ZÁKON ŠTĚSTÍ

 

Z toho,co můžeme mít ve vnějším světě,nás nic neudělá šťastnými.Štěstí nelze vlastnit.Śťastný může člověk pouze být.Dokud hledám štěstí venku,bude moje hledání marné.Šťestí mohu nalézt pouze v sobě.Šťěstí v sobě najdu,když životu takovému,jaký je,řeknu bezpodmínečné "ano".Kdykoliv mám nějaké trápení,znamená to,že jsem někde v něčem životu odporoval.A jenom já to mohu změnit.Když nečiním své štěstí závislé na okolnostech kolem sebe,mohu si je vzít všude s sebou a mohu být šťastný v každé situaci.Jenže my bohužel činíme své štěstí závislé na okolnostech a to velmi brzy.Malé dítě si myslí:až budu chodit do školky a hrát si denně s ostatními dětmi,budu šťastný.

Po několika letech změní mínění:Až budu mít konečně školu za sebou,pak budu vážně šťastný.Potom vstoupí do zaměstnání a tak to jde dál a dál..Jednou ten "malý chlapec" zestárne,ale šťastný nebude.Nechal uplynout život čekáním na štěstí,aniž by jej nalezl.

Vy ale můžete v tomto okamžiku začít být šťastní,když svému životu,takovému jaký je,řeknete bezpodmínečné "ano"!

 

To neznamená,že takový musí zůstat,máte přece kdykoliv možnost svůj život od základu změnit.Nepodmiňujte už své šťestí dosažením nějakého cíle!Být šťastný ve skutečnosti znamená být sám se sebou a s životem v harmonii,optimálně využít místo,na němž stojím a prožít plně každý okamžik.Tak řadím jeden naplněný okamžik k druhému,až je z toho naplněný život-a já jsem šťastný.

 

                                                                                                                   Kurt Tepperwein

                                                                                                                   Duchovní zákony