Výklad srpen

neděle 31. srpna 2014

TZOLKIN 31.8.2014 11 ETZNAB kin 258

 
Etznab - Zrcadlo – Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance
 
Nazývejte věci správnými jmény. Neutěšujte se ve fantaziích, sebeklamu, nebo zbožných přáních bez ohledu na to, jak lákavé to je. Bolestné to může být v daném okamžiku, ale pravda je jediná věc, která vás může osvobodit. Nerealistickými ideály, popíráním a únikem si můžete koupit čas v krátkém horizontu, ale ve skutečnosti se nedá ukrást, neboť vás vrátí zpět a popíráte čas, který potřebujete pro realizaci vašich snů. Buluk (11) posiluje Etznab Energii o několik řádů významnosti, a protože je to neutrální síla, nemusí vám přinést právě růžový obrázek, v který jste doufali. Buďte silní! Někdy může být drsná pravda to, co potřebujete, abyste se posunuli v životě vpřed.
 
Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality – můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy – volí vždy morální a etickou cestu. Skalpel chirurga vytvořený s obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může ničit.
 
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu – věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři – pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
 
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních – v rodině, komunitě, naučte se být upřímní pokud jde o peníze, sex.
 
***
 
Toto je poslední Poselství Etznab v tomto cyklu. Nemůžeme dostatečně zdůraznit, jak je důležité vyčistit vaše tělo od toxických látek, mysl od toxických myšlenek, které nejsou zaměřené na Lásku, prostředí kde se pohybujete včetně vztahů, činností a chování, které jsou méně než laskavé.
 
Věřte, že máte sílu vybírat si vždy to, co je pro vás nejlepší. Je mnoho znamení, které vám umožní poznat jestli jste na nejlepší cestě vedoucí k tomu, co jste si vybrali a zda jsou to volby vědomé, nebo nevědomé. Patří mezi ně pocit vědomí, že všechno do sebe zapadá, jasnost a zářivost ( kdy se zdá, že věcí září ), husí kůže, mimořádné události, shody okolností a synchronicity atd.
 
Vybírejte si Lásku ve všech situacích. Pokud se zdá, že je Láska mimo váš dosah, zaměřte se na laskavost k sobě i k druhým.
 
Mějte stále radost
 
Vyhledejte radu těch, kteří zvládli cokoliv, s čím se potýkáte vy. Udělejte si čas na meditaci, otočte váš život do jedné nepřetržité modlitby, díků a vděčnosti. Dívejte se na všechny věci pozitivně. Dělejte to, co přináší nadšení vašemu srdci a zvyšuje vášeň pro věci, které máte rádi.
 
Život na Zemi se chystá k dramatické změně. Mnozí z vás to tak cítí, někteří jsou naplněni hrůzou, zatímco druzí jsou plní vzrušení. Výsledek, s kterým se setkáte, bude ovlivněn tím, jak se cítíte v tomto okamžiku a v každém dalším.
 
Vyberte si pocit vzrušení, protože to co je za ním je krásnější a kouzelnější, než si dokážete představit. Buďte připraveni sdílet své naděje a poselství Lásky s těmi, kteří jsou ochotni naslouchat. Ty, kteří nejsou připraveni zkrátka držte s Láskou ve svém srdci, protože to jsou pocity na úrovni, na které jsou schopni přijímat.
 
Všechno je v nejlepším pořádku. Nikdo neví, v který den a v který čas nastane „ Konec Času.“ Není třeba se ničeho obávat, nebo na to zaměřovat svou pozornost, protože je to mimo vaši kontrolu. Nicméně žijte v radosti a zaměřeni na radost, Lásku a mír, protože to máte pod kontrolou a to je také klíč k otevření dveří vašeho Vzestupu!
 
JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE – osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku. Nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

sobota 30. srpna 2014

TZOLKIN 30.8.2014 10 CABAN kin 257

 
Caban – Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy
 
Povzbuzena vyživující energií Lamat a hřejivými lidskými vztahy symbolizovanými Lahun (10) nás dnes Caban povzbuzuje, abychom se těšili ze společnosti našich přátel a milovaných, dokonce abychom se zamysleli nad těmito vztahy v celé jejich rozmanitosti a bohatosti. Čím méně egem a emocemi zabarvíme naše myšlenky, čím větší Láskou naplníme naše vnímání, tím hlubšího pochopení a jasnosti můžeme dosáhnout.
 
CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI
 
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu planety - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
 
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
 
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
 
***
 
Zdravím, jsem Caban 10, zaměstnanec života, požádejte mě kdykoliv se potřebujete opřít o mé rameno.
 
Ve vašem vnitřním prostoru leží všechny odpovědi na jakýkoliv problém, nebo situaci, na kterou narazíte.
 
Věřte, že nepotřebujete nikoho, aby vám řekl co máte dělat, nebo co je pro vás nejlepší.
 
Věřte své intuici a svému vedení.
 
Všichni jsme tu, abychom pomáhali a podporovali jeden druhého, ale konečný výběr toho, co je pro vás v tomto okamžiku nejlepší, má hodně co do činění s preferencí, kterou se rozhodnete zažít.
 
Nejlepší řešení může být zakaleno strachem a kódy přesvědčení, která blokují rozhodnutí přinášející radost.
 
Čistěte tyto bloky na denní bázi, spojujte se svým Vyšším Vedením a vyberte si vždy, co je pro vás to nejlepší.
 
Pokud je Vzestup, neboli evoluce na vyšší úroveň Lásky vaším přáním, pak je to rozhodnutí, které přináší do vaší duše radost.
 
Buďte laskaví k sobě i druhým vždy a ve všech situacích a obracejte se denně do svého vnitřního prostoru, pomůže vám to udržet rovnováhu ve všech oblastech života.
 
Posuďte ještě jednou včerejší Poselství a realizujte tyto návrhy ve svém životě.
 
Žijte život naplno. Jakmile jste na Zemi ve fyzické formě, čas běží rychle, protože je pomíjivý.
 
Snažte se rozveselit, pokud vás něco zatěžuje fyzicky, emocionálně, mentálně i duchovně.
 
Jakmile budete celiství, budete žít život jako Avatar, a to stále, v klidu, v každém okamžiku své existence.
 
Obavy z minulosti, nebo budoucnosti se rozplynou, jsou to jen pomíjivé vzpomínky v paměti, které nemají nic společného s tím, co si vybíráte TEĎ a TADY.
 
Budete-li žít život v okamžiku přítomnosti, nebudou vás zajímat činy minulosti, nebo prohřešky.
 
Budete vědět, že vaše budoucnost je zajištěna rozhodnutími, které vytváříte v přítomném okamžiku.
 
Vybírejte vědomě na co chcete myslet, co chcete říkat, co chcete dělat a vychutnávejte si zážitky, které vám přichází do cesty s uznáním, že jsou vaším požehnáním.
 
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

pátek 29. srpna 2014

TZOLKIN 29.8.2014 9 CIB kin 256

 
 
Cib – Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
 
Existují určité posvátné energie, které nemají žádné hranice, žádné limity, žádná omezení. Odpuštění je jednou z nich. V kontextu s Trecenou Lamat pulzuje Cib velkou mírou odpuštění a pochopení. Pokud budete hledat propuštění, nebo odpuštění viny vyplývající z vaší role, nezapomeňte že je třeba odpustit sobě jako první. Přítomnost Bolon (9) zajišťuje pozitivní odezvu ze strany vašich předků a starých energií, které jsou přítomny ve vašem životě.
 
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST,VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
 
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yukatánském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
 
Osobnosti narozené v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.
 
***
 
Požehnání, Milovaní! Jak se pomalu uzavírá tento cyklus a připravujeme se na další, vítáme Lásku, kterou vysíláte. Jakmile otevřete své srdce, jste jako anténa schopná vysílat a přijímat jasné emise Lásky, radosti a všechny ty další emoce, které jsou na Zemi jedinečné. Jsme vděční za každou chvilku, kdy se vědomě rozhodnete být s námi.
 
Dnes bychom chtěli sdílet více informací na téma emoce. Mnozí na Zemi se snaží udělat všechno proto, aby otupili své emoce, kterým říkáte negativní. Nicméně vám doporučujeme, abyste přijali všechny emoce, protože v nich spočívá nalezení pravého štěstí.
 
Když jste smutní, přijde čas, kdy řeknete : „ Dost bylo smutku, změním své chování a postoj, takže budu moci zažívat štěstí. “ To znamená, že smutek vás vede k vašemu vytouženému cíli zažívat štěstí. Občas je dobré vyjádřit zármutek, nebo bolest, protože pomocí těchto emocí se spojujete na hluboké úrovni s těmi, jejich základ je Láska. Doporučujeme dávat pozor na všechny vaše emoce. Je to vzkaz, že máte něčemu věnovat pozornost? Je to znamení, že máte vyjádřit Lásku sobě, nebo ostatním?
 
Soucit se projevuje činy Lásky a vytváří pocity radosti. Zármutek je emoce hlubokého smutku. Ačkoliv to má své opodstatnění, je to vnější spektrum, které může způsobit nerovnováhu. Lidé se velmi často ponoří do smutku, protože nemyslí za sebe a zaplétají se tak celé roky. Jakákoliv emoce může být hnána do extrému, ať negativní, nebo pozitivní. Klíčem je rovnováha, protože pokud je člověk ve svém Středu, má vše pod kontrolou. Jestliže se rozhodne zůstat ve stavu extrémní emoce, jako je smutek, nebo zármutek, snadno může ztratit kontrolu nad realitou a odbočí na vedlejší cestu.
 
To je dobře vidět na někom, kdo užívá drogy, aby se dostal z deprese. Droga mu přináší pocity euforie a on udělá všechno co je v jeho silách, aby se dostal z jednoho emocionálního stavu do druhého. Ačkoliv se může nacházet ve své vysoké integritě, než se dostane do deprese, bude teď krást, lhát a vraždit, jen aby se jí zbavil.
 
Proto je důležité řešit problémy hned jak se vyskytnou. To znamená zdravě se stravovat, odpočívat a cvičit. Pokud je vaše tělo v dobrém zdravotním stavu, jste schopní mnohem lépe zvládat stres. Tím, že udržujete emocionální rovnováhu na své každodenní cestě, budete moci lépe zůstat ve svém Středu, když se potýkáte s problémy, které by váš klid mohly snadno narušit.
 
Vaše emocionální, fyzické a duševní zdraví je propojené. Jakmile je jeden aspekt mimo rovnováhu, ovlivňuje to celek. Udělejte všechno pro to, abyste udrželi rovnováhu ve všech oblastech.
 
Najděte si čas meditovat o způsobu, jak udržet rovnováhu bojovníka v různých situacích. Například, pokud u vás v práci dělá někdo něco co se vám nelíbí a jeho přítomnost vás rozčiluje každý den, najděte způsoby, jak můžete změnit chování a postoj, abyste neztratili rovnováhu.
 
Nacvičte si předem, co řeknete a co uděláte, jakmile na tohoto člověka narazíte. Pošlete mu spojení od-srdce-k-srdci, i když to na první pohled cítíte falešné. S praxí přijde okamžik, kdy tohoto člověka budete přijímat bezpodmínečně. Není neobvyklé, že se tyto vztahy rozvinou v hluboké přátelství, protože jste se spojili na úrovni duše, což je za hranicí kritiky a rozsudku. 


Dávejte pozor na své emoce, protože jsou vaši nejlepší učitelé!


DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 

čtvrtek 28. srpna 2014

TZOLKIN 28.8.2014 8 MEN kin 255

 
Men – Orel - Men – Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.

Velký den vyjádřit poděkování za blaho, bohatství a hojnost ve vašem životě a žádat o více bez viny a bázlivosti. Navzdory Západním hodnotám o pokoře a skromnosti je to naše společnost, která uctívá bezohlednou spotřebu a materializmus, který překračuje hranice udržitelné prosperity. Na druhé straně nativní lidé jako jsou Mayové, nemají žádný problém s bohatstvím. Pro ně je prosperita naprosto přirozenou a žádoucí součástí života. Ale oni vědí, jak vyvážit potřeby a touhy s tím, co může Země a jejich komunity poskytnout.


DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE PRO VYŠŠÍ PRAVDU

Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
 
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
 
***
 
Děkujeme za spojení v tento den. Dnes bychom vám chtěli říci DĚKUJEME, že jste se rozhodli přijít na Zemi. S touto volbou jste se zároveň rozhodli udělat spoustu věcí.
 
Ti z vás, kteří čtou tato slova, si vybrali cestu Osvícení. V určitém smyslu jste již dokonalí a čistí, ale na druhou stranu je hodně toho co chcete zažít, takže jste se oddělili od Zdroje.
 
Věřte ale, že ve skutečnosti nejste odděleni od Zdroje, protože Jednota sídlí uvnitř vás. Individuaci jste si vybrali jen na nějaký čas. Bylo rozhodnuto, že ve sféře Země bude umožněno zažívat oddělenost. Ačkoliv se nikdo vědomě nerozhodne pro oddělenost, bylo vám to umožněno, když jste si zvolili dráhu Evoluce.
 
Mnozí z vás cítí, že čas je téměř u konce a tak poháníte sami sebe vpřed rychlostí, která v historii Vesmíru nebyla nikdy zaznamenána. Tam je velký zájem ze strany hvězdných bratrů, kteří sledují rozvoj dění na Zemi i uvnitř vás.
 
Abyste byli co nejvíce úspěšní v tomto dění, zatímco máte stále lidskou formu, zvažte následující možnosti:
 
Odpočívejte, když jste unavení.
 
Jezte potraviny, které jsou co nejblíže jejich přírodnímu stavu.
 
Buďte laskaví k sobě i k druhým.
 
Často se smějte.
 
Užívejte si život.
 
Vyberte si práci, která vám přináší radost.
 
Respektujte rozhodnutí druhých.
 
Věnujte pozornost svým vlastním kódům přesvědčení.
 
Meditujte a modlete se.
 
Vnímejte vděčnost každým okamžikem.
 
Jedná se o deset klíčových bodů pro váš Vzestup. Rozvíjejte je v každodenní praxi a sledujte, jak váš každodenní život rozkvétá jako otevírající se lotosový květ.
 
Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace – Jak nahoře tak dole – Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

středa 27. srpna 2014

TZOLKIN 27.8.2014 7 IX kin 254

 
Ix – Mág, Jaguár – Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
 
Zákon džungle je nemilosrdný. Někdo musí zemřít, aby druhý mohl žít. Nemilosrdný závod o zdroj. Nekonečný zápas, jak zajistit přežití svému vlastnímu druhu. Přesto je zde také dech beroucí krása, harmonie, rovnováha a velkolepá hojnost slunečního světla, vody a živin pro všechny zúčastněné. Všechno záleží na tom, jak se díváte na život……...Uuc ( 7) vám dnes pomůže vidět věci ze všech stran a Ix vás vede k dosažení vašich vlastních cílů v souladu s intuicí, vrozenými smysly, záměry a talenty…… jak v džungli, tak i v životě.
 
JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.
 
Jaguár je symbolem vesmírných sil, Duch džungle, hor a Strážce magie Země. Představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
 
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
 
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
 
***
 
Vítejte!Je nám potěšením strávit několik chvil s vámi.
 
Jak se ukončuje tento cyklus Tzolkinu, velmi se těšíme na nový cyklus společně s vámi.
 
Mnoho z vás se velmi zrychluje na cestě pochopení a porozumění.
 
Pomoc můžete nacházet také v knížkách, filmech, jasnější komunikaci s Vyšším Já, Průvodci, nebo s námi na Druhé Straně.
 
Pokud máte pocity zoufalství ze světových událostí, nebo situace doma, najděte si čas být ve svém středu.
 
Jakmile jste vyrovnaní, budete připraveni lépe naslouchat svému vedení a jednat, spíše než jen reagovat na situace, které vás dříve rozrušily.
 
To je celé naše dnešní Poselství.
 
Obracejte se do svého vnitřního prostoru ráno, večer a každý okamžik mezi tím, pokud vnímáte něco menšího než radost a dokonalou Lásku.
 
Brzy se to stane přirozeností a váš život začne vzkvétat.
 
Užijte si tento den v radosti!
 
SEDMÝ TÓN – ZRCADLO – ODHALENÍ – ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo – vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

úterý 26. srpna 2014

TZOLKIN 26.8.2014 6 BEN kin 253

 
Ben – Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
 
Jeden z nejvíce blahodárných a bohatých dnů Tzolkinu. Ben je vsazen do výživného objetí Lamat a oba spolu jsou obklopeni silnou a stabilní Energií Uac (6). Výsledná energie je o několik řádů bohatší, léčivější, kompletnější, než každá ze tří samostatně. Uzemněte svého ducha ve vašem vnitřním domově – podstatě své duše. Protože odtud, z tohoto jediného elementárního zdroje, mohou být všechny aspekty vašeho života uzdraveny, uceleny, oživeny a obnoveny.
 
DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU
 
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů – význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe – je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
 
BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimezionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
 
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
 
***
 
Požehnání, drazí! Jsme velmi vděční za tuto příležitost, podělit se s vámi o získané znalosti a moudrost. Vězte, že ve vás spočívá schopnost shromáždit všechny moudrosti Vesmíru. Nejprve musíte uvěřit, že máte schopnost vyčistit systém obvodů, které zastavují tok Lásky k vám.
 
Lze to provést pomocí zdravého stravování, jasného myšlení, emocí Lásky a vděčnosti. Pokud některá z těchto emocí chybí, spojení je zmatené, což ovlivňuje schopnost příjmu. Někteří jsou od narození psychičtí ( jasnovidnost, jasnozřivost, telepatie ….), ale jejich obvody můžou být zmatené kvůli stravě a nahromaděné emocionální bolesti. To je důvod, proč je nutné vyčistit energetické pole od základu.
 
Každé ráno když vstanete, věnujte několik okamžiků vděčnosti za vše. Děkujte Stvořiteli za příležitost chodit po Zemi ve fyzické formě. Pošlete vlny vděčnosti zástupu Průvodců, kteří vás podporují a pomáhají vám. Buďte vděční za své tělo a věnujte pozornost jeho potřebám. Začněte pracovat společně jako tým se svým tělem, abyste zlepšili svůj blahobyt a obvody, což umožňuje přístup ke Všemu. V každém okamžiku se na sebe dívejte jako na úplný a dokonalý celek. Vězte, že vaše tělo je dočasný příbytek, chrám a zaslouží si tak s ním být zacházeno.
 
