Miluj svůj život
Miluj svůj život
Louise L. Hay
Každá nemoc něco značí a má původ, léčba


ABSCES
Hlodavé myšlenky na křivdy,
Urážky, pomstu.
Dovoluji svým myšlenkám, aby se osvobodily. Jsem usmířený.


ADDISONOVA NEMOC
Citová podvýživa. Vztek na sebe sama.
S láskou pečuji o své tělo, o svou mysl a své city.

 

AFTY
Nevyřčená jedovatá slova
Obviňování
Ve svém láskyplném světě vytvářím jen a jen dobro.

 

AIDS
Zavržení sebe sama. Sexuální vina. Zakořeněné přesvědčení, že za nic nestojíte
Jsem Božím, dokonalým ztělesněním života. Raduji se ze své sexuality. Raduji se ze všeho, čím jsem. Mám se rád

 

AKNÉ
Odmítání sebe sama. Štítivost vůči sobě.
Jsem Božím ztělesněním života. Mám se rád. Beru se takový jaký jsem.

 

ALERGIE
Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly.
Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem smířený s životem

 

ALKOHOLISMUS
Pocit marnosti, viny a neschopnosti. Zavrhování sebe sama.
Žiji v přítomnosti. Každý okamžik je nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád

 

ALZHEIMEROVA NEMOC
Touha opustit tuto planetu. Nezpůsobilost brát život takový jaký je.
Všechno probíhá ve správném okamžiku, čase i prostoru. Bůh vždy jedná správně

 

AMÉNIE
Nerozhodné postoje. Málo radosti. Strach ze života. Pocit, že za nic nestojím.
Mohu se naplno radovat ze života. Jsem v bezpečí. Mám rád život

 

ANGÍNA
Strach. Potlačované emoce.
Potlačovaná kreativita.
Mé dobro proudí bez překážek. Svým prostřednictvím vyjadřuji  své myšlenky pocházející od Boha. Jsem usmířený.

 

ANOREXIE
Viz. nechutenství

APATIE
Vzdorování citům. Strach
City jsou bezpečné. Otevírám se životu. Raduji se z něj.
ARTERIOSKLERÓZA
Vzdor. napětí. Zatvrzelá úzkoprsost. Odmítání vidět dobro.
Zcela se otevírám životu a radosti. Na svět se dívám s láskou..
ARTRITIDA
Viz. zánět kloubů

ARTRITICKÉ PRSTY
Touha trestat. Provinilost.
Pocit diskriminace.
Dívám se s láskou a pochopením. Veškeré prožitky vystavuji paprskům lásky.

 

ASTMA BRONCHIALE
Přemáhání vlastních emocí.
,,Dusivá láska,,
Neschopnost dýchat sám za sebe. Potlačovaný pláč.
Je bezpečné převzít zodpovědnost za svůj život.

 

ASTMA, DĚTSKÉ
Strach že života tady.
Toto dítě je v bezpečí. Je obklopeno láskou a péčí

 

BOLESTI-AKUTNÍ
Touha po lásce a bezpečí
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mě také.

 

Bolesti- CHRONICKÉ
Vina. Vina si vždy hledá trest
S láskou se zbavuji minulosti
Jsem svobodný a ,,oni,, také. V mém srdci je teďvše v pořádku

 

BRADAVICE
Vyjádření nenávisti. Přesvědčení, že jsem ošklivý.
Plně vyjadřuji lásku a krásu života

 

BRIGHTOVA NEMOC
Pocit, že jsem malé dítě, které nic neumí, za nic nestojí. Neúspěch. Ztráta
Mám se rád. Záleží mi na sobě. Dělám vždy vše správně

 

BRONCHITIDA
Rozjitřené rodinné prostředí.
Hádky, křik, dusné ticho
Vyhlašuji klid a harmonii v sobě a vůkol sebe.

 

BURZITIDA
Potlačovaný hněv, chuť někoho uhodit
Láska uvolňuje. Láska ve mně se zprošťuje všeho, co je jiné než ona

 

CELULITIDA
Lpění na karambolech minulosti. Potíže při pohybu vpřed. Strach zvolit si vlastní směr.
Odpouštím si. Odpouštím všem, všemu minulému. Jsem svobodný.

 

CUKROVKA
Touha po tom, co by bývalo bylo, kdyby. Potřeba ovládat druhé. Nesmírný smutek. Zatvrzelost.
Tento okamžik je plný radosti. Rád(a) si osladím život.

 

CUSCHINGŮV SYNDROM
Mentální nevyrovnanost. příliš se zaobíráme zdrcujícími myšlenkami.
S láskou vyvažuji své tělo i mou  mysl. Zabývám se jen myšlenkami, které mi dělají dobře

 

CYSTICKÁ FIBRÓZA
Utkvělá představa, že od života nelze čekat nic dobrého. Sebelítost.
Život mně má rád. Přijímám ho naplno a svobodně.

 

CYSTY (Viz též Prsa)
Vzpomínky na dřívější bolestné zážitky. Hýčkání starých křivd. Falešný, nesprávný růst.
Jsem rozhodnut myslet jen na krásné věci. Mám se rád.
ČELISTI (Sanice)- POTÍŽE
Zloba. Zášť. Touha po pomstě
Jsem rozhodnut změnit svůj způsob uvažování, který mi tento stav přivodil. Mám se rád a jsem v bezpečí.

 

DÁSNĚ (viz též KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ)
Neschopnost stát si za svým. Rozbředlost.
Jsem rozhodný. Vše dotahuji do konce. Láska mi dodává sil.

 

DECH
Představuje schopnost přijímat život.
Miluji život.

 

DĚLOHA
Představuje sídlo kreativity
Jsem ve svém těle doma.

 

DERMATOMYKÓZA
Frustrace z toho, že mě okolí nepřijímá. Neschopnost pohybu vpřed.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Dovoluji sám sobě jít vpřed. Pohyb je bezpečný.

 

DĚTSKÉ NEMOCI
Potíže růstu. Víra v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy a v přesně rozvržené harmonogramy. Nedospělé chování lidí v blízkosti dětí.
Toto dítě ochraňuje bůh a obklopuje jej pouze láska. Žádáme mentální ochranu.

 

DNA
Potřeba dominovat, být nadřazený. Netrpělivost, hněv.
Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se sebou i ostatními.

 

DUŠEVNÍ CHOROBA
Útěk od rodiny. Únik od reality, stažení se do sebe. Násilné odtržení.
Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity.

 

DUŠNOST
Strach, nedůvěra v proces života. Ustrnutí v dětství.
Je bezpečné vyrůst a stát se dospělým. Svět je bezpečný. Jsem v bezpečí.

 

DUTINY
Alergie na jednu konkrétní osobu, na někoho blízkého.
Vždy mě prostupuje a obklopuje klid a harmonie. Vše je v pořádku.

 

DÝCHACÍ POTÍŽE
Strach či odmítání naplno přijímat život. Pocit, že nemáte právo zabírat prostor či dokonce vůbec existovat.
Mým přirozeným právem je žít naplno a svobodně. Jsem hoden lásky. Jsem  rozhodnut žít naplno.

 

DYSPEPSIE

Strach. hrůza, úzkost. Nadávání a brblání.
Klidně a radostně trávím a vstřebávám všechny nové zážitky.

 

DYSTROFIE SVALSTVA
Viz . SVALOVÁ DYSTROFIE

EDÉMY Viz. OTOKY

 

EKZÉM
Vnitřní protiklady.Mentální vyrážka.
Ve mně i kolem mě je harmonie, klid, láska a radost.

 

ENDOKRINNÍ POTÍŽE
Špatná distribuce myšlenek podporujících rozhodnost a aktivitu.
Bůh mi poskytuje všechny potřebné myšlenky. Jsem aktivní. Právě nyní, v tomto okamžiku postupuji vpřed.

 

EPILEPSIE
Pocit perzekuce. Zavrhování života. Obrovský vnitřní zápas.
Jsem ochoten vidět život jako věčný a plný radosti. Jsem věčný a usmířený. Mám radost.

 

EXANTÉM Viz. VYRÁŽKA

 

FIBROIDNÍ NÁDORY A CYSTY
Urážka ženského ega. Lpění na křivdě ze strany partnera.
Zbavuji se mentálního návyku, který vyvolal tento zážitek. Ve svém životě vytvářím jen dobro.

 

FRIGITIDA
Strach. Popírání rozkoše. Přesvědčení  že sex  je něco špatného. Necitliví partneři.
Radovat se z vlastního těla je bezpečné. Raduji se z toho, že jsem žena.

 

GANGRÉNA Viz. SNĚT

 

GASTRITIDA
Dlouhotrvající nejistota. Pocit, že špatný osud mně nemine.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.

 

GENITÁLIE
Představují mužský a ženský princip.
Je bezpečné být sám sebou.

 

 

GENITÁLIE - POTÍŽE
Obavy, že za nic nestojím.
Raduji se z toho, jak vyjadřuji život. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

 

GLAUKOM - Viz. OČNÍ POTÍŽE

HAVÁRIE- Viz.  NEHODY

 

HEMEROIDY
Strach z termínů. Zloba z minulosti. Strach zbavit se minulosti. Pocit břemene.
Zbavuji se všeho, co není láska. Ke všemu, co chci udělat, mám dost času i prostoru.

 

HEPATITIDA Viz. ZÁNĚT JATER

HERPES -Viz. OPAR

 

HLUCHOTA
Odmítání, tvrdohlavost, izolace. Co nechcete slyšet?
Naslouchám Bohu a raduji se ze všeho, co mohu slyšet. Jsem součástí vesmíru.

 

HNISAVÁ ANGÍNA
Silné přesvědčení, že si nemůžete říct o to, co potřebujete.Je mým přirozeným právem uspokojit všechny svoje potřeby. S láskou a spontánně si říkám o vše, co chci

 

HODGKINOVA NEMOC
Provinilost a obrovský strach, že za nic nestojíte. nesmírná touha prosadit se. V honbě za uznáním se zapomíná na radost ze života
Vyhovuje mi být sám sebou. Jsem dost dobrý takový jaký jsem. Mám se rád. Vydávám a přijímám radost.

 

HOREČKY
Zloba. Rozhořčení.
Jsem klidným ztělesněním harmonie a lásky.

 

HYPERFUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY
Viz. STÍTNÁ ŽLÁZA

HYPERGLYKÉMIE - Viz. CUKROVKA

 

 

HYPERVENTILACE
Strach. odpor ke změně. Nedůvěra v běh života.
Všude ve vesmíru jsem v bezpečí. mám se rád a věřím v běh života.

 

HYPOFÝZA
Představuje sídlo sebeovládání
Má mysl a mé tělo jsou v dokonalé rovnováze. Ovládám své myšlenky.

 

HYPOGLYKÉMIE
Únava, zmoženost. Život je příliš těžké břemeno.
Jsem ochoten učinit svůj život světlým, lehkým, plným radosti.

 

HÝŽDĚ
Představují sílu. Ochablé hýždě indikují ztrátu síly.
Moudře investuji svou sílu. Jsem silný. Cítím se bezpečně. vše je v pořádku

 

CHODIDLA
Představují chápání. sebe sama a i ostatních
Všemu jasně rozumím a jsem ochoten měnit se zároveň s časem. Jsem v bezpečí.

 

CHODIDLA-POTÍŽE
Strach z budoucnosti a z ustrnutí na místě.
Přirozeně se raduji a postupuji vpřed.

 

CHOLESTEROL
Ucpává průchody radosti. Strach přijímat radost
Jsem ochoten mít rád život. Volně mnou proudí radost. Přijímat je bezpečné.

 

CHRÁPÁNÍ
Tvrdohlavé odmítání zbavit se starých mentálních návyků.Vypouštím z mysli vše, co se nepodobá lásce a radosti. Od minulosti směřuji ke všemu novému, svěžímu, a vitálnímu

 

CHRONICKÉ NEMOCI
Odmítání změn. Strach z budoucnosti. Pocit nejistoty
Jsem ochoten růst a měnit se. Vytvářím se bezpečnou budoucnost.

 

CHŘIPKA
Reakce na všeobecnou negativitu a všeobecná přesvědčení. Strach.
Jsem mimo dosah společenských předsudků. nepodléhám žádným vlivům.

 

CHUDEKREVNOST
Viz: ANÉMIE

CHUŤ K JÍDLU- NADMĚRNÁ
 Strach. Potřeba ochrany. Posuzování citů.
Jsem v bezpečí. To, co cítím je bezpečné, normální a přijatelné.
- ZTRÁTA
Strach. Sebeobrana. Nedůvěra v život
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. jsem v bezpečí. Život je bezpečný a plný radosti.

 

IMPOTENCE
Sexuální tlak, napětí, vina. Společenské předsudky. Nevraživost vůči bývalému partnerovi. Strach z matky.
Nechávám se radostí a spontánně působit sílu svého pohlavního principu.

 

INFARKT
Vypuzení veškeré radpsti z těla kvůli penězům, postavení, funkci atd.

 

INFEKCE
Podráždénost, hněv, rozladěnost


ISCHIAS
Pokrytectví. Strach z peněz a z budoucnosti
Směřuji ke svému vyššímu dobru. Mé dobro je všude a ve všem

 

INKONTINENCE
(NESCHOPNOST UDRŽET STOLICI ČI MOČ)
Pocit, že se citově neovládám.
Všechno je v pořádku

 

JÁTRA
Sídlo hněvu a primitivních emocí.
Znám pouze lásku, klid a radost.

 

JÁTRA-POTÍŽE
Neustálé stížnosti a nadávky. Pocit, že jste    
špatní. Ustavičnou kritikou jen obelháváte
sami sebe.

Hledám lásku a nacházím ji všude a ve všem
 

KANDIDÓZA
Pocit silné roztříštěnosti. Značná frustrace a zloba. Přílišné nároky a nedůvěra ve vztahu k druhým
Zasluhuji jen to nejlepší. Mám rád sebe i ostatní. Vážím si sebe i jich.

