STRACH

_________________________________________

 

 

Největší chyba, kterou v životě můžeme udělat,

je mít pořád strach, že nějakou uděláme.

 

 

Elbert Hubbard

 

_______________________________________________________________

 Lidé, kteří se nemají rádi, jsou nemocní a umírají, jelikož neumí odpouštět.

Nemoci mohou způsobit různé fyzické substance pouze v případě, že lidským tělem nemohou volně projít a jsou v něm zachyceny negativními postoji, které se zakládají na strachu - hněv, zuřivost, hanba, vina, starosti, nenávist, závist, pomsta a žárlivost.

Všechny tyto strachy předej Světlu a Lásce Stvořitele, není jich ve Tvém životě již třeba...

"Všechny své strachy předávám Tobě, Stvořiteli."

 

 

 

Co můžeme ztratit, když odhodíme svůj strach?

Co však můžeme získat, otevřeme-li se lásce?

 

______________________________________________________________________________

 

Chcete-li transformovat strach, vkročte do něj a obejměte ho.

 

 

 

Zkuste si ho představit jako dítě v sobě, které je vyděšené, protože si myslí, že není hodno lásky, radosti, hojnosti a smíchu, že je odsouzené k opuštěnosti a smrti zlomením srdce. Jak budete držet dítě u srdce, řekněte mu:

 

 

“Miláčku mého srdce, miluji tě každičkou částí svého bytí. Nejsi sám. Žijeme v bezpečném vesmíru, ty i já, a společně jdeme domů.” 

_________________________________________________ 

V srdci hledajícího to hlasitě zabušilo.
"Kdo je tam?" zvolal vystrašený muž.
"To jsem já, Pravda," zněla odpověď.
"Co je to za nesmysl!" nadskočil muž. "Pravda mluví mlčky."
Bušení se hned nato odmlčelo a on si oddechl.
Jeho vnitřní hlas volal marně. Strach ho umlčel.

________________________________________________  

 

 

Strach jako dveře do neznáma

 

 

Poselství Marie prostřednictvím Pamely Kribbe - červen 2010

Drazí přátelé,

Já jsem Marie, matka Jeshui. Jsem tu, abych vás oslovila a přinesla vám ženský aspekt Kristovy energie. Právě teď ji většina z vás zoufale potřebuje. Procházíte hlubokým procesem přeměny.

Právě teď je na Zemi velká skupina Pracovníků Světla, kteří se částečně se probudili, částečně si vzpomněli na to, kdo jsou. Vlastně lze rozlišit tři skupiny pracovníků světla nebo tři fáze, ve kterých se mohou v tomto procesu transformace nacházet.

První skupina pracovníků světla se ještě neprobudila. Ještě si plně neuvědomují, kdo jsou a cítí se proto velmi ztracení a osamělí. Cítí se odlišní a mají pocit, že se nehodí do lidské společnosti. Cítí se sami a odtržení od společnosti hlavního proudu. Tito lidé trpí. Myslí si, že selhávají. Často jsou velmi citliví. Jsou to snílci jako většina z vás: sní o jiném světě, dokonce si ho pamatují, z hloubi své duše, ale nedokážou spojit sen s každodenní realitou. A tak se stáhnou a žijí ve svém vnitřním světě. Jelikož jejich světlo nevyzařuje ven, cítí se nešťasní jako by se dusili.

Pak je tu další skupina pracovníků světla, kteří si začínají uvědomovat, kdo jsou. Pomalu si vzpomínají na svou skutečnou sílu, fakt, že jsou opravdu andělé, kteří se inkarnovali do lidského těla, aby přinesli na Zemi Světlo. Světlo je právě teď velmi potřebné. Jakmile si uvědomíte, že jste věčná duše, která není vázána na hmotnou realitu, vrátí se vám síla. Stále se můžete cítit jiní, jako vyděděnec, ale teď cítíte spojení s jiným světem - světem krásy a harmonie. Toto je váš domov - svět, ze kterého opravdu pocházíte. Pokud to víte, nemusíte se již více cítit sami. Dnes vám chceme připomenout energii Domova.

