čtvrtek 31. července 2014

TZOLKIN 31.7.2014 6 MANIK kin 227

 
Manik – Ruka / Jelen – Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnost, oblast léčení, dosažení cíle i přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.
 
Když vyšplháte až na vrchol hory na vlastních nohou, budete vnímat dech, silný vítr vaší vlastní duše.
Dnes Uac (6) – číslo základní stability a celistvosti, stojí hlava na hlavě s Manik - nagualem čtyř koutů Země. Bez ohledu na to, jak vysoko vylezete, jak daleko poletíte, nebo jak hluboko se ponoříte, spolehněte se na Manik s Uac, na jejich podporu na každém kroku vaší cesty. Věřte jejich vedení a vyrovnání stability, ale uvědomte si, že konečná zodpovědnost za vaše rozhodnutí a činy leží stále ve vašich rukou – jen ve vašich rukou!
 
Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je:chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.
 
***
 
Jsme velmi nadšeni pokrokem na vaší cestě Vzestupu. Jakmile naplňujete své dny vděčností, schopnost radovat se a manifestovat přání srdce se stále zvyšuje. Všimli jste si toho? Jsme tu dnes, abychom hovořili o štěstí a o tom, jak přinést ještě více radosti do života. Mnozí jste přišli o svou práci, domy, úzké vztahy s nejbližšími. Možná jste nervózní a přemýšlíte, co se dá ještě pokazit. Prosíme připomeňte si, že všechny tyto věci jsou součástí života na Zemi, i když to tak zůstat nemusí. Brzy nastane čas, kdy vás stále více bude pracovat z domova a zároveň budete sdílet své dary a talenty s ostatními. Udělejte nezbytné kroky už dnes, aby se to stalo realitou.
 
Mnozí trpíte ztrátou příjmů, trh práce neustále klesá. Přesto mnozí tráví čas nakupováním ještě větších domů, než by potřebovali, včetně nových vozů, i když mají starší modely k dispozici.
 
Je váš domov plný věcí, které jsou k ničemu? Kolik času a peněz vynakládáte na péči o majetek, který jste získali? Posviťte si na své náklady a uvolněte čas a energii, abyste se mohli zapojit do aktivit, které vám přináší radost.
 
Mnoho přátelství má začátek a konec, ty které jsou vybírány rozumně, pravděpodobně vydrží odliv a příliv času. Mnoho vztahů je často založeno na potřebnosti, kdy se jeden člověk opírá o druhého. Pokud partneři umožní jeden druhému prostor k růstu – pak může nastat rovnováha - i když voda stále přináší testy, dokud nejsou vlnky hladké.
 
Už jste udělali všechno, co je ve vašich silách, abyste se stali nekritičtí, laskaví a milující? Pokud jste ještě nezískali tyto atributy, vašim vztahům se nebude dařit. Pokud se vy a váš partner rozhodnete rozloučit, uděláte dobře, když zůstanete dobrými přáteli. To není dobře, když naplníte vaše energetické pole hněvem a nedůvěrou. Je-li váš partner urážlivý, vytváří to mezi vámi propast, dávejte pozor, abyste nepřilévali olej do ohně.
 
Když odchází milovaný člověk, pocit smutku, že vám chybí je v pořádku, nicméně mějte radost, že jste na živu a ve svém duchovním těle. Často, když se později ohlédnete, vidíte jaké důsledky měl jejich život na ostatní. Někteří se nikdy neohlédnou, nebo se jich stále drží a nechtějí se od nich uvolnit. Je velmi důležité, když někdo zemře, nechat ho odejít, jinak mu bráníte v duchovním růstu. Když přejdou na druhou stranu, často se rozhodnou zůstat v blízkosti svých milovaných, dokud si nejsou jisti, že se bez problémů dostali přes nějakou krizi, nebo významnou událost.
 
Někteří jsou zmateni, když přejdou a neví, že jsou mrtví. Lidé, kteří dokáží komunikovat s duchy nám prokáží službu, když požádají tyto duše aby pokračovaly dál. Je dobré, aby se podívaly kolem sebe a uvědomily si, jak jsou oblasti odlišné. Pokud někdo zemřel už dávno, je dobré poukázat jak se oblečení, auta i domy změnily. Pokud jste na hřbitově, ukažte jim jejich náhrobek. Poraďte se se svými Průvodci, Anděly, aby je podpořili na jejich další cestě. Pokud narazíte na tvrdohlavou, nebo rozzlobenou duši, která vás nechce opustit, vyhledejte komunikátora, nebo jasnovidce, který má zkušenosti a pomůže jim posunout se dál.
 
Každý má schopnost komunikovat se svými blízkými, kteří odešli. Nicméně všichni duchové nemohou komunikovat hned. Někteří jsou zmateni, někteří jsou v úžasu a další postupují na jiná místa, kde se mohou zapojit do nesčetných aktivit. Věci, které padají z polic, nebo zdí, poruchy elektrických zařízení jsou často známky, jak se snaží s vámi komunikovat. Někteří duchové pohybují předměty, aby získali pozornost. To vyžaduje obrovské množství energie. Buďte bdělí, pokud uvidíte věci, které nejsou běžné. Domácí mazlíčkové často zachytí energii jejich přítomnosti.
 
Žádáme vás, abyste nevolali své blízké příliš brzy, protože mohou mít na druhé straně práci. Někteří prochází dlouhým procesem hojení, jiní jsou zapojeni do určitých dovedností, důležitých pro jejich vývoj. Mohou být docela zaneprázdněni. Zaměřte se na život a posílejte Lásku těm, kteří odešli s vědomím, že jí obdrží.
 
Mnozí se velmi koncentrujete na budoucnost. Žádáme vás, abyste se pustili těchto obav a soustředili na to, co se děje ve vašem vlastním životě. Jak můžete vytvořit svůj život radostnější? Vybírejte věci, které vás dovedou ke štěstí.
 
Mnoho lidí se ptá, jestli se svět chýlí ke konci. A my se ptáme záleží na tom? Pokud je váš život naplněn strachem, není to horší než smrt? 
 
Dělejte všechno pro to, aby váš den byl naplněn zábavou, potěšením, láskou a laskavostí vůči sobě i druhým. Nechte zítřek, ať se o sebe postará sám. Vaše starosti tvoří pouze negativní myšlenkové formy, které vytváří ve světě mnoho neštěstí. Strach je stará motivace 3D. Zaměřte se na své myšlenky a pozornost na to, co chcete aby se stalo a pracujte na své vlastní realitě.
 
ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Dech je život a život je pohyb. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

středa 30. července 2014

TZOLKIN 30.7.2014 5 CIMI kin 226

 

Cimi – Spojka – vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok

Věčnost nemá žádné termíny. Čas ani nezačíná, ani nekončí; jednoduše cyklicky teče. Přesto spěcháme znepokojeni, jak málo času máme; hnáni soutěžením vpřed, aby bylo dosaženo určitých věcí, ještě než to udělají naši vrstevníci, či sousedé. Pokud si uvědomíme, že každý máme své vlastní individuální časové cykly života, smrti a znovuzrození, nebo transformace, měli bychom přestat srovnávat naši životní cestu s druhými. Zpomalte a prožívejte čas podle vašich osobních přirozených rytmů, jděte po své přirozené časové ose a budete se pohybovat mnohem rychleji směrem k realizaci svého potenciálu. Buďte plně v míru s tím, kdo jste.

Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM – je jedno, s čím – dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může uvolnit z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.
 
CIMI představuje v yucatánském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí ke znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme osvícení a získáváme vědomí moudrosti našich předků.
 
Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro Cimi přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.
 
***
 
Dnes bychom vám chtěli poblahopřát k vašemu vtělení. To není snadné žít v této sféře. Ctíme vás, že jste to učinili.
 
Transformace do své Úplnosti a zároveň být vtělený - to není snadný úkol.
 
Mnozí jste na cestě zabloudili a přece jste se vždy vrátili a dělali rozhodnutí, která nebyla lehká, často dokonce děsivá.
 
Od počátku Časů, když se lidé pokoušeli o tvrzení svého právoplatného dědictví,
byli často mučeni
 
Jste si velmi dobře vědomi nebezpečí a ponížení, které vás konfrontuje a které se skrývá ve Stínech, ale přesto pokračujete dál. Skláníme se před vámi s úžasem a hluboce obdivujeme vaši houževnatost.
 
Jak procházíme touto dobou Přechodu, snažíme se co nejvíce vás obohatit v naději, že se k nám připojíte při tvoření Nové Země a nekonečných možností projevování Lásky, zatímco máte tělesnou podobu.
 
To je také důvod proč přichází v této době tolik našich channelingových Poselství a na obloze je stále častěji tolik vesmírných lodí.
 
Všichni jsme Jedno, všichni pocházíme ze stejného Zdroje a nakonec se všichni do tohoto Zdroje vrátíme.
 
Je to naše velká radost, když vidíme, jak se mnoho dalších lidí probouzí a provádí potřebné změny, což se odráží v jejich životech a přináší dalším a dalším příležitost dělat to samé.
 
Žádáme vás nyní, abyste věnovali několik okamžiků uvolnění a relaxaci.
 
Udělejte si pohodlí a nechte své myšlenky volně proudit z Vědomí.
 
Dovolte, abychom vám projevili požehnání a pomazání. Možná budete mít pocit chvění, nebo brnění na hlavě - to se dotýkáme vašeho třetího oka a žehnáme vám.
 
Toto požehnání vám umožní otevřít více energetické pole a přijímat mnohem více Lásky.
 
Vezměte si tolik času, kolik si přejete, abyste obdrželi naši Lásku a nechte vaši Lásku volně proudit k nám.
 
Potom vypijte hodně vody.
 
Užívejte si zbytek dne v radosti.
 
PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ – takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 
 

úterý 29. července 2014

TZOLKIN 29.7.2014 4 CHICCHAN kin 225

 

Chicchan – Had – Vitalita, vášeň, moudrost těla, Tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.

Magický a silný Had je trochu v rozporu s Ik - Větrem ( Trecena Ik), což hrozí rozptýlením a rozehnáním jeho energie. Ale Kan je oba táhne k uzemnění ve čtyřech rozích Země a Nebe. Překlad ? Bez ohledu na to, co se děje kolem vás, bez ohledu na hluk a rozruch, který se snaží vás destabilizovat a rozptýlit, zůstaňte ve spojení se zdrojem vaší duše, jako stožárem lodi......cestou pod nohama. Zůstaňte ve spojení s vnitřním vedením - pouze tímto způsobem můžete překročit testy životních výzev.

Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost, nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.

 
Symbol Hada zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.
 
Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma a jsou silní fyzicky i psychicky.
 
***
 
Dnes bychom chtěli mluvit o transformaci. Stejně jako had svléká kůži, aby mohl dál růst, tak i vy porostete duchovně, fyzicky, emocionálně i mentálně, až se zbavíte kódů přesvědčení negativního myšlení a chování, které vás odděluje od záře vašeho vnitřního světla.
 
Během celého roku jsme mluvili o mnoha způsobech, jak dosáhnout změny. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob je uvědomovat si, aby slova, která říkáte a věci, které děláte odrážely vaše skutečné vnitřní myšlenky. V případě, že tomu tak není proveďte okamžitě nezbytné změny. Ačkoliv to vyžaduje praxi, stojí to velmi za námahu.
 
Dnes vás žádáme, abyste si uvědomovali každé slovo, každou myšlenku, každý čin.
 
MYŠLENKY: Než se uzamknete ve spirále strachu, který zaplavuje myšlení, zastavte sebe a slova a znovu se zamyslete.
 
SLOVA: Ještě než vyslovíte, nebo napíšete nějaké slovo, P.Ř.E.M.Ý.Š.L.E.J.T.E. a zeptejte se sami sebe zda je to:
 
Vhodné
Upřímné
Vychází to z vašeho Středu, nikoliv Ega
Nutné
Laskavé
 
ČINY: Zvažte každou akci dřív, než začnete jednat. Odráží to, co si opravdu přejete? 

Zahrňte tuto sebekázeň do každého okamžiku života, dokud se to nestane zvykem. Brzy zjistíte, že je nejjednodušší říkat Pravdu a zároveň prohlubovat vztahy s lidmi, s kterými se setkáváte.
 
Děkujeme vám za čas našeho společného setkávání každý den. Jsme za to velmi vděční. Užívejte si dnešek s vědomím, že se budete chovat k druhým tak, jak si přejete, aby oni se chovali k vám.
 
Zákon přitažlivosti vám přinese ty věci, na které zaměřujete svojí pozornost – takže vybírejte své myšlenky moudře.
 
ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Nezapomeňte postavit stabilní a pevné základy na zemi. Postavte 4 pilíře podpírající váš život, aby byl stabilní ve všech aspektech Bytí – k vytvoření pravidel hry, práce i všech vztahů. Slunce prochází 4 body – svítání, poledne, západ a půlnoc a to dělá den úplným, celistvým, stejně tak rok je rozdělen dvěma rovnodennostmi a dvěma slunovraty na 4 roční období. Galaktičtí Mayové rozdělili Vesmír na 4 sekce a ekliptiku Mléčné dráhy dvěma průsečíky na 4 části. ČTYŘKA je stabilní základna pyramidy. Využijte dnes dar galaktického pulsu v podobě Energie ČTYŘI pro vaší osobní CELISTVOST.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

pondělí 28. července 2014

TZOLKIN 28.7.2014 3 KAN kin 224

 
 
 
Kan – Zrno – Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola Ega, sex
 
Dnešní energetickou předpověď přináší Ox (3) probouzející k silnému větru proměnu teplot a nestabilitu tlakových systémů. Pokud nejste duchovně, či psychicky dobře připraveni, zůstaňte uzemněni raději blízko domova, ať už to znamená psychicky, nebo fyzicky, nebo obojí. To vám dává pevný základ, ze kterého můžete bezpečně řešit problémy a odvrátit jakékoliv výzvy, které dnes vrhá Ox. Pamatujte ale, že i když Ox může zamotat jemně utkanou síť Kan, může zase Kan polapit Ox energie nejistot, pochybností a nebezpečí.Takže nic není přednastaveno, všechno závisí na vaší osobní síle, charakteru a vůli.
 
Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka, žijícího v symbióze s faunou i florou – místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podněcují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost až po bytí v plné životní a sexuální síle.
 
Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost.
 
Nativní KAN jsou mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná – musí proto být dobře řízena.
 
***
 
Zdravíme vás. Vítejte v tento velký a slavný den! Udělejte si dnes čas vstřebat požehnání a teplo slunce. Dovolte pokožce přijímat živiny, které ve vaší sféře přináší světlo. Mnoho lidí se skrývá, nebo vyhýbá slunečním paprskům. Někteří se dokonce chrání před slunečními paprsky toxickými ochrannými krémy, které způsobují kůži a imunitnímu systému velké škody.
 
Pokud dáváte přednost, aby vaše pleť byla jemná a vláčná, řiďte svůj čas na slunci moudře a vyhýbejte se krémům za každou cenu. Je velmi vhodné nosit lehké oblečení, které propouští alespoň nějaké sluneční světlo. Slunce je zdroj odkud získáváte mnoho energie.
 
Už jste viděli rostliny, které nikdy nebyly vystaveny slunečnímu záření? Chybí jim barva a síla. Stejně jako všechny rostliny tak i vaše tělo bylo navrženo, aby fungovalo na slunci. Pobyt každý den uvnitř budov, kde pracujete, má obrovský vliv na vaše zdraví. Pokud už musíte pobývat uvnitř, co moudrého můžete udělat pro to, abyste načerpali alespoň nějaké sluneční světlo, je chodit do práce pěšky, dát si oběd venku, nebo posedět ráno, nebo navečer na slunci.
 
Mnozí se bojí odhalit své tělo na slunci ze strachu, protože si přečetli, nebo slyšeli v médiích o rakovině kůže. Pravdivý výzkum však ukazuje, že většina příčin těchto nádorů je způsobena stravou a toxickými krémy proti slunečnímu záření.
 
Nadměrná expozice může způsobit stárnutí často proto, že živiny obsažené v olejích jsou během koupání odstraněny dříve, než stačí proniknout do pokožky ochránit jí a vyživovat.
 
Mnoho kožních problémů z přemíry slunečního světla má kulturní kořeny. Ti, kteří mají světlou kůži jsou uzpůsobeni žít v zeměpisných šířkách, kde je slunce méně intenzivní. Když se lidé se světlou pokožkou přesouvají, nebo stěhují do regionů, kde je slunce intenzivnější, mohou narazit na mnoho problémů.
 
Pokud ale žijí ve svých přirozených oblastech, živí se živou syrovou stravou, která také pochází z těchto oblastí, mají mnohem méně problémů z pokožkou a méně zdravotních potíží.
 
Chránění pokožky v době, kdy je nejtepleji, zmírní mnoho kožních problémů. Před příchodem průmyslového věku bylo naprosto přirozené pro všechny členy komunit, nebo kmenů, když slunce hřálo nejvíce, odpočívat ve stínu. Opékání v oleji na slunci bylo vyhrazeno pouze pro maso připravované ke konzumaci.
 
Ráno pozdravte slunce, poděkujte mu za výživu, obživu, světlo a dělejte to každý den. Pokuste se o to samé večer. Existuje mnoho cyklů v každodenním životě, které jsou bez povšimnutí. Věnujte těmto cyklům pozornost a buďte vděční za jejich podporu. Bez slunce, měsíce a planety byste v této sféře nemohli existovat.
 
Používejte zdravý rozum. Poskytování vyvážené a výživné stravy tělu s potřebnou dávkou slunečního záření bude mít příznivý vliv na vaše celkové zdraví a množství energie.

 

Ponořte se do slunečných paprsků a užijte si nádherný den.
 
Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

neděle 27. července 2014

TZOLKIN 27.7. 2014 2 AKBAL kin 223

 

Akbal – Noc – Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny

Je to noc, kdy největší a nejhlubší tajemství ožívají, kdy se vnitřní smysly bystří a probouzejí a příslib potenciálu se stává skutečností. Narozená ve zběsilosti Větru, posiluje Akbal vaše komunikační schopnosti a jasnost. Takže pokud dnes potřebuje něco objasnit, nebo říci, důvěřujte své vnitřní Noci a udělejte to! Energie Ka (2) zdvojnásobí sílu vašich slov posílenou Ik.

 
Glyf Akbal představuje moudrost noci. Symbolika znamená cestování v našem prázdném vnitřním prostoru - temným podsvětím, kde opouštíme Ego a nacházíme moudrost, přicházíme na to, že testy se staly naším největším pokladem, zde se rodí nový úsvit a nové nápady. Nativní Akbal mají okouzlující chování, mnoho milostných vztahů a silný vliv na svět. Pokud prošli cestu temnou nocí duše, jsou to vynikající terapeuti. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů.
 
***
 
Děkujeme za dnešní spojení. Rádi bychom vás povzbudili, abyste se každé ráno spojili s námi, Vyšším Já a Duchovními Průvodci a pokládali otázky jako např.:
 
1. Čemu bych měl/a dát dnes přednost?
2. Jaké potraviny dnes potřebuje mé tělo?
3. Existuje nějaké cvičení, které bych dnes měl/a dělat?
4. Jsou nějaké věci, které jsem odložil/a stranou a potřebují dnes dodělat?
 
Pak požádejte o vedení:
 
1. Požádejte o vhled do každého okamžiku vašeho života.
2. Požádejte, abyste zprávy vašich Průvodců přijímali jasně a způsobem, který umožňuje vědět, že jsou to zprávy skutečně od nich.
3. Požádejte o připomínání udržovat vás s ladností na vaší Cestě.
 
Několik okamžiků si představujte svět, jaký by měl být. Pak si v tomto snu představujte sami sebe, jak se rozhodujete a vybíráte si chování, které tento sen tvoří v realitu.
 
Poděkujte vašim Průvodcům za jejich pomoc a spojte se s nimi srdcem. Během dne věnujte pozornost svým emocím i chování.
 
Pokud existuje více možností na výběr, nalaďte se na své Vyšší Já a požádejte o radu. Pak se ale zeptejte sami sebe, která volba vás s největší pravděpodobností povede k životu, který si představujete.
 
Na začátku může být obtížné poznat zda jsou zprávy, které vám přichází do hlavy sdělením na základě kódů přesvědčení strachů, nebo je to sdělení vašich Průvodců.
 
S praxí, trpělivostí a vytrvalostí brzy rozlišíte rozdíly.
 
Klíčem k úspěchu je uvolnění strachů a přesvědčení, které vám brání prožívat nové věci.
 
Pamatujte si, že jste hluboce milováni Zdrojem, a že role, kterou v současné době hrajete na Zemi, je jako mrknutí oka - pokud jde o celkový rozsah vaší duchovní Podstaty.
 
Mějte radost a užijte si krásný den!
 
DRUHÝ Tón – POLARITA - Zkuste vyvážit póly rozporů, najít cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování. Stejně jako zní známá mystická otázka „ To be, or not to be?“ , mohli byste dnes vnímat vlastní oddělenost, oddělenost sebe sama, ale vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 
 

sobota 26. července 2014

TRECENA IK

 
Trecenium IK
Kin 222 - 234
26.7.- 7.8.
Rok – MANIK 2
Long Count 13.0.1.11.2
 
Tuto Časovou třináctidenní Vlnu řídí Ik – nagual elementu Vzduchu, Měsíce a Ducha lidské existence. Ik je také duchovní dech, prána, inspirace, umělecká jiskra, čistička těla, mysli i duše.
 
Hlavním tématem je vnitřní disciplína a KOMUNIKACE – nit, která spojuje všechny lidské bytosti a všechny živé věci na Zemi. To znamená být aktivně připojen k mysli, k tělu i k duši a být si vědom živých bytostí, životního prostřední, rodiny, komunity i sebe.
 
Komunikace zahrnuje všechny formy: verbální, vizuální, sluchovou, kinetickou, emocionální, duševní a duchovní. My jsme ti, kteří mají nejvíce nástrojů a technologií pro komunikaci, ale přitom nejvíce ze všech druhů na Zemi trpíme nedorozuměním.
 
Takže bez ohledu na to, jestli si myslíte, že jste dobrý komunikátor, mluvčí, řečník, nebo ne, když utišíte vnější hlasy společnosti, jako marketingové nástroje naší ekonomiky, které nás bombardují na denní bázi, naladíte se na jemnější a čistší frekvence, můžete komunikovat na mnohem vyšší a hlubší úrovni nejen s vašimi nejbližšími, ale i celým živým zbytkem planety.
 
Ironií je, že Vítr je jak silný, tak vrtkavý……to na druhou stranu umožňuje měnit směr v co nejkratší době. Pokud jste si vědomi známek a náznaků změn, které mohou být ve skutečnosti jen krátkodobé, či pomíjivé - ve skutečnosti hovoří o velkých přicházejících změnách.
 
V této Treceně není čas na kontrolu, nebo pravidla. Je to čas, plynutí, proměnlivosti, experimentování a otevřenosti. Pokud jste za jedno s Větrem, zažijete jiný druh svobody. Komunikace je ve své nejjednodušší podstatě PŘIPOJENÍ – SPOJENÍ a chcete-li zažívat propojení, nebo připojení, nemusíte nutně trávit čas na sociálních sítích, nebo jen telefonovat……


 REZONANCE S VLNOU


Vlna VĚTRU – jako poslední bílá Vlna v Tzolkinu, s sebou přináší dokončení posledních úprav, takže není divu, že se koncentruje na detaily. Může se tedy stát, že ještě jednou zažijete nečekaný řez a bodnutí, jako znamení už posledních oprav. Všechny, i ty nejmenší části, mají obrovský vliv na formu CELKU, proto není překvapením, že budou pečlivě prověřeny. Jelikož DUCH proniká absolutně všechno, nezůstane zde ani sebemenší škrábnutí.
 
V této Vlně dostanete mnoho osobních vzkazů, zejména na pozici „ kulatého stolu “ ( Tón 12 ). Můžete spatřit vizi v globálním měřítku, stejně tak i všechny své pocity. Dovolte několikrát se otočit všem informacím před vaším duchovním zrakem a snažte se zachytit jejich podstatu. Uvědomte si, co přinesly Energie ČASU do sféry komunikace s vaším Středem díky „leštění“ drobností. Všechny pocity a události těchto dní obsahují konkrétní informace.
 
Pokud okamžitě nerozpoznáte jejich smysl, dovolte jim počkat v prostoru, nelamte si hlavu mentální akrobacií. Dříve, či později, obdržíte potřebné vysvětlení. Na každou otázku dostanete odpověď. Občas je potřeba více času, aby odpověď našla adresáta.V takových případech byste se měli zajímat o BÍLÉ pozice Vlny, jelikož jsou hlavními nositeli informací.
 
Galaktický Portál otevřený ve Dnu IK 1 nastavuje velmi přísnou kontrolu. Magnetický VÍTR důrazně podporuje SÍLU DUCHA. Tento aspekt – bezprostředně související s éterickým polem prochází vším, co se v životě manifestovalo, počítá všechny i ty uložené části. Neexistuje tu nic vedlejšího. Z tohoto důvodu Vlna VĚTRU hraje důležitou roli v oblasti komunikace. Zde vám budou odhaleny všechny vnitřní i vnější bariéry, které vám brání v porozumění s lidmi. Všechna omezení podřízená vašemu Egu v této Vlně bolestně pocítíte.
 
PES 9 - ačkoliv není Portálem, hraje zvláštní roli v emocionální sféře. V tento den byste se měli podívat na své emoce. Může se stát, že některé specifické zbytky nevyrovnaných pocitů vyplynou na povrch, aby projevily svoji přítomnost. Pokud se tak stane, berte to jako léčení, anebo jako pokus o uzdravení vašeho ne ještě stabilního emocionálního těla. Těžké otřesy Karmického Času nepochybně zanechaly stopy pozůstatků, které nyní usilují o harmonizaci.
 
Nezapomeňte, že nejvyšší hodnotou VĚTRU je BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA v partnerských vztazích. Protože stále ještě mohou existovat nezpracované zbytky karmy, využijte každou šanci, která vám bude v této Vlně dána.
 
Vítr je jako Božský dech, který udržuje život. Využijte Energie Větru a přineste Lásku hluboko do vašeho nitra k očištění těla, mysli i duše. Je to VÍTR LÁSKY, který nás mění individuálně a to se odráží v Universu jako VĚDOMÍ JEDNOTY.
 
Přehled Vlny:

IK 1 – galaktický portál
AKBAL 2
KAN 3
CHICCHAN 4
CIMI 5
MANIK 6
LAMAT 7
MULUC 8
OC 9
CHUEN 10
EB 11
BEN 12
IX 13

Copyright © Výklad energetické předpovědi lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

TZOLKIN 26.7.2014 1 IK kin 222 galaktický portál

 
Ik – Vítr – Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně
 
Dnes je den čištění a očištění - vymazat, vyklidit veškeré negativní a toxické prvky, vlivy, nebo síly ve vašem životě. Ať je to cokoliv – nemoc, chronické špatné návyky, strachy, fobie, nářky, stěžování, nebo nepříjemný přítel, milenec, šéf, který vás drží dole - dnes máte velkou podporu nastartovat proces odplavení negativity a přinést vše pozitivní. Pro vás, kteří jste již o tom přemýšleli, ale nenašli, motivaci, či sílu – dnešek je váš den! Využijte silnou startovací Energii Hun (1) a udělejte to!
 
***
 
Tématem dnešního dne je ROVNOVÁHA. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Všimli jste si, že tento den je ve znamení dvojek? Ve vaší sféře je dvojka symbolem polarity. Tam, kde je dole je i nahoře. Kde je černá je i bílá, úzká, široká...... Představte si přímku s pohyblivou stupnicí. Vše, co zažíváte je založeno na lineárním posunu. Na jednom konci je jedna věc a na druhém konci je její opak. Mezi tím existuje nesčetné množství možností.
 
Můžeme si to ukázat například na teplotě. Na jednom konci se nachází deskriptory pro velmi vysoké teplo....... vařený, pečený, rozžhavený, rozpálený a na druhém konci jsou deskriptory pro velký chlad ......mrazivý, ledový, polární, frigidní. Mezi nimi se nachází mnoho variant, jako vlažný, vlahý, chladný.
 
Tato řada pocitů, emocí a dojmů se vyskytuje v každém aspektu života na Zemi. Konečným cílem je vyvážit tyto zkušenosti takovým způsobem, aby cesta byla příjemná. Například může nastat situace, kdy vysoká teplota je dobrá - uvaření bylinného čaje. Jindy může být velmi příjemné zažít velký chlad - kostky ledu ochlazující bylinný čaj.
 
Ale pokud jde o vaše emoce, pro udržení klidu je rozhodující ROVNOVÁHA. Existují situace, kdy vyhledáváte extrémy kvůli zábavě, nebo dobrodružství, ale přijde čas pro rovnováhu, jinak bude tělo vyčerpané z vynaložené energie nutné pro extrémní zábavu.
 
Duchovní rovnováha je dobrá pro ty, kteří hledají život naplněný mírem. Ačkoliv občasné trápení, nebo extrémní euforie mají své místo, cílem je emocionální střed, aby se člověk cítil vyrovnaný. Když někdo dosáhne pocitu klidu bez ohledu na to, co se kolem něj děje, je velmi blízko Osvícení. To není nutné, aby se všichni snažili zažít velké množství zkušeností, včetně emocí.
 
Dostali jste celý svět jako dětské hřiště. Co chcete zažívat? Věříme, že si vyberete činy milující a laskavé, neboť víme, že to vám přinese největší uspokojení a odměnu. Nicméně na Zemi jsou i ti, kteří chtěli být alespoň na chvíli nedobří. Užijte si takové momenty s vědomím, že přezkoumáte tyto činy a zapamatujete si, že budete zažívat a vnímat emoce druhých, které vyplynuly z vašich akcí.
 
Mnozí zažíváte svůj poslední život na Zemi. A právě teď nastal čas zažívat věci, které chcete, které si vyberete, protože nikdy nemůžete jít po své cestě znovu. Dovolte dospělým pomoci sehrát vám tyto role a situace s vědomím, že kdykoliv se můžete rozhodnou hrát jinou vhodnější roli.
 
Věřte, že na každou akci existuje reakce, buďte připraveni převzít odpovědnost za vše, pro co se rozhodnete. Pokud se držíte zpátky od prožívání hezkých věcí jen kvůli strachu, nebo tlaku lidí kolem, uvolněte tyto věci. Možná zjistíte, že ztrácíte chuť k některým dobrodružstvím, zatímco ostatním se to může zdát vhodné. Nedívejte se zpátky na svůj život, protože to bylo vaše přání udělat to nebo ono. Sesedněte z houpacího koně a uvolněte pocity oběti a pocity „ běda mně “. Bůh vám umožnil zažít cokoliv si přejete. To jen vaše církve, vlády, učitelé a rodiče vás přesvědčovaly, že některé věci jsou nebezpečné, nemorální, nebo protizákonné.
 
Přejete si trávit celý život ve své ulitě s kódy přesvědčení, které vytvořili druzí, nebo raději vylezete, dáte věci do pořádku a vytvoříte své vlastní názory? Vyzýváme vás, abyste si vybrali ten druhý žebřík.
 
Užívejte si váš život, buďte laskaví a vděční!

PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ –PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY

Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Je to silná Energie, protože má co do činění s počátkem nové Treceny. Jednička také představuje myšlenku – nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří vaši budoucnost – co dnes zasejete – to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

pátek 25. července 2014

TZOLKIN 25.7.2014 13 IMIX kin 221

 
 
Imix – Drak – energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost
 
Oxlahun (13) je spřízněná duše Imix. Oba přináší stejnou možnost přístupu k jiným dimenzím a realitám; oba dva jsou vysoce nabitá silná znamení. Párově spolu tvoří ohromující vír - mysl ohýbající energie, které se mohou jako psychické tornádo točit kolem vaší duše. To je varování!. Pokud dnes podniknete cestu do světa jejich neznámé a netušené říše, nechoďte bez záchranného lana. Ve skutečnosti je to Muluc – vládce této Treceny, jako jediná věc, která vám pomůže uklidnit vaší loď, kterou vedete těmito rozbouřenými vodami.
 
Stejně jako Ahau představuje konec cyklů, Imix stojí u všech počátků.
 
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY
 
Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnotou vodami podsvětí a vyživuje Zemi, prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná – záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.
 
Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji, v tom tkví jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do temných hlubin, snadno ovlivňují kolektivní Vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní - vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.
 
***
 
Jak se blíží náš společný čas, jsme stále více vzrušení! Víme, že nás brzy začnete slyšet a vidět jasněji. Máme radost, že vám pomáháme vytvářet svět podle vašich představ a jsme u vytržení, jak se mnoha dalším otevírají dveře ke komunikaci a to nás velmi těší.
 
Dnes bychom chtěli mluvit o dveřích ke komunikaci a jak je můžete otevřít. Máte schopnost přímo komunikovat se Zdrojem, Vyšším Já, Duchovními Průvodci. Pokud vám váš učitel říká, že to není možné, buďte obezřetní a zvažte jeho pohnutky. Na Zemi bývaly doby, kdy bylo potřeba guruů, nebo kněží, kteří učili, jak se spojit se svojí Podstatou, protože většina lidí zapomněla, že to mohou dělat sami. Tato doba již dávno neexistuje.
 
Závoje mezi dimenzemi jsou stále více tenčí a mnoho dalších lidí zjišťuje, že skutečně mohou vytvořit spojení sami. Jsou zde učitelé, kteří s tímto procesem pomáhají a jejich práce je přínosem pro všechny na planetě i mimo ni. Nepleťte si je s těmi, kteří tvrdí, že jen jejich Cesta je jediná a správná. Mnoho takových má postranní úmysly založené na chamtivosti a moci.
 
Praví učitelé budou sdílet to, co se naučili a vždy umožňují svým žákům dělat vlastní volby. Mohou vás naučit jógu, meditaci, nebo vás učí následovat přísná pravidla. Nicméně vždy si žák volí způsob, jak se bude učit, může si jej upravit, aby vyhovoval jeho individuálním potřebám. Tito učitelé mohou být velké jmění v pomoci nalézt a spojit se s vaším vnitřním Já a Zdrojem Stvoření. K dispozici je také mnoho knih, kde najdete vodítko a potřebné části pro vaši cestu.
 
Určitě poznáte rozdíl mezi pravým učitelem a tím, který dělá svoji praxi jen pro zisk. Povídá si s vámi? Nabízí vám informace bez očekávání peněz, nebo materiálního zisku za každý kousek informací? Pokud se rozhodnete následovat své vlastní rituály, podporuje vás, nebo se vám vyhýbá? Pravý učitel si zaslouží odměnu a musí dostat dobře zaplaceno za své služby. Nicméně velmi často pro vás udělá něco navíc, nebo sníží cenu těm, o kterých ví, že nemohou zaplatit částku, kterou žádají.
 
I když je zde mnoho učitelů, kteří vám mohou pomoci s evolučním procesem, veškerá pravda, kterou potřebujete najít, je uvnitř vás. Naučte se důvěřovat své intuici, klást otázky a hledat na ně odpovědi. Mluvte s lidmi, kteří mají odlišné názory, ale integrujte jen ty, které jsou pro vás prospěné. Věřte, že velmi často kódy přesvědčení a to, co vnímáte jako svoji konečnou pravdu, bývá často odrazový můstek k vyššímu pochopení.
 