 

KARBUNKL
Jedovatá zloba na všechny osobní křivdy.
Zbavuji se minulosti. Nechávám čas aby zhojil chvíli mého života.
KAŠEL Viz. BRONCHITIDA

 

KATAR- Horních cest dýchacích - Viz RÝMA

Zánět PRŮDUŠEK - Viz BRONCHITIDA

-

ŽALUDKU- Viz. GASTRITIDA

 

KINETÓZA
Strach, že nemám vše pod kontrolou.
Své myšlenky ovládám v každé situaci. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

 

KLIMAKTERICKÉ POTÍŽE
Strach, že už mě nikdo bude chtít. Strach ze stárnutí.,, Nestojím za nic,,
Při všech změnách cyklů jsem klidná a vyvážená. S láskou žehnám svému tělu

 

KLOUBY
Představují změny životního směru a lehkost s jakou probíhají
Snadno a přirozeně se měním. Můj život opatruje Bůh. Ubírám se nejlepším směrem

 

KOKTÁNÍ
Nejistota. Nedostatek sebevyjádření. Není dovoleno plakat.
Mohu se svobodně vyjadřovat. je to bezpečné. Se všemi komunikuji jen s láskou

 

KOLENO
Představuje hrdost a ego
Jsem pružný a přizpůsobivý.

 

KOLENO- POTÍŽĚ
Tvrdohlavé ego. Hrdost. Nepřizpůsobivost. Strach. nepružnost. neústupnost. Neschopnost přiznat porážku.
Odpuštění, pochopení, soucit. Snadno se přizpůsobuji. Všechno je v pořádku.

 

KOLIKA DĚTSKÁ
Podřazenost, netrpělivost a rozmrzelost v blízkosti dítěte.
Toto dítě léčí jen láska a láskyplné myšlenky. Vše je v pořádku

 

KÓMA
Strach. Útěk před někým nebo něčím.
Obklopujeme tě bezpečím a láskou. Vytváříme prostor, aby ses vyléčil. Jsi láska

 

KONEČNÍK
Místo, kde se tělo zbavuje odpadu.
Snadno a přirozeně se zbavuji všeho, co už nepotřebuji

 

ABCES
Zloba spojená s tím, čeho se nechcete zbavit.
Je bezpečné zbavovat se všeho nepotřebného. Z mého těla odchází jen to, co už nepotřebuji

 

BOLESTI
Vina. Touha po trestu
Minulost skončila. Jsem rozhodnut mít se rád a být spkojený s tím, jaký jsem
 

FISTULY
Neúplné vypouštění odpadu. Lpění na minulosti.
S láskou a bezezbytku se zbavuji minulosti. Jsem svobodný. jsem láska sama.

 

 KRVÁCENÍ
Zloba a frustrace
Věřím v běh života. Vše, co se děje v mém životě, je správné a dobré

 

SVĚDĚNÍ
Vina z minulosti. Výčitky svědomí
S láskou si odpouštím. Jsem svobodný.

 

KOPŘIVKA
Zveličování problémů, děláme z komára velblouda. Utajovaný strach
Vnáším klid do každého okamžiku svého života.

 

KOSTI
Představují strukturu vesmíru
Jsem dobře členěný a vyvážený

 

 ZLOMENINY
Vzpoura proti autoritě.
Jsem ve svém světě autoritou. Protože jen já ovládám svou mysl.

 

- DEFORMACE
Mentální tlak a upjatost. Svaly se nemohou protáhnout. Ztráta mentální pohyblivosti
Zhluboka vdechuji život. Uvolňuji se a věřím v běh života

 

KOTNÍK
Představuje pohyblivost a směr
Snadno se pohybuji životem kupředu

 

KOŽNÍ POTÍŽE
Úzkost, strach. staré, zasuté harampádí minulosti. Pocit ohrožení
Láskyplně se chráním harmonickými a klidnými myšlenkami. Minulost je odpuštěna a zapomenuta. Jsem svobodný.

 

KRČNÍ PÁTEŘ
Odmítání vidět jiné stránky problému.
Pružně a nenuceně beru v úvahu všechny stránky problému. Věci lze vidět nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí

 

KREV
Představuje radost volně obíhající v těle
Dávám a přijímám radost ze života

 

- POTÍŽE
Málo radosti. malá cirkulace myšlenek
Kolují ve mne radostné myšlenky, nové myšlenky

 

- KREVNÍ SRAŽENINY
Zablokovaný průchod radosti
Probouzím v sobě nový život

 

KREVNÍ TLAK- VYSOKÝ
Dlouhodobě nevyřešený problém
S radostí se zbavuji minulosti

 

 

- NÍZKÝ
Málo lásky v dětství. Poraženectví. Pocit, že nic nemá cenu
Jsem ochoten žít ve věčně harmonické přítomnosti. můj život je radost

 

KRK
Průchod sebevyjádření a tvořivosti
Otevírám své srdce. Zpívám o radostech lásky

 

- POTÍŽE
Neschopnost. Polykaná zloba. Potlačovaná kreativita.
Vyjadřuji se s radostí, svobodně, a tvořivě. Snadno a přirozeně se hlásím o svá práva. Jsem ochoten se změnit

 

 

KRVÁCENÍ
Z těla uniká radost. Zloba
Vyváženě dávám a přijímám radost
- Z DÁSNÍ
Málo radosti v životních rozhodnutí.
Věřím že v mém životě vše probíhá správně. Jsem usmířený

 

 

- Z NOSU
Potřeba upozornit na sebe. Pocit, že si mě nikdo nevšímá. Touha po lásce
Mám se rád a jsem se sebou spokojený Uznávám svou skutečnou cenu Jsem dokonalý.

 

KŘEČE
Napětí. Strach. lpění na někom nebo na něčem
Jsem uvolněný. Dovoluji, aby se má mysl usmířila.
- V KRAJINĚ BŘIŠNÍ
Strach. Snaha zastavit běh života
Věřím v běh života. jsem v bezpečí

 

KŘEČOVÉ ŽÍLY
Setrvávání v nepříjemné situaci či postavení. Sklíčenost. pocit přepracovanosti a přetíženosti
Spočívám v pravdě. Raduji se z pohybu. Pohybuji se přirozeně a spontánně. mám život rád a raduji se z každého okamžiku

 

KŘIVICE
Citová podvýživa. Nedostatek lásky a bezpečí.
Jsem v bezpečí. Živí mě láska samotného vesmíru

 

KŮŽE
Ochraňuje naší individualitu. Smyslový orgán.
Je bezpečné být sám sebou

 

KYČLE
Nesou tělo v dokonalé rovnováze. Stimulují pohyb vpřed
Raduji se z každého dne
- POTÍŽE
Strach postupovat vpřed na základě důležitých  rozhodnutí. Bezcílnost
Jsem v dokonalé rovnováze. v každém věku postupuji snadno a s radostí vpřed

 

KÝLA
Roztržky. Napětí, tíha povinnosti a zodpovědnosti.
Má mysl je laskavá a harmonická. mám se rád a jsem se sebou spokojený.

 

LARYNGITIDA
Máte takový vztek, že ani nemůžeme mluvit. Strach promluvit nahlas. Odpor vůči autoritám.
Mohu svobodně požádat, oč chci. je bezpečné vyjadřovat sebe sama. Jsem usmířený

 

LEPRA
Neschopnost jakkoli zvládnout životní zkušenosti. Dlouhodobé přesvědčení, že nejsem dost dobrý a čistý
Povznáším se nad všechna omezení. Bůh mne vede a inspiruje.. Láska hojí vše živé.

 

LEUKÉMIE
Brutální ubíjení inspirace. Pocit, že nic nemá cenu.
Přenáším se přes minulá omezení do svobodné přítomnosti. Je bezpečné být sám sebou.

 

LOKET
Představuje změnu a přijímání nových životních zkušeností
Snadno se přizpůsobuji novým zkušenostem, směrům a změnám.

 

LUPÉNKA
Strach, že mi někdo ublíží. Umrtvování smyslů a ega. Odmítání přijmout zodpovědnost za vlastní city
Žiju proto, abych se radoval ze života. Zasloužím si v životě to nejlepší. Přijímám své dobro. Mám se rád

 

LUPUS
Celková kapitulace. Raději zemřít než se přihlásit o svá práva. Zloba a trest.
Spontánně a přirozeně se beru o svá práva. Znám svou sílu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem v bezpečí.

 

LYMFATICKÉ POTÍŽE
Varování, že mysl potřebuje soustředit na nejzákladnější životní skutečnosti, na lásku a radost.
Jsem zcela soustředěný na lásku a radost ze života. Přizpůsobuji se životu. jsem klidný.

 

MALÁTNOST Viz. ÚNAVA

 

MASTOIDITIDA
Zloba a frustrace. Touha neslyšet, většinou u dětí. Strach infikující chápání života.
Ve mně i kolem mně panuje Božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. V mém světě je vše v pořádku.

 

MDLOBY
Strach. Neschopnost vyrovnat se s danou situací.  ,,Vokno“
Mám sílu, schopnost i znalosti na to, abych všechno v životě zvládnul

 

MENSTRUAČNÍ POTÍŽE
Odmítání vlastního ženství. Provinilost. strach. Přesvědčení že genitálie jsou hříšné a nečisté.
Plně přijímám své ženství a své tělesné pochody pokládám za normální a přirozené. Mám se ráda a jsem sebou spokojená

 

MIGRÉNY
Znechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy.
(migrénu lze většinou odstranit masturbací)
Přizpůsobuji se běhu života. Nechávám život aby mi příjemně a snadno zajistil vše, co potřebuji. Život je tu pro mne.

 

MIŠNÍ MENINGITIDA
Mimořádně závažný rodinný konflikt. Život v atmosféře zloby a strachu. Velký vnitřní zmatek. Málo opory ze strany druhých.
Jsem ochoten vytvářet ve své mysli, těle a světě klid a harmonii. Vše je v pořádku. Jsem v bezpečí a všichni mně mají rádi.

 

MONILIÁZA - Viz. KANDIDÓZA

 

MONONUKLEOZA
Návyk znevažovat a bagatelizovat život,  přesvědčovat ostatní , že nemají pravdu. Hodně sebekritiky.
Jsem zajedno se životem. Vidím se druhých a to, co vidím mám rád. Raduji se z toho, že žiji

 

MOŘSKÁ NEMOC
Strach. Strach ze smrti. Nedostatečné ovládání myšlenek
Ve vesmíru jsem v bezpečí. Jsem usmířený, ať jsem kdekoli. Věřím životu

 

MOUČNIVKA - Viz. KANDIDÓZA

 

MOZEK
Představuje ,,počítač,, řídicí centrum.
S láskou řídím svou mysl.

 

MOZKOVÁ MRTVICE
Kapitulace. Odpor. raději zemřít, než se změnit. Zvržení života
Život je změna a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život minulý, přítomný i budoucí

 

MOZKOVÝ NÁDOR
Nesprávné, naprogramované úsudky. Tvrdohlavost. Odmítání změnit staré mentální návyky
Snadno měním své myšlení. Celý život je změna a má mysl se neustále proměňuje

 

NADLEDVINKY-POTÍŽE
Úzkost. Poraženectví. Zanedbaná péče o sebe sama
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Je bezpečné o sebe pečovat

 

NÁDORY
Lpění na starých křivdách. Rostoucí odpor
Snadno  odpouštím. Mám se rád a odměňuji se pochvalnými myšlenkami

 

 

NARKOLEPSIE
Velký strach. Touha všemu uniknout. Tvrzení ,, nezvládnu to ,,nechci tady být
Spoléhám na to, že Boží moudrost a rada mne vždy ochrání. Jsem v bezpečí.

 

NARKOMANIE
Útěk od sebe sama. Strach, neznalost, jak mít rád sám sebe
Objevuji, jak jsem dokonalý. Jsem ochoten mít rád sám sebe. Jsem ochoten mít ze sebe radost

 

NEFRITIDA - Viz. ZÁNĚT LEDVIN

 

NEHODY
Neschopnost brát se za svá práva. Vzpoura proti autoritě. Víra v násilí
Zbavuji se návyku, který tuto situaci způsobil. Jsem usmířený. Zasloužím si dobro

 

NEHTY
Představují ochranu.
S důvěrou vztahuji ruce.
- KOUSÁNÍ
Frustrace. Sžíravé myšlenky. Nenávist k jednomu z rodičů
Je bezpečné vyrůst. Radostně a lehce zvládám svůj život

 

VROSTLÉ DO MASA
Vlna z obavy ze svého práva postupovat vpřed
Je mým přirozeným právem zvolit si v životě vlastní směr. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.

 

NECHUTENSTVÍ
Odpírání si života. Extrémní strach. Sebenenávist a odmítavost
Je bezpečné být sám sebou. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Jsem ochoten žít. Raduji se a beru se takový, jaký jsem.

 

NEPLODNOST
Strach a odpor vůči životu nebo člověk. který nemá potřebu prožít rodičovství.
Věřím v běh života. Jsem vždy na pravém místě a dělám pravou věc v pravý čas. Mám se rád a jsem se sebou spokojený

 

NERVOVÉ ZHROUCENÍ
Egocentrismus. Zablokovaná komunikace
Otevírám své srdce a ke všem se obracím jen s láskou. Jsem v bezpečí. Jsem v pořádku.

 

NERVOZITA
Strach, úzkost, svár, shon. Nedůvěra v běh života
Jsem na nekonečné cestě věčnosti a na vše je dost času. Komunikuji se svým srdcem. Vše je v pořádku.

 

NERVY
Představují komunikaci. Vnímaví zpravodajové.
Komunikuji snadno a s radostí

 

NESPAVOST
Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku
S láskou opouštím den a oddávám se klidnému spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará.

 

NEURALGIE
Trest za vinu. Úzkost z komunikace.
Odpouštím si. Mám se rád a jsem sebou spokojený. Ke všem a všemu se obracím s láskou

 

NEVOLNOST
Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku
Jsem v bezpečí. Věřím, že běh života mi přináší jen dobro

 

,,NEVYLÉČITELNÉ“ NEMOCI
V tomto stavu nemoc nemůže být vyléčena vnějším zásahem. Skutečné vyléčení vyžaduje proniknout hluboko do pacientova nitra.
Každý den se dějí zázraky. Pronikám hluboko do svého nitra, abych se zbavil návyku, který tuto nemoc způsobil. Přijímám Boží lék. Je tomu tak!!!

 

NEŽITY
Překypující, kvasící  zloba
Vyjadřuji lásku a radost. Jsem usmířený

 

NOHY

- POTÍŽE
Nesou nás v životě vpřed
Život je tu pro mne.


- STEHNA
Lpění na traumatech z dětství
S pochopením, vědomím a znalostmi, které měli, dělali to nejlepší, co mohli. Osvobozuji se.


