říci ANO svým potřebám. Může to zčeřit hladinu ve vztazích, ale ti, kteří vás bezpodmínečně milují, vás budou podporovat. Mnoho vztahů, bude muset být odloženo, dokud nezískáte zpět schopnost udržet vlastní integritu.

Byli jste učeni plně se oddat ostatním a že sobectví je hříšné. Lpění na tomto kódu víry stvořilo mnoho vyčerpaných a zničených lidí společnosti, kteří ztratili schopnost myslet za sebe. Miliony z vás se zmítají tím, že nevíte, kdo jste, nebo jak znovu získat život naplněný radostí a klidem. Jakmile znovu objevíte sami sebe a budete žít čestně, budete automaticky přitahovat ostatní. Nicméně to nebude vycházet z potřeby zachraňovat ostatní, nebo založeno na pocitu povinnosti. Budete ostatní přitahovat láskou a soucitem – to je upřímné vytváření spojení srdcem. Pokud je to vaše přání, jste v tom plně podporováni!

DVANÁCTÝ Tón – POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den „ zúčtování“ všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa (12) nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


***********

Pokud potřebujete pomoci s konkrétními záležitostmi, máte pocit, že je sami nedokážete vyřešit, dávám do pozornosti dva odkazy. Dlouholetá praxe, vlastní životní zkušenosti a dary, kterými byli tito lidé obdařeni, z nich dělá vynikající terapeuty, kteří pracují s prapříčinami problémů a základními aspekty, které problémy spouští. 

Uvolnění temných energií, hlubokých strachů, depresí, individuální a rodinná komplexní léčebná psychoterapie pod vedením - Ing. Arch. Petra Hájka a Petry Veverkové

 
Alexandra Zezulová - umožňuje léčení na všech úrovních života. Pracuje přes spojení s Vyšším / Zdrojovým Já, zprostředkovává jemnohmotné energie. Pracuje přes transformační pole Lásky, které obsahuje léčivou energii a pomůže vám vrátit se do plného potenciálu. 
Kontakt :  alexandra.zezulova@gmail.com - nové webové stránky budou k dispozici příští týden                            https://www.facebook.com/alexandra.zezulova444?fref=ts
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čtvrtek 10. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 10.4.2014 11 MEN kin 115 galaktický portál

 
 
 
 
Men – Orel – Síla vizí, kolektivního Vědomí, smyslu života, vůle jednat, motivace

Sílu násobí Buluk (11) a duši posvěcuje Chicchan. Men na svých silných křídlech vnáší vítr do evoluce a změn. Zapomeňte na malicherné ambice, jako je sláva, moc, bohatství, které jsou iluzorní a mohu okamžitě shořet. Promluvte si místo toho raději s vaší nejvyšší inkarnací a nejvyšším vyjádřením vaší duše. Získejte čistou jasnost, vizi a hloubku porozumění toho, co stojí v cestě naplnění vašeho pravého potenciálu - z minulosti přes současnost, až do budoucnosti. Nesuďte, ale jednoduše přijměte a věnujte pozornost poznatkům, které dnes obdržíte – zejména pokud přicházejí ve snu.

Dnes se zaměříme na LÁSKU. Proč se tolik zaměřujeme na toto téma tento týden? Protože je to nejdůležitější věc, o které je třeba mluvit. LÁSKA je nejvyšší vibrační frekvence, která existuje. Aby bylo možné zůstat na Zemi, každý bude muset zvýšit svoji frekvenci. Důvodem je to, že Země už zvedla a stále zvedá své vibrace. A co se stane, když Země zvedne vibraci? Každý živý tvor bude muset také zvýšit frekvenci. Pokud by tomu tak nebylo, znamená to neschopnost sladit se se Zemí, čili smrt. Je to podobné, jako když změníte radiovou stanici – ztratíte spojení s určitou stanicí.

Tím, jak frekvence Země stoupá, ovlivňuje to každý živý i neživý objekt na povrchu i uvnitř Země. Pokud tyto objekty neodpovídají frekvenci Země – ztrácejí spojení. Už víte že věci, které se zdají být pevné, včetně vašeho těla je Energie. Co bylo kdysi myšlenkou z nejmenších atomů, se stane obláčkem vzduchu, ale není třeba se zabývat vědou ani strukturou atomů. Nejdůležitější je udržovat stále spojení se Zemí, čili neustále zvyšovat vlastní frekvenční hladinu. Existuje málo těch, kteří odpovídají zemské frekvenci. Mnoho lidí zvyšuje frekvenci, ale stále ještě není zarovnáno s vibrací Země.

Nejrychlejší, neefektivnější, nejjednodušší způsob, jak zvýšit energetickou úroveň je prostřednictvím hlubokého prožitku Lásky. Pokud milujete - neurony v mozku jsou ve stavu nadšení. Ale nemluvíme o vzrušení, ke kterému dochází při sexuální stimulaci. Mluvíme o „ vzrušení “ atomů celé tělesné struktury. Když se poprvé zamilujete, vypadá vzrušení takto: pocity euforie, méně vnímáte to, co vás běžně obtěžuje, smysly jsou zvýšené, cítíte se mnohem více sjednoceni se vším kolem.. etc. To jsou příznaky i vyšších frekvencí Lásky. Nicméně vzhledem k souzení, hodnocení, obavám a nevhodnému chování je velmi vzácné, že by si někdo uchoval tento stav dlouho. Jakmile člověk, kterého milujete dělá něco, co překračuje hranice, láska se snižuje a svět se vrací do normálu, mnohokrát s větší bolestí a silnějšími zdmi ochrany.

V zájmu udržení a vyživování vyšší Lásky, se musíte pustit nižších frekvenčních emocí. Jak dlouho budete v sobě držet strach, hněv, žádostivost a frustraci, tak dlouho budete trpět nesouladem s melodií Země a lidmi kolem vás.

Každý den si udělejte čas a uvolňujte emoce, které snižují frekvenční hladinu. Eony let bylo možné držet tyto emoce a mnoho z vás stále přitahovalo inkarnovat se a zažívat nabízenou paletu emocí, nicméně se jedná o oddělenost se svým duchovním Já, což se právě nyní blíží ke konci. Ti, kteří si přejí zůstat na Zemi a zažívat Lásku, mír a harmonii, budou muset odpovídat frekvenci Země.

Je mnoho těch, kteří jsou schopni vidět anděly a duchy. Mají tu schopnost, protože se naučili přirozeně zvýšit svojí vibrační hladinu do bodu, kde lze vidět za závoj jiných dimenzionálních úrovní. A andělé i duchovní průvodci dokáží naopak snížit své frekvence, aby se mohli zkontaktovat s lidmi, nicméně je oboustranné zachování těchto frekvencí obtížné – takže komunikace je krátká.

V době, kdy opouští lidé své milované, jsou schopni přizpůsobit svoji frekvenci a snaží se komunikovat. Přesto příbuzní na Zemi zasaženi žalem odmítají věřit, že je možné kontaktovat se se zemřelým, vytvoří blok a pak je velmi obtížné komunikovat přes závoj.

Otázky víry jsou velmi důležité, pokud jde o zvýšení vaší vibrační frekvence. Kódy víry jsou silné a mohou vytvářet překážky, které udržují člověka uvězněného v jeho vlastním aurickém poli. Když odmítnete přijímat nové myšlenky, zavřete dveře k celé říši možností. Je to stejné, jako když je v místnosti teplo, jakmile otevřete dveře, teplý vzduch proudí do dalších místností a ovlivní teplotu vzduchu. Stejné je to i s kódy víry. Když jsou dveře uzavřeny kvůli strachu a ochraně před zraněním, tato hustota snižuje vaši frekvenci.

