Výklad červen

úterý 1. července 2014

TZOLKIN 1.7.2014 2 CABAN kin 197 galaktický portál

 
Caban – Země - Síla zaměření, spolupráce, mezilidských vztahů
 
Ctěte dualitu rozumu a nápadů, myšlenek a emocí, dualitu psychickou i fyzickou, aktivní i pasivní. Ctěte posvátnost procesu přetvářet myšlení a Vědomí, neboť to vše souvisí s vaším vybraným osudem, vzorci vnímání a pochopení výkladu. Tato vlákna živé energie spřádají z dávné minulosti do nespoutané budoucnosti váš jedinečný design. Spojte se s tou části duše, která hovoří s předky a snažte se pochopit moudrost, kterou vám přináší.
 
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu Země - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. Energie CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
 
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
 
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
 
***
 
Jsme velmi vděční za čas, který s vámi sdílíme. Dnes budeme mluvit na téma Láska. V celém Stvoření je jen málo míst, kde je schopnost milovat na tolika úrovních, jako mají lidé. Aspekt Lásky, o kterém budeme mluvit dnes, je dětská Láska mezi adolescenty obvykle spojená s romantickými pocity.
 
Rodiče velmi často takovou dětskou Lásku zarazí ze strachu, že děti nebudou následovat jejich sny, nebo že by dívka mohla otěhotnět. Velmi vám dospělým doporučujeme, abyste upustili od popichování dětí, které prožívají první lásku a neoddělovali je od této zkušenosti. Mnoho rodičů se pokouší ochránit své děti před bolestí, kterou oni utrpěli, když byli mladí a vstupují jim do cesty, brání jim a snaží se ušetřit. Výsledek je, že je dítěti odepřeno mnoho zkušeností. Nezískají důvěru ani respekt potřebný pro rozhodování umožňující žít plnohodnotný život. Jejich možnost dospět a dozrát je zakrnělá, protože se nenaučí jak řešit své problémy, nebo se naučí říkat NE svým vlastním podmínkám.
 
Existuje mnoho tragických příběhů jako je příběh Romea a Julie, v němž v dobrém mínění dospělí nutí děti k dodržování společenských pravidel, které nemají základ v ničem jiném, než v systému přesvědčení strachů a obav. Umožněte mladým lidem vybírat si své přátele. Místo rozhodování za ně je učte od malého věku, jak vhodně jednat. Učte je, aby si své problémy řešily od raného věku a umožněte jim prožít následek jejich volby. Až dosáhnou věku puberty, budou mít znalosti potřebné k vybírání přátel, svých aktivit v jejich nejlepším zájmu.
 
Je naší velkou nadějí, že rodiče, učitelé a všichni ti, kdo jsou jejich vzorem, integrují tyto Zprávy do svého Bytí. Jakmile vy všichni uvolníte negativní myšlenkové vzorce, změníte nežádoucí návyky a zastaralé kódy přesvědčení - budete mnohem lépe vybaveni pro výchovu dětí.
 
Dokážete si představit, jak by byl váš život jiný, kdybyste integrovali tyto znalosti, když jste byli malí vy? Jak by byl váš život jiný, kdybyste ve věku dvou let dokázali říci NE na cokoliv, co není pro vás v pořádku? Jaký by byl váš život, kdybyste na každém kroku měli podporu rodičů a přátel, kteří vás chrání před ublížením?
 
Výskyt znásilnění a zneužívání prostupující všechny kultury by byl odstraněn, kdyby pachatelé byli včas zastaveni, protože děti by měly jistotu, že se mohou kdykoliv obrátit na své pečovatele, nebo rodiče, kteří by pachatele včas zastavili. Jaká by byla vaše interakce s druhými dnes, kdybyste měli ve věku dvou let dovoleno říkat, co si myslíte, aniž by vám někdo říkal, abyste byli zticha, nebo vás prostě ignoroval? Když jsou děti terčem posměchu, nebo jsou trestáni za to, že říkají co mají na mysli, rychle zjistí, že prohlašovat pravdu není dobrý nápad a učí se říkat „ malé nevinné lži “.
 
Dokážete si představit jaký by váš život byl, kdybyste byli povzbuzování vyjadřovat své emoce v batolecím věku? Často se děti učí, že pouze děti pláčou. Když dítě cítí zlost, je potlačena s rozkazem: „ Jdi do svého pokoje!“ Mnohokrát přirozeně ukazují své nadšení tím, že tancují, zpívají a okamžitě se setkávají s opovržením dospělých, kteří jim neustále říkají, aby se uklidnily a byly zticha.
 
Často v nejdůležitějším životním období, když vazba dítěte a rodičů je velmi důležitá, jsou děti posílány do mateřské školy. Před zápisem jsou vystaveny sérii očkování vytvářející zmatek v jejich imunitním systému. Pak procházejí velkým množstvím nemocí s námitkou, že se dotýkaly rukama nebo ústy nezdravých dětí. Počet učitelů předškolních zařízení schopných poskytovat každému dítěti pozornost, Lásku a potřebnou podporu, je bohužel velmi málo.
 
Děti v tomto věku potřebují vědět, že se mohou spolehnout na své opatrovníky, kteří o ně pečují a chrání je. Avšak namísto podpory, je rodiče zapíší do školy, aniž by to s dítětem konzultovali. Výsledek je, že si dítě uvědomuje, že nemá jinou možnost a často se po odchodu rodičů cítí opuštěné. Pak zjistí, že jsou v místnosti plné cizích lidí a neví, co se od nich očekává a bez porozumění času neví, kdy se pro ně tatínek, nebo maminka vrátí.
 
Většina dětí před tím, než nastoupí do mateřské školy má vyvinuté kódy přesvědčení :
 
děti by mělo být vidět a ne slyšet, to dělají jen miminka
nemám kontrolu nad svým životem
kdykoliv mě rodiče mohou opustit
nikdo mě neposlouchá
zlost je špatná
projevovat emoce je špatné
lidí se smějí tomu, co říkám
škola je špatná atd.
 
Je vám to povědomé? Jedná se o kódy přesvědčení, na kterých většina děti staví své myšlenky, slova a činy.
 
Když dítě vstoupí do mateřské školy, učí se soutěžit a dostává nálepky v závislosti na svých schopnostech při úlohách, které jsou před něj postaveny. Očekává se, že bude dlouhou dobu sedět, což je nepřirozené a ponižující. Musí se přizpůsobit novým pravidlům a je to pro ně vysilující. Učí se potlačit sebevyjádření a podlehnou přizpůsobení. Veřejný vzdělávací systém byl nastaven, aby vytvářel miniroboty pro průmyslovou společnost. Děti jsou nuceny učit se dovednosti, které z nich mají udělat produktivního člena společnosti. Když přijde na škrty v rozpočtu v rámci systému, třídní tvořivost jako je umění, hudba, fyzické cvičení jsou první, co je z osnov odstraněno. Jsou považovány za nejméně důležité, ale přitom to jsou dovednosti, které vyvažují levou mozkovou hemisféru.
 
Děti se učí nejlépe v přírodě, ale pokud to není součástí osnov přírodovědeckého studia zřízeného školní radou, mají interakci s přírodou jen na hřišti, nebo autobusových zastávkách. Drtivá většina dětí neví, že mléko pochází od krav, vejce od slepic, myslí si že hamburger je kravské maso, nebo že zeleninu a ovoce pěstují zemědělci. Většina rodičů nezná obsah toxických látek přidávaných do potravin pro zachování barvy a trvanlivosti. Přesto jsou tyto látky každý den vkládány do vašeho těla a těla vašich dětí. Zajímá vás proč je takový nárůst dětských nemocí jako je cukrovka, autismus, poruchy pozornosti a leukémie?
 
Takže děti vstupují do základní školy s mnoha výše uvedenými kódy přesvědčení. Jejich těla jsou ochablá v důsledku nedostatku pohybu, toxických potravin a látek oslabujících imunitní systém. Mají pocit vzteku, ale nemohou ho dát najevo. Uvědomují si, že školský systém je ponižující, ale nikdo je nechrání. Mají pocity únavy, takže jí sladkosti a pijí sladké limonády, aby zvýšily svojí energii. Dělají bizarní věci, aby získaly pozornost, přesto je nikdo neposlouchá. Jejich frustrace v nich vře, takže se často ocitají v ředitelně, nebo ústavu pro mladistvé a pořád není nikdo, kdo by jim dával Lásku, podporu a pozornost, po které touží, a kterou si zaslouží. Je divné, že počet těhotenství nezletilých stoupá?
 
To, co chceme říci vám rodičům, učitelům a vychovatelům je, abyste věnovali pozornost jak ovlivňujete děti svými kódy přesvědčení. Dopřejte jim to, jak by se líbilo vám, aby s vámi bylo zacházeno v dětství. Jste to vy, kdo má velký vliv na děti, ačkoliv se s nimi třeba přímo nesetkáváte. Obyčejný úsměv může být zázrak pro někoho, kdo se cítí neviditelný. Když potkáte rodiče s dětmi, pozdravte i s dětmi. Vyhněte se povýšenému chování, jako je ťukání na čelo, nebo dětská řeč. Dopřejte dětem respekt a laskavost .
 
Povzbuzujte děti, aby snily o svém vlastním životě. Za žádných okolností se jim nevysmívejte, nebo jim neříkejte, že nemají jinou možnost. Pokud se vás zeptají na radu, dejte jim jí jasně a výstižně a řekněte jim, že každý člověk má svůj názor. Povzbuzujte je, aby vyslechly ty, kteří mají odlišné názory, ale pak učinily své vlastní rozhodnutí. Zbavte se bláznivých přesvědčení, že kluci nosí moudrou barvu a hrají si auty, zatímco dívky nosí růžovou barvu a hrají si s panenkami.
 
Nechte děti, aby si zvolily svou vlastní profesní dráhu, aniž byste hodnotili mužské a ženské role, jako….. jen dívky mohou být zdravotní sestry, nebo kadeřnice, zatímco chlapci mohou být lékaři, nebo řidiči kamionů. Zacházejte s dětmi s respektem. Vyslechněte jejich slova, povzbuzujte je, aby řešily své problémy a umožněte jim vzkvétat.
 
Věříme, že se tato slova hluboce dotkla vašeho srdce a pomohou vám provést změny, které vám umožní uzdravit a přebudovat základy a tím zlepšit dovednosti potřebné pro svůj vlastní rozvoj a rozvoj všech dětí, s kterými se setkáváte, nebo setkáte.
 
DRUHÝ Tón – POLARITA – Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

pondělí 30. června 2014

TRECENA CIB


Trecenium CIB
Kin 196-208
30.6.-12.7.
Rok – MANIK 2
Long Count 13.0.1.9.16.Tato Trecena začíná CIB1 - Bojovník, Sup / Sova – Starověký Bojovník, Strážce svobody, ochránce Universálního Vědomí, vnitřní tichá síla přesvědčení.
 
Toto denní znamení je spojeno se Sovou a Supem. Sup se živí zbytky mrtvol, tzn. odstraňuje minulost, což můžeme metaforicky vnímat jako čištění starých vzorců. Supi a Sovy byli uctíváni jako velcí učitelé a Strážci antické moudrosti. V mayských překladech se dozvídáme, že je to znamení dne, kdy Stvořitel sestoupí po dlouhém Cyklu dolů a vyčistí všechnu špínu a korupci na Matce Zemi, stejně jako pole, silnice a lesy.
 
Sova je symbol, který představuje moudrost našich předků a dávných předků a to nejen v naší rodové linii, ale také v lidské rodině, která obývá planetu Zemi. V naší uspěchané společnosti je zaneprázdněnost a kariéra oceňována více než zdraví a rodina a úspěch je definován materiálním bohatstvím, osobním statusem, kde zbývá jen velmi malý prostor na to, na čem opravdu záleží. Ale  jste to vy, kdo může vytvořit místo pro nové plány a obnovit skutečné hodnoty.
 
Máte na výběr bez ohledu na to, co vaši šéfové, kolegové, přátelé a ano dokonce i vaše vlastní rodiny říkají. Jediné, co vás drží zpátky od uskutečnění vašich přání toho, co chcete dělat je iluzorní temná hlubina, strach, nejistota a síla zvyku. Proto je tak důležité a tak uzdravující být spojen s předky. Uvolněte se od minulosti a TEĎ v okamžiku přítomnosti vyživujte svou budoucnost. Znovu se spojte s předky a budete rozumět odkud jste přišli. CIB je spojení s dávnou historií těch, kteří přišli před námi a požehnali naší planetě a rozmanitosti života prostřednictvím evoluce posvátného Vědomí, svobodné vůle a Lásky.
 
REZONANCE S VLNOU NA OSOBNÍ I GLOBÁLNÍ ÚROVNI
 
Ve Vlně BOJOVNÍKA končí dosah Čtvrtého Časového ZÁMKU. Poslední dva kiny Vlny AKBAL a prvních pět kinů Vlny CIB jsou kanály, kterými vklouzly na Zem Síly destrukce, které více než 6600 let blokovaly náš duchovní růst. V důsledku blokování sedmi kanálů (kin 194 - 200 ) se nemohl potenciál BOJOVNÍKA projevit ve fyzickém světě po dobu asi 1300 let. Naše trojdimenzionálně omezené Ego tak mělo plný prostor k manévrům. Mezi kiny 208 a 209 odstartoval Velký Plán Uzdravení, ale paralelně se na Zem dostala jiná Energie zvaná Babylonský Program.
 
Čas jsou peníze – tak znělo motto provázející babylonský vzorec ČASU. Program Evoluce > 13 : 20 < se zastavil uprostřed cesty a na jeho místo nastoupil model > 12 : 60 < , jehož hořkou úrodu stále ještě sklízíme. Vlna BOJOVNÍKA má hodně co do činění s UVOLNĚNÍM STRACHU. Vždy, když se objeví v kalendáři, podívejte se pečlivě na celou a pak sledujte jednotlivé dny, obzvláště ty, které z pohledu vašeho „narozeninového plánu“ jsou spojeny s vaší Energií.
 
Šestnáctá Vlna definuje úroveň zralosti jednotlivých lidských bytostí. Z tohoto důvodu učiněná pozorování jsou pro vás velmi důležitá. Nehodnoťte zpřístupněné informace, vciťte se do jejich obsahu a poslouchejte, co vám chtějí říct. Věnujte zvláštní pozornost všem vašim obavám a strachům, které se v této Vlně mohou objevit velmi výrazným způsobem.
 
Galaktické portály se otevírají ve Dnech CABAN 2 a AKBAL 8
 
CABAN 2 je bezprostředně spojena s fyzickou sférou – se světem rostlin, zvířat, lidí. V tento den proniká na Zem silný impuls k manifestaci takového světa, jaký existoval kdysi v praplánech Zdroje. To může mít za následek čelní srážku dvou proudů Vědomí – konzervativního (babylonského) a progresivního (božského). Utrpení utlačovaných lidí a zvířat se odráží v bolestech bezvýchodně vytrvalé situace umučené Matky Země.
 
AKBAL 8 je druhá aktivní sféra uzdravení skrze galaktické portály. Z hluboké úrovně může působit síla, nutící vás k ukončení případných nedostatků ve škole života. Můžeme zde zažít velké dobrodiní, ale ne ve smyslu spotřebního nasycení. Díky kanálu NOCI se před námi objeví neomezené možnosti, nové šance a příležitosti, dosud nepřístupné – jak se vypořádat s problémy. 

 
VYUŽIJTE SVĚTELNOU ŠABLONU CIB A VYSTOUPEJTE V ŽIVOTĚ VÝŠ 

Přehled Vlny 30.6. – 12.7.
 
CIB 1
CABAN 2 galaktický portál
ETZNAB 3
CAUAC 4
AHAU 5
IMIX 6
IK 7
ALBAL 8 galaktický portál
KAN 9
CHICCHAN 10
CIMI 11
MANIK 12
LAMAT 13

Mnoho radosti a Lásky vám, kteří v této Vlně oslavujete své duchovní narozeniny <3
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

TZOLKIN 30.6.2014 1 CIB kin 196

 
Cib – Bojovník – Síla Inteligence, odvahy, odpuštění a osvobození
 
Pokud je to poprvé, kdy uvažujete v životě o možnosti odpuštění, ať už sobě, nebo někomu, kdo si myslíte, že vám ukřivdil – do toho dnes! Ujišťujeme vás, že jste plně podporováni pozitivní iniciační energií Hun (1). Když myšlenka vstoupí do vašeho probuzeného Vědomí, znamená to připravenost k uskutečnění stát se realitou. A to je mnohem více léčení, mnohem více osvobození všech, kterých se to týká - mnohem více než odpuštění.
 
CIB znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.
 
Význam glyfu představuje moudrost. Je to světlo moudrosti, které pohlcuje tmu, konkrétně znamená vnitřní spirálu jako Universální symbol narození, smrti a znovuzrození – smrt starých vzorců myšlení a zrození moudrosti. Narození v den Cib bývají většinou velmi šťastní.
 
***
 
Děkujeme za spojení. Dnes chceme dál hovořit na téma komunikace. Doporučujeme, abyste si procvičili komunikační dovednosti, které jsme sdíleli včera. Zapište si klíčová slova všech deseti bodů. Pokud je to vhodné sdílejte je s druhými.
 
Někteří si mohou myslet, že je to divná myšlenka, ale když si uvědomí, že s nimi skutečně chcete vylepšovat komunikační schopnosti je možné, že se budou cítit poctěni a rozhodnou se procvičovat s vámi.
 
Věříme, že toto umění začleníte do všech rozhovorů. Podělte se o tyto myšlenky s druhými a všimněte si, jak se zvyšuje jejich vlastní integrita.
 
Dávejte pozor na každé slovo, které vyslovíte a naučte se při zbytečném klábosení zmačknout tlačítko OFF.
 
PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ –PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
 
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Je to silná Energie, protože má co do činění s počátkem nové Treceny. Jednička také představuje myšlenku – nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří vaši budoucnost – co dnes zasejete – to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

neděle 29. června 2014

TZOLKIN 29.6.2014 13 MEN kin 195

 
Men – Orel – Síla vizí, kolektivního Vědomí, smyslu života, vůle jednat, motivace
 
Dnešek představuje jeden z nejsilnějším dnů v Tzolkinu pro ostrý pronikavý vhled do hloubky vaší duše, pro získání jasnosti k dlouho uloženým otázkám, které jste nebyli schopni vyřešit a k vizi daleko daleko za horizont vaší životní cesty. Intenzita vhledu může být tak silná, že může oslepit, omráčit, paralyzovat, až dnes vzlétnete s Oxlahun (13) a Men. Buďte otevření, nesuďte mysl ani ducha; nevybírejte rozhodnutí a nedělejte žádné kroky, které by vás vrátili zpět dolů do nižších úrovní, abyste měli čas zpracovat to, co jste viděli.
 
Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
 
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
 
***
 
Vítejte v našem společném čase. Ze všeho nejvíce se těšíme na příchod dne, kdy spolu budeme moci rozmlouvat mnohem důkladnějším způsobem. Slova, která se používají pro vyjádření myšlenek, jsou velmi vysilující pro komunikaci, kterou používáme my ve vyšších frekvencích. Mezi sebou navzájem nechceme komunikovat slovy. Je nám blíže to, čemu mnozí z vás říkají telepatická komunikace. I když to v jistém smyslu vypadá, že jsou přenášena slova, není to tak. Projevují se obrazy, myšlenky, vědomosti, pocity těla a mnoho dalších nepopsatelných interakcí.
 
Lidský jazyk je velmi primitivní způsob komunikace. Je to zřejmé, když si uvědomíte, jak často člověk něco říká, nebo píše a znamená něco jiného, než bylo myšleno. Často to není kvůli slovům samotným, ale je to výsledek systému přesvědčení odesílatele. Často lidé úmyslně nemluví úplnou pravdu, což naráží na nesprávné vyložení záměru. Tomu se někdy říká „ malé bílé lži “ a jsou příčinou mnoha utrpení. Mnohokrát lidé nevyjadřují svou plnou pravdu ze strachu, že budou souzeni, hodnoceni, nebo opuštěni. V tomto případě to není řeč, ale odesílatel vedoucí příjemce na scestí.
 
Jsou chvíle, kdy dochází k nedorozumění z mnoha důvodů filtrů, které má příjemce nastaveny. Některé filtry jsou fyzické. Možná příjemce neslyšel všechna slova v důsledku špatného sluchu. Často odesílatel začne mluvit, aniž by příjemci nejprve oznámil, že bude předávat zprávy. V případě, že příjemce mluví s někým jiným, vynechává první část zprávy. Mnohokrát konverzace pokračuje bez vyjasnění a to má za následek špatnou interpretaci.
 
Když příjemce poslouchá slova druhých, filtruje je přes vlastní kódy přesvědčení. Pokud žijete mentalitou oběti, je velmi pravděpodobné, že budete podezíraví ke komplimentům odesílatele a budete jeho motivy zpochybňovat. Často jsou zprávy chápány na základě předchozích životních zkušeností. Pokud odesílatel prohlašuje, že věci v minulosti nebyly dotaženy do konce, nebo parazituje neustále na věcech, které nejsou v zájmu druhého člověka, je velmi pravděpodobné, že se příjemce na něj nenaladí, nebo propásne jinou důležitou, nebo zajímavou zprávu. Rozpětí pozornosti u člověka je poměrně malé. Pokud tedy mluvčí nesouvisle mluví, pravděpodobně ztratí zájem svého publika. Příjemce se nechá nejspíš rozptylovat děním kolem, nebo breptáním své vlastní mysli.
 
Další problém nastává při komunikaci psaných slov, zejména v písemných dialozích, jako jsou emaily, dopisy…. Při komunikaci se hodně používá řeč těla a intonace hlasu – což je ztraceno, když jsou slova přenášena prostřednictvím písemných zdrojů. Řeč těla chybí i během telefonních hovorů. Níže uvádíme několik jednoduchých doporučení, jak rozvíjet lepší komunikační dovednosti:
 
 
  1. Ujistěte se, že máte plnou pozornost osoby, s kterou chcete mluvit. Zeptejte se, jestli je vhodná doba, abyste spolu konverzovali. Je vhodné domluvit přibližný čas, pak máte větší pravděpodobnost získat plnou pozornost.
  2. Pokud s někým komunikujete, věnujte mu plnou pozornost. Lidé často provádí více činností, včetně čmárání kresbiček, zatímco hovoří. To je jasné znamení, že vaše myšlenky a zájmy jsou v tu chvíli zaměřeny někam jinam.
  3. Soustřeďte se na téma, aby nedošlo ke zmatkům. Případně opakujte, co mluvčí říká, abyste měli jasno. Může se to zdát nudné, ale vyhnete se zmatku a emocionálnímu rozrušení.
  4. Vyhněte se zbytečnému tlachání. Unavíte posluchače, takže se vyladí mimo vás. Udržujte téma konverzace.
  5. Za každou cenu se vyhněte planým drbům. To bolí nejen člověka, který je cílem, ale také snižujete svůj potenciál důvěryhodnosti. Lidé budou vědět, že stejně tak jste schopni mluvit o nich. Tím, že zůstáváte optimističtí a odmítáte se podílet na pomlouvání,  získáte respekt a důvěru.
  6. Pokud se jedná o důležité téma, domluvte si přímou komunikaci „ face to face “. Tato konverzace umožňuje každému z vás vidět přímo pohyby těla, slyšet hlas, takže je nepravděpodobné, že slova budou nesprávně vyložena.
  7. Rozvíjejte intuitivní schopnosti. Pokud máte pocit, že druhý člověk neříká pravdu, povzbuďte ho, že vám mohou důvěřovat a mohou mluvit od srdce. Lidé obvykle reagují pocitově na to, co druzí říkají, takže je pravděpodobné, že se budou cítit v pohodě a sdílet pocity a emoce ze srdce.
  8. Uvolněte strachy, domněnky a páchnoucí myšlení. To jsou bloky, které vám brání ve spojení s druhými přes srdce. Jakmile se naučíte milovat sami sebe a získáte sebedůvěru, budete používat přímou a produktivní konverzaci.
  9. Pokud jsou dva lidé vědomí, zralí, nejsou reaktivní na to, co druhý říká, komunikace bude produktivní, i když se na tématu neshodnou. Jakmile se člověk naučí nechat vyjádřit druhé, aniž by cítil potřebu hodnotit, nebo obhajovat své přesvědčení, je na dobré cestě k lepší komunikaci se svými nejbližšími.
  10. Praktikujte získávání pozornosti těch, s kterými si chcete promluvit. Dejte ostatním vědět, že vaše konverzace je kompletní a pak jim umožněte reagovat. To dává posluchači pocit, že je aktivní součástí dialogu a pravděpodobně vás nebude chtít přerušovat, když mluvíte.

Komunikace na vyšších úrovních je hodně odlišná, než řeč, kterou používají lidé. Je podobná rádiovým vlnám, kdy můžete pohybovat ovladačem a spojit se s konkrétní bytostí. Plná pozornost je vždy dána, protože víme, že mluvčí chce sdělit něco důležitého a že to není žádný bezvýznamný hovor.
 
My, kteří nepřebýváme ve fyzických tělech, neztrácíme energii, protože víme přesně, co nám chtějí ostatní předat. Po ukončení zprávy se rozloučíme a pokračujeme ve svých životech. Nerozptylují nás slova, vnější zvuky, obavy o denní potřeby, ani vnitřní klábosení mysli.
 
Je hodně toho, co můžete udělat, abyste komunikovali jasněji. Navrhujeme vám, aby se to stalo vaší prioritou z důvodů nedorozumění, která jsou příčinou sporů v osobních vztazích i globálním měřítku.
 