- LÝTKA
Strach z budoucnosti. nechuť k pohybu
S radostí a sebedůvěrou postupuji vpřed, neboť vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku

 

NOS
Představuje sebepoznání
Jsem si vědom svých intuitivních schopností

 

NOSNÍ MANDLE
Rodinné neshody, hádky. Dítě se cítí nevítané
Toto dítě obklopuje láska. Toto dítě chceme a přijímáme

 

OBEZITA
Strach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota, zavrhování sebe sama. Hledání seberealizace a naplnění
Jsem usmířený s vlastními pocity. Jsem v bezpečí. Vytvářím si bezpečné prostředí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

 

 

OBLIČEJ
Představuje to, co ukazujeme světu.
Je bezpečné být sám sebou. Vyjadřuji, kdo jsem

 

OBRNA
Ochromující žárlivost.
Všeho je dost pro všechny. Láskyplnými myšlenkami si vytvářím radost a svobodu


OČI
Představují schopnost zřetelně vidět
Dívám se radostnýma a laskavýma očima


- POTÍŽE
Nespokojenost s tím, co vidím ve svém životě
Právě v tomto okamžiku se vytvářím život, na který se rád dívám


- ASTIGMATISMUS
Strach doopravdy vidět sama sebe
Jsem ochoten vidět se v celé své kráse a vznešenosti


- DALEKOZRAKOST
Strach z přítomnosti
Vidím, že právě v tomto okamžiku a právě tady jsem v bezpečí


- DĚTSKÉ
Odmítání vidět, co se děje v rodině
Toto dítě nyní obklopuje harmonie a radost, krása a bezpečí


GLAUKOM
(ZELENÝ ZÁKAL)
Tvrdošíjné neodpouštění. Tlak ze starých urážek a křivd. Znavenost životem.
Dívám se něžně a laskavě


KRÁTKOZRAKOST
Strach z budoucnosti
Nechávám se vést Bohem a jsem vždy v bezpečí


ŠEDÝ ZÁKAL
Temná budoucnost. Neschopnost hledět s radostí do budoucna
Život je věčný a plný radosti


ŠILHAVOST - ROZBÍHAVÁ
Strach prohlédnout na bezprostřední přítomnost.
Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem


- SBÍHAVÁ
Odmítání vidět okolní svět. Nedorozumění.
Je bezpečné vidět svět, Jsem usmířený


OCHABLÉ RYSY
Ochablé rysy  v obličeji jsou způsobeny ochablými myšlenkami. Nechuť k životu
Vyjadřuji radost ze života. Mohu se naplno radovat z každičkého okamžiku každého dne. Jsem opět mladý


OPAR
Všeobecné přesvědčení o sexuální vině a potřebě trestu. Veřejná hanba. Víra v trestajícího Boha. zavrhování genitálií
Mé chápání Boha je mi oporou. Jsem normální a přirozený. raduji se ze své sexuality 


OPAR, PÁSOVÝ
Strach a napětí. Přecitlivělost. Čekání, kdy to praskne
Jsem uvolněný a usmířený, protože věřím v běh života. V mém světě je všechno v pořádku


OSTEOMYELITIDA
Viz. ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ

OTLAKY
Zbytnělé názory a myšlenky. Vykrystalizovaný strach
Je bezpečné nově myslet a žít. Přijímám dobro


OTOKY
Čeho nebo koho se nechcete zbavit?
Rád se zbavuji všeho minulého. Je to bezpečný. Jsem svobodný.


OTUPĚLOST
Mentální umrtvení. Potlačování projevů lásky a účasti.
Sdílím své pocity a svou lásku. Reaguji na lásku v každém člověku


PADOUCNICE Viz. EPILEPSIE

 

PÁCHNOUCÍ DECH
Zloba a pomstychtivé myšlenky. zkažené zahnívající myšlení, špinavé pomluvy.
Hovořím vlídně a laskavě. Vydechuji jen dobro.


PÁCHNOUCÍ POT
Strach. Strach z ostatních. Štítivost  vůči sobě sama
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí


PÁLENÍ ŽÁHY
Strach, Strach, Strach. Svíravý strach.
Dýchám zhluboka a svobodně. Jsem v bezpečí. Víra v běh života


PARADENTÓZA
Zloba na vlastní nerozhodnost. Od slov daleko k činům
Jsem se sebou spokojený. Vždy se rozhoduji správně


PARALÝZA
Strach. Hrůza, útěk před nějakým člověkem či situací. Odpor
Jsem zajedno se životem. jsem v bezpečí. S přehledem zvládám všechny situace


PARKINSONOVA NEMOC
Intenzivní potřeba všechny a všechno ovládat. Strach
Uvolňuji se, neboť vím, že jsem v bezpečí. Život je tu pro mne. Věřím v běh života


PÁTEŘ
Představuje životní oporu
Vím, že život je mi vždy oporou


- BEDERNÍ
Vina. Ustrnutí v problémech minulosti. Touha mít od všech pokoj
Zbavuji se minulosti. Jsem svobodný, abych mohl s láskou v srdci postupovat vpřed


- HRUDNÍ
Nedostatek citové opory. Pocit, že mne nikdo nemá rád. potlačování projevů lásky
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život mně má rád a je mi oporou.


- KOSTRČ A KŘÍŽOVÁ PÁTEŘ
Strach z peněz. nedostatek finanční podpory
Věřím v běh života. O vše, co potřebuji je vždy postaráno. Jsem v bezpečí


- KRČNÍ
Odmítání vidět druhou stránku problému. Tvrdošíjnost a nepružnost.
Pružně a snadno vidím všechny stránky problému. Věci jde dělat nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí


- ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE
Viz. ZAKŘIVENÍ

 

PAŽE
Představují schopnost a způsobilost přijímat životní zkušenosti.
Láskyplně, s radostí a přirozeně přijímám všechny své životní zkušenosti.


PEPTICKÝ VŘED

(viz též VŘEDY, ŽALUDEK)
Strach. Úzkostlivá snaha zavděčit se všem. Přesvědčení, že za nic nestojím.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem se sebou usmířený. Jsem dokonalý.

 

PÍŠTĚL
Strach. Překážka v procesu zbavování.
Jsem v bezpečí. Bezvýhradně věřím v běh života. Život je tu pro mne.

 

PLÁČ
Slzy jsou řekou života. Kanou z radosti i ze žalu a strachu.
Jsem usmířený se svými emocemi. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

 

PLÍCE
Schopnost přijímat život.
Přijímám život v dokonalé rovnováze.

 

PLICNÍ POTÍŽE
Deprese. Smutek. Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden žít naplno.
Jsem schopen naplno přijímat život.


PLÍSNĚ
viz DERMATOMYKÓZA, KANDIDÓZA, TRICHOFYCIE

PLOTÉNKY
nerozhodnost. Pocit, že v životě nemám žádnou oporu.
Život podporuje všechny mé myšlenky, a proto se mám rád, jsem se sebou spokojený a v mém světě je všechno v pořádku.


PLYNATOST
Svíravé pocity. Strach. Nestrávené myšlenky.
Jsem uvolněný. Dovoluji životu, aby mnou volně proudil
PMS viz PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM

 

PODVĚSEK MOZKOVÝ viz HYPOFÝZA

 

PODVRTNUTÍ viz VÝRON

 

POHLAVNÍ NEMOCI
Sexuální vina. Potřeba trestu. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné a nečisté. Zneužívání druhých.
Láskyplně a radostně přijímám svou sexualitu a její vyjádření. Přijímám jen myšlenky, které mne podporují a dělají mi dobře.


POHMOŽDĚNINY
Drobné životní nesnáze. Trestání sama sebe.
Mám se rád a láskyplně o sebe pečuji. Chovám se k sobě laskavě a něžně. Všechno je v pořádku.


POMOČOVÁNÍ (U DĚTÍ) (viz též INKONTINENCE)
Strach z rodiče, většinou otce.
Dívám se na toto dítě s láskou, soucitem a pochopením. Všechno je v pořádku.


PÓRY
viz UCPANÉ PÓRY

 

POTRAT

Strach. Strach z budoucnosti. Nesprávná volba času.
Bůh v mém životě vždy určí pravou chvíli. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Všechno je v pořádku.


PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM (PMS)
Podléhání zmatečným a zavádějícím názorům a vnějším vlivům. Zavrhování ženství.
Jsem zcela zodpovědná za svou mysl a za svůj život. Jsem silná a energická. Každičká část mého těla dokonale pracuje. mám se ráda.


PROSTATA
Představuje mužský princip.
Přijímám své mužství a raduji se z něj.


- POTÍŽE
Mentální obavy oslabují potenci. Sexuální tlak a vina. Přesvědčení, že člověk musí zestárnout. Kapitulace.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Přijímám svou vlastní sílu. Jsem navěky mladý duchem.


PRSA
Představují mateřskou péči a výživu.
Přijímám a vydávám výživu v dokonalé rovnováze.


- UZLINY, CYSTY, NÁDORY
(viz též CYSTY)
Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Panovačnost. Překážky druhým v růstu.
Mohu být sama sebou a nechávám ostatním volnost, aby byli tím, kým jsou. Pro všechny z nás je bezpečné dospět a vyrůst.


PRSTY
Představují detaily života.
Jsem usmířený s detaily života.


- MALÍČEK
Představuje rodinu a předstírání.
Je mi dobře s rodinou života.


- NA NOHOU
Představují detaily budoucnosti.
Všechny detaily se vyřeší samy.


- PALEC
Představuje intelekt a obavy.
Má mysl je upřímná.


- PROSTŘEDNÍČEK
Představuje vztek a sexualitu.
Je příjemný být mužem/ženou.
- PRSTENÍČEK
Představuje svazky a smutek
Miluji klidně a laskavě.


- UKAZOVÁČEK
Představuje ego a strach.
Jsem v bezpečí


PRŮJEM
Strach. Odmítání. Útěk před někým nebo před něčím.
Zcela normálně přijímám, asimiluji a vylučuji. Jsem usmířený se životem.


PSORIÁZA viz LUPÉNKA

 

PUCHÝŘE
Odpor. Nedostatek citové ochrany.
Snadno se přizpůsobuji životu a každé nové zkušenosti.

 

RAKOVINA
Velká křivda. Dlouhodobý odpor a zášť. Skryté tajemství či zármutek, který člověka vnitřně stravuje. Tajená nenávist. Pocit, že nic nemá smysl.
Zbavuji se celé své minulosti a s láskou jí odpouštím. Jsem ochoten naplnit svůj život radostí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.


RAMENA
Jsou od toho, aby nesla radost, nikoli břemena.
Mohu se svobodně radovat.

 

RAMENA, KULATÁ viz SKOLIÓZA

 

REVMATIKÁ ARTRIDA
Kritika autority. Pocit, že mne někdo ovládá a šikanuje.
Jsem si svou vlastní a jednou autoritou. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život je dobrý.


REVMATISMUS
Pocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zatrpklost. Odpor a zášť.
Své zážitky si vytvářím sám. Mé životní zkušenosti jsou čím dál tím příjemnější, protože mám rád sám sebe i ostatní a jsem se sebou i s nimi spokojený.


ROZEDMA PLIC
Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden života.
Mým přirozeným právem je žít spontánně a naplno. Mám se rád. Mám rád život.


ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
Zatvrzelost, nepřístupnost, neoblomnost, nepružnost. Strach.
Vybírám i láskyplné a radostné myšlenky a vytvářím si tak láskyplný a radostný svět. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.


RUCE
Všemožné způsoby, jak nakládat se zkušenostmi. Držení a manipulace. Sevření a povolení. Pohlazení. Štípnutí. Stisk a chňapnutí.
Snadno, radostně a láskyplně využívám všechny své zkušenosti.


RÝMA
Příliš mnoho událostí najednou. Mentální zmatek. Drobné křivdy. Přesvědčení typu „Každý rok chytnu třikrát za zimu rýmu.“
Dovoluji své mysli, aby se uvolnila a usmířila. Všude ve mně i kolem mne panuje čistota a harmonie.


RÝMA, CHRONICKÁ
Vnitřní pláč. „Dětské“ slzy. Oběť.
Uznávám, že ve svém světě jsem jedinou tvůrčí silou. Jsem ochoten radovat se ze života.
RÝMA, SENNÁ
nahromaděné emoce. Strach z přesného časového harmonogramu. Přesvědčení, že mne někdo nebo něco pronásleduje. Vina.
Jsem zajedno s veškerým životem. Jsem vždy v bezpečí.


ŘÍHÁNÍ
Strach. Příliš rychlé hltání života.
Na všechno, co potřebuji udělat, je čas i prostor. Jsem usmířený.


SANICE viz ČELIST

 

SENILITA
Návrat do bezpečí dětství. Vyžadování péče a pozornosti. Způsob ovládání bližních. Únik.
Boží ochrana. Bezpečí. Klid. Vesmírná Inteligence působí na každé úrovni života.


SKLERODOMINE
Pocit nejistoty a zranitelnosti. Pocit, že mne ostatní ohrožují a dráždí. Vytváření vlastní ochrany.
Bůh mne vždy ochraňuje. Všechno, co dělám, je v pořádku. Přináší mi to lásku, kterou s radostí a s potěšením přijímám.


SKLERÓZA viz ARTERIOSKLERÓZA

 

SKLERÓZA MULTIPLEX
viz ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

 

SKOLIÓZA
Vláčení břemen života. Bezmoc a beznaděj.
Stojím vzpřímeně a svobodně. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Můj život je den ode dne lepší a radostnější.


SLEZINA
Posedlost. Utkvělé představy, nutkavé myšlenky.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím, že život je tu pro mne. Jsem v bezpečí. Všechno je v pořádku.


SLINIVKA (viz též ZÁNĚT SLINIVKY)
Představuje sladkost života.
Mám sladký život.


SNĚŤ
Mentální morbidita. Utápění radosti v jedovatých myšlenkách.
Vybírám si jen harmonické myšlenky. Dovoluji, aby mnou proudila radost.


SPÁLENINY
Zloba. Vztek. Vznětlivost.
V sobě i kolem sebe vytvářím pouze klid a harmonii. Zasloužím si, aby mi bylo dobře.


SRDCE
Představuje centrum lásky a bezpečí.
Mé srdce bije v rytmu lásky.


SCDEČNÍ POTÍŽE (viz též INFARKT)
Dlouhotrvající citové problémy. Mámo radosti. zatvrzelost v srdci. Přesvědčení, že je nutné žít v napětí a stresu.
Radost. radost. Radost. S láskou nechávám radost prostoupit celou svou myslí, svým tělem a všemi svými zážitky.


