JSME TO, CO A JAK JÍME?

07.04.2013 22:15

Další krok – možná skok v sebe-lásce, sebe-přijetí, k uzdravení svého těla. Jupíííí! Celá má bytost se raduje z procitnují z šedivého rozplizlého snu s názvem: „Jídlo jako nástroj manipulace a sebe-manipulace!“

Tato kapitola mého příběhu se nastartovala v listopadu 2012, těsně po mých narozeninách a setkání s mou milovanou kamarádkou Alenkou. Alenka mě obdarovala velice originálním dárkem v podobě hydrocolonterapie a také svou zářivou přítomností, ve které vyprávěla o svých zkušenostech se živou stravou. Díky jejímu příkladu jsem od onoho dne přešla na živou stravu i já. A jak se cítím teď, po 6 měsících na živé stravě? Výborně! Všechny obvykle popisované pozitivní změny probíhají i u mě. Proštíhlení postavy, zlepšení kondice, celkové uvolnění a odlehčení. A také větší vnitřní klid, převážně radostné pocity a stále větší chuť do života!  

Již 18 let působím  jako lektor a terapeut v oblasti zdravého životního stylu (kurzy sebepoznání, individuální terapie, pohledová diagnostika, poradenství v oblasti doplňků stravy a výživy). Mým záměrem vždy bylo přivézt sebe i druhé k vlastní síle, ke schopnosti dokázat si pomoci sám. Vnímám, že přechod na živou stravu urychluje a současně ulehčuje zvědomování skrytých překážek a jejich souvislostí. Ráda se s Vámi podělím o své zkušenosti. „Aha“ efekt je velkým pomocníkem ve změně. Protože když nám "docvakne", že něco děláme nevědomě, můžeme se pak rozhodnout, že to změníme!

Oč se hraje? O život!

Živit a živit se. U/živit se?! O/živit se. Ob/živnout. Živiny. Po-živatiny. Za/žívat. Je to jako v pohádce. Jsme začarovaní a nevíme o tom.... Oblast, která nás ovlivňuje víc, než si myslíme. Než jsme ochotni připustit. Kvůli udržení stručnosti a jasnosti textu budu odkazovat na související témata. Tyto odkazy vnímám jako „čisté a bezpečné“ a můžete z nich v případě zájmu načerpat další informace, abyste si mohli vytvořit svůj vlastní náhled.

Přečtení článku Markuse Rothkranze „Uzdrav svou tvář“ 

www.jajsem.com/healyourface-uzdrav-svou-tvar-markus-rothkranz/

mě přimělo k důslednějšímu uplatňování následujících rad ohledně stravovacích a životních návyků:

  1. Žvýkejte dobře své jídlo
  2. Zastavte spěch
  3. Jděte spát dříve
  4. Zvládněte svou mysl

To, co se začalo zvědomovat, mě donutilo podrobněji prozkoumat, jakže to bylo v dětství s jídlem?

Stravujeme se podle své intuice nebo jsme naprogramovaní v přístupu k jídlu a jezení?

Možná jste měli větší štěstí než já, ale v mém případě rodinné tradice a zvyklosti (nejen) ohledně jídla byly velmi dogmatické. Neexistovala žádná svoboda rozhodovat za sebe, pouze striktní zákazy a příkazy. A právě oblast ob-živení se (miluji češtinu!) se namísto zdrojem radosti, potěšení a živosti stala válečným územím plným omezení a útrap. Výsledek - postupně naprogramovaný trvalý stav odporu vůči sobě a svému tělu.

Rozhodnutí soustředit se na pozorné vědomé žvýkání mě navedlo ke zjištění, že se při jídle stále cítím ve velkém stresu a postupně se začala odkrývat podvědomá minulá přesvědčení spojená s různými emocemi. (O tom, jak úžasným pomocníkem jsou naše emoce, jak je správně vnímat a využívat jejich sílu se dozvíte v tomto videu: www.youtube.com/watch?v=bi6RQAFq0VQ. Více o Abrahamově učení pak zde: abrahamovo-uceni.inspiruj.cz/)

Na povrch vyplouvaly staré programy z dětství v podobě vět, které jsem denně při jídle slýchávala a zažívala (doslova a do písmene! tzn. předávala do těla společně s jídlem!) při nich rozporuplné až bolestivé pocity. Zde uvádím některá tvrzení, (možná Vám budou znít povědomě) z nichž se stálým opakováním vytvořila má nevědomá přesvědčení:

Když nebudeš jíst, budeš slabá a umřeš! Strach, zmatek a pocity viny

MUSÍM JÍST, I KDYŽ NECHCI (nemám hlad, chuť – potlačení sebe-cítění)

 Děvčico, ty jsi jak bzdina, jez nebo uschneš!

