TZOLKIN 1.3.2014 10 MEN kin 75

 
Men – Orel – Síla vizí, kolektivního Vědomí, smyslu života, vůle jednat, motivace

Jako mnoho jiných mimořádně mocných sil přírody, tak i Men – Orel – létá sám. Ale i Orel patří ke svému vlastnímu rodu, vlastnímu druhu. Je to sounáležitost k rodině, společnosti, druhu, která inspiruje, a která nám umožňuje stoupat a usilovat o větší věci a zanechat živý odkaz pro naší rasu a planetu. Pojďme všichni usilovat nejen o naše individuální cíle a sny, ale snažit se o vyšší, hlubší a chytřejší kolektivní evoluci tak, že zkušenost lidství na této planetě může opravdu něco znamenat. Pojďme být všichni Orly.

Třináctidenní Vlna CIMI pomáhá vyrovnat průběh života, odsunout z cesty to, co se stalo reliktem minulosti a co stále ruší váš klid. DESÁTÝ Den napovídá, abyste se zbavili strachu, sami rozhodovali o svém osudu a nepodléhali zdánlivě ohrožené budoucnosti.

Vize a sny pomáhají uspořádat životní chaos. Dnes uvidíte, jak dalece jste nezávislí, to co budete dělat dnes odráží vaši velikost. Dejte pod lupu bojácný egocentrický svět a buďte nejvyšší instancí, která nevykonává cizí příkazy. Dnes se podívejte na své osobní vize, představy, perspektivy, zkontrolujte sliby, které dáváte lidem kolem vás z pohledu vyšší pravdy. Podívejte se, jestli vaše snaha a horlivost nebrání druhým v jejich vývoji. Zamyslete se, proč na sebe berete zátěž druhých.. Vzneste se dnes s Orlem vysoko a dovolte této Energii probudit vaší Duši. Dnešní výzvou je ČISTOTA MYŠLENEK A ÚMYSLŮ.

Energie - mohli bychom to chápat, jako tok informací - které každý den přichází na scénu, vám masově připomínají důkladné čištění. Jejich úkolem je prolamování blokád, probouzení paměti, každodenní připomínání, kdo jste – proč jste přišli na Zemi. Vyplavují se na povrch všechny sedimenty z podvědomí, které brání na cestě k plnému Vědomí. Nejvíce sedimentů je uloženo v těle emocionálním a mentálním. Zde leží nezpracované a uložené jako na pevném disku počítače a čekají, až je vysvobodíte.

Uzdravují se mezilidské vztahy na všech úrovních – hluboce se léčí vztahy Muž – Žena.
Být silnou osobností, to znamená udržet si svoji individualitu, ale nepovyšovat se, neprosazovat svoji „ jinakost “. Respektovat a ctít. Spolupracovat se skupinou a zůstat sám sebou.

Naše myšlenky a slova tvoří energetickou hladinu kolektivního Vědomí. Jaký je význam kolektivního Vědomí a jak se léčí kolektivní Vědomí? Především začneme od svých vlastních nechvalných příspěvků. Přestaneme naříkat na vládu, politiku, zdravotnictví, úředníky, přátele, rodinu. Negativním vyjadřováním o nich, jim dáváte vaši pozornost a nevědomě dodáváte energii. Pak se divíte, že nad vámi mají moc. 

Zamyslete se tedy, jak přistupujete k záležitostem, které zaujaly vaši pozornost. Mnohdy jsou to banální věci. Banalitami začíná šíření Stínů do kolektivního Vědomí a stejně tak banalitami začíná uzdravování.

LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie nám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a karmickou minulost a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 
 

 

TZOLKIN 28.2.2014 9 IX kin 74

 
 
Ix – Mág, Jaguár – Síla Právoplatnosti, magických schopností, poctivosti, bezčasovosti

Pokud jste těhotná, nebo si přejete otěhotnět, věnujte dnes čas posvátné meditaci vašemu nenarozenému dítěti. Pokud již děti máte, ctěte jejich nevinnost a čistotu, zacházejte s nimi s úctou, upřímně a důstojně, neboť oni ztělesňují svojí vlastní podstatu. Ix ztělesňuje životodárného ducha celého života, Bolon (9) je spojen s těhotenstvím, procesem lidského těhotenství a vývojem – jejich propletené energie představují silný a velmi příznivý den vyjádřit úctu vašim dětem – narozeným i nenarozeným.

Dnes je vaším ukazatelem SRDCE. Jen síla SRDCE vám může pomoci najít východ ze slepé uličky. Pokud „vypojíte“ SRDCE, zůstanete sami, spadnete do propasti Ega, ponesete ztráty. Ukončete vyhledávání tisíců argumentů, abyste umlčeli hlas svědomí a život ovládal strach z budoucnosti, pohodlí, iluze bezpečí a JISTOTY. Je to lidská nemoc vycházející z nevědomí, vytvářející vnitřní strach, zmatek a duchovní chaos. Dívejte se VĚDOMĚ na svůj život. Jedině tak je možné stát se nezávislým na všech obecných programech, které se od dob nevolnictví na Zemi používají. Věřte, že SUVERENITA vašeho JÁ je něco, co dřív nebo později budete muset akceptovat.

Před inkarnací jste si vybrali jaké zkušenosti chcete ve svém životě zažít – mnoho lidí si vybralo lhaní, podvádění, smutek, obětování, vraždy, nemoci, krádeže……to je třeba respektovat bez souzení – Země je škola a vy máte svobodnou vůli tzn. že se každým okamžikem rozhodujete zda reagovat a řešit záležitosti z pozice Ega, nebo Lásky. Pokud chcete změnit situaci – nemluvte o tom, ale udělejte to – ale v tom okamžiku vám život předloží zkoušku – jestli změnu skutečně chcete, nebo vás strach opět zatlačí do kouta, zůstanete v pohodlí své komfortní zóny, a dál budete hrát hru na nevolníka.To ale není podporováno v Nové Zemi.

Život neustále hází testy, výzvy, zkoušky a ptá se „ JSI SI JISTÝ, ŽE CHCEŠ ODEJÍT Z PRÁCE, ZE VZTAHU, PŘESTAT SE OBĚTOVAT, JSI SI JISTÝ, ŽE CHCEŠ DĚLAT A TVOŘIT, CO MILUJEŠ“? Každý je silnou osobností a měl by, nebo spíše musí vyzkoušet vlastní tvořivost, bez pomoci druhých. Vírou ve své přirozené dary a talenty dosáhnout nezávislosti a hojnosti.

Jakmile opustíte obavy – klapky z očí budou odstraněny a vy spatříte velký obraz krásy života. Jste dirigent v orchestru vlastního života – kdy budete konečně hrát symfonii LÁSKY? LÁSKA je nejmocnější síla Universa, jejíž skutečný význam je na Zemi velmi zkreslený. 


 
Je nezbytné probudit vnitřní potenciál, najít kořeny toho, kdo jste. Ti, kteří se budou bránit změnám se rozhodně do pekla nedostanou. Iluze Nebe a Pekla byla vytvořena pod rouškou manipulace náboženství. Zdroj nic takového nevytvořil. Budou mít příležitost své zkušenosti dál prohlubovat na odpovídajících dimenzionálních úrovních, přesně podle Universálních Zákonů. V minulých letech nebyla sluneční aktivita tak silná, je třeba vzít na vědomí, že síla fotonických částí bude stále intenzivnější a energetický podpis Země stále vyšší. Pravda nezůstane utajena a Země vzestupuje spolu s lidstvem. To je Plán Stvořitele.

                  Zklidněte mysl, soustřeďte se na SRDCE, klidně dýchejte – rozhodněte se TEĎ
   Chcete být ukotveni ve své vnitřní síle, nebo ve strachu? – obojí zároveň není možné.

DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženského universálního principu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 
 

čtvrtek 27. února 2014

TZOLKIN 27.2.2014 8 BEN kin 73

 
Ben – Poutník – Síla Svobody, prolomení hranic, možností

ÚCTA a VDĚČNOST nikdy nevyjdou z módy. Pro Maye jsou to základní hodnoty - forma, která tvoří podstatu lidských vztahů a společenství. Je smutné, že v minulých několika desetiletích vykrvácely z naší příliš zaměstnané „ moderní společnosti “ díky dlouhotrvajícímu, neústupnému, neustálému zaměření na spotřebu, okamžité uspokojení a finanční úspěch. Ale to může být změněno počínaje každým z nás. Buďte vděční za životy a osud svých blízkých, respektujte své děti , stejně jako starší a udržujte svůj vnitřní mír.

                             DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

Dnes prozkoumejte všechny hranice, které postavilo Ego, využívejte všechny možnosti a příležitosti a dejte novou formu způsobu myšlení. Dnes se katapultujte ke SVOBODĚ, ale jednejte uvážlivě, aby se spěch ke svobodě neproměnil ve fanatické revoluční jednání. Spoléhejte na sílu svých pocitů a na život se dívejte, jako na nádhernou cestu do neznáma, pak se před vámi otevře velký svět nových návrhů a svět úspěchu.

Energie Ben souvisí s místem, kde žijeme, s naším domem, či domovem. Domov je tam, kde je srdce, jak se říká……….a v den kterému vládne Ben, je to obzvláště pravda. Váš domov není fyzické místo nasáklé vámi, esencí vaší rodiny a vzpomínkami, ale je to velmi posvátné místo, kde pobývá vaše duše. Je to místo, které vychází z vaší energie – to jste vy a vždy to tak bude, bez ohledu na to, kde ve světě žijete.

Udělejte si dnes čas, sestupte do suterénu vaší duše, vyčistěte negativní vzpomínky, strach, nízké sebevědomí, nedůvěru, škodlivé návyky, pak pokračujte směrem nahoru a jak budete stoupat objevíte svobodu, sebelásku, sílu dynamiky a bezpodmínečné lásky – stanete se hrdinou.

Každý domov je třeba udržovat v čistotě, stejně tak i duši a planetu Zemi, která je domovem nás všech. Každý z nás je zodpovědný za stav pozemské zahrady – každý z nás je správcem, který je zodpovědný v jakém stavu ji zanecháme dalším pokolením. Dokážete si představit Zemi v její původní podobě? Nedotčená místa s původní florou i faunou? Křehká rovnováha této planety je desítky let v dysbalanci. Ekologická tvář je téměř zničena. Práce je hodně, je čas spojit se a sjednotit – všichni, kteří stojí v čele států se budou muset probrat z amnézie, spojit se se snílky a vizionáři, kteří ví, jak „přestavět“ tenhle svět. Takže se dnes pohybujte po Zemi jako po vlastní zahradě, protože to ona je základem pro přežití. Stejně jako pečujete doma o krásu a pořádek - postarejte se o pořádek ve vašem okolí - ctěte váš fyzický domov, váš duchovní domov a Matku Zemi, která vás šatí i živí. Žádný domov není domovem bez rovnováhy, soucitu, něhy, odpovědnosti, respektu a lásky.

1. den Treceny je energie nejslabší, téměř nezjistitelná, později zesílí a dostává mnohem větší, později maximální sílu, až ještě později narazí na břeh a jako každá vlna zde končí, aby mohla začít a růst další. Pozice 8, 9, 10 ukazují vývojový cyklus určité události ve vašem životě, zatímco to, co potřebuje uvolnit - se projeví v 11. Dnu. I když je uzdravení spojeno nejčastěji s přechodnými bolestmi, nezaměřujte se pouze na tento směr. Zkuste se podívat především na pozitivní aspekty, na kterých roste vaše životní moudrost.

Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace – Jak nahoře tak dole – Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Číslo 8 je velmi silné 4+4 rovná se celistvost. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky. Vystavila
 

středa 26. února 2014

 

 

 

 

 
 

TZOLKIN 26.2.2014 7 EB galaktický portál

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eb – Člověk, Cesta - Síla vrozené moudrosti, zodpovědnosti, nezávislosti

Stejně jako existuje mnoho cest, tak ani životní cesta není jen jedna - je mnoho konců a mnoho začátků. Vlastně je to cesta za cestou, začátek za začátkem, konec za koncem….a tak dále a tak dále …v dech beroucím orchestru životních zážitků. Užijte si a učte se naplno z každé cesty, po které jdete – od významných transatlantických plaveb, až po neplánované denní výlety; od rozsáhlých životních změn, po malá světla, která vás vedou na každém semaforu.

Silný čas pro hledání starobylé moudrosti, aby mohlo dojít k aktivaci vrozených psychických schopností. Spíš než „jít zlatou střední cestou", jděte dnes tou, kterou vám doporučí srdce,  pak vás vitální Energie EB posune nejen životem vřed, ale především po cestě nahoru - nad horizont všech omezení. Podle starověkých Mayů Eb představuje posvátnou cestu po životní spirále - stoupejte dnes sebevědomě, buďte vděční a oceňte sami sebe za všechny zkušenosti, všechny testy, zážitky, lekce, kterými jste v poslední době prošli, poděkujte všem učitelům, které jste si v pozemské škole kolem sebe postavili – jejich jedinou snahou bylo, abyste otevřeli srdce a našli vlastní sebehodnotu.

Dnešním Klíčem k řešení životních nesnází je SDÍLENÍ A VYJADŘOVÁNÍ VŠECH SVÝCH POCITŮ, jinak se spolehněte, že nastane „ užírání se zevnitř “.