Ti, kteří chtějí znát všechny odpovědi v jednom okamžiku, jsou často velmi frustrovaní. Ale, když jste vstoupili do této sféry, byla to cesta - co se počítá, i když cíl se zdá často již na dosah. Navrhujeme vám, abyste se na své cestě k Osvícení nezapomínali veselit, smát a bavit. Užijte si a vychutnejte cestu. Zaměřte se na to, jak být laskavý a soucitný, protože to je místo, kde najdete nejčistší Lásku. Buďte vděční za každou zkušenost s vědomím, že každý má klíče a příležitost přijímat a vyjadřovat Lásku.
 
Pravda a Cesta k Lásce je nezbytná a jednoduchá
 
TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s třinácti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 24.7.2014 12 AHAU kin 220

 
 
Ahau - Slunce - Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovo Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, Uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
 
LaKa (12) vám předloží všechny boje, konflikty, problémy, stejně jako všechny poznatky a momenty vedení, které jste dosud ve svém životě zažili. Ahau spalující pohled to vše nemilosrdně zalévá světlem…….což může být docela ponižující zážitek. Ale pokud jste upřímní sami k sobě a přijmete zodpovědnost za svou roli v takových událostech bez rozsudku a uznáte-li svůj karmický dluh bez viny, budete moci vyrovnat vaší životní cestu opět v souladu s vyšším účelem vaší duše.
 
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení kolektivního Vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
 
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.
 
***
 
Rádi bychom vám vyjádřili mnohem více vděčnosti za čas, kdy spolu rozmlouváme a pracujeme všichni na vnitřním Já.
 
Na Zemi neexistuje žádná důležitější věc, než abyste poznali a pochopili svou skutečnou pravou duchovní Podstatu.
 
Jak dosahujete Osvícení svého Já, vaše schopnost milovat se exponenciálně zvyšuje.
 
Jakmile jste si vědomi, kdo jste a zvládli jste všechny obavy, strachy a kódy přesvědčení, které vás držely daleko od proudu Sebelásky a Lásky Zdroje, vaše schopnost být vzorem pro druhé exponenciálně poroste.
 
Jsme tu, abychom vám nabídli podporu, povzbudili vás a každý den vám řekli, jak moc vám milujeme. 
 
Vnímejte Lásku, která vychází ze Zdroje a šiřte jí ke všem ostatním Bytostem. Buďte vděční za každou zkušenost a každý nádech. Vnímejte radost na každém kroku.
 
DVANÁCTÝ Tón – POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den „ zúčtování“ všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

středa 23. července 2014

TZOLKIN 23.7.2014 11 CAUAC kin 219

 
Cauac – Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
 
Ať už nevyrovnanost, nebo nevyváženost mohou být ve vašem životě právě teď, není to trvalé, ani neměnné. To jen vám se mohou zdát věci těžké, vytesané do kamene; neměnné, ale není nic co by mohlo vydržet drtivou sílu vody. Takže uchopte nezkrotnou sílu Buluk (11) a nechte jí čistit. Energie Cauac smyje všechny starosti z vaší duše, očerňující emocionální jed a uvolní vás ze všech fyzických i mentálních vězení, které jste si postavili.
 
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá „universální společenství“ nebo „ nebeský domov Bohů “. Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem ( vnitřní bouře, která přináší život).
 
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob jak směrovat svoji přecitlivělost.
 
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
 
***
 
Vítejte dnes. Jsme velmi potěšeni, že vám můžeme pomáhat. Dnes bychom se chtěli připojit k vaší malé oslavě. Přejeme si vás dnes oslavovat.
 
Jak často věnujete čas projevení vděčnosti lidem ?! Kdybyste to dělali častěji (každou chvíli), váš život by byl mnohem velkolepější!
 
Začneme dnes slovy DĚKUJEME VÁM!
 
Bez vašich zkušeností by náš život nebyl tak bohatý. Protože máme možnost s vámi spolupracovat, jsou naše životy naplněny radostí.
 
Nyní si udělejte čas a poděkujte sami sobě. Věřte, že každá myšlenka, každé slovo, každý čin, který uděláte se šíří celým Vesmírem. Dokonce i ty věci, které vy považujete za špatné, my nebereme jako negativní, ačkoliv všechno co zažíváte nás ovlivňuje. Bylo by to jako opakovaně sledovat film, kde je všechno, co všichni dělají perfektní. Nuda!!!
 
Když lidé dělají věci, které považují za špatné, umožňují tím ostatním naučit se dělat vlastní volbu i jak reagovat. Takové příležitosti by nebyly, kdyby nikdo nehrál roli padouchů. Je to stejné jako ve filmu hraje mizeru herec. Není to mizerný herec, jen prostě hraje roli, i když z vašeho pohledu můžete vnímat padouchy a zločince bolestně a hrozně, ale z našeho širšího pohledu víme, že tito lidé hrají své role jen dočasně.
 
Zmiňujeme se o tom proto, abyste děkovali sami sobě a slavili vaše Bytí, aniž byste soudili sebe, nebo druhé a litovali rozhodnutí, která jste v minulosti udělali. Víme, že jste dítě Lásky a čistí ve své Duchovní Podstatě. Oslavujte to!
 
Zavolejte své Duchovní Průvodce a dopřejte si velké astrální objetí! Pusťte si tlumenou hudbu, odpočívejte a propusťte všechny tlaky, které jste na sebe naložili, naplňte vaši Podstatu vlastní Láskou.
 
Denně se podívejte do zrcadla a řekněte sami sobě, jak jste skvělí. Podívejte se sobě do očí a mluvte sami se sebou. Zpočátku to může být obtížné, ale s praxí zjistíte, že je to velká legrace pozorovat sebe a naplnit své Bytí komplimenty.
 
Pokud jste v časové tísni, dělejte toto jednoduché cvičení, když si čistíte zuby. Odvažte se být dětinští a blázniví. Mějte radost v každém okamžiku! Noste oblečení, které se vám líbí, a to bez obav, co si ostatní mohou myslet. Vylezte ze své ulity a začněte žít svůj život z prostoru klidu a zábavy.
 
Nechte proudit svou tvůrčí sílu!
 
JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE – osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

úterý 22. července 2014

TZOLKIN 22.7.2014 10 ETZNAB kin 218 galaktický portál

 
Etznab - Zrcadlo – Schopnost rozhodovat, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe
 
Snažíte se někdy zachytit rychlý proud řeky? Etznab má schopnost ostrého vhledu, dokáže proniknout do nejbouřlivějších problémů, nebo situací, ve kterých se můžete ocitnout, aby vám dal jasnost a porozumění a pomohl vyléčit emocionální a psychické rány. Na pomoc celému procesu přináší Lahun (10) prvky spolupráce, propojení a posílení vztahů mezi lidmi ve vašem životě. Svěřte Etznab a Lahun váš energetický prostor a posvětit vůlí, jak se říká v jednom starobylém textu.
 
Glyf představuje Vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality – můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy – volí vždy morální a etickou cestu. Skalpel chirurga vytvořený z obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může ničit.
 
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu – věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři – pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
 
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních – v rodině, komunitě, naučte se být upřímní pokud jde o peníze, sex.
 
***
 
Dnes bychom vás chtěli požádat, abyste přemýšleli o jednom z předchozích Poselství a vyřešili alespoň jednu otázku týkající něčeho, s čím se potýkáte.
 
Věřte, že můžete v jednom okamžiku získat nový pohled na všechno, co vás drží jako rukojmí.
 
Existují tři věci, které je třeba mít na paměti při řešení jakéhokoliv problému:
 
1. Odpuštění: Nechte ostatní dělat to, co si vyberou a to i v případě, že ubližují sobě, nebo druhým. To neznamená, že byste měli umožňovat druhým, aby vás, nebo druhé poškozovali. Uděláte dobře, když opustíte přítomnost těchto lidí. To neznamená, že budete souhlasit s jejich souborem kódů přesvědčení. Nemusíte se vůbec držet jejich kódů přesvědčení, pokud dělají, nebo říkají věci, které jsou špatné. Nemusíte věřit jejich slovům, nebo se snad podílet na jejich jednání. Mnozí jste byli citově i fyzicky takovými lidmi zraněni, ale máte schopnost tyto rány vyléčit, odpustit jim a jít ve svém životě vpřed.
 
2. Vždy máte na výběr: Věřte, že máte sílu a moc vybírat si zkušenosti, které chcete zažít. Nemůžete vrátit minulost, ale můžete v tomto okamžiku svými myšlenkami, slovy a činy tvořit svojí budoucnost. Dbejte na všechno co říkáte, a vybírejte si jen věci, které vedou k životu, po kterém toužíte.
 
3. Spojujte se od srdce k srdci s každým, koho potkáte a to zejména se svými protivníky. Můžete to provádět vizuálně, když jste v jejich přítomnosti, nebo na dálku s těmi, kteří nejsou ve vaší přítomnosti.
 
Praktikujte tyto tři návrhy každý den a budete překvapeni, jak se stane život snadný, když se pustíte zátěží z minulosti a strachů z případné budoucí bolesti. Budete okamžitě žít v přítomnosti a plně v Sebelásce a Lásce se všemi ostatními bytostmi.
 
Začněte hned teď!
 
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pondělí 21. července 2014

TZOLKIN 21.7.2014 9 CABAN

 
Caban – Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy
 
Caban šlape na paty Cib. Caban má spojení se Zemí a starodávnou moudrostí. Udělejte si chvilku čas ustoupit, i když jen ve vaší mysli z naší moderní společnosti, z frenetických rytmů a mentality z naší kolektivní úzkosti a strachů a připomeňte si, že máme kolem sebe mnohem pomalejší a mnohem přirozenější svět, který je připraven uklidnit nás v okamžiku, kdy se rozhodneme si toho všimnout.
 
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu planety - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
 
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
 
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
 
***
 
Jsme vděční, že jsme dnes opět spolu. Dnes bychom vás chtěli požádat, abyste trávili každý okamžik tím, co vám přináší radost.
 
Nemluvíme o sobeckých chvílích, kdy jedna věc podmiňuje další přání.
 
Mluvíme o chvílích, kdy člověk cítí, že žije spokojený život.
 
Praktikujte dnes pocity radosti v každém okamžiku.
 
Pravděpodobně existují situace, které jste v minulosti opustili s těžkými pocity smutku, frustrace, hněvu…….
 
Co vám nabízíme dnes je, abyste se na tyto situace podívali z té pozitivní strany.
 
Vnímejte požehnání, že máte možnost takové situace zažívat a projevte vděčnost, že již nejste obětí, nebo že nevnímáte tyto situace negativním způsobem.
 
Na začátku to může být obtížné a to zejména v situacích, které jsou emocionálně nabité. S praxí přijde čas, kdy bez ohledu na situaci, které budete čelit, jí obejmete a budete za ní vděční.
 
Už víte, že vždy máte moc vybírat si to co chcete.
 
DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 

neděle 20. července 2014

TZOLKIN 20.7.2014 8 CIB kin 216

 
Cib – Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
 
Cib a Muluc se narodili jeden pro druhého. Propletenost činů, postoj odpuštění, touha a záměr vlastní rovnováhy kolébá ve své náruči silný a stabilní Uaxac (8) a dělá dnešní den jeden z nejsilnějších v Tzolkinu pro osobní očištění od minulosti, odčinění, pro všechny disharmonie, nerovnováhu, všechny hříchy, spáchané zločiny a napáchané křivdy. Spojte se se svými předky a vlastní duší a slibte sami sobě i rodové linii, že budete hledat harmonii a stav milosti.
 
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST. VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY POKLADŮ.
 
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yukatánském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
 
Osobnosti narozené v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým
 
***
 
Posíláme vám požehnání a děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Ve vaší sféře se hodně mluví o nutnosti udržovat klid v době válek. Mnoho z vás už ví, že je to pravda.
 
Náš názor se neliší, ale žádáme vás, abyste otevřeli oči a srdce a dovolili ostatním jít po cestě jejich vlastního výběru.
 
Války existují nejen na globální úrovni, ale i v rámci rodin, úzkých vztahů, mezi spolupracovníky, při náhodných setkáních i uvnitř vlastního Já.
 
Existují rostoucí případy, kdy cesta boje a zuřivosti vede ke smrti, často hlavně mezi cizinci kvůli triviálním záležitostem.
 
Jak můžete ukončit toto šílenství? Tím, že udržujete vnitřní klid za všech okolností.
 
Bez ohledu na to, co druzí říkají, nebo dělají, nechte je být, aniž byste se chytili do víru negativních emocí, které by vás lehce vyvedly z rovnováhy.
 
Pokud je to možné, omluvte se a odejděte ze situace třeba do koupelny, nebo na nějaké klidné místo, kde získáte zpět svůj vnitřní klid.
 
Uvědomte si, že každý člověk se chová a reaguje na základě souboru svých kódů přesvědčení. Zpochybníte-li uvnitř sebe vlastní kódy přesvědčení, budete se chtít ohrazovat, nebo obhajovat.
 
Existují ve vašem životě minulé události, díky kterým stále reagujete stejným způsobem v podobných situacích?
 
Máte možnost okamžitě změnit svůj názor, postoj, kroky a začít jednat v těchto situacích jinak.
 
Jakmile se stanete člověkem plným klidu a míru, budete vzorem pro ostatní.
 
Kdyby každý dělal volby naplněné mírem, války a malicherné argumenty zmizí v jednom okamžiku.
 
Podívejte se na čisté Já uvnitř každého. Vy všichni pocházíte ze stejného Zdroje. Podívejte se jeden druhému do očí a posílejte myšlenky Lásky a laskavosti.
 
Používejte tento zvyk, spojujte se s druhými na úrovni duše a vzpomeňte si na dokonalost, která je uvnitř každého z vás.
 
Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace – Jak nahoře tak dole – Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

sobota 19. července 2014

TZOLKIN 19.7.2014 7 MEN kin 215

 
Men – Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
 
Jak nahoře, tak dole. Men – Orel se vznáší vysoko nad silné proudy Muluc, který obratem odráží jeho cestu. Nechte své Vyšší Já, nikoliv Ego vést proudy z vašeho srdce, aby vaše srdce mohlo naplnit vyšší záměr duše. Vaším úkolem je řídit vševidoucí Uuc ( 7 ), který vám může sdělit mnoho perspektiv a velmi mnoho úhlů, jak budete dnes cestovat po své cestě. Zůstaňte vyrovnaní a sebejistí, věřte svému Vyššímu Já.
 
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
 
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení
 
***
 
Vítejte, děkujeme za spojení. Věnujte nyní několik okamžiků vyčištění mysli od starostí.
 
Zavřete oči, pomalu nadechujte, vydechujte, abyste měli pocit zklidnění.
 
Jakmile jste uvolnění, naplňte mysl požehnáním, které se vám v životě dostalo.
 
Vnímejte vděčnost za všechna požehnání a nechte tryskat Lásku ze svého srdce.
 
Poděkujte Zemi za vaše hostování ve fyzické podobě. Bez její úlohy by nebylo žádné jeviště, na kterém hrajete.
 
Pošlete požehnání Stvořiteli, který vám umožnil zažít tyto zkušenosti.
 
Poděkujte vašemu Vyššímu Já za neustálé připomínání, abyste zůstali na cestě a mohli tak zažít tento okamžik.
 
Pošlete vděčnost vašim Duchovním Průvodcům, kteří vám pomáhají na Cestě a podporují bez jediného rozsudku rozhodnutí, které děláte.
 
Spojte se od srdce k srdci s těmi, které jste milovali i těmi, kterými jste pohrdali. Poděkujte jim za to, že hráli role umožňující vám získat zkušenosti, které jste si sami vybrali.
 
Poděkujte sami sobě za odvahu, že jste tváří v tvář čelili strachům a obavám.
 
Poděkujte svému tělu, protože vám umožňuje tu být se slibem, že ode dneška budete brát zřetel na živiny, cvičení, odpočinek a slunce, které potřebuje.
 
Věnujte několik okamžiků přijímání Lásky, která se nyní nalévá zpět k vám ze všech těchto zdrojů.
 
Vyhřívejte se v pocitech tepla umožňujících proniknout do vašeho aurického pole a každé částečky těla.
 
Doporučujeme vám každé ráno provádět tuto jednoduchou meditaci, ještě než zahájíte svůj den. Jakmile se stane součástí každodenního života zjistíte, že váš pohled je jasnější, vztahy jsou posílené a tělo zdravější.
 
SEDMÝ TÓN – ZRCADLO – ODHALENÍ – ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo – vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

pátek 18. července 2014

TZOLKIN 18.7.2014 6 IX kin 2014

 
Ix – Mág, Jaguár – Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, schopnost vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí

Bez ohledu na vaše sny a představy, vaše touhy, a co-kdyby scénáře, jediný způsob, jak něčeho v životě dosáhnout, je přes zaměření, odhodlání, disciplínu a praktický přístup k výzvám a obtížím. Jaguár se nevznáší ve vzduchu, je uzemněn a připojen ke skutečnému světu, stále bdí a je si vědom všeho kolem sebe. Se svými schopnostmi čichu, zraku a jemným přirozeným instinktem neomylně postupuje k dosažení svých cílů.JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……


Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
 
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.


DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST
 
***
 
Jsme velmi vděční za náš společný čas. Dnes pokračujeme včerejším tématem o hojnosti a chtěli bychom se zabývat příjímáním darů na fyzické i nefyzické úrovni.
 
Ve vašem světě existuje stále velmi mnoho diskusí a názorů, kdo je hoden přijímat hojnost :
 
Ti, kteří dávají, musí být rovněž otevřeni přijímat
 
Toto je pravdivá víra všech věcí ve všech cyklech. Tento cyklus se vyskytuje i v jiných dimenzích. Vždy musí být vyrovnaný tok – je třeba dávat to, co přijímáte a přijímat to, co dostáváte.
 
Pokud je člověk, nebo duše blokována přijímání, nebo dávání, v energetickém poli se vyskytuje nerovnováha. To se stává proto, že si blokujete tok Lásky následkem strachu.
 
Chcete-li se podívat na tyto věci a otevřít se toku hojnosti, udělejte si čas obrátit se dovnitř a hledat věci, které způsobily blokování jako první. Zkoumejte tato přesvědčení, až uvidíte od kdy vám slouží.
 
