ZÁKON REZONANCE

 

Stejné přitahuje stejné a je posilováno stejným.Nestejné se navzájem odpuzuje.Silnější ovládá slabší a přizpůsobuje si je.

Každý může přitahovat pouze to,co odpovídá jeho současné vibraci.

Strach tedy přitahuje to,čeho se bojíme.

 

Naše chování určuje naše vztahy.Když udeříte do klávesy klavíru,rozechvějí se všechny struny,které určují vrchní ton hlavní struny,tj.které jsou homogenní.Stejně tak je každé tělo uvedeno do vibrace všemi tony,které leží na jeho vlastní frekvenci.To ale neplatí pouze v oblasti fyzického těla,nýbrž zejména v oblasti psychického prožívání,v němž přijímáme energii,vibrace a naladění,pro něž jsme vnímaví.Tělo nebo duše tedy přijímají příbuzné vibrace a ladí se na zvuky svého okolí.Zákon rezonance je zákonem přenosu energie.Každá vibrace totiž přenáší energii,která v ní působí,na každé tělo,které vibruje stejně.Stejně naladěná těla a duše tak navzájem zesilují své vibrace a tím zvyšují svou energii.Takové ovlivnění je buď pozitivní,nebo negativní,podle toho jak jsme právě naladěni.Na účinku zákona rezonance se zakládají veškerá masová hnutí.

 Máme však svobodnou volbu v tom,kterým vibracím se chceme otevřít,které přijmeme,které zesílíme,nebo naopak zeslabíme.Na tom založen účinek manter a náboženského zpěvu.Zpěvem se naladíme na patřičnou energii a necháme ji v nás působit.Naladěním na tyto vyšší vibrace v sobě můžeme aktivovat oblasti,které v nás byly dosud latentně skryty a neprojevovaly svou činnost.

Intonace prapůvodního tonu OOm,nás dokáže přivést do rezonance s vibracemi toho nejvyššího,co v nás je.

Člověk dokáže vnímat pouze ty oblasti skutečnosti,s nimiž je schopen rezonovat.

 

Neplatí to jen v oblastech smyslového vnímání,nýbrž o vnímání veškeré skutečnosti.Co leží mimo oblast jeho schopnosti rezonance,člověk prostě nevnímá.Pro něho to není skutečné,i když to samozřejmě existuje.I když víme,že svýma fyzickýma očima dokážeme vidět pouze 8procent světelného spektra,považujeme zbývajících 92procent skutečnosti za neexistující,prostě proto,že ji nevidíme.Tak se stává,že přitahujeme lidi s podobným naladěním,stejně tak jako zážitky a životní události,které odpovídají našemu myšlení a cítění.Když se někdo zaplete do nehody,nebo se dostane do rvačky,nikdy to není náhoda,vždy je to v důsledku jeho vlastní afinity vůči takové události.Bez této afinity by se taková událost nikdy nemohla projevit jako jeho zážitek.Člověk je schopen přijímat jeho neutrální vesmírnou energii,která je všude kolem,utvářet ji libovolnými myšlenkami nebo pocity a vysílat tak svou vlastní stvořenou frekvenci vibrací.

Tato vědomě,či nevědomě vyzařovaná energie přitahuje odpovídající události a vnáší je jako životní okolnosti nebo zážitky do jeho oblasti zkušeností.

Naše myšlení a cítění je "neviditelný magnet",který nepřetržitě přitahuje všechno,co s ním ve vnějším světě rezonuje.

 

Převládající myšlenky,pocity a sklony člověka určující jeho duševní atmosféru vytvářejí tak kolem něho auru úspěchu,nebo neúspěchu.Toto "určité něco"člověka cítí každý a reaguje na něj sympatií,nebo odmítáním.Duchovní atmosféru místnosti můžeme vědomým pozitivním vyzařováním"očistit"právě tak,jako se nemocniční pokoj vhodnou dezinfekcí čistí od zárodků chorob.

Když jsem rozlobený,dotčený,uražený,nebo zraněný,pak to není kvůli chování toho druhého,to je jen spouštěč.

 

Příčina spočívá ve mně,protože něco z chování toho druhého je i ve mně a tato struna,na kterou udeřil,nyní rezonuje.Nemá tedy smysl se nad jeho chování rozčilovat.Mnohem užitečnější je v sobě tuto vlastnost rozpustit,zbavit se jí,aby se při příští příležitosti už nemohla projevit.Když se mi to povede,jsem od ní osvobozen.