Lidé, ke kterým promlouvám v tomto přenosu, všichni, kteří budou naslouchat tomuto poselství - jsou součástí skupiny pracovníků světla, kteří se již probudili, kteří se spojili se svým Pravým Já – svou Duší. Vědí, že jsou zde z nějakého důvodu, vědí, že jsou zde proto, aby přinesli na Zem změnu. Žehnáme vám za tento záměr, tuto touhu přinést Světlo na Zemi a víme, jak těžké je být k sobě pravdivý uprostřed reality, která se jeví nepřátelská k tomu druhu energie, který přinášíte.

Je tu ještě další skupina pracovníků světla - třetí skupina. Můžeme ji nazvat "starší Pracovníci Světla". To jsou ti, kteří jsou v procesu probuzení už dlouhou dobu. Pracují na sobě roky, někteří dokonce desetiletí a prošli různými fázemi vnitřní proměny. Vědí, jaké to je změnit se na vnitřní úrovni, uvědomit si hluboko usazená emocionální břemena a negativní přesvědčení. Zažili, jaké to je propustit svou starou identitu (totožnost) a otevřít se nové, bližší jejich pravé přirozenosti. Mnozí z vás, kteří nasloucháte nebo čtete toto poselství, jste součástí právě této třetí skupiny pracovníků světla. Cítíte se uvnitř velmi staří. Prošli jste mnohým, v tomto životě i v řadě předchozích. V našich očích máte obdiv za vaši odvahu a hloubku moudrosti. Jste pokladem Země, i když se zrovna cítíte uvnitř staří a vyčerpaní. Jste to vy, ke komu především promlouváme.

Hodně jste ve svých životech zpracovávali záležitosti na emocionální úrovni. Dovolili jste strachu a dalším těžkým emocím vynořit se do vašeho vědomí, abyste se jim podívali do očí a tak je uvolnili. Na své cestě jste zakusili duchovní zážitky, pocity blaženosti, ve kterých jste splynuli do jednoty Všeho-Co-Je. Mnozí z vás už začali své životní poslání učitele a léčitele pro ostatní na jejich duchovní cestě. Ve svém každodenním životě vykonáváte světelnou práci, kterou jste si vybrali na úrovni Duše.

Obracím se na vás, kteří jste v této třetí skupině pracovníků světla, a také k těm, kteří jste ve druhé skupině. Mezi těmito dvěma skupinami není pevná hranice; probíhá postupný vývoj z jedné do druhé. Nemá proto smysl příliš dlouho dumat nad tím, do které skupiny patříte; nejde o rozdělování hodností. Nejdůležitější je rozpoznat sám sebe jako bytost oddanou srdcem a duší tomuto procesu vnitřního růstu. Chci vám všem vysvětlit, proč se tento proces probuzení může zdát někdy tak těžký.

Víte, duchovní růst nebo vývoj nepostupuje lineárně. Není to tak, jako by to byly schody, po kterých stoupáte krok za krokem. Růst a vývoj se odehrává v cyklech. Vezměte si například cyklus dne a noci. Během noci se noříte do svého podvědomí. Relativní temnota vašeho podvědomí se představuje jako sny, které vás vytáhnou z normálu, pryč z toho, co znáte. To vám umožňuje dostat se hlouběji do sebe a objevit pocity a emoce, které se těžko odhalují v bdělém stavu. Během denní doby, když se zapojujete do reality Země, sbíráte zkušenosti. Noc vás vtáhne dovnitř a pomáhá vám čelit emocionálním energiím, které jste si neuvědomili během dne.