Odpusťte všem lidem, kteří se na tomto přesvědčení podíleli a umožněte jim být zodpovědní za své jednání a přesvědčení.
 
Uvolněte potřebu odměňování*, nebo obhajování. Jednoduše vezměte na vědomí, co se stalo, požehnejte této zkušenosti, změňte svůj postoj, vyměňte negativní myšlenky za čisté a láskyplné.
 
Zpočátku může být obtížné to dělat, ale praxe je to, co dělá tyto věci lehčí a postupně se to stane vaší přirozeností. Přijde čas, kdy to, co druzí dělají, nebo říkají na vás nebude mít žádný vliv, protože už jste pochopili, že vaše realita se od jejich reality liší. V tu chvíli budete okamžitě vibračně stoupat, protože dokážete vidět Lásku hlubším způsobem.
 
Držte slova této Zprávy neustále čerstvé ve své mysli, dokud se vám nepodaří rozbít zvyk někoho soudit, nebo soudit sebe.
 
Věřte, že jste hodni všeho dobrého a vaše rozhodnutí vám to odráží. Uvolněte všechny pocity, že jste oběť, včetně toho, že se držíte očekávání odměny, nebo omluvy - to jsou dva hlavní bloky v přijímání darů Přítomnosti.
 
Takže, ať to je tak, jak to má být!
 
* viz. Odměna je peněžní platba za poskytnuté služby.
 
ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Dech je život a život je pohyb. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

čtvrtek 17. července 2014

TZOLKIN 17.7.2014 5 BEN kin 213

 
Ben – Poutník, Domov – Síla Vědomí svobody, talent Tvůrce, aspekt nebeského poutníka, schopnost prolomit normy, najít psychickou rovnováhu, trpělivost a vůli jednat

Jako rákos ohýbající se v proudu vody, tak i my bychom měli být přílivem i odlivem, plout životem každý den, s každým člověkem, se kterým se setkáváme, v každém rozhovoru, který sdílíme. Tyto přirozené proudy probouzí životní zkušenosti, obohacují naše Vědomí a udržují v našich domovech pulsující život. Ponořte se do rytmů, které jsou pro vás přirozené a nesnažte se něčemu předcházet, nebo něco urychlovat, obzvlášť pokud máte pocit řídit co vaši sousedé, nebo rodinní příslušníci dělají.

BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů – význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe – je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.

BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimezionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.

Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.

***

Mnoho požehnání! Dnes vás žádáme, abyste se snažili udržet v hlavě jednu mantru po celý den :

Já Jsem Hodem, Já Jsem Zlato.
Nic Nového a nic Starého.
Přineste mi čeho jsem hoden.
Odkládám skořápku všech myšlenek nedostatku.

Věřte, že jste hodni a zasloužíte si všehohojnost. Máte mnohem vyšší hodnotu, než zlato. Zlato je ve světě vzácné ale vaše duše je vzácná v této sféře, na druhé straně a v celé věčnosti.

V jednom Záznamu Bible 1:9 -11 Šalamoun říká:

"To, co bylo je to, co bude a to co bylo provedeno, bude provedeno. Takže není nic nového pod sluncem. Je tu snad něco, o čem by se dalo říci: „ To, co vidíš, je nové? “ Všechno už existuje věky, všechno už bylo před námi. Neexistuje vzpomínka na dřívější věci, nebo příští věci, které nastanou později."

Od počátku Časů všechno existuje.

Není nic Nového pod sluncem.

Všechno je tu pro vaše potěšení.

Uvědomte si svou cenu a podle toho obdržíte požehnání: jen vaše víra nehodnosti vás udržuje v nedostatku.

Opakujte, nebo zpívejte mantry hojnosti a tančete tanec hojnosti.

Oslavte požehnání být na Zemi a buďte vděční za vše, co jste kdy obdrželi a za to, co dostáváte v každém okamžiku.

Dýchejte zhluboka a užijte si den v radosti!

PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA

PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ – takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

středa 16. července 2014

VIZE

 
Každodenní interpretace Tzolkinu je popis Denního Znamení, Tónu a inspirativní Poselství, která jsou určena na podporu při hledání vnitřního Já, hledání způsobů, jak změnit kódy přesvědčení a chování, které není vhodné na Cestě do Jednoty, na cestě čestnosti, poctivosti, loajality a Lásky.

Tyto Zprávy mohou být také život měnící okamžiky a pomoc při  uvolnění nízkofrekvenčních myšlenek strachu a hněvu. Je třeba obrátit se dovnitř a najít všechny aspekty STÍNŮ a jeden po druhém uvolnit. Cílem je život plný radosti, míru a hojnosti.

Pokud čtete Poselství každý den, jistě jste si všimli obrovské Lásky nefyzických Bytostí Denních Strážců, ke každému z nás. Jejich Láska je „ přísná “, protože se nacházíme uprostřed hlavního vysílacího času Přechodu. Už není možné sedět na dvou židlích nerozhodnosti. Volba musí být jasná a provedena vědomě. Je třeba vyčistit energetické pole, jinak vám ujede vlak „Vzestupu.“

Každý z 260 kinů narození obsahuje vibraci zaměřující se na unikátní aspekty lidské psychiky a osobnostních rysů. Každý z 260 kinů narození se zabývá a popisuje vzorce SVĚTLA a STÍNU. Stíny je dobré poznat, uvědomit si je, uvolnit a nahradit plně Světelnými Vzorci, v nichž leží spojení s Vyšším Já a Duchovními Průvodci.

 
Vidíte-li hodnotu v Mayských Zprávách, zvažte prosím jak předat Sílu těchto Poselství také těm, kteří jsou v nápravně-výchovných ústavech pro mladistvé, diagnostických ústavech, nízkoprahových zařízeních pro mládež, nebo věznicích.

Jednou z možností je využití při skupinovém sezení a shromáždění, nebo pro osobní studium. Je to možnost jak těmto lidem pomoci lépe se rozhodovat. Může to být pro ně vynikající a vzácný duchovní přítel. Mnoho trestných činů má pozadí v dětství, v sexuálním, mentálním, nebo fyzickém týrání, či zanedbávání.

Většina těchto lidí nemá žádný vzor, nikdo jim neposkytuje bezpečí, neumí se vypořádat s pocity viny a hanbou. Stejně jako pro vás, tak i pro ně může být každodenní čtení AHA! momentem, kdy si mohou uvědomit chyby a zahojit hluboké emocionální rány, najít řešení pro změnu chování.

Děkuji vám, že pomáháte vytvářet lepší svět pro všechny.

Lásku vám
Lenka Sýkorová


 

TZOLKIN 16.7.2014 4 EB kin 212

 
Eb – Člověk, Cesta – Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu

Čím silnější a stabilnější je vaše jádro a základy, tím je cesta jasnější a obzor širší. Použijte spodní proud Muluc v této Treceně k harmonizaci svého života tím, že uznáte vaše učební lekce jako přirozenou součást životní cesty. Poděkujte Eb za udržení a osvětlení cesty a požádejte Kan (4) čtyřnásobnou stabilizační energii, aby vás vedla k naplnění zamýšleného osudu.

Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to Energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi – Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.

Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.

Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.***

Zdravíme vás drazí. Dnes bychom chtěli mluvit o hraní a zábavě. Mnozí se příliš zaměřujete na hledání a plnění svého poslání a zapomínáte relaxovat a užívat si dary Země. Dokonce i ti, kteří přišli splnit velkou misi, by udělali dobře, kdyby každý den začlenili činnost, která inspiruje jejich kreativitu.

Několikrát se nadýchněte a vnímejte vnitřní klid.Jak je možné začlenit některé aktivity a vychutnat si je ve svém každodenním životě?
Co vám brání žít naplno?
Existuje něco, co jste vždycky chtěli dělat, ale stále to odkládáte?
Možná nastal právě nyní čas začít se připravovat, nebo realizovat tyto zkušenosti.

Mnozí jste přehlédli skutečnost, že vaše mise ohledně příchodu na Zem, by měla být vykonávána jako součást každodenního života. Pokud jste přišli na Zem zvýšit vibraci Lásky, pak toho můžete dosáhnout i tím, že budete milující a laskaví v každém okamžiku svého života.

Pokud je vaše mise energeticky očistit Zemi, zaměřte se na tento dopad a proveďte nezbytné změny, abyste byli více v rovnováze s přírodou. Buďte vzorem pro ostatní životem, který žijete.

Pokud je vaše poslání ovlivňovat životy dětí, hledejte způsob jak toho využít v knihovnách, při dobrovolných pracích, ve škole, nebo na místech, kde se děti scházejí. Celý váš život nemusíte věnovat tomu, že jste učitel, nebo sociální pracovník.Jaká je vaše vášeň?

Dokážete odpovědět na tuto otázku? Pokud nedokážete, pak je pravděpodobné, že žijete život na základě kódů přesvědčení, které nejsou ve vašem nejlepším zájmu. Najděte si čas, obraťte se dovnitř a rozpomeňte se na věci, které vás energeticky oživují.


Proč jste tyto sny odložili stranou?
Které z nich stojí za to vzkřísit?

Lidé si často myslí, že by měli dělat velké věci, aniž by si uvědomovali dopad, jak moc ovlivňují druhé děláním maličkostí. Otevření dveří, úsměv neznámému člověku, malé nečekané dárky, jsou často věci, které dokáží zachránit život. Nikdy nevíte, kdy je někdo zoufalý a zvažuje ukončení svého života. Pečující dotek je často vše co stačí, abyste pomohli někomu dostat se z deprese.

Podívejte se kolem sebe, co můžete udělat. Vyberte si co vás zajímá. Vykonávejte Službu, která vám dodává energii. Pokud děláte službu ze srdce, není třeba očekávat poděkování. Služba sama o sobě je dar.

V této oblasti máte hodně co dělat. Dělejte věci, při kterých vaše srdce zpívá. Vždy se najde někdo, kdo dělá něco, co není právě inspirující. Pokud si to tak vybere, není to pro vás důležité. Sněte o věcech, které si přejete dělat. Užívejte si každý okamžik svého života výběrem věcí, které vás inspirují.

 
Vždy bude existovat dřina a skutky, které je třeba udělat, ale se změnou postoje se mohou dřina i skutky stát něčím, co vám přináší radost!
 
Práce nemusí být jen slovo složené z pěti písmen.

ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

úterý 15. července 2014

TZOLKIN 15.7.2014 3 CHUEN galaktický portál kin 211

 
Chuen - Opice – Síla Lehkosti, Bezstarostnosti, probouzí humor, spirituální znalosti, flexibilitu, inteligenci, spontánnost, princip Spolutvůrce a diskrétnost


Chuen / Ox (3) – Zacházejte s ním opatrně! Je to jeden z nejrizikovějších dnů v Tzolkinu. Rozpustilé Energie Chuen spojené s Ox s sebou vláčí riziko, nejistotu, pochybnosti, rozhazují kameny, balíky slámy i části letadel po celé dnešní energetické krajině. Ale pokud máte rádi, nebo se vám dokonce daří v nepředvídatelnosti, chaosu a šťastných náhodách, můžete dnešnímu dni dodat trochu vzrušení, které hledáte. Jen pozor: ponořte se do svého vlastního rizika!
 
Ve Dnech CHUEN začíná proces odpálení tvořivých myšlenek. Fyzická materie se nyní přesouvá do oblasti sféry nemateriální. Dny OPICE vás zalívají impulsy pomáhajícími transformovat tíhu komplikací v jednoduchou lehkost. Pokud váš klaun – váš vnitřní Obr – ještě nadále spí, pokuste se ho probudit ve Dnu CHUEN. Pomalu! Nerozčilujte se – to je motto OPICE.
 
Chuen žehná mimořádným schopnostem lidské bytosti a lidského těla vyjádřit emoce, promyšlený pohyb, tvořivost a rozvíjet silné duchovní a spirituální schopnosti. Je čas hrát si, objevovat, tančit, prostě oslavovat, že jste naživu. Je to čistá, nesobecká, nevinná radost, která urychluje vývoj. A jak to udělat? Musíte se osvobodit od všech omezení a hranic, strachů, hrozeb a psychologických her, všech zdí, dveří a stropů. Pronikněte ke své vlastní osobní svobodě!
 
***
 
Jsme šťastní za dnešní setkání. Dnes vám doporučujeme, abyste si dopřáli trochu dovolenou. To neznamená, že vás musí stát peníze, čas, nebo energii, abyste si dopřáli nádherné a relaxační zážitky.
 
Vyberte si jeden z nich, nebo něco čemu dáváte přednost a naplánujte do konce tohoto týdne. Jestli máte pocit, že nemáte čas, začněte vyřazovat věci, které vás vzdalují od vašich preferovaných zábavných aktivit.

Odpovězte na osobní emaily a dopisy.
Dělejte bubliny.
Zavolejte někomu, s kým chvíli pohovoříte.
Malujte si.
Dejte si oblíbené jídlo venku.
Pouštějte draka.
Navštivte útulek pro zvířata a humanitární spolky.
Pozvěte přátele, bavte se, smějte se.
Skákejte přes švihadlo.
Dejte polibek někomu oblíbenému.
Poslouchejte hudbu, která vám dodává energii.
Zdřímněte si během dne.
Pusťte si své oblíbené CD, DVD.
Čtěte knihu venku.
Dejte si do vany esenciální olej např. levanduli, nebo rozmarýn.
Udělejte si výlet, nebo procházku do přírody.
Pozvedněte někoho, kdo je dole.
Navštivte někoho, koho jste dlouho neviděli.
Pozorujte mraky a těšte se z jejich tvarů.
Citujte básně.
Zakřičte z plných plic, jak moc milujete život.
A s nadšením dělejte něco, co jste nikdy nedělali.Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

pondělí 14. července 2014

TZOLKIN 14.7.2014 2 OC kin 210 galaktický portál

 
Oc – Pes - Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, přátelství a mimosmylového vnímání
 
Nehledejte pomstu za křivdy, které na vás byly provedeny, jinak se zachytíte v nekonečné hře na odplatu. Splyňte s vyššími spirituálními proudy: naučte se raději odpustit a pustit, uvolnit se z vazeb, toxických energií „dát někomu lekci.“ Budete mnohem větším příkladem těm, kteří ublížili vám, a to prostřednictvím odpuštění a pochopení.
 
Zůstaňte dnes mentálně i emocionálně vyrovnaní při setkávání s vašimi blízkými při řešení případných problémů, které způsobují tření, nebo nedorozumění. I když máte duchovní autoritu, použijte jí k navazování a potvrzení silných pout mezi členy.
 
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI – cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.
 
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své „ smečce “, mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti, včetně sexu.
 
***
 
Jsme potěšeni přivítat vás dnes a sdílet každou příležitost spolupráce. Náš společný čas, který trávíme tímto způsobem se krátí, brzy se budeme vídat tváří v tvář, protože se Závoje mezi námi stávají stále tenčí. Lidé se často ptají: „Co je Závoj mezi dimenzemi?“ Ačkoliv mezi námi neexistuje žádné fyzické oddělení, nemůžete nás vidět, protože vaše vibrace jsou nižší. Jakmile zvýšíte svou vibrační úroveň, budete mít více vstupů na Druhou Stranu. Mnoho z nich jsou život měnící zkušenosti a všechny pochybnosti o naší realitě zmizí v jednom okamžiku.
 
Závoj je změna frekvence. Je to pěkně zobrazeno v několik vašich filmech. Je to něco jako chůze přes silnou stěnu vzduchu. Fyzicky to není vidět, ale můžete to cítit. Jakmile se dostanete na Druhou Stranu, poznáte ten rozdíl: vzduch bude mít jiný nádech podobný změně barometrického tlaku.
 
Je mnoho způsobů, jak se vydat na Druhou Stranu. Mnozí zažijí tuto cestu během spánku, někteří při šamanských cestách použitím halucinogenů, nebo v průběhu zážitků blízkých smrti. Po takových zkušnostech má člověk „AHA!“ zážitky, vnímá Lásku na hlubší úrovni a může se okamžitě ocitnout na Druhé Straně, navíc existují místa, kde jsou Závoje tenké - například stará obřadní místa.
 
Závoj je tedy sám o sobě frekvenční posun, je to podobné jako radiové vlnové délky. I když nemůžete vidět frekvence, můžete slyšet hudbu, která plyne. Při vysílání na nízkých frekvencích jsou vlnové délky dál od sebe - dotýkají se méně často na střední čáře. Jak se vibrace zvyšuje, vzdálenost mezi vlnovými délkami se zkracuje, takže přes střední čáru kmitají častěji. Uvažujte, že Závoj je střední čára. Ti, kteří se pohybují na nízkých frekvencích jako je strach, nebo hněv, se mohou dotknout střední čáry jen těžko, což také snižuje schopnost poznat co je na Druhé Straně.
 
Když se vaše schopnost milovat zvýší, můžete začít rezonovat s vyššími frekvencemi. Vzdálenost mezi vlnovými délkami bude kratší, to umožňuje více příležitostí dotknout se Závoje (střední čára) a zvyšuje schopnost komunikovat s těmi na Druhé Straně. Jakmile vaše vibrace stoupne až do bodu, kdy se Závoje dotýkáte neustále, nastává sloučení. V tomto bodu může skok Vědomí katapultovat osoby do nejbližší vyšší sféry.
 
Tento popis je velmi primitivní pro tak složité téma, ale doufáme, že vám to pomůže pochopit přímou souvislost s bezpodmínečnou Láskou a vaší vibrační frekvencí. Rozdíl mezi dimenzemi je frekvenční rozsah. Už brzy mnozí vystoupáte nad úroveň nižších frekvencí, kde v současné době přebýváte. Až se to stane, ocitnete se okamžitě ve vyšší dimenzi. Jakmile tam dorazíte a půjdete do strachu, můžete rychle skočit zpět do své aktuální třetí dimenze.
 
Naším cílem je pomoci vám dostat se a udržet v těchto vyšších dimenzích, zatímco ve své fyzické formě zvyšujete své vibrace Lásky. Budete si pak moci vědomě vybrat, na které straně Závoje chcete přebývat.
 