Pocit méněcennosti a viny

VYPADÁM HROZNĚ, JSEM ŠPATNÁ, ŽE NECHCI JÍST (TO, CO CHTĚJÍ ONI)

 

Jestli si to budeš ošklivit, tak ti takovou vrazím, až se ti hlava zatočí dokola!

Maso se musí, maso je na silu! Odpor k jídlu-masu, nechuť, bezmoc, vztek

JSEM DIVNÁ, ŽE NECHCI JÍST MASO. NENÁVIDÍM JÍDLO!

 

Taky se u vás v rodině hrála u jídla  divná hra na krále? Kdo bude první hotov s jídlem?

Nehneš se odsud, dokud to nesníš. To se nebude vyhazovat! Bezmoc, rezignace

Ty jsi zase „posledňák“. Ponížení, stud, pocit viny

Tobě to trvá, než se uhostíš! Vzdor, pocit viny

JSEM ŠPATNÁ, KDYŽ JÍM POMALU, MUSÍM PŘI JÍDLE SPĚCHAT.

 

Nemlaskej! Nesrkej! Nedělej blbiny! Seď pořádně! Když se jí, tak se jí!

Pocit viny, bezmoc, vztek, odpor.

MUSÍM SE KONTROLOVAT, BÝT HODNÁ (UPJATÁ), JINAK BUDU ODMÍTNUTÁ. 

Atakdále atakdále atakdále…

V jiných rodinách se kupříkladu říká:

Nežer, budeš tlustý/á!

Ty sežereš, na co příjdeš!

Tebe je lepší šatit než živit!

Jenom se na to jídlo podíváš a už budeš mít kilo navrch!

To ti dám vyžrat! 

Dobré jídlo je lepší než sex. …………..

Sem si můžete doplnit věty, které jste vy slýchávali (případně je nevědomě stále říkáte):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Jídlo se stalo v mnoha rodinných i společenských systémech díky tradicím velice mocným nástrojem ovládání, zastrašování, ponižování a zneužívání. Toto téma se dotýká nejhlubší lidské potřeby – jistoty, bezpečí a důvěry v to, že je o nás postaráno. Výborný článek o vztazích a základních lidských potřebách si můžete přečíst zde www.novazem.info/teal-scott-vztahy-a-sest-ludskych-potrieb/. Zamýšleli jste se někdy nad tím, proč právě ohledně jídla existuje taková spousta rozporuplných názorů? Proč "bojovníci" za svou pravdu v oblasti stravování jsou ochotní bít se "do krve"? Proč v dnešní době polovina vydávaných knih jsou kuchařky?! Proč jsme v každé reklamě přesvědčováni, že právě tato "potravina" je zaručeně ta pravá pro naše zdraví a štěstí? Rozhodujeme se svobodně (podle svého vnitřního cítění) o tom, co jíme nebo pokračujeme v naučených zvycích a postojích?

www.jajsem.com/sokujici-pravda-o-lidske-strave/

 

Dle mých zkušeností jsme v dětství opakovaně museli vypínat přirozené vnitřní cítění a tím i dosažení uspokojivého naplnění své prvotní potřeby CO, KDY A KOLIK JÍST. Byli jsme nuceni se přizpůsobit představám „toho, co je normální, tudíž správné“ a vytvořit si v našich myslích a následně tělech spousty obranných mechanizmů. Závislosti, fobie, sebe-poškozování a další nezdravé poruchy stravování jsou důsledkem trvalé frustrace ze ztráty sebedůvěry, spojení s vlastním Já, práva svobodně rozhodovat, co je pro mě správné a uskutečňovat to. 

Živé život podněcuje a rozvíjí

Pro mě osobně byl ohromně osvobozující „Aha efekt“- pochopení, proč jsem celé roky měla až úpornou potřebu sebe„čištění“. Vždyť co jsem několikrát denně po mnoho let s každým jídlem vkládala do svého těla namísto vibrací radosti, pohody, uspokojení, štěstí a lásky? Strach, hněv, stud, pocity viny, odpor, nenávist, zmatek. Šest měsíců přijímání živé stravy mi ještě hlouběji umožnilo procítit a pochopit, že život je všeprostupující energie, harmonizující vibrace. Že vibrace ne-živé vedou k zániku a že jen vysoké – živé – vibrace životu slouží a nesou jej dál.