Většinou máte řadu emocí a zjistíte, že jdete z jedné do druhé, přesto v každém okamžiku můžete mít jen jednu frekvenci. To je důvod, proč se klade důraz na sledování myšlenek, slov a činů. Pokud jste naštvaní na přítele, těžko si udržíte pocity lásky pro partnera. Když udržujete konstantní hladinu lásky k jednomu člověku, je snadné cítit ji i k druhým – nicméně to je trik. Takže je vám doporučeno milovat bezpodmínečně – v každém okamžiku svého života.

Zabydlet se v říši bezpodmínečné lásky je absolutní realitou, i když to pro vás může být fantazie. Ale jak to poznáte, když se o to nepokusíte? Studujte tajemství Mistrů, když se jich zeptáte, jak zvýšili schopnost milovat – odpoví, že nikdy nepotkali člověka, kterého by neměli rádi. Mír začíná uvnitř. Staňte se člověkem, kterého si přejete každý den potkávat. Naslouchejte a buďte laskaví k druhým. Podporujte a milujte bez podmínek. Přijměte všechny takové, jací jsou.

Celý proces začíná u vás a budete muset provést mnoho vnějších změn, které budou odpovídat vnitřním změnám. Není to nemožný úkol. Můžete začít právě teď.

JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE – osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

středa 9. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 9.4.2014 10 IX kin 114 galaktický portál

 
Ix - Mág / Jaguár – Síla Pravomoci, poctivosti, spravedlnosti, následků, podpory, porozumění

Pro Jaguára je skutečnou výzvou práce ve skupině, nebo co se týká vztahů s blízkými, protože je od přírody tajemný.... mystický..... osamělý duch procházející stíny noci. Pokud je Ix vaše denní znamení, nebo máte sklony k těmto vlastnostem, použijte dnešní energie Lahun (10) vymanit se z vaší ulity a posilte vztahy s vaší rodinou, přáteli a lidmi, na kterých vám v životě záleží. Ale nedělejte si starosti …….to neznamená, že se stanete osobností veřejného života. Stále můžete udržovat svůj velmi osobní a vnitřní život.

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTEROU VLÁDNE DUCH DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……

Tématem dnešního dne je pro změnu BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA

Je to stav Bytí, v kterém umožňujete všem zvolit si vlastní cestu a nesnažíte se ani špetku měnit jejich život. Existuje jediný způsob jak bezpodmínečně milovat - VYMAZAT MYŠLENKY ODDĚLENOSTI.

Země byla navržena jako místo oddělenosti – experiment, který sloužil svému účelu. Při jeho založení byl navržen nejen začátek, ale i konec. A teď je konec tady. Mnozí hledají neustále magické termíny. Nikdy nebyl navržen žádný datum, kdy se vše okamžitě zastaví. Celý koncept je přechod z jednoho souboru pravidel do druhého. Právě se nacházíme v době přechodu.

Během této doby stále více lidí probouzí svůj potenciál. Velké objasnění přichází od těch, kteří drželi božské tajemství beze změny po celé věky a nyní uvolňují veřejnosti své znalosti. Starší se scházejí, aby sdíleli svá proroctví. Vůdčí osobnosti posvátných kmenů vítají veřejnost objetím. Dveře jsou dokořán, protože každý z vás začíná chápat podstatu svého duchovního JÁ. Je to doba velkého probuzení a mnoho vesmírných národů je šťastných, že nám v celém procesu pomáhá.

Mnoho válek probíhalo po mnoho generací. Nesmyslnými důvody byla barva pleti, nebo kulturní kódy přesvědčení. Bylo provedeno mnoho pokusů o zničení celých kultur a ras - jen pro čisté potěšení. Tyto časy se chýlí ke konci. S příchodem elektroniky a satelitů máte stále více přehled, co se děje ve světě. Už víte, že regionální věci ovlivňují celý svět.

Už nelze popřít, že jsou to lidé, kdo ničí atmosféru a samotnou strukturu Země. My, jako lidský rod musíme převzít zodpovědnost za své činy regionálně i planetárně. Mnozí si stěžují a zlobí se na druhé, ale nevěnují pozornost tomu, co dokáže jednotlivec.

Stále mluvíme o myšlenkách a emocích, které ovlivňují celý svět, ale dnes se ponoříme více do toho, jak ovlivnit svět, ve kterém žijete - svými činy. 

Věnujte pozornost každodennímu životu – kolik se spotřebuje vody a kolik vody je třeba při využívání toalety. Přitom existuje mnoho informací a mnoho způsobů, jak dělat věci jinak.

Kolik myslíte, že mohou obsahovat životní síly vysoce zpracované obiloviny? Zrno pšenice se pěstuje v nepřirozených oblastech, kde v půdě chybí živiny. Postřikuje se herbicidy, které ničí hmyz, bakterie, plísně. Než se pšenice dostane do žaludku projde mnoha stroji a změní se v prach a prášek. Do mouky jsou pak přidávány nepřirozené vitamíny a původní výživná hodnota je zničena, přidávají se konzervační látky, barviva, bělidla – aby mouka měla jednolitou barvu a vydržela nepřirozeně dlouhou dobu. Tato toxická mrtvá hmota by vám měla dodat životní sílu?

Mléko je plné růstových hormonů a pasterizace ničí poslední enzymy nutné pro trávení. Pak si přidáte bílý cukr, aby celá tato kombinace byla dostatečně smrtící. Můžete se utěšovat, že si dáte ovoce – ale znáte množství herbicidů na cestě od semene k plodu? Je vysoce pravděpodobné, že semeno pochází z geneticky modifikovaného pěstování, které je velmi škodlivé pro člověka.

Jídlo je zabaleno v plastových biologicky neodbouratelných obalech. Plastů jsou plné vodní toky, lesy, oceány. Oblečení je vyráběno z látek poškozujících tělo i životní prostředí. Po snídani je na řadě zubní pasta s fluorem, sprchový gel a šampon plný chemie. Používáním těchto věcí, které nejsou nezbytné, rozhodně nepodporujete sebe, své zdraví, ale jen a jen výrobní magnáty ........a přitom všem Země umírá. Jak často byste mohli jít pěšky, ale jedete automobilem? Mnoho lidí si stěžuje a poukazuje na druhé, ale kolik času dává každý vlastnímu vlivu na životní prostředí? Existuje mnoho způsobů, jak uvést život do rovnováhy, jen je třeba tomu věnovat pozornost a vzdělávat se.

Souvisí to všechno s tématem bezpodmínečné lásky? Jak můžete milovat sami sebe, když jste plní toxických látek? Pokud si stále vybíráte nezdravé a stresující zaměstnání – není to sebeláska. Život v toxickém prostředí, hněv, zášť, strach – nejsou aktem Lásky! Nemůžete opravdu milovat druhé, dokud nebudete milovat sebe. Stav Země ukazuje na lenost a nevědomost, spíš než na vytváření zdravého životního stylu.

Předali jste svá rozhodnutí do rukou jiných a věřili, že je to tak nejlepší a nyní, když jste zjistili, že se zajímají jen o vlastní zisk – se hněváte. Takže STOP, KONEC, začněte dělat nová rozhodnutí a změny nezbytné pro vytvoření zdravého prostředí pro vás, vaše děti, vaše rodiny, přátele – pro celý pozemský kolektiv.

Nedívejte se na barvu pleti, oblečení, vzdělání, výhody – jinak uvíznete v paradigmatu oddělenosti. Dokud každý nezačneme dělat osobní změny, budou existovat války, hierarchie a další zvyšování oddělenosti. Je to volba individuální i kolektivní.