Po celý den dbejte na to, co říkáte a co děláte. Buďte laskaví k ostatním, bez ohledu na to, jak vás „ školí “. Buďte opatrní, nesuďte ostatní a nepředpokládejte jejich chování. Jakmile získáte sebekontrolu a Lásku k sobě, budete vyzařovat kódy přesvědčení každým pórem a rezonovat s druhými.
 
Usmívejte se na každého. Spojujte se se všemi, které potkáte od-srdce-k-srdci. Když se dostanou nevlídné myšlenky na úroveň vědomého uvědomění, požehnejte jim a znovu se zamyslete. Pokud myslíte na jiné, kteří se cítí nevlídně, vyšlete jim Lásku do jejich srdce. Budou dostávat pocity Lásky, bez ohledu na to, kde ve Vesmíru se v současnosti nachází. Jakmile jste uvolnili špatné pocity vůči ostatním, můžete zvýšit kapacitu Lásky, aby mezi vámi volně proudila. Tato Láska vyzařuje vlny, které proudí celým Vesmírem.
 
Máte plnou kontrolu nad tím, jak se cítíte a jak budete reagovat na ostatní. Cokoliv menšího než Láska, je získaný návyk, který může být okamžitě změněn. Často tam jsou spory, které začaly před staletími, ale nenávist žije ve vaší generaci. Tyto vazby mohou být zlomeny, takže Láska může proudit mezi všemi rodinami, kulturami a rasami. Přijměte rozdíly druhých, užívejte si rozmanitost, každý z vás má co nabídnout.
 
Není mezi vámi nikdo, kdo je důležitější, než druhý. Uvolněte všechny pocity bezcennosti a nadřazenosti, které pronikají vaší Bytost. Mnoho lidí je pod kontrolou a snaží se zamaskovat své pocity. Tyto způsoby chování jsou nebezpečné pro všechny zúčastněné strany a způsobuje to oddělení od sebe a odpojení od Zdroje.
 
Každý den je ve vašich silách zůstat ve spojení s pocity Lásky Božského Zdroje. Je to Vaše právo od narození, abyste byli šťastní a měli radost v každém okamžiku. Způsoby lidského života škodily tomuto spojení, ale mohou být ihned změněny. Volba je jen na vás.
 
Chápeme, že je obtížné žít ve sféře, která existuje dnes. Přesto existuje na vaší planetě mnoho lidí, kteří vystoupali nad tlachání o nevlídnosti a v současné době se nacházejí ve stavu blaženosti. Vyhledejte tyto Avatary, ať už osobně, nebo prostřednictvím jejich vlastních rukopisů a objevte způsoby, které získali konstantním spojením se Zdrojem.
 
Zjistíte, že každý z nich následuje svou jedinečnou cestu, každý z nich jde po stopách, které vám mohou pomoci k získání stejného osudu. Použijte svůj zdravý rozum a intuici a jděte svou vlastní cestou. Bude to vyžadovat píli, dávat pozor na vše, co říkáte a co děláte a obrovské množství sebelásky, Lásky a disciplíny, abyste se stali milující s radostí v každém okamžiku. Napadá vás něco důležitějšího ve vašem životě?
 
Zaměřte se na své úmysly a věnujte pozornost věcem, které vám přinášejí radost. Pak budete odrazem Boha, kterého hledáte. Neobávejte se o jídlo nebo obživu, protože vše co potřebujete, vám bude poskytnuto, jakmile půjdete s proudem Lásky. Může to znít jako vzdušné zámky, nicméně je to Pravda. Můžete nalézt hodně blaženosti, pokud váš životní styl a hmotné statky budou zjednodušeny. Tím nechceme říci, že bohatý člověk nemůže být blažený, ačkoliv péče o majetek může vyžadovat mnoho času a pozornosti.
 
Vyhledávání většího a lepšího majetku může pro mnohé znamenat úmrtí, nebo se získávání majetku často může stát zbožné. Toto neustálé vyhledávání vyžaduje hodně času a svedlo mnoho lidí z jejich cesty radosti a rovnováhy. Ti, kteří získávají své bohatství tím, že využívají druhé, potřebují ještě více času pro jejich kontrolu. Proto doporučujeme buďte vždy laskaví k druhým a vděční za službu všem. Pokud máte přístup služby a sdílení, vaše srdce plně expanduje.
 
Nemáme na mysli, abyste dbali na potřeby druhých na prvním místě, protože tak vytváříte nerovnováhu. Nicméně vám doporučujeme využívat své talenty a dovednosti pro péči o vaše potřeby i potřeby ostatních, protože tak zvýšíte vaši schopnost radovat se. Dokonce i ti, kteří zneužívají práva druhých by měli využívat ocenění, takže postoj vděčnosti má velký význam.
 
Mnoho lidí hledá své posláni na Zemi. Přesto vám říkáme, že mnozí jste tu jen pro zkušenost života ve fyzickém vozidle. Jiní jsou zde, aby prožili Lásku a radost. Najděte si takovou práci, která vám vyhojuje. Dokonce i práce, která může být považována ze nedůležitou, má vysokou hodnotu, pokud je prováděna s Láskou a radostí.
 
Mnoho duší může být osvíceno pouhým úsměvem neznámého člověka. Nevíte jaký vliv mají na druhé vaše činy a slova. Když opustíte tuto rovinu, půjdete před Recenzní Radu* a budete se zamýšlet nad svým životem na Zemi. Nezapomínejte na to a dělejte rozhodnutí, která zahřívají vaše srdce. Co byste změnili v tuto chvíli, pokud by měla být přezkoumána každá myšlenka, slovo i skutek?
 
Praktikujte Bytí člověka, kterým si přejete být v každém okamžiku. Představte si ve své mysli, jak reagujte ve chvílích, které vám v minulosti přinesly bolest a smutek? Jak budete reagovat na ty, kteří k vám byli krutí? Vybírejte laskavost a činy Lásky v každém okamžiku a váš život bude výrazně posílen.
 
Končíme pro tuto chvíli i když bychom vás mohli povzbuzovat navždy, abyste poznali dokonalost, kterou jste. Jsme přešťastní, když v každém z vás vidíme záblesky vašeho přirozeného ducha přírody. Jsme velmi šťastní, když se tyto záblesky stávají vaším způsobem života. Je to vaše právo od narození žít každý moment život v radosti, Lásce a míru. Buďte vždy vděční za vše co k vám přijde a soustřeďte svou pozornost na pozitivní cestu. Mnoho požehnání vám!
 
*Recenzní Rada je osobní zkušenost, kde přezkoumáváte váš život. Nejedná se o žádný akt rozsudku, je to jen přehled vašich činů a reakcí v průběhu života. Všechny věci, které říkáte a děláte jsou zaznamenány v osobním životním záznamu. Proces přezkumu je podobný jako sledovat svůj život na obrazovce. Jednu věc si zapamatujte, že při přezkumu budete vidět věci z jiného úhlu pohledu – budete zažívat i cítit vše, co všichni kolem vás zažívali a to zejména ve vašich osobních vztazích. Pokud s nimi zacházíte nespravedlivě bez laskavosti, během přezkumu zažijete to, co oni cítili jako důsledek vašich činů. Hlavním cílem této revize je zjistit co funguje a co nefunguje. V důsledku toho si vyberete, nebo můžete být přiřazeni na Druhé Straně na různá místa. Recenzní proces je také nedílnou součástí plánovacího procesu pro ty, kteří se znovu inkarnují na Zemi, nebo na podobné planety.
 
ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Dech je život a život je pohyb. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

Štítky: Pondělí 25. srpna 2014

TZOLKIN 25.8.2014 5 EB kin 252

 
Eb – Člověk, Cesta – Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu

Mnozí se domnívají, že máme jen jednu životní cestu, kterou nazýváme osud. Ve skutečnosti kráčíme v životě po mnoha cestách, které se mohou výrazně lišit v délce, kráse, obtížnosti a učebních lekcích. Jedná se o cesty, které tvoří jednu velkou silnici, po které cestujeme a naplňujeme cíl tohoto života. A to je to, co dělá naši zkušenost lidství tak bolestnou a tak bohatou. Oslavujte hojnost cest ve svém životě, ať už minulých, současných, nebo budoucích a přijměte je plně, zcela a bezvýhradně.


Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to Energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi – Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
 
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
 
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.
 
***
 
Děkujeme za spojení. Chtěli bychom vás povzbudit, abyste se obrátili dovnitř sebe.
 
Neexistuje žádná důležitější činnost, kterou musíte dělat každý den, kromě dýchání a stravování.
 
Mnoho zdravotních výhod je spojených s meditací a každodenní modlitbou.
 
Velkým přínosem pro zdraví na fyzické úrovni je odpočinek a relaxace, protože se tím zbavujete stresu.
 
Při práci s různými problémy budete lépe zvládat stres, pokud se objeví.
 
Psychicky budete stále ve střehu a soustředění.
 
Naučíte se citově vyrovnávat se všemi situacemi a vyrovnanost znovu získat snadněji.
 
Po spirituální stránce je důležité, abyste i nadále praktikovali spojení se Zdrojem.
 
Kdykoliv se cítíte vyčerpaní, mimo střed, unavení, nebo zdrcení, udělejte si čas být ve svém Středu.
 
Trénujte okamžité uvolnění Vědomí.
 
Přichází to s praxí a potřebujete-li dosáhnout pocitu klidu a pohody, toto úsilí za to stojí,
 
Je mnohem více, co bychom mohli na toto téma říci, ale zážitek je mnohem lepší učitel, než řečník.
 
Takže se dnes loučíme s nadějí, že si najdete čas obrátit se do svého Středu během několika příštích okamžiků.
 
PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ – takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

neděle 24. srpna 2014

TZOLKIN 24.8.2014 4 CHUEN kin 251

 
Chuen – Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce
 
Přesně jako příroda a Vesmír mají svoji posvátnou geometrii, stejně tak i my lidské bytosti. Lidské tělo je jedním z nejpozoruhodnějších výtvorů přírodního designu a inženýrství a lidská mysl je jedním z nesložitějších a nejkomplexnějších souborů živého Vědomí. Respektujte a ctěte své tělo a mysl – jídlo, které jíte, myšlenky, které myslíte, cviky, které cvičíte, klid, který si dovolíte a lidé vás rádi uvítají ve svém životě. To všechno jsou rozhodující vyrovnávací základní prvky, které ve svém životě potřebujete k naprosté harmonii. A tedy pokud je vaše tělo a mysl přírodní umělecké dílo - vy jste umělec! Ctěte umělce ve vaší duši.
 
CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO VAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO VAŠEHO ŽIVOTA.
 
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr – říká se – že bude vyslyšen. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
 
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších – šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a „ zlaté ruce “, ale někdy i velké Ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
 
Chuen žehná mimořádným schopnostem lidské bytosti a lidského těla vyjádřit emoce, promyšlený pohyb, tvořivost a rozvíjení silných duchovních a spirituálních schopností. Je čas hrát si, objevovat, tančit, prostě oslavovat, že jste naživu. Je to čistá, nesobecká, nevinná radost, která urychluje vývoj. A jak to udělat? Musíte se osvobodit od všech omezení a hranic, strachů, hrozeb a psychologických her, všech zdí, dveří a stropů. Pronikněte ke své vlastní osobní svobodě!
 
***
 
Zdravíme vás milovaní! Jak se pomalu dostáváme k závěru cyklu Tzolkinu, těšíme se a doufáme, že budete pokračovat v dalším novém kole. V každém cyklu jdete stále hlouběji do sebe, máte více a více odvahy čelit zraněním a bolesti, které blokují energie přicházející přímo ze Zdroje.
 
To se stává, když máte pocit oddělenosti od Boha a narážíte na nízkoenergetické emoce, jako hněv, strach, deprese, opuštění. Kdykoliv vnímáte vyklouznutí z radosti a míru, je čas obrátit se do sebe, dýchat a relaxovat dokud nejste opět v rovnováze.
 
Existuje mnoho způsobů jak se připojit vědomě ke Zdroji. Ačkoliv nejste ve skutečnosti nikdy odděleni od Zdroje, nízkofrekvenční emoce způsobují jako by to tak bylo. Vyzkoušejte různé způsoby a metody, až přijdete na tu, která vám okamžitě znovu připomene, že jste krásná duchovní bytost, která prožívá na krátkou dobu lidství v pozemské rovině.
 
Jeden ze způsobů, jak se znovu spojit, je zůstat v tichu. Zaměřte se na věci, při kterých se cítíte šťastní. Vnímejte pocity vděčnosti a zároveň se zaměřujte na všechna požehnání. Jakmile negativní myšlenka vstoupí do vaší mysli, vyměňte ji za jinou radostnější. Skrze vděčnost se projevuje Láska. Když projevujete Lásku, dveře pro přijímání Lásky se otevřou a umožní přívalu vysokofrekvenčních energií proniknout do celé vaší bytosti.
 
Meditujte denně, byť jen 10 minut. Buďte aktivním meditujícím zaměřeným na všechno, co vám přináší radost a milující okamžiky plné klidu. Na Zemi je mnoho Avatarů, kteří této úrovně existence dosáhli. Už pro ně není dřina práce, kterou kdysi pohrdali. Těší se výbornému zdraví, vybírají si jen potraviny, které zvyšují prosperitu jejich těla. Umožňují všem vybírat si a dělat to, co si vyberou a zasahují pouze v případě, pokud jsou požádáni. Této úrovně dosáhli pochopením, že vše je vždy v pořádku. Bez ohledu na to, co se kolem nich děje, jsou schopní soustředit se na krásu každé zkušenosti.
 
Praktikujte každým okamžikem život jako Avatar, dokud se jím nestanete. Každý má schopnost to udělat. Ale mnozí jsou zablokováni kvůli starým přesvědčením, víře, či chování. Podívejte se každý den hluboko do svého nitra a najděte odvahu čelit svým vnitřním stínům. Osvěcujte je a přijmete vše, co se kolem vás děje, tak uvolníte veškeré nízké energie.
 
Když stisknete vypínač světla, tma zmizí. Jakmile světlo vypnete, tma se vrátí. To samé se děje ve vašem elektrickém systému. Nemůže být tma, když svítí světlo - zároveň to nejde. Váš obvod je navržen pro světelný tok skrze každou buňku. Jakmile se zaměřujete na temnotu uvnitř sebe i druhých, budete tuto energii k sobě přitahovat.
 
Chcete-li žít život plný Lásky a radosti, věnujte tomu svou pozornost. Každým okamžikem, kdy se soustředíte na stíny, je budete k sobě přitahovat. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné najít oblasti, které blokují váš obvod, přijmout nezbytná opatření a zapnout vypínač pro světlo.
 
Najděte si čas podívat se na své stíny a požehnejte jim. Uvolněte je, protože už vám neslouží. Zapněte světlo ve svém srdci a užívejte si každý moment se srdcem naplněným Láskou a vděčností. Nejenom, že to změní váš život, ale bude to také mít vliv na ostatní duše ve Vesmíru, neboť všichni jsme spojeni. Mír s vámi!
 
ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

sobota 23. srpna 2014

TZOLKIN 23.8.2014 3 OC kin 250

 
Oc – Pes - Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimosmylového vnímání
 
Energie Trojky zpochybňuje cokoliv, co dnes zahrnuje vaší osobní autoritu, zákon, nebo hledání spravedlnosti – v jakémkoliv slova smyslu. Takže bez ohledu na to, jak jste zkušení, vyhýbejte se právním záležitostem a nesnažte se používat svojí autoritu způsobem, který ovlivňuje, nebo dopadá na ostatní. Nezačínejte nic nového, neprovádějte jakékoliv změny ve vašem životě. Místo toho se zaměřte na identifikaci, oddělení a uvolnění veškerých špatných návyků, negativního myšlení, nebo vlastních neřestí a udělejte energetický prostor pro hojnost a prosperitu.
 
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI – cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.
 
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své „ smečce “, mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.
 
***
 
Zdravíme vás drazí. Cítíte ve vzduchu vzrušení, když se rozhodujete správně? Přemýšleli jste někdy odkud ten pocit pochází? Proč jsou některá rozhodnutí správná, zatímco jindy se objevuje ve vaší mysli bitva? Jak tedy vybrat nejlepší výsledek situace? Často se stává, že něco cítíte správně a to proto, že jste nastavili jasný záměr. V takových chvílích jdete s proudem Stvoření. Víte co chcete, víte co dělat a víte co chcete získat. Bez ohledu na to, co vám někdo jiný říká, víte že se pohybujete vpřed, protože přijímáte nezbytná opatření k dosažení cíle.
 
Jakmile máte tuto jistotu, můžeme vám my - na Druhé Straně - pomoci zhmotnit vysněnou realitu. Je to něco jako mít pracovní postup, jak přesně to má být. Vidíme váš požadavek, který je jasným záměrem a je-li poháněn vášní, začíná se formovat a my vás můžeme vést k cíli.
 
Velmi často se však stává, že člověk se vzdá a spadne do osidel pochybnosti, nehodnosti, úzkosti a strachu. Je často podporován dobrými úmysly rodiny, či přátel, kteří mají obavy. V případě, že se člověk rozhodne vytrvale pokračovat ke svému cíli, můžeme před něj pokládat možnosti, aby se pohyboval po své cestě. Tyto synchronicity budou pokračovat, dokud nedojdete k cíli. Nicméně vám chceme připomenout, že i když máte malé obavy, může to bránit pokroku, takže se obraťte dovnitř a hledejte kódy přesvědčení a negativního myšlení, které vám brání posunout se ke svým snům.
 
Rádi bychom vám připomněli slovo obezřetnost. I když vaše záměry mohou být dobře míněny, můžete váhat v rozhodování a přijmout nevhodnou radu. Nikdo ale nemůže znát touhy druhého člověka přesně. Takže se může snažit vám bránit, abyste neudělali chybu, nebo je jeho přáním ovládat, protože váš sen není v zákrytu s jeho touhami.
 