Energie EB je Grálem – Zlatým rounem, alchymistickou transmutací, prubířský kámen, díky kterému se vše obyčejné a neušlechtilé mění na zlato. Je rohem hojnosti, paradoxem prázdnoty – otevřeným místem ležícím ladem připraveným k přijímání darů. EB nabízí dar Ducha počínající v bohatství Jednoty Bytí. EB připravuje průběh transformace. Musíte se stát prázdným, aby vaše touhy a přání mohly být upokojeny stékajícími dary z kalicha spirálně vibrující Galaxie. Otevřete se a přijměte všechno, co vám EB vlévá do těla. EB vás povzbuzuje k posílení a očištění vaší fyzické nádoby, aby byla připravena pro přijímání energií vyššího Ducha. Kalich vašeho JÁ bude povýšen do ušlechtilosti díky korekci v energetickém systému. Díky tomuto oživení bude uvnitř vás proveden subtilní posun a vaše Vědomí bude přetransformováno přirozeným způsobem. V tomto procesu můžete vnímat pocit vnitřní reorganizace a nového „pospojování drátků“. Vyšší centra mozku a žlázy citlivé na světlo – šišinka a hypofýza – budou zaktivovány, protože absorbují mnohem více Světla. Takováto pronikání vás přivádí do kritického bodu – na jakýsi práh – kde se na druhé straně dokončí změny na buněčné úrovni. To povzbudí samozřejmě paměť duše a rozšíří vaše pojetí o realitě. Díky rozšířenému Vědomí se začnou očišťovat vaše nervové struktury, buňky a záznam v DNA – budou subtilně sladěny do takové míry, že budete schopni vytvořit přijímací stanici pro aktivaci kosmického Vědomí.

Pronikání vyšších frekvencí a současně využití, je jako nové naprogramování biopočítače a zaktivování skrytých čipů – tj. nepoužívaných částí mozku. Je to proces využití a zaktivování vašeho Světelného Těla, které vás tvoří díky expanzi hvězdného světla uvnitř každé buňky. Toto tělo existuje mimo čas a prostor a je schopno zažít další dimenze a jiný čas, jakož i s nimi komunikovat. Je to tělo REZONANČNÍ - až ti lidé, kteří jsou ve fyzickém těle plně realizují přání světelného těla a pospojují všechny body v lidském těle – které využívají pro světelné tělo, pak překročí elektromagnetické moře, které my nazýváme Universum.

SEDMÝ TÓN – ZRCADLO – ODHALENÍ – ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo – vše se v něm odráží. SEDM je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím vás dnes SEDMÝ TÓN může obdarovat.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

úterý 25. února 2014

TZOLKIN 25.2.2014 6 CHUEN kin 71

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuen – Opice – Síla Humoru, sebepřijetí, spirituální vědy, odhalení falše

Pro mnoho z vás je život složitá osnova nekonečných úkolů a povinností, snů a přání, cílů a ambicí. Ale čím více technologií, zdrojů a nástrojů máte, tím se vám vaše životy zdají být komplikované. Chuen je tkadlec času a v multiúrovňovém Tzolkinu vám pomáhá zvládat nesčetné menu vašeho každodenního života, téměř poskočit - má tendenci zaujmout vaši pozornost. Může ovlivňovat velkou rozmanitost osnovy v tapiserii, ale to je jen záměr a disciplína zhmotnit vše do plné reality – s praktickým úmyslem, který Uuc ( 6 ) přináší. Jen trochu pozemské Chuen reorganizace - a vy máte zlato!

Chuen je tvůrčí dokonalost, inteligence, ochránce umění a ekvivalent prastaré magie světelného Bytí – MAGIE LÁSKY.

Každý přelom vyvolává mnoho napětí, vzbuzuje strach, pochybnosti a obavy, humor je skvělý způsob, jak překonat fázi změn, místo pláče se dnes raději zasmějte.
Intriky, úskoky, honění za uznáním, závislost na učitelích a Mistrech, spoléhání na druhé - to je falešný program, který vám vlastní autoritu vytvořit nepomůže. Budete-li do nekonečna naslouchat jen svému strachu, ignorovat vnitřní moudrost a utápět se v úvahách o karmě – napětí se jen těžko zmírní. Zvolněte tempo, berte život s lehkostí a snadno dojdete do cíle. Pusťte se, pusťte otěže, pusťte nutkání kontrolovat všechno kolem, pusťte všemožné druhy ochran a umožněte duši zarovnat se se srdcem. Srdce vyzařuje do prostoru nejčistší životodárnou radiální Praenergii. Je to neustálý nádech a výdech, který udržuje při životě každou Bytost a podporuje přeměnu existence.

Chuen je jeden z nejšťastnějších dnů Tzolkinu, skvělý den vyjádřit lásku vašim milovaným dětem, partnerovi, oslavovat život v celé jeho kráse. Chuen splétá vlákno reality - buďte kreativním umělcem a tvořte nový život, jaký chcete skutečně žít,  změňte design a začněte tkát novou životní tapiserii. Změnit realitu vyžaduje být vědomým tvůrcem a sdělit Vesmíru přesně, co chcete – svůj jasný záměr. Jen když začnete malovat plátno svého života barvami sebelásky, život přestane být těžký. Váš osud není neměnný, to jen záměrná manipulace 3D tvrdí, že vše je pevně dané. 


 
                       Zaměřte se na započaté úkoly, snažte se je dokončit a zůstaňte u toho pokorní. 

Chuen/ Uuc  - magický posvátný tanec. Pohyb uvnitř dimenze. Dynamika, která přináší výkon ale zároveň vnitřní stabilitu. Dotančete dnes své poslední karmické paso doble a stoupejte v posvátném ČASU k plnému probuzení v této bezprecedentní době historie planety Země a k pochopení geniálnosti Božského Plánu!

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.VystavilLenka Sýkorová  v

 

pondělí 24. února 2014

TZOLKIN 24.2.2014 5 OC kin 70

 

 
 
 
Oc – Pes – Síla Srdce, emocí, loajality

Jste součástí velkého, hlubokého a posvátného celku, kde nikdo nemůže přijít o svoji vlastní důstojnost. Nikdo nemůže zabavit vaše vlastní myšlenky, nikdo nemůže vlastnit vaše srdce, nikdo nemůže nařídit falešné zákony vaší duši. Pokud jsou mnozí z vás odpojeni od sebe, je to jen proto, že jste zapomněli, jaké je zpívat s druhými, jak naslouchat, jak mluvit bez souzení, srovnávání, falešných záměrů, nebo strachu. Nechte tyto staré obnošené vrstvy zemřít a vaše radostná mladistvá duše se vrátí zpět do vibrací života!

                             DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

Láska může proměnit bolestné rány jen pod podmínkou, že dokážete milovat. Každou změnu doprovází vnitřní odpor. Každou změnu doprovází často strach, nebo tichý smutek. Dnes místo čekání se založenýma rukama uzdravte příčiny všech bolestí a uvědomte si jejich význam. Oc v Pátém Tónu vám dnes pokládá otázku – jste loajální vůči sobě, lidem, partnerovi? Děláte to, co říkáte? Přejete lidem úspěch a dokážete jim k němu blahopřát?

Emocionální tělo je od dětství nejvíce v nerovnováze, proto jeho uzdravení může být bolestné. Život na Zemi je jednou z nejtěžších zkušeností a sloupnout všechny vrstvy iluzí je náročnou nutností. Ani jedna jediná vrstva, která není zarovnána s životem v Nové Zemi, se neudrží pod dynamikou vysokých vibrací. Není důležitý čas, lineární čas a logická mysl nejsou součástí Nové Země. Jde o sladění s proudem LÁSKY, s vaším srdcem.

Ve vesmíru existuje jeden Zákon – čemu věnujete pozornost to se stává realitou. Pokud jdete životem s radostí, tvoříte život v souladu s rytmem Božského Stvoření. Příkladem je matka a dítě v době kojení, jsou spolu ve stejném rytmu, jejich srdce bijí ve stejných intervalech – to je sladění - přirozené přizpůsobování.

Jde-li o řešení změn, tolika změn - tak je to prostě třeba dělat. Myslíte-li však myslí - je zde strach, pochybnosti a obavy. Pobývat v zóně svého srdce, je více jak důležité. Jak budete vědět, že je to intuice a ne mysl? Když jste napojeni na intuici, nemáte strach…....jedině klid a důvěru, intuice vás bez ohledu na okolnosti řídí a prostě ví….. Intuice je vaše osobní znalost - „ jistota“ - a všechny znalosti pocházejí ze Zdroje, přichází prouděním, kterým je Vědomí.

Pátý Vedoucí Tón dnes dělá solidní tlak na pozitivitu Oc. Pes je hravý, ví jak si užívat života, je spravedlivým vůdcem, trpělivou autoritou i týmovým hráčem. Prozkoumejte dnes hlubší touhy, které jste pohřbili ve snaze popřít sami sebe, prozkoumejte své léčitelské modality i smysl pro umění. Nechte v této Vlně zemřít všechno, co vám brání v sebeúctě, sebehodnotě a pravdivé vnitřní síle. Život bude neustálých chaosem, dokud vaše kroky, myšlenky a slova nebudou v souladu se SRDCEM.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 
 

v

 

pondělí 24. února 2014

TZOLKIN 24.2.2014 5 OC kin 70

 

 

neděle 2. února 2014

TZOLKIN 23.2.2014 4 MULUC galaktický portál

 

 

 

 

 

Muluc –Měsíc - Síla Probuzení,očištění, rozpomenutí

Dnes se Muluc, Nagual vody a ohně, míchá s Kan(4) - číslem, které představuje všechny čtyři elementy. To vytváří dvojitou vodní a dvojitou ohnivou energii, takže spíše než starost o přežití a běh na vrchol, které už nějaký čas trvají – ctěte a děkujte za dvojité archetypální ztělesnění vody a ohně – jednak jako prvkům posvátných elementů při rituálech a obřadech a jako základním prostředkům pro život – ať už je to čistá pitná voda, nebo déšť pro vaši zahradu, teplo pro vaření, nebo energie důležitá pro tolik našich moderních vymožeností.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

Všechno je v plném procesu vývoje, ať jste si toho vědomi, či nikoliv. Někteří se rozhodnou informace o Vzestupu ignorovat, jiní se rozhodnou je prozkoumat a dříve, nebo později integrovat do svého života. Tak jako tak, celý proces pokračuje přesně podle Universálních principů. Pokračujte svým vlastním tempem a snažte udržovat okamžik přítomnosti.

Muluc dnes zkontroluje vaše přesvědčení, sebelásku, víru a sebehodnotu. V den, kdy jste přišli na tento svět,  byl přesný kód světelné energie vlisován do vašeho spirituálního těla – proběhl kompletní download vzorců Světla, Stínu, kauzálních aspektů, vedoucí síly, Ego-programů, problémů, kterým jste se rozhodli čelit – široké pole pro získávání zkušeností v trojdimenzionální úrovni – přesná šablona – šablona, která však není neměnná.

Zeptejte se dnes sami sebe, jestli existuje něco, co vám brání, abyste byli krásní, talentovaní, šťastní, radostní, milováni…co brání projevit se vašemu Božskému Světlu? Vzdáváte se, ustupujete, snižujete před druhými, krčíte a hrajete roli oběti, aby se druzí cítili jistější, aby se nerozzlobili? Tím, že snižujete vlastní hodnotu světu ani sobě nesloužíte.

Čtvrtý Tón vám dnes pomůže ustát změny a Muluc mávnutím kouzelné hůlky očistí a důkladně odfiltruje všechna stará přesvědčení, hry Ega, staré programy a další části, které neladí s pětidimenzionálním rozměrem, kde je úcta a sebeúcta nejpřirozenější hodnotou. Buď držíte krok s energiemi a váš život příjemně plyne, občas se doladí drobnosti, anebo trpíte. Máte svobodnou vůli udělat rozhodnutí přestat trpět, přestat hrát roli oběti na všech úrovních, sundat masku, odložit kostým a být sami sebou.

Spojte se se Zdrojem hlubokých znalostí, rozpomeňte se na moudrost uvnitř vás. Mayský kalendář vám pomáhá znovu se napojit na svůj vnitřní Zdroj, stimuluje a usnadňuje přístup k pokladu, kterým je eony let vaše posvátná moudrost. Moudrost, s kterou jste na Zem kdysi přišli, ale po mnoho životů na ní zapomněli. Nechte zazářit vaše Světlo, aby vaši nejbližší viděli, že to mohou udělat také.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Vysavil

 

 

sobota 22.únor

MANDALA WORKSHOP - KOŠICE 1.3.

 

 
Znovu ožívá mnoho léčivých a starověkých věd, mezi nimi i posvátná geometrie, která má filozofický i duchovní význam a najdete ji všude v přírodě. Byla využívána ve všech starověkých civilizacích a dnes se opět stává součástí běžného života.

 
Mandala je podle posvátné geometrie forma díky níž se stává chaos harmonickou formou. Byla odnepaměti využívána v psychoterapii a arteterapii. Mandala nese energii, která během malování působí na duši malíře, ale i na pozorovatele. Proces malování je doprovázen  moudrostí, která je v obrazcích obsažena.

Přijďte si namalovat svůj vlastní harmonizační a léčivý obraz - mandalu, která bude léčit vaše aurické pole, harmonizovat domov, obnoví vnitřní sílu, sebevědomí, otevře energetické pole hojnosti, radosti, pomůže zbavit se a přeladit stará přesvědčení a programy, prohloubit, uzdravit, či přivést do života nový partnerský vztah.

Od rána do večera – den plný radosti, zábavy, relaxu, her a příjemného sdílení – nenechte si ujít příjemný zážitek. Workshop vede famózní Master Mandala – Martin Zezula, bratislavský umělec a autor mnoha set léčivých a harmonizačních obrazů, které si můžete objednat, či zakoupit . Více najdete v galerii na www.zezula-art.sk

Workshop pro děti i dospělé. Cena: 33€ 

Bližšií info a přihláška: 0905 792 514
Štúdio ESSENCE,Moyzesova 46, Košice

( na fotografie se vztahují autorská práva)
 

 

Lenka Sýkorváo

 

TZOLKIN 22.2 2014 3 LAMAT kin 68

 

 

Lamat – Hvězda - Síla harmonie, řádu a krásy

Ačkoliv Lamat je typicky příznivý den pro výsadbu nových semínek, nesourodé energie Ox (3) vrhají kamení do křišťálové studánky hojnosti a růstu. To znamená, že dnes musíte vybírat semínka pečlivě. Stále máte silné a pozitivní Energie na svojí straně, ale není zde žádná jistota, jak se den bude odvíjet – může dojít k pochybnostem, nejistotě o nějakém aspektu, akci, či myšlence, nebo můžete spustit určitý stupeň rizika. Klíčem k úspěchu je i nadále sebevědomí, síla řídit Lamat a vyhnout se na cestě váhání Ox.