Jaká je vaše úroveň schopnosti reagovat?

Čas JEDNOTY je zde a ti, kteří udržují iluzi oddělenosti dlouho ví, že bojují v předem prohrané bitvě. Ti z vás, kteří si představují spojení společnosti, budou mít úspěch. Ale dva už na povrchu Země zůstat nemohou. Přijde čas, kdy nastane dočasné odloučení. Ti, kteří si přejí zůstat v paradigmatu války, opustí planetu. Ti, kdo chtějí tvořit JEDNOTU zůstanou.

Hmm…… pro mnoho z vás to zní jako pohádka, ale jak je to možné?

Žádný člověk už nemůže být pod vlivem druhého, pokud se pro to dobrovolně nerozhodne. Je-li vaše volba osobní síla, pravomoc a nebojácnost - nemůže vás nikdo ovládat! Ve skutečnosti dominuje jen několik málo lidí, kteří chtějí zbraněmi ovládat masy, ale při sjednocení lidstva nemají žádnou sílu. Měnit společnost chce odvahu a statečnost. Vyžaduje to osobní integritu a změnu sebe sama. Věnujte pozornost tomu, co vás udržuje v dobré náladě a co vás drží jako rukojmí. Soustřeďte se na způsob, jak vytvořit život svých snů. Nebude to jednoduché, ale rozhodně ne těžší, než co vás dovedlo do momentální situace.

Jak můžete posílit sami sebe? Věnujte čas a energii všemu z čeho čerpáte radost. Naučte se postarat o sebe jako první. Byli jste neustále školeni starat se o potřeby druhých před vlastními. Žít vyrovnaný život znamená – postarat se nejprve o své vlastní potřeby.

Jak můžete pomáhat druhým, když jste vyčerpaní? Jak můžete milovat druhé, když nemilujete sebe? Jak můžete milovat sami sebe, když ani nevíte kdo jste?

Odkaz Mayů je ve skutečnosti pomoci vám poznat sami sebe, objevit, kdo jste. Mnozí z vás nemají ani tušení – co v životě chcete. Většina z vás sní o bydlení na místě, které rozezní vaši duši. Každý máte nějaký talent, zdokonalujete ho? Jak můžete mít energii, když děláte, co vás nenaplňuje a ještě plni toxických látek. Jak můžete být plni energie, když jste obklopeni rodinou a přáteli, kteří vás energeticky vysávají?

Pohybujte se směrem dopředu a postarejte se o svůj život. Může se to zdát velmi těžké, protože je tolik oblastí mimo rovnováhu. Nicméně už jste zjistili, že život, který žijete nefunguje, takže co chcete ještě ztratit?

LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie nám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy, tíhu minulosti a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úterý 8. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 8.4.2014 9 BEN kin 113 galaktický portál

 
Ben – Poutník  – Síla svobody a možností

Bolon v kontextu s Ben a Chicchan je velmi mocná síla obzvláště podporující těhotné ženy a nastávající páry. Ať už děti čekáte, nebo je máte, ctěte dnes jejich ducha a duši – stejně jako neposvátnější zodpovědnost rodičů, nebo opatrovníků vytvářet život a přinášet tomuto světu nové lidské bytosti, jejichž životní zkušenosti, názory a cesta životem z velké části spočívá v jejich rukou. Na druhé straně všichni jsme dětmi: ctěte své rodiče i jejich předky, jejich oběti a práci, kterou dělali, aby nám mohli dát to nejlepší.

BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA - stále se opakující téma.

Dokud nebudete bezpodmínečně milovat sebe – nemůžete milovat druhé takové jací jsou. Není snadné milovat ty, kteří kráčí proti vám, je třeba hodně úsilí. Jestli se ve vztahu obáváte o odchod a ztrátu druhého, nejste v celistvosti. Velký důraz se klade na to být milý a na začátku každého vztahu je milé chování jednoduché, lehké a přirozené – život je krásný. Není nic neobvyklého, že se vzdáte jídla, které milujete, přátel, s kterými je vám dobře, různých událostí a akcí, které vám přináší radost a to jen proto, abyste uspokojili svého partnera. Pak jde čas a oba se začínáte přirozeně vracet ke starým zvykům a zjistíte, že máte tak málo společného. Na začátku tyto věci vidíte, ale ignorujete v iluzorní naději, že můžete druhého změnit.

Jestli žijete v naději, že se druhý člověk změní, nežijete v bezpodmínečné lásce. Při pokusu formovat druhého s tím, že se domníváte, že je to pro něj to nejlepší – narušujete jeho možnost růst a vybírat si vlastní životní kroky. Podívejte se dnes do vašeho nitra, co spouští touhu měnit ostatní a uvidíte, že je to váš problém, který je třeba řešit.

Každý člověk je vaším zrcadlem a dává vám příležitost, abyste věnovali pozornost tomu, co se právě ve vašem životě odehrává. To je jeden z Universálních Zákonů – podobné se přitahuje.

V každém okamžiku existuje nepřeberné množství indicií. Možná jste si nevšimli motýla, který letěl kolem, mravenců u nohy, neslyšeli jste, co vám ráno dva lidé řekli, protože jste věnovali pozornost telefonu. Vnímali jste silnou vůni jasmínu, ale nevšimli jste si vůně dalších květin. Vedli jste s někým velmi zajímavý rozhovor a byli jste tak pohrouženi, že jste přeslechli zvonění telefonu. To, co vás nejvíce zajímá – tomu věnujete pozornost. Chcete-li změnit staré zvyky a kódy přesvědčení věnujte pozornost novému – musíte se soustředit 24/7 na nové zvyky, návyky, které si přejete vytvořit.

Každý moment je moment teď a v dalších chvílích se ztrácí. Všechny momenty jsou možnosti - možné momenty a vy si jen vybíráte jeden z nich. Jakmile pochopíte tento koncept, uvědomíte si, že máte zcela pod kontrolou všechno, co vytváříte a co chcete zažít.

Najděte oblasti života, nebo způsoby chování, které chcete změnit, ale nepochybujte, nedívejte se zpět – UDRŽUJTE  ZAMĚŘENÍ NA NOVÉ CHOVÁNÍ – až se stane realitou. Jakmile se přistihnete, že přehráváte staré pásky, změňte myšlení a zaměřte se na to, co chcete vidět ve svém životě, včetně svého mládí a zdraví. 

Uvědomujte si každé slovo a přemýšlejte, než budete mluvit. Je správný čas mluvit? Je to upřímné? Je to jen o já já já? Je to nutné? Je to laskavé? Pokud je to kritické, raději mlčte. Každé vaše vyřčené slovo cestuje celým Vesmírem a je věčné! Slovo negativní povahy tvoří zmatek a chaos v celém Vesmíru a dodává energii určitým myšlenkovým formám. Proto musela být Země dlouhý čas v energetické karanténě. Vaše slova lásky a laskavosti budou volně proudit Vesmírem a hladit vše, co je otevřené k přijímání lásky.

Ve 3D úrovni se učí, že být arogantní, sobecký, krutý a vulgární je „ cool “. Dávejte pozor, jak reagujete na určité akce, činy - ovlivňujete tím ostatní. Jste vzor pro druhé. Vaše láska inspiruje ostatní. Buďte model toho, co chcete vidět ve světě!

DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon ( 9 ) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, s devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.v 

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pondělí 7. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 7.4.2014 8 EB kin 112 galaktický portál

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eb- Cesta / Člověk – Síla zodpovědnosti, vrozené moudrosti, svobodné vůle

Ctěte dnes vaši životní cestu, která možná končí pro někoho z vašich nejbližších, kdo cestoval s vámi. Pro každého je cesta posvátná a důležitá. Uaxac (8) pro Maye znamená tkanivo života – vlákno Času a pro Uaxac existuje několik mnohem příznivějších energetických partnerů, než je Eb. Dvojitá spirála tvořená Eb snižuje a prohýbá posvátnou cestu, ale Uaxac vlákno života osvěcuje, léčí, hojí a vyživuje tělo, mysl i duši, umožňuje připojit se přímo ke zdroji ( Mayský koncept kundalini ). Ctěte dnes svoji životní cestu.

Příslib toho, co si přejete stvořit, máte na dosah ruky. Je pravda, že zatím existují určité parametry, které vás svazují, ale velkolepost toho, co je možné obdržet, je nad rámec vaší představivosti. Někteří z vás říkají, že je to nesmysl, ale praxe bude to, co brzy uvidíte a zjistíte, že vaše schopnosti rostou exponenciálně.

Co pro to můžete udělat? Je stále velmi důležitá reflexe, nepoužívejte odrazy ke hře na sebelítost a ubožáky. To vás bude držet zpátky, ale využijte lekce vašich „ učitelů “ , kteří spouští různé emoce k léčebnému procesu. Pokud se nevyplaví emoce – není co léčit. Často jsou to drobnosti, které mají vliv na oblast citů. Některé záležitosti nemají tak velký vliv a jsou ztraceny kdesi v paměti, jiné zážitky spouští silné emoce včetně detailů, jako je chuť, vůně, slova.

Požehnejte každé emoci, každá má důležitý význam a hodnotu. Odrazy doprovází buď nadšení, nebo emoce, která brání ve splnění přání. (  Emotion - E = Energie ) – motion ( pohyb ). Objeví-li se jiné emoce, než radost a nadšení, věnujte tomu pozornost, požehnejte minulým situacím a odpusťte všem zúčastněným, abyste si neblokovali tok lásky, míru a radosti

Chování je závislé na emocích. Zpívali jste někdy radostí, když jste byli plni smutku? To je velmi obtížné i když jste ten nejlepší herec -  vnitřní bolest se projeví ve tváři. Proč chcete skrývat svou bolest? Proč nejste upřímní k sobě i ostatním? V této době je naprosto v pořádku nechat téct slzy, když cítíte bolest. Není-li nějaká část v zákrytu s pravdou – blokuje vám energii.

To se nejprve objeví v energetickém poli zvaném aura a to je začátek všech nemocí. Tělo vynakládá obrovské množství energie a snaží se překonat nežádoucí husté a těžké energie. Bez pomoci vyvážené stravy a vědomé pozornosti se snižuje schopnost imunitního systému uzdravit nemocné buňky - vznikají neduhy, kterým říkáte rakovina, diabetes atd.

Vaše tělo je vaše vozidlo a je nutné pečovat o jeho optimální chod, funkce a krásu. Naučte se pečovat o něj a uvidíte jaký zázrak se může stát za jeden jediný den, naučte se rozhodovat a relaxovat. Tělo – mysl – duch – musí pracovat v rovnováze. Je-li jeden mimo rovnováhu, ovlivňuje další dva systémy. Vzdělávejte se a dělejte úpravy nezbytné pro celkové zdraví. Proces Vzestupu bude mnohem více příjemnější a plynulejší.

Stárnutí je jeden z kódů přesvědčení. Pracujte se svým tělem a najděte lidi, kteří toto tajemství praktikují – vibrují radostí, láskou a spokojeností.

Budete-li pečovat o tělo jako o posvátný chrám - budete fyzicky silní a mentálně bystří. Věnujte pozornost každému soustu, které jíte a tomu, co používáte na pokožku. Používejte jen přírodní živé přípravky. Je čas obnovit energii, kterou potřebujete pro splnění všech vášnivých nadšení. Není to jen o „ JÁ JÁ JÁ“ , ale o umožnění sobě i druhým být odpovědný za své základní potřeby. 

Nejlepší způsob, jak pomáhat druhým je řešit si své vlastní problémy, ukažte jim, že i oni mají tuto schopnost. Není třeba poskytovat rychlé a perfektní odpovědi – nechte ostatní, ať myslí sami za sebe a vyzkouší různé možnosti, není třeba nutit své názory a přesvědčení – nechtěli byste totéž i pro sebe? Ironií je, že jakmile se stanete svým vlastním Mistrem, zjistíte, že druzí vaši pomoc nepotřebují.

Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace – Jak nahoře tak dole – Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neděle 6. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 6.4.2014 7 CHUEN kin 111 galaktický portál

 
 
 
 
 
 
Chuen – Opice – Síla lehkosti, humoru, spirituálních znalostí, sebepřijetí

Když opice tančí při měsíčním světle, divné věci se stávají normální a obvyklé se otočí v bizarní. Naší tendencí je vždy hodnotit neobvyklé, nebo neznámé - hodnotit, nebo soudit bez rozmyslu, či přemýšlení. Ale dnes není potřeba – energie hrají vaší hudbu. Takže relaxujte, užívejte si neodolatelné žertování a nechte svoji tvůrčí šťávu proudit naplno, bez souzení, omezení, nebo toužení. Prozkoumejte hraní, vyzkoušejte nové způsoby myšlení a nechte Uuc (7) vést vás k rozhodnutí, které z těchto semen byste měli zasadit a pěstovat, a které byste měli nechat zaniknout.
  NEJLEPŠÍ ČAS ZMĚNIT PŘÍSTUP K ŽIVOTU

Existuje mnoho změn, které probíhají po celé planetě a týkají se každého z nás. Mnozí cítíte, že je třeba něco udělat. Máte nutkání přesunout se na jiné místo, nebo máte problém najít pro sebe uplatnění v pracovní oblasti. Jedná se o přirozené události. Nechte tyto věci proudit skrze vás, nenechte se polapit pocity úzkosti. Mnoho lidí opouští planetu, umírají často rychle a neobvyklým způsobem. Mnoho lidí má psychické, nebo emocionální problémy, které vznikají v důsledku potlačovaných pocitů, nebo vzpomínek z dětství. Nemocnice se plní lidmi s rakovinou a srdečními nemocemi. To vše je součástí procesu Vzestupu.

Po celé eony jste uplatňovali svobodnou vůli v rozhodování pro různé zkušenosti. Tyto časy končí. Je to stejné jako mít vstupenku do lunaparku. Můžete si vybrat různé atrakce, hrát různé hry, jíst párky v rohlíku, nebo cukrovou vatu. Nicméně o půlnoci se lunapark zavře a vy se vrátíte domů. To, co se děje na Zemi je podobné – lunapark se zavírá, je čas jít Domů. Tyto změny mají a budou mít vliv na mnoho lidí – hluboce a nepříliš elegantně. Někteří mají stále dobrou práci, domov,  spoustu peněz na triviální věci. Můžete žárlit, nebo se cítit rozrušeni, protože jste tvrdě pracovali a zasloužíte si víc. Někteří se pak mohou cítit v některých ohledech lepší, zejména v morálních, či duchovních otázkách. Ať tak, či tak všichni jsme si rovni a každý z nás má možnost prostřednictvím slov myšlenek, činů a emocí vytvořit realitu na základě kódů myšlení.