Loučíme se dnes s touhou, že budete dbát na naše slova. Víme, že ve slovech, která nyní čtete je uloženo mnoho, je v nich hodně Lásky a Požehnání. Tyto písemné Zprávy nejsou naším preferovaným způsobem komunikace, ale pro mnoho z vás to může být jediný způsob, jak získat přístup k našemu poznání. Posíláme vám hodně lásky a požehnání a děkujeme těm, kteří s námi komunikují přímo. Podělte se o tato slova s druhými a mějte krásný den!
 
TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

sobota 28. června 2014

Program Lékařské Pomoci

 
Nacházíme se na frekvenční platformě, kde přestávají fungovat staré věci a techniky léčení. Je nemožné rezonovat s tím, co bylo a je třeba aplikovat nové - zarovnané s novým příběhem, Novým Světlem. Před několika dny jsem zmínila možnost přiblížit dvě léčebné metody - Lékařský Program M.A.P. a harmonizační umění CONING. Aplikujte podle svého uvážení cokoliv, co odpovídá vaším současným potřebám komplexní harmonizace - cílem je CELISTVOST.

A protože je expanze a růst duše v plném proudu a mnoho z vás se na této energetické úrovni přesouvá k plnému rozšíření vědomí života v Pravdě, bude se to odrážet i ve vašich potřebách v rámci rekalibrace na energetické i fyzické úrovni. V buněčné struktuře je uloženo ještě stále mnoho nečistot a od Letního Slunovratu vycházejí mimo jiné poměrně intenzivně na povrch zbytky emocionálního odpadu.
 
Na fyzické úrovni se mohou objevovat symptomy nemocí (angíny, chřipky, svalové bolesti), s kterými si konvenční, ani alternativní medicína už nedokáže poradit a můžete zjistit, že se míjí účinkům i medikamentózní terapie. Přestává platit vše, co doposud fungovalo. Jinými slovy umírají všechny zastaralé léčebné techniky. Přesto musí být neustále zachovávána rovnováha. Všechna čtyři těla „ vzestupují “ frekvenčně kontinuálně. Není možné ignorovat nic, pokud nechcete spadnout do hutných frekvencí a přijít o fyzické tělo.
 
Základní informace mohou oslovit vás, kteří se zabýváte léčitelstvím a rozvíjíte cíl pomáhat druhým na jemnohmotnější úrovni, nebo vás, kteří si uvědomujete, že fyzické tělo je díky životním podmínkám na Zemi v zoufalém stavu a vyžaduje harmonizaci.
Níže přikládám odkazy a možnost objednat knihu v AJ.
 
Coning lze chápat jako starou léčebnou metodu, která se používala v Atlantidě, starém Egyptu, Tibetu a v Mayské kultuře. Je velmi obsáhlá a lze jí poskytovat na různých úrovních. Jako mnoho vynikajících starodávných léčebných metod byla i tato záměrně schovávána. Původně sloužila k iniciačním postupům pro duchovní vůdce s cílem posílit svou pozici nositele velkých Pravd a Majáku nesoucí Světlo do Tmy. Sloužila při přípravě na nejvyšší Službu.
 
Cone je v překladu spirála, nebo kužel – coning je vlastně vír energie, který zahrnuje Inteligenci Přírody – je to váš lékařský tým, jehož schopností je stabilizovat vás fyzicky, emocionálně, mentálně i duchovně.
 
Slovo coning je i v angličtině nepřesné a opravdu neexistuje žádné vhodné slovo pro tuto metodu. Pro bližší vysvětlení je možné popsat ji jako ….pomoc při změně směru, pomoc při pohybu, při naslouchání zvuků a otvírání korunní čakry. Tuto metodu mohou používat jen vysoce zaškolení léčitelé, protože by mohlo dojít k vytažení vibrací až do prostoru, odkud by bylo těžké se dostat zpět. Tradiční coning poskytovali Mistři energetického léčení na fyzické i energetické úrovni. Používá se k otevření duchovního centra a k vyčištění fyzického, emocionálního a aurického těla. Uvolňuje diskarnáty a negativitu. 
 
Ušní coning pracuje na fyzické úrovni, pomáhá čistit dutiny a lymfatický systém, mimo jiné také sluch, zrak, zlepšuje čich, chuť, vnímání barev, stejně jako přináší emocionální stabilitu a jasnější mentální funkce. Pro léčbu se používají papírové kužele – spirály, které se zasunou do zvukovodu. Jsou vyrobené z čisté bavlny, 100 % čistého vosku s použitím bylin, éterických olejů, extraktů a esencí. Kužel se na širokém konci zapálí a kouř plyne do zvukovodu
 
V uchu jsou nervová zakončení a akupunkturní body ovlivňující tělo, mysl, emoce. Nervová zakončení jsou spojena s tokem jemné energie nesoucí životní energii. Lidé, kteří nedoslýchají jsou od této energie odpojeni, je pro ně i pro kohokoliv vhodné vyčistit nánosy nahromaděné na nervových zakončení, což umožňuje jasnější vibrační tok. 
 
Na další úrovni pracuje coning přímo se sakrálním systémem a posiluje auru. Každá procedura má vliv na fyzické tělo a pak na jakoukoliv aurickou vrstvu, kterou je třeba vyčistit. Každá další léčba ovlivňuje zdraví na stále více jemnohmotnější úrovni. I dnes se kombinuje s léčebnými postupy s použitím barev, tónů, krystalů, aby umožnila, opravila, obnovila energetický tok v těle, což umožňuje rezonovat na nejvyšších vibračních frekvencích.
 
Coning Seassion – Mistrovské Zasedání - je to setkání vysokých Duchovních Bytostí s vysokou frekvencí plus Vyšších Já, lidí umožňující otevření komunikace přes Vyšší Vědomí. Toto Mistrovské zasedání umožňuje komunikovat a žádat rady od Mistrů, Svatých, Přírodních Duchů a také od týmu Inteligentních Bytostí tzv. Bílého Bratrstva. To je nádherná skupina podporující váš zdravotní program tzv. M.A.P. – Medical Asisstance Program. Klíčem k M.A.P. je Coning Seassion.
 
Bílé Bratrstvo existuje mimo čas a prostor a pracuje v rámci organizované skupiny, které se říká M.A.P. – spolutvůrčí lékařská pomoc na fyzické úrovni, nikoliv duchovní. Mistr Saint Germain a Melchizedek byli učitelé a členové Bílého Bratrstva a mnoho dalších duchovních vůdců. Jsou to oni, kdo udržují všechny vzorce a rytmy v současném posunu. Pomáhají nám, aby jakákoliv práce, kterou uděláme udržovala evoluční pohyb vpřed.
 
M.A.P. je program, který integruje involuční vstup Přírody do evolučního vývoje člověka. Zdravá Bytost je kombinací těchto dvou dynamických aspektů. Dále zahrnuje Dévy a Pana – Přírodní Duchy – dva aspekty Vědomí Přírody. Požádáte-li při Mistrovském Zasedání o přítomnost Bílé Bratrstvo, Dévy a Pana, zajistíte si možnost, že všechny léčivé procesy proběhnou plně.
 
Název Bílé Bratrstvo je používáno věky a byl vytvořen na Zemi těmi, kteří začali vědomě se skupinou pracovat. Název zachovává záměr a integritu skupiny. BÍLÁ se používá k označení všech paprsků světla. BRATRSTVO znamená rodinu všech lidí a veškerého života. Zahrnuje ženy, muže i androgynií duše. Práce s touto skupinou je práce s Přírodou.
 
Dévy přináší Světlo. Jsou zodpovědné za životní sílu, pořádek, organizaci a vitalitu fyzické struktury.
 
Pan je jméno Přírodního Ducha, který dohlíží a koordinuje v plném rozsahu duchovní úroveň Přírody. Je generální ředitel, který pracuje s plány Dév a staví je. Pracuje s kýmkoliv na planetě, kdo ho požádá o pomoc.
 
Léčení M.A.P. je určeno vám, kteří postrádáte v lékařství, či léčitelství CELISTVOST, kde jednotliví odborníci spolu nespolupracují, nepropojují se, ale pracují pouze na jedné úrovni. V současné době je těžké, ne-li nemožné dát dohromady tým odborníků, kteří vše vzájemně konzultují. M.A.P. pracuje jako koordinovaný celek. Závěry jsou obsáhlejší a výsledky hlubší. Všechny klasické i alternativní léčebné systémy si neuvědomují, že tělo hraje zásadní roli v expanzi. Nechápou a nepřijímají realitu, jak v těchto časech tělo funguje, nebo jakou pomoc potřebuje. M.A.P. nám pomáhá udržet vysokou úroveň rovnováhy a možnost zažít skutečně vysokou kvalitu života. Můžete začít kdykoliv v jakémkoliv věku, či zdravotní fázi. Metoda je určena k všeobecné zdravotní rovnováze a řešení všech zdravotních problémů. Je schopná vás stabilizovat v každém směru pomocí přes vaše Vyšší Já.
 
V současné době se Bílé Bratrstvo zaměřuje na dynamiku rodič/dítě a na týmovou práci lidí, ale především na celkový posun VŠEHO. Všechno se musí posunout. Všichni se musí posunout. Nikdo není osvobozen. Jsme zodpovědní za všechno. 
 
Pro odplavování nečistot z fyzického těla nezapomínejte na příjem čisté vody, intuice a Vyšší Já vás 24/7 vede.
 
Mnoho Lásky vám
 
 
 
 
Copyright © Článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

TZOLKIN 28.6.2014 12 IX kin 194

 
Ix - Mág – Síla Pravomoci, poctivosti, spravedlnosti, porozumění


Učte se od Jaguára tichosti, trpělivosti a hlubokému pochopení džungle. Uslyšíte jemnější hlasy živých věcí, které vřavu strojů a mužů přehluší. Až utišíte své vlastní klábosení, zastavíte pochod myšlenek a vystoupíte z běžeckého pásu moderního života, a to i na několik okamžiků každý den v meditaci, získáte větší a hlubší porozumění toho, kdo jste, jaký je váš životní úkol, jaké vnější vlivy – ať už je to rodina, práce, společnost, nebo kultura – obtěžují vaši cestu!


JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……


Jaguár je symbolem vesmírných sil a Strážce magie Země. Představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
 
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
 
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
***

Vítejte v čase, který máme jen pro sebe. Dnes bychom rádi mluvili o cestování. Tentokrát se podíváme na zážitky mimo tělo. Na toto téma jsme hovořili hodně, takže dnes jen krátce. Byli bychom rádi, abyste věděli, že než se in-karnujete do fyzického těla, dostáváte od vašeho Vyššího Já a Vyšší Rady mnoho výstupních bodů na výběr. Výstupní bod je čas, kdy se můžete rozhodnout opustit Zemi. Je na Vyšším Já, aby zjistilo, zda v tomto období zůstáváte, nebo odcházíte. Tento výstupní bod nastává, když je pravděpodobné, že jste obsáhli všechny zážitky a zkušenosti, nebo důvod proč jste na Zemi. Vzhledem ke stavu zapomnění v této sféře, trvá mnohem déle dostat se do kontaktu s Vyšším Já, takže často na cestě bloudíte.
 
Mnozí už mají zvládnuté to, co sem přišli dělat, přesto se rozhodnou zůstat déle, aby bylo možné zažít další věci, nebo pokračovat ve zvolené práci. Někdy vaše Vyšší Já nastaví scénář, kdy skoro zemřete jako způsob jak vás probudit, abyste se dostali zpátky na trať. To je důvod proč se lidé věnují duchovnímu úsilí poté, co prošli zážitkem smrti. Zatímco byli v klinické smrti, setkali se se svými Průvodci a Vyšším Já a bylo jim ukázáno, co musí udělat, aby se vrátili zpátky na svojí vybranou cestu. Bylo jim řečeno, že se musí jít zpět, aby mohli dokončit svoji misi na Zemi. Obvykle se vrátí s horlivostí a vědomě si vzpomenou na důvod, proč přišli na Zem, dostanou pokyny a souvislosti naplnit svoji cestu.
 
Není třeba spoléhat se na druhé, kteří by vám měli pomoci najít štěstí, nebo důvod vaší mise. Najdete ho sami, když budete tišší a budete naslouchat svému vnitřnímu hlasu, který vás povzbuzuje. Mnohokrát se lidé cítí povzbuzeni něco udělat, provést nějaké životní změny, ale pak se kvůli strachu, nebo starým kódům přesvědčení rozhodnou ignorovat vnitřní šťouchání a to je tedy opravdu smutné. Slyšeli jsme jak lidé ve svých rozhovorech říkají věci jako: „ Ráda bych věděla, co mám dělat. Potřebuji nějaký pokyn pro můj život. Proč jsem tady ?“ Je nezbytně nutné zbavit se bloků, které vám brání v komunikaci s vašimi Průvodci a Vyšším Já. Když to uděláte, váš život vás ohromí.

Jakmile uvolníte potřebu dělat věci z povinnosti, 
nebo co od vás druzí očekávají, 
budete mít tolik energie a tolik času dělat všechno to, co vám přináší radost!
 
Doporučujeme vám dnes obrátit se dovnitř a hledat tyto věci, které vám pomohou dostat se zpět na vaši cestu. Pokud ve svých modlitbách žádáte o radu, nezapomeňte o dodatek ……..pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných stran……s vděčností. Pak bude méně pravděpodobné, že se ocitnete na nemocničním lůžku s přáním vyslechnout si svůj vnitřní hlas.
 
Vzdáváme čest všem, kteří jsou na cestě! Zůstávejte v neustálém spojení s vaším Vyšším Já a Původci, nadále se radujte a těšte z požehnání být na Zemi jak se pohybujete vpřed díky své schopnosti milovat bezpodmínečně. To je váš pas na cestu do Nebe na Zemi!
 
DVANÁCTÝ Tón – POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den „ zúčtování “ všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností, integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 

pátek 27. června 2014

TZOLKIN 27.6.2014 11 BEN kin 193

 
Ben – Poutník – Síla Svobody, možností, překračování hranic
 
Ben přináší intenzivní spojení s domovem a rodinou a v kontextu s Akbal symbolizuje potenciál, který všechny věci prohlubuje. Buluk (11) vynáší tuto intenzitu až do nebe, podrobně mapuje a vytahuje souhrn všech aspektů vašeho domova a rodinného života. A protože Buluk si nevybírá ani jednu stranu, výsledek se může projevit jako velmi pozitivní, nebo silně negativní, takže dávejte dobrý pozor, abyste neudělali uspěchaná, nebo přehnaně emocionální rozhodnutí. Nechte věci vyjít ven, ale pamatujte, že vaši nejbližší ……..jsou vaši nejbližší.
 
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů – význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe – je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
 
BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimezionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
 
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
 
***
 
Děkujeme dnes za spojení. Rádi bychom vám poděkovali za práci, při které poznáváte svou spirituální Podstatu a děkujeme za to, že se dělíte o své znalosti a dovednosti s ostatními. Když každý z vás zvyšuje schopnost udržet ve svých buňkách více Světla, ovlivňujete ostatní na Zemi. Ctíme vás i vaše schopnosti, které prokazujete a zvládáte v pozemské sféře. Víme, že je to velmi náročné místo pro pobyt, které je krásné, ale také plné bytostí, které vám nedávají smysl. Tak jsme tu, abychom vás povzbudili a podpořili, abyste pokračovali dál ve svých plánech, nacházeli nadšení a vyjadřovali vnitřní vášeň, zatímco jste ve fyzickém těle. Vidíme vás jako nádherné Bytosti, které prokazují obrovskou odvahu ve svém každodenním životě. Pokud by v nebi existovaly body za snaživost, mnozí z vás by tahali obrovské karavany!
 
Dnes bychom chtěli hovořit na téma transport. Tentokrát bychom se chtěli zaměřit na aspekt Vzestupu. Je mnoho nedorozumění, co tento pojem znamená. Rádi bychom to trochu objasnili. Vzestup znamená povznést se nad. Ve skutečnosti se nejedná o nějaký prostor, kam vystoupíte, nebo kam sestoupíte. Sféra, ve které se fyzicky nacházíte je v podstatě iluze. Proto nikdo opravdu nemůže vzestoupit, nebo vystoupat nad iluzi.
 
Vaše sféra je podobná sledování filmu. Když film skončí, opustíte kino a pokračujete ve svém životě. Neexistuje žádný proces stoupání, ale jen pohyb dopředu. Stejně jako Vzestup, po kterém každý z vás touží je prostě krok dopředu ve vašem životě. Je pravda, že pro některé z vás dalším krokem, bude krok z těla. Přesto se nejedná o vystoupání nahoru, nebo odchod na jiná vyšší místa. K dispozici jsou různé dimenze, které existují na všech místech, některé z nich jsou vrstvené v oblasti, kde v současné době pobýváte. To je možné, protože frekvence lidí žijících v těchto dimenzích nejsou mezi sebou v rozporu. Jakmile se vaše frekvence začne zvyšovat, může nastat situace, že budete vidět skrz - budete vidět za Závoj. Není to žádné stoupání nebo, že byste museli vykonávat nějaké skutky, nebo potřebovali nějakého spasitele pro dosažení těchto míst.
 
Vaše Vyšší Já má na starosti kam máte jít, pokud se necháte vést touto úrovní. Jakmile znovu-spojíte vaše Já s Vy, které je nyní ve fyzické formě, už nebude existovat, ačkoliv jsou esence, které zůstávají. To jsou vaše vzpomínky a zážitky. Emoce a myšlenky jste nechali za sebou, ale data a vzpomínky jsou evidovány v Akášických Záznamech, kde je vaše Vyšší Já může znovu kdykoliv najít.
 
To je to, o čem vaše Vyšší Já rozhoduje, co chcete zažít a kde bude dál vaše Podstata. Před fyzickou inkarnací se musíte zúčastnit v rámci přezkoumání Vyšší Rady. Toto Představenstvo pomáhá řídit provoz na různých místech, takže rovnováha vtělení není narušena. Jinými slovy populace ve fyzických sférách musí být pod kontrolou. Průběh života, který si vybralo vaše Vyšší Já, musí být upraven ještě před získáním souhlasu Představenstva. Před inkarnací vaše Vyšší Já rozhoduje o hlavních věcech - požadavcích a zkušenostech, po kterých toužíte, vybírá správné rodiče, kteří jsou vám nápomocni při plnění cílů v této realitě. Bytost, kterou jste Vy, vstupuje do bytí někdy před, někdy během, někdy bezprostředně po porodním procesu. Jakmile mají fragmenty Vyššího Já lidskou podobu, není to každopádně způsob, který lze považovat za jakýsi sestup, rozhodně ne z Duchovního pohledu. Je to prostě přání mít zážitek, který si přeje vaše Vyšší Já zažít. Proto, jakmile se znovu-spojíte se svým Vyšším Já, není to Vzestup. Je to prostě znovu-návrat, neboli další krok na cestě.
 
V normální lidské řeči Vzestup znamená, že vystoupáte na vyšší úroveň Vědomí. V určitém slova smyslu je to pravda, protože jakmile se znovu-spojíte se svým Vyšším Já, získáte své rozšířené Vědomí. Přesto se nestalo vůbec nic s Vyšším Já, že by vystoupalo nad, nebo blíže k Bohu.
 
Doufáme, že jsme vám udělali trochu jasno. Tyto pojmy je velmi těžké popisovat pomocí lidského jazyka. Věřte, že jste perfektní a vždy to tak bylo a bude. Věřte, že nemusíte dělat žádné skutky, nebo si zasloužit cestu do nebe. Nemusíte provádět žádné specifické úkoly, nebo dělat cokoliv jiného pro Vzestup. Není žádné místo, kam vystoupáte. Jděte vpřed a relaxujte s vědomím, že není místo kam budete muset jít, není nic, co je třeba udělat, nebo hledat někoho, kdo vás spasí. Dopřejte si svobodu Být a vychutnávejte si plody své práce.
 
JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE – osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 
 

čtvrtek 26. června 2014

TZOLKIN 26.6.2014 10 EB galaktický portál

 
Eb - Cesta, Člověk - Síla zodpovědnosti, moudrosti, svobodné vůle
 
Cesta, po které se pohybujete během dne není ta samá cesta, jako v noci. Otevřete své srdce pro jednoho, otevřete své srdce pro všechny. Buďte vedoucím Světlem těm, kteří teprve začínají na své cestě, protože oni mohou vést vás. Pozvěte ty, kteří jsou vám nejdražší, aby cestovali s vámi a váš obzor se otevře až k nebi. Čím více cest můžete navzájem propojit a spojit se s ostatními, tím více cestujících může jít spolu a vzájemně se obohacovat. Někteří si vyberou osamělou cestu, ale i osamělý cestovatel může najít útěchu ve společnosti přátel a blízkých, bez ohledu na to, na jak krátký čas se jejich cesty zkříží.
 
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje cestu života vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi – Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
 
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
 
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.
 
***
 
Kdykoliv potřebujete požádat skupinu duší ohledně vašeho vedení, můžete otevřít konferenční hovor, který je často nazýván Mistrovské zasedání (Coning seassion). Termín „ coning “ byl původně užíván těmi, kteří viděli spirály energie ve tvaru kužele. Existuje mnoho způsobů jak otevřít Mistrovské zasedání. Udělejte vlastní výzkum různých metod a vyberte si, co je pro vás nejlepší. Rádi bychom se dnes o tento způsob s vámi podělili tak, aby to bylo co nejednodušší a metoda, o které budeme dnes hovořit je zjednodušená verze.
 
Kdykoliv budete chtít požádat o své vedení (být barometrem sám sobě) je nutné ztišit vnější svět a být ve svém Středu. Nejrychlejší způsob, jak to udělat je několikrát se nadechnout, což vás zklidní. Je dobré nahlas vyjádřit, že si přejete svolat Mistrovské zasedání. Je dobré používat název Mistrovské zasedání, nebo sezení, protože to je termín, na který jsou Duchovní Průvodci a Přírodní Duchové zvyklí. Když mluvíte nahlas, vaše úmysly jsou jasnější. Duchovní Pomocníci nemohou číst vaše myšlenky obzvlášť, když je ve vaší hlavě hodně breptání.
 
Stejně jako v minulých zprávách doporučujeme být velmi dobře hydratovaní a začít tím, že požádáte vaše Vyšší Já : „ Mohu provádět Mistrovské sezení v této době? Smím provádět Mistrovské sezení v této době? Měl bych provádět Mistrovské sezení v této době? “ Pokud dostanete odpovědi ANO, pak pokračujte. Pokud dostanete na některou z otázek odpověď NE, ztište své vnější i vnitřní Já a zeptejte se znovu. Pokud znovu dostanete odpověď NE, pokuste se zjistit proč je sezení naplánováno na jiný čas.
 
Jakmile otevřete konferenční hovor, uveďte důvod tohoto mítinku. Pak zavolejte ty, které byste rádi pozvali na návštěvu. Za prvé pozvěte své Vyšší Já. I když jste stále ve spojení se svým Vyšším Já, pozvání nahlas pomůže vytvořit silnější spojení. Pak pozvěte ostatní, které vnímáte jako vhodné. Dáme vám příklad -  Dévu, která dohlíží nad vaším majetkem, Pana, Mistry, nebo Svaté, se kterými pracujete, vhodné je pozvat Bílé Bratrstvo, váš tým M.A.P. (Medical Assistance Program) – Tým zdravotní pomoci a Vyšší Já ostatních osob podílejících se na téma zasedání, dále specialisty v jakémkoliv oboru jako počítače, opravy automobilů atd.
 
Dialog může vypadat nějak takto: „ Přál bych si otevřít toto Mistrovské zasedání, abych získal pomoc při problému, který mám se svojí šéfkou v práci.“ Volám Vyšší Já. (Moment spojuji). Volám svého Anděla Strážného. (Moment spojuji). Volám Saint Germania. (Jestli je ještě někdo, s kým můžete spolupracovat, kdo vám pomůže změnit energii – počkejte na jeho příchod.) Volám Vyšší Já své šéfky. (Vyslovte jméno a čekejte na její Vyšší Já, až dorazí). Volám členy Bílého Bratrstva. ( Počkejte, až se dostaví.) DĚKUJI VÁM VŠEM ZA TO, ŽE JSTE TADY.
 
Můžete také požádat své Vyšší Já, aby pozvalo jakoukoliv Bytost. Někdy je dobré oslovit každého třikrát (opakovat 3x). To vám pomáhá zaměřit svou pozornost a uvědomit si, že žádáte jejich přítomnost.
 
Nyní jste připraveni začít Mistrovské zasedání. Uveďte problém, otázku, kterou byste chtěli řešit. Pokud nemáte jasnou komunikaci s Bytostmi na druhé straně, použijte proutky, kyvadlo, nebo kineziologii a požádejte o odpovědi ve formě ANO, NE. Mějte na paměti, že není dobré formulovat více, než jednu otázku.
 