Celý vesmír pracuje v harmonickém uspořádání, panuje v něm hluboký řád. Všechno v absolutní sounáležitosti neustálého cyklického pohybu. Jen když ztišíte mysl, zaposloucháte se do hlubokého vnitřního míru, můžete uslyšet moudrost předků, kterou vám v této Treceně přináší. Jen když půjdete v proudu s LÁSKOU, budete stoupat po krystalické spirále Domů.

Změňte všechny negativní myšlenkové formy, které vám brání otevřít posvátnou knihu moudrosti. Jakmile dokážete pochopit podstatu negativních myšlenkových forem, dokážete rozplést, rozmotat a odstranit vrstvu po vrstvě znepokojující hmotnou realitu a odstranit nepořádek na nejjemnějších energetických úrovních. Klíčem k úspěchu je  - když dokážete využít negativní situaci pro vyřešení problémů.

Zvýšit vibrace je nejdůležitější část Vzestupu - pro vás i pro Zemi. Existuje mnoho lidí, kteří se zaměřují na negativní události na Zemi, ať je to GMO, očkování, Monsanto, chemtrails. Jsou to vložené prvky do trojdimenzionální reality a jsou její „ přirozenou“ součástí, jakmile se zaměříte na hněv, strach, vztek, úzkost – vaše energetická matrice na nízké vibrační úrovni neprospívá ani vám ani Zemi. Položte si dnes raději otázku „ Jak mohu přispět a pomoci v tomto procesu Vzestupu?“


 
Jen když se vyladíte na vibraci štěstí, hojnosti, krásy, lásky a radosti, bude vaším životem protékat štěstí, hojnost, krása, radost, láska. Myšlenky jsou magnetem přitahujícím nepořádek, nebo zvolený osud. Změnou energetického vzorce vibrací k vám začne proudit nová práce, nový vztah, dovolená, nové místo, kde chcete žít – život bude mít jiný rozměr. Naučte se trpělivě přijímat všechny věci, které k vám přichází a cíleně se zaměřujte na všechno, co vám dává pocit nadšení a radosti. Začne kvést vaše vášeň a ze života se vytratí negativní lidé, negativní zážitky, negativní události.

Vezměte si k srdci vaši jedinečnou cestu a integrujte do svého života SVĚTLO. Vyberte si život snů a uvolněte zablokovanou víru starých přesvědčení. I když jsou dnešní Energie vysokovibrační, buďte si toho vědomi a směřujte kdykoliv během dne pozornost do Středu, kde je vaše oáza ticha, klidu a bezpečí. 

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

pátek 21. února 2014

TZOLKIN 21.2.2014 2 MANIK kin 67

 

 
Manik – Ruka – Léčivá síla, Síla pokory, úcty a sebehodnoty

Dnes vám Ka navrhne dvě možnosti, dvě volby, dvě cesty, které se rozbíhají. Před tím, než uděláte rozhodnutí pamatujte, že jedna volba nemusí vylučovat druhou, místo toho se mohou doplňovat, nebo propojovat. Konečný výsledek závisí na vůli a záměru. Mocný Manik bude provádět svá rozhodnutí prostřednictvím síly a autority, takže zvažte dnes s opatrností svá rozhodnutí, dělejte správná rozhodnutí ze správných důvodů.

Ka je polarita a polarita znamená ODDĚLENOST, ale vaší přirozeností je CELISTVOST. Takže pokud vám dnes Ka přinese dvě možnosti – budete váhat, nebo mít snahu někoho požádat o radu? Půjdete k poradci, psychoterapeutovi, stylistovi, kamarádce, partnerovi…..budete se ptát, co máte dělat, říct, napsat, kam jít, kudy jet, co nakoupit, které oblečení vybrat, co jíst, kam jet na dovolenou, jestli navázat vztah, na jaký seminář se přihlásit...?

Zjednodušte si život a spojte všechny možnosti v jednu jasnou volbu - obraťte se na vašeho osobního poradce - VYŠŠÍ JÁ. Spojte se s vaší jedinečností, vnitřní silou a pravdou, jež je určena jen vám, spojte se s vaším Vyšším Bytím a vytvořte CELEK, z něhož v každém okamžiku budete čerpat odpovědi na všechny otázky…….co máte, dělat, kudy máte jít……..atd. Dostanete odpovědi, které se týkají jen vás, nejsou určeny vašich kolegům, sousedům, přátelům - je to neustálý dialog na nejvyšší pozemské úrovni.

Vyšší Já je poradce ve všech oblastech. Navázání tohoto důvěrného vztahu vám usnadní cestu – jdete přímo rovnou – bez odbočování, bez objíždění, bez zastavování, bez hledání odpovědí mimo vás! Tato komunikace vám pomůže přemoci draka, kterým STRACH, či NEROZHODNOST.

Manik v Treceně Cimi nabízí indicie jak pečovat o tělo, jak uzdravit všechny oblasti života. Uvědomte si všechny staré vzorce, které vám brání posunout se o úroveň výš. Na místě už nejsou výmluvy, váhání, sebeobviňování, pochybnosti, snižování vlastní hodnoty

Jak půjdete postupně po spirále LÁSKY, budete vnímat lehkost, dokonalé zdraví, kondici, radost, vděčnost a úctu k sobě a všemu živému kolem. Uvolněte se. Přestaňte vyžadovat schválení zvenku a sledovat reakce druhých lidí, na to co řeknete, uděláte, napíšete – je to vaše volba, bylo to vaše rozhodnutí, vaše přání, impuls Vyššího JÁ. Cestujte dnes v komfortu jednoduchosti a přirozenosti. Být sám/sama sebou znamená vybrat si 1. třídu luxusní značky.

Zbavte se pocitu hodnotit a kontrolovat. Ukončete nutkání rozhodovat za celý svět a  za děti, které jsou přirozeně napojeny na své vnitřní Božství. Jakmile začnete naslouchat své intuici a Vyššímu Já, ukotvíte se ve své skutečné síle a poznáte to velmi jednoduše – život vám ukáže radostnou tvář, bude se vám dařit, vaše oči budou zářit, vaše tělo prospívat. Kráčejte s grácií a vzpřímenou hlavou se stabilním pocitem sebeúcty. Máte v sobě obrovskou léčivou sílu. Probuďte ji dnes, uzdravte sebe, vaši rodinu i Matku Zemi.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 
 

čtvrtek 20. února 2014

 

TRECENA CIMI

 
Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

Tato Trecena začíná CIMI 1 – VZDÁNÍ SE, ODPUŠTĚNÍ, DISCIPLÍNA, SEBEREALIZACE, ODVAHA, UMOŽŇUJE UKOTVIT SE V OKAMŽIKU PŘÍTOMNOSTI. Každá transformace nabízí další začátek – další krok do pyramidy pravdivého osudu naší duše.

Mayové oslavovali CIMI jako den TRANSFORMACE, spíš než den SMRTI,jako ŠŤASTNÝ DEN a DEN MOUDROSTI. V dřívějších dobách odkazoval den CIMI na hledání moudrosti našich předků, byla to oslava těch, kteří šli před námi a my nyní přijímáme jejich moudrost.

V lidském těle je CIMI spojena s korunní čakrou - posvátným centrem, jehož osvícením může do našeho vědomí vstoupit moudrost předků. Tento den nám tedy uděluje rodovou moudrost, která nás vede celou transformací. Je to energie transformace na všech úrovních – fyzické, buněčné, tvůrčí, duchovní a pohání nás k uvědomění všech možností v každém okamžiku Tvoření. Takže jsme nyní připraveni udělat volbu: přesunout se na úroveň, kde posloucháme plně naši intuici a moudrost předků, nebo zůstat u starých vzorců Ega a racionálního myšlení. Pokud zvolíme cestu transformace, staré vzorce už nám neslouží, jsou uvolněny a my jsme naplněni Světlem nových energií, nových vzorců, nových vibrací.

Trecena začíná číslem 1 a končí číslem 13. Čísla 6, 7, 8 představují hřeben Vlny. Hřeben může být interpretován jako silné energie – i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku.

Kanál světelných energií má hřeben v 6 CHUEN - OPICE – kreativní umělec, strážce starobylého poznání, 7 EB - CESTA - vitální Energie, která nás posouvá vpřed životem a 8 BEN – RÁKOS - následování a využívání vnitřní síly pro plnění našeho skutečného osudu.

Silný čas pro hledání starobylé moudrosti, aby mohlo dojít k aktivaci vrozených psychických schopností. Nechte vaše srdce a intuici být vedoucí silou v transformaci evoluce života. Tento zvláštní den můžete kontaktovat vaše předky pro pomoc vyléčení potenciálně smrtelných onemocnění, prevenci nehod, požádát o ochranu na cestách a pomoc najít přístup k duchovnímu poznání. Komunikace s Vyššími Bytostmi je v tento den možná, stejně jako přístup do dimenzionální brány.VYUŽIJTE TUTO TRECENU K JEMNÉMU DOLADĚNÍ VAŠÍ CESTY. 
BUĎTE VDĚČNÍ.
 PUSŤTE SE.
 NÁSLEDUJTE SVOJÍ INTUICI A SRDCE DĚLAT SPRÁVNÁ ROZHODNUTÍ VE SPRÁVNÝ ČAS.


Mandala (c)- Autor Martin Zezula  - Harmonizační a léčivé obrazy
www.zezula-art.sk
 (na fotografii se vztahují autorská práva)  

 

TZOLKIN 20.2.2014 1 CIMI kin 66

CIMI – Vlna SPOJKY – Síla Přeměny

TEĎ je nejlepší ČAS odtrhnout se od minulosti.

Vlna SPOJKY pomáhá vyrovnat průběh života, odsunout z cesty to, co se stalo reliktem minulosti a co stále ruší váš klid

Oslavujte cyklus života, smrti a znovuzrození; počátků, zavírání a znovu otevírání; nového, starého, předělaného; minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Co umírá, bude znovuzrozeno. Co je toxické, musí být vyčištěno. Co je příčinou bolesti, bude vyřešeno. Co je uvězněno, bude osvobozeno.
To jsou nekonečné cykly všeho – jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak venku – z nekonečného obrovského vesmíru vám kvantové částečky mohou, ale nemusí šeptat do ucha každý moment……

Vlna BÍLÉ SPOJKY testuje úroveň vibrací v poli vašeho života. Je zodpovědná za shodnost informací - udržuje kontrolu harmonie mezi tím, jak myslíte a co říkáte. Podívejte se na své pocity při „ náhodných “ setkání s lidmi ze strany čistoty myšlení a upřímnosti záměrů. Ne cizích, ale vašich vlastních!

Třetím Portálem v této Vlně je CABAN 12 ( v tento den bude specificky zvýšena vibrace planety ). ČERVENÁ ZEMĚ s sebou přináší mnoho informací souvisejících s Programem Uzdravení, s kterým chtě nechtě jste bezprostředně spojeni od té doby, co chodíte po Zemi. V tento den máte bezprostřední vhled do Kroniky Akáši ( kniha vtělení na Zemi). Může se mnohem více prosvětlit váš individuální vztah s CELKEM. Otevřený Portál zlepšuje schopnost rozpoznání mnoha vztahů. Z tohoto důvodu Vlna BÍLÉ SPOJKY hraje výjimečnou roli v TZOLKINU. Z jedné strany síla pomáhající vyrovnat zátěže, z druhé strany umožňuje prostřednictvím Portálu vhled do vašeho Středu a odhalí vaši roli na Zemi. DVANÁCTÝ Den je třeba se zamyslet, zda byl ve vašem bezprostředním okolí zahájen proces oddělení od minulosti, nebo se vyjasnila nějaká komplikovaná věc, nebo jestli se manifestovalo něco nového a jestli už víte, čeho se musíte pustit, abyste uskutečnili na Zemi váš Světelný Kód.

Duchovní konzervatizmus je největší překážka na cestě přeměn. Velmi často jsme přitlačeni ke zdi, abychom se zbavili něčeho starého a udělali krok vpřed. Ode dneška dobrovolně odsuňte z cesty to, co přežilo a bez bolesti pusťte minulost.
Vzdejte se síly dokonalosti. Poslouchejte v sobě tu část, která volá „ po smrti „ a transformaci. Buďte přístupní její moudrosti…

Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení od starých programů, autorit a zlozvyků. CIMI přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok směrem k novému cíli, je další z vnitřních smrtí. Energie BÍLÉ SPOJKY pracuje jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím, co nám brání žít. CIMI válčí se zápalnými ohnisky a odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života. Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM – je jedno, s čím – dejte pokyn převozníku CIMI. BÍLÁ SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.

1.MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI

Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku – začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ – čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

Přehled Vlny 20.2. – 4.3.

CIMI 1
MANIK 2
LAMAT 3
MULUC 4 galaktický portál
OC 5
CHUEN 6
EB 7 galaktický portál
BEN 8
IX 9
MEN 10
CIB 11
CABAN 12 galaktický portál
ETZNAB 13

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Mandala (c)- Autor Martin Zezula  - Harmonizační a léčivé obrazy
www.zezula-art.sk
(na fotografii se vztahují autorská práva) 


 

 

středa 19. února 2014

TZOLKIN 19.2.2014 13 CHICCHAN kin 65

Chicchan – Had - Síla Života – Síla Instinktu

Dnešní den je jedním z nejsilnějších v Tzolkinu. Oxlahun (13) – silné a mystické číslo v kalendáři proplétá své intenzivní duchovní energie se zářivým vnitřním ohněm Chicchan – hlubokým a mystickým denním znamením. Je to den, který vyživuje kundalini - vaší životní sílu proudící skrze tělo, mysl, duši. Ať vás nic neodvrátí od této posvátné společnosti: udržujte pokoru, laskavost a integritu, udržujte čistotu úmyslu, jak vyjádřit sílu této posvátné energie ve vašem životě a životě druhých lidí kolem vás.

