Odesílání duchovních bytost

 
Přivtělené nebo bloudící bytosti lze odeslat či odvést do míst, kde budou poučeny a osvíceny.
Já to dělám na principu žádosti u vyšších bytostí, které pomohou vyřešit zbloudilé dušičce problém, kvůli kterému se zde zdržela a otevřou jí světelný tunel, kterým ji odvedou.
Takto správně odvedená duchovní bytost se již znovu nevrací. Takovou přivtělenou duchovní bytost si můžete odvést i sami.

V poslední době zde také zůstávají takové bytosti z důvodu, že nás mohou ještě k něčemu důležitému přivést, nebo nás něco naučit.

Nejčastější důvody, proč s námi takoví duchové zůstávají jsou dva:
Buď si s nimi něco z minulosti dlužíme, aniž si to třeba uvědomujeme. Může jít o dluh například z minulých životů. Tato bytost tady pak zůstává a znepříjemňuje nám život proto, aby nás dovedla k odpuštění. Je třeba odpustit jí, požádat jí o odpuštění a odpustit také sobě. Je jedno, že nevíte přesně o co jde a komu a co odpouštíte. je však třeba to udělat. Doporučuji si vzít na pomoc text Zákona odpuštění a v klidu jej nějaký čas číst.

Dalším důvodem proč se tu taková bytost může u Vás zdržovat je, že máte schopnost jí Vy sami pomoci, jen o této své schopnosti zatím nevíte, nebo jste ji nezkusili. A ona Vás svou přítomností má k tomu dovést. Doporučuji to zkrátka vyzkoušet. Představte si nad daným prostorem sloup zářivého světla...takový vysavač, který do sebe tuto bytost pojme a tak bude moci odejít tam, kam patří a kde najde klid. Pokud by se Vám to nedařilo, můžete také požádat o pomoc své vyšší pomocníky. Anděly, nebo své vyšší Já. Vždy byste měli pracovat s láskou, beze strachu a v klidu, s touhou bloudící nebo přivtělené bytosti pomoci.

Vždy je třeba osobní souhlas člověka, kterému je taková bytost odesílána. Za děti do 15 let rozhodují rodiče.
 

Zkuste to sami!

 
Důvodem proč se tu taková bytost může u Vás zdržovat je, že máte schopnost jí Vy sami pomoci, jen o této své schopnosti zatím nevíte, nebo jste ji nezkusili. A ona Vás svou přítomností má k tomu dovést.
Doporučuji to zkrátka vyzkoušet. Představte si nad daným prostorem sloup zářivého světla...takový vysavač, který do sebe tuto bytost pojme a tak bude moci odejít tam, kam patří a kde najde klid. Pokud by se Vám to nedařilo, můžete také požádat o pomoc své vyšší pomocníky. Anděly, nebo své vyšší Já. Vždy byste měli pracovat s láskou, beze strachu a v klidu, s touhou bloudící nebo přivtělené bytosti pomoci.
 

Žádost k Andělovi

 
O odeslání přřivtělených nebo bloudících duchovních bytostí můžete také požádat svého Anděla. Ve většině případů to funguje báječně.
Požádejte ho v duchu nebo nahlas asi v tomto smyslu: "Prosím, můj anděli, pomož této bytosti odejít tam, kam patří, kde bude poučena a osvícena. Případně jí před tím pomoz vyřešit příčinu toho, proč zde zůstala. Prosím odveď ji do světla. Děkuji za tvou pomoc."