Dávejte pozor na intuici a pocity pokaždé, když obdržíte odpověď. Při odpovědi na otázku se necítíte dobře - možná je dobré otázku více ujasnit, nebo vám bylo doporučeno něco mimo vaši komfortní zónu. Například se můžete zeptat: „ Mám problémy se svou šéfkou, zachází se mnou neuctivě a nikdy mi včas nezaplatí. Měl bych dát výpověď? Jsem z ní opravdu otrávený.“
 
 
V rámci tohoto dialogu položte pouze jednu otázku. „ Měl bych opustit své zaměstnáni? “ Pozor - to není otázka na datum a měla by znít s vděčností spíše : „ Je pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, abych opustil své zaměstnání? “
 
Vhodnější způsob může vypadat také takto: “ Mám problémy se svojí šéfkou a nelíbí se mi, že se ke mně chová neuctivě. Často se mi stává, že mi dává výplatu po stanové době. Nelíbí se mi to. Chtěl bych poradit, jak s ní pracovat způsobem, který je přínosný pro nás oba. Chtěl bych, aby mi bylo ukázáno, jestli dělám něco, co způsobuje mezi námi rozpor. Chtěl bych dostávat svou mzdu včas a poradit něco, co by bylo pro mé nejvyšší dobro a pro její nejvyšší dobro, nebo jestli bych si měl hledat jiné zaměstnání. “
 
V této druhé ukázce otevíráte dveře možnosti, že i vaše činy a postoje mohou být částí problémů. V opačném případě používáte postoj oběti, nebo že druzí lidé jsou příčinou vašich problémů. Můžete také požádat o radu pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. To je velmi důležitý požadavek. Doporučujeme vám, abyste vždy žádali o řešení, které je graciézní. Máte mnohem větší šanci dostat radu, která je méně stresující.
 
Nejrychlejší řešení, není vždy nejjednodušší cesta!
 
Udržujte vaše zasedání tak krátké, jak je to jen možné. Jakmile jsou všechny otázky zodpovězeny ukončete sezení poděkováním všem, kteří byli přítomni. Pokud se během sezení objeví další otázky, udělejte si mentálně, nebo písemně poznámku a vraťte se k ní, až bude průvodní problém vyřešen. Pro řešení dalších záležitostí může být nejlepší, abyste ukončili toto první Mistrovské zasedání a později začali další s jinými členy.
 
Jakmile budete hotovi s vaším sezením, propusťte všechny, kteří byli přítomni, jednotlivě jim poděkujte a požádejte je, aby se od vás odpojili. Pokud to neuděláte, mohou přetrvávat ve vašem energetickém poli a významně odčerpávat vaši energii. To se samozřejmě netýká vašeho Vyššího Já.
 
Při takovýchto zasedáních buďte stejně zdvořilí, jako by se jednalo o setkání lidí ve fyzické sféře. Svolali byste mítink, uvedli problém, požádali o radu, rozloučili a odešli. Setkání byste ukončili poděkováním všem přítomným.
 
Existuje mnoho článků na téma Mistrovské zasedání. Nebudeme se dál zmiňovat o podrobnějších možnostech, není zde pro to místo. Naším cílem je představit vám tento způsob komunikace s Duchovními Pomocníky. Je nesčetné množství způsobů, jak komunikovat s těmi, které nevidíte. Vyzkoušejte to a používejte to, co vám funguje nejlépe. Užijte si krásný den a uvidíme se zítra!
 
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní Energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí.

* Coning Seassion je setkání vysokých Duchovních Bytostí s vysokou frekvencí plus Vyšších Já, lidí umožňující otevření komunikace přes Vyšší Vědomí. Angličtina sama nemá přesný popis pro slovo coning, nebo je zavádějící. Coning Seassion je jedna z věcí, kterou je velmi těžké popsat lidskou řečí. Vzhledem k tomu, že je to vynikající léčebná a  energeticky rekalibrační  metoda a věky utajovaná metoda používaná Mistry energetického léčení v Universální službě, najdete zde v nejbližších dnech malý přehled a základní informace pro vás, kteří pracujete přes Vyšší Já a vedete léčitelskou praxi i pro vás, kteří chcete využívat tuto skvělou metodu pro sebe. 
 
* Při práci s Vyšším Já zvyšte pitný režim, voda je vodič.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

středa 25. června 2014

TZOLKIN 25.6.2014 9 CHUEN kin 191

 
Chuen – Opice - Síla lehkosti, humoru
 
Naprosto požehnaný den pro manželství, svatby a početí dětí. Bolon (9) - číslo života - vplétá životodárnou energii prostřednictvím Chuen bohaté tapiserie živého Vědomí a vytváří psychické prostředí pulsující hlubokým potenciálem. Neberte tento den jako samozřejmost. Ctěte ho a respektujte pro jeho mimořádnou posvátnou sílu, to platí i pro váš svazek v lásce.
 
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr – říká se – že bude vyslyšen. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
 
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších – šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a „ zlaté ruce “, ale někdy i velké Ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
 
***
 
Dnes navazujeme na předchozí Zprávy. Dalším nástrojem je kineziologie, dá se používat v mnoha ohledech. Lékaři a chiropraktici používali kineziologii po mnoho let ke stanovení procedur a receptur pro nejvyšší blaho svých pacientů. Kineziologie je také způsob komunikace mezi vaším tělem a Vyšším Já.
 
Dnes vám ukážeme jednu pomocnou metodu, existuje samozřejmě mnoho alternativ. Zvolili jsme tuto metodu, protože je velmi jednoduchá, můžete jí aplikovat sami a můžete jí používat, aniž byste na sebe upozorňovali např. na veřejnosti. Stejně jako používání každého nástroje, praxe dělá to, co vám přináší zdatnost.
 
Ujistěte se, že jste dostatečně hydratovaní. Odpojte svou mysl, buďte vycentrovaní, jinak vaše odpovědi budou zkreslené.
 
Na své podřízené ruce se dotkněte špičkou palce špičky malíčku, tak uzavřete elektrický obvod na ruce. Chcete-li otestovat obvod, umístěte palec a ukazováček vaší dominantní ruky dovnitř kroužku, který jste vytvořili palcem a malíčkem své podřízené ruky. Zbývající tři prsty na obou rukou působí jako antény. Ujistěte se, že se vzájemné nedotýkají.

 
Položte otázku, o které víte, že odpověď bude ANO. Použijte rovnoměrný tlak a pokuste se odtáhnout palec a malíček od sebe pomocí palce a ukazováčku vaší dominantní ruky. Tiskněte vnitřní palec proti vnějšímu palci stejně jako ukazováček proti malíčku. Vždy když bude odpověď na otázku ANO, bude těžké rozpojit vytvořené obvody a dát prsty od sebe.
 
Svaly vašeho těla zůstávají silné a pevné, když stojíte v pravdě!
 
Odpovědi, které nejsou pravdivé oslabí svaly i prsty – obvody se snadno rozpojí. Prakticky to vyzkoušejte pomocí otázek, na které znáte odpovědi ANO, NE. Pozorujte rozdíl mezi pozitivní a negativní odpovědí. Všimněte si, jak svaly zůstávají pevné při odpovědi ANO a oslabené při odpovědi NE.
 
Tato kineziologická metoda může být použita v mnoha případech. V obchodě se můžete zaměřit na určitou položku a použitím této metody prstů se můžete zeptat: „ Je v mém nejlepším zájmu, abych tento výrobek používal/a?“ Můžete požádat o množství, kolik čeho používat etc. Zkoumání způsobů jak využívat kineziologii a její praktikování je spolehlivý zdroj informací. Opět to není metoda pro předpovídání budoucích událostí. Vaše emoce mohou zkreslit výsledky tzn. – vždy buďte ve svém Středu a nezapomeňte na důležité otázky: „ Smím použít tento nástroj? Měl bych použít tento nástroj?“
 
Vaše tělo bude reagovat a odpovídat pomocí uložených dat z vašich životních zkušeností, přirozeně ví, co je pro vás to nejlepší, takže otázky související se zdravím jsou velmi vhodné. Nicméně pokud budete pracovat na základě vašich současných kódů přesvědčení – obavy a strachy mohou potlačit to, co je pro vás to nejlepší. Takže také z tohoto důvodu je velmi vhodné uvolnit negativní myšlenkové formy a návyky, které vás drží uzamčené v omezujících vzorcích myšlení.
 
Bavte se, neberte sami sebe příliš vážně a užívejte si tento výjimečný den!
 
DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami, je symbolem ženy a ženského Universálního principu.

foto (c)www.t-a-d-a.com
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

úterý 24. června 2014

TZOLKIN 24.6.2014 8 OC kin 190

 
Oc – Pes – Síla Srdce, loajality, integrity, soucitu
 
Dnešek vám dává jasnost myšlení a vnímání při řešení problémů a výzev, nebo chyb a špatných návyků, kterých jste si vědomi a které si přejete rozptýlit a odstranit. Energie Uaxac (8) je obzvláště příznivá pro dokončení cyklů čištění, duchovní hledání a Osvícení, využívejte plně a vědomě vaši vnitřní sílu.
 
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI – cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.
 
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své „ smečce “, mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti, včetně sexu.
 
***
Včera jsme se seznámili s Přírodními Duchy a slíbili jsme vám, že dnes budeme sdílet některé způsoby, jak s těmito bytostmi komunikovat. Jsou to velmi inteligentní Bytosti, snadno čtou váš energetický podpis a velmi dobře ví, jestli mluvíte pravdu ví, jak jste na tom s vaší Celistvostí a také ví na jaké úrovni Lásky se právě nacházíte.
 
Nemohou se dočkat, až se s nimi spojíte a rádi vám pomohou udržet rovnováhu na vašem dvoře, nebo zahradě. Nezapomeňte, že zahrada je uměle vytvořená člověkem, není to přirozená oblast jako les, nebo rokle, proto může být výbornou zkratkou učit se z části od Duchů a z části vlastním studiem. Když s nimi budete spolupracovat, vaše důvěra a přátelství porostou. Nemáte právo říkat jim co mají dělat, a pokud si vyberete škodlivé chování jako je používání pesticidů a herbicidů, opustí vaše prostory.
 
 

Přírodní Duchové vám mohou pomoci s každou fází zahradnických a terénních úprav, včetně toho, kam co zasadit, co pěstovat, kdy hnojit, jaká hnojiva používat, jak změnit kvalitu půdy, jak udržet rovnováhu mezi rostlinami, hmyzem, živočichy a kdy sklízet. Když se jich ptáte na rady, buďte vždy velmi konkrétní. Nežijí ve vašem světě a mohou špatně pochopit co myslíte, nebo váš smysl pro humor. Buďte při otázkách přesní. Naučte se používat nástroje jako například proutkaření, kineziologii, kyvadlo jako prostředek komunikace. Postupně vám nástroje představíme. Proutkaření se používalo od dob, kdy člověk začal chodit po Zemi.
 
Proutkaření ve svém základním slova smyslu využívá neuromusculární pocity těla. Existuje mnoho technik a sami můžete udělat výzkum a experimentovat, dokud nenajdete techniku, v které se cítíte nejpohodlněji. Můžete začít s proutky ( virgulemi ) jsou vyrobeny z měděného kovu, který je výborným vodičem. Tyto proutky jsou obecně ve tvaru „L“, delší část se pohybuje volně, kratší část držíte v ruce.
 
Proutky jsou velmi užitečné při plánování zahrady, nebo hledání podzemních zdrojů vody. Jednou z výhod proutků je, že vás mohou zavést na místo, které potřebujete najít. Můžete se ptát: „ Ukažte mi místo, kde vyroste cibule a kde bude mít nejlepší šanci prospívat “. Pak postupujte ve směru kam proutky ukazují, dokud se nezkříží, což je tvar „ X “.
 
Můžete Přírodní Bytosti požádat o mnoho odpovědí. Můžete naprogramovat proutky, aby vám ukázali ANO křížením přes sebe, NE, když se pruty pohybují od sebe. Důrazné NE, když se proutky rychle pohybují od sebe. Když se pohybují pomalu, nebo váhají může to znamenat MOŽNÁ, což může být znamení pro položení přesnější a konkrétnější otázky.
 
Řekněme, že jste se rozhodli zasadit cibuli a místo by pro vás měli vybrat Přírodní Duchové. Vy máte v plánu zasadit ji za skleník. Můžete vzít proutky a začít klást otázky: „ Je nějaké lepší místo než za skleníkem? Je tu ještě další vhodnější místo, kde se bude dařit cibuli? Mám ji zasadit do skleníku, nebo ven? Mám udělat nějaké změny s půdou? Mám obdělávat půdu?“
 
Pamatujte, že Přírodní Bytosti nemohou číst každou vaši myšlenku, která prochází vaší myslí. Budete je muset vyslovit nahlas, nebo jasně držet v mysli. Když se chystáte zasadit cibuli, bylo by dobré vědět, kolik jí chcete sklidit. Můžete říci : “ Chtěl bych mít dost cibule pro svoji čtyřčlennou rodinu. Většinou používáme pět cibulí týdně. Rád bych uložil i něco na zimu. Chtěl bych se o 15 kg podělit se svými přáteli “. Díky těmto otázkám vám mohou lépe poradit, kolik cibulek musíte zasadit. Mohou vám poradit, abyste ji pěstovali na různých místech zahrady, určitě se zeptejte na jednotlivá místa.
 
Pokud jde o další otázky, na které byste se mohli ptát, jsou terénní úpravy pomocí odborníků, nebo zahradního experta. Je dobré udělat výkres pozemku, zejména oblastí, které chcete využívat pro výsadbu. Pomocí proutků, nebo kyvadla vám také Přírodní Duchové mohou pomoci udělat výkres, kde a co byste chtěli pěstovat. Plánování je skvělé provádět na místě, ale můžete na něm pracovat, i když jste daleko od domova.
 
Je užitečné mít také seznam květin, bylinek, zeleniny, stromů, keřů. Přijdou chvíle, kdy budete muset zasadit rostliny, které pomáhají zrovnovážit zahradu a nemusíte vědět, které to jsou, takže můžete položit otázku : „ Co je dobré zasadit do této oblasti? Najdu informace v této knize? Měl by to být strom, keř, nebo rostlina?" Možná je to rostlina, která vám způsobuje kýchání. Zeptejte se na nejlepší volbu Přírodních Duchů.
 
Pokládejte otázky, na které je možné odpovědět jen ANO, NE. S praxí budete vědět mnohem více. Před použitím nástrojů se můžete zeptat jaký máte použít, v jaké době atd., pokud dostanete odpověď NE, je moudré respektovat odpovědi a pracovat jindy. Vždy se ujistěte před proutkařením, že jste dostatečně hydratováni. Nikdy nepracujte, když jste naštvaní, když jste emocionálně rozladění, mohli byste dostávat zkreslené odpovědi. To platí zejména pro otázky v oblasti, která vám způsobuje citovou nerovnováhu.
 
Mnoho zdrojů ukazuje, jak držet kyvadlo, ale jen v krátkosti: kyvadla jsou vyrobena z různých materiálů, mají různé tvary, velikosti. Praxe dělá to, že najdete pro sebe nejlepší. Kyvadlo můžete naprogramovat na ANO, NE, tzn. pohyby dopředu, dozadu, nebo se může točit. Držte kyvadlo ve vaší dominantní ruce, ideální je na vodivém kovovém řetízku 2-4 cm od závaží.
 
Můžete získat celou řadu odpovědí jako čísla, procenta atd. Všechny otázky by měly být pokládány věcně a jasně. Kyvadlo vám může poskytnout mnoho statistických údajů, ale není to nástroj pro věštění a předpovídání budoucnosti. Používejte ho s úctou a respektem. Při výsledku věnujte pozornost pocitům a intuici.
 
Proutkaření je krásné umění a chvilku trvá, než se podaří jej rozvinout. Nepoužívejte ho pro účely strkat nos do cizích záležitostí, nebo jako vodítko pro budoucí události. Je to v podstatě nástroj TADY a TEĎ, který se používá pro odpovědi ANO, NE. Při správném používání můžete ušetřit mnoho času a práce. I když jsme mluvili hlavně o zahradničení, kyvadlo a proutky mohou být použity ve všech oblastech života. Je to úžasný způsob, jak komunikovat s příbuznými, kteří přešli na druhou stranu s Vyšším Já a Průvodci. Stejně jako užívání jakéhokoliv nástroje, může existovat nebezpečí přílišného spoléhání.
 
Cílem je vytvořit vysokou úroveň energie prostřednictvím zážitků Lásky a mnohem užší vztah se všemi Bytostmi. Když se lidé spoléhají na pomoc jen jednoho nástroje, ignorují další, které mají k dispozici jako např. intuici, pocity, emoce a vrozenou moudrost. Rozvíjejte váš vnitřní sluch, schopnost přijímat Lásku a inspiraci prostřednictvím Vyššího Já, Duchovních Průvodců a Přírodních Duchů.
 
Jednoho dne nebudete tyto nástroje ke komunikaci vůbec potřebovat - to je konečný cíl!
 
Do té doby houpejte, kývejte, otáčejte a procvičujte dovednosti proutkaření. Přírodní Duchové už na vás čekají.
 
Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace – Jak nahoře tak dole – Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

pondělí 23. června 2014

TZOLKIN 23.6.2014 7 MULUC kin 189 galaktický portál

 
 
Muluc – Měsíc - Síla probuzení, očištění, rozpomenutí, Paměti Ráje
 
Přímé proudy energie a emocí ve vašem životě a ve vašem srdci, je jako kaňon řídící zuřivou řeku: první řídí druhý, zatímco další řídí následující. Proto Muluc, stejně jako jakákoliv jiná velká síla musí být použita s velkou zodpovědností, pokorou a péčí. Uuc (7) přináší 360° možností, které můžete použít na jakoukoliv část svého života. Klíč spočívá ve vědění jak, kdy a kde tyto Energie použít, v jakém rozsahu a na jaké úrovni. Když se budete držet svých čistých záměrů a vděčnost za vaše hluboké lekce bude upřímná, budete moci nasměrovat Uuc k vámi vybranému horizontu.
 
MULUC v yuakatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do rovnováhy. Odpusťte sobě i všem. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, zharmonizujte život.
 
Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou . Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC.
 
Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci,  kteří dokáží zaujmout publikum.
 
Výzva pro dnešní den : Podívejte se na všechno, co potřebuje uvolnit, propustit a zachovejte rovnováhu.
 
***
 
Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Rádi bychom vás ještě jednou povzbudili, abyste šli dnes do přírody. Spojte se s energií nějakého stromu a zaměřte svou plnou pozornost na rostliny. Vytvořte spojení srdce s rostlinami. Pokud slyšíte myšlenky, které přicházejí do mysli a nezdá se, že by byly vaše víte, že komunikujete s rostlinami.
 
Ačkoliv se Vědomí rostlin liší od Vědomí lidí, reagují na energii Lásky. Všimli jste si někdy rostliny, která uvadala a pak rychle ožila, když dostala vodu? Stejně tak reagují na hudební tóny, lidské city a škodlivé energie v jejich okolí. Dokonce i skály mají své Vědomí.
 
Uvědomte si, že jste všichni a vše kolem vás složeno ze stejných atomů a molekul. Každý atom je plný energie a obsahuje v sobě možnost stát se součástí jakékoliv látky, nebo hmoty na Zemi. Uvnitř každého atomu je holografické pole původního Zdroje, takže všechno na Zemi má své Vědomí v rámci svého energetického pole.
 
Emoce se liší od Vědomí. I když rostlina, nebo neživý objekt mohou být ovlivněny rozdílnými energiemi jako Láska, strach, nebo nenávist, nereagují emocionálně. Rostliny mohou vzkvétat, chřadnout, zemřít, nebo vykazovat známky stresu, ale nezlobí se, nesoudí, nemstí, ani se necítí ublížené. Jejich naprogramování jim umožňuje vyjadřovat Lásku svou krásou a jedinečným způsobem přispívat na planetě vytvářením kyslíku a jsou zároveň součástí potravinového cyklu.
 
Všechny rostliny mají Přírodní Duchy, kteří na ně dohlíží. Existuje nepřeberné množství těchto Bytostí, které žijí mezi vámi. Jejich úlohou je pomáhat rostlinám s jejich potřebami. Když jdete do přírody, kam dosud nezasáhla lidská ruka, všimněte si symbiotického vztahu mezi florou a faunou. Mezi nimi je vždy perfektní rovnováha.
 
Tyto oblasti poskytují dostatek potravy pro volně žijící živočichy. Počet živočichů v těchto oblastech je přirozeně dán. Stromy stíní keře, které poskytují domov a přístřeší pro menší zvířata a rostliny. Hmyz pomáhá s čistícím procesem, narušováním listů jako dokonalé potravy pro rostliny a zvířata. Hnízdí tam ptáci a včely pomáhají s opylováním.
 
Přírodní Duchové asistují rostlinám se vším co potřebují. Je mnoho typů Duchů, kteří mají jména jako: sylfy, skřítci, víly, elfové, nebo trpaslíci. Mluví se o nich v mýtech a legendách po celé věky. Pokud máte dvůr, který je dostatečně velký, vytvořte pro ně zvláštní prostor, kam nikdo nechodí a vyzvete je, aby zde přebývali. Pokud přijmou vaši nabídku, poznáte, že tyto prostory začnou vzkvétat - když tyto oblasti nenaruší lidská činnost.
 
Mnoho Duchů je k lidem nedůvěřivých, protože ví o jejich nešetrném způsobu a jak se lidé chovají k rostlinám a zvířatům. Lidé, kteří mají nedostatek vděčnosti, jsou jim obzvláště odporní. Přírodní Duchové jsou rádi, když mohou komunikovat s lidmi, kteří vědomě pečují o rostliny. V této době jsou přírodní Duchové velmi otevřeni spolupráci s lidmi, protože mají velké potíže s udržením rovnováhy v přírodě v důsledku lidské neúcty.
 
Můžete na ně zavolat a dát jim tak vědět, že s nimi chcete spolupracovat. Určitě vám hned neodpoví, ale buďte si jistí, že se dívají, jak komunikujete s rostlinami a se zvířaty. Ne všichni je mohou vidět, protože jejich vibrace je poměrně vysoká. Jakmile uvolníte strachy a nahradíte je Láskou a milujícím chováním, můžete zaznamenat jejich záblesky, nebo s nimi můžete plně komunikovat.
 
Každá rostlina má svého správce. Například jsou to Dévy sladkého hrášku, pomerančů, cedrů….. Dévy přesně vědí, co rostliny potřebují. Jestli máte zahradu, určitě máte Dévu, která dohlíží na celý objekt a může být neocenitelnou pomocnicí při navrhování, nebo zakládání zahrady. PAN je dozorce přírody a často se objevuje v podobě jako část člověka a část kozy. Je to skutečná Bytost a je vám k dispozici při řešení např.terénních úprav.
 
Když se naučíte komunikovat s Dévami vašich rostlin, výsledky mohou být ohromující. Zeptejte se jich na rady a naučte se naslouchat jejich odpovědím. Možná obdržíte odpověď, která nedává smysl, ale časem zjistíte, proč vám tento návrh daly. Když jim budete naslouchat, budou vám důvěřovat a více s vámi spolupracovat. Mnozí váhají pro jejich obecnou nedůvěru k lidem. Čtou vaše energetické pole a ví, zda jste člověk v integritě. Budou trvat na tom, abyste nepoužívali pesticidy a herbicidy. Pokud se rozhodnete je používat, odejdou. Výrazně trpí při používaní jedovatých chemikálii a se zlomeným srdcem se dívají jak rostliny a zvířata trpí.
 
Vaše zahradnické úsilí se bude exponenciálně zvyšovat když začnete přinášet rovnováhu do přírody. Zítra vám navrhneme některé nástroje, které můžete používat pro komunikaci s těmito vysoce inteligentními Bytostmi.
 
SEDMÝ TÓN – ZRCADLO – ODHALENÍ – ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo – vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

neděle 22. června 2014

TZOLKIN 22.6.2014 6 LAMAT kin 188

 
 
 
Lamat – Hvězda - Energie řádu, pořádku, harmonie, krásy a estetiky
 
Noc ztělesňuje těhotné ticho, hlubinu oceánu, klid našich duší, kde začíná nový život: klíčí nové nápady, inovace, objevy, říše….. ano…..nového života.
Květy Lamat se koupou v oceánu nekonečných možností, omývány bohatými proudy potenciálu Akbal, které vás živí, vyživují a realizují. Ctěte posvátnost vaší Noci.
 
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, LAMAT je výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod – vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé.Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
 
***
 
Děkujeme dnes za setkání. Dnes bychom vám chtěli dát trochu oddych.
 
Podívejte se na nějakou Zprávu, kterou jste zatím ještě nezvládli, nebo byste chtěli o ní přemýšlet, jděte do přírody.
 
Vypněte vyzvánění vnějšího světa, odpočiňte si a uvolněte starosti.
 
Spojte se s vaším Vyšším Já, věřte, že je to možné.
 
Vše, co je nutné udělat pro toto spojení, je obrátit se dovnitř a požádat, aby se to stalo.
 
Nemusíte jít do hlubokého meditativního stavu, zpívat mantru, nebo se postavit na hlavu.
 
Jste vždy připojeni, v každém okamžiku - dlouho zklidňujte klábosení mysli, abyste slyšeli o co se chce s vámi váš Duch podělit – vyžaduje to praxi.
 
Největší obtíží je překonat přesvědčení, že se opravdu můžete spojit se svým Vyšším Já a Průvodci.
 
Jakmile pochopíte, jak komunikovat prostřednictvím emocí, smyslů, intuice, budete komunikovat mnohem jasněji.
 
Vyberte si co cítíte, že je pro vás důležité a integrujte tuto pravdu do vašeho života.
 
Ptejte se svého vlastního Vedení a naslouchejte myšlenkám, které se objevují v hlavě.
 
Dávejte dobrý pozor na emoce, pocity a fyzické vjemy, např. husí kůže, bušení srdce.
 
Věřte, že jsme vždy nablízku plni Lásky a touhy být pro vás užiteční.
 
Dovolte si cítit naši Lásku tím, že požádáte o skupinové astrální objetí.
 
Vnímejte teplo, které přichází do vašeho srdce,tak poznáte, že jsme v blízkosti.
 
Požehnejte dnešní den, naplňte srdce vděčností za to, že chodíte po Zemi.
 
ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Dech je život a život je pohyb. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 
 

sobota 21. června 2014

TZOLKIN 21.6.2014 5 MANIK kin 187

 
Manik – Ruka, Jelen – Síla pokory, úcty, respektu, poctivosti, úcty
 
Vstaňte za úsvitu a kráčejte sami uctít svou vrozenou sílu a moc. Podívejte se daleko za obzor, abyste dokázali předvídat události, které na vás mají vliv, nebo vyžadují vaši pozornost, dýchejte zhluboka, abyste vnímali včas vůně věcí, které přijdou. Jízdou s Ho (5) do ranního světla zachyťte ranní výbuchy energií. Ať už je role, nebo smysl vašeho života jakýkoliv, respektujte a ctěte ho dnes, svěřte své myšlenky, tělo i duši jasnosti záměru, ušlechtilosti ducha a síle vůle.
 
Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.
 
***
 
Děkujeme, že jste si udělali čas se k nám dnes připojit. Je nám potěšením setkávat se s vámi. Těšíme se na dobu, kdy naše komunikace bude jasnější, než jen současné používání slov. Dnes bychom opět chtěli hovořit na téma doprava – TRANSPORT.
 
Začněme pohledem na kořeny tohoto slova. Trans je latinsky prefix - předpona, což znamená nad, nebo na druhou stranu. Portus je latinské podstatné jméno a znamená dveře.
 
To znamená, že původní význam slova transport je - jít za dveře. Nemyslíte, že je to zajímavé, že současné používání významu pro přesun z jednoho místa na druhé má své kořeny v procházení dveřmi? Může to být i používání dveří automobilu? Stále se jedná o přesun z jednoho místa na druhé? Tak či tak, dnes bychom chtěli diskutovat o přepravě, která je nad rámec dveří ( portálu).
 
Řeč je o portálech z jedné dimenze do druhé. Začátkem tohoto týdne jsme hovořili o několika typech portálů. Dnes bychom chtěli mluvit o různých dimenzích. Ne všichni mají přístup k těmto dimenzím, jen málo z nich je ve vaší sféře otevřeno. Existuje proto celá řada důvodů.
 
Bytosti z vyšších sfér nemohou přistupovat k lidem jednoduše proto, že energetická frekvence vzájemně neladí. Je to opět to samé jako radiové stanice na různých frekvencích. Když máte lidskou podobu, nacházíte se na husté vibrační úrovni. Nemůžete se naladit na určitou dimenzi, protože vaše frekvence se velmi liší. Když jste stále více vědomější a milující, můžete se ladit na jiné kanály, protože se vaše vibrace zvyšuje.
 
Jakmile se spojíte se svým Vyšším Já, budete vibrovat na vyšší frekvenci. Budete se moci naladit na několik dimenzí, které jsou v současné době mimo váš dosah. Vyšší Já různých jedinců na planetě se nachází na různých úrovních. Každý rezonuje na frekvenci rovnající se úrovni Lásky a soucitu. Není pravda, že jakmile se spojíte se svým Vyšším Já, rozpomenete se okamžitě na všechno. Stále existuje mnoho úrovní, než se rozpomenete a pochopíte podstatu prvotního Zdroje. Když projdete portálem, spojíte se svým Vyšším Já, budete rezonovat s některými vyššími frekvenčními kanály, ale ne se všemi.
 
My Daykeepers v nefyzické úrovni se nacházíme na frekvenci, nebo v dimenzi těsně pod Archanděly. Pracujeme s Bílým Bratrstvem a několika Vyššími Radami a dohlížíme na zkušenosti na Zemi. Takže máme mnohem větší obraz a přístup k informacím na vědomé úrovni, než vy. V žádném případě to neznamená, že jsme lepší než vy, nebo že Archandělé jsou lepší než my. To jednoduše znamená, že každý je na své zvolené cestě.
 
Je naším přáním tyto informace s vámi sdílet, abyste lépe porozuměli interdimenzionálnímu cestování. Mnoho z vás se snaží transportovat do sfér, kam je v současné době pro vás nemožné vstoupit. Mnozí mají pocit frustrace a ztrácí důvěru ve své schopnosti dosáhnout vyšších úrovní.
 
Pokud máte pocit, že děláte něco špatně a trávíte mnoho času zjišťováním jak se dostat tam, kam chcete – je to stejné, jako když se protáčí kola v blátě. Pokud chcete dostat radu, nebo podporu na nejvyšší úrovni zavolejte Archanděly, Serafiny a Elohimy. I oni nemohou jít už výš, protože za nimi jsou vibrace už tak vysoké, že jsou neslučitelné s jejich frekvencí.
 
Archandělé mají přístup do některých vyšších dimenzí, protože jsou na mnohem vyšší úrovni, než vy. Přestože mohou a jsou velmi moudří, milující a trpěliví, nejsou to žádní Bohové. Nejsou lepší než vy, jen prostě zvládli Lásku a radost a rozhodli se překonat fyzickou sféru na Zemi. Mnoho Mistrů se rozhodlo pro pobyt v této sféře, místo přechodu na vyšší úroveň, protože chtějí pokračovat v interakci s vámi. Pokud by byli dál, ztratí kontakt. Mnoho z nich bylo součástí původního týmu při vzniku Země a chtějí vám i nadále pomáhat v době přechodu.
 
Když se modlíte, nebo meditujete zavolejte na Vzestoupené Mistry, kteří vám pomohou vyřešit vaše problémy. Vzhledem k jejich rozsáhlým znalostem o Vesmíru, jsou schopni vám pomoci s nesčetnými problémy a situacemi. Někteří z vás chtějí zažít splynutí s původním Zdrojem, když meditujete. I když se dostanete do stavu nirvány, nebudete mít přístup k moři Jednoty. Po sloučení do Jednoty přestanete existovat jako jednotlivec. Ve svých meditacích máte přístup ke tzv. Stromu Života ve věčné prázdnotě. Je ideální dosáhnout tohoto stavu, abyste získali jasnější představu o svém Já. I když je tento stav velmi hluboce milující, zdaleka to není dokonalá Láska, kterou vyzařuje Stvořitel.
 
Bez ohledu na to, kam cestujete ve svým meditacích, vždy požádejte Průvodce o ochranu, abyste se vrátili zpět na Zem. Je mnoho lidí, kteří byli svedeni různými bytostmi s méně než čestnými úmysly a zjistilo, jak těžké je vrátit se zpátky do své časové periody a dimenze. Na druhé straně nejsou žádné ukazatele, jak se dostat zpět. Šamanské cesty se zvířaty je jedinečný a inspirativní způsob, jak navštívit sféru Podsvětí. Tyto sféry se obvykle nachází na Zemi, je tam mnoho cest a obvykle vedou mimo tento svět. Stále buďte se svými Průvodci, protože se v této sféře nachází bytosti, které vás rádi polapí.
 
Tyto portály jsou otevřené všem, kteří rezonují na vyšších vibracích. Na takové portály můžete narazit při pěší turistice, v mediaci, nebo během vašeho každodenního života. Můžete nečekaně vidět i bytosti z druhé strany a když se s nimi setkáte, přivítejte je s Láskou. Jsou součástí přechodu. Věky čekaly na tento okamžik a čekají na setkání s vámi s velkým očekáváním
 
Buďte opatrní, jakmile se přiblížíte k nějakému portálu, všechny nejsou stejné. Mají různé frekvence. Můžete onemocnět, pokud frekvence není kompatibilní s vaší. Všechny portály mají strážce – Anděly, nebo Ochránce, kteří monitorují zda vaše frekvence odpovídá.
 
Hodně jsme mluvili na toto téma a chtěli jsme osvítit ty z vás, kteří se snaží o přístup do sfér nad svůj aktuální limit. Vybírejte moudře, kam chcete cestovat ve svých meditacích a vždy požádejte své Vyšší Já před každým vstupem do říše, která je pro vás neznámá. Vyhledejte skutečné Šamany, neboť jsou to Mistři těchto říší a dobří průvodci. Mnoho lidí se snaží používat psychedelické drogy, aby získali přístup do těchto sfér, ale není to nutné a často jsou škodlivé, pokud neznáte jak je používat. Buďte moudří a mějte jasno, naučte se vděčnosti za to, kolik času na Zemi máte.
 
Touha být někde jinde je znamení, že jste ještě nedosáhli Osvícení.
 
PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
 
PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ – takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

pátek 20. června 2014

TZOLKIN 20.6.2014 4 CIMI kin 186

 
Cimi – Spojka – Síla změn, přeměn
 
Spojte se s vaší rodinou a předky. S těmi, co žijí i s těmi před vámi – pochopíte cestu, po které teď chodíte. V rodové linii jsou pohřbeny vhledy, pochopení a vysvětlení, která mohou objasnit víc, než si dovedete představit o událostech, lidech a situacích vašeho současného života. Naslouchejte těmto zprávám, které k vám přicházejí ze života i mimo něj a nechte stabilizační Energii Kan (4) uzemnit vaši duši v základech starověké moudrosti a životních zkušenostech.
 
CIMI představuje v yucatánském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí k znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme osvícení a získáváme moudrost.
 
Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Pro nativní CIMI je přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem, musí dávat pozor, aby nespadli do role oběti, jsou velmi inteligentní a romantičtí. Výzva na dnešní den: Nebuďte oběť a neobětujte se mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.
 
***
Vítejte v tento velký a slavný den! Ačkoliv občas vaše zkušenosti a zážitky nevnímáte jako velké a slavné, kdybyste mohli vše vidět z našeho úhlu pohledu, je ve skutečnosti všechno báječné a skvělé. Dnes bychom chtěli sdílet informace o našich hvězdných bratrech. Někteří z vás, kteří čtou tuto zprávu, nevěří, že existují E.T. ( Extra-Terrestrial ) a UFO, ačkoliv existuje ověřená dokumentace dokazující jejich existenci.
 
Bylo by dost naivní domnívat se, že v rozlehlém Vesmíru je jen malá sekce s názvem Země obývaná inteligentními formami. Vy, kteří nevěříte na existenci hvězdných Bytostí, budete chtít opustit tyto Zprávy. Přesto doporučujeme pokračovat i nadále ve čtení v průběhu roku, protože následuje mnoho pravd a pomůcek, které jsou pro vás přínosné.
 
Možná jste byli svědky mnoha diskuzí na téma mimozemšťané a jaká je jejich role. Velký počet lidí vytvořil kód přesvědčení, že mimozemšťané se blíží, aby spasili lidi před neodvratnou zkázou. Rádi bychom vám řekli, že to v podstatě není pravda. Jediným spasitelem jste vy sami. Jste plně odpovědni za to co si vybíráte každým okamžikem. Pokud věříte v naději spasitele, nebo zachránce, zbavujete se vaší osobní síly. To není moudré.
 
Jste zodpovědní za všechno, co na Zemi zažíváte včetně poskytnutí své osobní síly svým snům a nadějím. Chcete-li žít naplno, naplňte každý okamžik Láskou a Vděčností, přijímáním a požehnáním, která vám jsou věnována. Požehnání je výsledkem vašich modliteb, ale mnozí je neuznávají jako takové.
 
Opakovaně slyšíme modlitby, kde nás žádáte o hojnost. Přesto si sami tuto hojnost blokujete, protože se sami považujete za někoho, kdo si hojnost nezaslouží. Jiní si myslí, že peníze jsou kořenem zla, nebo jsou i takoví, kteří se domnívají, že budou svatí, když se zbaví všeho majetku a bohatství.
 
Někteří poskytují služby, mají mnoho talentů a nepřijímají platby, protože se domnívají, že je to dar Ducha. Přesto platí vysoké ceny za zdravotnické služby poskytované odborníky, kteří mnohdy vytváří více problémů, než řešení. Když se podíváte kolem - všechno je dar Ducha, ať už poradenství, intuice – všechno jsou cenné věci. Proč si myslíte, že nemůžete požadovat peníze za vaše služby? Podívejte se hluboko dovnitř a najděte kořeny, které vám brání přijímat peníze.
 
Vrátíme-li se k tématu mimozemšťanů každý z vás žil kdysi jinde, v jiné inkarnaci, takže každý z vás je impozantní.V důsledku hororových filmů o mimozemšťanech to způsobilo v podvědomí lidí pocit neklidu. Všichni pocházíte z jednoho Zdroje. Pokud se chcete překlenout přes negativní konotace o UFO, budeme na ně odkazovat jako na vaše bratry, i když někteří jsou ženy a někteří jsou androgynní.
 
Země byla vytvořena skupinou vědomých bytostí. Než byla Země vytvořena existovalo už mnoho jiných planet a galaxií a to miliardy let. Skupina, která Zemi vytvořila se rozhodla zažít nový experiment – kombinace parametrů na Zemi je jedinečná.
 
Jedním z pravidel bylo při vstupu na Zem dočasně ztratit vzpomínky na své duchovní kořeny. Obyvatelé planety mohli jít hluboko do ne-lásky, až do stanovené lhůty, která nyní končí. Bylo dáno nezasahovat těmi z vyšších dimenzí, pokud by nedošlo k ohrožení struktury galaxie např. jaderními hlavicemi. Někteří hvězdní bratři se podíleli i na zlých úmyslech. I oni mají svobodnou vůli – mohli dělat co se jim zlíbí, přesně jak to dovolovala pravidla.
 
Zem zvyšuje své vibrace stává se nekompatibilní s těmi, kteří mají zlé úmysly. I když se některé tyto Bytosti inkarnovali na Zem, nebo žijí v lodích v blízkosti Země, jejich schopnost způsobit katastrofu je už nemožná. Akty bezcitnosti mají nízkou vibrační úroveň. Vzhledem k tomu, že vibrace Země stoupá dochází k propastnému rozdílu mezi těmito dvěma frekvencemi. Takže je stále obtížnější žít na nižší frekvenci. Výsledkem je, že lidé na nižších frekvencích začnou ztrácet sílu.
 
V zemské kůře žije mnoho vysoce vyvinutých Bytostí, s kterými mnoho lidí komunikuje v Lásce a harmonii. Mnoho Bytostí z této oblasti se vrátí na své planety. Nebojte se jsou to vaši bratři, jsou to odpovědi na vaše modlitby. Jeden cyklus končí a další začíná. Není potřeba hledat spasitele. Jste to vy, kdo tvoří nový svět. Představte si svět, ve kterém můžete tvořit pomocí myšlenky ihned, co si přejete. Jednejte, jakoby to už byla pravda a uvidíte, jak rychle se budou vaše myšlenky manifestovat a sny plnit.
 
Pokud se vám nelíbí systém, který lidé vytvořili, podnikněte vlastní kroky a udělejte změny. Oddělte se od věcí, které se vám nelíbí. Slovo Vzestup znamená zvýšení vibrační úrovně a rozhodně není třeba soudit ty, kteří si vybrali zůstat v nižších úrovních. Mnozí z vás už dlouho rezonují na vyšších frekvencích a budou moci přejít na druhou stranu; přesto budete moci udržovat kontakt s těmi v nižších úrovních, kteří fyzicky zůstávají na Zemi.
 
Milujte všechny bez ohledu na to po jaké cestě chodí. Když budete milovat své nepřátele, zvýšíte svou vlastní vibrační úroveň a schopnost žít v Ráji. Buďte vděčni za všechny příležitosti a zkušenosti, přijímejte a sdílejte dary, kterými jste obdařeni.
 
ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Nezapomeňte postavit stabilní a pevné základy na zemi. Postavte 4 pilíře podpírající váš život, aby byl stabilní ve všech aspektech Bytí – k vytvoření pravidel hry, práce i všech vztahů. Slunce prochází 4 body – svítání, poledne, západ a půlnoc a to dělá den úplným, celistvým, stejně tak rok je rozdělen dvěma rovnodennostmi a dvěma slunovraty na 4 roční období. Galaktičtí Mayové rozdělili Vesmír na 4 sekce a ekliptiku Mléčné dráhy dvěma průsečíky na 4 části. ČTYŘKA je stabilní základna pyramidy. Využijte dnes dar galaktického pulsu v podobě Energie ČTYŘI pro vaší osobní CELISTVOST.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

čtvrtek 19. června 2014

TZOLKIN 19.6.2014 3 CHICCHAN kin 185

 
Chicchan – Had – Životní síla, nervový systém, životní styl, tělesná stránka, instinkt
 
Čistý potenciál nenese žádné hodnocení. To není pravda, toto není špatné, černé, bílé….... Dnes rodový oheň Chicchan zapálí semena Akbal a rozlomí je v oslňující výbuch možností. Raději udržujte odstup, protože Ox přináší velmi proměnlivý vítr, který může rozptýlit tyto brilantní jiskry v každém směru - vše co je svazující se může obrátit k horšímu stejně tak, jako se to může podařit. Pokud můžete odložte všechna významná rozhodnutí, nebo aktivní plány a udržte si sílu dnešní Energie pro jiný den.
 
Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost, nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím větší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.
 
Symbol HADA zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.
 
Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, jsou obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma, jsou silní fyzicky i psychicky.
 
***
Děkujeme, že dnes můžeme být opět s vámi. Jsme opravdu vděční za každý moment, kdy jsme vědomě spojeni. Existuje mnoho způsobů spojení, protože energeticky jsme ze stejné Podstaty. Když jste si vědomě vědomi nás a touhy pracovat společně, vzniká mezi námi frekvence vysoce nabitá energií.
 
Je to podobné, jako elektrické vedení. Všechno elektrické osvětlení v domácnosti je vždy napojeno na jeden stejný zdroj, stejně jako všechny spotřebiče. Když se rozhodnete v místnosti rozsvítit, stačí stisknout vypínač a prostřednictvím tohoto vodiče proudí energie. Je to podobné, když budete chtít mít interkaci s námi, nebo zážitek s jinými Bytostmi.
 
Existuje nesčetné množství možností, ale jen ta, na kterou soustředíte mysl se uskuteční. Takže si buďte vědomě vědomi toho co si přejete, protože máte v sobě sílu, aby se to stalo. Mnoho věcí, po kterých ani nemusíte toužit se také projevuje tímto způsobem a je mnoho důvodů proč k tomu dochází.
 
Vzhledem k tomu, že žijete ve světě s více jak sedmi miliardami lidí, nastane chvíle, kdy jste prostě přijímač něčeho, co nebylo určeno speciálně pro vás. Je-li něco, co je silně proti vašemu paradigmatu, budou Průvodci posílat zprávy, které vám pomohou vyhnout se tomuto scénáři. Je jen na vás, abyste se naladili na jejich frekvenci a rozpoznali a vybrali si, jestli chcete sledovat vedení svých Průvodců.
 
Když se dějí přírodní katastrofy, nehody, nebo někdo ovlivňuje nevhodným způsobem ostatní, můžete být upozorňováni, abyste nechodili do těchto oblastí. Připojením na vaše Vyšší Já a Průvodce pravděpodobně akceptujete jejich radu a zůstanete v bezpečí. Mnoho lidí přišlo o život, nebo psychicky či fyzicky trpěli, protože nenaslouchali svému vnitřnímu hlasu.
 
Na osobní úrovni tedy zapnete spojení s Vyšším Já a Průvodci - kontrolky svítí a proud teče. Častokrát vám přinášíme dárky a radosti podle vašich přání. Chcete-li nechat energii mezi námi volně proudit, musíte odstranit všechny bloky. Jakmile máte strach a negativně myslíte – je to jako mít vypínač v poloze OFF, průtok je blokován. Po uvolnění kódů přesvědčení a návyků, které vás drží ve strachu, přepnete spínač do polohy ON.
 
Jak se udržet v proudu dění? Obraťte se dovnitř a vědomě proveďte změny potřebné k překonání strachu a nežádoucích zvyků. Jestli máte myšlenky škodlivé pro vaše cíle, přinuťte se myslet jinak. Pokračujte v tom, dokud se zvyk/návyk nezmění. Zjistíte-li znovu, že upadáte do starých návyků, po kterých netoužíte, zastavte to a vyberte jiné. Může se to zdát těžké, ale je to opravdu velmi jednoduché, jen to vyžaduje sílu vůle, odvahu a vytrvalost.
 
Máte v sobě schopnost udělat všechny změny a k tomu pomoc vašeho Vyššího Já, Průvodců a těch, kteří na Zemi bezpodmínečně podporují ostatní. Vyhledejte tyto pomocníky a požádejte je, aby vám pomohli. Jděte s odvahou a vytvořte pro sebe život snů!
 
Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

 

středa 18. června 2014

TZOLKIN 18.6.2014 2 KAN kin 184 galaktický portál

 
 
Kan – Zrno – Síla možností, schopností, plodnosti a sexuální magie
 
Jakýkoliv nástroj, záměr, nebo koncept může být použit pro dobro, nebo zlo: nůž může krájet zeleninu, nebo může zabít, peníze mohou poskytnout potřebné zdroje, nebo mohou kazit, podplácet; soutěživost může vést ke zdravému vývoji, nebo může ničit vztahy. To jsou vlastnosti duality všech věcí ve všech aspektech. Co dělá ten rozdíl? Záměr. To je výzva Kan a Ka (2) pro dnešní den: takže budete používat síť Kan tak, že můžete poskytnout ryby pro celou vesnici, nebo je budete hromadit jako pojistku pro sebe? Budete se osvobozovat od lidí a situací, které vás drží, nebo budete trpět dál? Odpověď se může zdát zřejmá na papíře, ale v reálném životě nemusí být zas tak lehké to udělat. Vybírejte moudře!
 
Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka žijícího v symbióze s faunou i florou, místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podporuje probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádá vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou; schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost až po bytí v plné životní a sexuální síle. Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost.
 
Nativní KAN jsou Mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná – musí proto být dobře řízena.
 
***
Děkujeme za kontakt s vámi. Jsme rádi, že jsme součástí spojování Já s Duchem, které se v současné době na Zemi rozšiřuje. Pomáhat vám je pro nás ta největší pocta v této době přechodu.
 
Dnes bychom vás chtěli povzbudit, abyste šli ven nadýchat se čerstvého vzduchu. Pokud žijete v oblasti, kde je znečištěný vzduch, naplánujte si jak se dostat z města do přírody, kde pro vás stromy a rostliny vytváří kyslík.
 
Až budete v přírodě, můžete zůstat v úžasu a být svědkem krásy, která vás obklopuje. Na několik okamžiků se podívejte na zem a zjistíte, že jste obklopeni hmyzem, kterého jste si nikdy nevšimli.
 
Když sledujete při práci tyto malé Bytosti, nevěnujete pozornost sami sobě. Když je budete provokovat, budou se snažit utéct. To jsou skvělé metafory pro vás.
 
Zpočátku jste si nevšimli, že tam jsou, dokud jste nezaměřili svou pozornost na zem. Jakmile vaše vědomí obrátilo pozornost na tuto malou oblast, začali jste si všímat nových věcí. To je skutečnost v každém okamžiku vašeho života. Můžete si všimnout jen toho, na co zaměřujete pozornost.
 
Pokud se soustředíte na negativní věci, nebo špatné věci, které by se mohly stát, vaše zážitky, zkušenosti, rozhovory a lidé vám to budou odrážet. Ti, kteří se zaměřují na šťastné myšlenky a výsledky, nebudou zatíženi tím, že by došlo k nějakým špatným věcem, nebo událostem. Vzhledem k tomu, že považují život obecně za dobrý a šťastný, dokáží ve špatných situacích najít to dobré, protože vidí ve všem dobré.
 
Druhá lekce, kterou se můžete od hmyzu naučit, se týká pracovní činnosti. Bez ohledu na to, jak je člověk obrovský, nebo stojí velmi blízko, budou tyto malé Bytosti pokračovat ve své každodenní rutině. Nezastaví se a nezapojí do nečinného tlachání. Nedělají si nároky na místo, kde stojíte, nesoudí vás a nehodnotí; jednoduše pokračují ve svém Bytí. Jak často se necháte rozptýlit, když je někdo v okolí? Chtěli byste být schopni udržet zaměření na to, co si přejete dělat? Cítíte potřebu zapojit se a bavit, když je někdo blízko vás?
 
Další lekce, kterou se můžete od hmyzu naučit je, jak budete reagovat, když vás někdo provokuje. Budete se bránit, nebo utečete? Myslíte si, že je třeba bránit vaše jednání a rozhodnutí? Možná budou chtít zjistit, proč jste si vybrali tuto volbu.
 
Každá volba, kterou uděláte, je vaše věc a vždy budou existovat lidé, kteří s vámi budou souhlasit a kteří nebudou souhlasit. Postavit se s odvahou za svá rozhodnutí, aniž byste se museli bránit, je známkou zralosti člověka.
 
Utečete, když vás druzí konfrontují tváří v tvář? Jsou chvíle, kdy utéci, nebo prostě odejít, je ve vašem nejlepším zájmu. Ale velmi často se stává, že lidé dostanou strach a nejsou schopni postavit se za svojí pravdu. Je pro ně nepohodlné zůstat stát, takže raději ustoupí. Pokud zjistíte, že je to váš zvyk, obraťte se dovnitř a podívejte na důvod proč dovolíte ostatním, aby vás zastrašovali.
 
Udělejte si čas poznat sami sebe a mějte odvahu stát se tou osobou, kterou chcete být. Naučte se říkat NE požadavkům, které nejsou pro vaše nejvyšší dobro. Když vás ostatní provokují, učte se, kdy je nejlepší opustit jejich přítomnost, nebo jim říci pravdu - co si myslíte. Mnoho lekcí se můžete naučit, když si uděláte čas sednout v přírodě a pozorovat. Udělejte si často čas pro odpočinek v přírodě a rozmlouvejte s těmito vysoce inteligentními Bytostmi.
 
