Technika HO´oponopono starodávné havajsné učení

 

Knihy, jež je třeba číst:

Svět bez hranic Joe Vitale; Hew Len

 (HO´oponopono)

MILUJI TĚ
OMLOUVÁM SE
PROSÍM,ODPUSŤ MI
DĚKUJI TI

 

Úryvky z knihy které mě zaujaly:

 

,,Chceteli něco vyřešit , pracujte na sobě"

,,Omlouvám se. Prosím o odpuštění za všechno, co se děje uvnitř mě a projevuje  se jako problém"

,,Základem je převzít plnou zodpovědnost za svůj život"

,,Naprostá zodpovědnost znamená přijmout vše a naprosto vše, co vstupuje do vašeho života - všechny lidi a jejich problémy, neboť jejich problémy jsou i vaše. Vyskytují se ve vašem životě a pokud převezmete plnou zodpovědnost za své prožitky, pak musíte také převzít plnou zodpovědnost za ty jejich"

,,Když na druhém člověku vidíte něco, co se vám nelíbí, máte to také s největší pravděpodobností v sobě. Naším úkolem je tento vzorec pročistit"

,,Pamatuj ,že neexistuje dobré, ani špatné a že tvůj dojem se může lišit od mého"

,,Když se ve vašem životě objeví někdo, koho nemáte rádi, znamená to ,že jste si to vytvořili"

,,Abyste mohli zažehnou své světlo, musíte projít tmou"

,,Vesmír je nesmírně štědrý a pošle nám učitele přesně ve chvíli, kdy jsme připraveni"

,,Musíme vyčistit staré a vytvořit prostor pro nové"

,,Říkám, že neustálé očisťování je mnohem důležitější než cokoli jiného. S očistou k vám budou nápady přicházet. A některé z nich vás mohou učinit velmi, velmi bohaté lidi"

,,Neměli bychom ztrácet čas otázkami  jak, proč a kdy,  ale spíše věci přijímat a jednat. Tím nebudeme stát v cestě sami sobě. Jakmile vystoupíme ze sebe například obviňováním, ovlivňováním, fňukáním, naříkáním a tak dále, unikne nám podstata, která se nabízí, jmenovitě nechat tomu volný průběh, tj.pustit problém, který je uvnitř nás."

Naše práce zde teprve začala. Prosím,  nechť mám stále na paměti:

NIKOMU NEUBLIŽUJ

MILUJ VŠE

HOˇ oponopono není ohraničeno časem........

 

 

"Na naší planetě existuje více než 6 miliard různých zhmotnění lidské existence.. a každý jsme jedinečný exemplář. V knize Svět bez hranic zachytil Vitale skutečnost, že všechny významné duchovní, vědecké a psychologické principy fungují na té nejzákladnější úrovni. Jejich esencí je hluboká láska a vděčnost. Přečtěte si tuto knihu; připomene vám pravdu a schopnosti, které už dávno máte." James Arthur Ray, filozof a autor bestsellerů Practical Spirituality a The Science of Success

Jak jsem uvedl dříve, napsal jsem jednou článek s názvem Nejpodivuhodnější terapeut světa a zavěsil ho na svůj blog. Rovněž jsem ho umístil na svůj web www.mrfire.com. Vyšel také v knížce Davida Riklana 101 Great Ways to Improve Your Life. Tento článek byl nejlepší ze všeho, co jsem kdy napsal. Rychle se šířil a vyvolal reakce, jak mluvené, tak psané. Lidé ho posílali diskuzním skupinám, přátelům i dalším lidem ze svých osobních i veřejných emailových seznamů. Jeho poselství všechny očividně inspirovalo. Dokonce přilákal pozornost mého vydavatele, kterým je John Wiley & Sons, což vedlo to k vydání této knihy.

Ne všichni ale byli článkem nadšeni. Někteří nemohli uvěřit, že by jeden člověk, ač psycholog, dokázal vyléčit mentálně nemocné vězně. Jeden člověk vyžadoval od Dr. Hew Lena důkazy v podobě faktů o jeho působení v léčebně. Upřímně řečeno, mě to také zajímalo.

V následujících řádcích uvádím podrobnou odpověď Dr. Hew Lena:

Můj příběh, jako většina ostatních, potřebuje objasnění. Pravda je následující:

1. Několik let jsem pracoval pro Ministerstvo zdravotnictví státu Havaj jako placený psycholog v psychiatrické léčebně.

2. V letech 1984-1987 jsem působil v rozsahu dvaceti hodin týdně v jednotce s přísnými bezpečnostními opatřeními, určené mužským pacientům, kteří se dopustili trestných činů vraždy, znásilnění, přepadení, ublížení na zdraví, poškození majetku a užívání drog.

3. V době mého nástupu, v roce 1984, byly všechny samotky obsazeny pacienty, kteří se dopustili násilí.

4. Každý den byly několika pacientům z důvodu prevence násilí nasazená kovová pouta kolem kotníků a zápěstí.

5. Násilí ze strany pacientů namířené proti jiným pacientům i proti zaměstnancům bylo obvyklým jevem.

6. Pacienti se aktivně nezapojovali do péče o sebe ani do léčebného procesu.

7. Jednotka neměla zajištěné rehabilitační činnosti.

8. Činnost, rekreace ani práce mimo jednotku nebyly zavedeny.

9. Rodinní příslušníci pacienty téměř nenavštěvovali.

10. Žádnému z pacientů nebylo umožněno opustit přísně střeženou jednotku bez písemného povolení psychiatra. Navíc museli mít všichni při opuštění jednotky pouta kolem kotníků a zápěstí.