To mohou být velmi těžké lekce pro ty z vás, kteří musí přijmout zodpovědnost za všechny aktuální otázky. Budete stále více vnímat, že každý rozsudek, který jste učili o druhých se velmi rychle vrátí, stejně jako každý akt laskavosti. Nevalná finanční situace je závislá na vašich pocitech nedostatečnosti a na blokování hojnosti na všech úrovních. Vaše vztahy jsou zrcadlové odpovědi na schopnost milovat bezpodmínečně.

Pokud jste bez domova, či na pokraji ztráty majetku, zjistíte, že v sobě máte kódy víry spojené s chudobou. Když je odhalíte, nezlobte se na sebe. Požehnejte raději schopnost uvidět možnost jak vytvořit jinou realitu. Ve zprávách slyšíte příběhy o utajování vlád, o pojišťovnách, bankovních institucích, vzdělávacím systému a zdravotním průmyslu. To vše má pod kontrolou několik lidí, jejichž cílem je ovládat svět. Každá generace měla magnáty, kteří ovládali svět, proč by se tato generace měla lišit?

Během minulých mnoha mnoha let jste odevzdali svoji sílu těm, kteří vás drželi v temnotě. Přesvědčili vás, že jsou vševědoucí a měli byste přenechat právní a finanční rozhodnutí na nich. Slepě jste tuto nabídku přijali. Nyní se vrátili, aby vás zastrašovali a utlačovali všechny oblasti života. Když si toto začnete uvědomovat, je důležité mít emoce pod kontrolou. Vaše myšlenky a emoce se vlní v celém Vesmíru – je to látka, která vytváří realitu. Dokážete si představit, co by se stalo, kdyby se miliardy lidí začaly zlobit nad všemi podvody a zločiny, ke kterým došlo? Když se uvolňuje negativní emoce jako je vztek, vytváří to katastrofy ve světě. Všimli jste si zemětřesení, tornád, hurikánů, záplav – to je výsledek sociálních nepokojů.

Pokud chcete změnit stav na Zemi, musíte uvolnit vnitřní temnotu, která zabírá místo proudům Lásky. Tím, jak pravda o utlačovatelích vychází najevo, vytváří mnoho lidí temnou energii. Je vám důrazně doporučeno přemýšlet o své vlastní temnotě, protože máte kontrolu jen sami nad sebou. Začněte praktikovat bezpodmínečnou lásku, protože to je vaše nejdůležitější práce na Zemi. Mnoho lidí věří, že Země bude zničena, nebo, že život na Zemi se stává peklem. Uvědomte si, že se stane přesně to, jaká je vaše víra – váš život může být peklo.

To je přesně to, proč jsou lidé chudí a nemocní - sami sebe v této realitě vidí. Už jste někdy někoho zkoušeli přesvědčit, aby uvěřil tomu, co je drahé vašemu srdci a oni vás neposlouchali? Odmítli změnit svůj názor? Nic na světě nikoho nepřesvědčí, dokud se nerozhodne on sám. To je krása svobodné vůle. Proto je důležité, aby každý pracoval sám na sobě. Rozhodnete-li se pro bezmoc, nedostatek, útlak, či oběť – budete to mít. Jste tvůrcem reality! Ačkoliv existuje kontrola masového vědomí, nemá to vliv na vaši hlubokou úroveň – pokud se proto rozhodnete.

Podívejte se teď na svá přesvědčení a rozhodněte se. Vyhledejte stejně smýšlející, kteří stojí mimo zkázu, beznaděj a nesmyslné činy těch, kteří převzali kontrolu nad masami. Přesuňte se z místa, kde vnímáte, že to není ve vašem nejvyšším zájmu. Dávejte pozor na vášně. Máte k dispozici všechno k vytvoření Nebe na Zemi – začněte tvořivě spolupracovat na společném cíli. Stejně jako světlo svíčky překoná tmu, tak i každý Lightworker anuluje velký počet těch, kteří pracují s temnotou.

SEDMÝ TÓN – ZRCADLO – ODHALENÍ – ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo – vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření, je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobota 5. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 5.4.2014 6 OC kin 110 galaktický portál

 
Oc – Pes – Síla Srdce, loajality, emocí, soucitu, ochoty pracovat v týmu

Oc - nagual sexuality stojí dnes v pozadí s Chicchan – Opeřeným Hadem, který ztělesňuje sexuální záležitosti. Tato kombinace přináší explozivní sexuální energii, která může rychle přetéci v nekontrolovatelnou vášeň – kdyby nebylo stabilního a uklidňujícího účinku Uac (6). Ctěte svou sexualitu, jako základní přirozenou zdravou část svého Bytí s tím, že to není žádný hřích, nebo neřest, která má být skrývána, nebo hanobena.

Je čas přestat se ohýbat pod tíhou emocí, přezkoumat přístup k tělu a k sexu a přestat popírat všechno, co je příjemné. Sex není hříchem, ale Božským darem – zdrojem životodárné energie. 

Symbolika OC je stejně jako Akbal a Cimi spojována s cyklem narození, smrti a znovuzrození - práh do tmy, do podsvětí. Je to věrnost a loajalita, která nám pomáhá přežít vnitřní smrt a plamen víry osvětlující cestu v nejtemnějších chvílích.

Je v zájmu nás všech začít spolupracovat – nejen mezi sebou na Zemi, ale i s přáteli mimo Zem. Všichni jsme ze stejného Zdroje. Mnoho starých učení říká, že jsme všichni JEDNO - bratři a sestry, a je to pravda. Dokud toto nebudete vnímat srdcem, vytváříte oddělení a pád civilizace.

Pozorujte zvířata – mluví o válce? Často pracují jako tým. Když lidé vytváří oddělenost – tvoří peklo. Nebe na Zemi může být realitou, jen když se rozhodnete. Základ leží ve rčení – MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO, JAKO SEBE SAMA. Mnozí z vás se nenaučili sebelásce – mít rád/a sebe. Jak může někdo očekávat, že ho budete mít rádi, když nemáte rádi sami sebe? To je nemožná realita.Všechny tyto informace vám pomáhají pochopit a milovat sebe. 

Mnozí z vás vynakládají mnoho času, energie a peněz na péči a vzhled svého vnějšího Já. Ale daleko méně času na potřebné věci, aby zářilo vaše vnitřní Světlo. Nejlepší způsob je hluboká meditace kdykoliv během dne, to je něco, co se pak odráží v každém okamžiku vašeho života. Toho lze dosáhnout, pokud mysl není přeplněná strachem, nebo zaneprázdněností, která vás rozptyluje od toho, co je nezbytné udělat pro sebelásku. Je vám vřele doporučeno učinit závazek a pracovat na svém vnitřním Já. Naučte se spojit s vašimi průvodci – čekají, až je požádáte o pomoc.

Mějte odvahu podívat se na bolesti z minulosti, aby bylo možné je vyléčit. Kódy víry jsou často uzamčeny v zapáchajícím myšlení. Je třeba vytvořit novou víru, která otevírá dveře k hluboké lásce k sobě a k druhým. Jen vy můžete odpustit, jen vy můžete milovat, je vy činíte rozhodnutí o úctě k přírodě, jen vy máte na starosti svůj osud. Láska je síla, která vyrovnává každé přetížení.  Klíč ke spáse leží v otázce – jste ochotni vyčistit ten těžký zapáchající odpad v myšlení?

Každý z vás je nekonečně důležitý a milován těmi, o kterých ani nemusíte vědět, že existují. Mluvíme o těch, kteří žijí v jiných dimenzionálních úrovních a věřte, že jsou stále přítomni. Věřte, že jste schopni vidět je fyzicky a věřte, že nám v celém procesu Vzestupu pomáhají.