Naplňte dnešní den zázraky a úžasem! Těšíme se na příští meeting.
 
DRUHÝ Tón – POLARITA - Zkuste vyvážit póly rozporů, najít cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování. Stejně jako zní známá mystická otázka „ To be, or not to be?“ , mohli byste dnes vnímat vlastní oddělenost, oddělenost sebe sama, ale vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
Úterý 17.červen

TRECENA AKBAL

 
Trecenium AKBAL
Kin 183-195
17.6. – 29.6.
Rok – MANIK 2
Long Count 13.0.1.9.3.
 
Dnes začíná Trecenium Akbal. Akbal vládne sféře Noci – velké hluboké prázdnotě, kde neexistuje nic, ale přebývá veškerý potenciál. Je to místo, kde začíná vše, všechny cesty a kde všechny myšlenky klíčí. Zde se koupají základní buňky vznikajícího života, všechno se leskne a houpe ve vnitřním klidu, není zde konec ani začátek, je podíl všech možností, které se mohou stát a všechno se zde nachází.
 
Všechno je opravdu otázkou volby, přijetí a propuštění. Vyberte si, kterou cestu budete v životě následovat, směr života a které aspekty vaší duše necháte rozkvést. Přijměte volby a zodpovědnost, která s nimi přichází. Přijměte tyto volby plně a kompletně. Respektujte je a respektujte sebe a především pusťte všechny toxické emoce, touhy a postoje, které rozlamují cestu, kterou jste si vybrali. Už víte že:
 
NAPLNIT SVŮJ POTENCIÁL JE NEJTĚŽŠÍ A NEJJEDNODUŠŠÍ VĚC, KTEROU BUDETE KDY DĚLAT
 
Buďte sami sebou 
Buďte tím, kým chcete být 
Ctěte posvátné semínko, které leží ve vaší duši, ponořte se do hlubokého těhotného ticha a pusťte veškeré pozemské napětí, tlaky a termíny. 
Zde nevládne čas
Zde prostě všechno je
 

REZONANCE S VLNOU - PŮSOBENÍ ENERGIÍ NA OSOBNÍ ÚROVNI
 
Vlna NOCI vás zalévá bohatstvím fantazie a otevírá cestu ke zralosti, otevírá kanály intuice a ukazuje cestu k moudrosti, která je skrytá uvnitř vás.
 
V důsledku oddělení od prvotního Zdroje jsme zažili v temném období mnoho křivd a utrpení. Omezení a nedostatek se staly samozřejmostí ve světě ILUZE. Od té doby byla NOC jediným spojencem s naší transcendentální realitou. Vzhledem k mezerám ve Vědomí jsme se stále více vzdalovali od Světelných Programů. Proto v temném věku, pulsujícím „ nebožskou “ energií, bylo možné spustit vedlejší kanály ILUZE, kterými našli různí „ trenéři – tvůrci“ pohodlný přístup do našeho nitra.
 
" Nebudete mít jiných Bohů mimo nás " – to bylo jejich největší výzvou. Mnoho z nás podlehlo jejich pokušení a ponořilo se do temna slepé uličky.
 
Je proto zcela přirozené, že TEĎ po připojení k původnímu Programu tzv. Galaktickému Programu Uzdravení se pseudosvěty začínají rozpadat stále rychleji. A ještě dříve, než úplně zmizí ze Země, nám ještě nejednou ukáží svoji tvář.
 
V lineárním průběhu velkého 26 000 letého Cyklu ve Vlně NOCI byl proveden před 6 600 lety fatální řez, po kterém následoval příchod ČASU a do každodenní hry vstoupil řád > 12:60 < nazvaný později Babylonský Program. Dal nám ty nejhorší plody této doby jako chamtivost, touhu po moci a zotročení pozemskými zákony.
 
Jak moc jste zapleteni do tohoto temného období, vám ukáží výsledky příštích 13 dnů. Doporučujeme, abyste se DVANÁCTÝ den podívali zblízka na své pocity a reakce, na určité události. Podívejte se pozorně na osvobozující impulsy této Vlny.
 
Vlna NOCI umožňuje demaskovat iluze všech nedostatků. NEDOSTATEK je ve skutečnosti lidským výmyslem. Měli byste dát pod lupu příznaky všech nedostatků. NEDOSTATEK je ztracená část bohatství nabízeného Zdrojem. Vlna NOCI vám specifickým způsobem ukáže vaše nedostatky: nedostatek lásky, nedostatek peněz, nedostatek svobody a nedostatek všeho, co si myslíte, že je nedostatek.
 
Tři galaktické portály spojují kanál NOCI s nejvyšším Zdrojem. KAN 2 poskytuje vhodnou příležitost k překlenutí napětí vyplývající z chybných přesvědčení a nízkých úmyslů EGA. MULUC 7 přináší na Zem Božský Program - tento vzorec zaktivuje ve vašem podvědomí, osvěží vaši paměť a ukáže vám, co potřebujete a co ve skutečnosti máte.
 
Zamyslete se, jak daleko jste se vzdálili od vašeho Praobrazu? EB 10 dokončí nezbytné úpravy ve sféře zodpovědnosti za celkový stav věcí, což se může ukázat velmi nepříjemné. Stanete tváří v tvář tomu, co jste vědomě vytvořili. 


Čistota úmyslů a vědomých činů jsou ve Vlně NOCI předmětem důkladné zkoušky
 
Přehled Vlny 17.6.- 29.6.
 
AKBAL 1
KAN 2 galaktický portál
CHICCHAN 3
CIMI 4
MANIK 5
LAMAT 6
MULUC 7 galaktický portál
OC 8
CHUEN 9
EB 10 galaktický portál
BEN 11
IX 12
MEN 13
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

TZOLKIN 17.6.2014 1 AKBAL kin 183

 
Akbal - Noc – Síla intuice, snů, hojnosti
 
Ctěte dnes svůj spánek. Spánek je čas, kdy se vaše tělo, mysl a duše regenerují, osvěžují a omlazují. Pokud tento den připadne na víkend, spěte tak dlouho, jak je to jen možné, nechte sladkým odpočinkem osvěžit celou vaši bytost. Pokud se jedná o všední den, můžete vstát dříve s úsvitem a jeho prvním nádechem, ale abyste neměli pocit další práce, ale pocit prvního polibku dne, který je plný potenciálu a příslibu. V obou případech se probudíte hluboce osvěženi.
 
NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V této Pečeti dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámému potenciálu. Dny AKBAL jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.
 
Lidé narození v Akbal jsou obdařeni pracovitostí, trpělivostí, dokáží tvrdě pracovat. Čím více je jejich život strukturovaný, tím více se cítí v bezpečí. Zajímají se o astrologii, matematiku, vědu, magii a tyto znalosti jim pomáhají organizovat praktické záležitosti v životě.
 
***
Jsme velmi potěšeni, že jsme součástí vašeho vědomí a těšíme se na den, kdy budeme opět s vámi. Dnes budeme mluvit opět o dopravě. Na toto téma jsme krátce mluvili v předchozích zprávách a rádi bychom to rozšířili. V den 180 jsme hovořili o metodách fyzického cestování, zatímco v den 182 jsme si povídali o bilokaci týkající se fyzické části a duchovní části. Dnes bychom chtěli říci něco o schopnosti pohybovat se přes portály mimo časové a prostorové omezení. Všichni máte schopnost dělat tyto věci na vědomé úrovni, i když většina z vás v současné době cestuje mezi dimenzemi během snění.
 
Aby bylo možné pohybovat se přes portály, musíte začít chápat, že vše co pozorujete na vlastní oči není v podstatě skutečné. Ačkoliv se stůl a židle mohou zdát reálné - podstatou je to prostě oblak energie. Vědci už dokázali, že je to pravda; domorodí Starší věděli, že je to pravda od starověku. Z tohoto důvodu je potřeba držet se strachu z nedostatku naprosto zbytečná. Neexistuje žádný nedostatek; vše se může manifestovat z myšlenkové formy. To zahrnuje i vaše fyzická těla.
 
Čas a prostor jsou výplody vaší fantazie a nedílnou součástí reality na této planetě, což umožňuje hrát tuto hru. Je to podobné jako kulisy na jevišti – mohou to být natřené stěny simulující hory, ale není to skutečná hora. Toto je velmi důležité pochopit, abyste měli schopnost pohybovat se podle svého uvážení různými dimenzemi.
 
Existují vchody a portály, které vedou do různých dimenzí, kam mohou vstoupit jen ti, co o jejich existenci vědí. Mnoho lidí o těchto portálech používaných interdimenzionálními bytostmi ví. Vládní úředníci převzali tyto portály v mnoha oblastech a uzavřeli každému, kdo by se pokusil vstoupit. Pokud jste byli na takových stanovištích, mohli jste vidět mimozemšťany a mnoho lidí s nimi zažilo kontakt. Tajemství kruhů v obilí s těmito portály souvisí.
 
Některé portály jsou využívány výhradně jako prostředek umožňující duším (duchům) uvězněným v této sféře přejít a pokračovat po své duchovní stezce. Některé portály jsou navrženy tak, aby mohly interdimenzionální bytosti vstoupit na Zem se svými konkrétními pracovními úkoly. Jakmile je práce ukončena, tyto vchody jsou uzavřeny. Žádným jiným bytostem není povoleno tyto vchody používat.
 
Většina portálů byla navržena, aby se mohly fyzické bytosti z různých planet a galaxií teleportovat rychlostí myšlenky do zvolené destinace. Doprava, kterou používají lidé je předpotopní a zastaralá. Použitím lidské technologie by vyžadovalo věky dostat se z jednoho místa na druhé. Nicméně s použitím tunelů můžete cestovat miliony kilometrů za nulový čas.
 
Možná může být těžké pochopit tyto pravdy, pokud jste zapleteni v systému víry pojmů času a prostoru. Jakmile rozšíříte svoji mysl a uvědomíte si, že čas a prostor jsou iluze, nebo prostě části kulisy zkušenosti které říkáme život, můžete vidět mnohem širší obraz.
 
Převážná většina fyzikální dopravy, kterou v současné době používají lidé, je velmi škodlivá pro životní prostředí. Ti, kdo věří na existenci UFO ví, že jsou k dispozici mnohem lepší způsoby dopravy. Díky chamtivosti a touze ovládat masy lidí, drží vaše technologie UFO uzamčené v tajných spolcích. Přesto existují, jsou velmi promyšlené a důkladné, nevyužívají žádný zdroj z planety a nemají potřebu doplňovat palivo každých 800 kilometrů. Dokážete si představit používat lidský způsob dopravy při cestování na Plejády? Nejenže by to trvalo roky, než se tam dostanete a náklady na pohonné hmoty by znamenaly vysokou daň pro ekologii Země.
 
Všichni máte v rámci svého aurického pole to, co často nazýváte Mer-ka-bah. Toto energetické pole má schopnost zvýšit vaši vibrační úroveň tak, že doprava do různých dimenzí je možná v mžiku oka. Úroveň vibrace Lásky způsobuje, že je takové cestování možné. Brzy si všichni budete vědomi této bubliny energie, kterou máte k dispozici.
 
Bude existovat stále ještě mnoho lidí, kteří budou chtít využívat auta a letadla, aby se dostali z jednoho místa na druhé, ale to bude už jen čistě pro potěšení a zážitek. Mnozí jste již zjistili, že jste mentálně schopni cestovat na různá místa jednoduše pomocí vůle, nebo během meditace. Tento způsob cestování nepotřebuje žádný ze zdrojů planety a v podstatě nulový čas. Můžete kdykoliv cestovat do Akášických Kronik a kdykoliv najít odpovědi na všechny vaše otázky. Mnozí jste cestovali do vnitřní Země a setkali se s těmi, kteří tam žijí. Mnozí jste byli na kosmických lodích a pracovali se svými bratry během snění.
 
Každý portál byl navržen pro konkrétní účel, z nichž některé jsou méně než přátelské. Často byly navrženy k útěku před nepříjemným setkáním, jako například když se jednalo o nepřátelské zajetí. Tyto portály se nepoužívají pro Vzestup, nebo k přiblížení k původnímu Zdroji.
 
Mnozí budete vidět tvary postav E.T., protože se Závoje mezi dimenzemi ztenčují. Nebojte se, jsou to vaši bratři. Stejně jako lidé jsou někteří menší, někteří větší, ale ti ze zlými úmysly jsou dávno pryč, není jim dovoleno dostat se přes portály. Tato část Velkého Experimentu již skončila. Toto téma dnes přinášíme, abyste věděli, co se děje kolem vás. Mnoho divokých příběhů je na hranici sci-fi. Ve skutečnosti mnoho z vašich sci-fi autorů a filmových tvůrců prošlo těmito portály a viděli mnoho věcí, které jste viděli na plátně. To není náhoda. Tyto filmy a knihy byly vytvořeny, aby pomohly zmírnit váš přechod. Až přijde stanovený čas setkáte se s těmito bytostmi, abyste mohli být znovu v Jednotě se svými hvězdnými bratry a sestrami.
 
Ve hře je mnoho faktorů jak se pohybujete směrem k masovému Vzestupu. Mnoho z vašich hvězdných příbuzných se zajímalo o Zemi. Mnoho z těchto bytostí se vrací z budoucnosti změnit běh událostí, aby bylo možné provést nezbytné změny Země i obyvatel. Genetické kódy byly upraveny kdysi dávno, což vedlo k rase bytostí, které již mají schopnost prožívat emoce. Jak šel čas, uvědomili si potřebu i účel emocí a nyní se vrací kvůli vyrovnání škod, které se v současné době provádí na Zemi pomocí genetiky. Vaše historie se doslova přepisuje.
 
I když to zní jako pohádka, je to pravda. Tuto informaci jsme zařadili do dnešních zpráv, protože mnoho z vás se nyní potýká s portály a chceme, abyste měli širší pohled, než do nějakého vstoupíte. Je důležité abyste věděli, že vstupem do portálu skončíte v jiném čase – stejně jako jste viděli ve filmu Jurský park. Můžete se ocitnout v nepřátelském prostředí, jako to bylo v epizodách Star Trek.
 
V zájmu vaší ochrany je nutné, abyste byli ve spojení s vaším Vyšším Já a přivolali své Průvodce, kteří vám pomáhají a chrání vás. Pokud nemáte úzký vztah se svým Vyšším Já, doporučujeme vám neudělat ani jeden krok přes nějaký portál. Je možné, že byste se ztratili a nemohli se vrátit. Pokud jde ale o velké schéma, nikdo se nikdy nemůže ztratit.
 
Lidé používají psychedelické drogy, aby vyzkoušeli portály, nebo červí díry. Mnozí měli krásné zážitky, což je vedlo k závislosti, nebo raději utekli prostřednictvím těchto portálů, než aby čelili chaosu v jejich životech. Mnozí se zbláznili, nebo umřeli strachy během těchto příhod. Šamani tradičně používají tuto metodu jako prostředek pro předpovídání budoucích událostí, nebo aby získali duchovní vhled.
 
Cestujte svým vlastním tempem. Mnoho tělesných zkušeností může být pro expanzi vaší duše krásných v doprovodu Průvodců. Jakmile budete mít zkušenost jako je tato, vás život bude mít nový smysl, budete schopni mnohem více rozumět a Jednota všech bude posílena.
 
Pracujte pilně na komunikaci se svým Vyšším Já, které je tím nejlepším Průvodcem do jiných dimenzí a skutků, které jsou pro vás během vašeho pobytu na Zemi nejvhodnější. Mnoho požehnání vám.
 
PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ – PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
 
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Je to silná Energie, protože má co do činění s počátkem nové Treceny. Jednička také představuje myšlenku – nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří vaši budoucnost – co dnes zasejete – to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
 
Foto autor: Martin Zezula - www.zezula-art.sk
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pondělí 16. června 2014

TZOLKIN 16.6.2014 13 IK kin 182

 
 
 
Ik – Vítr – Síla Ducha, komunikace, inspirace,
 
Oxlahun (13) posiluje Vítr Ik a řídí jeho Energii s mimořádnou intenzitou. Nebojte se a nebraňte této síle. Plně jí přijměte a splyňte s ní, nechte jí posílit vaší osobní autoritu ve všem, co děláte a všude tam, kde je potřeba - ve vaší komunitě, ve vaší zemi, rodině a jednoduše - pro sebe!
 
Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec můžete být vznětliví, nerozhodní, nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.
 
Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.
 
Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy nerozhodní – neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují mohli svobodně dýchat.
 
***
 
Jsme velmi šťastní, že jsme tento den opět s vámi. Dnes bychom chtěli více mluvit na téma transport. Máte v sobě schopnost bilokace – být na dvou místech najednou. Nezapomeňte, že hlavní část duše zůstává v podobě Ducha, zatímco zlomek je z masa a kostí. V podstatě jste na dvou místech najednou.
 
Pokud je nyní vaše pozornost na více než jednom místě najednou v čase a prostoru, existují věci, které pravděpodobně minete - například píšete emaily a zároveň telefonujete, mezitím vaříte večeři a víte, že musíte během několika minut jít vypnout zahradní hadici. Vaše myšlenky jsou roztržité a roztříštěné. V těchto chvílích je pravděpodobné, že dojde k chybě, nebo nehodě. Možná zapomenete na důležitou myšlenku v emailu. Když věnujete plnou pozornost člověku, s kterým mluvíte po telefonu, unikne vám jiná možnost, jakmile je pozornost věnována něčemu dalšímu.
 
Brzy mnoho z vás splyne s vaším Vyšším Já, zatímco budete i nadále žít ve fyzické formě. Dokážete si představit možnost, že se úplně rozpomenete na své čisté Já a přesto máte schopnost radovat se z požehnání na Zemi? Už vás nebude rozptylovat nesčetné množství věcí. Jakmile se každý plně rozpomene na svojí spirituální povahu, nebude potřeba válek, ani chamtivosti. Hojnost se projeví ve všech sférách vaší existence, nebo budete vědět, jak vytvořit vaše přání z čista jasna.
 
Váš život v současné době je jako žít na dvou místech najednou, vytváří to mnoho zmatku a rozptýlení. Jakmile se spojíte se svým duchovním Já, zatímco jste plně ukotveni ve fyzickém těle, nebude existovat nic, čeho nemůžete dosáhnout. Každý z vás bude i nadále vázaný na základní vesmírné zákony. Tato pravidla nejsou libovolná, byla vytvořena jako prostředek, aby tato hra mohla existovat, když jste hráli hru na zapomnění duchovních kořenů, což bylo nutné pro zkušenosti ne-lásky. Nicméně mnoho z vás si teď obstaralo novou aktualizovanou verzi, která vám umožní hrát ve stejném herním plánu, ale s novými pravidly, jakmile se spojíte se svým Já.
 
Udělejte si čas na zamyšlení o těchto slovech. Dokonce i když nevěříte, že je to možné, můžete stále hrát a předstírat verzi této hry. Ať tak či tak, žijte svůj život jakoby to už byla pravda – že už máte duchovní povahu, a že všechno je Láska. Vybírejte čemu věříte. Vybírejte si pouze věci, které vám přinášejí radost a štěstí. Buďte laskaví k ostatním. Věnujte pozornost tomu, jak ovlivňujete svět. Buďte hodně v přírodě. Vyberte si práci a záliby, které zvyšují vaše nadšení.
 
Nebe na Zemi můžete vytvořit v okamžiku, kdy se každý z vás rozhodne žít jako dokonalé Boží Dítě. Začněte hned teď a dovolte, aby se váš život rozvinul tak, jak vás nikdy nenapadlo, že je to možné. Mahatma Ghandi by každého z vás povzbudil – Buďte tou změnou, kterou chcete vidět ve světě. My vám doporučujeme to samé. Jděte vpřed a udělejte pro sebe dnešní den speciální!
 
TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

neděle 15. června 2014

TZOLKIN 15.6.2014 12 IMIX kin 181

 
Imix – Drak – Síla Počátku, zahájení, prvotního Zdroje


Všechno je relativní, jak se říká. Co budete dělat, nebo říkat dnes, bude mít zcela nečekaný dopad, či efekt na zítřek. Takže před tím, než budete soudit, než začnete litovat, že jste cokoliv udělali, nebo řekli ve svém životě, zvažte a promyslete to v kontextu celého vašeho života, spíš než jen určitý moment. Ze všech čísel v Tzolkinu LaKa (12) ví nejlépe, jak se orientovat v chaotických vodách IMIX; dbejte jeho doporučení z větší perspektivy, ať už pro váš osobní život, nebo generační, společenský, kulturní, či historický.
 
Drak nabízí nejvyšší potenciál Tvůrce a ovlivňuje moc každého začátku. Síla pohonu DRAKA podporuje rozvoj smyslu pro zodpovědnost a zájem o životní prostředí. Klíčová slova pro dnešní Imix – zůstaňte v přítomnosti a psychické rovnováze.
 
S počátkem každého 20ti denního uinalu, který začíná vždy Imix můžete spustit aktivity a následně během příštího období sledovat, jak se zhmotňují – cyklus znovuzrození, který mayští šamani nazývají opětovným těhotenstvím. Během tohoto období můžete sledovat realitu vztahu Energií a vazeb k vaším cílům. Určité dny v Tzolkinu mají schopnost na sebe vázat určité události, což můžete také dobře sledovat v uinalech a jejich:


počátečních znamení - IMIX
prostředních znamení - CHUEN
koncových znamení - AHAU


Symbolika Imix představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - Sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnými vodami podsvětí a vyživuje Zemi – prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná – záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.
 
Všichni narození v IMIX jsou nejblíže prvotnímu Zdroji - v tom leží jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do hlubin Imix, snadno ovlivňují kolektivní vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní - vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.
 
***
 
Jsme vděční za příležitost opět se s vámi podělit.
 
Dnes bychom chtěli, abyste byli trochu blázniví.
 
Často tvrdě pracujete a vaše cesta je někdy příliš vážná.
 
Občas je k dobré relaxaci a odpočinku přidat ještě radost.
 
Dnes bychom vás chtěli požádat kdykoliv minete zrcadlo – dělejte hlouposti.
 
To zahrnuje i reflexní plochy, jako jsou okna, či auta.
 
Udělejte bláznivý obličej, úsměv od ucha k uchu, smějte se, zpívejte, dělejte všechno, co vám pomůže dostat se z módu vážnosti.
 
Můžete být rozpačití, co si druzí budou myslet.
 
I přesto jim nabídněte, aby se k vám přidali. Řekněte jim, že dnes se bavíte a povzbuďte je, aby udělali totéž.
 
Pokud nechcete dělat takové bláznivé věci na veřejnosti, dělejte to prostě v soukromí.
 
Smějte se, buďte směšní, poskakujte, bezstarostně tančete a osvoboďte se z pout serióznosti.
 
Nechte svoji vážnost odpočívat a buďte prostě blázniví!
 
DVANÁCTÝ Tón – POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den „ zúčtování“ všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa (12) nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

sobota 14. června 2014

TZOLKIN 14.6.2014 11 AHAU kin 180

 
Ahau – Slunce – Síla Bezpodmínečné Lásky, odpuštění, Vědomí Krista
 
Jako vystřelený šíp ze zkušeného luku Ahau doprovázený bystrým zrakem Oc nabírá Buluk obrovskou rychlost a sílu jak letí ke svému cíli. Ani pozitivní ani negativní, nesoudí, neporovnává, ale přináší fascinující sílu. Co to znamená? Zaměření na dnešní den. Je tedy na vás jak povede směr dnešní Energie, záměru a účelu. Vybírejte pečlivě. Budete řídit vaši životní cestu ze vzteku, nenávisti a zloby směrem k úspěchu, osvícení a moudrosti ve vašich osobních problémech a potížích?
 
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení kolektivního vědomí a Vědomí spoluvytváření. Ahau je bezpodmínečná Láska. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
 
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněn harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.
 
***
 
Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Dnes bychom chtěli mluvit o dopravě. Je mnoho forem dopravy, které jsou v současné době k dispozici. Jak jí můžete využívat efektivně, aby fungovala a pracovala pro vás nikoliv proti životnímu prostředí?
 
Vynálezci byli desítky let inspirováni vytvářením různých způsobů dopravy a konstrukcí motorů v souladu s přírodou. Avšak vzhledem ke korporacím, zejména těch v automobilovém průmyslu a oblasti ropných polí byly tyto patenty potlačeny.
 
V současné době jsou tyto podniky nuceny padnout na kolena kvůli své chamtivosti a necitlivosti k životnímu prostředí. To je souzeno všem v jakékoliv masové výrobě, kdo nebere v úvahu nejvyšší dobro všech, že v určitém okamžiku dosáhnou pádu.
 
Existuje mnoho informací týkajících se nového typu dopravy, které máte k dispozici prostřednictvím internetu. Proč nejsou v sériové výrobě? Ony by byly, kdybyste masově naléhali, že to tak má být. Vzhledem k tomu, že automobilový průmysl sklouzne do bankrotu, zlatý okamžik nastane, když lidé začnou požadovat lepší dopravní zařízení.
 
Na osobní úrovni doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost, jak používáte váš automobil. Svojí každodenní činností ovlivňujete všechny ve společnosti. Jak často se pohybujete sem a tam, abyste vyzvedli nějaké věci, místo efektivního nakupování? Kdyby vás bylo více ochotných chodit pěšky, jezdit na kole, nebo na motocyklu, byla by menší potřeba stavět garáže a parkoviště přetěžující města. Kdybyste mnohem více používali autobusy, byl by mnohem menší provoz a méně oprav silnic. Společné využívání aut snižuje dopad na životní prostředí. Jak často jezdíte sem a tam, než obstaráte nějaké věci?
 