STÁRNUTÍ
- POTÍŽE
Společenské předsudky. Staré myšlení. Strach být sám sebou. Zavrhování přítomnosti.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený v každém věku. Každý okamžik života je dokonalý.


STRABISMUS
viz OČNÍ POTÍŽE, ŠILHAVOST

 

STRNULOST
Strnulé, rigidní myšlení.
Mohu uvažovat pružně, neboť jsem v naprostém bezpečí.


STRUMA
Nenávist pramenící z pocitu ublížení a porážky. Oběť. pocit zmařeného života. Nenaplnění.
Svůj život ovládám jen já. Mohu být sám sebou.


STYDKÁ KOST
Představuje ochranu genitálií.
Má sexualita je v bezpečí.


STŘEVA
místo, kde se tělo zbavuje odpadu.
snadno se zbavuji všeho, co nepotřebuji.


- POTÍŽE
Strach zbavit se všeho starého a nepotřebného.
Snadno a přirozeně se zbavuji všeho starého a s radostí vítám nové.


SVALOVÁ DYSTROFIE
Obrovský strach. nesmírná touha ovládat všechno a všechny. Naléhavá potřeba bezpečí. Ztráta víry a důvěry.
Je bezpečné být naživu. Je bezpečné být sám sebou. Jsem dost dobrý takový, jaký jsem. Věřím si.


SVĚDĚNÍ
Touhy a přání, která jsou člověku proti mysli. Nespokojenost. Výčitky svědomí. Svrbění odejít nebo utéct.
Je mi dobře tam, kde jsem. Přijímám to, co mi prospívá, neboť vím, že všechny mé touhy a potřeby dojdou naplnění.


SVRAB
Infikované myšlení. Dovolujete ostatním, aby se vám dostali pod kůži.
Jsem živoucím, milujícím a radostným ztělesněním života. Jsem sám sebou.
SYFILIS viz POHLAVNÍ NEMOCI

 

ŠEDIVĚNÍ VLASŮ
Stres. Přesvědčení, že je nezbytné žít pod neustálým tlakem a v napětí.
Jsem harmonický. Jsem silný a schopný.


ŠEDÝ ZÁKAL viz OČNÍ POTÍŽE

ŠILHAVOST viz OČNÍ POTÍŽE

 

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
-POTÍŽE
Ponížení. Pocit, že se nikdy nedostanu k tomu, co chci dělat.
Přenáším se přes hranice svých omezení. Nyní se mohu vyjadřovat svobodně a tvořivě.


- HYPERFUNKCE

Mimořádné zklamání, že nejsem schopen dělat to, co chci. Uspokojování druhých, ne sebe.
Navracím svou sílu tam, kam patří. Činím svá vlastní rozhodnutí. Uspokojuji své vlastní touhy a potřeby.


TASEMNICE
Silné přesvědčení, že jsem pouhou obětí druhých. Pocit, že jsem nečistý. Bezmoc nad postoji ostatních.
Mé okolí je odrazem dobrých pocitů, které ze sebe mám. Mám se rád a schvaluji všechno, čím jsem.


TEPNY (viz též ARTERIOSKLERÓZA)
Rozvádějí radost ze života.
Překypuji radostí. Proudí mnou každým údere mého srdce.


TETANUS
Potřeba zbavit se zlostných, hlodavých myšlenek.
Dovoluji lásce ve svém srdci, aby mne celého omyla a očistila a aby zhojila mé celé tělo a všechny mé city.


TONSILITIDA viz ANGÝNA

TOXIKOMANIE viz NARKOMANIE

 

TRICHOFYCIE
Pocit, že nejsem dost dobrý nebo dost čistý. Podléhání tlaku ze strany druhých.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem mimo dosah vlivu kohokoli a čehokoli.


TRISMUS (ZTÍŽENÉ OTEVÍRÁNÍ ÚST)
Zloba. Touha ovládat někoho nebo něco. Odmítání vyjadřovat své pocity.
Věřím v běh života. Snadno si říkám o to, co chci. Život mne podporuje.


TROMBÓZA
Pocit osamělosti a strachu. pocit, že za nic nestojím, že toho nedělám dost, že nikdy nic nezvládnu.
Splývám se životem. Vesmír mne bezvýhradně podporuje. Všechno je v pořádku.


TRUDOVITOST
viz AKNÉ

 

TUBERKULÓZA
Sobectví a panovačnost. Kruté myšlenky. Odplata.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si tak klidný svět plný radosti.


TUK
Představuje ochranu. Přecitlivělost.
Ochraňuje mne Boží láska. jsem vždy v bezpečí.


UCPANÉ PÓRY
Pocit, že jsem nečistý a že mě nikdo nemá rád.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mají rádi mne.


ÚNAVA
Odpor, nuda. Málo lásky k tomu, co dělám.
Jsem plný energie a nadšení ze života.


URETERITIDA a URETRITIDA
Vztek, většinou na opačné pohlaví nebo na partnera. Obviňování ostatních.
Zbavuji se návyku ve svém vědomí, který způsobil tento stav. Jsem ochoten se změnit. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.


ÚSTA
Představují přijímání výživy a nových myšlenek.
Jsem živ z lásky.


- POTÍŽE
zakořeněné názory. Nepřístupná mysl. Neschopnost přijímat nové myšlenky.
Vítám nové myšlenky a pojmy a připravuji se na proces trávení a asimilace.


UŠI
Představují schopnost slyšet.
Naslouchám s láskou.


UŠNÍ BOLESTI
Zloba. Odmítání slyšet. Přílišný rozruch a zmatek. Hádky rodičů.
Obklopuje mne harmonie. S láskou naslouchám všemu dobrému a příjemnému. Jsem středem lásky.


ÚZKOST
Nedůvěra v přirozený běh života.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím v běh života. Jsem v bezpečí.


VAJEČNÍKY
Představují stvoření i tvořivost.
Jsem vyvážená ve své tvořivosti.


VARLATA
Představují mužský princip.
Je bezpečné být mužem.


VITILIGO
Pocit, že jsem zcela mimo hru, outsider, a nezapadám do žádného společenství.
jsem v samém středu života. jsem spojen s láskou.
VOLE viz STRUMA

 

VROZENÉ VADY
Karmické. Zvolili jste si takto přijít na svět. Rodiče si vybíráme sami.
Pro můj růst je vhodná každá zkušenost. Jsem usmířený s tím, kde jsem.


VŘEDY (ŽALUDEČNÍ A DVANÁCTNÍKOVÉ)
Strach. Silné přesvědčení, za nic nestojíte. Co vás užírá?
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířený. Jsem klidný. Všechno je v pořádku.


VULVA
Představuje zranitelnost a citlivost.
Je bezpečné být zranitelný a citlivý.


VYPADÁVÁNÍ VLASŮ
Strach. Napětí. Snaha vše ovládat. Nedůvěra v běh života.
Jsem v bezpečí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím životu.


VYRÁŽKA (EXANTÉM)
Podrážděnost nad odkládanými záležitostmi. Dětský způsob, jak si vynutit pozornost.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířen s během života.


VÝRON
Zloba a odpor. Odmítání postupovat v životě určitým směrem.
Věřím, že život mne dovede k mému nejvyššímu dobru. Jsem usmířený.


VÝTOK, BÍLÝ
Přesvědčení, že ženy jsou ovládány opačným pohlavím. Zlost na partnera.
Všechny své zážitky si vytvářím sama. Jsem jedinou silou ve svém životě. Raduji se z toho, že jsem žena. jsem svobodná.


VZTEKLINA
Vztek. Přesvědčení, že odpovědí na vše je násilí.
Ve mně i kolem mne panuje klid a mír.


ZÁCPA
Odmítání zbavit se starých myšlenek. Uvíznutí v minulosti. Někdy i lakomost.
Zbavuji se starého a to, co přichází, je nové, svěží a plné života. nechávám život proudit celou svou bytostí.
ZÁDA viz PÁTEŘ

 

ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE
Strach a snaha lpět na starých myšlenkách. Nedůvěra v život. nedostatek mravní čistoty. Člověk bez nadšení a zapálených přesvědčení.
Zbavuji se veškerého strachu. Věřím v běh života. Vím, že život je tu pro mne. S láskou stojím rovně a vzpřímeně.


ZÁNĚT (všeobecně)
Strach. Zloba a frustrace z toho, co se děje ve vašem životě.
Jsem ochoten změnit všechny své návyky a kritiky. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám mysl je pokojná,klidná a vyvážená.


Z. JATER
Odpor vůči změně. Strach, zloba a nenávist. Játra jsou sídlem zloby a vzteku.
Mám mysl je čistá a svobodná. Zbavuji se minulosti a vítám vše nové. Všechno je v pořádku.


Z. KLOUBŮ
Pocit, že mne nikdo nemá rád. Kritika, zášť.
jsem láska. Jsem ochoten mít se rád a být se sebou spokojený. S láskou se dívám na své okolí.


Z. KOSTNÍ DŘENĚ
Frustrace a zloba na samu podstatu života. Pocit, že mne nikdo nepodporuje.
Věřím v běh života a jsem s ním usmířený. Jsem v bezpečí.


Z. KYČELNÍKU
Strach. Obavy. Přesvědčení, že za nic nestojím.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Snažím se ze všech sil. Jsem dokonalý. Jsem usmířený.


Z. LEDVIN
Přecitlivělá reakce na zklamání a neúspěch.
V mém životě se dějí jen správné věci. Zbavuji se starého a vítám nové. Všechno je v pořádku.


Z. MANDLÍ viz ANGÍNA

 

Z. OČNÍ ROHOVKY
Nesmírná zloba. Touha udeřit osobu či věci, které vidíte.
Dovoluji, aby láska plynoucí z mého srdce zhojila vše, co vidím. V mém světě je všechno v pořádku.


Z. POCHVY
Zloba na partnera. Sexuální vina. Trestání sama sebe.
Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Druzí zrcadlí mé kladné pocity. raduji se ze své sexuality.


Z. SEDACÍHO NERVU
viz ISCHIAS

 

Z. SLEPÉHO STŘEVA

Strach. Strach ze života. Zablokování proudu dobra.
Jsem v bezpečí. Uvolňuji se a nechávám život radostně plynout.


Z. SLINIVKY
Odmítání. Zloba a frustrace z pocitu, že život pozbyl veškeré sladkosti.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jen já sám si mohu osladit život a naplnit jej radostí.


Z. SPOJIVEK
Zloba a frustrace z toho, na co se v životě dívám.
Hledím očima lásky. Existuje harmonické řešení, které přijímám.


Z. SPOJIVEK, INFEKČNÍ
Zloba a frustrace. Odmítání vidět.
Zbavuji se potřeby mít za každých okolností pravdu. jsem usmířený. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.


Z. TLUSTÉHO STŘEVA
Přehnané nároky ze strany rodičů. Pocit útlaku a porážky. Silná potřeba lásky a náklonnosti.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si svou vlastní radost. Jsem rozhodnut být úspěšný.


Z. ŽIL
Zloba a frustrace. Málo radosti v životě. Obviňování ostatních za svá vlastní omezení.
Dovoluji, aby mnou volně proudila radost. Jsem usmířený se životem.


ZÁPAL PLIC
Zoufalství. Únava ze života. Citové rány, kterým není dovoleno, aby se hojily.
Spontánně přijímám myšlenky, které jsou prodchnuty dechem a Inteligencí života. Tento okamžik je nový.


ZÁPĚSTÍ
Představuje pohyb a uvolněnost.
Všechny své životní zkušenosti zvládám snadno, s láskou a moudrostí.


ZÁVRAŤ
přelétavé, roztěkané myšlení. Odmítání podívat se na něco nebo na někoho.
Jsem hluboce soustředěný. Jsem vyvážený a usmířený.
Je bezpečné žít a radovat se.


ZBYTNĚNÍ KOŽNÍHO VAZIVA
viz SKLERODERMIE

 

ZDUŘENÍ
Slepá ulička, bezradnost v myšlení. Omezující, bolestné myšlenky.
Mé myšlenky plynou lehce a spontánně.


ZIMNICE
Mentální třes. Touha stáhnout se do sebe. Tvrzení typu „Nechte mě na pokoji“.
Jsem vždy v bezpečí. Jsem obklopen láskou. Chrání mne. Všechno je v pořádku.
ZLOMENINY viz KOSTI

 

ZTRÁTA PAMĚTI
Strach. Útěk před životem. Neschopnost brát se za svá práva.
Inteligence, odvaha a sebeúcta jsou všudypřítomné. Je bezpečné být naživu.


ZTRÁTA ROVNOVÁHY
Roztříštěné myšlení. Nevyrovnanost.
Bezpečně nacházím svůj střed. Přijímám dokonalost svého života. Všechno je v pořádku.
ZTVRDLÁ KŮŽE NA NOHOU viz OTLAKY

 

ZTUHNUTÍ ŠÍJE
Neústupná paličatost.
Je bezpečné znát názory ostatních.
ZUBY
Představují rozhodnutí.

 

ZUBNÍ POTÍŽE
Dlouhotrvající nerozhodnost. Neschopnost analyzovat myšlenky a činit příslušná rozhodnutí.
Rozhoduji se na základě principů pravdy. Cítím se bezpečně, neboť vím, že v mém životě se dějí jen správné věci.


ZUBY MOUDROSTI, TĚŽKÉ PROŘEZÁVÁNÍ
Nedostatečný mentální prostor pro vytvoření pevného základu.
Otevírám své vědomí rozmachu života. Mám dost prostor na to, abych mohl růst a měnit se.


ŽALUDEK
Obsahuje výživu. Zažívá myšlenky.
Snadno a přirozeně zažívám život.


ŽALUDEČNÍ POTÍŽE
Hrůza. Strach z nového. neschopnost asimilovat nové.
Život mi dělá dobře. Každým okamžikem asimiluji všechno, co je nové. Všechno je v pořádku.


ŽENSKÉ NEMOCI
Popírání sebe sama. Zavrhování ženství a ženského principu.
Raduji se ze svého ženství. jsem ráda, že jsem žena. Mám ráda své tělo.


ŽÍLY
Rozvádějí radost ze života.
naplňuje mě radost. proudí mnou s každým úderem srdce.


ŽLÁZY (viz též ENDOKRINNÍ POTÍŽE)
Představují iniciativu a aktivitu.
Jsem tvůrčí silou ve svém světě.


ŽLOUTENKA
Předsudky vůči sobě i druhým. Nevyrovnanost.
Jsem tolerantní, soucítící a láskyplný vůči všem lidem i k sobě samému.