Trecena BEN přináší SVOBODU a NEZÁVISLOST. TŘINÁCTÝ Den odhaluje, jak důležité je vaše fyzické tělo a umožňuje podívat se zblízka na neduhy a komplexy, abyste poznali jejich význam.

Každý z nás má v sobě moc cokoliv ve svém životě změnit – cokoliv, co není v rovnováze. Je to otázka odvahy a vědomého rozhodnutí.
Jaké oblasti ve vašem životě nejsou podle vašich představ? Přináší vám práce radost? Jsou vaše vztahy uspokojující? Přináší vám vaše záliby radost a zábavu? Jste spokojeni s vaší životní situací? Myslíte, že cíl, kterého se snažíte dosáhnout vám přinese pocit vzrušení? Jste fyzicky fit?

Ztište svojí mysl od vnějšího světa. Hluboký výdech- nádech – uvolněte svaly celého těla. Naplňte srdce vděčností a zaměřte se na všechna požehnání vašeho života. Tak se zvýší vibrace lásky fyzického těla a vy máte jasnější přístup k vašemu podvědomí.

Když jste nervózní, vystresovaní, deprimovaní, tělo vibruje na nižších frekvencích, je těžší jasně myslet a můžete se pohybovat po spirále dolů, soustředíte-li se na negativní otázky. Jakmile se vám tato spirála vymkne z rukou, je snadné stát se mentálně obětí. To se může stát každý den, pokud nejste bdělí. Pracujte vědomě na udržení rovnováhy např. formou meditace.

Zvolte si jednu oblast, kterou chcete změnit. Uvědomte si s čím nejste spokojeni. Co je příčinou vašeho nepokoje. Zahrňte sem všechny věci, které jsou mimo vaší kontrolu.
Teď si představte jaký by byl váš život, kdyby tyto situace nebyly přítomny ve vašem životě – dejte tomu tolik času, kolik je třeba a myslete ve velkém! Vymažte veškeré pochybnosti obavy, které do vaší mysli přicházejí!

Tímto jednoduchým cvičením můžete měnit všechno i negativní myšlení – postupně každý den se zaměřte na jednu věc. Uvědomujte si pocity a postupně se snažte najít příčiny. Často přijdete na to, co je prvotní příčinou současné situace.

Odstraňte všechny rozsudky o druhých lidech, to vám umožní uvědomit si, že každý má právo vybrat si a dělat cokoliv chce. Pokud vám vadí zvyky druhých lidí, můžete mít pocit nadřazenosti, že jste lepší - mohou to být vzorce, které vám předaly rodiče. Chování druhých lidí je zrcadlem - pravděpodobně objevíte, že se v určitých situacích chováte stejným způsobem. Máte-li děti, jsou skvělým odrazem vašeho chování. Jak děti dospívají, dejte jim volnost rozhodovat se svobodně.

Mnoho lidí má ve svém životě zapnutého autopilota – nejsou si vědomi, proč je určité věci obtěžují. Vyberte si dnes co si přejete zažít, dopřejte si svobodu vzestupu. Máte v sobě sílu uvolnit všechna pouta - koneckonců byli jste to vy, kdo si je nasadil. Převezměte zodpovědnost za váš život. BUĎTE SAMI SEBOU!

TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň- do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.

Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 

úterý 18. nora 2014ú

TZOLKIN 18.2.2014 12 KAN kin 64 galaktický portál

 

 
 
Kan – Zrno – Síla schopností

Dnes vyjádřete vděčnost za ty aspekty a prvky v životě, které jste byli schopni rozvinout, osvítit a obohatit v průběhu této Treceny; zatěžující vzory z minulosti, které jste byli schopni zlomit a nová semena, která jste mohli zasít. Ať už jste kdekoliv ve vašem životě, čerpejte z vašich životních zkušeností, podnětů vaší karmy, vhledů do vaší duše, které pohánějí pozitivní změnu, kterou chcete vidět v životě, v rodině, ve vztazích, zemi a společnosti celého světa.

Trecena BEN přináší do vašeho života SVOBODU a NEZÁVISLOST. DVANÁCTÝ Den ukazuje že pokud chcete najít smysl života, musíte nejprve uspořádat své myšlenky a využívat své schopnosti.

Dnes je den bilance všeho, co jste se za posledních jedenáct dnů rozhodli zažít, vyzkoušet, naučit, všechny znalosti, které jste získali díky vztahům, událostem, místům. Dnešní den podporuje integritu těchto zážitků, které se skládají jako skládačka vašeho života, tvoří soubor pravidel a vaši identitu – zdroj odkud čerpáte vaši vlastní sílu, moudrost a odvahu. Pokud sdílíte vaši moudrost s druhými, dávejte pozor na tenkou hranici sdílení a očekávání. Jestli očekáváte, že se vašimi radami budou druzí řídit – v cestě stojí Ego. Hledejte proč máte tak naléhavou potřebu pomáhat druhým, nebo je opravovat. Když budete druhým tlačit vaše myšlenky - je to začátek boje.

Podívejte se do přírody, viděli jste někdy květinu, která by radila druhé, jak se chránit před větrem. Jak učí matka ve zvířecí říši svá mláďata? Příkladem. Drží se na blízku a je si dobře vědoma nebezpečí. Rozhodně je nerozmazluje a nesnaží se jim bránit prožívat život. Tato společnost je po dlouhé generace vychovávána a vedena k tomu, že matky musí chránit své děti, aby nezažily žádnou bolest. To je přirozené, ale často v rodinách vyrůstají neurotické ustrašené děti, které jsou v dospělosti stále ve střehu, jsou nedůvěřivé a kolem sebe si vytvářejí ochrannou bublinu. Rozmazlování je živnou půdou nadřazenosti a nevyrovnanosti. Výsledkem je generace plná strachu. Když někdo nedodržuje předepsanou cestu, jde svojí vlastní svobodnou cestou – není považován za „normálního“.

S dětmi sdílejte své zkušenosti, až vyrostou uvědomí si případná nebezpečí a pak se plně rozhodnou, co chtějí zažít – je to touha zvolit si cestu – nechte je, aby si vybraly, aby měly své vlastní zkušenosti.

Když se rozhodnete sdílet svojí moudrost – pusťte obavy, zda vaše rady ostatní používají, to je cesta ke svobodě. Věnujte důležitou pozornost tomu, proč si myslíte, že je důležité poskytovat poradenství a jste připoutaní k výsledku? Mnohokrát lidé potřebují problémy jen ventilovat. Najděte způsob, jak se podpořit a povzbudit navzájem. Ti kteří hrají roli oběti, budou přitahování k těm, kteří nutí své rady. Tito lidé potřebují spasitele, dokud se nenaučí, že všechno mají uvnitř sebe. Zachránci jsou ti, kteří si myslí, že mají správnou odpověď na vše. Tento falešný pocit nadřazenosti vede k pádu. Když se každý naučí podporovat jeden druhého z pozice rovnováhy, bude skutečná a pravá podstata bratrství zářit. To je prostředí, kde se všichni podporují, navzájem ctí svobodné myšlení každého jedince. Do té doby bude tato společnost pokračovat v rozmazlování a vytvářet oběti a bezmocné osoby, které potřebují ostatní k tomu, aby jim řekli co mají dělat.
Skuteční Mistři pomáhají těm, kteří za nimi sami přijdou, nepotřebují publikum. Pozorně poslouchají a nabídnou pomoc, jen pokud jsou požádáni. Častokrát Mistr nenabídne nic víc, než otázku „ Co si myslíte, že by bylo nejlepší?“, to umožňuje druhým používat své vlastní schopnosti k vyřešení svých problémů. Mistrem se narodil člověk, který je schopen převzít kontrolu nad svým vlastním životem, bez ohledu na to, co si druzí myslí.

Když jste zvládli svůj život, druzí vás budou následovat. Nezáleží-li vám, jestli druzí přijmou vaši radu, jste na cestě k Mistrovství, protože nikdo jiný neovlivní to, kdo jste. Jste svým vlastním Mistrem!

DVANÁCTÝ Tón – LaKa (12) – POROZUMĚNÍ, KOMUNIKACE
Je to den „ zúčtování“ všech akcí, všech zážitků, zkušeností - skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období Den sjednocení našich vlivů a myšlenek. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pondělí 17. února 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 17.2.2014 11 AKBAL kin 63

 

 
Akbal – Noc – Síla intuice, snů, hojnosti

Pečujte o svůj vnitřní domov - srdce vaší duše. Tam je zdroj síly, jádro vašeho životního záměru. Ctěte ho a respektujte, protože je skutečně posvátné. Vy jste jediný, kdo může ochraňovat integritu vaší duše.
Dnes je dobrý den pro uzemnění, pečujte o svůj dům, domov a rodinu. Pokud máte děti, udělejte si trochu času a promluvte s nimi o posvátném semínku – potenciálu, který v sobě nosí. Řekněte jim, jak je důležité milovat a nikdy se nevzdat svých vlastních nadějí. Dítě je jako nekonečně kvetoucí rostlina - období za obdobím, vrstva po vrstvě, semínko květu a ovocný plod, a stejně jako květina, potřebuje slunce a vodu sebelásky a sebeúcty.

Dnes je skvělý den pro odpuštění, opuštění minulosti a skvělý den pro tvoření budoucnosti. Vaše budoucnost začíná TEĎ, bez ohledu na to, co jste si vybrali v minulosti. Udělejte si klidný čas a uvolněte mysl i tělo. Uvolněte svaly a soustřeďte se na svůj dech. Přemýšlejte o okolnostech svého života. Vnímejte vděčnost a požehnání za všechno, co vám přijde na mysl. Existuje něco, co byste chtěli změnit? Vyberte si jednu věc a později se vraťte k dalším.

Jaká to byla událost a jak jste v té době reagovali? Jaké další subjekty byly v této věci ještě zapojeny? Existovalo něco, co mohlo v té době věc vyřešit, nebo problému předejít? Vezměte to na vědomí a berte to jako připomínku, že příště najdete odvahu říci, co je třeba, než nechat vzniknout problém. Nikdo nemá kontrolu nad tím, co si druhý člověk myslí, nebo jak se chová. Máte kontrolu jen vy sami nad sebou.

Dnes je skvělý den uvolnit fyzickou nemoc – nemoc je vždy způsobena zapáchajícím myšlením. Je to myšlenková forma bahna, kterou si člověk do svého aurického pole přenese sám. A dalším podílem jsou toxické potraviny. Podívejte se blíže na celkové znečištění životního prostředí a aktivně začněte u sebe. Založte zahradu a naučte se pěstovat potraviny bez pesticidů a herbicidů. To je nejlepší způsob, jak trávit čas pro sebe a naučit se pečovat o Zemi.

Takže zpět. Vždy se snažte kontrolovat situaci a vyřešit problém ihned. Pokud jste schopní řešit situaci, dokážete odpustit lidem jejich přestupky. Stačí si uvědomit co dělali, byla v tu chvíli jejich nejlepší volba za daných okolností. V tu chvíli to byl jejich kód přesvědčení. Je přirozené, že každý reaguje na základě své zóny pohodlí. To je důvod, proč je tak důležité , abyste si byli vědomě vědomi kódů přesvědčení , která řídí váš život. Mnoho terapeutů doporučuje psát dopis lidem, s kterými máte nevyřešené problémy – to pomáhá vyjasnit situaci - ať už dopis pošlete, či nikoliv. Přijměte plnou zodpovědnost za to, co se přihodilo, neznamená to, že se budete vinit, ale pomůže vám to uvědomit si podíl. Obecně platí, že nevyřešené otázky jsou prožívány a používány opakovaně. Naučte se říkat příště pravdu, buďte loajální a mějte integritu, to pomůže vašim vztahům kvést.

Zamyslete se, co byste udělali v minulých situacích dnes a příště taková nenastane. To je Vzestup – naučit ovládat sami sebe. Podívejte se dnes hlouběji na určitý problém, a odpusťte druhým, odpusťte sobě. Příště budete vědět jak reagovat. Vymažte veškerou negativní energii ať už formou konverzace, nebo skrze odpuštění. Události minulé považujte za cennou zkušenost, kterou můžete sdílet s druhými, popřípadě jim pomoci a podpořit je. Máte v sobě sílu vyřešit naprosto každý problém. Jednoduše najděte odvahu a všechny situace naplňte láskou.

JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE – osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neděle 16. února 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 16.2.2014 10 IK kin 62

 

 
 
Ik – Vítr – Síla Ducha, inspirace, komunikace


Čas postarat se o tvář domova – obrazně i doslova. Lahun (10) vám pomůže pečovat o vztahy a vazby mezi členy rodiny poskytující stabilitu a spolupráci, zatímco Ik umožňuje čistit, čistit, čistit všechna nedorozumění, rozmrzelost, nebo nedávné hádky a osvěžit vztahy novými perspektivami. Lahun nám připomíná, že čas strávený s těmi, které máme rádi, je ze všeho nejcennější. 

Dnes je den nepřeberných možností, z kterých si můžete vybrat. Víte, že máte kontrolu nad svým osudem? Uvědomujete si jak důležitá jsou vaše slova, která říkáte a myšlenky, které se vlní celým Vesmírem? Má nějaká skutečnost právě teď vliv na vaše myšlenky? Myšlenky a slova ovlivňují emoce a vše projevené kolem vás. Postoupit na vyšší úroveň znamená odfiltrovat všechny vzorce myšlení, přesvědčení, očekávání,  které nejsou v souladu s vyššími frekvencemi.  Tón DESET je energie manifestace a materializace.