Cyklus dne a noci vám umožňuje integrovat zkušenosti na mnohem hlubší úrovni než mysl. Díky tomuto střídání nastává růst, i když si své sny nepamatujete. Tento růst probíhá ve stále se opakujících cyklech a stejné je to s duchovním růstem. Vy, ke kterým promlouvám, víte, co znamená jít dovnitř a oslovit emocionální bolest a strach a propustit ho. Víte, jaké to je ponořit se do staré bolesti a cítit radost z jejího uvolnění, cítit se pak svobodnější a silnější. Vy, ke kterým dnes promlouvám, jste pokročilí; dostali jste se daleko, ale přece stejně po dni přichází noc. Nové vrstvy podvědomí chtějí být poznané, oslovené a uvolněné. V této době se mnozí z vás nacházejí uprostřed "temné noci", která vynáší na povrch velmi hlubokou vrstvu strachu, který chce, abyste se na něj podívali na denním světle. Potřebuje být uvolněn, abyste mohli vyzařovat své světlo do světa ještě jasněji a klidněji.

Ve vašem životě jste ovlivňování svými osobními cykly vývoje v závislosti na vašem věku, pohlaví a posvátných smlouvách Duše. Avšak také vás ovlivňují širší energetické proudy, které souvisí s procesy, do kterých je zapojena Země i Lidstvo jako celek. V této době jsou aktivní energetické proudy, které ženou na povrch staré a temné energie, které se mohou zdát neúprosné, pokud nedůvěřujete tomuto procesu. Lidstvo jako celek není připraveno čelit této staré energii, která se vynořuje. Většina lidí neví, jak zpracovat hlubokou emocionální bolest a ničivou energii, která může být jejím následkem. Vy jste v tom zkušenými mistry. A přece to může přemoci i vás. Můžeš se pak cítit ponořen do vrstev sebe sama, které se ti zdají být naprosto nezvládnutelné a cizí. Můžeš mít pocit, že blázníš. Možná sis myslel, že už jsi se vypořádal s většinou záležitostí, které jsi měl v tomto životě na talíři, a teď na tvé dveře bouchá další strach a temnota, kterou jsi nečekal. Můžeš být z toho rozhořčen, nebo mít pocit, že už jsi zpracoval dost a jsi připraven pohnout se do světlejšího života. Může ti připadat příliš těžké vypořádat se s touto novou jámou temnoty.

Dnes vám chci říci, abyste neztráceli srdce a měli víru ve vaši Cestu. Vstupujete nyní do fáze svého vývoje, ve které svůj růst už nemůžete řídit a ovládat. Vstupujete do prostoru rozpínání vědomí, který je více o odevzdání a propouštění (vzdát se a pustit). Není to o provádění nějakých cvičení, meditací nebo vizualizací, dodržování diety, nebo provádění jakési disciplíny, jejímž prostřednictvím se snažíte ovládat život. Je nemožné ovládat obrovskou vlnu energie, která se snaží plynout přes vaše Bytí.

Vaše duše vás chce vynést do tohoto proudu energie, protože si uvědomuje, že je to dobrý proud. Avšak vaše lidská osobnost nedokáže vidět, kam vás vede. Lidská mysl nemůže pochopit, kam směřuje proud Duše, proto se můžete cítit zoufale a špatně naladěni na svou intuici, svou vášeň a celkový smysl pro směr. Pokud se takto cítíte, prosím vězte, že neděláte nic špatně. Tento pocit dezorientace a zmatku se objeví vždy, když stojíte před novým startem. Novým začátkům opravdu vždy předchází období zmatku a krize. Nové nemůže vstoupit dříve, než to staré odpadne. Mysleli jste si, že jste uvolnili už tolik, a teď musíte uvolnit ještě více. Prosím uvědomte si, že toto je smysluplný proces, i když to tak nevypadá. Snažte se zůstat v prostoru důvěry a odevzdání, protože tak se sladíte s proudem své Duše a uděláte si jízdu pro sebe o trochu lehčí.

Vy jste učitelé. Právě teď přinášíte novou energii na Zemi, i když máte pocit, že jste v temnotě, i když se cítíte skleslí, sklíčení a nemáte tušení, kam jdete. Vykonáváte Světelnou práci, kvůli níž jste přišli. Světelná práce často znamená, že cestujete do noci, do nejtemnějších koutů své Duše, aniž byste věděli, co se stane. Cestujete přes temnotu bez vodítek nebo mapy, která by vás vedla. Jste hozeni do tmy a vše co můžete opravdu udělat, je odevzdat se prožitku a důvěřovat, že se přes ně dostanete a že bude mít smysl.