Mnozí řídíte velká předražená auta, která nejsou efektivní. Řídíte takový vůz, protože je to symbol společenského postavení? Pokud ano, obraťte se do sebe a revidujte váš systém přesvědčení. Myslíte, že to nemá vliv na stav silnic a přírody? Možná byste byli více prospěšní, kdybyste si byli vědomi svého vlivu, který máte ve vašem světě a využili ho jiným způsobem.
 
Lidé si často stěžují, ale nedělají změny ve svém vlastním životě. Takže se rozhodnete být součástí problému, nebo řešení? Když se podíváte na velkolepost všech – není žádný problém. Všechno je v pořádku. Jestli jste rozhodnuti žít ve fyzické sféře, ovlivňujete všechno, co se děje ve společnosti.
 
Bude vám horko, dokud vozovky a parkoviště budou zvyšovat teplotu ve městech. Budete vdechovat škodlivé látky, které mají vliv na celkové zdraví. Budete potřebovat mnoho času na nákup a údržbu svého vozu. Nemáte žádný pohyb, když řídíte a nechodíte pěšky, či nejezdíte na kole. Volba je vždy na vás.
 
Jak si přejete, aby vás svět fungoval? Rozhodnutí, které je dobré pro vás je dobré i pro vaše nejbližší. Vystupte z režimu stěžování a vstupte do světa činnosti. Váš život bude výrazně posílen a zajistíte si v každém okamžiku svého života radost.
 
JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE – osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

pátek 13. června 2014

TZOLKIN 13.6.2014 10 CAUAC kin 179

 
 
 
 
Cauac - Bouře – Síla Obnovy, regenerace, inovace

Nejvyšší vyjádření týmové práce. Kapičky mocných energií Cauac padají na zem ve velmi živém a chaotickém, přesto strukturovaném a uspořádaném tanci; orchestr spolupráce, jejíž výsledek je jedno z nejúžasnějších kouzel přírody. Tančete dnes s těmi, kteří jsou vašimi nejbližšími a nejpřirozenějšími kapkami……a buďte připraveni přijmout požehnání a nečekané odměny vaší kolektivní spolupráce.

 
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá Universální společenství nebo Nebeský domov Bohů. Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem ( vnitřní bouře, která přináší život).
 
Nativní CAUAC bývají občas v centru konfliktů (bouře), ale mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob jak směrovat svoji přecitlivělost.
 
Požádejte dnes o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
 
***
 
Děkujeme, že jste se k nám v tento den připojili. Rádi bychom vám poděkovali za úsilí, které věnujete po celou dobu svému Vzestupu. Jak zvyšujete schopnost udržet ve vašich buňkách Světlo a Lásku, ovlivňujete všechny na Zemi stejně jako ve Vesmíru. My všichni jsme Jedno a to co dělá jeden ovlivňuje všechny. Není třeba žádné učení pouze poznávání – pokud jde o celkový aspekt lidstva.
 
Dnes bychom chtěli opět mluvit na téma Láska. Není větší věc, než zažít Lásku. Mnohým z vás se nedostává schopnost milovat, takže se vracíme k tomuto tématu z různých úhlů. Dnes bychom chtěli hovořit na téma Láska a jak ovlivňuje vaše emoce.
 
Když člověk cítí Lásku, běhá po celém těle adrenalin, což způsobuje příjemné a srdečné pocity. I když můžete hluboce milovat druhého, tento pocit zmizí, jakmile se objeví hněv, nebo zranění. Láska sama se nezmenšila, ale změnily se emoce. Máme na mysli emoce, které cítíte v lineární Lásce. Na jednom konci je emoce euforie, zatímco na druhém konci je pocit nenávisti. U vás i u druhých lidí se posouvají emoce tam a zpět na úrovni této linie – to znamená, že je nemožné cítit euforii a nenávist zároveň v konkrétní situaci. Je možné mít euforické pocity k jednomu člověku, zatímco k druhému nenávistné. Takže pokud jde o jednu osobu, budete mít v každém okamžiku pouze jednu z těchto emocí pohybující se na tomto posuvném měřítku.
 
V zájmu zvýšení schopnosti milovat budete muset posunout stupnici pro každého člověka, místo, událost blíže ke středu, kde je každá emoce perfektně v rovnováze. Pak bez ohledu na to, co jiní říkají nebo dělají, budete v daném okamžiku stále vyrovnaní.
 
Jakmile se naučíte uvolnit rozsudky vůči druhým, dokážete uvolnit emoce při jakékoliv situaci. Stav odpuštění je vlastně to, co umožňuje ostatním zvolit si cestu, kterou chtějí – bez rozsudku, nebo obav. Nicméně toto neplatí pro velmi malé děti, které potřebují dohled, aby se zabránilo jejich sebepoškození zatímco se učí nové věci.
 
Každý člověk vnímá svoji realitu na základě vlastních zkušeností, očekávání a předpokladů. To je důvod, proč někteří lidé jsou svědky určité události a vyprávějí co se stalo určitým způsobem. Pokud jste kadeřník je větší pravděpodobnost, že si budete všímat vlasů, zatímco krejčí věnuje pozornost oblečení.
 
Totéž platí pro vaše emoce. Jakmile někdo pracuje se systémem přesvědčení oběti očekává, že ostatní mají špatné úmysly. Zatímco ten, kdo vychází z kódů přesvědčení důvěry neočekává, že by mu někdo ublížil. Dokážete si představit, jak složité to je s ohledem na všechny interakce každého člověka na denní bázi?
 
Oběti žijí své životy čekáním na druhé, kteří nacházejí způsob jak jim ublížit. Ti, kteří žijí z pozice důvěry žijí úplně jinak. To, co skrýváte uvnitř, projektujete ven. Lidé, kteří plní roli oběti budou reagovat jinak, než ti, kteří žijí z pozice důvěry.
 
Pokud chcete milovat druhé, je nezbytné, abyste milovali sebe jako první. Dokud neodstraníte bloky, které vás drží od dobrovolného dávání a přijímání Lásky, omezujete schopnost zvýšit svou vibrační úroveň. To zpomaluje schopnost vzestoupit a udržovat rezonanci s Matkou Zemí.
 
Jakmile změníte své kódy přesvědčení, což umožňuje proudění více Světla a Lásky do vašeho energetickém pole, můžete ovlivnit sebe i ostatní. Toto zjemnění je klíčem umožňujícím sjednocení a dovoluje vymanit se ze vzorců oddělenosti.
 
Obraťte se dovnitř a denně sledujte, jak jste na tom s vibracemi Lásky s každým člověkem, místem a zda nejste zaměřeni na lineární stupnici Lásky. Přijměte fakt, že událost, nebo tento člověk je zodpovědný za své volby a uvolněte jakoukoliv potřebu ho měnit.
 
Věřte, že vše je v pořádku. Lidé mají tendenci považovat výsledky, které jsou bolestivé za něco, čemu se musí vyhnout. Přesto většina změn a tvůrčí inspirace přichází jako důsledek prožívání bolesti. Dovolte sami sobě i ostatním zažít tyto zkušenosti.
 
Není nic špatného na tom dávat rady, nebo podporu. Ale jakmile budete očekávat, že ostatní budou následovat vaše rady – překračujete a vměšujete se do cizích záležitostí. Každá podpora, kterou dáváte druhým, by měla být bez jakéhokoliv očekávání, jinak se stáváte zdrojem manipulace.
 
Nejlepší podporou bude, když ostatním dáte vědět, že je máte rádi bez ohledu na to jaké volby udělají. Je lepší, když budete mlčet, než nabízet rady, o které nejste žádáni. Mějte na paměti, že rady přichází z vašich vlastních zážitků a proto, co je nejlepší pro vás nemusí být nejlepší pro druhé.
 
Vzdejte se potřeby, že je třeba měnit druhé, zaměřte se na sebe, na změnu svých postojů a kódů přesvědčení. Jakmile ovládnete své emoce, budete mít menší nutkání a touhu měnit druhé. Cílem je milovat dobrovolně, aniž by bylo nutné zachraňovat ostatní před tím, co si vyberou zažít.
 
Obraťte se dovnitř a pracujte na své schopnosti milovat druhé bezpodmínečně. Zpočátku, a to zejména v obtížných vztazích, to může být obtížné posunout své láskyplné city k euforickému konci. V tomto případě pracujte sami na sobě a najděte způsoby jak uvolnit potřebu měnit druhé. Někdy budete muset „ předstírat, že už se to stalo “. Pokud budete neustále promítat láskyplné myšlenky na druhé, budou negativní emoce vůči druhým ubývat.
 
Váš mozek nezná rozdíl mezi realitou a představou. Budete-li posilovat své myšlenky, aby byly pozitivní a nebudete se zabývat negativními myšlenkami, váš mozek se " pře-vzoruje " sám a nebude trvat dlouho a zjistíte jak sami přijímáte ty, s kterými jste měli v minulosti problémy.
 
Nakonec schopnost milovat vše bude volně proudit ke každému, koho potkáte. To znamená, že budete emočně v rovnováze bez ohledu na to, jestli jste s někým v křížku, protože je prostě dokážete milovat bez podmínek. To je tajemství Mistrů.
 
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

čtvrtek 12. června 2014

TZOLKIN 12.6.2014 9 ETZNAB kin 178

 
 
Etznab – Zrcadlo –Síla Pravdy, zrcadlového odrazu, rozlišení

Dnes je velký den pro proslovy, zejména pokud budete mluvit na rodinných, nebo společenských akcích, ať už je to svatba, narozeniny, zásnuby, promoční hostina, nebo pohřeb. Dokonce i když jste plachý řečník, obdržíte dnes silnou podporu srdce a povzbuzení Etznab, což vaše komunikační schopnosti zvyšuje i díky Bolon (9), který je velmi příznivý pro důležité události a příležitosti. Pokud plánujete podobnou akci s rodinou, či blízkými, dnes je dobrý den, zejména zahrnuje-li tato událost řeč a přípitek.
 
Glyf  představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality, můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy – volí vždy morální a etickou cestu.
 
Nativní Etznab mohou být často v rozporu – věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé a lékaři, pokud ve svém životě využívají svůj Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
 
 
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních - v rodině, komunitě....... Naučte se být upřímní pokud jde o peníze, sex. 
 
***
 
Vítejte v tento čas sdílení. Dnes bychom chtěli mluvit na téma zrcadla.
 
Každý člověk, se kterým se setkáte, každá zkušenost, kterou prožijete, každá myšlenka, kterou myslíte, každá rostlina, s kterou se setkáte má pro vás schopnost zrcadla. Všimli jste si někdy, jak se některým lidem daří v těžkých situacích, zatímco jiní zažijí pád? Proč tomu tak je? Je to díky vnitřní síle a moudrosti.
 
Někteří dojdou k selhání a do hluboké deprese, nebo kolem sebe šíří hněv. V určitém bodu si uvědomí, jak je jejich život smutný a zvolí si jiný postoj.
 
Každý z vás má schopnost změnit COKOLIV včetně emocí a to OKAMŽITĚ!
 
Nikdo vás nemůže udělat šťastným – jen vy můžete držet sami sebe od prožívání štěstí v každém okamžiku svého života! Vše je prostě postoj!
 
Jak změnit postoj a udržovat pozitivní nadhled ve všech situacích? Díky píli, pozorování a výběru! To je to, proč je práce se strachem a kódy přesvědčení tak důležitá!
 
Dokud neuvolníte bloky, které vás drží uzamčené v postoji nízkých energií, budete přicházet o nepřeberné množství radostných příležitostí!
 
Jakmile uvolníte všechny obavy, rozsudky a překážky, uvidíte okamžitě život z nové povznášející perspektivy.
 
Udělejte si dnes čas a formulujte svůj akční plán. Napište kroky, které je třeba provést, abyste dokázali překonat každý zvyk, který chcete změnit.
 
Udělejte první krok, není třeba nic odkládat a uvolňujte nízkovibrační energii podílející se na udržování starých vzorců myšlení – což se odráží na vašich emocích a fyzické síle.
 
Vyžaduje obrovské množství síly, abyste zůstávali v nepřirozeném a nezdravém stavu!
 
Osvoboďte se od emocionálních bloků a energie a povzbuzujte sami sebe myšlenkami plnými Lásky stejně jako naplňujte své tělo zdravými potravinami - budete mít tolik energie, že nebudete vědět co s ní dělat.
 
Zastavte se ihned, jakmile zjistíte, že vyprávíte starý příběh z minulých traumat - jednoduše energeticky předělejte scénář, který oslabuje vaši energii.
 
Přejete si vybít vaše baterie úsilím na nízké úrovni, nebo nabít vaše baterie vysokou úrovní Lásky a Vděčnosti?
 
Volba je vždy jen a jen na vás. Vybírejte moudře.
 
DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 

středa 11. června 2014

TZOLKIN 11.6.2014 8 CABAN kin 177

 
Caban – Země – Síla zaměření, spolupráce, mezilidských vztahů
 
Když jste zapojeni v jakémkoliv týmu, nebo spolupráci, ať už je to večeře s přáteli či s rodinou, nebo řešíte problémy s kolegy v práci, nebo hrajete plážový volejbal, často je to ta tichá introspektivní uzemněná mysl, co přináší perspektivy do jakékoliv situace, nebo konverzace. Příliš často je to v naší společnosti o tom, kdo mluví nejvíce, nebo nejhlasitěji, ale dejte raději na zdánlivě plachý hlas a budete překvapeni!
 
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu Země - pozemský rytmus a u člověka srdeční tep. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
 
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
 
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
 
***
 
Děkujeme za dnešní spojení s vámi. Rádi bychom vám připomněli, že vaše duchovní kořeny jsou vytvořeny z čisté Lásky. Není nic na světě, co nepochází z inspirace čisté Lásky. Víme, že je to pro mnohé z vás těžké pochopit, když se díváte kolem sebe a vidíte všechny ty zážitky ne-lásky. Chápeme, že je těžké existovat na takovém místě. Jak se rozpouští závoje zapomnění, stává se pro vás ještě těžší pobývat na Zemi. Přesto bychom vás rádi požádali o trpělivost, protože je hodně toho, co můžete udělat, abyste pomohli při změnách, které v současné době probíhají.
 
Mnoho Lightworkers přišlo na Zem v tento čas pomoci při návratu Země do jejího původního stavu. Třebaže Země byla původní v čase jejího vytvoření, ona i její obyvatelé nyní začínají vibrovat na mnohem vyšší frekvenci. To znamená, že ti, kteří lpí na nízkofrekvenčních touhách, nebudou schopni dál udržet své cíle ne-lásky. Jsou ve svém posledním stádiu obhajování svých projektů a brzy budou přesunuti jinam.
 
Vy všichni máte schopnost tlačit na ty ve vedoucích pozicích, aby provedli změny, které si na Zemi přejete. Síla je v číslech - když se spojíte mezi sebou ke společným cílům - váš hlas bude slyšet. Mnoho z vašeho průmyslu se rozpadne přes noc, když každý z vás řekne DOST! a přestane krmit monstrum. Například pojišťovnictví je samotným palivem korupce ve všech oblastech podnikání. Co si myslíte, že by se stalo, kdyby prostě masy lidí přestaly platit své pojistné? Co by se stalo, kdyby si pacienti vybírali lékaře, kteří předepisují pouze byliny? Co kdyby všichni lidé odmítli kupovat potraviny otrávené pesticidy a herbicidy? Jakmile se spojíte dohromady a budete bojkotovat odvětví, která jsou škodlivá – budou se muset tyto korporace rozpadnout, nebo okamžitě restrukturalizovat.
 
Je mnoho lidí, kteří si nejsou vědomi toxických látek, které konzumují a jejich smrtícího dopadu na tělo. V masmediálních reklamách se nachází mnoho lží. Díky počítačům a internetu může být pravda sdílena po celém světě. Stále více lidí kráčí vpřed s pravdou a mají schopnost ohnout masový marketing a oslovit všechny, kteří jsou uváděni v omyl. Součástí práce každého je, aby se tyto informace dostaly ke všem ve vašem okruhu vlivu. Možná jste jediní, kdo může ovlivňovat své rodiče, sourozence, přátele a známé. Vezměte tuto roli vážně a vzdělávejte sebe i ostatní.
 
Odcházíme dnes s nadějí, že budete o těchto slovech přemýšlet a zmocníte se vědomí, že jste důležitý Velvyslanec se schopností pomáhat druhým vytvářet svět míru a radosti.
 
Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace – Jak nahoře tak dole – Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

úterý 10. června 2014

TZOLKIN 10.6.2014 7 CIB kin 176 galaktický portál

 
Cib – Bojovník - Síla inteligence, odvahy, nezávislosti, spojení intuice s analytickým rozumem

Filozofové v dávných dobách říkávali, že se nemáme učit nové věci, jen si vzpomenout na to, co jsme vždy věděli. S dnešní závratnou rychlostí změn a pokroku se nám zdá, že bychom se měli učit nové věci, ale jakmile se je naučíme, všechno se změní a připadá nám zastaralé. Ale to není ten druh poznání, které nám předkové odkázali…..hluboko uvnitř jsme všichni nadčasové duše, které znají hluboké pravdy lidského života. Ctěte dnes svou starověkou duši.

Význam glyfu představuje moudrost. Je to světlo moudrosti, které pohlcuje tmu, konkrétně znamená vnitřní spirálu jako Universální symbol narození, smrti a znovuzrození – smrt starých vzorců myšlení a zrození moudrosti. Narození v den Cib jsou smyslní, permisivní a občas nezodpovědní, ale životem je často doprovází štěstí. Dny Cib je dobré zapálit svíčku pro zemřelé.

                                                                                     ***

Velmi nás těší trávit tento čas s vámi. Jak postupujeme v tomto roce každým dnem, je naším záměrem být tu ve službě pro vás.

Máme výhodu, že máme větší obraz toho, co se děje na Zemi a každý den se více a více z vás stává schopných dělat totéž.

Jak pokračujete vpřed na cestě sebe-posílení uvolňujete obavy, podrážděné myšlenky a návyky, které vás držely v otroctví. Můžete také oslovit své bratry a podělit se o svojí moudrost a poznání. Na Zemi je ale mnoho lidí, s kterými nemůžete komunikovat, protože se uzavřeli před duchovními vědami.

Máte možnost být Velvyslancem Lásky, protože dokážete oslovit a obohatit lidi, které my nemůžeme. Buďte vzorem pro všechny, které potkáváte. Chcete-li žít život ve světě plném krásy, klidu a hojnosti, pak žijte svůj život tímto způsobem.

Ostatní si všimnou, že chodíte s grácií a klidem uprostřed chaosu, budou vás oslovovat a hledat to, co vy už máte. Čas separace musí skončit s cílem vytvořit Nebe na Zemi. Pojďme společně oslavit naše odlišnosti a rozdíly.

Když jste v přítomnosti lidí, kteří jsou nespokojení, pokuste se přijít s konverzací, kde se rozhovory stávají řešením problémů, spíše než zůstávat ve stížnostech a jejich nízké úrovni.

Pomozte lidem věnovat pozornost jejich myšlenkám, slovům, činům i jejich emocím. Povzbuzujte je, aby si všimli rozdílu jak se cítí, když jsou zapojeni do různých aktivit, aby si vybírali ty povznášející.

Máte velký potenciál. Máte velký vliv na budoucnost Země - každým okamžikem. Je to současnost, ve které děláte rozhodnutí ovlivňující a vytvářející vaší budoucnost.


Vybírejte dobře! Bavte se! Mějte dobrou náladu!

SEDMÝ TÓN – ZRCADLO – ODHALENÍ – ROZŠÍŘENÍ. Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání.

Obraz: Mandala of Joy (c) autor Martin Zezula: harmonizační a léčivé mandaly, vysokofrekvenční obrazy   www.zezula-art.sk

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

pondělí 9. června 2014

TZOLKIN 9.6.2014 6 MEN kin 175

 
Men – Orel – Síla motivace, vůle, smyslu života a kolektivního Vědomí

Dokonce i v posvátném Tzolkinu stojí dnes trochu humoru…. dnes doslova „ Orel přistane “. Men - Orel stoupá vysoko do stratosféry, aby vám dal pronikavou jasnost a vhled do všech vašich osobních situací, vztahů, problémů a otázek. Pokud nejste zvyklí na takovou výšku, spolehněte se na čtyřnásobnou stabilizující Energii Uac (6) k přistání na pevné zemi.
 
Men znamená moudrý a v jazyce Quiché Orel. Teno glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha, je to energie bojovníka, který čelí výzvám a je soustředěný na svůj záměr. Je to jeden z nejmocnějších glyfů. Mayové věří, že si mohou přát všechno z materiální i duchovní oblasti, neboť síla ducha odpovídá síle motivace a vynikajícím dovednostem. Doslova význam je ŘÍDIT SÁM SEBE.
 
Nativní MEN mají velké záměry, velkou vášeň a vysoké ambice, zaujímají často vedoucí pracovní pozice. Vynikají ve vědecko-technickém oboru. Velkou výzvou je pro ně udržování dobrých vztahů, neboť mají sklony být pyšní.
 
V den MEN je dobré poděkovat celému Vesmíru za to, co máte a vyjádřit touhu o více prosperity. Je dobré věnovat pozornost snům, může dojít k velkému odhalení, nebo silným zážitkům. Výzva je: udržujte dobré vztahy s druhými.
 
***
 
Dnes bychom chtěli, abyste si odpočinuli. Pokud je to možné, buďte v přírodě, nebo alespoň v přítomnosti pokojových rostlin, pokud nemáte zahradu, nebo přístup do přírody.
 
Můžete strávit několik okamžiků a hladit rostlinu, nebo si sednout pod strom.
 
Soustřeďte se pouze na své dýchání.
 
Při nádechu vdechujte vůně rostlin a kyslík.
 
Při výdechu buďte vděční za živou rostlinnou továrnu, která nám všem poskytuje kyslík, který dýcháme.
 
Pokračujte v tomto cvičení, dokud se zcela neuvolníte a nemáte hřejivý pocit lásky a vděčnosti.
 
Nyní si představte někoho, s kým máte potíže, nebo někoho, s kým byste chtěli mít hlubší vztah.
 
Při nádechu si tuto osobou vizuálně přibližte, uvolňujte všechny negativní rozsudky a pocity.
 
Při výdechu pošlete láskyplné myšlenky z vašeho srdce do jejich srdce.
 
Pokračujte, dokud nepocítíte spojení nebo lásku.
 
S lidmi, se kterými máte velké potíže, může trvat několik pokusů, než se dostanete do stavu přijetí a lásky.
 
Pokračujte v této praxi několik dnů, pokud to bude třeba, můžete libovolně posílat lásku.
 
Toto je také skvělé cvičení na uvolnění negativních emocí, nebo událostí z minulosti, které byly nepříjemné.
 
Trávit čas v přírodě je velmi léčivé a doporučujeme vám vyčlenit si čas na tuto práci na denní bázi.
 
ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

neděle 8. června 2014

Prvky Tzolkinu

 
V rámci poskytování co nejširšího spektra informací o Energiích Mayského kalendáře Tzolkinu pracuji s několika zdroji – způsoby, jelikož vnímám jejich rozmanitost a vzájemnou souvztažnost jako podstatnou. Proto se názvy Denních znamení i Tónů nazývají různě. Nic to ale na popisu Zdrojových Energiích nemění – všechny systémy, které používám jsou platné. Mým záměrem je pomoci vám přiblížit co nejpodrobněji charakteristiku každého dne, abyste Sílu každodenních Energií v podobě fotonových částic, které proudí přes Slunce a působí na kompletní pozemskou biosféru a tedy i na člověka a jeho všechna 4 těla - dokázali co nejlépe pochopit a využít. Perioda Tzolkinu má 260 kinů. Podrobnější popis najdete níže, význam všech těchto prvků je popisován ve výkladech, tak jak přichází.

NÁZVY ZNAMENÍ, PEČETÍ

IMIX – ČERVENÝ DRAK    Drak
IK – BÍLÝ VÍTR     Vítr
AKBAL – MODRÁ NOC      Noc
KAN – ŽLUTÉ ZRNO      Zrno, Semeno
CHICCHAN – ČERVENÝ HAD     Had
CIMI – BÍLÁ SPOJKA       Spojka, Smrt
MANIK – MODRÁ RUKA      Ruka, Jelen
LAMAT – ŽLUTÁ HVĚZDA     Hvězda,Králík
MULUC – ČERVENÝ MĚSÍC    Měsíc
OC – BÍLÝ PES       Pes
CHUEN – MODRÁ OPICE    Opice
EB – ŽLUTÝ ČLOVĚK     Člověk, Cesta
BEN – ČERVENÝ POUTNÍK     Poutník Rákos, Kukuřice
IX – BÍLÝ MÁG    Mág, Jaguár
MEN – MODRÝ OREL   Orel
CIB – ŽLUTÝ BOJOVNÍK   Bojovník, Sup
CABAN – ČERVENÁ ZEMĚ    Země
ETZNAB – BÍLÉ ZRCADLO    Zrcadlo
CAUAC – MODRÁ BOUŘE    Bouře
AHAU – ŽLUTÉ SLUNCE     Slunce

TÓNY

1. MAGNETICKÝ - Hun
2. POLARITNÍ - Ka
3.ELEKTRICKÝ - Ox
4. NEZÁVISLÝ -Kan
5. VEDOUCÍ - Ho
6. RYTMICKÝ - Uac
7. REZONANČNÍ - Uuc
8. GALAKTICKÝ - Uaxac
9. SOLÁRNÍ - Bolon
10. PLANETÁRNÍ - Lahun
11. SPEKTRÁLNÍ - Buluk
12. KRYSTALICKÝ - Laka
13. KOSMICKÝ - Oxlaxun

TRECENY – 13ti denní Vlny

01 – 13 IMIX
14 - 26 IX
27 – 39 MANIK
40 – 52 AHAU
53 – 65 BEN
66 – 78 CIMI
79 – 91 CAUAC
92 - 104 EB
105 – 117 CHICCHAN
118 – 130 ETZNAB
131 – 143 CHUEN
144 – 156 KAN
157 – 169 CABAN

   170 – 182 OC
   183 – 195 AKBAL
   196 – 208 CIB
   209 – 221 MULUC
   222 – 234 IK
   235 - 247 MEN
   248 -260 LAMAT

13.UINALŮ

Jedná se o vertikální pilíře – sloupce. V každém sloupci je 20 Denních znamení, střídavě Uinal Světla a Uinal Temna.