Nastal čas pohnout se vpřed do vyšších dimenzí. Mnoho bytostí touží setkat se opět s námi. Mnoho z vás se rozhodlo inkarnovat do běžného lidského těla a vzít na sebe podobu člověka. Oni vidí vaše slzy, slyší vaše prosby, i když žijete v oblasti zapomnění. Mají velkou radost, že nacházíme cestu Domů a nalézáme své kořeny. Nabízí nám pomoc a chtějí nám být blíže. Život na Zemi se stane mnohem jednodušší, když se setkáme s našimi bratry, sestrami, rodinami a přáteli, můžeme se spolehnout na jejich podporu. Jsme JEDNO, jeden hlas, jedno srdce, jedna poezie a díky nim máme na dosah všechna možná řešení včetně míru.

ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytyčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pátek 4. dubna 2014

 

Podstata Mayského kalendáře

 
 
 
 
Nejzásadnějším rysem, který MK odlišuje od jiných kalendářů je, že jeho podstata není založena na fyzické realitě. Kalendář Mayů není nástrojem astronomie, ale je popisem duchovních Energií obsažených v průběhu dějin. Toto je radikální rozdíl. Je dekódováním kosmického plánu rozvoje lidského Vědomí.

Všechny znalosti práv ČASU - to je používaní kosmologie. Nedostatečnou znalostí se jeho koncept může zdát magický. Ale magie je něčím víc, než jen používání daných práv nepostřehnutelných lidskými smysly. Kosmologie je umění interdimenzionálního tvoření prostřednictvím UNIVERSÁLNÍCH PRÁV KOSMU.

Symbolika čísel v kultuře Mayů umožňuje vhled do spirituálního obsahu. Na mapu Tzolkinu můžeme přiložit obě Fibonacciho sekvence – jak základní sekvenci – vzor všech živých forem na Zemi – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 …..tak binární sekvenci 0,1,2,4,8,16,32……. vzorec pro všechny atomové struktury a počítače.

Pečeti:
Cíl, kterého je třeba dosáhnout - je definován Pečetí. V závislosti na stupni vývoje a úrovni Vědomí člověka, odhaluje Energie Pečeti dva póly – pól Světla a pól Stínu, nazývané rovněž  vzorec Světla a vzorec Stínu. Zasažením vzorce Stínu, se může síla Pečeti zaháknout do lidských komplexů, anebo může přinést světlo do slabin a nedostatků, na kterých je třeba zapracovat - pokud se chcete posunout o krok dopředu. Projevením pólu Světla nám síla Pečeti odhalí naše vrozené schopnosti, ukáže pozitivní vlastnosti, navede na správnou kolej a ukáže nový směr myšlení.Tóny:
Třináct Tónů je další operativní síla Tzolkinu. Obsah dvaceti Pečetí je přenášen do vnějšího světa díky dynamice třináctky. Třináctka je číslo pohybu. Tóny vyjadřují 13 impulsů vycházející bezprostředně ze Zdroje tzv. NEJVYŠŠÍ INTELIGENCE VESMÍRU. Tón zasahující Pečeť vytváří určitou situaci, která vás nutí reagovat, nebo jednat. Energie Tónu má rovněž dva póly. V závislosti na tom, ke kterému pólu se přikloníte ( vědomě / nevědomě ), takový bude další průběh. Každý Tón je přiřazen k jedné ze čtyř oblastí Bytí : fyzické, mentální, emocionální a duchovní. 
 
Vlny - Trecenia:
Potenciály 20 Pečetí se míchají s 13 potenciály Tónů v přesně daném matematickém pořadí. V tomto řádu vzniká období 20 Vln – každá po13 jednotkách. Období Vln putující ČASEM určuje rytmus všech událostí na Zemi. Každou Vlnu otevírá MAGNETICKÝ Tón. Jméno Vlny je odvozeno od Pečeti, která stojí vedle PRVNÍHO Tónu.

Galaktické portály:
Galaktické Portály jsou kiny představující dny, ve kterých proces rozvoje na Zemi postupuje podle Práv nezávislé dynamiky - dny, ve kterých zaznamenáte přímý účinek energie z Kosmu. Tato pole odhalují velmi subtilní dokončování korekcí . V těchto dnech je síla dopadu mnohokrát větší.
 
Mayský kalendář vám pomáhá být v souladu s Energií dne, změnit negativní prožitky, staré 3D přesvědčení, kódy strachů. Energie dne načítá konkrétní téma do sféry vaší mysli a všech čtyřech úrovní Bytí - fyzické, mentální, emocionální, duchovní.

Mayský kalendář není analýza Bytí sama o sobě, ale rozpoznání blokád vyplývajících z lidského NEVĚDOMÍ.

Mayský kalendář není nástrojem k identifikaci negativních vzorců - naopak slouží především k hlubokému uzdravení našeho pozemského JÁ.

Copyright © Informace a překlady lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 
Vystavil

v

 
 

TZOLKIN 4.4.2014 5 MULUC galaktický portál

 
Muluc – Měsíc - Síla paměti, zkušeností, probuzení, očištění podvědomí

Někdo věří tomu, že aby v životě uspěl, musí se dostat tam, nebo tam tak rychle, jak je to jen možné, než to udělá někdo jiný. Ve skutečnosti je opak pravdou. Chcete-li cokoliv urychlit, musíte zpomalit. Totéž platí i pro dosažení rovnováhy v pracovním životě, kde se všichni honí na denním pořádku. Není to o tom, jak rychle, nebo jak brzo to uděláme. Všechno je o tom, jak hluboce milujeme, jak se chováme k ostatním a jak moc respektujeme sami sebe. Postavte dnes takto pilíře vašeho každodenního života a všechno ostatní bude následovat přirozeně.

Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn. MĚSÍC dnes vytváří příležitost jak se naučit v každé situaci udržet vnitřní mír, který potřebujete při překonávání problémů. Pamatujte, že nejlepší způsob, jak se dostat z každé složité situace není cesta kolem ní, ale skrze ní. Otočte dnešní energie ve svůj prospěch, zůstaňte v harmonii se svým vnitřním domovem.

Může se stát, že přijdou chvíle, kdy budete pozorovat co se děje s vaším těle, nebo myšlenkami, můžete mít pocity zmatenosti, nebo pocity, že vaše tělo vibruje, což jste nikdy nezažili. Nebojte se žádných fyzických změn. To vše je součástí vzestupu, o kterém bylo psáno už kdysi dávno. Je to vaše svobodná vůle a kódy přesvědčení, na jejichž základě si vybíráte cestu, kudy půjdete.

Například pokud si myslíte, že existuje peklo, kam se dostanete, když přecházíte z tohoto světa do druhého, pak zažijete peklo svých snů. To neznamená, že tam zůstanete navždy, ale zůstanete tam tak dlouho, dokud budete tuto víru držet, až dojdete k závěru, že musí existovat něco lepšího.

Vaše aktuální víra má obrovskou moc nad vašimi schopnostmi, takže je ve vašem zájmu, dělat nová rozhodnutí. Vzpomeňte si na dobu, kdy jste se drželi určité pravdy, jakkoliv byla triviální a pak jste díky myšlenkám zažili „ AHA“ pocit. Nová myšlenka zlikvidovala tu původní a vy jste změnili kód přesvědčení – vzorec chování, který byl součástí starého paradigmatu.

