Kineziologie test

Jak ověřovat informace

Kineziologický test

Nazývám ho také testem svalovým a dokáže ho zvládnout bez tréninku každý z vás. Musíte na to však být dva. Jeden kdo testuje a ten, na kterém se bude testovat. Naše svaly jsou ovládány naším podvědomím. Na úrovni podvědomí není možné lhát. To lze jen vědomě.

Korunní čakrou každý z nás může přijímat informace z té nejvyšší informační sféry. Jde jen o to, jak je "přečíst", aniž by nám náš mozek do toho mluvil. Je proto možné zeptat se skrze svaly svého podvědomí.

Funguje to na každém, ale vhodné je vybrat si silného jedince, pokud chceme jasný důkaz.

1) Vyzkouším sílu osoby, se kterou chci provést test. A to tak, že on vodorovně upaží svou silnější ruku a já svou jednou napjatou ruku položím dlaní hned za jeho zápěstí a pokusím se jeho ruku přetlačit směrem dolů. Testovaný tlačí maximální silou proti mně - tedy směrem nahoru. Pokud jsem silnější a ruku v této fázi přetlačím, nevadí, stačí, když si potřebnou sílu k přetlačení zapamatuji. A nebo tlačím jen dvěma prsty.

2)Poté oba připažíme. V duchu nebo nahlas přesně položím otázku, na kterou je jasně možná odpověď buď ano nebo ne. Např.: Je pro mé zdraví vhodná tato potravina? Je ta a ta informace pravdivá...ap. Pokud bych měla sama tendenci se "podvádět", pak je možné napsat odpovědi na lístečky, zamíchat a aniž budu vědět, na kterém je co napsáno, ptát se, zda zde je pravdivá odpověď.

3)Po položení otázky musím jasně určit, co bude odpověď ano a co ne. Např.: Pokud je pro mé zdraví vhodná potravina bílý cukr, budeš mít stejnou sílu jako prve. Pokud ne, sílu mít nebudeš. Nebo: Pokud je na tomto lístečku pravdivá odpověď, budeš mít stejnou sílu jako prve. Pokud ne, sílu mít nebudeš. (I tohle určení mohu říkat pouze v duchu.)

4)Poté znovu zatlačím na ruku testovaného. Pokud bude odpověď ta, kterou jsem určila jako odpověď, při které nebude mít sílu, ruku neudrží ani sebelépe trénovaný silák.

Podle mých zkušeností to funguje asi u 95% lidí. Těch pět procent jsou jedinci, kteří mají v sobě nějaký větší energetický blok. Těm doporučuji zajít ke kineziologovi, protože tohle je možné odblokovat. Vytvoření takového bloku ale trvá nějaký čas. Proto je dobré najít si někoho (nejlépe několik takových), u koho si ověříte na jednoduchých otázkách, že skutečně spolehlivě "funguje". S ním pak můžete kdykoli testovat cokoli. Funguje to znamenitě a ptát se můžete na veškeré informace, které již jsou dány. Takže není to na věštění! Ale na potvrzování již hotových informací.

 

Kineziologický kroužkový test

Lze zjistit, jaká strava je pro člověka individuálně vhodná?

 

https://www.oranzovestranky.cz/obrazky/bgsl.gifKineziologie je poměrně moderní metoda, objevil jí v šedesátých letech americký chiropraktik MuDr. Goodheart. Při své práci s tělem pacienta si povšiml odlišných svalových reakcí v návaznosti na nejrůznější situace. Lékař postupem času zjistil souvislost mezi různou silou svalové odpovědi a aktuálními vlivy okolí. Dalším výzkumem pak odhalil skutečnost, že uvedeného jevu se dá s úspěchem využít pro získání odpovědí na otázky z osobního života pacienta, ale i jeho nejbližšího okolí. Metoda byla rozpracována do funkčního systému, který dnes známe pod názvem One-brain (jednotný mozek). Základním cílem celého systému je totiž koordinace činnosti obou mozkových hemisfér. Normální člověk využívá kapacity svého mozku pouze velmi omezeně, obecně udávané číslo je tři až pět procent. Pokud se nám povede toto číslo zvýšit, výrazně se zlepší naše schopnosti myšlení, paměť, intuice a mnohé další.