Neživé jídlo = snižování vibrací. Oslabování funkčnosti energetických těl. Poslušnost, ovladatelnosti, manipulace skrze závislosti.

Nyní chápu, proč je pro spoustu lidí velmi obtížné změnit své stravovací návyky. Jídlo (poživatiny) jsou náhražkami spousty emočních a citových nedostatečností. Když je přestaneme konzumovat, jsme nuceni konfrontovat se se svými skrytými bolestmi a začít je řešit. A to vyžaduje odvahu a vytrvalost. Nebát se nepříjemných pocitů a po vyplavení je umět transformovat.

Jíst = zvyšovat vibrace. Živé jídlo = vysokovibrační vyzařování. Veškeré vitamíny, minerály, stopové prvky, enzymy, to jsou vibrace, které se ve vibračním systému těla zařazují na svá místa a tím udržují správný chod a fungování VŠECH TĚL.

Poslední měsíce se mi často vynořovala otázka: "Jak je možné, že i přes veškeré úsilí, které věnuji péči a uzdravování svého těla, se některé problémy výrazně nelepší?" Výše popsané prožitky se mi spojily s informací, která mi už před léty vyvstanula, když jsem vyslala záměr vyčistit ze svého těla celulitidu a to, že příčina celulitidy je poškození buněk skrze programy nenávisti a popírání. Toxicita přijímané stravy a vnitřního prostředí se mnohonásobně zvyšuje působením programů, které při jídle nevědomě aktivujeme. Toto schéma je na pozadí tzv. dědičných chorob. Z generace na generaci předávané myšlenkové formy, systémy přesvědčení a chování působí jako perpetum mobile vyrábějící oběti tak dlouho, až se objeví uvědomělá bytost, která se rozhodne: "Už dost! Stačilo!"

Tělo jako důkaz!?

Destruktivní programy v buňkách lze nahradit novými, harmonickými a život podporujícími. Jak se změna mého myšlení projeví na mém fyzickém těle? Dovíte se za čas v dalším článku....

Existuje samozřejmě další spousta témat, které nás ovlivnily a ovlivňují.

Jak ukazuje mé cítění, téma sebe-/o/-živení je velmi významným krokem k otevření se skutečnému sebe-přijetí a sebe-lásce. Postupně tedy přebudovávám, přeprogramovávám, oživuji. Stará přesvědčení nahrazuji novými. Užívám si být zase hravá a spontánní i u jídla :-)

Dopřávám svému tělu hodnotnou živou potravu a kvalitní čistou vodu.

Jím s radostí. Užívám si, že mé tělo moudře určuje  co, kolik a kdy jíst.

Oceňuji, že mám možnost jíst kvalitní jídlo. Děkuji všem dostupným zdrojům za jeho poskytování.

Připravovat jídlo a jíst je zábavné. Při jídle uplatňuji svou tvořivost a hravost.

 

Z pohledu terapeuta je pro mě toto poznání obzvláště cenné. Touha vytvořit a udržovat soulad tělo-mysl-duch u sebe i u klientů byla hnacím motorem pro hledání, objevování a pak zase boření nebo přetváření nalezených „pravd“. Přijetí faktu, že jsme tady proto, abychom si hráli a byli šťastní je pro mě velkou výzvou a zároveň osvobozením. Jediným, kdo nás může přivést ke skutečnému a trvalému štěstí, jsme my sami. Je to otřepaná fráze z knih nebo jeden z vesmírných principů, který zde máme možnost uskutečnit a dokonalým nástrojem k tomu je právě naše tělo?

Malé zamyšlení závěrem: přípravě jídla a jídlu samotnému věnujeme denně hodně času. Co nám to ale přináší? Náhled na to, že můžeme fungovat i jinak, naleznete zde: 

www.jajsem.com/jak-to-citim-ja-kracet-ke-svobode/

www.novazem.info/sv-jiri-svet-v-nas-a-kolem-nas/

Velké poděkování všem inspirativním zdrojům vibrujícím Světlem a Láskou:

Marii a jejím stránkám www.jajsem.com

Jurajovi a jeho stránkám www.novazem.info/

Abrahamovi prostřednictvím Esther a Jerryho abrahamovo-uceni.inspiruj.cz/ 

a všem dalším lidským a světelným průvodcům, kteří mi s láskou pomáhají na Cestě k Sobě…

a velké poděkování mé dokonalé Podstatě a nezměrné moudrosti mého těla 

s úctou Pavlína

 

 

Převzato https://dotekyreiki.webnode.cz/news/jsme-to-co-a-jak-jime-/