 

Jakmile ale vyjdeš ven z temnoty a vrátíš se zpět na denní světlo, pochopíš smysl svého putování - nikoli svou myslí, ale svým srdcem. V temnotě se pro tebe vždy skrývá poklad. Temné emoce jsou tvé vlastní skryté části, které se chtějí s tebou znovu sjednotit. Negativita, se kterou se v sobě (nebo skrze zrcadlení v okolí) setkáváš, je část tvé energie, která se zasekla a nemohla se dlouhou dobu hýbat. Prosím pochopte, že jako Duše jste prožili mnoho mnoho životů zde na Zemi a také na jiných místech ve vesmíru. Nyní, když se cyklus vašich životů na Zemi blíží ke svému konci, nejúzkostnější části vaší duše, které se zasekly v různých životech, k vám v současné době přicházejí, aby byly konečně uvolněny a osvobozeny. Často nechápete, odkud se vlastně tato emocionální traumata berou. Ale nakonec je to vždy o tomtéž. Je to o strachu, který touží po přijetí. Strach chce, abyste se mu podívali do očí a přivítali ho. Je vaší částí a vskutku platnou částí. Strach je částí hry duality , kterou hrajete v tomto koutě vesmíru.

 

 

Kdybyste ho mohli jen nechat být, kdybyste se nebáli svého strachu, viděli byste, že je neškodný. Může se vám to zdát zvláštní, protože strach vás umí hluboce vyvést z míry. Ale strach je neškodný. Je nevinný jako dítě. Strach je prostě odpověď na neznámé. Pokud dítě čelí něčemu, co ještě nezná, často reaguje strachem: musí si na nové nejprve zvyknout. Musí to prozkoumat, zvyknout si na to a naučit se tomu důvěřovat. Strach je opravdu nevinný; je celkem v pořádku, když se necítíte jako doma v energiích, které neznáte. Na strachu není nic špatného. Pokud ho však odsuzuješ, odmítáš, potlačuješ, pokud se cítíš nepříjemně se strachem, pak se stane tou velkou temnou věcí, démonem, který tě terorizuje a paralyzuje proti tvé vůli. Nedělej ze strachu svého nepřítele, protože pak z něj uděláš temnou a cizí sílu. Strach samotný není temný; je to prostě emoční odezva na pocit rozrušení něčím jiným nebo novým.

 

Drazí přátelé, jste moudří. Ze svého nejhlubšího jádra, kde jsi Duchem, kde vyzařuješ světlo, věčné a láskyplné, natáhni se ke strachu ve svém nitru. Můžeš se k němu natáhnout, jako bys se natáhl za dítětem, a řekni mu, že je s tebou v bezpečí, že se ho nebojíš, že se nebojíš svého vlastního strachu. Nesnaž se jej zbavit, protože záměr zničit strach nese v sobě souzení. Tvoje bázlivá část se stane více ustrašená, když s ní začneš bojovat, protože pak dostane zprávu, že není dobrá a že tě není hodna.

Prosím pochopte, že strach je nezbytným elementem v tomto vesmíru duality. Jinak by nebylo možné zkoumat a zažívat něco nového. Strach vyznačuje hranici mezi tím, co vám připadá bezpečné a známé a co už ne. Za touto hranicí je něco nového, co ještě nechápete nebo jste to ještě nezažili. Pokud byste se dokázali podívat na strach tímto způsobem, zbavili byste se jeho odsuzování a mohl by dokonce nést potenciál pro radost, protože strach je příslibem objevení nové země, nového místa, odkud můžete vyzařovat své Světlo. Tak věřte strachu a nechte ho být svým Světlem! Pokud je ve vašem životě situace, která ve vás vyvolává strach, jen si to uvědomte. Posviťte si Světlem svého vědomí na svůj strach. Strach se nerozpustí okamžitě, ale pokud se na něj nebudete dívat jako na děsivou energii, více se uvolníte a otevřete možnosti, že se uvnitř strachu skrývá poklad.