GENEZE|

1-130 Geneze Draka
131-208 Geneze Opice
209-260 Geneze Měsíce

ZÁMKY

ČERVENÝ ZÁMEK 1-52
BÍLÝ ZÁMEK 53-104
MODRÝ ZÁMEK 105-156
ŽLUTÝ ZÁMEK 157-208
ZELENÝ ZÁMEK 209-260


 

neděle 8. června 2014

TZOLKIN 8.6.2014 5 IX kin 174

 
Ix – Jaguár, Mág – Síla pravomoci, poctivosti, spravedlnosti a porozumění


Jaguár ví, jak číhat než přijde rozhodující moment akce. Trpělivě čeká na svou příležitost, snímá pohyby vzduchu, listy stromů a cupitání mravenců pod nohama..…půjde-li v tichu a myslet bez mluvení, jednat bez plánů, bude sklízet své záměry dříve, než ti, kteří spěchají a dožadují se upoutání pozornosti - plody svého úsilí budou sklízet mnohem později.
 
Ix - Jaguár je symbolem vesmírných sil, Duch džungle, hor a strážce magie Země. Představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
 
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
 
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
 
***
 
Děkujeme vám, že jste v této době s námi. Nacházíme mnoho potěšení, když s vámi komunikujeme tímto způsobem. Těšíme se na den, kdy můžeme sedět vedle vás a svobodně hovořit. Chtěli bychom vyjádřit mnoho vděčnosti za všechno co děláte, aby se tento svět stal lepším místem. To začíná uvnitř a my vidíme jak mnoho jste vyčistili, abyste se stali laskavějším a jemnějším člověkem. Schopnost zvládnout věci temné povahy se odrazí také ve vaší duši.
 
Vaše duše se nikdy neztratí, jen cestuje časem a prostorem a zažívá věci, které vás zajímají nejvíce. Není třeba skrývat hanbu, nebo vinu, protože neexistuje nic, co by bylo na vaší svobodné volbě špatného. Musíte žít s výsledky svých rozhodnutí a svého jednání, ale nikdy nebudete za nic potrestáni Bohem. Přejeme si předat vám tyto znalosti ve snaze pomoci uvolnit rozsudky, které v sobě držíte. Přitom můžete také snadno uvolnit rozsudky, které držíte vůči ostatním.
 
Když žijete ze základu nesouzení, váš život je opravdu nádherný.
 
Rozsudky vás navzájem oddělují od sebe. To vytváří pocity bezcennosti, pocit „ lepší, než ty “ a kódy přesvědčení extrémně škodlivé pro bezpodmínečnou Lásku. Rozsudky pocházejí z nízkoenergetické hustoty a ztěžují dosažení vyšší vibrační úrovně Lásky a Vděčnosti. Buďte připraveni je uvolnit tím, že věnujete pozornost jak jednáte s druhými. Některé z vašich rozsudků se staly tak běžné, že je nemusíte snadno identifikovat. Způsob jak je najít znamená věnovat pozornost všem myšlenkám, které přichází, když vidíte nějakého člověka, místo, nebo událost jako lepší, nebo menší než jste vy. Pochopte, že všichni jsme Jedno a hledáme způsoby jak se se všemi ostatními spojit energeticky.
 
Toho lze nejlépe dosáhnout, když uvolníte strach, obavy a myšlenky, které mezi vámi vytváří propast. Vzdejte se potřeby mít pravdu a aby druzí byli na vaší straně. Jedná se o myšlenky, které vás udržují v oddělenosti. Pochopte, že každý má právo zvolit si své vlastní zkušenosti. Místo hledání způsobu jak se lišit, začněte hledat konverzaci, ve které najdete podobné způsoby a cesty. Žádní dva z vás nemají stejné kódy přesvědčení. Toto poznání vás uvolní od nutnosti přesvědčovat ostatní, aby následovali stejné názory a váš systém víry.
 
Přijměte rozdíly stejně, jako očekáváte, že knihovna je plná různých knih. Každý z vás je živoucí knihovnou a stejně jako každá kniha má jiný obal má i jiný příběh. Ačkoliv existuje mnoho knižních žánrů, každý příběh v tomto žánru je jedinečný. Jsou knihy, o které nemáte zájem když jste mladí a když dospíváte zjistíte, že jsou fascinující. Stejné je to i s lidmi. S některými nemůžete celý život najít společnou řeč a přesto to mohou  být hodnoty pro ostatní.
 
Doporučujeme vám dnes pozdravit všechny s úsměvem, dívejte se jim do očí. Potvrďte vzájemně svou přítomnost a hodnotu tím, že spojíte vaše srdce a pošlete láskyplné myšlenky z vašeho srdce do jejich srdce. Víte, že mají stejnou hodnotu jako vy bez ohledu na to, kterou cestou se rozhodli jít. Děkujte těm , kteří vám pomohli, nebo pomáhají druhým. Malá vděčnost pokračuje dlouhou cestou, když spolu mluvíte s upřímným srdcem. Povzbuzujte se navzájem i nadále a posilujte se spíš než přetahujte. Je mnohem lepší, když se budete pohybovat ladně při vytváření Nebe na Zemi.
 
PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
 
PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ – takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

sobota 7. června 2014

TZOLKIN 7.6.2014 4 BEN kin 173 galaktický portál

 
Ben – Poutník, Rákos – Síla svobody, překračování hranic, možností


Domov je naše hlavní škola: je to místo, kde jsme vychováváni, kde se dozvíme o životě víc, než kdekoliv jinde, kde je utvářena naše identita, chápání světa a lidských vztahů. Ale domov je také uvnitř nás – emocionální, duševní, či spirituální domov – kde pobývá jádro Bytí – kříž prolnutí všech domovů, které nás činí kompletní a rozhodně žádný z nich by nebyl úplný bez něhy, rovnováhy soucitu, odpovědnosti, praxe a životních zkušeností.
 
Přestože atributem Ben je kukuřice, nebo rákos, skutečný význam symbolu je dodnes záhadou. Tento den sestoupil Bůh z Nebe na Zemi a glyf tedy znamená příchod Boha Quetzalcoatla. Být narozen v den Ben je považováno za znamení velkého štěstí. Nativní Ben působí jako pilíře tohoto světa, jsou všemi respektováni. Den Ben je dobrý pro požehnání domova, nebo opravu domu.
 
***
 
Dnes chceme hovořit na téma Láska. V pozemské rovině je Láska hodně nepochopená. Když se člověk zamiluje do někoho jiného, je to především „ láska na první pohled “ - emoce postavené na systému přesvědčení a zkušenostech. Většina vztahů se rychle rozvíjí, ale často rychle končí zneužitím a lidé jsou více zraněni, než když se poprvé setkali. To se děje to té doby, dokud stavíte představu dokonalého partnera na chabých základech. Mnoho lidí je plno rozsudků a přesto chtějí, aby je partner bezpodmínečně miloval. Takto to nebude nikdy fungovat. Většina z nich chce partnera, který jim slíbí, že je nikdy neopustí a to obvykle proto, že trpí nezahojenými ránami, když byli opuštěni v minulosti.
 
Pokud sníte o neexistujících parametrech, které jste si nastavili, je pravděpodobné, že takové partnery nebudete přitahovat, pokud jste vy sami tyto parametry nezvládli. Energeticky stejné přitahuje stejné, proto budete přitahovat ty, kteří jsou vám energeticky podobní. To je důvod, proč se zneužívaní lidé seznamují se zneužívajícími partnery. Ten, kdo si neustále volí zneužívající partnery, žije na základě oběti. Nevědomě přitahuje ty, kteří mají potřebu zneužívat druhé. Od zneužívání se můžete oprostit, když přestanete v davu hrát roli oběti, přestanete být magnet.
 
Proto, pokud chcete vysoce kvalitní vztah naplněný opravdovou Láskou a zralými způsoby řešení problémů – budete muset vytvořit tento prostor v sobě jako první. Často se setkávají páry, které měly podobné zkušenosti v minulosti. To může být velkým lákadlem a skutečností proč se setkaly. V závislosti na minulých vztazích mají tito dva lidé zmatené pocity. Například, jestli jste měli hezký láskyplný vztah, je pravděpodobné, že se budete cítit energeticky dobře, když se spolu znovu setkáte. Pokud tam byl spor, tyto pocity se obnoví. Sdílíme tyto aspekty, abychom vás informovali, že je třeba si uvědomit, že když v této době někoho potkáte, můžete pocítit vzrušení srdce jako vzpomínku na minulý život. To, ale neznamená, že tato osoba je váš partner pro tento život. Hodně se změnilo od té doby, co jste se setkali!
 
Obecně se vztahy rozpadají, protože partneři už nemají společnou autenticitu jako zpočátku. Oba vsadili na své prvotní nejlepší chování - roli, díky které si mysleli, že přilákají druhého člověka. Nakonec se role stává velkou zátěží a každý se vrací ke svým starým návykům. Pokud tyto návyky nejsou v rámci parametrů nastavených jako vlastní pravda – výsledkem je tření. V určitém bodu je propast mezi autenticitou příliš široká pro partnerské soužití. Nebylo by mnohem lepší najít své autentické Já a zavést všechny vztahy na základě vaší plné integrity? Bylo by mnohem méně rozvodů, nechtěných dětí a úzkosti pro všechny, kteří se snaží posílit sami sebe.
 
Doporučujeme vám, abyste se podívali dovnitř a uzdravili rány, které jste nechali hnisat. Uvolněte negativní myšlenky a úsudky s tím, že každý následuje svojí vlastní cestu. Vybírejte si návyky, které jsou pro vás zdravé. Najděte si práci, která vám přináší radost. Vybírejte si přátele, milenky a milence, kteří jsou v souladu s vaším pravým Já. Mnoho osvícených Lightworkers není ve své integritě – neintegrují plně nové kódy přesvědčení do svých každodenních bojů.
 
Pokud chcete mít zdravé vztahy, musíte začít uvnitř sebe. Oprášit pavučiny negativního myšlení, vyčistit okna, aby mohlo procházet více světla a zbavit se nežádoucích návyků. Jakmile toho dosáhnete, budete samozřejmě přitahovat lidi, kteří toho také dosáhli. Mezi těmito společníky, budete mít lepší šanci najít vhodného partnera a milující přátele. Co říkáme, je pravda. Zkuste to a uvidíte!
 
ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.

pic. : thepapermulberry.blogspot.co.uk
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

pátek 6. června 2014

TZOLKIN 6.6.2014 3 EB kin 172

 
Eb – Cesta, Člověk – Síla moudrosti, zodpovědnosti, svobodné vůle
 
Všichni cestujeme po našich individuálních cestách v každém životě jen jednou. A protože čas nedává druhou šanci, je důležité vybírat informace a dělat co nejlepší volby, které jen můžete, aby se zabránilo plýtvání vzácnými okamžiky na negativní, stagnující, nebo toxické emoce a energie. Podívejte se dnes dolů daleko na obrovský horizont vaší osobní cesty, kterou Eb odkrývá a to s důvěrou, vírou a odvahou. Potřebujete odvrátit sklony k pochybování a nejistotě Ox (3).
 
Význam energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy. Eb představuje cestu života vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi – Esence života, Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
 
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
 
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.


***


Děkujeme, že jste se k nám dnes přidali při společném budování Nové Země. Mnoho z vás se probouzí a uplatňuje své talenty a dovednosti, aby pomohli vytvořit novou realitu. Mnoho lidí cítí, že se blíží Konec Časů, upadají do strachu z temnoty a zkázy. Věřte, že tato Éra je jen další cyklus, nádech. V těchto časech opouštíte amnézii a tvoříte Nebe na Zemi.
 
Je tolik práce, kterou je třeba udělat a mnoho z vás se zmítá, neví čemu věnovat čas a energii. Mnoho nepokojů se projevuje kvůli restrukturalizaci vašich infrastruktur. Ke změnám dochází na fyzické, mentální a emocionální úrovni. Někdo se cítí nesvůj plný úzkosti a zoufalství. Hodně z toho pochází z nevědomého tlachání do energetických sítí, stejně jako z postrkování vašimi Duchovními Průvodci.
 
Abyste mohli vyčistit sami sebe, musíte mít na paměti, že je velmi snadné vychýlit se z rovnováhy. Proudí to ze strachu, který je na Zemi všudypřítomný. To v krátké době přejde, jakmile se váš přechod stane stabilizovaný. Do té doby je dobré každé ráno vyčistit sami sebe od nežádoucích energií, které akumulujete během spánku. Většina z vás si není vědomá těchto masových účinků myšlenkových forem. Je velmi důležité, abyste pochopili, že se kolem vás tyto věci vyskytují a mohou vás neustále vyvádět z rovnováhy. Vědění znamená sílu!
 
Pokud máte představu o systému čaker, dělejte každý den energetickou očistu, včetně protahovacího cvičení jako je jóga. Tady není čas na chabou disciplínu. Ti z vás, kteří jste obeznámeni s těmito metodami, uděláte dobře, když je prozkoumáte a vyberete si ty známé. Mnoho informací je k dispozici online, když zadáte slova jako energie, léčení, reiki, jóga…….. Vyhledejte místní centra, kde tyto služby poskytují.
 
Cílem je, abyste dokázali být ve svém Středu ve všech situacích. Negativní myšlenkové formy, které jsou všudypřítomné v této době na Zemi, mají schopnost připojit se k jakýmkoliv negativním myšlenkovým formám ve vašem aurickém poli. Nevyřešené problémy uvnitř vás se derou na povrch a čekají, až je uzdravíte a nahradíte energií lásky a vděčnosti. To je součástí procesu probuzení a děje se to na úrovni duše.
 
Můžete cítit úzkost, nebo být nervózní, aniž byste věděli proč. To znamená, že vás vaše Vyšší Já a Průvodci postrkávají na vaší cestě a připomínají vám, že je čas začít jednat a realizovat svůj potenciál. Je čas vytvořit Rajskou Zahradu, o které jste snili. Nyní nastala doba, abyste odložili temné energie – vy, kteří jste se rozhodli vzestoupit a nahradili své myšlenky světelnými energiemi.
 
Jsme tady, abychom vám pomáhali najít mnoho radosti při komunikaci s námi. Jsme tady, abychom vám pomohli překonat husté energie které prostupují celou Zemi a převedli Zemi zpět k její původní slávě. Vy, kteří jste se rozhodli zůstat v nižší hustotě, budete stále existovat, ale na jiné úrovni. Není žádné skutečné oddělení. Postupně budete tyto věci lépe chápat, budete tomu rozumět. Mnozí z vás budou mít možnost komunikovat se svými blízkými, kteří zůstávají v hustých úrovních. Všechno je v pořádku. My všichni jsme Jedno. Nezapomeňte, že jste duchovní bytost, která si dočasně vybrala fyzickou existenci. Mějte se dobře, udělejte tento den pro sebe plný radosti a zázraků!
 
Tón TŘI – AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B, což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 

čtvrtek 5. června 2014

TZOLKIN 5.6.2014 2 CHUEN kin 171

 
 
Chuen - Opice – Síla lehkosti a humoru


Na rozdíl od všech divokých dovádění dnes Chuen ukazuje svoji velmi seriozní stranu: toto je nejpříznivější denní znamení pro uzavření manželství. Když kráčí Chuen ruku v ruce s Ka (2) – číslem duality a jin jangu, je to mimořádně příznivý den. Pokud plánujete svatbu, výročí, nebo zasnoubení – nastavte je na den Chuen/Ka. Pokud to není možné, budou v pohodě všechny dny Chuen. Pokud ve vašem životě není nikdo takový speciální – dnes je velmi příznivý den požádat, aby do vašeho života vstoupil.
 
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr – říká se – že bude vyslyšen. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
 
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších – šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a zlaté ruce, ale někdy i velké Ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
 
***
 
Dnes vám doporučujeme jít do přírody.
 
Udělejte si čas na meditaci podle předchozích Mayských Zpráv a vyberte si něco, co je ve vašem Vědomí nevyřešené.
 
Unikněte z denní zaneprázdněnosti a vyčistěte svoji mysl.
 
Vyberte problém, nebo zvyk, který chcete změnit.
 
Vypracujte akční plán a udělejte první krok ke změnám podle vašeho přání.
 
Podívejte se strachu do tváře, překonejte problémy.
 
Vyberte si každý den jeden strach, dokud nezmizí všechny překážky, které vás drží od Bytí v laskavosti a míru, být člověkem, kterým toužíte být.
 
Buďte vždy vděční za požehnání, která vám přichází do cesty, dokonce i útrapy skrývají požehnání.
 
Prokazujte lásku a soucit ostatním, buďte vzorem.
 
Milujte sami sebe plně, pak můžete energeticky stoupat na vyšší úrovně Vědomí.
 
Odcházíme dnes s nadějí, že budete mít čas jít do přírody, nebo na místo klidu a budete přemýšlet o změnách, které byste chtěli vidět ve vašem životě.
 
DRUHÝ Tón – POLARITA – Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

středa 4. června 2014

TZOLKIN 4.6.2014 1 OC kin 170

Oc – Pes - Síla Srdce, emocí, lásky, soucitu a smyslu života
 
V tento první den Treceny Oc položte základy probuzení, posilte a využijte svoji osobní autoritu pro zlepšení druhých. Energie Hun (1) je dnes obzvláště důležitá, protože ztělesňuje sílu tvoření a inspirace, bez kterých by se nápad, myšlenka, nebo záměr nestaly skutečností. Toto je Energie, kterou je třeba živit vlastní autoritu na jakékoliv úrovni, bez ohledu na oblast, kterou považujete za nejméně vhodnou, či odpovídající. Mayové prováděli obřady v každý den Hun, v této Treceně je to obzvláště důležité.
 
Dnes je dobrý den bavit se s přáteli a s rodinou.
 
Osobnosti narozené v den OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své „ smečce “. Mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. Pes často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti, včetně sexu. Výzva: neobětujte se příliš!
 
***
 
Dnes bychom chtěli mluvit o Energii Tónu JEDNA, který má různé významy včetně Začátku a Jednoty. Dnes bychom se rádi zaměřili na aspekt JEDNOTY.
 
Všichni jsme z jednoho Zdroje a všichni se v určitý čas do něj vrátíme. Existují mnozí, kteří neustále proudí dovnitř a ven z tohoto Zdroje a nikdy nepřicházejí do fyzické formy. Myriády z nás opustily na nějaký čas Zdroj. I když se zdá, že jsme odděleni - jsme stále JEDNO. Je těžké vysvětlit to slovy, ale budeme se snažit pomoci vám pochopit tuto důležitou pravdu.
 
Hodně vašich obtíží na Zemi se vztahuje k problematice oddělenosti. Ti, kteří opustili Zdroj, žijí v nespočetných Galaxiích s obrovskou škálou možností k prozkoumání. I když každý z vás opustil Zdroj, tvoří vás stále celé spektrum Zdroje – jsme všichni kompletní holografický obraz Zdroje.
 
Je mnoho bytostí z různých dimenzí existujících v široké škále možností, někteří se rozhodnou pro energetickou formu, jiní pro fyzickou podobu.
 
Mnozí na Zemi si představují dimenze jako hierarchii - podobně jako budovy s mnoha patry. Jiní je vidí jako různá místa – TADY, nebo TAM. Ani jedno není úplná pravda. Naše energie jsou spojeny a mnohokrát se vzájemně překrývají. Mají schopnost překrytí, protože různé skupiny jsou vibračně na různých úrovních. Je to podobné jako ohřev vody v hrnci – někteří pobývají v husté formě níže, zatímco zbytek nahoře tvoří páru. Jsou vytvořeny z té samé substance, ale v různých formách přitom na stejném místě. Toto je takový slabý příklad pro tak důležitý údaj, ale doufáme že chápete co se vám snažíme říci.
 
Jak vibrace Země i jejich obyvatel stoupá, mnozí budou moci vidět za Závoje. Někteří lidé nyní vidí kultury v jejichž existenci se kdysi v minulosti potulovali na Zemi, ale v jiné dimenzi. Některé z těchto skupin zůstaly na Zemi a udržují vysoké vibrace, aby docházelo k vyrovnání nižších frekvencí existujících dodnes. Často lidé vidí do jiných sfér a zachycují záblesky domorodých lidí, nebo starověkých posvátných skupin. Někdy pouze jedna duše drží energii místa. Někdy jsou to celé skupiny. Věštci v minulosti věděli, že obyvatelé Země budou procházet fází extrémně nízkých frekvencí a rozhodli se zůstat na Zemi pro udržení rovnováhy.
 
Nyní nastal čas pro ty, kteří jsou ve fyzické formě, aby si byli vědomi své role na Zemi. Je čas stát se vědomě vyrovnaným při přesouvání do dalšího stádia Bytí na Zemi. Země je v současné době ve stavu transformace a rekalibrace a její experimentální čas jít do hlubin temnoty je u konce. K dispozici je Velké Probuzení a my ve vyšších dimenzích vám pomáháme rozpomenout se na své Duchovní Já a znovu získat energii vlastní síly, které jste se vzdali, když jste se inkarnovali na Zem.
 
Není se čeho bát, jste všichni na pokraji skutečné svobody. Přesto je ale velmi mnoho práce, kterou je třeba udělat. Tato práce začíná tím, že pustíte všechny obavy a soudy, které vás drží uvázané v této nízké hustotě. Jakmile si uvědomíte svůj potenciál a obnovíte vzpomínku na spojení se všemi, dojde k velkým zázrakům a my doufáme, že začnete chápat, co se snažíme vám zde říci.
 
Je nezbytně nutné, aby si každý z vás uvědomoval, že jste z jednoho Zdroje. Jste vytvořeni ze stejného materiálu. Všichni jsme bratři a sestry, kteří se rozhodli prožít život mimo čistou Lásku. Čas žít v temnotě nyní končí. Je to čas návratu k čisté Lásce. Nesplynete plně se Zdrojem, ale budete tvořeni podobným systémem jako je Zdroj – ale ve fyzické formě.
 
Mnozí z vás se rozhodnou pro tuto možnost, zatímco jiní se rozhodli zůstat v nízké hustotě chamtivosti, korupci a ovládání. Na této volbě není nic špatného. Nicméně tam musí nastat oddělení, aby každý mohl zažívat to, co si přeje. Toto oddělení není represivní, je to volba duše. Před inkarnací na Zemi jste věděli, že tentokrát to přijde. Mnozí jsou v současné době probuzení s nutkáním udělat něco víc. Jiní se probudili a cítí tlak dělat práci, kvůli které jste sem přišli. Někteří se cítí v pasti a snaží se o poslední úsilí získat nadvládu nad ostatními. Další vnímají, jakoby se museli držet svých blízkých, protože cítí, že nastává oddělení.
 
Výsledkem je, že se tyto emoce projevují. Lidé pociťují potřebu změny. Mnozí si uvědomují, jak jsou vystaveni vládnímu vlivu a rozhodli se odtrhnout. Pravda o korupci ve firmách a institucích včetně státní správy, zdravotnictví, školství, finančních sektorech, škodlivých látkách v potravinách a lécích je již známá. Lidé se hněvají, protože lži a konspirace se stávají veřejné známé. To je nebezpečné, protože pokud nejsou emoce udržovány v rovnováze vytváří to chaos a je pak velmi obtížné, aby byl přechod do vyšších dimenzí elegantní. Můžete jít vpřed a sdílet s ostatními to, co jste se naučili.
 
Ne každý přejde do vyšší dimenze. Existuje mnoho důvodů proč tomu tak je. Nicméně všechny, jejichž vzestup nastal, šťouchají jejich Průvodci. Mnozí odolávají těmto šťouchnutím kvůli strachu z neznáma a bloků, které byly vytvořeny, což jim brání komunikaci se svými Průvodci. Tyto bloky jsou založeny na základě systému přesvědčení, z nichž mnohé pochází z náboženské víry a od rodičů. Je nezbytně nutné, aby se každý z vás podíval na tato přesvědčení a uvolnil negativní vzorce myšlení. Jedná se o bloky vašeho vlastního Vzestupu a to, co drží každého vás v oddělenosti.
 
Je třeba sjednotit a pochopit svou vlastní Jednotu s každým. Všichni pocházíte z jednoho Zdroje. I když navenek vypadáte jinak - uvnitř jste stejní. Vnější vzhled byl vytvořen vámi, když jste původně vytvářeli planety, z kterých jste přišli. Ale je překážka, když každý z vás hodnotí rozdíl. Je třeba prolomit všechny bariery separace, které vás udržují oddělené od lidí i těch z různých planet. Brzy každý z vás pozná, že mnoho lidí a mnoho zvířat pochází z různých planet. Pokud se vám nedaří řešit problémy, které máte s jinými pozemskými rasami, kulturami, či náboženstvím, jak se budete moci obejmout při setkání se svými hvězdnými bratry?
 