11. Střední délka pobytu na jednotce se pohybovala v rozmezí několika let, což podle mých výpočtů vyšlo na 30 000 dolarů ročně.

12. Nemocnost zaměstnanců byla povážlivě vysoká.

13. Prostřední jednotky bylo ponuré a poněkud zchátralé.

14. Zaměstnanci jednotky byli milí a laskaví lidé.

15. Výše jmenované je pravděpodobně typické pro většinu psychiatrických jednotek v dalších částech země.

A takto jsem v roce 1987 opouštěl jednotku i objekt:

1. Samotky se přestaly používat.

2. Pouta na kotníky a zápěstí se přestaly používat.

3. Násilné činy byly velmi zvrácené a většinou se jich dopouštěli nově přijatí pacienti.

4.Pacienti se o sebe starali sami a zajišťovali také práce na objektu, včetně právních služeb před opuštěním jednotky a objektu.

5. Mimo jednotku se konaly rekreační aktivity jako běhy a tenis, a to bez nutnosti předchozího svolení psychiatra a bez použití pout.

6. Mimo jednotku začaly také pracovní činnosti jako například mytí aut, a to rovněž bez předchozího svolení psychiatra a bez použití pout.

7. Pacienti na jednotce pracovali - např. pekli sušenky a čistili boty.

8. Časté byly i návštěvy rodinných příslušníků.

9. Nemocnost zaměstnanců přestala být chronickým problémem.

10. Prostředí jednotky se znatelně zlepšilo díky malování a údržbě a starostlivosti lidí.

11. Zaměstnanci podporovali pacienty v převzetí úplné odpovědnosti za sebe samé.

12. Střední délka pobytu na jednotce se zkrátila z let na měsíce.

13. Výrazně se zlepšila kvalita života pacientů i zaměstnanců. Vězeňskou atmosféru vystřídala rodinná atmosféra a lidem navzájem na sobě záleželo.

A co jsem ze své pozice psychologa vykonal já? Prováděl jsem techniku Nalezení vlastního Já pomocí ho´oponopono, proces pokání, odpouštění a transmutace toho, co uvnitř mě způsobilo okamžiky, které jsem prožíval ve vědomé i nevědomé mysli jako problémy před pobytem na jednotce, během něj i po něm.

Pacientům na jednotce jsem neposkytoval žádnou terapii ani poradenství. Rovněž jsem nenavštěvoval žádné porady zaměstnanců týkající se pacientů. Převzal jsem za sebe stoprocentní zodpovědnost, abych v sobě vyčistil věci, které mi způsobovaly problémy jako psychologovi.

JÁ JSEM mě stvořilo dokonalého, tak jako všechny a všechno. Nedokonalost je nesmysl, jsou to vzpomínky, které reagují a projevují se jako soudy, nelibost, vztek, podrážděnost a Bůh ví, jaké další hlouposti duše ještě ukrývá.

Omlouvám se – těmito slovy uznáváme, že se do našeho systému dostal nějaký virus neboli negativní program. Nemusíme tušit, jak to k nám přišlo. Např. má-li někdo nadváhu, jednoduše přijal program, který ji vytvořil. Tím, že vyslovíme slova “Omlouvám se”, sdělujeme Bohu, že ve svém nitru žádáme o odpuštění čehokoli, čím jsme si tento program přitáhli. Neprosíme Boha, aby nám odpustil, ale aby nám pomohl odpustit sobě samým! Přijímáme absolutní zodpovědnost  za vše, co se v našem životě  objevilo.

Prosím, odpusť mi – těmito slovy prosíme o čištění, uvolnění a odstranění všech bloků a negativních energií a o jejich transmutací v čisté světlo. Je to prosba naší  vědomé mysli ke Stvořiteli, aby změnil obsah našeho podvědomí v prázdnotu a abychom díky tomu opět objevili své vlastní Já.

Děkuji Ti – těmito slovy vyjadřujme Stvořiteli svou vděčnost a dáváme najevo víru, že se problém vyřeší k nejvyššímu dobru všech zúčastněných.

Práce terapeuta havajské techniky Ho´oponopono spočívá v očišťování sebe sama. Skrze motlitbu nebo slova Miluji Tě, Omlouvám se, Prosím odpusť mi, Děkuji Ti prosí nejprve Lásku, aby očistila negativní energii, která se zhmotnila do problému. Energie se uvolní, vznikne prázdný prostor, do kterého může vstoupit Bůh a naplnit jej Světlem. Člověk potom již nejedná na základě bloků a negativních programů vycházejících z mysli, ale nechává se vést inspirací přicházející z Ducha, tedy od Boha.

Technika Ho´oponopono vypadá jednoduše, ale vyžaduje určitou odevzdanost a trpělivost. Není to životní koncept Mac Donalda, kde přijedeme k okénku a okamžitě dostaneme hotové jídlo. Bůh není sluha. Je třeba čistit, čistit a čistit .

Aby vlastní Já bylo vlastním Já v každém okamžiku samo sebou je zapotřebí provádět Ho´oponopono nepřetržitě. Čisti, vymazávej, vymazávej
a nalezni svou vlastní Šangrilu. Kde? V sobě!

Klid a mír ve Mně,

Ihaleakala Hew Len, Ph.D., Chairman Emeritus

Nadace The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos

www.self-i-dentity-though-hooponopono.com