Je-li vaším snem získat nové přátelé, nebo se chcete přestěhovat, chcete zažít den svých snů, nebo najít partnera – dnešní Energie silně podporují materializaci všeho, čemu věnujete pozornost. Důležité je, aby se vaše touhy vyplnily, zbourat všechny zdi viny, obviňování, negativních myšlenek, obav, strachů a pocitů, že si něco nezasloužíte. Pusťte se všech obav, co si o vašich snech myslí ostatní – toto je váš život. Váš záměr musí být jasný. Zapojte všechny smysly, abyste vnímali jakoby to byla realita. Musíte cítit vůni, slyšet zvuky, vnímat doteky milované osoby, nebo látku na sedadlech vašeho nového auta – denně. Nacházejte radost ve všem co děláte i v těch nejobyčejnějších věcech, vzpomínáte na včerejší příklad? Dnes, ale i další dny, si představujte, že váš sen je již skutečnost a dávejte pozor na synchronicity!

Velmi důležitou složkou tohoto procesu je vděčnost. Buďte vděční za každý okamžik vašeho života. Snažte se najít způsoby, jak si život zjednodušit, aby byl plný radosti pro vás i vaše blízké. Nezapomeňte, že vaše myšlenky mají obrovskou sílu a mohou být škodlivější než odhazování plastů do moře! Je to velká zodpovědnost. Udržujte kontrolu nad myšlenkami a emocemi – bez ohledu na to, co se děje kolem vás. Postupně časem zjistíte, že je stále snadnější soustředit se na tvoření  života a být ve svém Středu. Místo stěžování, obviňování, nebo demonstrace za lepší změny – věnujte pozornost změnám, které můžete udělat vy sami ve svém životě a změnit tak svět na lepší místo.

Obraťte se kdykoliv na vaše průvodce a NIKDY TO NEVZDÁVEJTE – VŠECHNO JE MOŽNÉ!

LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. MATERIALIZACE. 
Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie nám pomáhají léčit strachy , všechny vztahy a karmickou minulost a zodpovědně přistupovat nejen k vašemu životu, ale životu všech bytostí. Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobota 15. února 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 15.2.2014 9 IMIX kin 61

 

 
Imix – Drak – Síla tvoření, počátku, důvěry

Když venku zuří bouře, není lepší místo, než se ohřát doma u ohně, v uklidňujícím objetí naší matky. Stejně tak můžeme najít útočiště v pohodlí našich myšlenkových vzorců a reakcí, když lidé, životní události, nebo situace atakují naše vnímání reality. Ale stejně jako musí všechny děti jednoho dne opustit bezpečí své matky, tak i my všichni musíme čelit výzvám, abychom se vyvíjeli a postupovali na cestě naší duše. Dnes je velký den psychického znovuzrození: Bolon (9) silné a pozitivní energie zjemňují dopad Imix a vedou vás k vašemu životnímu cíli.

Dnes je den nových počátků, dnes se otevírají nové dveře. Udělejte si dnes čas zamyslet se, co jste v poslední době dokončili. Může to být velký projekt, nebo rozloučení s milovaným člověkem, nebo to může být tak jednoduché, jako dokončení mytí nádobí po večeři. Jak se cítíte, když skončíte nějaký úkol, nebo událost? Jaký máte pocit z vykonané práce? Máte někdy pocity viny? Máte pocit radosti, nebo zoufalství? Věnujete každý okamžik pozornost tomu, co se právě děje? Cítíte vděčnost, když se vám podaří něco dokončit? Když jste myli nádobí a uklízeli po večeři, kde jste byli myšlenkami? Děkujete za všechna požehnání v životě?

Věnovat pozornost ukončování cyklů se může zdát triviální. Často je to jen pocit spěchu a soustředění se na další projekt. Tak se to učí i ve škole. Úkoly, termíny….den za dnem. Pokud jste něco nedokončili ve škole včas, byli jste potrestáni špatnou známkou, bez ohledu na to, jak dobrý výsledek byl. To se přenáší i do pracovního života. Termíny, termíny, termíny……..a kvalita?.....nevadí….důležitý je termín! Hlavním cílem se stal termín. Nemáte ani čas podívat se co jste vytvořili, protože jste tlačeni novými lhůtami. Není divu, že tolik lidí umírá na stres. Není divu, že nám chybí radost v životě. Nemáme ani čas přivonět si k růži, jít do přírody. Přitom příroda nás regeneruje a léčí. Najdete zde klid a rovnováhu. Podívejte se na les a přírodní divy světa. Příroda nemá žádné termíny. Semena ví, kdy mají klíčit. Listy ví, kdy mají opadat. Ptáci ví, kdy musí migrovat. Medvědi ví, kdy je čas na zimní spánek. V přírodě se můžete dozvědět mnoho – ztište se a vstupte do svého vnitřního světa. Zamyslete se, jak se stát vyrovnanější. Jak být více v souladu.

Je tedy důležité věnovat pozornost tomu, co děláte, i mytí nádobí. Je důležité kolik času věnujete práci. Je vaše práce prospěšná, nebo je jen prostředkem k dosažení cíle, který stejně nakonec nepřijde? Kolik času vám zabere příprava, cesta a nacházíte uspokojení a radost? Pokud je procento nízké, najděte si jiný způsob jak podporovat sami sebe. Mnoho lidí má strach ze změny zaměstnání, nebo práce v jiné oblasti, protože jsou závislí na odměně. Jsou závislí na tom, co od nich druzí očekávají.

Existuje mnoho lidí, kteří vystoupili ze systému, kde pracovali jako robot a finanční úspory často žádné. Jste odloučeni od svých milovaných a mnoho lidí, žije osaměle. Zapomněli jsme na smysl kmene, na sousedy. Obklopili jsme se technologií a sledujeme v domácnosti čtyři televize najednou. Proč? Přemýšlíte, kde vzít tedy peníze na hračky pro své děti, dům, nebo auto. Udělejte krok zpět a kultivujte svá přání z dětství. Čím jste chtěli být, kde jste chtěli žít, a co jste chtěli dělat? Všechny své sny jste zasunuli pod koberec. Ty sny jsou stále platné! Chcete objet zeměkouli na motocyklu, vylézt na  Mount Everest, chcete mít srub u lesa? Co vám brání ve splnění vašich snů?

Hledejte ty, kteří vystoupili z jistot a šli za svým snem. Oni vás budou podporovat, oni ví jak překonat strachy a výsměch druhých. Budete muset najít odvahu, ale výsledek stojí za to. Nejste li spokojeni – mějte odvahu změnit to.

Proč někteří lidé odpustí druhým velké prohřešky, nebo proč se lidé dokáží radovat bez ohledu na okolnosti? Protože se naučili být zodpovědní za své činy a umožňují druhým totéž. Mluvte nimi – jsou to vaši učitelé. Až budete mýt dnes nádobí, budete vědět, že všechno je možné a že štěstí a radost je opravdu dar od narození.

DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, s devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pátek 14. února 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 14.2.2014 8 AHAU kin 60

 

 
Ahau – Slunce - Síla Bezpodmínečné lásky

Obzvláště rozhodující den pro dokončení, vyřešení a uzavření. Neodcházejte z něčeho, co jste začali, nebo k čemu jste se zavázali jen proto, že jsou věci ještě těžší. Tím se učíte, kdo jste. Takže posilte své odhodlání, přitáhněte kořeny domova a rodiny, které Trecena Ben posiluje a využijte vysoce nabitou sluneční energii Ahau k posunutí vpřed a k protažení potížemi ve vašem životě.

Symbol nekonečna vypadá jako ležatá osmička. Symbol nekonečna také představuje nekonečnou zásobu hojnosti. Co vám přijde na mysl, když slyšíte, nebo čtete slovo HOJNOST? Nejspíš se objeví před vaším zrakem seznam materiálních věcí, ale dnes se zaměříme na jiné typy hojnosti a jak se ve vašem životě mohou projevit.

Když se vás někdo zeptá „ Co je nejvyšší forma hojnosti? “, co odpovíte? Zdraví, bohatství, moudrost, poznání…..Všechny tyto věci jsou formy hojnosti. Přesto jen málokdo považuje přátele, rodinu, domácí mazlíčky za projev hojnosti. Jeden z největších darů hojnosti je bezpodmínečná láska. Ve svých modlitbách hledáte způsoby jak zvýšit hojnost, ale vaše strachy a obavy tok hojnosti blokují. Mnoho moudrých sdílelo Zákon Vesmíru, který říká „ Co dáte, to dostanete “. Věříte těmto slovům uvnitř - ve vaše srdci?

Mnoho lidí trpí nízkým sebevědomím – věří, že mají co nabídnout, ale nevěří, že jsou hodni přijímat velké dary. Jejich přesvědčení vytvořilo blok přijímat dary od cizích lidí i těch, kteří je milují. Pokud se s tím ztotožňujete, dovolte si dnes koupel lásky a věřte, že jste hodni přijímat dary.

Mnoho lidí zažívá i opačný extrém, dávají až do vyčerpání a neustále odmítají přijmout laskavost od druhých, protože mají pocit, že druzí si zaslouží víc, než oni. Jiní hlásají o své štědrosti, ale pak jsou překvapeni, že nedostali nic na oplátku. První, na co byste měli myslet je důvod, proč dárek dáváte. Dárky, které nejsou od srdce, nebo jsou spojené s očekáváním, není nic jiného než podplácení.

Udělejte si malý test. Dejte dárky druhým v podobě hmotných předmětů, nějakých činů, či modliteb – bez jejich vědomí, nikomu neříkejte, co jste udělali. Věnujte pozornost tomu, jak se cítíte. Trápí vás, že vás nikdo nechválí, neděkuje vám, nebo jste naštvaní, pokud nikdo nezjistí, co jste udělali? Pokud ano, víte, že máte problém s dáváním. Pokud můžete s druhými sdílet dárky bez touhy přijímat uznání – budete vědět, že jste se naučili dávat opravdu ze srdce. Získáváte příslib hojnosti!

Už staří Mistři učili, že co dáte, to se vám vrátí. Jakou hojnost chcete? Zdraví, bohatství, moudrost, pak sdílejte dary zdraví, bohatství, moudrosti. Pokud je to láska, radost, laskavost, sdílejte lásku, radost, laskavost. Pokud jsou to hmotné věci, sdílejte hmotné věci. To je zákon Vesmíru – Co zasejete - to sklidíte. Nebo si myslíte, že když zasejete semínko rajčete, vyroste mrkev?

Uvolněte všechny emoce, které vám způsobují očekávat něco na oplátku. Uvolněte všechny příčiny a myšlenky, které vás oddělují od čisté lásky a dobré vůle. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno – to nejsou jen planá slova, ale tajná chodba k neuvěřitelnému poznání moudrosti. Tento svět byl stvořen jako dokonalý projev hojnosti – bez omezení! Uvolněte okovy a vychutnejte si svobodu. Dveře jsou odemčené, stačí jen projít a požádat o spravedlivé dědictví.

OSMÝ TÓN – SPRAVEDLNOST, VYROVNÁNÍ,VYVÁŽENOST
Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti – JAK NAHOŘE, TAK DOLE. Číslo 8 je velmi silné 4+4 rovná se celistvost. Podle Mayských učitelů znamená číslo 8 vlákno života, neboli životní spirálu.
Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čtvrtek 13. února 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 13.2.2014 7 CAUAC kin 59

 

 
Cauac – Bouře – Síla obnovy, regenerace, inovace

Často je to uprostřed bouře, kdy najdete vnitřní klid, vhled, nebo inspiraci, kterou hledáte ……bouře smývá všechno, ale i příčiny. Díky schopnosti Uuc (7) vidíte věci ze všech úhlů a díky Cauac - čistící masivní síle, dostane dnes vaše duše silnou očistu. Všechno, čeho jste se dřív drželi se odplaví : všechny vrstvy sebeklamu, nejistoty, strachu, veškeré nečistoty, špína viny a hanby, a všechny toxiny ostatních jedů. Dopad není jednoduchý, zejména pokud máte vytvořených hodně vrstev, může to trvat několik kol Tzolkinu, ale věřte Energii a její očistné práci – vyjdete naprosto čistí!

Existuje mnoho zkreslených informací o procesu Vzestupu. Proces Vzestupu je pohyb směrem k pochopení bezpodmínečné lásky a soucitu. Každým okamžikem vašeho života. Je mnoho lidí, kteří se horečně zaměřují na dosažení cíle DOKONALOSTI, pokud je toto vaše cesta pravděpodobně přijdete o mnoho těch, kteří jdou vedle vás, nebo s vámi. Není žádný spěch, kromě toho, který si ukládáte vy sami na sebe. Naučte se relaxovat a chopte se příležitosti naučit se milovat všechno – každého člověka, květinu, zvíře, událost, která vyžaduje vaši pozornost. Během dne narazíte na mnoho zkušeností, jak si bezpodmínečnou lásku procvičovat.

Čištění jednoduše znamená čištění. Co všechno potřebuje čistit? Vaše tělo potřebuje koupel.  Lidská kůže je navržena tak, aby absorbovala všechny živiny ze slunečního záření a ze Země. Když zlepšíte jídelníček, vaše tělo bude příjemně vonět i bez umělých vůní. Pokud cítíte únavu dejte si koupel bez používání toxinů. Pijte hodně vody – tělo se čistí, buňky se obnovují.

Dalším čištěním je čištění myšlenek. Věnujte pozornost svým myšlenkám, pocitům – máte sílu očistit své tělo, mysl i duši.