Je nezbytné nutné, aby každý člověk věnoval pozornost svým vlastním myšlenkám ještě před tím, než se stanou slovy, nebo činy. Ujistěte se, že v žádném případě nebráníte ostatním, aby byli v souladu se svými sny. Můžete vyslovit svou pravdu s tím, že se jedná pouze o váš názor. Nenuťte vaše přání druhým, protože jinak byste mohli potlačit jejich vášeň i životní sílu, která je pohonnou hmotou samotné podstaty. Byli byste rádi, kdyby někdo udusával vaši vášeň?
 
Dávejte pozor, abyste nespadli do této pasti a to zejména pod záminkou „ Já jen chci pro tebe to nejlepší.“ Nechte všechny bytosti, aby si vybíraly svá rozhodnutí, co je pro nejlepší. Dokonce i malým dětem by to mělo být umožněno, aby v menších záležitostech dělaly svá vlastní rozhodnutí. Toto je základ a podstata svobodné vůle a zkušeností a také hlavní důvod, proč jste se inkarnovali na úroveň této existence.
 
Opouštíme vás pro dnešek s těmito myšlenkami. Přemýšlejte o nich a integrujte ty, které jsou pro vás pravdou. Váš nejlepší zájem nám leží na srdci, proto tato Poselství sdílíme a víme, že každý kráčí jedinečnou cestou, takže ne každé Poselství bude pochopeno, oceněno, nebo relevantní. Chceme se prostě podělit o mnoho možných řešení problémů s těmi, kteří je chtějí řešit.
 
Milujeme vás nadevšechno a těšíme se na dobu, kdy spolu budeme hovořit způsobem, kde není třeba psaných slov. Během meditace volejte naše jméno. Budeme vás podporovat a povzbuzovat, protože všichni jsme bratři a sestry z jednoho Zdroje a všichni se k němu vrátíme ve správný čas.
 
Vybírejte Mír, Lásku a Radost!


Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pátek 22. srpna 2014

TZOLKIN 22.8.2014 2 MULUC kin 249

 
Muluc – Měsíc – Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, DHARMA, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, Síla očištění, progresivita, Síla změny pohledu, podvědomí
 
Pro dosažení skutečné rovnováhy musíte jít na zlatou čáru, která leží přesně uprostřed dvou extrémů. Koncept je jednoduchý, ale praxe je něco jiného. Tam je vždy světlá strana a temná, jing a jang polarita, správné a špatné. Naším životním úkolem je dosáhnout rovnováhy mezi těmito dvěma náboji, zejména v tom, co souvisí v našem životě s osobní karmou a to bez ega, souzení a touhy po pomstě. Teprve pak můžete vstoupit do stavu milosti, míru a hojnosti. Použijte Muluc a Ka (2) k vyrovnání energií, harmonizaci života a vyrovnání všeho, co ještě čeká na vyřízení.
 
MULUC v yuakatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.
 
Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC.
 
Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum.
 
Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.
 
***
Vítejte v čase našeho shromáždění. Děkujeme vám, že jste aktivní součástí Vzestupu Země i obyvatel. Bez vaší pomoci by bylo ve vašem světě mnohem více hustoty. Každý, kdo přináší Světlo do tohoto světa, celému procesu velmi pomáhá. Ačkoliv by nebylo nic špatného na tom, kdyby se svět zhroutil ještě dnes, ale mnozí z vás chtějí udělat víc, než je ve vašich silách, aby zachránili planetu před zničením.
 
Možná se ptáte: “Co mohu udělat já pro pomoc při Vzestupu“. Jednou z hlavních věcí, kterou můžete udělat je zvýšit vibraci Lásky. Pokud by to každý udělal, zmizely by všechny války, hlad a přestaly by existovat nemoci - v ten moment by se objevila utopie.
 
Je mnoho lidí, kteří bojují proti válkám, jejichž cílem je Mír. Mnozí míroví aktivisté nesoucí zbraně, nutí svou cestu druhým. I když tato opatření mohou mít Lásku a mír ve svých kořenech, stále vytvářejí mnoho neklidu a úzkosti v energetickém prostředí.
 
Žádáme Vás, abyste udělali vše co můžete pro sdílení Vašich snů, cílů, vizí, činů s ostatními klidným a harmonickým způsobem. Vesmír tato opatření podpoří, neboť je harmonické. Jakmile je člověk rozzlobený, potřebuje klid, protože v jeho energetickém poli je disharmonie. Hněv a mír nemohou existovat ve stejném poli. Existuje něco jako spravedlivý hněv, ale stále je to vztek. Pokud člověk může změnit hněv na stav přijetí a to i v případě, že nesouhlasí s tím co dělají ostatní, bude to mnohem více efektivní.
 
Například se mnoho aktivistů podílí na záchraně mořského života. To je velmi ušlechtilá a spravedlivá věc, protože mnoho druhů mořských živočichů umírá zbytečně. Když je ale aktivista naštvaný, prostupuje to celé jeho energetické pole. Hněv je agresivní emoce a může být základem pro dosažení mnoha věcí. To znamená důležitost vyjádření hněvu a internalizovat člověka, aby pochopil.
 
Rozzlobený člověk může dosáhnout hodně, když používá hněv jako palivo k řešení problému. V případě, že hněv je vstřebán a není projeven, může hnisat v těle a oslabovat člověka. Když se hněv používá k řešení situací, může být použit jedním ze dvou způsobů. Negativní cestou, jako jsou násilné akce poškozování těch, kteří ničí ekosystém, místo aby ho chránili. V tomto případě je aktivista zapojen do stejné hry jako agresor proti zvířatům. Hněv plodí nenávist vedoucí k násilí. To není nejlepší způsob jak vytvořit klidný Vesmír.
 
Na druhé straně aktivista může být naštvaný a použít tuto emoci jako palivo pro pozitivní řešení. Možná místo toho, aby terorizoval útočníky, pokusí se je vychovávat. Živobytí soupeře možná závisí na úlovku z oceánu, takže by jeho nutkání mělo být zváženo stejným způsobem. Korporace by měly lépe řešit právní předpisy přijmutím opatření ke změnám zákonů na záchranu oceánů a jejich obyvatel.
 
Vidíte ten rozdíl? 
Když je Láska používána jako základ pro provádění změn, vždycky zvítězí. 
 
Když se pro změny používá hněv a strach, jen to problémy přidává. Ve většině případů je kontrola, hněv, chamtivost a moc palivem pro ty, kteří ničí životní prostředí a Mír na Zemi.
 
Prosíme vás, najděte v sobě způsoby, jak můžete obohatit planetu i její obyvatele prostřednictvím používání vysoce energetických frekvencí založených na Lásce, spíš než na strachu a nenávisti. Lze to udělat a máte mnoho příkladů lidí, kteří to dělají jen takto. Je to vznešená věc, udělat všechno pro zvýšení vnitřních vibrací Lásky. 
 
Jestli nemáte v životě co dělat, uděláte dobře, když se připojíte ke Zdroji a budete vyzařovat Lásku 24/7. K tomu nepotřebujete peníze, vzdělání, fyzické schopnosti; nic jiného, než vůli dělat to. Je to vaše volba. Vybírejte moudře!
 
DRUHÝ Tón – POLARITA – Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

čtvrtek 21. srpna 2014

TRECENA LAMAT

 
Trecenium LAMAT
Kin 248-260
21.8. – 2.9.
Rok – MANIK 2
Long Count 13.0.1.12.8
 
Svěží a plodné Denní Znamení přetékající energií pozitivního růstu a hojností. Lamat představuje semeno, kukuřici, sklizeň a jídlo. Je to nagual všech druhů živočišných a rostlinných semen, znamení plodnosti, úrody a prosperity. Připomeňte si co opravdová hojnost ve skutečnosti je: nejsou to peníze, není to sláva, moc, nebo vliv.
 
Hojnost je život dech beroucí rozmanitosti a forem.
Hojnost je nekonečné množství slunečních paprsků, vody, vzduchu a živin v cyklech pozemské biosféry.
Hojnost je bohatá sklizeň, která přináší dostatek ovoce, zeleniny a obilí pro další sezónu, nebo pro sdílení s vašimi sousedy.
Hojnost je nekonečně přetékající studnice radosti, dobré nálady a štěstí, která nikdy nevysychá a nikdy se neptá „co oplátku“?
Hojnost je ušlechtilost duše bez souzení a záště; duše naprosto spokojené bez toxických emocí a myšlenek.
 
Přemýšlejte o tom, zda žijete v bohatství a co opravdu znamená bohatý, radostný a naplňující život. Ne to, co vám reklamní agenti předkládají, že má znamenat a o co máte usilovat, ne uměle vytvářený idealizmus moderního života, o kterém se mluví v médiích a na internetu. Nedovolte, aby jed závisti, chamtivosti, méněcennosti a srovnávání vstoupil do vaší duše. Respektujte vaše přirozené hodnoty, důstojnost a obohacující život.
 
Užívejte si těchto 13 dnů a oslavujte hojnost ve vašem životě bez pocitu viny a bez váhání. Oslavujte to, kdo jste, co přinášíte tomuto světu a svým blízkým a co svět a vaši nejbližší přináší vám.
 
REZONANCE S VLNOU - OSOBNÍ I GLOBÁLNÍ ÚROVEŇ
 
Vlna HVĚZDY zamyká Pátý Zámek ČASU a třetí Cyklus Geneze. Ale ČAS běží neustále. Galaktické kolo po dokončení celého oběhu znovu podává ruku prvnímu kinu.
 
Jako obvykle – podívejte se na všechny informace z hlediska osobního vztahu s Vlnou. Sledujte pozorně dny související s osobním kalendářem. Snažte se pochopit jejich význam v průběhu celé Vlny. Potom se zaměřte na DVANÁCTÝ Tón a dovolte minulým dnům – jako celku – ještě jednou podívat se na vás. Co bylo plně vyjasněno, co alespoň částečně. „ Kulatý stůl “ vám pomůže podívat se informacím přímo do očí, bez subjektivní projekce, střízlivě a jednoznačně s Láskou.
 
Může se stát, že i poslední Vlna bude nucena nahrát do vašeho života dost nepříjemné Energie. Přijměte je takové, jaké jsou. Nedělejte ukvapené závěry, nesuďte a nevydávejte předčasné výroky. Vyjděte s Láskou naproti tomu, co vám zde bude ukázáno.Vnímejte jaké podněty vnesla do hry Vlna HVĚZDY z hlediska vaší nepopíratelné krásy – krásy Božské Bytosti, dozrávající v pozemském časoprostoru.
 
Obsah duchovního uzdravení obíhá fyzický svět kolo za kolem. A po každém otočení jsou vaše individuální výsledky prosívány přes stále jemnější síto. Tímto způsobem ČAS zachytává stále více a více „trnitých“ energií, které nepasují do vašeho Světelného Vzorce. Zkuste vyhladit všechno, co spadne do vašeho síta během 13 dnů Vlny.
 
Na konci posledního dvacátého období Tzolkinu je ještě třeba podívat se na celý 260 denní cyklus, abyste viděli, co nového se objevilo v oblasti Vědomí; jaké procesy rozvoje a uzdravující programy byly nahrány v průběhu ČASU; jak probíhala korespondence mezi vámi a vaším Vyšším JÁ.
 
Porovnejte, jak jste chápali téma LÁSKA před 260dny a jak mu rozumíte dnes. Zkoumání téma LÁSKY je úkolem číslo jedna. Nejprve je třeba naučit se milovat sami sebe a teprve potom můžeme obdarovat svými city druhé. Nezapomeňte, že milovat sám sebe nemá nic společného s egoismem, stejně jako láska k bližnímu neznamená lásku nade všechno.
 
Každý člověk je bytost hodná věčnosti. Každý z nás může využívat nekonečných darů Vesmíru. Všechno je TEĎ dostupné! TEĎ, když jste v sobě probudili dvacítku Obrů, když jste vydobyli svoji moudrost - moudrost dvaceti Pečetí- stáváte se dokonalým Stvořitelem. TEĎ můžete převzít roli ZDROJE. Možná budete sem tam vyhlazovat drobné nerovnosti. Věřte, že ČAS je vaším nejlepším poradcem na cestě.
 
Vlnu HVĚZDY uzavírá ŽLUTÉ SLUNCE 13, které je Galaktickým Portálem. Vyhlazuje absolutně všechno, na co na cestě narazí, proto je TŘINÁCTÝ Den Vlny pro vás nejdůležitějším dnem pozorování. Manifestuje se zde osobně vaše Spirituální Bytost – vaše BOŽSKÉ JÁ.
 
Není náhoda, že čteme ve starých mayských proroctvích, že návrat Kosmických Předků se uskuteční ve Vlně HVĚZDY stojící už nad ČASEM.
 
Přehled Vlny LAMAT
 
LAMAT 1
MULUC 2
OC 3
CHUEN 4
EB 5
BEN 6
IX 7
MEN 8
CIB 9
CABAN 10
ETZNAB 11
CAUAC 12
AHAU 13 - galaktický portál
 
GALAKTICKÉ PORTÁLY - Dny, ve kterých proces rozvoje na Zemi postupuje podle práv nezávislé dynamiky a dny, ve kterých zaznamenáte přímý účinek energie z Kosmu. Tato pole v modulu Tzolkin odhalují velmi subtilní VEDENÍ s dokončováním korekcí pomocí kosmických Energií. V těchto dnech je síla dopadu Energie mnohokrát větší.( můžete sledovat kontinuitu např. se sluneční aktivitou, fázemi měsíce)
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

TZOLKIN 21.8.2014 1 LAMAT kin 248

 
Lamat – Hvězda – Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost

Obzvláště důležitý je v této Treceně první den. Hun (1) je silná iniciační energie, která násobí sílu Lamat a rozmnožuje všechny věci do hojnosti. Cokoliv si přejete v životě zlepšit, nebo dovést k hojnosti, ať už emocionální, mentální, nebo fyzické, vaší, nebo někoho milovaného – zapojte do toho Hun a Lamat ještě dnes!Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodili se v této Energii, mívají zpravidla šťastný osud – ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokážou pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.
 
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod – vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
 
***
 
Zdravíme vás. Jsme velmi vděční za chvíle, kdy jsme s vámi. Jsme potěšeni, že jste si našli čas obrátit se dovnitř a vyčistit zavazadla, která vás přetěžují a skličují. Jak je možné dostat se do stavu sklíčenosti v této sféře? Negativní kódy přesvědčení působí jako magnet přitahující negativní myšlenky a názory. Věřte, že když říkáme negativní, nesoudíme tento význam, ale snažíme se s vámi navázat spojení slovy, kterým budete rozumět. Tyto negativní myšlenky se slepují k sobě a vytváří masu zapletených energií, které sahají ven z Vesmíru jako antény a říkají „ Tady jsem, pojďte ke mně“. Jakmile člověk začne chápat podstatu projevování fyzické reality, může začít uklízet nepořádek, jednu vrstvu po druhé dokud se nerozpustí úplně.
 
Jakmile je něco odstraněno, jako každé prázdné místo na Zemi se něco jiného snaží tuto prázdnotu zaplnit. Proto je důležité, abyste vyplnili mezery myšlenkami, které jsou půvabnější. Myšlenky tvoří realitu, takže si vyberte ty, které vás dovedou k výsledku, po kterém toužíte. Máte-li myšlenku, která je znepokojující, nebo nežádoucí, okamžitě vyberte jinou, která vás dovede ke zvolenému osudu.
 
Nízké myšlenky vibrují pomaleji. Tato pomalá rychlost umožňuje interakci s fyzickou hmotou. Tímto způsobem se rodí onemocnění. Vyšší frekvenční vibrace prochází a protékají skrze tělo jako jiskřičky světla a Lásky. Když vyměníte nižší myšlenky za vysokofrekvenční, jako je Láska a mír, osvětlujete v podstatě své zátěže. Letíte dnem s nižší hmotností, která vás držela dole.
 
Jakmile zvýšíte svůj energetický vibrační vzorec, budete k sobě přitahovat situace i lidi na stejné frekvenční úrovni. Zjistíte, že mnoho věcí z minulosti vás již nepřitahuje. Najdete zde vztahy, které jsou příjemnější a vyzrálejší a strávíte mnohem méně času s lidmi, kteří vibrují v nižší hustotě. Jak budou vaše vibrace vyšší a vyšší, vaše zájmy, záliby, práce, bydliště, kde žijete a vše, co děláte, se bude měnit.
 
Začnete si všímat změn ve výběru potravin a způsobu života. Věci, které vás držely v zajetí odpadnou, jakmile se naučíte uplatňovat právo svobodné vůle a metody odpočinku a relaxace. Život bude mít nový význam, hned jak uvolníte myšlenky a přesvědčení, které vám ubíraly čas i energii. Vaše vášeň a nadšení rozkvetou, když obnovíte energii a nasměrujete jí do všeho, co vám přináší radost a potěšení.
 
Začnete chápat, že jste Jedno s Vesmírem a jeho všemi obyvateli. Jakmile tato realita prosákne do každé vaší buňky, naučíte se s trpělivostí přijímat všechny věci. Už se nebudete starat o „ co kdyby “ budoucí negativní záležitosti. Budete se více zajímat o „ co kdyby “ budoucí příznivé události.
 
Všechny možnosti můžete odstartovat ihned. Co si přejete? Jaké kroky nyní uděláte, aby vás dovedly k dosažení vysněného cíle? Jak můžete tohoto cíle dosáhnout? Kráčejte po vlastní cestě, přičemž odbočení na vedlejší cestu vás vždy vrátí na hlavní trasu, jakmile jste získali znalosti a zkušenosti, které vám vedlejší cesty nabídly.
 
Nesoustřeďujte se na „ co kdyby “, které smršťuje vaše energetické pole. Soustřeďte se na „ co kdyby “, které ho rozšiřuje.
 
Přišel váš čas začít létat a užívat si život naplno!
 
Buďte laskaví a zdvořilí k sobě i k ostatním lidem. Věřte, že váš osud držíte v rukou jen vy! Mnoho z nás na Druhé Straně vítá každou příležitost pomoci vám, jakmile se rozhodnete odložit zátěže. Pojďte s námi létat na věky a žít život jako Zdroj přinášející čistou Lásku pro všechny!
 
PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ –PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
 
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Je to silná Energie, protože má co do činění s počátkem nové Treceny. Jednička také představuje myšlenku – nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří vaši budoucnost – co dnes zasejete – to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

středa 20. srpna 2014

TZOLKIN 20.8.2014 13 MANIK kin 247

 
Manik – Ruka/ Jelen – Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnost, oblast léčení, dosažení cíle i přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.
 
Největší síla je vždy neviditelná. Jsou to skladby ve vašem srdci, myšlenky ve vaší mysli, životní sny, o kterých sníte. Kdo psal ty skladby, kdo vložil myšlenky do vaší hlavy, kdo maloval ty sny? Pokud nejsou vaše, někdo ukradl vaši sílu. Vezměte si ji zpět. Vezměte si zpět sílu, která je přirozeně vaše od narození, až do smrti. Oviňte posvátného koyopu šňůrou z energie Oxlahun (13) kolem krku
Manik velkého jelena - jděte vpřed, a získejte zpět sílu duše, která byla vaše odjakživa!
 
Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je:chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.
 
***
 
Milovaní věřte, že jste milováni. Buďte Láskou vždy a ve všech směrech. Nastavte ji jako svoji každodenní praxi a uvidíte, jak všechny strachy i nemoci budou padat na druhou kolej.
 
Oslavujte sami sebe a zůstaňte ve spojení s Božským Zdrojem, který umožňuje všem požehnáním proudit skrze vás. Lze toho dosáhnout nejlépe prostřednictvím pozitivních myšlenek, slov Lásky a činů stejného druhu. Všechno ostatní vás odděluje od Zdroje, vašich bližních a není hodno vašeho času, ani úsilí. Vyjděte dnes ven a nechte vaše Světlo zevnitř zářit ven na všechno, na co narazíte.
 
Buďte vděční za každou příležitost, hledejte ve všech věcech požehnání. Některé věci může být těžké přijmout jako požehnání, nicméně je to dar - co vám to vždy přináší. Dávejte pozor na všechno, co se děje kolem vás a je to méně než příjemné, přemýšlejte, jak se těmto věcem v budoucnu vyhnout, protože díky Zákonu Přitažlivosti jste stále přitahování k určité úrovni.
 
Zmocněte se Vědomí, že Bůh sídlí uvnitř vás – není to subjekt, který je třeba prosit. 
Věřte tomu, že máte schopnost každým okamžikem tvořit svou budoucnost.
 
Vybírejte všechny zážitky a zkušenosti moudře a přijměte jako pravdu jen to, co vám přináší laskavost, Lásku, hojnost, radost, klid a naději pro vás i od vás.
 
TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s třinácti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

úterý 19. srpna 2014

TZOLKIN 19.8.2014 12 CIMI kin 246

 
Cimi – Spojka – vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok
 
Životní zkušenost může být utrpení stejně jako extáze; může to být snadné, může to být neskutečně obtížné; může přinést bolest, stejně jako může přinést radost. Nejedná se o opačné strany ani o to, že by byly v rozporu – jsou to jen různé projevy jedné tváře. Musíte je všechny procítit a prožít, abyste pochopili, co to znamená žít tak, že můžete zemřít a znovu žít budoucí život. To je moudrost našich předků a duší Starších, které nás vedou na Druhou Stranu a s nimiž nás dnes Cimi spojuje.
 
Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM – je jedno, s čím – dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může uvolnit z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.
 
CIMI představuje v yucatánském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí ke znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme osvícení a získáváme vědomí moudrosti našich předků.
 
Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro Cimi přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.
 
***
 
Zdravíme! Jsme potěšeni, že s vámi můžeme sdílet tento čas. Děkujeme vám, že integrujete naše slova, které s vámi rezonují. Na Zemi je už hodně světla a vzrůstajících frekvencí, protože se mnozí ladí na svou skutečnou duchovní povahu a zvyšují schopnost milovat. Je to stejné jako se vlní vlnky, když hodíte kámen do rybníka – tyto frekvence Lásky pochází od vás. Láska je energie – vibrace, která nezná hranic a pokračuje dál celým Stvořením.
 
To je ta Láska, kterou vás Bůh miluje. Děje se to přes vibrace Lásky cestující v každém okamžiku celým Stvořením a umožňuje všem být v neustálém kontaktu se Zdrojem. Temné myšlenky se slepují navzájem jako lepkavá hmota, narozdíl od volně plynoucí podstaty myšlenek vyzařujících Lásku.
 
Jakmile člověk naplňuje mysl a denní aktivity nízkou energií a myšlenkami strachu, hněvu a nenávisti, jeho energetické pole se hroutí, což umožňuje velmi pomalý pohyb vpřed. Tyto myšlenky se drží uvnitř energetického pole člověka a necestují daleko od něj. Lidé, kteří žijí v tomto stavu mysli přitahují ostatní, kteří o sobě smýšlí stejně. To je Zákon Přitažlivosti v akci.
 
Lidé, kteří tráví mnoho času pobýváním v negativních myšlenkách, jsou obecně více ohrožováni nemocemi, samotou, depresemi a řadou neduhů. Aby bylo možné vyléčit jakoukoliv nemoc, je třeba nejprve sledovat vlastní myšlenky. Už jste někdy zkoušeli pomoci někomu, navrhli mu něco a on odmítl vaši radu? Nikdo nemůže přijmout vaši radu, pokud není ochoten změnit myšlenky a kódy přesvědčení.
 
Opět klademe důraz na kódy přesvědčení. Pokud máte problémy se srdcem je pravděpodobné, že máte přesvědčení mnoho let zpátky spojená s myšlenkami „ Měl jsem Lásku, která mi zlomila srdce. Mé srdce nepracuje správně.“ Možná jste zablokovali tok Lásky kvůli ranám z minulosti, což ovlivňuje tok krve do srdce.
 
Každá negativní myšlenka ovlivňuje vaše fyzické tělo a vede k onemocnění. Tyto negativní slepené myšlenkové formy blokují tok Lásky v těle. Nejen, že tím vytváříte onemocnění těla, ale také narušujete obvody vašeho duchovního proudu. To je důvod proč má mnoho lidí zavřenou mysl a Vědomí - pokud jde o duchovní rozhovory - takže nejsou v souladu se vzorcem, který jste vy přijali jako pravdu. Toto uzavření mysli také ovlivňuje schopnost člověka naladit se jasně na Božský Zdroj, na své Vyšší Já, Vyšší Já někoho jiného, nebo na Andělské Průvodce.
 
Tito lidé mentálně uzavřeli mysl, což znamená, že zavřeli dveře, aby se mohli naučit nové téma, které odmítají přijmout. To vede k bolestem hlavy, migrénám, mozkovým nádorům, výdutím apod. Tím, že je zablokován energetický tok, je ovlivněn fyzický tok. Východní medicína si toho byla vědoma po celá staletí. Ovlivňování toku energie jasně ukazuje působení akupunkturních jehel, které ovlivňují bloky v meridiánech těla. Když se člověk rozhodne dát přednost negativním myšlenkám, pokračuje v budování energetických blokád - mstí se svému tělu.
 
Všichni jste byli svědky emocionálních rozhodnutí svých i druhých lidí, kteří myslí z pozice strachu, nedůvěry, či nenávisti. Jakmile je tento kód přesvědčení základem, všechna následující přesvědčení jsou na tomto základu postavena. Mluvili jsme o tom dříve a nebudeme to opakovat, jen vám připomínáme, že emoce jsou palivo.
 
Máte sílu být vždy neutrální, bez ohledu na to, co se děje. Aby bylo možné zachovávat rovnováhu mysli a harmonii, meditaci, modlitbu a čas v tichu je třeba dodržovat v pravidelných intervalech. Pokud studujete naše slova po celý rok, máte k dispozici mnoho nástrojů, návrhů a způsobů, jak to udělat.
 
Myšlenky, kódy víry a přesvědčení jsou základem pro váš celkový stav fyzického, emocionálního, mentálního a duchovního Bytí.
 
24/7 dávejte pozor na své myšlenky. Pokud vás nepodporují, ničí vás. Udělejte všechno pro to, abyste změnili myšlenky na vysokofrekvenční myšlenky – tím vytváříte zdraví a rovnováhu. Sledujte sami sebe, kdykoliv se něco chystáte udělat a způsobuje to pokles vaší energetické hladiny. To zahrnuje myšlenky, slova, potraviny, místa, která navštěvujete, lidé, se kterými jste ve spojení, pracoviště, záliby a všechno všechno, všechno, co říkáte a děláte.
 
OKAMŽIK PŘÍTOMNOSTI JE VAŠE BUDOUCNOST
 
Vybírejte moudře, jak budete tento okamžik trávit. Ups ….a každý další okamžik! Žijte plně v přítomnosti a užívejte si dar života!
 
DVANÁCTÝ Tón – POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den „ zúčtování“ všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pondělí 18. srpna 2014

TZOLKIN 18.8.2014 11 CHICCHAN kin 245

 
Chicchan – Had – Vitalita, vášeň, moudrost těla, Tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.
 
Nesete starověkou sílu hluboko v sobě, ve vašem těle i duši, sílu kterou má moderní společnost zapomenout…....a na kterou ti, kteří vládnou tomuto světu nechtějí, abychom si vzpomněli. Tato síla rozvíjí nejvyšší úroveň vašeho potenciálu, ale musíte se nejprve zbavit staré kůže strachu, úzkosti, nedostatku sebelásky a sebeúcty. Shoďte tyto vrstvy stejně, jako se Had zbavuje svých zimních šupin a nechte znovu vzplanout svého vnitřního koyopu a vzlétnete osvěženi a oživeni z popela svého dosud nenaplněného Já do nepředstavitelné a netušené výšky.
 
Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost, nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.
 
Symbol Hada zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.
 
Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma a jsou silní fyzicky i psychicky.
 
***
 
Zdravíme vás, opět vám děkujeme za čas a úsilí být stále lepší, jak možné to je. Čím blíže jste k Bytí v Jednotě s druhými, tím dříve planeta dokončí svůj proces Vzestupu. Je to naše velká naděje, že se všichni rozhodnu přejít ke Světlu, vzdají se potřeby kontrolovat druhé a dovolí si přijímat Lásku Zdroje. Víme, že v celém spektru není taková věc jako temnota, ale ve sféře víry existuje jako by byla skutečná, a proto to tak je. Uvnitř sebe máte schopnost měnit sami sebe. Dosáhnete toho tím, že připustíte, že váš život je iluze. Ačkoliv se to zdá velmi skutečné, život na Zemi trvá jako mrknutí oka. Jakmile budete pokračovat v propouštění negativního myšlení a chovaní postaveného na strachu a chybných přesvědčeních, budete tomu rozumět mnohem více. Do té doby věřte tomu, že je ve vašich silách formovat sami sebe v člověka, kterým chcete být.
 
Neexistuje nikdo, kdo může měnit vaše myšlenky, jen se může podělit o své názory. Pokud nejste ve vězeňském prostředí, není nikdo, kdo by vás mohl nutit kam máte jít, kdy mát přijít a co máte říkat. Všechny tyto volby jsou jen na vás. Doporučujeme vám shodit starou kůži nedůvěry, nespokojenosti, bezmoci, srovnávání a dalších věcí, které vás drží v oddělenosti od druhých a od Zdroje. Všechno jsou to iluze - část hry, když už se o tom bavíme.
 
V každém okamžiku se můžete spojit se Zdrojem. Všichni jste obklopeni Andělskými Bytostmi, které čekají na vaše prosby o pomoc, aby mohly plnit vaše přání. Nikdo nemůže zasahovat do jakékoliv vaší volby. Můžeme zakročit pouze, když nás žádáte - pokud nebudete pokračovat v myšlenkách „ Běda mi, vždycky jsem měl smůlu “.
 
Víme, že je to volba, takže pak tuto skutečnost budete vytvářet. Můžeme vám pomoci jen s tím, co děláte s vášní. Když vyzařujete myšlenky a pocity krásy, zdraví a štěstí, můžeme vás vést k těmto věcem pomocí intuice, myšlenek a synchronicit. Můžete si vybrat a věřit směru, kterému chcete. Udělejte si jasno jak chcete žít, co chcete prožívat a dejte nám vědět, až budou vaše požadavky jasné.
 
Činy hovoří jasně. Jakmile vaše emoce odpovídají vašim činům a slovům, můžeme pomáhat při tvoření vize. Když měníte své chování, dbejte na to, co si myslíte a co cítíte. Udržujte své myšlenky pozitivní a nepadejte do starých vzorců „ Běda mi, musím dělat to, či ono!“ Buďte veselí při každé volbě, kterou uděláte - vybírejte si jen to, co chcete zažívat.
 
Pokud existuje chování, které chcete změnit, buďte vděční za KAŽDÝ KROK, KTERÝ UDĚLÁTE, bez ohledu na to, jak náročné, či hrozné to může být. Zůstávejte vždy v okamžiku přítomnosti s vděčností a zjistíte, že chování může být změněno s minimálním úsilím.
 
Být si vědom toho, co říkáte a děláte je Osvícení.
Změnit věci, které vám neslouží je Osvícení.
 
Buďte veselí a prožívejte život naplno! Uvnitř sebe máte vše, abyste svlékli kůži porážky a negativity. Zahalte se do nové kůže a milujte každou část svého Nového Já. Sdílejte s druhými, co jste se naučili, dáváte jim tak naději, že i oni mohou sloupnout chování, které je drží v oddělenosti od Zdroje.
 
Navždy si zapamatujte, že když jste plně napojeni na Zdroj, není to nějakým provázkem, ale každou buňkou vašeho těla. Jste součástí Boha, ne jen syn Boží. Každým elementem vašeho fyzického Bytí a energetickým polem jste hologram Zdroje. Prolínáte se s ostatními, protože jsou také součástí Boha. To je Jednota o čem tu mluvíme. Nejste jen bratři a sestry, ale jste bratrem, sestrou, ptákem, stromem….Přemýšlejte o těchto slovech, dokud plně nepochopíte jejich význam.
 
JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE – osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku. Nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

neděle 17. srpna 2014

TZOLKIN 17.8.2014 10 KAN kin 244

 
Kan – Zrno – Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola Ega, sex
 
Pokud existuje něco, nebo někdo, kdo negativně ovlivňuje vás, nebo váš život, nebo vás jakýmkoliv způsobem drží zpátky a zejména, pokud jsou tyto vlivy zakořeněny v minulosti – dnes je dobrý den na neutralizaci tohoto odpadu. Řešení bez ohledu na skryté příčiny to může popohnat, zcela zlomit toxické účinky, nebo tento proces alespoň nastartovat. A na pomoc máte Lahun (10) s vrozenou rezonancí pro mezilidské vztahy a spolupráci - to znamená, že můžete zavolat těm, kteří vás milují a podporují. Nechoďte do toho sami, pokud na to nemáte.
 
Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka, žijícího v symbióze s faunou i florou – místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podněcují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle.
 
Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost.
 
Nativní KAN jsou mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná – musí proto být dobře řízena.
 
***
 
Zdravíme vás drazí! Jak se blíží konec tohoto cyklu, už se těšíme na další pokračování a spolupráci v novém cyklu. Vidíme hodně růst vás, kteří pilně pracujete na prohlubování znalostí o Vesmíru a vašem významu v něm.
 
Cítíte rostoucí vzrušení z toho, jak se vy i ostatní snažíte odlehčit svůj náklad a prosvítit vaše obvody? Cítíte radost pokaždé, když prolomíte závazky, které děláte ze strachu? Hoří vaše vášeň, když se pustíte negativního myšlení, kterému jste dovolili, aby měnilo váš život? Je vaše schopnost milovat vyšší? Máte pocity Lásky, když se s druhými spojujete od-srdce-k-srdci?
 
Měníte své stravovací návyky, vybíráním menších porcí jídla, které je živé a zdravé? Už jste udělali něco pro své tělo, aby bylo silnější a živější? Jsou všechny vaše vztahy vyhlazené se schopností komunikovat hlouběji a mluvit pravdu? Zbavujete se každý den věcí, které vás stahují dolů? Už jste si všimli vašeho růstu a zralosti za poslední rok?
 
Udělejte si čas a přemýšlejte o těchto změnách, pro kontrolu si je můžete i psát. Když vnímáte beznaděj, nebo přijdou nepříjemné chvíle, můžete nahlédnout do tohoto seznamu úspěchů a uvědomit si, že všechny možnosti jsou na dosah ruky. Vzpomeňte si, že zpočátku to bylo obtížné, ale svým úsilím jste dali své sny do pohybu - bez ohledu na změny, které byly nutné pro dosažení cíle.
 
Jaké jsou vaše sny v tomto roce? Na jaké oblasti života se teď zaměřujete? Jaké změny chcete udělat? Možná je můžete připsat dolů na svojí tabuli vizí, což vám pomůže udržet neustálé zaměření v TEĎ a TADY na cíl. Nezapomeňte se chovat, jakoby již cíle bylo dosaženo a vybírejte pouze činnost, která vám pomůže dosáhnout požadovaných výsledků.
 
Vybírejte Lásku, obracejte se často do vašeho Středu a pohybujte se vpřed s Vědomím, že vaši Pomocníci jsou s vámi a dar přítomnosti Boha uvnitř vás.
 
Co ještě potřebujete?
 
Je vám dáváno vše, jakmile věříte a vaše srdce je naplněné Láskou. Dělejte každý krok s odvahou a s vědomím, že vy sedíte za volantem a máte nohu na plynu. Bavte se dnes a užívejte si život v radosti!
 
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

sobota 16. srpna 2014

TZOLKIN 16.8.2014 9 AKBAL kin 243

 
Akbal – Noc – Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny
 
Pokud jste zadaní, zkuste nastavit datum svatby na dnešní den. Bolon (9) v Akbal je nejvhodnější den pro lásku, romantiku, manželství. Bolon je nejoblíbenějším dnem Mayů pro důležité obřady. Můžete také navrhnout, aby partner oznámil v tento den váš závazek, nebo oslavu vašeho výročí. A pokud nemáte naplánované žádné takové události, nebo obřady, nemějte pocit, že jste o něco přišli, je to velký den, kdy můžete říci muži, nebo ženě, kterou milujete, že tak učiníte.
 