 

Víte, strach tu vždy bude, je součástí stvoření. Dokonce, i když jste vysoce pokročilí, je tu vždy prvek neznáma, který chce být prozkoumán. Pokud by tomu tak nebylo, vesmír by ustrnul a ztratil by svou vitalitu a živost. Bylo by to jako žít v nádherné, půvabné zemi, z níž máš skutečně radost a rezonuješ s ní, avšak není možné vydat se z ní ven, jít za její hranice. Nikdy bys nemohl prozkoumat novou zemi. Dávalo by ti to z dlouhodobějšího hlediska pocit nejhlubšího naplnění? Takže já vím, že se znáš dost dobře na to, abys věděl, že miluješ objevovat nové. Jsi dobrodružná Duše, každý z vás. Proto prosím neodsuzuj svůj strach, protože v konečném důsledku je to dobrodružná, zkoumající část v tobě. Strach ti ukazuje, kde je nová země, kterou je možné objevit. Když cestuješ do této nové země, přátelsky ruku v ruce se svým strachem, zažiješ krásu a radost, která přesahuje tvé současné chápání. Tajemství je: nikdy nemůžete předem vědět, co objevíte; jinak by to pro vás nebylo nové.

 

Takže slastný zážitek putování do něčeho nového, prožívání nových a stále hlubších zážitků lásky, krásy a radosti, může nastat jen, když přijmeš realitu strachu, která není ničím jiným než realitou toho neznámého, co leží za obzorem tvého současného poznání a zkušeností. Přivítej strach uvnitř, i když se ti to zdá být iracionální a neznáš příčinu. Mnoho strachu uvnitř vás pochází z vašich velmi prastarých částí, jiných životů, které jsou daleko vzadu v čase. Dokonce i ty nesou příslib nového pochopení, něčeho, co jste ještě neobjevili. Možná je tam zkušenost, kdy jsi byl násilně odmítnut, které se teď bojíš a nechceš to cítit. Nicméně pokud by ses prožitku nebál, pokud by sis dovolil cítit jaké to je být rázně a vehementně odmítnut, dovolil emocím vyjít na povrch, cítil bys se sebou soucit a pochopení, proč je pro tebe těžké určité věci poznat. Odpustil by sis to a už by ses tak krutě nesoudil. Zkušenost odpuštění sám sobě je poučná. Takže, když si dovolíš obejmout zkušenost, která se na povrchu jeví jako hrozná, pokud skrze ni projdeš s důvěrou a bez odsuzování, pak se tato zkušenost může stát poučnou, dokonce radostnou. Může ti umožnit ochutnat svobodu a uvolnění, které přichází se sebepřijetím. Vesmír je tak pružný, jak je pružná zkušenost.

Pokud zažíváš ve svém životě strach, věz, že přímo na jeho druhé straně je stejně tak velký potenciál pro prožitek lásky, krásy a radosti. Není to daleko. Jak jsem zmiňovala, duchovní růst není lineární proces, kdy uvolňujete trošku strachu na každém kroku. Strach se spíše sbírá a sbírá až dosáhne nejvyššího bodu, který pravděpodobně změní váš život na krizi a vy již nejste schopni se vypořádat s každodenním životem. V tom bodě jsi konfrontován se svým strachem tváří v tvář; už ho víc nemůžeš potlačovat nebo obcházet. Proudí přes tebe a ztrácíš kontrolu. Zdá se, že jsi v tomto bodě poražen. Přehrada se protrhne a ty v ní nemůžeš udržet vodu. Toto se může zdát katastrofální, ale není!

 

Strach chce vylomit bránu, která tě zavřela, zastavila, uvěznila. Strach chce skrze tebe proudit, a pokud budeš plynout s ním, přenese tě do jiné reality, mnohem svobodnější než ta, ve které žiješ právě teď. Takže když cítíš, že tvůj strach je neovladatelný, pokud nedává smysl, gratulujeme! Jsi na místě, kde chceš být. Jsi přímo na prahu nového a jsi velmi blízko průlomu.