 

https://www.oranzovestranky.cz/obrazky/bgsl.gifV tomto článku se však nebudeme zabývat specializovanými kurzy, případné odkazy naleznete na internetu. Budeme se věnovat vlastnímu praktickému způsobu testování vhodnosti potravin. Ještě než přejdeme k samotnému testu, dovolím si zde napsat jedno malé, ale důležité upozornění - pokud se rozhodnete navštívit kineziologa, buďte při jeho volbě velmi opatrní. Kineziologie dokáže doslova zázraky, odblokovává hluboké mentální příčiny chorob i nevhodného jednání, ale někteří kineziologové dokážou svých schopností šikovně zneužívat tím, že vám do podvědomí naprogramují potřebu dalších návštěv. Vy pak opakovaně docházíte na sezení a neustále máte potřebu platit za nové a nové odblokovávání. Dobrý kineziolog vám odblokuje problém během jedné až třech návštěv a dále již jeho služby nebudete potřebovat. Tolik na úvod a nyní přejděme k vlastní metodě, která se nazývá kroužkový test a kterou můžete praktikovat bez předchozího absolvování seminářů.


https://www.oranzovestranky.cz/obrazky/bgsl.gifDůležitým předpokladem úspěšnosti provední testu je volba vhodného partnera. Říkám to s humorem sobě vlastním a neznamená to, že by jste se v případě neúspěšně prováděných pokusů museli rozvádět:-)). Kroužkový test spočívá ve vzájemném roztahování kroužku tvořeného z ukazováčku a palce. Jste li vzpěrač, slabá žena vám kroužek prostě neroztáhne a to i v případě, že budete testovat látku vysloveně negativní. Test je založený na svalové odpovědi ukazováčku a palce, které dotazovaný drží proti sobě veškerou silou, kterou je schopen vyvinout.


https://www.oranzovestranky.cz/obrazky/bgsl.gifVlastní provedení testu je následující: Osoba, která chce testovat potravinu spojí palec a ukazováček do kroužku a tiskne oba prsty proti sobě co možná nejpevněji. V druhé ruce drží potravinu, nebo jiný předmět otázky. Druhý člověk uchopí každou rukou pomocí palce a ukazováčku oba prsty testované osobě tak, aby je mohl pohodlně roztáhnout od sebe. Testovaná osoba nyní myslí na předmět svého dotazu, který drží v ruce a ptá se v duchu, jestli je pro ní dobrý. Testující se pokusí testovanému roztáhnout prsty od sebe a všimne si, jaké síly k tomu bylo zapotřebí. Čím větší sílu musel vyvinout, tím je odpověď pozitivnější a naopak. Získání správné odpovědi vyžaduje určitou zkušenost, ale již po několika minutách budete účinností této metody příjemně překvapeni. Zkuste vytestovat dvě protichůdné potraviny, nebo předměty. Dobrý kontrast vykazuje jablko a majonéza, případně jablko a cigarety. Pozor v případě cukrovky - na jablko bude reakce většinou vzhledem k vyššímu obsahu cukru odmítavá.


https://www.oranzovestranky.cz/obrazky/bgsl.gifRozšířené možnosti testu a obměny mohou být následující: Testující osoba roztahuje testovanému prsty a přitom sama v duchu klade otázku, na kterou dostane odpověď stejně, jako když se dotazuje testovaný. Funguje to velmi dobře a můžete vyzkoušet následující věc: Do papírového sáčku vložte cigarety a proveďte na druhém test s otázkou, jestli jsou pro něj vhodné. Pak do sáčku vložte jablko a opakujte celý postup. Uvidíte, že bude svalová reakce dotyčného v obou případech odlišná, přestože nemá vlastně ani tušení, na co se ho testující dotazuje.


https://www.oranzovestranky.cz/obrazky/bgsl.gifEtika je v případě i takto jednoduchého testu nezbytná. Zásadně nebudeme zjišťovat důvěrné záležitosti, týkající se třetích osob, nebo testovaného. Nebudeme ani zjišťovat čísla do Sportky, či tipovat vítěze fotbalové ligy. To vše nám nepřísluší a výsledky by stejně nebyly relevantní. Používejte testování výhradně za účelem pomoci sobě i druhým a bude vše v pořádku. Jak už jsem naznačoval výše, účinností metody budete příjemně překvapeni.