Najdi své číslo

 

Numerologické výpočty se provádějí z data narození, případně z jeho jména převedeného na číslice. Každé číslo má svou vibraci, která celý život člověka ovlivňuje. Zde můžete do tajů numerologie nahlédnout a leccos se tak o sobě dozvědět. Abyste se přece jen něco mohli o sobě dozvědět hned teď, můžete si tady najít datum svého DNE narození. Pod ním najdete stručnou charakteristiku lidí, kteří se narodili právě tolikátého jako vy.

NAJDĚTE SI ČÍSLO DNE VAŠEHO NAROZENÍ

1 – Nezávislost, neradi se zodpovídají, ale chovají se ochranitelsky. Rádi mají část svého života v tajnosti. Rozhodují se sami. Nemají rádi závislost ani u partnera. Schopnost hluboké lásky. Ale opravdu se dokáží zamilovat jen jednou. Mohou se občas potýkat se samotou.

2 – Potřebují společnost, samotu nemají rádi. Vše dokáží snáze s podporou partnera. Vždy pro svou rodinu a pro ty, které milují. Je snadné je zranit. Všechno ale chápou z obou stran. Vztah k druhému pro ně znamená všechno.

3 – Mají upřímně rádi druhé lidi. Bez problému se dávají do řeči. Málokdy se octnou bez přátel. Jsou oblíbení a činorodí. Druhé dovedou nakazit svým životním nadšením. Nemají strach se lišit. Vždy dělají více věcí najednou, ve vztahu potřebují určitou míru nezávislosti.

4 – Rozumní, praktičtí, vyrovnaní. Mají dar chápavosti a účasti, díky kterému pomáhají účinně druhým. Bývají pro druhé vrbou. situacím přistupují metodicky, nenechají se vyvést z míry. Vrozená nejistota po celý život ale může vést k hromadění majetku nebo přepracování.

5 – Otevřeni pravdě, změnám, pokroku. Chtějí být vlastními pány bez něčího omezování. Vždy udělají pravý opak toho, co jim někdo přikáže. Energičtí, zásadoví, odvážní a nikdo jim nesmí organizovat život. Přistoupí na názor jen toho, koho si váží. Ve vztahu potřebují dostatek prostoru.

6 – Milují harmonii, domov. Bez lásky nedovedou žít. Potřeba žít pro druhého. Představy o jejich ideálu nebývají realistické. Potřebují si vytvořit vědomí vlastní ceny. Pro ty, co milují, udělají cokoli. Setrvávají v úzkých vztazích s příbuznými a často se s nimi stýkají. Urovnají mezi nimi všechny spory.

7 - Iracionální potřeba vyzkoušet si vše na vlastní kůži. To je jejich způsob, jak se učit.
Zkoumají vlastní pocity dopodrobna. Jsou extroverti. Činí rychlá rozhodnutí a hned je uskutečňují. Jejich názory bývají spirituální povahy, zajímají je alternativní směry. Nenechají se ovlivnit konvencemi. Mají vlastní morální kodex. Jsou neradi sami a je pro ně snadné stát se závislými.

8 – Musí se naučit udržovat v rovnováze svou sílu, energii, city a často bohatství a moc. Ocitají se v situacích, kdy musí vyvažovat a přizpůsobovat své chování a občas činit rozhodnutí, která ovlivní druhé. Až když naleznou tuto rovnováhu, překonají pocit nejistoty a ohrožení, když je k nim někdo laskavý. Musí se naučit zvážit všechna pro a proti.

9 – Tichost, skromnost, schopnost povědět pravdu, jak ji vidí dokonce i na veřejnosti. Vše ale potřebují řádně promyslet. S každým, s kým se setkají, je váže pouto na celý život. Kladou si otázky a hledají hlubší smysl života. Tráví hodiny o samotě , svou odpovědnost berou vážně. Suchý smysl pro humor. Nikdy neodmítnou žádost o pomoc.

10 – Velká hloubka charakteru, emocionální síla. Často už v dětství zažívají pocity samoty nebo izolace. Přitahují je lidé stejně silní jako jsou oni. Vnášejí do vztahu stabilitu. Spoléhají sami na sebe. Duchovní rozměr je pro ně důležitý.

11 – Je jim těžké porozumět. Je v nich rozpor. Mají dánu nezávislost a zároveň družnost. Bývají nejistí sami sebou i tím, co vlastně od života chtějí. Jsou hluboce senzitivní s darem intuice. Bez milujícího druha jsou ztraceni.

12 – Mohou dosáhnout všeho, na co si vzpomenou. Vždycky budou mít úspěch. Dovedou vycházet skvěle s druhými a mají smysl pro rodinu. Bez partnera by byli ztraceni, ale potřebují partnera bez problémů. Přitahují je lidé veselí, chápaví a spokojení. Bývají vtipní a pohotoví. Těší je cestování. Čím jsou nadanější, tím se skromněji o svých schopnostech vyjadřují.

13 - Problémy jim začínají už v dětství, kde si nerozumí s jedním z rodičů, který je dominantní. Výsledkem je odčerpání sebedůvěry a pocitu vlastní hodnoty. Silný pocit nedostatečnosti. Tohle pokračuje i v dospělosti, kde si hledá partnery stejného ražení, jako byl rodič. Mají dánu samostatnost a ctižádost a schopnost svůj problém vyřešit.

14 – Milují svobodu a o všem si rozhodují sami. Mají velké možnosti, pokud vyřeší konflikt mezi jistotou a nespoutaností. Potřebují otevřeně ventilovat vztek. Velká dávka přirozené moudrosti. Pracují neustále. Potřebují stále nové úkoly a jsou velmi schopní. V hloubi duše jsou nejistí a touží po jistotě a mimořádném partnerovi. Rodinné zázemí začnou oceňovat až ve středním věku.