 

 

Nech strach být, nech ho tak, nebojuj. Nemysli si: "Co jsem udělal špatně? Bylo vše, co jsem vykonal na své duchovní cestě marné? Proč se cítím úplně ztracený, udělal jsem chybu? To je tlachání mysli. To se mysl snaží najít smysl v něčem, co nemůže být myslí uchopené. Tvoje duše ví, co dělá. Chce, abys uvolnil bolest na hlubší úrovni, a to se stane, když máš důvěru a nesnažíš se to ovládat. Čím více se sladíš se svou duší, tím méně máš kontroly nad svým životem, a víte co? Je to osvobozující! Uvolnění přináší nové, přináší krásnou a ušlechtilou energii vašeho nepotlačovaného Já. Strach je branou k vaší vyšší verzi, která se chce zrodit a realizovat na Zemi dneška.

 

Žádám vás, abyste respektovali svůj vlastní vnitřní proces, i když se zdá, že vás vede do temnoty, i když se zdá, že to postrádá veškerou logiku. Vždy nechte otevřenou možnost, že to nejste schopni pochopit z vašeho současného stavu mysli, že to nemusíte chápat, a že smysl toho vám bude odhalen později. Otevřete se větší realitě své duše, buďte průzkumníkem vědomí, kterým skutečně jste a kterým chcete být!

Žehnáme vám za přijetí tohoto dobrodružství být na Zemi v teto době změn a otřesů. Máte odvahu; milujete život, i když jste sklíčení či osamělí. Kdybyste neměli tuto lásku k Životu a Zemi, nebyli byste právě teď zde.

 

My jsme hned vedle vás. Já zastupuji mateřskou energii Kristova vědomí. Vnímej, jak tě zahaluje. Snad ji vidíš jako jemnou zářivou růžovou, hravou a přece velmi něžnou energii, laskavou a hebkou. Dovol ji vstoupit do tvého energetického prostoru, může ti přinést léčení. A léčením nemám na mysli "odebrání tvého strachu". Mám na mysli jeho přijetí, přijetí jako dveří do jiné reality – více láskyplné, milující, světelné reality.

 

Buď sebou, prostě buď sám sebou. Nesnaž se sám sebe měnit. Ty už jsi dokonalý. Jsi úžasný. Vidíme každého z vás a známe tvůj boj. Velmi si tě vážíme a ctíme. Prosím dovol mé energii, aby tě utěšila, uklidnila a povzbudila. Já nechci nic v tobě měnit. Chci jen, aby ses na sebe podíval jiným způsobem. Dokonce i uprostřed svého boje jsi andělem. Nádherným andělem.

Pamatuj: po každé noci přijde nový den. Slunce bude znovu zářit. Je to nevyhnutelné. Je to život pokračující svým přirozeným směrem. Stejně jako nemůžeš zabránit tomu, aby nastala noc, nemůžeš zabránit příchodu nového dne. Tak si dovol tím projít a ocitneš se v záři nádherného nového svítání.

Podniknutím této vnitřní cesty pomáháš mnoha lidem na Zemi, kteří se také snaží najít svou vnitřní cestu ke svobodě. Dláždíš cestu pro další pracovníky světla, kteří jsou v počátečních fázích probuzení a oni na oplátku pomohou lidem, kteří se právě stávají vnímavějšími a čekají na to, že se otevřou realitě své Duše.

Děkujeme vám za vaši práci, za všechnu vaši Světelnou práci na Zemi právě teď. Nikdy nejste sami. Připojujeme se k vám z druhé strany, prosím přijměte naši Lásku. Je pro nás největší radostí připomenout vám – Kdo Jste.


Zdroje:

© Pamela Kribbe – červen 2010 - www.jeshua.net

Převzato ze slovenské verze překladu na www.eedunres.sk - překlad: SiR (Děkuji…)

Poznámka ke kopírování:

"Do češtiny upravila pro www.astrohry.cz Daniela Viplerová. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.“