Je to stejné jako když jste např. v dětství neměli rádi špenát - máte kód – špenát je špatný, až se v dospělosti jednoho dne rozhodnete vyzkoušet špenát a zjistíte, že je vynikající. Možná budete hledat mnoho podobných přesvědčení, které jste kdysi nabrali. Změnit tyto staré vzorce je velmi jednouché a můžete jich mít tisíce. Je jen na vás, jestli tato přesvědčení budete posilovat, nebo měnit. Život se stane kouzelným, když ze zbavíte strachů, které vás zotročují. Dokud nezlikvidujete staré kódy chování, dveře k novým příležitostem se neotevřou.

Máte v sobě sílu udělat pořádek v podvědomí. Je to váš nejdůležitější úkol a výhody jsou obrovské! Mnoho lidí je znepokojeno změnami a pomáhají šetřit ostatní, ale zapomínají na své vlastní přičinění. Jedno rčení říká: „ Než začneš hledat třísku v oku druhého, podívej se jestli v tvém neleží kláda“, jinak prostě slepý vede slepého. Učení je zážitek – užijte si změny, které prodlužují váš čas na Zemi.

PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA

PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ – takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
Vystavil

v

 

 

čtvrtek 3. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 3.4.2014 4 LAMAT galaktický portál

 
Lamat – Hvězda – Síla harmonie, řádu, pořádku, estetiky a harmonie

Jednou z nejmoudřejších věcí, kterou můžete udělat, je věnovat nějaký čas během dne odpočinku - relaxovat a užívat si. Nic extrémního není zdravé – ani práce, ani produktivita, nebo zaneprázdněnost nejsou tak velké ctnosti, jak tomu Západní společnost věří. Starověké civilizace věděly, že bohatství a hojnost nejsou v životě získávány tím, že pracujete 90 hodin týdně, ale obohacováním mysli, těla i ducha a zdravou rovnováhou mezi prací, hrou, odpočinkem a aktivitou.DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO A OSLAVOVAT, ŽE ŽIJETE NA ZEMI

Většina z vás se cítí oddělena od rodiny a přátel, kteří „ krouží kolem “, ale to není pravda, protože oni žijí a pulsují kolem vás. Tyto časy se blíží ke konci. Závoje padají a stále více a více lidí je schopno vidět na druhou stranu, i když třeba jen na krátký okamžik. 

I když se cítíte odděleni od rodiny a přátel, kteří jsou „ daleko“, má každý z vás schopnost komunikovat mnoha způsoby - nejen s pomocí elektronických zařízení. Můžete neustále zdokonalovat své schopnosti a pracovat intuitivně - a budete rozumět. Existuje mnoho knih a mnoho lidí, kteří vám mohou pomoci, pokud jste připraveni zvýšit své psychické schopnosti. Jsou to momenty, které mění život. 

Bohužel mnoho lidí spojuje díky svým kódům přesvědčení psychické schopnosti s ďáblem. To je nešťastný původ pocházející z církve, která tyto síly považovala za ničivé a manipulativní. Schopnosti obyčejných lidí církev odmítala. Mnoho těchto přesvědčení má původ v náboženských dokumentech. Byl to prostředek k ovládání lidí - církev postavila Boha a náboženské vůdce jako někoho, kdo je výš než vy. Chcete-li někoho ovládat první věc, kterou musíte -  je tvrdit, že máte vyšší porozumění a jen vy jste schopni rozumět. Tato hierarchie znamenala pád člověka v celé historii Země.

Jak je možné, že nevěříte v život po životě, když jste ho zažili? Jak je možné, že se necháte ovládat lidmi, kteří nemají stejně vysoké chápání jako vy?

Nadešel čas, aby se každý z vás podíval blíže na všechna přesvědčení, která považujete za pravdu. Většina z nich jsou nasáklá slepou vírou, která často neumožňuje zpochybnit autoritu těch, kteří jí hlásají. Je čas vrátit originály dokumentů a zjistit co bylo napsáno kdysi dávno. Je to velmi obtížný úkol, protože většina z nich byla zničena a vy pravděpodobně držíte v srdci mnoho „ pravd “, které nemají základ ve skutečné pravdě.

Bez ohledu na to, jaká slova byla napsána, nebo ztracena – pravda je stále přítomna uvnitř vás. Hodně se můžete naučit tím, že sledujete přírodu v akci. Příroda je odrazem Stvořitele. Vše je perfektně vyvážené a v harmonii, pokud nedochází k lidskému zásahu. Už jste studovali symbiózu mezi florou, faunou a krajinou? Každý zrod, každý výhonek je zázrak sám o sobě. Vše má schopnost klíčit a nárok růst, když jsou správné podmínky.

Věříte, že Stvořitel vybírá lidi, aby je potrestal a vyhnal do zatracení? Děje se něco takového v přírodě? Vidíte stromy, které bojují o pozici autority? Můžete vidět takové věci v živočišné říši, ale to je založeno na přežití, nikoliv na nadvládě. Viděli jste někdy ptáky, aby se spojovali do války proti jiným ptačím kmenům? Viděli jste někdy ptáky, aby se snažili vykrást jiné hnízdo za účelem obživy? Ne, je to symbiotický vztah založený na udržení rovnováhy v přírodě. Lidé proti sobě bojují a předstírají, že jsou zachránci, aby jednoduše získali kontrolu nad zdroji jiných národů. Smutným faktem jsou územní mapy, hranice států a teritoria oddělující lidi. Lidé považují své teritorium za drahocenný majetek a pak uplatňují tímto způsobem svojí moc. Země byla navržena, aby ji volně všichni používali, nikoliv na parcelování malých dílů.

Bude velmi potěšující, až se všichni probudí k pravdě a ke zjištění, že žádná církev nikoho nikdy nespasí. Církev tvrdí, že vás dovede k pravdě - jak je to možné? Myslíte si, že Stvořitel nevěří vašim schopnostem spojit se s Bohem přímo? Čekáte na osobu, která vám ukáže jak se s ním spojit? Chtěli vy byste stvořit ve své rodině někoho menšího, než jste vy sami? Dává vám to smysl?

Každý si přeje najít pravdu a nemusí hledat daleko. Pravda vždy byla a je ve vás. Schopnost napojit se na Vyšší Já máte na dosah - intuice a víra vám pomáhá. Je pravda, že někdo je více zběhlý, ale to ho nedělá větším, nebo důležitějším. Všichni jsme JEDNO.

Existuje mnoho knih na téma zvýšení schopností. Když přijdete do knihkupectví vyslovte v duchu tvrzení „ Ukažte mi knihu, která mi pomůže spojit se s mým Vyšším Já, nebo průvodci “, a věnujte pozornost co se děje kolem vás děje. Můžete být přitahováni k určité uličce .....atd. Ptejte se zejména těch, jejichž myšlenky jsou odlišné od ostatních.

Místo udržování oddělenosti začněte spolupracovat. Na světe neexistují dva stejné názory. Každý je jedinečný s možností měnit svojí mysl. V tom je krása lidského Bytí – vybrat si a měnit všechno, co necítíte, že je pro vás to pravé. Tímto právem jste byli obdařeni a toto právo se nazývá SVOBODNÁ VŮLE, a pokud využijete toto právo k dělání věcí s laskavostí a pokorou – ocitnete se v životě na vyšších frekvencích s názvem LÁSKA. To neznamená, že váš život bude jednodušší, nebo že budete získávat respekt druhých. To znamená, že začnete žít život v integritě a že mír, radost a laskavost jsou dary, které budete denně dostávat.


DOKÁŽETE SI PŘEDSTAVIT LEPŠÍ ZPŮSOB, JAK TRÁVIT DNY NA ZEMI?
 
ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

středa 2. dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 2.4.2014 3 MANIK kin 107 galaktický portál

 
Manik – Jelen, Ruka – Síla uzdravení, pokory, sebeúcty, respektu

Dnešní den není procházkou. Ox (3) rušivé Energie vytváří silnou dysbalanci Manik a mocného Jelena vyhazují z jeho stabilní chůze v pevných kramflecích. Ale Manik je, jak se říká, příliš velký na pád. Síla a moc tohoto denního znamení může způsobit mnoho zmatku, může vás destabilizovat a vyslat na špatnou cestu. Respektuje vlastní energii, věnujte čas učení jak využít svoji sílu a dejte ji jasně najevo lidem, situacím, nebo místům, které mohou vnášet pochybnosti, riziko a nejistotu.

Každý kód víry a důvěry mění každý strach a otevírá dveře do dalšího zkoumání. Neexistuje nic, co by vás mohlo zastavit, vždy máte volbu dělat změny. Pokud otevřete dveře někam, co vás nezajímá, prostě je zavřete. Když se naučíte říkat NE na žádosti druhých, zjistíte, že máte mnohem více času, peněz a bohatství, když zrušíte všechno co děláte, abyste udělali dojem na druhé, nebo naplnili jejich očekávání. Užijte si více času a relaxujte. Spěte, když jste unavení, jezte, když máte hlad, hrajte si a tvořte, když máte chuť.

Když je vaše tělo svěží a mysl jasná – jste více kreativní. Dnes je ideální den stanovit jasné záměry pro věci, které chcete manifestovat a zkušenosti, které chcete zažít. Je velmi důležité ukončit věci, které vám ubírají čas a energii. Když více odpočíváte dáváte mnohem více sny do pohybu. Dnes vědomě nastavte jak budete trávit čas. Naučte se říkat „ Ne děkuji “ všem lidem, věcem, které vás " vysávají ", abyste uvolnili čas i energii jen pro sebe!

Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úterý 1.dubna 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 1.4.2014 2 CIMI kin 106 galaktický portál

 

Cimi – Spojka – Síla života, smrti a znovuzrození - transformace

Snad nejvíce bolestně dojemné na dualitě života a smrti je, že nic není tak pulzující extatické, tak naprosto strhující, jako život a jeho nekonečné škály barev, forem a rytmů a nic není tak nehybné, tak tiché jako smrt, která se dotýká všeho, co žije. Berte smrt jako přirozený aspekt určitých úrovní.  Užívejte si život a respektujte smrt.

Den CIMI - silný čas pro hledání starobylé moudrosti, aby mohlo dojít k aktivaci vrozených schopností. Nechte vaše srdce a intuici být vedoucí silou v transformaci života. Tento zvláštní den můžete kontaktovat vaše předky pro pomoc vyléčení potenciálně smrtelných onemocnění, prevenci nehod, požádat o ochranu na cestách a pomoc najít přístup k duchovnímu poznání. Komunikace s Vyššími Bytostmi je v tento den možná, stejně jako přístup do dimenzionální brány.

Všichni jsme v podstatě sourozenci – bratři a sestry, i když ne všichni pocházíme ze stejného lidského rodu. Přesto je v každém z nás běžná forma DNA. Existuje mnoho parametrů tzv. kódů, které lze zapnou a vypnout. V dětství máte mnoho kódů v poloze „ON “. Pokud jsou kódy zapnuty  v dospělosti můžete mít mnoho schopností, jako je telekineze, vnitřní vize, telepatie, jasnovidnost atd. Aby bylo možné aktivovat všechny kódy, musíte zapnout spínač, kterým je LÁSKA, musíte projít zkušenostmi. Je to druh LÁSKY, která předčí všechny dřívější zkušenosti. Jsou tzv. „AHA“ duchovní momenty.

LÁSKA jako všechny emoce má energetickou vibraci. Jakmile dosáhnete vyšší úrovně, mohou být zapnuty další kódy. Vaším tělem vedou určité energetické obvody - je to stejné jako elektřina – přidáte-li více proudu vyhodíte pojistky. Dokud plně nechápete určité úrovně LÁSKY, kódy jsou v poloze „ OFF “. Pokud ano, máte mnoho schopností např. dokážete komunikovat s bytostmi jiných úrovní. To, co se děje v současné době je vylepšování schopností, aby mohlo dojít k aktivaci telekineze, telepatie.....

Schopnosti jsou dary, které nemohou být použity pro účely chamtivosti, nebo obdiv, či slávu. Můžete mít pocit, že díky těmto schopnostem můžete zlepšit svět, ale je to to samé, jako když vlády ovlivňují psychiku dětí a vnímavost dospělých – mají pocit, že pomáhají zlepšit svět, přitom je to obyčejné vymývání mozků, ale naším úkolem není je soudit. Jejich cesta je jedinečná a vede stejně jako naše zpět ke Zdroji.

Jak zapnout své vnitřní kódy? Projít mnoha zkušenostmi a pátrat po pravdě a integrovat je do svého Bytí. Nepočítají se zkušenosti, které jste slyšeli, četli, ale které jste pochopili a implementovali do každodenního života. Tělo začíná mnohem rychleji vibrovat a dochází ke změnám často bez vašeho povšimnutí. Čím více se díváte skrze srdce, tím více máte zapnutích kódů, vidíte stále více krásnějších věcí, máte více a více pocitů JEDNOTY. Všem se díváte do očí a uvědomujete si obraz sebe.

Existuje mnoho příznaků při změnách kódů – např.vyrážky, unavené oči, apatie, chřipka, horečka, střevní potíže, nebo problémy s dutinami. Dochází k detoxikaci, aby každá buňka mohla být naplněna Světlem a Láskou. Nepoužívejte léky, které nemoci jen zamaskují. Spíše se obraťte na ty, kteří mají zkušenosti s bylinkami a přírodními přípravky. Pravděpodobně se určité potraviny pro vás stanou nestravitelné, obzvláště ty s nízkou hustotou, tělo je nebude tolerovat. Hodně odpočívejte a pijte dostatečně velké množství čisté vody - voda je vodič.

Jakmile se tělo usadí v nových frekvencích, budete vyrovnaní a více v klidu. Změny nastávají v mnoha oblastech života. Na svět se díváte „ novýma “ očima, mění se chování, vztahy, odpočinkové aktivity, zaměstnání atd. Můžete mít kolem sebe mnoho přátel, kteří vás budou nutit, abyste s nimi nadále trávili čas, nebo vás budou zesměšňovat, obviňovat, nebo řeknou, že jste „ osvícenější “, než oni. Respektuje je, ale převezměte kormidlo vlastního života. Možná se stanete zanedlouho jejich vzorem, až budou připraveni probudit se do plného potenciálu.

Na Zemi je mnoho dětí a mnoho lidí, kteří mají mnoho kódů zapnutých, než předchozí generace, jejich chápání LÁSKY je velmi vysoké. Inkarnovali se v době změn a jsou jako „ sprcha “, která přináší možnost dělat kvantové skoky v chápání bezpodmínečné lásky. To se nikdy na Zemi nestalo. I když dříve existovaly mystické školy a lidé měli znalosti o Kosmu, stavěli neuvěřitelné stavby, používali velmi vyspělé technologie, nebyli schopni LÁSKY na vyšší úrovni.

Dívejte se na ostatní jako na rozšíření sebe sama, uvolněte všechny úsudky a emoce. Vybírejte si vždy situace, které vás dovedou k lásce a váš život se bude magicky odvíjet. Dívejte se novýma očima na všechny, s nimiž se setkáváte. Mějte odvahu prolomit bariéry, které vás drží v oddělenosti.

DRUHÝ Tón – POLARITA – Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.