Glyf Akbal představuje moudrost noci. Symbolika znamená cestování v našem prázdném vnitřním prostoru - temným podsvětím, kde opouštíme Ego a nacházíme moudrost, přicházíme na to, že testy se staly naším největším pokladem, zde se rodí nový úsvit a nové nápady. Nativní Akbal mají okouzlující chování, mnoho milostných vztahů a silný vliv na svět. Pokud prošli cestu temnou nocí duše, jsou to vynikající terapeuti. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů.
***
 
Zdravíme vás drazí. Stále platí, že jsme velmi vděční za náš společný čas. Brzy tento cyklus skončí a začne nový, kde půjdeme ještě hlouběji. To je naše naděje, že budete po zbytek času na Zemi studovat naše Poselství, dokud nebudou zcela uvolněny negativní myšlenky a nahromaděné strachy.
 
Doufáme, že se rozhodnete dále pokračovat ve spojení s Božským Zdrojem a VŠÍM CO JE. Jakmile uvolníte zablokované elektrické obvody v těle, bude vaše schopnost naladit se na Zdroj, Vyšší Já a Duchovní Průvodce mnohem vyšší.
 
Věřte, že každým okamžikem života jste za volantem. Máte svobodnou vůli zvolit si emoce, nebo události, které chcete vyzkoušet. I když jsou poněkud těžší vzhledem k pravidlům v celém Vesmíru, či interakcím s druhými bytostmi, stále se můžete rozhodovat, jak v každé situaci reagovat.
 
Doporučujeme vám pilně pracovat na zvýšení schopnosti milovat všechny bytosti a zkušenosti bezpodmínečně bez jakékoliv formy hodnocení. Dovolte prostě všemu Být. Stejně jako vy si přejete vyjadřovat svou svobodno vůli, dovolte ostatním totéž.
 
Dávejte pozor, abyste nesoudili volby druhých, protože neznáte pravý důvod jejich růstu. Pro sebe si vyberte vždy Lásku, mír a radost, vaše tělo vibračně poroste a zkušenosti se změní způsobem, který je v současné době mimo vaše chápání.
 
Doporučujeme vám do všech situací a emocí přinášet Světlo. Vyberte si jednu z mnoha metod, kterou jsme v minulých Zprávách navrhovali, nebo jinou, která vám vyhovuje a soustřeďujte pozornost 24/7 dovnitř. Spojujte se s Božským Zdrojem, s Vyšším Já, Duchovními Průvodci, žádejte o moudrost a o to, co je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných.
 
Vytrhněte negativní myšlenky, které zabírají místo novým kódům přesvědčení. Vyměňte je za myšlenky Lásky, míru a radosti. Pociťujte vděčnost za všechny minulé zkušenosti a všechna požehnání, které dostáváte v tuto chvíli. Uvolněte bolest, strachy z dávných časů a starosti o dny, které přijdou. Opírejte se sami o sebe v každém okamžiku a buďte vděční za tuto zkušenost na Zemi. 
 
Není třeba hledat štěstí mimo vás, nebo něco, co vám přinese radost, protože Bůh sídlí uvnitř vás a vy jste součástí Zdroje.  Jste propojeni navždy. Nikdy na to nezapomeňte. Osvoboďte se od myšlenek oddělenosti. Nikdy nejste sami, nikdy jste nebyli sami, jen jste ztratili paměť. 
 
Buďte spojeni každým okamžikem s vděčností a touhou rozpomenout se na své spojení a svátost, kterou jste.
 
Kráčejte vpřed s radostí a požehnáním za vše, na co narazíte, koupejte se v paprscích Lásky od Bytostí, které jsou schopny posílat jí vám i nám.
 
DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami, je symbolem ženy a ženského Universálního principu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 
 
 

pátek 15. srpna 2014

TZOLKIN 15.8.2014 8 IK kin 242

 
Ik – Vítr – Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně
 
Pokud situace ve vašem životě volají po diplomacii – dnes je pro to dobrý den. Uaxac (8) vám pomůže vidět a pochopit věci z holistického hlediska, zatímco IK – energie propojenosti a komunikace, držený vysoko na roztažených křídlech Men, umožňuje jasnost vize a koncizní konkrétní řešení. Vaším úkolem je navigovat situaci a držet kýl neutrálně, vyhýbat se osobním snahám, egoismu a manipulativním tendencím, ať už vašich, druhých, nebo obojí.
 
Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec můžete být vznětliví, nerozhodní, nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.
 
Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.
 
Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní – neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují mohli svobodně dýchat.
 
***
 
Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. To znamená, že se snažíte a jste připraveni udělat změny ve svém životě. Tím, že si přejete změny je vidět, že máte odvahu čelit svým obavám a překonat je. Je třeba si také uvědomit, že na druhé straně se ale bojíte volnosti a svobody. Když se podíváte do zrcadla a uvidíte co leží uvnitř vás, budete lépe připraveni vyjadřovat svou image druhým - KDO JSTE.
 
Mnohým zazáří vaše cesta a budou vás následovat. Máte k dispozici bezpočet knih, videí, CD, které vám pomohou udržet se na své cestě. Občas je dobré vědět, které informace jsou pro vás ty nejlepší.
 
Nejjednodušší způsob je následovat svou intuici a synchronicity.
 
Pokud jste se nenaučili jasně komunikovat s Vyšším Já, existuje celá řada metod, které vám pomohou rozlišit nejlepší informace určené vám. Jedna spolehlivá metoda se jmenuje SVALOVÉ TESTOVÁNÍ. Tato metoda zahrnuje spolupráci s druhým člověkem.
 
Všechno kolem je energetické pole. Toto pole je interaktivní s vaším energetickým polem. Když budete držet předmět vedle vašeho srdce, energie, kterou vyzařuje, bude reagovat na energii vašeho srdce, těla a čaker. Svalový test determinuje, které energetické pole posiluje, nebo oslabuje vaše energetické pole.
 
Nechte vaši dominantní ruku podél těla. Z dlaně udělejte volnější pěst. Ve vaší nedominantní ruce držte předmět (kniha, léky, byliny) vedle srdce. Druhý člověk použije dva prsty a s mírným tlakem na horní straně natažené ruky se pokouší tlačit ruku směrem dolů. Současně odoláváte tlaku v natažené paži.
V případě, že energie předmětu posiluje vaše energetické pole, paže zůstane natažená, i když testující tlačí na zápěstí. V opačném případě, když energetické pole předmětu oslabuje vaše energetické pole, svaly v ruce se oslabí a vaše ruka snadno klesne dolů pod tlakem.
 
Pomocí této metody snadno zjistíte které knihy, jídlo, léky, šperky, byliny, oblečení, CD a další věci posilují, nebo oslabují vaše energetické pole. Existují i jiné metody testování – kyvadla a proutky ( Zpráva 190) kineziologie ( Zpráva 191), které mohou být také užitečné. Cílem je vyčistit bloky a vnitřní obvody, takže lehce budete poznávat, co je pro vás dobré.
 
Využijte dnes možnost procvičit nové dovednosti, které vás povedou po jasnější cestě bez překážek. Užívejte si svou cestu a buďte vděční za každou zkušenost, která vám přijde do cesty.
 
Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace – Jak nahoře tak dole – Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

čtvrtek 14. srpna 2014

motto

 
 

TZOLKIN 14.8.2014 7 IMIX kin 241 galaktický portál

 
 
Imix – Drak – energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost
 
Opatrně dnešní den.…. ovinutý kolem tajuplného Imix obtáčí energetický vrchol Uuc ( 7). Můžete létat z jedné reality do druhé, spouštět více myšlenkových pochodů na stejné trati. Pokud necháte všechno mimo kontrolu, můžete snadno ztratit sami sebe. Takže udržujte své vlastní tempo a poslouchejte co Imix opravdu říká. Uuc také přestavuje zakončení, což by mohlo ukončit vládu mysli, vztahy, nebo celkově život a vzbudit další. Spíše, než strach z konce – nebo čehokoliv, co by se mohlo stát – akceptujte to a přijměte jako přirozenou součást života a Vědomí.
 
Stejně jako Ahau představuje konec cyklů, Imix stojí u všech počátků.
 
DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU,
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY
 
Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnotou vodami podsvětí a vyživuje Zemi – prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná – záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.
 
Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji, v tom tkví jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do temných hlubin, snadno ovlivňují kolektivní vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní - vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.
 
***
 
Dnes začíná poslední dvacítka kinů Tzolkinu. Těšíme na sdílení další rok a hlubší čištění negativních myšlenkových forem a kódů přesvědčení, které vás udržují v pocitech oddělenosti.
 
Dnes vás žádáme, abyste hledali touhy svého srdce.
 
Všichni jste do této inkarnace přišli s cílem naplnit své touhy a cíle.
 
Vyladěním svého Vyššího Já se můžete rozpomenout jaká přání to jsou a dále plánovat stopy životní cesty.
 
To lze provést jakmile se zbavíte strachů, obav, negativního myšlení toho, co si o vás kdo myslí. Do té doby budou vaše zprávy zkreslené zapáchajícím myšlením a strachem jít vpřed.
 
Zlomte všechna přesvědčení, která vás tíží a vyjadřujte sebe sama svobodně.
 
Naučte se naslouchat vašemu tělu, protože uvnitř této subtilní diskuze spočívá znalost, kterou hledáte.
 
Věnujte pozornost bolestem, únavě, břišním pocitům a tělesným vjemům. To jsou způsoby, jak se vaše tělo a vnitřní vedení s vámi snaží komunikovat.
 
Pokud není něco v pořádku, je to obvykle kvůli jedné z těchto věcí – buď je to strach a nebo to není pro vás dobré.
 
Uvolnění omezení z důvodů strachu a vnějších vlivů je důležité, abyste rozpoznali ten rozdíl.
 
Dokážete si představit žít svůj život bez toho, co by se mohlo stát a co si o vás ostatní myslí?
 
Udělali byste rozhodnutí, kdybyste s jistotou věděli, že vás dovedou k životu, který si přejete?
 
Žít svůj život bez obav z minulosti, nebo budoucnosti je vaše právo od narození. Je to váš dar – vaše přítomnost. ( Já Jsem Přítomnost)
 
Když budete žít v přítomnosti, budete obdařeni svobodným prožíváním věcí z pocitu Lásky, míru, radosti a vděčnosti.
 
Začněte hned TEĎ odstraňováním bloků, které vás drží od života v přítomném okamžiku.
 
Mějte se krásně, buďte šťastní, s Imix se uvidíme v příštím kole!
 
SEDMÝ TÓN – ZRCADLO – ODHALENÍ – ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo – vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

středa 13. srpna 2014

TZOLKIN 13.8.2014 6 AHAU kin 240

 
Ahau - Slunce - Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovo Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, Uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
 
Nikdy neodpovídá lepší spojení - bojovník a jeho zbraň : Uac (6) je zlaté kopí v arzenálu Ahau. Ztělesňují maximální stabilitu a vytrvalý praktický přístup k životním výzvám. Uac představuje pevné základy, které potřebujete postavit pro vyřešení vašich nejtěžších zkoušek a největších bojů. A Ahau – Pán Slunce vypaluje a čistí cestu pro tyto základy intenzivním vhledem a intuicí, které se mohou zrodit pouze z nejvyššího nadhledu. Takže tak jako Men - Orel, vládce této Treceny krouží nad vaší životní cestou a vaší duší, otočte svou tvář ke slunci a nabijte svou mysl, tělo i ducha.
 
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení kolektivního Vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie Bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
 
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.
 
***
 
Zdravíme vás v tento krásný a velkolepý den! Jsme tu, abychom se s vámi podělili o další poznatky jak funguje váš svět.
 
Doporučujeme vám, abyste každý den věnovali čas vizualizaci, jaký život byste chtěli žít na osobní úrovni v rámci globálního společenství.
 
Berte v úvahu také počínání vlád, šéfů korporací a všechno co se nachází na Zemi.
 
Kde chcete rozmlouvat s přírodou, životem poblíž lesa, nebo na pláži?
 
Přejete si pěstovat své vlastní potraviny, nebo mít místní zdroj čerstvých potravin?
 
Jaké přípravky pro péči o pleť chcete mít k dispozici?
 
Dáváte přednost lékařům, kteří předepisují toxické léky, nebo byliny?
 
Přemýšlejte o každém aspektu života.
 
Věnujte pozornost vaší každodenní činnosti. Buďte vděční za každou zkušenost.
 
Mějte odvahu kvůli oblíbené činnosti vyjít z ulity a podnikněte nezbytné kroky pro vytvoření této reality.
 
Začněte hned TEĎ a nespokojte se s ničím menším, než tím, co si opravdu přejete.
 
Uvnitř vás leží všechny možnosti.
 
Sněte ve velkém, sněte s Láskou a sněte o vítězství Míru v srdcích lidí.
 
Všechno, co si dokáže vizualizovat – dokážete realizovat! 
 
Přemýšlejte o těchto slovech a začněte jednat!
 
ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Dech je život a život je pohyb. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

úterý 12. srpna 2014

TZOLKIN 12.8.2014 5 CAUAC kin 239 galaktický portál

 
 
 
Cauac – Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
 
Kdybyste dostali včas varování o vašich zdravotních problémech a jejich prolomení, jak byste jednali? A kdybyste mohli předcházet vašim zdravotním problémům, udělali byste, co je nezbytné? Pokud vaše odpověď zní v obou případech ano, pak dnešek je den, kdy to můžete udělat! Cauac je velmi příznivý den pro zdraví, léčení a celkovou pohodu a spojení s Ho (5) vám dává na začátku náskok ještě před působením jejich energií, abyste posílili a chránili své zdraví - jednu z nejvíce opomíjených oblastí života. Neodkládejte to. Bez ohledu na to, jak skvěle se cítíte, vezměte dnes na sebe tento závazek a obnovujte každý den Cauac / Ho.
 
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá „universální společenství“ nebo „ nebeský domov Bohů “. Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem ( vnitřní bouře, která přináší život).
 
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob jak směrovat svoji přecitlivělost.
 
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
 
***
 
Jsme velmi poctěni, že jste si vybrali trávit čas s námi. Víme, že váš čas je vzácný a je mnoho věcí, kterým je třeba věnovat pozornost. Pečovat o své vnitřní já je skutečně velmi důležité a jsme rádi, že si to uvědomujete. Dnes bychom se chtěli dotknout téma Lásky. Rádi bychom dnes nechali zářit naše světlo, je to aspekt bezpodmínečné Lásky k sebe sama. Bez schopnosti plně přijmout sami sebe ve všech formách: emocionální, duchovní, mentální i fyzické, nebudete mít možnost dosáhnout Lásky k druhým lidem.
 
Zatímco jste v lidské formě, bezpodmínečná Láska se stává pro ty, kteří nejsou jasně a vědomě připojeni ke Zdroji, velmi obtížná. Když jste odděleni od svého Tvůrce, pocity hněvu, frustrace a zla mohou být ohromující. Chtěli bychom vám ukázat jednoduchý způsob jak se spojit se Zdrojem. To lze provádět kdykoliv budete mít pocity menší než je Láska. Po vědomém připojení ke Zdroji budete v harmonii s vyššími frekvencemi, takže je snazší udržet si vyrovnanost.
 
Je mnoho způsobů, jak se spojit se Zdrojem a pokud již nějaký máte a funguje vám, pokračujte v tom i nadále a zvažte sdílení vaší metody s ostatními. Navrhujeme vám jednu z možných metod, která je velmi snadná. Jednoduše ztište vnější svět. Tuto metodu praktikujte s otevřenýma, nebo zavřenýma očima. Jsou chvíle, kdy řídíte automobil, nebo konverzujete s druhými, takže pak budete muset mít oči otevřené.
 
Pomalu se třikrát nadechněte. Pokud právě s někým komunikujete, požádejte o malou pauzu, nebo mu navrhněte, aby se přidal k vám. Pokud vnímáte silné napětí, buďte raději sami. Důležité je mít dostatek času pro získání stavu vyrovnanosti.
 
Při pomalém dýchání vědomě požádejte Zdroj, aby naplnil vaše srdce Láskou. Představte si zážitek, který vyvolává pocit klidu, Lásky a míru ve vašem srdečním centru. Když vydechujete, uvolněte Lásku, to obklopí i člověka, který je ve vaší přítomnosti. Můžete takto promítat Lásku do všech situací, kterémukoliv člověku, nebo místu, které jsou příčinou vaší nerovnováhy. S praxí vám budou tři nádechy stačit, abyste byli soustředění, uvolnění a zaměření. Pokud potřebujete více času pro uvolnění, dopřejte si ho.
 
Rádi bychom vám také řekli, že to obecně nemusí fungovat ve všech situacích. Setkáte se s lidmi, nebo situacemi, které jsou velmi náročné. V některých případech můžete být ohroženi. Doporučujeme opustit přítomnost těchto lidí a jednat na dálku, nebo se distancovat úplně. Nejdůležitější je soustředit se na pocit klidu a pracovat na posílání bezpodmínečné Lásky.
 
Každý den posílejte Lásku lidem, situacím, čí místům, které jsou problematické. Když se soustředíte na pozitivní atributy a posílání Lásky bez souzení, či hodnocení, budete více zběhlí v přijímání každého člověka, nebo záležitosti, na kterou kdykoliv narazíte. Bez ohledu na to, co řekli, nebo udělali, budete mít schopnost být milí a klidní. To je cíl.
 
Žijte v každém okamžiku vědomi si své čistoty a Lásky Zdroje uvnitř sebe i v druhých lidech. Buďte vděční za každou zkušenost, zkoušku a dopřejte si svobodu nespoutáni očekáváním druhých, či kódy přesvědčení světových názorů. Žijte život svých snů vědomi si své dokonalosti v každém okamžiku a dělejte jen ta rozhodnutí, která vám přinesou radost.
 
PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
 
PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ – takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

pondělí 11. srpna 2014

TZOLKIN 11.8.2014 4 ETZNAB kin 238

 
Etznab - Zrcadlo – Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance
 
Jako nová zářící mačeta v husté tmě džungle ovládá Etznab energie, aby odřízl vše až k jádru pravdy věcí, sloupl vrstvy lží, polopravd a ztraceného vnímání tak, že můžete být znovu celiství. Smetl Ego, jeho komplikovanost a starou kůži, kterou už nepotřebujete a napnul vaše křídla. Nezapomeňte, že Trecena Men vás vynáší, abyste byli čistší, přirozenější, více uzemnění.
 
Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality – můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy – volí vždy morální a etickou cestu. Skalpel chirurga vytvořený s obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může ničit.
 
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu – věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři – pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
 
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních – v rodině, komunitě, naučte se být upřímní pokud jde o peníze, sex.
 
***
 
Zdravíme vás! Dnes bychom chtěli krátce pohovořit na téma pozdrav. Každá kultura se liší ve způsobu zdravení, vzájemného pozdravu, nebo uzavírání smlouvy.
 
Když si s někým podáváte ruku, podívejte se druhému člověku do očí. Podívejte se mu hluboko do duše a uvědomte si, že tato osoba je rozšíření vašeho Já a že jste oba součástí Celistvosti Zdroje.
 
Beze slova jim pošlete Lásku.
 
Můžete si vybrat, jestli k tomu člověku chcete být laskaví v tomto okamžiku i kdykoliv v budoucnosti. Pošlete jim tuto zprávu také svýma očima.
 
Vytvářejte spojení od srdce-k-srdci s blaženými pocity Lásky vašeho srdce. Pošlete jim Lásku s pocity spřízněnosti a důvěry. Žádná slova nemusí být vyslovena.
 
Pokud vás někdo pozdraví objetím, přijměte tento dar s vděčností, můžete mlčet a nechat proudit Lásku z vašeho srdce do jejich srdce.
 
Při pozdravu věnujte pozornost komfortní zóně a kulturním zvyklostem. Když se vzájemně představujete, věnujte pozornost jejich jménu a v případě potřeby jej opakujte. Při očním kontaktu jim řekněte, že jste rádi, že se s nimi setkáváte.
 
V úvodním rozhovoru opakujte jejich jméno, to vám pomůže si jej lépe zapamatovat pro další setkání. Tím také vyjadřujete úctu a respekt.
 
Nyní jste udělali milující spojení s lidskou bytostí. Cvičte jej pokaždé, když se s někým setkáte.
 
Mnoho životů lidí bylo zachráněno v důsledku přítomnosti milujícího člověka, zejména těch, kteří jsou utiskováni.
 
Oslavujte Božství uvnitř vás!
 
ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Nezapomeňte postavit stabilní a pevné základy na zemi. Postavte 4 pilíře podpírající váš život, aby byl stabilní ve všech aspektech Bytí – k vytvoření pravidel hry, práce i všech vztahů. Slunce prochází 4 body – svítání, poledne, západ a půlnoc a to dělá den úplným, celistvým, stejně tak rok je rozdělen dvěma rovnodennostmi a dvěma slunovraty na 4 roční období. Galaktičtí Mayové rozdělili Vesmír na 4 sekce a ekliptiku Mléčné dráhy dvěma průsečíky na 4 části. ČTYŘKA je stabilní základna pyramidy. Využijte dnes dar galaktického pulsu v podobě Energie ČTYŘI pro vaší osobní CELISTVOST.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

neděle 10. srpna 2014

TZOLKIN 10.8.2014 3 CABAN kin 237

 
Caban – Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy
 
Další náročný den Caban, o to více s energií Ox, což představuje riziko, nejistotu, pochybnosti a překážky. Vyhněte se snaze dokončit osobní projekty, plánovat, nebo začít něco jiného - ať už je to vztah, koupě domu, nebo společenské závazky. Nejlépe můžete dnešní den využít k napínání mentálních svalů a cvičit propouštění negativního myšlení a negativních myšlenek - jakmile se objeví rozeznejte je, popřete jejich sílu. A nechte je jít dál.
 
CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI
 

Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu planety - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
 
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
 
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
 
***
 
Vítejte na našem setkání. Dnes se s vámi chceme podělit o informace týkající se spojení sítí Pracovníků Světla. Je čas podělit se o své schopnosti a využívat své dovednosti, které jste se naučili v oblasti léčení, vzdělávání, nebo zálib. Na Zemi je potřeba vytvářet komunity a nová přátelství.
 
Internet je skvělý nástroj jak poznat nové lidi, organizovat obřady, nebo celosvětová úsilí v oblasti vytváření nového paradigmatu. Nikdy před tím nebyla taková možnost spojit se s lidmi z celého světa okamžitě. Máte skvělou cestu získávat zprávy rychle a levně od autorů, nebo skladatelů. Nikdy před tím nebylo k dispozici tolik informací od nás z Druhé Strany. Jsme tady, abychom vám pomohli pohybovat se během procesu Přechodu lehce a ladně.
 
Nikdy před tím nebylo tolik rozmanitých změn v různých oblastech. Vláda, korporace, bankovnictví, zdravotnictví i vzdělávací systém zažívá obrovské pozdvižení, chaos se dotýká každého člověka.
 
Je na čase shromáždit se a vizualizovat svět, který chcete vytvořit. Pracujme společně, přijměme nezbytná opatření k uvedení snu do reality. Už nemůžete sedět se založenýma rukama a čekat, až ostatní udělají práci. Vyhrňte si rukávy a ponořte se do práce. Společně můžete udělat sen realitou. Dokud necháte druhé lidi, aby dělali volby za vás, otroctví bude pokračovat. Většina vůdců nemá nejlepší úmysly. Zajímají se nejvíce o svoji moc, své bohatství a kontrolu nad vším.
 
Každý máte jedinečné nadání, rozhodněte se sami, jakou roli chcete hrát během Přechodu. Žádná role není malá, nicméně přebíráte riziko ale zároveň i moc. Rozhodněte se sami, jaké dovednosti vás nejvíce baví a pak najděte způsob jak je využívat a začít stavět svůj sen. Buďte kreativní, vyjděte ze své ulity. Jak můžete získat oblečení, jídlo, přístřeší pomocí vašich schopností?
 
Nechte si vždy dostatek času na odpočinek a zotavení. Pokud se přetěžujete, jste vyčerpaní, přinášíte světu jen další negativní energie. Dělejte to, co vám přináší radost a energeticky vás nabíjí. Chovejte se k sobě s úctou. Soustřeďte se na společné prvky, tak se otevírá mysl novému způsobu myšlení.
 
Každý den věnujte čas nejprve svým potřebám a pak můžete pečovat o druhé. Udělejte si jasný záměr, jak chcete žít a pak jej tvořte krok za krokem. Odmítněte vše co vás svádí z vaší cesty. Zůstaňte každý den zaměřeni. Přejeme vám, abyste žili svůj sen a doufáme, že budete pokračovat s radostí při vytváření své budoucnosti.
 
Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

sobota 9. srpna 2014

TZOLKIN 9.8.2014 2 CIB kin 236

 
Cib – Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
 
Dnešek umožňuje získat pochopení a vyjasnění něčeho z vaší minulosti, možná z vaší rodové linie, nebo něčeho ve vaší mysli, nebo co vás trápilo a vy jste nebyli schopni přijít na věci použitím tradičních metod. Dejte pozor, abyste však příliš neanalyzovali, nebo nepřeháněli snahu chápat! Dualita Ka (2) je velmi silná a dává vám velké množství vhledů do určitého problému ze všech stran, ale také může přinést nerozhodnost, pokud nestojíte pevně a stabilně.
 
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST,VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
 
***
 
Srdečně vás zdravíme! Jsme rádi, že jsme opět s vámi. Velmi dobře rozumíme tomu, že váš život je někdy velmi obtížný a můžete vnímat časovou zátěž. Přesto ve skutečnosti čas neexistuje. Lidé vytvářejí termíny jako prostředek k zajištění práce, která má být udělána, ale to vytváří jen stres. Je hodně stresu, na kterém se podílí to, že musíte vstát v určitý čas, dostat se do práce včas, odvést děti do školky, v určitý čas obědvat, dostat se zpět z práce, udělat domácí práce, setkat se v přesný čas s přáteli, být včas v kině, nakoupit včas, než zavřou obchod…… zábava se odkládá na víkend, nebo až půjdete do důchodu….a tak dále a tak dále…..
 
Přemýšleli jste někdy o vzdálených kmenech, které nemají hodiny? Jak zvládají časový pres? Jejich hodiny jsou slunce, měsíc a pohyby hvězd. Vstávají za úsvitu a můžete si být jistí, že když jsou unavení spí déle. Jdou do postele, když slunce zapadne, nebo rozdělají oheň, pokud chtějí být déle vzhůru. Během dne jí, když mají hlad. Setkávají se společně na různých shromážděních, na která se svolávají bubnováním. Jejich život nediktují šéfové ani obchodními zástupci. Přesto běží hladce, bez stresu, který v mechanizovaném světě zabíjí.
 
Mnozí nemáte zájem žít takovýmto primitivním životem, ale jak můžete najít rovnováhu ve světě lhůt a termínů? Můžete začít tím, že si budete všímat jak často sledujete hodiny. Všímejte si jak se cítíte, když máte být někde v určitý čas a jaký je váš vztah k času. Máte pocit úzkosti, pokud se zpozdíte? Myslíte si, že když urychlíte určité aktivity, dostanete se na další místa včas? Těšíte se na určitou chvíli, nebo se fixujete na budoucnost?
 
Začněte hledat způsoby, jak si život zjednodušit, pokud máte pocit, že neustále spěcháte. Máte nějaké nedokončené věcí, nebo věci, které jsou vaše, ale neděláte je na prvním místě? Nechte ostatní být zodpovědnými za věci, pro které se sami rozhodnou. Naučte se říkat NE věcem, které pro vás nejsou vysoce zajímavé. Mnozí máte vztahy s lidmi, kteří vás odvádí od toho, co je vaše vášeň. Podívejte se kolik času a energie potřebujete pro udržení takového přátelství. Možná některá budete muset odsunout na vedlejší kolej – alespoň dočasně.
 
Každý okamžik svého života si můžete plně vychutnávat. Radost si můžete přednastavit. Ráno si udělejte soupis, co chcete během dne stihnout. Během dne vyřazujte vše, co vás odklání od požadovaných cílů. Naučte se to dělat každý den a nakonec získáte plnou kontrolu nad svým časem a budete dělat jen to, co vám přináší radost. Začněte ještě dnes! Je lepší čas než TEĎ změnit vaše zvyky?
 
DRUHÝ Tón – POLARITA - Zkuste vyvážit póly rozporů, najít cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování. Stejně jako zní známá mystická otázka „ To be, or not to be?“ , mohli byste dnes vnímat vlastní oddělenost, oddělenost sebe sama, ale vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

pátek 8. srpna 2014

TRECENA MEN

 
Trecenium MEN
Kin 235 - 247
8.8. – 20.8.
Rok – MANIK 2
Long Count 13.0.1.11.15
 
Vlna Orla pomáhá rozšířit planetární Vědomí a pocítit zodpovědnost za osud celého světa
 
Orel nese tuto Trecenu na svých silných křídlech vysoko do nebe. Podívejte se na váš život z výšky 11 km, můžete tak vidět váš všední den i každodenní rutinu.
 
Men - svobodný, duchaplný, ctižádostivý, sebevědomý, nositel znalostí a poznání, globální vizionář. Men je zvláštní den, kdy můžete požádat o štěstí, bohatství, svobodu a dobré vztahy. Je to zvláštní den pro zvýšení intuice. Orel je znamením duchovného bojovníka, jehož srdce je čisté jako srdce slunce. Energie tohoto Znamení může zlomit Status Quo - najít řešení čehokoliv, přináší širokou vizi neomezenou časem, prostorem - panoramatickou jasnou vizi Orla.
 
Moderní společnost je vystavena ovládání, moci a vlivu médií, ekonomiky, politického systému, organizovaného náboženství, na pracovišti i v našich vlastních rodinách, což je docela svazující. Toto je váš čas, abyste prozkoumali, kdo skutečně jste. Vaše Vyšší Já, vaše sny a ambice, váš základní potenciál. Buďte opatrní, nejednejte příliš rychle, nebo impulzivně, protože rostoucí výška může být opojná. Když jste svědkem ryzího potenciálu, když máte radost ze svobody, je to jako droga. Vzduch je čistší, vidíte dál, můžete letět rychleji a prudce.
 
Tato Trecena je o vizích, perspektivách, pochopení nikoliv o akcích. Takže nechte těchto 13 dnů vyjasnit své vize a perspektivy, pracujte na tom, kudy má vést vaše životní cesta - nebo vy kteří jdete po své cestě, připravte se na akci včas. Pamatujte, že let v těchto výškách je o zkušenostech, plánech a dovednostech. Vzpomeňte si na Racka Jonathana Livingstona. Takže roztáhněte křídla, zkuste je vysunout dál a výš než kdykoliv před tím a leťte! Zbavte se pout okovů zakořeněné víry, strachu a nejistot, které vás drží dole, strhněte zdi toho, co jiní říkají, shoďte starou kůži a nechte barvy prosvítat v celé své pulzující energii.
 
REZONANČNÍ VLIV NA OSOBNÍ A GLOBÁLNÍ ÚROVNI - VLNA NAROZENÍ
 
Vlna ORLA je předposlední Vlnou Tzolkinu. Pečeť ORLA ztělesňuje sílu vize, jejíž prohloubení je naším evolučním úkolem. PLANETÁRNÍ VĚDOMÍ znamená rozšíření stávajícího Vědomí - vynést ho nad omezení obecných horizontů. Jste povinni pochopit, že celé lidstvo ( samozřejmě i vy), je zodpovědné za současný stav planety. Jednotlivé výsledky dosažené v regionálních oblastech mají obrovský vliv na osud celého světa. Samotné znalosti tématu o významu dopadu energetických Rezonančních Práv zapojujících do hry vytváření reality nejsou žádným důkazem životní zralosti. Katastrofy a všechny negativní zvraty osudu nás uvědomují, že už nemůžeme uniknout před odpovědností. Jako kolektiv jsme se ocitli na křižovatce – v místě, kde už není žádné „hřiště pro zábavu“. TEĎ musíme vkročit na cestu BEZPODMÍNEČNÉ ZODPOVĚDNOSTI ZA CELÉ POZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ. Nejsou tu vinní, nevinní, nebo nepřátele. JSME TU JEN MY – POZEMSKÁ RODINA!
 
Dívejte se pozorně a nechte projít konkrétní zkušenosti bez vydávání soudů. Situace, dojmy, reakce, jsou aspekty zrcadlící váš individuální podíl v komplexu pozemského zavirování. Přijměte všechno co vás potká v této Vlně, ( také to, co se zdá být druhořadé ) jako cennou informaci. Přistupujte s Láskou především k sobě. Každé hodnocení sebe, nebo jiných lidí zastíní výhled poznání pravdy. Díky Energii ORLA se přestanete honit za iluzemi. Tímto způsobem se dostanete z pout EGA, zbavíte se iluzí, uvolníte se od každodenních závislostí, lásky-nelásky druhých.
 
V této Vlně už nic nestojí v cestě udělat kvantový skok do Sebe-Uvědomění. Ukáže se v ní plná odpovědnost každé lidské bytosti za vlastní činy. Nikdo se více neschová za záda druhého, nezastíní tvář divadelní maskou. Každý stvořitel zde uzří své dílo. Všechno se vrací zpět k majiteli - bez make-upu, bez obalu, bez zamlžených očí s osobní etiketou.
 
Zcela odlišně probíhá „dozrávání“ u člověka, vědomého si své role na Zemi. Každý pozemský „ suverén“ je chráněn právem nedotknutelnosti, právem svobodné vůle. Žádný jiný člověk ho nemůže donutit jednat proti své vůli, nebo ho nutit k závislosti na cizích iluzích, protože je naprosto svobodný, vědomý a nezávislý! Právo svobodné vůle je nedotknutelné!
 
Ve Vlně ORLA jsou umístěny dva Galaktické portály.
 
BOUŘE 5 ukazuje bez stínu pochybností v jakém směru se pohybují stopy vašeho osudu. Osvobozený zde bude impuls samoobnovy, kterou můžete jasně pocítit na fyzické úrovni, a co více – tento impuls je schopen (na úrovni nemoci) zahájit proces duchovního uzdravení.
 
DRAK 7 je posledním a silným uinalem - pilířem Tzolkinu. V tento den do hry vstupuje Matka Země, naše Božská Pramatka, která tryskající mocnou energií začíná velké čištění, už bez žádného kompromisu.
 
Využijte Energii Men ( spojovatel Nebe a Země) k rozšíření vaší vize s cílem prosazovat Jednotu v globálním Vědomí.
 
Přehled Vlny MEN 8.8.-20.8.
 
MEN 1
CIB 2
CABAN 3
ETZNAB 4
CAUAC 5 Galaktický Portál
AHAU 6
IMIX 7 Galaktický Portál
IK 8
AKBAL 9
KAN 10
CHICCHAN 11
CIMI 12
MANIK 13
 
Tento přehled poskytuje rovněž rámec osudu osob narozených ve Vlně MEN, nebo jejichž životním Průvodcem je MEN.
 
aktuálně : Energie přicházející ze středu Galaxie působí jako trigger přes fotonické světlo, kosmické paprsky, plazmu a solární kódy vymazává zkušenost Máji ( iluze) a aktivuje nové šablony (12 šroubovic DNA), které spaly tisíce let. Nechte zemřít své staré Já a udržujte srdce otevřené.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

TZOLKIN 8.8.2014 1 MEN kin 235

 
Men – Orel - Men – Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
 
Pokud jste někdy snili o spuštění něčeho velkého, důležitého a úchvatného, udělejte to dnes. Men a Hun (1) vás vezmou vysoko nad pochyby toho, co drží zpátky nevěřící Tomáše a vás taky.. …a odpálí váš první sólový let do nového světa, světa, který vám může vzít dech, můžete být jako opilí, ale rozhodně se nikdy neohlížejte. Stejně jako byste chtěli skočit z útesu bez křídel, nebo padáku, udělejte správné přípravy pro vlastní osobní a jedinečný kvantový skok.
 
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
 
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení
 
***


Dnes bychom vám chtěli poděkovat za vše, co jste dokázali. Víme, že všichni jste zaneprázdněni vybíráním toho, co je důležité a co není důležité. Důležité je najít radost ve všem. Začneme tuto Zprávu s přáním nacházet radost ve všem. ( radostný okamžik).
 