Nezapomínejme na čištění psychické. Mnohokrát jsou to slova, co znečišťuje energetické pole a vytváří nemoc – emoce a slova spouští nemoc. Např. se vám nelíbí vaše práce, je těžší a těžší být veselý – na nevědomé úrovni si začnete stěžovat, na vědomé úrovni budete tvořit záměry a rozhodovat se jak to změnit. Budete-li stále negativně přemýšlet o práci, bude pro vás těžší a těžší ráno vstát….budete unavení a nemocní. Budete-li se držet kódů přesvědčení , že vám zaměstnavatel neplatí dost, že máte hrozné spolupracovníky……jak se má váš život změnit? Kolik zbytečných svárů, ego-jednání je mezi lidmi.

Duchovní pomocníci, kteří vás obklopují nemají fyzické tělo, ale jste to vy, kdo jim pomáhá zažít pozemskou zkušenost. A velmi rádi vám pomohou vystoupit ze zóny pohodlí. Abyste našli uspokojivé zaměstnaní podívejte se na vaši víru - určuje budoucnost. Podívejte se na důvod proč zůstáváte – je to pocit bezpečí, výhody? Osvoboďte se a zvolte si kariéru, kde se budete usmívat, budete mít radost. Nerozhodujte se pro práci, kterou vám doporučuje rodina, partner, přátelé, rodiče – kteří vám tvrdí, že toto je pro vás to pravé. Jděte pomalu po stopách, které vás zavedou k vysněné práci – každý krok má svůj význam, synchronicity, „náhody“. OČEKÁVEJTE ZÁZRAKY!

Myšlenky jsou vlákno, které tká vaši budoucnost. Tím ovlivňujete i život na Zemi. Každý z nás je zodpovědný jak bude vypadat svět. Mnozí učinili nezbytné kroky k očištění sebe a sdílí své zkušenosti. Celý svět se koupe ve světle čištění – to je skutečný Vzestup. Není to cíl, ale cesta – změňte způsob přemýšlení o sobě a jděte za svými sny, které v tuto chvíli pociťujete už jako skutečnou realitu, velké sny jsou pro vás k dispozici každý den, každou hodinu, každou minutu – HOJNOST MÁTE ZAPSANOU V DNA!

Tón SEDMÝ dnes vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abychom se nedostali do zápasů či extrémů.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

středa 12. února 2014
 

 

TZOLKIN 12.2.2014 6 ETZNAB kin 58 galaktický portál

 

 
Etznab – Zrcadlo – Síla zrcadlového odrazu, rozlišení, pravdy

Ať už se trápíte vy, nebo vaši milovaní, ať už je to psychicky, fyzicky, nebo emocionálně, dnešní Energie vám dávají silný stabilní základ pro zajištění a zabezpečení péče. Přesto to ale neznamená, že bychom měli hýčkat, nebo rozmazlovat ty, kteří potřebují naši pomoc, protože Etznab nás učí říkat slova, která jak se říká - pravda někdy bolí. Nakonec je to někdy věc, která může skutečně vyřešit problém, nebo obtíže : přímou neskrývanou pravdou. Pokud budete mít jistotu svého vlastního vnitřního stabilního jádra, pak budete schopni ustát pravdu. Buďte majákem stability pro vás a vaši rodinu.

Náš život je jako zrcadlový sál v zábavném domě. Kamkoliv se podíváte, všude jste vy. Někdy se vám odrazy líbí, jindy jsou groteskní. Někdy se budete smát, někdy budete chtít odejít. Před zrcadlem můžete stát, nebo sedět jak jen chcete blízko. Sundejte si brýle, klidně dýchejte a odpočívejte….

.....dívejte se sami sobě do očí. Podívejte se hluboko, velmi hluboko. Snažte se neuhýbat. Zeptejte se sami sebe „ Kdo jsem? “ …..a poslouchejte odpovědi, které uslyšíte v hlavě. Možná uslyšíte mnoho odpovědí. Můžete slyšet jmenuji se, jsem rodič, jsem unavený, jsem smutný, jsem Boží dítě…….to se váš vnitřní hlas spojil s vámi. Na jedné úrovni se spojíte s mozkem, na jiné úrovni to bude hlas vašeho Vědomí. Pokud začnete slyšet rozsáhlejší popis, který se vám může zdát divný, je pravděpodobné, že jste se naladili na vaše Vyšší Já, neberte zpočátku vše doslova………..postupně se naučíte rozpoznat, jestli jde o myšlenky vašeho těla, nebo vašeho Vyššího Já, nebo které vychází z tlachající mysli. Soustřeďte se na myšlenky, při kterých se cítíte nepříjemně a sledujte, kde ve se ve vašem těle vytváří napětí – blok. Je to krk, dolní část zad, nebo břicho? Bolavá místa i nepříjemné myšlenky obalte láskou, nebo použijte knihu od Louise Hay – Uzdrav své tělo, kde najdete popis, kde se přesně v těle ukládají specifické myšlenkové vzorce.

Všechny konkrétní události, potíže, emoce, hluboké rány, pocity oběti vyžadují léčení. Strachy, hněv, nenávist se zobrazují v těle jako nemoc. Až se budete dívat hluboko, buďte jen pozorovatel, abyste necítili negativní emoce znovu – nicméně je třeba je propustit. Nahraďte vědomě všechny bolestné pocity. Existuje mnoho cvičení, které vám pomohou odpustit sobě i ostatním. Změňte způsob myšlení tak, abyste dosáhli vyšších vibrací. Naprogramujte podvědomí pozitivními afirmacemi. Při léčení stále usilujte o nejvyšší emoce lásky a vděčnosti. Přijde čas, kdy budete vnímat energetický posun, nebo budete vědět, že je problém vyřešen. Můžete rozpustit rakovinu i jiné nemoci, které byly uzamčeny ve vašem aurickém poli. Pohybujte se při léčení svým vlastním tempem.

Jak se pohybujeme v kalendáři Tzolkinu, každý den se sloupne vrstva, která vám brání prožívat Nebe na Zemi. Vždy požádejte duchovní bytosti a průvodce o pomoc.

ŠESTÝ TÓN - PROUD – TOK
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility, střed každé Vlny.Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Ve starověké mayské mytologii je číslo ŠEST nazýváno Nejvyšší Obloha, nebo také Axis Mundi – Osa, nebo Střed Světa.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


 


 


 

úterý 11. února 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 11.2.2014 5 CABAN kin 57

 

 
Caban – Země – Síla Záměru, spolupráce, souznění


Věnujte dnes vaše mentální schopnosti domovu, vašim návrhům designu interiéru, dovednostem, smyslu pro styl a organizačním schopnostem. Ukliďte nepořádek, dejte pryč  nádobí,  uspořádejte nábytek, zorganizujte jednotlivé věci v zásuvkách a ve skříních. Přemýšlejte, jak vést domácnost a zjistěte, jestli existuje nějaký efektivnější a  účinnější  prostor pro zlepšení, abyste měli více osobního času. Ale ujistěte se, že to všechno pro vaší rodinu musí být jednoduché a jasné. Váš domov by měl nejen vypadat jako domov, ale měli byste se tam cítit jako doma. 

Dnes je dobrý den udělat dlouhou procházku a vstoupit do kontaktu s přírodou, která vám přináší inspiraci a dává pocit odpočinku. Dnes nikdo nenaruší váš klid ani vy nevytvářejte zmatek v životě druhých. Nedělejte ukvapená rozhodnutí – konfliktnost už nepatří do vašeho života.

Stejně jako existují na Zemi lidé, kteří pracují se světelnými, nebo temnými energiemi, tak existují i mimozemské civilizace, které v minulosti udělaly jiná rozhodnutí, než sloužit LÁSCE. Z pozice bezpodmínečné lásky není třeba nic posuzovat, nikoho vinit pro jakou stranu se rozhodl. Je však třeba si uvědomit, že ani mezi lidmi, ani mezi našimi bratry z jiných civilizací není žádný spasitel - zachránce – ve Vesmíru neexistuje nikdo takový.

Co je třeba se naučit –  ROZLIŠOVAT a dělat správná ROZHODNUTÍ každý den. Může se vám stát, že někteří lidé budou chtít udělat rozhodnutí za vás – některá mohou být dobrá, některá ne. Žijeme ve světě polarity, kde existuje nesčetné množství dobrých, či škodlivých rozhodnutí. Vždy buďte obezřetní, nikoho nevyvyšujte nad Boha – nikoho z lidské, ani mimozemské civilizace.

Jak rozeznáte kdo je kdo – kdo mluví pravdu? Není to nic těžkého propojte se se svým srdcem a obraťte se na vaše Vyšší Já. Držte záměr, nebo myšlenku v mysli a přejte si rozeznat souvislosti, každý má přístup k Vyššímu Já – na různých úrovních. Můžete navázat spojení mezi vaším Vyšším Já s Vyšším Já jiné osoby. Vždy propojte záměr se srdcem. Jakmile se naučíte rozvinout toto spojení – dokážete velmi lehce rozlišit pravdu. Odpověď je vždy ano, nebo ne, a díky pocitům těla rozeznáte odpověď. ( pocity míru, husí kůže, pocity tepla). Používejte to v běžném životě a často. Cílem je zjistit úmysly každého s kým přijdete do přímého či nepřímého kontaktu. Pravda vždy vyjde najevo! Než někoho požádáte o léčení, či o radu obraťte se na intuici a Vyšší Já. Život se stane jednodušší v souladu s vaším nejvyšším dobrem.

Výzva pro dnešní den: Chcete-li se udržet v jednotě Bytí a s životním plánem – buďte flexibilní a vytrvalí. Klíčovým slovem dnešního dne je BDĚLOST. Je čas dělat správná rozhodnutí a vyjádřit svůj názor – což v dřívějších dobách nebylo příliš bezpečné.

PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA

PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje znalosti, komunikaci a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní výraz.. Je  to dynamická energie ŠTĚSTÍ – takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Rada pro dnešní den: Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 

 

 

 

 


 

 pondělí 10. února 2014


 


 

 

 

 

TZOLKIN 10.2.2014 4 CIB kin 56

 

 
 
Cib –Bojovník – Síla spojení rozumu s inteligencí intuice, síla odvahy

Duše našich předků a našich budoucích dětí žijí na stejném místě: v hluboké tmavomodré noci potenciální minulosti a budoucnosti. Minulost a budoucnost mají hluboký a silný vliv na naše životy. Některá volání z minulosti se podílí na moudrosti a ponaučení, které můžeme uplatnit v současném životě, jiná na nás vyzařují z budoucnosti a napomínají nás, abychom činili správná rozhodnutí a dělali správné věci v současnosti. Ctěte své předky a své děti.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST, VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

Dnes je skvělý den posílit základy života, odmítnout předkládaná přesvědčení a poslušnost. Cesta ke svobodě je místy hrbolatá a dokonce – při velkém chvástání – i nebezpečná. Dnes bez strachu mluvte o svých plánech. Bezmezně věřte své mystické inteligenci a nepodlehněte pokušení. Dnes máte příležitost poznat svá slabá místa, zůstaňte neúplatní. Nechcete přece být vlajkou ve větru.

Mějte na paměti, že každý chodí po své jedinečné cestě, každý má různé zázemí, které vytváří různé kódování víry každodenního života. Problémy vznikají, když člověk zapomene na své duchovní kořeny a žije v iluzi oddělenosti od Boha, začne posuzovat a srovnávat se s druhými. I když někdo vypadá, že je více osvícenější, má stejné slabosti jako každý jiný.

Není třeba držet se guruů a snažit se začlenit jejich slova do vlastního Bytí. To může způsobovat zmatek, a některé věci vám nemusí dávat smysl. Je důležité naučit se rozlišovat – stává se častým problémem, že někdo hlásá, že jeho pravda je ta jediná. Mnoho přátelství bylo takto zmařeno.

Jděte svojí vlastní cestou, stejně jako každý Mistr, který získával zkušenosti po mnoho životů – buďte ve svém středu a v rovnováze. Pokud žije člověk v iluzi, že je více osvícený, než ostatní a přemýšlí jak zachránit „ ubohé duše“ – jsou to bludy a jeho Ego potřebuje změnit nastavení. Pokud se takový člověk staví do pozice autority - NENÍ TO LÁSKA. Pocit nadřazenosti způsobuje na Zemi mnoho bolesti. Jděte svojí vlastní cestou.

Dnešní energetická korelace Cib 4 v Treceně Ben - může přinášet pocit nadřazenosti, pocit usilovaní o uznání a autoritu.

Výzva na dnešní den: K posílení sebe-vědomí a osobní jistoty -  buďte expert ve svém oboru, v tom, co milujete tvořit a dělat.

ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Nejstabilnější forma je krychle – stejná výška, šířka, hloubka – to jí dodává její přesně daný tvar. Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST. V jazyce Quiché je toto číslo spojováno se Sluncem. Slunce prochází každý den 4 body – svítání, poledne, západ slunce, půlnoc. Číslo ČTYŘI představuje 4 elementy – vzduch, voda, oheň, země. ČTYŘI jsou také světové strany a ČTYŘI pilíře, které podle Mayů podpírají Zemi.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


 


 


 


 

neděle 9. února 2014


 


 


 

 

 

 

TZOLKIN 9.2.2014 3 MEN kin55

 

 
Men – Orel – Síla Vize, motivace, smyslu života

Nechte Orla vynést vás z jakýchkoliv pochybností, nebo obav, které ve vašem životě vnímáte a leťte přímo do tváře vašich osobních problémů. Tento opojný let s sebou nese mnoho nárazů , ego extrémů a selhávajících argumentů. Ale máte srdce! Ben, jako vládnoucí znamení této Treceny, vysílá naváděcí maják v mlze nejistot, které Ox (3) vytváří a vede Men k letu domů, jako silná vnitřní navigace. Opravdu dříve či později se musí i ten nejmocnější z Orlů vrátit domů do svého hnízda a získat zpět svoji energii a životní sílu.

Dnes změňte směr pohybu a přijměte za sebe plnou zodpovědnost. Věřte svým snům a svým vizím. Díky tomu najdete vnitřní klid a pocit nezávislosti. Dnes nepodlehněte tlaku partnera, rodičů, manžela, manželky, dětí…….ale sami učiňte rozhodnutí, která ovlivní váš další život. Chraňte dnes svá práva a mějte odvahu říci – NE, STOP, KONEC!