ŽLUČOVÉ KAMENY
zahořklost. Zatvrzelé myšlenky. Odsuzování druhých.

 

Pýcha.
S radostí se zbavuji minulosti. Život je příjemný. Je mi sladce.


ŽRAVOST viz NECHUTENSTVÍ

Louise L. Hay

 

 

Každá nemoc něco značí a má původ, léčba
 
 
 
ABSCES
Hlodavé myšlenky na křivdy,
Urážky, pomstu.
Dovoluji svým myšlenkám, aby se osvobodily. Jsem usmířený.
ADDISONOVA NEMOC
Citová podvýživa. Vztek na sebe sama.
S láskou pečuji o své tělo, o svou mysl a své city.
AFTY
Nevyřčená jedovatá slova
Obviňování
Ve svém láskyplném světě vytvářím jen a jen dobro.
AIDS
Zavržení sebe sama. Sexuální vina. Zakořeněné přesvědčení, že za nic nestojíte
Jsem Božím, dokonalým ztělesněním života. Raduji se ze své sexuality. Raduji se ze všeho, čím jsem. Mám se rád
AKNÉ
Odmítání sebe sama. Štítivost vůči sobě.
Jsem Božím ztělesněním života. Mám se rád. Beru se takový jaký jsem.
ALERGIE
Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly.
Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem smířený s životem
ALKOHOLISMUS
Pocit marnosti, viny a neschopnosti. Zavrhování sebe sama.
Žiji v přítomnosti. Každý okamžik je nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád
ALZHEIMEROVA
NEMOC
Touha opustit tuto planetu. Nezpůsobilost brát život takový jaký je.
Všechno probíhá ve správném okamžiku, čase i prostoru. Bůh vždy jedná správně
AMÉNIE
Nerozhodné postoje. Málo radosti. Strach ze života. Pocit, že za nic nestojím.
Mohu se naplno radovat ze života. Jsem v bezpečí. Mám rád život
ANGÍNA
Strach. Potlačované emoce.
Potlačovaná kreativita.
Mé dobro proudí bez překážek. Svým prostřednictvím vyjadřuji své myšlenky pocházející od Boha. Jsem usmířený.
ANOREXIE
Viz. nechutenství
 
APATIE
Vzdorování citům. Strach
City jsou bezpečné. Otevírám se životu. Raduji se z něj.
ARTERIOSKLERÓZA
Vzdor. napětí. Zatvrzelá úzkoprsost. Odmítání vidět dobro.
Zcela se otevírám životu a radosti. Na svět se dívám s láskou..
ARTRITIDA
Viz. zánět kloubů
 
ARTRITICKÉ PRSTY
Touha trestat. Provinilost.
Pocit diskriminace.
Dívám se s láskou a pochopením. Veškeré prožitky vystavuji paprskům lásky.
ASTMA BRONCHIALE
Přemáhání vlastních emocí.
,,Dusivá láska,,
Neschopnost dýchat sám za sebe. Potlačovaný pláč.
Je bezpečné převzít zodpovědnost za svůj život.
ASTMA, DĚTSKÉ
Strach že života tady.
Toto dítě je v bezpečí. Je obklopeno láskou a péčí
BOLESTI
-AKUTNÍ
Touha po lásce a bezpečí
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mě také.
- CHRONICKÉ
Vina. Vina si vždy hledá trest
S láskou se zbavuji minulosti
Jsem svobodný a ,,oni,, také. V mém srdci je teďvše v pořádku
BRADAVICE
Vyjádření nenávisti. Přesvědčení, že jsem ošklivý.
Plně vyjadřuji lásku a krásu života
BRIGHTOVA NEMOC
Pocit, že jsem malé dítě, které nic neumí, za nic nestojí. Neúspěch. Ztráta
Mám se rád. Záleží mi na sobě. Dělám vždy vše správně
BRONCHITIDA
Rozjitřené rodinné prostředí.
Hádky, křik, dusné ticho
Vyhlašuji klid a harmonii v sobě a vůkol sebe.
BURZITIDA
Potlačovaný hněv, chuť někoho uhodit
Láska uvolňuje. Láska ve mně se zprošťuje všeho, co je jiné než ona
CELULITIDA
Lpění na karambolech minulosti. Potíže při pohybu vpřed. Strach zvolit si vlastní směr.
Odpouštím si. Odpouštím všem, všemu minulému. Jsem svobodný.
CUKROVKA
Touha po tom, co by bývalo bylo, kdyby. Potřeba ovládat druhé. Nesmírný smutek. Zatvrzelost.
Tento okamžik je plný radosti. Rád(a) si osladím život.
CUSCHINGŮV
SYNDROM
Mentální nevyrovnanost. příliš se zaobíráme zdrcujícími myšlenkami.
S láskou vyvažuji své tělo i mou mysl. Zabývám se jen myšlenkami, které mi dělají dobře
CYSTICKÁ FIBRÓZA
Utkvělá představa, že od života nelze čekat nic dobrého. Sebelítost.
Život mně má rád. Přijímám ho naplno a svobodně.
CYSTY (Viz též Prsa)
Vzpomínky na dřívější bolestné zážitky. Hýčkání starých křivd. Falešný, nesprávný růst.
Jsem rozhodnut myslet jen na krásné věci. Mám se rád.
ČELISTI (Sanice)
- POTÍŽE
Zloba. Zášť. Touha po pomstě
Jsem rozhodnut změnit svůj způsob uvažování, který mi tento stav přivodil. Mám se rád a jsem v bezpečí.
DÁSNĚ (viz též KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ)
Neschopnost stát si za svým. Rozbředlost.
Jsem rozhodný. Vše dotahuji do konce. Láska mi dodává sil.
DECH
Představuje schopnost přijímat život.
Miluji život.
DĚLOHA
Představuje sídlo kreativity
Jsem ve svém těle doma.
DERMATOMYKÓZA
Frustrace z toho, že mě okolí nepřijímá. Neschopnost pohybu vpřed.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Dovoluji sám sobě jít vpřed. Pohyb je bezpečný.
DĚTSKÉ NEMOCI
Potíže růstu. Víra v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy a v přesně rozvržené harmonogramy. Nedospělé chování lidí v blízkosti dětí.
Toto dítě ochraňuje bůh a obklopuje jej pouze láska. Žádáme mentální ochranu.
DNA
Potřeba dominovat, být nadřazený. Netrpělivost, hněv.
Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se sebou i ostatními.
DUŠEVNÍ CHOROBA
Útěk od rodiny. Únik od reality, stažení se do sebe. Násilné odtržení.
Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity.
DUŠNOST
Strach, nedůvěra v proces života. Ustrnutí v dětství.
Je bezpečné vyrůst a stát se dospělým. Svět je bezpečný. Jsem v bezpečí.
DUTINY
Alergie na jednu konkrétní osobu, na někoho blízkého.
Vždy mě prostupuje a obklopuje klid a harmonie. Vše je v pořádku.
DÝCHACÍ POTÍŽE
Strach či odmítání naplno přijímat život. Pocit, že nemáte právo zabírat prostor či dokonce vůbec existovat.
Mým přirozeným právem je žít naplno a svobodně. Jsem hoden lásky. Jsem rozhodnut žít naplno.
DYSPEPSIE
 
Strach. hrůza, úzkost. Nadávání a brblání.
Klidně a radostně trávím a vstřebávám všechny nové zážitky.
DYSTROFIE SVALSTVA
Viz . SVALOVÁ DYSTROFIE
 
EDÉMY
Viz. OTOKY
 
EKZÉM
Vnitřní protiklady.
Mentální vyrážka.
Ve mně i kolem mě je harmonie, klid, láska a radost.
ENDOKRINNÍ POTÍŽE
Špatná distribuce myšlenek podporujících rozhodnost a aktivitu.
Bůh mi poskytuje všechny potřebné myšlenky. Jsem aktivní. Právě nyní, v tomto okamžiku postupuji vpřed.
EPILEPSIE
Pocit perzekuce. Zavrhování života. Obrovský vnitřní zápas.
Jsem ochoten vidět život jako věčný a plný radosti. Jsem věčný a usmířený. Mám radost.
EXANTÉM
Viz. VYRÁŽKA
 
FIBROIDNÍ NÁDORY A CYSTY
Urážka ženského ega. Lpění na křivdě ze strany partnera.
Zbavuji se mentálního návyku, který vyvolal tento zážitek. Ve svém životě vytvářím jen dobro.
FRIGITIDA
Strach. Popírání rozkoše. Přesvědčení že sex je něco špatného. Necitliví partneři.
Radovat se z vlastního těla je bezpečné. Raduji se z toho, že jsem žena.
GANGRÉNA
Viz. SNĚT
 
GASTRITIDA
Dlouhotrvající nejistota. Pocit, že špatný osud mně nemine.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.
GENITÁLIE
Představují mužský a ženský princip.
Je bezpečné být sám sebou.
GENITÁLIE
- POTÍŽE
Obavy, že za nic nestojím.
Raduji se z toho, jak vyjadřuji život. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
GLAUKOM
Viz. OČNÍ POTÍŽE
 
HAVÁRIE
Viz. NEHODY
 
HEMEROIDY
Strach z termínů. Zloba z minulosti. Strach zbavit se minulosti. Pocit břemene.
Zbavuji se všeho, co není láska. Ke všemu, co chci udělat, mám dost času i prostoru.
HEPATITIDA
Viz. ZÁNĚT JATER
 
HERPES
Viz. OPAR
 
HLUCHOTA
Odmítání, tvrdohlavost, izolace. Co nechcete slyšet?
Naslouchám Bohu a raduji se ze všeho, co mohu slyšet. Jsem součástí vesmíru.
HNISAVÁ ANGÍNA
Silné přesvědčení, že si nemůžete říct o to, co potřebujete.
Je mým přirozeným právem uspokojit všechny svoje potřeby. S láskou a spontánně si říkám o vše, co chci
HODGKINOVA NEMOC
Provinilost a obrovský strach, že za nic nestojíte. nesmírná touha prosadit se. V honbě za uznáním se zapomíná na radost ze života
Vyhovuje mi být sám sebou. Jsem dost dobrý takový jaký jsem. Mám se rád. Vydávám a přijímám radost.
HOREČKY
Zloba. Rozhořčení.
Jsem klidným ztělesněním harmonie a lásky.
HYPERFUNKCE
ŠTÍTNÉ ŽLÁZY
Viz. STÍTNÁ ŽLÁZA
 
HYPERGLYKÉMIE
Viz. CUKROVKA
 
HYPERVENTILACE
Strach. odpor ke změně. Nedůvěra v běh života.
Všude ve vesmíru jsem v bezpečí. mám se rád a věřím v běh života.
HYPOFÝZA
Představuje sídlo sebeovládání
Má mysl a mé tělo jsou v dokonalé rovnováze. Ovládám své myšlenky.
HYPOGLYKÉMIE
Únava, zmoženost. Život je příliš těžké břemeno.
Jsem ochoten učinit svůj život světlým, lehkým, plným radosti.
HÝŽDĚ
Představují sílu. Ochablé hýždě indikují ztrátu síly.
Moudře investuji svou sílu. Jsem silný. Cítím se bezpečně. vše je v pořádku
CHODIDLA
Představují chápání. sebe sama a i ostatních
Všemu jasně rozumím a jsem ochoten měnit se zároveň s časem. Jsem v bezpečí.
CHODIDLA
-POTÍŽE
Strach z budoucnosti a z ustrnutí na místě.
Přirozeně se raduji a postupuji vpřed.
CHOLESTEROL
Ucpává průchody radosti. Strach přijímat radost
Jsem ochoten mít rád život. Volně mnou proudí radost. Přijímat je bezpečné.
CHRÁPÁNÍ
Tvrdohlavé odmítání zbavit se starých mentálních návyků.
Vypouštím z mysli vše, co se nepodobá lásce a radosti. Od minulosti směřuji ke všemu novému, svěžímu, a vitálnímu
CHRONICKÉ NEMOCI
Odmítání změn. Strach z budoucnosti. Pocit nejistoty
Jsem ochoten růst a měnit se. Vytvářím se bezpečnou budoucnost.
CHŘIPKA
Reakce na všeobecnou negativitu a všeobecná přesvědčení. Strach.
Jsem mimo dosah společenských předsudků. nepodléhám žádným vlivům.
CHUDEKREVNOST
Viz: ANÉMIE
 
CUŤ K JÍDLU
- NADMĚRNÁ
Strach. Potřeba ochrany. Posuzování citů.
Jsem v bezpečí. To, co cítím je bezpečné, normální a přijatelné.
- ZTRÁTA
Strach. Sebeobrana. Nedůvěra v život
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. jsem v bezpečí. Život je bezpečný a plný radosti.
IMPOTENCE
Sexuální tlak, napětí, vina. Společenské předsudky. Nevraživost vůči bývalému partnerovi. Strach z matky.
Nechávám se radostí a spontánně působit sílu svého pohlavního principu.
INFARKT
Vypuzení veškeré radpsti z těla kvůli penězům, postavení, funkci atd.
 
INFEKCE
Podráždénost, hněv, rozladěnost
 
 
ISCHIAS
Pokrytectví. Strach z peněz a z budoucnosti
Směřuji ke svému vyššímu dobru. Mé dobro je všude a ve všem
INKONTINENCE
(NESCHOPNOST UDRŽET STOLICI ČI MOČ)
Pocit, že se citově neovládám.
Všechno je v pořádku
JÁTRA
Sídlo hněvu a primitivních emocí.
Znám pouze lásku, klid a radost.
JÁTRA
-POTÍŽE
Neustálé stížnosti a nadávky. Pocit, že jste
špatní. Ustavičnou kritikou jen obelháváte
sami sebe.
 