Když se ráno vzbudíte vnímejte pocit vděčnosti za všechno v životě; to vám přinese radost. Když vstáváte buďte vděční za všechno včetně zubního kartáčku, vody, ručníku, jídla, nápojů, holicího strojku. Když jste připraveni plnit vaše každodenní povinnosti uvědomujte si vše, čeho se dotýkáte – auto, telefon, vypínač, klíče atd. Všeho, co používáte, se dotkla ruka druhých – pošlete jim všem požehnání. Pociťujte radost při mytí nádobí, přebalování, opravách i své práci, bez ohledu na to, jak všední je. Děkujte, že máte schopnosti a dovednosti dělat tyto věci.
 
Věnujte pozornost svému tělu a dávejte mu jen výživná jídla a dostatek čerstvé vody. Odpočívejte podle potřeby. Děkujte za vaše vlastní vedení, které je uvnitř vás. Buďte vděční Bohu za to, že vám umožnil být v této době na Zemi. Děkujte vašim Duchovním Průvodcům za jejich pomoc. Buďte v přírodě a těšte se kráse a hojnosti všeho. Pošlete Lásku ptákům, kočkám, psům, veverkám a všem zvířatům kolem vás. Buďte vděční vosám, včelám, čmelákům a jiným opylovačům, kteří se podílí na produkci potravin. Buďte vděční za střechu nad hlavou a postel na spaní.
 
Už jste si někdy uvědomili kolik lidé se podílí např. na výrobě trička? Myšlenka začíná u designéra. Pak jsou tu pěstitelé bavlny, traktoristi, pracovníci na ropných vrtech, odkud se dodává palivo, lidé, kteří předou nitě a barví je, krejčí v továrnách, kupci, obchodníci, řidiči kamionů atd. Berete koupi trička jako samozřejmost?
 
Radost je postoj. 
Je to volba. 
Klíčem k radosti je vděčnost. 
 
Když budete vděční za každou zkušenost a zážitek – vaše tělo se otevře energeticky pocitu radosti. Doporučujeme vám, abyste tento týden trávili co nejvíce čas radostí. Pokračujte v této praxi dokud se nestane zvykem. Přišli jste z místa radosti a brzy se na místo radosti vrátíte. Do té doby máte plné právo být naplněni radostí. Je to vaše volba. Mějte radost. Buďte radost.
 
PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ –PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
 
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Je to silná Energie, protože má co do činění s počátkem nové Treceny. Jednička také představuje myšlenku – nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří vaši budoucnost – co dnes zasejete – to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

čtvrtek 7. srpna 2014

TZOLKIN 7.8.2014 13 IX kin 234

 
 
Ix – Mág, Jaguár – Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat,vidět do tmy,magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí

To je den, kdy se projevuje Ix – Jaguár, vynořující se z hlubokých stínů vlhké džungle. V jeho očích se zrcadlí vaše duše; nechte odejít všechny obavy a pocítíte hluboko uvnitř vás archetypální sílu, která zná všechny živoucí věci a přenáší sny do reality…….. dřív, než Jaguár opět vklouzne do tmavých zelených hlubin.
Dnes se dostáváme k hlubokému a sametovému závěru Treceny Ik, kterou uzavíráme vnitřním osobním a důkladným vhledem do všeho, co jsme se naučili - a doufejme, že si to udržíme na dlouhou dobu dopředu. To je klíč ke každému Treceniu Tzolkinu….ztělesňovat dosažené znalosti.

 
Vlna VĚTRU vás obdaruje silou Ducha a pomůže vám překonat všechny životní těžkosti. TŘINÁCTÝ Den vás informuje, že všechny životní zkoušky skládáte před nejvyšším orgánem spravedlnosti – ŽIVOTEM – proto zde nezůstane nic, co je v rozporu s Božskými Zákony.
 
Jaguár je symbolem vesmírných sil, Duch džungle, hor a Strážce magie Země. Představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
 
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
 
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
 
DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST
 
Jsme velmi vděční, že můžeme pomáhat vám, kteří se chcete rychle pohybovat směrem ke Vzestupu. Rádi bychom vám doporučili, abyste relaxovali a prožili pocity tohoto vývoje.
 
Udělejte si pohodlí a zklidněte se. Možná budete chtít nechat hrát tichou hudbu, zejména tu s andělskými hlasy, pokud jí máte k dispozici. Pokud ne, naslouchejte hlasům v hlavě. Vnímejte vibrace vašeho těla.  Můžete slyšet zvonění v uších. Když budete dávat dobrý pozor, můžete vnímat v těle pocity způsobené těmito frekvencemi. Každý rezonuje jedinečnou frekvencí.
 
Zažili jste někdy mírný tlak, nebo chvění srdce, nebo chvění při pocitech Lásky a radosti? Zažili jste někdy pocit brnění na vrcholku hlavy, v krku, nebo jiné čakře, když jste prožívali osvícený okamžik? Měli jste někdy husí kůži, když jste cítili, že se věci týkají vás, nebo jste měli zvláštní vhled? To všechno jsou pocity vyplývající z vyšších vibrací těla.
 
Nižší frekvence jsou obecně bolest, nebo únava. Když vibrace těla klesá, znamená to nedostatek pohybu, nebo kyslíku, což vede k letargii a vyčerpanosti. Je velmi vzácné vidět opravdu šťastného člověka, který je nemocný a unavený. Vibrace se neshodují. Je opravdu velmi vzácné, že velmi nemocný člověk bude mít radost, pokud má pochopit podstatu svého onemocnění.
 
Dělejte vše pro to, abyste si zachovali smysl pro humor, vděčnost a pozitivitu a nechte to projevit ve všem co děláte. Úcta patří vám, kteří pomáháte utiskovaným. Respekt vám, kteří pomáháte chudým a bezdomovcům. Zacházejte se všemi s laskavostí, pošlete jim vlny Lásky. Když vidíte sebe sama jako unikátní obraz Boha, váš život se bude rozpínat tak, že si to dnes ani nedokážete představit.
 
Představte si krabici plnou dílků puzzle, na obalu krabice je malebná scéna lidí prožívajících den v krásném úbočí města. Otevřete krabici a vyndáte všechny dílky na stůl. Vy jste jeden dílek skládačky - jedinečný a neopakovatelný barvou i designem. Jakmile dílky začnete dávat na své místo, začne se objevovat scénický pohled. Než jsou všechny dílky na místě a obraz je hotov, nějaký čas to trvá. Čárky oddělující jednotlivé dílky najednou splývají. Obraz je půvabný, protože už nejsou vidět žádné oddělující prvky. Teď se podívejte jak obraz ožívá i s vámi, jako jedním člověkem na fotografii.
 
To je přesně to, jak vidíme váš plán existence. Krabice je jako Země, která má specifická pravidla a parametry. V krabici jsou myriády příležitostí a mnoho lidí. Každý je jedinečný, každý je část celku. Jakmile se jednotlivé kusy začínají spojovat, celkový obraz se začíná objevovat. Jakmile jsou všichni sjednoceni, začíná nový krásný kompletní a celistvý život.
 
Udělejte si čas přemýšlet o této analogii. Kterým dílkem chcete být? Jste připraveni spojit se s vašimi Bratry? Jste připraveni přijmout nezbytné kroky k vytvoření zážitků, po kterých toužíte? Zavolejte nás na pomoc a my vám ochotně pomůžeme dokončit puzzle s vámi.
 
TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s třinácti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

středa 6. srpna 2014

TZOLKIN 6.8.2014 12 BEN kin 233

 
 
Ben – Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
 
Je vždy mnohem snazší kritizovat a vyjadřovat názor o druhých, ale když jde o naše vlastní činy a slova, najednou se všechno zdá mnohem růžovější a odpustitelné. Vezměte dnes v úvahu dopad vašich slov, nebo vliv činů, který máte na rodinu, na jednotlivce, na vaši drahou polovičku, nebo společně, ať už je to v současnosti, nebo dávné minulosti. Pokud přijmete vlastní odpovědnost za sebe, budete komunikovat s rodinou upřímně a přímo, budete překvapeni kolik míru a dobré vůle vytváříte.
 
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů – význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe – je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
 
BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimezionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
 
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
 
***
 
Upřímně a s Láskou sledujeme jak mnozí začínáte spolupracovat na vytváření vašeho nového způsobu Bytí na Zemi. Je naším velkým přáním, abyste znovuobjevili svou pravou Podstatu a možnost vyzkoušet si svou dokonalost zatímco máte fyzickou podobu, což byl také původní záměr a důvod proč jste nyní na Zemi.
 
Dnes bychom se chtěli posunout v čase zpět a pomoci vám najít vaše kořeny. Když byla Země navrhována, pracovaly na tomto projektu desítky tisíc duší a vytvářely vše od malých jednobuněčných organismů, až po složitou kompletní lidskou podobu. Mnoho nápadů, pokusů a omylů bylo součástí tohoto stvoření, aby všechno spolupracovalo v symbióze. Jsme velmi spokojeni s naším výsledkem.
 
V celém Vesmíru je mnoho dalších rovin existence, z nichž každá má své jedinečné funkce. Hlavní rozdíl je v tom, že na Zemi je možné tvořit díky svobodné vůli a je zde deficit paměti tzn. neznáte svou pravou duchovní povahu. Mnozí ale přišli s neporušenou pamětí. Mají obecně vykonat velkou Misi a získali právo hrát hru jinak. Přichází jako Avatar pomoci posunout Vědomí v době Přechodu.
 
K dispozici je přezkoumání Radou Starších, kam je třeba jít před inkarnací. Každá duše píše svůj vlastní scénář, který popisuje hlavní věci, a které si přejete zažít. Můžete se také rozhodnout zda chcete přijít na svět s handicapem, nebo v určité zeměpisné oblasti, narodit se do určité rasy a určitým rodičům. Můžete si vybrat, zda se chcete narodit do chudé, nebo bohaté rodiny. K dispozici je mnoho možností.
 
Lidé jako Adolf Hitler si také vybrali svojí inkarnaci. Někteří se prostě rozhodnou být hodně špatný člověk, tento zážitek je vybrán také ostatními, nebo v případě, že je třeba probudit vědomí mas. Duše si vybírá konkrétní talenty s použitím pro dobro všech. Nicméně ve stavu hluboké amnézie v závislosti na kódech přesvědčení zakořeněných v dětství, si tito vůdci vyberou chamtivost a moc místo svého původního záměru. To je jeden z efektů svobodné vůle.
 
Pochopte prosím, že vaše role i role ostatních je jen dočasná divadelní hra. Celkový scénář byl navržen před eony let. Mít svobodnou vůli je jako dávat herci volnou ruku a povzbuzovat ho, aby použil improvizační dovednosti. Není žádné peklo ani nebe ve smyslu jestli jste dobří, nebo špatní. Nikdo vás nebude soudit. Vy sami rozhodujete o svých možnostech na Zemi. Jakmile se vrátíte ze Země projdete revizním procesem, v němž si znovu procházíte svůj život. Během této doby budete prožívat všechny své emoce, které jste cítili a budete také cítit emoce těch, které jste na Zemi ovlivnili.
 
Mnozí, zejména ti, kteří se posouvají do vyšších dimenzí, zažívají svůj poslední život na Zemi. Strávili jste tu eony let a jste připraveni zažít mnohem vyšší duchovní roviny. Mnoho lidí se rozhodne zůstat v této rovině buď na Zemi, nebo v éteru jako pomocníci těm, kteří se rozhodnou žít na Zemi ve fyzické formě. Jejich hlavním úkolem bude pomáhat při procesu Probouzení těm, kteří zůstávají na Zemi po té, co Lightworkers přejdou do vyšších rovin. Vy, kteří vytváříte Novou Zemi, budete žít podobným životním stylem, jen bez bolesti a utrpění, které v současné době prožíváte odděleni od Zdroje. Tentokrát budete pracovat kooperativně s vašimi Hvězdnými Bratry a Bytostmi uvnitř Země. Mají se s vámi hodně o co podělit, ale nemohou vám pomoci, dokud je nepřivítají masy.
 
Užijte si každý okamžik. Ctěte a buďte vděční za každého člověka, místo, nebo událost. Buďte ohleduplní k přírodě,aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší. Chovejte se k druhým s respektem a naslouchejte jejím potřebám. Povzbuzujte se navzájem se zaměřením na pozitivní aspekty života na Zemi. Pěstujte své vlastní potraviny, choďte bosi a dotýkejte se srdcem všech zvířat kolem vás. Ujistěte se, že se spojujete od srdce k srdci s každým koho potkáváte, a když se setkáte očima, pošlete jim Lásku. Odpusťte všem, kteří udělali něco, co nebylo podle vašich představ. Nepoužívejte zášť vůči těm, kteří s vámi zacházeli nevlídně. Nechte druhé následovat jejich vlastní cestu. Zaměřte se na to, co si přejete.
 
Mnozí jste zjistili, že získávání bohatství, cestování po světě a objevování neznámého nepřináší osobní spokojenost. To je do té doby, než se začnete dotýkat vlastního života a života druhých a naučíte se žít s radostí v každém okamžiku, pak vám život přinese uspokojení. Sněte o tom, co chcete zažít jako duchovní Bytost, která je na chvíli na Zemi. Pak se tou Bytostí staňte.
 
DVANÁCTÝ Tón – POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den „ zúčtování“ všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

úterý 5. srpna 2014

Srpen a aktualizace DNA.

 
 
 
Cesta k nevyhnutelnému probuzení je postupná, individuální a rozdílná, i když stoupáme po energetických vlnách Lásky společně. Ne každý se rozhodl probudit. Celý proces není čekání, ale vyžaduje aktivní práci - je to kontinuální proces konstantní regenerace posouvající nás na úroveň DNA 5D ( Vědomí Krista).
 
Srpen nese typickou Lví sílu a pokračování v expanzi na osobní i planetární úrovni. K dispozici je aktualizovaná verze DNA pro všechny.
 
Mění se konstrukce mentálního, emocionálního, fyzického i duchovního těla. V buněčné paměti je stále obsaženo obrovské množství zbytků staré bolesti a zranění, ale upgrade buněčného jádra je k dispozici všem. Staré logické myšlení se může snažit nutit vám přesvědčení prohry, stejně jako spoléhat se jen na oči, nebo se zříci hlubokého vnitřního spojení s duší. To není součástí Pravdy Nové Země.
 
Vzestup je na Zemi něco zcela nového – nádherný, náročný a obohacující proces, osvobozující od všech omezení – vnitřních/vnějších. Je třeba plně chápat principy svobodné vůle, to je jediná možnost jak lze vystoupit z karmických rolí. Můžete pociťovat mnoho nevysvětlitelných tělesných příznaků - komplexní rekalibrace je životodárný a ozdravný proces
 
Ve vnějších změnách je to hluboko zasahující proces do politické sféry, finančnictví, sociální politiky. Postupně bude ukončován scénář 3D,4D. Není důležité vědět, jak dlouho celý proces potrvá, Matka Země je trpělivá entita. Není místo pro cokoliv, co není zarovnáno a schopno sladit se s vysokými frekvencemi. Celé je to návrat moudrosti božských aspektů, které v nás spaly tisíce let.
 
Protože budeme součástí galaktického společenství, součástí Vzestupu je naučit se, jak komunikovat s vyššími sférami Vědomí.
 
Pro osvěžení : Kosmograf Tzolkin obsahuje 260 souborů inkarnačních záměrů, které vám pomohou poznat kdo jste. Jedná se o osobní energetickou matrici vaší DNA. Úspěšné léčení všech nemocí, rodových zátěží, problémů, strachů, fobií, vztahových problémů a dalších disonancí začíná vždy na energetické úrovni. Dekódování těchto Stínových Vzorců může pomoci pochopit a urychlit vaše Nanebevstoupení a poskytnout jasnou platformu pro osobní Vzestup.
 
Je-li způsob každodenních zpráv užitečný pro vaši cestu, děkuji za podporu nového paradigmatu v podobě finančních příspěvků. Moje práce je zaměřena především na podporu kolektivního vědomí, neinzeruji, ani nepořádám workshopy.
 
Přeji vám ze srdce, ať se plní vaše sny. Mnoho Lásky vám
Lenka Sýkorová
 

TZOLKIN 5.8.2014 11 EB kin 232

 
Eb – Člověk, Cesta – Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu
 
Den vhodný pro stěhování, cestování; odejít někam vyčistit mysl a uvolnit ducha. Impulsem je ve skutečnosti přirozený stav sám o sobě – molekuly vzduchu, částečky světla, radiové vlny, buňky v těle, myšlenky, které myslíme, emoce, které cítíme – všechno je neustále v pohybu. Opak - nečinnost, nehybnost znamená smrt. Takže obejměte svojí životní cestu pohybujte se, užijte si jí, poučte se z ní a žasněte z ní. Ale udržujte vědomě pozornost na horizontu vaší duše a životního poslání, jinak vaše životní cesta stočí kurs.
 
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to Energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi – Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
 
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
 
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.
 
***
 
Vítejte v čase sdílení. Je nám potěšením být vám k službám v procesu Probouzení. Jsme velmi nadšení pokrokem, který mnozí děláte, když opouštíte staré zvyky, obavy a kódy přesvědčení oddělující vás od Zdroje. Věřte, že na Zemi vše je v pořádku. Není se čeho bát. Máte uvnitř sebe potenciál být a dělat co chcete. Pouze vy sami si můžete blokovat spojení se Zdrojem.
 
Mezi vámi je mnoho lidí, kteří předstírají, že jsou vaši přátelé. Mějte se na pozoru před těmi, kteří dělají všemožné pokusy, abyste následovali jejich učení. Dávejte pozor na ty ve vedoucích pozicích, kteří se snaží houpat vás falešným bezpečím. Poznáte je podle jejich polovičatého úsměvu a mrkajících očí – tato kombinace znamená, že není něco v pořádku.
 
Věnujte se svému domácímu úkolu, pokud jde o potraviny, které přijímáte, přesvědčení, kterých se držíte a přátele, které si vybíráte. Věnujte pozornost tomu, co se děje kolem vás - buďte pozorovatel. Nemusíte se nechat chytit do chaosu. Zůstaňte na okraji a vybírejte myšlenky zaměřené na výsledek vašich přání. To je nezbytné, pokud chcete udělat sny skutečností.
 