Doufáme, že jsme byli schopni vás poučit, nikoliv zmást. Není třeba znát žádné matematické formulace a složitosti, o kterých se tak často mluví, prostě už víte že:
 
LÁSKA JE KLÍČEM KE VZESTUPU A VYŠŠÍM FREKVENCÍM
 
DRUHÝ Tón – POLARITA – Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

neděle 13. července 2014

TRECENA MULUC

 
Vlna MĚSÍCE ovlivňuje vaši paměť.
 
Muluc je symbol vody a vládne této Treceně. Plodné a emocionálně nabité denní znamení. Muluc je Vlna naložená silnými energiemi, které vás mohou houpat různými směry a nemusí vás nechat v klidu. Pokud je Muluc vaším dnem narození, může zdůraznit vaši přirozenou esenci a rezonanci s vašimi silnými proudy emocí a inteligence. Možná jste si všimli v průběhu života, že intenzita, flexibilita a schopnost přizpůsobit se každé situaci, nebo změny zvládnuté v co nejkratší době způsobují nedůvěru a nedorozumění s těmi, kteří nejsou tak docela přizpůsobiví, nebo emocionálně nabití.
 
Jaguár je v Podsvětí zdrojem síly a energie Půlnočního Slunce. Orel v horním Světě zdrojem síly a energie Denního Slunce. Bojovník čistí karmu. Hřeben této Vlny (pozice 6,7,8) nabízí lidstvu mocné energie čištění starých emocionálních vzorců a přijetí nových změn. Je zajímavé, že čistění následuje v návaznosti na Trecenu Cib, kterou jsme včera ukončili. Energie Muluc podporuje očistu a čištění, stejně jako osvobození od minulosti a negativity a tím umožňuje velký posun v osobní i globální Transformaci.
 
Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. Kdo je ve shodě se svým Srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost . Život takového člověka běží hladce, všechno je v pořádku, jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu a bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí.
 
REZONANCE S VLNOU
 
Vlna MĚSÍCE otevírá průvod Vln Pátého Zámku ČASU ( kin 209-260) . Zelený Zámek můžeme přirovnat k velkému pokladu, ve kterém jsou přechovávány pozemské klenoty. Tyto poklady stále čekají na ty, kteří je dokáží využívat správně. Před 2000 lety nám náš drahý přítel Ježíš Kristus dovolil podívat se jedním okem na čekající nás dary v Domě Otce. ON byl snad jiný, než my? Byl snad Bohem, který nám chtěl jen ukázat, že jsme červi, nebo MU šlo o něco více? Anebo možná..…ON byl právě ten, který chtěl, abychom si uvědomili, kdo opravdu jsme. Vyjádřil smysl našeho Bytí několika prostými slovy:
 
„Plná planetární sýpka stále čeká na vyprázdnění těmi, kdo jsou si vědomi své role pozemské bytosti.“
 
Náš svět pomalu vyčerpává své trojdimenzionální zásoby. A právě teď způsobem neobvyklé manifestace začínají praskat iluzorní mýdlové bubliny Starého Času. Dříve, či později si toho budeme muset všimnout. Dříve, či později, budeme muset opravit naše chybně vytvořené autority.
 
Zkušenosti získané ve Vlně MĚSÍCE jsou pro vás klíčem k rozvázání mnoha problémů. Žádná jiná Vlna není oprávněná k tomu, aby zaktivovala pole vaší Prapaměti. Krev symbolizuje PRAVDU, čili PAMĚŤ RÁJE. Ukáže se zde vaše pravá identita, jakékoliv odbočení z kurzu i jak se vám dařilo na vaší individuální cestě životem. Tak už to je, ačkoliv je to paradoxní, že my lidé se učíme lépe a rychleji, když cítíme bolest. Naštěstí je pro nás pomíjivá. Proto se na všechny eventuální bolestné rány a zvraty osudu dívejte velmi střízlivě, bez hodnocení lidí i událostí. Všechny osobní vzestupy a pády by měly být uznány jako dvě strany účtu: „ MÁ DÁTI – DAL“
 
Tři pozice Vlny zasáhne Energie Galaktických Portálů: PES 2, OPICE 3, ZRCADLO 10. V těchto dnech pečlivě pozorujte osobní zkušenosti na všech úrovních Bytí – mentálním, emocionálním, fyzickém. Kromě toho se podívejte důkladně na všechny vnější kontakty a průběh všech vašich jednání.
 
Vlna MĚSÍCE je z velké části spojena s DHARMOU, což znamená, že s sebou přináší informace z budoucnosti a zná cíl vaší inkarnace. Její pozemští Strážci jsou stále v pohotovosti pro případ, že byste zbloudili z cesty a odvážili se jít příliš daleko. Tak zjistíte, proč jste tady a co vlastně hledáte.
 
Využijte Trecenu Muluc k osprchování sebe s vděčností za vodu, která vytváří nový život.
 
Přehled Vlny 13.7.- 25.7.
 
1. MULUC
2. OC - galaktický portál
3. CHUEN - galaktický portál
4. EB
5. BEN
6. IX
7. MEN
8. CIB
9. CABAN
10.ETZNAB - galaktický portál
11.CAUAC
12.AHAU
13.IMIX
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

TZOLKIN 13.7.2014 1 MULUC

 
 
 
Muluc - Měsíc – Síla vděčnosti, probuzení ( paměť Ráje), očištění, rozpomenutí
 
Začněte Trecenu Muluc celkovou rovnováhou, vyvážeností a harmonií. Jak? Poděkujte všemu, co je součástí vašeho života, co bylo a co přijde a to bez hodnocení, či morálních hodnot. Připusťte, pokud máte ještě karmické dluhy a nastavte záměr sladit je s upřímností a pokorou. Hun (1) dnes dává Muluc mocnou hybnou sílu, takže Muluc je energie, která může trvat celou Trecenu. Plujte s ní, aniž byste se snažili cokoliv kontrolovat, vnímejte její hloubku a její sílu, nechte jí projít a nechte působit její přirozené kouzlo na vás.
 
MULUC v yuakatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.
 
Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC.
 
Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci , kteří dokáží zaujmout publikum.
 
Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.
 
***
 
Jsme rádi, že vám dnes můžeme opět pomáhat. S radostí se díváme na váš růst i jak odhalujete ve svém životě tajemství. Věříme, že až sloupnete všechny vrstvy negativních myšlenek a kódů přesvědčení, požehnáte každému za získané zkušenosti. Zkušenosti jsou vaši učitelé, vaši Průvodci a vaši ochránci. Každá z nich vás dovedla k tomuto okamžiku.
 
Nyní jste získali znalosti jak funguje Vzestup, znalosti o Vesmíru, o vaší mysli. Obdrželi jste informace jak vychovávat děti, jak komunikovat s druhými lidmi, dokážete se rozhodovat na základě Lásky a mnoho dalších dovedností.
 
Využíváte čas k integraci těchto slov a znalostí do svého Bytí? Čtete tato Poselství, nebo jiné inspirativní texty každý den?
 
Co je nejdůležitější ve vašem životě?
 
Věnovat čas kódům přesvědčení založených na Lásce je ta nejdůležitější práce, kterou můžete dělat. Trávíte čas nesmyslnými aktivitami a povinnostmi, které se vám protiví? Meditujete často a soustředíte se sami na sebe propojeni se svým vnitřním Já? Plníte své tělo toxickými látkami a vařenými potravinami, v kterých není žádná životní síla?
 
Jaké jsou vaše plány na dnešní den? Zahrnují relaxaci, hovory s vašimi milovanými a čas v přírodě? Jakmile tyto tři věci přidáte do vašeho každodenního života, změní se celý rámec každého dne. Zvažte možnost přidat je do svých každodenních plánů a sledujte, jak dostane váš život větší význam. Pro dnešek se loučíme, takže už to vše můžete začít dělat.
 
PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ –PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
 
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Je to silná Energie, protože má co do činění s počátkem nové Treceny. Jednička také představuje myšlenku – nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří vaši budoucnost – co dnes zasejete – to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

sobota 12. července 2014

TZOLKIN 12.7.2014 13 LAMAT

 
 
Lamat – Hvězda – Síla řádu, pořádku, harmonie, krásy, estetiky
 
Jelikož dnes vstupujeme do posledního dne Treceny CIB, uctěte cestu, kterou jste prošli: ctěte moudrost a rady předků, ctěte je a udržujte ve svém srdci po zbytek vašeho života. Oxlahun (13) dnes uzavírá toto učení bohatou hojností Lamat, zesiluje její dopad s mnohonásobnými účinky ve všech aspektech vašeho života. Od teď s sebou můžete nosit obrovské oceány znalostí, zkušeností a moudrosti, které si můžete kdykoliv přivolat.
Dejte však pozor, abyste nemrhali moudrostí a poznáním, které jste získali, ale používali je dobře a používali je pro dobré účely.
 
Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodili se v této energii, mívají zpravidla šťastný osud – ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokážou pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.
 
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod – vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
 
***
 
Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Rádi bychom otevřeli téma výchova dětí. Nemůžeme nezdůraznit, jak důležitý má význam umožnit dětem, aby se rozhodovaly sami za sebe. V mnoha ohledech jsou děti mnohem moudřejší a na vyšších frekvencích Lásky, než jejich opatrovatelé. Rodiče svojí rolí vzoru přenáší své obavy a mýty na děti, což může být na jejich cestě velkou překážkou. Je nutné věnovat pozornost, jak je ovlivňujete.
 
Cokoliv jiného, než Láska a laskavost je urážející a škodlivé a většina z vás dělá tyto věci, aniž by je považovala za škodlivé.
 
V okamžiku, kdy ovlivňujete dítě a ono reaguje emocemi jako strach, hněv, bolest, podívejte zpět na to, co jste řekli, nebo udělali, abyste ho urazili. Na jedné straně chráníte dítě před fyzickou újmou a pak mu ubližujete tímto způsobem? Je dobré naučit dítě jak se má chovat, ale můžete použít jako vzor své vlastní chování?
 
Mnoho dětí je nuceno jíst potraviny, které nemají rády, nebo množství, které se jim nevejde do těla. Takže se naučí zvyk přejídání. Často jsou jim dávány potraviny bez nutriční hodnoty jen abyste jim udělali radost. Jaká je v tom skrytá zpráva? Jejich neklid a neposednost se setkávají s pohrdáním, nebo medikamenty. Jejich slova, činy, myšlenky, sny se setkávají s posměchem. Když jim umožníte snít velký sen, možná budou vaším vzorem a podpoří vás, abyste i vy snili ve velkém.
 
Ti, kteří si přeji mít děti by udělali nejlépe, kdyby věnovali co nejvíc energie a času odstraňování jejich vlastních problémů, než se jim děti narodí. Velice často partneři o takových věcech vůbec nepřemýšlí. Jak se může cítit dítě, když ví, že bylo stvořeno nechtěně? Buďte pyšní na své tělo i na sebe. Naučte se zdrženlivosti, dokud nenajdete vhodného partnera.
 
Vytvořte před příchodem dítěte na svět prostředí, ve kterém vy i váš partner mohou být dítěti dobrým vzorem. Měli byste vědět co máte sami jíst, tím dáte dítěti dobrý základ, ještě než bude vyrůstat ve vašem těle. Změňte myšlenky na vyšší úroveň myšlení a váš vliv je na dobré cestě.
 
Buďte typ člověka, který důvěřuje svému dítěti, ještě než se narodí. Takto přitahujete duši, která je kompatibilní s vámi a vaší mravností. V rodině bude mnohem méně napětí, když budete stát všichni na stejné straně.
 
Prarodiče musí stát na straně rodičů, jinak to znamená pro dítě hodně zmatku. Rozhodněte se před narozením, jaká přesvědčení mu chcete předat. Pokud se rodiče a prarodiče domluví mezi sebou, život bude mnohem hladší. Jakmile vstoupí soupeření do arény, znamená to jasný zármutek pro všechny zúčastněné. Prarodiče musí vychovávat svá vnoučata způsobem, se kterým vy souhlasíte.
 
Snažte se udržovat cestu hladkou, zacházejte s každým v rodině s Láskou a laskavostí, protože je to všechno, co je skutečně důležité. Rozhodněte se, co je opravdu důležité a stůjte v pravdě. To neznamená, že rodiče nemusíte poslouchat, to znamená, že musíte stát ve své celistvosti. Přijde čas, kdy mohou prarodiče vnoučatům říkat, aby nevěřili tomu, co říkají rodiče. Vybírejte bitvy dobře, aby nakonec nedošlo k válce.
 
Nemluvíme o případech zneužívání, nebo hluboké neúcty. Ukazujeme tu na nesčetné maličkosti, které vás vyvádí z rovnováhy a také o rozdílech v náboženství. Neexistují dva stejní lidé, kteří mají stejné kódy přesvědčení. Každý člověk má dělat svá vlastní rozhodnutí. To může být těžké pro někoho z vás přijmout, ale je třeba si uvědomit, že jednou přijde čas a i vaše dítě bude dělat svá vlastní rozhodnutí. Nebylo by skvělé kdyby vycházela z aktu Lásky a laskavosti? Nehřálo by vaše to u srdce, kdyby si dítě vybralo to, co jste ho naučili vlastním příkladem?
 
Je to naše velká naděje, že každé dítě, které přijde na Zem, se narodí rodičům, kteří plánovali jeho narození, očekávají jeho příchod a jsou schopni plně ho milovat a podpořit emocionálně, fyzicky, mentálně i duchovně. Pokud budete mít všichni takovéto pojetí, nebude trvat dlouho a bude to zcela běžné. Jste mocní tvůrci a svými myšlenkami můžete manifestovat cokoliv si přejete zažít.
 
Buďte typ rodiče, který chcete vidět na celém světě. Buďte součástí školení mládeže o rodičovství. Naučte je trpělivosti a vytrvalosti. Podpořte a naučte je čekat trpělivě na toho správného kamaráda. Povzbuzujte je, aby se zabránilo užívání drog, alkoholu a přátelství, která je k těmto věcem vedou. Naučte je dávat tělu zdravou výživu a podporujte je, aby nacházely a zkoumaly věci, které v nich probouzí nadšení a vášeň.
 
TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
 
Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

pátek 11. července 2014

TZOLKIN 11.7.2014 12 MANIK kin 207

 
Mank - Ruka, Jelen - Síla úcty, poctivosti, uzdravení, pokory, respektu
 
Když dosáhnete poznání, nebo nějakých znalostí, je vaše právo a povinnost mluvit o tom, co za to stojí, co je správné a co je pravda. Ale ať jsou vaše fakta přímá, než tak učiníte, protože dnešní svět oplývá dezinformacemi a mylnými zprávami stále ve větším objemu na internetu, v televizi, médiích i reklamách. Odhalte s LaKa (12) nízkofrekvenční proudy, které tvoří základy vašeho života a bez ohledu na váš věk ztělesňujte moudrost Starších, která je uvnitř vás. Kráčejte v tichosti po stabilní vnitřní cestě – to je místo, kde leží pravá a skutečná pravda.
 
Nasměrujte dnešní sílu Manik k pravdě, integritě, úctě a respektu, a budete stát v úžasu na pohoří, na kterém se dnes pohybujete. Manik má hluboký respekt ke spiritualitě, která je přítomna ve všech živých bytostech a nemá problém vyjádřit svou obrovskou, živou a přímou sílu. S velkou silou přichází i velká zodpovědnost, neste jí dobře a s grácií. Vyvažujte svou sílu a důvěru v sebe sama s pokorou, flexibilitou a porozuměním vůči ostatním.
 
Pokud je vaším cílem získat více informací o umění léčit, pak je dnes váš den – požádejte Obra Manik, aby vám zpřístupnil hluboké tajemství o umění léčit. Nezapomínejte na své dlaně - jsou projeveným pozemským nejcennějším nástrojem léčení. Nyní ho využijte pro sebe. Pokud vnímáte někde pocit bolesti – přiložte tam své ruce. Čakry vašich dlaní jsou kanálem, kterým proudí ŽIVOTNÍ SÍLA jednoduše přímo ze Zdroje – fyzicky, neustále, aniž by vás to rušilo.
 
Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je:chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí
 
***
 
Děkujeme, že jste si udělali čas na naší návštěvu. Jsme potěšeni tímto spojením a velmi vděčni za čas, který věnujete svému vnitřnímu Já. Nemůžete nevnímat růst a rozšiřování chápání. Vidíme vaše vnitřní změny i to, jak ovlivňujete ostatní. Akty laskavosti a každý projev Lásky se dotýká všech duší. 
 
Když se skupina duší ve vaší rovině posouvá na vyšší frekvenci, ovlivňuje to všechny. Když se časem dostanete na určitou úroveň Světla ( vyšší frekvence), mnozí ve vyšších rovinách nad vámi se posunou také. Jakmile dostatek jedinců dosáhne vyšší frekvence, posouvá to skupinu na vyšší příčku a někteří se posunou opět výš. Je to podobné jako podniky, v kterých jsou podporováni zaměstnanci. Jakmile zaměstnanec naplní svou úlohu na určité pozici, posune se výš.
 
Každý jeden z vás ovlivňuje všechny. Jakmile jako skupina vystoupáte na vyšší frekvenci, setkáte se s těmi, kteří na této vyšší úrovni už jsou. Nakonec ti, co vám  pomáhali, ukončí svou roli. Po té, co vám během těchto časů pomáhali získat mnoho znalostí, zkušeností, trpělivosti, Lásky, soucitu a moudrosti, bude jejich práce ukončena, což jim umožní posunout se do vyšších sfér. To je podstata jak funguje Vzestup. Je to celé mnohem složitější, než popisujeme, ale váš jazyk a zkušenosti umožňují velmi obtížně vyjádřit tyto okolnosti z hlediska rozsahu vašeho chápání.
 