I když člověk má jen omezenou schopnost rezonance,myslí si,že vnímá celou skutečnost.Někdo čte knihu a domnívá se,že ji chápe.Když si ale tutéž knihu přečte o několik let později,často v ní objeví úplně nové věci.Jeho vědomí a tím i jeho schopnost rezonance se mezitím rozšířily,takže dokážou pojmout větší část skutečnosti.Je možné,že za pár let se to bude opakovat.Pak možná tuto knihu pochopí mnohem lépe a ještě více do ní pronikne.Díky své speciální schopnosti rezonance neustále prožíváme podivné "náhody".Hudebník se na ulici náhodou seznámí s jiným hudebníkem.Vědec si v novinách,které najde na lavičce v parku,"náhodou"přečte článek o svém vědním oboru.

Jakmile jsme vnitřně zralí pro nějakou určitou zkušenost nebo setkání,nastavíme se duchovně na tuto událost a odpovídající zážitek se nám přihodí na základě zákona osudu.

 

Pokud ale nejme na tento zážitek ještě dostatečně připraveni,sebevětší snaha a úsilí nám nebude nic platné.

Protože každý člověk vnímá jinou část skutečnosti,což je podmíněno jeho rozdílnou schopností rezonance,žijeme každý z nás v jiném světě.Díky své schopnosti rezonance si každý vytváříme svůj vlastní svět.Tento svět ještě nikdo kromě nás neviděl a v tomto světě žijeme úplně sami.

Příklad:Řekněme,že máte rádio,které je naladěno na frekvenci UKW.O jiných možnostech naladění vůbec nevíte.Nyní projdete celou škálu příjmu a vyzkoušíte ji.Budete chytat stále jen ty programy,které jsou vysílány na frekvenci UKW.Váš přítel má stejné rádio,které je ale naladěné na středně dlouhé vlny.Chcete si se svým přítelem povídat o programu.Při nejlepší vůli však nedokážete pochopit o čem mluví a on zase nechápe o čem mluvíte vy,neboť váš popis se nehodí na "jeho"program.Přitom by mě stačilo přeladit si na stejnou frekvenci,to znamená stisknout jiné tlačítko a už byste porozuměli.Záleží na našem přístroji a na našem naladění,jaké zprávy,poselství a obrazy přijímáme.

Když máme chuť,naladíme si v rádiu,nebo v televizi jiný program a stejně tak můžeme změnou vnitřního nastavení přitáhnout jiné životní události.Dřív než budeme mít úspěch,musíme se na něj napřed vnitřně připravit.

Pokud jsme vnitřně pevně přesvědčeni o tom,že jsme úspěšní,budeme přímo zahrnuti samými šťastnými "náhodami".

 

Díky zákonu rezonance získává i zákon hojnosti zcela nový aspekt.Ukazuje nám,že můžeme dostat jen tolik,kolik jsme schopni přijmout a v takové kvalitě,která odpovídá vibracím našeho podvědomí.

Ale když ve svém podvědomí něco držíme dostatečně dlouho,ať je to cokoliv,nutně se to musí stát skutečností ve vnějším světě.

 

I když si zrovna vědomě nemyslím,že jsem chudý,ale na tento svět jsem přišel s podvědomým sklonem myslet ve vzorci "chudoby"zůstanu chudý tak dlouho,dokud tento myšlenkový vzorec vědomě nezměním.I když zákon rezonance neznám,nebo nechápu jeho princip,přesto tento zákon učinkuje.

Stačí si uvědomit,že něco opravdu potřebujeme a v krátké době,často podivuhodným způsobem to dostaneme.Třeba se právě zaobíráte nějakým speciálním tématem a najednou dostanete knihu na toto téma.Krátce na to o tom poprvé čtete něco v časopise a na návštěvě u přítele zjistíte,že on se o toto téma zajímá už dlouho.Za takovýmito "řetězci náhod" vězí vždy zákon rezonance.

Bez vnitřní připravenosti je veškeré hledání ve vnějším světě k ničemu.A s touto připraveností je veškeré hledání zbytečné.To co opravud potřebujete si vás najde.Musíte mu jen dovolit,aby si vás našlo!

 

Jsme ponořeni v dokonalém,zdravém,harmonickém a šťastném životě,ale dokážeme z něho uskutečnit jen tolik,kolik je naše podvědomí schopné pochopit.

Pochopit však znamená věřit.Jen nedostatek víry nám brání v získání hojnosti života.

 

                                                                                                                       Kurt Tepperwein

                                                                                                                       Duchovní zákony