Hledám lásku a nacházím ji všude a ve všem
KANDIDÓZA
Pocit silné roztříštěnosti. Značná frustrace a zloba. Přílišné nároky a nedůvěra ve vztahu k druhým
Zasluhuji jen to nejlepší. Mám rád sebe i ostatní. Vážím si sebe i jich.
KARBUNKL
Jedovatá zloba na všechny osobní křivdy.
Zbavuji se minulosti. Nechávám čas aby zhojil chvíli mého života.
KAŠEL
Viz. BRONCHITIDA
 
KATAR
- Horních cest dýchacích
Viz RÝMA
 
- PRŮDUŠEK
Viz BRONCHITIDA
 
- ŽALUDKU
Viz. GASTRITIDA
 
KINETÓZA
.Strach, že nemám vše pod kontrolou.
Své myšlenky ovládám v každé situaci. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
KLIMAKTERICKÉ POTÍŽE
Strach, že už mě nikdo bude chtít. Strach ze stárnutí.,, Nestojím za nic,,
Při všech změnách cyklů jsem klidná a vyvážená. S láskou žehnám svému tělu
KLOUBY
Představují změny životního směru a lehkost s jakou probíhají
Snadno a přirozeně se měním. Můj život opatruje Bůh. Ubírám se nejlepším směrem
KOKTÁNÍ
Nejistota. Nedostatek sebevyjádření. Není dovoleno plakat.
Mohu se svobodně vyjadřovat. je to bezpečné. Se všemi komunikuji jen s láskou
KOLENO
Představuje hrdost a ego
Jsem pružný a přizpůsobivý.
KOLENO
- POTÍŽĚ
Tvrdohlavé ego. Hrdost. Nepřizpůsobivost. Strach. nepružnost. neústupnost. Neschopnost přiznat porážku.
Odpuštění, pochopení, soucit. Snadno se přizpůsobuji. Všechno je v pořádku.
KOLIKA DĚTSKÁ
Podřazenost, netrpělivost a rozmrzelost v blízkosti dítěte.
Toto dítě léčí jen láska a láskyplné myšlenky. Vše je v pořádku
KÓMA
Strach. Útěk před někým nebo něčím.
Obklopujeme tě bezpečím a láskou. Vytváříme prostor, aby ses vyléčil. Jsi láska
KONEČNÍK
Místo, kde se tělo zbavuje odpadu.
Snadno a přirozeně se zbavuji všeho, co už nepotřebuji
- ABCES
Zloba spojená s tím, čeho se nechcete zbavit.
Je bezpečné zbavovat se všeho nepotřebného. Z mého těla odchází jen to, co už nepotřebuji
- BOLESTI
Vina. Touha po trestu
Minulost skončila. Jsem rozhodnut mít se rád a být spkojený s tím, jaký jsem
- FISTULY
Neúplné vypouštění odpadu. Lpění na minulosti.
S láskou a bezezbytku se zbavuji minulosti. Jsem svobodný. jsem láska sama.
- KRVÁCENÍ
Zloba a frustrace
Věřím v běh života. Vše, co se děje v mém životě, je správné a dobré
- SVĚDĚNÍ
Vina z minulosti. Výčitky svědomí
S láskou si odpouštím. Jsem svobodný.
KOPŘIVKA
Zveličování problémů, děláme z komára velblouda. Utajovaný strach
Vnáším klid do každého okamžiku svého života.
KOSTI
Představují strukturu vesmíru
Jsem dobře členěný a vyvážený
- ZLOMENINY
Vzpoura proti autoritě.
Jsem ve svém světě autoritou. Protože jen já ovládám svou mysl.
- DEFORMACE
Mentální tlak a upjatost. Svaly se nemohou protáhnout. Ztráta mentální pohyblivosti
Zhluboka vdechuji život. Uvolňuji se a věřím v běh života
KOTNÍK
Představuje pohyblivost a směr
Snadno se pohybuji životem kupředu
KOŽNÍ POTÍŽE
Úzkost, strach. staré, zasuté harampádí minulosti. Pocit ohrožení
Láskyplně se chráním harmonickými a klidnými myšlenkami. Minulost je odpuštěna a zapomenuta. Jsem svobodný.
KRČNÍ PÁTEŘ
Odmítání vidět jiné stránky problému.
Pružně a nenuceně beru v úvahu všechny stránky problému. Věci lze vidět nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí
KREV
Představuje radost volně obíhající v těle
Dávám a přijímám radost ze života
- POTÍŽE
Málo radosti. malá cirkulace myšlenek
Kolují ve mne radostné myšlenky, nové myšlenky
- KREVNÍ SRAŽENINY
Zablokovaný průchod radosti
Probouzím v sobě nový život
KREVNÍ TLAK
- VYSOKÝ
Dlouhodobě nevyřešený problém
S radostí se zbavuji minulosti
- NÍZKÝ
Málo lásky v dětství. Poraženectví. Pocit, že nic nemá cenu
Jsem ochoten žít ve věčně harmonické přítomnosti. můj život je radost
KRK
Průchod sebevyjádření a tvořivosti
Otevírám své srdce. Zpívám o radostech lásky
- POTÍŽE
Neschopnost. Polykaná zloba. Potlačovaná kreativita.
Vyjadřuji se s radostí, svobodně, a tvořivě. Snadno a přirozeně se hlásím o svá práva. Jsem ochoten se změnit
KRVÁCENÍ
Z těla uniká radost. Zloba
Vyváženě dávám a přijímám radost
- Z DÁSNÍ
Málo radosti v životních rozhodnutí.
Věřím že v mém životě vše probíhá správně. Jsem usmířený
- Z NOSU
Potřeba upozornit na sebe. Pocit, že si mě nikdo nevšímá. Touha po lásce
Mám se rád a jsem se sebou spokojený Uznávám svou skutečnou cenu Jsem dokonalý.
KŘEČE
Napětí. Strach. lpění na někom nebo na něčem
Jsem uvolněný. Dovoluji, aby se má mysl usmířila.
- V KRAJINĚ BŘIŠNÍ
Strach. Snaha zastavit běh života
Věřím v běh života. jsem v bezpečí
KŘEČOVÉ ŽÍLY
Setrvávání v nepříjemné situaci či postavení. Sklíčenost. pocit přepracovanosti a přetíženosti
Spočívám v pravdě. Raduji se z pohybu. Pohybuji se přirozeně a spontánně. mám život rád a raduji se z každého okamžiku
KŘIVICE
Citová podvýživa. Nedostatek lásky a bezpečí.
Jsem v bezpečí. Živí mě láska samotného vesmíru
KŮŽE
Ochraňuje naší individualitu. Smyslový orgán.
Je bezpečné být sám sebou
KYČLE
Nesou tělo v dokonalé rovnováze. Stimulují pohyb vpřed
Raduji se z každého dne
- POTÍŽE
Strach postupovat vpřed na základě důležitých rozhodnutí. Bezcílnost
Jsem v dokonalé rovnováze. v každém věku postupuji snadno a s radostí vpřed
KÝLA
Roztržky. Napětí, tíha povinnosti a zodpovědnosti.
Má mysl je laskavá a harmonická. mám se rád a jsem se sebou spokojený.
LARYNGITIDA
Máte takový vztek, že ani nemůžeme mluvit. Strach promluvit nahlas. Odpor vůči autoritám.
Mohu svobodně požádat, oč chci. je bezpečné vyjadřovat sebe sama. Jsem usmířený
LEPRA
Neschopnost jakkoli zvládnout životní zkušenosti. Dlouhodobé přesvědčení, že nejsem dost dobrý a čistý
Povznáším se nad všechna omezení. Bůh mne vede a inspiruje.. Láska hojí vše živé.
LEUKÉMIE
Brutální ubíjení inspirace. Pocit, že nic nemá cenu.
Přenáším se přes minulá omezení do svobodné přítomnosti. Je bezpečné být sám sebou.
LOKET
Představuje změnu a přijímání nových životních zkušeností
Snadno se přizpůsobuji novým zkušenostem, směrům a změnám.
LUPÉNKA
Strach, že mi někdo ublíží. Umrtvování smyslů a ega. Odmítání přijmout zodpovědnost za vlastní city
Žiju proto, abych se radoval ze života. Zasloužím si v životě to nejlepší. Přijímám své dobro. Mám se rád
LUPUS
Celková kapitulace. Raději zemřít než se přihlásit o svá práva. Zloba a trest.
Spontánně a přirozeně se beru o svá práva. Znám svou sílu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem v bezpečí.
LYMFATICKÉ POTÍŽE
Varování, že mysl potřebuje soustředit na nejzákladnější životní skutečnosti, na lásku a radost.
Jsem zcela soustředěný na lásku a radost ze života. Přizpůsobuji se životu. jsem klidný.
MALÁTNOST
Viz. ÚNAVA
 
MASTOIDITIDA
Zloba a frustrace. Touha neslyšet, většinou u dětí. Strach infikující chápání života.
Ve mně i kolem mně panuje Božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. V mém světě je vše v pořádku.
MDLOBY
Strach. Neschopnost vyrovnat se s danou situací. ,,Vokno“
Mám sílu, schopnost i znalosti na to, abych všechno v životě zvládnul
MENSTRUAČNÍ
POTÍŽE
Odmítání vlastního ženství. Provinilost. strach. Přesvědčení že genitálie jsou hříšné a nečisté.
Plně přijímám své ženství a své tělesné pochody pokládám za normální a přirozené. Mám se ráda a jsem sebou spokojená
MIGRÉNY
Znechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy.
(migrénu lze většinou odstranit masturbací)
Přizpůsobuji se běhu života. Nechávám život aby mi příjemně a snadno zajistil vše, co potřebuji. Život je tu pro mne.
MIŠNÍ
MENINGITIDA
Mimořádně závažný rodinný konflikt. Život v atmosféře zloby a strachu. Velký vnitřní zmatek. Málo opory ze strany druhých.
Jsem ochoten vytvářet ve své mysli, těle a světě klid a harmonii. Vše je v pořádku. Jsem v bezpečí a všichni mně mají rádi.
MONILIÁZA
Viz. KANDIDÓZA
 
MONONUKLEOZA
Návyk znevažovat a bagatelizovat život, přesvědčovat ostatní , že nemají pravdu. Hodně sebekritiky.
Jsem zajedno se životem. Vidím se druhých a to, co vidím mám rád. Raduji se z toho, že žiji
MOŘSKÁ NEMOC
Strach. Strach ze smrti. Nedostatečné ovládání myšlenek
Ve vesmíru jsem v bezpečí. Jsem usmířený, ať jsem kdekoli. Věřím životu
MOUČNIVKA
Viz. KANDIDÓZA
 
MOZEK
Představuje ,,počítač,, řídicí centrum.
S láskou řídím svou mysl.
MOZKOVÁ MRTVICE
Kapitulace. Odpor. raději zemřít, než se změnit. Zvržení života
Život je změna a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život minulý, přítomný i budoucí
MOZKOVÝ NÁDOR
Nesprávné, naprogramované úsudky. Tvrdohlavost. Odmítání změnit staré mentální návyky
Snadno měním své myšlení. Celý život je změna a má mysl se neustále proměňuje
NADLEDVINKY
-POTÍŽE
Úzkost. Poraženectví. Zanedbaná péče o sebe sama
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Je bezpečné o sebe pečovat
NÁDORY
Lpění na starých křivdách. Rostoucí odpor
Snadno odpouštím. Mám se rád a odměňuji se pochvalnými myšlenkami
NARKOLEPSIE
Velký strach. Touha všemu uniknout. Tvrzení ,, nezvládnu to ,,nechci tady být
Spoléhám na to, že Boží moudrost a rada mne vždy ochrání. Jsem v bezpečí.
NARKOMANIE
Útěk od sebe sama. Strach, neznalost, jak mít rád sám sebe
Objevuji, jak jsem dokonalý. Jsem ochoten mít rád sám sebe. Jsem ochoten mít ze sebe radost
NEFRITIDA
Viz. ZÁNĚT LEDVIN
 
NEHODY
Neschopnost brát se za svá práva. Vzpoura proti autoritě. Víra v násilí
Zbavuji se návyku, který tuto situaci způsobil. Jsem usmířený. Zasloužím si dobro
NEHTY
Představují ochranu.
S důvěrou vztahuji ruce.
- KOUSÁNÍ
Frustrace. Sžíravé myšlenky. Nenávist k jednomu z rodičů
Je bezpečné vyrůst. Radostně a lehce zvládám svůj život
VROSTLÉ DO MASA
Vlna z obavy ze svého práva postupovat vpřed
Je mým přirozeným právem zvolit si v životě vlastní směr. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.
NECHUTENSTVÍ
Odpírání si života. Extrémní strach. Sebenenávist a odmítavost
Je bezpečné být sám sebou. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Jsem ochoten žít. Raduji se a beru se takový, jaký jsem.
NEPLODNOST
Strach a odpor vůči životu nebo člověk. který nemá potřebu prožít rodičovství.
Věřím v běh života. Jsem vždy na pravém místě a dělám pravou věc v pravý čas. Mám se rád a jsem se sebou spokojený
NERVOVÉ ZHROUCENÍ
Egocentrismus. Zablokovaná komunikace
Otevírám své srdce a ke všem se obracím jen s láskou. Jsem v bezpečí. Jsem v pořádku.
NERVOZITA
Strach, úzkost, svár, shon. Nedůvěra v běh života
Jsem na nekonečné cestě věčnosti a na vše je dost času. Komunikuji se svým srdcem. Vše je v pořádku.
NERVY
Představují komunikaci. Vnímaví zpravodajové.
Komunikuji snadno a s radostí
NESPAVOST
Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku
S láskou opouštím den a oddávám se klidnému spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará.
NEURALGIE
Trest za vinu. Úzkost z komunikace.
Odpouštím si. Mám se rád a jsem sebou spokojený. Ke všem a všemu se obracím s láskou
NEVOLNOST
Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku
Jsem v bezpečí. Věřím, že běh života mi přináší jen dobro
,,NEVYLÉČITELNÉ“ NEMOCI
V tomto stavu nemoc nemůže být vyléčena vnějším zásahem. Skutečné vyléčení vyžaduje proniknout hluboko do pacientova nitra.
Každý den se dějí zázraky. Pronikám hluboko do svého nitra, abych se zbavil návyku, který tuto nemoc způsobil. Přijímám Boží lék. Je tomu tak!!!
NEŽITY
Překypující, kvasící zloba
Vyjadřuji lásku a radost. Jsem usmířený
NOHY
- POTÍŽE
Nesou nás v životě vpřed
Život je tu pro mne.
- STEHNA
Lpění na traumatech z dětství
S pochopením, vědomím a znalostmi, které měli, dělali to nejlepší, co mohli. Osvobozuji se.
- LÝTKA
Strach z budoucnosti. nechuť k pohybu
S radostí a sebedůvěrou postupuji vpřed, neboť vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku
NOS
Představuje sebepoznání
Jsem si vědom svých intuitivních schopností
NOSNÍ MANDLE
Rodinné neshody, hádky. Dítě se cítí nevítané
Toto dítě obklopuje láska. Toto dítě chceme a přijímáme
OBEZITA
Strach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota, zavrhování sebe sama. Hledání seberealizace a naplnění
Jsem usmířený s vlastními pocity. Jsem v bezpečí. Vytvářím si bezpečné prostředí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
OBLIČEJ
Představuje to, co ukazujeme světu.
Je bezpečné být sám sebou. Vyjadřuji, kdo jsem
OBRNA
Ochromující žárlivost.
Všeho je dost pro všechny. Láskyplnými myšlenkami si vytvářím radost a svobodu
OČI
Představují schopnost zřetelně vidět
Dívám se radostnýma a laskavýma očima
- POTÍŽE
Nespokojenost s tím, co vidím ve svém životě
Právě v tomto okamžiku se vytvářím život, na který se rád dívám
- ASTIGMATISMUS
Strach doopravdy vidět sama sebe
Jsem ochoten vidět se v celé své kráse a vznešenosti
- DALEKOZRAKOST
Strach z přítomnosti
Vidím, že právě v tomto okamžiku a právě tady jsem v bezpečí
- DĚTSKÉ
Odmítání vidět, co se děje v rodině
Toto dítě nyní obklopuje harmonie a radost, krása a bezpečí
GLAUKOM
(ZELENÝ ZÁKAL)
Tvrdošíjné neodpouštění. Tlak ze starých urážek a křivd. Znavenost životem.
Dívám se něžně a laskavě
KRÁTKOZRAKOST
Strach z budoucnosti
Nechávám se vést Bohem a jsem vždy v bezpečí
ŠEDÝ ZÁKAL
Temná budoucnost. Neschopnost hledět s radostí do budoucna
Život je věčný a plný radosti
ŠILHAVOST
- ROZBÍHAVÁ
Strach prohlédnout na bezprostřední přítomnost.
Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem
- SBÍHAVÁ
Odmítání vidět okolní svět. Nedorozumění.
Je bezpečné vidět svět, Jsem usmířený
OCHABLÉ RYSY
Ochablé rysy v obličeji jsou způsobeny ochablými myšlenkami. Nechuť k životu
Vyjadřuji radost ze života. Mohu se naplno radovat z každičkého okamžiku každého dne. Jsem opět mladý
OPAR
Všeobecné přesvědčení o sexuální vině a potřebě trestu. Veřejná hanba. Víra v trestajícího Boha. zavrhování genitálií
Mé chápání Boha je mi oporou. Jsem normální a přirozený. raduji se ze své sexuality
OPAR, PÁSOVÝ
Strach a napětí. Přecitlivělost. Čekání, kdy to praskne
Jsem uvolněný a usmířený, protože věřím v běh života. V mém světě je všechno v pořádku
OSTEOMYELITIDA
Viz. ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ
 