15 – Nezávislost, vzpurnost napovrch, ale uvnitř citlivá, milující a zranitelná bytost. Zachovávají si odstup. Milují dobrodružství a mají velkou odvahu. Snaží se na sebe neupozorňovat, ale své názory ventilují bez zábran. Projevují se v hudbě nebo výtvarném umění, uspokojení nalézají v rodině a dětech. Potřeba pomáhat druhým, špatně na ně působí stres.

16 – Duchovní hloubka, přímočarost, vše v životě chtějí vyzkoušet na vlastní kůži. Je v nich trochu exhibicionismu , nebo pohrdají konvencemi. Chtějí dosáhnout lepšího života pro všechny. Mají takové zaujetí, že dovedou pracovat celé hodiny v jednom zátahu. Přesto si najdou čas pro rodinu. Ze všech sil se snaží ve vztahu nevládnout, přesto jim to někdy dělá potíže.

17 – Nezávislí, ctižádostiví, Výtečná pozorovací schopnost a potřeba vlastních zkušeností. Velká fyzická energie.Vůdcovské schopnosti, jednají s úctou se všemi. Rovnováhu nacházejí jen ve fungujícím vztahu. Zranitelnost, společenskost.

18 – Silné osobnosti, vážnost a odpovědnost, inteligence.Mnoho mentální energie, kterou se snaží ovládnout. Neustálá schopnost analyzovat a přemýšlet. Pořád musí mít co dělat. Duchovní moudrost, ale sklon zaplétat se do osobních dramat.

19 – Síla a nezávislost. Jejich posláním je pomáhat druhým. Během života pocit izolace a osamění. Pokud by někdo ublížil jejich rodině, byli by schopni i zabít. Nesnáší lež, zneužívání, ignoraci.

20 – Citlivost, křehká rovnováha, kterou silně naruší stres. Nesnáší rozhodování, zvlášť v citech. Obrovská intuice. Nemají rádi samotu, velká potřeba spřízněné duše. Málo sebeúcty, proto potřebují uznání. Ve zlosti vysloví věci, které nemyslí vážně. Ale na partnera se dokáží dokonale naladit.

21 – Velká tolerance. Snaží se pochopit obě stránky. Společensky založení, vyjdou s každým. Osobní kouzlo. Hádky považují za ztrátu času. Nikdy se nemstí a nikdy nejsou negativní.

22 – Citlivost a laskavost. Sebedůvěru rozvíjejí celý život. Potřebují vztah, ve kterém najdou oporu. Potíže při rozhodování, které se dotýká emocí. Jeden z rodičů bývá dominantní. Praktičnost, metodičnost, síla k dosažení čehokoli. Obrovská intuice, s partnerem doslova splynou.

23 – Všem dávají najevo, že si vystačí sami a chtějí volnost. Ale sami být nedokážou. Touží být milováni. Ve stresové situaci vypnou. Problémy smetají pod stůl. Většina z nich není schopna hlubších citů, pokud se nevyrovná se svým rozporem touhy po svobodě a na druhé straně po životním partnerovi. Skvělí v podnikání.

24 – Kamarádští, starostliví a ochotní. Vyvážení se smyslem pro harmonii a krásu. Rodinný život je pro ně důležitý, v práci jsou ve svém živlu. Jen špatně snášejí stres. Často se věnují charitě.

25 – Skromní, nenároční, citliví a laskaví. Prioritou je potřeba životního druha. Jsou intuitivní a mají smysl pro pozorování lidské povahy. Dokáží být zábavní a dokážou se zasmát i sami sobě. Stálá potřeba za něco bojovat.

26 – Citlivost, laskavost, chápavost a zároveň síla. Organizační schopnosti. Bystrost a intuice. Osobní život oddělují přísně od práce. Silné zásady.

27 – Moudrost a poctivost, pevné zásady. nepodléhají žádným vlivům. Duchovně založení. Mají jasno v tom, co je dobré a co špatné. Vyhýbají se povrchním vztahům. Berou velmi vážně svou odpovědnost. Život berou však až příliš vážně.

28 - Mají v sobě konflikt. Jedna část touží po životním druhovi a druhá se touží osamostatnit. Nejdřív se řídí citem, pak teprve rozumem. Fantastický smysl pro humor. Nesnáší, když je někdo omezuje. Pak se dokáží hlasitě ozvat. Zájem o druhé, komunikace a spravedlnost je důležitá. Už v ranném věku narušuje jejich život vliv karmy.

29 – Nepřehlední se schopností vyvolávat nedorozumění. Zranitelnost, citlivost. Své city ale uzavírají v sobě. Nesnášejí nudu. Umí skvěle konverzovat.

30 – Pronikavá bystrost, schopnost vycházet s lidmi. Silná výrazná osobnost s vyhraněnými názory, nesnesou průměrnost. Někdy druhé sráží svou kritikou, na všem umí najít vadu. Jsou složití, mnohé pocity si nechávají pro sebe. O sex mívají buď velký zájem, nebo naopak žádný.

31 – Malá sebedůvěra, která často pramení z vlivu z dětství. Někteří hledají partnera, který jim ubližuje, jiní se naopak stávají dominantními. Mohou vyniknout v čemkoli. V oblasti profese sebejistí, v soukromí naopak malá sebedůvěra. Chtějí pouze úspěch. S ničím menším se nesmíří. Na partnera mají vysoké požadavky.