Modlitby

Modlitba šamanky

VELKÁ BOŽSKÁ PŘÍTOMNOSTI
Života, lásky, moudrosti a síly
Přijmi mé poděkování za všechen tento podivuhodný život
Který se mnou sdílíš od prvopočátku
A kterým mne každého dne obdarováváš znovu
Za toto silné, zdravé, živoucí, milující
Důvěry plné, v radosti se rozvíjející dokonalé Já
S tělem a duchem i srdcem a duší.
Děkuji Ti nyní
Za všechna ta požehnání a dary, jež plynou do mého života
Za tento den, za toto místo, za svou „vnitřní zahradu“
Za výzvy, za učení a předávání
Za sdílení-a za harmonii v setkání se všemi bytostmi
Jež vstoupí do řeky mého života
Za hojnost Všehomíra, který mohu uvítat - jak vně, tak v sobě
Za lidi ve svém životě, zvířata i rostliny
Za zemi a živly, za roční období a jejich střídání
Za nebe a Měsíc a Slunce i za to, co se vymyká našemu chápání.
A děkuji
Za světlo, za vědomí, za krásu a úžas
Za veškerou lásku, milost, jas, moudrost i - smích
Za znamení a za pomocníky v tomto i v duchovním světě
Za situace a události
Jež mě nechají vědomě dýchat, cítit, proudit a růst
Za cesty v čase i v prostoru, za pouti do dálky i návraty
Za radost a štěstí i za to, že dokážu vyjádřit podstatu své bytosti
Za neodsuzování, za volnost, za prázdnotu i nový počátek.
S vděčností vzdávám čest síle
AUMAKUA, která mi připravila cestu
Svému Já v trojí podobě,Vám - KU, LONO a KANE
Všemu, s čím jsem spojena - poznatelnému i skrytému
Všemu ve svém světě - co bylo, je i bude.

Kéž vše, co spolu se mnou bylo stvořeno
Může rozvíjet své harmonické, laskavé a mocné působení
K požehnání všech a všem, kdekoli - kdykoli.

Bůh - ve - všem, Bůh - ve - mně
ALOHA MAHALO

Vše je možné
Vše je tu pro nás
Všechno se vrací
Vše sdílíme
Zde a Nyní
Žehnám tomuto nyní
Důvěřuji
V očekávání toho nejlepšího

ÁMAMA

Noční modlitba

Bože, buď v mé hlavě a mém intelektu
Bože, buď v mých očích a mém zraku
Bože, buď v mých ústech a mé řeči
Bože, buď v mém jazyku a mé chuti
Bože, buď v mých rtech a mém vítání

Bože, buď v mém nose a mém čichu
Bože, buď v mých uších a mém sluchu
Bože, buď v mém krku a mé pokoře
Bože, buď v mých ramenou a mém držení těla
Bože, buď v mých zádech a mém postoji

Bože, buď v mých pažích a mém uchopování/přijímání
Bože, buď v mých rukou a mé práci
Bože, buď v mých nohách a mé chůzu
Bože, buď v mých chodidlech a mém spojení se zemí
Bože, buď v mých hloubech a mých vztazích

Bože, buď v mém břiše a mém cítění
Bože, buď v mých vnitřnostech a mém odpouštění
Bože, buď v mých pohlavních orgánech a mém sexuálním spojení
Bože, buď v mých plicích a mém dýchání
Bože, buď v mém srdci a mém milování

Bože, buď v mé kůži a mém dotýkání
Bože, buď v mých svalech a mých bolestech/chřadnutí
Bože, buď v mých kostech a mém umírání
Bože, buď při mém konci a mém vzkříšení

 

 

Modlitba k matce Zemi

Matko Země, jsi naším domovem,
díky Tobě máme pevnou půdu pod nohama,
dáváš nám svou Lásku, teplo a pocit bezpečí,
díky Tobě se můžeme vyvíjet a realizovat,
díky Tobě můžeme tvořit.
Je nám moc líto,
že jsme ubližovali
Tobě i Tvým dětem
a stále ubližujeme.
Prosíme, odpusť nám,
pokoušíme se napravit.
Děkujeme Ti za všechno
co nám poskytuješ,
využíváme Tvé zdroje
pokorně a s Láskou.
Děkujeme Ti
za odpuštění.
AMEN

Modlitba pro osvobození

Milý, milá,
děkuji Ti za Tvou lásku.
Pokud jsem Ti někdy ublížila,
je mi to moc líto,
ale já jsem to lépe
neuměla.
Omlouvám se
a prosím za odpuštění.
Já Ti také odpouštím
a propouštím Tě
a ruším všechny svoje sliby
učiněné ze strachu
ze všech svých
současných
i minulých životů
na všech úrovních
a podúrovních
své bytosti.
Od této chvíle jsi svobodný/ná,
a já jsem také svobodná,
a přesto Tvé Světlo
má navždy místo
v mém srdci.
AMEN

Modlitba pro odpuštění

Pane Bože
nebeský Otče
a Matko Země,
pokorně Vás prosím
zaplavte mou bytost
svou čistou energií
ODPUŠTĚNÍ
Prosím Vás,
abyste mi pomohli
zcela a bezpodmínečně
odpustit všem lidem,
kteří se na mě provinili,
ať vědomě či nevědomě.
Prosím, pomozte mi pustit vše,
co mi brání žít šťastně a v lásce.
Prosím, pomozte mi pustit vše,
co omezuje mou tvořivost a svobodu.
Prosím, pomozte mi se očistit od všeho,
co škodí mě i mým blízkým,
ve jménu lásky
a nejvyššího dobra.
Přijímám Vaši pomoc
s vděčností a láskou v srdci a děkuji.

AMEN