OTLAKY
Zbytnělé názory a myšlenky. Vykrystalizovaný strach
Je bezpečné nově myslet a žít. Přijímám dobro
OTOKY
Čeho nebo koho se nechcete zbavit?
Rád se zbavuji všeho minulého. Je to bezpečný. Jsem svobodný.
OTUPĚLOST
Mentální umrtvení. Potlačování projevů lásky a účasti.
Sdílím své pocity a svou lásku. Reaguji na lásku v každém člověku
PADOUCNICE
Viz. EPILEPSIE
 
PÁCHNOUCÍ DECH
Zloba a pomstychtivé myšlenky. zkažené zahnívající myšlení, špinavé pomluvy.
Hovořím vlídně a laskavě. Vydechuji jen dobro.
PÁCHNOUCÍ POT
Strach. Strach z ostatních. Štítivost vůči sobě sama
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí
PÁLENÍ ŽÁHY
Strach, Strach, Strach. Svíravý strach.
Dýchám zhluboka a svobodně. Jsem v bezpečí. Víra v běh života
PARADENTÓZA
Zloba na vlastní nerozhodnost. Od slov daleko k činům
Jsem se sebou spokojený. Vždy se rozhoduji správně
PARALÝZA
Strach. Hrůza, útěk před nějakým člověkem či situací. Odpor
Jsem zajedno se životem. jsem v bezpečí. S přehledem zvládám všechny situace
PARKINSONOVA NEMOC
Intenzivní potřeba všechny a všechno ovládat. Strach
Uvolňuji se, neboť vím, že jsem v bezpečí. Život je tu pro mne. Věřím v běh života
PÁTEŘ
Představuje životní oporu
Vím, že život je mi vždy oporou
- BEDERNÍ
Vina. Ustrnutí v problémech minulosti. Touha mít od všech pokoj
Zbavuji se minulosti. Jsem svobodný, abych mohl s láskou v srdci postupovat vpřed
- HRUDNÍ
Nedostatek citové opory. Pocit, že mne nikdo nemá rád. potlačování projevů lásky
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život mně má rád a je mi oporou.
- KOSTRČ A KŘÍŽOVÁ PÁTEŘ
Strach z peněz. nedostatek finanční podpory
Věřím v běh života. O vše, co potřebuji je vždy postaráno. Jsem v bezpečí
- KRČNÍ
Odmítání vidět druhou stránku problému. Tvrdošíjnost a nepružnost.
Pružně a snadno vidím všechny stránky problému. Věci jde dělat nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí
- ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE
Viz. ZAKŘIVENÍ
 
PAŽE
Představují schopnost a způsobilost přijímat životní zkušenosti.
Láskyplně, s radostí a přirozeně přijímám všechny své životní zkušenosti.
PEPTICKÝ VŘED
(viz též VŘEDY, ŽALUDEK)
Strach. Úzkostlivá snaha zavděčit se všem. Přesvědčení, že za nic nestojím.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem se sebou usmířený. Jsem dokonalý.
PÍŠTĚL
Strach. Překážka v procesu zbavování.
Jsem v bezpečí. Bezvýhradně věřím v běh života. Život je tu pro mne.
PLÁČ
Slzy jsou řekou života. Kanou z radosti i ze žalu a strachu.
Jsem usmířený se svými emocemi. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
PLÍCE
Schopnost přijímat život.
Přijímám život v dokonalé rovnováze.
PLICNÍ POTÍŽE
Deprese. Smutek. Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden žít naplno.
Jsem schopen naplno přijímat život.
PLÍSNĚ
viz DERMATOMYKÓZA, KANDIDÓZA, TRICHOFYCIE
 
PLOTÉNKY
nerozhodnost. Pocit, že v životě nemám žádnou oporu.
Život podporuje všechny mé myšlenky, a proto se mám rád, jsem se sebou spokojený a v mém světě je všechno v pořádku.
PLYNATOST
Svíravé pocity. Strach. Nestrávené myšlenky.
Jsem uvolněný. Dovoluji životu, aby mnou volně proudil
PMS
viz PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM
 
PODVĚSEK MOZKOVÝ
viz HYPOFÝZA
 
PODVRTNUTÍ
viz VÝRON
 
POHLAVNÍ NEMOCI
Sexuální vina. Potřeba trestu. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné a nečisté. Zneužívání druhých.
Láskyplně a radostně přijímám svou sexualitu a její vyjádření. Přijímám jen myšlenky, které mne podporují a dělají mi dobře.
POHMOŽDĚNINY
Drobné životní nesnáze. Trestání sama sebe.
Mám se rád a láskyplně o sebe pečuji. Chovám se k sobě laskavě a něžně. Všechno je v pořádku.
POMOČOVÁNÍ (U DĚTÍ) (viz též INKONTINENCE)
Strach z rodiče, většinou otce.
Dívám se na toto dítě s láskou, soucitem a pochopením. Všechno je v pořádku.
PÓRY
viz UCPANÉ PÓRY
 
POTRAT
Strach. Strach z budoucnosti. Nesprávná volba času.
Bůh v mém životě vždy určí pravou chvíli. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Všechno je v pořádku.
PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM (PMS)
Podléhání zmatečným a zavádějícím názorům a vnějším vlivům. Zavrhování ženství.
Jsem zcela zodpovědná za svou mysl a za svůj život. Jsem silná a energická. Každičká část mého těla dokonale pracuje. mám se ráda.
PROSTATA
Představuje mužský princip.
Přijímám své mužství a raduji se z něj.
- POTÍŽE
Mentální obavy oslabují potenci. Sexuální tlak a vina. Přesvědčení, že člověk musí zestárnout. Kapitulace.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Přijímám svou vlastní sílu. Jsem navěky mladý duchem.
PRSA
Představují mateřskou péči a výživu.
Přijímám a vydávám výživu v dokonalé rovnováze.
- UZLINY, CYSTY, NÁDORY
(viz též CYSTY)
Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Panovačnost. Překážky druhým v růstu.
Mohu být sama sebou a nechávám ostatním volnost, aby byli tím, kým jsou. Pro všechny z nás je bezpečné dospět a vyrůst.
PRSTY
Představují detaily života.
Jsem usmířený s detaily života.
- MALÍČEK
Představuje rodinu a předstírání.
Je mi dobře s rodinou života.
- NA NOHOU
Představují detaily budoucnosti.
Všechny detaily se vyřeší samy.
- PALEC
Představuje intelekt a obavy.
Má mysl je upřímná.
- PROSTŘEDNÍČEK
Představuje vztek a sexualitu.
Je příjemný být mužem/ženou.
- PRSTENÍČEK
Představuje svazky a smutek
Miluji klidně a laskavě.
- UKAZOVÁČEK
Představuje ego a strach.
Jsem v bezpečí
PRŮJEM
Strach. Odmítání. Útěk před někým nebo před něčím.
Zcela normálně přijímám, asimiluji a vylučuji. Jsem usmířený se životem.
PSORIÁZA
viz LUPÉNKA
 
PUCHÝŘE
Odpor. Nedostatek citové ochrany.
Snadno se přizpůsobuji životu a každé nové zkušenosti.
RAKOVINA
Velká křivda. Dlouhodobý odpor a zášť. Skryté tajemství či zármutek, který člověka vnitřně stravuje. Tajená nenávist. Pocit, že nic nemá smysl.
Zbavuji se celé své minulosti a s láskou jí odpouštím. Jsem ochoten naplnit svůj život radostí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
RAMENA
Jsou od toho, aby nesla radost, nikoli břemena.
Mohu se svobodně radovat.
RAMENA, KULATÁ
viz SKOLIÓZA
 
REVMATIKÁ ARTRIDA
Kritika autority. Pocit, že mne někdo ovládá a šikanuje.
Jsem si svou vlastní a jednou autoritou. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život je dobrý.
REVMATISMUS
Pocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zatrpklost. Odpor a zášť.
Své zážitky si vytvářím sám. Mé životní zkušenosti jsou čím dál tím příjemnější, protože mám rád sám sebe i ostatní a jsem se sebou i s nimi spokojený.
ROZEDMA PLIC
Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden života.
Mým přirozeným právem je žít spontánně a naplno. Mám se rád. Mám rád život.
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
Zatvrzelost, nepřístupnost, neoblomnost, nepružnost. Strach.
Vybírám i láskyplné a radostné myšlenky a vytvářím si tak láskyplný a radostný svět. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.
RUCE
Všemožné způsoby, jak nakládat se zkušenostmi. Držení a manipulace. Sevření a povolení. Pohlazení. Štípnutí. Stisk a chňapnutí.
Snadno, radostně a láskyplně využívám všechny své zkušenosti.
RÝMA
Příliš mnoho událostí najednou. Mentální zmatek. Drobné křivdy. Přesvědčení typu „Každý rok chytnu třikrát za zimu rýmu.“
Dovoluji své mysli, aby se uvolnila a usmířila. Všude ve mně i kolem mne panuje čistota a harmonie.
RÝMA, CHRONICKÁ
Vnitřní pláč. „Dětské“ slzy. Oběť.
Uznávám, že ve svém světě jsem jedinou tvůrčí silou. Jsem ochoten radovat se ze života.
RÝMA, SENNÁ
nahromaděné emoce. Strach z přesného časového harmonogramu. Přesvědčení, že mne někdo nebo něco pronásleduje. Vina.
Jsem zajedno s veškerým životem. Jsem vždy v bezpečí.
ŘÍÁHÁNÍ
Strach. Příliš rychlé hltání života.
Na všechno, co potřebuji udělat, je čas i prostor. Jsem usmířený.
SANICE
viz ČELIST
 
SENILITA
Návrat do bezpečí dětství. Vyžadování péče a pozornosti. Způsob ovládání bližních. Únik.
Boží ochrana. Bezpečí. Klid. Vesmírná Inteligence působí na každé úrovni života.
SKLERODOMINE
Pocit nejistoty a zranitelnosti. Pocit, že mne ostatní ohrožují a dráždí. Vytváření vlastní ochrany.
Bůh mne vždy ochraňuje. Všechno, co dělám, je v pořádku. Přináší mi to lásku, kterou s radostí a s potěšením přijímám.
SKLERÓZA
viz ARTERIOSKLERÓZA
 
SKLERÓZA MULTIPLEX
viz ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
 
SKOLIÓZA
Vláčení břemen života. Bezmoc a beznaděj.
Stojím vzpřímeně a svobodně. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Můj život je den ode dne lepší a radostnější.
SLEZINA
Posedlost. Utkvělé představy, nutkavé myšlenky.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím, že život je tu pro mne. Jsem v bezpečí. Všechno je v pořádku.
SLINIVKA (viz též ZÁNĚT SLINIVKY)
Představuje sladkost života.
Mám sladký život.
SNĚŤ
Mentální morbidita. Utápění radosti v jedovatých myšlenkách.
Vybírám si jen harmonické myšlenky. Dovoluji, aby mnou proudila radost.
SPÁLENINY
Zloba. Vztek. Vznětlivost.
V sobě i kolem sebe vytvářím pouze klid a harmonii. Zasloužím si, aby mi bylo dobře.
SRDCE
Představuje centrum lásky a bezpečí.
Mé srdce bije v rytmu lásky.
SCDEČNÍ POTÍŽE (viz též INFARKT)
Dlouhotrvající citové problémy. Mámo radosti. zatvrzelost v srdci. Přesvědčení, že je nutné žít v napětí a stresu.
Radost. radost. Radost. S láskou nechávám radost prostoupit celou svou myslí, svým tělem a všemi svými zážitky.
STÁRNUTÍ
- POTÍŽE
Společenské předsudky. Staré myšlení. Strach být sám sebou. Zavrhování přítomnosti.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený v každém věku. Každý okamžik života je dokonalý.
STRABISMUS
viz OČNÍ POTÍŽE, ŠILHAVOST
 