Stačí vědět, že když změníte kódy přesvědčení nižších frekvencí, chování a myšlenkové vzory a nahradíte je volbami na vyšších frekvencích, můžete ovlivnit všechny. Když student získá Mistrovství, hledá si nového učitele, který ho posune na vyšší úroveň. To je také důvod, proč se někteří posunou do vyšších sfér.
 
Dokonce i ve vašem současném životě se mnoho Nanebevzatých  Mistrů přesune z fyzické roviny do další dimenze. Jakmile se přesunou na své místo, některým ze svých Mistrů, které učili, předají štafetu, aby se i oni mohli přestěhovat později do vyšších sfér. Rozumíte tomu, co říkáme?
 
Důvody, proč opustí jednu sféru a přesunou se do další, jsou různé. Obecně platí, že Mistři se posunou, protože si vybrali zažít jiné zkušenosti. Když dokončí jeden úkol, ustanoví si další. Často je to proto, že touží po nových výzvách. Mnozí se odstěhují z tohoto Vesmíru, aby mohli zažít jiný. Stejně jako vy máte svobodnou vůli pohybovat se podle svých požadavků.
 
O tuto informaci jsme se podělili, protože je mezi vámi mnoho nedorozumění ohledně procesu Vzestupu a jak to vše funguje. Bez ohledu na to, čemu se rozhodnete věřit, můžete činy Lásky, laskavosti a soucitu cítit všude. Není třeba obávat se vašeho Vzestupu, nebo o ostatní, kteří hrají jiné role.
 
Velká pozornost by měla být zaměřena na bohoslužbu, tresty za hříchy a jiné podobné kódy přesvědčení. Jednoduše buďte laskaví tím nic nezkazíte. Neexistuje žádná správná, nebo nesprávná cesta. Všechny vedou na správné místo pro získávání zkušeností a různých zážitků.
 
Vyberte si Lásku a Světlo a budete hojně požehnáni.
 
Zbavte se úmyslu zachránit lidi a věnujte pozornost všem oblastem, kde nejste v rovnováze. 
Zbavte se úmyslu zachránit svět a věnujte pozornost tomu, jak ovlivňujete vy sami svět. 
Jakmile změníte své neefektivní návyky, pak můžete zaujmout čestné místo jako vzor pro druhé.
 
Pečujte o sebe a buďte vzorem pro ostatní, pokud jde o návyky týkající se zdraví. Zvednutý prst ukazuje na všechny oblasti života. Tyto prsty byste měli umístit raději do pozice modlení a zaměřit se na nutné změny. Říká se, že ten kdo ukazuje na chyby, je obvyklé má sám. Pokud najdete chybu u druhých zjistěte, kde se tato nedokonalost nachází uvnitř vás. Pak můžete připustit nedokonalost jako dokonalost, nebo provést změny.
 
DVANÁCTÝ Tón – POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den „ zúčtování“ všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

čtvrtek 10. července 2014

TZOLKIN 10.7.2014 11 CIMI kin 206

 
Cimi – Spojka, Smrt – Síla transformace, přeměn a změn
 
Splyňte s nekonečnými cykly a životními změnami, ať už malými, nebo velkými, všeobjímajícími, nebo nepodstatnými; sledujte, pozorujte a umožněte jim pracovat prostřednictvím vaší duše. Odolejte pokušení je posuzovat, kontrolovat, nebo předpokládat, protože vám pomohou pochopit vše, co dlouho řešíte. Buluk (11) je velmi silný a vysoce smýšlející, aby se nechal zviklat malichernými perspektivami, které nás tak často ovlivňují. Nejlepší je nechat je projít, věřit v úžasnou přítomnost Buluk a Cimi a zaměřit se na velmi široký horizont, kterým je váš osud.
 
CIMI představuje v yucatánském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí ke znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme osvícení a získáváme vědomí moudrosti našich předků.
 
Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro Cimi přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.
 
***
 
Děkujeme za čas, který trávíte s námi. Jsme ohromeni vnitřní prací, kterou vy i všichni ostatní děláte. Vaše úsilí proudí celým Vesmírem, což ovlivňuje vývoj všech duší.
 
V jistém smyslu jsme všichni čistá Láska a Duch Svatý, ale vzhledem k naší volbě opustit Zdroj jsme od něho nyní odloučeni, i když je to jen dočasné.
 
Když mluvíme o Evoluci, je to hodně odlišný význam, než je obecně chápán ve vědecké komunitě. Evoluce jednoduše znamená změnu, nebo posun z jednoho způsobu Bytí do druhého. Cožpak nevidíte svůj vlastní vývoj, jak získáváte větší pochopení Lásky a realizujete ji ve svém životě? Mnoho z vás srovnává tento vývoj se Vzestupem – ve skutečnosti je to to samé.
 
Termín Vzestup byl ve vaší esoterické sféře vytvořen lidmi, kteří pochopili, že každá emoce nese specifickou frekvenci. Láska a Vděčnost jsou nejvyšší frekvence a strach a nenávist jsou velmi nízké frekvence.
 
Když člověk mění nižší frekvence na vyšší znamená to, že vibračně roste. Nevzestupujete na jiné místo jako nebe, nebo shamballa, ale je to vaše Vyšší Já, které se posunuje na frekvenci Lásky.
 
Máte možnost v jednom okamžiku vytvořit Nebe na Zemi, pokud si v každém momentu budete vybírat činy laskavosti a Lásky, protože pak volby založené na strachu a hněvu zůstávají v hlubinách pekla.
 
Začněte tím, že se obrátíte dovnitř, aby mohly nastat potřebné změny tvořící proces Vzestupu. V každém okamžiku života vybírejte Lásku před strachem. Pokud tak učiníte, váš život bude naplněn radostí a hojností.
 
Když otevřete dveře Stromu Života, je to místo kde obdržíte všechny znalosti se schopností integrovat tyto pravdy do svého Bytí. Povzbuzujeme vás, abyste začali ještě dnes.
 
JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE – osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku. Nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

středa 9. července 2014

TZOLKIN 9.7.2014 10 CHICCHAN kin 205

 
Had – Chicchan - Kundalini síla, nervový systém, životní styl, tělesná stránka, vrozený instinkt

Velký opeřený had Chicchan a nagual sexuálního spojení ženy a muže dnes smyslně ovine přátelské a rodinné energie Lahun (10), zatímco Lahun harmonizuje vnitřní hořící oheň Chicchan. Jejich spojení vdechuje život do svazku energií, které vyrovnávají spojení ženské a mužské esence, posvátné a vášnivé pouto mezi ženou a mužem, které vytváří nový život. Co k dnešku třeba říci? Odevzdejte se sobě ještě dnes.
 
Symbol HADA zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.
 
Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost, nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.
 
Chicchan je symbolem plodnosti a životní síly. Mayové říkají, že v tento den se rodí šamani. Nativní Chicchan se často stávají duchovními mystiky. Jsou velmi charismatičtí se silnou sexuální energií. Musí se naučit vědomě kontrolovat svůj „ vnitřní oheň “. Mají dar vidět věci pod jejich povrchem.
 
Výzva pro dnešní den: naučte se rozvíjet hluboké chápaní života, zaměřte se na duchovní i fyzickou vitalitu. Dny skvělé pro modlitby a prosby.
 
***
Jsme velmi vděční za spojení s vámi. Dnes bychom chtěli pokračovat v konverzaci o dětech a o vlivu, který máte na všechny, se kterými se setkáváte. Tím, že sdílíte své dary a talenty, máte možnost pomoci dětem naučit je nové dovednosti. Jste v důchodu, nebo máte spoustu volného času? Uvažovali jste o způsobu sdílení vaší moudrosti s dětmi, navzájem se obohatit a dozvědět více? Můžete najít mnoho způsobů.
 
Vyprávějte svůj příběh a učte své schopnosti a dovednosti své děti, vnoučata, neteře, přátele…….. Buďte kreativní a mějte odvahu najít zábavný způsob interakce jak se podělit o své vášně a nadšení. Váš život bude výrazně posílen!
 
Pokud jste rodič, můžete brát děti do přírody s výtvarnými pomůckami. Nikdy se  nestanou závislé na televizi, nebo počítačových hrách, pokud tomu nejsou vystaveny a nemají čas se těmito činnostmi zabývat. Dávejte pozor, abyste nepropadli pokušení používat tato zařízení jako chůvu. Podporujte je a povzbuzujte, aby si hrály venku. Můžete také omezit návštěvy obchodů s hračkami, aby mohly používat více svojí představivost.
 
Dejte jim příležitost řešit si své problémy. Nechte je přemýšlet samy za sebe a zasáhněte jen v případě nutnosti. Nechte je vybírat si své přátele a učte je, aby byly bdělé, protože mnoho dětí je zneužívaných a to je méně než milující zkušenost. Poslouchejte děti, když s vámi mluví a umožněte jim svobodně vyjadřovat své názory. Místo, abyste jim říkali, že se mýlí, rozvíjejte komunikační schopnosti, kde každý sdílí proč si myslíte to a to – bez rozsudku.
 
Buďte si vědomi slov, které říkáte, protože vás poslouchají a sledují mladé oči - ony ví, když nejste ve své celistvosti. I když mají schopnost odpouštět věří, že vaše slova nejsou jen planá a berou vše co řeknete jako pravdu a na tomto základě rozvíjí svůj systém přesvědčení. Dobře zvažte zvyky – např. velikonoční a vánoční. I když existuje kouzlo mýtů, je zde problém důvěryhodnosti, pokud zjistí, že věci nejsou pravdivé.
 
Stůjte v Pravdě. Vždy a za všech okolností udržujte vlastní integritu. Není nic špatného, když se děti snaží prosadit své hranice. Je dobré aby věděly, kam až mohou zajít. Není to to samé, když vy následujete co vás zajímá? Je to lidská vlastnost zpochybňovat sami sebe a hledat mimo vás. Mnoho rodičů si to bere osobně a trestají dítě za to, že je zvědavé.
 
Když je dítě uprostřed nějaké činnosti, je dobré upozornit ho, pokud bude muset brzy dělat něco jiného. Vyhněte se, abyste jim náhle řekli, že musí přestat. Bavilo by vás, kdybyste dělali něco, co vás těší a museli to zastavit, nebo by vám někdo řekl, že to není potřeba a musíte ihned přestat? RESPEKT! Co třeba říci o respektu? Uvědomte si jak chcete, aby bylo zacházeno s vámi a pokud je to vhodné, učte to i své děti. Všechny chtějí být milovány, chápány, respektovány a vyslyšeny.
 
Mnoho dospělých se snaží koupit si dětskou Lásku a zaplaví je sladkostmi a dárky. To převládá u rozvedených rodičů. Kupují si děti věcmi, které nejsou v jejich nejlepším zájmu, nebo je nechávají bez dozoru dlouhý čas. Často rodiče pošlou děti pryč za jejich nevhodné chování. Dítě se rychle naučí, že když má záchvat vzteku, dostane co chce. Nechceme tyto rodinné interakce soudit, ale víme, že jsou škodlivé a dítě vyrůstá s chováním, které mu v dospělosti bude na překážku.
 
Mnoho dětí nemá žádnou interakci s jedním, nebo oběma rodiči. Pak mají tendenci nastavit si kódy přesvědčení : „ Nikdo mě nemiluje. Jsem špatný a to je důvod, proč mě tatínek/maminka nechce vidět. Lidé milují opouštět mě. Rodičům se nedá věřit.“ Děti s těmito kódy přesvědčení budou usilovat o pozornost a Lásku, kterou nutně ke svému životu potřebují často pro ně škodlivým způsobem. To je důvod, proč utíkají z domova, jsou agresivní, dospívající děvčata otěhotní.
 
Každé dítě potřebuje znát své hranice. Zaručte jim, že budou mít více volnosti, když zvládnou tu, kterou v současné době mají. Naučte je, jak vydat a jak ušetřit peníze. Nechte je vydělat si na hračky a speciální dárky sdílením povinností v domácnosti. S přibývajícím věkem je povzbuzujte jak provázat dovednosti a nadšení a podělit se o své dary s druhými.
 
Dejte dětem respekt, který jim náleží.
Nechte je cítit se milované.
Mluvte s nimi pravdivě.
 
Umožněte jim žít život v bezpečném a milujícím prostředí – budete mít méně problémů ve vaší společnosti. Hledejte způsob, jak zvýšit své zkušenosti, kdykoliv se setkáte s dětmi.
 
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

úterý 8. července 2014

TZOLKIN 8.7.2014 9 KAN kin 204

 
Kan – Zrno – Síla schopností, možností, plodnosti a sexuální magie
 
Náš sexuální pud je jedním z nejsilnějších; prvotní síla lidského poznání. Náboženství se snažila tuto sílu rozvrátit; kultura a společnost se snažily jí kontrolovat, vojenské iniciativy jí používaly jako válečnou zbraň. Až do dnešní doby je lidská sexuální síla nesprávně chápána, zneužívána a využívána jako konzumní. Propusťte dnes i nadále vinu a hanbu, chtíč a úpadek, stejně jako odmítání a zdrženlivost. Pusťte se všech nálepek a rozsudků a ctěte tuto posvátnou sílu, která ve skutečnosti je : nejčistší a nejstarší prvotní životodárná energie, kterou byli lidé obdařeni. Ctěte ji a respektujte po zbytek svého života.
 
Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka žijícího v symbióze s faunou i florou, místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podporuje probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádá vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou; schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle. Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost.
 
Nativní KAN jsou Mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná – musí proto být dobře řízena.
 
***
 
Jsme vděční, že se opět setkáváme. Když se scházíme, sdílíme naše zkušenosti a znalosti o Lásce, přinášíme společně všem ducha Jednoty a Lásky. Neexistuje žádný jiný způsob, jak zažít Lásku, než být Láskou a konat Lásku. Tudíž každý čin Lásky, který děláte pro sebe, nebo pro druhé, zesiluje Lásku, kterou přijímají všichni ostatní. Když druhým pošlete Lásku skrze modlitbu, nebo požehnání, obdrží ji. Často když lidé přijímají Lásku na této jemnohmotné úrovni, nechápou proč vnímají pozvednutí. Někteří jsou uzavřeni přijímání Lásky a to i na vědomé úrovni, protože si vybudovali kolem sebe ochranné zdi, takže množství Lásky, kterou dostávají je velmi omezené.
 
Jiní jsou Lásce otevřeni, ale nejsou si vědomi, když jim někdo posílá Lásku. Ti, kteří jsou blízko Mistrovství, dokáží vnímat pocity, když jim někdo posílá Lásku a dokonce ví přesně, kdo to je. Ti, kteří zvládli tuto rovinu a ví jak energeticky pracovat v rámci vesmírných Zákonů ví, když někdo posílá Lásku jim, velmi dobře ví, kdo to je, i když se nikdy nesetkali, protože jsou schopni připojit se na úrovni mnohem vyšší, než je 3D. Mistři mají často fotografie, na kterých mají dlaň směrem k fotoaparátu. Tím, že se lidé dívají na obrázek, mohou obdržet jejich požehnání. Nikdo nemusí být fyzicky přítomen, aby mohl odesílat, nebo přijímat Lásku. Když jste si vědomi této schopnosti, můžete zvýšit chápání podstaty Lásky.
 
Najděte si klidné místo, několikrát se nadechněte, zklidněte a uvolněte se od denních záležitostí. Ve své mysli si představte osobu, s kterou se chcete spojit. Můžete třikrát vyslovit její jméno a při tom se spojit. I když toto celé není nutné, můžete vyslovit jméno i nahlas a udržet tak pozornost. Takto budete vědět, že jste energeticky připojeni. Váš Duch nezná hranice pokud jde o čas, prostor, nebo místo.
 
Když držíte v mysli obraz osoby, nebo osob, vizualizujte proud Lásky a Světla vyzařující z vaší horní oblasti srdce. Nechte energii proudit bez překážek s pocitem vděčnosti, že se spolu znáte. Můžete tomu muži, nebo ženě poděkovat za dobré časy, které jste spolu prožili a můžete jim také poděkovat za tvrdé lekce, které jste se navzájem naučili, nebo se můžete omluvit za případná zranění.
 
V tomto ohledu je to opravdu silný nástroj, když se snažíte uvolnit emoce, či soudy, které vůči někomu chováte. Zpočátku to může být obtížné vykouzlit pocity Lásky a Vděčnosti těm, kteří vám nejsou příjemní. Ale časem a s praxí budete vnímat stále větší uvolnění rozsudků, budete vnímat proud Lásky, která mezi vámi začne proudit. Při energetické práci svolené Vyšším Já a Vyšším Já všech zúčastněných, máte k dispozici ještě pomoc vašich Duchovních Průvodců a Lásky samotné.
 
Jak jsme se zmínili v mnoha předchozích Poselstvích, Láska je Energie, která proudí nepřetržitě. Neexistuje žádný prostor, šířka, nebo výška, žádné omezení; pluje a vlní se nepřetržitě, jako vlny v rybníku. Když se soustředíte na posílání Lásky druhým lidem, proudí k nim okamžitě. Pokud člověk, kterému posíláte Lásku je otevřen pro přijímání Lásky, spojení bude navázáno a láskyplné myšlenky budou proudit, ať jsou si toho vědomi nebo ne.
 
Jestli člověk, kterému Lásku posíláte není otevřen, bude i tak požehnán vaší Láskou, jen nebude tak obohacující, jak by mohla být. Je to stejné jako házení míčem, spoluhráč se ho snaží chytit, ale proklouzne mu mezi prsty. Ke kontaktu došlo, ale byl krátký, možná otálel. Stejné je to s Láskou, kterou vám posíláme my přesně stejným způsobem. Ti, kdo věří na naší existenci, chytí míč a budou ho opečovávat. Dotýkáme se i těch, kteří si nás nejsou vědomi, ale nebudou dostávat zvláštní požehnání a vyhřívat se v naší Lásce. Čím více vás přijímá to, že existujeme a akceptuje přítomnost Lásky, tím je schopnost pomoci v evoluci větší. Mnoho lidí bude moci tuto energii a esenci vyzařovat ostatním. Mnoho Poslů Lásky drželo tuto energii mnoho generací. Mnoho z nich už odešlo za pozemskou rovinu a nyní nadešel čas pro vás, protože vy jste zodpovědní za činy i výsledky na Zemi. Je tu váš čas chytit míč a pečovat o něj a ukázat ostatním jak o něj pečovat a jak ho udržet.
 