Ztište se a věnujte pozornost vašemu vnějšímu světu. Je moudré ztišit svoji mysl vždy, než začnete dělat nějaká rozhodnutí. Buďte plně v přítomném okamžiku a vaše schopnosti a informace budou posíleny. Začněte den se sebeláskou a poděkováním všem vašim průvodcům. Kdykoliv potřebujete – požádejte je o pomoc. Jestli se držíte víry, že byste něco chtěli, ale nemůžete si to dovolit, nebo nevěříte, že to můžete mít - nikdy nepokročíte dál. Pokud vám někdo nabídne kousek dortu a vy odmítnete s tím, že nemůžete, že to pro vás není dobré - vaše přání bude respektováno – s Vesmírem je to stejné.

Podívejte se dnes na všechny obavy a strachy, které ve vás kóduje společnost, média a lidé kolem vás. Je-li vaším zvykem sledovat utopická zpravodajství, nebo channelingové zprávy od lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou SVĚTLO, vytváříte ve svém životě beznaděj. Sdílíte s ostatními informace, které vás povzbuzují, nebo vzbuzují obavy a sytí Ego? Jak si chcete manifestovat krásný a pozitivní život?

Nesouhlasíte-li s názorem okolí  – kdykoliv změňte myšlení. Je to zvyk stejný, jako jiné. Jakmile budete čelit velkému strachu – uvolní se velké množství energie a uvolní se mnoho místa ve vašem podvědomí na nové myšlenky. Je to stejné, jako když je přeplněný software, je třeba uvolnit staré uložené dokumenty, fotografie, abyste udělali místo pro nové. Stejné je to s lidským tělem. Jestli vnímáte nepohodlí – ZMĚŇTE TO.

Přejete-li si žít v milující společnosti, kde je plno lásky a radosti – pak nemyslete na nic jiného. Strach blokuje celý váš potenciál, pokrok, zpomaluje schopnosti. Poděkujte všem svým strachům a vyměňte je za nejvyšší ideály a vybírejte vědomě všechny zážitky a přesvědčení. Nahraďte každým okamžikem obavy za lásku a vděčnost, které jsou frekvenčně mnohem výš – v tom je původní účel kalendáře Tzolkin.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY

Tón TŘI – AKCE. POHYB. KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem.Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace, udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.

Vyhněte se záměru spustit nový projekt, odložte jednání, uzavírání smluv, obchodní schůzky, dnes vás Orel vynese k vaším vizím rychle a vysoko – zůstaňte dnes v plném vědomí tvoření vašeho života.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


 


 


 


 


 

sobota 8. února 2014


 


 


 

 

 

 

TZOLKIN 8.2.2014 2 IX kin 54

 

 
Ix – Mág, Jaguár – Síla Právoplatnosti a čistých záměrů.

Ctěte a respektujte mnoho barev a mnoho aspektů vašeho života - života doma, v práci, vaší životní cestu, život na veřejnosti, nebo v komunitě…...všechna místa, všechny tyto kruhy obýváte a ovlivňujete. Bez ohledu na to, jak dlouho a jak daleko dnes budete cestovat, nebo jak dlouho budete pryč, nezapomeňte na svůj vnitřní domov, který je vždy tam, kde je vaše duše. Pečujte o vnitřní mír a životní sílu, která bude na oplátku harmonizovat všechny vaše vnější světy. Pokud můžete přijmout tuto polaritu vědomí a zkušenosti, váš život bude navždy uzdraven.

Dnes se řídíte právy, které vám umožňují vymanit se z materiálních omezení. Dnes tvořte novou realitu založenou na síle srdce a síle ducha. Odsuňte stranou rozum a očima duše pronikněte do jemné hloubky Bytí. Dnes tvořte v centru srdce. Nikdo a nic nemá žádnou moc nad lidským srdcem.

Dnes je dobrý den zamyslet se nad polaritou. V našem světe existuje nekonečné množství možností. Jakmile jednou dosáhnete kódování víry, které možnosti jsou správné a které špatné – můžete se dočasně ocitnout na mrtvém bodě. Je to stejné, jako vzít dítě do hračkářství, nabídnout mu, že může vzít všechno co chce, dokud se to vejde do auta. Je tak šokováno, že neví, kde začít.

Takže jak zúžit možnosti? Mít jasný cíl. Nastavit cíl s jasným úmyslem, zůstat otevřený ke změnám cílů a NIKDY NEVÁHAT. Pokud jste nastavili jasný cíl – pomůže vám to samozřejmě cíl dosáhnout. Kdybychom všichni přestali mít strach, netrpěli pocity viny, mluvili pravdu, v našem srdci by bylo místo i pro ostatní - stanovování cílů by bylo mnohem jednodušší. Pokud jste si stanovili jako cíl najít vysněnou práci, která má všechny superlativy jako je příjem, pracovní prostředí, počet hodin, ale brzy byste zjistili, že váš šéf chce udělat z vašeho života peklo.

Máte několik možností jak reagovat. Můžete být milující a laskavý, ale on se stále snaží udělat z vaší práce noční můru. Takže můžete zvážit opuštění zaměstnaní, můžete hrát roli oběti, nebo se začít litovat……máte mnoho možností, jak reagovat ve světě polarity. Důležité je abyste si uvědomili, že je třeba stanovit jiný cíl – být flexibilní a své cíle neustále přizpůsobovat - jít s proudem.

Stanovování cílů je důležité, abyste manifestovali to, po čem toužíte, nikdy byste neměli mít pocit, že jste selhali. Nastavte si velké sny a věnujte jim energii vášně. Dávejte pozor na synchronicity, sledujte stopy, překročte zónu pohodlí a buďte připraveni stále své cíle přizpůsobovat.

DRUHÝ Tón – POLARITA - Zkuste vyvážit póly rozporů, najít cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování. Stejně jako zní známá mystická otázka „ To be, or not to be?“ , mohli byste dnes vnímat vlastní oddělenost, oddělenost sebe sama, ale vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám a cílům pomocí vyvážených rozhodnutí.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 


 


 


 


 


 


 

pátek 7. února 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 7.2.2014 1 BEN kin 53

 

 
BEN – Vlna Poutníka – Síla Svobody

TEĎ je nejlepší ČAS stát se svobodným člověkem.

Začněte Trecenu Ben malým osobním obřadem, nebo ranní meditací, projevte poděkování a vděčnost za váš domov, za vaši rodinu, a především děti – pokud jste rodič. Pečujte o atmosféru klidu, pohody a radosti, abyste vy i vaše rodina měli posvátnou svatyni, která vás ochrání od stresů vnějšího světa. Uvnitř vašeho domova je váš vlastní drahý vnitřní mír. Ctěte váš vnitřní domov, tu část duše, která umocňuje vaše probouzející se Vědomí i všechny ostatní aspekty života.

Vlna POUTNÍKA přináší SVOBODU a NEZÁVISLOST.

Osobní pozorování ve Vlně POUTNÍKA byste měli porovnat s moudrostí dvou, nebo tří Pečetí v osobním mayském kalendáři. Celá Vlna vám přináší klíč k rozšíření horizontů poznání.
Problémy, které se objeví v této Vlně, vám napoví, že jedině vy sami si blokujete svůj potenciál. Vaše Vědomí lpí na omezeních, je jedno jestli se projevují spirituálně, ideologicky, nebo materiálně. Nezapomínejte, že všechny společenské a náboženské vzorce jsou často osobní ideologií ! Také morální a společenské povinnosti vůči dětem, rodičům, přátelům, které vás řekněme omezují, zde ukáží své trny. Současné inkarnace učinily mnoho z nás mistry sebeomezení. Mějte odvahu podívat se na sebe. Strach je základnou starých programů. Zralé Vědomí neuznává vězeňské zdi a především ty, které byly postaveny cizím Egem!

Přijetí zodpovědnosti za sebe a své činy znamená, že se už nikdo nemůže schovávat za jména druhých, ukrývat za legitimitu moci, nechat se podporovat autoritami, aby tímto způsobem ospravedlnil své činy. Všechno, co děláte je vaše vlastní! Není vinných na vnější straně! Jste jen VY! POUTNÍK vás vyzývá, abyste svobodně kráčeli po linii ČASU – bez rozpínání pomocných sítí. Jděte životem s důvěrou a nedovolte ležet ladem světelným polím a plýtvat vaším talentem. Směle překračujte mimo „ povolené „ horizonty trojdimenzionálních omezení. Zachyťte hlubší vztah, jelikož za ním se skrývá smysl vašeho života. Vaše zkušenosti ve Vlně BEN se týkají každého TEĎ. Ptají se vás: JSTE OCHOTNI JÍT DÁL - DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ BYTÍ, NEBO SI ZVOLÍTE ZŮSTAT VE STARÉM TROJDIMENZIONÁLNÍM BAHNĚ?

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU, NEBO OPRAVOVAT DŮM

 
Objevte cestu z každodenní šedi, cílem života je SVOBODA. Odtrhněte se od tradic, ideologických, náboženských a společenských omezení. Zaveďte v životě vlastní myšlenky a ukončete plnění cizích programů. Hledejte nové možnosti, neopakujte chyby z minulosti. Dnes se řídíte vlastní autoritou.

Zkoumejte hranice vašich možností, přijímejte nové výzvy. Přineste SVĚTLO do svého Středu a osvěcujte ostatní. Spolehněte se na sílu citu, využijte každou příležitost, možnost, návrh. Poznejte svoji sílu. Uvěřte v sebe. Podívejte se na život, jako na nádhernou cestu do neznáma.

1. TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku – začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ – čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

Přehled Vlny 7.2.-19.2.

Kin 53 odemyká 2. BÍLÝ ČASOVÝ ZÁMEK.

BEN 1
IX 2
MEN 3
CIB 4
CABAN 5
ETZNAB 6 galaktický portál
CAUAC 7
AHAU 8
IMIX 9
IK 10
AKBAL 11
KAN 12
CHICCHAN 13

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRECENA BEN

 

 
Ben symbolizuje světlo rodiny a domova. Je to Nagual dětí a rodiny. Jak začínáme tuto Trecenu, je vhodné uvědomit si, co je v našem životě opravdu důležité a smysluplné. Je to kariéra? Sláva? Finanční, nebo profesní úspěch? Nebo jsou to naši nejbližší, které často bereme jako samozřejmost – prostě tu jsou. Velmi dokonale toto dilema vykresluje film Flash of Genius. Jsme velmi překvapeni, když vzrušení nakonec pomine – jsme schopni se revanšovat svým nejbližším? Když je všechno v pořádku, máme tendenci brát své nejbližší jako samozřejmost, nemělo by to dojít tak daleko, že přijde krize a my si uvědomíme jakou podporu a lásku od našich milovaných dostáváme.
A pokud je tomu naopak - naše rodina nás dusí, stahuje nás dolů, nedovolí nám svobodně dýchat, snaží se nás ovlivňovat, potřebujeme nutně vyhledat svůj psychický a emocionální prostor – mít osobní svobodu. Obě strany mince se tedy nevylučují , vyžaduje to uvědomování, disciplínu a odhodlání. A spoustu spoustu Lásky. Všechno je vždy o rovnováze. Respektujte sebe i všechny ve vašem okolí - na rovnoprávném základě, který přináší respekt.

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

Tato Trecena začíná Ben ( rákos) – ambice, síla, sebejistota, vnitřní síla, autorita, putování novými směry, energie spojení mezi nebem a zemí a sdílení s druhými. Mayská proroctví uvádí, že bůh Quetzalcoatl postavil ve městě Tula sloup symbolizující Strom Světa jako cestu mezi nebem a zemí. Takže Energie Ben se stává zprostředkovatelem světelné energie – fotosyntéza na spirituální úrovni – neustálé spojení mnoha úrovní – od prvotní buněčné, až po vyšší vibrace multidimenzionální existence. Tato fotosyntéza ( energie kundalini, která proudí nahoru a dolů přes naší páteř) v nás probouzí to nejlepší, co v nás je, zejména vášeň pro koncepci. Můžeme tedy začít se změnami a pokud jste se narodili v den Ben – máte v sobě dar vize měnit svět na lepší místo.

Trecena začíná číslem 1 a končí číslem 13. Čísla 6, 7, 8 představují hřeben Vlny. Hřeben může být interpretován jako silné energie – i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku. Kanál světelných energií má hřeben v 6 ETZNAB ( zrcadlo, zrcadlový odraz, kde se odrazí vaše vnitřní Já), 7 CAUAC ( bouře, která vyčistí duši) a 8 AHAU ( ztělesnění světelné energie, která podporuje, aby naše duše kvetla). Tento příliv Energií je právě to, co potřebujeme k vytvoření momentálních změn.

Využijte Energii BEN, rozpoznejte a vnímejte vaší vnitřní sílu, autoritu. Nastal čas pro přístup k této vyšší vibraci, vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, kterým zároveň tvoříme změny ve světě.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


 

 

 

 

 

 

 

čtvrtek 6. února 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 6.2.2014 13 EB kin 52

 

 
Eb- Člověk- Síla Zodpovědnosti, moudrosti, svobodné vůle

Trecena AHAU přináší do všech sfér vašeho života VĚDOMÍ KRISTA a BEZPOD MÍNEČNOU LÁSKU. TŘINÁCTÝ den vás informuje, že s pomocí svobodné vůle můžete bezbolestně rozvázat každý problém, uzdravit každý spor, každý konflikt.

Vědci se domnívají že budoucnost ovlivňuje současnost…..a to znamená, že osud, který je vaší volbou a svobodnou vůlí, skutečně může ovlivnit současný život. Pokud přijmete tento překvapující předpoklad, můžete přitáhnout právě dnes váš osud blíže k vám třeba tím, že ohnete cestu vaší duše z lineárního času, jakoby otočením do spirituálního Möbiova pásu. To je výzva pro dnešní den!