Vždy, když dochází k velkým změnám, je třeba týmová práce. Chcete-li organizovat jakékoliv velké úsilí – znamená to týmovou práci. Týmy pracují nejlépe, když má každý stejnou roli. Méně efektivní jsou týmy, kde je vůdce, který dohlíží na skupinu pracovníků. Chcete-li mít efektivní tým musí existovat Jednota, kde jsou si všichni rovni a hlavní změny jsou prováděny na základě konsensu, nikoliv diktátu.
 
Přemýšlejte nad těmito slovy a udělejte změny, které vás posunou blíže k Bytí v Jednotě se svými bratry. Buďte odvážní a zmocněte se svého Já s Láskou. Buďte vděční za všechno, co vám ostatní přináší. Váš život na Zemi by byl velmi obtížný, pokud by to, co považujete za samozřejmost neexistovalo. Víme, že jsme Jedno se všemi, přijímejte všechny, včetně svého Já.
 
PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ – PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
 
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Je to silná Energie, protože má co do činění s počátkem nové Treceny. Jednička také představuje myšlenku – nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří vaši budoucnost – co dnes zasejete – to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

TRECENA OC

 
Trecenium Oc
Kin 170-182
4.6.-16.6.2014
Rok – MANIK 2
Long Count 13.0.1.8.10.

OC - Vlna PSA – Síla PocitůTEĎ JE NEJLEPŠÍ ČAS UZDRAVIT PARTNERSTVÍ A ZAŽÍT LÁSKU
 
 
Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto Energií a umožnit, aby se projevila.
 
Trecena začíná číslem 1 a končí číslem 13. Čísla 6, 7, 8 představují hřeben Vlny. Hřeben může být interpretován jako silné Energie – i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku. Hřeben této Vlny: 6 MEN, 7 CIB, 8 CABAN. Orel - MEN - nám umožňuje spatřit větší perspektivu transformace i rekalibraci, která probíhá u planety i lidí. S OC osvítíme naši cestu a můžeme si být jisti, že nejsme sami a nemáme se čeho bát.
 
 OC1 - Pes – Loajalita, Statečný Ochránce, Dobrosrdečnost, Velkorysost, Věrný společník tmou.
 
Glyf OC představuje tvář psa, v mayské mytologii PES nese pochodeň a vede lidi na jejich cestě temným Podsvětím. PES symbolizuje Vedení, Loajalitu, Doprovod, Důslednost a Odhodlání. Pro Yukatánské Maye název tohoto znamení znamená doslova dveře, portál, nebo bránu - symbolizuje cestu, kterou musíme projít všichni z jednoho světa do druhého - ne jen smrtí, ale vnitřní transformací a znovuzrozením sami sebe. Takže PES jako náš společník temným Podsvětím, představuje víru a loajalitu přežívající i po smrti.
 
Carlos Barrios: The Book of Destiny - OC je strážcem fyzikálních a duchovních zákonů – tzn. pozemských zákonů, universálních zákonů a pravomoci. Je to spravedlnost a den přinášející pravdu a světlo.
 
OC symbolizuje věrnost, pořádek, přesnost, které jsou reprezentovány vesmírnými autoritami na Zemi, ať už v podobě lidí, nebo míst.
 
Starověcí Mayové byli vedeni zákony nazývanými Přírodní Zákony, které vládly jejich světu. Tyto zákony byly účelné, založené na harmonii. Takže v den OC opravovali chyby a odhalovali pravdu za účelem dosažení rovnováhy v hmotném i spirituálním smyslu, aby tak mohli dosáhnout Mír. Zdá se, že další signál, či ukazatel, který lidstvo potřebuje, je opět rezonovat s těmito přírodními zákony a dosáhnout mírové existence na planetě Zemi.
 
Využijte odvážnou Energii OC k osvětlení víry i naděje za účelem odstranění Stínů, neboli osobní tíhy. OC má schopnost proplout závojem, otevřenými branami a sílu odstranit negativní energii jednoduše silou myšlenky.
 
REZONANCE S VLNOU - PŮSOBENÍ ENERGIÍ NA OSOBNÍ ÚROVNI
 
Díky vhledu do struktury a vztahů třinácti dnů Vlny okamžitě zjistíte, z jakých úrovní Bytí k vám přijdou informace. Vaše osobní postřehy, pocity - to všechno, co se celkem „ náhodně „ objeví na cestě během 13 dnů, bude spojeno s vaším osobním vzorcem. Vaše osobní vlákno je vetkáno do celkového programu ČASU a pokud vám Mayský kalendář vyjasnil kód vaší osobní identity, vaše vlákno najde všechny roztřepené konce, aby je mohlo spojit v jeden celek. Jedním z těchto konců jste vy a váš osobní život. Na jiných koncích najdete odkaz vašich předchozích inkarnací. Je to váš vzor a jednoznačně vzor celé planety. Pokud byste je nyní nespojili, Země by byla chudší o vaší jedinečnou velikost.
 
Vzhledem k tomu, že Vlna PSA zůstává v určité rezonanci s tělem emocionálním, snadno uvidíte, že je u lidí nejvíce v nerovnováze. U většiny z vás je nedostatečně vyvinuté, proto se není čemu divit, pokud Energie PSA zjistí jakési bouřlivé, nebo vznětlivé Energie a vynese je na povrch Vědomí.
 
Podívejte se na sebe pozorně a odkryjte, co vře ve vašem Středu. Přemýšlejte, co vás nejvíce vyvádí z rovnováhy, co vám nedá pokoj a budí vás ze snu. Tělo emocionální – váš největší poklad – kreslí vaší pozemskou identitu. Tato Vlna je laser do oblastí vašeho jednání ve sféře uzdravení.
 
Dvě pozice ve Vlně Psa – Poutník a Bojovník - jsou galaktickými portály. Není nic neobvyklého, že tyto dva dny se ukazují jako nejsilnější a nejvýznamnější. Zaregistrujete je jako dva krajní směry:


VYSOKOU VNÍMAVOST – v případě vnitřní harmonie
nebo
CELKOVÝ KOLAPS - v případě disharmonie
 
BEN 4 – vyjasní vzrůstající nezávislost vašeho JÁ – odrážející se a zúročující ve spokojeném průběhu vašeho života, nebo naopak tvrdě ukáže propad do starých omezení, omylů a všech možných druhů závislostí.
 
Druhý galaktický portál – ve Dnu CIB 7 vás zalije skutečným proudem Energie plynoucí jednoduše ze Zdroje, odhalí zvláštní roli ve sféře mimosmyslového vnímání. V tento den se mohou objevit buď zvýšené obavy a neopodstatněný strach, zvýšené nároky na partnera, nebo naopak – můžete zažít pocit nepopsatelné úlevy, vnitřní nezávislosti, duchovní vazbu s životním partnerem, jakož i pocity sjednocení s inteligencí vašeho Vyššího JÁ. Teprve na této úrovni Vědomí se objeví celkově stabilizovaný pocit života BEZ STRACHU .

Přehled Vlny 4.6.-16.6

OC 1
CHUEN 2
EB 3
BEN 4 galaktický portál
IX 5
MEN 6
CIB 7 galaktický portál
CABAN 8
ETZNAB 9
CAUAC 10
AHAU 11
IMIX 12
IK 13

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

úterý 3. června 2014

TZOLKIN 3.6.2014 13 MULUC kin 169

 
 
Muluc – Měsíc – Síla Probuzení, očištění, rozpomenutí
 
Když jsou hluboké proudy vášně a záměru určující lidskou zkušenost vedeny s nejvyšší laskavostí a úmyslem, můžete dosáhnout absolutně vše, co hledáte. Přejměte dnes měkkou tekoucí vodu a bohatý vyživující oheň Muluc, provázený rozšířeným vnímáním, intuicí a duchovním vhledem Oxlahun (13), k ochlazení Caban - Vládce této Treceny a k požehnání cesty vašeho osobního pokroku, harmonie a vnitřního míru.
 
Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn. MĚSÍC dnes vytváří příležitost, jak se naučit v každé situaci udržet vnitřní mír, který potřebujete při překonávání problémů. Pamatujte, že nejlepší způsob, jak se dostat z každé složité situace není cesta kolem ní, ale skrze ní. Otočte dnešní Energie ve svůj prospěch, zůstaňte v harmonii se svým vnitřním domovem. Bez ohledu na to, jak moc na vás dnešní Energie působí, váš vnitřní domov je neproniknutelný.
 
Síla MĚSÍCE vyplavuje záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády Ega, které na základě nepochopení minulosti nám dává pocit oběti, nebo osoby ukřivděné lidmi, či osudem.
 
MULUC znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. V jazyku Quiché Znamená MULUC „ platbu “, jinými slovy karmický dluh. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, čím jste prošli a uvolnit všechno škodlivé. Přijměte pokorně všechny učební lekce. Odpusťte sobě i lidem, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte všechny emoce, snažte se vědomě zachovat rovnováhu.
 
Nativní Muluc musí být zdrženliví – jsou plní emocí, intuice, pocitů, fantazie a mají potřebu všechnu tuto svojí vnitřní hojnost ventilovat, jejich vnitřní svět je někdy více, někdy méně pod kontrolou. Jsou schopní zprostředkovat své silné emoce a představy svému publiku, což z nich často dělá slavné navzdory tomu, že je to poměrně náročný narozeninový kin vzhledem k aspektu „ tíhy “. (narození v den Muluc - Madonna, Winfrey Oprah )
 
***
 
Vítejte na dnešní skupině. Jsme ohromeni změnami mnoha z vás; změnami, které jsou výsledkem naší společné práce.
 
Opět vám připomínáme, že všechno, co potřebujete vědět, všechny znalosti a moudrost máte na dosah ruky.
 
Dívejte se na nás jako na své Pomocníky a jemné připomenutí.
 
Nepovyšujte nás nad sebe, protože všichni jsme si rovni a všichni jsme z jednoho Zdroje. Dnes bychom vás chtěli povzbudit, abyste se zaměřili na jeden úkol OCENĚNÍ.
 
Jak budete procházet dnešním dnem, dávejte pozor na vše, co se děje kolem vás a říkejte DĚKUJI. Jestli vyjadřujete Vděčnost slovně, nebo mentálně není žádný rozdíl.
 
Co je důležité cítit ve svém srdci Vděčnost a vyjádřit i spojení srdcem.
 
Když se ve vašem životě vyskytnou problémy, které jsou nepříjemné, věnujte jim chvilku pozornosti a projevte Vděčnost za tyto zkušenosti. Jsou to vaše výzvy.
 
Jakmile překonáte pohled, že jsou to překážky, jste na dobré cestě k udržení stabilní vyšší energetické frekvence.
 
LÁSKA & VDĚČNOST jsou partneři - nemohou existovat jeden bez druhého.
 
Praktikujte dávání a přijímání Vděčnosti za vše, co se ve vašem životě vyskytuje a stane se to zvykem.
 
Jděte vpřed a buďte vděční za každý okamžik, každou příležitost, s kterou se setkáváte!
 
TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s třinácti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 
 

pondělí 2. června 2014

TZOLKIN 2.6.2014 12 LAMAT kin 168 galaktický portál

 
Lamat – Hvězda - Síla harmonie, disciplíny, estetiky, řádu, pořádku a krásy
 
V této Treceně bylo všechno o používání inteligence, bystrosti, racionality a vhledu. Lamat – semínko konzistence tohoto úsilí nám dovoluje trochu uvolnění užívat si života. Neboť ne vždy při intenzivním soustředění k nám přichází ty nejlepší nápady, ale spíše v úplné relaxaci, to znamená „ všechno pustit “! Všichni o tom mluvíme, ale kdo to vlastně tak skutečně dělá?
 
Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodit se v této energii mívají zpravidla šťastný osud – ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokážou pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti, aby se vyhnuli sklonům k alkoholu a návykovým látkám.
 
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti. LAMAT je výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod – vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé.Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
 
***
 
Dnes bychom rádi mluvili na téma sdílení. Ve vaší společnosti je skutečně hodně nedorozumění, pokud jde o skutečnou povahu sdílení.
 
Často si lidé myslí, že sdílí ze srdce, ale vlastně používají své dary k manipulaci druhých.
 
Poznáte to podle toho, když sdílíte cokoliv s druhými lidmi ze srdce - nemáte žádnou touhu, nebo potřebu říci ostatním, že jste ten, kdo udělal dobrý skutek.
 
Když dáváte, aniž byste očekávali cokoliv na oplátku, pak sdílíte ze srdce. Mnohokrát se lidé domnívají, že sdílí bez očekávání, ale pak přijde čas, kdy si myslí, že by jim to měli druzí nějak oplatit, nebo vyjádřit nějaký způsob vděčnosti.
 
Sdílení ze srdce neobsahuje žádné očekávání, oceňování, či potvrzení. Dnes vám doporučujeme cvičit sdílení bez očekávání.
 
Po celý den říkejte DĚKUJI lidem, kteří udělali věci, které jste ocenili.
 
Neočekávejte žádný druh poklony na oplátku.
 
Dělejte laskavé věci pro ostatní, aniž byste očekávali jakýkoliv projev vděčnosti.
 
Pokud je to možné, dělejte tyto laskavosti, aniž byste o tom komukoliv vyprávěli.
 
Toto skvělé cvičení praktikujte, dokud se nestane vaší přirozeností.
 
Udělejte si tento den dobrodružnou výsadbou semínek Lásky!
 
DVANÁCTÝ Tón – POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den „ zúčtování“ všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

neděle 1. června 2014

TZOLKIN 1.6.2014 11 MANIK kin 167

 
 
 
 
Manik – Ruka, Jelen – Síla pokory, úcty, respektu, poctivosti


Zaměření je klíčem dne. Buluk (11) je vysoce nabitý silou a ještě zvyšuje sílu Manik, takže to vytváří výbušnou kombinaci, což vyžaduje jasný a stabilní směr. Pokud jí využijete správným způsobem, můžete dnes dosáhnout hodně, nebo postoupit na vyšší úroveň a to zejména, pokud máte k řešení osobní problémy. Ujistěte se však, že dnešní intenzitu nevyužijete k tomu, abyste se stali panovační, nebo arogantní k ostatním.
 
Glyf Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou. Manik jsou jedny z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnost kultivovat veřejné mínění. Výzva je: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. 
 
Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.
 
Dnes bychom chtěli hovořit na téma LÁSKA, která je nejvyšší vibrací. Aby bylo možné vystoupat a otevřít se širšímu pohledu, musíte chápat a zvládat skutečnou Podstatu Lásky. Existuje mnoho aspektů Lásky, jako je laskavost, soucit, respekt……ale především vděčnost. Bez vděčnosti je láska bezcenná. Láska má obousměrný charakter – dávání a přijímání. Často lidé, kteří nejsou v rovnováze neustále vyjadřují lásku jen způsobem dávání a službou druhým. V určitém bodu vyhoří, nezachovávají si dostatek energie pro své omlazení. Jiní ochotně přijímají požehnání Lásky, ale mají potíže vyjádřit Lásku druhým. Obě strany jsou mimo rovnováhu.
 
Láska ve své podstatě volně proudí jako jemné vlny celým Vesmírem. Když se dotknete Lásky, máte jen těžko popsatelný hřejivý pocit. Neexistují žádné podmínky - láska svobodně dává a přijímá. Když někdo pošle láskyplné myšlenky, druhý je obdrží v tom okamžiku. Můžete náhle cítit teplý příval energie a nevíte proč. Je velmi důležité posílat myšlenky Lásky pro celé Lidstvo. I když většina lidí si neuvědomuje co se děje, dostává se jim požehnání v každém případě.
 
Často pocity Lásky nemohou prolomit bariéry, které si lidé vybudovali kolem sebe. Z tohoto důvodu je důležité, aby byly odstraněny bahnité energie, které jsou kolem nich nahromaděny. Pochopení negativních myšlenkových forem a strachů, je jako sundat pavučinu z okna, aby mohlo proudit světlo.
 
Jakmile změníte kódy přesvědčení, které způsobují vaše oddělení, výrazně se zvýší schopnost přijímat Lásku. Když je člověk stažen do sebe, aby se zabránilo bolesti a zranění, je to jako když zavřete dveře a nemůžete svobodně přijímat Lásku. V těchto situacích je velmi obtížné udržet si radostné pocity.
 
Dokud nebudete milovat všechny bytosti, všechny události a sami sebe bez podmínek – nemůžete zvládnout BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU. I když existuje vlákno, které vás spojuje s původním Zdrojem, který je absolutně čistý, zbytek, který je na Zemi s touto skutečností zápasí.
 
Je zde stále všudypřítomná touha být milující a laskavý pro toho, kdo se chce stát lepším člověkem. I když to může být obtížné milovat viníky, jsou to vaši největší učitelé. Jakmile se je naučíte milovat , stává se mnohem snadnější milovat sebe a všechny ostatní.
 
Navrhujeme vám vybrat si jednoho člověka, kterého je velmi obtížné milovat. Může to být například historická postava jako je Adolf Hitler. Posílejte této osobě pocit Lásky, uvolňujte váš úsudek o jeho chování. Uvědomte si, že tento člověk byl stvořen ze stejného Zdroje jako vy a že jste jeho holografická část oba dva. Vezměte si dostatek času, který potřebujete k léčení Láskou druhých. Nedoufáte, že by i oni mohli odpustit vám? Přechovávání hněvu , žárlivosti, frustrace, nebo jakékoliv jiné nízkoenergetické emoce vůči druhým ovlivňuje vaší schopnost být bezpodmínečně milující.
 
Naučit se milovat druhé bez ohledu na to, co nerozhodnou udělat, je základní podmínkou, kterou musíte zvládnout, abyste plně milovali všechny. Nemusíte souhlasit s tím, co někdo říká, nebo dělá. Nicméně jim to umožňuje jejich svobodná vůle. Je těžké to zvládnout, když si myslíte, že Bůh je nespravedlivý, trestající. Možná budete muset přehodnotit své vlastní kódy přesvědčení.
 
Myslete dnes na všechny kolem vás . Usmívejte se a pošlete jim velkou dávku Lásky, bez ohledu na to jakou roli hráli ve vaší historii. Najděte požehnání ve všech událostech. Po celý den odesílejte myšlenky lásky, ctěte a buďte vděční za vaše tělo a schopnost žít v tuto dobu na Zemi. Praxí se tyto věci stanou zvykem a nahradí se tak přirozeně kódy přesvědčení rozsudků. Jděte a naplňte celý den Požehnáním, Láskou a Vděčností.
 
JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE – osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 
 
.
 
 

Červen - All Inclusive!

 
Ještě než se podíváme na přehled Energií a excelentní frekvenční posun v červnu, ve zkratce najdete něco o MK. Ráda bych vám ze srdce poděkovala za příspěvky pro podporu blogu, sdílení výkladů a za vaši každodenní tvrdou práci, kterou měníte sebe a tím i všechny kolem vás. Už víte, že všichni jsme Jedno, nikdo není více, nikdo není méně - každý z nás má k dispozici stejné možnosti - Vyšší Já, Průvodce, Intuici, každodenní výklady, osobní kalendáře. Zvykněte si hledat odpovědi na všechny otázky uvnitř sebe. 
 
Srdečně vítám i novou vlnu Probouzených. Máte k dispozici mnoho informací, pokud souzníte, listujte zpět v tomto blogu a další věci budou následovat. Připomínám, že Mayský kalendář neskončil. Vymyšlené datum konce kalendáře i konce světa 21.12.2012 nestvořilo nic jiného, než strach. Paradoxně byl tento den ve znamení krásného Zimního Slunovratu s Energií Kristovského Vědomí AHAU 4. Nikdy nebylo v plánu, aby tato kouzelná planeta byla zničena. Naopak na Zem se vrací původní vzorec Ráje, Mír, Všehohojnost, vaše osobní Vševědoucnost a Radost.
 
Tzolkin (počet dnů):
Význam a podstata tohoto kosmografu, za který vděčíme pre-klasickým Mayům, stojí na fraktálních energiích vycházejících ze Zdroje. Je to jeden z kalendářů mayské kalendářní soustavy - systém procesů fraktálních Energií založený na číslech 13 a 20. Třináct Tónů a dvacet Pečetí.
 
Číslo (Tón) - Třináct Záměrů Nejvyšší Inteligence Vesmíru - Třináct Paprsků Stvořitele Universa - Puls Galaktického Srdce
Pečeť (Denní znamení) - Dvacítka Aspektů Moudrosti Vesmíru
 
Tzolkin pracuje se dvěma systémy: Astrologický (galaktický) kalendář a Osobní kalendář  (záměr vašeho současného života).
 
Astrologický kalendář :
Každý den celé Stvoření vibruje určitou Energií a to tvoří účel celého dne, mohli bychom říct - astrologický aspekt každého dne. Když se na tyto energie naladíte, vnímáte Rezonanci se Zdrojem. Jdeme s proudem Stvořitele.
 
Osobní kalendář:
V mayské civilizaci bylo první jméno název dne, ve kterém jste se narodili. Den narození si vždy vybíráte, než se na Zem narodíte, je to součást preinkarnačního plánu – vždy máte na výběr. A proč si vybíráte určitý den? Je to úmysl toho, co tady chcete dělat. Takže všichni v mayské civilizaci věděli, proč jste se sem inkarnovali, proč jste tady a věděli to všichni kolem vás.
 
Ačkoliv není nutné měnit křestní jméno, je velmi prospěšné znát svůj inkarnační záměr a záměr vašich nejbližších. Usnadní vám to mnoho, pomůže pochopit sebe, hru, kterou jste chtěli na Zemi hrát, přijmout všechny své Stínové Vzorce a přeměnit tíhu, které říkáte karma na Lásku. 

Neexistuje ani jeden důvod, který by vám bránil otevřít srdce
Centrem každé civilizace byl kalendář. Koncept MK vychází z přirozeného pulsu Vesmíru. V této Éře se jako lidstvo k přírodnímu řádu vracíme. Gregoriánský kalendář respektuje pouze pohyb na fyzikální úrovni a naší Sluneční Soustavu. Informuje nás o velmi „ relevantních “ aspektech např., že ráno vyjde slunce a večer zapadne, že dnes je sobota a zítra pravděpodobně neděle..... Čas neexistuje, vše se děje v každém TEĎ, GK bude pokračovat dál, stejně jako budete stále používat hodinky pro orientaci, abyste věděli, že např. v pondělí v 9.00 máte obchodní schůzku. Centrálním kalendářem na Zemi se stává Mayský kalendář.
 
Jarní Rovnodennost otevřela magické období rozšiřování energií a to bude pokračovat přes Letní Slunovrat k Podzimní Rovnodennosti. Už víte, že každodenní práce obsahuje hluboké léčení strachů a emocí a že kolem nich nemůžete jen tak chodit. Vysoké frekvence nepodporují nic jiného, než PRAVDU. Budete neustále vyzýváni, abyste pustili to, co není pravda a co brání pravdě, aby mohla proudit. Proč? Aby bylo odhaleno vaše čisté skutečné Božství. Aby váš světelný koeficinet byl co nejvyšší a každá buňka se třpytila jako diamant. Za připomenutí stojí, že vaše tělo se stává krystalickým. Všechno, co stojí v cestě vaší osobní expanzi do plné Celistvosti, budete muset odložit. Taková zavazadla dál nebudete potřebovat. 
 
V tom nám hned 1.6. vychází vstříc Manik (kin 167) s otevřenou léčivou náručí a Buluk (11) s příjemnou očistnou fotonovou koupelí všech čtyř těl, (mentálního, emocionálního, fyzického, spirituálního) a protože se nacházíme v období ČTVRTÉHO ČASOVÉHO ZÁMKU ( kin 157-208) půjde především o emocionální tělo.
 
4.6. začíná Trecenium Oc tzn. pokračující emoční detoxikaci, zbavování se emoční tíhy, uzdravování vztahů na všech úrovních ( partnerské, rodinné, pracovní……). Jakmile jste psychicky silní, už nemůžete spolupracovat s lidmi, kteří vás stahují emočně dolů. Cílem je pozitivní Cíl. Být týmový hráč znamená být sám sebou! Vlna Oc - otázky Lásky. V této Vlně existuje velká pravděpodobnost setkání s vaším duchovním partnerem.
 
13.6 v Lunárním kalendáři Úplněk ve Střelci, v MK Cauac a 10 ( kin 179) – Vesmírná sprcha, kde každá kapička má své místo. Dopřejte si jí plně!
 
21.6. Letní Slunovrat! – velmi důležitý energetický Portál - v Tzolkinu Manik 5 (kin 187). Veďte sami sebe k plné síle, respektujte, ctěte, milujte sami sebe, pak bude snadné respektovat a milovat druhé! Portál: Neodpovídá-li vaše frekvence - nemůžete určitým Portálem projít. Klíčem, který otevírá dveře je SEBELÁSKA a dobrá komunikace s Vyšším Já, které vás vede jestli vstoupit, či nikoliv. Nikdy o vašich schopnostech nepochybujte.
 
17.6. Wau! Posledních 13 červnových dnů bude vládnout mystické Trecenium Akbal. V tomto období máte obrovskou podporu „ shora“ být sami sebou. Takže se uvolněte a ponořte do těhotného ticha Noci. Respektujte to, kdo jste a jací jste! Učte to i své děti, buďte jim příkladem. NAPLŇOVÁNÍ SVÉHO OSOBNÍHO POTENCIÁLU JE TA NEJTĚŽŠÍ A NEJJEDNODUŠŠÍ VĚC, KTEROU KDY BUDETE DĚLAT! 


Vy jste ti, co přinesli na Zem LÁSKU!

Mnoho Lásky Vám
Lenka Sýkorová