Věřte tomu, že uvnitř vás přebývá síla a energie potřebná k projevení toho, co si přejete. Vyžaduje to píli a trpělivost sledovat nejvhodnější cestu. Často dáme věci do pohybu, ale ve své horlivosti mít výsledek co nejrychleji, minete mnoho příležitostí. Věnujte pozornost synchronicitám, protože je to vaše vnitřní vedení a naše komunikace s vámi.
 
Nemůžeme vám přinést co si přejete, pokud se nechcete dostat mimo svou zónu pohodlí a riskovat. Pokud se rozhodnete přestěhovat, nebo získat novou formu příjmu, pak se připravte na odebrání věcí, které při těchto změnách nepotřebujete. Udělejte potřebné kroky, aby se vaše sny staly realitou. Odsuňte myšlenky strachu, nedůvěry a pocitu nehodnosti. To jsou jen machinace mysli a přesvědčení, která se dědí z generace na generaci.
 
Každý den se na svůj život podívejte s úžasem. Věřte, že máte schopnost měnit staré návyky. Věřte, že ve vás spočívá Láska Zdroje, který vám posílá pomocníky, kteří vám pomáhají zažívat co chcete. Pamatujte, že tento svět je iluzorní dětské hřiště, takže s ním jako takovým zacházejte. Země je místo, kde si můžete zvolit být Netvor, nebo Kráska. Můžete si zvolit být Popelka nebo Princ. Můžete hrát roli darebáka, nebo dobrého člověka. Co děláte pro to, aby vaše srdce zpívalo? Vyzkoušejte si několik klobouků, mnoho oblečení, tančete a zpívejte, co hrdlo ráčí. Možná, že váš dotek radosti dosáhne i k těm, kteří jsou utlačováni a pomůže jim, aby se probudili.
 
Buďte šťastní při všem co děláte. Usmívejte se na neznámé lidi. Změňte to, co vám nefunguje. Zastavte všechny pomluvy lidí a událostí. Staňte se součástí řešení, nikoliv problémů. Užívejte si dnešní den s vědomím, že jste dokonalá bytost. Probuďte svůj plný potenciál a vyberte si nesčetné možnosti, které máte k dispozici. Pokud si něco vyberete a není to ono, vyberte si něco jiného.
 
Když je Láska a laskavost základem vašich voleb, výsledek bude naplněn Láskou a radostí. Někteří vás mohou nesnášet, nebo zesměšňovat vaše volby, ale vy už víte, že přichází z místa negativního myšlení. Možná, že se stanete vzorem pro ty, kteří se snaží zlomit svá pouta nevědomě vytvořená.
 
Všichni jste JEDNO, udržujte tento základ při komunikaci s každým. Ani jeden z vás není méně, nebo více než druhý. Všichni máte schopnost ovlivnit tisíce dalších novým způsobem myšlení. Doufáme, že si vyberete roli Lásky a Míru. Neexistuje nic co je nutné dělat, žádná mise nemusí být dokončena, ale každý okamžik vašeho života by měl být naplněn radostí.
 
JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE – osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku. Nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

pondělí 4. srpna 2014

Motto

 

 

TZOLKIN 4.8.2014 10 CHUEN kin 231

 
Chuen – Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce
 
Dnes je velmi vhodný den pro zásnuby, nebo svatbu. Lahun (10) má úzkou vazbu s rodinou, společenstvím, vztahem mezi dvěma milenci a s Chuen tká silnou esenci partnerství, upevňuje manželské energie, které podporují a vyživují vaší duši i duši partnera. A pro vás, kteří jste již v manželství jsou nádherné dny Chuen/Lahun vhodné pro obnovení lásky a vzájemné oddanosti.
 
Chuen žehná mimořádným schopnostem lidské bytosti a lidského těla vyjádřit emoce, promyšlený pohyb, tvořivost a rozvíjení silných duchovních schopností. Je čas hrát si, objevovat, tančit, prostě oslavovat, že jste naživu. Je to čistá, nesobecká, nevinná radost, která urychluje vývoj. A jak to udělat? Musíte se osvobodit od všech omezení a hranic, strachů, hrozeb a psychologických her, všech zdí, dveří a stropů. Pronikněte ke své vlastní osobní svobodě!
 
***
 
Zdravíme vás milovaní! Naším přáním je, abyste měli nádherný lehký a veselý den! Je ještě mnoho práce, která vás čeká ve vnitřním i vnějším světě a mnozí zapomínáte udělat si čas a užívat si dny na Zemi.
 
Doporučujeme, abyste dávali pozor na slova, která říkáte a rozhodnutí, která děláte.
 
Nezapomeňte se smát, všímat si krásy přírody a udržovat své myšlenky zaměřené na vaše přání.
 
Vyberte si dnes jen to, co přináší radost vašemu srdci.
 
Uvolněte pózy vážnosti.
 
Smějte se nahlas.
 
Tančete a buďte veselí.
 
Zaměřujte se jen na to, co chcete v životě a všechny ostatní myšlenky nechte jednoduše plout kolem vás.
 
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

neděle 3. srpna 2014

TZOLKIN 3.8.2014 9 OC kin 230

 
Oc - Pes - Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské vztahy, přátelství, princip loajality, ukončení minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, strážce, průvodce, věrohodnost, svědomitost

Mimořádně pozitivní a silný den vhodný k očištění vnitřního domova – vaší duše, srdce i těla od všech zlozvyků, špatných návyků, nebo negativního myšlení, které vás drží zpátky a způsobuje ve vašem životě potíže. Nesený silným Větrem Ik a požehnaný příznivou energií Bolon (9), pomáhá Oc rozpustit a vyčistit negativní vlivy, které mohou být velmi houževnaté a bránit vašemu duchovním pokroku. Využijte tento mocný den, osvoboďte se od těchto břemen navždy, nebo alespoň tento proces spusťte.

 
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI – cyklus narození, smrti a znovuzrození. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost - bavte se dnes s rodinou a přáteli.
 
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své „ smečce “, mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.

***
Zdravíme vás drazí! Jsme rádi, že se scházíme v další den oslav. Je to pro nás velká radost, že s námi i nadále studujete sféru Vesmíru a další věci, o které se ze srdce dělíme. Mnoho lidí se probouzí do svého plného potenciálu a otevírá dveře k vytváření života svých snů. Rádi bychom vám nabídli možnost otevřít další dveře, které se týkají záměru. Díky energetickému poli nekonečných možností máte na dosah ruky schopnost vytvořit cokoliv chcete zažít.
 
Dnes vás vyzýváme, abyste celý příští týden věnovali každé myšlence a každému slovu, které vyslovíte. Praktikujte lámání zvyku „ páchnoucího myšlení “ s tím, že se budete zaměřovat jen na to, co si přejete žít. Jakmile se začnou vkrádat nežádoucí myšlenky, okamžitě je přesměrujte a změňte na myšlenky přinášející věci, po kterých toužíte.
 
Možná budete chtít změnit určité chování. Vypněte rádio, nebo televizi, jestli nechcete, aby se události z vysílání staly vaší realitou. Odložte noviny, filmy, knihy, nesledujte informace, které se nezaměřují na věci, které si přejete prožít jako zkušenost. Omluvte se z rozhovorů zabývajících se drby o světových událostech, které se nehodí do vašich snů. Změňte stravovací návyky, vybírejte stravovací možnosti, které odpovídají životnímu stylu, nebo vaší energii. Je možné, že budete muset začít chodit do postele dřív, nebo vstávat dřív, abyste dosáhli svých životních cílů a cítili se při tom odpočatí.
 
Co chcete prožívat?
 
Nastavte svůj záměr, udržte zaměření na cíl a dívejte se v každém okamžiku na stopy, které vás dovedou k vytouženému výsledku. Nic jiného do své reality nepouštějte. Když udržíte zaměření na váš vysněný cíl, dosáhnete jej a ještě mnohem více. 
 
Cvičení děla Mistra! ..…to už přece znáte, jen jste na tuto pravdu trochu zapomněli. 
 
Objevte tuto pravdu, buďte tou pravdou, splyňte s touto pravdou, 
 
protože je to Zdroj odkud jste přišli. Je to Láska, čistá Láska, která má mnoho jmen a tváří. Nachází se všude a v každém okamžiku - neexistuje žádný způsob, jak vás od ní oddělit. Nicméně je to vždy volba, ať už vědomá či nevědomá, být odděleni od Zdroje, který vám umožnil prožít v životě nežádoucí nesnáze. Napojte se zpátky na Zdroj a budete mít energii jasného vedení a schopnost rozhodovat se vždy pro vaše nejvyšší dobro. Vyčištění tohoto spojení znamená odstranění strachu a kódů přesvědčení omezení.
 
LÁSKA JE VŠECHNO, CO JE. 
 Na ničem jiném nezáleží. 
 
Zamyslete se nad touto myšlenkou. Záleží na tom. Každá částice hmoty ve Vesmíru je energetické pole. Jenže vy věříte tomu, co je fyzická iluze a to jste se rozhodli zbaštit od té doby, co jste do této sféry vstoupili. Pokud znáte a porozumíte tomuto konceptu – potřeba získávat materiální bohatství, uznání, nebo cokoliv jiného, nad vámi ztratí moc.
 
O co soutěžíte, nebo závodíte, když neexistuje cena? K čemu potřebujete skladovat věci a hromadit bohatství, když neexistuje? Copak se od toho nedokážete osvobodit? Díky tomuto pochopení můžete začít opravdu vidět sami sebe jako JEDNO. Budete soutěžit, půjdete do války proti sobě, nebo budete stát „jeden za druhým“ dokud to celé neustane?
 
Sněte o tomto Bytí, sílu na to máte! To je základ svobody pro mnoho z vás, kteří hledáte Nebe na Zemi a usilujete o to. Nejprve je to představa, pak je to skutečná realita.
 
Vybírejte moudře a zaměřujte se na to, co skutečně chcete prožívat, protože tak to bude!
 
DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami, je symbolem ženy a ženského Universálního principu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 
 

sobota 2. srpna 2014

TZOLKIN 2.8.2014 8 MULUC kin 229

 
 
Muluc – Měsíc – Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, DHARMA, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, Síla očištění, progresivita, Síla změny pohledu, podvědomí
 
Když jsou Voda, nebo Oheň připoutány k Větru, jejich vliv a síla exponenciálně roste. Nebýt Uaxac (8) stabilizace a uzemnění, raději si nepředstavovat jaký druh bouře by dnes Muluc vybičoval. Ve skutečnosti nám Uaxac umožňuje nasměrovat a využít ohromující sílu Muluc – protože Uaxac omotává vlákno času kolem Muluc po celý den, můžete spirálu jeho energie směřovat k otázce, situaci, nebo k cíli, se kterým pracujete, nebo potřebujete vyřešit.
 
MULUC v yuakatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.
 
Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC.
 
Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum.
 
Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.
 
***
 
Zdravíme vás v tento úžasný den a děkujeme za spojení. Rádi bychom vám poblahopřáli k dobře odvedené práci a ke schopnosti dělat práci, kterou jste si v této inkarnaci vybrali.
 
Ne každý v jiných dimenzích má potřebnou odvahu být ve vaší sféře, která je velmi obtížná. Když se na vás díváme shora, jsme opravdu velmi překvapeni tím, co vidíme. Mnozí se probouzíte do svého plného potenciálu a setkáváte v přátelských kruzích po celém světě. Díky počítačům jste schopni propojovat se navzájem i z velké dálky. Energetická práce, kterou děláte, zatímco jste ve fyzickém těle, nebyla nikdy v tak velkém měřítku na Zemi.
 
Když pracujete společně, neexistuje nic, co nemůžete splnit. Dokonce i temné síly, které drží nadvládu ve svých rukou mnoho let, nemají sílu vás zastavit. Telepatie je na vzestupu a to je pro temné síly velmi znepokojující, protože na rozdíl od vytažení zástrčky internetu, nemohou zastavit spojení mysl-k-mysli.
 
Bez ohledu na to, jak moc se snaží vás odtrhnout od vaší pozemské rodiny a blízkých prostřednictvím lží v médiích, nemohou zastavit spojení od srdce-k-srdci. Už dávno není vaše rodina malá uzavřená skupina, ale je to rodina globální. Jakmile začnete plně chápat, že jste JEDEN, nebude možné zastavit schopnost tvořit Nebe na Zemi.
 
Pokračujte v propojování přes sociální sítě a buďte ve spojení s lidmi, které potkáváte. Stůjte při sobě a podporujte se navzájem ve všem co potřebujete. Útěcha patří těm, kteří padli za oběť chamtivým vládám a lídrům korporací. Nakrmte hladové tím, že je naučíte pěstovat si své vlastní potraviny. Podělte se o své bohatství, které jste v průběhu života nashromáždili : moudrost, znalosti, materiální zisky a potravinové zdroje.
 
Učte se navzájem jak léčit vnitřní zranění skrze modlitbu a meditaci. Učte se navzájem, jak léčit vnější rány pomocí bylin – nikoliv léků. Vytvářejte mužské a ženské kruhy. Podělte se o radost z výchovy dětí a péčí o rodiče, prarodiče ve vícegeneračních domech.
 
Jakmile uvolníte sevření výrobních systémů, zdravotnické péče, penzijních fondů a pojištění, zjistíte kolik peněz, času a energie máte k dispozici pro to, co vám přináší radost. Zapojte se do aktivit, které vás baví - talentů máte mnoho.
 
Udělejte si čas snít svůj největší sen. Co se stane, když se dnes nebudete věnovat práci, která vás neuspokojuje? Co toužíte dělat se svým časem? Jak můžete být více laskaví, soucitní a milující? Buďte zodpovědní při péči o vaše děti a seniory, kteří jsou vaší minulostí a budoucností. Setkávejte se a společně začněte měnit své myšlení s vědomím že jste JEDEN. 
 
Velký sen je na dosah pro všechny!
 
Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace – Jak nahoře tak dole – Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

pátek 1. srpna 2014

TZOLKIN 1.8.2014 7 LAMAT kin 228

 
 
Lamat – Hvězda – Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá ( jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost
 
Znamení Lamat odráží a zesiluje přirozené bohatství. My všichni jsme stvořeni z vyšších vibračních frekvencí Vědomí vytvářející nekonečnou vitalitu v mysli, těle i duši, kterou všichni tak či tak hledáme. Takže odpočívejte, uvolněte hranice a limity, které jste sami na sebe uložili. Dbejte, abyste nedávali druhým příliš mnoho ze sebe, nebo Ik – Vítr, rozptýlí vaši velkorysost daleko a široko a vy se budete cítit vyčerpaní a uštvaní.
 
Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodili se v této energii, mívají zpravidla šťastný osud – ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokážou pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.
 
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod – vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
 
***
 
Jsme zde, abychom vás dnes pozvali na krátkou cestu. Najděte si klidný prostor, udělejte pohodlí a zavřete oči ( samozřejmě po přečtení ). Soustřeďte se na svůj dech, uvolněte svaly a nechte všechny strachy a obavy roztát.
 
Žádáme vás, abyste vybrali jeden problém, nebo strach. Vyberte si jen to, co se vztahuje k vám, nikoliv k někomu jinému – ačkoliv to může být problém spojený s druhým člověkem.
 
Jakmile jste se uvolnili, pozvěte nás na pomoc při řešení problému. Řekněte jasně, co si přejete, aby se stalo. Naplníme vaši mysl myšlenkami, možným řešením, kroky, nebo náležitostmi, které potřebujete ke změně, aby se problém nezhoršoval.
 
Buďte objektivní jak jen můžete, aniž byste soudili sebe, či druhé a uvědomte si svou roli v celé této situaci. Pokud se držíte pocitů oběti, nebo potřeby omluvy od druhých, žádáme vás, abyste pro tento okamžik tyto pocity opustili.
 
Cílem je : pokročit s Láskou a laskavostí.
 
Požehnejte této situaci, protože vám umožnila růst v životě. Pošlete tomuto člověku Lásku, i když k němu stále cítíte hněv, nebo frustraci. Obalte ho Láskou, uzavřeni s ním v bublině zlatého světla. Získá tak vaši Lásku a to umožní, aby zdi mezi vámi nebyly tak tlusté.
 
Pokud je to situace, kterou si opravdu přejete vyřešit, pak poslouchejte naše návrhy. Můžete přijít na něco, co vás dříve nikdy nenapadlo. Telefonní číslo, člověk, místo, událost, která může přijít na mysl, může spustit novou myšlenku, nebo nový pohled na věc.
 
Pokud chcete dostat problém z mysli, zatímco praktikujete toto cvičení, doporučujeme dělat to těsně před usínáním. Můžete požádat, abyste si zapamatovali všechny odpovědi během snů, ( mentální poznámky ) nebo pokud se v noci probudíte, zapište si myšlenky na papír. Když se ráno probudíte, zeptejte se znovu a možná dostanete větší vhled – udělejte to ještě dříve, než jste plně čilí.
 
Můžete mít zpočátku problémy se spojením tímto způsobem, ale doporučujeme vám, abyste se snažili, dokud nemáte plnou kvalifikaci obdržet odpověď Vyššího Já, nebo Duchovních Průvodců. Často se snaží zprávy doručit, ale zůstávají bez povšimnutí, nebo je zamítnete jako hlouposti, nebo náhody. Naučte se věnovat pozornost tomu, co se děje kolem vás a to zejména nevysvětlitelným náhodám a kuriózním synchronicitám.
 
Přehnané spoléhání na běžné události může být matoucí při hledání odpovědí. Mnoho zvláštností může být odpověďmi na otázky. Věřte své intuici a buďte obezřetní na to, co vám druzí navrhují. Vezměte v úvahu co považujete za správné a uvolněte myšlenky založené na strachu, protože to může schopnost správně se rozhodovat zkreslit.
 
Věřte, že žádná rozhodnutí nejsou správná, ani špatná – je to vždy volba. Je to jen a jen na vás, abyste porazili záležitosti, které vám brání radovat se ze života.
 
Najděte již odvahu stisknout tlačítko VPŘED, hledáním radosti ve všech věcech!
 
SEDMÝ TÓN – ZRCADLO – ODHALENÍ – ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo – vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.