Cesta k odpuštění

PRVNÍ KROK:

 

ODPUŠTĚNÍ je nutné začít odpouštět, dokud to budete cítit a pak po každé, kdy sami uznáte za vhodné odpustit(druhému či sobě) přijdete na to, že téměř každý den je co odpouštět.

 

Technika sebeodpuštění:

PRÁVĚ TEĎ A PRO VŽDY ODPOUŠTÍM SOBĚ, VŠECHNY VINY, KŘIVDY, UBLÍŽENÍ NA VŠECH ROVINÁCH MÉHO BYTÍ, KTERÉ JSEM SI KDYKOLIV VYTVOŘILA, NEBO PŘIJALA ZA VLASTNÍ (situace, vztah) ODPOUŠTÍM SI, ODPOUŠTÍM SI, ODPOUŠTÍM SI.

 

TECHNIKA ODPUŠTĚNÍ:

 

Technika má tři fáze, které je dobré dodržet, jinak je odpuštění neúplné. Touto technikou jste schopni též vyčistit karmické vazby k jiným bytostem. Zpočátku můžete vyslovovat -ODPOUŠTÍM VŠEM ,PROSÍM O ODPUŠTĚNÍ VŠECHNY...postupně se vám lidé budou ukazovat v obrazech až budete u jednotlivců vyslovovat jméno..

 

1./Prosím tě (jméno) o odpuštění, za to co jsem ti kdykoliv provedl bez energie lásky a dej mi prosím absolutní svobodu.Děkuji.

2./ Odpouštím ti (jméno) co jsi mi kdykoliv provedl bez energie lásky, a tímto ti dávám absolutní svobodu.

3./Právě teď já (jméno) odpouštím sám sobě, za to že jsem jakkoli a čímkoli z neodpuštění si ublížil.

Někdy je potřebné provést ještě jeden krok a to, že prosím o odpuštění své tělo za to, že jsem ho (situace) zatížila negativní energií. Tímto způsobem se dočistí odblokovaná energie ze situací které se už odrazili na fyzickém těle v podobě nemoci.

 

DRUHÝ KROK:ZMĚNA MYŠLENÍ:  

Mě osobně v tomto pomohla Louise L.Hay, kdy jsem na sobě pracovala s pozitivními afirmacemi, díky ní jsem poznala co je zdravá SEBELÁSKA-bez ní totiž nejde mít rád ty druhé (bezpodmínečná láska) a dále sledování vlastních myšlenek a negativní ( které se mi podařilo lapit) proměnit do pozitivních. Strachy které se ve mě vyklubou co nejrychleji odevzdávám andělům, aby je proměnily v lásku. Každou myšlenku kterou zplodím je velice důležité vnímat, protože opravdu dnes své myšlenky zhmotňujeme a tím bychom opravdu měli převzít zodpovědnost za to co prožíváme. Proto je také důležité žít maximálně v přítomném okamžiku-jinak nám naše myšlenky utíkají a ani si nejsme vědomi toho, co si sami připravujeme za budoucnost.

V nekonečnu života, kde se nacházím,
je všechno dokonalé, úplné a celistvé.
 Žiji v harmonii s každým, koho znám.
V hloubi mé bytosti je bezedná studnice lásky.

 Vyzařuje ze mne do všech stran
a násobena se ke mně vrací zpět.
 Čím více lásky dávám, tím více jí mám
- její zásoby jsou nevyčerpatelné.

 Mám se ráda, a proto s láskou pečuji o své tělo.
 Láskyplně ho živím, upravuji a oblékám.
 Odvděčuje se mi zdravím a energií.

 Mám se ráda, a proto bydlím v útulném a pohodlném bytě,
 který uspokojuje všechny mé potřeby.
 Naplňuji jeho místnosti vibracemi lásky,
 aby každý, kdo do něj vstoupí, tuto lásku pocítil
a přijímal její životadárnou sílu.

 Mám se ráda, a proto dělám práci, která mě baví
a v níž využívám všechny své schopnosti a nadání.
 Pracuji s lidmi a pro lidi, které mám ráda
a kteří mají rádi mne.
 Za svou práci dostávám dobře zaplaceno.

 Mám se ráda, a proto se ke všem chovám laskavě
a s láskou na ně myslím, neboť vím, že to, co vydávám,
se ke mně znásobeno vrátí zpět.
 Přivolávám k sobě jen milující lidi,
protože jsou odrazem mé osobnosti.

 Mám se ráda, a proto odpouštím své minulosti.
 Dívám se na ni s láskou a jsem ochotna
 učit se ze starých zkušeností.
V mé minulosti není nic špatného ani správného,
dobrého ani zlého.
Minulost skončila. Je uzavřená.
Jsem zcela svobodná.

Mám se ráda, a proto bezvýhradně miluji přítomnost
a každý její okamžik prožívám pozitivně.
Vím, že má budoucnost je harmonická, bezpečná a jasná,
vždyť jsem milovaným dítětem Vesmíru,
který o mne teď a navěky laskavě pečuje.
Sdílím s druhými to, čím a kým jsem,
neboť vím, že v nás sídlí jediný duch.

 

V MÉM SVĚTĚ JE VŠECHNO V POŘÁDKU.