Láska je základní složkou všeho co je. Je to esence prvotního Bytí. Když bude tento cyklus dokončen, opět je to Láska, která stále existuje. To je nejvyšší frekvence, která vyzařuje neustále. Doporučujeme vám udělat všechno, co je ve vašich silách, abyste zvýšili a udrželi tuto frekvenci v sobě i ke všem ostatním bytostem. Buďte vděčni za každý nádech, každý moment, každý zážitek, který zažíváte. Vyjadřujte Lásku skrze vaši práci, vaše slova, vaše myšlenky, vaše činy, vaše modlitby. Není to dobrý způsob, jak trávit den?
 
DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami, je symbolem ženy a ženského Universálního principu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 
 

pondělí 7. července 2014

TZOLKIN 7.7.2014 8 AKBAL kin 203 galaktický portál

 
Akbal – Noc – Síla myšlenek, snů, intuice

Jděte po cestě vašich předků, která vede hlubokým tichem Energie Akbal. Připojte se k tajemstvím vedoucí vaši duši po věčné cestě do současného života a vytáhněte svou budoucnost skrze světlo přicházející se svítáním. Ztište mysl, až budete meditovat a najděte časoprostor svého Bytí, které obsahuje semena všech možností, snů, myšlenek, záměrů a přeneste je zpět do svých vědomých zkušeností, abyste si mohli znovu ujasnit a uskutečnit své životní cíle.
 
NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V této Pečeti dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny AKBAL jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.
 
Lidé narození v Akbal jsou obdařeni pracovitostí, trpělivostí, dokáží tvrdě pracovat. Čím více je jejich život strukturovaný, tím více se cítí v bezpečí. Zajímají se o astrologii, matematiku, vědu, magii a tyto znalosti jim pomáhají organizovat praktické záležitosti v životě.
 
***
 
Dnes bychom byli rádi, abyste na chvíli zavřeli oči a vnímali naši energii.

Relaxujte. Pohodlně dýchejte ponořeni do hluboké relaxace.

Vnímejte všechny pocity míru, Lásky, tepla…..to je od nás.

Přijímejte tuto Lásku. Ctíme vás, protože jste úžasné a krásné bytosti.

Zůstaňte v tomto stavu, jak jen dlouho chcete.

Věřte, že můžete kdykoliv získat víc, než jen astrální objetí.

Je to naše naděje, že budete každý den věnovat několik okamžiků čtení Poselství spojené s naší energií.

Když budete hluboko uvnitř uvolňovat strachy a obavy, budete moci jít hlouběji i do energie těchto Poselství.

To je také to, jak se spojit s Vyšším Já a Duchovními Průvodci.

Jedině, když je vaše mysl klidná, můžete rozšířit Vědomí svého srdce a umožnit energii, aby skrze vás volně proudila.

Můžete také zvýšit schopnost spojení srdce s vašimi přáteli, rodinou a těmi, s kterými máte problém.

Mějte den naplněný zázraky!

Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace – Jak nahoře tak dole – Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky. 

neděle 6. července 2014

Láska

 

TZOLKIN 6.7.2014 7 IK kin 202

 
 
Ik – Vítr – Dech života, Síla komunikace, inspirace
 
Uuc (7) v Ik je riskantní den. Vítr se může otočit jako desetník a s Uuc - prostředním číslem Tzolkinu může tato nerozhodnost ještě zesílit. Pokud procházíte namáhavým, nebo emocionálně náročným životním obdobím, vezměte si mimořádný čas na rozmyšlenou ve všech činnostech, nebo krocích, které hodláte podniknout pro řešení situací – přijměte útěchu podporujícího proudu CIB, který vás konejší odpuštěním a soucitem. Na druhé straně neváhejte a hrajte na více perspektivách, které vám Uuc poskytuje a využijte sílu Ik tam, kde potřebujete.
 
Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec můžete být vznětliví, nerozhodní, nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.
 
Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.
 
Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní – neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují mohli svobodně dýchat.
 
***
 
Včera jsme mluvili o dětech a rádi bychom vám rodičům, nebo vychovatelům navrhli, abyste se podělili o Mayská Poselství s dětmi, protože také potřebují inspiraci! Už víte, která jsou pro ně vhodná. Sledujte jaké knihy čtou. Mnohé z nich jsou nevhodné a plné myšlenek, které nejsou pro jejich nejvyšší dobro. I dospělí by měli dávat pozor, které knihy plní jejich mozky.
 
Když jste emocionálně zapojeni do čtení knihy, nebo sledování filmu, vaše mysl nezná rozdíl mezi představou a skutečností. Je-li vaše mysl plná obrazů a emocí z knih, nebo filmů, budou zaznamenány do paměti jako skutečnost. Později se můžete rozčilovat, aniž byste znali důvod. Někdy je to proto, že se objevila vzpomínka z filmu, nebo knihy.
 
Na toto téma existuje mnoho studií. Seriály jsou toho příkladem. Lidé, kteří se nechávají těmito příběhy ovládat se při jejich sledování emocionálně nabíjí a mají potíže s rozlišením, že jsou to jen herci a jejich role.
 
Ti, kteří zbožně sledují seriály, mají vysoký nárůst rozvodovosti a vztahových rozchodů, protože byli opakovaně svědky zrady a začali nedůvěřovat i svým přátelům. Děti i dospělí, kteří sledují akční filmy mají tendenci být více agresivní. Diváci se často z knih i filmů dostávají do depresí, protože se tak sžili s postavami, jako by to byli jejich přátelé.
 
Doporučujeme, abyste si vědomě vybírali knihy a filmy!
 
SEDMÝ TÓN – ZRCADLO – ODHALENÍ – ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo – vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
 
*****************
 
Uzavřete mír se svým srdcem a božstvím – čím více Lásky vyzařujete na této rovině, tím více osvobodíte duši z temnoty a duality.
 
Pravděpodobně až konce Vlny Cib můžete vnímat rozpouštění vzorců oběti a důležitost odpuštění. Ti, kteří stále ještě hrají roli oběti, nebo doposud neodpustili sobě či druhým, mohou validaci této úrovně silně pocítit. Vaše frekvence musí dokonale ladit s planetou. Dopad silných energií 24/7 důkladně prověřuje emocionální tělo i fyzické tělo, které se pokouší spojit s vysokými frekvencemi. Dopřejte si hodně odpočinku. Je možné, že tělo bude žádat hutnější stravu, nebo můžete být vedeni ke změně stravy, pokud držíte diety, může to být momentálně kontraproduktivní. Fyzické tělo se přirozeně vylaďuje, když mu to dovolíte.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

sobota 5. července 2014

TZOLKIN 5.7.2014 6 IMIX kin 201

 
Imix – Drak – Síla počátku, zahájení, důvěry
 
Imix a Uac (6) nejsou právě nejlepší partneři, nebo nejlepší přátelé. Imix otevírá dveře do alternativních realit a jiných dimenzí, zatímco Uac je poměrně netolerantní k čemukoliv, ale velmi praktický, nemá nesmyslný přístup k jakémukoliv aspektu života. Takže je možné, že budete muset projít, nebo přijmout nějaké konfliktní, či možná trochu nesnesitelné rady, názory zkušenosti, kterými budete muset projít na vlastní pěst. Ale i když ne úplně na vlastní pěst…..jsme v Treceně Cib, která přináší moudrost předků, takže můžete prostřednictvím svého rodu ukotvit, či uzemnit sami sebe, jak budete dnešní Energie zpracovávat.
 
Imix znamená prvotní mysl, která dřímá pod povrchem Země, je to síla jejího srdce chránící a umožňující život – neutrální, nediferencovaná životní síla – ani dobrá, ani špatná, čistá potenciální síla potřebná pro manifestaci záměru. Nativní Imix jsou nejblíže prvotnímu Zdroji, žijí ve svém virtuálním světě fantazie. Jsou velmi kreativní a inovativní. Pozor na přílišné snění a letargii! Výzva je - zůstaňte ve své realitě. Dny Imix jsou hluboce spojeny s intuitivním a mystickým vnímáním světa, kde se tvoří autentické sny a vize. Imix je energie prvotního oceán – buďte dnes v blízkosti vody.
 
***
 
Děkujeme za chvíle, kdy jsme s vámi ve spojení. Přináší nám velkou radost, že můžeme trávit čas s vámi a sdílet náš pohled s těmi, kteří mají uši a slyší. Dnes bychom chtěli pokračovat v návrhu jak pečovat a vychovávat děti, které jsou ve vaší vlastní péči, nebo jak pomáhat dětem, se kterými se setkáváte na vaší cestě. S mnoha dětmi je zacházeno podřadně, nejsou uznávány jejich stejně vysoké hodnoty, jako máte vy. Dětské šišlání na děti vypadá velmi blahosklonně, ale uvědomte si, že ony s vámi takto nehovoří, proč na tomto způsobu komunikace trváte vy? To je jasné znamení, že s nimi nezacházíte jako se stejně rovnými.
 
Mnoho dětí přichází v tomto období na Zem s vysokým chápáním Lásky a psychickými schopnostmi daleko daleko za schopnostmi průměrného člověka. Pokud byste chtěli soudit nějaké dítě, měli byste vědět, že co se týká lidské evoluce, mnoho mnoho je jich lepších, než jste vy! To je upozornění pro vás, kteří si myslíte, že víte co je pro ně to nejlepší.
 
Jak jsme se zmínili už včera, dětský imunitní systém je denně ohrožován potravinami a toxickými látkami. Zkoumejte ingredience, než nějaké potraviny dětem podáte. Dávejte pozor i na to, když rekonstruujete dům, nebo byt, jaké barvy kupujete, jaké koberce a další věci, z kterých se uvolňují toxické výpary. Čtěte štítky na pracích a čistících prostředcích. Zkoumejte tyto ingredience a budete zděšeni chemickými látkami, které nebyly nikdy navrženy pro to, aby se dotýkaly lidské pokožky, a které najdete v dětských plenkách, čistících ubrouscích, pleťových vodách, šamponech, nebo krémech proti UV záření.
 
Než podáte dětem léky, zkontrolujte jejich chování a jako první změňte dětem jídelníček a uvidíte jestli se problém vyřeší. Věnujte pozornost tomu, jak léčit děti, možná je jejich chování reakcí na očkování. Mnoho lidí dává dětem jako gesto laskavosti bonbony a dezerty plné cukru a různých náhražek, které jsou stejné chemické a stejně toxické, jako látky zmiňované výše. Laskavost dopřejete dětem tím, že je budete plně respektovat. Jste jejich vzor. Pokud si přejete, aby svět byl plný zralých lidí s poctivými obchody a vládami, pak se musíte stát vzorem i pro ně. Když budete potlačovat co říkají, naučíte je, že je vhodné dělat totéž druhým. Líbí se vám, když někdo potlačuje vaše názory a myšlenky? Pokud s nimi zacházíte jako s méněcennými naučí se, že jsou podřadné a je pravděpodobné, že budou k ostatním přistupovat stejně tak.
 
Mnoho z vás zachází s dětmi způsobem, který jste se naučili od svých předků. Dokonce, i když se vám toto zacházení nelíbí, stalo se normou a v této tradici se pokračuje. Možná je konečně na čase prolomit tyto kódy přesvědčení a začít se dívat na děti, jako na stejné rovné. Ve skutečnosti nemohou být zručnější v některých oblastech jako vy, ale buďte si naprosto jisti, že jednou předčí vaši sílu, počty i inteligenci. Měli byste být jejich přítelem, protože pokud jste je naučili být povýšené a nepříjemné, jednou s vámi budou jednat stejným způsobem, na který jsou zvyklé.
 
Podívejte se na děti novýma očima. Buďte trpěliví, když zkouší nové věci, nebo vám kladou mnoho otázek. Každý dospělý, se kterým se setkávají, má možnost být větší učitel, než učebnice, které jsou nutné pro učení. Vezměte je do přírody a umožněte jim zkoumat tajemství a rovnováhu mezi všemi živými tvory. Naučte je pěstovat své vlastní potraviny, což je naučí stát se soběstačnými a nespoléhat na potraviny pěstované na druhé straně Země.
 
Pokud je chcete naučit číst, začněte etiketami na potravinách. Pokud je chcete naučit úctě ke starším, vezměte je na návštěvu do domů s pečovatelskou službou, aby si hrály s místními obyvateli. Pokud chcete, aby byly šťastné, umožněte jim dělat svá vlastní rozhodnutí. Nechte je vybírat si oblečení i účes. Nechte je vybírat si přátele, sportovní i zájmové aktivity. Je v pořádku, když jim ukážete mnoho možností, ale nenuťte je dělat aktivity, které je nezajímají, protože to může být pro ně ponižující, urážlivé a bráníte jim v jejich vlastní vrozené kreativitě. V tomto ohledu nemluvíme o rodinných povinnostech, jako je úklid po sobě a učení životních zkušeností. Hovoříme o mimoškolní činnosti jako je tanec, hudba, sport. Nejprve je seznamte s těmito aktivitami a pokud projeví zájem, povzbuzujte je, aby prozkoumaly zda o to mají opravdu zájem. Je mnohem lepší, když se dětem nepodaří něco, co dělají s vášní, než když mají úspěch v tom, co je pro ně povinností.
 
Usmějte se na každé dítě, s kterým se setkáte a pošlete jim myšlenky bezpodmínečné Lásky. Dejte jim najevo, že jsou právoplatným členem společnosti, pečujte o ně na každém kroku jejich života.
 
ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

pátek 4. července 2014

TZOLKIN 4.7.2014 5 AHAU kin 200

 
Ahau – Slunce – Síla bezpodmínečné lásky a bezpodmínečného odpuštění, energie Kristova Vědomí
 
Ať už jsou vaše osobní výzvy, nebo konflikty jakékoliv, prozíravost a předvídavost jsou zbraně, které mají cenu zlata. Pokud dnes vstanete brzo a naladíte se na vítr zrozený na křídlech Ho (5), můžete včas předpokládat a předvídat správnou cestu ven z potíží dokonce dřív, než se zhmotní. Kolik děláme chyb, nebo říkáme věci, kterých později litujeme?! Nemůžeme se vrátit v čase a věci opravit, ale můžeme se naučit předvídat….
Skutečně se některá nejnebezpečnější bojová umění řídí tímto zlatým pravidlem úniku : pokud můžete předvídat, můžete se vyhnout, pokud se můžete vyhnout, můžete déle žít.
 
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení kolektivního vědomí a Vědomí spoluvytváření. Ahau je bezpodmínečná Láska. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
 
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.
 
***
 
Děkujeme za dnešní spojení s vámi. Dnes bychom rádi hovořili o Lásce. Tentokrát o Lásce z pohledu dítěte. Když vstoupí dítě do této sféry, často si velmi dobře vzpomíná jaké to je na Druhé Straně. Ví, že je čistý Duch a na Zem přišlo zažít tělesnost.
 
Když se děti dostávají do situací, ve kterých jsou bezmocné a mohly by vyjádřit svoji Podstatu Ducha, začnou se vymazávat vzpomínky a ony se plně ukotvují v lidství. Mnoho takových dětí přichází v posledních letech na planetu, aby probudily v rodičích jejich vrozenou duchovní podstatu. Je jen velmi málo dospělých, kteří plně realizují a žijí vědomí duchovní Podstaty, ale už je jich mnohem více vysoce vyladěných, než kdykoliv dříve. Jen velmi málo kultur zůstává v plné integritě se svými Duchovními Průvodci. Většina z nich je poznamenána rituály, které lidským potřebám nejvíce vyhovují, místo aby se nechaly vést cykly.
 
Když se děti rodí do rodin a společenství s hlubokými duchovními kořeny, kde stále existuje spojení se Zdrojem a přírodou, šance na udržení paměti je vysoká. Jsou už v děloze živeny vědomím, že jsou hodnotné a jejich úkol je Služba. Mohou svobodně hovořit o svých pre-inkarnačních vzpomínkách a často rozmlouvají s těmi na Druhé Straně stejně jako s těmi ve fyzické sféře, jejichž přirozeností je komunikovat telepaticky.
 
Tyto děti jsou vaši učitelé. Poslouchejte velmi dobře co říkají. Mnoho z nich je duchovních a umí číst vaši energii. Ví, jestli mluvíte ze srdce, nebo mysli. Jsou upřímné, veselé a milé – to jsou velké lekce, které se od nich můžete naučit. Nedělá jim dobře současný školský vzdělávací systém. Berou velmi doslova zprávy, které slyší a vidí v televizi a počítačových hrách. Je pro ně obtížné rozlišovat mezi fantazií a realitou.
 
Vyhněte se všem jedům, zejména očkování a potravinám s konzervačními přípravky a barvivy. Snižuje to jejich imunitní systém a vrozené schopnosti, s kterými přišly na svět. Když jim nadáváte, mnoho dětí to vnímá hluboce a přehnaně, protože berou doslova každé slovo jako realitu: „ Jsi tak hloupý, jak jsi to mohl udělat?“ Doslova tomu věří, že je hloupý a bude věřit tomu, co říkáte a zakládá na tom svůj systém přesvědčení a bude dělat všechno možné co jen může, aby nebyl hloupý. Na základě tohoto komentáře vyrůstá mnoho perfekcionistů. Tyto děti přichází na svět s takovými kódy již zapnutými. Vaši vědci na to přichází a vytváří pro to nové názvy. Důležitější je vědět proč jsou tady a stejně důležité je podporovat je v jejich rozhodnutí, neboť jsou velmi křehké a kdykoliv se mohou uzavřít stejně tak, jako jste byli vy.
 