Lidství se projevuje tím, jak myslíme, co říkáme a co děláme. Dnes použijte právo svobodné vůle. Otevřený projev svobodné vůle je výzva číslo jedna. Dnes k sobě přiviňte své Ego a představte ho svému Vědomí. Vůle nasycená Světlem Krista ví, jak napravit svéhlavé Ego. Dnes se neřídíte hněvem, ale moudrostí. Teprve, když odpustíte sobě, dokážete odpustit druhým. Všichni jsme děti SLUNCE ! Nikdo není lepší, nebo horší.

Mistrem je možné stát  se, když znáte své JÁ jako duchovní bytost s lidskou zkušeností. Když jste si vědomi své Světelné cesty, usilujete o Jednotu a Lásku. Po Zemi kráčelo mnoho Mistrů, tyto bytosti byly schopny dělat úžasné věci: uzdravovaly nemocné, pohybovaly předměty ve vzduchu, teleportovaly se…..V každém z vás existují schopnosti Mistra. Až překonáte všechny strachy, budete bezpodmínečně milovat, budou tyto dary obnoveny. Pravda a bezpodmínečná láska vychází z poznání, že jsme všichni ze stejného Zdroje. Neexistuje žádné místo, kam musíte jít. Neexistuje žádná věc, kterou musíte udělat. Jste tu proto, abyste získali zkušenosti a sdíleli je s těmi, kteří mají zájem. Víte, v čem spočívá vaše poslání, víte, že jste sem přišli z nějakého důvodu – Země je na pokraji katastrofy a často slyšíte, že se nedá nic dělat. Zapomněli jste, že jste přišli z mnoha konců Vesmíru pomoci z karmických dluhů?

Když jste se rozhodli inkarnovat na Zemi, obdrželi jste specifické DNA kódy, které vám umožňovaly žít jako člověk. Tato doba se chýlí ke konci, vracíte se ke své pravdivé DNA. Používejte své Mistrovství s Láskou, jinak nebudete moci vystoupat do vyšších úrovní. Udělejte si čas vyčistit všechny kouty strachů, uvolněte se od všech STÍNŮ- nemůžete stoupat na vlnách Lásky, pokud k někomu chováte temné pocity. Je čas ukončit stěžování, naříkání a lenost.

Nastavte své záměry na MÍR, RADOST, LÁSKU, LIDSKOST. Naučte se být klidní v každé situaci, veselí a vizualizujte si své sny. Není třeba nic jiného, než se probudit a uvědomit si vaše poslání v tomto vesmírném experimentu.

TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň- do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

středa 5. února 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 5.2.2014 12 CHUEN kin 51 galaktický portál

 

 
 
Chuen – Opice - Síla Lehkosti, humoru, probuzení potenciálu tvořivosti


CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK A NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY.  ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.
 
Vlna SLUNCE přináší do všech sfér vašeho života VĚDOMÍ KRISTA a BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU. DVANÁCTÝ den říká, abyste se místo pojídání pilulek, smutku, únavy a řešení problémů ZASMÁLI!
 
Barevné vlákno, které tká jednotlivé životní zkušenosti do jedné velké tapiserie lidské evoluce, je vytvořeno ze zářivého světla vašeho Vědomí a Chuen je ten, kdo spřádá nit každého z nás. Tak, jak přemýšlíte o vašich životech dnes, tak byste měli všechny dny LaKa (12) - rozpoznejte hlubokou propojenost s lidmi, událostmi, situacemi , které utváří vaše zkušenosti na této planetě. Čím více ctíte a respektujete každého člověka, událost i situaci, a méně očekáváte na oplátku, tím osvícenější a zralejší se stáváte. Když dnes tkáte tapiserii svého života, vybírejte vlákna moudře.
 
Očištěné pole pocitů a myšlenek vytváří optimální podmínky pro vyzkoušení nových možností. Dnes vsaďte na komunikativnost. Nebojte se, že někoho urazíte a nemějte sklony sami se urážet. I když mluvit pravdu do očí bolí, vždy směřuje k usmíření. LÁSKA je nejsilnější magie v životě. Staňte se dnes šamanem, který odstraňuje všechny kletby a kouzla. Najděte recept na štěstí. S lehkostí odhoďte to, co jste prožili a ničeho nelitujte.
 
Díky smíchu se uvolňují hormony na subatomární úrovni, inhalujete více kyslíku, omlazujete své tělo i ducha a do života přichází více kreativity Smích je nejlepší lékař! 
 
Výzva pro dnešní den: Zařaďte do svého života nový fitness program - hluboké dýchání a cvičení smíchu, který prohlubuje hravost, vytváří rovnováhu mysli, těla i ducha.
 
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr – říká se – že bude vyslyšen. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro sňatek.

Osobnosti narozené v Chuen jsou jedny z nejšťastnějších – šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a „ zlaté ruce“, ale někdy i velké Ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
 
Ve Dnech CHUEN začíná proces odpálení tvořivých myšlenek. Fyzická materie se nyní přesouvá do oblasti sféry nemateriální. Dny CHUEN vás zalívají impulsy pomáhajícími transformovat tíhu komplikací v jednoduchou lehkost. Pokud váš klaun – váš vnitřní Obr – ještě nadále spí, pokuste se ho probudit ve Dnu CHUEN. Pomalu! Nerozčilujte se – to je motto OPICE.

DVANÁCTÝ Tón – LaKa – POROZUMĚNÍ, KOMUNIKACE
Je to den „ zúčtování“ všech akcí, všech zážitků, zkušeností, dobrý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období Den sjednocení našich vlivů a myšlenek. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI !!
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU!!

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu nám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní Dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
 
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úterý 4. února 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZOLKIN 4.2.2014 11 OC kin 50 galaktický portál

 

 
Oc - Pes – Síla Bezpodmínečné Lásky, Emocí a Soucitu

V této Treceně testuje Ahau mentální, psychickou a fyzickou odvahu – v tom leží jádro vaší osobní autority. Použijte energii Oc a přijměte zkoušky a výzvy, kterým čelíte se vztyčeným kýlem, chladnou hlavou, pevným odhodláním a s vědomím, že to všechno představuje souhrn vaší minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Všechno, co se naučíte, co jste nuceni řešit, jsou výzvy vašeho Status Quo a komfortní úrovně. Všechno jsou to věci, které jsou vašimi největšími učiteli a nejvěrnějšími spojenci.

                        DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE A BAVIT S RODINOU A PŘÁTELI

Nechte dnes „zmrtvýchvstát“ sílu vašeho srdce, udělejte generální úklid v pocitech a uvolněte se od přesvědčení uložených od dětství. V tomto sektoru je uloženo mnoho rušivých oblastí. Dnes máte jedinečnou možnost jako sapér odminovat nebezpečná pole. Dnes dostáváte od osudu šanci vyeliminovat všechny Stíny, které ruší vaše smysly. Vyhlaste bankrot všem předsudkům, pověrám, starým normám a zkostnatělým pravidlům. Dnes se ukáže stav vaší psychické odolnosti.

Energie Oc a Buluk (11) pronikají do emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKA. Prověřují všechny vztahy – partnerský vztah, vztahy v rodině, pracovní vztahy a všechny další mezilidské vztahy. Bude zkontrolováno, jestli se vaše Vědomí opírá o moudrost srdce a pokud zaregistrujete emocionální stres, rozčilení či negativní reakce – spojte se s Energií Psa – pomůže vám vyrovnat se s dnešními výzvami.

Vše co není zarovnáno s Láskou se z podvědomí neustále odfiltrovává, když se spustí tento proces - ocitnete se často na jiné frekvenční úrovni, než vaši nejbližší. Přijměte tento nový úhel a nasměrujte své Bytí k LÁSCE BEZPODMÍNEČNÉ. Bezpodmínečná láska neznamená, že se necháte ovlivnit starými paradigmaty svého okolí a budete se obětovat za jakýchkoliv podmínek, znamená to, že každému poskytnete prostor být tím, kým chce být a co chce dělat – včetně sebe, vašich dětí, partnerů, rodičů, přátel…… LÁSKA je ve 3D úrovni velmi zkresleným pojmem. Obětování není součástí vyšších frekvenčních úrovní. LÁSKA nikdy nebolí. Máte strach že přijdete o přízeň, nebo podporu? Chcete za každou cenu udržet vztahy na takové úrovni? Proč? 

Osobnosti narozené v den OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své „ smečce“, mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti, včetně přemíry sexu. Známý OC ? Al Capone.

JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE – osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pondělí 3. února 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEROZUMÍTE SVÝM DĚTEM?

 

 
 
 
Přemýšleli jste někdy, že vaše dítě je duchovní bytost?

Současná moderní společnost takto neuvažuje, tento fakt ignoruje, či záměrně potlačuje. Na děti jsou kladeny často nároky, které nerespektují individualitu, individuální tvořivost a jedinečnost každé malé bytosti. Jednostranné zaměření na racionalitu potlačuje přirozený vývoj. Autoritou je často rodič, nebo učitel, který o spiritualitě či kauzálních vztazích nemá ani potuchy. Děti většinou nemají možnost vyvíjet se přirozeně, svobodně a slova jako intuice, meditace, spiritualita většinou nikdy neslyšely. Podvědomá mysl dítěte je manipulována od nejútlejšího věku, pravda je zamlžována a vyjádřené pocity, či vnímání dětí přehlíženo. Mnozí rodiče chtějí u dětí dosáhnout obecného chování a tak v nich odmalička kódují strach, který se postupně vyvine ve vzdor a v dospělosti v různé nemoci a fobie. Přitom všem se každé dítě narodí s plným potenciálem Božství, přirozenými talenty, darem sebelásky, radosti, zdraví, hojnosti.

Mayové znali u novorozenců kombinaci čísla a denního znamení podle Mayského kalendáře Tzolkinu. To znamená, že narození v příslušný den má důležité důsledky pro osud i pro charakter člověka. Podle Energie dne narození Mayové přesně věděli kdo jste a co jste se přišli naučit a věděli to o svých dětech. To jim umožňovalo respektovat přirozenost, jedinečnost a osobnost každého dítěte a vědomě je učit.
Mnoho lidí dnes vůbec neví proč jsou teď na Zemi, proč sem přišli a proto vzniká tolik problémů a obviňování.

Kin narození je souhrn Energií Tónu a Pečeti ( denní znamení) – tvoří jedinečnou vibraci – tento souhrn Energií je přesně definovaný vzorec a obsahuje hlavní životní sílu, lekce a problémy, kterým jste se rozhodli čelit – je to vaše vodítko a vodítko k porozumění kdo jste.

Např. se vaše dcera, nebo syn narodil v den CHUEN3 – zapomeňte na to, že bude v klidu pět hodin sedět ve škole a soustředit se se zatajeným dechem v hodině matematiky na kvadratické rovnice. Bude to bystrý a temperamentní smíšek, nevinný klaun a dokonalý komik, s přirozeným mimosmyslovým vnímáním, který neposedí na místě. Pokud nerespektujete jeho přirozenou Energii, dříve nebo později bude lhát, přestane mluvit, nebo se bude topit v temných stránkách života.

Dítě je vzhledem k neznalosti kauzálních zákonů a práv Času pasivním hráčem obzvlášť nemůže-li být samo sebou, takže způsob myšlení určují rodiče, později učitelé, nadřízení a všichni se většinou chtějí „ postarat“ o jeho dobro a kromě toho existuje ještě jeden z nejdůležitějších, kdo má zájem postarat se o dobro a to je EGO.

V životě se počítá pouze STŘED, jakékoliv odbočení směrem k pólu strachu, nebo falešnému pojetí lásky vede k závislosti na imaginárních autoritách, kdy se spouští fanatismus a dítě je snadnou kořistí náboženských, či politických loutek a ztrácí svojí identitu.

                                                                                   STŘED

STRACH --------------------I-------------------LÁSKA

Chcete-li porozumět sobě, nebo partnerovi a zjistit vaše životní úkoly a úkoly, které si vybral váš syn, nebo dcera, chcete poznat jejich výzvy a lekce, poznat v čem leží jejich i vaše síla, jaký energetický vztah vzájemně tvoříte, v čem leží hlavní disonanční příčiny, zpracuji pro vás RODINNÝ VZTAHOVÝ AUDIT podle Mayského kalendáře :

1) ZÁKLADNÍ RODINNÝ VZTAHOVÝ AUDIT : RODIČE A 1 DÍTĚ obsahuje

- popis Energie dne narození obsahuje mapu podstatných rysů osobnosti rodičů i dítěte
- detailní popis bipolarity – Vzorce ( kódy) SVĚTLA a STÍNU rodičů a dítěte
- moudrost pólu Stínu a Světla – v čem spočívá osobní síla
- životní průvodce, vlna narození
- rozbor vztahu dítěte k oběma rodičům
- podle věku dítěte rozbor: od narození do ukončení základní školy, období puberty, 20 let a více

Rozbor je zpracovaný na základě času a data narození dítěte a obou rodičů. Obsahuje 10 stran informací v elektronické podobě. Zpracování cca 7 – 10 dnů. Cena za zpracování 1200 czk.  Za každého dalšího člena rodiny ( sourozenec, prarodiče, atd) příplatek 200 czk, možnost zaslat na adresu vytisknutý rozbor 50 czk. Platba bankovním převodem. Ceny pro SR adekvátně podle kurzu Eura.

2) PARTNERSKÝ VZTAHOVÝ AUDIT : rozbor vztahu se současným, nebo potencionálním partnerem obsahuje stejné údaje jako rodinný audit

3) INDIVIDUÁLNÍ ROZBOR

Rodinný vztahový audit 1200 czk
Partnerský rozbor 1200 czk
Individuální rozbor 700 czk

Ctím ochranu osobních dat.

Lenka Sýkorová
www.mayskykalendar.blogspot.com
lenkasykorova.art@gmail.com