 

Louise L. Hay

 

TŘETÍ KROK-SEBELÁSKA

Mít sám sebe opravdu rád, člověk nebude schopen do té doby, dokud nepřijme i TEMNOU stránku v sobě. Co tím je myšleno temná stránka? Ta naše část, která je ovládaná egem, ta která někdy v minulosti, možná i dnes- lže, soudí, podvádí.. dělala vše za co se dnes ,,jako,, stydíme,viníme, že jsme někdy udělali, možná i stále děláme a tak jsme to v nás zametli pod pomyslný koberec, aby to nikdo neviděl. Proč je to nutné přijmout? Protože je to součást procesu, učení na cestě v našich momentálních inkarnacích a právě proto PŘIJMĚME, že je i temná stránka naší součástí a bude do té doby, do kdy budeme vlastnit ego, a ego budeme vlastnit do konce života, jak kdo velké je individuální dle síly lásky v nás, která dokáže kočírovat hladinu ega. Proč potřebujeme v tuto chvíli ego? Díky egu, jsme schopný dalšího vývoje, protože je zvídavé, ego je potvůrka, které nás na jednu stranu vede, abychom šli dál v životě, ale na druhou stranu, nám háže klacky pod nohy tím, že každou změnou v nás vyvolává strach z neznáma. Přijměte tedy vše, co jste kdy udělali bez energie lásky, poté si vše odpusťte a věřte, že bude čím dál méně a méně takových situací, protože tímto způsobem se budete dostávat blíže a blíže ke své podstatě-lásce…

 

 

JEN TO CO JSME SCHOPNÍ DÁVAT SOBĚ , JSME SCHOPNÍ DÁVAT OSTATNÍM!!!!

Co neznamená ,,mít rád sebe"
- považovat se za toho nejlepšího, nejkrásnějšího, nejchytřejšího nebo nejšikovnějšího...
-chovat se nadřazeně nebo podhodnocovat druhé
-chtít být středem všeho dění
-nevidět své chyby a jakoukoliv kritiku od druhých brát jako útok na vlastní osobu .
-využívat druhých k vlastnímu prospěchu v jakékoliv formě-materiální, citové, duchovní.
-vytváření image bohatství, shromažďování nejkvalitnějšího z kvalitního a vysoké nároky jako takové. Všechny výše uvedené vlastnosti jsou projevem naší malé sebedůvěry, která je příčinou toho, že ve skutečnosti nemáme rádi sami sebe.

Co znamená ,,mít se rád"

-ano jsem krásný, chytrý, šikovný...
-přijímat sám sebe pozitivně a bezvýhradně takového, jaký jsem, se svými specifiky, chybami a nedostatky.
-mít sám pro sebe pochopení a dobrý pocit ze sebepřijetí
-chovat se sám k sobě jako ke svému nejlepšímu příteli
-umět si odpouštět (na všech úrovních )

-když cítím říci slovo ,,NE" tak ho vyslovit bez pocitu viny

ČTVRTÝ KROK:

Přijmutí toho, že každá lidská bytost má právo na svobodné rozhodnutí v čemkoli a kdykoli. To je opravdu vesmírný zákon, který pokud nebudeme dodržovat, nebudeme spokojený v žádném mezilidském vztahu a ani naopak lidé s námi a do finále ani sami se sebou.

PÁTÝ KROK:

Zbavovat se každého zbytečného strachu, který v nás vznikl prací našeho ega. Já sama osobně pokud včas strach, který by zhatil mé správné kroky v životě odevzdávám s láskou svým andělům( s láskou je přijímají a do energie lásky proměňují). Vím, že musíme cítit strachy stejně jako lásku, ale tyto energie jako stejně energie dobra a zla musí být v rovnováze.

Přišla jsem při jedné konzultaci s klientkou na úžasnou myšlenku:POKUD JSME VLÁDCI NAD SVÝMY STRACHY , A NÉ STRACHY VLÁDCI NAD NÁMI, TAK JSME ZVÍTĚZILI!!!

Strach je důsledkem nepřijetí života, kdybychom žili podle přirozeného
běhu věcí, tak by náš strach měl podobu ochránce, někoho nebo něčeho,
co nám v pravý okamžik jitří smysly a zvyšuje vědomí.
Jestliže je strach v harmonii, tak na jedné straně nehazardujeme
zbytečně a na druhé straně máme-li něčím v životě projít, tak tím
procházíme pozorně.

Jak vzniká nadbytečný strach
Nadbytečný strach vzniká pokud nezpracujete a neprožijete vše co vám
život nabízí.Pokud neprojdete jednu životní překážku nebo situaci a už
vám je nabízena druhá. Vraťme se k tomu jak život začíná. Narodíme se
do úplně nového světa, vše je neznámé, jsme li malí a bez pomoci
matky, která nás kojí a pečuje o nás, tuto prvotní situaci nezpracujeme.
Tudíž PRVOTNÍ STRACH JE NEPŘIJETÍ FAKTU, ŽE JSME SE NARODILI.


Začátek našeho života jako člověka, projdeme daleko snadněji, když
cítíme lásku obou rodičů, celé rodiny.
STRACH JE NEDOSTATEK LÁSKY.

Na tento prvotní strach se nabalují další, které nejsou nikdy tak
silné pokud je prvotní strach díky rodičům a jejich láskyplným citem
zpracován.
O nadbytečném strachu z velké části rozhoduje tato prvotní situace.


CHCEŠ SE ZBAVIT STRACHU? VRAŤ SE K PRVOTNÍ SITUACI ŽIVOTA.

Moc vám přeji na krocích po vaší duchovní cestě trpělivost(bez ní to nejde) a nevzdávejte se !!

Publikováno na krásných stránkách    www.andelskapani.cz