Základním důvodem proč přichází na Zem je ukázat vám cestu laskavosti a bezpodmínečné Lásky. Tyto děti, až vyrostou, budou vaši vůdci. Dokážete si představit svět plný lídrů, kteří jsou laskaví a milující? Pusťte si písničku od Johna Lennona Imagine a naslouchejte slovům. Jsou to děti, které mění sny v realitu. Vy všichni, kteří jste nyní na Zemi, máte možnost udělat evoluční skok, který se nikdy před tím nestal ani na Zemi ani nikde jinde ve fyzické sféře.
 
Nechtě tyto děti, aby vás naučily milovat bezpodmínečně. Vyvedou vás z vaší ulity, když jim to dovolíte. Když vás požádají, abyste si s nimi hráli, zrušte všechno, co děláte a následujte jejich vedení. Porušujte pravidla hry a zažijete tolik zábavy jako nikdy dřív. Jedná se o pravidla, která vás drží zavřené v ulitě. Rozbijte je a vytvořte pravidla, která vám přináší radost ne soutěživost a konkurenci. Naučte se zapojit ostatní, spojte se s nimi bez ohledu na rozsudky, které jste si o nich vytvořili. Dívejte se na každého jako na svého bratra a milujte je jako sebe. To vyžaduje nejprve milovat bezpodmínečně sami sebe.
 
Jděte ven a bavte se jako děti. Vyhledejte je a hrajte si s nimi. Pokud žádné kolem sebe nemáte, kupte si pastelky, nebo hry, které se vám jako dětem líbily. Dělejte sochy z hlíny, namalujte duhu, vytvářejte mýdlové bubliny, jděte na procházku a dívejte se na vše dětskýma očima, aniž byste potřebovali dávat názvy rostlinám zvířatům, nebo broukům. Zůstaňte tišší a možná budete obdarováni dotekem motýla, nebo ještěrky. Získejte zpět svou dětskou nevinnost. Zítra budeme mluvit o péči a výchově dětí. Užijte si dnešní den!
 
PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
 
PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ – takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

čtvrtek 3. července 2014

TZOLKIN 3.7.2014 4 CAUAC kin 199

 
 
Cauac – Bouře - Síla Obnovy, regenerace, inovace
 
Když jste v bouři narození? ..…. Někdo se rodí v nádechu starých lesů, někdo v slzách větru, někdo klíčí v teplém lůně vlhkých tropů, jiní prosakují dolů na mrazivý Sever…...tam, kde se rozpoutala vaše osobní bouře, tam je místo, kde začíná vaše cesta. Vyhledejte místo zrození vaší bouře a pochopíte původ vaší duše.
 
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá „universální společenství“ nebo „ nebeský domov Bohů “. Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem ( vnitřní bouře, která přináší život).
 
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob jak směrovat svoji přecitlivělost.
 
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
 
***
 
Děkujeme za dnešní setkání. Je nám ctí, když vidíme, že jste si našli během dne čas, abyste si vyslechli naše Poselství. Mnozí se probouzí a vytváří s námi užší vztah, protože uvolnili kódy přesvědčení, které jim bránily ve spojení s námi a mnoha Bytostmi v jiných sférách. Máme radost, že jste součástí Vzestupu a otevíráte dveře umožňující jasnější komunikaci.
 
Dnes bychom vám chtěli dát energii Požehnání a Lásky. Chceme vás požádat o několik nádechů a krátkou relaxaci. Můžete poslouchat uklidňující hudbu, nebo vnímat ve vaší mysli náš Andělský sbor, nebo můžete využít nějaké meditační hudební nahrávky.
 
Můžete přizvat další milující Bytosti jako jsou Svatí, Mistři, Andělé, Archandělé, nebo Duchovní Pomocníci, kteří se k vám připojí. Zavolejte je a věnujte každému z nich pozornost, až se k vám budou postupně připojovat. Jeden ze způsobů jak to udělat je 3 x vyslovit nahlas, nebo v duchu jejich jméno. To, co se chystáte udělat je poslat Lásku a léčivou energii sami sobě. Během této doby nemusíte myslet na nic, jen přijímat energii a cítit Lásku. To je náš dárek pro vás. Neustále vám posíláme Lásku, ale během rušného dne si toho nemusíte všimnout. To je váš čas.
 
Když se lidé shromáždí ve skupině s kolektivním záměrem, jejich modlitby jsou exponenciálně silnější. V naší dimenzi je to stejné, když se sejdeme ve skupině se záměrem posílat vám Lásku a léčivou energii, náš kolektivní záměr se projevuje silněji.
 
Zaujměte pohodlnou polohu a zůstaňte v energii Lásky jak jen dlouho chcete. Jakmile jste se zklidnili a váš mozek se dostane do hladiny Théta, začínáme. A pak z tohoto stavu Théta obnovíme a pokračujeme v normální činnosti.
 
 
 
Vroucně vás milujeme a jsme poctěni, že vás můžeme tímto způsobem obdarovat. V naší sféře nejsme omezeni časem ani prostorem, můžete nás zavolat jako skupinu, nebo jednotlivě, kdykoliv si budete přát. Je nám ctí a potěšením sdílet naše energie s vámi. Zítra budeme mluvit na téma Láska z pohledu dítěte. Užijte si dnešní den!
 
ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

středa 2. července 2014

TZOLKIN 2.7.2014 3 ETZNAB kin 198

 
Etznab - Zrcadlo – Síla pravdy, odrazu, sebereflexe
 
Pro dnešní den bychom mohli použít výraz „dvousečný meč“. Když balancujete na jedné straně, vše co potřebujete k naklonění na druhou stranu je mírné pošťouchnutí. Proto buďte dnes obzvláště opatrní, protože Ox (3)  může obrátit Etznab z nástroje pravdy a léčení na zbraň pomsty, falše a jedu. Naštěstí máte na své straně Trecenu CIB, která vám pomůže navigovat zvýřenou Energii Ox. Nepoužijte tento den začít něco nového, nebo se pouštět do neznámého teritoria, ale usilujte o rovnováhu a harmonii a očistěte své myšlenky.
 
Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality – můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy – volí morální a etickou cestu všemi akcemi. Skalpel chirurga vytvořený s obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může ničit.
 
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu – věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé a lékaři – pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
 
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních – v rodině, komunitě, naučte se být upřímní pokud jde o peníze, sex.
 
***
 
Vítejte! Dnes bychom chtěli mluvit o duze.
 
Ve vašich mýtech je symbol duhy symbolem štěstí, hojnosti a příslibu.
 
Soustřeďte se na tyto symboly, kdykoliv uvidíte duhu.
 
Zastavte všechno, co děláte, nalaďte se na tyto energie, projevte vděčnost za všechna požehnání ve vašem životě.
 
Představte si sami sebe, jak přijímáte hojnost všeho.
 
Pošlete požehnání všem lidem, aby i oni si dovolili přijímat hojnost a sdíleli své dary.
 
Podívejte se na oblouk duhy jako na portál, do kterého můžete vstoupit a sbírat dary, které v současné době leží uvnitř vás ladem.
 
Přijměte příslib, že jste milováni a podporováni Bohem, vaším Vyšším Já a Duchovními Průvodci.
 
Každá barva duhy má svou vlastní energetickou vibraci. Nechte tyto frekvence dopadat na vaše tělo a léčit všechny aspekty vašeho Já.
 
Když se díváte na krásné vodní krystalky třpytící se na slunci, pošlete požehnání veškeré vodě na Zemi, včetně vody ve vašem těle.
 
Vzpomeňte si na skřítka Leprechuana a jeho hrnec zlata a požádejte, aby hojnost proudila do vašeho života.
 
Užijte si dnešní den s humorem a s hojností. Dělejte bláznivé věci a bavte se u toho!
 
Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

úterý 1. července 2014

TZOLKIN 1.7.2014 2 CABAN kin 197 galaktický portál

 
Caban – Země - Síla zaměření, spolupráce, mezilidských vztahů
 
Ctěte dualitu rozumu a nápadů, myšlenek a emocí, dualitu psychickou i fyzickou, aktivní i pasivní. Ctěte posvátnost procesu přetvářet myšlení a Vědomí, neboť to vše souvisí s vaším vybraným osudem, vzorci vnímání a pochopení výkladu. Tato vlákna živé energie spřádají z dávné minulosti do nespoutané budoucnosti váš jedinečný design. Spojte se s tou části duše, která hovoří s předky a snažte se pochopit moudrost, kterou vám přináší.
 
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu Země - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. Energie CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
 
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
 
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
 
***
 
Jsme velmi vděční za čas, který s vámi sdílíme. Dnes budeme mluvit na téma Láska. V celém Stvoření je jen málo míst, kde je schopnost milovat na tolika úrovních, jako mají lidé. Aspekt Lásky, o kterém budeme mluvit dnes, je dětská Láska mezi adolescenty obvykle spojená s romantickými pocity.
 
Rodiče velmi často takovou dětskou Lásku zarazí ze strachu, že děti nebudou následovat jejich sny, nebo že by dívka mohla otěhotnět. Velmi vám dospělým doporučujeme, abyste upustili od popichování dětí, které prožívají první lásku a neoddělovali je od této zkušenosti. Mnoho rodičů se pokouší ochránit své děti před bolestí, kterou oni utrpěli, když byli mladí a vstupují jim do cesty, brání jim a snaží se ušetřit. Výsledek je, že je dítěti odepřeno mnoho zkušeností. Nezískají důvěru ani respekt potřebný pro rozhodování umožňující žít plnohodnotný život. Jejich možnost dospět a dozrát je zakrnělá, protože se nenaučí jak řešit své problémy, nebo se naučí říkat NE svým vlastním podmínkám.
 
Existuje mnoho tragických příběhů jako je příběh Romea a Julie, v němž v dobrém mínění dospělí nutí děti k dodržování společenských pravidel, které nemají základ v ničem jiném, než v systému přesvědčení strachů a obav. Umožněte mladým lidem vybírat si své přátele. Místo rozhodování za ně je učte od malého věku, jak vhodně jednat. Učte je, aby si své problémy řešily od raného věku a umožněte jim prožít následek jejich volby. Až dosáhnou věku puberty, budou mít znalosti potřebné k vybírání přátel, svých aktivit v jejich nejlepším zájmu.
 
Je naší velkou nadějí, že rodiče, učitelé a všichni ti, kdo jsou jejich vzorem, integrují tyto Zprávy do svého Bytí. Jakmile vy všichni uvolníte negativní myšlenkové vzorce, změníte nežádoucí návyky a zastaralé kódy přesvědčení - budete mnohem lépe vybaveni pro výchovu dětí.
 
Dokážete si představit, jak by byl váš život jiný, kdybyste integrovali tyto znalosti, když jste byli malí vy? Jak by byl váš život jiný, kdybyste ve věku dvou let dokázali říci NE na cokoliv, co není pro vás v pořádku? Jaký by byl váš život, kdybyste na každém kroku měli podporu rodičů a přátel, kteří vás chrání před ublížením?
 
Výskyt znásilnění a zneužívání prostupující všechny kultury by byl odstraněn, kdyby pachatelé byli včas zastaveni, protože děti by měly jistotu, že se mohou kdykoliv obrátit na své pečovatele, nebo rodiče, kteří by pachatele včas zastavili. Jaká by byla vaše interakce s druhými dnes, kdybyste měli ve věku dvou let dovoleno říkat, co si myslíte, aniž by vám někdo říkal, abyste byli zticha, nebo vás prostě ignoroval? Když jsou děti terčem posměchu, nebo jsou trestáni za to, že říkají co mají na mysli, rychle zjistí, že prohlašovat pravdu není dobrý nápad a učí se říkat „ malé nevinné lži “.
 
Dokážete si představit jaký by váš život byl, kdybyste byli povzbuzování vyjadřovat své emoce v batolecím věku? Často se děti učí, že pouze děti pláčou. Když dítě cítí zlost, je potlačena s rozkazem: „ Jdi do svého pokoje!“ Mnohokrát přirozeně ukazují své nadšení tím, že tancují, zpívají a okamžitě se setkávají s opovržením dospělých, kteří jim neustále říkají, aby se uklidnily a byly zticha.
 
Často v nejdůležitějším životním období, když vazba dítěte a rodičů je velmi důležitá, jsou děti posílány do mateřské školy. Před zápisem jsou vystaveny sérii očkování vytvářející zmatek v jejich imunitním systému. Pak procházejí velkým množstvím nemocí s námitkou, že se dotýkaly rukama nebo ústy nezdravých dětí. Počet učitelů předškolních zařízení schopných poskytovat každému dítěti pozornost, Lásku a potřebnou podporu, je bohužel velmi málo.
 
Děti v tomto věku potřebují vědět, že se mohou spolehnout na své opatrovníky, kteří o ně pečují a chrání je. Avšak namísto podpory, je rodiče zapíší do školy, aniž by to s dítětem konzultovali. Výsledek je, že si dítě uvědomuje, že nemá jinou možnost a často se po odchodu rodičů cítí opuštěné. Pak zjistí, že jsou v místnosti plné cizích lidí a neví, co se od nich očekává a bez porozumění času neví, kdy se pro ně tatínek, nebo maminka vrátí.
 
Většina dětí před tím, než nastoupí do mateřské školy má vyvinuté kódy přesvědčení :
 
děti by mělo být vidět a ne slyšet, to dělají jen miminka
nemám kontrolu nad svým životem
kdykoliv mě rodiče mohou opustit
nikdo mě neposlouchá
zlost je špatná
projevovat emoce je špatné
lidí se smějí tomu, co říkám
škola je špatná atd.
 
Je vám to povědomé? Jedná se o kódy přesvědčení, na kterých většina děti staví své myšlenky, slova a činy.
 
Když dítě vstoupí do mateřské školy, učí se soutěžit a dostává nálepky v závislosti na svých schopnostech při úlohách, které jsou před něj postaveny. Očekává se, že bude dlouhou dobu sedět, což je nepřirozené a ponižující. Musí se přizpůsobit novým pravidlům a je to pro ně vysilující. Učí se potlačit sebevyjádření a podlehnou přizpůsobení. Veřejný vzdělávací systém byl nastaven, aby vytvářel miniroboty pro průmyslovou společnost. Děti jsou nuceny učit se dovednosti, které z nich mají udělat produktivního člena společnosti. Když přijde na škrty v rozpočtu v rámci systému, třídní tvořivost jako je umění, hudba, fyzické cvičení jsou první, co je z osnov odstraněno. Jsou považovány za nejméně důležité, ale přitom to jsou dovednosti, které vyvažují levou mozkovou hemisféru.
 
Děti se učí nejlépe v přírodě, ale pokud to není součástí osnov přírodovědeckého studia zřízeného školní radou, mají interakci s přírodou jen na hřišti, nebo autobusových zastávkách. Drtivá většina dětí neví, že mléko pochází od krav, vejce od slepic, myslí si že hamburger je kravské maso, nebo že zeleninu a ovoce pěstují zemědělci. Většina rodičů nezná obsah toxických látek přidávaných do potravin pro zachování barvy a trvanlivosti. Přesto jsou tyto látky každý den vkládány do vašeho těla a těla vašich dětí. Zajímá vás proč je takový nárůst dětských nemocí jako je cukrovka, autismus, poruchy pozornosti a leukémie?
 
Takže děti vstupují do základní školy s mnoha výše uvedenými kódy přesvědčení. Jejich těla jsou ochablá v důsledku nedostatku pohybu, toxických potravin a látek oslabujících imunitní systém. Mají pocit vzteku, ale nemohou ho dát najevo. Uvědomují si, že školský systém je ponižující, ale nikdo je nechrání. Mají pocity únavy, takže jí sladkosti a pijí sladké limonády, aby zvýšily svojí energii. Dělají bizarní věci, aby získaly pozornost, přesto je nikdo neposlouchá. Jejich frustrace v nich vře, takže se často ocitají v ředitelně, nebo ústavu pro mladistvé a pořád není nikdo, kdo by jim dával Lásku, podporu a pozornost, po které touží, a kterou si zaslouží. Je divné, že počet těhotenství nezletilých stoupá?
 
To, co chceme říci vám rodičům, učitelům a vychovatelům je, abyste věnovali pozornost jak ovlivňujete děti svými kódy přesvědčení. Dopřejte jim to, jak by se líbilo vám, aby s vámi bylo zacházeno v dětství. Jste to vy, kdo má velký vliv na děti, ačkoliv se s nimi třeba přímo nesetkáváte. Obyčejný úsměv může být zázrak pro někoho, kdo se cítí neviditelný. Když potkáte rodiče s dětmi, pozdravte i s dětmi. Vyhněte se povýšenému chování, jako je ťukání na čelo, nebo dětská řeč. Dopřejte dětem respekt a laskavost .
 
Povzbuzujte děti, aby snily o svém vlastním životě. Za žádných okolností se jim nevysmívejte, nebo jim neříkejte, že nemají jinou možnost. Pokud se vás zeptají na radu, dejte jim jí jasně a výstižně a řekněte jim, že každý člověk má svůj názor. Povzbuzujte je, aby vyslechly ty, kteří mají odlišné názory, ale pak učinily své vlastní rozhodnutí. Zbavte se bláznivých přesvědčení, že kluci nosí moudrou barvu a hrají si auty, zatímco dívky nosí růžovou barvu a hrají si s panenkami.
 
Nechte děti, aby si zvolily svou vlastní profesní dráhu, aniž byste hodnotili mužské a ženské role, jako….. jen dívky mohou být zdravotní sestry, nebo kadeřnice, zatímco chlapci mohou být lékaři, nebo řidiči kamionů. Zacházejte s dětmi s respektem. Vyslechněte jejich slova, povzbuzujte je, aby řešily své problémy a umožněte jim vzkvétat.
 
Věříme, že se tato slova hluboce dotkla vašeho srdce a pomohou vám provést změny, které vám umožní uzdravit a přebudovat základy a tím zlepšit dovednosti potřebné pro svůj vlastní rozvoj a rozvoj všech dětí, s kterými se setkáváte, nebo setkáte.
 
DRUHÝ Tón – POLARITA – Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.