STRNULOST
Strnulé, rigidní myšlení.
Mohu uvažovat pružně, neboť jsem v naprostém bezpečí.
STRUMA
Nenávist pramenící z pocitu ublížení a porážky. Oběť. pocit zmařeného života. Nenaplnění.
Svůj život ovládám jen já. Mohu být sám sebou.
STYDKÁ KOST
Představuje ochranu genitálií.
Má sexualita je v bezpečí.
STŘEVA
místo, kde se tělo zbavuje odpadu.
snadno se zbavuji všeho, co nepotřebuji.
- POTÍŽE
Strach zbavit se všeho starého a nepotřebného.
Snadno a přirozeně se zbavuji všeho starého a s radostí vítám nové.
SVALOVÁ DYSTROFIE
Obrovský strach. nesmírná touha ovládat všechno a všechny. Naléhavá potřeba bezpečí. Ztráta víry a důvěry.
Je bezpečné být naživu. Je bezpečné být sám sebou. Jsem dost dobrý takový, jaký jsem. Věřím si.
SVĚDĚNÍ
Touhy a přání, která jsou člověku proti mysli. Nespokojenost. Výčitky svědomí. Svrbění odejít nebo utéct.
Je mi dobře tam, kde jsem. Přijímám to, co mi prospívá, neboť vím, že všechny mé touhy a potřeby dojdou naplnění.
SVRAB
Infikované myšlení. Dovolujete ostatním, aby se vám dostali pod kůži.
Jsem živoucím, milujícím a radostným ztělesněním života. Jsem sám sebou.
SYFILIS
viz POHLAVNÍ NEMOCI
 
ŠEDIVĚNÍ VLASŮ
Stres. Přesvědčení, že je nezbytné žít pod neustálým tlakem a v napětí.
Jsem harmonický. Jsem silný a schopný.
ŠEDÝ ZÁKAL
viz OČNÍ POTÍŽE
 
ŠILHAVOST
viz OČNÍ POTÍŽE
 
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
-POTÍŽE
Ponížení. Pocit, že se nikdy nedostanu k tomu, co chci dělat.
Přenáším se přes hranice svých omezení. Nyní se mohu vyjadřovat svobodně a tvořivě.
- HYPERFUNKCE
Mimořádné zklamání, že nejsem schopen dělat to, co chci. Uspokojování druhých, ne sebe.
Navracím svou sílu tam, kam patří. Činím svá vlastní rozhodnutí. Uspokojuji své vlastní touhy a potřeby.
TASEMNICE
Silné přesvědčení, že jsem pouhou obětí druhých. Pocit, že jsem nečistý. Bezmoc nad postoji ostatních.
Mé okolí je odrazem dobrých pocitů, které ze sebe mám. Mám se rád a schvaluji všechno, čím jsem.
TEPNY (viz též ARTERIOSKLERÓZA)
Rozvádějí radost ze života.
Překypuji radostí. Proudí mnou každým údere mého srdce.
TETANUS
Potřeba zbavit se zlostných, hlodavých myšlenek.
Dovoluji lásce ve svém srdci, aby mne celého omyla a očistila a aby zhojila mé celé tělo a všechny mé city.
TONSILITIDA
viz ANGÝNA
 
TOXIKOMANIE
viz NARKOMANIE
 
TRICHOFYCIE
Pocit, že nejsem dost dobrý nebo dost čistý. Podléhání tlaku ze strany druhých.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem mimo dosah vlivu kohokoli a čehokoli.
TRISMUS (ZTÍŽENÉ OTEVÍRÁNÍ ÚST)
Zloba. Touha ovládat někoho nebo něco. Odmítání vyjadřovat své pocity.
Věřím v běh života. Snadno si říkám o to, co chci. Život mne podporuje.
TROMBÓZA
Pocit osamělosti a strachu. pocit, že za nic nestojím, že toho nedělám dost, že nikdy nic nezvládnu.
Splývám se životem. Vesmír mne bezvýhradně podporuje. Všechno je v pořádku.
TRUDOVITOST
viz AKNÉ
 
TUBERKULÓZA
Sobectví a panovačnost. Kruté myšlenky. Odplata.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si tak klidný svět plný radosti.
TUK
Představuje ochranu. Přecitlivělost.
Ochraňuje mne Boží láska. jsem vždy v bezpečí.
UCPANÉ PÓRY
Pocit, že jsem nečistý a že mě nikdo nemá rád.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mají rádi mne.
ÚNAVA
Odpor, nuda. Málo lásky k tomu, co dělám.
Jsem plný energie a nadšení ze života.
URETERITIDA a URETRITIDA
Vztek, většinou na opačné pohlaví nebo na partnera. Obviňování ostatních.
Zbavuji se návyku ve svém vědomí, který způsobil tento stav. Jsem ochoten se změnit. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
ÚSTA
Představují přijímání výživy a nových myšlenek.
Jsem živ z lásky.
- POTÍŽE
zakořeněné názory. Nepřístupná mysl. Neschopnost přijímat nové myšlenky.
Vítám nové myšlenky a pojmy a připravuji se na proces trávení a asimilace.
UŠI
Představují schopnost slyšet.
Naslouchám s láskou.
UŠNÍ BOLESTI
Zloba. Odmítání slyšet. Přílišný rozruch a zmatek. Hádky rodičů.
Obklopuje mne harmonie. S láskou naslouchám všemu dobrému a příjemnému. Jsem středem lásky.
ÚZKOST
Nedůvěra v přirozený běh života.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím v běh života. Jsem v bezpečí.
VAJČNÍKY
Představují stvoření i tvořivost.
Jsem vyvážená ve své tvořivosti.
VARLATA
Představují mužský princip.
Je bezpečné být mužem.
VITILIGO
Pocit, že jsem zcela mimo hru, outsider, a nezapadám do žádného společenství.
jsem v samém středu života. jsem spojen s láskou.
VOLE
viz STRUMA
 
VROZENÉ VADY
Karmické. Zvolili jste si takto přijít na svět. Rodiče si vybíráme sami.
Pro můj růst je vhodná každá zkušenost. Jsem usmířený s tím, kde jsem.
VŘEDY (ŽALUDEČNÍ A DVANÁCTNÍKOVÉ)
Strach. Silné přesvědčení, za nic nestojíte. Co vás užírá?
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířený. Jsem klidný. Všechno je v pořádku.
VULVA
Představuje zranitelnost a citlivost.
Je bezpečné být zranitelný a citlivý.
VYPADÁVÁNÍ VLASŮ
Strach. Napětí. Snaha vše ovládat. Nedůvěra v běh života.
Jsem v bezpečí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím životu.
VYRÁŽKA (EXANTÉM)
Podrážděnost nad odkládanými záležitostmi. Dětský způsob, jak si vynutit pozornost.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířen s během života.
VÝRON
Zloba a odpor. Odmítání postupovat v životě určitým směrem.
Věřím, že život mne dovede k mému nejvyššímu dobru. Jsem usmířený.
VÝTOK, BÍLÝ
Přesvědčení, že ženy jsou ovládány opačným pohlavím. Zlost na partnera.
Všechny své zážitky si vytvářím sama. Jsem jedinou silou ve svém životě. Raduji se z toho, že jsem žena. jsem svobodná.
VZTEKLINA
Vztek. Přesvědčení, že odpovědí na vše je násilí.
Ve mně i kolem mne panuje klid a mír.
ZÁCPA
Odmítání zbavit se starých myšlenek. Uvíznutí v minulosti. Někdy i lakomost.
Zbavuji se starého a to, co přichází, je nové, svěží a plné života. nechávám život proudit celou svou bytostí.
ZÁDA
viz PÁTEŘ
 
ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE
Strach a snaha lpět na starých myšlenkách. Nedůvěra v život. nedostatek mravní čistoty. Člověk bez nadšení a zapálených přesvědčení.
Zbavuji se veškerého strachu. Věřím v běh života. Vím, že život je tu pro mne. S láskou stojím rovně a vzpřímeně.
ZÁNĚT (všeobecně)
Strach. Zloba a frustrace z toho, co se děje ve vašem životě.
Jsem ochoten změnit všechny své návyky a kritiky. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám mysl je pokojná,klidná a vyvážená.
Z. JATER
Odpor vůči změně. Strach, zloba a nenávist. Játra jsou sídlem zloby a vzteku.
Mám mysl je čistá a svobodná. Zbavuji se minulosti a vítám vše nové. Všechno je v pořádku.
Z. KLOUBŮ
Pocit, že mne nikdo nemá rád. Kritika, zášť.
jsem láska. Jsem ochoten mít se rád a být se sebou spokojený. S láskou se dívám na své okolí.
Z. KOSTNÍ DŘENĚ
Frustrace a zloba na samu podstatu života. Pocit, že mne nikdo nepodporuje.
Věřím v běh života a jsem s ním usmířený. Jsem v bezpečí.
Z. KYČELNÍKU
Strach. Obavy. Přesvědčení, že za nic nestojím.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Snažím se ze všech sil. Jsem dokonalý. Jsem usmířený.
Z. LEDVIN
Přecitlivělá reakce na zklamání a neúspěch.
V mém životě se dějí jen správné věci. Zbavuji se starého a vítám nové. Všechno je v pořádku.
Z. MANDLÍ
viz ANGÍNA
 
Z. OČNÍ ROHOVKY
Nesmírná zloba. Touha udeřit osobu či věci, které vidíte.
Dovoluji, aby láska plynoucí z mého srdce zhojila vše, co vidím. V mém světě je všechno v pořádku.
Z. POCHVY
Zloba na partnera. Sexuální vina. Trestání sama sebe.
Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Druzí zrcadlí mé kladné pocity. raduji se ze své sexuality.
Z. SEDACÍHO NERVU
viz ISCHIAS
 
Z. SLEPÉHO STŘEVA
Strach. Strach ze života. Zablokování proudu dobra.
Jsem v bezpečí. Uvolňuji se a nechávám život radostně plynout.
Z. SLINIVKY
Odmítání. Zloba a frustrace z pocitu, že život pozbyl veškeré sladkosti.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jen já sám si mohu osladit život a naplnit jej radostí.
Z. SPOJIVEK
Zloba a frustrace z toho, na co se v životě dívám.
Hledím očima lásky. Existuje harmonické řešení, které přijímám.
Z. SPOJIVEK, INFEKČNÍ
Zloba a frustrace. Odmítání vidět.
Zbavuji se potřeby mít za každých okolností pravdu. jsem usmířený. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Z. TLUSTÉHO STŘEVA
Přehnané nároky ze strany rodičů. Pocit útlaku a porážky. Silná potřeba lásky a náklonnosti.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si svou vlastní radost. Jsem rozhodnut být úspěšný.
Z. ŽIL
Zloba a frustrace. Málo radosti v životě. Obviňování ostatních za svá vlastní omezení.
Dovoluji, aby mnou volně proudila radost. Jsem usmířený se životem.
ZÁPAL PLIC
Zoufalství. Únava ze života. Citové rány, kterým není dovoleno, aby se hojily.
Spontánně přijímám myšlenky, které jsou prodchnuty dechem a Inteligencí života. Tento okamžik je nový.
ZÁPĚSTÍ
Představuje pohyb a uvolněnost.
Všechny své životní zkušenosti zvládám snadno, s láskou a moudrostí.
ZÁVRAŤ
přelétavé, roztěkané myšlení. Odmítání podívat se na něco nebo na někoho.
Jsem hluboce soustředěný. Jsem vyvážený a usmířený.
Je bezpečné žít a radovat se.
ZBYTNĚNÍ KOŽNÍHO VAZIVA
viz SKLERODERMIE
 
ZDUŘENÍ
Slepá ulička, bezradnost v myšlení. Omezující, bolestné myšlenky.
Mé myšlenky plynou lehce a spontánně.
ZIMNICE
Mentální třes. Touha stáhnout se do sebe. Tvrzení typu „Nechte mě na pokoji“.
Jsem vždy v bezpečí. Jsem obklopen láskou. Chrání mne. Všechno je v pořádku.
ZLOMENINY
viz KOSTI
 
ZTRÁTA PAMĚTI
Strach. Útěk před životem. Neschopnost brát se za svá práva.
Inteligence, odvaha a sebeúcta jsou všudypřítomné. Je bezpečné být naživu.
ZTRÁTA ROVNOVÁHY
Roztříštěné myšlení. Nevyrovnanost.
Bezpečně nacházím svůj střed. Přijímám dokonalost svého života. Všechno je v pořádku.
ZTVRDLÁ KŮŽE NA NOHOU
viz OTLAKY
 
ZTUHNUTÍ ŠÍJE
Neústupná paličatost.
Je bezpečné znát názory ostatních.
ZUBY
Představují rozhodnutí.
 
ZUBNÍ POTÍŽE
Dlouhotrvající nerozhodnost. Neschopnost analyzovat myšlenky a činit příslušná rozhodnutí.
Rozhoduji se na základě principů pravdy. Cítím se bezpečně, neboť vím, že v mém životě se dějí jen správné věci.
ZUBY MOUDROSTI, TĚŽKÉ PROŘEZÁVÁNÍ
Nedostatečný mentální prostor pro vytvoření pevného základu.
Otevírám své vědomí rozmachu života. Mám dost prostor na to, abych mohl růst a měnit se.
ŽALUDEK
Obsahuje výživu. Zažívá myšlenky.
Snadno a přirozeně zažívám život.
ŽALUDEČNÍ POTÍŽE
Hrůza. Strach z nového. neschopnost asimilovat nové.
Život mi dělá dobře. Každým okamžikem asimiluji všechno, co je nové. Všechno je v pořádku.
ŽENSKÉ NEMOCI
Popírání sebe sama. Zavrhování ženství a ženského principu.
Raduji se ze svého ženství. jsem ráda, že jsem žena. Mám ráda své tělo.
ŽÍLY
Rozvádějí radost ze života.
naplňuje mě radost. proudí mnou s každým úderem srdce.
ŽLÁZY (viz též ENDOKRINNÍ POTÍŽE)
Představují iniciativu a aktivitu.
Jsem tvůrčí silou ve svém světě.
ŽLOUTENKA
Předsudky vůči sobě i druhým. Nevyrovnanost.
Jsem tolerantní, soucítící a láskyplný vůči všem lidem i k sobě samému.
ŽLUČOVÉ KAMENY
zahořklost. Zatvrzelé myšlenky. Odsuzování druhých. Pýcha.
S radostí se zbavuji minulosti. Život je příjemný. Je mi sladce.
ŽRAVOST
viz NECHUTENSTVÍ