Technika SRT

SRT - Spiritual Response Therapy

 

Zakladatelem je pan Robert E, Detzler, který se věnuje metodě od r. 1986 a neustále ji zdokonaluje.

SRT - Spiritual Response Therapy – Duchovní terapie - duchovní proces léčení

SRT je metoda, která nám pomáhá lépe pochopit cestu duše a osvětluje fyzické, mentální a emocionální prožitky, které nás na ní potkávají.

SRT je pečlivý proces zkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů k odhalení a uvolnění skrytých bloků na zdraví, štěstí a duchovním růstu.

Pokud to duše umožní, může metoda s pomocí Vyššího Já (VJ) najít a vyčistit mnohé programy z úrovně duše. Duše má svobodnou volbu vytvořit si, co sama chce, včetně rozhodnutí, jak se co bude v těle projevovat. VJ nemůže zasahovat do její svobodné vůle, i když ji rádo poučí. Duše sama se stará o své zkušenosti a léčbu. SRT čistí duchovní bloky a programy, které duši brání v plnosti jejího projevu, ale nelze zaručit konkrétní výsledky. Součástí svobodného projevu duše je také svobodná vůle naší mysli.

Jako duchovní bytosti jsme žili tisíce životů, z nichž mnohé na jiných planetách a v jiných dimenzích či galaxiích. Nahromadění energie těchto životů tak může ovlivňovat náš současný život. Úkolem praktiků SRT je požádat VJ, aby nahromaděné energie pročistilo, ale pouze klient sám se může rozhodnout, jestliže chce svých negativních přesvědčení a postojů opravdu zbavit.

Pouze láska přináší nejvyšší výsledky. Strach je chybné přesvědčení o tom, že můžeme být odděleni od Ducha a od nejvyššího projevu lásky.

Co je ještě SRT jako duchovní proces léčení :

  • je určeno pro duchovní transformaci
  • čistí programy, které brání léčení, léčení však záleží na duši klienta
  • VJ nikdy nepotlačuje svobodnou vůli klientovy duše, která vytváří učební prožitky
  • je metodou, která nám pomáhá lépe pochopit cestu duše a její potenciál
  • čistí podvědomé programy a akašické záznamy
  • je to práce s Duchem a způsob, jak duši osvobodit
  • pomáhá plně pochopit, jak nás minulé prožitky dovedly k tomu, že jsme si vytvořili takové situace v současném životě
  • napomáhá svobodnému prožívání života a nalezení většího zdraví, štěstí a blahobytu

(Text: Ing. arch. Tomisová Věra)